metodologia privind desfĂȘurarea evaluĂrii …

of 16 /16
1 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII DIN PETROȘANI METODOLOGIA PRIVIND DESFĂȘURAREA EVALUĂRII CUNOȘTINȚELOR STUDENȚILOR/MASTERANZILOR/ CURSANȚILOR DE LA PROGRAMELE DE STUDII ALE UNIVERSITĂȚII DIN PETROȘANI ÎN SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021 Capitolul I. Cadrul legislativ: - Ordinul Miisterului Sănătății 840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României; - Ordinul 841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; - Ordinul 4259/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; - Ordinul 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; - Legea 87/2021 pentru aprobarea OUG nr.141/19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul nr. 5487/1.494/2020 Măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; - Ghid privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19; - Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; - Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare; - H.G. nr.404/2006, privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; - OM 3235/10.02.2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă; - OM 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior; - Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS; - Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Petroșani în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), 2019;

Author: others

Post on 30-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PETROANI
UNIVERSITII DIN PETROANI ÎN SEMESTRUL AL II-LEA AL
ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021
Capitolul I. Cadrul legislativ: - Ordinul Miisterului Sntii 840/2020 pentru punerea în aplicare a msurilor
privind sistemul de învmânt în contextul instituirii strii de alert pe teritoriul
României;
- Ordinul 841/2020 pentru stabilirea unor msuri de prevenire i combatere a
îmbolnvirilor cu SARS-CoV-2 în unitile/instituiile de învmânt, instituiile
publice i toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului
Educaiei i Cercetrii;
- Ordinul 4259/2020 pentru stabilirea unor msuri de prevenire i combatere a
îmbolnvirilor cu SARS-CoV-2 în unitile/instituiile de învmânt, instituiile
publice i toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului
Educaiei i Cercetrii;
coronavirus SARS-CoV-2 i pentru asigurarea desfurrii activitii la locul de
munc în condiii de securitate i sntate în munc, pe perioada strii de alert;
- Legea 87/2021 pentru aprobarea OUG nr.141/19 august 2020 privind instituirea
unor msuri pentru buna funcionare a sistemului de învmânt i pentru
modificarea i completarea Legii educaiei naionale nr.1/2011, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- Ordinul nr. 5487/1.494/2020 – Msuri de organizare a activitii în cadrul
unitilor/instituiilor de învmânt în condiii de siguran epidemiologic
pentru prevenirea îmbolnvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
- Ghid privind instituirea de msuri sanitare i de protecie în instituiile de
învmânt superior în perioada pandemiei de COVID-19;
- Legea Educaiei Naionale nr.1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i
completrile ulterioare;
masterat;
- OM 3928/2005 privind asigurarea calitii serviciilor educaionale în instituiile
de învmânt superior;
- Metodologia de evaluare extern, standardele, standardele de referin i lista
indicatorilor de performan a ARACIS;
- Regulamentul privind activitatea profesional a studenilor (nivel licen i master)
din Universitatea Petroani în baza Sistemului European de Credite Transferabile
(ECTS), 2019;
Capitolul II. Dispoziii generale Art. 1.
(1) Scopul acestei metodologii este acela de a asigura desfurarea, în condiii
optime, a activitilor de susinere a colocviilor/probelor de verificare i a examinrilor
din sesiunea de exemane de var, în regim on line, pentru studenii înscrii la programele
de studii de licen i masterat/programele postuniversitare din cadrul Universitii din
Petroani.
(2) Metodologia de fa reglementeaz, de asemenea, reexaminarea în regim on line
sau mixt (on line i fa în fa) pentru studenii programelor de studii de licen i
masterat care particip la sesiunea special de reexaminare organizat în perioada 28.06-
04.07.2021.
(3) Formele de verificare a cunotinelor dobândite de studeni la disciplinele de studiu
din planul de învmânt sunt examenul (E), verificarea pe parcurs (V) i colocviul (C).
Modul de susinere a examenelor – prob scris, prob oral, respectiv prob scris i oral –
se stabilete pentru fiecare disciplin în parte prin Fia disciplinei i se comunic studenilor
de ctre titularul acesteia la începutul semestrului în care este programat procesul de instruire
la disciplina respectiv.
(4) Sesiunile de examinri se vor desfura în regim on line pentru studenii
programelor de studii de licen i masterat, în urmtoarea perioad stabilit prin
intermediul structurilor anului universitar aprobate prin Hotrrile Senatului nr. 96, 97 i
98/25.06.2020 pentru cele trei Faculti din componena Universitii, respectiv Hotrârea
Senatului nr. 143/05.10.2020 pentru Departamentul de Pregtire a Personalului Didactic
(DPPD):
28.06-04.07.2021 – sesiune de reexaminri.
(5) Anterior sesiunii de examene de var, verificrile pe parcurs (V) i colocviile (C)
precum i refacerile aferente acestora vor fi derulate cu 14 zile înaintea începerii perioadei de
examinare, adic în intervalul 24.05-06.06.2021. În acest interval, cadrele didactice vor stabili,
de comun acord cu studenii de la programele de studii care au astfel de forme de verificare
prevzute pentru disciplinele din planurile de învmânt, datele aferente desfurrii
verificrilor/colocviilor, precum i datele aferente refacerilor (acolo unde este cazul).
Modalitatea propriu zis de examinare în regim on line va fi comunicat de ctre cadrele
didactice cu cel puin o sptmân înaintea desfurrii verificrilor pe parcurs/colcviilor i va
include o form de evaluare i/sau o combinaie de forme de evaluare în conformitate cu cele
precizate la articolele 5, respectiv 9.
Art. 2. Activitile reglementate de prezenta procedur se coreleaz cu regulamentele,
procedurile i metodologiile elaborate, asumate i publicate pe site-ul Universitii
(www.upet.ro – seciunea Documente), în special cu Regulamentul privind activitatea
profesional a studenilor (nivel licen i master) din Universitatea din Petroani pe baza
Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) i Procedura privind examinarea i
notarea studenilor, documente aflate în vigoare în cadrul instituiei noastre de învmânt
superior.
Art. 3. (1) Secretariatele facultilor, respectiv secretariatul DPPD vor întocmi programarea
examenelor pe discipline, cadre didactice, ore i modaliti de derulare i o vor afia pe site-ul
3
www.upet.ro, cu cel puin 1 sptmân înainte de data de 07.06.2021, dat care marcheaz
începutul sesiunii de iarn. De asemenea, coordonatorii de programe de studii i tutorii de an
vor transmite studenilor,
prin intermediul mijloacelor de comunicare la distan, programarea aferent
examinrilor on line din sesiunea de var aferent anului universitar 2020-2021.
(2) Pentru sesiunea de reexaminare din perioada 28.06-04.07.2021, programarea
examenelor pe discipline, cadre didactice, ore i modaliti de derulare i o vor afia pe site-ul
www.upet.ro, cu cel puin 3 zile, anterior datei de 28.06.2021.
Art. 4. (1) Pentru desfurarea în bune condiii a evalurilor, cadrele didactice care opteaz
pentru evaluarea on line, vor putea utiliza una sau mai multe dintre platformele enumerate în
continuare:
https://zoom.us/;
https://edu.google.com;
https://meet.google.com;
https://www.google.com/forms/about/;
https://www.skype.com;
https://teams.microsoft.com/start;
https://web.whatsapp.com/;
https://www.classmarker.com/.
(2) Pe lâng cele specificate la alin. (1), acolo unde natura disciplinelor din planurile de
învmânt i metodele de evaluare alese de ctre cadrele didactice permit acest lucru,
activitatea de evaluare a studenilor poate s aib la baz i comunicarea cadru didactic - student
realizat prin intermediul e-mailului.
Art. 5. Cadrele didactice sunt obligate s adopte toate msurile necesare pentru ca
dificultatea subiectelor utilizate pentru evaluarea studenilor s reflecte, în mod realist,
cantitatea i calitatea materiei predate în regim on line la disciplinele aferente semestrului al II-
lea al anului universitar 2020-2021.
Art.6. (1) Cadrele didactice examinatoare au obligaia s transcrie în cataloage notele acordate
la fiecare disciplin pentru a fi introduse în UMS (University Management System), respectând
perioada stabilit de Regulamentului privind activitatea profesional a studenilor (nivel
licen i master) din Universitatea din Petroani pe baza Sistemului European de Credite
Transferabile (ECTS) – 4 zile.
(2) Corespondena studenilor la ghieele secretariatelor va fi realizat preponderent on-
line, iar abordarea direct, fa în fa va fi permis doar în situaii excepionale.
Art.7. (1) Activitile didactice de laborator, pentru disciplinele care impun acest lucru, care
trebuie recuperate premergtor derulrii sesiunii de examinare aferente lunii iunie 2021, se vor
desfura în regim on line.
(2) Pentru activitile didactice de tipul laboratoare/practic susinute în sistem on
line, recuperrile aferente vor fi derulate folosind metode didactice alternative ca versiuni
virtuale ale laboratorului practic, adaptate dup specificul fiecrei activiti: întocmire
portofolii; colectarea de statistici; pachete de materiale reunite în jurul unei teme sau domeniu
din cadrul disciplinei de învmânt; laboratoare virtuale prin utilizarea sistemelor informatice,
elaborarea de referate etc.
cadrul Metodologiei privind organizarea i desfurarea activitilor didactice din
Universitatea din Petroani în anul universitar 2020-2021, cadrele didactice pot stabili sarcini
educaionale pentru studeni/masteranzi/cursani, iar acetia pot transmite anterior începerii
sesiunii, temele i proiectele realizate conform cerinelor specificate.
Capitolul III. Examinarea în regim on line în cadrul sesiunii de examene
de var 07.06-27.06.2021 Art. 8. (1) Metodele de evaluare pentru examenele/colocviile organizate în regim on-line pot
face referire la urmtoarele alternative:
a) examen de tip gril on line (e-testing) cu una sau mai multe variante corecte de
rspuns, personalizate sau nu. În aceast situaie, pot fi folosite faciliti ale
platformelor menionate la art. 5 pentru a activa simultan chestionarul pentru toi
studenii;
b) lucrri scrise sub forma unui text introdus pe calculator (întrebri cu rspuns
deschis, eseu, subiecte de sintez, programe rulate pe calculator etc.). În cadrul
acestei forme de examinare, accentul se va plasa asupra creativitii studentului, a
capacitii sale de sintez i a puterii de analiz, evitându-se, pe cât posibil, întrebri
specifice memoriei reproductive. Dac este cazul, cadrele didactice vor limita
numrul de pagini sau de cuvinte, pentru a evita reproducerea de ctre studeni unor
volume mari de text, din care cadrul didactic s selecteze ulterior fragmentele care
se încadreaz în rspunsul la subiectele de examen. În aceast situaie, pot fi folosite
instrumentele precizate la art. 4, alin. (1) i (2);
c) lucrri scrise de mân de ctre studeni (texte, scheme, ecuaii), care s fie
fotografiate pagin cu pagin i apoi transmise cadrului didactic, spre evaluare, sub
form de fiier .pdf sau alte forme uzuale, stabilite de comun acord. În aceast
situaie, pot fi folosite intrumentele precizate la art. 4, alin. (1) i (2);
d) examen oral, cu interaciune audio-video realizat pe baza acceptului studentului.
În cazul folosirii acestei alternative, cadrul didactic evaluator va înregistra,
individual sau pe grupe de studeni, dialogul purtat pe durata evalurii cunotinelor.
Studenii vor fi anunai asupra obligativitii furnizrii, la cererea comisiei de
evaluare, a semnalului video pentru autentificarea studentului i/sau înregistrarea
examenului. Cadrul didactic evaluator poate decide ca dialogul s se poarte cu un
numr fix de studeni, permiând conectarea unui nou student numai dup ce a fost
deconectat studentul a crui evaluare a fost finalizat;
e) referate, proiecte individuale sau de echip stabilite de comun acord (cadre
didactice i studeni), solicitate din timp studenilor, transmise i recepionate prin
email sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distan;
f) portofolii de evaluare, constând în pachete (dosare) de materiale reunite în jurul unei
teme sau domeniu din cadrul disciplinei de învmânt, abordate teoretic i practic,
realizate prin activitate independent de ctre studeni, în cursul semestrelor sau al
perioadelor de practic i transmise prin mijloacele de comunicare on-line anunate,
în graficul de timp stabilit;
g) orice variant combinat a metodelor prezentate la punctele a)-f).
(2) În cazul examenelor scrise, pentru asigurarea corectitudinii examinrii, se va avea
în vederea stabilirea unei limite de timp rezonabile pentru formularea de ctre studeni a
rspunsurilor, fr a folosi alte modaliti de documentare decât cele indicate de profesor.
Cumulativ, în cazul testrii scrise on line, studentul va bifa un câmp care va conine o declaraie
5
de onestitate sau va trimite cadrului didactic, aceast declaraie semnat, prin email. Declaraia
va avea urmtoarea form: ”În calitate de student/masterand/cursant al Universitii din
Petroani, îmi asum susinerea acestei evaluri în deplin onestitate, fcând apel la propriile
cunotine i abiliti. Pentru formularea rspunsurilor la subiectele de examen, voi folosi
exclusiv resursele educaionale indicate de ctre cadrul didactic titular de disciplin i nu m
voi consulta cu alte persoane pe parcursul derulrii examenului. M angajez s respect
integral prevederile Codului drepturilor i obligaiilor studenilor din cadrul Universitii din
Petroani”.
Art.9. Cadrele didactice care, pe parcurusul derulrii semestrului al II-lea al anului
universitar 2020-2021, au realizat activitate de evaluare continu a studenilor/masteranzilor
(verificri pe parcurs), prin examinri periodice, lucrri practice i de laborator, referate,
eseuri, întocmire de proiecte .a. folosind mijloacele de comunicare on-line pot lua în calcul,
la acordarea notei finale, calificativele acordate în cadrul acestor activiti, în conformitate cu
cele menionate în fia disciplinei.
Art.10. Durata examinrii în regim on line este stabilit de ctre cadrul didactic i adus
la cunotina studenilor prin intermediul programrii de examene, atât pentru examenele
scrise, cât i pentru evaluarea individual realizat în cadrul examenelor orale. Aceast durat
de examinare este ferm, iar cadrul didactic poate decide numai în condiii bine justificate
(conectare cu întârziere, întrerupere de legtur etc.), prelungirea timpului de evaluare. De
asemenea, în situaii bine argumentate, cadrul didactic poate decide reprogramarea studentului,
la solicitarea acestuia, pentru examinarea cu o alt grup care susine acelai examen i prin
intermediul aceleiai modaliti tehnice, cu menionarea datei examinrii în catalog, în
condiiile respectrii prevederilor Regulamentului privind activitatea profesional a
studenilor (nivel licen i master) din Universitatea din Petroani pe baza Sistemului
European de Credite Transferabile (ECTS).
Art.11. La epuizarea timpului de evaluare, rspunsurile la subiecte, atunci când se
constituie ca fiiere, vor fi transmise de ctre studeni cadrului didactic ca document ataat prin
email, în interval de 20 de minute dup scurgerea termenului propriu-zis. Dac s-a folosit o
variant de tip e-testing, calculatorul va genera un fiier cu rspunsurile furnizate de ctre
student, iar acest fiier va fi considerat echivalent lucrrii de examen elaborate de student.
Cadrul didactic va arhiva acest document pentru perioada prevzut în Regulamentului privind
activitatea profesional a studenilor (nivel licen i master) din Universitatea din Petroani
pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS).
Art.12.
(1) Cadrul didactic poate refuza primirea i evaluarea unei lucrri dac studentul nu s-
a conformat condiiilor de susinere on line cuprinse în prezenta metodologie. Situaia va fi
considerat echivalent eliminrii din examen i va fi consemnat în catalog cu meniunea
Absent. Studentul aflat în aceast situaie va putea susine examenul/proba de verificare în
sesiunile de reexaminare viitoare.
(2) Neprezentarea studentului la evaluarea on line echivaleaz cu nepromovarea
examenului, iar în dreptul numelui studentului din catalog se va consemna meniunea ”Absent”.
Art. 13. Eventualele contestaii cu privire la rezultatele evalurilor se depun la
secretariatul facultii (prin email), în termen de 48 de ore de la introducerea rezultatelor în
UMS i sunt analizate de comisia de soluionare a contestaiilor care le va primi, prin e-mail,
de la secretariatele facultilor. Adresele utilizate de Faculti i DPPD pentru comunicarea de
la distan cu studenii sunt urmtoarele:
- Facultatea de Mine: [email protected];
- Facultatea de tiine: [email protected];
Pentru soluionarea contestaiilor, se au în vedere prevederile Regulamentului privind
activitatea profesional a studenilor (nivel licen i master) din Universitatea din Petroani
pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) i ale Procedurii privind
contestarea de ctre studeni a modului de evaluare a cunotinelor.
Art. 14. Evaluarea la disciplina Educaie fizic, se va realiza în regim on line. Cadrele didactice
titulare ale acestei discipline care activeaz în cadrul Departamentului de tiine Socio Umane
pot alege urmtoarele alternative de evaluare:
a) întocmirea unui referat legat de o tem de specialitate;
b) realizarea unor exerciii fizice în cadrul unei videoconferine utilizând mijloacele
de comunicare on line specificate la articolul 5 i notarea acestora de ctre cadrul
didactic;
c) examen de tip gril on line (e-testing) cu una sau mai multe variante corecte de
rspuns, personalizate sau nu;
d) orice variant combinat a metodelor prezentate la punctele a)-c).
Art. 15.
(1) Evaluarea la disciplina Practica de specialitate, se va face în regim on line. În cazul
în care studentul are calitatea de salariat i poate efectua practica la locul su de munc, el va
întocmi un caiet de practic în conformitate cu tema repartizat de ctre cadrul didactic
coordonator; la caietul de practic respectiv va ataa si va transmite prin email o confirmare
scris de la tutorele alocat de instituia în care s-a desfurat practica, în care va fi menionat
numrul de ore prevzut în Fia disciplinei.
(2) Dac studentul nu are calitatea de angajat, va primi din partea coordonatorului de
practic o tem pe care va trebui s o abordeze în cadrul caietului su de practic. Aceast tem
va avea un caracter aplicativ pronunat i va include neaprat prezentarea unui studiu de caz, a
unei tehnologii, produs, aplicaie practic, studiu documentar pe o tem dat etc. Dup
alctuirea de ctre student a caietului de practic prin documentarea pe baza resurselor
educaionale on line, acesta va fi transmis prin email cadrului didactic coordonator.
(3) Dac exist studeni care au participat la mobilitile organizate pentru activitile
practice derulate de ctre Universitatea din Petroani în colaborare cu instituiile partenere din
strintate cu care are încheiate acorduri de colaborare prin programul ERASMUS+, acetia
vor prezenta coordonatorului de practic repartizat de ctre Universitatea din Petroani,
adeverina de practic eliberat de instituia partener în cadrul creia a fost derulat activitatea.
Notarea se va realiza în concordan cu cele specificate de ctre tutorele de practic din cadrul
instituiei partenere care a desfurat activitatea.
(4) Pe lâng situaiile menionate anterior, un procent de pân la 10% din totalul
studenilor/masteranzilor, vor putea opta pentru desfurarea activitilor de practic în cadrul
Universitii din Petroani. În funcie de domeniul în care este încadrat programul de studii pe
care îl urmeaz, acetia pot primi sarcini legate de susinerea organizatoric i logistic a
procesului de admitere, activitile de management universitar, acordarea de asisten
candidailor în domeniul IT, derularea operaiunilor financiar-contabile desfurate în cadrul
compartimentului de specialitate, efectuarea de cercetri aplicative pregtirea pentru elaborarea
lucrrii de licen/disertaie etc. Nota acordat studenilor pentru activitatea de practic va fi
în aceast situaie, cea propus de cadrul didactic care are sarcina coordonrii activitilor
practice menionate.
(5) În ceea ce privete studenii care deruleaz practic în cadul proiectului cu finanare
POCU 133222, SMART 2020-Sistem multidisciplinar de pregtire practic, coordonatorul de
practic din cadrul proiectului va întocmi o adeverin care atest efectuarea activitilor
practice în confomitate cu cerinele domeniului de studii universitare de licen/master în
cadrul cruia se pregtete studentul; adeverina respectiv va include nota propus de ctre
acest coordonator pentru studentul care face parte din grupul int al proiectului. Tutorele de
practic desemnat de Decanatul facultii în care funcioneaz programul de studii la care
înva studentul/masterandul, va efectua demersurile necesare pentru echivalarea notei
respective, obinut în cadrul proiectului, cu nota acordat pentru colocviul la disciplina
”Practic” din planul de învmânt.
Capitolul IV. Re-examinarea în regim on line i mixt în cadrul sesiunii
de examene de var 07.06-27.06.2021 Art. 16.
(1) Sesiunile de reexaminri se vor desfura în regim on line sau mixt (on line i fa
în fa) pentru studenii programelor de studii de licen i masterat. Opiunea pentru
sistemul mixt presupune faptul c titularul de disciplin va oferi studenilor din
grupa/anul respectiv, atât posibilitatea de a fi examinai on line, cât i pe aceea de a
participa la examenul fizic, organizat la sediul Universitii în condiii de siguran
epidemiologic pentru prevenirea îmbolnvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
(2) Pentru derularea re-examinrilor cu prezena fizic a studenilor (la disciplinele la
care cadrul didactic va considera c se impune acest lucru), va fi necesar reluarea
activitilor de învmânt cu prezena on-site în campusul universitar. Acest demers se
va realiza prin Hotrârea Senatului Universitar, dup obinerea avizului avizului
Direciei de Sntate Public Hunedoara, care trebuie s certifice îndeplinirea condiiilor de
siguran epidemiologic pentru defurarea activitilor didactice fa în fa. Acest aviz va
putea fi emis de ctre Direcia de Sntate Public Hunedoara în termen de cel mult 7 zile de
la solicitare.
(3) Cadrele didactice vor alege, în perioada 24-28.05.2021, modalitatea de examinare
pentru care opteaz în cadrul sesiunii de restane derulate în intervalul 28.06-04.07.2021 i vor
comunica cu celeritate toate informaiile legate de acest aspect directorilor de departamente.
Directorii de departamente vor centraliza situaia legat de modalitatea de desfurare a
examenelor de ctre cadrele didactice i o vor transmite Decanatului pân la data de
02.06.2021.
Art. 17.
(1) În perioada 25-27.06.2021, studenii programelor de studii de licen i masterat
care vor dori s participe la sesiunile de reexaminare on line/ mixt (fa în fa i on line) din
intervalul 28.06-04.07.2021, vor completa o cerere pentru toate disciplinele la care solicit
participarea la reexaminare. Aceste cereri vor putea fi depuse fie fizic la ghieele
secretariatelor, fie on line prin completarea chestionarelor Google Forms disponibile pe site-ul
www.upet.ro, la rubrica Studeni →Cereri de reexaminare. Se recomand ca cererea s fie
completat i transmis secretariatelor în regim on line, pentru evitarea aglomerrii de
persoane la ghieele secretariatelor i respectarea msurilor de evitare a rspândirii infeciei cu
virusul SARS-CoV-2.
(2) În situaia în care cererea se completeaz i transmite on line, formularul Google
Forms va solicita în prima seciune datele personale, de identificare i de contact ale studentului
[NUME, Prenume, Form de învmânt (licen, master, DPPD, CPU), specializarea, grupa,
anul, form de finanare (Buget, Tax), adresa de e-mail, numrul de telefon), respectiv
exprimarea acordului studentului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul
gestionrii corespunztoare a activitii de management universitar]. În a doua seciune se vor
completa disciplinele restante; la disciplina aleas pentru reexaminare, este necesar ataarea
dovezii de plat a taxei de reexaminare în format electronic (fotografie, scanare sau print-
screen, in fomatele acceptate ale fiierelor: JPG, PNG, PDF). Plata taxelor de reexaminare
se poate face online de pe site-ul universitii prin modulul UMS Pli online/Alte pli,
sau fizic, la Casieria Universitii din Petroani.
Art. 18. (1) În vederea întreprinderii msurilor necesare pentru desfurarea sesiunii de
reexaminare în condiii de siguran, DSP HD are obligaia s informeze Universitatea din
Petroani i cabinetul medical din cadrul instituiei de învmânt superior despre fiecare caz
confirmat pozitiv în rândul studenilor/cursanilor/personalului didactic.
(2) Nu se vor prezenta fizic la examene în Universitatea din Petroani:
a) cei confirmai cu infecie cu SARS-CoV-2, aflai în perioada de izolare la domiciliu;
b) cei care sunt declarai contaci direci cu o persoan infectat cu SARS-CoV-2 i se
afl în carantin la domiciliu/carantin instituionalizat;
c) cei care ateapt s fie testai sau au fost testai i ateapt rezultatele sau locuiesc cu
o persoan care a fost testat i care ateapt rezultatele.
(3) În situaiile prevzute la alin. (2), dac starea de sntate le permite,
studenii/cursanii/personalul didactic vor desfura activitatea de examinare în sistem online
sau vor fi scutii medical i vor recupera ulterior.
Art.19.
(1) Universitatea din Petroani are obligaia s organizeze activitatea astfel încât
s se previn îmbolnvirile cu virusul SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentei
Metodologii, prin: a) asigurarea implementrii activitilor de prevenire a infeciei cu SARS-CoV-2;
b) organizarea spaiilor pentru asigurarea distanrii fizice;
c) organizarea accesului în instituia de învmânt de învmânt superior;
d) organizarea programului de examinare a studenilor;
e) asigurarea msurilor igienico-sanitare la nivel individual;
f) asigurarea msurilor igienico-sanitare în universitate;
g) instruirea personalului, comunicarea permanent de informaii ctre student/cursani
privind msurile de prevenire a infeciei cu SARS-CoV-2;
h) asigurarea msurilor specifice pentru student/cursani, cadre didactice i alte
categorii de personal din Universitate aflat în grupele de vârst cu risc i/sau având afeciuni
cronice i/sau dizabiliti.
(2) Msurile prin care Universitatea din Petroani duce la îndeplinire dispoziiile
prevzute la alin. (1), în conformitate cu actele legislative în vigoare la nivel national, sunt
menionate în Anexele 1-6 ale prezentei Metodologii.
Art. 21. Pentru pregtirea corespunztoare a Universitii din Petroani în vederea
derulrii sesiunii de reexaminare din perioada 28.06-04.07.2021, Direcia General
Administrativ va asigura ducerea la îndeplinire a msurilor prezentate în Anexele 1 -4 ale
prezentei Metodologii.
Art. 2 2 . În vederea minimizrii riscului de rspândire a infeciei cu virusul SARS-
CoV-2 în cmine, Restaurantul studenesc, în activitile de triaj, izolare i transport, precum
i la nivelul întregii instituii, se vor respecta cu strictee msurile de protecie stabilite în
Anexele 5 i 6 ale prezentei Metodologii.
9
Prezenta Metodologie a fost dezbtut în cadrul edinei on line a Senatului
Universitii din Petroani din data de 29.04.2021. i a fost aprobat prin Hotrârea Senatului
nr. 66.
PETROANI ÎNAINTE DE ORGANIZAREA SESIUNII DE REEXAMINARE:
În contextul riscului de rspândire a infeciei cu noul Coronavirus i având în vedere
msurile stabilite prin Hotrârile Comitetului Naional pentru Situaii Speciale de Urgen,
se impune instituirea la nivelul Universitii din Petroani, a unor norme care s aib în
vedere aducerea la îndeplinire a respectivelor dispoziii.
Aceste norme vizeaz urmtoarele direcii de aciune pentru pregtirea
Universitii din Petroani în vederea organizrii sesiunii de reexaminare din perioada
28.06-04.07.2021:
1. evaluarea infrastructurii prin identificarea spaiilor de care dispune unitatea de
învmânt pentru procesul de pregtire, precum i a unui spaiu pentru izolarea temporar
a cazurilor suspecte de îmbolnvire cu virusul SARS-CoV-2;
2. organizarea spaiilor (slilor de laborator/activiti practice), cu aezarea bncilor astfel
încât s se asigure distanarea de minimum 1 metru. În situaia în care acest lucru nu se
poate realiza, se va asigura distanarea maxim posibil;
3. stabilirea circuitelor funcionale;
5. asigurarea materialelor de curenie, igien i dezinfecie;
6. asigurarea permanent a unui stoc de rezerv de materiale de protecie pentru
student/cursani i personal;
7. instruirea personalului pentru aplicarea planului de msuri de protecie sanitar.
11
EPIDEMIOLOGIC AL INFECIEI CU SARS-COV-2
1.Organizarea spaiilor pentru asigurarea distanrii fizice:
a) organizarea circuitelor în interiorul Universitii prin demarcare cu benzi vizibile care
s asigure "trasee prestabilite" de intrare, de deplasare în interiorul instituiei de
învmânt i de prsire a acesteia, facilitând pstrarea unei distane corespunztoare
între persoane. La intrarea în Universitate i pe coridoare, precum i la intrarea în fiecare sal de examen
vor fi aezate dispensere/flacoane cu soluie dezinfectant pentru mâini.
Uile vor fi meninute deschise, dac este posibil, pentru a evita punctele de contact;
b) organizarea slilor de clas: - sala de examen va fi amenajat astfel încât s fie asigurat distanarea fizic de minimum 1
metru între student/cursani. Dac configuraia slii de clas (suprafa, mobilier etc.) nu
permite distanarea fizic de minimum 1 metru, atunci spaiul va fi organizat astfel încât s se
asigure distana maxim posibil între student/cursani;
- deplasarea studenilor/cursanilor în interiorul instituiei trebuie limitat cât mai mult posibil;
- este interzis schimbul de obiecte personale;
- va fi asigurat aerisirea slilor înainte de sosirea studenilor/cursanilor, prin deschiderea
ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute i la
finalul zilei;
strâns între student/cursani;
- studenii/cursanii i personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta masc în
permanen, în slile de clas, în timpul deplasrii în incinta unitii de învmânt i în timpul
pauzelor, atât în interior, cât i exterior;
c) organizarea grupurilor sanitare: - este obligatorie asigurarea permanent a substanelor dezinfectante i a prosoapelor din hârtie,
de unic folosin; sunt interzise usctoarele electrice de mâini i prosoapele din material textil;
- se va verifica realizarea cureniei zilnice i a dezinfectrii regulate a suprafeelor atinse în
mod frecvent, conform planului de curenie i dezinfecie de la nivelul universitii.
2. Organizarea accesului în Universitatea din Petroani: - accesul i fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituia de învmânt de ctre
persoane desemnate de ctre conducerea unitii de învmânt;
- este recomandat intrarea prin mai multe ci de acces pentru a reduce fluxul de
student/cursani. În cazul în care aceast separare nu este posibil, respectarea distanrii fizice
a persoanelor care intr în instituia de învmânt este esenial;
- cile de acces (de tip poart sau u) vor fi meninute deschise în timpul primirii
studenilor/cursanilor pentru a limita punctele de contact;
- la intrarea în cldirea unitii de învmânt se recomand s se realizeze termometrizarea de
ctre o persoan desemnat, instruit în acest sens; nu vor avea acces persoanele cu o
tempertur mai mare de 37,3 grade Celsius;
- dup dezinfecia mâinilor, studenii/cursanii vor fi îndrumai direct în slile de examen;
- accesul persoanelor care nu au calitatea de student/cursant sau angajat al unitii de
învmânt va fi monitorizat i limitat la minim, fiind permis doar în cazuri de strict necesitate.
12
de învmânt, cu respectarea normelor de protecie sanitar necesare.
3.Organizarea procesului de evaluare a studenilor: - orarul activitilor de examinare va avea în vedere posibilitatea începerii examenelor la
intervale orare diferite, astfel încât s se evite aglomerrile la intrarea i la ieirea din slile de
examen;
- în situaia în care în aceeai sal, examenele sunt organizate în schimburi, se va asigura un
interval de minimum 1 or între acestea;
- intervalele aferente pauzelor dintre examene vor fi stabilite în mod ealonat, astfel încât
timpul de suprapunere al acestora s fie minim;
- studenii vor fi supravegheai pe toat durata examenelor de ctre cadre didactice sau alte
categorii de personal, pentru meninerea distanrii fizice. Orice activiti care presupun
formarea unor grupuri, vor fi organizate cu respectarea distanei dintre student/cursani;
- studenii/cursanii nu vor consuma în comun alimente sau buturi i nu vor schimba între ei
obiecte de folosin personal (telefoane, tablete, instrumente de scris etc.).
Anexa 3
1. Splarea/Dezinfectarea mâinilor Atât studenii/cursanii, cât i personalul au obligaia de a se spla/de a-i dezinfecta
mâinile:
a) imediat dup intrarea în coal i înainte de a intra în sala de examen;
b) înainte de pauzele de mas;
c) înainte i dup utilizarea toaletei;
d) dup tuse sau strnut;
e) ori de câte ori este necesar.
2. Purtarea mtii de protecie: a) masca de protecie este obligatorie pentru întreg personalul unitii de învmânt
superior i va fi purtat în slile de examen, în timpul deplasrii în incinta unitii de
învmânt i în timpul pauzelor, atât în interior, cât i în exterior;
b) masca de protecie este obligatorie pentru student/cursani i va fi purtat în slile de
clas, în timpul deplasrii în incinta unitii de învmânt i în timpul pauzelor, atât în
interior, cât i în exterior;
c) schimbul mtii de protecie între persoane este interzis.
Anexa 4
INFORMAII PENTRU STUDENI/CURSANI PRIVIND MSURILE DE
PREVENIRE A INFECIEI CU SARS-COV-2
1. Persoana desemnat de unitatea de învmânt va efectua instruirea personalului
didactic, personalului didactic auxiliar i nedidactic pentru a observa starea de sntate a
studenilor/cursanilor i pentru implementarea normelor din prezenta Metodologie i va
furniza informaii privind: elemente generale despre infecia cu SARS-CoV-2, precum cele
de igien, tehnica splrii pe mâini, recunoaterea simptomelor COVID-19, modul de
purtare i eliminare corect a mtilor, msurile de distanare fizic necesare;
2. cadrele didactice au obligaia s anune cadrele medicale de la Cabinetul Universitii
din Petroani sau responsabilul desemnat de conducerea unitii în cazul în care
studenii/cursanii prezint în timpul perioadelor de examinare simptomatologie (tuse,
dureri de cap, dureri de gât, dificulti de respiraie, vrsturi), însoite sau nu de creteri
de temperatur, în vederea aplicrii protocolului de izolare.
Anexa 5
ACTIVITI DE TRANSPORT STUDENI
1. Protocol pentru cantine:
a) în cazul în care este asigurat masa la cantin (sau în sala de mese), organizarea accesului i
intervalelor de servire va fi realizat astfel încât s se evite aglomerrile;
b) respectarea msurilor de distanare de 1,5 m atât la servirea mesei, cât i pentru intervalele
de circulaie, de distribuire a alimentelor etc.;
c) gestionarea echipamentelor colective va fi adaptat, astfel încât contactele s fie limitate; se
recomand folosirea de tacâmuri de unic folosin;
d) înainte i dup fiecare mas studenii/cursanii se vor spla pe mâini i vor folosi substane
dezinfectante;
e) masca va fi scoas doar în momentul în care studenii/cursanii se vor aeza la mas;
f) în cazul în care studenii/cursanii sunt supravegheai în timpul mesei, membrii personalului
vor purta mti i se vor spla pe mâini dup fiecare contact;
g) sala de mese va fi aerisit frecvent; se vor realiza cu strictee curenia i dezinfecia slilor
de mese, conform planului de curenie i dezinfecie la nivelul unitii.
2. Protocol pentru cmine:
a) înainte de redeschiderea cminului se vor efectua curenia i dezinfecia tuturor spaiilor
comune i de cazare; se va evita utilizarea de covoare/mochete;
b) vor fi stabilite modalitile de ocupare a cminului, urmrindu-se respectarea distanrii
fizice de cel puin 1 m între paturi;
c) vor fi organizate zilnic curenia i dezinfecia spaiilor colective; studenilor/cursanilor
cazai în cmin li se va recomanda s pstreze curenia, s dezinfecteze i s aeriseasc în mod
regulat camerele;
d) vor fi atribuite camere individuale sau, dac acest lucru nu este posibil, camerele vor fi
ocupate de student/cursani din aceeai grup pentru a limita interaciunea
studenilor/cursanilor din grupe diferite; studenilor/cursanilor li se va recomanda s evite pe
cât posibil spaiile comune, iar activitile s se desfoare în camera proprie;
e) va fi organizat accesul prin rotaie în spaiile comune (sli de baie, sli de mese sau sli
destinate utilizrii comune), astfel încât s fie posibil dezinfectarea adaptat înainte i dup
fiecare utilizare;
f) va fi asigurat o echipare optim a grupurilor sanitare, în special cu spun lichid i substane
dezinfectante;
g) portul mtii este obligatoriu în spaiile comune;
h) studenii/cursanii vor fi instruii în permanen cu privire la respectarea msurilor de
protecie individual; vor fi limitate deplasrile în cadrul cminului i vor fi evitate
aglomerrile;
i) personalul care se ocup de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de
funcionare a cminului în perioada respectiv;
j) în situaia apariiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul
de izolare i se va anuna Direcia de Sntate Public sau se va apela serviciul de urgen 112.
3.Protocol pentru transport:
modului în care se desfoar transportul cu microbuzul/autobuzul, în condiii de siguran
epidemiologic (aerisire, igienizare, dezinfectare i nebulizare dup fiecare curs);
b) pe perioada transportului public la i de la Universitatea din Petroani, studenii/cursanii
vor respecta msurile generale de conduit prevzute de normele aprobate pentru transportul
în comun, în special asigurarea distanei fizice i purtarea mtii.
4.Protocol de izolare a studenilor/cursanilor cu simptome specifice COVID-19: Se aplic în cazul în care studenii/cursanii prezint în timpul examenelor simptomatologie
specific COVID-19 (febr, tuse, dificulti respiratorii, diaree, vrsturi, mialgii, stare
general modificat) i const în:
a) anunarea imediat a familiei/reprezentanilor legali i, dup caz, a personalului cabinetului
medical;
b) izolarea imediat a studentului/cursantului. Studentul/cursantul va purta masc, va fi separat
de restul grupei i va fi supravegheat pân când va fi preluat i va prsi unitatea de învmânt
însoit. Msurile de protecie individual vor fi respectate cu strictee;
c) nu se va transporta studentul/cursantul pân la sosirea familiei/reprezentanilor legali la
medicul de familie, serviciul de urgen sau spital decât în situaia în care simptomele/semnele
sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgen 112;
d) persoana care îngrijete studentul/cursantul izolat trebuie s poarte masc i se va spla bine
pe mâini timp de minimum 20 de secunde;
e) igienizarea încperii în care a fost izolat studentul/cursantul suspect de infecie cu virusul
SARS-CoV-2 se face cu substane dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite
infecia la alte persoane;
Universitatea din Petroani cu adeverin medical eliberat de medicul curant/medicul de
familie, cu precizarea diagnosticului i care atest c nu mai prezint risc epidemiologic.
16
activitilor de reexaminare;
b) în cazul în care studenii/cursanii prezint în timpul examenelor stare febril sau alt
simptomatologie specific infectrii cu SARS-CoV-2, se aplic protocolul de izolare. În cazul
în care studenii/cursanii acord consimmântul personal lor cu privire la recoltarea probelor
de exsudat nazofaringian în vederea testrii în condiiile apariiei simptomelor, acetia vor
putea fi testai, într-o prim faz, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Toate
testele rapide efectuate în cabinetul medical de la nivelul Universitii din Petroani, vor fi
raportate ctre DSP HD, în maximum 24 de ore. Dac studentul/cursantul nu îi exprim
acordul pentru testare, în cazul existenei unor simptome specifice, acesta va lua legtura cu
medicul de familie în vederea stabilirii pailor urmtori;
c) testarea cu teste antigen rapide se recomand i:
1.1) cadrelor didactice i altor angajai ai Universitii din Petroani simptomatici, a cror
simptomatologie de boal debuteaz în timpul re-examinrilor;
2.2) colegilor cazurilor confirmate, atât student/cursani (colegi de clas), cât i cadre
didactice/personal auxiliar din unitatea de învmânt (inclusiv celor asimptomatici),
imediat dup confirmarea primului caz;
d) revenirea în colectivitate a studenilor/cursanilor care au avut probleme de sntate i au
absentat de la universitate minimum 3 zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverine
medicale care s precizeze diagnosticul, adeverin pe care studentul/cursantul o va preda în
format hârtie sau o va transmite electronic responsabilului desemnat de Facultate cu
monitorizarea cazurilor de infecie cu virusul SARS-CoV-2. Adeverinele vor fi centralizate la
Direciei Administrative, la nivelul persoanei desemnate ca responsabil pe Universitate cu
urmrirea cazurilor de îmbolnvire;
e) cadrele didactice, personalul didactic auxiliar i nedidactic care prezint simptome specifice
unei afeciuni cu potenial infecios (febr, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificulti de
respiraie, vrsturi, fr a se limita la acestea) se izoleaz la domiciliu, contacteaz medicul
de familie i anun de îndat responsabilul desemnat de ctre conducerea unitii de
învmânt.