model contract

of 49 /49
COMUNA ........................... S.C. ………………………………. NR……../……………………………… NR………... /…………………… CONTRACT DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între 1..................................................................... ..... denumirea autorităţii contractante cu sediul în .................................................................. telefon/fax .............................................. cod unic de înregistrare .................................................. cod fiscal ................................... , având cont deschis la Trezoreria ........................................................... .................... reprezentată prin domnul/doamna ........................................................ ....................................... (numele şi prenumele conducătorului), având funcţia de..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte, şi ……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic cu sediul în .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare în Registrul Comerţului .................................................. cod fiscal ................................... având cont deschis la cont (trezorerie, bancă) .........................................................reprez entat prin 1

Author: adina-ion

Post on 17-Dec-2015

41 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Model Contract

TRANSCRIPT

CONTRACT de EXECUIE LUCRRI

COMUNA ........................... S.C. .NR../ NR... /

CONTRACT DE EXECUIE DE LUCRRI

n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de lucrri,

ntre1.......................................................................... denumirea autoritii contractante cu sediul n .................................................................. telefon/fax .............................................. cod unic de nregistrare .................................................. cod fiscal ................................... , avnd cont deschis la Trezoreria ............................................................................... reprezentat prin domnul/doamna ............................................................................................... (numele i prenumele conductorului), avnd funcia de..............................................., n calitate de achizitor, pe de o parte,

i

... ................ ........................... . denumirea operatorului economic cu sediul n .................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare n Registrul Comerului .................................................. cod fiscal ................................... avnd cont deschis la cont (trezorerie, banc) .........................................................reprezentat prin domnul/doamna ............................................................................................... (numele i prenumele conductorului), avnd funcia de ..............................................., n calitate de executant, pe de alt parte.

Articolul 2. Definiii

n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:

a. contract prezentul contract i toate anexele sale;

b. achizitor i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;

c. preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea;II. fora major - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;

a. zi - zi calendaristic; an - 365 zile.

b. ordin administrativ: orice instruciune sau ordin emis de achizitor ctre executant privind execuia lucrrilor.c. act adiional: document ce modifica termenii i condiiile contractului de execuie. d. conflict de interese nseamn orice eveniment influennd capacitatea executantului de a exprima o opinie profesional obiectiv i imparial, sau care l mpiedic pe acesta, n orice moment, s acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv n legtur cu posibile contracte n viitor sau n conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricii sunt de asemenea aplicabile oricror sub-contractani, salariai i experi acionnd sub autoritatea i controlul executantului. e. despgubire general: suma, neprevzut expres n prezentul contract, care este acordat de ctre instana de judecat sau este convenit de ctre pri ca i despgubire pltibil prii prejudiciate n urma nclcrii contractului de proiectare i execuie lucrri de ctre cealalt parte. f. penalitate contractual: despgubirea stabilit n contractul de prestri servicii ca fiind pltibil de ctre una din prile contractante ctre cealalt parte n caz de nendeplinire a obligaiilor din contract;g. proiectul: proiectul (documentaia) n legtur cu care sunt executate lucrrile n conformitate cu prevederile din prezentul contract;h. sector de lucrare : obiect de construcie, parte a obiectivului de investiie cu funcionalitate distinct n cadrul ansamblului acestuia.

i. termene limit: perioade din contract care vor ncepe s curg din ziua urmtoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezint momentul de nceput al perioadelor respective. n cazul n care ultima zi a termenului se mplinete ntr-o zi nelucrtoare, termenul va expira la sfritul urmtoarei zile lucrtoare.j. garania de participare: suma de bani care se constituie de ctre ofertant n scopul de a proteja autoritatea contractant fa de riscul unui eventual comportament necorespunztor al acestuia pe ntreaga perioad derulat pn la ncheierea contractului de achiziie public.k. garania de bun execuie suma de bani care se constituie de ctre contractant n scopul asigurrii autoritii contractante de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului. l. garania acordat lucrrilor : perioada de timp cuprins ntre data recepiei la terminarea lucrrilor i data recepiei finale m. garania tehnic : n. perioad de notificare a defeciunilor nseamn perioada de timp cuprins ntre momentul identificrii defeciunii i momentul transmiterii ctre executant a notificrii privind defeciunile aprute la lucrri sau sectoare de lucrri (dup caz) n intervalul de timp cuprins ntre data recepiei la terminarea lucrrilor sau Sectoarele de Lucrri i recepia final, la expirarea perioadei de garanie acordat lucrilor.

Articolul 3. Interpretare

3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluznd i genul feminin i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit.3.3. Clauzele i expresiile vor fi interpretate prin raportare la ntregul contract.CLAUZE GENERALEArticolul 4. Obiectul contractului4.1 - Executantul se oblig s execute, s finalizeze i s remedieze orice defecte ale lucrrilor ......................................... ................................................ (denumirea lucrrii), n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit n prezentul contract pentru lucrrile prevzute la 4.1.

Sau, dup caz :4.3.- Achizitorul se oblig s plteasc executantului, pentru execuia, finalizarea lucrrilor i remedierea oricror defeciuni, n timpul i modalitatea descrise n prezentul contract, suma de (in litere ....), fr TVA, reprezentand valoarea de contract acceptat. La aceasta sum se va aduga taxa pe valoare adugat stabilit potrivit dispoziiilor legale aplicabile la momentul ncheierii contractului, n suma de: .. (n litere: .).

4.4.- Plata taxei pe valoare adaugat se efectueaz n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare.

4.5.- Din valoarea de contract acceptat de ., fr TVA, contribuia Comisiei Europene este in conformitate cu memorandumul de finanare n vigoare i amendamentele aferente.

Articolul 5. Preul contractului5.1. Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil executantului de ctre achizitor, conform graficului de pli, este de ..................................... lei fr TVA (dup caz .euro/alt valut), la care se adaug T.V.A. ................... lei.Articolul 6. Durata contractului

Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii de ctre pri i i produce efectele pn la ncheierea procesului verbal de recepie final a lucrrilor contractate i eliberarea garaniei bancare de bun execuie.

Articolul 7. Executarea contractului 7.1. Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie.(se precizeaz data la care intr n efectivitate contractul)

7.2. Executarea contractului se face n conformitate cu graficul de ndeplinire, anexa nr....parte integrant din prezentul contract.Articolul 8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos i fac parte integrant din prezentul contract :a) propunerea tehnica

b) propunerea financiar

c) garania de bun execuied) lista cu subcontractanii;

e) graficul de ndeplinire a contractului;Alte documente ce fac parte din contract(se enumer i alte documente pe care prile le neleg ca fiind ale contractului, avnd n vedere i dispoziiile art.95 din HG nr.925/2006.)

- contractele de asociere;

- instrumentul de garantare pentru constituirea garaniei de bun execuie;

- angajamentul ferm de susinere din partea unui ter

8.2. n cazul n care, pe parcursul ndeplinirii contractului, se constat faptul c anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinelor prevzute n caietul de sarcini, prevaleaz prevederile caietului de sarcini.

Articolul 9. Protecia patrimoniului cultural naional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrrii sunt considerate ca fiind proprietatea absolut a achizitorului i vor fi ncredinate n grija i sub autoritatea acesteia.

9.2 - Executantul are obligaia de a lua toate precauiile necesare pentru ca muncitorii si sau oricare alte persoane s nu ndeprteze sau s deterioreze obiectele prevzute la clauza 9.1, iar imediat dup descoperirea i nainte de ndeprtarea lor, de a ntiina achizitorul despre aceast descoperire i de a ndeplini dispoziiile primite de la achizitor privind ndeprtarea acestora. Dac din cauza unor astfel de dispoziii executantul sufer ntrzieri i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, prile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaia, de ndat ce a luat la cunotin despre descoperirea obiectelor prevzute la clauza 9.1, de a ntiina n acest sens organele de poliie i Comisia Monumentelor Istorice.

Articolul 10. Obligaiile generale ale executantului

10.1. Codul de conduit

1. Executantul va aciona ntotdeauna loial, imparial i ca un consilier de ncredere pentru Achizitor conform regulilor i/sau codului de conduit al profesiei sale, precum i cu discreia necesar. Se va abine s fac afirmaii publice n legtur cu proiectul sau lucrrile executate fr s aib aprobarea prealabil a achizitorului, precum i s participe n orice activiti care sunt n conflict cu obligaiile sale contractuale n raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul n niciun fel, fr a avea acordul prealabil scris al acestuia i va prezenta aceast obligaie n mod clar terilor, dac va fi cazul.

2. Pe perioada executrii contractului, Executantul se oblig s nu aduc atingere obiceiurilor politice, culturale i religioase dominante n Romania, respectnd totodat i drepturile omului.

3. Cnd Executantul sau oricare din subcontractantii si, personalul, experii, agenii sau subordonaii si se ofer s dea, ori sunt de acord s ofere ori s dea, sau dau oricrei persoane, mit, bunuri n dar, faciliti ori comisioane n scopul de a determina ori recompensa ndeplinirea sau nendeplinirea oricrui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract ncheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoan n legtur cu prezentul contract sau cu orice alt contract ncheiat cu acesta, Achizitorul poate decide ncetarea prezentului contract conform prevederilor art...., fr a aduce atingere niciunui drept anterior dobndit de executant.4. Plile ctre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, i att Executantul ct i personalul su salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa i salariaii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaie, plat indirect ori orice alt form de retribuie n legtur cu sau pentru executarea obligaiilor din prezentul contract.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeven, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate n scopurile Contractului sau ale Proiectului, fr aprobarea prealabil n scris a Achizitorului.

6. Executantul i personalul su vor respecta secretul profesional, pe perioada executrii Contractului, inclusiv pe perioada oricrei prelungiri a acestuia, i dup ncetarea acestuia. n acest sens, cu excepia cazului n care se obine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul i personalul su, salariat ori contractat de acesta, incluznd conducerea i salariaii din teritoriu, nu vor divulga niciodat oricrei alte persoane sau entiti, nicio informaie confidenial divulgat lor sau despre care au luat cunotin i nu vor face public nicio informaie referitoare la recomandrile primite n cursul sau ca rezultat al derulrii prezentului contract. Totodat, Executantul i personalul su nu vor utiliza n dauna Achizitorului informaiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetrilor desfurate n cursul sau n scopul executrii prezentului Contract.7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dac apar totui astfel de cheltuieli, Contractul poate nceta conform art.... din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menionate n prezentul contract sau care nu rezult dintr-un contract valabil ncheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrri executate i legitime, comisioanele pltite unui destinatar care nu este n mod clar identificat sau comisioanele pltite unei societi care potrivit tuturor aparenelor este o societate interpus.

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiiile n care se execut prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faa locului pe care o consider necesar pentru strngerea de probe n cazul oricrei suspiciuni cu privire la existena unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate msurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaie care ar putea compromite executarea obiectiv i imparial a prezentului contract. Conflictele de interese pot aprea n mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitilor politice ori de naionalitate, al legturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricror alte legturi ori interese comune. Orice conflict de interese aprut n timpul executrii prezentului contract trebuie notificat n scris achizitorului, n termen de ....zile de la apariia acestuia.

2. Achizitorul i rezerv dreptul de a verifica dac msurile luate sunt corespunztoare i dac este necesar, poate solicita msuri suplimentare. Executantul se va asigura c personalul su, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea i salariaii din teritoriu, nu se afl ntr-o situaie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va nlocui, n...zile i fr vreo compensaie din partea Achizitorului, orice membru al personalului su salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaii din teritoriu, care se regsete ntr-o astfel de situaie. 3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromit independena ori pe cea a personalului su, salariat sau contractat, inclusiv conducerea i salariaii din teritoriu. n cazul n care executantul nu-i menine independena, achizitorul, fr afectarea dreptului acestuia de a obine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaiei de conflict de interese, va putea decide ncetarea de plin drept i cu efect imediat a prezentului contract, n condiiile prevzute la art...

10.3. Legislaia Muncii i Programul de lucru

1. Executantul va respecta ntreaga legislaie a muncii care se aplic personalului , inclusiv legislaia n vigoare privind angajarea, programul de lucru, sntate, securitatea muncii, asisten social, emigrare i repatriere, i i va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare i condiii de munc care nu vor fi inferioare celor stabilite n cadrul ramurii de activitate n care se desfoar lucrarea.

3. Executantul i va obliga pe angajaii si s se conformeze tuturor legilor n vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

4.Activitatea pe antier nu se va desfura n zilele de srbtori oficiale, zilele de odihn i uzanele religioase sau de alt natur, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrtoare sau n afara programului normal de lucru specificat n contract, cu urmtoarele excepii:

a) se specific altfel n contract

b) persoana autorizat de achizitor i d consimmntul;

c) activitatea nu poate fi evitat sau este necesar pentru protecia vieii sau a proprietii sau pentru sigurana lucrrilor, caz n care executantul va informa imediat persoana autorizat de achizitor. 5. Executantul l va informa pe achizitor n privina programului su de lucru planificat pentru fiecare sptmn / fiecare lun de executare a prezentului contract, astfel nct persoana autorizat a acestuia s aib posibilitatea de a planifica i asigura continuitatea supravegherii lucrrilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.10.4. Faciliti pentru personal i fora de munc 1. Executantul va asigura i va ntreine toate cele necesare pentru cazare precum i facilitile sociale pentru personalul su. De asemenea, executantul va asigura faciliti i pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaii si s locuiasc temporar sau permanent n nicio structur care face parte din lucrrile permanente.

10.5. Sntatea i securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va rspunde pentru securitatea i prevenirea accidentelor pe antier. Aceast persoan trebuie s fie calificat pentru o astfel de rspundere i s aib autoritatea de a emite dispoziii i de a lua msurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul execuiei lucrrilor, executantul are obligaia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, n scopul exercitrii rspunderii i autoritii sale.

3. Executantul poart ntreaga rspundere n cazul producerii accidentelor de munc, evenimentelor i incidentelor periculoase, mbolnvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de ctre lucrtorii si i cei aparinnd societilor care desfoar activiti pentru acesta (subcontractani), n conformitate cu prevederile Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006 i a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum i orice modificare legislativ aprut pe timpul desfurrii contractului.

4. n cazul producerii unor accidente de munc, evenimente sau incidente periculoase n activitatea desfurat de executant, acesta va comunica i cerceta accidentul de munc, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care l va nregistra la Inspectoratul Teritorial de Munc pe raza cruia s-a produs.

5. Executantul va pstra un registru i va ntocmi rapoarte privind sntatea, securitatea i facilitile sociale ale persoanelor, conform cerinelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va nregistra numai evenimentele produse propriilor angajai.10.6 Personalul i echipamentul1. Personalul executantului va avea calificarea, competena i exeperiena corespunztoare pentru domeniile respective de activitate.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului s nlture (sau s dispun s fie nlturat) orice persoan angajat pe antier, care:

a) persist n purtare necorespunztoare sau n lips de responsabilitate;

b) ndeplinete ndatoririle sale cu incompeten sau neglijen;

c) nu respect oricare din prevederile prezentului contract;

d) persist ntr-un comportament care pericliteaz sigurana, sntatea sau protecia mediului.

3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal precum i al fiecrui tip de utilaj existent pe antier

10.7. Obligaiile principale privind execuia lucrrilor

10.7.1. Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile, precum i de a remedia viciile ascunse, cu atenia i promptitudinea cuvenit, n concordan cu obligaiile asumate prin contract.

10.7.2. Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc, materialele, instalaiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru ndeplinirea prezentului contract, n masura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.

10.7.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor executate pe antier, precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea n construcii.

10.7.4. Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, nainte de nceperea execuiei lucrrii, spre aprobare, graficul de pli necesare execuiei lucrrilor, n ordinea tehnologic de execuie.

10.7.5. Executantul are obligaia de a pstra, pe antier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaiei de execuie, modificrile i alte comunicri emise potrivit prevederilor prezentului contract n vederea consultrii de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii, precum i de ctre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.7.6. Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la termenele precizate n anexele contractului, caietele de msurtori (ataamentele) i, dup caz, n situaiile convenite, desenele, calculele, verificrile calculelor i orice alte documente pe care executantul trebuie s le ntocmeasc sau care sunt cerute de achizitor.

10.7.7. (1) Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n orice problem, menionat sau nu n contract, referitoare la lucrare. n cazul n care executantul consider c dispoziiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve de obligaia de a executa dispoziiile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin prevederilor legale.

(2) n cazul n care respectarea i executarea dispoziiilor prevzute la alin.(1) determin dificulti n execuie care genereaz costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.7.8. (1) Dac una dintre pri descoper o eroare sau o deficien de natur tehnic ntr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuia lucrrilor, partea n cauz are obligaia de a notifica cu promptitudine celeilalte pri cu privire la acea eroare sau deficien.

(2) n cazul n care pe parcursul executrii lucrrilor se identific erori, omisiuni, ambiguiti, discrepane sau alte deficiene de proiectare, acestea i lucrrile vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.7.9. Executantul are obligaia de a obine toate aprobrile pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaii similare pentru lucrrile permanente i orice alte aprobri descrise n anexa....la prezentul contract.

10.7.10. Executantul are obligaia de a transmite toate ntiinrile, de a plti toate taxele, impozitele i onorariile i de a obine toate autorizaiile, licenele i aprobrile n conformitate cu prevederile legale n vigoare pentru proiectarea, execuia i terminarea lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Executantul va despgubi achizitorul i l va proteja mpotriva consecinelor datorate nendeplinirii acestor obligaii.

10.7.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele date de achizitor, precum i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare ndeplinirii responsabilitii respective.

(2) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, executantul are obligaia de a rectifica eroarea constatat, pe cheltuiala sa, ndeplinind n prealabil obligaiile prevzute la art..

10.7.12. Pe parcursul execuiei lucrrilor i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia:

a) de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe antier este autorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub controlul su) i lucrrile (att timp ct acestea nu sunt finalizate i ocupate de ctre achizitor) n starea de ordine necesar evitrii oricrui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecie, ngrdire, alarm i paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost solicitate de ctre achizitor sau de ctre alte autoriti competente, n scopul protejrii lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor;

c) de a lua toate msurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecia mediului pe i n afara antierului i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor, proprietilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau ali factori generai de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura c emisiile, deversrile de suprafa i deeurile rezultate n urma activitilor proprii nu vor depi valorile admise de prevederile legale n vigoare.

10.7.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aprute n execuia lucrrilor, din vina sa , n vederea asigurrii nivelului de calitate corespunztor cerinelor . Soluiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate i aprobate de persoana autorizat de achizitor.

10.7.14 Executantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor, materialelor, echipamentelor i instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper, de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrii pn la data semnrii procesului-verbal de recepie a lucrrii.

10.7.15. (1) Executantul are obligaia de a institui un sistem de asigurare a calitii pentru a demonstra respectarea cerinelor prezentului contract, sistemul care va fi n conformitate cu detaliile prevzute n anexa..... Achizitorul sau persoana autorizat de acesta, va avea dreptul s auditeze orice aspect al sistemului calitii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor i documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului n scopul informrii acestuia, nainte de nceperea fiecrei etape de proiectare sau execuie. La emiterea unui document de natur tehnic adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv s fie nscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, obligaiile sau responsabilitile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

10.7.16. (1) Executantul are obligaia de a suporta toate costurile i taxele pentru cile de acces cu destinaie special i/sau temporar care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe antier. De asemenea, executantul va obine, cu riscul i pe cheltuiala sa, orice alte faciliti suplimentare din afara antierului, care i pot fi necesare la execuia lucrrilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (n relaia dintre pri) de lucrrile de ntreinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de ctre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligaia de a asigura toate marcajele i indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces i de a obine aprobarea autoritilor competente pentru marcaje i indicatoare precum i pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi rspunztor pentru revendicrile generate de utilizarea drumurilor de acces;

10.7.17. (1) Pe parcursul execuiei lucrrilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia, n msura permis de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stnjeni inutil sau n mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i cilor publice sau private care deservesc proprietile aflate n posesia achizitorului sau a oricrei alte persoane.

(2) Executantul va despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n justiie, daunelor-interese, costurilor, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultnd din sau n legtur cu obligaia prevzut la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.7.18. - (1) Executantul are obligaia de a utiliza n mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunic cu sau sunt pe traseul antierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de ctre traficul propriu sau al oricruia dintre subcontractanii si; executantul va selecta traseele, va alege i va folosi vehiculele, va limita i repartiza ncrcturile, n aa fel nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, de pe i pe antier, s fie limitat, n msura n care este posibil, astfel nct s nu produc deteriorri sau distrugeri ale drumurilor i podurilor respective.

(2) n cazul n care natura lucrrilor impune utilizarea de ctre executant a transportului pe ap, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate n maniera n care prin drum se nelege inclusiv ecluz, doc, dig sau orice alt structur aferent cii navigabile i prin vehicul se nelege orice ambarcaiune, iar prevederile respective se vor aplica n consecin.

(3) n cazul n care se produc deteriorri sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului, datorit transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, executantul are obligaia de a despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepia unor clauze contrare prevzute n prezentul contract, executantul este responsabil i va plti consolidarea, modificarea sau mbuntirea, n scopul facilitrii transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, a oricror drumuri sau poduri care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului. 10.7.19. (1) Pe parcursul execuiei lucrrii, executantul are obligaia:

a) de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe antier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna i ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau lucrrile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de garanie, numai acele materiale, echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare n scopul ndeplinirii obligaiilor sale n perioada de garanie.

10.7.20. Executantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale construciei, ivite ntr-un interval de 10 ani de la recepia lucrrii i, dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten, ca urmare a nerespectrii proiectelor i detaliilor de execuie aferente execuiei lucrrii.

10.7.21. Executantul se oblig de a despgubi achizitorul mpotriva oricror:

a) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; i

b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente,

cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea proiectului sau caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

10.7.22. (1) Executantul are obligaia de a respecta ntreaga legislaie a muncii care se aplic personalului su inclusiv a celor referitoare la angajare, sntate, securitatea muncii, asisten social, emigrare i repatriere dup caz, i i va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va solicita angajailor si s se conformeze legilor n vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

(3) Executantul va lua toate msurile necesare pentru angajarea ntregului personal i forei de munc, precum i pentru plata, cazarea, masa i transportul acestuia.

10.7.23. Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului la sfritul executrii lucrrilor, urmtoarele :a) factura fiscal;

b) situaia de lucrri

c) proces-verbal de recepie;

d) documentele de calitate, conformitate i garanie pentru materialele puse n oper;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziionate din import;

f) buletine de verificri, msurtori, ncercri, inclusiv pentru materialele importate;

g) dosarul lucrrii completat cu toate nregistrrile declarate n PCCVI. Comentariu: dup caz, se pot include urmtoarele clauze:

10.7.24. Dac executantul constituie (potrivit prevederilor legilor n vigoare) o asociere, un consoriu sau o alt grupare de dou sau mai multe persoane:

aceste persoane vor fi considerate ca avnd obligaii comune i individuale fa de achizitor pentru executarea contractului;

aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toi membrii asocierii; i

executantul nu i va modifica componena sau statutul legal fr aprobarea prealabil a achizitoruluiArticolul 11. Obligaiile achizitorului

11.1. La nceperea lucrrilor achizitorul are obligaia de a obine toate autorizaiile i avizele necesare execuiei lucrrilor. 11.2. (1) Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, fr plat, dac nu s-a convenit altfel, urmtoarele:

a) amplasamentul lucrrii, liber de orice sarcin;

b) suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de antier;

c) cile de acces rutier i racordurile de cale ferat;

d) racordurile pentru utiliti (ap, gaz, energie, canalizare etc.), pn la limita amplasamentului antierului.

(2) Costurile pentru consumul de utiliti, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de msurat se suport de ctre executant.

11.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricror alte informaii furnizate executantului, precum i pentru dispoziiile i livrrile sale.11.4 Achizitorul are obligaia de a examina i msura lucrrile care devin ascunse n cel mult zile de la notificarea executantului.

Comentariu: dup caz, se pot include urmtoarele clauze:

1. Achizitorul va pune la dispoziia executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante referitoare la structura geologic i condiiile hidrologice de pe antier, care se afl n posesia sa att nainte de nceperea lucrrilor ct i a celor care survin pe parcursul derulrii prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea interpretrii acestor date.2. Achizitorul va numi i autoriza un reprezentant (inginer cu experien i calificare corespunztoare care s aib competena de a-i ndeplini responsabilitile). Persoana autorizat de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

3. n orice situaie n care persoana autorizat i exercit o autoritate specific pentru care este necesar aprobarea achizitorului, se va considera (in interesul contractului) c acordul acestuia, a fost dat.

4. Persoana autorizat acioneaz n numele achizitorului de fiecare dat cnd ndeplinete sarcini sau exercit autoritatea atribuit sau implicat de contract.

5. Persoana autorizat nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatar, de sarcinile, obligaiile sau responsabilitile prevzute n prezentul contract.

6. Orice aprobare, verificare, certificat, consimmnt, examinare, inspecie, instrucie, notificare, propunere, cerere, test sau alte aciuni similare ntreprinse de persoana autorizat nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepane i neconformiti.

7. n cazul n care achizitorul intenioneaz s nlocuiasc persoana autorizat, acesta are obligaia de a transmite executantului, cu cel puin ..... de zile nainte de data propus pentru nlocuire, o ntiinare cuprinznd numele, adresa i experiena relevant a celui care este potenialul nlocuitor al persoanei autorizate.

Articolul 12. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 12.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, executantul nu reuete s-i ndeplineasc obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul este ndreptit de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu ..% din preul contractului pentru fiecare zi de ntrziere pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor. .

(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor) 12.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de .....de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu ..% din plata neefectuat pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor. .(se precizeaz aceeai cot procentual prevzut pentru clauza 12.1 pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)12.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenei obligaiilor asumate conform prezentului contract.

12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiilor asumate, care depeste valoarea maxim a penalitilor ce pot fi percepute, n completare, prile datoreaz daune interese n condiiile dreptului comun.

12.5. - Nerespectarea de ctre pri a obligaiilor prevzute n prezentul contract d dreptul prii lezate s considere contractul reziliat de plin drept fr nicio alt formalitate i fr nicio alt procedur judiciar sau extrajudiciar. Prezentul pact comisoriu de grad IV i produce efectele de la data scadenei obligaiilor neefectuate. 12.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris adresat executantului, fr nici o compensaie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia n condiiile privind procedura insolvenei, cu modificrile i completrile ulterioare, cu condiia ca aceast renunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru executant. n acest caz, acesta are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garania de bun execuie a contractului

13.1 Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de . , pentru perioada de , sub forma ............................(instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri, pli succesive intr-un cont la dispoziia achizitorului, virament bancar) pn la intrarea n efectivitate a contractului (n termen de ....zile de la semnarea prezentului contract).

13.2. (1) n situaia n care prile convin prelungirea termenului de execuie a lucrrii contractate, pentru orice motiv (inclusiv fora major), executantul are obligaia de a prelungi valabilitatea garaniei de bun execuie, n maxim . zile (se va completa nr. de zile agreat) de la data intrrii n vigoare a actului adiional.

(2) Garanie de bun execuie ce se va prelungi va fi valabil de la data expirrii celei iniiale pe perioada de prelungire a termenului de executie pn la semnarea procesului-verbal de recepie la terminarea lucrarilor.

13.3 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere a contractului numai dup ce executantul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie.

13.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac executantul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru executantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.

13.5 Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie dup cum urmeaz: a) 70% din valoarea garaniei, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, dac nu a ridicat pana la acea data pretenii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor executate, pe baza procesului-verbal de recepie finala.

Procesele-verbale de recepie finala pot fi ntocmite i pentru pri din lucrare, dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i funcional.13.6 - Garania tehnic este distinct de garania de bun execuie a contractului.14. Instalarea, organizarea, securitatea i igiena antierului 14.1. Instalarea antierului

15.1.1. Executantul achiziioneaz pe cheltuiala i riscul su terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea antierului, n msura n care cele care i-au fost puse la dispoziie de achizitor nu sunt suficiente.

14.1.2. Executantul suport toate schimbrile referitoare la construirea i ntreinerea instalaiilor antierului, cuprinznd cile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaiei publice.

14.1.3. Dac accesul pe antier nu se poate realiza dect pe ap sau prin lucrri de dragare, ndiguire, executantul trebuie s pun gratuit la dispoziia achizitorului i/sau a persoanei autorizate a acestuia precum i a angajailor acestuia o ambarcaiune ori de cte ori este nevoie.

14.1.4. Executantul trebuie s afieze la locul antierului un panou care s conin informaiile prevzute de legislaie.

14.2. Depozitarea pmntului excavat

14.2.1. a. Executantul achiziioneaz pe riscul i cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de depozitare temporar a pmntului excavat n plus fa de terenurile pe care achizitorul le pune la dispoziie acestuia ca loc de depozitare definitiv sau provizorie. b. Executantul trebuie s prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispoziiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite dac motivele de interes general, cum ar fi protecia mediului, le impun.

14.3. Securitatea i igiena antierului

14.3.1. Executantul va lua toate msurile n ceea ce privete securitatea proprie, a personalului su, precum i ale terilor n vederea evitrii accidentelor pe antier.Acesta va avea n vedere toate reglementrile i instruciunile autoritilor competente.

14.3.2. Executantul asigur iluminatul i curenia antierului att n interior, ct i n exterior. n msura n care este nevoie executantul va asigura i mprejmuirea antierului.14.3.3. Executantul va lua toate msurile necesare ca lucrrile pe care le execut s nu reprezinte pericole pentru teri sau circulaia public, dac aceasta nu este deviat.

14.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toat lungimea cilor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Cile de acces trebuie s fie iluminate i, la nevoie pzite.

14.3.5. Executantul ia toate msurile necesare pentru a asigura igena instalaiilor de pe antier destinate personalului, chiar i prin instalarea reelelor de alimentare cu ap potabil i de salubritate, dac complexitatea antierului o justific.

14.3.6. Toate msurile de securitate i igen prevzute mai sus sunt n sarcina executantului.

14.3.7. n cazul n care executantul nu i ndeplinete obligaiile specificate mai sus i fr a nclca atribuiile autoritilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate s ia msurile necesare nainte ca notificarea privind nendeplinirea obligaiilor s produc efecte.

14.3.8. n caz de urgen sau pericol, aceste msuri se vor lua fr notificare prealabil.14.3.9. Intervenia autoritilor competente sau a achizitorului nu absolv executantul de responsabiliti.

14.3.10. Achizitorul informeaz executantul de toate disfuncionalitile cauzate de personalul de intervenie pe antier mpiedicnd buna desfurare a activitii acestuia.

14.3.11. Executantul va lua toate msurile necesare pentru remedierea disfuncionalitilor constatate.

14.4. Msuri mpotriva muncii la negru

14.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii , trebuie s impun personalului s poarte n permanen, n incinta antierului, un element de identificare, coninnd informaii cu privire la persoan i angajator.

14.4.2 Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat s stabileasc o nregistrare care s cuprind toate persoanele angajate care au acces pe antier.

14.4.3.nregistrarea prevzut la 14.4.2 este inut la zi i pus la dispoziia persoanei autorizate de achizitor i a tuturor autoritilor competente.

14.4.4. Executantul i informeaz subcontractanii c aceste obligaii le sunt aplicabile. El rmne responsabil de respectarea acestora pe toat durata de execuie a lucrrilor.

14.5. Semnalizarea antierului i paza circulaiei publice

14.5.1. Atunci cnd lucrrile afecteaz circulaia public, semnalizarea utilizrii de ctre public trebuie s fie conform cu reglementrile n materie. Aceasta se realizeaz sub controlul serviciilor competente de ctre executant aceasta din urm avnd ca responsabilitate furnizare i montarea de panouri i dispozitive de semnalizare fr a aduce atingere articolului 14.3.4.

14.5.2. Dac execuia lucrrilor presupune devierea circulaiei, executantul este responsabil, n aceleai condiii, de la executarea i ntreinerea semnalizrii la extremitile seciunilor unde circulaia este ntrerupt i a semnalizrii drumurilor deviate.

14.6. Meninerea reelelor de comunicaii i a debitului de ap

14.6.1. Executantul trebuie s conduc execuia potrivit instruciunilor date i a restriciilor, n special a celor care fac referire la reelele de comunicaii i la debitul de ap, astfel nct s menin n condiii normale de funcionare reelele de orice natur care traverseaz antierul.14.6.2. n cazul n care executatnul nu i ndeplinete obligaiile specificate mai sus i fr a nclca atribuiile autoritilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate s ia msurile necesare nainte ca notificarea privind nendeplinirea obligaiilor s produc efecte.

14.6.3. n caz de urgen sau pericol, aceste msuri se vor lua fr notificare prealabil.14.6.4. Intervenia autoritilor competente sau a achizitorului nu absolv de responsabiliti executantul.

14.7. Constrngeri speciale pentru execuia lucrrilor n apropierea ariilor protejate

Dac execuia lucrrilor se desfoar n apropierea ariilor protejate sau deintoare de certificate de protecie a mediului, executantul trebuie s ia, pe riscul i cheltuiala sa, msurile necesare pentru a reduce n msura n care este posibil, efectele care pot cauza dificulti de acces, zgomotul motoarelor, vibraii, fum i praf.

14.8. Demolarea construciilor

14.8.1. Executantul nu poate demola construciile din interiorul antierului nainte de a notifica achizitorul. Notificarea va fi transmis acestuia cu... zile nainte, iar netransmiterea unui rspuns din partea achizitorului, se consider acord cu privire la demolarea construciilor.

14.8.2. n privina seleciei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziiilor legislaiei n domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

14.9. Utilizarea explozibililor

14.9.1. Executantul trebuie s ia pe riscul i cheltuiala sa, toate msurile necesre pentru ca utilizarea explozibililor s nu prezinte niciun risc pentru personal su sau pentru alii i a nu cauza pagube proprietii sau vecintilor.

14.9.2. n timpul desfurrii lucrrilor i n special dup, explozie, executantul trebuie s examineze fragmentele excavate i straturile superioare ale craterului pentru ca pri de roc sau alte elemete s nu cad sau s alunece direct sau indirect n crater. Executantul trebuie deasemena s se asigure c niciun material susceptibil de explozie nu rmne pe antier sau n cazul n care rmne, s asigure procedura de ..... detonare, tratare, neutralizare.

14.10. Gestiunea deeurilor pe antier

Principii generale

a. Valorificarea sau eliminarea deeurilor create prin lucrrile, obiect al prezentului contract, intr n responsabilitatea achizitorului ca productor al deeurilor i a executantului ca deintor al deeurilor pe durata execuiei lucrrilor.

b.Executantul, rmne productorul deeurilor sale n privina ambalajelor produselor pe care le folosete i a celor rezultate din interveniile sale.

c. Executantul efectueaz tranzaciile, prevzute n legislaie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deeurilor rezultate ca urmare a lucrrilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementrilor legale.

d. Pentru deeurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislaiei n vigoare.

e. nainte de nceperea lucrrilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaiile pe care le consider necesare pentru valorificarea i eliminarea deeurilor, conform prevederilor legale.

f. Executantul va lua permanent msuri pentru ndeprtarea materialelor neimplicate n lucrri .g. Pe msur ce lucrrile avanseaz, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziie pentru execuia lucrrilor, de deeurile rezultate. 15. nceperea i execuia lucrrilor

15.1.(1) Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile la data predrii amplasamentului i semnarea procesului verbal de predare primire.

(2) Predarea amplasamentului se va face n termen de max.. zile de la data constituirii garaniei de bun execuie a contractului. (3) n vederea predrii amplasamentului, cu cel puin . zile nainte de expirarea termenului prevzut la art. 14.1. alin. (2), achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de ncepere a lucrrii prin care va solicita prezentarea executantului n vederea predrii amplasamentului, semnrii procesului verbal de predare-primire i nceperea execuiei lucrrii.

(4) Executantul are obligaia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire i de a ncepe executarea lucrrii cel mai trziu la expirarea termenului prevzut la art. 14.1. alin. (2), sub sanciunea perceperii de penaliti pentru fiecare zi de ntarziere n cuantumum de .% din valoarea contractului fr TVA. (5) Executantul nu datoreaz penaliti pentru nepreluarea amplasamentului, n termenul prevzut la art.14.1. alin.(2), dac acest fapt se datoreaz vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de ncepere a lucrrii), sau unui caz de for major.

(6) Neprezentarea executantului n vederea prelurii amplasamentului i nceperea executrii lucrrii contractate n termen de zile de la data expirarii termenului prevzut la art. 14.1. alin. (2), atrage rezilierea contractului cu consecina reinerii garaniei de bun execuie i suplimentar, plata de daune-interese pentru diferena dintre valoarea garaniei de bun execuie constituit i cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fr punere n ntrziere i fr a fi necesar ndeplinirea vreunei alte formaliti.

(7) Consecinele menionate la clauza 14.1. alin. (6) nu se vor produce n cazul n care depirea termenului se datoreaz vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de ncepere a lucrrii) sau unui caz de for major.

(8) nainte de nceperea execuiei lucrrii se vor ncheia convenii privind respectarea condiiilor PSI, de mediu i SMM. Accesul n amplasament i nceperea execuiei lucrrii nu este permis n lipsa conveniilor.15.2. Executantul trebuie s notifice achizitorului i Inspeciei de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului data nceperii efective a lucrrilor.15.3. (1) Executantul are obligaia de a derula i finaliza lucrrile conform graficului general de execuie i s fie terminate la data stabilit. Datele intermediare prevzute n graficele de execuie, se consider date contractuale.

(se precizeaz datele intermediare, dac este cazul)(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, n termen de max....... de zile de la data predrii amplasamentului i semnarea procesului verbal de predare primire, graficul de execuie de detaliu, alctuit n ordinea tehnologic de execuie. n cazul n care, pe parcursul desfurarea lucrrilor, acestea nu concord cu graficul general de execuie a lucrrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit ori de cte ori programul anterior este neconform cu stadiul real al executrii, n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut n prezentul contract. Graficul revizuit nu l absolv pe executant de niciuna dintre ndatoririle asumate prin contract.

Acest grafic va include:

(a) ordinea n care executantul intenioneaz s execute lucrrile, prezentare a documentelor executantului, procurare, producere, inspecie, livrare pe antier, construcie, montare, testare, punere n funciune i efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire i orice alte transmiteri, aprobri i acorduri menionate n cerinele achizitorului;

(c) succesiunea i termenele aferente inspeciilor i testelor specificate n contract, i

(d) un raport justificativ care s includ:

(i) o descriere general a metodelor pe care executantul intenioneaz s le aplice i a principalelor etape de execuie a lucrrilor, i

(ii) detalii cuprinznd estimrile rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categoriii numrul utilajelor executantuluii, necesare pe antier pentru realizarea fiecrei etape principale de lucrri,

(e) toate datele, termenele i obiectivele principale n contract, n special data de ncepere a lucrrilor, termenul de obinere a autorizaiei de construire i durata de executie,

(f) data la care executantul i-a planificat finalizarea lucrrilor,

(g) conexiunile logice i dependenele existente ntre activiti,

(h) drumul sau drumurile critice,

(i) datele la care executantul necesit orice tip de informaii sau orice altceva pe care achizitorul este obligat s i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite seciuni ale antierului.

Toate programele generale ulterioare vor indica, n plus fa de datele deja menionate:

(j) progresul real realizat la fiecare activitate i impactul pe care acesta l are asupra lucrrilor restante i

(k) orice modificare a duratei de execuie rezultat n urma unei prelungiri a duratei acordate de ctre persoana autorizat de achizitor.

15.4. Dac n termen de .... de zile dup primirea programului, persoana autorizat de achizitor nu transmite o ntiinare executantului, n care s menioneze c programul nu corespunde prevederilor contractului, executantul va aciona n conformitate cu acesta i cu celelalte obligaii pe care trebuie s le ndeplineasc potrivit prevederilor prezentului contract.

15.5. Dac persoana autorizat de achizitor transmite o ntiinare executantului n care se menioneaz c programul nu corespunde (n mod necesar) prevederilor prezentului contract sau evoluiei lucrrilor i inteniilor declarate, executantul va transmite acestuia un program actualizat n termen de max...... zile.

15.6. n condiiile n care executantul nu reuete s remit nici un program de execuie n termenul stabilit la art.... se va aplica o sanciune de.................... ncepnd cu data la care programul de executie ar fi trebuit remis i pn la data la care programul de executie satisfctor este remis.15.7. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor actualizari sptmnale ale programului de execuie prin care s confirme durata, locul i natura fiecarei activiti care se va efectua pe antier n cursul sptmnii ulterioare. Personalul achizitorului va fi ndreptit s-i planifice activitatea conform programului executantului.

15.8. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, graficele de lucrri pentru fiecare sptmn i lun din intervalul de execuie a contractului. Deficienele constatate n activiti la sfritul unei sptmni sau luni planificate vor fi remediate n programul ulterior prin eliminarea fiecrei deficiene n perioada urmtoare, sau in caz contrar, executantul va meniona n scris motivele pentru care remedierea deficienelor nu poate fi realizat.

15.9. n condiiile n care evoluia unei activiti nregistrate, n interval de o lun, nu atinge un nivel minim de ....% din valoarea/cantitatea programat, persoana autorizat de achizitor poate solicita executantului, printr-o notificare, s ofere o justificare pentru deficit. Dac, executantul nu poate justifica cauza deficitului respectiv, acesta este pasibil de o sanciune echivalent cu ...................

15.10. n cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau dac nu i ndeplinete ndatoririle prevzute la pct. ....................achizitorul este ndreptit s-i fixeze executantului un termen pn la care activitatea s intre n normal i s l avertizeze c, n cazul neconformrii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

15.11. n condiiile n care executantul nu reuete s obin autorizaia de construire, la data sau nainte de data stabilit de acesta n programul de execuie, achizitorul este ndreptit s aplice o sanciune de.....................................calculat de la data la care autorizaia de construire ar fi trebuit obinut i transmis, pn la data efectiv cnd este obinut i transmis.

15.12 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de a stabili conformitatea lor cu specificaiile din anexele la prezentul contract. Prile contractante au obligaia de a notifica, n scris, una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor atestai profesional pentru acest scop, i anume responsabilul tehnic cu execuia din partea executantului i dirigintele de antier sau, dac este cazul, alt persoan fizic sau juridic atestat potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc, n ateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea obligaiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor ascunse.

15.13. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aprea i asupra circumstanelor care pot afecta negativ lucrrile, pot majora preul contractului sau provoca ntrzieri n execuia lucrrilor. Achizitorul poate solicita executantului s transmit o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanelor menionate i/sau o propunere de soluionare a acestora.

15.14 - (1) Materialele puse in opera trebuie s fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie; verificrile i testrile materialelor folosite la execuia lucrrilor, precum i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la contract. (caietele de sarcini , Planul de Control al Calitii, Verificari si Incercari )(2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru verificarea, msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv manopera aferent acestora, revin executantului, cu excepia probelor i ncercrilor solicitate de achizitor i neprevzute n devizul ofertei.(3) Probele neprevzute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau materiale puse n oper vor fi suportate de executant dac se dovedete c materialele nu sunt corespunztoare calitativ sau c manopera nu este n conformitate cu prevederile contractului. n caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.15. Lucrrile, componentele, materialele i produsele se vor conforma specificaiilor, schielor, studiilor, modelelor, eantioanelor i altor cerine prevzute de contract care trebuie s fie la dispoziia achizitorului (reprezentantului acestuia) n scopul identificrii pe toat perioada execuiei.15.16. Executantul este singurul responsabil fa de achizitor pentru furnizarea i punerea n oper a materialelor precum i pentru defeciunile ce pot aprea ca urmare a asamblrii lor.

15.17. Executantul garanteaz c materialele, furniturile i echipamentele utilizate sunt noi, de prim calitate, standardizate i uor de nlocuit ntr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile i echipamentele folosite trebuie s fie conforme cu specificaiile tehnice i reglementrile i normele europene precum i cu dispoziiile din documentele contractului.

15.18 (1) Executantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaia de a notifica achizitorului, ori de cte ori astfel de lucrri, inclusiv fundaiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i msurate.

(3) Executantul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri de lucrare, la dispoziia achizitorului, i de a reface aceast parte sau pri de lucrare, dac este cazul.

(4) n cazul n care se constat c lucrrile sunt de calitate corespunztoare i au fost executate conform documentaiei de execuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea i refacerea vor fi suportate de ctre achizitor, iar n caz contrar, de ctre executant.

16. ntrzierea, i suspendarea lucrrilor16.1 - n cazul n care:

a) volumul sau natura lucrrilor neprevzute; sau

b) condiiile climaterice excepional de nefavorabile; sauc) oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreaz executantului i nu a survenit prin nclcarea contractului de ctre acesta ndreptesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuie a lucrrilor sau a oricrei pri a acestora, atunci, prin consultare, prile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului. 16.2.- (1) Suspendarea execuiei lucrrilor din motivul prevzut la pct.b al art.16.1. se realizeaz la dispoziia scris a achizitorului. (2) Decalarea termenului contractual va fi calculat lund n considerare perioada de suspendare, adugndu-se o durat suplimentar apreciat de comun acord pentru reintrarera n ritmul normal.16.2 - Fr a prejudicia dreptul executantului prevzut n art. ...., acesta are dreptul de a suspenda lucrrile sau de a diminua ritmul execuiei dac achizitorul nu pltete n termen de ..... de zile de la expirarea termenului prevzut la art. .....; n acest caz va notifica, n scris acest fapt achizitorului.

16.3.Achizitorul poate oricnd dispune executantului, prin notificare prealabil, suspendarea executrii unei pri sau a tuturor lucrrilor. Pe perioada suspendrii, executantul are obligaia de proteja, pstra i asigura paza acelei pri sau a tuturor lucrrilor mpotriva deteriorrii, pierderii sau degradrilor.16.4. n cazul n care executantul va nregistra ntrzieri i/sau costuri suplimentare ca urmare a suspendrii lucrrilor i/sau ca rezultat al relurii acestora, executantul va transmite achizitorului o ntiinare avnd dreptul, dup caz :(a) la o prelungire a duratei de execuie dac terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat, i

(b) la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse n preul contractului.

16.5. Executantul nu va fi ndreptit la o prelungire a duratei de execuie i/sau la plata costurilor suplimentare astfel cum sunt prevzute la art....dac aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinelor unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrrilor sau materialelor necorespunztoare sau a consecinelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

17. Finalizarea i recepia lucrrilor 17.1 - Ansamblul lucrrilor sau, dac este cazul, oricare parte a lor, prevzut a fi finalizat ntr-un termen stabilit prin graficul de execuie, trebuie finalizat n termenul convenit, termen care se calculeaz de la data nceperii lucrrilor.17.2 - (1) La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica, n scris, achizitorului c sunt ndeplinite condiiile de recepie, solicitnd acestuia convocarea comisiei de recepie.

(2) Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dac sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de recepie. n cazul n care se constat c sunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i finalizare. Dup constatarea remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepie.

17.3.- Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile n vigoare. n funcie de constatrile fcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepia.

17.4 - Recepia se poate face i pentru pri ale lucrrii, distincte din punct de vedere fizic i funcional.

17.5. Recepia lucrrilor i a sectoarelor de lucrri

1. Dac lucrrile sunt mprite n sectoare executantul poate solicita n mod similar, emiterea unui certificat de recepie la terminarea lucrrilor pentru fincare sector.

2. n termen de zile de la primirea ntiinrii de la executant, achizitorul :

a. va emite ctre executant, certificatul de recepie la terminarea lucrrilor preciznd data la care lucrrile/sectorul, au fost terminate n conformitate cu prevederile contractului, cu excepia unor lucrri minore rmase neexecutate i a unor defecte care un afecteaz substanial folosirea lucrrilor/sectorului n scopul prevzut;

b. va respinge solicitarea prezentnd justificri i specificnd lucrrile necesare a fi executate de ctre executant, pentru a face posibil remiterea certificatului de recepie la terminarea lucrrii; Executantul va termina aceste lucrri nainte de a transmite o nou ntiinare.

3. Procedurile pentru recepia lucrrilor i a sectoarelor de lucrri se vor completa cu cerinele legilslaiei n vigoare referitoare la recepie.17.6. Recepia unor pri de lucrri

1. Achizitorul poate emite un certificat de recepie la terminarea lucrrilor pentru orice parte a lucrrilor permanente dar nu va utiliza nici o parte a lucrrilor dect ca msur temporar specificat n contract, sau convenit de ctre ambele pri

2. Dac achizitorul utilizeaz o parte a lucrrilor nainte de emiterea certificatului de recepie:(a) partea care este utilizat va fi considerat ca fiind recepionat de la data la care a nceput utilizarea acesteia;

(b) executantul va nceta s mai aib responsabilitatea privind acea parte ncepnd cu data la care a nceput utilizarea acesteia, dat la care responsabilitatea va trece n sarcina achizitorului, i

(c) la cererea executantului, persoana mputernicit de achizitor va emite un certificat de recepie la terminarea lucrrilor pentru aceast parte.

18. Testele la terminarea lucrrilor (Aceste clauze se vor include funcie de specificul obiectului contractului)18.1. nainte de nceperea testelor la terminarea lucrrilor, executantul va transmite achizitorului documentele conforme cu execuia i manualele de exploatare i ntreinere astfel nct achizitorul s poat exploata, ntreine, demonta, reasambla, ajusta i repara aceast parte a lucrilor.

18.2. O astfel de parte nu va fi considerat a fi terminat n scopul recepiei potrivit prevederilor contractuale pn cnd aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

18.3. Achizitorul :

a) va furniza ntregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, for de munc, materiale i personal cu experien i calificare corespunztoare, n vederea efecturii eficiente a testelor la terminarea lucrrilor;b) va efectua testele n conformitate cu manualele pentru exploatare i ntreinere furnizate de ctre executant i orice ndrumare pe care acesta este solicitat s o asigure pe parcursul acestor teste; c) va efectua testele n prezena personalului executantului.18.4. Testele la terminarea lucrrilor vor fi efectuate dup recepia de ctre achizitor a lucrrilor sau a sectoarelor de lucrri. Achizitorul va ntiina executantul cu .... zile nainte de data n care vor fi efectuate testele. Cu excepia cazurilor n care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate n termen de ....zile dup aceast dat, n ziua sau zilele stabilite de ctre achizitor.18.5. Dac executantul nu se prezint la data i locul stabilit, achizitorul poate ncepe efectuarea testelor, care se vor considera a fi efectuate n prezena executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

18.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrrilor vor fi redactate i evaluate de ambele pri. Se va face o evaluare corespunztoare pentru efectul utilizrii anterioare a lucrrilor de ctre achizitor.18.7. Dac, din motive care nu se pot atribui executantului, un test dup terminare a lucrrilor sau a unui sector de lucrri nu poate fi finalizat n termenul(similar situaiilor aferente Perioadei de Notificare a Defeciunilor (sau oricare perioad asupra creia prile au convenit), se va considera c lucrrile sau sectorul de lucrri au trecut testul dup terminare.

18.8. Dac lucrrile, sau un sector de lucrri, nu au trecut testul dup terminare, fiecare parte poate solicita repetarea, n aceiai termeni i condiii. Dac rezultatele necorespunztoare precum i repetarea testelor conduc la producerea de costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora i o va achita pn cel trziu la expirarea termenul de..................(Perioada de Notificare a Defeciunilor.18.9. Dac lucrrile, sau un sector de lucrri, nu au trecut un test dup terminare i executantul propune corectri sau modificri ale lucrrilor sau sectorului de lucrri n cauz, acesta nu are dreptul de a efectua corectrile sau modificrile propuse, fr acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va ntiina executantul cu privire la acordarea dreptului de acces la lucrri sau sectorul de lucrri, n termen de...zile de la primirea notificrii trimis de executant. Dac executantul nu primete aceast ntiinare pe durata Perioadei de Notificare a Defeciunilor, acesta va fi exonerat de aceast obligaie i se va considera c lucrrile sau sectorul de lucrri (dup caz) au trecut testele la terminare.

18.10. Dac executantul nregistreaz costuri suplimentare ca urmare a unei ntrzieri nerezonabile din cauza achizitorului referitoare la permiterea accesului la lucrri sau echipamente, la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunztoare ale unui test sau s efectueze oricare corectri sau modificri, executantul va transmite o ntiinare achizitorului i va avea dreptul la plata costurilor suplimentare care vor fi incluse n preul contractului.19. Perioada de garanie acordat lucrrilor

19.1 - Perioada de garanie decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor i pn la recepia final.

19.2 - (1) n perioada de garanie, executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de achizitor, de a executa toate lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor i a altor defecte a cror cauz este nerespectarea clauzelor contractuale.

2) Executantul are obligaia de a executa toate activitile prevzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, n cazul n care ele sunt necesare datorit:

a) utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) unui viciu de concepie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pri a lucrrilor;

c) neglijenei sau nendeplinirii de catre executant a oricreia dintre obligaiile explicite sau implicite care i revin n baza contractului.

(3) n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate de ctre acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat i pltit ca lucrri suplimentare.

19.3 - n cazul n care executantul nu execut lucrrile prevazute la art.19.2 alin.(2), achizitorul este ndreptit s angajeze i s plteasc alte persoane care s le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrri vor fi recuperate de ctre achizitor de la executant sau reinute din sumele cuvenite acestuia.

19.4. Garania tehnic a lucrrilor executate este de ... luni de la data semnrii procesului verbal de recepie la terminarea lucrilor precum i dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten rezultate din nerespectarea normelor de execuie

( Legea 10/1995 privind calitatea n construcii)

20. Modaliti de plat

20.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n termen de .. de la emiterea facturii de ctre acesta din urm. (se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat)Comentariu : dup caz pot fi introduse urmtoarele clauze : Achizitorul va acorda un avans executantului de ..% din valoarea contractului, reprezentnd suma de . contra unei scrisori de returnare a avansului.

(Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dac acesta solicit, numai contra unei scrisori de returnare a avansului i numai n limita valoric prevzut de lege.

Dac DA, Executantul are obligaia de a constitui o garanie privind returnarea avansului n cuantumul sumei solicitate ca avans, a crei valabilitate va fi de........................................

Achizitorul poate solicita prelungirea valabilitii garaniei pentru returnarea avansului n cazul n care.................................................(se vor preciza circumstanele). Achizitorul se oblig s restituie garania pentru returnarea avansului la data ndeplinirii integrale a obligaiilor contractuale care deriv din acordarea avansului.20.2 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de max..zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrrilor sau de a diminua ritmul execuiei i de a beneficia de reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor zilei de efectuare a plii. Imediat ce achizitorul i onoreaz restana, executantul va relua executarea lucrrilor n termen de max.zile.20.3 - (1) Plile pariale trebuie s fie fcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrrilor executate conform contract, n max.zile. Lucrrile executate trebuie s fie dovedite ca atare printr-o situaie de lucrri provizorii, ntocmit astfel nct s asigure o rapid i sigur verificare a lor. Din situaiile de lucrri provizorii achizitorul va putea face sczminte pentru servicii fcute executantului i convenite cu acesta. Alte sczminte nu se pot face dect n cazurile n care ele sunt prevzute n prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaiile de plat provizorii se confirm n termen de ..........zile, de la prezentarea acestora achizitorului.

(se precizeaz termenul)

(3) Plile pariale se efectueaz, de regul, la intervale lunare, dar nu influeneaz responsabilitatea i garania de bun execuie a executantului; ele nu se consider, de ctre achizitor, ca recepie a lucrrilor executate.

20.4 - Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea i acceptarea situaiei de plat definitive de ctre achizitor. Dac verificarea se prelungete din diferite motive, dar, n special, datorit unor eventuale litigii, contravaloarea lucrrilor care nu sunt n litigiu va fi platit imediat.

20.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pna cnd procesul-verbal de recepie final nu va fi semnat de comisia de recepie, care confirm c lucrrile au fost executate conform contractului. Recepia final va fi efectuat conform prevederilor legale, dup expirarea perioadei de garanie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrrile executate nu va fi condiionat de eliberarea certificatului de recepie final.

20.6. Executantul va achita cuantumul taxei pe valoare adugat (TVA) ageniilor guvernamentale competente din Romnia n conformitate cu legislaia n vigoare. Un executant strin va desemna un reprezentant fiscal n Romnia, care va ndeplini obligaiile privind plata taxei pe valoarea adugat. Fiecare facturare de TVA remis de ctre executant se va face n moneda Lei (RON).

21. Ajustarea preului contractului

21.1. Pentru lucrrile executate, plile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la prezentul contract.

Pretul se ajusteaza dupa cum urmeaza:Atunci cand cursul Euro creste cu 10% fata de cel declarat in contractul de finantare nr. C 125011124100007/24.04.2012 si anume, 1 euro = 4,3733 lei si numai daca :

a)ajustarea pretului se face cand apar modificari ale Legislatiei, normelor tehnice, actelor administrative de catre autoritatile publice locale, conditii speciale de piata care conduc la cresterea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractuliu ;

b)Situatiile de lucrari prezentate la plata vor contine tarifele modificate si fundamentate pentru restul de executat;

c)Formula se aplica pentru modificarea totalului cheltuielilor directe astfel:

Total cheltuieli directe= A x materiale ofertate initial + manopera ofertata initial + B x utilaje ofertate initial + C x transporturi ofertate initial.

A = coeficient de crestere materiale = valoare totala a materialelor cu tarif crescut/valoare totala a materialelor cu tarifele ofertate initial;

B = coeficient de crestere utilaje = valoare totala a utilajelor cu tarif crescut/valoare totala a utilajelor cu tarifele ofertate initial;

C = coeficient de crestere transporturi = valoare totala a transporturilor cu tarif crescut/valoare totala a transporturilor cu tarifele ofertate initial;

Toate modificarile de preturi/tarife se probeaza cu documente justificative (facturi).

Valoarea manoperei nu se actualizeaza.

Actualizarea se va realiza doar in limita liniei bugetare a bugetului aprobat, anexa la contractul de finantare.22. Asigurri22.1. Executantul are obligaia de a ncheia o asigurare de rspundere civil profesional, care va acoperi riscul de neglijen profesional n proiectarea lucrrilor. Acesta va depune toate eforturile sale pentru a menine n vigoare asigurarea de rspundere civil profesional pn la recepia final a lucrrilor executate n baza proiectului.22.2. Exectantul are obligaia de a ntiina achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate n extinderea, rennoirea i restabilirea acestei asigurri.

22.3. (1) Executantul are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aprea privind lucrrile executate, utilajele, instalaiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentanii mputernicii s verifice, s testeze sau s recepioneze lucrrile, precum i daunele sau prejudiciile aduse ctre tere persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va ncheia cu o agenie de asigurare autorizat. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportat de ctre executant din capitolul Cheltuieli indirecte.

(3) Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, ori de cte ori i se va cere, polia sau poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaia de a se asigura c subcontractanii au ncheiat asigurri pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanilor s prezinte achizitorului, la cerere, poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.4. Executantul are obligaia s asigure utilajele pentru o valoare cel puin egal cu valoarea total de nlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe antier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie s fie n vigoare pe perioada transportului pe antier i pn n momentul n care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

22.5 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaii pltibile prin lege, n privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepia unui accident sau prejudiciu rezultnd din vina achizitorului, a agenilor sau a angajailor acestuia.

23. Amendamente

23.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului.

23.2 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiional, adaptarea acelor clauze afectate de modificri ale legii.

24. Subcontractani

24.1 - Executantul are obligaia de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.

24.2 - (1) Executantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.

(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, se constituie n anex la contract.

24.3 - (1) Executantul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de executant de modul n care i ndeplinete partea sa din contract.

24.4. Orice convenie prin care executantul ncredineaz o parte din realizarea prezentului Contract ctre un ter, este considerat a fi un contract de subcontractare.

24.5 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract sau i-a ndeplinit-o necorespunztor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preul contractului i nu se va efectua dect dup notificarea achizitorului i primirea aprobrii din partea acestuia.

24.6- Orice schimbare a subcontractantului fr aprobarea prealabil n scris a achizitorului sau orice ncredinare a serviciilor/lucrrilor de ctre subcontractant ctre tere pri va fi considerat o nclcare a prezentului contract.

24.7- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face n termen de .... de zile la data primirii notificrii, motivnd decizia sa n cazul respingerii aprobrii.

24.8 - Executantul nu are dreptul de a nlocui subcontractanii nominalizai n cazul n care nlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anex la prezentul contract.

24.9 - Executantul va rspunde pentru actele i faptele subcontractantilor si i ale experilor, agenilor, salariailor acestora, ca i cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de ctre achizitor a subcontractrii oricrei pri a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaiile sale din prezentul contract.

24.10- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale ntre subcontractant i achizitor.

25. Cesiunea25.1 - Executantul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin prezentul contract.

25.2 Executantul poate cesiona dreptul su de a ncasa contraprestaia lucrrii executate n condiiile prevzute de dispoziiile Codului Civil.Articolul 26. ncetarea i rezilierea contractului

26.1.- Prezentul contract va nceta automat dac n termen .....de la data emiterii ordinului administrativ de ncepere, executantul nu a demarat execuia contractului n cauz.26.2.- Prezentul contract va nceta automat dac nu a generat nicio plat ntr-o perioad ...............de la semnarea sa de ctre pri. ncetarea va opera de plin drept, fr necesitatea vreunei formaliti sau intervenia autoritilor sau a instanei de judecat .

26.3.- Suplimentar fa de cauzele de ncetare definite la art.26.1 i 26.2, Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dup acordarea unui preaviz de ...zile executantului, fr necesitatea unei alte formaliti i fr intervenia vreunei autoriti sau instane de judecat, n oricare dintre situaiile urmtoare, dar nelimitndu-se la acestea:

a) executantul nu execut contractul n conformitate cu obligaiile asumate;b)executantul refuz sau omite s aduc la ndeplinire dispoziiile emise de ctre achizitor sau de ctre reprezentantul su autorizat;d)executantul cesioneaz contractul sau subcontracteaz fr a avea acordul scris al achizitorului;

e)executantul face obiectul unei proceduri de insolven, dizolvare, administrare judiciar sau sub controlul altei autoriti, a ncheiat o nelegere cu creditorii privind plata datoriilor, i-a suspendat activitatea, sau se afl ntr-o situaie asemntoare rezultnd dintr-o procedur similar reglementat de legislaia sau reglementrile la nivel naional;

f)executantul a fost condamnat pentru o infraciune n legtur cu exercitarea profesiei printr-o hotrre judectoreasc definitiv;

g)executantul se afl n culp profesional grav ce poate fi dovedit prin orice mijloc de prob pe care Achizitorul l poate justifica;

h)mpotriva executantului a fost pronunat o hotrre avnd autoritate de lucru judecat cu privire la fraud, corupie, implicarea ntr-o organizaie criminal sau orice alt activitate ilegal n dauna intereselor financiare ale CE;

j)are loc orice modificare organizaional care implic o schimbare cu privire la personalitatea juridic, natura sau controlul executantului, cu excepia situaiei n care asemenea modificri sunt nregistrate ntr-un act adiional la prezentul contract;k)apariia oricrei alte incapaciti legale care s mpiedice executarea Contractului ;l)executantul nu furnizeaz garaniile sau asigurrile solicitate, sau persoana care furnizeaz garania sau asigurarea nu este n msur s i ndeplineasc angajamentele.

26.4- Dac Achizitorul reziliaz Contractul, va fi ndreptit s recupereze de la executant fr a renuna la celelalte remedii la care este ndreptit n baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pn la un nivel egal cu valoarea contractului.

26.5 n cazul rezilierii contractului, achizitorul va ntocmi situaia lucrrilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor i lucrrilor provizorii, dup care se vor stabili sumele care urmeaz s le plteasc n conformitate cu prevederile contractului, precum i daunele pe care trebuie s le suporte executantul din vina cruia s-a reziliat contractul. 26.6Achizitorul va convoca n max....zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepie, care va efectua recepia cantitativ i calitativ a lucrrilor executate.26.7- Oricare dintre pri ncalc prevederile Contractului prin nendeplinirea unei/unor obligaii care i revin potrivit acestuia, partea prejudiciat prin nclcare (dup caz, Achizitorul sau executantul) va fi ndreptit la urmtoarele remedii:

a)despgubiri; i/sau

b)rezilierea Contractului

26.8 Despgubirile pot fi:

a)Despgubiri Generale; sau

b)Penaliti contractuale.

26.9 - n orice situaie n care Achizitorul este ndreptit la despgubiri, poate reine aceste despgubiri din orice sume datorate executantuluii sau poate executa garania de bun execuie, n conformitate cu prevederile art.....

26.10 Dup rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuiei lucrrilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziiile publice.

26.11 - Suspendarea Contractului

1. n cazul n care executarea Contractului este viciat de erori substaniale, nereguli sau de fraud, Achizitorul va suspenda executarea acestuia.2. n cazul n care erorile substaniale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, Achizitorul poate suplimentar suspendrii, s refuze efectuarea plilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja pltite, proporional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.26.12 - ncetarea Contractului din iniiativa executantului1. n urma unui preaviz de ... zile acordat Achizitorului, executantul poate rezilia prezentul contract dac Achizitorul:

a)nu i ndeplinete obligaia de plat a sumelor datorate acestuia n baza oricrei certificri din partea achizitorului, dup expirarea termenului limit prevzut la art....din prezentul contract.

b)nu i ndeplinete una sau mai multe din obligaiile sale, cu privire la care a fost notificat n mod repetat;

c)suspend executarea contractului sau a oricrei pri a acestuia pentru mai mult de ... de zile pentru motive nespecificate n Contract sau independente de culpa executantului;2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al executantului dobndit n temeiul prezentului Contract.3. n eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despgubi executantul pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. Aceast plat nu va putea avea un cuantum care s conduc la depirea de ctre plile totale efectuate n baza Contractului a valorii precizate la articolul... 27. Fora major

27.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.

27.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.

27.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar far a prejudicia drepturile ce li se cuve