powerpoint presentation · 2020. 1. 24. · asist.dr.ing. florin bejan >>> curs 5 >>> fizica...

Click here to load reader

Post on 18-Jan-2021

4 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CURS 5MIȘCAREA APEI PRIN PĂMÂNTURI NESATURATE

  FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  LEGEA LUI DARCY PENTRU PĂMÂNTURI NESATURATE

  20.03.2018 2

  Curgerea apei într-un pământ saturat poate fi descrisă folosind

  legea lui Darcy. Darcy (1856) a postulat că viteza de curgere a

  apei printr-o masă de pământ este proporțională cu gradientul

  hidraulic și poate fi descrisă de relația

  𝐯𝐰 = −𝐤𝐰𝛛𝐡𝐰𝛛𝐲

  unde

  𝐯𝐰 este viteza de curgere a apei;

  𝐤𝐰 este coeficientul de permeabilitate al fazei apă (coeficientul dehidroconductivitate);

  𝛛𝐡𝐰/𝛛𝐲 este gradientul hidraulic pe direcția y notat și 𝐢𝐰𝐲.FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  LEGEA LUI DARCY PENTRU PĂMÂNTURI NESATURATE

  20.03.2018 3

  Coeficientul de proporționalitate dintre viteza de curgere a apei

  și gradientul hidraulic este numit coeficient de permeabilitate,

  𝑘𝑤.

  Coeficientul de permeabilitate este relativ constant pentru

  pământuri saturate.

  Legea lui Darcy poate fi scrisă și pentru direcția -x și -z.

  Semnul negativ al ecuației de curgere indică că apa curge în

  direcția descreșterii gradientului hidraulicFMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  LEGEA LUI DARCY PENTRU PĂMÂNTURI NESATURATE

  20.03.2018 4

  Legea lui Darcy se aplică de asemenea și pentru curgerea apei

  prin pământuri nesaturate (Buckingam, 1907; Richards, 1931;

  Childs & Collis-George, 1950).

  Totuși, coeficientul de permeabilitate în pământuri nesaturate

  nu poate fi considerat, în general, constant. Mai degrabă,

  coeficientul de permeabilitate este o variabilă ce este o funcție

  de umiditate și sucțiune matriceală.

  FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  LEGEA LUI DARCY PENTRU PĂMÂNTURI NESATURATE

  20.03.2018 5

  Apa poate curge doar prin spațiul porilor umplut cu apă. Porii

  umpluți cu aer nu sunt canale conductive pentru curgerea apei.

  Prin urmare, porii umpluți cu aer într-un pământ nesaturat se

  consideră că se comportă similar cu faza solidă, iar pământul

  poate fi tratat ca un pământ saturat având o umiditate mai

  redusă (Childs, 1969).

  Validitatea legii lui Darcy poate fi verificată pentru un pământ

  nesaturat folosind un experiment similar cu cel folosit pentru

  verificare curgerii pentru pământuri saturate. În orice caz,

  volumul de apă (sau umiditatea) trebuie să rămână constant în

  timp ce gradientul hidraulic variază.FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  LEGEA LUI DARCY PENTRU PĂMÂNTURI NESATURATE

  20.03.2018 6

  Childs and Collis-George,

  1950 au realizat experimente

  pentru verificarea legii lui

  Darcy pentru pământuri

  nesaturate.

  O coloană cu pământ

  nesaturat menținută la o

  umiditate uniformă și o

  presiune constantă a fost

  supusă la diferiți gradienți

  hidraulici.FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  LEGEA LUI DARCY PENTRU PĂMÂNTURI NESATURATE

  20.03.2018 7

  Rezultatele au indicat că la o anumită umiditate coeficientul de

  permeabilitate 𝑘𝑤 este constant pentru diferiți gradiențihidraulici aplicați pământului nesaturat. Cu alte cuvinte, viteza

  de curgere a apei printr-un pământ nesaturat este

  proporțională liniar cu gradientul hidraulic, coeficientul de

  permeabilitate fiind constant. Acest comportament este similar

  cu cel observat la pământuri saturate.

  Rezultatele experimentului realizat de Childs & Collis-George

  (1950) confirmă că legea lui Darcy poate di aplicată

  pământurilor nesaturate. Totuși, trebuie observat că valoareacoeficientului de permeabilitate diferă la diferite umiditățivolumice 𝜽 ale pământurilor nesaturate.FM

  P 2018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  COEFICIENTUL DE PERMEABILITATE AL FAZEI APĂ

  20.03.2018 8

  Coeficientul de permeabilitate al fazei apă, 𝑘𝑤, este o măsură aușurinței cu care apa poate curge prin spațiul disponibil pentru

  curgerea apei din pământul nesaturat.

  Coeficientul de permeabilitate depinde de proprietățile fluidului

  și de proprietățile mediului poros.

  Se obțin diferite valori ale coeficientului de permeabilitate, 𝑘𝑤,pentru diferite tipuri de fluide (e.g. apă sau ulei) sau diferite

  tipuri de pământ (e.g. nisip sau argilă).FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  FLUIDUL ȘI COMPONENTELE MEDIULUI POROS

  20.03.2018 9

  Coeficientul de permeabilitate al apei, 𝐤𝐰, poate fi exprimat întermeni de permeabilitate intrinsecă 𝐊, care poate fi descrisămatematic

  kw =ρw ∙ g

  ν∙ K =

  γ

  ν∙ K

  unde:

  𝐊 – permeabilitatea intrinsecă a pământului, 𝑚2,

  𝐠 – accelerația gravitațională, 𝑚/𝑠2,

  𝛎 – vâscozitatea dinamică, cP,

  𝛒 – densitatea, 𝑘𝑔/𝑚3

  𝛄 – greutatea volumică a mediului, 𝑁/𝑚3.FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  FLUIDUL ȘI COMPONENTELE MEDIULUI POROS

  20.03.2018 10

  Proprietățile fluidelor pot fi „scalate” la proprietățile apei în

  condiții standard (Parker et al. 1987). Permeabilitatea intrinsecă

  este aproximativ 10−12 m2 pentru un pământ care are oconductivitate hidraulică de 10−5 m/s.

  Permeabilitatea intrinsecă a pământului, 𝐾 , reprezintăcaracteristicile mediului poros și este independentă de

  proprietățile fluidului. Mediul poros este o funcție de

  proprietățile volum-masă ale pământului. În ingineria

  geotehnică, coeficientul de permeabilitate 𝑘𝑤 este folositpentru a îngloba efectul total al variabilelor legate de mediul

  poros și fluidul din pori.FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  RELAȚII DINTRE PERMEABILITATE ȘI PROPRIETĂȚILE VOMUL-MASĂ

  20.03.2018 11

  Coeficientul de permeabilitate 𝑘𝑤 este o funcție de oricare douădin cele trei proprietăți masă-volum (Lloret and Alonso, 1980;

  Fredlund, 1981b):

  kw = kw Sr, e

  sau

  kw = kw e,w

  sau

  kw = kw w, Srunde:

  𝑆𝑟 – este gradul de umiditate

  𝑒 – este indicele porilor

  𝑤 – este umiditatea masicăFMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  RELAȚII DINTRE PERMEABILITATE ȘI PROPRIETĂȚILE VOMUL-MASĂ

  20.03.2018 12

  Coeficientul de permeabilitate în pământuri saturate este ofuncție de indicele porilor. Totuși, coeficientul de permeabilitate

  este în general considerat ca fiind constant când se analizează

  majoritatea problemelor de curgere în regim permanent și

  nepermanent a pământurilor saturate.

  Coeficientul de permeabilitate în pământuri nesaturate esteafectat semnificativ de modificările combinate ale indicelui porilor

  și gradului de saturație al pământului.

  Apa curge prin spațiul porilor umpluți cu apă; prin urmare

  procentul de pori umplut cu apă este un factor important. Pe

  măsură ce pământul se desaturează, aerul la început înlocuiește o

  parte din apa din porii mari. Debutul desaturării face ca apa să

  curgă prin pori mai mici. Traseul prin porii mai mici conduce la

  creșterea sinuozității și în consecință la o curgere și mai lentă.FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  RELAȚII DINTRE PERMEABILITATE ȘI PROPRIETĂȚILE VOMUL-MASĂ

  20.03.2018 13

  O creștere a sucțiunii matriceale în pământ conduce la o scădere

  suplimentară a volumului de apă ocupat cu apă. Interfața aer-apă

  este atrasă din ce în ce mai aproape de particulele solide. Ca

  rezultat, coeficientul de permeabilitate al fazei apă descrește rapid

  pe măsură ce se reduce spațiul disponibil pentru curgerea apei

  FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  RELAȚIA DINTRE COEFICIENTUL DE PERMEABILITATE ȘI GRADUL DE SATURAȚIE

  20.03.2018 14

  kw = ks pentru ua − uw ≤ ua − uw b

  kw = ks ∙ Seδ pentru ua − uw > ua − uw b

  unde

  𝑘𝑠 - este coeficientul de permeabilitate al fazei apă pentru pământuri saturate (i.e. 𝑆 =100%);

  𝛿 – este o constantă a funcției de permeabilitate;

  𝛿 =2 + 3𝜆

  𝜆

  𝜆 – indice al distribuției dimensiunilor porilor definit ca panta negativă a dreptei grad desaturație efectiv 𝑆𝑒 - sucțiune matriceală (𝑢𝑎 − 𝑢𝑤).

  Pământ 𝜹 𝝀 Sursa

  Nisip uniform 3,0 ∞ Irmay (1954)

  Pământ și roci poroase 4,0 2,0 Corey (1954)

  Depozite de nisip natural 3,5 4,0 Averjanov(1950)FM

  P 2018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  RELAȚIA DINTRE COEFICIENTUL PERMEABILITATE AL APEI ȘI SUCȚIUNEA MATRICEALĂ

  20.03.2018 15

  Relație de calcul Sursa Simbol

  • kw = ksPentru ua − uw ≤ ua − uw b

  • kw = ksua−uw b

  ua−uw

  η

  Pentru ua − uw > ua − uw b

  Brooks and Corey(1964)

  𝜂 = 2 + 3𝜆 constantăempirică

  𝑘𝑤 =𝑘𝑠

  1 + 𝑎𝑢𝑎 − 𝑢𝑤𝜌𝑤 ∙ 𝑔

  𝑛 Gardner (1958a) 𝑎, 𝑛 - constante

  𝑘𝑤 =𝑘𝑠

  𝑢𝑎 − 𝑢𝑤𝑢𝑎 − 𝑢𝑤 𝑏

  𝑛′

  + 1

  Arbhabhirama andKridakorn (1968)

  𝑛′ - constantăFMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  ANALOGIA DINTRE MIȘCAREA APEI ȘI TRANSMITEREA CĂLDURII

  20.03.2018 16

  AVANTAJE:

  Permite folosirea directă a unor rezolvări existente în teoria

  transmiterii căldurii, care este o disciplină bine elaborată;

  Nu se bazează pe anumite ipoteze cu privire la formele de

  interacțiune dintre apă și scheletul mineral al pământului;

  Asigură o tratare unitară a problemelor de transport și pentru

  cazul când se manifestă influența gradientului termic.

  FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  ANALOGIA DINTRE MIȘCAREA APEI ȘI TRANSMITEREA CĂLDURII

  20.03.2018 17

  Tot cu ajutorul analogiei între transportul de

  energie (căldură) și transportul de masă (umiditate)

  se poate înțelege mai bine faptul că de multe ori

  apa circulă de la corpurile cu umiditate maimică spre cele cu umiditate mai mare, ceea ceconstituie dovada că umiditatea nu reprezintă

  potențialul de transport al umidității.

  FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  ANALOGIA DINTRE MIȘCAREA APEI ȘI TRANSMITEREA CĂLDURII

  20.03.2018 18

  Două bucăți metalice încontact, având aceeașigreutate, una de plumb avândo temperatură de 200℃ și decio entalpie (conținut decăldură), HPb = cq ∙ T = 0,03 ∙

  200 = 6 kcal/kg și alta dealuminiu având o temperaturăde 100℃ și deci o entalpieHAl = 0,20 ∙ 100 = 20 kcal/kg.

  căldura se transmite de laplumb spre aluminiu, deci înconformitate cu căderea detemperatură (potențialul detransport) și independent devaloarea entalpieiFM

  P 2018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  ANALOGIA DINTRE MIȘCAREA APEI ȘI TRANSMITEREA CĂLDURII

  20.03.2018 19

  În contact nisip fin și argilă grasă,primul având inițial umiditatea w =20% și sucțiunea s = 30 cmH2O,iar a doua umiditatea w = 44% șisucțiunea s = 1000 cmH2O

  ținând seama de faptul că sucțiuneareprezintă un potențial negativ apava migra de la nisip spre argilă pânăcând presiunile apei din pori,respectiv sucțiunile se vor egal

  u1′ = −s1

  ′ = u2′ = −s2

  ′ = −90 cmH2O

  Cantitatea de apă cedată de nisipulfin ( Δw = 8% ) va fi egală cucantitatea de apă ( Δw = 8% )primită de argila grasă (s-aconsiderat că greutatea uscată acelor două pământuri este egală).FM

  P 2018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ20.03.2018 20

  Rezultă deci că umiditatea (conținutul de apă) 𝑤 este unparametru analog cu entalpia (conținutul de căldură) și nu cu

  temperatura așa că nu reprezintă potențialul care provoacă

  migrația apei.

  Potențialul de transport al apei prin materiale poroase atuncicând se poate neglija efectul gravitației, este presiunea apeidin pori (𝛉𝐰 = 𝐮 ). În cazul când materialele poroase suntnesaturate și se poate neglija efectul pe care îl au suprasarcinile

  asupra presiunii apei din pori, potențialul de transport este egal

  cu sucțiunea cu semn schimbat (𝜃𝑤 = 𝑢 = −𝑠).

  ANALOGIA DINTRE MIȘCAREA APEI ȘI TRANSMITEREA CĂLDURII

  FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  NOȚIUNI FUNDAMENTALE PROPRII FENOMENELOR DE TRANSPORT A CĂLDURII ȘI UMIDITĂȚII

  20.03.2018 21

  Problema migrației apei printr-un mediu

  poros este rezolvată dacă se cunoaște

  ecuația:

  𝛉𝐰 = 𝐟 𝐱, 𝐲, 𝐳, 𝐭

  unde

  x , y , z – coordonatele unui punctoarecare în spațiu;

  t – timpul.

  Totalitatea valorilor momentane în toate

  punctele spațiului studiat se numește

  câmp al potențialului de transport alapei din pori. Deoarece potențialul detransport al apei din pori este o mărime

  scalară atunci și câmpul potențialului de

  transport va fi un câmp scalar.

  Atunci când potențialul de transport

  într-un punct variază în timp „câmpuleste nestaționar”, iar ecuația sa înforma cea mai generală este

  reprezentată de relația de mai sus.

  Atunci când potențialul de transport nu variază în timp,

  câmpul este staționar, și are drept ecuație

  𝛉𝐰 = 𝚽 𝐱, 𝐲, 𝐳 ;𝛛𝛉𝐰𝛛𝐭

  = 𝟎

  În unele probleme câmpul staționar al potențialului de

  transport, apare ca un caz asimptotic al câmpului

  nestaționar atunci când t → ∞.

  Dacă potențialul de transport este o funcție

  bidimenională sau monodimensională expresia

  câmpului devine

  θw = F x, y, t ;𝜕θw𝜕z

  = 0

  respectiv

  θw = ϕ x, t ;𝜕θw𝜕y

  =𝜕θw𝜕z

  = 0

  Un exemplu de câmp monodimensional al

  potențialului de transport este cazul unui strat omogen

  și izotrop care suferă un proces de drenare ca urmare

  a coborârii nivelului apei subterane cu anumită valoare.FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  NOȚIUNI FUNDAMENTALE PROPRII FENOMENELOR DE TRANSPORT A CĂLDURII ȘI UMIDITĂȚII

  20.03.2018 22

  Dacă se unesc punctele câmpului care au

  aceeași valoare pentru potențialul de transport,

  se obține o suprafață izopotențială.Intersectând suprafețele izopotențiale cu un

  plan se obține o familie de curbe izopotențiale.

  Creșterea potențialului în direcția normalei la

  suprafața izopotențială este caracterizată de

  „gradientul potențialului de transport”, carereprezintă vectorul orientat după normala la

  suprafață și având sensul creșterii potențialului:

  gradθw = n0𝜕θw𝜕n

  în care n0 este vectorul unitar, orientat dupănormală și având sensul creșterii potențialului

  de transport;

  𝜕θw

  𝜕n– derivata potențialului după direcția

  normalei n la suprafața izopotențială.

  Deci gradientul potențialului este egalnumeric cu derivata întâia a potențialului după

  normala la suprafața izopotențialei.

  Componentele gradientului potențialului de

  transport după axele de coordonate carteziene

  vor fi egale cu derivatele parțiale

  corespunzătoare:

  grad θw = ∇θw = Ԧi∂θw∂x

  + Ԧj∂θw∂y

  + k∂θw∂z

  în care: Ԧi, Ԧj, k sunt vectorii unitari ortogonaliorientați după axele de coordonate.FM

  P 2018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  NOȚIUNI FUNDAMENTALE PROPRII FENOMENELOR DE TRANSPORT A CĂLDURII ȘI UMIDITĂȚII

  20.03.2018 23

  Intensitatea câmpului de potențial de transport

  al apei din pori se definește prin:

  Jθw = −grad θw

  Dacă sunt îndeplinite anumite condiții atunci se

  poate lua drept potențial de transport presiunea

  apei din pori, adică

  𝛉𝐰 = 𝐮

  Condiția necesară pentru migrația apei capilare

  sau peliculare este existența unui gradient al

  potențialului de transport, adică a presiunii apei

  din pori.

  După cum arată experiența, migrația apei areloc după normala la suprafața izopotențialădin zonele cu potențial de transport maimare spre zonele cu potențial mai mic.

  Presiunea apei din pori se consideră nulă atunci

  când este egală cu presiunea atmosferică iar

  această condiție se realizează la fața superioară

  a unui strat de apă subterană cu nivel liber.

  Pentru o tratare unitară a problemelor de

  circulație a apei atât dedesubtul cât și deasupra

  nivelului apelor subterane este indicat ca atât

  presiunea pozitivă a apei din pori cât și cea

  negativă să fie exprimată în înălțime coloană de

  apă, în primul caz pozitivă, în cel de-al doilea

  negativă.

  Cantitatea de apă, care trece în unitatea de timp

  prin unitatea de secțiune a suprafeței izobare se

  numește intensitatea (fluxul) migrației apei iar

  vectorul corespunzător este dat de relația

  iw = −n0dQ

  dt

  1

  A

  în care:

  Q este cantitatea de apă;

  t este timpul;

  A este secțiunea;

  (−n0) este vectorul unitar orientat după normala

  la suprafața A, în sensul mișcării presiunii apei

  din pori;FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  NOȚIUNI FUNDAMENTALE PROPRII FENOMENELOR DE TRANSPORT A CĂLDURII ȘI UMIDITĂȚII

  20.03.2018 24

  L.A. Richards a arătat în anul 1931 că circulația

  apei într-un pământ nesaturat se face în

  conformitate cu o lege de forma:

  𝐯 = 𝐤𝐰𝚫𝐮

  𝚫𝐥

  unde:

  v este fluxul (viteza) migrației apei;

  kw este coeficientul de hidroconductivitate alpământului nesaturat care nu mai este o

  constantă ci depinde de starea sa de umiditate;

  Δu este presiunea apei din pori (exprimată deobicei în înălțimea de coloană de apă);

  Δl este lungimea drumului parcurs.

  Raportul kw/Δl reprezintă conductivitatea

  pentru apă a porțiunii Δl din teren, iar mărimeainversă Δl/k

  wreprezintă rezistența porțiunii din

  teren la circulația apei sau impedanța sa.

  Dacă se descompune vectorul fluxului migrației

  apei:

  jw = kw ∙ Ԧj = −kw ∙ grad u = −kw ∙ 𝛻u = kwതn0𝜕u

  𝜕n

  după cele trei axe de coordonate se obțin

  componentele Ԧjwx, Ԧjwy, Ԧjwz a căror valori scalare

  sunt:

  Ԧjwx = −kw𝜕u

  𝜕x

  Ԧjwy = −kw𝜕u

  𝜕y

  Ԧjwz = −kw𝜕u

  𝜕z

  FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  NOȚIUNI FUNDAMENTALE PROPRII FENOMENELOR DE TRANSPORT A CĂLDURII ȘI UMIDITĂȚII

  20.03.2018 25

  Pentru a caracteriza proprietățile de inerție ale mișcării apei prin pământ se

  folosește noțiunea de difuzivitate a presiunii apei din pori 𝐚𝐰

  𝐚𝐰 =𝐤𝐰

  𝐜𝐰 ∙ 𝛒𝐮𝐬=𝐤𝐰𝐜𝐰′

  în care

  kw este coeficientul de hidroconductivitate;

  cw este hidrocapacitatea specifică a pământului adică cantitatea de apănecesară pentru a schimba potențialul unității de masă a scheletului solid cu o

  unitate

  𝐜𝐰 =𝐝𝐐𝐰𝐝𝐮

  cw′ = cw ∙ ρus este hidrocapacitatea unității de volum a pământului.FM

  P 2018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  NOȚIUNI FUNDAMENTALE PROPRII FENOMENELOR DE TRANSPORT A CĂLDURII ȘI UMIDITĂȚII

  20.03.2018 26

  Pentru stabilirea câmpului de presiuni ale apei din pori este

  necesar să se cunoască ecuația diferențială a migrației apei.

  De obicei prin ecuație diferențială se înțelege legătura,exprimată sub formă diferențială, dintre mărimile fizice carecaracterizează fenomenul studiat, mărimi care sunt în acelașitimp funcție de spațiu și timp.

  O astfel de ecuație caracterizează desfășurarea fenomenului

  fizic în orice punct al corpului, în orice moment.

  Ecuația diferențială a migrației apei dă legătura dintrepresiunea apei din pori, timp și coordonatele volumuluielementar.FM

  P 2018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  NOȚIUNI FUNDAMENTALE PROPRII FENOMENELOR DE TRANSPORT A CĂLDURII ȘI UMIDITĂȚII

  20.03.2018 27

  Deducerea ecuației diferențiale a migrației apei se

  simplifică dacă se consideră cazul monoaxial (migrația

  are loc într-o singură direcție, spre exemplu în direcția

  axei x) iar coeficienții hidrici se consideră independenți

  de spațiu și timp.

  Astfel, dacă se separă într-un strat omogen și izotrop un

  paralelipiped elementar de volum dx , dy , dz atunci

  cantitatea de apă care intră în unitatea de timp în

  paralelipipedul considerat prin suprafața din stânga dy ∙dz va fi jw,x ∙ dy ∙ dz iar cea care iese prin fața opusă în

  aceeași unitate de timp va fi jw,x+dx ∙ dy dz.

  Dacă jw,x > jw,x+dx atunci paralelipipedul elementar va

  suferi un proces de umezire și diferența dintre cele două

  cantități de apă va fi egală, în conformitate cu legea

  conservării masei, tocmai cu apa care se va acumula în

  paralelipipedul elementar, adică:

  𝐣𝐰,𝐱 𝐝𝐲 𝐝𝐳 − 𝐣𝐰𝐱+𝐝𝐱 𝐝𝐲 𝐝𝐳 = 𝐜𝐰𝛒𝐮𝐬𝛛𝐮

  𝛛𝐭𝐝𝐱 𝐝𝐲 𝐝𝐳 Fluxul de apă care trece printr-un

  volum elementarFMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  NOȚIUNI FUNDAMENTALE PROPRII FENOMENELOR DE TRANSPORT A CĂLDURII ȘI UMIDITĂȚII

  20.03.2018 28

  Cantitatea de apă acumulată este dată de

  expresia:

  ΔQw = cw ∙ M0 ∙ θ2 − θ1 = cw ∙ ρus ∙ V ∙ Δθ

  în care: cw este hidrocapacitatea specifică;

  ρus este densitatea uscată a scheletului;

  V este volumul considerat;

  Δθ este variația potențialului de umiditate.

  Atunci când potențialul de umiditate este

  reprezentat de presiunea din pori u și seconsideră cantitatea de apă acumulată în

  paralelipipedul elementar dx, dy, dz în unitateade timp se obține:

  ΔQw = cw ∙ ρus ∙𝜕u

  𝜕tdx dy dz

  Mărimea jw,x+dx este o funcție necunoscută de x

  pe care dacă o descompunem într-un șir Taylor

  și o limităm la primii doi termeni poate fi scrisă:

  jw,x+dx ≈ jw,x +jw,x𝜕x

  dx

  așa că egalitatea va căpăta forma

  −𝜕jw,x𝜕x

  dx dy dz = cwρus𝜕u

  𝜕tdx dy dz

  sau

  cwρus𝜕u

  𝜕t= kw

  𝜕2u

  𝜕x2

  sau

  𝛛𝐮

  𝛛𝐭= 𝐚𝐰

  𝛛𝟐𝐮

  𝛛𝐱𝟐

  Ecuația de mai sus reprezintă ecuația

  diferențială a migrației umidității pentru cazul

  monoaxial.FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  NOȚIUNI FUNDAMENTALE PROPRII FENOMENELOR DE TRANSPORT A CĂLDURII ȘI UMIDITĂȚII

  20.03.2018 29

  Dacă apa migrează după normalele la

  suprafețele izobare, atunci vectorul qw poate fidescompus în componentele sale după cele trei

  axe de coordonate și în acest caz cantitatea de

  apă acumulată în volumul elementar va fi egală

  cu suma

  −𝜕jw,x𝜕x

  +𝜕jw,y

  𝜕y+𝜕jw,z𝜕z

  dx dy dz

  iar ecuația diferențială va lua forma:

  𝛛𝐮

  𝛛𝐭= 𝐚𝐰

  𝛛𝟐𝐮

  𝛛𝐱𝟐+𝛛𝟐𝐮

  𝛛𝐲𝟐+𝛛𝟐𝐮

  𝛛𝐳𝟐= 𝐚𝐰𝛁

  𝟐𝐮

  unde 𝛻2 =𝜕2

  𝜕x2+

  𝜕2

  𝜕y2+

  𝜕2

  𝜕z2reprezintă operatorul

  lui Laplace (exprimat în coordonate carteziene);

  aw este coeficientul de hidrodifuzivitate

  Uneori în interiorul masivului pot exista surse de

  umezire. Sursele de umezire pot fi pozitive sau

  negative. Drept surse negative se potconsidera spre exemplu punctele sau zonele din

  interiorul masivului în care au loc evaporări saualte pierderi de apă.

  Dacă se admite că debitul specific (cantitatea de

  apă cedată sau primită în unitatea de timp de

  către unitatea de volum a corpului) a acestor

  surse este egal cu qs atunci cantitatea de apăcedată de către volumul unitar în unitatea de

  timp va fi qs dx dy dz; această cantitate de apătrebuie luată în considerare la scrierea ecuației

  de bilanț al masei, așa că făcând pentru acest

  caz transformările arătate mai înainte se ajunge

  la următoarea expresie pentru ecuația

  diferențială a migrației umidității:

  𝛛𝐮

  𝛛𝐭= 𝐚𝐰𝛁

  𝟐𝐮 +𝐪𝐬

  𝐜𝐰 ∙ 𝛒𝐮𝐬FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  NOȚIUNI FUNDAMENTALE PROPRII FENOMENELOR DE TRANSPORT A CĂLDURII ȘI UMIDITĂȚII

  20.03.2018 30

  Pentru a găsi câmpul de presiuni ale apei din porii pământului în

  orice moment, adică pentru a rezolva ecuația diferențială trebuie

  să se cunoască distribuția presiunii apei din pori în momentul

  inițial (condiția inițială), forma geometrică a masivului de pământși condițiile de interacțiune dintre mediul înconjurător și suprafața

  masivului (condiții de contur).

  Totalitatea condițiilor inițiale și de margine se numesc condițiilimită; condițiile inițiale se numesc condiții limită de timp iarcondițiile de contur se numesc condiții limită spațiale.FM

  P 2018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  NOȚIUNI FUNDAMENTALE PROPRII FENOMENELOR DE TRANSPORT A CĂLDURII ȘI UMIDITĂȚII

  20.03.2018 31

  Condițiile inițiale sunt determinate atunci când se cunoaște legea

  de repartiție a presiunii apei din porii masivului în momentul

  inițial, adică

  𝐮 𝐱, 𝐲, 𝐳, 𝟎 = ҧ𝐣 𝐱, 𝐲, 𝐳

  În multe probleme se consideră o distribuție uniformă a presiunii

  apei din pori în momentul inițial adică:

  𝐮 𝐱, 𝐲, 𝐳, 𝟎 = 𝐮𝟎 = 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭.

  FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  NOȚIUNI FUNDAMENTALE PROPRII FENOMENELOR DE TRANSPORT A CĂLDURII ȘI UMIDITĂȚII

  20.03.2018 32

  Ecuațiile diferențiale împreună cu condițiile inițiale și de contur

  determină complet problema, adică cunoscând forma geometrică

  a masivului de pământ, condițiile inițiale și cele de contur ar trebui

  să se poată rezolva până la capăt ecuația diferențială și în

  consecință să se găsească funcția care dă distribuția presiunii apei

  din pori în orice moment:

  u x, y, z, t = f(x, y, z, t)

  Funcția f(x, y, z, t) trebuie să verifice atât ecuația diferențială cât șicondițiile inițiale și cele de contur. Din teorema unicității rezolvării,

  a cărei demonstrație se dă în lucrările de matematici rezultă că

  dacă o funcție oarecare f x, y, z, t verifică ecuația diferențială,condițiile inițiale și cele de conturi, atunci ea reprezintă singura

  rezolvare a problemei date.FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  CONDIȚII DE CONTUR

  20.03.2018 33

  Condiția limită de speța întâi constă încunoașterea distribuției presiunii apei din pori

  pe conturul masivului m în orice moment detimp adică:

  𝐮𝐥 𝐭 = 𝐟(𝐭)

  în care ul(t) este presiunea apei din pori peconturu

  Condiția de contur de speța a doua constă încunoașterea fluxului de apă în funcție de timp

  pentru fiecare punct al suprafeței de contur

  adică:

  𝐣𝐰𝐥 𝐭 = 𝐣(𝐭)

  Exemple de condiție de contur de speța a doua

  sunt ecuațiile de continuitate care se scriu

  pentru suprafața de separație dintre masivul de

  pământ și suprafața filtrantă a unui foraj, puț

  etc.

  Condiția de contur de speța a treia constă încunoașterea presiunii în mediul lichid

  înconjurător (med) și a legii după care are loc

  schimbul de masă dintre suprafața de contur și

  mediul înconjurător.

  La condițiile de contur de speța a treia se poate,

  de exemplu, reduce cazul unui masiv de pământ

  care se drenează sub acțiunea unei presiuni

  negative constante aplicată prin intermediul

  unui strat filtrant saturat, sau cazul plăcii

  poroase din aparatura pentru determinarea

  sucțiunii.

  Condiția de contur de speța a patracorespunde schimbului de umiditate dintre

  masivul de pământ și mediul lichid înconjurător

  după legea conductivității apei sau a schimbului

  de apă dintre două pământuri care se găsesc în

  contact (presiunea apei din pori la suprafața de

  contact este egală).FMP 2

  018

 • ASIST.DR.ING. FLORIN BEJAN >>> CURS 5 >>> FIZICA MEDIILOR POROASE >>> MASTER INGINERIE GEOTEHNICĂ

  NOȚIUNI FUNDAMENTALE PROPRII FENOMENELOR DE TRANSPORT A CĂLDURII ȘI UMIDITĂȚII

  20.03.2018 34

  În cazul migrației apei prin pământ problema se complică și mai

  mult prin aceea că așa zisele constante din ecuația de mai sus nu

  rămân invariabile în cursul procesului ci se modifică o dată cu

  condițiile de umiditate. Dacă se consideră că cw și ρus rămânconstante și numai coeficientul de permeabilitate kw este variabilatunci ecuația diferențială ia forma:

  𝛛𝐮𝛛𝐭

  =𝐤𝐰

  𝐜𝐰𝛒𝐮𝐬

  𝛛𝟐𝐮

  𝛛𝐱𝟐+𝛛𝟐𝐮

  𝛛𝐲𝟐+𝛛𝟐𝐮

  𝛛𝐳𝟐+

  𝟏

  𝐜𝐰𝛒𝐮𝐬

  𝛛𝐤𝐰𝛛𝐭

  𝛛𝐮

  𝛛𝐱

  𝟐

  +𝛛𝐮

  𝛛𝐲

  𝟐

  +𝛛𝐮

  𝛛𝐳

  𝟐

  a cărei rezolvare este și mai dificilă. Din aceste motive este de

  presupus că pentru rezolvarea acestor problem în viitor vor căpăta

  o mare extindere metodele aproximative amintite mai înainte,

  folosindu-se mașinile moderne de calcul.FMP 2

  018