analiza de conținut

of 19 /19
Analiza de conținut lector univ.dr. Adriana Stefănel [email protected]

Upload: tibor

Post on 20-Jan-2016

68 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Analiza de conținut. lector univ.dr . Adriana Stefănel [email protected]. După acest curs veți putea să:. Definiți metoda analizei de conținut și să identificați dacă subiectul pe care intenționați să-l cercetați se pretează la o asemenea abordare - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Analiza de conținut

Analiza de conținut

lector univ.dr. Adriana Stefănel

[email protected]

Page 2: Analiza de conținut

După acest curs veți putea să:

Definiți metoda analizei de conținut și să identificați dacă subiectul pe care intenționați să-l cercetați se pretează la o asemenea abordare

Prezentați avantajele și limitele metodei Prezentați detaliat etapele de cercetare Realizați practic o cercetare bazată pe metoda analizei de conținut

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Page 3: Analiza de conținut

Definiție:

Analiza de conținut reprezintă un set de tehnici de cercetare cantitativă a comunicării, în scopul identificării și descrierii obiective și sistematice a conținutului manifest al acesteia (Berelson, B., 1952, apud Wimmer, R., Dominick, J., 2010, p. 157)

Analiza de conținut: tratarea cantitativă a unui material simbolic calitativ.

ATENȚIE: nu doar textele pot fi analizate prin acestă metodă ci și documentele nescrise (desene, caricaturi, imagini, etc.).

Materialele analizei de conținut sunt practic nelimitate: discuții de orice fel, manuale școlare, articole de presă, discursuri politice, anunțuri publicitare, etc.

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Page 4: Analiza de conținut

Exemple:

http://www.whomakesthenews.org

Chelcea, S., 2007, p.572

http://www.unicef.org/romania/ro/STUDIU_de_GEN.pdf

http://blog.lib.umn.edu/cspg/smartpolitics/2011/01/a_content_analysis_of_barack_o.php

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Page 5: Analiza de conținut

Avantajele analizei de conținut:

Rigoarea: depășirea impresiei, al afirmațiilor fără acoperire empirică Evoluție comparativă Caracterul neprovocat al artefactelor studiate Cost relativ redus Accesibilitatea : studii ”la distanță”

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Page 6: Analiza de conținut

Limite ale analizei de conținut:

Stabilirea ”obiectivă” a grilei de analiză; Interpretarea atitudinilor, valorilor și intențiilor autorului documentului supus investigației nu

se rezolvă doar prin relevarea tendințelor statistice.

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Page 7: Analiza de conținut

Factori favorizanți ai dezvoltării metodei:

Exigența procedurilor de validare fiabile Grija de a identifica mecanismele de influență prin intermediul mass-media Curentul structuralist Apariția societății informaționale ”Explozia” siguranței statistice Ascensiunea limbajului informatic

Adaptare după Bardin, L., în Moscovici,S., Buschini, F., (coord) 2007, p.298

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Page 8: Analiza de conținut

Etapele analizei de conținut :

Planificarea cercetării: Identificarea teoriilor ce configurează tema Stabilirea ipotezelor și întrebărilor cercetării Conceptualizare, operaționalizare, sistem de codare

(schema de categorii) Eșantionare Culegerea datelor Codarea datelor Analiza fidelității codării Analiza datelor Analiza de frecvențe (ocurențe) Analiza de corelații (co-ocurențe) Analiza de tendința Analiza de contingență

ATENȚIE: Scopul unei cercetări bazate pe analiză de conținut este ca înțelegerea materialul analizat să depășească lectura obișnuită. Acest lucru este posibil doar dacă se iau toate precauțiunile necesare cu privire la rigoarea științifică.

În funcție de materialul ce trebuie observat și de problema pe care caută să o rezolve, analistul are la dispoziție un dispozitiv de operațiuni, cum ar fi: clasamente, condensările, adunările, numărarea, indiciile și altele. El este ca un bucătar ce are la dispoziție o carte de rețete: inspirația de moment și jongleriile nu sunt excluse, bucătarul încercând să obțină un preparat cât mai bun. Analistul speră

la o interpretare finală temeinică. Bucătarul adună ingredientele în vederea unui amestec

subtil. Analistul elaborează ipoteze pe care speră să le dovedească pe materiale simbolice. In

ambele cazuri, exisă un demers bazat pe răbdare, iar, uneori, există momente de impas, de rateuri

dar și de reușite.

Bardin, L., în Moscovici,S., Buschini, F., (coord) 2007, p.299

+10%

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Page 9: Analiza de conținut

Schema de categorii:

Conținuturile comunicării urmează să fie clasificate, introduse în rubrici sau clase (categorii) relevante

Stabilirea sistemului de categorii decurge în mod logic din ipotezele ce trebuie testate sau din întrebările de cercetare

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Atunci când nu sunt utilizate categorii standard, analistul procedează prin încercare și eroare creând o schemă de categorii originală.

http://www.cna.ro/IMG/pdf/Reprezentarea_violentei_1-3_100310.pdf

Page 10: Analiza de conținut

Unitățile de analiză:

Utilizarea tehnicii analizei de conținut presupune determinarea unităților de înregistrare, de context și de numărare.

Unitatea de înregistrare: acea parte din comunicare ce urmează a fi caracterizată și introdusă într-una dintre categoriile schemei de analiză.

Unitatea de context: acel segment al comunicării care permite a se vedea dacă unitatea de analiză are orientare pozitivă, neutră sau negativă.

Unitatea de numărare: are funcție de cuantificare.

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Page 11: Analiza de conținut

Unitatea de înregistrare:

Cuvântul sau simbolul constituie cele mai mici

unități de înregistrare.

De cele mai multe ori, tema – o aserțiune despre un anumit subiect – reprezintă unitatea de înregistrare cea mai convenabilă.

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Page 12: Analiza de conținut

Alegerea unității de înregistrare are consecințe directe în analiza conținutului:

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

ATENȚIE: unitățile de înregistrare foarte mici nu ajută suficient la înțelegerea mesajului.

Page 13: Analiza de conținut

Unitatea de context:

Mărimea unității de context este condiționată de mărimea unității de înregistrare;

Unitățile de înregistrare pot fi reperate în contexte diferite (ex: Avem nevoie de un altfel de președinte… președintele Traian Băsescu nu…) și de aceea, a spune că într-o comunicare au fost reperate unele cuvinte nu este o informație valoroasă.

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Page 14: Analiza de conținut

Unitatea de numărare:

Se preferă unitățile de numărare cu caracteristici fizice evidente (lungimea, suprafața, durata).

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Nu este același lucru dacă o temă beneficiază de o expunere pe mai multe pagini sau pe câteva rânduri. De asemenea nu este lipsit de interes poziționarea sau durata unei știri în cadrul unui calup de știri.

Page 15: Analiza de conținut

Procedee de analiză a conținutului:

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

În funcție de nivelul de măsurare:

Page 16: Analiza de conținut

Variabile nominale:

Analiza frecvențelor: constă în determinarea numărului de apariții ale unităților de înregistrare în sistemul categoriilor de analiză.

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Page 17: Analiza de conținut

Variabile ordinale:

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Page 18: Analiza de conținut

Scale de interval sau de raport:

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Page 19: Analiza de conținut

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- Analiza de continut

Analiza tendinței: pune în evidență orientarea față de subiect.

Analiza contingenței: evidențierea structurilor de asociere a termenilor dintr-un t