model contract

Upload: tibi-comanoiu

Post on 10-Mar-2016

21 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contract

TRANSCRIPT

PROPUNEREA DE CONTRACT A AUTORITII CONTRACTANTE

PROPUNEREA DE CONTRACT A AUTORITII CONTRACTANTE1. Clauzele contractuale obligatorii sunt cuprinse n propunerea de contract.

2. Propunerea de contract a ofertantului se va completa cu datele despre operatorul economic, precum i cu numele persoanelor care vor semna contractul din partea ofertantului.

3. Varianta final a contractului se va definitiva dup ncheierea contractului, de comun acord.

Primaria Municipiului TargovisteSC EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL

Nr. .............

Articol 1.

Prile contractante

n temeiul Ordonanei de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de lucrri, intreMUNICIPIUL TARGOVISTE. cu sediul in str. Revolutiei, nr.1-3, Targoviste, judetul Dambovita, telefon 0245/6112222, fax 0245217951, cod unic de nregistrare 4279944, cont RO39TREZ27124650271XXXXX deschis la Trezoreria Targoviste reprezentat prin Jr. Daniel Cristian Stan, funcia P.PRIMAR -VICEPRIMAR n calitate de Achizitor, pe de o parte,

i EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in sat Dumbrava, Comuna Ulmi, str. Principala, nr. 220A, judet Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/1058/2006 atribuit in data de 09.10.2006, Codul Unic de Inregistrare 19083856, numat TVA 19083856, cont banacar RO51 BACX 0000 0045 6183 5000 deschis la Unicredit Bank, Targoviste, Romania, CONT NR. RO63TREZ2715069XXX004677, deschis la Trezoreria Targoviste n calitate de Executant, pe de alt parte,

denumite n continuare fiecare n parte Partea i n mod colectiv Prile au convenit ncheierea prezentului contract de execuie, n urmtoarele condiii:

Articol 2

Definiii

n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:

a. contract prezentul contract i toate anexele sale;

b. achizitor i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;

c. parte achizitorul sau executantul, astfel cum rezult din context

d. preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale, asumate prin contract;

e. cerinele achizitorului caietul de sarcini i orice alte cerine/instruciuni emise de achizitor pe durata executrii contractului

f. ordin administrativ: orice instruciune sau dispoziie emis de achizitor ctre executant privind execuia lucrrilor.g. proiectul: proiectul (documentaia) n baza cruia sunt executate lucrrile n conformitate cu prevederile din contract;h. amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea;i. utilajele executantului - aparatele, mainile, vehiculele i altele asemenea necesare pentru execuia i terminarea lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Sunt excluse lucrrile provizorii, utilajele asigurate de ctre achizitor (dac exist), echipamentele, materialele i altele asemenea.

j. materiale - produse de orice tip (altele dect echipamentele) care fac parte din lucrri inclusiv livrarea de materiale (dac exist) furnizate de ctre executant, potrivit prevederilor contractului;

k. echipamente - aparatele, mainile, instalaiile i vehiculele care fac parte din lucrri;

l. bunuri utiliaje, mijloace de transport, echipamente i lucrri provizorii sau oricare dintre acestea, dup caz;

m. lucrri provizorii - toate lucrrile provizorii de orice tip, necesare pe antier pentru execuia i terminarea lucrrilor i remedierea oricror defeciuni;

n. antier - locurile n care vor fi executate lucrrile i unde se vor livra echipamentele i materialele, i oricare alte locuri prevzute n contract ca fiind parte component a antierului;

o. utiliti - reprezint instalaii de suprafa, de subteran sau aeriene ce permit distribuia de produse petroliere, gaze, ap, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi n proprietatea public sau particular;

p. graficul de lucrri - graficul pregtit de executant care se actualizeaz ori de cte ori este nevoie, i care trebuie s justifice listele de cantiti care trebuie executate n perioada de referin n vederea monitorizrii i evalurii ritmului evoluiei lucrrilor n conformitate cu contractul; q. documentele executantului - reprezint documentele tehnice incluse n cerinele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiiilor impuse de aprobri, calculele, programele de computer i alt software, plane, manuale pentru exploatare i ntreinere, modele i alte documente tehnice (dac exist), care se afl n custodia i grija executantului pn la data prelurii acestora de ctre achizitor.

r. utilaje asigurate de ctre achizitor - reprezint toate aparatele, mainile i vehiculele (dac exist) puse la dispoziie de ctre achizitor pentru a fi utilizate de ctre executant la execuia lucrrilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepionate de ctre achizitor.

s. recepia la terminarea lucrrilor recepia efectuat la terminarea complet a lucrrilor unui obiect sau a unei pri din construcie, independent, care poate fi utilizat separat.

t. recepia final recepia efectuat dup expirarea perioadei de garanie.u. proces verbal de recepie la terminarea lucrrilor documentul ntocmit i semnat n conformitate cu Regulamentul de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, de ctre comisia de recepie numit de ctre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandnd sau nu recepionarea lucrrilor, sau a unei pri de lucrare (dup caz) de ctre achizitor;v. proces verbal de recepie final - documentul ntocmit i n conformitate cu Regulamentul de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, de ctre comisia de recepie numit de ctre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizeaz data la care executantul i-a ncheiat obligaiile prevzute n contract.w. despgubire general: suma, neprevzut expres n contract care este acordat de ctre instana de judecat sau este convenit de ctre pri ca i despgubire pltibil prii prejudiciate n urma nclcrii contractului de ctre cealalt parte. x. penalitate contractual: despgubirea stabilit n contractul de execuie lucrri ca fiind pltibil de ctre una din prile contractante ctre cealalt parte, n caz de nendeplinire sau ndeplinire necorespunztoare a obligaiilor din contract;y. garania de participare: garania care se constituie de ctre ofertant n scopul de a proteja autoritatea contractant fa de riscul unui eventual comportament necorespunztor al acestuia pe ntreaga perioad derulat pn la ncheierea contractului de achiziie public.

z. garania de bun execuie : garania se constituie de ctre executant n scopul asigurrii autoritii contractante de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului.

aa. perioada de garanie acordat lucrrilor : perioada de timp cuprins ntre data recepiei i terminarea lucrrilor, a crei durat se stabilete prin contract i n cadrul creia, executantul are obligaia nlturrii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienelor aprute datorit nerespectrii clauzelor i specificaiilor contractuale sau a prevederilor reglementrilor tehnice aplicabile.

ab. fora major - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;ac. act adiional: document prin care se pot modifica termenii i condiiile contractului. ad. conflict de interese nseamn orice eveniment care influeneaz capacitatea executantului de a exprima o opinie profesional obiectiv i imparial, sau care l mpiedic pe acesta, n orice moment, s acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv n legtur cu posibile contracte n viitor sau n conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricii sunt de asemenea aplicabile oricror sub-contractani, salariai i experi ce acioneaz sub autoritatea i controlul executantului.ae. PCCVI plan control calitate, verificri i ncercri;af. zi - zi calendaristic; an - 365 zile.

(se adaug orice ce ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract);

Articol 3Interpretare

3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluznd i genul feminin i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit.Clauzele i expresiile vor fi interpretate prin raportare la ntregul contract.Articol 4 Obiectul contractului4.1 - Executantul se oblig s execute, s finalizeze i s remedieze orice defecte ale lucrrii ,,Lucrari de intretinere si reparatii strazi, trotuare si alei, amenajari parcari, plombe si covorase asfaltice,covoare asfaltice, n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit n prezentul contract pentru lucrrile prevzute la 4.1.

Articolul 5. Preul contractului5.1. Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil executantului de ctre achizitor, conform ofertei , este de_________________lei, la care se adaug TVA.Articolul 6. Durata contractului

Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii de ctre pri i produce efecte pn la ncheierea procesului verbal de recepie final a lucrrilor contractate i eliberarea garaniei bancare de bun execuie.

Articol 7 Executarea contractului

7.1. Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie, n condiiile prevzute la art.13 i dup emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor.7.2-Termenul de execuie a lucrrilor care fac obiectul prezentului contract este de 12 luni cu posibilitatea de prelungire a duratei.

7.3. Valabilitatea contractului decurge de la data semnarii lui de catre parti si pana la stingerea tuturor obligatiilor contractuale dintre parti.

Articol 8 Documentele contractului

8.1.Documentele contractului sunt cele precizate mai jos si fac parte integranta din prezentul contract :

a) caietul de sarcini b) propunerea tehnic c) propunerea financiar d) garania de bun execuie e) Alte documente care fac parte din contract- lista subcontractanilor

- contractele de asociere

-instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie

- angajamentul ferm de susinere din partea unui ter

-conventia de securitate si sanatate in munca

-protocol privind asigurarea masurilor de securitate, sanatate, situatii de urgenta si protectie a mediului

-alte documente de comun acord cu impact asupra documentelor precizate mai sus

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.Articol 9 Protecia patrimoniului cultural naional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrrii sunt considerate ca fiind proprietatea absolut a achizitorului i vor fi ncredinate n grija i sub autoritatea acesteia.

9.2 - Executantul are obligaia de a lua toate precauiile necesare pentru ca muncitorii si sau oricare alte persoane s nu ndeprteze sau s deterioreze obiectele prevzute la clauza 9.1, iar imediat dup descoperirea i nainte de ndeprtarea lor, de a ntiina achizitorul despre aceast descoperire i de a ndeplini dispoziiile primite de la achizitor privind ndeprtarea acestora. Dac din cauza unor astfel de dispoziii executantul sufer ntrzieri i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, prile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor aduga la preul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaia, de ndat ce a luat la cunotin despre descoperirea obiectelor prevzute la clauza 9.1, de a ntiina n acest sens, organele abilitate n acest scop.

Articol 10 Obligaiile executantului 10. 1. (1) Executantul are obligaia de a executa, finaliza i remedia orice defeciuni ale lucrrilor executate n baza documentaiei n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.

(2) Executantul are obligaia de a furniza echipamentele i documentele specificate n contract, precum i tot personalul necesar, bunurile, consumabilele i alte produse sau servicii necesare execuiei, finalizrii lucrrilor i remedierii tuturor erorilor /defeciunilor constatate la lucrrile executate.10.2. Executantul are obligaia de a ndeplini contractul n conformitate cu cerinele achizitorului, cu propunerea tehnic, cu respectarea normativelor i a procedurilor reglementate prin legislaia n vigoare, astfel nct lucrrile (provizorii sau permanente) s asigure rezistena, stabilitatea i sigurana n exploatare a acestora.

10.3. Executantul va transmite spre aprobare, oricnd sunt cerute de ctre reprezentantul/reprezentanii achizitorului, detalii referitoare la msurile i metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru executarea lucrrilor. Nu va fi admis nicio modificare a acestor msuri sau metode fr ca acest lucru s fie supus n prealabil aprobrii achizitorului.

10.4. (1) Executantul are obligaia de a asigura, n conformitate cu prevederile contractului sau cu instruciunile reprezentatului achizitorului, condiii corespunztoare desfurrii activitii att pentru personalul propriu ct i pentru pentru personalul autoritilor publice legal constituite, care pot fi angajai n zona antierului pentru execuia unor lucrri care nu sunt cuprinse n contract.

(2) Instruciunea reprezentatului achizitorului va constitui o modificare, dac acesta produce executantului cheltuieli suplimentare i/sau prelungirea duratei de execuie.

(3) Executantul va fi responsabil pentru propriile activiti de execuie pe antier i va coordona i activitile subcontractanilor cu respectarea condiiilor specificate n cerinele achizitorului (dac exist).

10.5. (a) Executantul are obligaia de a notifica reprezentatului achizitorului cu cel puin___ zile nainte de data previzionat de acesta cu privire la cantiti importante de echipamente sau alte bunuri ce vor fi livrate pe antier;

(b) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, ncrcarea, transportul, asigurarea, primirea, descrcarea, depozitarea i protejarea tuturor bunurilor i materialelor necesare execuiei lucrrilor;

(c) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despgubiri pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i cheltuielile legale) care rezult din transportul bunurilor.

10.6. (1) Executantul rspunde de propriile utilaje destinate executrii lucrrilor.

(2) Executantul are obligaia de a ntiina achizitorul ori de cte ori intenioneaz s retrag de pe antier un utilaj.

(3) Pentru vehiculele care transport bunuri sau personal al executantului n afara antierului, nu este necesar ntiinarea achizitorului.

10.7. (1) Executantul va transmite reprezentantului achizitorului, urmtoarele probe de materiale i informaii relevante pentru a fi analizate n conformitate cu prevederile contractului:

(a) probe standard prelevate de la productor i probe specificate n contract, toate pe cheltuiala executantului; i

(b) probe suplimentare indicate de ctre reprezentantul achizitorului.

(c) toate certificrile materialelor i proceselor n conformitate cu cerinele autoritilor competente, (se vor nominaliza dup caz).(2) Fiecare prob va fi etichetat, cu meniunea originii i locului de utilizare n lucrare.

10.8. (1) Executantul are obligaia de a ntocmi toate documentele de antier pentru operaiunile zilnice, ntr-un format stabilit de ctre achizitor. Aceste documente vor fi pstrate pe antier iar executantul va nregistra zilnic minim urmtoarele informaii: condiiile atmosferice, ntreruperea lucrrilor datorit condiiilor meteorologice nefavorabile, programul de lucru, numrul i calificarea personalului ce lucreaz pe antier, materialele aprovizionate, materialele ncorporate n lucrri, utilajele defecte, testele efectuate, eantioanele trimise, evenimentele neprevzute, precum i dispoziiile verbale date executantului;

obstacolele i alte dificulti ntmpinate de executant n execuia lucrrilor, pe parcursul perioadei de raportare.

(2) Documentele de antier prevzute la aliniatul precedent vor conine n ataament nscrisuri detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe antier i utilizate pentru calculul plilor ctre executant, cum ar fi lucrrile terminate, cantitile reale, materiale aprovizionate acceptate pentru a fi ncorporate n lucrri.

(3) nscrisurile din documentele de antier sunt semnate de ctre executant la momentul nregistrarii i contrasemnate de achizitor sau de reprezentantul achizitorului, n maxim ___zile de la data nregistrrii.

(4) n cazul n care exist dezacorduri asupra unei nregistrri, executantul are obligaia de a comunica n scris, reprezentantului achizitorului, n termen de___ zile de la data la care s-a efectuat nregistrarea, comentariile sale care vor fi cuprinse ntr-o anex.

(5) n cazul n care executantul nu completeaz documentele timp de __ zile consecutiv, reprezentantul achizitorului, are drept de acces i de verificare a tuturor elementele/documentelor necesare determinrii lucrrilor efectuate de executant.

10.9 Execuia lucrrilor

Prevederi generale

1. Executantul are urmtoarele obligaii: a) asigurarea nivelului de calitate corespunztor exigenelor de performan eseniale, prin personal propriu i responsabili tehnici cu execuia atestai, precum i prin sistemul propriu de calitate conceput i realizat;b) soluionarea lipsurilor, neconformitilor, defectelor i neconcordanelor aprute n fazele de execuie numai pe baza soluiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; c) utilizarea n execuia lucrrilor numai a produselor i procedeelor prevzute n proiect, certificate sau pentru care exist argremente tehnice, care conduc la realizarea exigenelor de performan eseniale, precum i gestionarea probelor martor. Produsele i procedeele prevzute n proiect pot fi nlocuite cu altele care ndeplinesc condiiile precizate, numai pe baza soluiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; d) respectarea proiectelor i a detaliilor de execuie pentru realizarea nivelului de calitate corespunztor exigenelor de performan eseniale; e) sesizarea, n termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, n cazul producerii unor accidente tehnice n timpul execuiei lucrrilor; f) supunerea la recepie numai a construciilor care corespund cerinelor de calitate i pentru care a predat achizitorului documentele necesare ntocmirii crii tehnice a construciei; g) aducerea la ndeplinire, a termenelor stabilite, a msurilor depuse prin actele de control sau prin documentele de recepie a lucrrilor de construcii; h) remedierea, pe propria cheltuial, a defectelor calitative aprute din vina sa att n perioada de execuie, ct i n perioada de garanie stabilit potrivit legii; i) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniial, la terminarea execuiei lucrrilor.2.Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile, precum i de a remedia viciile ascunse, cu atenia i promptitudinea cuvenit, n concordan cu obligaiile asumate prin contract.

3. Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc, materialele, instalaiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru ndeplinirea prezentului contract, n masura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.

4.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor executate pe antier, precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea n construcii.

5.Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului spre aprobare, nainte de nceperea execuiei lucrrii, graficul de pli necesare execuiei lucrrilor, n ordinea tehnologic de execuie.

6.Executantul are obligaia de a pstra, pe antier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaiei de execuie, modificrile i alte comunicri emise potrivit prevederilor prezentului contract n vederea consultrii de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii precum i de ctre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

7.Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la termenele precizate n anexele contractului, caietele de msurtori (ataamentele) i, dup caz, n situaiile convenite, desenele, calculele, verificrile calculelor i orice alte documente pe care executantul trebuie s le ntocmeasc sau care sunt cerute de achizitor.

8. (1) Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n orice problem, menionat sau nu n contract, referitoare la lucrare. n cazul n care executantul consider c dispoziiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecii n scris, fr ca obieciile respective s l absolve de obligaia de a executa dispoziiile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin prevederilor legale.

(2) n cazul n care respectarea i executarea dispoziiilor prevzute la alin.(1) determin dificulti n execuie care genereaz cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de achizitor.

9. Dac una dintre pri descoper o eroare sau o deficien de natur tehnic ntr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuia lucrrilor, partea n cauz are obligaia de a notifica cu promptitudine celeilalte pri cu privire la acea eroare sau deficien.

10. Executantul are obligaia de a obine toate aprobrile pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaii similare pentru lucrrile permanente i orice alte aprobri .

11. Executantul are obligaia de a transmite toate ntiinrile, de a plti toate taxele, impozitele i onorariile i de a obine toate autorizaiile, licenele i aprobrile n conformitate cu prevederile legale n vigoare pentru execuia i terminarea lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Executantul va despgubi achizitorul i l va proteja mpotriva consecinelor datorate nendeplinirii acestor obligaii.

12. (a) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele date de achizitor, precum i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare ndeplinirii responsabilitii respective.

(b) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, executantul are obligaia de a rectifica eroarea constatat, pe cheltuiala sa.

13. Pe parcursul execuiei lucrrilor i remedierii defectelor calitative, executantul are obligaia:

a) de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe antier este autorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub controlul su) i lucrrile (att timp ct acestea nu sunt finalizate i ocupate de ctre achizitor) n starea de ordine necesar evitrii oricrui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecie, ngrdire, alarm i paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost solicitate de ctre achizitor sau de ctre alte autoriti competente, n scopul protejrii lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor;

c) de a lua toate msurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecia mediului pe i n afara antierului i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor, proprietilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau ali factori generai de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura c emisiile, deversrile de suprafa i deeurile rezultate n urma activitilor proprii nu vor depi valorile admise de prevederile legale n vigoare.

14. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aprute n execuia lucrrilor din vina sa, n vederea asigurrii nivelului de calitate corespunztor cerinelor. Soluiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate i aprobate de reprezentantul/reprezentanii achizitorului. Executantul nu va fi ndreptit la ajustarea preului contractului sau la prelungirea perioadei de execuie pentru remedierea defeciunilor aprute din vina sa.

15. Executantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor, materialelor, echipamentelor i instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper, de la data primirii ordinului administrativ de ncepere a lucrrii pn la data semnrii procesului-verbal de recepie a lucrrii.

16. (1) Executantul are obligaia de a institui un sistem de asigurare a calitii pentru a demonstra respectarea cerinelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile prevazute in caietul de sarcini, anexa la contract. Achizitorul sau reprezentantul/reprezentanii achizitorului, va avea dreptul s auditeze orice aspect al sistemului calitii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor i documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului n scopul informrii acestuia, nainte de nceperea fiecrei etape de execuie. La emiterea unui document de natur tehnic adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv s fie nscris acceptul prealabil al Executantului.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, obligaiile sau responsabilitile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

17. (1) Executantul are obligaia de a suporta toate cheltuielile i taxele pentru cile de acces cu destinaie special i/sau temporar care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe antier. De asemenea, executantul va obine, cu riscul i pe cheltuiala sa, orice alte faciliti suplimentare din afara antierului, care i pot fi necesare la execuia lucrrilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (n relaia dintre pri) de lucrrile de ntreinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de ctre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligaia de a asigura toate marcajele i indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces i de a obine aprobarea autoritilor competente pentru marcaje i indicatoare precum i pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi rspunztor pentru revendicrile generate de utilizarea drumurilor de acces;

18. (1) Pe parcursul execuiei lucrrilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia de a nu stnjeni inutil sau n mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i cilor publice sau private care deservesc proprietile aflate n posesia achizitorului sau a oricrei alte persoane.

(2) Executantul va despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n justiie, daunelor-interese, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultnd din sau n legtur cu obligaia prevzut la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului.

19. (1) Executantul are obligaia de a utiliza n mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunic cu sau sunt pe traseul antierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de ctre traficul propriu sau al oricruia dintre subcontractanii si; executantul va selecta traseele, va alege i va folosi vehiculele, va limita i repartiza ncrcturile, n aa fel nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, de pe i pe antier, s fie limitat, n msura n care este posibil, astfel nct s nu produc deteriorri sau distrugeri ale drumurilor i podurilor respective.

(2) n cazul n care natura lucrrilor impune utilizarea de ctre executant a transportului pe ap, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate n maniera n care prin drum se nelege inclusiv ecluz, doc, dig sau orice alt structur aferent cii navigabile i prin vehicul se nelege orice ambarcaiune, iar prevederile respective se vor aplica n consecin.

(3) n cazul n care se produc deteriorri sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului, datorit transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, executantul are obligaia de a despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepia unor clauze contrare prevzute n prezentul contract, executantul este responsabil i va plti consolidarea, modificarea sau mbuntirea, n scopul facilitrii transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, a oricror drumuri sau poduri care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului. 20.(1) Pe parcursul execuiei lucrrii, executantul are obligaia:

a) de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe antier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna i ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau lucrrile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de garanie, numai acele materiale, echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare n scopul ndeplinirii obligaiilor sale n perioada de garanie.

21. Executantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale construciei, ivite ntr-un interval de 10 ani de la recepia lucrrii i, dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten, ca urmare a nerespectrii proiectelor i detaliilor de execuie aferente execuiei lucrrii.

22. Executantul se oblig de a despgubi achizitorul mpotriva oricror:

a) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; i

b) daune-interese, taxe i cheltuieli de orice natur, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea cerinelor caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

23. (1) Executantul are obligaia de a respecta ntreaga legislaie a muncii care se aplic personalului su inclusiv a celor referitoare la angajare, sntate, securitatea muncii, asisten social, emigrare i repatriere dup caz, i i va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va solicita angajailor si s se conformeze legilor n vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

(3) Executantul va lua toate msurile necesare pentru angajarea ntregului personal i forei de munc, precum i pentru plata, cazarea, masa i transportul acestuia.

24. Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului la sfritul executrii lucrrilor, urmtoarele :

a) factura fiscal;

b) situaia de lucrri;

c) proces-verbal de recepie;

d) documentele de calitate, conformitate i garanie pentru materialele puse n oper;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziionate din import;

f) buletine de verificri, msurtori, ncercri, inclusiv pentru materialele importate;

g) dosarul lucrrii completat cu toate nregistrrile declarate n PCCVI.

25. Dac executantul constituie (potrivit prevederilor legilor n vigoare) o asociere, un consoriu sau o alt grupare de dou sau mai multe persoane:

aceste persoane vor fi considerate ca avnd obligaii comune i individuale fa de achizitor pentru executarea contractului;

aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toi membrii asocierii; i

executantul nu i va modifica componena sau statutul legal fr aprobarea prealabil a achizitorului

10.10 Codul de conduit

1. Executantul va aciona ntotdeauna loial, imparial i ca un consilier de ncredere pentru Achizitor conform regulilor i/sau codului de conduit al profesiei sale, precum i cu discreia necesar. Se va abine s fac afirmaii publice n legtur lucrrile executate fr s aib aprobarea prealabil a achizitorului, precum i s participe n orice activiti care sunt n conflict cu obligaiile sale contractuale n raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul n niciun fel, fr a avea acordul prealabil scris al acestuia i va prezenta aceast obligaie n mod clar terilor, dac va fi cazul.

2.Pe perioada executrii contractului, Executantul se oblig s nu aduc atingere obiceiurilor politice, culturale i religioase dominante n Romania, respectnd totodat i drepturile omului.

3. Cnd Executantul sau oricare din subcontractantii si, personalul, experii, agenii sau subordonaii si se ofer s dea, ori sunt de acord s ofere ori s dea, sau dau oricrei persoane, mit, bunuri n dar, faciliti ori comisioane n scopul de a determina ori recompensa ndeplinirea sau nendeplinirea oricrui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract ncheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoan n legtur cu prezentul contract sau cu orice alt contract ncheiat cu acesta, Achizitorul poate decide ncetarea prezentului contract conform prevederilor art.25, fr a aduce atingere niciunui drept anterior dobndit de executant.

4.Plile ctre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, i att Executantul ct i personalul su salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa i salariaii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaie, plat indirect ori orice alt form de retribuie n legtur cu sau pentru executarea obligaiilor din prezentul contract.

5.Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeven, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate n scopurile Contractului, fr aprobarea prealabil n scris a Achizitorului.

6.Executantul i personalul su vor respecta secretul profesional, pe perioada executrii Contractului, inclusiv pe perioada oricrei prelungiri a acestuia, i dup ncetarea acestuia. n acest sens, cu excepia cazului n care se obine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul i personalul su, salariat ori contractat de acesta, incluznd conducerea i salariaii din teritoriu, nu vor divulga niciodat oricrei alte persoane sau entiti, nicio informaie confidenial divulgat lor sau despre care au luat cunotin i nu vor face public nicio informaie referitoare la recomandrile primite n cursul sau ca rezultat al derulrii prezentului contract. Totodat, Executantul i personalul su nu vor utiliza n dauna Achizitorului informaiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetrilor desfurate n cursul sau n scopul executrii prezentului Contract.

7.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dac apar totui astfel de cheltuieli, Contractul poate nceta conform art.25 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menionate n prezentul contract sau care nu rezult dintr-un contract valabil ncheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrri executate i legitime, comisioanele pltite unui destinatar care nu este n mod clar identificat sau comisioanele pltite unei societi care potrivit tuturor aparenelor este o societate interpus.

8.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiiile n care se execut prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faa locului pe care o consider necesar pentru strngerea de probe n cazul oricrei suspiciuni cu privire la existena unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.11 Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate msurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaie care ar putea compromite executarea obiectiv i imparial a prezentului contract. Conflictele de interese pot aprea n mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitilor politice ori de naionalitate, al legturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricror alte legturi ori interese comune. Orice conflict de interese aprut n timpul executrii prezentului contract trebuie notificat n scris achizitorului, n termen de 15 zile de la apariia acestuia.

2. Achizitorul i rezerv dreptul de a verifica dac msurile luate sunt corespunztoare i dac este necesar, poate solicita msuri suplimentare. Executantul se va asigura c personalul su, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea i salariaii din teritoriu, nu se afl ntr-o situaie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va nlocui, n 15 zile i fr vreo compensaie din partea Achizitorului, orice membru al personalului su salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaii din teritoriu, care se regsete ntr-o astfel de situaie.

3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromit independena ori pe cea a personalului su, salariat sau contractat, inclusiv conducerea i salariaii din teritoriu. n cazul n care executantul nu-i menine independena, achizitorul, fr afectarea dreptului acestuia de a obine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaiei de conflict de interese, va putea decide ncetarea de plin drept i cu efect imediat a prezentului contract, n condiiile prevzute la art.25

4. Executantul nu are dreptul de a angaja, n scopul ndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse n cadrul aplicrii procedurii de atribuire aferent acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puin 12 luni de la ncheierea contractului, sub sanciunea nulitii contractului respectiv pentru cauz imoral.

10.12 Legislaia Muncii i Programul de lucru

1. Executantul va respecta ntreaga legislaie a muncii care se aplic personalului, inclusiv legislaia n vigoare privind angajarea, programul de lucru, sntate, securitatea muncii, asisten social, emigrare i repatriere, i i va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare i condiii de munc care nu vor fi inferioare celor stabilite n cadrul ramurii de activitate n care se desfoar lucrarea.

3. Executantul i va obliga pe angajaii si s se conformeze tuturor legilor n vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

4.Activitatea pe antier nu se va desfura n zilele de srbtori oficiale, zilele de odihn i uzanele religioase sau de alt natur, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrtoare sau n afara programului normal de lucru specificat n contract, cu urmtoarele excepii:

a) se specific altfel n contract

b) reprezentantul/reprezentanii achizitorului i d consimmntul;

c) activitatea nu poate fi evitat sau este necesar pentru protecia vieii sau a proprietii sau pentru sigurana lucrrilor, caz n care executantul va informa imediat persoana autorizata de achizitor. 5. Executantul l va informa pe achizitor n privina programului su de lucru planificat pentru fiecare sptmn / fiecare lun de executare a prezentului contract, astfel nct persoana autorizata de achizitor s aib posibilitatea de a planifica i asigura continuitatea supravegherii lucrrilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.13 Faciliti pentru personal i fora de munc

1. Executantul va asigura i va ntreine toate cele necesare pentru cazare precum i facilitile sociale pentru personalul su. De asemenea, executantul va asigura faciliti i pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaii si s locuiasc temporar sau permanent n nicio structur care face parte din lucrrile permanente.

10.14 Sntatea i securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va rspunde pentru securitatea i prevenirea accidentelor pe antier. Aceast persoan trebuie s fie calificat pentru o astfel de rspundere i s aib autoritatea de a emite dispoziii i de a lua msurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul execuiei lucrrilor, executantul are obligaia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, n scopul exercitrii rspunderii i autoritii sale.3. Executantul poart ntreaga rspundere n cazul producerii accidentelor de munc, evenimentelor i incidentelor periculoase, mbolnvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de ctre lucrtorii si i cei aparinnd societilor care desfoar activiti pentru acesta (subcontractani), n conformitate cu prevederile Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006 i a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum i orice modificare legislativ aprut pe timpul desfurrii contractului.

4. n cazul producerii unor accidente de munc, evenimente sau incidente periculoase n activitatea desfurat de executant, acesta va comunica i cerceta accidentul de munc/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care l va nregistra la Inspectoratul Teritorial de Munc pe raza cruia s-a produs.

5. Executantul va pstra un registru i va ntocmi rapoarte privind sntatea, securitatea i facilitile sociale ale persoanelor, conform cerinelor persoanei autorizate de achizitor.6. Achizitorul va nregistra numai evenimentele produse propriilor angajai.

10.15 Personalul i echipamentul

1. Personalul executantului va avea calificarea, competena i experiena corespunztoare pentru domeniile respective de activitate.

2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului s nlture (sau s dispun s fie nlturat) orice persoan angajat pe antier, care:

a) persist n purtare necorespunztoare sau n lips de responsabilitate;

b) ndeplinete ndatoririle sale cu incompeten sau neglijen;

c) nu respect oricare din prevederile prezentului contract;

d) persist ntr-un comportament care pericliteaz sigurana, sntatea sau protecia mediului.

3. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal precum i al fiecrui tip de utilaj existent pe antier.

Articol 11 Obligaiile achizitorului

11.1.La nceperea lucrrilor achizitorul are obligaia de a obine toate autorizaiile i avizele necesare execuiei lucrrilor.

11.2.(1) Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, fr plat, dac nu s-a convenit altfel, urmtoarele:

a) amplasamentul lucrrii, liber de orice sarcin;

b) suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de antier;

c) cile de acces rutier i racordurile de cale ferat;

d) racordurile pentru utiliti (ap, gaz, energie, canalizare etc.), pn la limita amplasamentului antierului.

(2) Cheltuielile pentru consumul de utiliti, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de msurat se suport de ctre executant.

11.3.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricror alte informaii furnizate executantului, precum i pentru dispoziiile i livrrile sale.11.4 Alte obligatii

1. Achizitorul va numi i autoriza un reprezentant. Persoana autorizat de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

2. n orice situaie n care persoana autorizat i exercit o autoritate specific pentru care este necesar aprobarea achizitorului, se va considera (in interesul contractului) c acordul acestuia, a fost dat.

3. Persoana autorizat acioneaz n numele achizitorului de fiecare dat cnd ndeplinete sarcini sau exercit autoritatea atribuit sau implicat de contract.

4. Persoana autorizat nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatar, de sarcinile, obligaiile sau responsabilitile prevzute n prezentul contract.

5. Orice aprobare, verificare, certificat, consimmnt, examinare, inspecie, instrucie, notificare, propunere, cerere, test sau alte aciuni similare ntreprinse de persoana autorizat nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepane i neconformiti.

6. n cazul n care achizitorul intenioneaz s nlocuiasc persoana autorizat, acesta are obligaia de a transmite executantului, o ntiinare cuprinznd numele, adresa i experiena relevant a celui care este potenialul nlocuitor al persoanei autorizate.

Articol 12 Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 12.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, executantul nu reuete s-i ndeplineasc obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul este ndreptit de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu 0,1% din restul de executie pentru fiecare zi de ntrziere pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor.

12.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu 0,1% din plata neefectuat pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor.

12.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenei obligaiilor asumate conform prezentului contract.

12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiilor asumate, care depeste valoarea penalitilor ce pot fi percepute n condiiile art.12.1 i 12.2, n completare, prile datoreaz daune interese n condiiile dreptului comun.

12.5- Nerespectarea de ctre pri a obligaiilor prevzute n prezentul contract d dreptul prii lezate s considere contractul reziliat de plin drept fr nicio alt formalitate i fr nicio alt procedur judiciar sau extrajudiciar. Prezentul pact comisoriu de grad IV i produce efectele de la data scadenei obligaiilor neefectuate. 12.6- Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris adresat executantului, fr nici o compensaie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia n condiiile privind procedura insolvenei, cu modificrile i completrile ulterioare, cu condiia ca aceast renunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru executant. n acest caz, acesta are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Articol 13 Garania de bun execuie a contractului

13.1 Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garania de bun execuie se constituie printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri n condiiile art. 90 din H.G. nr. 925/2006 si/sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si / sau prin depunerea unor sume in numerar la caseria autoritatii contractante.Ofertantul va mentiona in oferta sa financiara, sau intr-o solicitare prezentata la semnarea contractului, modul de constituire a garantiei de buna executie.

Ofertantul declarat ctigtor are obligaia de a constitui garania de bun execuie a contractului n condiiile de mai sus cel mai trziu n termen de 15 zile de la data semnrii contractului, sub sanciunea rezilierii acestuia.

Dac prile convin, garania de bun execuie se poate constitui i prin reineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale. n cazul acesta contractantul are obligaia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent n administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziia autoritii contractante. Suma iniial care se depune de ctre contractant n contul de disponibil astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului, autoritatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont de disponibil prin reineri succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului pn la concurena sumei stabilite drept garanie de bun execuie n documentaia de atribuire. Autoritatea contractant va ntiina contractantul despre vrsmntul efectuat, precum i despre destinaia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse pli att de ctre contractant, cu avizul scris al autoritii contractante care se prezint unitii Trezoreriei Statului, ct i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scris a autoritii contractante n favoarea creia este constituit garania de bun execuie, n situaia prevzut la art. 91. Contul astfel deschis este purttor de dobnd n favoarea contractantului.NOTA: Conf. art. 16 (2) din Legea 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii intreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii..13.2. (1) n situaia n care prile convin prelungirea termenului de execuie a lucrrii contractate, precum i pentru orice motiv (inclusiv fora major) executantul are obligaia de a prelungi valabilitatea garaniei de bun execuie, cu durata corespunztoare prelungirii termenului de execuie, n maxim 15 zile de la data semnrii de ctre pri a actului adiional de prelungire.

(2) Garania de bun execuie ce se va prelungi va fi valabil de la data expirrii celei iniiale pe perioada de prelungire a termenului de executie i pn la semnarea procesului verbal de recepie final.13.3 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul administrativ de ncepere a contractului numai dup ce executantul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie.

13.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac executantul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru executantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.

13.5 (1) Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie dup cum urmeaz:a) 70% din valoarea garaniei, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, dac nu a ridicat pana la acea data pretenii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor executate, pe baza procesului-verbal de recepie finala.

(2) Procesele-verbale de recepie final pot fi ntocmite i pentru pri din lucrare, dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i funcional.

13.6-Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

Articol 14 Instalarea, organizarea, securitatea i igiena antierului 14.1. Instalarea antierului

1. Executantul achiziioneaz pe cheltuiala i riscul su terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea antierului, n msura n care cele care i-au fost puse la dispoziie de achizitor nu sunt suficiente.

2. Executantul suport toate schimbrile referitoare la construirea i ntreinerea instalaiilor antierului, cuprinznd cile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaiei publice.

3. Dac accesul pe antier nu se poate realiza dect pe ap sau prin lucrri de dragare, ndiguire, executantul trebuie s pun gratuit la dispoziia achizitorului i/sau a persoanei autorizate a acestuia precum i a angajailor acestuia o ambarcaiune ori de cte ori este nevoie.

4. Executantul trebuie s afieze la locul antierului un panou care s conin informaiile prevzute de legislaia aplicabil n domeniu.

14.2. Depozitarea pmntului excavat1. a. Executantul achiziioneaz pe riscul i cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de depozitare temporar a pmntului excavat n plus fa de terenurile pe care achizitorul le pune la dispoziie acestuia ca loc de depozitare definitiv sau provizorie.

b. Executantul trebuie s prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispoziiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite dac motivele de interes general, cum ar fi protecia mediului, le impun.

14.3. Securitatea i igiena antierului 1. Executantul va lua toate msurile n ceea ce privete securitatea proprie, a personalului su, precum i ale terilor n vederea evitrii accidentelor pe antier.Acesta va avea n vedere toate reglementrile i instruciunile autoritilor competente.

2. Executantul asigur iluminatul i curenia antierului att n interior, ct i n exterior. n msura n care este nevoie executantul va asigura i mprejmuirea antierului.

3. Executantul va lua toate msurile necesare ca lucrrile pe care le execut s nu reprezinte pericole pentru teri sau circulaia public, dac aceasta nu este deviat.

4. Punctele de trecere periculoase pe toat lungimea cilor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Cile de acces trebuie s fie iluminate i, la nevoie pzite.

5. Executantul ia toate msurile necesare pentru a asigura igena instalaiilor de pe antier destinate personalului, chiar i prin instalarea reelelor de alimentare cu ap potabil i de salubritate, dac complexitatea antierului o justific.

6.Toate msurile de securitate i igen prevzute mai sus sunt n sarcina executantului.

7. n cazul n care executantul nu i ndeplinete obligaiile specificate mai sus i fr a nclca atribuiile autoritilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate s ia msurile necesare nainte ca notificarea privind nendeplinirea obligaiilor s produc efecte.

8. n caz de urgen sau pericol, aceste msuri se vor lua fr notificare prealabil.

9. Intervenia autoritilor competente sau a achizitorului nu absolv executantul de responsabiliti.

10. Achizitorul informeaz executantul de toate disfuncionalitile cauzate de personalul de intervenie pe antier mpiedicnd buna desfurare a activitii acestuia.

11. Executantul va lua toate msurile necesare pentru remedierea disfuncionalitilor constatate.

14.4. Msuri mpotriva muncii la negru

1. Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie s impun personalului s poarte n permanen, n incinta antierului, un element de identificare, coninnd informaii cu privire la persoan i angajator.

2. Executantul sau fiecare membru al asocierii este obligat s stabileasc o nregistrare care s cuprind toate persoanele angajate care au acces pe antier.

3. nregistrarea prevzut la 14.4.2 este inut la zi i pus la dispoziia persoanei autorizate de achizitor i a tuturor autoritilor competente.

4. Executantul i informeaz subcontractanii c aceste obligaii le sunt aplicabile. El rmne responsabil de respectarea acestora pe toat durata de execuie a lucrrilor.

14.5. Semnalizarea antierului i paza circulaiei publice

1. Atunci cnd lucrrile afecteaz circulaia public, semnalizarea utilizrii de ctre public trebuie s fie conform cu reglementrile n materie. Aceasta se realizeaz sub controlul serviciilor competente de ctre executant aceasta din urm avnd ca responsabilitate furnizare i montarea de panouri i dispozitive de semnalizare fr a aduce atingere articolului 14.3.4.

2. Dac execuia lucrrilor presupune devierea circulaiei, executantul este responsabil, n aceleai condiii, de la executarea i ntreinerea semnalizrii la extremitile seciunilor unde circulaia este ntrerupt i a semnalizrii drumurilor deviate.

14.6. Meninerea reelelor de comunicaii i a debitului de ap

1. Executantul trebuie s conduc execuia potrivit instruciunilor date i a restriciilor, n special a celor care fac referire la reelele de comunicaii i la debitul de ap, astfel nct s menin n condiii normale de funcionare reelele de orice natur care traverseaz antierul.

2 n cazul n care executanul nu i ndeplinete obligaiile specificate mai sus i fr a nclca atribuiile autoritilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate s ia msurile necesare nainte ca notificarea privind nendeplinirea obligaiilor s produc efecte.

3. n caz de urgen sau pericol aceste msuri se vor lua fr notificare prealabil.

4. Intervenia autoritilor competente sau a achizitorului nu absolv de responsabiliti executantul.

14.7. Constrngeri speciale pentru execuia lucrrilor n apropierea ariilor protejate

Dac execuia lucrrilor se desfoar n apropierea ariilor protejate sau deintoare de certificate de protecie a mediului, executantul trebuie s ia, pe riscul i cheltuiala sa, msurile necesare pentru a reduce n msura n care este posibil, efectele care pot cauza dificulti de acces, zgomotul motoarelor, vibraii, fum i praf.

14.8. Demolarea construciilor

1. Executantul nu poate demola construciile din interiorul antierului nainte de a notifica achizitorul. Notificarea va fi transmis acestuia cu 7 zile nainte, iar netransmiterea unui rspuns din partea achizitorului se consider acord cu privire la demolarea construciilor.

2. n privina seleciei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziiilor legislaiei n domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

14.9. Utilizarea explozibililor

1. Executantul trebuie s ia pe riscul i cheltuiala sa, toate msurile necesare pentru ca utilizarea explozibililor s nu prezinte niciun risc pentru personal su sau pentru alii i a nu cauza pagube proprietii sau vecintilor.

2. n timpul desfurrii lucrrilor i n special dup explozie, executantul trebuie s examineze fragmentele excavate i straturile superioare ale craterului pentru ca pri de roc sau alte elemente s nu cad sau s alunece direct sau indirect n crater.

3. Executantul trebuie deasemenea, s se asigure c niciun material susceptibil de explozie nu rmne pe antier sau n cazul n care rmne, s asigure procedura de detonare, tratare, neutralizare.

14.10. Gestiunea deeurilor pe antier

Principii generale

1.Valorificarea sau eliminarea deeurilor create prin lucrrile care fac obiectul prezentului contract, intr n responsabilitatea achizitorului ca productor al deeurilor i a executantului ca deintor al deeurilor pe durata execuiei lucrrilor.

2.Executantul este productorul deeurilor n privina ambalajelor produselor pe care le folosete i a celor rezultate din interveniile sale.

3.Executantul efectueaz tranzaciile prevzute n legislaie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deeurilor rezultate ca urmare a lucrrilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementrilor legale.

4. Pentru deeurile periculoase se vor utiliza formularele specifice legislaiei n vigoare.

5. nainte de nceperea lucrrilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaiile pe care le consider necesare pentru valorificarea i eliminarea deeurilor, conform prevederilor legale.

6.Executantul va lua permanent msuri pentru ndeprtarea materialelor neimplicate n lucrri .

7. Pe msur ce lucrrile avanseaz, executantul va degaja de deeurile rezultate, amplasamentul pus la dispoziie pentru execuia lucrrilor.

Articol 15 nceperea i execuia lucrrilor

15.1. (1) Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile la data predrii amplasamentului i semnarea procesului verbal de predare primire.

(2) Predarea amplasamentului se va face n termen de maxim 7 zile de la data constituirii garaniei de bun execuie a contractului. (3) n vederea predrii amplasamentului, cu cel puin 3 zile nainte de expirarea termenului prevzut la art. 15.1. alin.(2), achizitorul prin reprezentantul su mputernicit, va emite ordinul de ncepere a lucrrii prin care va solicita prezentarea executantului n vederea predrii amplasamentului, semnrii procesului verbal de predare-primire i nceperea execuiei lucrrii.

(4) Executantul are obligaia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire i de a ncepe executarea lucrrii cel mai trziu la expirarea termenului prevzut la art. 15.1 alin. (2), sub sanciunea aplicrii de penaliti pentru fiecare zi de ntarziere n cuantumum de 0,1% din valoarea contractului fr TVA. (5) Executantul nu datoreaz penaliti pentru nepreluarea amplasamentului, n termenul prevzut la art.15.1. alin.(2), dac acest fapt se datoreaz vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului administrativ de ncepere a lucrrii) sau unui caz de for major.

(6) Neprezentarea executantului n vederea prelurii amplasamentului i nceperea executrii lucrrii contractate n termen de 30 zile de la data expirrii termenului prevzut la art. 15.1. alin. (2), atrage rezilierea contractului cu consecina reinerii garaniei de bun execuie i suplimentar plata de daune-interese pentru diferena dintre cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului i valoarea garaniei de bun execuie constituit. Rezilierea intervine de drept fr punere n ntrziere i fr a fi necesar ndeplinirea vreunei alte formaliti.

(7) Consecinele menionate la clauza 15.1. alin. (6) nu se vor produce n cazul n care depirea termenului se datoreaz vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului administrativ de ncepere a lucrrii) sau unui caz de for major.

(8) nainte de nceperea execuiei lucrrii se vor ncheia convenii privind respectarea condiiilor PSI, de mediu i SMM. Accesul n amplasament i nceperea execuiei lucrrii nu este permis n lipsa conveniilor.

15.2. Executantul trebuie s notifice achizitorului i Inspeciei de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului data nceperii efective a lucrrilor.15.3. (1) Executantul are obligaia de a derula i finaliza lucrrile conform cerintei achizitorului i s fie terminate la data stabilit. Datele intermediare prevzute n graficele de execuie, se 15.4. n cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau dac nu i ndeplinete ndatoririle prevzute in contract, achizitorul este ndreptit s-i fixeze executantului un termen pn la care activitatea s intre n normal i s l avertizeze c, n cazul neconformrii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

15.5 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de a stabili conformitatea lor cu specificaiile din anexele la prezentul contract. Prile contractante au obligaia de a notifica, n scris, una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor atestai profesional pentru acest scop, i anume responsabilul tehnic cu execuia din partea executantului i dirigintele de antier sau, dac este cazul, alt persoan fizic sau juridic atestat potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc, n ateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea obligaiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor ascunse. 15.6. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aprea i asupra circumstanelor care pot afecta negativ lucrrile, pot majora preul contractului sau provoca ntrzieri n execuia lucrrilor. Achizitorul poate solicita executantului s transmit o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanelor menionate i/sau o propunere de soluionare a acestora.

15.7- (1) Materialele puse n oper trebuie s fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie; verificrile i testrile materialelor folosite la execuia lucrrilor, precum i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la contract. )

(2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru verificarea, msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv manopera aferent acestora, revin executantului, cu excepia probelor i ncercrilor solicitate de achizitor i neprevzute n devizul ofertei.

(3) Probele neprevzute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau materiale puse n oper vor fi suportate de executant dac se dovedete c materialele nu sunt corespunztoare calitativ sau c manopera nu este n conformitate cu prevederile contractului. n caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.8. Lucrrile, componentele, materialele i produsele se vor conforma specificaiilor, schielor, studiilor, modelelor, eantioanelor i altor cerine prevzute de contract care trebuie s fie la dispoziia achizitorului (reprezentantului acestuia) n scopul identificrii pe toat perioada execuiei.

15.9. Executantul este singurul responsabil fa de achizitor pentru furnizarea i punerea n oper a materialelor precum i pentru defeciunile ce pot aprea ca urmare a asamblrii lor.

15.10. Executantul garanteaz c materialele, furniturile i echipamentele utilizate sunt noi, de prim calitate, standardizate i uor de nlocuit ntr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile i echipamentele folosite trebuie s fie conforme cu specificaiile tehnice i reglementrile i normele europene precum i cu dispoziiile din documentele contractului.

15.11 (1) Executantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri de lucrare, la dispoziia achizitorului, i de a reface aceast parte sau pri de lucrare, dac este cazul.

(3) n cazul n care se constat c lucrrile sunt de calitate corespunztoare i au fost executate conform documentaiei de execuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea i refacerea vor fi suportate de ctre achizitor, iar n caz contrar, de ctre executant.

Articol 16 ntrzierea, suspendarea i reluarea execuiei lucrrilor

16.1 - n cazul n care:

a) volumul sau natura lucrrilor neprevzute; sau

b) condiiile climaterice excepional de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreaz executantului i nu a survenit prin nclcarea contractului de ctre acesta ndreptesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuie a lucrrilor sau a oricrei pri a acestora, atunci prin consultare, prile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul.

16.2.- (1) Suspendarea execuiei lucrrilor din motivul prevzut la pct.b al art. 16.1. se realizeaz la dispoziia scris a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculat lund n considerare perioada de suspendare, adugndu-se o durat suplimentar apreciat de comun acord pentru reintrarera n ritmul normal.

16.3 - Fr a prejudicia dreptul executantului prevzut n art.____ acesta are dreptul de a suspenda lucrrile sau de a diminua ritmul execuiei dac achizitorul nu pltete n termen de 28 zile de la expirarea termenului prevzut la art.___; n acest caz va notifica, n scris acest fapt achizitorului.

16.4.Achizitorul poate oricnd dispune executantului, prin notificare prealabil, suspendarea executrii unei pri sau a tuturor lucrrilor. Pe perioada suspendrii, executantul are obligaia de proteja, pstra i asigura paza acelei pri sau a tuturor lucrrilor mpotriva deteriorrii, pierderii sau degradrilor.

16.5. n cazul n care executantul va nregistra ntrzieri ca urmare a suspendrii lucrrilor i/sau ca rezultat al relurii acestora, executantul va transmite achizitorului o ntiinare avnd dreptul, dup caz la o prelungire a duratei de execuie dac terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat.16.6. Executantul nu va fi ndreptit la o prelungire a duratei de execuie dac aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinelor unor lucrrilor sau materialelor necorespunztoare sau a consecinelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

Articol 17 Finalizarea i recepia lucrrilor

1 - Ansamblul lucrrilor sau dac este cazul, oricare parte a lor, prevzut a fi finalizat ntr-un termen stabilit, trebuie finalizat n termenul convenit, termen care se calculeaz de la data nceperii lucrrilor.2 - (1)La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica, n scris, achizitorului c sunt ndeplinite condiiile de recepie, solicitnd acestuia convocarea comisiei de recepie;

(2) Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dac sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de recepie. n cazul n care se constat c sunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i finalizare. Dup constatarea remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepie.3. - Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile n vigoare. n funcie de constatrile fcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepia.4. - Recepia se poate face i pentru pri ale lucrrii, obiect sau parte din construcie, independent , care poate fi utilizat separat.

Articol 18 Perioada de garanie acordat lucrrilor

18.1 - Perioada de garanie decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor i pn la recepia final.18.2 - (1) Executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de achizitor, de a executa pe propria cheltuial toate lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor i a altor defecte calitative aprute din vina sa, att n perioada de execuie, ct i n perioada de garanie.(2) Executantul are obligaia de a executa toate activitile prevzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, n cazul n care ele sunt necesare datorit:

a) utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijenei sau nendeplinirii de catre executant a oricreia dintre obligaiile explicite sau implicite care i revin n baza contractului.

(3) n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate de ctre acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi evaluate i pltite ca lucrri suplimentare.

18.3 - n cazul n care executantul nu execut lucrrile prevazute la art.18.2 alin.(2), achizitorul este ndreptit s angajeze i s plteasc alte persoane care s le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrri vor fi recuperate de ctre achizitor de la executant sau reinute din sumele cuvenite acestuia.18.4. Garania lucrrilor executate este de 60 de luni de la data semnrii procesului verbal de recepie la terminarea lucrrilor precum i dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten rezultate din nerespectarea normelor de execuie.18.5. Termenul minim de remediere a defectiunilor aparute va fi de 24 ore de la momentul constatarii acestora de catre contractant iar termenul mediu de remediere a defectiunilor aparute va fi de 72 ore de la momentul constatarii acestora de catre contractant.Articol 19 Modaliti de plat

19.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n termen de 30 zile de la emiterea facturii de ctre acesta din urm.

19.2 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de maxim 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrrilor sau de a diminua ritmul execuiei i de a beneficia de reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor zilei de efectuare a plii. Imediat ce achizitorul i onoreaz restana, executantul va relua executarea lucrrilor n termen de maxim 5 zile.19.3 - (1) Plile pariale trebuie s fie fcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrrilor executate conform contractului, n maxim 30 de zile. Lucrrile executate trebuie s fie dovedite ca atare printr-o situaie de lucrri provizorii, ntocmit astfel nct s asigure o rapid i sigur verificare a lor. Din situaiile de lucrri provizorii achizitorul va putea face sczminte pentru servicii fcute executantului i convenite cu acesta. Alte sczminte nu se pot face dect n cazurile n care ele sunt prevzute n prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Plile pariale se efectueaz, de regul, la intervale lunare, dar nu influeneaz responsabilitatea i garania de bun execuie a executantului; ele nu se consider, de ctre achizitor, ca recepie a lucrrilor executate.

19.4 - Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea i acceptarea situaiei de plat definitive de ctre achizitor. Dac verificarea se prelungete din diferite motive, dar n special, datorit unor eventuale litigii, contravaloarea lucrrilor care nu sunt n litigiu va fi platit imediat.

19.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pna cnd procesul verbal de recepie final nu va fi semnat de comisia de recepie, care confirm c lucrrile au fost executate conform contractului. Recepia final va fi efectuat conform prevederilor legale, dup expirarea perioadei de garanie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrrile executate nu va fi condiionat de eliberarea certificatului de recepie final.Articolul 1 19.6. Executantul va achita cuantumul taxei pe valoare adugat (TVA) ageniilor guvernamentale competente din Romnia n conformitate cu legislaia n vigoare. Un executant strin va desemna un reprezentant fiscal n Romnia, care va ndeplini obligaiile privind plata taxei pe valoarea adugat. Fiecare facturare de TVA remis de ctre executant se va face n moneda lei (RON).

Articol 20 Ajustarea preului contractului

20.1. Pentru lucrrile executate, plile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la prezentul contract.

20.2. Preul contractului este ferm i nu se ajusteaz.

Articolul 21 Asigurri-nu este cazulArticol 22 Subcontractanti

22.1 - Executantul are obligaia de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.

(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, se constituie n anex la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de executant de modul n care i ndeplinete partea sa din contract.

22.4. Orice convenie prin care executantul ncredineaz o parte din realizarea prezentului Contract ctre un ter, este considerat a fi un contract de subcontractare.

22.5 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract sau i-a ndeplinit-o necorespunztor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preul contractului i nu se va efectua dect dup notificarea achizitorului i primirea aprobrii din partea acestuia.

22.6.- Orice schimbare a subcontractantului fr aprobarea prealabil n scris a achizitorului sau orice ncredinare a serviciilor/lucrrilor de ctre subcontractant ctre tere pri va fi considerat o nclcare a prezentului contract.

22.7.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face n termen de .... de zile la data primirii notificrii, motivnd decizia sa n cazul respingerii aprobrii.

22.8 - Executantul nu are dreptul de a nlocui subcontractanii nominalizai n cazul n care nlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anex la prezentul contract.

22.9 - Executantul va rspunde pentru actele i faptele subcontractantilor si i ale experilor, agenilor, salariailor acestora, ca i cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de ctre achizitor a subcontractrii oricrei pri a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaiile sale din prezentul contract.

22.10- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale ntre subcontractant i achizitor.

Articol 23 Drepturi de proprietate intelectual23.1. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acord achizitorului licen permanent, transferabil, neexclusiv i scutit de tax de redeven, pentru a copia, folosi i transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea i folosirea modificrilor acestora.

(2) Aceast licen:

a) se va aplica pe ntreaga durat de via programat sau efectiv (cea mai lung din cele dou) a prilor relevante ale lucrrii;

b) va da dreptul oricrei persoane care se afl n posesia licit a sectoarelor relevante de lucrri s multiplice, s foloseasc i s transmit documentele executantului n scopul finalizrii, operrii, ntreinerii, modificrii, ajustrii, reparrii i demolrii lucrrilor, i

c) n cazul n care documentele executantului se gsesc n forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe antier i alte locuri prevzute n prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate i nlocuite de ctre executant.

23.2. Documentele executantului nu vor fi, fr acceptul acestuia, copiate sau transmise de ctre achizitor (sau n numele acestuia) unei tere pri pentru a fi utilizate n alte scopuri dect cele permise de prezentul contract.

Articol 24 Cesiunea

24.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, asa cum au fost stipulate si asumate initial.

24.2. - Prestatorul poate cesiona dreptul su de a ncasa contraprestaia serviciilor prestate, n condiiile prevzute de dispoziiile Codului Civil.

24.3. Solicitrile de plat ctre teri pot fi onorate numai dup operarea unei cesiuni n condiiile art.24.2.Articol 25 ncetarea i rezilierea contractului

25.1 Prezentul contract va nceta de drept dac n termen 30 de zile de la data emiterii ordinului administrativ de ncepere, executantul nu a demarat execuia contractului n cauz.

25.2 ncetarea prezentului contract n condiiile art.25.1. nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului i executantului dobndite n baza prezentului contract.

25.3 Suplimentar fa de cauzele de ncetare definite la art.25.1, achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) dup acordarea unui preaviz de 20 de zile executantului, fr necesitatea unei alte formaliti i fr intervenia vreunei autoriti sau instane de judecat, n oricare dintre situaiile urmtoare, dar nelimitndu-se la acestea:

a) executantul nu execut contractul n conformitate cu obligaiile asumate;

b)executantul refuz sau omite s aduc la ndeplinire dispoziiile emise de ctre achizitor sau de ctre reprezentantul su autorizat;

c)executantul cesioneaz contractul sau subcontracteaz fr a avea acordul scris al achizitorului;

d)executantul face obiectul unei proceduri de insolven, dizolvare, administrare judiciar sau sub controlul altei autoriti, a ncheiat o nelegere cu creditorii privind plata datoriilor, i-a suspendat activitatea, sau se afl ntr-o situaie asemntoare rezultnd dintr-o procedur similar reglementat de legislaia sau reglementrile la nivel naional;

e)executantul a fost condamnat pentru o infraciune n legtur cu exercitarea profesiei printr-o hotrre judectoreasc definitiv;

f)executantul se afl n culp profesional grav ce poate fi dovedit prin orice mijloc de prob pe care Achizitorul l poate justifica;

g)mpotriva executantului a fost pronunat o hotrre avnd autoritate de lucru judecat cu privire la fraud, corupie, implicarea ntr-o organizaie criminal sau orice alt activitate ilegal n dauna intereselor financiare ale CE;

i)are loc orice modificare organizaional care implic o schimbare cu privire la personalitatea juridic, natura sau controlul executantului, cu excepia situaiei n care asemenea modificri sunt nregistrate ntr-un act adiional la prezentul contract;

j)apariia oricrei alte incapaciti legale care s mpiedice executarea contractului ;

k)executantul nu furnizeaz garaniile sau asigurrile solicitate, sau persoana care furnizeaz garania sau asigurarea nu este n msur s i ndeplineasc angajamentele.

25.4 Dac Achizitorul reziliaz Contractul, va fi ndreptit s recupereze de la executant fr a renuna la celelalte remedii la care este ndreptit n baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pn la un nivel egal cu valoarea contractului.

25.5. n cazul rezilierii contractului, achizitorul va ntocmi situaia lucrrilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor i lucrrilor provizorii, dup care se vor stabili sumele care urmeaz s le plteasc n conformitate cu prevederile contractului, precum i daunele pe care trebuie s le suporte executantul din vina cruia s-a reziliat contractul.

25.6 n cazul prevzut la art.25.5, achizitorul va convoca n maxim 20 de zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepie, care va efectua recepia cantitativ i calitativ a lucrrilor executate.

25.7. Oricare dintre pri ncalc prevederile Contractului prin nendeplinirea unei/unor obligaii care i revin potrivit acestuia, partea prejudiciat prin nclcare (dup caz, Achizitorul sau executantul) va fi ndreptit la urmtoarele remedii:

a)despgubiri; i/sau

b)rezilierea Contractului

25.8. Despgubirile pot fi:

a)Despgubiri Generale; sau

b)Penaliti contractuale.

25.9. n orice situaie n care achizitorul este ndreptit la despgubiri, poate reine aceste despgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garania de bun execuie, n conformitate cu prevederile art.____

25.10. Dup rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuiei lucrrilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziiile publice.

Articol 26 Fora major

26.1. Fora major este constatat de o autoritate competent.

26.2. Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.

26.3. ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar far a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.26.4. Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.

26.5. Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioada mai mare de ____ luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.

26.6. Nu va reprezenta o nclcare a obligaiilor din prezentul contract de ctre oricare din pri situaia n care executarea obligaiilor este mpiedicat de mprejurri de for major care apar dup data semnrii Contractului de ctre pri.

26.7. Executantul nu va rspunde pentru penaliti contractuale sau reziliere pentru neexecutare dac, i n msura n care, ntrzierea n executare sau alt nendeplinire a obligaiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de for major. n mod similar, Achizitorul nu va datora dobnd pentru plile cu ntrziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de ctre executant pentru neexecutare, dac, i n msura n care, ntrzierea Achizitorului sau alt nendeplinire a obligaiilor sale este rezultatul forei majore.

26.8 Dac oricare parte consider c au intervenit mprejurri de for major care pot afecta ndeplinirea obligaiilor sale, va notifica imediat celeilalte pri cu privire la natura, durata probabil i efectul probabil al mprejurrii de for major. n lipsa unor instruciuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua ndeplinirea obligaiilor sale n baza Contractului n msura n care acest lucru este posibil n mod rezonabil i va cuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru ndeplinirea obligaiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de for major. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative dect n urma instruciunilor n acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

26.9. Dac executantul suport cheltuieli suplimentare ca urmare a conformrii cu instruciunile achizitorului sau a utilizrii de mijloace alternative potrivit art.26.7. totalul sumelor corespunztoare acestor cheltuieli va fi certificat de ctre achizitor.

Articol 27 Soluionarea litigiilor

27.1 -Achizitorul i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.

27.2 -Dac, dup 30 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i executantul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare dintre pri poate solicita ca disputa s fie soluionat de ctre instanele judectoreti din Romnia.Articol 28 Limba care guverneaz contractul

28.1- Limba care guverneaz contractul este limba romn.

Articol 29 Comunicri

29.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris.

(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.

29.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

Articol 30 Legea aplicabil contractului

30.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

30.2- Executantul va respecta i se va supune tuturor legilor i reglementrilor n vigoare din Romnia . Executantul va despgubi achizitorul n cazul oricror pretenii i aciuni n justiie, rezultate din orice nclcari ale prevederilor n vigoare de ctre acesta, personalul su, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaii acestuia, precum i salariaii din teritoriu.

Prile au neles s ncheie azi _________ prezentul contract n ____ exemplare, cte un exemplar pentru fiecare parte. (se precizeaz data semnrii de ctre pri)ACHIZITOR,

EXECUTANT,

MUNICIPIUL TARGOVISTE

S.C. EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL P.PRIMAR Nume, prenume Jr. Daniel Cristian STAN Chirulli Andrea VICEPRIMARDIRECTOR ECONOMIC

Ec. Daniela POPA

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Dorin MAICAN

SECRETAR MUNICIPIU

Jr. Chiru Catalin CRISTEAAnexa 1

CONVENTIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA,

P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI

1. Partile contractante

1.1. Prezenta conventie se incheie intre :

MUNICIPIUL TARGOVISTE. cu sediul in str. Revolutiei, nr.1-3, Targoviste, judetul Dambovita, telefon 0245/6112222, fax 0245217951, cod unic de nregistrare 4279944, cont RO39TREZ27124650271XXXXX deschis la Trezoreria Targoviste reprezentat prin Jr. Daniel Cristian Stan, funcia P.PRIMAR -VICEPRIMAR n calitate de Achizitor, pe de o parte,

i EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in sat Dumbrava, Comuna Ulmi, str. Principala, nr. 220A, judet Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/1058/2006 atribuit in data de 09.10.2006, Codul Unic de Inregistrare 19083856, numat TVA 19083856, cont banacar RO51 BACX 0000 0045 6183 5000 deschis la Unicredit Bank, Targoviste, Romania, CONT NR. RO63TREZ2715069XXX004677, deschis la Trezoreria Targoviste n calitate de Contractant, pe de alt parte, reprezentata de Chirulli Andrea, Adminsitator, , pentru stabilirea obligatiilor si responsabilitatile partilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, p.s.i. si protectia mediului la executarea lucrarilor prevazute in contractul economic incheiat in vederea realizarii masurilor tehnico organizatorice necesa