curriculum vitae europass · web viewfuncţia sau postul ocupat profesor de fizica activităţi şi...

Click here to load reader

Post on 03-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia.

Informaţii personale

Nume / Prenume

GASPAR FLORENTINA

Adresă(e)

Bucuresti, Sector 6, Str. Sibiu, Nr.4, Bl.OD 2, Ap.38

Telefon(oane)

Mobil:

0722.613.648

Fax(uri)

E-mail(uri)

[email protected]

Naţionalitate(-tăţi)

Romana

Data naşterii

16.09.1968

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada

2003- in prezent

Funcţia sau postul ocupat

Director

Activităţi şi responsabilităţi principale

Management educational si financiar, formarea profesionala, instruirea si educarea elevilor, monitorizarea activitatii si formarii cadrelor didactice si a personalului auxiliar, atragerea de fonduri extrabugetare, organizarea si monitorizarea activitatii scolii de soferi din cadrul liceului.

Numele şi adresa angajatorului

Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu’’, B-dul Iuliu Maniu 381-391, Bucuresti, Sector 6

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Management

Perioada

2010-2012

Funcţia sau postul ocupat

Metodist

Activităţi şi responsabilităţi principale

Efectuarea inspectiilor de specialitate pentru activitatea de educatie formala si nonformala

Numele şi adresa angajatorului

I.S.M.B.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Metodist pentru activitatea de educatie formala si nonformala

Perioada

2010-prezent

Funcţia sau postul ocupat

Evaluator

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitati de evaluare externa in judet.

Numele şi adresa angajatorului

ARACIP

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Colaboratori externi ai ARACIP

Perioada

1 aprilie 2012

Funcţia sau postul ocupat

Asistent proiect –“Practica - o sansa pentru cariera si orientare profesionala” ID 81493

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizarea activitatilor de management care sa duca la indeplinirea obiectivelor cuprinse in proiect.

Numele şi adresa angajatorului

SC STEF MANAGEMENT CONSULTING SRL

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Management

Perioada

2011-2013

Funcţia sau postul ocupat

Membru al echipei de proiect Leonardo Tol C2C

Activităţi şi responsabilităţi principale

Intocmirea documentatie aferente partenerului, participarea la seminarii

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educatie

Perioada

Februarie 2012

Funcţia sau postul ocupat

Membru al Comisiei Specializate de Acreditare a programelor de

Formare Profesionala

Activităţi şi responsabilităţi principale

Evaluarea si acreditarea programelor de formare profesionala adresate

cadrelor didactice.

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Evaluare

Perioada

2009-prezent

Funcţia sau postul ocupat

Formator

Activităţi şi responsabilităţi principale

Informatica-TIC,TAC

Numele şi adresa angajatorului

Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Formare CNFPA

Perioada

2009-2011

Funcţia sau postul ocupat

Expert termen lung si organizator de cursuri de formare profesionala

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizare cursuri de formare in proiectul “calificarea profesionala –

garantia succesului economic”- FSE-POSDRU

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale AMPOSDRU

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Management

Perioada

2009-2011

Funcţia sau postul ocupat

Expert termen lung

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizare activitati de promovare, achizitii si monitorizare in proiectul

“Tranzitia de la scoala la viata activa prin promovarea dezvolatarii

profesionale si a aptitudinilor practice la locul de munca”- FSE-POSDRU

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale AMPOSDRU

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Management

Perioada

2008-2009

Funcţia sau postul ocupat

Organizator

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managerierea organizarii cursurilor de formare, organizarea echipei

Numele şi adresa angajatorului

SC Hyundai SRL

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Organizare cursuri de formare profesionala in domeniul auto

Perioada

2008 – 2009

Funcţia sau postul ocupat

Asistent proiect partener proiect „VoLanT” – LLP Leonardo Da Vinci

Activităţi şi responsabilităţi principale

Intocmirea documentatie aferente partenerului, participarea la seminarii

Numele şi adresa angajatorului

Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu"

Bld. Iuliu Maniu, Nr.381-391, 16404 Bucuresti, Sector 6 (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educatie

Perioada

2000-2003

Funcţia sau postul ocupat

Consilier educativ

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizarea activitatii extrascolare si extracurriculare a elevilor,

participarea la programe si proiecte educationale

Numele şi adresa angajatorului

Grup Scolar ,,Iuliu Maniu’’, B-dul Iuliu Maniu 381-391, Bucuresti, Sector 6

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Consiliere

Perioada

1999-2003

Funcţia sau postul ocupat

Membru al Consiliului de Administratie

Activităţi şi responsabilităţi principale

Responsabil al Comisiei de Orar, de Orientare Scolara si Profesionala,

Activitati de parteneriat cu comitetul de parinti

Numele şi adresa angajatorului

Grup Scolar ,,Iuliu Maniu’’, B-dul Iuliu Maniu 381-391, Bucuresti, Sector 6

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Management

Perioada

2002-2003

Funcţia sau postul ocupat

Responsabilul Catedrei de Informatica

Activităţi şi responsabilităţi principale

Aplicarea noilor metodologiiin procesul de predare invatare, dotarea

cabinetelor de informatica cu echipamente moderne de calcul,

pregatirea elevilor pentru obtinerea atestatului profesional si a probei de

specialitate in cadrul examenului de bacalaureat.

Numele şi adresa angajatorului

Grup Scolar ,,Iuliu Maniu’’, B-dul Iuliu Maniu 381-391, Bucuresti, Sector

6

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Management

Perioada

1993-1999

Funcţia sau postul ocupat

Profesor de fizica

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predarea discipline fizica elevilor, evaluarea elevilor atat pe parcursul

anilor de studiu cat si la examenele finale, planificarea activitatilor de

predare si de laborator astfel incat elevii sa obtina un beneficiu maxim.

Numele şi adresa angajatorului

Grup Scolar ,,Iuliu Maniu’’, B-dul Iuliu Maniu 381-391, Bucuresti, Sector

6

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Predare- invatare

Perioada

1990-1993

Funcţia sau postul ocupat

Profesor de fizica si matematica -suplinitor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predarea disciplinelor fizica si matematica elevilor, evaluarea elevilor

atat pe parcursul anilor de studiu cat si la examenele finale, planificarea

activitatilor de predare si de laborator astfel incat elevii sa obtina un

beneficiu maxim

Numele şi adresa angajatorului

Scoala Nr.59, Str. Parvei, Nr.12, Bucuresti, Sector 6

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

De predare- invatare

Educaţie şi formare

Perioada

Decembrie 2011 – Februarie 2012

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire –Mentor

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Formare profesionala

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Asociatia KOFOED’S SCHOOL Romania

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Formare profesionala

Perioada

Februarie 2012

Calificarea / diploma obţinută

Adeverinta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Membru Consiliul Consultativ de Specialitate

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

ISMB

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Formare profesionala

Perioada

3-29 Ianuarie 2011

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire –Formator de formatori

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Formare profesionala

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Fundatia ERGOROM ‘99

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Formare profesionala

Perioada

8-20 Februarie 2010

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire – Formator

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Formare profesionala

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Asociatia Euroeducatia Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Formare profesionala

Perioada

Februarie 2010

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de participare cursuri de limba italiana

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Formarea cadrelor didactice pentru consilierea carieri tinerilor/LLP –Leonardo Da Vinci

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Institutul de cultura Italiana pentru straini

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Limba italiana – nivel B1

Perioada

Aprilie 2010

Calificarea / diploma obţinută

Adeverinta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Activitati de evaluare, monitorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor a Municipiului Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Formare profesionala

Perioada

2008

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire – Manager proiect

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Manager proiect

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Fundatia Ergorom 99

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Formare profesionala

Perioada

Iulie - august 2007

Calificarea / diploma obţinută

Certificat curs achizitie publica

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Achizitie publica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Societatea comerciala KSC training

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Formare profesionala

Perioada

Noiembrie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de participare cursuri de formare manageriala

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Program de dezvoltare manageriala

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Business School Middlesex – Londra

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Formare profesionala

Perioada

Octombrie 2005

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de participare bursa ARION

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Vizita de lucru program SOCRATES – bursa ARION

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Scoala Gimnaziala JARFALLA – Suedia

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perfectionare

Perioada

Octombrie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Adeverinta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Asigurarea Calitatii in Invatamantul Profesional si Tehnic

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Curs de formare

Perioada

Mai 2006

Calificarea / diploma obţinută

Adeverinta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Consiliere si Orientare Profesionala

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Stagiu de formare

Perioada

Octombrie 2005 Suedia

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Management educational

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

A.N.P.C.D.E.F.P.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Curs de formare

Perioada

2001-2005

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de obtinere a Gradului didactic I

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Fizica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Formare

Perioada

2004 –2006

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de Master

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Tehnici informatice si de comunicatie in educatie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Bucuresti , Departamentul Credis

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii postuniversitare

Perioada

2004

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Metodologia implementarii Curriculumului National si local la disciplina fizica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic, Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Formare

Perioada

2002-2004

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de Master

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Management educational

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Bucuresti , Departamentul Credis

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Masterat

Perioada

2003-2004

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de specializare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Managementul institutiilor publice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice, Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Curs postuniversitar de specializare

Perioada

2003

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de obtinere a Gradului didactic II

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Informatica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perfectionare

Perioada

2000-2002

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de Master

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Informatica aplicata

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Politehnica Bucuresti

Centrul pentru Pregatirea Resurselor Umane

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii Academice Postuniversitare

Perioada

2002

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Management educational

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Formare

Perioada

1999-2001

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de obtinere a Gradului didactic II

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Fizica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Fizica

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perfectionare

Perioada

1995

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de obtinere a Definitivatului

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Fizica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Fizica

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perfectionare

Perioada

1988-1993

Calificarea / diploma obţinută

Diloma de Licenta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Fizica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Fizica

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Licentiat

Perioada

1983-1987

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de Bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Studii liceale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceul Teoretic “B.P.Hasdeu”, Buzau

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Formare continua

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e)

LIMBA ROMANA

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Engleza

B2

B2

B2

B2

B2

Limba Franceza

B1

B1

B1

B1

B1

Limba italiana

A1

A2

B1

B2

-

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Bun negociator , comunicare, punctuala, dinamica, capacitati de organizare, lucrez bine in echipa dar si individual, actiuni de voluntariat.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Coordonator activitati, bun organizator, spirit de echipa. De asemenea in perioada 2009-2011 am facut parte din echipe de implementare a 2 proiecte POSDRU si anume:

-“Tranzitia de la scoala la viata activa prin promovarea dezvoltarii profesionale si a aptitudinilor practice la locul de munca„–Expert pe termen lung;

-„Calificarea profesionala- garantia succesului economic” - Expert pe termen lung;

-Indrumator al practicii pedagogice pentru studenti de la Universitatea Politehnica Bucuresti

-Organizarea programelor de formare profesionala a adultilor derulate de Colegiul Tehnic Iuliu Maniu in calitate de furnizor de formare profesionala.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Absolventa a Facultatii de Fizica si a Postuniversitarei de Informatica Aplicata. Operarea cu mijloacele moderne de învăţământ: videoproiector, dvd, retroproiector, aparat foto, mijloace de invatamant specifice domeniului de pregatire.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Competente de utilizare a calculatorului Word, Power Point, Excel, in cadrul cursurilor de formare continua si perfectionare,

Competenţe şi aptitudini artistice

Teatru, balet, calatorii

Alte competenţe şi aptitudini

Competente de evaluare,revizuire si asigurarea calitatii programelor si a strategiilor de formare, de marketing al formarii, dobandite in urma absolvirii cursului de Formator de formatori si exersate prin participarea in calitate de formator la programe de calificare a adultilor din domeniul informaticii .

Permis(e) de conducere

Da

Informaţii suplimentare

Profesor doctor Emil Stefan Barna-Universitatea din Bucuresti

Anexe

· Copie Certificato Lingua e Cultura Italiana per Stranieri

· Copie Adeverinta CAFFPA – Evaluare furnizorilor de formare profesionala a adultilor si examinarea participantilor la programele de formare profesionala

· Copie certificate de absolvire manager proiect

· Copie Certificat de absolvire –Achizitii publice –Implementarea reglementarilor legislative

· Copie Certificat Universitatea Business School Middlesex – Londra

· Copie Certificat curs,,Atribuirea contractelor de achizitie publica’’

· Copie Adeverinta CCD – Asigurarea calitatii in invatamantul profesional si

tehnic

· Copie adeverinta expert in evaluare si acreditare ARACIP

· Copie Adeverinta CCD – Stagiu de formare “Consiliere si orientare scolara-In vederea implementarii noii programe de consiliere si orientare scolara”

· Copie diploma de Bacalaureat

· Copie Adeverinta UPB – Indrumare practica pedagogica student

· Copie Adeverinta CCD – Cursuri de initiere in domeniul reformei invatamantului

· Copie Adeverinta DDFSS- Evaluator in specialitatea informatica

· Copie Adeverinta CCD – Cursuri de formare pentru consilieri educative

· Copie certificat de recunoastere la cursul deformare:Prevenirea,combaterea delicventei si promovarea voluntariatului in comunitate”

· Copie certificat curs de initiere in gestionarea si utilizarea laboratorului informatizat

· Copie certificat de participare workshop:,,Aplicarea modelului de excelenta al UE

· Copie Certificat de participare la Worshop-ul: Cadrul European de Asigurare A Calitatii si Cerintele Managementului Calitatii pentru Scoli si Gradinite

· Copie adeverinta program de formare adulti

Pagina / - Curriculum vitae al

Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu

© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010