volumul de lucrari ale conferintei nationale de interactiune om-calculator -- rochi 2005

Download Volumul de lucrari ale Conferintei Nationale de Interactiune Om-Calculator -- RoCHI 2005

Post on 30-Nov-2014

16.124 views

Category:

Technology

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Conține lucrările Conferinței Naționale de Interacțiune Om-Calculator -- RoCHI 2005: http://profs.info.uaic.ro/~busaco/rochi05/ Volum coordonat de Horia D. Pitariu (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) si Sabin Buraga (Universitatea "A.I.Cuza", Iaşi, Facultatea de Informatica).

TRANSCRIPT

  • 1. Interac iune Om-Calculator 2005 Volumul de lucr ri al celei de-a doua Conferin e Na ionale de Interac iune Om-Calculator RoCHI 2005 Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca 15-16 septembrie 2005 Editori: Horia D. Pitariu Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca Sabin-Corneliu Buraga Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i
  • 2. ORGANIZARE Pre edintele conferin ei Horia D. Pitariu, Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca Pre edintele comitetului tiin ific Sabin-Corneliu Buraga, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i Comitetul de organizare Mircea Miclea, Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca Radu Munteanu, Universitatea Tehnic , Cluj-Napoca erban Agachi, Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca SPONSORI Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i Grupul de Interes n Interac iunea Om-Calculator RoCHI SIGCHI Romnia Asocia ia de Psihologie Industrial i Organiza ional (APIO) Editura Polirom
  • 3. COMITETUL TIIN IFIC Felix Albu, Universitatea Politehnic Bucure ti Constantin-Gelu Apostol, Academia de Studii Economice, Bucure ti Alexandru Balog, Institutul de Cercet ri n Informatic , Bucure ti Sabin-Corneliu Buraga, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i Cristina Chis li , Universitatea Liber din Amsterdam Dorian Gorgan, Universitatea Tehnic , Cluj-Napoca Gheorghe Iosif, Institutul de Psihologie al Academiei Romne, Bucure ti Ion Juvin , Universitatea din Utrecht Ana-Maria Marhan, Institutul de tiin e ale Educa iei, Bucure ti Valentina Marinescu, Universitatea Bucure ti Adrian Mihalache, Universitatea Politehnic , Bucure ti Ioana Moisil, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu Cristina Niculescu, Institutul de Cercet ri n Inteligen a Artificial , Bucure ti Horia D. Pitariu, Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca Costin Pribeanu, Institutul de Cercet ri n Informatic , Bucure ti Adriana Mihaela Tar a, Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca tefan Tr u an-Matu, Universitatea Politehnic Bucure ti Dan-Ioan Tufi , Institutul de Cercet ri n Inteligen a Artificial , Bucure ti Evaluatori voluntari Boldur-Eugen B rbat, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu Andrei B utu, Academia Naval Mircea cel Batrn, Constan a Petre Botnariuc, Institutul de tiin e ale Educa iei, Bucure ti Mihaela Brut, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i Cristian Fr sinaru, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i Alexandra G l tescu, Institutul de Cercet ri n Informatic , Bucure ti Delia Mitrea, Universitatea Tehnic , Cluj-Napoca Mihai Alexandru Serea, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i tefan Ciprian Tanas , Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i Cosmin Vrlan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i
  • 4. Cuprins Prefa ......................................................... v Lucrare invitat Societatea informa ional n spa iul bitosferei ................................ vii Radu Munteanu, Ioan G. Trnovan Modele de proiectare i evaluare a interfe elor-utilizator O experien de proiectare a unui sistem interactiv utiliznd metoda DUTCH ........... 1 Adriana Tar a, Horia D. Pitariu O abordare bazat pe paternuri n proiectarea interfe ei cu utilizatorul ............... 7 Costin Pribeanu Un format de descriere a paternurilor pentru proiectarea bazat pe sarcin a interfe ei cu utilizatorul .............................................. 13 Costin Pribeanu Un model conceptual de evaluare a calit ii sistemelor de comer electronic ............ 17 Alexandru Balog Interfe e inteligente om-calculator Aspecte ale proiect rii i implement rii interfe elor-utilizator destinate dispozitivelor mobile n contextul Web-ului semantic ..................... 21 Sabin-Corneliu Buraga O abordare bazat pe XML pentru instruirea automat a agen ilor de interfa .......... 27 Diana Gorea Editarea vizual a modelului de obiecte active ................................ 33 Tudor Groza, Dorian Gorgan Comunicarea n modelul obiectelor active ................................... 37 Raluca Vartic, Dorian Gorgan Aspecte sociale ale proiect rii i exploat rii sistemelor interactive Arhitectura unui sistem experimental de management de cuno tin e, dedicat comunit ilor virtuale de cercetare .................................. 41 Cristina Niculescu Weblog-ul instrument de facilitare a interac iunilor umane, utilizat n evaluarea on-line a interfe elor .................................... 47 Sabin-Corneliu Buraga Diferen e de gender n utilizarea Internetului n cazul studen ilor romni ............... 53 Ioana Codoban Pagina gazd : o promisiune de fericire ...................................... 57 Adrian Mihalache
  • 5. A doua conferin na ional de interac iune om-calculator RoCHI 2005 Aplica ii i studii de caz Dezvoltarea modular i extensibil a interfe elor Web ........................... 61 Cristian Fr sinaru Generarea dinamic a aplica iilor VoiceXML din tiri RSS ........................ 67 Andrei B utu, Elena B utu Interac iunea om-calculator n aplica iile GIS pe platforme wireless .................. 71 Tudor Borlea, Dorian Gorgan Aplica ii Web-Mapping interactive folosind tehnologia SVG ....................... 75 Ovidiu Mure an, Dorian Gorgan Gestiunea resurselor dinamice pe Web ...................................... 79 Radu Cibotaru Interfe e Web, multimodale i neconven ionale Interfa pentru o comunitate pe Internet .................................... 84 Cosmin Vrlan Realizarea interfe elor Web interactive folosind componente SVG .................... 89 Sergiu Dumitriu, Marta Grdea, C t lin Hri cu Optimizarea timpilor de r spuns a siturilor Web dinamice ......................... 93 tefan Tanas MobiNET. Re ele sociale digitale o nou abordare din perspectiva interac iunii om-calculator .............................................. 97 Mihai Alexandru Serea Asigurarea interac iunii cu sistemele de instruire asistat E-learning: munca n echipe virtuale ....................................... 103 Ioana David Analiza comparativ a sistemelor de eLearning ................................ 109 Antoaneta Daniela Stroe Personalizare i Learning Objects n Web-Based Learning ......................... 113 Gabriel Vona Spre un model general de evaluare n instruirea prin Internet ....................... 117 Daniel Paul, Andrea Dobrin Strategii de personalizare a interfe ei cu utilizatorul Metode de referen iere i personalizare n nv mntul deschis la distan .............. 123 Mihaela Brut Autorizarea bazata pe roluri utiliznd interfe e utilizator grafice n sisteme distribuite ....... 129 Mihaela Ordean, Dorian Gorgan Texturarea omnidirec ional a unui avatar ................................... 133 Alexandrina Orzan, Jean-Marc Hasenfratz ii
  • 6. A doua conferin na ional de interac iune om-calculator RoCHI 2005 Rolul factorului uman n asigurarea interac iunii om-calculator Utilizarea ontologiilor n brainstorming-ul electronic ............................ 137 Alexandra G l tescu, Taisia Greceanu Opera ia de t iere n sistemele de particule ................................... 143 Sorina Per a, Dorian Gorgan Detec ia minii ntr-o scen nc rcat de obiecte, n scopul recunoa terii gesturilor ........ 147 Delia Mitrea, Sergiu Nedevschi, Dorian Gorgan Demo-uri: sMArTH: Expresii matematice pe Web ...................................... 151 Sergiu Dumitriu, Marta Grdea, C t lin Hri cu Un studiu de proiectare a interfe ei-utilizator a unui program de editare a grafurilor ....... 153 Marius Dumitru Florea, tefan Abageru, Sabin-Corneliu Buraga Workshop: Interac iune Web: Metodologii, strategii i studii de caz Aplica ii ale Web-ului semantic n e-learning .................................. 155 Mihaela Brut Lumi virtuale pentru reac ii chimice ........................................ 157 tefan Tanas , Doina Bl nariu Utilizarea informatiilor GPX pentru afi area traseelor turistice pe Web ................ 159 Cosmin Vrlan H r i interactive pe Web ............................................... 161 Erico Mihai Volocaru, tefan Tanas iPORT.COM portal Web pentru corpora ii .................................. 163 Ovidiu Sandu (Universitatea A.I.Cuza, Ia i) Workshop: Modele ale calit ii interfe ei cu utilizatorul Aspecte conceptuale privind evaluarea calit ii siturilor Web de comer electronic ......... 165 Alexandru Balog O abordare orientat pe domeniu pentru structurarea recomand rilor de proiectare ........ 167 Costin Pribeanu Atestarea calit ii ofertei de cunoa tere ...................................... 169 Adrian Mihalache Aspecte ale proiect rii interac iunii cu siturile Web .............................. 171 Adrian Mironescu, Sabin-Corneliu Buraga Proiectarea siturilor Web pentru utilizabilitate folosind abloane de proiectare ........... 173 Adriana Tar a, Horia D. Pitariu Mas rotund : Instrumente pentru construirea mediului inteligent interactiv Wordnetul romnesc: ontologie lexical n context multilingv ....................... 175 Dan Tufi , Verginica Barbu Mititelu iii