volumul de lucrari ale conferintei nationale de interactiune om-calculator -- rochi 2005

of 198/198

Post on 30-Nov-2014

16.129 views

Category:

Technology

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Conține lucrările Conferinței Naționale de Interacțiune Om-Calculator -- RoCHI 2005: http://profs.info.uaic.ro/~busaco/rochi05/ Volum coordonat de Horia D. Pitariu (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) si Sabin Buraga (Universitatea "A.I.Cuza", Iaşi, Facultatea de Informatica).

TRANSCRIPT

 • 1. Interac iune Om-Calculator 2005 Volumul de lucr ri al celei de-a doua Conferin e Na ionale de Interac iune Om-Calculator RoCHI 2005 Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca 15-16 septembrie 2005 Editori: Horia D. Pitariu Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca Sabin-Corneliu Buraga Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i
 • 2. ORGANIZARE Pre edintele conferin ei Horia D. Pitariu, Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca Pre edintele comitetului tiin ific Sabin-Corneliu Buraga, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i Comitetul de organizare Mircea Miclea, Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca Radu Munteanu, Universitatea Tehnic , Cluj-Napoca erban Agachi, Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca SPONSORI Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i Grupul de Interes n Interac iunea Om-Calculator RoCHI SIGCHI Romnia Asocia ia de Psihologie Industrial i Organiza ional (APIO) Editura Polirom
 • 3. COMITETUL TIIN IFIC Felix Albu, Universitatea Politehnic Bucure ti Constantin-Gelu Apostol, Academia de Studii Economice, Bucure ti Alexandru Balog, Institutul de Cercet ri n Informatic , Bucure ti Sabin-Corneliu Buraga, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i Cristina Chis li , Universitatea Liber din Amsterdam Dorian Gorgan, Universitatea Tehnic , Cluj-Napoca Gheorghe Iosif, Institutul de Psihologie al Academiei Romne, Bucure ti Ion Juvin , Universitatea din Utrecht Ana-Maria Marhan, Institutul de tiin e ale Educa iei, Bucure ti Valentina Marinescu, Universitatea Bucure ti Adrian Mihalache, Universitatea Politehnic , Bucure ti Ioana Moisil, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu Cristina Niculescu, Institutul de Cercet ri n Inteligen a Artificial , Bucure ti Horia D. Pitariu, Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca Costin Pribeanu, Institutul de Cercet ri n Informatic , Bucure ti Adriana Mihaela Tar a, Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca tefan Tr u an-Matu, Universitatea Politehnic Bucure ti Dan-Ioan Tufi , Institutul de Cercet ri n Inteligen a Artificial , Bucure ti Evaluatori voluntari Boldur-Eugen B rbat, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu Andrei B utu, Academia Naval Mircea cel Batrn, Constan a Petre Botnariuc, Institutul de tiin e ale Educa iei, Bucure ti Mihaela Brut, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i Cristian Fr sinaru, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i Alexandra G l tescu, Institutul de Cercet ri n Informatic , Bucure ti Delia Mitrea, Universitatea Tehnic , Cluj-Napoca Mihai Alexandru Serea, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i tefan Ciprian Tanas , Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i Cosmin Vrlan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i
 • 4. Cuprins Prefa ......................................................... v Lucrare invitat Societatea informa ional n spa iul bitosferei ................................ vii Radu Munteanu, Ioan G. Trnovan Modele de proiectare i evaluare a interfe elor-utilizator O experien de proiectare a unui sistem interactiv utiliznd metoda DUTCH ........... 1 Adriana Tar a, Horia D. Pitariu O abordare bazat pe paternuri n proiectarea interfe ei cu utilizatorul ............... 7 Costin Pribeanu Un format de descriere a paternurilor pentru proiectarea bazat pe sarcin a interfe ei cu utilizatorul .............................................. 13 Costin Pribeanu Un model conceptual de evaluare a calit ii sistemelor de comer electronic ............ 17 Alexandru Balog Interfe e inteligente om-calculator Aspecte ale proiect rii i implement rii interfe elor-utilizator destinate dispozitivelor mobile n contextul Web-ului semantic ..................... 21 Sabin-Corneliu Buraga O abordare bazat pe XML pentru instruirea automat a agen ilor de interfa .......... 27 Diana Gorea Editarea vizual a modelului de obiecte active ................................ 33 Tudor Groza, Dorian Gorgan Comunicarea n modelul obiectelor active ................................... 37 Raluca Vartic, Dorian Gorgan Aspecte sociale ale proiect rii i exploat rii sistemelor interactive Arhitectura unui sistem experimental de management de cuno tin e, dedicat comunit ilor virtuale de cercetare .................................. 41 Cristina Niculescu Weblog-ul instrument de facilitare a interac iunilor umane, utilizat n evaluarea on-line a interfe elor .................................... 47 Sabin-Corneliu Buraga Diferen e de gender n utilizarea Internetului n cazul studen ilor romni ............... 53 Ioana Codoban Pagina gazd : o promisiune de fericire ...................................... 57 Adrian Mihalache
 • 5. A doua conferin na ional de interac iune om-calculator RoCHI 2005 Aplica ii i studii de caz Dezvoltarea modular i extensibil a interfe elor Web ........................... 61 Cristian Fr sinaru Generarea dinamic a aplica iilor VoiceXML din tiri RSS ........................ 67 Andrei B utu, Elena B utu Interac iunea om-calculator n aplica iile GIS pe platforme wireless .................. 71 Tudor Borlea, Dorian Gorgan Aplica ii Web-Mapping interactive folosind tehnologia SVG ....................... 75 Ovidiu Mure an, Dorian Gorgan Gestiunea resurselor dinamice pe Web ...................................... 79 Radu Cibotaru Interfe e Web, multimodale i neconven ionale Interfa pentru o comunitate pe Internet .................................... 84 Cosmin Vrlan Realizarea interfe elor Web interactive folosind componente SVG .................... 89 Sergiu Dumitriu, Marta Grdea, C t lin Hri cu Optimizarea timpilor de r spuns a siturilor Web dinamice ......................... 93 tefan Tanas MobiNET. Re ele sociale digitale o nou abordare din perspectiva interac iunii om-calculator .............................................. 97 Mihai Alexandru Serea Asigurarea interac iunii cu sistemele de instruire asistat E-learning: munca n echipe virtuale ....................................... 103 Ioana David Analiza comparativ a sistemelor de eLearning ................................ 109 Antoaneta Daniela Stroe Personalizare i Learning Objects n Web-Based Learning ......................... 113 Gabriel Vona Spre un model general de evaluare n instruirea prin Internet ....................... 117 Daniel Paul, Andrea Dobrin Strategii de personalizare a interfe ei cu utilizatorul Metode de referen iere i personalizare n nv mntul deschis la distan .............. 123 Mihaela Brut Autorizarea bazata pe roluri utiliznd interfe e utilizator grafice n sisteme distribuite ....... 129 Mihaela Ordean, Dorian Gorgan Texturarea omnidirec ional a unui avatar ................................... 133 Alexandrina Orzan, Jean-Marc Hasenfratz ii
 • 6. A doua conferin na ional de interac iune om-calculator RoCHI 2005 Rolul factorului uman n asigurarea interac iunii om-calculator Utilizarea ontologiilor n brainstorming-ul electronic ............................ 137 Alexandra G l tescu, Taisia Greceanu Opera ia de t iere n sistemele de particule ................................... 143 Sorina Per a, Dorian Gorgan Detec ia minii ntr-o scen nc rcat de obiecte, n scopul recunoa terii gesturilor ........ 147 Delia Mitrea, Sergiu Nedevschi, Dorian Gorgan Demo-uri: sMArTH: Expresii matematice pe Web ...................................... 151 Sergiu Dumitriu, Marta Grdea, C t lin Hri cu Un studiu de proiectare a interfe ei-utilizator a unui program de editare a grafurilor ....... 153 Marius Dumitru Florea, tefan Abageru, Sabin-Corneliu Buraga Workshop: Interac iune Web: Metodologii, strategii i studii de caz Aplica ii ale Web-ului semantic n e-learning .................................. 155 Mihaela Brut Lumi virtuale pentru reac ii chimice ........................................ 157 tefan Tanas , Doina Bl nariu Utilizarea informatiilor GPX pentru afi area traseelor turistice pe Web ................ 159 Cosmin Vrlan H r i interactive pe Web ............................................... 161 Erico Mihai Volocaru, tefan Tanas iPORT.COM portal Web pentru corpora ii .................................. 163 Ovidiu Sandu (Universitatea A.I.Cuza, Ia i) Workshop: Modele ale calit ii interfe ei cu utilizatorul Aspecte conceptuale privind evaluarea calit ii siturilor Web de comer electronic ......... 165 Alexandru Balog O abordare orientat pe domeniu pentru structurarea recomand rilor de proiectare ........ 167 Costin Pribeanu Atestarea calit ii ofertei de cunoa tere ...................................... 169 Adrian Mihalache Aspecte ale proiect rii interac iunii cu siturile Web .............................. 171 Adrian Mironescu, Sabin-Corneliu Buraga Proiectarea siturilor Web pentru utilizabilitate folosind abloane de proiectare ........... 173 Adriana Tar a, Horia D. Pitariu Mas rotund : Instrumente pentru construirea mediului inteligent interactiv Wordnetul romnesc: ontologie lexical n context multilingv ....................... 175 Dan Tufi , Verginica Barbu Mititelu iii
 • 7. A doua conferin na ional de interac iune om-calculator RoCHI 2005 Cercet ri privind traducerea de termeni n corpusuri paralele ....................... 177 Dan Tufi Instrumente de e-learning pentru construirea mediului de lucru inteligent i interactiv ....... 179 Cristina Niculescu ROMNET-ERA ca instrument de interconectare i comunicare ....................... 181 Angela Ioni iv
 • 8. PREFA Conferin a Na ional de Interac iune Om-Calculator RoCHI este la a doua edi ie, marcnd un progres n preo- cuparea extinderii proiect rii de aplica ii informatice pe planul interdisciplinarit ii. Fire te, ideea nu este nou , ea a penetrat ns , poate cu timiditate, n ceea ce prive te preocup rile de realizare a unei compatibilit i optime ntre ceea ce mul i utilizeaz ca sintagm om-calculator sau om-produs informatic. Proiectarea interac iunii om-calculator (HCI Human Computer Interaction) a fr mntat nc mai de mult vreme att pe informaticieni, ct i pe speciali tii provenind din alte domenii n care aplica iile informatice sunt necesare, acolo unde aplicabilitatea lor se impune din ce n ce mai mult. Or, n prezent, au r mas pu ine acti- vit i n care calculatorul s nu fie prezent, ntr-o form sau alta. nc din gr dini , copiii tiu s utilizeze un cal- culator, acesta devenind unul dintre partenerii serio i de joac . n coal , calculatorul i-a adus un aport substan ial n simplificarea programelor de nv mnt i n formarea unui cult al navig rii pe Internet n realiza- rea temelor pentru acas sau a unor lec ii superioare att ca i con inut, ct i ca nivel de accesibilitate la trepte superioare de n elegere a cuno tin elor transmixe. Desigur, aplica iile calculatoarelor n contextul activit ii de munc sunt cele mai laborioase i, n acela i timp, cele mai largi. Practic, au r mas foarte pu ine activit i de mun- c unde s nu putem implica i un calculator. Putem considera c un computer i, implicit, aplica iile software pe care le ruleaz nu reprezint doar o anex a factorului uman implicat ntr-o activitate, ci devin pe zi ce trece veritabile instrumente amintim aici im- plicarea n domenii precum fizica nuclear , cercetarea spa iului cosmic, economia mondial , jucnd n unele cazuri rol de partener. De i, probabil, unele voci ar putea emite aser iunea c de calculator ne putem nc dispen- sa, nu putem s nu amintim faptul c acesta ne optimizeaz munca pe care o derul m, o face mai u oar , ne creea- z satisfac ii, ne ajut s fim (uneori mult) mai performan i i faciliteaz atingerea unor standarde de calitate superioare. Astfel, putem chiar afirma c tiin a calculatoarelor (Computer Science) i calculatoarele au devenit un atribut al civiliza iei pe care au mpins-o cu un pas nainte. Totu i, ca orice proces de schimbare, n contactul uman cu calculatorul vom ntlni diferite reac ii de res- pingere. Acest aspect este n natura fiin ei umane pentru care deprinderile formate i experimentate sunt conside- rate cele mai bune i performante. Trecerea de la abac la ma ina de calculat mecanic a strnit numeroase opozi ii din partea func ionarilor de po t , care nu voiau s renun e la vechile obiceiuri. Nu mai vorbim de dificultatea re- nun rii activit ilor contabile nvechite la apari ia calculatoarelor pe pia . De fapt, greul l-au ntmpinat informa- ticienii care au fost adesea nevoi i s lase deoparte activitatea de creare a software-ului n favoarea celei de consiliere asupra explic rii beneficiilor pe care le poate aduce prelucrarea computerizat a datelor. Astfel s-a n s- cut i conceptul de utilizabilitate i, deci, de implicare a utilizatorului unui produs informatic n procesul complex al proiect rii acestuia. Proiectarea interfe elor om-calculator a devenit n prezent un domeniu aplicativ care include o parte pro- fesional , dar i una psihologic . Vectorul comun este, n acest context, utilizabilitatea sistemului proiectat. Din acest motiv, al turi de informaticieni, vom reg si tot mai mult i psihologi. Psihologia program rii calculatoarelor a constituit o preocupare mai veche (Weinerg, 1971). La timpul s u, aceasta era considerat oarecum restrictiv, cu referire doar la persoanele implicate n proiectarea i implementarea de produse informatice (constituirea echipei de anali ti i de programatori, m surarea performan elor, utilizarea principiilor psihologice ale nv rii program - rii, rolul particularit ilor individuale aptitudini i factori de personalitate n procesul de elaborare a software- ului etc.). Ast zi, problema a devenit mult mai complex . Proiectarea unei interfe e om-calculator presupune in- cursiuni serioase n psihologia percep iei, a memoriei de lung i scurt durat , probleme legate de afectivitate sau de gestionare a emo iilor, de motiva ie i de personalitate etc. Toate acestea au fost surprinse ntr-o serie de criterii ergonomice de evaluare a calit ii sistemelor interactive (Bach & Scapin, 2005; Bastien & Scapin, 1993; Scapin, 1990; Scapin & Bastien, 1997). O preocupare major a celor implica i n proiectarea produselor informatice fie ele destinate calculatoarelor obi nuite (desktop) sau viznd facilitarea accesului la resursele disponibile pe dispo- zitive mobile, f r fir, accesate gra ie tehnologiilor Internet este organizarea cuno tin elor pentru evaluarea, pro- iectarea i implementarea interfe elor. n conexiune cu aceast problem complex este i modelarea sarcinilor
 • 9. A doua conferin na ional de interac iune om-calculator RoCHI 2005 (task modeling) i a interfe elor (interface modeling) care presupune evaluarea proceselor de modelare (Scapin, 1990). Datorit numeroaselor probleme de evaluare a produselor informatice, s-a considerat oportun gruparea lor n ceea ce a devenit utilizabilitate. Utilizabilitatea concentreaz toate aspectele interac iunii om-calculator i, prin extensie, om-WWW s ne amintim de afirma ia Programul trebuie s se realizeze optim pe hardware-ul care nu exist nc . (Cooper, 2003). Utilizabilitatea folose te metode de evaluare analitice i empirice, testarea performan elor utilizatorilor, evalu ri subiective/calitative, euristici, scale de evaluare pentru prototipuri, evaluare formal , metode de evaluare de laborator i de teren etc. Iat de ce utilizabilitatea aplica iilor software a devenit un barometru al calit ii acestora i se pare c va c tiga un teren din ce n ce mai mare, mai ales n ceea ce prive - te siturile i aplica iile Web ori cele destinate a fi exploatate, de la distan i/sau n condi ii speciale, n regim multimodal. Circumscrise direc iilor de cercetare prezentate mai sus, lucr rile conferin ei RoCHI 2005 reprezint o succint evaluare a preocup rilor din Romnia pe tematici precum modele ale interac iunii om-calculator, aspecte sociale n proiectarea sistemelor interactive, interfe e Web, neconven ionale i inteligente, aplica ii i studii de caz. RoCHI 2005 vine s reliefeze interesele informaticienilor, ale psihologilor i celor implica i n abordarea in- terdisciplinar a HCI, continund i completnd prin subiectele abordate seria Interac iune om-calculator ini iat de grupul local al ACM / SIGCHI (Special Interest Group in Computer-Human Interaction) din Romnia. Lucr rile cuprinse n volumul de fa , recenzate n stilul peer review de cel pu in trei membri ai comitetu- lui de program, cu concursul unor evaluatori voluntari, constituie doar un modest aport la ceea ce reprezint inter- ac iune om-calculator. Sunt demne de remarcat dorin a de afirmare a competen ei profesionale i disponibilitatea unor tineri cercet tori s - i prezinte o serie dintre rezultatele ob inute. n ncheierea acestei prefe e, men ion m c n cadrul conferin ei RoCHI au func ionat, drept evenimente satelit, dou workshop-uri Modele ale calit ii interfe ei cu utilizatorul i Interac iune Web: Metodologii, strategii i studii de caz i masa rotund avnd tematica Instrumente pentru construirea mediului inteligent interactiv, ceea ce demonstreaz gradul relativ bogat de preocupare al comunit ii tiin ifice autohtone n ceea ce prive te variatele aspecte ale interac iunii om-calculator. Bibliografie Bach, C., Scapin, D.L. (2005). Critres Ergonomiques pour les Interactions Homme-Environments Virtuels: dfinitions, justifications et exemples. INRIA, No.5531, May. Bastien, J.M.C., Scapin, D.L. (1993). Ergonomic Criteria for the Evaluation of Human-Computer Interfaces. INRIA, No. 156, Juin. Cooper, A. (2003). About Face version 2.0. Addison-Wesley. Scapin, D.L. (1990). Les critres ergonomiques pour levaluation et la conception dinterfaces. Actes du XXVIeme Congrs de la SELF, Montral, 3-6 Octobre. Scapin, D.L. (1990). Organizing Human Factors Knowledge for the Evaluation and Design Interfaces. International Journal of Human-Computer Interaction. 2 (3), 203-229. Scapin, D.L. & Bastien, M.C. (1990). Ergonomic Criteria for Evaluating the Ergonomic Quality of Interactive Systems. Behaviour & Information Technology, 16 (4/5), 220-231. Weinberg, G.M. (1971). The Psychology of Computer Programming. New York: Van Nostrand Reinhold Company. Septembrie 2005 Editori, Horia D. Pitariu (Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca) Sabin-Corneliu Buraga (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i) vi
 • 10. Societatea informa ional n spa iul bitosferei Radu Munteanu Ioan G. Trnovan Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca De numero indorum (Privitor la arta hindus a calculelor) 1. INTRODUCERE ofer un set de reguli de calcul cu numere indo-arabe. Construirea unei ma ini inteligente presupune o bun cu- Un alt pas n dezvoltarea tehnicii de calcul l face america- noa tere a inteligen ei umane. Ea con ine inspira ia recipro- nul Hollerith (1860-1929), care realizeaz pentru recens - c pe care i-o transmit ma inile i oamenii n interac iunea mntul american din 1890 o ma in de calcul electro- lor devenit semn distinctiv al viitorului. mecanic avnd cartele perforate cu 210 casete, fiecare i totul a pornit de la nevoia omului de a socoti, de a apre- corespunznd unei informa ii codificate care caracteriza cia pentru ca apoi s decid ... cet eanul recenzat. Istoria ne spune c primul dispozitiv de socotit are o vrst n continuare, progresul este legat de disputele privind pa- multimilenar , fiind alc tuit din bile care culisau pe ni te ternitatea asupra calculatorului ce lucra n sistem binar. tije care erau alocate unit ilor, zecilor i sutelor. El a rezis- Cine l-a realizat primul, Konrad Zuse n 1931, sau ameri- tat mult vreme fiind reg sit n Rusia ( ciot), China (souan canul G. Stibitz care a utilizat algebra Boole n ma ina sa pan) i n Japonia (soro-ban). Apoi, dup ani, un tip parti- binar din laboratoarele Bell? cular al acestui dispozitiv numit abac a dat na tere prin n 1936, ungurul Alan Turing ajunge la Universitatea din configura ia sa unei institu ii a monarhiei britanice Princeton (New Jersey), unde - mpreun cu programatorul e icherul, care este ministrul finan elor. argentinian A. Church realizeaz ma ina lui Turing, Un profesor (Wilhelm Schickard) de la Universitatea din capabil s calculeze toate func iile calculabile. Heidelberg a construit n 1624 prima ma in aritmetic Dup mai bine de un veac de la ma ina lui Babbage, Von pentru calculul celor patru opera ii i l-a numit ceas pentru Neumann dezvolt conceptul de program memorat. Alege- calcule. rile logice puteau avea loc n ma in , iar instruc iunile pu- n 1642, francezul Blaise Pascal (1623-1662) a realizat la teau fi modificate de calculator n timpul procesului. Pe Paris o ma in pentru calcule numerice, care permitea i acest principiu, Von Neumann, Eckert, Man-chley i conversia diferitelor monede ale timpului. Apoi, n 1672, Goldstine realizeaz ntre 1945-1948 ordinatorul de la In- Leibnitz realizeaz o ma in de calcul bazat pe angrenaje stitutul pentru Studii Avansate de la Princeton (EDVAC), i transmisii mecanice, care pe lng cele patru opera ii cu program nregistrat. efectua i extragerea r d cinii p trate. Urm toarea etap n Calculatorul electronic este atribuit lui Howard Allen perfec ionarea sistemelor de calcul se produce dup apro- (1944), dar John Manchley i John Eckert se afl la ori- ximativ 150 de ani, n jurul anului 1833, cnd matematicia- ginea primului calculator electronic universal, n 1946. nul englez Charles Babbage a conceput un sistem de calcul Acest calculator a costat imens (peste 10 milioane de do- n care instruc iunile pentru execu ia opera iilor aveau ca lari), folosind 18.000 de tuburi electronice i cnt rea peste suport o band perforat . Inventatorul a colaborat cu Ada 30 de tone. Byron, fiica celebrului poet englez, care devine prima pro- gramatoare din lume. A a se face c n memoria acesteia, O nou genera ie de calculatoare se dezvolt ntre 1957- Lady Augusta Ada Byron, contes de Lovelace, a fost bo- 1963, pe baz de tranzistoare, fiind caracterizate de pre- tezat un limbaj de programare realizat n 1979 de c tre fir- zen a memoriilor i dep irea limbajelor de asamblare. ma Honeywell-Bull, la cererea Departamentului Ap r rii Apoi, n perioada urm toare, pn n anul 1981, tehnologia din SUA. hardware face apel la memorii cu semiconductoare i la discuri magnetice, concomitent cu evolu ia limbajelor. Du- Referitor la algoritmii de calcul, trebuie amintit c primii p 1982, apare genera ia bazat pe circuite integrate i cal- algoritmi au fost folosi i cu 1.800 de ani naintea erei cre - culatoarele devin de 3.000 de ori mai rapide fa de tine, n epoca lui Hammurabi, de c tre matematicienii primele. Urmeaz PC-urile de mare performan . Babilonului, pentru rezolvarea unor probleme numerice legate de astronomie. Cuvntul algoritm este ns de dat 2. INTERNETUL COMUNICA IA mult mai recent (anul 825), provenind de la ultimul nume REVOLU IONAR al savantului persan Al-Khowarizmi, cel care n tratatul s u Internetul a ap rut cu 30 de ani n urm cnd Departamen- tul Ap r rii al SUA a decis realizarea unui sistem prin care
 • 11. Radu Munteanu, Ioan G. Trnovan re eaua sa de comunica ii s fie legat cu diferite re ele de tip client (interfe e grafice), denumite browser. La ora radio i satelit. A a s-a n scut, la nceput, modelul actual , Web-ul este cel mai dinamic fenomen din lume, iar ARPAnet prin care se realiza comunicarea ntre un calcula- num rul utilizatorilor s-a triplat n ultimii doi ani, sublini- tor surs i unul de destina ie. Acum un deceniu, re eaua ind c 81% dintre utilizatori folosesc noul mediu de infor- Internet avea doar cteva sute de utilizatori, ns n urm to- mare pentru a c uta produse i servicii. Iar acest mod de rii ani num rul lor a crescut imens. Cu toate acestea, n anii lucru poate schimba lumea. '80, costul ridicat al nchirierilor de linie telefonic pe dis- Cnd faci ceva sau schimbi ceva din obi nuitul tan mare ap rea ca un impediment, iar dep irea acestuia t u, trebuie s gnde ti, fiindc pe c rarea timpului uneori s-a f cut prin nfiin area unor centre zonale interconectate spiritul uman i r scump r ne tiin a prin gre eli... cu altele mai mari, deservite de supercalculatoare capabile M gndesc la Samuel Butler, acel scriitor englez s satisfac un trafic extrem de mare. Astfel, serverele cen- din secolul trecut, care n romanul s u Erewhon abordea- trale au ajuns s stocheze o cantitate imens de informa ie z raportul om-ma in . Butler a fost contemporan cu ce poate fi accesat de pe orice calculator conectat la unul Darwin i Lorenz, Crookes i Stoney. n epoca n care se din centralele zonale. descoper razele X, se dezvolt automobilul, se realizeaz ncepnd cu 1990, pre urile calculatoarelor au n- sinteze chimice importante, o elul i betonul se folosesc n ceput s scad , fiind din ce n ce mai accesibile. Dac n construc ii, n epoca n care au fost inventate ma inile elec- 1995 s-au vndut 50 de milioane de calculatoare, fa de 35 trice, telegrafia, iar Edison era celebru. de milioane de automobile, rolul esen ial al acestui feno- Sigur, romanul lui Butler este utopic, iar dup cum men l constituie Internetul, care- i dubleaz aria de acope- bine argumenta Huxley, utopia reflect o mentalitatea unui rire n fiecare an... mediu ntr-o epoc . Dar, utopia lui Butler din capitolul Zecile de milioane de utilizatori ai Internetului ca- Cartea ma inilor este dep it infinit de realitatea actual . ut un singur lucru: INFORMA IA, pe care o ob in de la Azi, pe m sur ce ni se clarific elurile totul pare din ce n dou categorii de resurse: oamenii i calculatoarele... ce mai complicat, iar apari ia robo ilor inteligen i progra- Astfel, n societatea erei informa ionale, informa- meaz o perspectiv mai complex . De exemplu, robo ii ia este o resurs strategic i fundamental , similar capi- r zboinici sunt mai r zboinici dect oamenii. Dac ura lor talului din societatea industrial . n conformitate cu nu este tears din program poate dura o eternitate, dar rapoartele prezentate de European Information aceast consecven este pu in probabil la om. Robo ii Technology Observatory, dezvoltarea programelor sunt docili, dar au cruzimea ma inii care ignor prietenia (software) i a serviciilor asociate reprezint o pondere de sau schimbul de p reri. Ei analizeaz , selecteaz , decid, 45% din domeniul tehnologiei informa iilor i al comunica- ac ioneaz , sunt eficien i, dar nu rd, nu au regrete, nu sunt iei, avnd o rat de cre tere de 10% anual. De i investi iile optimi ti sau sceptici. A a se face c de la un nivel n sus, pentru dezvoltarea programelor sunt foarte reduse fa de omul este inegalabil, dup cum robotul este inegalabil, de alte ramuri industriale, produsele software au o valoare la un nivel in jos. ad ugat mare i de tip intelectual. Cred c ne-ar fi fric dac un robot ar decide asu- Concep ia Internetului se aseam n cu cea a au- pra drept ii sau vie ii oamenilor. tostr zii informa ionale (Information Superhighway), con- cept introdus de vicepre edintele Al Gore i materializat de 3. UN CONCEPT NOU: TELEWORKING Bill Gates, st pnul de la Microsoft. Internetul permite ac- Secole de-a rndul omul a lucrat ntr-o concep ie ce p rea cesarea a milioane de servere de pe toat planeta, din 170 ve nic , dar observ m c un neologism c tig din ce n ce de ri, iar utilizatorul poate g si r spuns la orice ntrebare mai mult teren n domeniul activit ii umane, schimbnd sau s trimit mesaje instantaneu i oriunde... opinia tradi ional despre angajat i munc . Este vorba de Dar, canalele actuale de comunica ii impun res- teleworking. tric ii i se ntrevede nlocuirea lor cu fibra optic , dublat Pe baza acestui concept, calculatorul i mijloacele de o tehnologie digital care ar permite transferul informa- de comunica ie au f cut posibil flexibilizarea locului de iei video la cerere. World Wide Web sau WWW este cea munc i apari ia lucr torilor nomazi ce constituie o mai recent facilitate a Internetului, permi nd vizualizarea telecomunitate de sociali ti n sens virtual. grafic a informa iei. Pe Web se poate vehicula documenta- Acest mod de a lucra la domiciliu a fost promo- ie multimedia pe baza standardului HTML (HyperText vat pentru prima dat de c tre Jack Nilles, care a introdus Markup Language), iar Web-ul a devenit cel mai amplu no iunea de telecomutator reg sit i n cartea de anti- sistem de informa ii din lume. cipa ie "Telecomutatorii" (1987) a cunoscutului avangardist Apari ia n anul 1990 a Web-ului i a browser-elor a gene- Francis Kinsman, dar n Europa, la ncurajarea primit din rat nc din 1994 o cre tere exponen ial a utilizatorilor i, partea Comisiei Europene, s-a ncet enit termenul de mai ales, a serviciilor prin Internet. Accesul n mod grafic telelucr tor. Prin el se define te o persoan care lucreaz la informa iile din Web se face cu ajutorul unor programe acas tot timpul sau par ial, pe baz de contract, semi- viii
 • 12. Societatea informa ional n spa iul bitosferei angajat sau liber profesionist, legal sau ilicit. n acest sens, Noua tehnologie informatic , dar mai ales Interne- teleworking-ul apare ca un element al societ ii informa- tul, a luat o amploare excep ional . Exist deja peste ionale cu mari implica ii tehnice, economice, sociale, psi- 250.000 de situri Web opera ionale, num rul utilizatorilor hologice etc., care promoveaz natural estomparea de servicii interactive pe calculator dep e te 10 milioane, frontierelor dintre state. iar n anul 2000 exist 150 de milioane de utilizatori n Acest nou concept de existen m fascineaz att Internet. de mult, nct barbara isprav a lui Prometeu mi pare o Ne punem ntrebarea dac societatea noastr este obsesie luminoas sau o poveste visat n somn, ca o boal preg tit pentru aceast er informa ional care terge dife- a soarelui sau o revan asupra ploilor. Fiindc speran a ren a dintre homo faber i homo sapiens. Un r spuns ar noastr devine la rndul ei virtual , la fel ca apa ce se scur- consta i prin faptul c aproape 7.000 de tineri absolven i ge peste somnul lini tit i orb al pietrelor... de facultate din Romnia activeaz n universit ile ameri- Noul concept ncurajeaz lucrul flexibil (Flexible cane i europene sau la marile companii de calculatoare i Working), departe de firm , dar apar i fenomene telecomunica ii: IBM, Texas Instruments, Microsoft, concentrative dup cum demonstreaz experien a firmelor National Instruments, Motorola, Northern Telecom, ITT, American Express i Dell, care au integrat n centre zonale Matra, Siemens, Ericsson l multe altele. telelucr torii dispersa i pe un larg areal geografic. Sigur, La ora actual pia a european din domeniu ab- comutarea virtual a activit ii poate fi dictat i de facilit - soarbe 262 de miliarde de euro, din care 121 de miliarde ile fiscale oferite de anumite zone geografice (offshore), pentru calculatoare i 141 de miliarde pentru comunica ii. iar profesionistul devine nomad, lucrnd oriunde se afl Apoi, pe plan mondial se constat o evolu ie din ce n ce la un moment dat, prin Internet. mai puternic a serviciilor informatice raportate la valoarea n viitor este posibil apari ia unor telecentre zo- echipamentelor, care n 1999 a atins raportul de 600 de nale pentru cei care nu vor lucra acas sau la sediul firme- miliarde dolari servicii / 350 miliarde de dolari echipa- lor. Ele vor apar ine unor telecomunit i virtuale care vor mente. Un alt indicator relevant pentru societatea informa- promova accesul la distan de tip front office i back ional este consumul de electronic pe cap de locuitor. oftice, genernd o serie de modific ri func ionale n toate O compara ie n perimetrul Europei de Est situeaz Rom- domeniile de activitate. Dar, concentrarea grupurilor de nia cu 23 dolari/locuitor i an, pe ultimul loc. n Europa de lucru dispersate la nivel global poate conduce la avantajul Vest, acest indicator este la nivel de 850 de dolari, iar n lucrului de tip 24 de ore din 24 prin tafeta fusului orar. SUA i Japonia dep e te 1000 de dolari/locuitor i an. Din Sigur, fabricile virtuale, companiile virtuale sau chiar ora- alt punct de vedere, atingerea unui nivel de consum de 500 ele virtuale vor fi realit i frecvente n urm torii 3-5 ani. de dolari/locuitor i an n Romnia reprezint un efort fi- Din alt punct de vedere, re elele electronice des- nanciar de 11 miliarde de dolari anual, cifr comparabil cu chise (Open Electronic Networking) vor genera o presiune bilan ul actual al comer ului extern global al rii. asupra costurilor i a calit ii serviciilor n contextul unei Sigur, doar viitorul ne va ar ta adev rata fa a lu- economii virtuale de re ea n care tele-comer ul devine ele- crurilor. Dar, uneori viitorul pare o legend pe care p rin ii mentul esen ial. o transmit copiilor ca pe-o amintire de familie, avertiznd Avantajele economiei de re ea se r sfrng att ns c certitudinea absolut este apanajul min ilor needu- asupra companiilor, ct i asupra individului. Astfel, pro- cate. Via a ne-a nv at c un adev r m runt se exprim ductivitatea va cre te n condi iile de stabilitate a unui per- mereu prin vorbe, n timp ce unul mare se exprim doar sonal condus prin mijloace flexibile, echilibrul dintre prin t cere. Oricum, adev rul la fel ca viitorul, este o tor serviciu i familie va c tiga prin umanizare, iar activitatea ce lumineaz n cea f r s-o risipeasc , dar ne nva c comunit ii va evolua n forme i con inut. Nu n ultimul f r ntuneric lumina ar fi inutil . rnd teleworking-ul va influen a traficul rutier, aerian i 4. IMPLICA IA CULTURAL poluarea, oferind totodat oportunit i de lucru din ce n ce La ora actual s-a intrat prin intermediul Internetului ntr-o mai mari, chiar i pentru persoanele handicapate. adev rat cyber-lume, iar sinergiile induse de revolu ia De i perspectiva este optimist , realitatea de pn digital amestec dup o simpl dorin cuvntul, sunetul i acum scoate n eviden i fenomene care se acutizeaz . n imaginea printr-o comunicare unde bitul a devenit primor- aceast categorie intr aspectele juridice de autentificare i dial. armonizare a legisla iei dintre ri, dar i problemele de Limba vorbit de om este o expresie a spiritului, securitate i pl i. innd cont de acestea, ntr-un document este un produs al impulsului organic de cultivare, dar i al Comunit ii Europene pentru stabilirea strategiei de re- elementul n care se ntruchipeaz via a gndirii, scriind n lansare economic , se arat c pentru realizarea re elei con- aer ceea ce vrei s spui. Azi, pe m sur ce lumea se infor- tinentale de telecomunica ii s-au alocat 67 de miliarde de matizeaz , limba devine un subiect al investiga iei tehnice, euro, pentru perioada 1994-1999, din care 3 miliarde pen- iar pentru supravie uirea ei este important s fie folosit n tru teleworking. ix
 • 13. Radu Munteanu, Ioan G. Trnovan sistemele de informare electronic . Cnd afirm aceasta, m 5. CONCLUZII I PERSPECTIVE refer la resursele lingvistice computa ionale, la traducerea n contextul actual i cel viitor, se lucreaz i se va lucra automat , generarea i tehnologia vorbirii, la recunoa terea din ce n ce mai mult cu calculatorul. Dar, este clar c ori- automat a cuvintelor i ingineria lingvistic , la instrumen- ct de performant ar fi acesta, r mne o inven ie uman . Ce tele de achizi ie lexical , la gramatici de unificare sau de- i propui s fac , asta face i nimic mai mult, iar deocamda- tectoare de erori morfologice. t crea ia r mne un apanaj al omului. Cu toate acestea s Post-modernismul cyber-spa iului interac ioneaz nu uit m c Alan Turing a realizat un fel de jocuri olimpice instantaneu i redimensioneaz comportamentul uman de zi pentru robo i The Robot Olympics la un institut din cu zi n func ie de mijloacele de propagare a informa iei... Glasgow. Tr im o revolu ie r v itoare n care sintagma Ast zi, Internetul este un fel de pia gigantic ce comunici, deci exi ti te mpinge spre calculator, fax, po - tinde s acapareze tot ce reprezint informa ie, iar n fiecare t electronic , Internet sau telefon portabil, iar tehnologiile lun i adaug cte un milion de noi utilizatori. informa ionale cap t din ce n ce mai mult o nuan ideo- Dar, studiile psihologilor au ar tat c timpul nde- logic . lungat petrecut n fa a calculatorului de c tre cei tineri poa- Prin intermediul tehnologiei informa iei, oamenii te duce la o labilitate psihic , la reducerea posibilit ilor de intr n contact cu o varietate de norme i valori culturale exprimare i a nivelului de cultur . De multe ori acest fe- ce genereaz implicit, dar n timp, un comportament global. nomen scade capacitatea de inventivitate sau este o preocu- Sigur, globalizarea cultural nu trebuie s estompeze tradi- pare modern i predilect pentru o parte din inginerii mai iile i valorile culturale ale unei na iuni, ci genereaz o pu in creatori. cultur a diversit ii n peisajul tradi iilor culturale na iona- Tranzi ia spre societatea informa ional presupune le. o societate educa ional care cere o nou redistribuire a Televiziunea, radioul, c l toria electronic virtua- resurselor alocate educa iei, muncii i perioadei de timp l , Internetul sau nv mntul deschis la distan sunt for- liber. ma de globalizare cultural , prin schimb cultural, dar nu O astfel de lume trebuie s ia n considerare i alte trebuie s uit m efectul limbii engleze. componente ale educa iei ca educa ia difuz care se refe- Astfel, peste 85% din paginile World Wide Web r la impactul mediilor culturale i sociale cu valen e edu- sunt redactate n limba englez , iar aproximativ 80% din ca ionale intrinseci (comunitatea, via a particular , armata, cuno tin e sunt stocate folosind aceea i limb . Apoi, aceas- media, biserica etc.), dar f r programe specifice. t limb este considerat oficial n peste 75 de ri, iar Dar, nu trebuie s uit m c sub o form sau alta, pretutindeni se nva n coli. toate acestea sunt legate de mijloacele societ ii informa i- Factorul determinant al schimb rilor n secolul onale care sunt deschise i conduc la nv area de-a lungul nostru l constituie revolu ia tehnologiilor informa ionale i ntregii vie i, dar i la interna ionalizarea nv mntului... digitale, care schimb mediul nconjur tor i frontierele Lumea viitorului este complicat i trebuie preg - institu ionale clasice, inclusiv n nv mnt. Aici vor exista tit . De-a lungul secolelor realiz rile tehnice n-au f cut locuri de munc i de studiu virtuale, cercet torul tiin ific dect s preg teasc ochiul i vederea, urechea, for a mus- va putea fi migrator, iar universitatea trebuie s accepte cular i s ne m reasc viteza de deplasare n spa iu. Ghiu- propria ei schimbare n ciuda conservatorismului acestui leaua i bomba, oricare ar fi for a lor, se nscriu n procesul mediu. Dar, schimbarea nu este rapid , context n care de perfec ionare a pietrei aruncate, dar microprocesoarele Ralph Darendorf spunea la Salzburg Seminar Universities apar ca ni te extensii ale activit ii noastre nervoase. Project 2000 c dac pentru schimb ri politice un sistem Construirea unei ma ini inteligente presupune o bun cu- are nevoie de 6 luni, pentru schimb ri economice de 6 ani, noa tere a inteligen ei umane, iar proiectan ii acestora se schimb rile n mentalitate necesit circa 60 de ani. Cu alte plng c tiin ele omului nu furnizeaz un model perfect al cuvinte, reac ia cea mai ntrziat o are sistemul educa iei. mecanismelor inteligen ei pentru a fi preluat de ma in . Progresele tehnologice reprezint cu siguran un Iat o problem de mari dimensiuni pe care i-o pune lu- promotor al globaliz rii. Astfel, telecomunica iile reprezin- mea virtual . Ea con ine inspira ia reciproc pe care i-o t infrastructura ce permite interactivitatea de afaceri dinco- transmit ma inile i oamenii n interac iunea lor devenit lo de timp i spa iu. Accesul la informa ie i proliferarea ei semn distinctiv al societ ii viitorului. prin Internet i tehnologiile WWW, dezvoltarea cyber- Dar nici n acest proces nu trebuie s neglij m cul- spa iului i a comunica iilor prin telefonie mobil , fibr tura. Fiindc ceea ce este important nu este cultura n sine, optic i satelit, conduc la extinderea pie elor la dimensiu- ci o nou calitate a inteligen ei pe care cultura o poate fun- nea mondial , iar organiza iile, inclusiv universit ile, de- damenta. vin realit i virtuale. x
 • 14. O experien de proiectare a unui sistem interactiv utiliznd metoda DUTCH Adriana-Mihaela Tar a Horia D. Pitariu Facultatea de Matematic i Informatic , Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca str. Mihail Kog lniceanu nr. 1 str. Mihail Kog lniceanu nr. 1 [email protected]j.ro [email protected] REZUMAT uneori chiar contradictorii. Pentru a ob ine o imagine ct mai clar a activit ilor utilizatorilor este nevoie de o struc- Tehnologia informatic a fost larg adoptat n mai toate turare a informa iilor relevante despre sarcinile de munc i domeniile vie ii cotidiene. Obi nuit, n proiectarea sisteme- a rela iilor dintre sarcini, iar acest obiectiv se realizeaz lor accentul nu este pus pe utilizator i sarcinile sale. Noile prin construirea de modele. Acest proces poart denumirea tendin e n proiectarea sistemelor informatice se bazeaz pe de modelarea activit ii. analiza activit ii de munc . Prezentul articol face o descri- ere a aplicabilit ii metodei DUTCH n proiectarea sisteme- 2. ANALIZA ACTIVIT II N lor interactive i rezultatele unui studiu de caz. PROIECTAREA SI Analiza activit ii nu este o preocupare nou , bazele sale Categorii i descriptori ai subiectelor fiind fundamentate de metode precum Hierarchical Task D.2.2 [Software Engineering]:Design Tools and Analysis (HTA) i a fost implicat n mod direct n proiec- Techniques user interfaces, evolutionary prototyping. tarea sistemelor informatice prin intermediul metodei de analiz a activit ii care s-a bucurat de cea mai larg apli- Termeni generali cabilitate n proiectarea SI, i anume GOMS [2]. Integrarea Design, Reliability, Experimentation, Human Factors analizei activit ii n proiectarea SI a fost formulat i ar- gumentat tiin ific n cadrul metodei DUTCH (Designing Cuvinte-cheie for Users and Tasks from Concepts to Handles) [12]. Me- sarcin , activitate, proiectare, utilizabilitate, DUTCH, toda include i o tehnic de analiz a activit ii care se n- GTA. scrie n tendin ele CSCW plecnd de la premisa c este 1. INTRODUCERE preferabil s studiem activit ile unui grup de persoane n ansamblu, dect izolat. Tehnica de analiz a activit ii afe- n via a de zi cu zi, la serviciu sau acas , oamenii efectuea- rente grupului, poart numele de GTA (Groupware Task z activit i pentru a ndeplini scopuri impuse de ei n i i Analysis) [11]. sau de mediu. Instrumentele proiectate pentru a fi un sprijin n efectuarea activit ilor sunt evitate de oameni sau produc 2.1 GTA frustrare atunci cnd sunt folosite, iar alteori acestea produc GTA este o metod de analiz a activit ii al c rei rezultat modific ri inacceptabile la nivelul organiza iilor pentru este un model formal al acesteia care surprinde cadrul in- care au fost dezvoltate. Motivul atitudinii de neacceptare a ten ionat pentru activitate. Acest rezultat se constituie ca sistemelor informatice este acela c acestea nu sprijin n intrare pentru etapa de proiectare propriu-zis a sistemului. mod efectiv i eficient activitatea utilizatorilor. Analiza activit ii include preocup ri precum: Computerofobia este o rezultant psihologic a atitudinii analiza situa iei curente de munc i modelarea ei, re- fa de tehnologia informatic , fenomen resim it att de zultatul fiind Modelul 1 al activit ii; proiectantul unui produs informatic, de utilizator i chiar de organiza ie [8]. imaginarea unei noi situa ii pentru activitatea de mun- c pentru care se proiecteaz sistemul, rezultatul fiind Pentru a dezvolta sisteme interactive (SI) utile i utilizabile Modelul 2 al activit ii; este nevoie ca n proiectarea lor s se porneasc de la sarci- nile pe care oamenii trebuie s le efectueze. Achizi ia in- specificarea semanticii tehnologiei informa iei care forma iilor necesare despre activit i i structurarea lor este proiectat , reg sit i sub denumirea de Modelul 3 poart numele de analiz a activit ii de munc [4]. Datele al activit ii [5]. achizi ionate n analiza activit ii sunt deseori numeroase i
 • 15. Adriana Tar a, Horia D. Pitariu 2.2 Analiza situa iei curente Modelul 1 al Nucleul GTA este un cadru conceptual care serve te dou activit ii (MA 1) scopuri: de a oferi recomand ri pentru colectarea de infor- n majoritatea cazurilor proiectarea sistemelor este declan- ma ii despre starea curent a activit ii i de a oferi o baz at de o situa ie existent a activit ii. Aceast situa ie fie pentru modelarea vechii i noii structuri a activit ii. Mode- nu este optim , fie se a teapt ca introducerea noii tehnolo- lul activit ii GTA are la baz trei aspecte: agen ii, munca gii s o mbun t easc . Analiza st rii curente a activit ii i situa ia [5], [12], fiecare din acestea descrie universul d posibilitatea proiectantului s formuleze cerin ele de sarcinilor dintr-un punct de vedere diferit, dar se afl ntr-o proiectare i permite evaluarea ulterioar a proiect rii. Mo- strns rela ie cu celelalte. Aceast abordare din unghiuri delarea structurat a acesteia ajut proiectantul s realizeze variate permite luarea de decizii de proiectare mai potrivite care sunt lacunele sale n ceea ce prive te cunoa terea i sarcinilor i permite instrumentelor de proiectare s verifice n elegerea sarcinilor. Modelul 1 al activit ii serve te ca i s p streze consisten a i completitudinea modelelor. baz pentru modelul 2 al activit ii. 2.5 Agen ii 2.3 Specificarea situa iei viitoare a activit ii Agen ii se refer la oameni (persoane sau grupuri), dar i la Modelul 2 al activit ii (MA 2) sisteme. Oamenii sunt descri i prin caracteristicile lor rele- Cel de-al doilea model al activit ii este reproiectat pe baza vante pentru activitate: limba pe care o vorbesc, deprinderi- modelului 1. Deciziile de proiectare care conduc de la mo- le de tastare sau operarea pe diverse sisteme de operare. delul 1 al activit ii la modelul 2 sunt bazate pe trei surse: Agen ii sunt grupa i n func ie de submul imile de sarcini alocate n roluri. Un rol poate fi de inut de mai mul i Prima analiz a activit ii va eviden ia p r i ale struc- agen i, la fel cum un agent poate s de in mai multe roluri. turii activit ilor i caracteristici ale obiectelor asociate Organiza ia este definit de rela iile dintre agen i i roluri sarcinilor care trebuie modificate pentru a optimiza n- n raport cu alocarea sarcinilor. Analiza i reprezentarea deplinirea activit ii; unei organiza ii trebuie s includ informa ii despre res- Cerin ele clientului - clien ii sunt persoanele care pl - ponsabilitatea sarcinilor, delegarea sarcinilor i atribuirea tesc pentru mbun t irea situa iei curente a activit ii, rolurilor, precum i despre competen e i accesul la obiecte. iar cerin ele lor includ aspecte economice, constrngeri de timp, norme calitative referitoare la munca efectua- 2.6 Munca t ; n studiul muncii conceptul de baz este activitatea, care Exigen e i op iuni tehnice - pe baza cuno tin elor teh- poate fi identificat la diverse niveluri de complexitate. O nologice proiectan ii identific posibilele solu ii pentru activitate de munc poate fi descris printr-o structur de problem , ns solu iile tehnologice pot s nu fie feza- sarcini. La nivelul inferior al structurii se g sesc ac iunile. bile [10]. La nivelul superior al unei structuri a activit ii se g sesc scopurile (business goals) i sarcinile legate de acestea. 2.4 Specificarea tehnologiei de baz Modelul Structura activit ii este n cele mai multe cazuri ierarhic , 3 (Ma ina virtual a utilizatorului) iar pentru indicarea ordinii temporale i a rela iilor de de- Cel de-al treilea model specific oferta sistemului n privin- penden dintre sarcini este nevoie de folosirea unor con- a deleg rii sarcinilor. Dac MA 2 prezint noua situa ie a structori'. Structura activit ii nu este cunoscut adeseori activit ii global, modelul 3 specific solu ia detaliat n de actorii particulari, mai ales cnd diferite roluri sunt im- termeni ai tehnologiei. Pentru n elegerea acestui model se plicate n realizarea unor sarcini. introduce no iunea de ma in virtual a utilizatorului 2.7 Situa ia (Users Virtual Machine UVM) [9] care indic acele cu- no tin e pe care trebuie s le posede utilizatorul sistemului Analiza universului activit ii din punctul de vedere al situ- pentru a-i n elege competen a n domeniul muncii. UVM a iei nseamn g sirea i descrierea mediului nconjur tor cuprinde trei aspecte: (fizic, conceptual i social) i a obiectelor din mediu. func ionalitatea - activit ile de baz pe care utilizato- Orice lucru care este relevant pentru munc ntr-o anumit rul le poate delega sistemului; situa ie este un obiect n cadrul analizei activit ii. Obiecte- le sunt folosite pentru a transfera informa ii ntre agen i. limbajul interfe ei - limbajul n care utilizatorul trebuie Ele se afl n rela ie de mo tenire sau compunere i sunt s se exprime n interac iunea cu sistemul; legate de activit i sau agen i. Obiectele sunt descrise prin prezentarea - reprezentarea informa iilor relevante pen- structura i atributele lor, dar nu e vorba de sensul oferit tru utilizator [9]. termenului n paradigma orientat pe obiecte. ntre MA 2 i MA 3 trebuie s se p streze o coresponden . Mediul activit ii este contextul curent pentru ndeplinirea O dat ce UVM este implementat ntr-un prototip este activit ii i include actori, roluri, condi ii pentru ndeplini- necesar o revizuire a ambelor modele n scopul evalu rii. re sarcinilor, pentru strategii i protocoale, obiecte relevan- 2
 • 16. O experien de proiectare a unui sistem interactiv utiliznd metoda DUTCH te, artefacte precum sisteme c rora le sunt delegate subsar- altor persoane afectate de introducerea unui nou sistem. cini. De asemenea, structura temporal a evenimentelor MA 1 este construit de c tre psihologi i etnografi, iar la este parte a mediului. construirea MA 2 particip reprezentan ii tuturor discipli- nelor anterior men ionate. Trecerea de la modelul MA 1 la Van Welie propune o ontologie a universului activit ii MA 2 este cel mai important pas n procesul de proiectare care eviden iaz aspectele esen iale n analiza activit ii i DUTCH. Pe baza cerin elor clien ilor i a problemelor de- rela iile dintre ele. Ontologia define te conceptele i rela ii- tectate n MA 1 i a dorin elor i ideilor utilizatorilor i le dintre ele care sunt considerate relevante pentru scopul altor persoane implicate se formuleaz cerin ele de analizei activit ii. Ontologia constituie baza conceptual (re)proiectare. Toate disciplinele contribuie la propunerea pentru informa iile care trebuie re inute i modul de struc- de mbun t iri sau schimb ri, iar aceste propuneri sunt turare i reprezentare a acesteia [11]. evaluate n raport cu resursele disponibile, utilizabilitate, fezabilitate Etapa de proiectare detaliat const din specificarea tehno- logiei proiectate. Punctul de pornire pentru proiectarea de- taliat este MA 2, la care se adaug decizii legate de prezentare (look and feel), proiectarea dialogului, proiecta- rea i ergonomia hardului. Specific rile sarcinilor din MA Figura 1- Ontologia universului activit ii [11] 2 sunt folosite ca baz n deciziile legate de func ionalitatea sistemului, n m sura n care aceasta este relevant pentru 3. METODA DUTCH utilizator. Pornind de la structura activit ii se determin o Analiza activit ii GTA este prima etap n procesul de grupare ini ial a func iilor i se descrie structura de navi- proiectare DUTCH. Specificarea modelului 3 al activit ii gare principal . Metoda de reprezentare a rezultatelor ana- are un nivel de detaliere att de adnc nct dezvoltarea lizei sarcinilor a luat forma arborilor de sarcini. unui prototip din specifica ii este o activitate lipsit de Reprezent rile folosite n etapa de proiectare detaliat iau complexitate. Prototipul este supus evalu rii n raport cu forma schi elor, capturilor de ecran (screenshots), prototi- modelul 2 al activit ii, dar i altor tipuri de testare a utili- puri i descrieri UAN (User Action Notation) [3]. Aceste zabilit ii. Evaluarea prototipului face procesul de proiecta- reprezent ri sunt att de detaliate astfel nct pe baza lor se re GTA ciclic. DUTCH este o metod pentru proiectarea poate construi un prototip, iar apoi se implementeaz ntre- sistemelor complexe i necesit participarea unor echipe gul sistem. multidisciplinare (programatori, psihologi, etnografi, pro- iectan i industriali), fiecare responsabil pentru un anumit UAN este o nota ie orientat pe utilizator i sarcin pentru aspect al proiect rii. Datorit caracterului multidisciplinar reprezentarea comportamentului interfe elor concepute al persoanelor implicate n proiectare apar constrngeri n pentru manipularea direct a obiectelor i s-a dorit a fi un ceea ce prive te folosirea documenta iei, alegerea reprezen- mecanism de comunicare ntre proiectan ii de interfe e i t rilor care variaz de la metode formale pn la schi e implementatorii acestora. Specificarea este att de detaliat neformale sau scenarii. Aplicarea metodei presupune aloca- nct nici un am nunt nu este l sat la alegerea sau intui ia rea activit ilor complementare unor grupuri specializate implementatorilor. UAN descrie comportamentul utilizato- care cuprind 3-5 persoane. Comunicarea ntre aceste gru- rului i al interfe ei n timp ce duc la ndeplinire o activitate puri trebuie gestionat cu aten ie, n sensul c e indicat n mod cooperativ. Ac iunile utilizatorului, r spunsul inter- folosirea unei combina ii de metode formale i neformale. fe ei i starea sistemului sunt descrise simultan, iar rela iile temporale indic ordinea efectu rii ac iunilor. Procesul de proiectare const din patru activit i principale: n faza de evaluare se folosesc scenariile, care reprezint o analiza situa iei curente de munc ; descriere informal a sarcinilor care e posibil s apar si- multan ntr-o anumit situa ie i care includ o descriere imaginarea unei situa ii viitoare de munc pentru care detaliat a implic rii utilizatorului. Metoda DUTCH a fost se proiecteaz solu ia informatic ; adoptat n 4 universit i din Olanda, 2 universit i din specificarea tehnologiei informatice care se proiectea- Romnia i este folosit n practic de o companie din Aus- z ; tria preocupat de proiectare de sisteme critice [5],[12]. evaluarea activit ilor anterior specificate, care va face procesul de proiectare ciclic. Procesul de proiectare ncepe printr-o analiz extensiv a activit ii, folosind metoda GTA. Analiza se va finaliza cu descrierea muncii, situa iilor de munc , a utilizatorilor i a 3
 • 17. Adriana Tar a, Horia D. Pitariu 4. STUDIU DE CAZ PROIECTAREA UNUI SISTEM INTERACTIV PENTRU EVALUAREA POSTURILOR DE MUNC Figura 4 - Modelul 1 al activit ii pentru rolul psiholog FOLOSIND METODA PE PUNCTE n urma studiului posibilit ii automatiz rii procesului de Evaluarea posturilor de munc este o activitate esen ial n evaluare, pe baza modelului 1 al activit ii, s-a ajuns la MA cadrul organiza iilor, rezultatele evalu rii stabilind niveluri- 2. Rolurile r mn cele din MA 1, dar o parte din activit ile le salariale ale posturilor [7]. n esen , la procesul de eva- realizate de agen ii umani pot fi delegate sistemului. Pentru luare particip un psiholog i un num r de exper i n evaluatorul uman consultarea listei posturilor, memorarea domeniu. A adar, rolurile identificate n activitatea de eva- evalu rilor f cute i consultarea instruc iunilor de evaluare luare a posturilor de munc sunt: psiholog i expert. sunt realizate automat. Modelul 2 al activit ii de evaluare Obiectele manipulate n procesul de analiz sunt: analiza este prezentat n Figura 5. pie ii, fi ele de post, grila de punctare, ierarhia posturilor, instruc iuni, lista dimensiunilor evaluate, lista factorilor, lista nivelelor pe factori, lista posturilor, organigrame, re- zultate brute medie, rezultate individuale brute, rezultate interpretate i linia de regresie dintre punctele acordate i salariul aferent fiec rui post de munc . Pentru fiecare dintre roluri structura activit ii este repre- Figura 5 - Modelul 2 al activit ii pentru rolul expert zentat printr-un arbore de sarcini. Psihologul trebuie s stabileasc lista posturilor, s aleag exper ii care vor parti- Avantajele introducerii solu iilor informatice sunt eviden i- cipa la evaluare, s stabileasc dimensiunile, factorii i ni- ate la nivelul rolului de psiholog, deoarece activit i solici- velurile factorilor, iar n final s centralizeze rezultatele tante precum centralizarea datelor de la exper i, evalu rilor, s stabileasc ierarhia posturilor i s calculeze ierarhizarea posturilor, generarea dreptei de regresie sunt linia de regresie. n final el va reconfigura structura salaria- delegate sistemului informatic. Modelul 2 al activit ii pen- l corect a organiza iei. Expertul care face evaluarea tre- tru rolul de psiholog este prezentat n Figura 6. buie s parcurg lista posturilor care i-a fost nmnat de psiholog, i pentru fiecare factor al dimensiunilor stabilite s aleag un nivel, iar n final s predea evaluarea f cut psihologului. Arborii de sarcini din MA 1 pentru activita- tea cooperativ i pentru cele dou roluri sunt prezenta i n figurile 2, 3 i 4. Arborii de sarcini au fost construi i folo- Figura 6 - Modelul 2 al activit ii pentru rolul psiholog sind instrumentul CTTE [6]. Din modelele 2 ale activit ii pentru cele dou roluri se desprind principalele ecrane care i vor fi prezentate utiliza- torului i c ile de navigare ntre ferestre. Din lista obiecte- lor manipulate de psiholog i din structura activit ii desf urate de acesta reiese c op iunile pe care trebuie s le aib la dispozi ie psihologul se refer la gestiunea postu- rilor, gestiunea dimensiunilor de evaluare, gestiunea exper- Figura 2 - Modelul 1 al activit ii cooperativ ilor, gestiunea sesiunilor de evaluare efectuate n timp, precum i analiza rezultatelor evalu rilor efectuate. Figura 7 prezint fereastra psihologului dup autentificare. Figura 3 - Modelul 1 al activit ii pentru rolul expert 4
 • 18. O experien de proiectare a unui sistem interactiv utiliznd metoda DUTCH Figura 7 - Fereastra Op iuni psiholog Dac la autentificare utilizatorul este un expert, fereastra care i va fi prezentat este fereastra de evaluare, n care i sunt prezentate n partea stng sesiunile de evaluare n Figura 9 - Fereastra de editare Dimensiuni care a fost implicat i pe care nu le-a efectuat, n partea Pentru activitatea de gestiune a posturilor i exper ilor dis- dreapt i este prezentat lista posturilor (care selecteaz ponibili pentru evalu ri au fost create dou ferestre cu stil automat cte un post spre evaluare, dar permite i selecta- de interac iune identic, fiind vorba de aceea i func ionalita- rea dup op iunea utilizatorului legat de postul pentru care te de ad ugare/ tergere de nregistr ri. Prezent m pentru se face evaluarea). Partea central a ferestrei este destinat exemplificare n Figura 10, fereastra de gestiune a posturi- dimensiunilor i factorilor relevan i n evaluare, fiec rui lor de munc . factor putndu-i fi accesat defini ia prin selectarea ultimei celule din rndul corespunz tor factorului. Prin urmare, unica fereastr care i e prezentat expertului con ine repre- zent ri ale tuturor obiectelor din mediu pe care le manipu- leaz n efectuarea unei evalu ri: posturi, dimensiuni, factori i defini ii ale acestora i ale nivelurilor corespunz - toare. Figura 8 prezint o captur a ecranului de evaluare. Figura 10 - Fereastra de gestiune posturi Scopul final al activit ii de evaluare este ob inerea unei ierarhii a posturilor din cadrul firmei. Pentru acest scop, aplica ia pune la dispozi ia psihologului op iunea Rezultate evalu ri, care i va prezenta acestuia ierarhia posturilor n Figura 8 - Fereastra de evaluare format imprimabil (raport complet cu privire la num rul de evalu ri care s-au f cut, num rul de puncte asociat fiec rui n procesul de evaluare, stabilirea dimensiunilor i factori- post, men ionarea faptului c evaluarea unui post nu a fost lor cu nivelurile lor este o activitate esen ial . La alegerea efectuat , etc) (vezi figura 11) sau n format grafic (figura op iunii Dimensiuni/factori, psihologului i este prezentat 12). o nou fereastr (Figura 9). 5
 • 19. Adriana Tar a, Horia D. Pitariu 5. REFERIN E [1]. J. Brooke, SUS - A quick and dirty' usability scale, http://www.cee.hw.ac.uk/~ph/sus.html, User information Architecture A/D Group, Digital Equipment Co. Ltd. [2]. Card S., Moran T., Newell A., The Psychology of Human-Computer Interaction, Lawrence Erlbaum Associates , ISBN 973-85280-4-6, 1983. [3]. H. Rex Hartson, Antonio C. Siochi , Deborah Hix, The UAN: A User-Oriented Representation for Figura 11 - Fereastra raport a evalu rii Direct Manipulation Interface Designs, ACM Transactions on Information Systems, 8, 3 (1990), 181-203. [4]. Jaques Leplat, Analiza psihologic a activit ii n situa ie de munc , In Ergonomie cognitiv : teorii, modele, aplica ii, Matrix Rom, Bucure ti, 2004, 16-43. [5]. Reinard van Loo, Gerrit C. van der Veer, Martijn van Welie, Groupware Task Analysis in practice: a scientific approach meets security problems, In Proceedings of 7th European Conference on Cog- Figura 12 - Graficul ierarhiei de posturi nitive Science Approaches to Process Control, 1999. Interpretarea rezultatelor evalu rii este simplificat prin analiza dreptei de regresie care va eviden ia neregulile n [6]. Fabio Paterno, Model-based Tools for Pervasive nivelurile de salarizare din cadrul organiza iei. Aplica ia Usability, Technical Report, Univeristy of Pisa, genereaz dreapta de regresie pentru o anumit evaluare Italy, 2004. (Figura 13). [7]. H.D. Pitariu, Proiectarea fi elor de post, evalua- rea posturilor de munc i a personalului, ISBN 973-85280-4-6, Casa de editur IRECSON, 2003. [8]. Horia Pitariu, Computerofobia: realit i i fic iune. Psihologia, 4 i 5 (1995), 36-38 i 12-13; [9]. M. Tauber, On mental models and the user interface, in G.C. van der Veer, T. R. G. Green, J. M. Hoc & D. Murray, eds, Working with computers: Theory versus Outcome, Academic Press, Lodon; [10]. Gerrit C. van der Veer, Machteld Hoeve, Bert F. Figura 13 - Dreapta de regresie pentru o evaluare Lenting, Modeling Complex Work Systems - Aplica ia pentru evaluarea posturilor de munc pe puncte Method meets Reality, Cognition and the work re ine utilizatorii aplica iei ntr-o baz de date, n care se system, 1996; stocheaz i grupul din care ace tia fac parte (psihologi sau [11]. Martijn van Welie, Task-based User Interface exper i). La pornirea aplica iei sistemul prezint o fereastr Design, Ph.D. Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, de autentificare. n urma autentific rii cu succes a utiliza- 2001. torului, n func ie de rolul din care acesta face parte i se prezint fie fereastra de evaluare (dac este expert), fie o [12]. Martijn van Welie, Gerrit C. van der Ver, fereastr de op iuni (dac este psiholog). Structured Methods and Creativity: a happy Dutch marriage, In Proceedings of Co-Designing 2000, Aplica ia a fost supus testului de utilizabilitate SUS (Sys- 2000. tem Usability Scale) [1] la care au participat 23 subiec i, iar rezultatul evalu rii a fost de 76% n favoarea accept rii produsului proiectat. 6
 • 20. O abordare bazat pe paternuri n proiectarea interfe ei cu utilizatorul Costin Pribeanu ICI Bucure ti [email protected] lungul unei scale de probleme, sugereaz utilizarea Rezumat In prezent exist o mare diversitate de prescrip ii: standar- paternurilor n dezvoltarea interfe ei cu utilizatorul, n spe- de, principii, criterii, euristici, recomand ri, paternuri i cial n cazul abord rilor orientate pe model. n acest sens, reguli de proiectare. Paternurile de proiectare se deosebesc sunt relevante att paternurile localizate n cadrul unui mo- de euristici i recomand ri prin faptul c specific solu ii del, ct i paternurile de coresponden ntre diferitele mo- ale unor probleme frecvent ntlnite i nu doar prescrip ii dele utilizate pentru proiectarea i implementarea interfe ei. cu caracter izolat. n cadrul acestei lucr ri ne propunem s Obiectivul acestei lucr ri este descrierea unui set de investig m i o alt utilizare a paternurilor de proiectare, ca paternuri pentru proiectarea interfe ei cu utilizatorul ntr-o paradigm de dezvoltare a interfe ei om-calculator. n abordare bazat pe sarcin . acest scop, vom ilustra abordarea cu dou paternuri de pro- Restul acestei lucr ri este structurat dup cum urmeaz . n iectare nl n uite, care constituie i un argument n favoarea capitolul urm tor vom prezenta succint conceptele cheie proiect rii bazate pe sarcin a interfe ei cu utilizatorul. din filozofia de proiectare orientat pe paternuri. n conti- nuare, vom face o scurt trecere n revist a utiliz rii Cuvinte cheie n clasificarea ACM paternurilor n HCI i vom prezenta elementele definitorii H.5.2 Information interfaces and presentation D.2.2 Design ale abord rii bazate pe sarcin , un caz particular al orient - tools and techniques rii pe model. Abordarea bazat pe paternuri a proiect rii Cuvinte-cheie ale autorului interfe ei cu utilizatorul este ilustrat cu ajutorul unui paternuri, limbaje de paternuri, proiectare bazat pe sarci- exemplu. n . PATERNURI I LIMBAJE DE PATERNURI INTRODUCERE Defini ia din Webster (1994) pentru pattern este: combi- Prescrip iile de utilizabilitate con in prevederi care, atunci na ie de calit i, acte, tendin e etc., formnd un aranjament cnd sunt respectate, conduc la realizarea de produse utili- caracteristic sau consistent. Termenul are urm toarele zabile. ntr-un sens mai larg, aceste prescrip ii sunt cuno - conota ii: tin e de proiectare, acumulate pe baza experien ei i a model sau original folosit ca arhetip evalu rilor anterioare, care ghideaz activitatea configura ie, plan, diagrama, ablon sau model, prroiectantului. Prescrip iile de proiectare a interfe ei cu care trebuie urmat pentru a confec iona lucruri utilizatorul sunt utilizate n diferite etape din ciclul de via : specificare, proiectare, implementare i evaluare. Mai mult form , stil, metod cu caracter consistent, sau an- dect att, prescrip iile de proiectare se pot utiliza cu succes samblu de tr s turi caracteristice unui individ sau i n activitatea educa ional i de instruire. unui grup (patern de comportament). In prezent exist o mare diversitate de prescrip ii: standar- De i pentru pattern exist sinonime, ntre care termenii de de, principii, criterii, euristici, recomand ri, paternuri i model, ablon i cel de arhetip par cei mai apropia i, vom reguli de proiectare. Paternurile de proiectare se deosebesc adopta termenul de patern, existent n limba romn doar de euristici i recomand ri prin faptul c specific solu ii ca adjectiv. Consider m c aceast extensie, prin care vom ale unor probleme frecvent ntlnite i nu doar prescrip ii utiliza termenul de patern i ca substantiv, se justific prin cu caracter izolat, adic adresnd o anumit component faptul c termenul exist deja n limba romn iar n litera- (sau un anumit aspect) a interfe ei cu utilizatorul. tura de specialitate ne confruntam adeseori cu abuzuri de Paternurile sunt nl n uite ntr-un limbaj de paternuri, care englezisme, chiar n cazul n care exist corespondent n ncapsuleaz solu ii contextualizate, care s-au dovedit a fi limba romn . utilizabile. Pe de alt parte ns , exist o multitudine de Paternul este un model complex i presupune n elegerea utiliz ri ale paternurilor. n cadrul acestei lucr ri, ne pro- unor principii de urmat n func ie de context. Ca i mode- punem s investig m i o alt utilizare, ca paradigm de lul, paternul este o configura ie de elemente, care capturea- dezvoltare a interfe ei om-calculator. z ceea ce este esen ial, ghidnd n elegerea, proiectarea i Orientarea pe solu ie a paternurilor i nl n uirea lor de-a execu ia unor artefacte. Fiecare patern este o regul cu trei p r i, care exprim o rela ie dintre un anumit context, o
 • 21. Costin Pribeanu problem i o solu ie. (ac iuni cognitive i motorii) depind de condi iile opera io- A a cum se tie, prima conceptualizare a paternurilor de nale ale sarcinii i devin automatice prin practic . proiectare a fost f cut n 1979 de c tre Christopher Se cuvine totu i a fi men ionat c aceast distinc ie nu este Alexander [1], care define te paternul ca o rela ie dintre un suficient n interac iunea om-calculator. ntruct delegarea anumit context, un anumit sistem de for e care se manifest sarcinii de lucru c tre calculator necesit efort cognitiv, in mod repetat n acel context i o anumit configura ie utilizatorul formuleaz obiective i sub-obiective care l spa ial care permite acestor for e s se rezolve ele nsele. ajut s planifice procesul de interac iune. n acest sens, Forma generic este urm toarea: vom distinge ntre dou categorii de obiective: Context Sistem de for e Configura ie obiective func ionale i de planificare, independente de Un patern este o ncapsulare de for e: o solu ie general o anumit tehnologie informatic : de exemplu, pentru pentru o problem . Regulile de conectare a paternurilor a nregistra o comand primit telefonic, operatorul va sunt la fel de importante ca i paternurile n sine. trebui s dispun de datele clientului, de datele privind produsele comandate i de informa iile de detaliu pri- Concep ia lui Christopher Alexander despre arhitectur i vind comanda, indiferent cu ce tip de interfa va ope- urbanism este o filozofie care are la baz cteva concepte ra; cheie: calea etern de a construi (timeless way of building), calitatea f r un nume (quality without a name) i limbajul obiective opera ionale, dependente de o anumit inter- de paternuri. Limbajul de paternuri este o poart prin care fa , care ajut operatorul s delege o parte din sarcina se poate trece pentru a ob ine calitatea f r un nume i a sa c tre calculator: de exemplu, introducerea detaliilor practica calea etern . n aceste sens, calea etern este abor- privind comanda va necesita alegerea unui mod de pla- darea ntr-o manier consistent a proiect rii de arhitectur t utiliznd fie un set de butoane radio, fie o list , cu i urbanism utiliznd un limbaj de paternuri se proiectea- alte cuvinte manipularea unui anumit obiect de interac- z printr-o nl n uire a paternurilor iar calitatea f r un iune. nume este caracteristica general a produsului acestei acti- Analizarea relevan ei pe care o au obiectivele pentru utili- vit i zator este important ntruct permite identificarea suportu- n ultimi cinci ani au fost publicate diferite abord ri privind lui de care acesta are nevoie