instrucţiuni pentru utilizatori - rønvig dental · cartuşului aplicat (filet metric standard...

7
/ Anestezia locală asistată de calculator Instrucţiuni pentru utilizatori ro

Upload: others

Post on 21-Jan-2020

22 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Instrucţiuni pentru utilizatori - Rønvig Dental · cartuşului aplicat (filet metric standard (M6) sau filet în inci imperiali (7/32”)). • Montaţi recipientul cartuşului

1/

Anestezia locală asistată de calculator

Instrucţiuni pentru utilizatori

ro

RD_brugsanvisning_IFU-CALAJECT-RO-2018.12-VER 7_090119.indd 1 07-02-2019 11:45:29

Page 2: Instrucţiuni pentru utilizatori - Rønvig Dental · cartuşului aplicat (filet metric standard (M6) sau filet în inci imperiali (7/32”)). • Montaţi recipientul cartuşului

2 3

DESCRIEREA UNITĂŢII DE CONTROL

PANOU FRONTAL CU ECRAN TACTIL1. Comutator On/Off

2. Scala-bară pentru afişarea presiunii/rezistenţei injecţiei curente

3. Selectarea programelor I, II, III

4. Retragerea tijei pistonului. Aduce tija pistonului înapoi, înpoziţia de pornire

5. Indicatorul nivelului de încărcare şi al bateriei

PANOUL POSTERIOR6. priză de încărcare

Ştecherul de încărcare a bateriei reprezintă dispozitivul de deconectare

7. Priză pentru piesa de mână8. conexiunea pedalei la comutatorul de picior9. reglarea volumului semnalului sonor

10. apertura sunetului

FELICITĂRI PENTRU ACHIZIŢIONAREA NOULUI DVS. DISPOZITIV CALAJECT™!Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de a începe să utilizaţi dispozi-tivul dvs. CALAJECT™.

SCOPUL UTILIZĂRII CALAJECT™ este destinat pentru efectuarea anesteziei dentare locale.

CALAJECT™ POATE FI UTILIZAT NUMAI DE PERSONALUL INSTRUIT autorizat să efectueze injecţii dentare. Din acest motiv, acest manual nu include instrucţiuni specifice privind tehnicile de injecţie. Producătorul nu poate fi făcut responsabil pen-tru leziuni ale pacienţilor datorate utilizării neautorizate sau incorecte.

R

8 97610

TESTARE ŞI INSTRUIRE

Utilizatorii noi trebuie să citească aceste instrucţiuni cu atenţie şi să se familiarizeze cu funcţiile şi diferitele programe înainte de a utiliza dispozitivul CALAJECT™.

CURĂŢAREA

• Unitatea CALAJECT™, piesa de mână + cablul, suportul piesei de mână trebuie dezinfec- tate cu un dezinfectant cu înregistrare EPA, cu excepţia cazurilor în care partea este

contaminată vizibil cu sânge; în acel caz trebuie utilizat un agent tuberculocid (sau un dezinfectant cu caracteristici specifice menţionate pe etichetă, pentru HBV şi HIV) sau o soluţie de hipoclorit în diluţie de 1:100 (clor liber de 500–600 ppm).

• Comutatorul de picior + cablul pot fi şterse cu o bucată de pânză curată umezită într-undetergent uşor sau într-o soluţie dezinfectantă.

Nu scufundaţi într-un lichid. Nu autoclavaţi. Unitatea CALAJECT™ şi piesa de mână conţin componente electronice sensibile care nu rezistă la sterilizare sau la scufund-

area în lichid.

• Curăţaţi recipientul cartuşului în apă şi cu un detergent uşor.

STERILIZAREA Recipientele cartușului nu se livrează sterile, este indicată sterilizarea acestora înainte de prima utilizare.

Aşezaţi recipientul cartuşului într-o pungă de sterilizare şi sigilaţi-o. Sterilizaţi într-un autoclav de sterilizare cu abur la 121°C timp de 15 minute sau la 134°C timp de 3 minute.

Recipientul cartuşului poate dobândi un aspect mat după un număr de sterilizări, astfel încât se recomandă înlocuirea regulată a cartuşului pentru a avea o imagine clară a cartuşului.

Recipientul cartuşului trebuie de asemenea înlocuit dacă este deteriorat sau dacă filetul pare uzat.

Recipiente de rezervă (3 buc. per pachet) se pot comanda prin furnizorul dvs. CALAJECT™. AMPLASAREA

În timpul utilizării sale, dispozitivul CALAJECT™ trebuie amplasat pe o platformă stabilă. Asiguraţi un acces uşor la toate prizele şi ştecherele în timpul utilizării şi încărcării.

ÎNCĂRCAREA

Dispozitivul CALAJECT™ poate fi încărcat numai cu încărcătorul furnizat împreună cu sistemul. Utilizarea altor încărcătoare poate deteriora echipamentul şi poate compromite siguranţa electrică.

Din motive care ţin de durata de viaţă a bateriei, se recomandă îndepărtarea cablului de reţea în timpul utilizării şi operarea numai pe baza bateriei. Evitaţi golirea completă a bateriei - şi acest lucru poate scurta durata ei de viaţă.

R

1 Suport pentru piesa de mână 1 Încărcător (Friwo FW7401M/12)1 Instrucţiuni pentru utilizatori

CONŢINUT

1 Unitate de control 1 Piesă de mână cu cablu1 Comutator de picior 3 Recipiente de cartuş, din material de polimer PSU

2111

1

4R

2

5

3

RD_brugsanvisning_IFU-CALAJECT-RO-2018.12-VER 7_090119.indd 2-3 07-02-2019 11:45:29

Page 3: Instrucţiuni pentru utilizatori - Rønvig Dental · cartuşului aplicat (filet metric standard (M6) sau filet în inci imperiali (7/32”)). • Montaţi recipientul cartuşului

4 5

PRIMII PAŞI

Nu amplasaţi dispozitivul CALAJECT™ într-un mediu cu gaze inflamabile.

Dispozitivul CALAJECT™ nu se amplasează în apropierea dispozitivelor care sunt sensibile la interferenţe electromagnetice sau le generează.

• Conectaţi ştecherul cablului piesei de mână la panoul posterior al dispozitivului CALAJECT™.– punctul roşu de pe dispozitivul CALAJECT™ şi ştecherul piesei de mână trebuie să fie aliniaţi.Deconectaţi ştecherul trăgând înapoi inelul canelat glisant (nu-l rotiţi).

Nu atingeţi concomitent pacientul şi conectorii unităţii de control / încărcătorului bateriei.

INSPECŢIA PREVENTIVĂ A ECHIPAMENTULUI

Utilizatorul trebuie să verifice integritatea cablurilor şi să inspecteze de asemenea părţile referitor la posibile deteriorări şi uzuri. Posibilele urme de anestezic scurs prin orificiul tijei pistonului în piesa de mână CALAJECT™ pot fi îndepărtate prin utilizarea unui beţigaş de bumbac umezit într-un dezinfectant de suprafeţe - uscaţi cu aer curat.

OPŢIUNE

Dispozitivul CALAJECT™ este operat printr-un mecanism de control separat, de picior, inclus în pachet. Dar sistemul poate fi de asemenea conectat la comutatorul multifuncţional de picior al unitului dvs. dentar, de către un inginer de service stomatologic. Când faceţi conexiunea la unitul dentar, alegeţi un contact fără potenţial (contact de releu). Funcţia de chemare a asistentei poate adesea să fie utilizată în acest scop. Conectaţi-vă la dispozitivul CALAJECT™ printr-un cablu ecranat mai scurt de 3m şi cu un miniştecher de 3,5mm.

• Porniţi dispozitivul CALAJECT™ atingând tasta on/off de pe panoul frontal. Prin aceasta, pistonul se va întoarce automat în poziţia de pornire.

• Verificaţi starea bateriei pe ecran. În cazul unui singur punct rămas pe ecranul bateriei,se poate termina maximum o injecţie. Timp de încărcare aprox. 3 ore.Timp de operare aprox. 5 ore, când este încărcat complet.

• Ataşaţi un ac la recipientul cartuşului şi introduceţi un cartuş de anestezie.Pentru a evita scurgerile la nivelul membranei cartuşului se recomandă mai întâiînşurubarea acului şi apoi introducerea cartuşului. Recipientul cartuşului se potriveştecu cartuşele dentare standard de 1,7/1,8 ml şi cu acele dentare standard.

Asiguraţi-vă că acul este asamblat complet şi că acul se potriveşte cu recipientul cartuşului aplicat (filet metric standard (M6) sau filet în inci imperiali (7/32”)).

• Montaţi recipientul cartuşului încărcat pe piesa de mână. Înainte ca recipientul să fieînşurubat pe piesa de mână, tija pistonului trebuie trasă înapoi în poziţia de pornire. Ea se vaîntoarce automat înapoi în poziţia de pornire atunci când se porneşte dispozitivulCALAJECT™. Tija pistonului poate fi de asemenea întoarsă înapoi în poziţia de pornireapăsând ”R” pe ecran.

• Amorsaţi acul, aplicând o atingere rapidă pe comutatorul de picior. Pistonul se va de- plasa apoi înainte timp de 2 sec. după care se va opri automat. Acum pistonul este angajat

complet în cartuş şi dispozitivul CALAJECT™ este gata de injecţie. Acest mod de amorsare este indicat de un semnal luminos rotativ pe panoul frontal.

Nu injectaţi în modul de amorsare a acului.

• Selectaţi programul. Când comutatorul de picior este activat din nou, programul de injecţie ales va fi activ.

• Dispozitivul CALAJECT™ se va opri automat atunci când cartuşul este gol - se va auzi unsemnal prelungit. Întoarceţi tija pistonului înapoi apăsând “R” pe ecran. Asiguraţi-vă că aţilăsat pistonul să se retragă complet înainte de a deşuruba recipientul de pe piesa de mână.

Dispozitivul CALAJECT™ se va opri automat atunci când atinge presiunea maximă programată în prealabil. Într-un astfel de caz, se va auzi un semnal sonor prelungit şi scala-bară de presiune de pe ecran se va stinge. Aşteptaţi un moment sau mişcaţi acul într-o nouă poziţie înainte de a continua injecţia.Schimbaţi acul dacă suspectaţi înfundarea canulei. În caz contrar, acest lucru ar putea avea ca rezultat o contrapresiune ridicată şi oprirea automată. Dispozitivul CALAJECT™ se va opri de asemenea automat dacă a fost pornit pe o perioadă continuă de 6 ore (=protecţia bateriei). Poate fi repornit în mod normal după un astfel de incident.

ASPIRAREA

Dispozitivul CALAJECT™ aspiră automat ori de câte ori se eliberează comutatorul de picior în timpul injecţiei din programul I, II şi III.

MANIPULAREA ACULUI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ

Cavitatea din suportul pentru piesa de mână CALAJECT™ este prevăzută pentru depunerea învelişului acului în timpul injecţiei. Facilitează repunerea învelişului cu o singură mână după şi între injecţii şi vă permite să aşezaţi piesa de mână în condiţii de siguranţă în suport, cu un risc redus de a vă leza cu un ac uzat, contaminat.

GARANŢIA ŞI REPARAŢIILE DE SERVICE

Dispozitivul CALAJECT™ este acoperit de o garanţie de 2 ani referitoare la materiale şi construcţie. Uzura normală şi deteriorările datorate utilizării sau întreţinerii neadecvate nu sunt acoperite de garanţie. În cazul unei funcţionări defectuoase, vă rugăm să returnaţi dispozitivul la furnizorul dvs. CALAJECT™ pentru reparaţii. Reparaţiile trebuie efectuate numai de personalul tehnic autorizat. Dispozitivul CALAJECT™ nu poate fi supus unor reparaţii de service sau unor manopere de întreţinere în timpul utilizării sale.

Întreținere de către utilizator:

Înlocuiți O-ringul pistonului anual, sau dacă acesta prezintă semne de uzură sau deteriorare. Scoateți pistonul afară. Manual sau cu ajutorul unui instrument cu vârf din cauciuc, îndepărtați O-ringul vechi (nu folosiți intrumente metalice). Curățați pistonul cu o țesătură curată, sau cu unșervețel dezinfectant. Aplicați un O-ring nou, în șantul de pe piston.  Aplicați pe O-ringul și suprafața pistonului, un strat subțire de vaselină PTFE de tip alimentar, utilizând un tampon de bumbac sau o micro-perie. Deplasați pistonul înainte și înapoi. Ștergeți excesul de vaselină, cu un șervețel curat. 

IMPORTANT: Nu utilizați alte tipuri de vaselină, în special acelea ce conțin solvenți sau silicon.Repetați procedura de curățare și lubrifiere descrisă, dacă lichidul de anestezic s-a scurs în piesa de mână.

RD_brugsanvisning_IFU-CALAJECT-RO-2018.12-VER 7_090119.indd 5 07-02-2019 11:45:29

Page 4: Instrucţiuni pentru utilizatori - Rønvig Dental · cartuşului aplicat (filet metric standard (M6) sau filet în inci imperiali (7/32”)). • Montaţi recipientul cartuşului

6 7

SPECIFICAŢII TEHNICE

CALAJECT Tip CJ2 Unitatea de control Piesa de mână SuportulLungime 95 mm

Cablul comutatorului de picior: 2,2 m200 mm (inclusiv recipientul)Cablul piesei de mână: 1,7 m

Lăţime 120 mm Ø 12 mm Ø 60 mm

Înălţime 115 mm 34 mm

Greutate 750 g 50 g 410 g

Voltaj nominal 7.2 V, 1.2Ah

Baterie (ioni de litiu) 5 ore la fiecare încărcare

Timp de încărcare Aprox. 3 ore

Cartuş dentar Cartuşe standard de 1,7/1,8 ml

Ace dentare Standard M6 şi 7/32”

Încărcare: 12V-DC/1ADC

• Activaţi comutatorul de picior şi menţineţi-l în poziţie joasă peparcursul injecţiei. Dispozitivul CALAJECT™ porneşte încet,0,006 ml/sec. Prin eliberarea/reactivarea mecanismului decontrol de picior într-un moment rapid, viteza de injecţie vacreşte progresiv pe parcursul următoarelor 5 secunde la o vitezăridicată (aprox. 0,04 ml/sec). După aceasta, viteza va fi ridicatăla fiecare stop/start.

• Aspiră automat ori de câte ori se eliberează comutatorul de pi- cior. Mecanismul de uşoară succiune retrogradă va preveni de

asemenea picurarea din ac.

R

R

R

• Activaţi comutatorul de picior şi menţineţi-l în poziţie joasă.Dispozitivul CALAJECT™ porneşte în modul de injecţie lentă,0,006 ml/sec. Opţiune: Viteza poate fi crescută la 0,009 ml/secprintr-o eliberare/reactivare rapidă a comutatorului de picior.Viteza poate fi modificată din nou înapoi printr-o nouă eliberare/reactivare.

• Tehnica PDL necesită iniţial o presiune de injecţie relativ ridicată.De aceea, programul 1 permite o presiune / rezistenţă de injecţiesubstanţial mai ridicată decât programele 2 şi 3 înainte ca oprireaautomată să fie activată.

PROGRAMUL 1 Recomandat pentru anestezia intraligamentară - şi de asemenea palatină

• Activaţi comutatorul de picior şi menţineţi-l în poziţie joasă peparcursul injecţiei. Secvenţa începe cu 10 secunde cu viteză re-

dusă (0,006 ml/sec) urmate de o creştere progresivă pe parcur- sul a 5 secunde până la viteza medie de injecţie de 0,03 ml/sec.• Atunci când injecţia a fost oprită şi este reactivată, se va repeta

aceeaşi secvenţă: Mai întâi 10 secunde încet, cu o creştereprogresivă până la viteza medie. Nu există o opţiune pentrumodificarea vitezei în programul 2.

• Aspiră automat ori de câte ori se eliberează comutatorul depicior. Mecanismul de uşoară succiune retrogradă va preveni de asemenea picurarea din ac.

Pentru anestezia intraligamentară (PDL) se recomandă să se dozeze 0,2 – 0,9 ml per rădăcină, în funcţie de mărimea rădăcinii şi de durata preconizată a procedurii. Pentru mai multe indicaţii referitoare la tehnica PDL, vă rugăm să consultaţi literatura publicată referitor la acest subiect.Dacă presiunea a crescut atât de mult încât dispozitivul CALAJECT™ se opreşte, este posibil ca orificiul acului să se fi blocat şi se recomandă rotirea uşoară a acului pentru a obţine o scurgere bună.

SFAT

R

R

R

R

R

R

ÎNCĂRCĂTOR: 100-240v - 50-60hZ/280 - 140mAMEDIU AMBIANT: Temperatură: Operare la 10 până la 35°C / 50 până la 95°F.

Depozitare şi transport la -20 până la 50°C / -4 până la 122°F.Altitudine: Operare în intervalul 0-3000 m.

Depozitare şi transport: fără restricţii.Umiditate: Operare, depozitare şi transport: 10-95%.

Clasificare: Directiva Consiliului 93/42/CEE, Clasa IIa. Echipament cu alimentare internă, alimentator pentru baterie clasa IIa, parte aplicată tip b, mecanism de control de picior ipx 7, adecvat pentru operare continuă.

Standarde: EN60601-1Eliminare: Colectarea separată a deşeurilor electronice.

SEMNALE VIZUALE

Când dispozitivul CALAJECT™ a fost pregătit şi este pornit, programul II va apărea iluminat ca program standard. Pistonul se va retrage automat, ceea ce este indicat de trei LED-uri luminoase care se rotesc în jurul tastei “R”.În timpul activării, LED-ul programului selectat va clipi împreună cu semnalul bitonal şi astfel va reflecta viteza de injecţie.Contrapresiunea pe piston poate fi citită pe scala-bară din partea superioară a ecranului. În cazul contrapresiunii crescute, bara se va lumina progresiv de la stânga la dreapta cu LED-uri verzi. La final, bara va deveni portocalie şi roşie, după care dispozitivul CALAJECT™ se va opri automat.Indicatorul bateriei este numai verde. 4 puncte de LED indică încărcarea completă.

• Succiunea retrogradă / aspirarea automată când comutatorul de picior este dezactivat. Reduce la minimum picurarea din ac.

• Autoflow - la cinci secunde după pornirea programului, semnalul sonor se modifică. Acest lucru arată că puteţi elibera mecanismul de control de picior şi să lăsaţi să acţioneze funcţia autoflow. Prin atingerea comutatorului de picior, puteţi opri din nou injecţia. Vă rugăm să aveţi în vedere că funcţia AutoFlow este o opţiune numai în programul 1.

SFAT

PROGRAMUL 2 Recomandat pentru anestezia prin infiltraţie

PROGRAMUL 3 Recomandat pentru anestezia loco-regională

SEMNALE ACUSTICE

Semnalul bitonalÎn timpul injecţiei din programul I, II şi III, frecvenţa sunetului indică viteza curentă de injecţie.Semnalul bitonal mai profundÎn programul I, sunetul se va modifica atunci când comutatorul de picior a fost activat timp de 5 secunde. Acel lucru arată că funcţia autoflow este activă dacă piciorul dvs. este ridicat de pe co-mutatorul de picior. După 10 secunde, dispozitivul CALAJECT™ va relua semnalul bitonal normal. Scurta perioadă de timp a nivelului mai profund al tonului arată când funcţia autoflow este posibilă fără activarea continuă a comutatorului de picior. Semnal lung, continuu: • cartuşul este gol • oprire automatăIntensitatea semnalului poate fi ajustată cu ajutorul butonului de volum (9) prin utilizarea unei şurubelniţe cu cap plat sau a unei minispatule.

RD_brugsanvisning_IFU-CALAJECT-RO-2018.12-VER 7_090119.indd 6-7 07-02-2019 11:45:30

Page 5: Instrucţiuni pentru utilizatori - Rønvig Dental · cartuşului aplicat (filet metric standard (M6) sau filet în inci imperiali (7/32”)). • Montaţi recipientul cartuşului

8 9

REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR

Problemă Cauză Soluţie Remediu viitor

Funcţionare instabilă Cablul piesei de mână deteriorat

Dacă există orice defecte vizibile la nivelul ştecherului sau cablului piesei de mână -> trimiteţi dispozitivul la reparaţii.

Citiţi instrucţiunile pentru conectarea / îndepărtarea corectă a ştecherului. Evitaţi deteriorările prin strângerea şi îndoirea în unghi ascuţit a cablului piesei de mână.

Cablul comutatorului de picior deteriorat

Dacă există orice defecte vizibile la nivelul ştecherului sau cablului de reţea -> trimiteţi dispoziti-vul la reparaţii.

Evitaţi să treceţi cu scaunul dvs. peste cablul de reţea. Evitaţi deteriorările prin strân-gerea şi îndoirea în unghi ascuţit a cablului de reţea.

Conexiuni slăbite la nivelul cablurilor, ştecherelor, termi-nalelor sau a comutatorului de picior.

Inspecţia nu este posibilă. Verificaţi funcţia utilizând un alt comutator de picior CALAJECT. Trimiteţi dis-pozitivul la reparaţii.

Citiţi instrucţiunile pentru conectarea / îndepărtarea corectă a ştecherului. Evitaţi deteriorările prin strângerea şi îndoirea în unghi ascuţit a cablurilor.

Iluminarea prematură a indicatorului de presiune.

Ac blocat Schimbaţi acul.

Oprirea automată are loc adesea.

Pistonul se mişcă încet – fricţiune prea mare între părţile mobile din interiorul piesei de mână.

Trimiteţi dispozitivul la reparaţii.

Pistonul nu se retrage O-ringul pistonului s-a uscat Lubrifiați O-ringul cu vaselină PTFE, conform instrucțiunilor de utilizare

Lubrifiați cu regularitate, așa cum este descris în secțiunea “Întreținere de către utilizator”.

Scurgere Acul a fost înşurubat la recipient după introducerea cartuşului. Acest lucru poate cauza o perforare neuniformă a membranei, ceea ce lasă un orificiu prea mare în membrană.

Montaţi acul mai întâi pe recipientul gol al cartuşului. Apoi introduceţi cartuşul şi împingeţi-l înainte. Acest lucru asigură o secţiune dreaptă şi curată a mem-branei cartuşului.

Partea posterioară a canulei acului este relativ lungă. (lungimea canulei poste-rioare variază între mărcile de ace)

Într-un astfel de caz, se recomandă secvenţa inversă: Introduceţi mai întâi cartuşul după care montaţi acul.

Membrana cartuşului aplicat este relativ mică - există riscul ca acul să penetreze la marginea membranei şi să desprindă membrana la nivelul capacului metalic.

Schimbaţi marca cartuşului. Diametrul membranei trebuie să fie mai mare.

REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR

Problemă Cauză Soluţie Remediu viitor

Cartuşul s-a rupt în timpul injecţiei.

1. O-ringul pistonului s-astricat2. Acest cartuş a fostslab şi nu a rezistat lapresiunea mai ridicată deinjecţie, necesară pentruinjecţiile intraligamentare.Un risc rar, dar binecu-noscut în cazul injecţiilorintraligamentare.

1. Schimbați O-ringul șiaplicați un strat subțirede vaselină PTFE, așacum este descris însecțiunea “Întreținere decătre utilizator”.2. Deconectaţi recipientulcartuşului şi îndepărtaţi fragmentele de sticlă cu foarte mare atenţie. Verificaţi dacă lichidul s-a scurs prin orificiul tijeipistonului.

Nivelul bateriei nu creşte în timpul încărcării.

Încărcătorul este defect. Încercaţi un alt încărcător CALAJECT (alţi încărcători nu pot fi utilizaţi).

Bateria cu ioni de litiu inclusă este defectă sau uzată.

Trimiteţi dispozitivul CA-LAJECT la schimbarea bateriei.

Prelungiţi durata de viaţă a bateriei prin încărcare regulată. Evitaţi golirea completă a bateriei de mai multe ori.

CONTRAINDICAŢII ŞI RISCURI FIZIOLOGICE

Contraindicaţii:Nu există contraindicaţii specifice pentru dispozitivul CALAJECT în afara contraindicaţiilor descrise în fişa produsului şi în prospectul din pachetul soluţiei de anestezic aplicat, achiziţionată separat.

Posibile riscuri fiziologice:În eventualitatea celui mai grav eşec tehnic care poate fi prevăzut, cartuşul dentar se va goli în 30 de se-cunde la viteză maximă. Injecţia a 1,8 ml de anestezic local la această viteză poate provoca următoarele complicaţii fiziologice:

Anestezia loco-regională şi infiltraţiile: Nu se cunosc. Disconfort şi apoi poate apărea durerea.

Injecţiile intraligamentare şi palatine: Nu se cunosc, dar injecţia la această viteză ridicată poate fi asociată cu disconfort şi durere, iar pacientul va reacţiona.

Injecţia intravasculară:Prin injecţia intravasculară accidentală a 1,8 ml de anestezic local cu conţinut de adrenalină ca agent vasoconstrictor, pacientul poate avea palpitaţii cardiace şi disconfort. Pacienţii cu afecţiuni cardiace şi cardiovasculare prezintă un risc pentru complicaţii mai grave - de aceea, vă rugăm să studiaţi prospectul din pachetul soluţiei de anestezic local aplicat.

RD_brugsanvisning_IFU-CALAJECT-RO-2018.12-VER 7_090119.indd 8-9 07-02-2019 11:45:30

Page 6: Instrucţiuni pentru utilizatori - Rønvig Dental · cartuşului aplicat (filet metric standard (M6) sau filet în inci imperiali (7/32”)). • Montaţi recipientul cartuşului

10 11

Tabelu 2 Imunitatea electromagnetică

“CALAJECT™” este prevăzut pentru utilizarea sa în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul dispozitivului “CALAJECT™” trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.

Testarea imunităţii IEC 60601-1Nivel de testare

Nivel de conformitate Indicaţii privind me-diul electromagnetic

Descărcarea electrostatică(ESD)IEC 60601-1-2IEC61000-4-2

±6KV contact±8KV aer±15KV aer

±6KV contact±8KV aer±15KV aer

Podelele trebuie să fie de lemn, beton sau plăci ceramice. Dacă podelele sunt acoperite cu material sintetic, umiditatea relativă trebuie să fie de cel puţin 40%.

Perturbaţia electrică tranzitorie/ exploziaIEC 60601-1-2IEC61000-4-4

±2KV pentru liniile de ali-mentare cu curent electric±1KV pentru liniile de intrare/ieşire

±2KV pentru liniile de ali-mentare cu curent electric±1KV pentru liniile de intrare/ieşire

Calitatea alimentării cu curent electric de reţea trebuie să fie cea din zonele rezidenţiale tipice.

SupratensiuneaIEC 60601-1-2IEC61000-4-5

±1KV mod diferenţial ±1KV mod diferenţial

Goluri de tensiune, întreru-peri scurte şi variaţii de vol-taj pe liniile de alimentare cu curent electric.IEC 60601-1-2IEC61000-4-11

<5% UT pentru 0,5 cicluri40%UT pentru 5 cicluri70%UT pentru 25 de cicluri<5%UT pentru 250 de cicluri

<5% UT pentru 0,5 cicluri40%UT pentru 5 cicluri70%UT pentru 25 de cicluri<5%UT pentru 250 de cicluri

Calitatea alimentării cu curent electric de reţea trebuie să fie cea din zonele rezidenţiale tipice.

Câmp magnetic de frecvenţă înaltă (50-60Hz).IEC 60601-1-2IEC61000-4-8

30A/m 30A/m Câmpurile magnetice de frecvenţă înaltă trebuie să fie cele din zonele rezidenţiale tipice.

Informaţii tehnice despre compatibilitatea electromagnetică (CEM)

Tabelul 1 Emisii electromagnetice

“CALAJECT™” este prevăzut pentru utilizarea sa în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul dispozitivului “CALAJECT™” trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.

Testarea emisiilor Conformitate Indicaţii privind mediul electromagnetic

Emisii RFCISPR11IEC 60601-1-2EN55011

Grupa 1 Acest dispozitiv utilizează numai energie RF pentru funcţionarea sa internă. De aceea, emisiile sale RF sunt foarte reduse şi nu se preconizează ca ele să cauzeze nicio interferenţă cu echipamentul electronic din apropiere.

Emisii RFCISPR11IEC 60601-1-2EN55011

Clasa BDispozitivul este adecvat pentru utilizare în toate amenajările, inclusiv în cele de locuit şi cele conectate direct la reţeaua publică de alimentare cu curent de voltaj redus care aprovizionează clădirile utilizate pentru locuit.

Emisii armoniceIEC 60601-1-2IEC 61000-3-2

Clasa A

Fluctuaţii de voltaj/emisii intermitenteIEC 60601-1-2IEC 61000-3-3

Se conformează

Tabelu 4 Distanţele de separare recomandate între echipamentul de comunicaţii RF portabil şi mobil şi “CALAJECT”

Dispozitivul este prevăzut să fie utilizat într-un mediu electromagnetic în care perturbările de RF radiat sunt controlate. Clientul sau utiliza-torul dispozitivului poate ajuta la prevenirea interferenţelor electromagnetice prin menţinerea unei distanţe minime între echipamentul de comunicaţii RF portabil şi mobil (emiţătoare) şi dispozitiv, aşa cum se recomandă mai jos, în conformitate cu puterea maximă de ieşire a echipamentului de comunicaţii.

Puterea maximă de ieşire determinată a emiţătorului (W)

Distanţa de separare în conformitate cu frecvenţa emiţătorului m

150 kHz to 80 MHzd = 1,2 √ P

80 MHz to 800 MHzd = 1,2 √ P

800 MHz to 2,5 GHzd = 2,3 √ P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Pentru emiţătoarele a căror putere maximă de ieşire determinată nu este menţionată mai sus, distanţa de separare recomandată d în metri (m) poate fi estimată utilizând ecuaţia aplicabilă la frecvenţa emiţătorului, în care P este valoarea maximă stabilită a puterii de ieşire a emiţătorului în waţi (W) conform producătorului emiţătorului.NOTA 1 La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică distanţa de separare pentru intervalul de frecvenţă mai ridicată.NOTA 2 Este posibil ca aceste indicaţii să nu se aplice în toate situaţiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbţia şi

reflexia de la nivelul structurilor, obiectelor şi oamenilor.

reflexia de la nivelul structurilor, obiectelor şi oamenilor.

Tabelu 3 Imunitatea electromagnetică

“CALAJECT™” este prevăzut pentru utilizarea sa în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul dispozitivului “CALAJECT™” trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.

Testarea imunităţii Nivel de testare IEC

60601-1

Nivel de

conformitate

Indicaţii privind mediul electromagnetic

RF condusIEC 60601-1-2IEC61000-4-6

RF radiatIEC 60601-1-2IEC61000-4-3

10Vrms150KHz până la 80 MHz

3V/can80MHz până la 2,5GHz

10Vrms

3V/m

Echipamentul de comunicaţii RF portabile şi mobile nu se utilizează mai aproape de nicio parte a dispozitivului, nici de cabluri, decât distanţa de separare recomandată, calculată din ecuaţia care se aplică la frecvenţa emiţătorului.Distanţa de separare recomandată

d=1,2√ Pd=1,2√ P 80 MHz până la Hz până la 800 MHzd=2,3√ P 800 MHz până la 2,5 GHzîn care P este valoarea maximă determinată a puterii de ieşire a emiţătorului în waţi (W) conform producătorului emiţătorului şi d este distanţa de separare recomandată în metri (m).Puterea câmpurilor emiţătoarelor RF fixe, aşa cum a fost determinată printr-o monitorizare electromagnetică localăa, trebuie să fie mai mică decât nivelul de conformi-tate din fiecare interval de frecvenţăb.Interferenţe pot apare în vecinătatea echipamentului marcat cu următorul simbol:

NOTA 1 La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică intervalul de frecvenţă mai ridicată.NOTA 2 Este posibil ca aceste indicaţii să nu se aplice în toate situaţiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbţia şi

a Puterea câmpurilor emiţătoarelor fixe, cum sunt staţiile de bază pentru radiotelefoane (celulare/fără cablu) şi telefoanele mobile de teren, radiourile de amatori, programele de radio AM şi FM şi programele TV teoretic nu pot fi prevăzute cu exactitate. Pentru evaluarea mediului electromagnetic datorat emiţătoarelor RF fixe, trebuie să se ia în considerare o monitorizare electromagnetică locală. Dacă puterea câmpului măsurată în locaţia în care se utilizează dispozitivul depăşeşte nivelul de conformitate RF aplicabil de mai sus, dispozitivul trebuie observat pentru a verifica operarea normală. Dacă se observă o funcţionare anormală, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum sunt reorientarea sau relocarea dispozitivului.b În intervalul de frecvenţă 150 kHz până la 80 MHz, puterea câmpului trebuie să fie sub 3 V/m.

RD_brugsanvisning_IFU-CALAJECT-RO-2018.12-VER 7_090119.indd 10-11 07-02-2019 11:45:30

Page 7: Instrucţiuni pentru utilizatori - Rønvig Dental · cartuşului aplicat (filet metric standard (M6) sau filet în inci imperiali (7/32”)). • Montaţi recipientul cartuşului

12

NVI

G D

enta

l Mfg

. A/S

. TO

ATE

DR

EPTU

RIL

E R

EZER

VATE

. IFU

-CAL

AJEC

T-R

O-2

019.04

-VER

7

Explicarea simbolurilor utilizate în etichetarea dispozitivului CALAJECT™.

Marcaj CE cu nr. ID al organismului notificat.

Parte aplicată tip B.

Interferenţele pot apare în vecinătatea echipamentului marcat cu acest simbol.

A se elimina la deşeurile electronice în conformitate cu Directiva DEEE 2012/19/UE.

Numărul seriei.

Compania producătoare.

Citiţi instrucţiunile.

Tasta standby

0543

SN

0543

Gl. Vejlevej 59 . DK-8721 Daugaard . Denmark . Tel.: +45 70 23 34 11 Fax: +45 76 74 07 98 . E-mail: [email protected] . www.ronvig.com

/

Gl. Vejlevej 59 . DK-8721 Daugaard Tlf: +45 70 23 34 11 . Fax: +45 76 74 07 98email: [email protected] . www.ronvig.com

RD_brugsanvisning_IFU-CALAJECT-RO-2018.12-VER 7_090119.indd 12 07-02-2019 11:45:30