amanunte legale care conteaza pentru banii tai

22
AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI ) ) ) Un produs AvocatNet Premium Ghid informativ realizat pentru un eveniment Banii Tăi Expo Bursa de Valori București Ediia 2016 AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI ) ) )

Upload: dangque

Post on 15-Dec-2016

256 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

AMANUNTE LEGALE

CARE CONTEAZA

PENTRU BANII TAI

)

))

Un produs

AvocatNet

Premium

Ghid informativ realizatpentru

un eveniment

Banii Tăi Expo

Bursa de Valori București

Edi'ia 2016

AMANUNTE LEGALE

CARE CONTEAZA

PENTRU BANII TAI

)

))

Page 2: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

Ghidul „Amănunte legale care contează pentru banii tăi”î#i oferă informa#ii despre:

Cum sunt impozitate principalele tipuri de venituri înRomânia, în func#ie de sursa lor de provenien#ă șiimplica#iile legale asociate fiecăruia;

Ce reglementări juridice și fiscale trebuie luate în calculatunci când cheltuiești bani pe teritoriul #ării;

Fiscalitatea investi#iilor;

Impozitarea depozitelor bancare și alte aspecte legalece #in de economisire.

Page 3: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

De unde vin banii

Salariu

Taxe și impozite pe salariu

Ca angajat, plătești la stat:

ota de contribu#ie de asigurări sociale –10.5%

ota de contribu#ie de asigurări sociale desănătate - 5,5%

Ele sunt re#inute și virate statului de către .În cazul în care nu #i le virează la stat, angajatorulpoate fi sancţionat cu amenzi contravenţionale. Dealtfel, până în vara anului trecut, patronii şiadministratorii firmelor care reţineau,

contribuţiile şi impozitele de la angajaţi,riscau închisoarea. Acum însă, ca urmare a uneidecizii a Curţii Constituţionale, aceştia pot fisancţionaţi care diferă înfuncţie de calitatea persoanei obligate să efectuezere#inerea la sursă, dar și de cuantumul sumei deplată

impozit pe venit de 16%contribu"ii sociale:

c.

cota de contribu"ie la șomaj - 0,5%.c

.

dar nu viraula stat

cel mult cu o ,

.

angajator

amendă

Toate taxe amintite mai sus

tipuri de ii:

.

efectuarea stagiului minim de cotizare: stagiulcomplet de cotizare este de 35 de ani, indiferent desex.

Deoarece atingerea

Cine

se cuvine, înaintea împliniriivârstei standard de pensionare, persoanelor care aurealizat un stagiu de cotizare cu maimare decât stagiul complet de cotizare.

ani. În

le şi contribuţiile î#iasigură:

Prin sistemul de asigurări sociale statul î#i oferăbenefic

atingerea vârstei standard de pensionare: de65 de ani pentru bărbaţi şi de 63 de ani pentru femei

vârstei standard depensionare şi a stagiilor se face prin eşalonare, unelefemei încă pot ieşi la pensie mai devreme de-atât.

se poate pensiona în 2016 pentru limită devârstă:

se acordă cu cel mult cinci ani înainte de împlinireavârstei standard de pensionare, persoanelorasigurate care au realizat stagiile complete decotizare prevăzute de lege, precum şi celor care audepăşit stagiul complet de cotizare cu până la opt

prezent, diminuarea pensiei anticipateparţiale se face cu pentru fiecare lună deanticipare, fără a fi luaţi în considerare anii cedepăşesc stagiul complet. Totuşi, diminuareacuantumului pensiei anticipate parţiale ar putea ficalculată în funcţie de anii munciţi în plus faţă de

șapte

limită de vârstă

se obţine dacă sunt îndeplinite două condiţii debază, ambele fiind calculate în funcţie de datanaşterii:

Pensia anticipată

cel puţin opt ani

Pensia anticipată parţ

1. Pensia pentru

Aten!ie!

2.

cu cel mult cinci ani

3. ial

0,75%

Asigurare în sistemul public de pensii

www.avocatnet.ro [email protected]

Stagiul minim de cotizare realizatStagiul complet de cotizare realizat

Vârsta standard de pensionare împlinită

Stagiul minim de cotizare realizatStagiul complet de cotizare realizat

Vârsta standard de pensionare împlinită

Stagiul minim de cotizare realizatStagiul complet de cotizare realizat

Vârsta standard de pensionare împlinită

Ianuarie - Martie 2016

Mai - Iulie 2016

Septembrie - Noiembrie 2016

65 de ani15 ani35 de ani

65 de ani15 ani35 de ani

65 de ani15 ani35 de ani

BĂRBA"I

60 de ani și 3 luni15 ani30 de ani și 3 luni

60 de ani și 4 luni15 ani30 de ani și 4 luni

60 de ani și 5 luni15 ani30 de ani și 5 luni

FEMEI

Page 4: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

stagiul complet de cotizare prevăzut de lege,conform unui proiect de act normativ inclus pe listade vot final a deputaţilor, cu propunere de adoptare.

Se acordă, din 2013 începând,

.

Poate fi obţinută de copiii şi soţul supravieţuitor alpersoanei care a decedat, dacă aceasta aveacalitatea de pensionar sau dacă îndeplinea condiţiilepentru a obţine pensie. Cuantumul pensiei sestabileş în funcţie de numă

ă dacă vorba de unsingur urmaş , dacă este vorba de doi urmaş

, iar dacă este vorba de trei sau mai mulţi urmaş

Vârsta până la care un copil poate beneficia depensia de urmaş diferă în funcţie de anumite situaţii.Astfel, în mod normal, copilul poate primi pensiapână când împlineşte Însă, dacă acesta îşi

într-o formă de învăţământorganizată potrivit legii, pensia se acordă până laterminarea studiilor, dar cel mult până la

. Indemnizaţia socială pentrupensionari se stabileşte şi se plăteşte de către CasaNaţională de Pensii Publice, prin intermediul caselorteritoriale de pensii.

, la acelaşi nivel cu câştigulsalarial mediu brut folosit la fundamentareabugetului asigurărilor sociale de stat. Ajutorul seacordă unei singure persoane, care poate fi soţulsupravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorulsau oricare altă persoană, care trebuie să facădovada plăţii cheltuielilor de deces. În acelaşi timp,cuantumul ajutorului de deces a crescut şi

Valabilitatea pachetelor medicale pentru anii 2014-2015 a fost prelungită recent până ,urmând ca de la 1 iulie să intre în vigoare pachetelepentru perioada 2016-2017.

soanelor neasigurate şicuprinde servicii de îngrijire a sănătăţ ii,medicamente şi materiale sanitare acordate doarpentru urgenţele medico-chirurgicale şi bolile cupotenţial endemoepidemic (boli infecţioaseregionale care pot provoca izbucniri epid

include monitorizarea evoluţieisarcinii şi lăuzei, servicii de planificare familială siservicii de prevenţie.

este destinat asiguraţilor şicuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire asănătăţii, medicamentele, materialele sanitare,dispozitivele medicale şi alte servicii la care audreptul aceste persoane.

pentru unprogram complet de lucru de 169,333 ore în mediepe lună, reprezentând 7,382 lei/oră.

Un brut de 1.250 de lei înseamnă un salariu net de, faţă de 785 de lei, aşa cum a fost până la

finele lunii aprilie.

4. Pensia de invaliditate

de cotizare realizat în sistemul public de pensii

5. Pensia

50%75%100%

26 de ani

pentru pensionari

Ajutorul de deces

asiguratului pensionarului

2.681

1.341

la 30 iunie

pachetul minimal

1.250 de lei

925 de lei

indiferent de stagiul, în

toate cazurile în care beneficiarul a fost încadratîntr-un grad de invaliditate.

te rul de persoane care audreptul s-o primeasc . Astfel, este

- i -i

- .

16 ani.

.

Se cuvine celor care au pensii sub nivelul stabilit delege. Concret, în 2016,

Cuantumul ajutorului de deces a fost majorat din2016, în cazul sau , fiind

în prezent de de lei

în cazulmembrului de familie al asiguratului sau alpensionarului, fiind în prezent de de lei.

Potrivit normelor în vigoare, deservicii este destinat per

emice). Deasemenea, pachetul

Pachetul

De la 1 mai, salariul minim pe economie a crescut cu200 de lei, de la 1.050 la ,

În raport cu gradul dereducere a capacităţii de muncă, invaliditatea estede trei tipuri

de urmaş

continuă studiile

6. Indemnizaţia socială

nivelul indemnizaţiei socialepentru pensionari este de 400 de lei, acelaşi nivelde anul trecut

7.

de bază

Notă:

A crescut salariul minim

Acces la sistemul public de sănătate

Noută"i fiscale care te afectează în 2016 ca salariat

www.avocatnet.ro [email protected]

Page 5: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

www.avocatnet.ro [email protected]

A crescut deducerea per

Un nou regim fiscal al cadourilor pe care le po"iprimi de la angajator

a crescut

sonală de care po"ibeneficia

Valoarea tichetelor de masă

Valoarea tichetelor de creșă

Deducerea personală se acordă celor cu un venitbrut sub 3.000 de lei pe lună, pe mai multe niveluri.

pentru salariaţii caşi

declarate angajatorului, deducereapersonală este de

e au o persoană înîntre#inere -

u două persoane înîntre#inere -

Pentru contribuabilii care realizează venituri brutelunare din salarii cuprinse între

regresive şi secalculează după următoarele formule:

300 x [1-(VBL- 1.500)/1.500] pentru salariaţiicare nu au persoane în întreţinere;

400 x [1-(VBL-1.500)/1.500] pentru salariaţiicare au o persoană în întreţinere;

500 x [1-(VBL-1.500)/1.500] pentru salariaţiicare au două persoane în întreţinere;

600 x [1-(VBL-1.500)/1.500] pentru salariaţiicare au trei persoane în întreţinere;

800 x [1-(VBL-1.500)/1.500] pentru salariaţiicare au patru sau mai multe persoane în întreţinere.

angajatori salariaţilor, cât şi cele oferite înbeneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocaziaPaştelui Crăciunului şi a sărbătorilorsimilare ale altor culte religioase, precum şicadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite

, în măsura în care valoarea acestorapentru fiecare persoană în parte

Limita de 150 de lei se aplică separat pentrucadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentrufiecare ocazie din cele prevăzute, pentru fiecareangajat și pentru fiecare copil minor al angajatului,chiar și în cazul în care părin#ii lucrează

. Partea care depășește limita de 150 leireprezintă venit impozabil din salarii.

valoareanominală a unui tichet de masă a fost majorată cu 16bani, de la 9.41 la Angajatorii auposibilitatea de a acorda salariaţilor o alocaţieindividuală lunară de hrană sub forma tichetelor demasă .

Angajatorul distribuie, pe salariat, un număr detichete de masă corespunzător numărului de zilelucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.Astfel, salariatul va putea utiliza, lunar, un număr detichete de masă cel mult egal cu numărul de zile încare este prezent la lucru în unitate. Tichetele demasă pot fi utilizate

din lună pentrucare se efectuează distribuirea/transferul valoriinominale a tichetelor de masă.

Valoarea sumei lunare ce se acordă sub formă deeste, şi anul acesta, tot de

Salariaţii pot primi tichetele de creşă, la cerere, pânăla împlinirea vârstei de trei ani de către copil, însănumai dacă aceştia beneficiază de concediul şiindemnizaţia de creştere.

Tichetele de creşă pot fi folosite

Concret, re au un venit brut

. Mai departe:pentru contribuabilii car

400 lei;pentru contribuabilii care a

500 lei;pentru contribuabilii care au trei persoane în

între"inere - 600 lei;pentru contribuabilii care au patru sau mai

multe persoane în între"inere - 800 lei.

lei șiinclusiv, deducerile personale sunt

Din 2016, cadourile, inclusiv tichetele cadou oferitede

, zilei de 1 iunie,

salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt

.

Începând cu luna mai a acestui an,

.

, distribuite lunar

sau pentru .

Angajatorii pot acorda mai mult depentru

.

, acestea fiind acordate lunarpe cheltuiala angajatorilor.

maimic sau egal cu 1.500 de lei

300 de lei

1.501 3.000 lei

neimpozabile

la acelașiangajator

9.57 lei

numai pentru achitarea meseiachizi!ionarea de produse alimentare

nu

440 delei

nu

nu au persoane înîntreţinere

nu depăşeşte 150lei

un tichet demasă fiecare zi lucrătoare

tichete de creşă

exclusiv pentruplata taxelor de creşă

Page 6: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

www.avocatnet.ro [email protected]

Dividende

Impozitul pe dividende

Dividendele reprezintă beneficiile repartizateacţionarilor/asociaţilor din activitatea societăţilor.Dreptul asociaţilor la dividende reprezintă dreptulde a obţine o din beneficiul realizat desocietate prin efectuarea actelor pentru care a fostautorizată.

Veniturile din dividende intră în categoria veniturilordin investiţii, alături de:

câştigurile din transferul titlurilor de valoare şiorice alte operaţiuni cu instrumente financiare,inclusiv instrumente financiare derivate;

câştigurile din transferul aurului financiar,definit potrivit legii;

, impozitul se stabileşte prin aplicareaunei cote de

trebuie declarat și plătit labugetul de stat, până la data de 25 (inclusiv) a luniiurmătoare celei în care se plătește dividendul.

Totuşi, în cazul dividendelor/câştigurilor obţinute caurmare a deţinerii de titluri de participare,distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/asociaţilor/ investitorilor până la sfârşitul anului încare s-au aprobat situaţiile financiare anuale,impozitul pe dividende/câştig se va plăti până la

Este important să precizăm, că tot din punct devedere fiscal, sunt considerate dividende şi se supunaceluiaşi regim de impozitare şi:

câştigurile obţinute de persoanele fizice dindeţinerea de titluri de participare, definite de

legislaţia în materie, la organisme de

veniturile în bani şi în natură distribuite desocietăţile agricole, cu personalitate juridică,constituite potrivit legislaţiei în materie, unuiparticipant la societatea respectivă dreptconsecinţă a deţinerii părţilor sociale.

ota decontribu#ie de asigurări sociale de sănătate - În2016, CASS nu este plafonată la cinci salarii. Maiexact, oricât de mare sau mic ar fi niveluldividendelor, se aplică contribuţia la întreaga sumă

pentru veniturile din dividende,baza lunară de calcul a CASS nu va putea fi mai maredecât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediubrut în vigoare în anul pentru care se stabileştecontribuţia.

Totuşi, persoanele care realizează venituri dininvestiţii, implicit din dividende, datoreazăcontribuţie de asigurări sociale de sănătate pentruaceste venituri, ,sau realizează următoarele t

venituri din activităţi independente, definitede art. 67 din Noul Cod fiscal, dar cu excepţiaveniturilor din drepturi de proprietate intelectuală;

venituri din asocierea cu o persoană juridică,plătitoare de impozit pe profit sau de impozit peveniturile microîntreprinderilor;

venituri din activităţi agricole, silvicultură şipiscicultură;

indemnizaţii de şomaj;indemnizaţii pentru creşterea copilului;

indemnizaţii pentru incapacitate temporarăde muncă drept urmare a unui accident de muncă

cotă parte

Când se plăteşte impozitul pe dividende?

data de 25 ianuarie (inclusiv) a anului următor

Atenţie!

dacă sunt

veniturile din dobânzi;

veniturile din lichidarea unei persoanejuridice.

Asupra dividendelor distribuite începând cu

.

Impozitul pe dividende

.

plasamentcolectiv;

:contribu"ii sociale, mai precis c

5,5%.

.

Din 2017,

, concomitent,ipuri de venituri:

venituri asimilate salariilor;venituri din pensii;

ajutorul social acordat potrivit Legii nr.416/2001;

1ianuarie 2016

5%nu

salariate

Dacă obţii venituri din dividende ca persoană fizică,plătești la stat şi

Page 7: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

sau unei boli profesionale.

În consecinţă, în 2016, persoana fizică ce primeştedividende plăteşte contribuţia la sănătate dacă

uirii dividendelor are un contractindividual de muncă, chiar dacă acesta este unul cutimp parţial de muncă , şi nu cunormă întreagă.

lângă salariaţii încadraţi cu normă întreagă,legislatia muncii dă posibilitatea salariaţilor de a fiangajaţi şi cu fracţiune de normă.

În prezent, contractele de muncă cu normă parţialănu mai au ca durată minimă două ore/zi, cicontractul este considerat cu normă parţială dacănumărul de ore de lucru prevăzute în contract,calculate săptămânal sau ca medie lunară, este

numărului de ore normale de lucru al unuisalariat cu normă întreagă comparabil.

Chiar şi aşa, salariaţii care muncesc mai puţine orepe zi beneficiază de ca şi angajaţiicu program normal de lucru.

Aceste reglementări se aplică inclusiv în cazulconcediului de odihnă. Astfel, concediul lacontractul cu timp parţial de muncă va fifracţionat.

Prin urmare, toţi salariaţii, indiferent de timpullucrat (integral/parţial), beneficiază de un

nu

inferior

nu

ladata distrib

(detaliem mai jos)

Pe

"

", esteprecizat în Codul muncii.

.

Drepturile salariaţilor cu normă întreagă şi a celorcu timp parţial de lucru

aceleaşi drepturi

minim de20 de zile lucrătoare de concediu de odihnă pe an

Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timpparţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă

întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi decontractele colective de muncă aplicabile

www.avocatnet.ro [email protected]

Page 8: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

www.avocatnet.ro [email protected]

Din noul Cod fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie, adispărut conceptul de

noţiunile denu se mai regăsesc în cuprinsul

actului normativ.

Contractele civile, care au la bază Codul civil, seîncheie pentru servicii care nu au caracter decontinuitate (de ex: un electrician venit să instalezeceva).

Astfel, veniturile din convenţiile civile

„altele decât” cele obţinute capersoană f iz ică autor izată/individuală/familială, din drepturi de autor etc.

Există oculconvenţiilor civile, adică două tipuri de venituri încare

- cum arfi cele obţinute de persoanele fizice autorizate(PFA), în cazul în care activitatea are un caracter decontinuitate, de recurenţă sau

, în cazul în carepersoana nu este înregistrată fiscal şi activitatea nuare un caracter de continuitate (este ocazională).

O activitate desfăşuratăcal, de către aceeaşi

persoană, poate fi considerată ca având un

Aşadar, pentru activităţile recurente, care se repetă,

poate fi folosit contractul civil, ci este necesarăîncadrarea în baza unui contract individual demuncă sa

Regimul fiscal aplicabil veniturilor dinactivităţi independente, de exemplu cele obţinutede persoanele fizice autorizate, va fi analizat înpagina următoare. Important de reţinut este că, pelângă impozitul pe venit de 16%, PFA datorează deanul acesta atât CASS (cotă de 5,5%), cât şi CAS(10,5% sau 26,3%, conform opţiunii). Cotaindividuală CAS de 10,5%, calculată la venitul netob#inut, trebuie achitată obligatoriu de PFA,indiferent dacă acestea sunt

.

pe venit de 16%. De altfel, esteobligaţia plătitorului de venit de a reţine la sursă şide a vira către bugetul de stat impozitul pe venit, de

acesta fiind considerat de altfel impozitul final,care se plătește până la data de 25 inclusiv a luniiurmătoare celei în care a fost re#inut.

contribu#ie de asigurări sociale desănătate - 5,5%, dar numai dacă obţii şi alte tipuride venituri pentru care plăteşti deja aceastăcontribuţie, ca de exemplu salariu sau activităţiindependente.

Conform Codului fiscal, persoanele careobţin astfel de venituri nu datorează contribuţia lapensii (CAS).

„convenţie civil㔄contract de prestări servicii”

Notă:

acă obţii venituri din alte surse, plăteştistatului următoarele

. În modsimilar,sau

pot fiîncadrate în prezent cel mult în categoria

, fiindîntrepr indere

ce pot fi folosite în l

se pot încadra contribuabilii:

într-un an fis

.

u încheierea unui contract cu PFA/profesiilibere înregistrate fiscal.

impozit

16%,

cota denu

„contract civil”

d

veniturilordin alte surse

În schimb,două alternative:

venituri din activităţi independente

Atenţie! mai mult de osingură dată

concomitent şisalariate

venituri din alte surse

caracterde continuitate

nu

Important!

Contracte civile

Page 9: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

www.avocatnet.ro [email protected]

Taxe și impozite

Pentru veniturile din activităţi independente, ca deexemplu cele obţinute de persoanele fiziceautorizate (PFA), plăteşti la stat astfel:

impozit de 16% pentru veniturile realizate(impozitul pe venit se calculează aplicând 16% lavenitul net). Impozitul pe venit se plăteştetrimestrial, iar regularizarea de impozit se face dupădeclararea venitului final prin declara#ia 200.

ntribu#ie de asigurări sociale -10.5% sau 26,3%, conform opţiunii. Aceasta seaplică acum asupra venitului net obţinut, şi nu la obază de calcul aleasă de contribuabil.

ota de contribu#ie de asigurări sociale desănătate (CASS) - 5,5% la baza calculată astfel: CASSde plată = (Venituri ob#inute - cheltuieli deductibile+ cheltuielile cu CASS) * 5,5%.

Din 2016, PFA datorează cotaindividuală CAS de 10,5% calculată la venitul netob#inut, chiar dacă sunt, în acelaşi timp, şiTotuşi, cep#ie PFA-urile care au realizat în anulanterior venituri sub valoarea de 35% din salariulmediu brut , adică sub suma de 938 de lei/lună (înanul 2016, salariul mediu brut este de 2.681 de lei).

În acelaşi timp, PFA poate opta pentru plata coteiintegra

șAceastă op#iune se reînnoiește automat în fiecarean, cu excep#ia cazului în care persoana fizicădepune o declara#ie prin care solicită anulareaacestei op#iuni. asigură

În cazul PFA-urilor nou-înfiinţate, acestea trebuie sădepună declara#ia 600 „Declaraţie privind venitulasigurat la sistemul public de pensii” în termen de 30de zile de la începerea activită#ii. PFA-ul trebuie săopteze pentru cota redusă de 10,5% sau cotaîntreagă de 26,3%.

existente şi care au realizat venituri în anulanterior mai mari de 35% din salariul mediu brut peeconomie trebuie să depună, până la 31 ianuarie,declara#ia 600.

baza de calcul diferă în func#ie demodul de impunere a PFA - în sistem real sau pe bazanormei de venit.

Impunerea în sistem real: baza de calcul estereprezentată de

valoarea anuală a normei de venit, raportată lacele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mică decâtun salariu de bază minim brut pe #ară (1250 de lei, dela 1 mai).

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)calculează plaţile anticipate de CASS pentru entită#inou-înfiin#ate pe baza informa#iilor declarate îndeclaraţia 220. Pentru entită#ile înfiin#ate în aniianteriori, ANAF calculează CASS anticipat pe bazadeclara#iei 200 privind venituri

CAS şi CASS se plătesc , în patru rate egale,până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecaretrimestru.

contribu"ii sociale:

cota de co

c

obligatoriu

salariate.fac ex

le de 26,3% a contribu"iei la pensii, carecon"ine i contribu"ia angajatorului, de 15,8%.

Ce plata acesteia?

PFA-urile

Pentru CASS,

venitul net anual realizat exclusivcheltuielile reprezentând contribu"ii sociale.

Impozitarea la norma de venit: baza de calculeste

le realizate în anulanterior.

trimestrial

CAS-ul secalculează astfel

le privind asigurările sociale: CAS = (Venituri realizate - cheltuieli

deductibile + cheltuieli )* 10,5%.

Important!

Un stagiu complet de cotizare pentrupensie.

Ce declaraţii se depun pentru evidenţa CAS?

Când se plătesc cele două contribuţii obligatorii?

Veniturile obţinute de PFA

Page 10: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

www.avocatnet.ro [email protected]

Pe lângă contribuţiile obligatorii, există şi câtev

Cine poate desfăşura o activitate ca PFA?

PFA-uri plătitoare de TVA. Ce declara'iisuplimentare se depun?

a:

La ce riscuri se expun PFA-urile?

cota de contribu"ie la șomaj - 0,5% din venitulasigurat.

contract de asigurare pentru șomaj

contribu"ia pentru concedii și indemniza"ii(FNUASS) - 0,85% din veniturile supuse impozituluipe venit. Se achit

se poate înregistra

riscul privind reclasificarea serviciului însalariu.

criteriimen"ionate în actul normativ:

libertatea de a alege modalitatea de lucru;clien"i;

r .

PFA-urile pot o

.

Pentru a plăti contribu#ia la șomaj, persoanele fizicepot încheia cuagen#ia pentru ocuparea for#ei de muncă în a căreirază teritorială își au domiciliul, dacă au cel pu#invârstă de 18 ani și sunt asigurate în sistemul publicde pensii și în sistemul asigurărilor sociale desănătate.

ă atunci când PFA doreşte săbeneficieze de indemniza#ii pentru concediilemedicale.

contribuţia pentru asigurarea în caz deaccidente de muncă și boli profesionale.

cei care practică profesii libere, coordonate decătre autorităţile din domeniu, ca de exemplu:medici, avocaţi, notari, auditori financiari,consultanţi fiscali, experţi contabili, contabiliautorizaţi, arhitecţi etc.

ca PFA orice persoană fizicăde peste 18 ani, care nu a săvârșit infrac#iunifinanciare și care face dovada deţinerii unui sediusocial.

pentru anumite activită#i se solicită, laînmatriculare, documente prin care să se facădovada calificării în acel domeniu.

Organele fiscale pot să reclasifice o activitateaferentă unui PFA ca activitate aferentă unuisalariat, dacă există suspiciunea că activitatea dePFA maschează o activitate salarială, cu scopul de aplăti mai pu#ine taxe.

Codul Fiscal stabileşte că o activitate esteindependentă dacă sunt îndeplinite cel pu#in patrucondi# i i dintre următoarele şapte

prestează servicii pentru mai mul#iriscurile privind activitatea prestată sunt

suportate de către persoana fizică;persoana fizică folosește bunuri proprii pentru

desfășurarea activită#ii;se folosesc cunoștin#ele de#inute de către

persoana fizică;persoana fizică face parte dintr-un

organism/corp care coordonează activitateaprofesională;

persoana fizică poate să angajeze altepersoane sau să colaboreze cu ter#i pentru prestareaserviciului.

iscul privind răspunderea patrimonială

În general, PFA-urile răspund cu tot patrimoniulpersoanei fizice. Pentru a evita riscul răspunderiipatrimoniale, PFA-ul poate separa patrimoniulpersoanei fizice de patrimoniul PFA-ului.

pta pentru plata de TVA. Dacă PFAob#ine venituri mai mari de 220.000 de lei, atuncisunt obligate să se înscrie ca plătitoare de TVA.

Înregistrarea unei PFA ca plătitoare de TVA se faceprin depunerea declara#iei 070 „Declara#ia deînregistrare fiscală”

În func#ie de perioada fiscală avută, trebuie depuselunar sau trimestrial declara#iile 300 și 394.

Atunci când devin plătitoare de TVA, PFA-urile suntobligate să întocmească jurnalele de vânzări șicumparări, în care să eviden#ieze TVA-ul dedus și cel

Înregistrare ini"ială ca plătitor de TVA

Declara$iile 300 și 394

opţionale

Page 11: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

www.avocatnet.ro [email protected]

colectat.

În func#ie de tranzac#iile avute, PFA-ul poate aveaTVA de plată, care trebuie plătit la ANAF până în datade 25 a lunii ulterioare perioadei fiscale (lună sautrimestru).

plătitoare de TVA care au cifra de afacerirealizată într-un an sub 100.000 de euro (la cursul dela 31 decembrie), care nu au realizat achizi#iiintracomunitare și care au perioada fiscalătrimestrul, trebuie să depună declara#ia 094 până la25 ianuarie anul următor.

PFA-urilePlata TVA

Declaraţia 094

În cazul în care o persoană fizică nu este înregistratăfiscal, iar activitatea pe care o desfăşoară nu are uncaracter de continuitate (este ocazională), atunciaceasta se încadrează în categoria

, pentru care datorează statului:impozit de 16% pentru veniturile realizate, cu

menţiunea că este obligaţia plătitorului de venit de areţine la sursă şi de a vira către bugetul de statimpozitul pe venit, de , acesta fiind consideratde altfel impozitul final, care se plătește până la datade 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fostre#inut.

ota de contribu#ie de asigurări sociale desănătate - , dar numai dacă nu obţii şi alte tipuride venituri pentru care plăteşti deja aceastăcontribuţie, ca de exemplu salariu sau activităţiindependente.

Persoanele care obţin venituri din altesurse nu datorează contribuţia la pensii (CAS).

Dacă o persoană este remunerată strictpentru activitatea desfăşurată, fără

ca aceasta să se repete, venitul obţinut derespectiva persoană trebuie tratat ca

este recomandată, adică cele care nu au nici

caracterul unei activită#i salariale i nici nugenerează obligativitatea constituirii unei PFA, astfelîncât încadrarea în categoria "venituri din alte surse"să fie conformă realită#ii.

într-o instituţie de învăţământ, acolo unde acesta îşidesfăşoară activitatea în mod curent, este invitat săţină o prelegere, o singură dată, cu ocazia unuisimpozion organizat de o instituţie privată.

Dacă profesorul continuă colaborarea cuinstituţia respectivă veniturile sale din aceastăactivitate r trebui să fie considerate venituri dinactivităţi independente, ca urmare a caracteruluicontinuu/recurent.

veniturilor dinalte surse

16%

5,5

Important!

Exemplu:c

venit din altesurse.

Prin urmare, folosirea unor contracte conformCodului Civil

ș

Un profesor

,a

%

De reţinut!o singură dată

numai pentruactivită'i ocazionale

Notă:

încadrat cu normă întreagă

Alte surse

Page 12: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

www.avocatnet.ro [email protected]

Ce faci cu banii pe care ?îi câștigi

Plafoanele de numerar, limitate din 2015

Cumperi case: Ce beneficii ai?

Legea nr. 70/2015 (în vigoare din mai anul trecut)impune unele

Astfel, acestea pot încasa bani în numerar de la altepersoane fizice sau pot altepersoane fizice, în limita unui plafon de

. Acest plafon este

transferul dreptului de proprietate asupraunor bunuri sau drepturi;

prestarea de servicii;acordarea/restituirea de împrumuturi.

.

.

, acestea sunt limitate, demai bine de un an, la pe zi.

Astfel,

etc. pot de la, care pot reprezenta

, în limita unui

Cât despre efectuate de, reprezentând

, acestea pot fi efectuate în limita a.

, sunt.

În prezent,

.

De altfel, facilitateadar plafonul

Practic, prin aplicarea unei cote reduse de TVA, de5%, pentru , inclusiv aterenului pe care acestea sunt cons

în a

limite

interzise

cu

100 de lei

firme persoane fizice10.000 de lei

firmele, persoanele fizice autoritate (PFA),întreprinderile individuale (II), întreprinderilefamiliale (IF) încasa bani în numerarpersoane fizice

firme,PFA, II, IF persoane fizice

fragmentatemai mari de 10.000 lei

interzise

450.000 de lei

5%

tranzacţiilor în numerarefectuate între persoanele fizice.

plăti în numerar către

valabil pentruurmătoarele tipuri de tranzacţii:

Încasările şi plăţile fragmentate în numerarpentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şifragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 leisuntTotodată , este important să amintim cănerespectarea plafoanelor stabilite pentruîncasările şi plăţile în numerar se poate sancţiona

caredepăşeste plafonul stabilit pentru fiecare tip deoperaţiune, dar nu mai puţin de

În ceea ce priveşte tranzacţiile în numerar întreşi

.

etc. către

în numerar către o persoană,pentru tranzacţiile

cetăţenii români sau străini care cumpărăproprietăţi pe teritoriul României care nuvaloarează mai mult de (aproximativ100.000 de euro), beneficiază de o cotă de TVAredusă la

exista şi anterior intrării învigoare a noului sistem fiscal, pentrucare se aplica o cotă redusă de TVA era stabilit la380.000 de lei, echivalentul a aproximativ 85.500 deeuro.

livrarea locuinţele socialetruite, puteţi

beneficia de următoarele facilităţi:cumpăraţi apartamente mai mari şi mai

spaţioase;dacă doriţi să cumpăraţi suprafeţe mai mari,

puteţi acum cumpăra cord cu dorinţele şi

50.000lei/tranzacţie

Atenţie!

amendă de 10% din suma încasată/plătită

plafon zilnicde 10.000 lei de la o persoană

plăţile în numerar

10.000lei/zi către o persoană

Plăţile

cesiuni decreanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări,precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri saua unor prestări de servicii

contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unorprestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe saualte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau altefinanţări

Achiziţionarea locuinţelor mai scumpe cu TVA de5%, posibilă din 2016

Îi cheltuieşti: Dar cum o faci şi ce soluţii ai?

Page 13: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

www.avocatnet.ro [email protected]

bugetul dvs

puteţi găsi apartamente mult mai mari înzonele centrale ale oraşelor, şi nu doar în afarainelului central

au fost lansate noi proiecte cu opţiuneaofertei de patru camere cu TVA redus

Pentru locuinţele care valorează mai multde 450.000 de lei, veţi plăti cota de TVA standard,care este acum de 20%.

orice persoană necăsătorită sau familie poateachiziţiona cu o cotă redusa de5%, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii

persoanelor necăsătorite - să fideţinut şi să deţină nicio locuinţă în proprietatepe care au achiziţionat-o cu cotă de 5%;

în cazul familiilor - soţul sau soţia să fideţinut şi să deţină, fiecare sau împreună, niciolocuinţă în proprietate pe care a/au achiziţionat-o cucotă de 5%.

locuinţele cu o suprafaţă utilă de, exclusiv anexele gospodăreşti (valoarea

acestora, inclusiv a terenului pe care suntconstruite, nu trebuie să depășească suma de

, fără TVA);în momentul vânzării, unităţile locative

trebuie să poată fi locuite;în cazul caselor de locuit individuale, terenul

pe care este construită casa nu trebuie sa aibă osuprafaţă mai mare de , incluzând şiamprenta la sol a locuinţei.

Recent, a intrat în vigoare Legea dării în plată, carepermite practic consumatorilor să renun#e ladreptul de proprietate asupra imobilului ceconstituie garan#ia unui

Ca urmare a aplicării noilor prevederi, cele maimulte dintre

Condiţiile de creditare practicate deinstitu#iile bancare vizează

avansul la creditele ipotecare şi imobiliare,majorat de la 15% la 35%;

creşterea sumei minime care poate fiîmprumutată, de la 22.000 la 45.000 de lei;

avansul la creditele ipotecare, majorat de la15% la 30%, atât pentru creditele în lei, cât şi valută.

diferenţiat, în funcţie de profilul de riscal solicitantului, între 20% (în cazul achiziţiei delocuinţe) şi până la

în cazul creditului cu garan#ie imobiliară,banca cere un avans de doar 20% pentru creditele înlei. În ceea ce priveşte împrumuturilor în lei care nuse încadrează în condi#iile de prima locuin#ă și limitade sumă de 125.000 de euro, avansul standard estede 25%.

entru împrumuturile în euro, avansulstandard pornește de la 30%.

avans de 35% pentru creditele în valoare depână la 250.000 de euro

, evitând costurile suplimentare cu unTVA (mult) mai mare;

;

.

:

în cazul

credit.

.

, plafonul peste care.

:

perioada de rambursare a creditului: 25 deani, în loc de 30.

:

:avans

35% (în func"ie de moneda șitipul garan"iei).

p

:

;avans de 15% pentru împrumuturi peste

plafonul de 250.000 de euro.

:avans de 35% pentru împrumuturile în lei;avans de 40% pentru împrumuturile în euro.

Atenţie!

o singură locuinţă

bănci au anun'at majorarea avansuluila creditele ipotecare în lei și în valută

Notă:creditele de până la

250.000 de nu se aplicădarea în plată

Cine poate cumpăra case cu TVA de 5%?

Ce fel de locuinţe pot fi cumpărate cu TVA redus?

Lis a băncilor care au majorat avansul pentrucreditele ipotecare:

Banca Comercială Română

nunu

nunu

maximum120 mp

450.000 lei

250 mp

euro

Noi condiţii de creditare: Ce bănci au majorat

avansul?

t

CEC Bank

Banca Transilvania

BRD Groupe Societe Generale

Raiffeisen Bank

Page 14: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

www.avocatnet.ro [email protected]

:

;

:a

a

:avansul de 40% minim la creditele ipotecare în

euro.

:avans de 35% pentru creditele ipotecare în lei;avans de 40% pentru creditele ipotecare în

euro.

:avans de 25% (majorat de la 15%) pentru

creditele ipotecare sau imobiliare în lei;avans de 20% pentru creditele în euro.

,sau

Impozitele anuale sunt datorate de:proprietarii de case situate pe teritoriul

României;proprietarii de terenuri situate pe teritoriul

României;

Impozitul pe

.

30 iunie30 septembrie.

vadatora impozitele abia din 2017.

impozitul pentru

.

Din 2016,mai sunt

suplimentar.

în plus, astfel:

liu;

Mai mult

ING Bank

Bancpost

Garanti Bank

UniCredit Bank

Intesa SanPaolo AlphaBank Banca Carpatica

Piraeus Bank

impozitele locale?

31 decembrie 2015

avans majorat de la 15% la 25% pentrucreditele pentru locuinţe

creditul ipotecar poate fi accesată pe operioadă de până la 35 de ani, în limita a 900.000 delei (adică aproape 200.000 de euro).

vans de 33% (majorat de la 15%) pentrucreditele cu ipotecă în lei;

vans de 43% (majorat de la 25%) pentrucreditele cu ipotecă în valută;

Şi alte bănci, precumau majorat avansurile

aplicabile creditelor pentru locuinţe. arămas singura bancă de pe pia#ă care încă maipractică avans de 15% la creditele în lei şi 25%pentru cele în euro, la valoarea celor de dinainteaapari#iei Legii dării în plată.

cei care au în proprietate maşini care trebuieînmatriculate/ înregistrate în ţara noastră.

clădiri, impozitul pe teren şi impozitulpe mijloacele de transport sunt datorate pentruîntregul an fiscal, de către cei care le aveau înproprietate la

(în loc de 31 martie) şi

Dacă aţi vândut o casă sau un teren în 2016,trebuie să achitaţi impozitele aferente pentru totanul în curs, până la cele două termene amintiteanterior, întrucât eraţi proprietarii bunurilor la fineleanului trecut. În consecinţă, noul proprietar

Bineînţeles, aceleaşi prevederi sunt valabile şi încazul vinderii sau chiar radierii unui autoturism.

Dacă plătiţi până la, beneficiaţi de o de până la

, stabilită prin hotărâre a consiliului local. Lanivelul municipiului Bucureşti, această atribuţierevine Consiliului General al Municipiului Bucureşti

dacă aveţi în proprietate mai multe case,pe lângă cea de domiciliu, eţi impozitaţi

În baza reglementărilor vechiului Cod fiscal, aplicabilpână la finele anului 2015, persoanele care deţineauşi alte proprietăţi, pe lângă cea de domiciliu, erauimpozitate

cu 65% pentru prima clădire în afara celei de laadresa de domici

cu 150% pentru a doua clădire în afara celei dela domiciliu şi

cu 300% pentru a treia clădire şi următoareleîn afara celei de la adresa de domiciliu.

, din cuprinsul noului Cod fiscal au dispărut

Banca Românească

Cine şi pânâ când plăteşte

Care sunt termenele de plată?

Ce reduceri acordă statul şi în ce condiţii?

Notă:

tenţie!

bonificaţie

Alte beneficii acordate proprietarilor de clădiri

A

30 iunieîntregul an10%

nu

Taxe şi impozite locale

Page 15: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

şi zituluipentru clădirile utilizate ca locuinţă a cărorsuprafaţă depăşeste

Codul fiscal acordă consiliilor locale posibilitatea dea majora impozitul pe proprietăţi cu până lapentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate îninteriorul oraşelor (intravilan).

Aşadar, dacă locuiţi într-unul dintre oraşeleîn care primăria a adoptat o astfel de

măsură, sunteţi obligat să vă întreţineţi imobilele/terenurile pe care le deţineţi, pentru a evitacreşterea impozitelor.

Şi dacă aveţi terenuri agricole situate înafara oraşelor, pe care nu le lucraţi timp de doiconsecutivi, puteţi fi sancţionaţi de autorităţile

majorarea cu până la 500%, începând cual treilean an, a impozitelor pe terenurile respective.

prevederile referitoare la majorarea impo

.

/sectoarele

locale, prin

150 mp

500%

Impozite cu până la 500% mai mari dacă nu aveţigrijă de clădirile sau terenurile deţinute

Atenţie!

www.avocatnet.ro [email protected]

Page 16: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

www.avocatnet.ro [email protected]

Îi investeşti

Veniturile din investiţii – regim fiscal în 2016

Noul Cod fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie, a adusmai multe noutăţi în ceea ce priveşte veniturile dininvestiţii, astfel că, în prezent, se încadrează înaceastă categorie următoarele tipuri de venituri:

Câştigurile din transferul titlurilor de valoare şiorice alte operaţiuni cu instrumente fi

Câştigurile din transferului aurului financiar(categorie nou introdusă în rândul veniturilor dininvestiţii);

În ceea ce priveşte veniturile din operaţiuni devânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază decontract, acestea au fost eliminate din categoriaveniturilor din investiţii.

Dacă obţii venituri din investiţii, datorezi statului:Impozit pe venit de 16% (veniturile din

dividende se impozitează, de la începutul anului, cuo cotă de 5%, aşa cum am explicat într-un capitolanterior);

Cota de contribu#ie de asigurări sociale de

sănătate - 5,5%, însă această obligaţie revine doaranumitor contribuabili. Mai precis, în 2016,persoanele care realizează venituri din investiţii nudatorează CASS pentru aceste venituri dacărealizează, concomitent, venituri din:

Indemnizaţii de şomaj;

.

Din 2017, CASS pentru veniturile dininvestiţ i i va fi datorată dacăcontribuabililul obţine sau nu alte tipuri de venituri.

Pentru 2016, baza lunară de calcul a CASS nupoate fi mai mică decât un salariu de bază minimbrut pe ţară, dacă venitul pentru care se calculeazăcontribuţia este singurul realizat.

În cazul persoanelor care realizează venituridin investiţii, CASS se stabileşte de organul fiscalcompetent, în anul următor celui în care au fostrealizate veniturile, prin decizie de impunereanuală.

Sumele reprezentând obligaţiile de platăanuale a CASS se achită în termen de cel mult 60 dezile de la data comunicării deciziei.

Veniturile din dividende, pe care deja le-amtratat;

Veniturile din dobânzi, despre care vomdetalia ulterior;

nanciare,inclusiv instrumente financiare derivate;

Veniturile din lichidarea unei persoanejuridice.

Salarii sau asimiliate salariilor;Pensii;

Persoane fizice autorizate, înreprinderiindividuale;

Profesii

Baza de calcul pentru CASS:

libere, convenţii civile, activităţiagricole

Atenţie!indiferent

Page 17: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

Unde îţi ţii banii pentru a fi în siguranţă?

Veniturile din dobânzi: Ce taxe plăteşti la stat, dacă

îţi ţii banii în dep

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)este, în prezent,

,echivalent în lei, pentru fiecare

sau .

,

4. CEC Bank;15. Credit Agricole Bank România;16. Credit Europe Bank;17. Garanti Bank;18. Idea Bank;19. Libra Internet Bank;20. Marfin Bank România;21. Nextebank;22. OTP Bank România;23. Piraeus Bank România;24. Porsche Bank România;25. ProCredit

ale Uniunii Europene:

Conform prevederilor legale în vigoare, persoanelefizice care fie economisesc în mod inten"ionat baniîn

.

singura schemă de garantarerecunoscută în mod oficial pe teritoriul ţării noastre,iar suma maximă garantată este de

deponent, pentrufiecare bancă, indiferent că este vorba de

lista instituţiilor de credit româneşti pentrucare

a fost actualizată la finalulanului trecut de FGDB şi include

, Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop, şiurmătoarele 28 de bănci:1. Alpha Bank;2. Banca Comercială Carpatica;3. Banca Comercială Feroviară;4. Banca Comercială Intesa Sanpaolo România;5. Banca Comercială Română;6. Banca de Export-Import a României Eximbank;7. Banca Română de Credite și Investiţii;8. Banca Românească;9. Banca Transilvania;10. Bancpost;11. Bank Leumi România;12. BCR Banca pentru Locuinţe;13. BRD - Groupe Société Générale;1

Bank;26. Raiffeisen Banca pentru Locuinţe;27. Raiffeisen Bank;28. Unicredit Bank.

Totodată, sunt garantate de schemele din ţările-mamă depozitele deschise de clienţi la următoarele

ale instituţiilor de credit dinalte state membre1. ING Bank Amsterdam (sucursala Bucureşti);2. Bank of Cyprus Public Company Limited Nicosia(sucursala România);3. BNP Paribas Fortis Bruxelles (sucursalaBucureşti);4. BLOM Bank France Paris (sucursala România);5. CITIBANK Europe Dublin (sucursala România);6. TBI Bank EAD Sofia (sucursala Bucureşti);7. Veneto Banca Italia Montebelluna (sucursalaBucureşti).

Pentru sucursalele din România alebăncilor din alte state membre UE se aplicăschemele de garantare din ţările de provenienţă.Potrivit legii, doar băncile persoane juridice româneparticipă la FGDB şi doar depozitele constituite laacestea sunt garantate.

Nu în ultimul rând, este important să precizăm că, încazul

. Banii prin carese asigură plata compensaţiilor vin, printre altele,din contribuţiile băncilor participante, încasările dinrecuperarea creanţelor, împrumuturi sau donaţii.Mai exact, compensaţiile se plătesc atunci cândBanca Naţională a României (BNR) constată că

şi nici n-areposibilităţi imediate de a o putea face.

, fie încasează dobânzi în contulunor sume neridicate reprezentând salarii, pensii,aloca#ii ob#in venituri din dobânzi, pentru caredatorează

100.000 de euro

persoanefizice persoane juridice

Concret

sucursale din România

impozitul pe venituri din investi!ii

depozitele clienţilor de maximum 100.000 deeuro sunt garantate

o cooperativă decredit

Atenţie!

declarării insolvenţei unei instituţii de credit,FGDB asigură plata compensaţiilor

obancă nu este capabilă (din motive strictfinanciare) să plătească depozitul

depozite bancare sau conturi curente caregenerează dobândă

ozite bancare

Îi economiseşti

www.avocatnet.ro [email protected]

Page 18: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

www.avocatnet.ro [email protected]

Astfel, cei care au bani în depozite pentru care ob#indobândă sau cei care își încasează salariul, pensiasau aloca#ia într-un cont, dar nu ridică sumeleîncasate și acumulează dobândă, datorează statuluiun

Totuşi, este important să reţineţi că este ceacare se ocupă de raportarea și virarea către stat aimpozitului datorat pentru veniturile ob#inute dindobânzi, şi nu persoana fizică în cauză.

, fără a filimitate, şi următoarele:

dobânzile obţinute din obligaţiuni;dobânzile obţinute pentru conturile curente,

conturile escrow, depozitele la vedere, colaterale şila termen, inclusiv la

suma primită sub forma de dobândă pentruîmprumuturile acordate;

dobânzi le obţ inute din instrumentealternative de investire de tipul structurilor(depozite structurate) în care este legat uninstrument derivat cu un depozit;

venituri obţinute din deţinerea de titluride creanţă.

Pentru veniturile din dobânzi nu se datorează doarimpozit de 16%, ci şi contribuţia de asigurări socialede sănătate , însă această obligaţie le revinedoar anumitor contribuabili. Mai precis, în 2016,persoanele care în anul fiscal

, pe lângăimpozitul pe venituri din investiţii, şi

Aşadar, dacă nu obţineţi venituri din salarii, dinpensii sau indemnizaţii de şomaj, dar obţineţivenituri din dobânzi, veţi datora anul acesta CASS, încotă de 5,5% aplicată în mod normal asupravenitului din dobândă ob#inut. În mod similar staulucrurile şi dacă sunteţi persoană fizică autorizată/titular al unei întreprinderi individuale sau obţineţivenituri din profesii libere, conven#ii civile oriactivită#i agricole.Lucrurile se vor schimba însă din 2017, atunci când

.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri dindobânzi, baza lunară de calcul a CASS reprezintătotalul veniturilor brute din dob

.

Sunt considerate venituri din dobânzi

certificatele de depozit;

alte

( )

venituri dinsalarii sau asimilate acestora

pentruveniturile din dobânzi.

(inclusivvenituri din dobânzi)

ânzi, realizate încursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12luni ale anului.

impozit de 16%

banca

CASS

CASS

În 2016, datorezi CASS dacă obţii venituri doar dindobânzi

nu obţindatorează

CASS pentru veniturile din investiţiiva fi datorată indiferent dacă

contribuabililul obţine sau nu alte tipuri devenituri

Page 19: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

S ă' bă '

ș

ociet i de rokerajautorizate s tranzac ioneze la

Bursa de Valori Bucure ti

București

Localitate Pagina web

Lista societ ilor de rokeraj autorizate s tranzac ioneze laBursa de Valori Bucure ti

ă' b ă 'ș

www.alphafinance.ro

București

București

www.bcr.ro

www.bancpost.ro

București www.brd.ro

Cluj - Napoca www.btsecurities.ro

București www.confidentinvest.ro

București www.easternsecurities.ro

Gala#i www.eldainvest.ro

Focșani www.estinvest.ro

București www.finaco.biz

Târgu Mureș www.goldring.ro

București www.iebatrust.ro

Arad www.ifbfinwest.ro

București www.intercapital.ro

Cluj - Napoca www.interdealer.ro

Constan#a www.interfinbrok.ro

București www.intervam.com

București www.rainvest.ro

Craiova www.olteniagrup.ro

București www.piraeusbank.ro/Piete-Capital.html

București www.primet.ro

București www.raiffeisen.ro

București www.rombell.ro

Timișoara www.romcapital.ro

Pitești www.sgi.ro

București www.swisscapital.ro

București www.tradeville.eu

ALPHA FINANCE ROM NIAÂ

BANCA COMERCIAL ROM NĂ Â Ă

BANCPOST

BRD Groupe Soci t G n rale- é é é é

BT SECURITIES

CONFIDENT INVEST BUCURE TIȘ

EASTERN SECURITIES

ELDAINVEST

ESTINVEST

FINACO SECURITIES

GOLDRING

IEBA TRUST

IFB FINWEST

INTERCAPITAL INVEST

INTERDEALER CAPITAL INVEST

INTERFINBROK CORPORATION

INTERVAM

MUNTENIA GLOBAL INVEST

OLTENIA GRUP INVEST

PIRAEUS BANK ROMANIA

PRIME TRANSACTION

RAIFFEISEN BANK

ROMBELL SECURITIES

ROMCAPITAL

SUPER GOLD INVEST

SWISS CAPITAL

TRADEVILLE

VOLTINVEST Craiova www.voltinvest.ro

Page 20: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

A 'dministratori de fonduri de investi ii

Atlas Asset Management

BRD Asset Management

BT Asset Management

Carpatica Asset Management

CERTINVEST

ERSTE Asset Management

GLOBINVEST

Intercapital Asset Management

NN Investment Partners B.V., The Netherlands - Sucursala Bucure tiș

OTP Asset Management

Pioneer Asset Management Rom niaâ

Raiffeisen Asset Management

SAFI Invest

SAI Broker

SAI Muntenia Invest

SAI SIRA

SIF Moldova

SIF Oltenia

SIF Transilvania

STAR Asset Management

STK FINANCIAL SAI

Swiss Capital Asset anagementM

Target Asset Management

Vanguard Asset Management

Zepter Asset Management

Page 21: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

Avoca

tNet.r

o

Business

Mag

azin

.ro

Capita

l.ro

Wall

-Stre

et.ro

ZF.ro

Milioane de vizitatori unici - ianuarie 2016 (BRAT/SATI*)

*unicul studiu independent de monitorizare a traficului și audien"ei siteurilor din România

2.554.811

803.645

1.184.836 1.159.072

2.229.294

Nolo.com Findlaw.com AvocatNet.ro Lawyers.com Avvo.com

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7,5 9,3 4,6 2,6 8,4

Milioane de vizite - ianuarie 2016

Page 22: AMANUNTE LEGALE CARE CONTEAZA PENTRU BANII TAI

Primești zilnic pe e-mail alerte, aten"ion

;

.

ări șisinteze, care te #in la curent cu toate noută#ilelegislative publicate, în func#ie de aria ta deinteres

Ai acces la articole exclusive (analize economice,ghiduri informative, proceduri explicate, modelede documente utile în afaceri) care te ajută săîn#elegi și să previi impactul noilor modificărilegislative;

Ob#ii Buletinul riscurilor fiscale (unde analizămriscurile identificate până acum la controaleleANAF în diverse companii și precizăm metodelecorecte prin care acestea se pot evita)

De ce ai nevoie de AvocatNet.ro Premium?

AvocatNet.ro