note explicative

Download Note Explicative

Post on 13-Jul-2015

126 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ANTIBIOTICE Iasi NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATEElemente de activ0

Sold initial 01.01.20101

Valoarea bruta Cresteri2

Reduceri3

Sold final 31.12.20104 (1+2-3)

Deprecieri Sold initial 01.01.20105

Cresteri6

Diminuari7

Sold 31.12.20108 (5+6-7)

Valori nete Sold initial9(1-5)

Sold final10(4-8)

Alte imob.necorporale Avans. ptr imob. necorp. TOTAL IMOB.NECORP. Terenuri Constructii Masini,utilaje si instal. de lucru, instal.mas.ctrl. mijloace de transport Mobilier,ap. birotica si alte active corporale Avansuri si imob.corp.in curs TOTAL IMOB.CORP. Titluri part.imobilizate Creante imobizate TOTAL IMOB.FIN. Proviz.ptr. deprecieri TOTAL ACTIVE IMOB

2.268.419 1.336.390 3.604.809 73.327.133 65.064.591 90.818.206 3.820.921

1.185.724 1.185.724 0 13.648.673 13.912.504 384.737 674.285 674.285 515.103 6.500.976 616.948 6.966

3.454.143 662.103 4.116.246 72.812.030 72.212.288 104.113.762 4.198.691

1.795.393 1.795.393 1.152.486 76.123.067 3.111.946

331.601 331.601 6.415.378 8.551.522. 293.821 6.500.976 589.031 6.966

2.126.994 2.126.994 1.066.888 84.085.558 3.398.801

473.026 1.336.388 1.809.414 73.327.133 63.912.105 14.695.139 708.974

1.327.149 662.103 1.989.252 72.812.030 71.145.400 20.028.204 799.890

4.412.138 237.442.989 60.640 20.419 81.059. 241.128.857

0 27.945.914 362 362 29.132.000

2.316.003 9.955.996

2.096.133 255.432.904 60.640 20.781 81.421 259.630.571

80.387.499

15.260.721

7.096.973

88.551.247

10.630.281

223.806 82.406.698

244.652 15.592.322

7.96.973

468.457 91.146.698

4.412.138 157.055.487 60.640 20.419 81.059 -223.806 158.722.154

2.096.133 166.881.657 60.640 20.781 81.421 - 468.457 168.483.874

1

NOTA 2.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI Denumirea Sold la Transferuri*) -leiSold la

Provizionului 1 ianuarie in cont 0 1 2 Provizion ptr.riscuri si cheltuieli 1.300.000 1.400.000 Provizioane pentru impozite 12.708.241 0 aminate TOTAL 14.008.241 1.400.000

din cont 31 decembrie 3 4=1+2-3 1.300.000 1.400.000 203.604 12.504.637 1.503.604 13.904.637

La 31 decembrie 2010 a fost constituit un provizion pentru riscuri si cheltuieli in conformitate cu OMF 128/2005, in valoare de 1.400.000 lei, reprezentand participarea salariatilor la profit pentru anul 2010. Obligatiile fata de salariati si contributiile aferente participarii salariatilor la profit se vor evidentia in contabilitate pe seama cheltuielilor salariale, respectiv a cheltuielilor cu contributiile in anul 2011 si, concomitent, se va relua la venituri provizionul constituit.

2

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul aferent exercitiului 2010 a fost repartizat dupa cum urmeaza: Destinatia Profit de repartizat: - rezerva legala - sume din corectarea rezultatului reportat - rezerve din valorificare deseuri si active - rezerve din activitati de cercetare dezvoltare conform art. 19 din Codul Fiscal - surse proprii de finantare - dividende Suma 12.539.100 923.614 21.506 1.248.229 306.820 1.003.893 9.035.038

Repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit sa efectuat conform prevederilor OG 64/2001 aprobata cu modificari prin legea 769/2001, OG 61/2004, OG nr. 55/2010.

3

NOTA 4.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE -lei2010 243.626.062 91.103.032 61.491.868 10.179.116 19.432.048 152.523.030 44.999.262 45.926.276 -31.034.992 30.562.500

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cifra de afaceri neta

Indicatorul

2009 219.754.104 81.727.361 55.159.330 8.328.113 18.239.918 138.026.743 49.954.405 45.438.198 -16.461.379 26.172.761

Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) Cheltuielile activitatii de baza Cheltuielile activitatilor auxiliare Cheltuielile indirecte de productie Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) Cheltuielile de desfacere Cheltuieli generale de administratie Alte venituri din exploatare Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

4

NOTA 5.

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR SOLD LA 31.12.2009 (COL 2+3)0 1

CREANTE 2009 TOTAL LEI , DIN CARE: CREANTE 20100

TERMEN DE LICHIDITATE 2009 SUB 1 AN2 3

179.772.285 SOLD LA 31.12.2010 (COL 2+3)1

179.772.285 TERMEN DE LICHIDITATE SUB 1 AN2

-

PESTE 1 AN3

TOTAL LEI , DIN CARE:

179.809.223

179.809.223

-

In totalul creantelor, ponderea cea mai mare o au creantele comerciale, adica 98,6% reprezentand livrari de produse farmaceutice din nomenclatorul societatii noastre. Activitatea comerciala a societatii s-a desfasurat atat pe plan intern cat si extern. Astfel, in structura creantelor comerciale, la sfarsitul anilor 2009 si 2010 regasim urmatoarele sume de incasat de la clienti: -lei2009 2010 169.017.614 157.465.074 10.359.730 25.345.874 9.328.398 14.797.695 2.643.019 11.632.694 -12.268.730 -31.707.168 692.254 2.275.054 179.772.285 179.809.223

Clienti interni Clienti incerti Clienti externi Efecte de primit Ajustari pentru depreciere creante Alte creante Total

Durata medie de incasare a creantelor societatii este 285 zile, iar durata medie de incasare a creantelor de pe piata interna este de 341 zile, incasarile efectuandu-se in general cu intarziere datorita fondurilor insuficiente alocate in sistemul sanitar. Din categoria clienti incerti fac parte clienti rau platnici, pentru care societatea a inaintat actiuni in judecata, dupa ce in prealabil s-au facut toate demersurile pentru recuperarea debitelor. Pentru o parte dintre acestia s-au obtinut Hotarari Judecatoresti definitive, pentru altele actiunile judecatoresti sunt pe rol. Pentru toti clientii din aceasta categorie s-au constituit provizioane pentru deprecierea creantelor. DATORII 20090

Termen de exigibilitate Sold la 31.12.2009 2009 (COL 2+3) Sub 1 AN1 2 3

Total lei , din care: DATORII

114.252.280 Sold la 5

114.219.143

33.137

Termen de exigibilitate

20100

31.12.2010 (COL 2+3) Sub 1 AN1 2

Peste 1 an3

Total lei , din care:

110.652.469

110.652.469

0

Datoriile societatii la 31 decembrie 2010 aveau urmatoarea componenta: -lei2010 2009 Datorii financiare 74.745.728 69.301.605 Datorii comerciale 29.614.293 31.217.328 Datorii cu personalul si asigurarile 4.159.416 sociale 3.587.134 Datorii privind impozit pe profit 331.374 1.166.680 Alte datorii 5.973.751 4.807.440 Total 114.252.280 110.652.469La data de 31.12.2010, societatea are angajate credite in valuta la urmatoarele banci: Denumirea bancii ALPHA BANK Iasi ALPHA BANK Iasi ALPHA BANK Iasi Total Alpha Bank Iasi RBS BANK Iasi RBS BANK Iasi RBS BANK Iasi Total RBS BANK Iasi CITI BANK Total CITI BANK Iasi 27.01.2010 Facilitate de credit 17.07.06 17.07.06 Data angajarii creditului 18.04. 05 Felul creditului Facilitate de linie de credit multioptionala Facilitate de credit Facilitate de credit Facilitate de credit Facilitate de credit Facilitate de credit Facilitate de credit 11.000.000 EUR 1.500.000 EUR 1.500.000 EUR 401.498,84 EUR 26.01.2011 Cesiune de creante Valoarea creditului 5.500.000 EUR Ramas de rambursat la 31.12.2010 6.163.274,21 EUR 401.309,87 USD 4.459.792 lei Scadenta Garantii Contract de ipoteca Scontare facturi, cecuri bilete la ordin Cesiune contracte extern

31.05.2011

18.04. 05 06.05. 08

4.000.000 EUR 300.000 EUR 9.800.000 EUR 11.000.000 EUR

31.05.2011 31.05.2011

1.030.235,11 lei 1.865.467,77 Eur 8.239.564,44 USD

29.07.2011 29.07.2011 Ipoteca cladiri+ teren

17.07.06

29.07.2011

*Data angajarii creditului reprezinta data la care a fost incheiat contractul de credit initial prelungit prin acte aditionale. Valoarea in euro a mijloacelor ipotecate/gajate pentru contractele de credit/imprumut incheiate cu RBS BANK si Alpha Bank aflate in sold la 31.12.2010 este stabilita la momentul acordarii creditului prin raportul de evaluare efectuat de catre un evaluator independent. 6

Pentru creditele angajate la banci la 31.12.2010 in suma de 22.300.000 euro societatea a depus drept garantii cladiri, teren , mijloace fixe din patrimoniu in valoare totala de 13.691.560 euro. De asemenea, pentru creditele angajate, societatea a cedat unor banci dreptul de creanta a unor contracte comerciale precum si constituirea unei garantii reale imobiliare asupra soldurilor debitoare ale conturilor in lei si valuta. Garantiile depuse la banci, la 31.12.2010, sunt urmatoarele:Val. cladirii,mijl fix,stoc (evaluate),asu pra caruia se constituie garantia( EUR) 4 4.373.667 2.287.157

Nr. crt . 0 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Denumirea cladirii, mijlocului fix, stocului

Nr. inv.

U/M

Garantii - ipoteca ( eur ) 5 3.498.934 1.829.726

Nr. si data contr

Obs.

1 Cladire " Conditionare" C60,C61 Cladire Pavilion Control Calitate Cladire Boxe Trafo PT6 Magazie pt. mat. prime cu 2 etaje cu 2 lifturi Cladire statie 0,4 KV PT6 Cladire de productie comprimate Cladire " Pavilion Administrativ " C66 Cladire " Laborator Cercetare Microproductie " C96 TOTAL IPOTECI CLADIRI EURO Ipoteca teren RBS+ALPHA TOTAL IPOTECI TEREN EURO TOTAL GENERAL IPOTECI EURO

2 10082 10042 10074 10075 10076 10077 100450 1 10043

3 EUR EUR

6 C6122/2007.06 -

7 RBS BANK RBS BANK RBS BANK RBS BANK RBS BANK

2.940.736

2.352.589 Act. Adit 28/1/8 la Ctr. nr.28 /1/18.04.05 -

RBS BANK

7. 8. 9.

EUR EUR EUR

1.700.000 2.150.000 13.451.560 240.000 240.000 13.691.560

1.360.000 1.720.000 10.761.248 192.000 192.000 10.953.248