7. cotarea În desenul tehnic gd 2020.pdftipul filetelor: m -filet metric km - filet metric conic...

13
Înscrierea pe desen a dimensiunilor unei piese sau ansamblelor poartă numele de cotare. Cota este valoarea numerică exprimată în mm. Regulile și principiile de cotare sunt stabilite în standardul SR ISO 129:2014. 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC Elementele de cotare (fig.1): - linia ajutătoare - linia de cotă se reprezintă cu linie continuă subțire - inia de indicație - cota Simboluri: - se înscrie inaintea valorii cotei pentru diameter (Fig. 2 a, b) R - se înscrie inaintea valorii cotelor ce indică o rază de curbură (Fig. 2b) - se înscrie inaintea valorii cotei ce reprezintă latura unui pătrat (Fig. 2b) ͡ - se înscrie înaintea valorii unei cote care indică lungimea arcului de cerc (Fig. 2c) º - se înscrie după valoarea care reprezintă un unghi (Fig. 2c) S - este simbolul care reprezintă diametrul sferei (Fig. 2d) R - este simbolul care reprezintă raza sferei (Fig. 2e) = - deasupra a două linii de cotă alăturat indică egalitatea lor (Fig. 2f)

Upload: others

Post on 15-Feb-2020

72 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC GD 2020.pdfTipul filetelor: M -filet metric KM - filet metric conic SpM - filet metric special W - filet withworth G - filet gaz pentru țevi KG - filet

Înscrierea pe desen a dimensiunilor unei piese sau ansamblelor poartă numele de cotare.

Cota este valoarea numerică exprimată în mm.

Regulile și principiile de cotare sunt stabilite în standardul SR ISO 129:2014.

7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC

Elementele de cotare (fig.1):

- linia ajutătoare

- linia de cotă se reprezintă cu linie continuă subțire

- inia de indicație

- cota

Simboluri:

∅ - se înscrie inaintea valorii cotei pentru diameter (Fig. 2 a, b)

R - se înscrie inaintea valorii cotelor ce indică o rază de curbură (Fig. 2b)

- se înscrie inaintea valorii cotei ce reprezintă latura unui pătrat (Fig. 2b)

- se înscrie înaintea valorii unei cote care indică lungimea arcului de cerc (Fig. 2c)

º - se înscrie după valoarea care reprezintă un unghi (Fig. 2c)

S ∅ - este simbolul care reprezintă diametrul sferei (Fig. 2d)

R ∅ - este simbolul care reprezintă raza sferei (Fig. 2e)

= - deasupra a două linii de cotă alăturat indică egalitatea lor (Fig. 2f)

Page 2: 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC GD 2020.pdfTipul filetelor: M -filet metric KM - filet metric conic SpM - filet metric special W - filet withworth G - filet gaz pentru țevi KG - filet

Fig.1 Elementele cotării

Page 3: 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC GD 2020.pdfTipul filetelor: M -filet metric KM - filet metric conic SpM - filet metric special W - filet withworth G - filet gaz pentru țevi KG - filet

Fig.2 Simboluri utilizate în cotare

a b c

d e f

Page 4: 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC GD 2020.pdfTipul filetelor: M -filet metric KM - filet metric conic SpM - filet metric special W - filet withworth G - filet gaz pentru țevi KG - filet

Metode de cotare: SR ISO 129:2014

- cotare în serie

- cotarea paralelă

- cotare cu cote suprapuse

- cotare în coordonate

- cotare combinată

Reguli generale de cotare:

- cotele se dispun paralel cu liniile de cotă, la mijlocul lor și deasupra la o distanță de

1÷2 mm în așa fel încât să poată fi citite de jos sau din dreapta desenului;

- pe desen fiecare element se cotează o singură dată pe una din proiecții;

- cotele referitoare la același element se cotează pe aceeași proiecție;

- se evită cotarea elementelor acoperite;

- la cotarea pieselor reprezentate combinat jumătate vedere-jumătate secțiune cotele

referitoare la dimensiunile exterioare se vor grupa pe o jumătate a piesei, respectiv cea în

vedere, iar cele care determină dimensiunile interioare pe cealaltă parte;

- se evită supraaglomerarea cotelor pe o singură proiecție.

Page 5: 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC GD 2020.pdfTipul filetelor: M -filet metric KM - filet metric conic SpM - filet metric special W - filet withworth G - filet gaz pentru țevi KG - filet

Reguli speciale de cotare:

- cotare elemente repetitive

- cotare elemente echidistante

- cotare arce și unghiuri (Fig. 2c)

- cotare teșituri (Fig.3, 4)

- înscriere conicității (Fig. 5)

- cotarea găurilor

Fig.3 Cotare teșituri la 45º

Fig.4 Cotare teșituri diferite de 45º

Page 6: 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC GD 2020.pdfTipul filetelor: M -filet metric KM - filet metric conic SpM - filet metric special W - filet withworth G - filet gaz pentru țevi KG - filet

Fig.5 Cotare conicitate

Conicitatea este standardizată conform standard

SR ISO 3040:2012.

Se calculează ca raport dintre diferența diametrelor

celor două baze ale trunchiului de con și distanța dintre

acestea.

1k

=D−d

L

Page 7: 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC GD 2020.pdfTipul filetelor: M -filet metric KM - filet metric conic SpM - filet metric special W - filet withworth G - filet gaz pentru țevi KG - filet

REPREZENTAREA ȘI COTAREA FILETELOR

Filetul este o nervură elicoidală executată pe o suprafață cilindrică sau conică, exterioară sau interioară.

Standardul SR ISO 5408:2012 definește filetul.

Filetul se execută pe suprafețele pieselor de-a lungul unor elice cilindrice sau conice, numite elice

directoare.

Se spune că o tijă este filetată și o gaură este tarodată.

Page 8: 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC GD 2020.pdfTipul filetelor: M -filet metric KM - filet metric conic SpM - filet metric special W - filet withworth G - filet gaz pentru țevi KG - filet

Clasificarea filetelor:

-după scopul în care este folosit: - filet de fixare

- filet de fixare – etanșare

- filet de mișcare

- filet de reglare

- filet de măsurare

- după natura suprafeței pe care se execută filetul: - filet exterior

- filet interior

- după forma suprafeței filetate: - filet cilindric

- filet conic

- după sensul de înșurubare: - filet dreapta

- filet stânga

- după numărul de începuturi: - filet cu un început

- filet cu mai ulte începuturi

- după mărimea pasului: - filet normal

- filet fin

- după modul de executare în fabricație: - filet cu ieșire

- filet cu degajare

Page 9: 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC GD 2020.pdfTipul filetelor: M -filet metric KM - filet metric conic SpM - filet metric special W - filet withworth G - filet gaz pentru țevi KG - filet

Filet cu profil pătratFilet cu profil rotund

- după forma profilului generator: - filet metric

- filet trapezoidal

- filet rotund

- filet pătrat

- filet fierăstrău

- filet Edison

Filet cu profil trapez

Filet cu profil metric

Page 10: 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC GD 2020.pdfTipul filetelor: M -filet metric KM - filet metric conic SpM - filet metric special W - filet withworth G - filet gaz pentru țevi KG - filet

Reprezentarea și cotarea filetului exterior

Page 11: 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC GD 2020.pdfTipul filetelor: M -filet metric KM - filet metric conic SpM - filet metric special W - filet withworth G - filet gaz pentru țevi KG - filet

Reprezentarea și cotarea filetului interior

Page 12: 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC GD 2020.pdfTipul filetelor: M -filet metric KM - filet metric conic SpM - filet metric special W - filet withworth G - filet gaz pentru țevi KG - filet

Tipul filetelor:

M -filet metric

KM - filet metric conic

SpM - filet metric special

W - filet withworth

G - filet gaz pentru țevi

KG - filet conic gaz pentru țevi

Tr - filet trapezoidal

Pt - filet pătrat

Rd - filet rotund

S - filet fierăstrău

E - filet edison

Reprezentarea și cotarea filetului conic

- filetului conic exterior - filetul conic interior

Page 13: 7. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC GD 2020.pdfTipul filetelor: M -filet metric KM - filet metric conic SpM - filet metric special W - filet withworth G - filet gaz pentru țevi KG - filet

Reprezentarea și cotarea găurilor filetate înfundate