historic milestones · •main center for foreign languages constanta •center for foreign...

of 29 /29
CONSTANTA 2020

Upload: others

Post on 21-Sep-2020

36 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

CONSTANTA

2020

Page 2: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

REPERE ISTORICE

1872 – Academia Navală „Mircea cel Bătrân" își are

sorgintea în Școala Flotilei, înființată prin Decizia

Ministerului de Război nr.15 din 17 noiembrie 1872 cu

sediul la Galați;

1920 – Instituția a fost mutată la Constanța și reorganizată

într-o instituție de învățământ superior complexă, cu

denumirea de „Școală Navală”;

1956 – Instituția a fost integrată în sistemul de

învățământ politehnic din România;

1974 – Institutul a primit numele simbolic de „Mircea cel Batran”;

1990 – După revoluția din decembrie 1989, Institutul de Marină a fost transformat în Academia

Navală „Mircea cel Bătrân”, distinsă cu statutul de instituție militară de învățământ superior.

CONSTANTA

2020

Page 3: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a fost evaluată în noiembrie 2015 de către

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior Românesc, fiind

distinsă cu rangul de „NIVEL RIDICAT DE ÎNCREDERE”.

UNIVERSITATE CATEGORIE „B” premiată cu titlul de „Cercetare și

educație” HEI, conform Decretului MECTS nr. 5262 / 05.09.2011

privind rezultatele în clasificările universităților.

ISO 9001 : 2015

ACREDITĂRI INSTITUȚIONALE

CONSTANTA

2020

Page 4: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

INFORMAȚII GENERALE

1937 STUDENȚI

STUDII DE LICENȚĂ

400STUDENȚI MILITARI

1155STUDENȚI CIVILI

382MASTERANZI

STUDII DE MASTERAT

CENTRUL REGIONAL DE LIMBI STRĂINE

320CURSURI

CONSTANTA

2020

Page 5: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

COMANDANT (RECTOR)

Locțiitor (Prorector)

pentru programe și

relații internaționale

Locțiitor

(Prorector) pentru

formare continuă

Locțiitor

(Prorector) pentru

cercetare științifică

Locțiitor pentru

probleme de stat

major

Locțiitor

(Prorector) pentru

învățământ

Director

general

administrativ

Senat

• Departament tactică și armament

naval;

• Departament sisteme

electromecanice navale;

• Departament inginerie electrică și

electronică navală;

• Structură educațională part-time;

• Centru de cercetare științifică;

• Batalionul de studenţi.

Facultatea de Inginerie

MarinăFacultatea de Navigație și

Management NavalCentrul de formare continuă Facilități academice și

servicii pentru studenți

ORGANIGRAMA ACADEMIEI NAVALE

• Departament navigație și

transport naval;

• Departament inginerie și

management naval și portuar;

• Structură educațională part-

time;

• Centru de cercetare științifică.

• Centrul principal de limbi străine

– Constanța;

• Centrul de limbi străine -

Mangalia;

• Centrul de limbi străine - Brăila;

• Centrul de învățământ și resurse;

• Cursuri IMO.

• Centrul de pregătire

marinărească și sporturi nautice

”Palazu Mare”;

• Nava Școală ”Mircea”;

• Poligon de vitalitate;

• Simulatoare;

• Servicii medicale, religioase și

altele.

Locțiitor

CONSTANTA

2020

Page 6: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

STRUCTURA ȘI LOCAȚIA ANMB

Locația ANMBNava școală “Mircea”

Centrul de pregătire marinărească și

sporturi nautice Palazu Mare

CONSTANTA

2020

Page 7: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

FACILITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

Spații și facilități educaționale:

• 2 auditorii;

• 6 amfiteatre;

• 2 săli pentru predare comună;

• 76 de săli de clase, seminarii și săli de studiu.

CONSTANTA

2020

Page 8: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

FACILITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

Simulator TRANSAS Integrat NTPRO 5000 & ERS 5000

CONSTANTA

2020

Page 9: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

FACILITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

61 Simulatoare, laboratoare și cabinete cu tehnică

modernă (Simulator Proteus ASTT Tactical,

Simulatoare Cargo Handling & Mechanical

Engineering)

CONSTANTA

2020

Page 10: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

FACILITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

Poligon de vitalitate

(Simularea inundațiilor, stingerea incendiilor)

CONSTANTA

2020

Page 11: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

CONSTANTA

2020

FACILITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

Facilități sportive moderne (stadion de atletism, 5 săli

interioare multifuncționale, 18 terenuri de sport în aer

liber, 4 poligonuri de tragere etc.)

Page 12: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

Bazin de înot de dimensiune olimpică

FACILITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

CONSTANTA

2020

Page 13: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

CONSTANTA

2020

FACILITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

Biblioteca Universitară "Comandor Eugeniu Botez" a

luat ființă odată cu constituirea Școlii Navale, în 1920 -

sprijină procesul de pregătire în învățământul universitar

asigurând accesul la peste 300.000 de titluri din literatura

de specialitate, reviste și baze de date internaționale.

Page 14: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

CONSTANTA

2020

Muzeul Academiei Navale ,,Mircea cel Batran” - reper cultural în promovarea

culturii marinărești din România și a istoriei Navei Școală „Mircea”, simbolul

marinei române și al Forțelor Navale.

FACILITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

Page 15: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

Centrul de pregătire marinărească și

sporturi nautice Palazu Mare

(practică marinărească cu bărci cu rame,

motor și vele)

FACILITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

CONSTANTA

2020

Page 16: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

NAVA ȘCOALĂ ”MIRCEA”

CONSTANTA

2020

Page 17: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ - INFRASTRUCTURĂ

• Facilități de cercetare - 18 laboratoare,

echipamente și facilități de simulare.

• Software - acces la 32 de pachete software

specializate pentru cercetare și educație.

• Evenimente științifice

- CADET-NAV - conferința anuală a studenților;

- MASTER-NAV - conferință anuală de

masteranzilor;

- SEACONF - conferință internațională anuală;

• Publicații

- Buletinul științific ANMB

(indexat în 8 baze de date internaționale).

CONSTANTA

2020

Page 18: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ - REZULTATE

• Proiecte de cercetare privind

competiţiile internaționale

(Horizon, BlueGrowth,

Interregio)

• Proiecte de cercetare privind

competiţiile naționale

(UEFISCDI)

• Proiecte de cercetare în cadrul

Planului de cercetare și

dezvoltare al Ministerului

Apărării (PSCD)

Țintă navală gonflabilă concepută

pentru exerciții de artilerie navală

Model funcțional al platformelor

navale utilitare autonome

Vehicul submersibil controlat de la

distanță conceput pentru cercetare

în zona maritimă și fluvială.

Sistem naval și rutier pentru

reacții rapide în caz de dezastre

naturale

Componentă de război

neconvențional pentru

interferarea cu sistemele C4I prin

generarea de impulsuri

electromagnetice puternice.

Platforma tehnologică pentru

miniroboturi utilitari și recreativi

acționați de la distanță, cu capacitate

operațională de vizibilitate redusă

CONSTANTA

2020

Page 19: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

CADRUL COOPERĂRII INTERNAŢIONALE

CONSTANTA

2020

Cooperare bilaterală şi evenimente

Competiţii sportive

Organizaţii internaţionale

Schimburi universitare

Proiecte internaţionale

Module de instruire comune

Practică pe mare

Page 20: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

COOPERARE BILATERALĂ ŞI EVENIMENTE

CONSTANTA

2020

Evenimente ştiinţifice internaţionale

Conferinţe

Vizite oficiale

Page 21: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

AFILIERE INTERNAŢIONALĂ

MEMBRI

IAMU - International Association of Maritime Universities;

NASC - Naval Academies Superintendents Conference;

BSAMI - Black Sea Association of Maritime Institutions;

EUA – European University Association

CONSTANTA

2020

Page 22: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

COMPETIȚII SPORTIVE

CONSTANTA

2020

Regate

Competiţii nautice

Page 23: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

MODULE DE INTRUIRE PENTRU CADEȚI (EMYLIO)

CONSTANTA

2020

Modul de Leadership Exerciții de simulator

Tabere de vară Modul de Meteorologie

Evenimente sociale

Page 24: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

PRACTICĂ PE MARE

CONSTANTA

2020

Voiaje comune la bordul Navei Școală ”Mircea”

Voiaje la bordul navelor școală partenere

Vizite ale navelor școală partenere

Page 25: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

POCU - Să ne protejăm mai bine viitorul ! Cybersecurity avansat

151.950 Euro

325.049,32 Euro

400.163,42 EuroPOCU - Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competenţe în

sectoarele economice cu potenţial competitiv

DECOMAR – Development of Common Curricula Modules for Merchant

Marine Officers – E+KA203150.000 Euro

139.000 Euro

141.000 Euro

Erasmus + Exchanges KA103, KA107 607.759 Euro

PROIECTE ȘI PROGRAME INTERNAȚIONALE

Blue4Seas – „Strategic Partnership for supporting Blue Growth by

enhancing Maritime Higher Education maritime cooperation

framework on marine pollution and environment protection field”

MENTORESS – Maritime Education Network to Orient and Retain Women for

Efficient Seagoing Services – E+KA203

CONSTANTA

2020

OPEN WINDOWS TO THE SKY – Astronomy for young Generation (Ro-Bg)

Page 26: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

ACTIVITĂŢI INTERNAȚIONALE ÎN ACADEMIA NAVALĂ

CONSTANTA

2020

Programul de studii Erasmus + pentru primul / al

doilea semestru

Stagiul de antrenament pe simulatorul tactic Proteus /

Simulator integrat pentru cadeți

Conferința internaţională anuală a studenților

CADET-NAV

Conferința internaţională anuală SEACONF

Cursul comun “Maritime Security” sub egida ESDC

(European Security and Defense College)

Tabăra de vară – CPMSN - Palazu Mare

Voiajul Navei Şcoală “Mircea”

Page 27: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

PROGRAMUL ERASMUS +

CONSTANTA

2020

Page 28: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

PRINCIPALII PARTENERI EXTERNI

CONSTANTA

2020

Page 29: HISTORIC MILESTONES · •Main Center for Foreign Languages Constanta •Center for Foreign Languages Mangalia •Center for foreign languages Brăila •Learning and Resources Center

CONSTANTA

2020