curs eft master cmmi

Upload: andrei-vlad

Post on 10-Oct-2015

227 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

curs eft

TRANSCRIPT

 • 11.1.1.2.1.3.1.4.

  1.5.

  1.6.

  2.1.2.2.2.3.

  3.1.3.2.3.3.

  3.4.3.5.

  4.1.

  Cuprins

  1

  2

  3

  4

  1. GENERATOARE SI AMPLIFICATOARE CUANTICE DE RADIATII. LASERUL SI MASERUL.......... 3

  CAP. 2. NOTIUNI DE FIZICA PLASMEI SI APLICATII................................................................................ 47

  CAP. 3. PLASMA PRODUSA CU AJUTORUL LASERULUI...................................................................... 84

  CAP. 4. SURSE DE RADIATII X BAZATE PE PLASMA PRODUSA CU AJUTORUL LASERULUI ..... 102

  EMISIA SPONTANA, EMISIA INDUSA SI ABSORBTIA RADIATIEI.................................................. 5AMPLIFICAREA RADIATIEI. INVERSIA DE POPULATIE. TEMPERATURA NEGATIVA ............... 15OBTINEREA INVERSIEI DE POPULATIE ........................................................................................... 19COMPONENTELE UNUI GENERATOR SI AMPLIFICATOR CUANTIC DE RADIATII (LASER SI

  MASER).......................................................................................................................................................... 24TIPURI DE LASERI UTILIZATI N TEHNICA....................................................................................... 25

  1.5.1. Laserul cu rubin............................................................................................................................... 271.5.2. Laserul cu semiconductori.............................................................................................................. 281.5.3. Laserul Nd:YAG .............................................................................................................................. 311.5.4. Laserul cu excimer.......................................................................................................................... 331.5.5. Laserul cu colorant.......................................................................................................................... 341.5.6. Laserul cu CO2 ............................................................................................................................... 351.5.7. Laserul cu Ar+ ................................................................................................................................. 361.5.8. Laserul cu He Ne ......................................................................................................................... 371.5.9. Laserul cu electroni liberi ................................................................................................................ 38

  APLICATII ALE LASERILOR................................................................................................................. 391.6.1. Aplicatii n stiinta. ............................................................................................................................ 391.6.2. Aplicatii ale laserilor n tehnica....................................................................................................... 401.6.3. Holografia ........................................................................................................................................ 41

  CURENTUL ELECTRIC PRIN GAZE ................................................................................................... 49CVASINEUTRALITATEA PLASMEI...................................................................................................... 56UNELE APLICATII ALE PLASME N TEHNICA................................................................................... 61

  2.3.1. Plasma ca sursa de lumina ............................................................................................................ 622.3.2. Utilizarea plasmei n analiza spectrala .......................................................................................... 632.3.3. Instalatii de plasma focalizata ........................................................................................................ 642.3.4. Panouri de afisare cu plasma......................................................................................................... 652.3.5. Aplicatii ale plasmei n tehnologii de sudare si acoperire. Plasmatronul..................................... 712.3.6. Utilizarea plasmei termice n metalurgie........................................................................................ 782.3.7. Aplicatii ale plasmei n tratarea superficiala a metalelor. Nitrurarea ionica .................................. 80

  FOTOIONIZAREA.................................................................................................................................. 84TUNELAREA .......................................................................................................................................... 88CUPLAJUL LASER-PLASMA................................................................................................................ 90

  3.3.1. Ionizarea n cascada....................................................................................................................... 933.3.2. Procesul Bremsstrahlung invers ................................................................................................... 95

  EXPANSIUNEA PLASMEI..................................................................................................................... 98EMISIA DE RADIATIE DE CATRE PLASMELE OBTINUTE CU AJUTORUL LASERULUI............. 99

  PLASMELE PRODUSE CU AJUTORUL LASERULUI CA SURSE N EUV...................................... 104

 • 24.2.

  4.3.4.4.

  STUDII NUMERICE ALE PROCESULUI DE EXPANSIUNE A PLASMEI PRODUSE CU AJUTORUL LASERULUI.................................................................................................................................................... 106

  STUDIUL NUMERIC AL SPECTRULUI DE RAZE X-MOI EMISE DE PLASMELE LASER............. 110STUDIUL EXPERIMENTAL AL PLASMEI PRODUSA CU AJUTORUL LASERULUI....................... 113

  5 BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................................... 114

 • 31. GGEENNEERRAATTOOAARREE SSII AAMMPPLLIIFFIICCAATTOOAARREECCUUAANNTTIICCEE DDEE RRAADDIIAATTIIII.. LLAASSEERRUULL SSII

  MMAASSEERRUULL

  Generatoarele si amplificatoarele cuantice de radiatii au reprezentat

  unele dintre succesele cele mai spectaculoase si eficace ale stiintei.

  Calitatile remarcabile ale acestor dispozitive justifica cu prisosinta interesul

  deosebit care li s-a acordat. Realizarea lor a fost determinata de o serie de

  cerinte practice si a fost posibila odata cu aparitia unei noi discipline:

  electronica cuantica. Aceasta disciplina se bazeaza n primul rnd pe

  utilizarea treptata a spectrului undelor electromagnetice, care se gaseste n

  afara domeniului undelor radio, si n al doilea rnd pe adoptarea unor noi

  metode de lucru n locul celor clasice.

  Functionarea generatoarelor si amplificatoarelor de ultra-nalta

  frecventa obisnuite, de tip clistron, se bazeaza pe interactiunea cmpului

  electromagnetic cu electronii liberi, interactiune care se produce datorita

  prezentei sarcinii electrice a electronului. Functionarea generatoarelor si

  amplificatoarelor cuantice este, nsa, n strnsa legatura cu noile metode

  fizice bazate pe fenomenele cuantice. n acest din urma caz n locul

  electronilor liberi care se misca n vid, se utilizeaza electronii legati n

  materie: n moleculele, n atomii sau n ionii unui corp solid, lichid sau

  gazos. Deci functionarea lor presupune existenta unui mediu material.

  Principiul general de functionare a acestor dispozitive cuantice se

  bazeaza pe asa-numitul fenomen de sau

  descoperit de A. Einstein n anul 1917.

  Dupa cum este cunoscut, undele electromagnetice pot sa

  interactioneze cu un sistem atomic (o molecula, un atom sau un ion)

  producnd o variatie a energiei interne a acestuia. Deci daca o astfel de

  unda interactioneaza cu un atom, un ion sau o molecula, energia acestora

  emisie stimulata emisie indusa

 • 4va creste pna la o anumita valoare bine determinata. Sistemul atomic

  respectiv va fi excitat prin trecerea sa, de exemplu, din starea fundamentala

  ntr-o anumita stare energetica cuantificata superioara. De aici el

  poate reveni n starea fundamentala (din care a plecat) prin eliberarea

  energiei cstigate sub forma de radiatii, cu frecventa data de conditia lui

  Bohr:

  (1.1)

  n aceasta relatie, si sunt energiile starilor excitata si fundamentala

  ale sistemului atomic, iar este constanta lui Planck. n acest mod se

  produce emisia de radiatie cu frecventa data de conditia (1.1). Aceasta

  emisie se poate produce n doua moduri distincte.

  Daca cmpul undei electromagnetice care interactioneaza cu sistemul

  atomic aflat n starea energetica superioara este nul, atunci procesul de

  trecere a sistemului n starea fundamentala, urmat de emisia de radiatie, se

  numeste . Daca asupra sistemului atomic aflat n starea

  excitata actioneaza cmpul undei electromagnetice avnd frecventa

  egala cu frecventa corespunzatoare tranzitiei considerate, sistemul

  atomic va emite o unda care se gaseste ntr-o relatie de faza bine

  determinata cu unda incidenta. Acest proces se numeste sau

  . La rndul sau, unda emisa n acest mod va fi n masura sa

  stimuleze un alt sistem atomic si asa mai departe. Procesul va conduce

  astfel la amplificarea undei incidente, ceea ce constituie ideea esentiala a

  principiului de functionare a generatoarelor si amplificatoarelor cuantice de

  radiatii.

  Acestor dispozitive li s-au dat de la descoperirea lor si pna n

  prezent, diverse denumiri, dar cea mai corecta este denumirea de

  generatoare si amplificatoare cuantice de radiatii, care desemneaza

  aparatele respective independent de domeniul n care lucreaza. n plus

  )n( (m)

  mn

  nmmn WWh

  mW nW

  h

  mn

  n

  -=n

  n

  n

  emisie spontana

  emisie indusa

  emisie stimulata

 • 5aceasta denumire indica si procesele fundamentale de natura cuantica, pe

  care se bazeaza functionarea dispozitivelor.

  Vom vorbi deci despre generatoare si amplificatoare cuantice n

  domeniul microundelor sau despre generatoare si amplificatoare cuantice n

  domeniul optic. Pentru simplificare nsa, vom folosi si denumirile de maser si

  laser desemnnd prin aceasta fie procesul n baza caruia se produce

  generarea sau amplificarea radiatiilor, fie dispozitivele respective.

  A. Einstein a introdus notiunea de emisie indusa pornind de la

  consideratii termodinamice asupra unui ansamblu de sisteme atomice. El a

  examinat un ansamblu de sisteme atomice care se gasesc n echilibru

  termic cu peretii incintei n care se afla ansamblul de sisteme la temperatura

  absoluta . Dupa cum stim, sistemele atomice poseda nivele energetice

  discrete, cuantificate, ntre care se pot produce tranzitii urmate de emisie

  sau de absorbtie de radiatie: la trecerea unui sistem de pe nivelele

  energetice inferioare pe cele superioare se produce absorbtia radiatiei, iar la

  trecerea inversa are loc emisia. Deoarece ansamblul de sisteme considerat

  se gaseste n echilibru termic, acesta, din punctul de vedere al radiatiei

  absorbite si emise, este echivalent cu un corp negru: fiecare parte a

  ansamblului de sisteme atomice va absorbi aceeasi cantitate de radiatie pe

  care o va putea emite.

  Radiatia corpului negru se caracterizeaza prin faptul ca densitatea de

  energie a acestuia depinde numai de temperatura sa absoluta, iar energia

  totala a radiatiei e distribuita ntr-o banda de frecvente. Distributia spectrala

  a energiei este stabilita de formula lui Planck. Astfel daca reprezinta

  11..11.. EEMMIISSIIAA SSPPOONNTTAANNAA,, EEMMIISSIIAA IINNDDUUSSAA SSII AABBSSOORRBBTTIIAARRAADDIIAATTIIEEII

  T

  r

  nr

 • 60

  1

  83

  2

  densitatea de energie a radiatiei n unitatea de interval de frecventa, pentru

  frecventa si satisface egalitatea:

  , (1.2)

  atunci, pentru orice frecventa si temperatura , marimea este

  determinata de formula de radiatie a lui Planck:

  , (1.3)

  unde este constanta lui Planck, este constanta lui Boltzmann si este

  viteza luminii.

  Deoarece sistemele de atomi considerate se gasesc n echilibru

  termic cu mediul nconjurator peretii incintei Einstein a postulat ca

  radiatia, absorbita si emisa de catre sisteme prin tranzitii ntre nivelele lor

  energetice, trebuie sa se supuna legii de radiatie a lui Planck data de relatia

  (1.3).

  Fie un sistem atomic: un atom, ion sau molecula care poate executa

  tranzitii ntre nivelul superior si un nivel inferior (Figura 1.1), carora le

  corespund energiile si . Tranzitiile posibile ntre aceste nivele sunt

  cele corespunzatoare absorbtiei sau emisiei de radiatie cu o frecventa bine

  determinata , data de conditia lui Bohr:

  . (1.4)

  n

  r=nr

  n

  n nr

  -

  n

  pn=r

  nn

  n

  -=n

  d

  T

  kT

  h

  e

  h

  c

  h k

  m n

  nW mW

  nm WWh

  c

 • 7Figura 1.1

  Pentru simplificare vom admite ca dispunem de un corp format din

  atomi pe unitatea de volum, fiecare atom avnd doua nivele energetice

  si nedegenerate reprezentate n figura 1.1. La echilibru termodinamic,

  atomii se distribuie dupa cele doua nivele n acord cu legea lui Boltzmann:

  (1.5)

  n care este numarul de atomi din starea sau populatia nivelului de

  energie , este populatia nivelului inferior de energie , este

  constanta lui Boltzmann si este temperatura absoluta a corpului.

  Probabilitatea, n unitatea de timp, ca un atom aflat n starea

  superioara sa emita spontan un foton si sa treaca n starea inferioara este

  independenta de intensitatea cmpului de radiatie si depinde numai de

  caracteristicile starilor atomice implicate n tranzitie. Aceasta probabilitate a

  tranzitiei spontane pe unitatea de timp si pe atom o notam cu si o

  numim . Deoarece n acest

  caz sistemele atomice emit n mod ntmplator, la diferite momente, radiatia

  emisa spontan este incoerenta si distribuita ntr-o banda de frecvente

  suficient de larga nemonocromatica. Ea nu participa la procesul de

  amplificare, ci constituie ceea ce numim . Numarul

  N

  mW

  nW

  kT

  WW

  n

  mnm

  eN

  N

  mN (m)

  mW nN nW k

  T

  mnA

  W

  Wm

  Wn Amn Bmn Bnm

  --

  =

  coeficientul lui Einstein pentru emisia spontana

  zgomotul semnalului

 • 8tan

  0

  tranzitiilor spontane n unitatea de timp va depinde numai de

  probabilitatea de tranzitie pe unitatea de timp si de numarul sistemelor

  atomice aflate n starea excitata. Deci putem scrie:

  (1.6)

  unde reprezinta numarul de sisteme atomice cu care este

  micsorat numarul prin fenomenul de emisie spontana.

  Marimea mai poarta denumirea de

  sau . Ca urmare, puterea radiatiei

  emise spontan este:

  (1.7)

  Intensitatea radiatiei emise spontan ntr-o anumita directie este

  proportionala cu si deci:

  n care este un factor care depinde de geometria sursei.

  Caracteristicile radiatiei emise spontan sunt determinate de faptul ca

  actele elementare de emisie spontana sunt produse de atomi care practic

  nu interactioneaza ntre ei. Lipsa de interactiune presupune ca momentele

  dipolare electrice ale atomilor sunt orientate izotrop n spatiu si ca atomii de

  pe nivelul superior participa la tranzitia spontana la diverse momente de

  timp n conformitate cu legea exponentiala:

  . (1.8)

  (n)(m)

  mnA

  mN

  mnmtanspon

  m ANdt

  dN

  dN- spontanm

  mN

  dt

  dNm

  NAh)dt

  dN(hP mmnmn

  mmnspontan

  sponP

  mmnmnspontanspontan NAhKKPI

  K

  (m)

  m

  t

  mm eNtN

  =

  -

  ( )

  n=n=

  n==

  ( ) ( ) t-

  =

  rata a emisiei spontane

  viteza de variatie a populatiei acestui nivel

 • 91

  unde este timpul de viata al starii . Marimea reprezinta intervalul

  de timp n decursul caruia numarul de atomi din starea a scazut de

  ori, ca urmare a actelor de emisie spontana.

  Pentru un atom care poseda mai multe nivele energetice actul de

  emisie spontana se poate face de la un nivel dat la toate nivelele

  inferioare si timpul de viata al nivelului de energie este:

  . (1.9)

  Numarul valorilor pe care le ia indicele din relatia (1.9) este egal cu

  numarul nivelelor care au energie mai mica dect energia , iar este

  coeficientul lui Einstein pentru emisia spontana n tranzitia de la starea la

  o stare .

  n prezenta unui cmp de radiatie, un atom aflat pe nivelul superior

  poate sa emita un foton cu frecventa data de relatia (1.4) si prin

  procesul de emisie indusa. Unda emisa este n faza cu unda prezenta si

  deci prin acest fenomen se obtine o unda amplificata, monocromatica si

  coerenta.

  n procesul de emisie indusa, probabilitatea ca sa aiba loc tranzitia

  unui atom pe unitatea de timp, este proportionala cu densitatea spectrala a

  cmpului de radiatie (energia radiatiei din unitatea de volum pe unitatea

  de interval de frecventa, din jurul frecventei ) care are frecventa egala

  sau foarte apropiata, de frecventa de rezonanta exprimata prin relatia

  (1.4). Cmpul de radiatie poate avea diferite frecvente nsa, n procesul de

  emisie indusa, conteaza numai densitatea radiatiei la rezonanta cu tranzitia

  considerata, pe care o notam cu . Indicele indica temperatura de

  echilibru a corpului care emite si interactioneaza cu radiatia sa cu densitatea

  .

  m (m) m

  (m) e

  mW

  mW

  imi

  m A

  i

  mW miA

  m

  i

  (m)

  mnT T

  T

  t t

  =t

  ( )nr

  ( )nr

  nr

  n n

  nmn

 • 10

  Variatia n timp a populatiei nivelului superior datorata emisiei induse

  este data de relatia:

  (1.10)

  n care este numarul de sisteme atomice cu care este micsorat

  numarul prin procesul de emisie indusa, iar este coeficientul lui

  Einstein pentru emisia indusa si reprezinta probabilitatea ca un atom sa

  emita indus n unitatea de timp un foton cu frecventa , cnd densitatea

  de energie a radiatiei este egala cu unitatea.

  Puterea radiatiei emise prin tranzitii induse va fi data de produsul

  dintre energia unui foton rata emisiei induse:

  (1.11)

  Intensitatea radiatiei emise induse este o marime proportionala cu

  si deci:

  (1.12)

  n procesul de emisie indusa, fotonul care cade asupra unui atom

  este nsotit de fotonul indus care are aceleasi caracteristici ca si fotonul

  incident. Aceasta nseamna ca radiatia indusa este directionala, polarizata

  si coerenta.

  Daca un atom se afla pe un nivel energetic inferior , n prezenta

  radiatiei cu densitatea de energie n unitatea de interval de frecventa la

  frecventa de tranzitie egala cu poate absorbi energia radiatiei

  incidente cu frecventa de rezonanta si sa treaca la nivelul superior. Acest

  proces este invers procesului de emisie indusa si deci putem scrie rata

  procesului de absorbtie sub forma:

  ( )nr=

  -

  ( )-

  n

  ( )nr

  =

  n=

  ( )=

  ( )==

  ( )nr

  mmnTmnindus

  m NBdt

  dN

  indusmdN

  mN mnB

  mn

  mnT

  indus

  mmnindus dT

  dNhP

  mmnTmnmn NBh

  mmnTmnmnindusindus NBhKPKI

  (n)

  mnT

  nrn

  nrn

  n

  Pindus

 • 11

  ( )nr=

  =

  n=

  ( )nrn=

  ( )nrn=

  ( ) ( )nr=nr+

  ( )( )+nr

  nr=

  n-=

  nmnTnmabsorbit

  n NBdt

  dN

  Bnm

  absorbit

  nmnabsorbit dt

  dNhP

  nmnTnmmn NBh

  nnmTnmmnabsorbit NBKhI

  nmnTnmmmnTmnmnm NBNBAN

  mnmnTmn

  mnTnm

  n

  m

  AB

  B

  N

  N

  kTh

  n

  m mneN

  N

  N m nN

  T

  . (1.13)

  unde este . Puterea radiatiei

  absorbite poate fi:

  , (1.14)

  iar intensitatea radiatiei absorbite este:

  . (1.15)

  Deoarece am presupus ca ansamblul de sisteme atomice se afla n

  echilibru termodinamic, rezulta ca avem de-a face cu o stare stationara care

  se realizeaza cnd ratele procesului care au tendinta sa populeze diverse

  stari energetice ale atomilor sunt egalate de ratele proceselor de depopulare

  a acestor stari. Deci din notatiile (1.7), (1.11) si (1.14) obtinem:

  (1.16)

  Aceasta relatie mai poate fi scrisa si sub forma:

  . (1.17)

  Dar la echilibru termodinamic este valabila distributia lui Boltzman conform

  careia:

  . (1.18)

  Din aceasta relatie rezulta ca la echilibru termodinamic populatia nivelului

  superior este mai mica dect cea a nivelului inferior . Se spune, n

  acest caz, ca avem o distributie normala a populatiilor atomice pe nivelele

  de energie. Aceasta distributie are loc la orice stare de echilibru

  termodinamic, deci si n cazul particular al unei stari de echilibru la o

  temperatura . Un corp care are o temperatura suficient de mare emite

  coeficientul lui Einstein pentru absorbtie

 • 12

  1

  1

  1

  3

  38

  si o radiatie cu o densitate mare, adica . Avnd n vedere aceste

  conditii: , din relatiile (1.17) si (1.18) obtinem:

  si , (1.19)

  din care deducem:

  , (1.20)

  care arata ca, daca nivelele nu sunt degenerate, coeficientul lui Einstein

  pentru emisia indusa este egal cu coeficientul pentru absorbtie.

  Daca nivelele si sunt degenerate atunci:

  (1.21)

  unde si sunt gradele de degenerescenta.

  n acest caz, relatiile (1.17) si (1.21) conduc la:

  . (1.22)

  Daca ne limitam la cazul nivelelor nedegenerate si notam:

  ; si (1.23)

  atunci putem renunta la indicii coeficientilor respectivi.

  Densitatea de energie a radiatiei n conditii de echilibru

  termodinamic este data de formula lui Planck (1.3) si utiliznd notatiile

  (1.23), putem scrie egalitatea (1.17) sub forma:

  sau . (1.24)

  Comparnd relatiile (1.3 legea de distributie Plank) si (1.24)

  obtinem:

  . (1.25)

  ( ) nr

  ( )nr

  = =

  =

  n-=

  =

  == = n=n

  ( )nr

  ( )( )+nr

  nr=

  n

  ( )-

  =nrn

  np=

  mnT

  mnT T

  mn

  nm

  n

  m

  B

  B

  N

  N

  n

  m

  N

  N

  nmmn BB

  (m) (n)

  kth

  n

  m

  n

  m mnegg

  N

  N

  gm gn

  n

  m

  nm

  mn

  gg

  B

  B

  BBB nmmn AAmn mn

  T

  AB

  Be

  T

  TkT

  h

  kT

  hT

  eB

  A

  c

  hB

  A

 • 13

  3

  234

  3

  64

  n acest mod relatiile (1.20 si (1.25) ne dau legatura ntre cei trei

  coeficienti Einstein.

  De asemenea, se constata ca presupunerile lui Einstein cu privire la

  existenta fenomenului de emisie indusa si emisie spontana si expresiile

  pentru probabilitatile acestor emisii sunt concordante cu formula lui Planck.

  Apoi, probabilitatile de absorbtie si de emisie indusa trebuie sa fie egale

  ntre ele, iar ntre coeficientii de emisie spontana si emisie indusa

  exista o relatie bine determinata (1.25). Aceasta relatie permite sa se

  exprime coeficientul de emisie spontana prin coeficientul de absorbtie ,

  care poate fi determinat experimental.

  Nivelele de energie si considerate pna acum, au fost alese

  asa fel nct frecventa rezultata prin tranzitiile dintre ele, data de relatia (1.4)

  sa fie egala cu frecventa cmpului electromagnetic cu care sistemele

  atomice se gasesc n echilibru. Pentru ca procesele de emisie si absorbtie

  sa aiba loc, n afara de aceasta conditie, mai trebuie ndeplinite diferite alte

  regularitati. De exemplu, nu toate tranzitiile dintre oricare nivele sunt nsotite

  de radiatie, ci sunt posibile si tranzitii ne-radiative. Prin acest proces, numit

  , energia eliberata este preluata de catre reteaua cristalina,

  conducnd la ncalzirea acesteia. n afara de aceasta, unele tranzitii sunt

  sau .

  Probabilitatile de emisie indusa si spontana pot fi evaluate pornind de

  la legile mecanicii cuantice. P. Dirac a fost primul care a efectuat aceste

  evaluari, ntr-o forma care explica n mod satisfacator att emisia indusa, ct

  si pe cea spontana.

  Astfel probabilitatea de emisie spontana poate fi exprimata sub

  forma:

  (1.26)

  A B

  A B

  (m) (n)

  A

  hcA

  relaxare

  nepermise interzise

  mnp=

 • 14

  2

  20

  2

  2

  1

  0

  2

  2

  3

  3

  8

  unde este elementul de matrice al tranzitiei corespunzatoare. n cazul

  unei tranzitii de dipol magnetic, marimea este egala cu jumatatea

  patratului magnetonului lui Bohr: .

  Pentru alte tranzitii de dipol magnetic trebuie sa examinam un

  oarecare element de matrice mediu al tranzitiei. n general, nsa, elementele

  de matrice ale tranzitiilor de dipol magnetic, ca ordin de marime, sunt egale

  cu un magneton Bohr - . Elementele de matrice ale tranzitiilor de dipol

  electric sunt de sute de ori mai mari.

  Pentru valoarea coeficientului lui Einstein a fost gasita relatia:

  . (1.27)

  Comparnd expresiile (1.26) si (1.27) se vede ca n cazul unui moment

  dipolar constant probabilitatea de emisie indusa este independenta de

  frecventa, n timp ce probabilitatea de emisie spontana este proportionala

  cu cubul frecventei. Acest rezultat este foarte important pentru realizarea

  practica a generatoarelor si a amplificatoarelor cuantice deoarece impune o

  limita pentru frecventa de functionare a acestor dispozitive.

  Remarcam, de asemenea, ca relatia (1.25) ne arata ca la frecvente

  mari (vizibile sau ultraviolete) domina emisia spontana fata de cea stimulata

  pe cnd la frecvente mici (infrarosu ndepartat si microunde) emisia

  stimulata devine semnificativa . Astfel se explica caracterul directional

  al microundelor si caracterul izotropic al radiatiei luminoase emisa de

  sursele clasice de lumina.

  ||

  B

  hB

  B)(A

  B)(A

  m

  m

  m=m

  m

  mp

  =

  >>

 • 15

  0

  0

  11..22.. AAMMPPLLIIFFIICCAARREEAA RRAADDIIAATTIIEEII.. IINNVVEERRSSIIAA DDEE PPOOPPUULLAATTIIEE..TTEEMMPPEERRAATTUURRAA NNEEGGAATTIIVVAA

  Pentru procesul de amplificare a radiatiei, rolul esential l joaca numai

  fenomenele de absorbtie si de emisie indusa deoarece emisia spontana

  genereaza zgomote si deci nu va fi luat n consideratie.

  Sa consideram un ansamblu de sisteme atomice n echilibru

  termodinamic cu radiatia electromagnetica de densitate . Fie

  numarul de sisteme atomice din unitatea de volum aflate n starea

  inferioara si numarul de sisteme aflate n starea superioara . Ca

  urmare, numarul de fotoni absorbiti n unitatea de volum si n intervalul de

  timp va fi:

  , (1.28)

  iar energia absorbita va fi egala cu:

  . (1.29)

  Deoarece nu se ia n consideratie fenomenul de emisie spontana,

  numarul de fotoni emisi n acelasi volum si interval de timp va fi:

  . (1.30)

  iar energia emisa va fi data de relatia:

  (1.31)

  Pentru a obtine o amplificare este necesar ca energia emisa sa

  depaseasca pe cea absorbita, adica:

  , (1.32)

  sau:

  . (1.33)

  ( )nr

  ( ) ( )nr=-

  ( ) nnr=

  ( ) ( )nr=-

  ( ) nnr=

  >-=

  ( ) ( ) >nnr-=

  T

  N n

  (n) N m (m)

  dt

  dtBNdN Tnabsorbitn

  dthBNW Tna

  dtBNdN Tmindusm

  dthBNW Tmindus

  absorbitindus WWdW

  dthBNNdW Tnm

 • 16

  Figura 1.2

  Deci satisfacerea relatiei (1.32) impune conditia , adica n

  intervalul de timp trebuie sa existe un surplus de sistem atomice n

  starea energetica superioara .

  Odata ndeplinita aceasta conditie amplificarea radiatiei se poate

  explica intuitiv cu ajutorul diagramei din Figura 1.2. Daca un foton de

  frecventa ntlneste un sistem atomic aflat n starea superioara ,

  acesta prin fenomenul de emisie indusa va emite un nou foton de aceeasi

  frecventa si de aceeasi faza cu fotonul incident. Vor exista acum doi fotoni

  identici care, repetnd procesul, vor da nastere altor fotoni si asa mai

  departe. Pe masura propagarii n mediu, unda este astfel amplificata.

  Dimpotriva, daca fotonul incident ntlneste un sistem atomic n starea

  inferioara, el va fi absorbit, conducnd la excitarea sistemului respectiv.

  Daca numarul sistemelor atomice n starea superioara nu este suficient de

  mare, deci nu este satisfacuta conditia , atunci amplificarea radiatiei

  nu poate avea loc.

  Aceasta conditie: necesara amplificarii radiatiei nu este

  satisfacuta n mod natural. Pentru a arata aceasta sa consideram distributia

  sistemelor atomice dupa nivelele energetice, de exemplu dupa nivelele

  reprezentate n Figura 1.3.

  n starea de echilibru termodinamic aceasta distributie va fi

  caracterizata de legea lui Boltzmann:

  nm NN

  dt

  (m)

  (m)

  nm NN

  nm NN

  >

  n

  >

  >

 • 17

  Figura 1.3

  kT

  W

  i

  i

  eAN

  A iN

  iW i

  T

  nm NN

  -=

  >

  (1.34)

  unde este o constanta de normare, iar numarul de sisteme atomice

  aflate n starea energetica a nivelului . Din relatia (1.34) si din Figura

  1.3 rezulta ca la orice valoare a temperaturii numarul de sisteme atomice

  aflate pe un anumit nivel scade cu cresterea energiei nivelului, adica pe

  nivelele mai nalte se gasesc mai putine sisteme atomice dect pe nivelele

  mai joase. De aici rezulta o concluzie foarte importanta pentru procesul de

  amplificare a radiatiei.

  Probabilitatile de absorbtie si emisie indusa, fiind egale, ar fi de

  asteptat ca numarul fotonilor absorbiti sa fie egali cu cel al fotonilor emisi.

  Cum nsa majoritatea sistemelor atomice se gasesc pe nivelele mai joase,

  absorbtia n general ntrece emisia si de aceea, n mod obisnuit substanta

  absoarbe energie electromagnetica. Conditia de amplificare ,

  dedusa mai sus, nu va fi deci satisfacuta n mod natural. Pentru a o realiza

  sunt necesare conditii experimentale speciale prin care sa se produca ceea

  ce se numeste adica, sa se realizeze un numar

  W

  W

  W

  W

  4

  3

  2

  1

  W

  N(W)

  inversiunea de populatie

 • 18

  mai mare de sisteme atomice pe nivelul superior dect pe cel inferior. n

  aceste conditii ansamblul de sisteme atomice nu va mai fi n echilibru

  termodinamic. Se spune ca, n raport cu nivelele de energie considerate:

  si , ansamblul de sisteme atomice are temperatura negativa. n adevar,

  conform legii de distributie a lui Boltzmann, raportul dintre numarul de

  sisteme atomice de pe cele doua nivele considerate este dat de relatia:

  (1.35)

  de unde putem deduce pentru temperatura absoluta , relatia:

  . (1.36)

  n cazul echilibrului termodinamic obisnuit exista inegalitatea

  si cum din relatia (1.36) rezulta . Deci n cazul echilibrului

  termodinamic, ansamblul de sisteme atomice are temperatura pozitiva n

  raport cu nivelele si .

  Sa admitem acum ca printr-un mijloc special am realizat inversiunea

  de populatie: . n aceasta situatie, desi ansamblul sistemelor

  atomice nu se mai afla n starea de echilibru termodinamic se va stabili,

  totusi, pentru un interval de timp, un oarecare echilibru fortat.

  Presupunnd si n acest caz valabila legea de distributie a lui Boltzmann,

  din relatia (1.36) rezulta . Deci n cazul realizarii inversiunii de populatie

  n raport cu nivelele considerate si , ansamblul de sisteme atomice

  poseda temperatura negativa n raport cu aceste nivele. ntruct n acest

  caz conditia de amplificare este satisfacuta, rezulta ca ansamblul

  de sisteme atomice caruia i se poate atribui temperatura negativa n raport

  cu anumite nivele de energie, este capabil sa amplifice radiatia de frecventa

  , corespunzatoare frecventei de tranzitie a sistemelor atomice ntre

  (n)

  (m)

  kT

  WW

  n

  mnm

  eN

  N

  T

  n

  m

  nm

  N

  Nlnk

  WWT

  nm NN

  nm WW 0T

  (m) (n)

  nm NN

  0T

  (m) (n)

  nm NN

  --

  =

  --=

  >

  >

  n

 • 19

  ]/)(exp[/ 1212

  12 21

  nivelele de energie respective n raport cu care exista inversiunea de

  populatie. Un astfel de sistem poarta denumirea de .

  Inversia de populatie este legata de actiunea exterioara exercitata

  asupra materialului activ, fiind nevoie de o alta sursa de energie. Definim

  notiunea al materialului activ ca fiind procesul prin care se

  realizeaza inversia de populatie (numarul starilor excitate este mai mare

  dect numarul de stari fundamentale la acelasi moment de timp > 1)

  Vom analiza posibilitatea obtinerii inversiunii de populatie pentru diferite

  sisteme atomice.

  n cazul cnd materialul optic activ contine doar sisteme atomice cu 2

  nivele energetice ( ales nivel fundamental si nivelul excitat), daca cele

  doua nivele energetice au aceleasi grade de degenerare, , atunci

  conform distributiei de echilibru termodinamic (distributia Boltzmann):

  (1.37)

  Astfel, pentru avem , dar ntotdeauna . n concluzie,

  pentru sisteme atomice cu doua nivele energetice, n conditii normale, nu

  este posibil sa se realizeze inversia de populatie.

  mediu activ

  de pompaj

  N2 N

  Sisteme cu 2 nivele energetice

  E1 E2

  g1= g2

  11..33.. OOBBTTIINNEERREEAA IINNVVEERRSSIIEEII DDEE PPOOPPUULLAATTIIEE

  TkEENN B

  T NN NN

  --=

 • 20

  23

  Figura 1.4

  Sisteme atomice cu 3 nivele energetice

  E1

  E2, E3 >

  E1

  E3

  t32 E2

  E2

  E1

  E2 E3 E1 E3

  E2

  E1 E3

  E3 E2 E2

  E2 E1

  E1 E3

  Vom considera un material activ care contine sisteme atomice cu 3

  nivele energetice:

  nivelul

  fundamental,

  nivele

  superioare excitate.

  ntr-un astfel de

  sistem se poate

  realiza inversia de

  populatie n anumite

  conditii (Figura 1.4):

  a) Poate exista o tranzitie laser daca este un nivel metastabil

  (timp de viata mare), iar are durata de viata cea mai scurta (fiind

  posibila tranzitia neradiativa (relaxare) rapida a sistemelor de pe nivelul

  pe nivelul fundamental . n acest fel se asigura o inversiune de populatie

  ntre si daca se realizeaza un pompaj ntre si (Figura 1.4.a). Un

  astfel de sistem poate functiona n mod continuu.

  b) Se poate obtine o inversie de populatie si ntre nivelele energetice si

  daca nivelul corespunde unei benzi largi de absorbtie cu un timp de

  viata foarte scurt (are loc relaxarea ? ) n timp ce nivelul energetic

  este metastabil. Tranzitia laser are loc ntre nivelele energetice si n

  timp ce pompajul se realizeaza, ca si n cazul precedent, tot ntre si

  (Figura 1.4b). Obtinerea inversiei de populatie n acest mod este utilizata n

  cazul clasic al laserului cu rubin.

  EE

 • 21

  Figura 1.5

  Sisteme atomice cu 4 nivele energetice

  E1 E4 E4

  E4 E3

  E3 E2

  E2

  E1

  E1 E4 E2

  Realizarea pompajului laser

  Utilizarea sistemelor atomice cu 4 nivele energetice prezinta avantajul

  ca se poate obtine inversia de populatie raportata la un nivel inferior foarte

  putin populat. Cu alte cuvinte, se

  realizeaza inversia de populatie nu prin

  popularea nivelului superior, ci prin faptul

  ca n mod natural nivelul energetic inferior

  este foarte putin populat. Astfel se obtine o

  eficienta mai mare a emisiei laser.

  Pompajul se face ntre si ; nivelul

  este un nivel cu banda larga si cu timp de

  viata foarte scurt. Daca de pe nivelul

  energetic pe nivelul (nivel metastabil)

  are loc o tranzitie neradiativa (de relaxare), atunci se realizeaza o inversia

  de populatie ntre nivelul si . ntre aceste nivele energetice are loc si

  tranzitia laser. Nivelul energetic se depopuleaza ntr-un timp foarte scurt

  printr-o relaxare pna pe nivelul fundamental . Pompajul se realizeaza

  ntre nivelele energetice si . Daca nivelul energetic este suficient de

  ridicat atunci acesta este n conditii normale putin populat, fapt care

  favorizeaza inversiei de populatie. Un astfel de sistem cu 4 nivele

  energetice se foloseste, de exemplu, n cazul unui laser cu Neodim.

  n concluzie, pentru a se obtine o inversie de populatie si prin aceasta

  un efect laser sunt necesare sisteme optice care sa formeze un mediu activ

  cu cel putin 3 nivele energetice.

  Pompajul laser este principalul proces prin care se realizeaza

  inversiunea de populatie. Laserii utilizeaza diferite tipuri de pompaj:

 • 22

  /)( 13 23

  31

  a) : se realizeaza prin iradierea sistemelor atomice cu o

  radiatie de frecventa ntr-un timp . Se folosesc lampi

  de descarcare cu gaze monoatomice ce au benzi largi de absorbtie si

  ferestre de transmisie pentru frecventa laser dorita.

  b) : folosit la laserii cu gaz indiferent de presiunea

  de lucru. Tranzitia de pompaj (de exemplu ) se realizeaza prin

  excitarea sistemelor atomice cu ajutorul unui fascicul de electroni. n plus,

  fasciculul de electroni produce si ionizari suplimentare ale gazului de lucru,

  iar astfel densitatea de electroni creste si eficienta pompajului va fi mai

  mare. Totusi, apare problema aparitiei starii de plasma care trebuie sa fie

  mentinuta omogena.

  c) : energia de excitare este data de

  ciocniri ntre sistemele atomice care produc efectul laser cu alti atomi

  energetici, fie prin cuplaj intern de la moleculele energetice ale aceluiasi gaz

  (exemple: laser cu He-Ne sau cu CO2 si N2), fie prin ciocniri cu alte

  molecule.

  d) de multe ori moleculele pot avea un numar mare

  de nivele energetice de rotatie si vibratie. n reactiile chimice moleculele trec

  ntr-o stare care nmagazineaza energie nct se poate produce o

  inversiune de populatie ntre diverse nivele de vibratie (ex: laseri chimici cu

  HF).

  Puterea prag de pompaj este puterea minima (energia minima n

  unitatea de timp) care trebuie furnizata unui sistem atomic pentru a se

  realiza inversia de populatie Vom calcula puterea prag pompaj pentru un

  sistem cu 3 nivele energetice (Figura 1.4). Variatia numarului de sisteme

  atomice de pe nivelele energetice si este data de:

  pompajul optic

  pompajul electronic

  pompajul prin transfer de excitare

  pompajul chimic:

  Puterea de prag de pompaj

  E3 E2

  hEE t

  EE

  -=

 • 23

  2123233

  22

  3231313311

  313

  3

  032

  1323231

  132

  1323231

  132

  121

  1

  122

  1

  1313

  13

  0122

  1

  0122

  1

  212132

  21321313

  131

  ANANg

  g

  dt

  dN

  )AA(NBNNg

  g)(

  dt

  dN

  dt

  dN

  dt

  dN

  A)AA(FA

  A)AA(F)AA(

  N

  NNg

  g

  )(BF

  )(

  NNg

  g

  NNg

  g

  AAA

  AA)(BF pragprag

  hNFP pragprag

  -=

  +-

  -nr=

  ==

  --

  ---

  ++

  +--=

  -

  nr=

  nr

  >-

  =-

  -

  =nr=

  n=

  (1.38)

  unde s-a considerat ca la tranzitia ? nu se manifesta emisia

  stimulata. n regim stationar:

  (1.39)

  rezulta

  (1.40)

  unde s-a facut notatia:

  (1.41)

  iar este densitatea spectrala de pompaj. Conditia pentru a realiza

  inversia de populatie dorita este , adica trebuie ca rata de

  inversie ntre nivelele si sa fie pozitiva. Daca > , probabilitatea

  de emisie spontana pentru ? E2 este mai ridicata dect pentru tranzitia

  ? astfel nct nivelul energetic este considerat un nivel metastabil.

  Fluxul necesar pentru realizarea conditiei limita poate fi cu

  att mai mic cu ct >> nct coeficientul poate fi scris:

  (1.42)

  iar puterea prag de absorbtie este:

  (1.43)

  Valoarea puterii prag de pompaj se poate rescrie pentru cazul cnd:

  E2 E1

  E1 E2 A32 A21

  E3

  E2 E1 E2

  A32 A31 Fprag

 • 24

  2122

  1

  2113

  2

  /NNNg

  gto t

  Ah

  NP to tprag

  As-Ga

  =@

  n@

  (1.44)

  se rescrie:

  (1.45)

  n relatia anterioara este puterea minima necesara pentru a putea

  realiza inversia de populatie ntre nivelele energetice si , atunci cnd

  se tine cont si de tranzitiile care au loc pe si de pe nivelul

  Orice dispozitiv laser sau maser cuprinde urmatoarele componente

  principale: mediul activ, cavitatea rezonanta si un sistem de furnizare a

  energiei mediului activ sau un sistem de excitare.

  este format dintr-un ansamblu de microparticule (atomi,

  ioni, molecule, electroni) care poseda o inversiune de populatie ntre doua

  sau mai multe stari energetice. Mediul activ poate fi n stare gazoasa,

  lichida, solida cristalina, solida amorfa, semiconductoare, o plasma sau un

  fascicul de electroni liberi. n functie de starea mediului activ, constructia

  dispozitivului laser sau maser este diferita. Astazi exista o diversitate foarte

  mare de medii active: amoniacul, hidrogenul, vaporii de apa, oxigenul,

  azotul, dioxidul de carbon, solutii de coloranti, cristalul de rubin, sticla de

  bariu, jonctiunea , plasma formata la trecerea curentului prin gaze

  nobile, fasciculele de electroni accelerate n cmpuri electrice si magnetice

  neomogene etc.

  a dispozitivului laser difera esential de cea a

  maserului. Un maser are o cavitate rezonanta nchisa, cu dimensiunile de

  Pprag

  E3 E1

  E2

  Mediul activ

  Cavitatea rezonanta

  11..44.. CCOOMMPPOONNEENNTTEELLEE UUNNUUII GGEENNEERRAATTOORR SSII AAMMPPLLIIFFIICCAATTOORRCCUUAANNTTIICC DDEE RRAADDIIAATTIIII ((LLAASSEERR SSII MMAASSEERR))

 • 25

  ordinul lungimii de unda a radiatiei care se amplifica, iar un laser are o

  cavitate rezonanta deschisa, de tipul interferometrului Fabry Perot, cu

  dimensiuni mult mai mari dect lungimea de unda a luminii amplificate.

  Ambele tipuri de cavitati sunt caracterizate prin mai multe moduri

  proprii. Un mod al cavitatii reprezinta o configuratie stationara a cmpului

  electromagnetic din cavitate. Fiecare mod este caracterizat printr-o anumita

  frecventa de rezonanta care poate fi calculata prin rezolvarea ecuatiilor lui

  Maxwell pentru cmpurile electrice si magnetice din cavitate cu conditiile la

  limita alese n conformitate cu geometria cavitatii.

  Pentru realizarea inversiunii de populatie sau a pompajului sunt

  utilizate diferite procedee experimentale, depinznd, printre altele si de

  natura substantei utilizate ca mediu activ. Astfel, pentru substantele n stare

  solida, mijlocul cel mai eficace n scopul propus este iradierea cu lumina

  intensa, de frecventa adecvata. n cazul utilizarii unui gaz sau a unui

  amestec de gaze, crearea unui exces de populatie necesar nivelului

  superior al tranzitiei laser este posibila, cu cel mai mare randament, cu

  ajutorul unei descarcari electrice n gazul respectiv sau prin ciocniri

  neelastice ntre atomii gazului si electronii proveniti de la un tun electronic

  special.

  Explozia puternica a numarului de aplicatii ale laserului n tehnica

  impune discutarea ntr-un paragraf separat principalele caracteristici ale

  celor mai folositi laseri. Vom face o clasificare a laserilor dupa mai multe

  criterii astfel:

  11..55.. TTIIPPUURRII DDEE LLAASSEERRII UUTTIILLIIZZAATTII NN TTEEHHNNIICCAA

 • 26

  1) Primul criteriu de

  clasificare a laserilor se refera la mediul activ n care au loc procesele de

  pompaj si emisie stimulata. Astfel, laserii pot fi clasificati n:

  a) laseri cu corp solid: laserul cu rubin, laserul Nd : YAG, laserul cu

  semiconductori, etc.

  b) laseri cu lichid: laseri cu colorant;

  c) laseri cu gaz: laserul cu CO2, laserul cu Ar, laserul cu N2 etc.

  Pe lnga acesti laseri, mai putem considera si o categorie speciala de

  laseri: laserii cu electroni liberi n care mediul activ este format dintr-un

  fascicul de electroni care trece printr-o regiune cu cmp magnetic variabil

  realiznd emisia coerenta de radiatii.

  Cunoscnd natura mediului activ al laserului se poate proiecta modul

  de realizare a pompajului laser. n plus, se cunoaste foarte bine ntre ce

  nivele energetice ale sistemelor atomice se realizeaza emisia stimulata si de

  aici lungimea de unda a emisiei laser. Ajungem astfel un alt criteriu de

  clasificare a laserilor:

  2) :

  a) laseri cu emisie n domeniu infrarosu: laseri cu CO2, ...

  b) laseri cu emisie n spectru vizibil: laseri cu Ar, ...

  c) laseri cu emisie n ultraviolet: laserii cu excimeri, ...

  d) laseri cu emisie n domeniul radiatiilor X

  3) De multe ori laserii pot fi clasificati si dupa timpul de emisie a

  radiatiei utile:

  a) laseri cu emisie continua;

  b) laseri pulsati: radiatia utilaeste emisa n pulsuri cu perioade care pot sa

  ajunga pna la valori foarte mici de ordinul femptosecundelor (10-15 s).

  Nu trebuie confundat modul de emisie al radiatiei utile cu modul de

  utilizare a radiatiei n aplicatii, adicanu trebuie sa se identifice perioada de

  Dupa starea de agregare a mediului activ.

  Dupa lungimea de unda a radiatiei utile

 • 27

  Figura 1.6 Schema nivelelelor energetice n laserul cu rubin

  emisie a radiatiei utile cu timpul de utilizare ntr-o anumita aplicatie. De

  exemplu: se poate utiliza un laser cu emisie continua, cum este laserul cu

  CO2 pentru operatii bazate pe fenomenul de ablatie cnd timpul de

  interactiune ntre tinta si laser este foarte scurt (maxim 10-3 s). Uneori se

  considera ca pulsurile laser care au perioada de ordinul secundelor sau

  zecilor de secunde, identica cu timpul de interactiune ntre radiatie si tinta

  sunt date de laseri cu emisie continua.

  n sectiunile urmatoare vor fi descrisi ctiva laseri utilizati n tehnica.

  Laserul cu rubin este primul laser care emite n domeniul vizibil si a

  fost construit de catre Theodore MAIMAN Rubinul este un oxid de aluminiu

  (Al2O3cunoscut si sub numele de safir) n care o mica parte din ionii de

  aluminiu este nlocuita cu ioni de crom (Cr3+: Al2O3). Nivelele energetice

  implicate n tranzitia laser a rubinului sunt reprezentate n Figura 1.6.

  Laserul cu rubin lucreaza cu trei nivele energetice: nivelul 3 este format din

  doua benzi energetice situate la 550 nm (verde) si 400 nm (violet). Aceste

  11..55..11.. LLaasseerruull ccuu rruubbiinn

 • 28

  benzi de absorbtie sunt responsabile si de culoarea roz a rubinului. Radiatia

  laser are lungimea de unda = 694, 3 nm (radiatie de culoare rosie).

  Pompajul se realizeaza optic de pe nivelul 1 pe nivelul 3, utiliznd o lampa

  cu descarcare care nconjoara rubinul. Lampa de descarcare are un spectru

  mare de emisie, dar o fractiune din fotonii emisi sunt absorbiti si se produce

  tranzitia ionilor Cr3+ pe nivelul 3. Faptul canivelul 3 este un nivel larg duce la

  marirea eficientei procesului de absorbtie. Au loc tranzitii foarte rapide a

  ionilor de crom de pe nivelul 3 pna pe nivelul 2 (ntr-un timp de ordinul

  picosecundelor) n timp ce timpul de viata a tranzitiilor spontane de pe

  nivelul 2 pe nivelul 1 este relativ lung (3 ms). Astfel, se realizeaza o inversie

  de populatie ntre nivelul 2 si 1. Amplificatorii comerciali sunt livrati sub

  forma de bare de rubin cu lungimi cuprinse ntre 5 si 20 cm avnd o valoare

  a cstigului de aproximativ 20 n mod puls. Eficienta unui astfel de laser

  (raportul dintre energia utila a radiatiei laser si energia electricaconsumata)

  este de aproximativ 0.1% iar energia utila a radiatiei laser este de

  aproximativ 5 J. n tehnica laserul cu rubin este utilizat n mod comutare Q

  ca un laser cu pulsuri scurte .

  Laserul cu semiconductor este astazi cel mai cunoscut si utilizat tip de

  laser n diferite tipuri de aplicatii (acesti laseri sunt utilizati inclusiv la citirea

  CD-urilor, la imprimante etc.). n ultimii ani se ncearca nlocuirea laserilor

  asa-zisi clasici cu laseri cu semiconductori, datorita faptului ca acesti laseri

  sunt mai compacti, sunt laseri portabili si mai ieftini.

  Mediul activ al laserului cu semiconductori este similar unei diode cu

  semiconductor si, din acest motiv, laserul cu semiconductor este denumit si

  dioda laser. n cele ce urmeaza sunt explicate principiile de functionare a

  unei diode laser, fara a intra n amanunte legate de structura si fizica

  l

  11..55..22.. LLaasseerruull ccuu sseemmiiccoonndduuccttoorrii

 • 29

  Figura 1.7: Structura diodei laser

  semiconductorilor. Diodele laser sunt formate dintr-o jonctiune p-n cu o

  dopare puternica (concentratia impuritatilor de dopare este 1023 -1024 m-3).

  Principalele procese care intervin la emisia laser n astfel de sisteme sunt: i)

  emisia laser are loc la recombinarea electron-gol de pe nivelele energetice

  din banda de valenta si banda de conductie; ii) o cuanta absorbita n

  jonctiune duce la generarea unei perechi electron-gol, crescnd astfel

  probabilitatea de recombinare. Ca urmare a acestor procese poate avea loc

  o emisie stimulata de fotoni. Inversia de populatie necesara pentru

  realizarea efectului laser se obtine prin aplicarea unei tensiuni electrice

  directe pe jonctiune, astfel nct prin scaderea barierei de potential creste

  rata de obtinere a perechilor electron-gol prin tranzitii ntre cele doua benzi

  energetice. Prezenta impuritatilor contribuie si mai mult la realizarea

  inversiei de populatie. Deoarece n emisia laser emisia stimulata trebuie sa

  fie principalul proces de emisie si absorbtia trebuie sa fie neglijabila,

  tensiunea aplicata pe jonctiune trebuie sa depaseasca o valoare prag data

  de relatia: , unde este energia corespunzatoare benzii interzise si

  este sarcina electrica elementara.

  Din punct de vedere tehnologic dioda laser este realizata, de

  exemplu, din cristale semiconductoare de GaAs si GaAlAs dopate cu

  impuritati acceptoare de Zn si impuritati donoare de Te (Figura 1.7).

  U > W/e W

  e

 • 30

  Faptul ca laserii cu semiconductori sunt foarte compacti reprezinta un

  alt avantaj fata de celelalte tipuri laseri. Acest lucru se datoreaza si unei

  cavitati de rezonanta de dimensiuni micronice formata de cristalul

  semiconductor a caror suprafete sunt taiate si polizate corespunzator

  radiatiilor laser emise precum si a modului de functionare a laserului.

  n general, radiatia generata este ghidata de-a lungul regiunii active si

  iese in exterior printr-o regiune cu largimea data de grosimea regiunii active

  si cu lungimea data de latimea regiunii active. Deoarece lungimea de unda

  a radiatiei emise este comparabila cu dimensiunea ghidului, fenomenul de

  difractie nu poate fi neglijat. Datorita difractiei, unghiul de divergenta este

  diferit pe cele doua directii si (vezi figura de mai sus), spotul luminos

  fiind eliptic. Elipticitatea se poate corecta cu o lentila astigmatica (care are

  focale diferite pe si ) pentru a obtine un spot circular.

  Laserii cu semiconductor emit n domeniu infrarosu sau n vizibil. Este

  de remarcat faptul ca lungimea de unda a radiatiei laser emise de astfel de

  sisteme poate fi modificata prin ajustarea temperaturii la nivelul jonctiunii,

  sau prin introducerea diodei ntr-un cmp magnetic a carei intensitate poate

  fi modificata.

  Laserii cu semiconductori pot lucra n regim continuu cnd se obtin

  puteri de ordinul 1 W pna la ctiva W, sau n regim declansat la puteri

  mult mai mari de ordinul 1MW = 106 W. Pentru cresterea puterii utile n

  regim continuu de functionare se utilizeaza mai multe diode dispuse ntr-o

  matrice astfel nct de ajunge pnala puteri utile de pna la 100 W.

  Randamentul acestor laseri se apropie de 100% , datorita faptului ca

  aproape toata energia electrica consumata este utilizata la producerea

  efectului laser.

  x y

  x y

  m

 • 31

  Figura 1.8: Nivelele energetice n laserul Nd:YAG

  11..55..33.. LLaasseerruull NNdd::YYAAGG

  Laserul Nd : YAG este unul din laserii cei mai utilizati n diferite

  aplicatii. Laserul Nd:YAG este un laser care emite n infrarosu care

  foloseste ionii de Nd3+ sub forma de impuritati introduse ntr-un cristal de

  YAG (formula acestui cristal de granat de Y si Al impurificat este: NdxY3-

  xAl5O12 dar pe scurt se noteaza Nd3+:YAG, sau Nd:YAG. Tipic concentratia

  de Nd n granat este de 1, 31026 m -3. Acest tip de cristal este de culoare

  roz pal. Laserul Nd:YAG este considerat un laser cu 4 nivele energetice

  corespunzatoare ionului Nd3+. Cstigul acestui laser este substantial mai

  bun dect cel al laserului cu rubin datorita faptului ca este un laser cu 4

  nivele (Figura 1.8).

  Nivelul 1 are energia de 0, 2eV fata de nivelul fundamental, o energie

  suficient de mare fata 4 de = 0.026 eV la temperatura camerei, nct se

  poate considera ca n conditii normale de temperatura acest nivel practic nu

  este populat. Pompajul se realizeaza pe nivelul 3, format din 3 benzi de

  absorbtie largi, de aproximativ 30 nm, centrate pe 810, 750, 585 si

  kBT

 • 32

  respectiv 525 nm. Timpul de viata a nivelului 3 fata de nivelul 2 este foarte

  mic ( 100 ns), n comparatie cu timpul de viata pentru tranzitia spontana

  1,2 ms. Timpul de viata a nivelului 1 este de aproximativ 30 ns, astfel

  nct se poate realiza inversia de populatie ntre nivelul 1 si 2, ntre care are

  loc tranzitia laser corespunzatoare ( = 1,064mm).

  Pompajul laserului Nd:YAG se poate realiza fie optic direct pe nivelele

  de absorbtie ca si n cazul laserului cu rubin fie, mai eficient, prin utilizarea

  unor laseri cu semiconductori. Randamentul laserului Nd:YAG este de

  aproximativ 2-3%, fiind randamentul cel mai mare pentru laserii cu solid, cu

  exceptia laserilor cu semiconductori. Cavitatea rezonanta este

  asemanatoare celei utilizate n cazul laserului cu rubin.

  Laserul Nd:YAG este un laser care functioneaza n regim continuu si

  se obtin puteri de pna la 50-100 W. De asemenea, laserul cu Nd: YAG

  poate functiona si n mod blocat, ceea ce permite atingerea unui puls scurt

  > 20 ps cu un intervalul de timp ntre pulsuri de 1-3 ns. Laserul Nd : YAG

  este un instrument folosit intens n ablatie, datorita faptului ca prin efectele

  termice pe care le produce poate provoca vaporizarea si/sau taierea

  diferitelor tipuri de tinte. Singura problema care se ridica n calea utilizarii pe

  scara larga a acestui tip de laser n chirurgie este costul ridicat al fibrelor

  optice si a sondelor utilizate pentru transmiterea radiatiei.

  n ultimii ani s-au realizat o serie ntreaga de laseri care utilizeaza

  cristalul YAG, dar impurificarea se face cu ioni diferiti. Astfel: laserul

  Holmiu:YAG este un laser n infrarosu =2,1 m, laserul Erbiu:YAG emite tot

  n infrarosu = 2,94 m

  t32

  tsp

  l

  l m

  l m

 • 33

  Figura 1.9: Tranzitia laser la un laser cu excimer (ex. KrF)

  Distanta interatomica

  Ene

  rgia Tranzitia laser

  Curba energiei pentru atomii separati nelegati

  Curba energiei pentru starea legata (excitata)

  11..55..44.. LLaasseerruull ccuu eexxcciimmeerr

  Laserul cu excimer ocupa un loc deosebit n panoplia laserilor din

  lume. Acesta este dat de faptul ca sunt laseri care emit n ultraviolet

  (lungimea de unda pentru ArF este = 193 nm, iar pentru KrF are valoarea

  = 248nm) si pentru ca folosesc drept mediu activ molecule excimere.

  Aceste molecule sunt fluoruri de gaze nobile (exemplu KrF) care nu pot

  exista dect n stari electronice excitate, deoarece starea fundamentala este

  o stare repulsiva (de aici si denumirea de excimer). Tranzitia laser are loc

  ntre nivelul excitat si nivelul fundamental, ntre care exista o inversie de

  populatie naturala (nu exista molecule n starea fundamentala).

  Halogenurile gazelor rare se formeaza rapid n stare excitata, deoarece

  gazul nobil n stare excitata are aceeasi afinitate pentru halogeni ca si

  metalele alcaline. Laserul cu excimer lucreaza n regim pulsat cu o energie

  maxima pe puls de aproximativ 500 mJ.

  l

  l

 • 34

  Atunci cnd speciile atomice componente nu sunt legate, energia

  sistemului depinde de distanta de separare ntre atomii individuali: la

  apropierea acestora energia creste. Nivelul energetic inferior ntr-un laser cu

  excimeri este definit pentru separare ntre halogen si atomii de gaz inert.

  Aceasta este starea normala pentru o specie inerta ca argon, krypton,

  xenon, care n mod normal nu formeaza compusi cu alti atomi. Starea

  energetica superioara se formeaza atunci cnd atomii inerti si halogenul

  formeaza molecula de excimer. Energia acesteia este mult superioara dect

  a sistemului de atomi nelegata si de asemenea depinde de distanta

  interatomica, n mod similar ca pentru orice alta molecula, fiind posibile

  numeroase nivele de vibratie. Totalitatea acestora formeaza o banda

  superioara de pe care are loc tranzitia laser.

  Moleculele colorantilor organici sunt molecule mari si foarte

  complexe. Ca orice molecula complexa, si molecula de colorant are stari

  energetice de vibratie si rotatie att n starea de singlet (S) ct si n starea

  de triplet (T) (v. Figura 1.10). Starile de singlet au un electron cu spinul

  antiparalel cu ceilalti electroni n timp ce n starea de triplet electronii au

  spinii orientati paralel. Tranzitiile laser au loc ntre diferite nivele energetice,

  astfel nct laserul cu colorant este un laser acordabil (lungimea de unda a

  radiatiei fotonilor laser variaza functie de nivelele energetice ntre care are

  loc tranzitia). De exemplu: laserul cu rodamina-6G este acordabil n mod

  continuu ntr-un domeniu de lungimi de unda cuprins ntre 560 nm si 640

  nm. Pompajul la acest laser se realizeaza de obicei prin utilizarea radiatiei

  provenite de la un alt laser (de obicei cu Ar+). Laserul cu rodamina

  11..55..55.. LLaasseerruull ccuu ccoolloorraanntt

 • 35

  Figura 1.10: Nivelele energetice n laserul cu colorant

  functioneaza n regim continuu si are o putere maxima n fascicul de

  100mW.

  Laserul cu CO2 este unul din cei mai eficienti laseri care emit n

  infrarosu. Acest tip de laser lucreaza n mod continuu si poate ajunge la o

  putere maxima n fascicul de 100W. n laserul cu CO2 (si n general n cazul

  laserilor a caror mediu activ este un gaz poliatomic: N2, CO, HCl etc.)

  tranzitiile laser au loc ntre diverse nivele energetice de vibratie (v. Figura

  1.11) caracterizate de numerele cuantice de vibratie corespunzatoare notate

  aici ( ) corespunzatoare modului simetric si antisimetric de vibratie

  dar si unei miscari de vibratie tip ndoire7. Inversia de populatie este

  realizata prin ciocniri ale moleculei de CO2 cu moleculele excitate de N2

  (obtinute ntr-o descarcare n atmosfera de azot).

  11..55..66.. LLaasseerruull ccuu CCOO22

  q1, q2, q3

 • 36

  Figura 1.11: Nivelele energetice de vibratie a moleculei de CO2 utilizate la tranzitiile laser.

  11..55..77.. LLaasseerruull ccuu AArr++

  Laserul cu Ar+ este un laser care lucreaza n mod continuu, iar

  principalele tranzitii laser corespund unor lungimi de unda de 514,5 nm

  (verde) si respectiv 488 nm (albastru). Fiind un laser cu emisie n domeniul

  vizibil al spectrului electromagnetic, se pot utiliza cu succes fibrele optice

  pentru dirijarea fasciculului catre zona de interes n diverse aplicatii. Puterea

  maxima emisiei laser pe 514 nm este de aproximativ 10 W. Ionizarea si

  pompajul se realizeaza ntr-o descarcare continua n gaz la o presiune mica

  (110 torr). Un asemenea sistem are un randament scazut, de aproximativ

  0, 05%. Pentru a creste eficienta emisiei laser se aplica un cmp magnetic

  axial de 500-1000 Gs, ceea ce duce implicit la cresterea densitatii de curent

  pe descarcare.

 • 37

  Figura 1.12: Schema nivelelor energetice n laserul He-Ne

  Starea fundamentala

  Ene

  rgia

  [cm

  -1]

  Exc

  itare

  din

  sta

  rea

  fund

  amen

  tala

  ciocniri

  11..55..88.. LLaasseerruull ccuu HHee NNee

  Laserul cu He - Ne este unul din cele mai utilizate dispozitive n

  diverse aplicatii, deoarece poate fi realizat n variante compacte si relativ

  ieftine. Schema nivelelor energetice pentru laserul He-Ne este prezentata n

  Figura 1.12.

  Laserul He-Ne poate emite n vizibil = 632,8 nm si n infrarosu = 3.39 m

  n mod continuu cu o putere de aproximativ 1mW. Pompajul n cazul

  laserilor cu He-Ne se realizeaza prin obtinerea unei descarcari n He n care

  predomina procesele de ionizare:

  si de excitare:

  Atomul de Ne este adus n stare excitata prin ciocniri cu atomii de He*:

  l l m

  He + e- He+ + 2e-

  He + e- He* + e-

  Ne + He* Ne* + He

  Tranzitia laser

  HELIU NEON

 • 38

  0

  11..55..99.. LLaasseerruull ccuu eelleeccttrroonnii lliibbeerrii

  Laserul cu electroni liberi, prescurtat FEL (free electron laser)

  utilizeaza un cmp magnetic variabil produs de un ansamblu de magneti

  asezati periodic cu polaritati alternante. Mediul activ este format dintr-un

  fascicul de electroni relativisti care se misca n acest cmp magnetic

  variabil. Acesti electroni nu sunt legati n atomi (de aici si denumirea de

  laser cu electroni liberi), dar nici nu sunt electroni cu adevarat liberi,

  deoarece miscarea acestora este guvernata de cmpul magnetic variabil.

  Prin dirijarea miscarii n cmpul magnetic variabil electronii pot fi accelerati

  (n cazul acesta are loc echivalentul inversiunii de populatie) si apoi toti

  acesti electroni sunt frnati puternic cnd are loc emisia stimulata. Prin

  modul n care are loc emisia laser n cazul laserului cu electroni liberi (n

  functie de energia fasciculului de electroni si de perioada cmpului

  magnetic) fotonii emisi pot avea lungimi de unda de la ultraviolet pna la

  infrarosu ndepartat. De exemplu: laserul cu electroni liberi de la

  Universitatea Paris emite n ultraviolet 200 nm, la Universitatea Stanford,

  California emite n vizibil si infrarosu = 500 nm -10 m. De regula, acest

  tip de laser lucreaza n mod pulsat cu o energie de emisie laser pe puls de

  aproximativ 1 mJ.

  Prin excelenta, laserul cu electroni liberi este utilizat n cercetare

  deoarece pentru realizarea acestuia este nevoie de obtinerea unor fascicule

  de electroni relativiste cu o energie foarte bine controlata. Marele avantaj al

  laserului cu electroni liberi consta n faptul ca se poate controla foarte bine

  energia fasciculului laser, modul de aplicare a pulsurilor laser si nu n ultimul

  rnd lungimea de unda a radiatiei laser.

  l m

 • 39

  11..66.. AAPPLLIICCAATTIIII AALLEE LLAASSEERRIILLOORR

  11..66..11.. AApplliiccaattiiii nn ssttiiiinnttaa..

  a) . Monocromaticitatea pronuntata si intensitatea

  mare a semnalelor emise de laseri fac ca aceste dispozitive sa aiba largi

  aplicatii n spectroscopie. n baza monocromaticitatii pronuntate, laserii duc

  la o crestere cu trei ordine de marime a preciziei spectroscoapelor optice si

  la cresterea puterii de rezolutie.

  b) . n masuratori interferometrice, se calculeaza

  numarul de treceri prin maxim ale intensitatii luminii n centrul imaginii de

  interferenta, produsa de interferometrul Michelson la deplasarea uneia

  dintre oglinzile interferometrului de la o pozitie la alta.

  Utiliznd sursa de lumina obisnuita, este dificil sa se observe franjele

  de interferenta cnd diferenta de drum depaseste . Aceasta dificultate

  este legata n special, de coerenta slaba a luminii emise de aceste surse.

  Datorita coerentei, monocromaticitatii si intensitatii remarcabile ale radiatiei

  emise de laser, observarea franjelor este posibila cel putin n principiu

  pentru diferente de drum de ordinul ctorva kilometri.

  c) . Directionalitatea mare a semnalului

  laser este echivalenta cu propagarea ntregului semnal ntr-un singur mod

  de unda. O astfel de unda poate fi localizata ntr-un spot foarte mic.

  ntr-un cmp, de exemplu electric, foarte intens, atomii sau moleculele

  pot interactiona ntr-un mod straniu si neprevazut. De aici rezulta utilizarea

  undelor laser pentru studierea cmpului cristalin si al legaturilor inter- sau

  chiar intraatomice.

  n spectroscopie

  n interferometrie

  Modificari produse n materie

  cm50

 • 40

  d) . Calitatile deosebite ale semnalelor de

  tip laser au facut posibila efectuarea cu foarte mare precizie a experientelor

  de tip Michelson Morley pentru a proba existenta posibila a eterului n

  univers.

  e) .

  f)

  g) .

  a) . Fasciculele de radiatii emise de laseri fiind puternic

  coerente, monocromatice, foarte intense si directionale si avnd o frecventa

  mult mai mare (de ori) dect frecventa undelor radio utilizate n prezent

  n probleme de comunicatii, sunt ideale pentru acest scop. De exemplu, n

  televiziune, unda purtatoare transmite un semnal cu o lungime de banda

  efectiva de , pe cnd un singur fascicul laser poate purta un semnal

  cu o largime de banda de , semnal care poate transporta o

  cantitate de informatii echivalenta cu cea transmisa de toate canalele de

  comunicatii radio existente. Problema care se ridica acum este, nsa,

  gasirea modului de a putea folosi n mod curent laserul n acest scop.

  b) . Intensitatea mare si directionalitatea pronuntata a

  fasciculelor de lumina emise de laseri fac ca aceste dispozitive sa poata fi

  utilizate cu succes la construirea radarului optic, numit si .

  c) . Pentru aplicatiile industriale ale laserilor se utilizeaza

  intensitatea si directionalitatea radiatiilor laser, proprietati care dau

  posibilitatea sa se concentreze energii cu densitati foarte mari pe suprafete

  foarte mici. Astfel, concentrnd fasciculul unui laser cu rubin cu ajutorul unei

  lentile cu distanta focala de 4 cm, energia fasciculului n focar poate atinge

  Verificarea ipotezei eterului

  Masurarea vitezei luminii

  Etaloane de frecventa si lungime.

  Masuratori geodezice si atmosferice

  Comunicatii

  1410

  Radarul

  colidar

  Industrie

  11..66..22.. AApplliiccaattiiii aallee llaasseerriilloorr nn tteehhnniiccaa

  MHz4

  MHz100000

 • 41

  2610752 cmcalorii, , valoare care ntrece energia emisa de orice alta sursa

  de energie radianta.

  O asemenea concentrare de energie poate avea multe aplicatii

  industriale dintre care amintim:

  - utiliznd un numar mare de fascicule laser focalizate ntr-un punct comun

  se poate realiza o temperatura extrem de nalta, necesara declansarii

  reactiilor termonucleare;

  - un fascicul laser puternic, focalizat ntr-un punct n aer poate produce

  ionizarea aerului n punctul respectiv, crend o scnteie. n baza acestui

  fenomen se fac cercetari n privinta nlocuirii combustibilului utilizat n

  functionarea automobilelor;

  - posibilitatea utilizarii fasciculelor laser pentru efectuarea unor perforatii

  foarte fine, pentru taierea unor materiale dure si pentru sudare;

  - n chirurgie, n special n oftalmologie la sudarea retinei, distrugerea

  tumorilor observate pe retina, practicarea unei pupile artificiale ntr-un iris n

  care aceasta nu exista etc.

  Holografia este o metoda de nregistrare a imaginilor, care nu

  utilizeaza numai intensitatea si lungimea de unda a luminii reflectate de pe

  obiecte, ci si faza acesteia. Prin aceasta metoda se pot nregistra si cele

  mai mici deformatii, din care cauza ea este folosita cu deosebit succes si n

  defectoscopia nedistructiva.

  Pentru a se putea utiliza faza luminii reflectate n obiecte, sursele de

  lumina folosite n holografie trebuie sa emita radiatii cu o anumita valoare

  bine determinata a fazei. Laserul este o sursa de lumina care ndeplineste

  aceasta conditie, ntruct, dupa cum se stie, acesta emite lumina coerenta.

  11..66..33.. HHoollooggrraaffiiaa

 • 42

  Figura 1.13: Interferen?a constructiva

  Lungimea de unda este o marime caracteristica fiecarui tip de laser. De

  exemplu :

  - laserul emite ;

  - laserul cu rubin emite ;

  - laserul cu neobiu emite ;

  n functie de mediul care produce efectul laser putem aminti laserul cu

  gaz ( ), laserul cu cristal (laserul cu rubin) sau laserul cu mediu solid

  ( ).

  Se stie ca atunci cnd ntr-un punct se ntlnesc doua unde coerente,

  ele interfera. Atunci cnd cele doua unde trec simultan prin amplitudinea

  maxima, simultan prin zero s.a.m.d. interferenta va fi constructiva si

  intensitatea rezultanta va creste (fig. 1.13).

  Cnd oscilatiile celor doua unde ating simultan amplitudinea maxima,

  dar n sensuri contrarii si trec simultan prin starea de amplitudine zero (fig.

  1.14) interferenta va fi distructiva. Cele doua unde se anuleaza reciproc si

  va rezulta extinctia:

  A A

  0

  0

  t

  t

  0

  t

  Ne-Heo

  A6328

  o

  A6943

  o

  A10600

  Ne-He

  As-Ga

 • 43

  Figura 1.15: Expunerea holografica

  Figura 1.14 Interferen?a distructiva

  Evident ca daca doua unde luminoase monocromatice sunt

  compuse se pot produce toate starile intermediare de la starea de

  intensitate maxima pna la zero, functie de valorile diferentei de drum a

  celor doua unde.

  n Figura 1.15 este aratat principiul metodei de expunere holografica.

  Laserul (1) emite un fascicul luminos coerent (2) care este, n parte,

  transmis si n parte, reflectat de o oglinda semitransparenta (3). Fasciculul

  transmis (7), denumit si fascicul obiect, este trecut printr-o lentila (8) care

  determina iluminarea completa a obiectului de examinat (9). Din fiecare

  10

  98

  7

  5

  4

  32

  1

  6

  A A

  0

  0

  t

  t

  0

  t

 • 44

  punct de pe obiect, lumina este reflectata n toate directiile si de aceea, raze

  reflectate de pe obiect (10) ajung si pe materialul fotografic.

  Fiecarei raze reflectata de pe obiect si care ajunge pe emulsia

  fotografica i se asociaza o raza din fasciculul de referinta. Cele doua raze

  fiind coerente interfera genernd puncte de minim sau maxim de intensitate,

  n functie de valoarea diferentei de drum. n acest fel, dupa prelucrarea

  materialului fotografic rezulta o imagine cu zone de intensitate mai mare sau

  mai mica, imagine care este numita .

  Imaginea de pe holograma poate fi folosita pentru reconstructia

  imaginii obiectului studiat. Pentru aceasta se foloseste (Figura 1.16) tot un

  laser (1) sau o alta sursa punctiforma de lumina monocromatica. Fasciculul

  laser (2) este trimis pe holograma (4) prin intermediul unei lentile (3) sub un

  unghi aproximativ egal cu cel facut de fasciculul de referinta n timpul

  nregistrarii.

  holograma

 • 45

  Figura 1.16: Reconstruc?ia imaginiiOchiul observatorului (5) percepe imaginea dar nu poate discerne

  daca imaginea si are originea direct pe obiect sau este generata de razele

  difractate de holograma. Ochiul vede aceasta imagine n pozitia n care s-a

  aflat obiectul n timpul nregistrarii.

  n afara imaginii virtuale (7), care se formeaza n partea dinspre

  sursa, se mai formeaza si o imagine reala (8) n spatele hologramei, deci de

  partea observatorului.

  Daca se nlatura argintul de pe holograma, prin decolorare, se obtine

  o asa-numita . n acest caz, la reconstructia imaginii, se

  foloseste numai faza luminii.

  n aplicatiile holografiei nu intereseaza att de mult faptul ca imaginea

  care se obtine este tridimensionala, ct faptul ca holografia ne ofera

  posibilitatea de a detecta si masura deformatii foarte mici prin intermediul

  interferometriei holografice. Aceasta metoda consta n a holografia obiectul ,

  holograma de faza

  Aplicatii.

 • 46

  un timp egal cu jumatatea din timpul normal de expunere. Apoi se supune

  obiectul unei compresiuni sau diferente de temperatura si, n final, se

  realizeaza o noua expunere holografica un timp egal cu cealalta jumatate

  din timpul normal de expunere. La reconstituire, fronturile de unda

  genereaza o interferenta macroscopica care poate furniza informatii cu

  privire la structura interna a probei. Aceasta tehnica este folosita, n special,

  n industria de cauciucuri si n constructia avioanelor.

  Materialele fotosensibile utilizate n holografie trebuie sa

  ndeplineasca unele conditii specifice legate de sensibilitatea la culoare

  (corelata cu radiatia laser) si puterea de rezolutie (trebuie sa fie foarte

  nalta).

 • 47

  K

  2. NNOOTTIIUUNNII DDEE FFIIZZIICCAA PPLLAASSMMEEII SSIIAAPPLLIICCAATTIIII

  n perioada anilor 1921 1923 denumirea de plasme era atribuita

  gazelor ionizate obtinute n laborator. n astfel de gaze exista un numar

  suficient de mare de purtatori de sarcina electrica: ioni si electroni. ntr-o

  plasma numarul ionilor pozitivi este, n medie, egal cu numarul electronilor si

  al ionilor negativi, din unitatea de volum. n afara acestor purtatori de

  sarcina n plasma se mai gasesc si atomi si molecule neionizate.

  Plasma reprezinta cea de-a patra stare de agregare a materiei n care

  se afla cca. 95 % din materia universului. Un interes deosebit l reprezinta

  plasmele reci: care au importante aplicatii practice si plasmele

  fierbinti: care permit realizarea fuziunii nucleare si explicarea unor

  fenomene astronomice.

  Forta electromagnetica este n general responsabila de crearea

  : ex. atomi stabili si molecule, solide cristaline. De fapt, cele mai

  larg studiate consecinte ale fortei electromagnetice sunt obiectul Fizicii starii

  solide, disciplina dezvoltata pentru ntelegerea n esenta a structurilor

  statice.

  Plasate ntr-un mediu suficient de fierbinte, structurile se descompun:

  de exemplu cristalele se topesc, moleculele disociaza. La temperaturi ce

  depasesc energia de disociere atomica, n mod similar, atomii se

  descompun n sarcini electrice negative, electronii, si ioni pozitivi. Aceste

  particule nu vor fi n continuare libere, ci interactioneaza prin cmpurile

  electromagnetice. Totusi, pentru ca sarcinile nu mai sunt legate, ansamblul

  lor devine capabil de miscari colective de mare complexitate. Un astfel de

  ansamblu este denumit .

  510T

  K10T 5

  structurilor

  plasma

 • 48

  Desigur, sistemele marginite pot avea o structura extrem de

  complexa, de exemplu proteinele. Complexitatea n plasma este diferita,

  fiind att , ct si . Aceasta este caracterizata predominant

  excitarea unei varietati imense de comportamente dinamice .

  Deoarece descompunerea termica rupe legaturile interatomice,

  majoritatea plasmelor sunt gazoase. De fapt, plasma este uneori definita ca

  un gaz suficient ionizat pentru a prezenta un comportament de tip plasma.

  De notat ca un comportament tip plasma este asigurat chiar si de ionizarea

  unei fractii remarcabile de mici de atomi. Astfel, gazele partial ionizate

  prezinta si cele mai exotice fenomene caracteristice gazelor total ionizate.

  Plasma rezultata de ionizarea gazelor neutre contine n general un

  numar egal de purtatori de sarcina pozitiva si negativa. n aceasta situatie,

  fluidele ncarcate opus sunt puternic cuplate si tind sa se neutralizeze la

  scara microscopica. Aceste plasme sunt denumite (cvasi

  pentru ca deviatii mici de la neutralitate au consecinte dinamice importante

  pentru anumite tipuri de comportamente ale plasmei).

  Plasmele puternic non-neutre, care pot contine sarcini chiar de un

  singur semn, sunt ntlnite n primul rnd n experimentele de laborator.

  Echilibrul lor depinde de existenta unui cmp magnetic puternic n care

  fluidul ncarcat se roteste.

  Deseori se remarca continutul Universului de aproximativ 95% din

  plasma, desi acest fapt este imposibil de verificat. n stadiile initiale ale

  Universului totul a fost plasma. n prezent, stelele si spatiul interstelar contin

  plasma. Sistemul solar de asemenea contine plasma sub forma vntului

  solar, iar Pamntul este complet nconjurat de plasma trapata de cmpul

  magnetic (ionosfera). Plasmele terestre nu sunt greu de identificat. Ele apar

  n lampile incandescente, o varietate de experimente de laborator, o serie n

  crestere de procese industriale. Lichidele si chiar solidele prezinta ocazional

  temporala spatiala

  colective

  cvasi-neutre

 • 49

  efectele colective electromagnetice caracteristice starii de plasma: de

  exemplu mercurul lichid prezinta unde Alfven ce apar conventional n

  plasme.

  n continuare se prezinta unele aspecte legate de trecerea curentului

  electric prin gaze care stau la baza producerii plasmei n laborator si n

  tehnica.

  Trecerea curentului electric prin gaze este cunoscuta sub denumirea

  de . Gazele n conditii normale contin, spre

  deosebire de metale si electroliti, un numar redus de purtatori de sarcini. n

  anumite conditii n gaze pot sa apara purtatorii liberi de sarcina electrica,

  deci poate avea loc o descarcare electrica n gaz. Daca purtatorii de

  sarcina, liberi, apar sub actiunea unor factori externi: iradierea cu radiatii ,

  sau ultraviolete, etc., independent de prezenta unui cmp electric extern,

  descarcarea electrica n gaz se numeste sau Cnd

  purtatorii apar n urma unor procese care au loc n gaz datorita cmpului

  electric extern, n care se afla gazul, descarcarea electrica este

  sau . Deosebirea dintre cele doua tipuri de descarcari consta

  n aceea ca la ncetarea factorului extern care le provoaca descarcarile

  dependente nceteaza, n timp ce descarcarile independente continua.

  Notnd cu numarul de molecule (atomi) din volumul de gaz

  ( concentratia lor) si admitnd ca se ionizeaza molecule (deci se

  formeaza perechi de ioni pozitivi si negativi: ) atunci

  concentratia ionilor de un anumit semn este si putem defini gradul de

  ionizare:

  22..11.. CCUURREENNTTUULL EELLEECCTTRRIICC PPRRIINN GGAAZZEE

  descarcare electrica n gaze

  ntretinuta dependenta.

  nentretinuta

  independenta

  N

  X

  0N V

  V

  Nn 00 N

  NNN

  N/Vn

  g

  =

  == -+

  =

 • 50

  00 nn

  N

  N

  )-(1NN-NN 00

  )-(1nn-nn 00

  N t

  V

  tVntNtNN 00

  2- NNN

  V

  rN t

  tVnV

  tNN 22r

  tN

  tN r

  0nn

  -36 cm10n

  ==a

  a==

  a==

  D D

  Db=Db=Db=D

  b

  =+

  D

  Dg=D

  g=D

  g

  DD

  DD

  gb=

  =

  . (2.1)

  Numarul si concentratia moleculelor neutre ramase n gaz vor fi:

  , (2.2)

  .

  Deci numarul de perechi de ioni ce apar n timpul n volumul

  va fi:

  (2.3)

  unde este coeficientul de ionizare care depinde de natura gazului si

  proprietatile particulelor ionizate.

  Procesul de ionizare este nsotit si de procesul invers: recombinarea

  ionilor. Probabilitatea recombinarii este proportionala cu produsul

  , cu intervalul de timp si invers proportionala cu volumul

  ocupat de gaz, deoarece recombinarea va fi cu att mai rapida cu ct ionii

  sunt mai apropiati. Deci numarul de recombinari din timpul va fi:

  (2.4)

  unde este coeficientul de recombinare.

  Cnd numarul ionizarilor din unitatea de timp este egal cu

  numarul recombinarilor din unitatea de timp , n gaz se realizeaza

  un echilibru dinamic ce corespunde unei concentratii de ioni:

  (2.5)

  Sub actiunea radiatiilor solare paturile superioare ale atmosferei se

  ionizeaza, astfel ca ntre atitudinile de 70 km si 300 km. Pamntul este

  nconjurat de o centura naturala de plasma numita ionosfera. n ionosfera

  concentratia perechilor de ioni este de , iar concentratia

  tD

 • 51

  Figura 2.1

  particulelor neutre si deci . Ionosfera este utilizata n

  scopul reflectarii radioundelor napoi pe Pamnt. Fluctuatiile concentratiei

  din ionosfera influenteaza foarte mult calitatea receptiilor radio si de

  televiziune.

  Pentru a studia variatia densitatii de curent dintr-un gaz functie de

  tensiunea aplicata, la o concentratie de echilibru a perechilor de ioni ,

  folosim montajul din Figura 2.1, n care B este un tub prevazut cu doi

  electrozi: anodul A si catodul C.

  ntre electrozi va apare un

  cmp electric iar

  densitatea curentului din circuit va

  fi:

  (2.6)

  unde si sunt mobilitatile

  ionilor pozitivi si a purtatorilor

  negativi.

  n cazul metalelor sau electrolitilor formula (2.6) reprezinta legea lui

  Ohm deoarece concentratia a purtatorilor de sarcina nu depinde de

  densitatea de curent. La gaze, la trecerea curentului electric numarul de ioni

  din unitatea de volum a gazului se micsoreaza cu:

  (2.7)

  unde este aria electrozilor, iar intensitatea curentului din circuit.

  Conditia de echilibru dinamic se scrie:

  sau:

  -380 cm10n 0,01

  n

  j

  U n

  U/dE

  E)(ne)v(vnej --

  -

  n

  e

  tSj

  e

  tI

  e

  qN c

  S I

  cr NNN

  = =a

  =

  m+m=+= ++

  +m m

  D=

  D=

  D=D

  D+D=D

 • 52

  20

  14

  12 22

  20

  22

  12

  022

  202

  2

  12

  12

  Figura 2.2

  j

  eSj

  VnVn 20

  d SV

  ed

  jnn

  n

  )E)(

  dn(

  d

  E)(ej

  E

  dn4 20

  sjdne)E)(

  dn(E

  d

  )(ej

  3UU

  +g=b

  =

  +g=b

  -m+m

  gb+

  gm+m

  =-+

  -+

  ( )>>

  m+m

  gb

  -+

  =b=-m+m

  gb+

  gm+m

  @-+

  -+

  >

  si tinnd seama ca: obtinem:

  (2.8)

  Introducnd concentratia din (2.8) n (2.6) rezulta:

  (2.9)

  Pentru cmpuri electronice de intensitati mici factorul

  si din relatia (2.9) obtinem legea lui Ohm.

  n cazul cmpurilor intense, factorul amintit este mult mai mic dect

  unitatea, deci

  (2.10)

  care reprezinta densitatea curentului de

  saturatie egala cu densitatea maxima de

  curent care se poate obtine n absenta

  ionizarilor secundare produse de purtatorii de

  sarcini electrice accelerati n cmpul electric

  dintre electrozi.

  n Figura 2.2 este reprezentata

  dependenta descrisa de relatia (2.10).

  Experimental se constata ca pentru

  tensiuni densitatea de curent ncepe sa creasca brusc (CD). Aceasta

  crestere se datoreaza fenomenului de ionizare n avalansa n urma caruia

  numarul de ionizari creste n progresie geometrica. Dar prezenta

  avalanselor electronice nu este suficienta pentru ca o descarcare sa devina

  U U U

  A

  B C

  D

  U0

  j

  j

 • 53

  a) b)Figura 2.3

  Spatiul

  independenta: mai este necesar ca si ionii pozitivi sa posede energia

  necesara producerii ionizarii prin ciocniri. n acest fel descarcarea

  independenta reprezinta avalanse de ioni negativi si pozitivi care se

  propaga n sensuri opuse. Tensiunea de la care are loc trecerea

  descarcarii dependente n independenta se numeste tensiunea de

  aprinderea descarcarii. Aceasta tensiune este dependenta de produsul

  dintre presiunea gazului si distanta dintre electrozi (legea lui Paschen).

  n functie de presiunea gazului, de configuratia electrozilor si de

  parametrii circuitului electronic exterior descarcarile independente sunt de

  mai multe tipuri din care se prezinta urmatoarele patru.

  a) se observa ntr-un tub prevazut cu doi

  electrozi (A si C) aflati la o diferenta de potential de1000 V. Abia la o

  presiune de n tub apare o descarcare electrica de forma unei

  benzi luminoase care uneste catodul cu anodul. La presiunea de

  descarcarea independenta cuprinde gazul din tub n ntreg volumul sau

  aparnd regiuni cu luminozitati diferite (Figura 2.3a), iar tensiunea este

  distribuita neuniform ntre anod si catod (Figura 2.3b).

  Cea mai mare cadere de tensiune are loc ntre catod si limita de

  separare a spatiului ntunecat Crookes de lumina negativa. Conductibilitatea

  U

  AC

  - +

  SpatiulintunecatAston

  Luminanegativa

  Coloanapozitiva

  Luminaanodica

  intunecatanodic

  Luminacatodica

  SpatiulintunecatCrookes

  SpatiulintunecatFaraday

  aU

  p d

  mmHg50-40

  mmHg0,5

  U

  Descarcarea luminiscenta

 • 54

  electrica a gazului n descarcarea luminiscenta este asigurata de miscarea

  electronilor si a ionilor pozitivi care scot electroni din catod.

  n lungul coloanei pozitive tensiunea variaza liniar, deci intensitatea

  cmpului electric este practic constanta, de valoare foarte mica, aproape

  nula.

  Asadar densitatea globala de sarcina electrica este practic nul