cziszter kalman andras · 3.6.expertiza de față are drept obiectiv stabilirea măsurilor de ......

7
CZISZTER KALMAN ANDRAS expert tehnic şi verificator de proiecte CIF 25856042 str. Praporgescu nr. 24, bl. 17, ap. 21, Arad telefon/telefax: 0257-253418 telefon mobil: 0722316377 web: www.arconarad.ro nr. cont: RO32BTRL00201202R95675XX Banca Transilvania Pr. nr.: 304/2017 Raport de expertiză tehnică 1. Date generale 1.1. Denumirea lucrării: Expertiză tehnică de rezistență mecanică și stabilitate pentru lucrarea ”Reabilitare clădire Pavilionul IV str. Bastionului nr. 6, Sibiu. 1.2. Beneficiar: - Ordonator principal de credite: Consililul Județean Sibiu - Ordonatorul de credite (secundar): Direc ția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu 1.3. Expert tehnic: ing. Cziszter Kálmán, certificat M.L.P.A.T. nr. 139/92, certificat M.C. nr. 109/2007. 1.4. Nr. proiect: 304/2017 1.5. Faza: Expertiză 1.6. Temei legal: - Legea nr. 10/95 (art. 18.) - H.G.R. nr. 766/97 - H.G.R. nr. 925/96, cap.3 - Legea nr. 153/2011 1.7. Obiectivele expertizei: a. evaluarea stării tehnice a clădirii existente b. stabilirea măsurilor de intervenţie necesare

Upload: others

Post on 11-Jan-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CZISZTER KALMAN ANDRAS · 3.6.Expertiza de față are drept obiectiv stabilirea măsurilor de ... tâmplărie de lemn stratificat, cu geam termopan, păstrând forma și dimensiunile

CZISZTER KALMAN ANDRASexpert tehnic şi verificator de proiecteCIF 25856042str. Praporgescu nr. 24, bl. 17, ap. 21, Aradtelefon/telefax: 0257-253418telefon mobil: 0722316377web: www.arconarad.ronr. cont: RO32BTRL00201202R95675XXBanca Transilvania

Pr. nr.: 304/2017

Raport de expertiză tehnică

1. Date generale

1.1. Denumirea lucrării: Expertiză tehnică de rezistență mecanică șistabilitate pentru lucrarea ”Reabilitare clădire Pavilionul IV –str. Bastionului nr. 6, Sibiu”.

1.2. Beneficiar:- Ordonator principal de credite: Consililul Județean Sibiu- Ordonatorul de credite (secundar): Direcția Generală de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

1.3. Expert tehnic: ing. Cziszter Kálmán, certificat M.L.P.A.T.nr. 139/92, certificat M.C. nr. 109/2007.

1.4. Nr. proiect: 304/2017

1.5. Faza: Expertiză

1.6. Temei legal:- Legea nr. 10/95 (art. 18.)- H.G.R. nr. 766/97- H.G.R. nr. 925/96, cap.3- Legea nr. 153/2011

1.7. Obiectivele expertizei:a. evaluarea stării tehnice a clădirii existenteb. stabilirea măsurilor de intervenţie necesare

Page 2: CZISZTER KALMAN ANDRAS · 3.6.Expertiza de față are drept obiectiv stabilirea măsurilor de ... tâmplărie de lemn stratificat, cu geam termopan, păstrând forma și dimensiunile

CZISZTER KALMAN ANDRASexpert tehnic şi verificator de proiecteCIF 25856042str. Praporgescu nr. 24, bl. 17, ap. 21, Aradtelefon/telefax: 0257-253418telefon mobil: 0722316377web: www.arconarad.ronr. cont: RO32BTRL00201202R95675XXBanca Transilvania

2.Date privind construcţia existentă

2.1. Amplasament: orașul Sibiu, str. Bastionului

2.2. Regim de nivel: S + P + 1E

2.3. Antecedentele construcţiei:

2.3.1. Proiectant iniţial: neidentificat2.3.2. Executant iniţial: neidentificat2.3.3. Perioada de realizare: 19102.3.4. Elaboratorul documentației DALI: TTT Proiect Studiou

S.R.L., arh. Neamțu Viorel, ing. c.arh. Turoczi Bela,ing. Ciontea Ioana

2.3.5. Număr proiect/an: 64/2017

2.4. Dimensiunile în plan:- lăţime 15,15 m- lungime 19,41 m

2.5. Date tehnice:

2.5.1. Terenul de fundare: a fost identificat în baza studiuluigeotehnic elaborat de ing. Berghea Radu

2.5.2. Fundaţiile existente: continue din zidărie de piatră

2.5.3. Structura verticală: pereți portanți din zidărie simplă decărămidă presată plină cu compartimentare mixtă (tipfagure și tip sală)

Page 3: CZISZTER KALMAN ANDRAS · 3.6.Expertiza de față are drept obiectiv stabilirea măsurilor de ... tâmplărie de lemn stratificat, cu geam termopan, păstrând forma și dimensiunile

CZISZTER KALMAN ANDRASexpert tehnic şi verificator de proiecteCIF 25856042str. Praporgescu nr. 24, bl. 17, ap. 21, Aradtelefon/telefax: 0257-253418telefon mobil: 0722316377web: www.arconarad.ronr. cont: RO32BTRL00201202R95675XXBanca Transilvania

2.5.4. Planşee: peste subsol parțial: bolțișoare de zidărie pe traverse

metalice, peste parter și etaj: din grinzi de lemn

2.5.5.Acoperişul: cu şarpantă de lemn și țiglă ceramice solzi

2.5.6. Încadrarea clădirii conform P. 100-1/2006 (aplicabilconform ordinului MDRT nr. 2465/08.08.2013 pentruexpertizarea clădirilor existente):- grupa de construcţie: A.1.- categoria de construcţie: a.- clasa de importanţă: III. (α=1,0)- acceleratia terenului: ag = 0.16g- perioada de colţ: Tc = 0.7 sec

2.5.7. Încadrarea construcţiei conf. H.G. 766/97 :- categoria de importanţă C (normală)

2.5.8. Comportarea în timp:- satisfăcătoare

3. Rezultatele evaluării calitative

3.1. Starea tehnică generală a construcției existente este satisfăcătoare,fără degradări structurale majore.

3.2. Degradările nestructurale identificate au fost localizate la: soclurile exterioare cu tencuiala exfoliată, pereții exteriori cu zugrăveala cu zugrăvelile afectate de igrasie

și cu exfolieri locale ale tencuielii,

Page 4: CZISZTER KALMAN ANDRAS · 3.6.Expertiza de față are drept obiectiv stabilirea măsurilor de ... tâmplărie de lemn stratificat, cu geam termopan, păstrând forma și dimensiunile

CZISZTER KALMAN ANDRASexpert tehnic şi verificator de proiecteCIF 25856042str. Praporgescu nr. 24, bl. 17, ap. 21, Aradtelefon/telefax: 0257-253418telefon mobil: 0722316377web: www.arconarad.ronr. cont: RO32BTRL00201202R95675XXBanca Transilvania

degradări majore ale finisajelor (tencuieli, zugrăveli șipardoseli de ciment), la scara exterioară din fațada posterioară aclădirii,

tâmplăria ferestrelor și ușilor exterioare cu o uzură avansată amaterialului lemnos expus la intemperii,

deteriorări ale tâmplăriei interioare, uzura fizică avansată a instalației de încălzire , degradarea finisajelor interioare (zugrăveli, tencuieli,

pardoseli), în zonele afectate de instalația de încălzire uzată, degradarea ignifugării elementelor șarpantei de lemn și

deteriorări locale ale pieselor de lemn componente aleșarpantei, afectate de infiltrații.

3.3.Neconformități constatate: lipsa asigurării accesului persoanelor cu dizabilități, protecția termică asigurată de anvelopa actuală sub nivelul

cerințelor din normele actuale.

3.4.Verificările de calcul și alcătuire efectuate în conformitate cuprevederile codului de evaluare P.100/3-2008, au atestat: alcătuirea constructivă corespunzătoare cerințelor existente în

perioada de execuție a clădirii (1910), caracterizată princompartimentare relativ deasă și bună rigidizare spațială astructurii,

starea tehnică caracterizată prin existența unor degradăristructurale minore și moderate, fără degradări structuralemajore,

gradul de asigurare structurală la acțiunea seismică de 65%.

Page 5: CZISZTER KALMAN ANDRAS · 3.6.Expertiza de față are drept obiectiv stabilirea măsurilor de ... tâmplărie de lemn stratificat, cu geam termopan, păstrând forma și dimensiunile

CZISZTER KALMAN ANDRASexpert tehnic şi verificator de proiecteCIF 25856042str. Praporgescu nr. 24, bl. 17, ap. 21, Aradtelefon/telefax: 0257-253418telefon mobil: 0722316377web: www.arconarad.ronr. cont: RO32BTRL00201202R95675XXBanca Transilvania

3.5.În baza evaluărilor susmenționate construcția existentă seîncadrează în clasa de risc seismic RsIII care cuprinde construcțiilecare sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradăristructurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, darla care degradările nestructurale pot fi importante.

3.6.Expertiza de față are drept obiectiv stabilirea măsurilor deintervenție necesare pentru readucerea anvelopei clădirii la o staretehnică corespunzătoare și fundamentarea reparațiilor impuse dedegradările constatate în interiorul clădirii.

4. Măsuri de intervenție propuse:

4.1.Reparații la șarpanta de acoperiș: reparații locale prin înlocuirea sau/și consolidarea prin plătuire a

elementelor de șarpantă deteriorate, refacerea ignifugării pieselor de lemn ale șarpantei de acoperiș.

4.2.Reparații la fațada exterioară: refacerea finisajelor afectate de intemperii de la scara exterioară

din fațada posterioară, (pardoseli de ciment, tencuieli,zugrăveli),

decaparea porțiunilor de tencuială neaderentă la soclul și perețiidin cele 3 fațade ale clădirii alipite de Bastion,

repararea /refacerea tencuielilor lipsă urmată de refacereaintegrală a zugrăvelii exterioare,

înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu uși și ferestre dintâmplărie de lemn stratificat, cu geam termopan, păstrând formași dimensiunile inițiale ale acestora.

Page 6: CZISZTER KALMAN ANDRAS · 3.6.Expertiza de față are drept obiectiv stabilirea măsurilor de ... tâmplărie de lemn stratificat, cu geam termopan, păstrând forma și dimensiunile

CZISZTER KALMAN ANDRASexpert tehnic şi verificator de proiecteCIF 25856042str. Praporgescu nr. 24, bl. 17, ap. 21, Aradtelefon/telefax: 0257-253418telefon mobil: 0722316377web: www.arconarad.ronr. cont: RO32BTRL00201202R95675XXBanca Transilvania

4.3.Reparații interioare reabilitarea sistemului de încălzire prin înlocuire cazan,

radiatoare, conducte de distribuție, etc. refacerea finisajelor interioare (tencuieli, zugrăveli,

pardoseli),în zonele afectate de intervenții.

4.4.Eliminarea neconformităților constatate: asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități

printr-una din variante:o realizare de rampe de acces sauo montare de platforme-lift în zona de acces în clădire.

îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirii prinpunerea în aplicare a soluțiilor propuse în raportul de auditenergetic elaborat de ing. Topirceanu V., care prevede înpachetul 2 de soluții recomandat:

o izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem careinclude vată minerală bazaltică de 15 cm grosime,

o izolarea termică a planșeului superior (peste etaj 1) cuvată minerală de 20 cm grosime,

o izolarea termică a planșeului inferior (peste subsol parțialși sub placa de pardoseala în zona fără subsol) cupolistiren extrudat de 10 cm grosime,

o prevederea ferestrelor nou propuse cu geam termopan,o înlocuirea centralei termice clasice pe gaz cu centrală prin

condensație.

Page 7: CZISZTER KALMAN ANDRAS · 3.6.Expertiza de față are drept obiectiv stabilirea măsurilor de ... tâmplărie de lemn stratificat, cu geam termopan, păstrând forma și dimensiunile

CZISZTER KALMAN ANDRASexpert tehnic şi verificator de proiecteCIF 25856042str. Praporgescu nr. 24, bl. 17, ap. 21, Aradtelefon/telefax: 0257-253418telefon mobil: 0722316377web: www.arconarad.ronr. cont: RO32BTRL00201202R95675XXBanca Transilvania

5. Concluzii

5.1. Prin aplicarea și respectarea măsurilor de intervenție prevăzute încapitolul 4 al expertizei elaborate pentru lucrarea ”Reabilitareclădire Pavilionul IV – str. Bastionului nr. 6, Sibiu”, se va asigurasatisfacerea cerințelor de rezistență mecanică și stabilitateîmpreună cu cerințele de siguranță în exploatare și pe protecțietermică, prevăzute în normele tehnice în vigoare.

5.2. Această expertiză va face parte integrantă din Cartea tehnică aconstrucției și va sta la baza documentației DALI privindreabilitarea clădirii Pavilionului IV.

Decembrie 2017

ÎntocmitExpert tehnic

Ing. Cziszter Kálmán