ipssm _transpalete hidraulice

25
SC AZL Marketing SRL Bucuresti Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca Cod: IPSSM nr. MANEVRANTI TRANSPALETE MANUALE Exemplar nr. pag. 1 APROBAT, DIRECTOR GENERAL INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU MANEVRANTII TRANSPALETEI HIDRAULICE MANUALE

Upload: lapadatcristina

Post on 04-Aug-2015

1.675 views

Category:

Documents


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: IPSSM _Transpalete hidraulice

SC AZL Marketing SRL Bucuresti

Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca

Cod: IPSSM nr.

MANEVRANTI TRANSPALETE MANUALE

Exemplar nr. pag. 1

APROBAT,DIRECTOR GENERAL

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCAPENTRU

MANEVRANTII TRANSPALETEI HIDRAULICE MANUALE

Elaborat: Serviciul extern SSM – SC Man An Company SRL

Data aprobarii

Editia Revizuita

Inginer - Belivan Doina 2012

Page 2: IPSSM _Transpalete hidraulice

Cadru Tehnic SSM - Manea IonLucrator desemnat SSM – Lapadat Cristina

Art. 1. Reguli generale Aceasta instructiune a fost intocmita in baza Legii nr.319-2006, in

conformitate cu Art.6,lit.i) “Angajatorul are obligatia de a furniza instructiuni corespunzatoare lucratorilor” si a H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 art.15 (1) – “Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru.

Personalul lucrator din sectiile de productie ale societatii are obligatia sa respecte Legea securitatii si sanatatii in munca Nr.319/2006, celelalte acte normative aduse la cunostinta, precum si instructiunile proprii pentru personalul direct productiv daca acestea nu contravin legislatiei in vigoare.

Urmatoarele articole - preluate din MANUALUL OPERATORULUI pentru TRANPALETE MANUALE – daca nu sunt respectate, pot crea vatamarea personala grava sau pagube materiale mari.

Inainte de utilizarea transpaletei hidraulice este foarte important a se citi manual pentru ava insusi instructiunile de manevrare, reguluile de securitate si instructiunile privind intretinerea zilnica, astfel incat sa puteti manevra de o maniera performanta si fara pericol transpaleta.

Este obligatoriu a se tine cont de toate avertizarile din manual sau de cele figurate pe transpaleta pentru a se evita orice accidente nedorite.

Este strict interzis a se utiliza transpaleta hidraulica inainte de a se citi si insusi continutul manualului cu instructiuni privind modul de manevrare al transpaletei.

Se vor respecta cu strictete instructiunile de securitate prezentate in manualul utilajului pentru a seputea preveni riscul unor accidente care ar putea duce la vatamari grave ale persoanelor sau deteriorari ale echipamentului de ridicat.

PERICOL Acest simbol indica un pericol iminent si care ar putea provoca vatamari grave, sau chiar moartea.

Se vor respecta intotdeauna cerintele prezentate prin acest avertisment si se vor lua mereu toate masurile de precautie necesare pentru a se evita eventualele riscuri posibile.

AVERTISMENT Acest simbol indica o situatie posibila de accidentare care ar putea sa fie periculoasa si care ar putea provoca vatamari grave, sau chiar moartea.

ATENTIE Acest simbol indica un pericol posibil daca nu sunt respectate instructiunile de manevrare si care ar putea provoca vatamari usoare sau deteriorari materiale.

2

Page 3: IPSSM _Transpalete hidraulice

Se vor respecta intotdeauna cerintele prezentate prin aceste avertismente si se vor lua mereu toate masurile de precautie necesare pentru a se evita eventualele riscuri posibile.

Art. 2. Responsabilitate detinatorInformatiile privind securitatea in timpul lucrului trebuie sa fie intocmite in

conformitate cu reglementarile Uniunii Europene in vigoare la data fabricatiei transpaletei. In timpul utilizarii efective in exploatare a transpaletei hidraulice, detinatorul este obligat sa verifice respectarea masurilor de securitate si sanatate in munca care sunt in vigoare in momentul utilizarii utilajului si sa actioneze astfel incat sa fie in conformitate cu noile reglementari.

In afara Uniunii Europene se va consulta legislatia nationala in vigoare in materie de securitate si sanatate in munca si se vor aplica cerintele prevazute in aceasta.

Pe langa informatiile de securitate in munca continute in prezentul manual, se vor respecta cerintele generale privind securitatea si sanatatea in munca, modul de prevenire a accidentelor si de protectie a mediului inconjurator valabile pentru domeniul de aplicabilitate a transpaletei hidraulice.

Este obligatia detinatorului si a personalului deservent de a lua toate masurile necesare pentru a se asigura o functionare impecabila a transpaletei si de a defini foarte clar responsabiltatile fiecarei persoane la efectuarea lucrarilor de montaj, manevrare, intretinere, reparare, curatare sau demontaj. Se vor respecta cu strictete toate instructiunile din prezentul manual.

Unele constrangeri la nivel local sau in cazuri speciale de utilizare ar putea crea situatii particulare care nu sunt cunoscute in momentul redactarii prezentului manual. In acest caz este obligatia detinatorului transpaletei de a lua toate masurile necesare si de a le pune in aplicare, pentru a se asigura exploatarea in conditii de securitate si sanatate in munca a utilajului. Aceste masuri pot implica manipularea de produse sau instrumente periculoase si presupun punerea la dispozitie, sau purtarea, a echipamentului individual de protectie adecvat. In acest caz, detinatorul trebuie sa completeze instructiunile din prezentul manual si sa aduca aceste informatii noi la cunostinta personalului deservent.

Detinatorul trebuie, in acelasi timp:- se defineasca in instructiunile de lucru toate celelalte instructiuni de

securitate care rezulta din evaluarea riscurilor la posturile de lucru in care este utilizata transpaleta hidraulica;

- sa puna la dispozitia personalului deservent al transpaletei echipamente de prim ajutor si sa asigure personalului instructiunile necesare pentru utilizarea acestor echipamente de prim ajutor;

- se puna la dispozitia personalul deservent prezentul manual, astfel incat acesta sa segaseasca intotdeauna in imediata vecinatate a utilajului, astfel incat sa poata fi consultatimediat de catre personalul de montaj, manipulare, intretinere si curatare;

- sa asigure formarea profesionala a personalului deservent;

3

Page 4: IPSSM _Transpalete hidraulice

- sa verifice ca transpaleta hidraulica sa fie utilizata numai daca este in perfecta stare de functionare;

- sa verifice daca componentele de securitate sunt in stare de functionare si daca acestea sunt verificate in mod regulat;

- sa se asigure ca sunt respectate cerintele prescrise in legislatia nationala in vigoare pentru utilizarea transpaletei hidraulice;

- se verifice daca sunt efectuate verificarile regulate prevazute de catre producator, in perioadele prevazute de acesta si daca rezultatele acestor verificari sunt inregistrate intron document (de exemplu, registru de evidenta a instalatiei de ridicat).

Detinatorul trebuie sa stabileasca directive clare cu privire la modul de actionare in cazul unor defectiuni, sa ia toate masurile necesare ca aceste directive sa fie transmise si insusite de catre personalul deservent. Totodata, va avea grija ca toate instructiunile necesare sa fie afisate intr-un loc adecvat si cat mai vizibil pentru personalul deservent.

Verificari transpaleta hidraulicaDetinatorul poate fi obligat, in temeiul legilor privind securitatea in munca

din tara in care este utilizata transpaleta hidraulica, sa efectueze verificari regulate ale echipamentului.In Romania, de exemplu, acest lucru este reglementat prin intermediul prescriptiilor tehnice, colectia ISCIR, in vigoare.

Aceasta legislatie prevede urmatoarele:- verificarea transpaletei hidraulice inainte de prima punere in functiune;- verificari regulate ale transpaletei;- stabilirea duratei teoretice de viata;- intocmirea si completarea unui registru de evidenta a supravegherii.

Detinatorul este obligat sa verifice permanent conformitatea transpaletei hidraulice cu legislatia cea mai recenta si tinand cont de noile prescriptii.

In cazul in care in plan national si local nu sunt prevazute prescriptii sau cerinte similare, se vor respecta cerintele mentionate anterior pentru exploatarea in conditii de securitate si sanatate in munca a utilajului.

Nu manipulati componentele de securitate - Componentele de securitate au rolul de a va proteja si au fost create pentru evitarea accidentelor si pentru a face mai sigura munca dumneavostra.

Componentele de securitate sunt reglate astfel incat sa garanteze utilizarea in siguranta a transpaletei hidraulice.

Este strict interzis ca aceste componente de securitate sa fie manipulate in timpul lucrului sau sa fie scoase din functiune.

Daca componentele de securitate sunt manipulate de dumneavoastra, sau alte persoane, va expuneti la riscul unor accidente care pot duce la deteriorarea echipamentului de ridicat si/sau la vatamari grave (chiar moartea).

Zona periculoasa: zona periculoasa este zona in care sunt periclitate persoanele prin miscarile de deplasare sau ridicare ale transpaletei, ale mijloacelor sale de preluare a sarcinii (de exemplu furcile) sau ale incarcaturilor. In aceasta categorie intra si zona accesibila incarcaturilor, care sunt supuse riscului caderii, sau dispozitivului de lucru in coborare/cadere.

4

Page 5: IPSSM _Transpalete hidraulice

Persoanele neautorizate trebuie sa fie tinute la distanta de zona periculoasa. In caz de pericol pentru persoane, trebuie sa fie amplasat din timp un semn de avertizare. Daca persoanele neautorizate nu parasesc totusi zona periculoasa in ciuda avertizarii, transpaleta va fi adusa imediat in stare de repaus.

Panourile de avertizare: se vor utiliza panouri de avertizare si indicatoarele de avertizare care sa atentioneze asupra riscurilor potentiale.

Art. 3. Pentru a manevra in siguranta transpaleta, manevrantul transpaletei trebuie sa citeasca sis a respecte instructiunile urmatoare:

1. Mai intai cititi cu atentie instructiunile si participati la o instruire inainte de a opera o

transpaleta.2. Cand folositi maneta pentru a cobora furcile, ridicati-o usor fara a o smucii

pentru o coborare mai rapida.

3. Nu clatinati manerul cu viteza mare si frecventa ridicata.4. Nu incarcati cu repeziciune marfa grea sau voluminoasa.5. Nu mergeti cu viteza mare ,altfel operatiunea va devenii periculoasa.6. Trebuie tinut cont de centrul greutatii,sau ridicand marfa incorect asezata

transpaletul va tinde sase rastoarne.

7. Nu incarcati marfa instabila sau care nu este bine stransa.8. Nu lasati mult timp marfa pe transpalet.9. Cand nu il folositi lasati furcile la pozitia cea mai joasa.10. Este strict interzis a transporta persoane.11. Este strict interzis ca o persoana sa stea pe furci pentru a plana cu

acesta12. Este interzis sa tineti orice parte a corpului sub incarcatura.13. Transpaletul functioneaza pe suprafete dure si netede.14. Daca este necesara deplasarea pe o suprafata inclinata transpaletii cu

frana va pot fi de ajutor.15. Nu este indicat sa efectuati alte operatii decat cele indicate in instruire.16. Nu incercati sa reparati o transpaleta daca nu aveti instruirea

necesara.17. Nu utilizati un transpalet inainte de a ii verifica starea de functionare.

Verificati in specialrotile, manerul, furcile, operatiile de ridicare si coborare si franele (daca sunt prevazute). Nu utilizati transpaleti defecti.Nu incercati sa il reparati daca nu aveti instruirea necesara.

18. Folositi transpaleta numai pentru operatiile indicate. Nu va pozitionati nici o parte a corpului in

mecanismul de ridicare, sub furci sau incarcatura. Nu transportati persoane.19. Nu transportati incarcatura voluminoasa neancorata . Atentia sporita

atunci cand manevrati

5

Page 6: IPSSM _Transpalete hidraulice

incarcatura mai lunga sau mai lata decat paletul sau inalta penrtu a nu le pierde lovi sau rasturna.

20. Nu supraincarcati transpaletul. Verificati tabelul cu capacitatea incarcaturii penrtu a va informa.

Supraincarcarea poate duce la o functionare necorespunzatoare.21. Capacitatea transpaletului cere ca centrul greutatii incarcaturii sa se

afle de la mijlocul furcilorspre brat.

22. Asigurati-va ca lungimea furcilor este aceeasi cu lungimea paletului.23. Pozitionati furcile in pozitia cea mai joasa atunci cand nu este folosit

transpaletul.24. Transpaletii sunt destinati operatiilor generale pe teren nivelat si dur.

Daca suprafata devineinclinata se poate actiona frana,sau se poate cobora incarcatura pentru a oprii de urgenta transpaletul. Daca ati oprit in aceasta maniera incarcatura trebuie luata dar cu grija astfel ca nici o parte a corpului dumneavoastra sa nu se afle in apropiere sau sub incarcatura. Este important sa nu transportati o incarcatura greu de manevrat. De vreme ce acest echipament se utilizeaza manual, nu este indicat a fi operat de persoane ce nu sunt capabile psihic sau nu pot conduce in siguranta incarcatura.

25. Reguli de securitate privind deplasarea transpaletei Caile de rulare si zonele de lucru: deplasarea transpaletei hidraulice este

permisa numai pe caile prevazute special pentru circulatie. Persoanele neautorizate trebuie sa pastreze distanta fata de zona de lucru. Depozitarea incarcaturilor se va face numai in locurile special prevazute acestui scop.

Comportamentul in timpul deplasarii: manevrantul transpaletei trebuie sa adapteze viteza de deplasare la conditiile locale. El trebuie sa conduca mai lent in anumite situatii, de exemplu in curbe, inaintea pasajelor inguste si pe acestea, la trecerea prin usi batante, in locurile fara vizibilitate. Manevrantul trebuie sa pastreze permanent o distanta de siguranta pentru franare fata de vehiculele care se deplaseaza in fata sa si sa detina in permanenta controlul asupra utilajului de transport uzinal. Oprirea brusca (exceptand cazurile de pericol), virajele rapide, depasirile in locuri periculoase si fara vizibilitate, sunt strict interzise. In timpul deplasarii transpaletei, furcile nu trebuie sa fie la o distanta mai mare de 300 mm fata de sol.

Conditiile de vizibilitate in timpul deplasarii: manevrantul transpaletei trebuie sa priveasca in sensul de deplasare si sa aiba permanent o vizibilitate suficienta asupra traseului pe care il parcurge. Daca sunt transportate sarcini care influenteaza negativ vizibilitatea, utilajul de transport uzinal trebuie sa se deplaseze cu incarcatura in spate. Daca acest lucru nu este posibil, o a doua persoana trebuie sa mearga in fata utilajului, in scop de avertizare.

Parcurgerea de pante ascendente sau descendente: parcurgerea pantelor ascendente, respective descendente, este permisa numai daca traseul este pe un drum circulabil, curat si aderent, si daca acesta poate fi

6

Page 7: IPSSM _Transpalete hidraulice

parcurs in siguranta, conform specificatiilor tehnice ale vehiculului. Unitatea de sarcina va fi transportata intotdeauna orientata spre varful pantei. Virajele, parcurgerea pe directie oblica si oprirea utilajului pe pante ascendente sau descendente sunt strict interzise. Parcurgerea pantelor este permisa numai cu viteza redusa.

Deplasarea pe elevatoare sau poduri de incarcare: deplasarea pe elevatoare sau poduri de incarcare este permisa numai daca acestea au o capacitate portanta suficienta, precum si daca sunt concepute si avizate de administratorul lor pentru a fi circulate. Acest lucru trebuie verificat inainte de accesare. Transpaleta hidraulica trebuie sa intre in elevator cu unitatea de sarcina in fata si sa adopte o pozitie care elimina posibilitatea de atingere a peretilor putului. Persoanele insotitoare din elevator au voie sa intre numai dupa ce transpaleta are o pozitie sigura si trebuie sa paraseasca elevatorul inaintea utilajului.

Deplasare, virare, franare - Este strict interzis transportul persoanelor pe transpaleta!

Preluarea si depunerea sarcinii la sol - Inainte de a se prelua sarcina, manevrantul transpaletei trebuie sa se asigure ca aceasta este corect asezata pe palet si ca nu este depasita sarcina maxima admisibila a transpaletei.

Oprirea si asigurarea transpaletei - Transpaleta se va scoate opri intotdeauna in conditii de siguranta. Este strict interzis a se parca transpaleta in panta! La parcarea transpaletei, furcile vor fi intotdeauna coborate complet.

Ridicarea si asezarea pe suporturi: pentru ridicarea transpaletei hidraulice, prinderea elementelor de fixare si ridicare este permisa numai in locurile special prevazute acestui scop. La asezarea transpaletei pe suporturi, trebuie sa fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri de lemn) pentru a elimina posibilitatea de alunecare sau rasturnare. Lucrarile sub mijloacele de preluare a sarcinii aflate in stare ridicata sunt permise numai daca acestea au fost prinse cu lanturi de rezistenta suficienta si numai daca au fost luate toate masurile necesare evitarii scaparii sau alunecarii transpaletei din aceste lanturi.

Setul de roti: calitatea rotilor influenteaza securitatea, stabilitatea si comportamentul de rulare ale transpaletei hidraulice. La inlocuirea rotilor/rolelor montate de catre producator, se vor utiliza exclusiv piese de schimb originale ale producatorului; in caz contrar, datele din fisa de fabricatie nu mai pot fi respectate.

Intretinerea transpaletei:- pentru efectuarea lucrarilor de intretinere trebuie sa va asigurati ca acestea

sunt efectuate intr-un spatiu curat; se vor lua masuri de inlaturare a eventualelor urme de apa sau ulei de pe sol;

- piesele demontate trebuie curatate si verificate cu foarte mare atentie; toate garniturile de etansare demontate trebuie inlocuite;

- uleiul hidraulic inlocuit se va colecta intr-un recipient adecvat si se va elimina fara a se polua mediul inconjurator; se vor respecta reglementarile nationale in vigoare cu privire

7

Page 8: IPSSM _Transpalete hidraulice

la eliminarea uleiului hidraulic;- agentii de curatare si toate celelalte produse similare utilizate la curatarea

transpaletei vor fi inlaturate in conformitate cu reglementarile in vigoare din tara in care este utilizata transpaleta.

Revizia si inspectia - Respectarea intervalelor de intretinere constituie unul din elementele

obligatorii pentru exploatarea in conditii de securitate a transpaletei. Efectuarea tuturor lucrarilor de intretinere conform cerintelor producatorului transpaletei hidraulice duce la marirea duratei de viata a utilajului, precum si la exploatarea acestuia la caracteristicile tehnice.

Lipsa lucrarilor de intretinere poate avea ca efect defectarea transpaletei si poate constitui un pericol potential pentru personalul deservent.

Datorita faptului ca elementele componente ale transpaletei hidraulice sunt piese care nu necesita intretinere periodica, lucrarile de intretinere vor consta in verificarea si curatarea componentelor utilajului.

Orice reparatii efectuate asupra transpaletei hidraulice se vor efectua numai de catre personal autorizat si calificat sa efectueze astfel de lucrari.

Art. 3. Instructiuni specifice de utilizare a transpaletei hidraulice in conditii de securitate:

1 Echipamentul trebuie folosit numai pe suprafete ferme si drepte, cum ar fi betonul si asfaltul.

2 Nu este permisa utilizarea echipamentului:- in zone unde atmosfera contine gaze care pot cauza incendii sau explozii;- pentru transportul sau ridicarea pietonilor.- in depozite frigorifice sau medii corozive . In acest caz comandati un

echipament din otel inoxidabil.;- transpaleta nu trebuie sa fie utilizata decat pe suprafete solide si nivelate

(de exemplu, o suprafata betonata), fara gauri sau denivelari.- este strict interzis a se utiliza transpaleta hidraulica:

- intr-o zona in care aerul contine vapori inflamabili care ar putea duce la riscul unor incendii sau explozii;- pentru transportul sau ridicarea persoanelor;- in camere frigorifice sau in alte spatii cu temperatura joasa.

3. Utilizare corecta transpaleta hidraulica: transpaleta este echipata cu o supapa de comanda a presiunii pentru a se

evita suprasarcina; transpaleta trebuie sa fie utilizata pe o suprafata rezistenta, solida, regulata

si fara gauri sau denivelari; pentru a se permite o manevrare usoara a transpaletei este necesar ca

iluminarea sa aiba o valoare minima de 50 lucsi; sarcina indicata pe transpaleta reprezinta sarcina maxima admisa de lucru si

aceasta nu trebuie niciodata depasita; transpaleta a fost conceputa pentru a transporta paleti, cutii si containare pe

teren plat;

8

Page 9: IPSSM _Transpalete hidraulice

sarcinile sunt puse si transportate numai pe furcile transpaletei; transpaleta poate fi utilizata intr-un mediu avand temperatura intre valorile

0º C si +40º C (pentru utilizarea transpaletei in conditii extreme de lucru se va consulta producatorul);

este strict interzis a se lasa transpaleta incarcata cu sarcina fara supraveghere;

manevrantul nu va incepe deplasarea transpaletei decat dupa ce a verificat daca sarcina a fost corect pozitionata pe furci, fara riscul rasturnarii acesteia in timpul deplasarii;

inainte de a a incepe deplasarea transpaletei se va verifica daca nu exista nici o persoana in zona de pericol a transpaletei;

deplasarea transpaletei se va efectua cu furcile la maxim 300 mm distanta fata de sol;

transpaleta va fi manevrata numai de catre personal calificat si autorizat manevrantul va purta incaltaminte de securitate pentru a se evita

accidentele; pe transpaleta trebuie sa se gaseasca placuta de identificare a utilajului; in

cazul in care aceasta lipseste sau este ilizibila se va proceda la inlocuirea acesteia;

daca transpaleta este utilizata pentru incarcarea si descarcarea camioanelor, sarcina trebuie sa fie fixata in timpul transportului;

in timpul manevrarii transpaletei se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca in vigoare in tara in care este utilizata transpaleta, precum si instructiunile de securitate ale producatorului;

pentru o utilizare corecta a transpaletei este obligatoriu a se respecta toate instructiunile de manevrare si intretinere din prezentul manual tehnic;in cazul in care se constata anomalii se va opri imediat utilizarea transpaletei hidraulice.

4. Utilizare incorecta a transpaletei hidraulice:- este strict interzisa depasirea capacitatii maxime admise a transpaletei;- este strict interzis a se introduce mainile sau picioarele sub furcile ridicate;- este strict interzis a se utiliza transpaleta ca un mijloc de locomotie de

catre manevrant;- este strict interzis a se depune sarcina numai pe una dintre furci; sarcina trebuie sa fie repartizata echilibrat pe cele doua furci;- este strict interzis a se deplasa transpaleta cu furcile la inaltimea maxima

de lucru;- este strict interzis a se utiliza transpaleta ca un cric;- este strict interzis a se utiliza transpaleta in spatii insuficient iluminate;- datorita posibilei pierderi a controlului, transpaleta nu trebuie utilizata pe

terenuri in panta;- este strict interzis a se utiliza furcile ca niste leviere de ridicare;- transpaleta nu trebuie sa intre in contact direct cu alimentele transportate;- este strict interzis a se roti manerul cu 90° pentru a opri transpaleta;- este strict interzis a se utiliza transpaleta in medii periculoase (explozive,

etc).

9

Page 10: IPSSM _Transpalete hidraulice

Art. 4. Responsabilitatile operatorului:Transpaleta hidraulica va fi deservita numai de catre personal autorizat si

calificat. Personalul deservent trebuie sa fie constient de riscurile potentiale legate de manevrarea transpaletei si sa cunoasca foarte bine modul de functionare a utilajului.

Orice persoana care urmeaza sa manevreze transpaleta hidraulica trebuie ca in prealabil sa citeasca si sa-si insuseasca continutul acestui manual inainte de a incepe exploatarea utilajului.

Este strict interzisa manevrarea transpaletei hidraulice de catre persoane aflate sub influenta alcoolului, medicamentelor, drogurilor sau a oricaror alte substante care ar putea afecta reflexele operatorului in timpul utilizarii utilajului.

Pentru selectarea personalului se vor respecta cerintele privind varsta, starea de sanatate si nivelul de studii necesar, conform legislatiei in vigoare.

Detinatorul transpaletei hidraulice nu are dreptul de a incredinta exploatarea si intretinerea sau repararea utilajului decat persoanelor autorizate si calificate.

Manevrantul transpaletei hidraulice trebuie sa fie o persoana:- care sa aiba varsta peste 18 ani;- apta din punct de vedere medical sa lucreze ca manevrant transpaleta;- care a urmat si a absolvit cursul de adaptare profesionala pentru

manevrarea transpaletei in conformitate cu prescriptiile tehnice nationale in vigoare privind modul de autorizare a personalului deservent al transpaletei hidraulice;

- care poseda cunostintele necesare pentru manevrarea transpaletei hidraulice.

Manevrarea transpaletei necesita indemanare, abilitate si experienta.Manevrarea transpaletei va fi efectuata numai de catre persoane care:• sunt autorizate si calificate sa lucreze cu astfel de echipamente de ridicat,

conform cerintelor legislatiei nationale in vigoare din tara in care se utilizeaza utilajul;

• sunt apte din punct de vedere fizic si psihic (odihnite, care nu se afla sub influenta alcoolului, drogurilor sau medicamentelor);

• care manipuleaza cu responsabilitate transpaleta hidraulica;• care pot dovedi ca au fost instruite in legatura cu modul de manevrare a

utilajului si sunt familiarizate cu instructiunile de operare prezentate in acest manual de utilizare.

Daca transpaleta este manevrata de catre persoane care nu au fost instruite, sau care nu poseda autorizatie de manevrant pentru acest tip de echipament de ridicat, acest lucru poate duce la riscuri ridicate de accidente.

Se va consulta legislatia nationala in vigoare in tara in care este exploatata transpaleta hidraulica.

- Echipamentul trebuie manipulat intotdeauna cu grija si responsabilitate.- Echipamentul nu trebuie operat cu mainile sau incaltamintea murdare de

ulei datorita riscului de alunecare.- Operatorul nu are voie sa poarte haine largi sau bijuterii atunci cand

manipuleaza echipamentul.Este strict interzis a se purta bijuterii, lanturi, etc, de catre manevrantul transpaletei.

10

Page 11: IPSSM _Transpalete hidraulice

Art. 5. Zona de lucru: ◊ operatorul trebuie sa se asigure ca suprafata pe care echipamentul urmeaza

a fi utilizat are capacitatea de sustinere potrivita pentru a rezista atat greutatii stivuitorului cat si daca acesta este incarcat la sarcina maxima.

◊ acordati o grija deosebita eventualelor parti proeminente ale schelelor, rafturilor sau peretilor care pot provoca vatamari persoanelor sau stricaciuni stivuitorului.

◊ este strict interzisa prezenta altor persoane in jurul echipamentului atunci cand exista riscul vatamarii, cum ar fi zonele unde exista posibilitatea caderii marfii, sau la coborarea sau ridicarea dispozitivelor, sau in zona de operare a acestuia.

◊ inainte de inceperea lucrului, manevrantul transpaletei trebuie sa se asigure de faptul ca suprafata pe care urmeaza sa fie deplasata transpaleta poate suporta greutatea totala a utilajului incarcat la capacitatea maxima;

◊ se vor lua masurile necesare astfel incat sa fie interzis accesul persoanelor neautorizate in perimetrul de securitate, respectiv zona in care exista riscul caderii de produse, in traiectoria furcilor sau in zona de manevra a transpaletei hidraulice.

Reguli de deplasare este strict interzis a se lua virajele foarte repede; in cazul in care este necesar, se va apela la o avertizare sonora a celorlalte

persoane din imediata apropiere; se va acorda o atentie deosebita persoanelor si obiectelor fixe sau mobile

care se gasesc in zona de lucru pentru a se evita orice accident posibil; transpaleta va fi astfel deplasata incat sarcina sa nu impiedice vizibilitatea

manevrantului. atunci cand transpaleta este utilizata pe o panta, sarcina trebuie sa fie

intotdeauna orientata spre baza acesteia iar utilajul trebuie manevrat cu foarte mare precautie.

franarea transpaletei se va face intotdeauna usor si lent pentru a se impiedica orice accident posibil datorat caderii sarcinii transportate.

viteza de deplasare se va adapta in functie de panta si de suprafata.Risc de rasturnare! - Orice transpaleta care transporta o sarcina se poate

rasturna foarte usor la efectuarea unui viraj in panta. Datorita acestui lucru este strict interzisa efectuarea unui viraj in panta cu o transpaleta cu sarcina.

se va pastra intotdeauna o distanta suficienta intre marginile rampei si docurile de incarcare; se va acorda o atentie deosebita zonelor marcate ca fiind periculoase;

inainte de a se trece transpaleta pe o rampa de incarcare trebuie sa va asigurati ca rampa este fixata corect si ofera o capacitate de incarcare suficienta; pe rampa transpaleta se va manevra usor si cu prudenta, pastrand o distanta suficienta de marginile acesteia.

inainte de a introduce transpaleta intr-un lift trebuie sa va asigurati ca sarcina maxima autorizata a acestuia este suficienta pentru a suporta greutatile combinate ale transpaletei, ale sarcinii, ale manevrantului si ale eventualelor persoane care vor urca in lift; mai intai se va introduce

11

Page 12: IPSSM _Transpalete hidraulice

transpaleta in lift si apoi va intra manevrantul; este strict interzisa prezenta persoanelor in lift in timpul intrarii sau iesirii transpaletei din lift;

Verificari: este strict interzis a se utiliza transpaleta hidraulica daca aceasta este

defecta sau prezinta deteriorari care ar putea afecta utilizarea in siguranta a utilajului. este strict interzis a se utiliza o transpaleta reparata, modificata sau

reglata fara ca aceasta sa fie in prealabil verificata de catre o persoana autorizata si calificata.

Art. 6 MODUL DE OPERARE AL ECHIPAMENTULUI : - Evitati efectuarea curbelor la viteze mari . - Pentru a evita stricaciunile sau accidentele, operatorul trebuie sa fie atent atat la pietoni cat si la obiectele fixe sau aflate in miscare in aria de lucru a echipamentului . - Daca incarcatura blocheaza vederea, echipamentul trebuie operat cu incarcatura in partea opusa directiei de mers.

- La operarea echipamentului pe o suprafata inclinata, acesta trebuie condus cu incarcatura

inspre partea de jos a directiei de mers si cu grija sporita.- Franarea trebuie facuta incet pentru a preveni alunecarea incarcaturii de

pe echipament siprovocarea de pagube.

- Adaptati viteza in functie de panta si suprafata. Panta maxima admisa este de 5% la

utilizarea unui echipament prevazut cu frana de mana.- Risc de rasturnare - La intoarcerea unui echipament incarcat pe o panta

exista risculrasturnarii acestuia. Nu intoarceti niciodata un echipament incarcat pe o panta.

- Pastrati intotdeauna o distanta sigura fata de marginile platformelor sau rampelor de

incarcare. Acordati atentie la zonele de risc marcate.- Inainte de a opera un echipament pe o rampa de incarcare, operatorul

trebuie sa se asigure ca rampa este corect prinsa si are capacitatea de sustinere necesara. Echipamentul trebuie condus cu grija si la viteza mica pe rampa.

- Cand echipamentul este condus intr-un vehicul, asigurati-va ca vehiculul este stabil si ca are

actionate corect franele.- Inainte ca echipamentul sa fie urcat intr-un lift, operatorul trebuie sa se

asigure ca liftul are capacitatea aprobata pentru ridicarea greutatii totale a echipamentului, a incarcaturii, a operatorului si a altor pasageri care sunt transportati. Intrarea in lift se face cu incarcatura inainte. In lift nu trebuie sa fie nici o alta persoana atunci cand echipamentul intra sau iese.

- Operatorul trebuie sa raporteze conducerii societatii orice accident care a provocat daune,

12

Page 13: IPSSM _Transpalete hidraulice

stricaciuni cladirilor sau raniri de persoane . incidentele sau defectiunile la echipament trebuiesc deasemenea raportate.

Art. 7. Manipularea sarcinilor. Riscuri.Manipulati numai sarcini cu greutatea cuprinsa intre valorile permise.

Lungimea/latimeafurcilor trebuie adaptata la dimensiunile sarcinii .

Manipulati numai sarcini stabile, corect aranjate pe furci si sigure.- Risc de rasturnare - La virare sarcina poate cadea de pe furci daca viteza

este prea mare sipoate cauza accidente. La virarea cu sarcini inalte, viteza trebuie redusa .

- Echipamentul trebuie folosit numai la transportul marfurilor. Este interzisa folosirea

echipamentului pentru transportul pasagerilor sau folosirea acestuia in alt scop decat cel pentru care a fost construit.

- Risc de strivire sub furci - Riscul strivirii sub furci poate aparea la coborarea acestora sau in

cazul defectarii sistemului hidraulic si coborarea accidentala a furcilor. Asigurati-va ca nu sunt alte persoane in vecinatatea echipamentului .

- Risc de strivire: Daca aveti mainile plasate pe garda de protectie a manerului exista

riscul strivirii acestora la manipularea echipamentului in spatii inchise. Tineti mainile pe manerul traspaletei la utilizarea acesteia .

Exista riscul strivirii mainilor daca daca sunt tinute intre maner si suportul acestuia.

Exista riscul strivirii mainilor daca sunt tinute intre capacul si piulita superioara.

Tineti mainile numai pe partea superioara a manetei cand operati echipamentul.

- Risc de zdrobire - Exista riscul zdrobirii la retragerea furcii telescopice. Acordati atentie extinderii furcii.

- Risc de rasturnare: Echipamentul se poate rasturna in directia inainte, la preluarea

unei sarcini cu furca telescopica in pozitie extinsa. Nu ridicati sarcini mai mari decat sarcina nominala a

echipamentului .Greutatea sarcinii nu trebuie sa depaseasca sarcina maxima admisa indicata

pe placuta deidentificare a transpaletei hidraulice.

In cazul in care placuta de identificare devine ilizibila se va proceda la inlocuirea acesteia cu o placuta noua.

Lungimea si latimea furcilor trebuie sa fie adaptate la forma si dimensiunile sarcinii.

Sarcina trebuie depusa pe transpaleta de o maniera stabila, fara a exista riscul caderii acesteia de pe transpaleta.

- Risc de rasturnare! - Orice transpaleta care transporta o sarcina avand o inaltime mare poate sa se rastoarne foarte usor cauzand grave prejudicii,

13

Page 14: IPSSM _Transpalete hidraulice

materiale si umane. Datorita acestui lucru se va acorda o atentie deosebita la manevrarea sarcinilor inalte.

- Risc de strivire sub furci! - In cazul operatiei de coborare a furcilor sau in cazul coborarii accidentale a acestora datorita unei defectiuni a sistemului hidraulic exista riscul strivirii.

Se va acorda o atentie deosebita acestui risc de strivire si se va urmari ca nici o persoana sa nu se gasesca in imediata apropiere a transpaletei hidraulice in timpul manevrarii.

- Risc de strivire! La ridicarea si coborarea sarcinilor exista riscul de strivire a partilor

corpului! La ridicarea si coborarea sarcinilor trebuie sa va asigurati ca nu exista

persoane in imediata apropiere a zonei de pericol! Se vor evita situatiile de utilizare care implica, atat pentru

dumneavoastra cat si pentru cei din jur, un risc de strivire cauzat de transpaleta sau incarcatura.

Locul in care puteti fi strivit nu este vazut ca un loc periculos pentru partea de corp respective daca nu va apropiati mai mult decat distanta de siguranta indicata in continuare si daca va asigurati ca urmatoarea parte mai mare a corpului nu poate intra in acest loc.

Nerespectarea distantelor de securitate poate duce la aparitia riscului unor raniri grave si a pericolului de moarte.

Distante minime obligatorii:

Corp Picior Talpa Brat Mana Deget

Prezenta persoanelor in zona de risc este strict interzisa - se va pastra o distanta de securitate corespunzatoare pentru a se evita zona de risc.

Utilizarea transpaletei hidraulice in cazul in care aceasta este defecta poate duce la riscul unor accidente grave, care pot afecta atat transpaleta hidraulica cat si personalul.

14

Page 15: IPSSM _Transpalete hidraulice

Transpaleta hidraulica a fost conceputa numai pentru transportul marfurilor si materialelor.

Este strict interzis a se utiliza transpaleta hidraulica pentru transportul persoanelor.

Risc de ranire prin strivire! - Daca mainile sunt plasate in exteriorul manerului exista riscul de strivire in spatii restranse. Exista, deasemenea, riscul de strivire daca mainile sunt plasate intre maner si suportul acestuia. Datorita acestui lucru este obligatoriu sa va asigurati permanent ca mainile se gasesc la partea superioara a manerului atunci cand manevrati transpaleta.

Pozitia corecta a mainilor pe manerul transpaletei

Pozitie incorecta a mainilor pe manerul transpaletei

Art. 8. Defecte - Se va verifica permanent transpaleta hidraulica in timpul lucrului pentru a putea detecta rapid orice defecte ce ar putea aparea subit.

In cazul in care sunt constatate urmatoarele defectiuni sau avarii aparute la transpaleta trebuie sa opriti imediat lucrul:

• Defectiuni, deteriorari sau fisuri ale elementelor de sustinere.• Defectarea rulmentilor.• Defectiuni ale dispozitivelor de securitate.• Slabirea imbinarilor filetate.• Slabirea lantului.• Imbinari ale bolturilor incorect asigurate.• Zgomote neobisnuite.• Miscari de manevrare neobisnuit de rapide sau de lente.In cazul aparitiei defectiunilor mentionate anterior nu mai poate fi garantata

functionarea sigura a transpaletei. Acest pericol poate duce la riscul unor accidentari grave si chiar pericol de moarte.

Transpaleta hidraulica poate fi repusa in functiune numai dupa ce defectiunea a fost inlaturata sioperarea in siguranta a utilajului poate fi din nou garantata.

15

Page 16: IPSSM _Transpalete hidraulice

Art. 9. Instructiuni pentru evitarea pericolelor posibile Inainte de manevrarea transpaletei- se va acorda o atentie deosebita la eventuale scurgeri de ulei hidraulic;- se va efectua o verificare vizuala a intregului utilaj;- se verifica functionarea corecta a mecanismului de ridicare/coborare a

furcilor;- se verifica componentele de securitate inainte de inceperea manevrarii

utilajului.In timpul manevrarii transpaletei- trebuie sa verificati daca transpaleta este utilizata in conformitate cu

specificatiile producatorului;- in timpul manevrarii trebuie sa supravegheati permanent zona de lucru;- este strict interzisa stationarea persoanelor in zona periculoasa a utilajului;- zona de lucru a transpaletei trebuie protejata;- greutatile care urmeaza sa fie ridicate se vor fixa si asigura astfel incat

operatia de ridicare si deplasare sa se efectueze in conditii de securitate.La terminarea manevrarii transpaletei- se coboara complet caruciorul de sarcina impreuna cu furcile;- este strict interzis a se lasa transpaleta stationata pe o suprafata in panta;- transpaleta stationata nu trebuie sa obstructioneze iesirile de siguranta;- stationarea transpaletei nu trebuie sa impiedice lucrul sau circulatia;- se va asigura transpaleta impotriva utilizarii neautorizate.Intretinere si lubrifiere transpaleta- operatiile de intretinere se vor efectua numai atunci cand transpaleta nu

este sub sarcina;- suprafetele componentelor transpaletei hidraulice se vor pastra

intotdeauna in stare de curatenie.

Art. 10. Parcarea echipamentului:o la parcarea echipamentului furcile trebuie complet coborate .o puneti in pozitie neutra maneta pentru pornire;o nu parcati niciodata echipamentul in panta sau cu marfa in pozitie ridicata;o parcarea echipamentului nu trebuie sa impiedice traficul, activitatea sau sa

cauzeze vatamari.

Art. 11. Inainte de folosirea transpaletei trebuie respectate urmatoarele:

deplasarea se va face pe cai de acces amenajate fara denivelari sau penti care ar produce

rasturnarea utilajului cand este cu sarcina fixata pe “furci”; incarcarea materialelor pe furci sa se faca proportional, cautand sa respecte

centru degreutate al utilajului;

se va respecta gabaritul cailor de acces lasand distanta intre marfa si rafturi sau pereti de

cel putin 50 cm;

16

Page 17: IPSSM _Transpalete hidraulice

nu se va depasi sarcina, respectandu-se diagrama de functionare din notita tehnica;

comenzile de ridicare si coborare se vor efectua lent, fara a brusca sarcina fixata pe furcile

transpaletei; in cazul supraincarcarii cu sarcina mai mare de 2200 kgf, supapa hidraulica

va declansa. pentru repunerea in functiune este necesara reducerea din sarcina dand

posibilitatea cacircuitul hidraulic, in cazul pierderii de presiune se va apela la personalul de specialitate pentru reparatii;

este interzis a se transporta persoane peste marfa transportata; se interzice a se umbla la supapa de suprasarcina sau la supapa de

siguranta; transpaleta hidraulica manuala nu va fi tractata de autovehicule, deplasarea

de la un loc laaltul se va face manual, prin tragere de una, doua persoane;

se vor respecta toate normele de protectia muncii privind lucrul in depozit; in timpul manevrarii transpaletei hidraulice manuale, prin impingere sau

tragere, muncitorul se vaafla muncii in spatele timonei, la fel ca in figura alaturata;

in timpul tragerii, cand muncitorul se deplaseaza cu spatele, se va asigura sa nu existe obstacole

in calea sa, atat la nivelul picioarelor cat si la nivelul capului;

nu depasiti capacitatea maxima de ridicare a transpletei de 2200 kg, incarcarea

acesteia peste limita maxima admisa poate duce la accident; de asemenea, asigurati-va ca sarcina transportata etse distribuita uniform pe

gheareletranspaletei in tot timpul transportului, la fel ca in figura alaturata;

17

Page 18: IPSSM _Transpalete hidraulice

nerespectarea acestei cerinte va conduce cu siguranta la accidentarea persoanei care

manevreaza transpaleta sau a celor din jur;

atentie la partile mobile ale transpaletei; nu le atingeti si nu purtati haine largi pe care

acestea le pot agata un timpul manevrarii; este strict interzis transportul sau deplasarea persoanelor pe transpaleta; in cazul utilizarii transpaletei pe un plan inclinat si in care este necesara

folosireaincarcaturii ca frana pentru a impiedica alunecarea acesteia de pe transpalet, trageti rapid de maneta de comanda in pozitie de coborare;

lucrarile de intretinere a transpaletei se vor executa numai de catre personalul instruit

iar cele de reparare numai de catre echipa de service; personalul care manevreaza transpaleta este obligat sa isi insuseasca aceste

instructiuni; prezentele instructiuni se vor afisa la vedere, la locul de amplasare al

utilajului.

Art. 12. Echipamentul individual de protectiePentru lucrarile pe transpaleta si cu transpaleta, este obligatoriu a se purta

urmatoarele: haine de protectie pentru lucru, mulate pe corp (cu rezistenta redusa la

rupere, fara maneci largi, fara inele sau bijuterii); incaltaminte de protectie in cazul caderii de obiecte grele si de securitate

pentru suprafetele alunecoase; ochelari de protectie la efectuarea lucrarilor de intretinere, operatiilor de

montaj/demontaj efectuate asupra transpaletei hidraulice este obligatorie utilizarea ochelarilor de protectie;

casca de protectie pentru persoanele care se gasesc in zona de risc.

Art. 13. Modul de plasare a sarcinilor: 1. Sarcinile: Nu este permisa plasarea in sistemul de rafturi a sarcinilor mai

grele decat greutatea admisa de furnizorul de rafturi Stow, specificata in observatiile despre sarcina. Pot fi asezate pe rafturi numai sarcinile corespunzatoare ca tip si calitate, specificate de Stow. Accesoriile aditionale pentru suport trebuiesc folosite corect.

18

Page 19: IPSSM _Transpalete hidraulice

2. Stabilitatea sarcinii: Marfa trebuie depozitata sau paletizata astfel incat sa nu cada.

3. Tolerantele dintre sarcini: Dimensiunile paletilor sau ale marfii nu trebuie sa depaseasca cotele standard pentru ca operarea sa fie facuta in siguranta.

4. Paletii trebuie depusi sau preluati cu grija de pe rafturi de catre personal instruit.

5. Paletii trebuie orientati conform specificatiilor si pozitionati corect pe sistemul de depozitare.

6. Paletii din lemn trebuiesc plasati pe raft in asa fel incat suportii paletului (chitucii) sa fie plasati pe grinzi.

7. Paletii trebuiesc asezati cat mai simetric posibil cu greutatea distribuita egal pe ambele grinzi. In general o depasire normala a paletului de la fata grinzii va fi de maximum 50 mm, astfel incat sa nu fie afectat culoarul de lucru.

8. In cazul in care cel mai de jos palet este asezat pe pardoseala, trebuie trasa o linie permanenta pe fiecare parte a culoarului pentru a marca pozitia la care trebuie aliniata partea frontala a paletului.

9. In anumite cazuri se poate monta in pardoseala un opritor mecanic pentru echipament.

19