poezii de li tai pe

Upload: anon805721379

Post on 07-Jul-2018

237 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  1/29

  Poezii de Li Tai Pe

  Li Tai-pe, Li Po sau Li Bai  (chinez.:李白, L ǐ  Bái; n.* 701 - d.† 762) este îm!eun"cu Du Fu unu# dint!e cei mai im$!tan i $e ii #i!ici dinț ț  %inastia &an' (61 - 07)

  din hina.Li Po a compus în total circa o mie de poezii în operele lui se poate observa influen a confucionistăț

  i taoistă. dintre aceste opere se pot aminti:ș

  • Opt rapsodii  (Fu)

  • 149 de poezii din volumul Cântecele muzican ilor ț   (uefu)

  • !9 de poezii în stil vec"i (#us"i)

  • $$9 de poezii în stilul vec"i i nou (#u%intis"i) iș ș

  • !& de bucă i în proză.ț

  Şopotul apelor

   +ia $tete undan ceasu# /ese!a#.i $'#indete #una

    %e t$amn" chiu# a#.

  i-att e de adnc"

  http://tesalutviata.blogspot.ro/2012/07/poezii-de-li-tai-pe.htmlhttps://ro.wikipedia.org/wiki/701https://ro.wikipedia.org/wiki/762https://ro.wikipedia.org/wiki/Du_Fuhttps://ro.wikipedia.org/wiki/Du_Fuhttps://ro.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Tanghttps://ro.wikipedia.org/wiki/Chinahttp://4.bp.blogspot.com/-F-ZqUapAkz8/T_F9KsrbkHI/AAAAAAAAC4k/tvIINAWSipc/s1600/Li-Tai-Pe.jpghttp://tesalutviata.blogspot.ro/2012/07/poezii-de-li-tai-pe.htmlhttps://ro.wikipedia.org/wiki/701https://ro.wikipedia.org/wiki/762https://ro.wikipedia.org/wiki/Du_Fuhttps://ro.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Tanghttps://ro.wikipedia.org/wiki/China

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  2/29

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  3/29

  La ie!u!i i #a n$i ...

  n #inu# ceas a# se!ii,

   +!$ae, în $schet,4-a 5u!iat un 'an'u!,i 5#uie!" încet ...

  n ceti#e de au!,n #imede#e /in,ncet !"sa!e #una,

  u discu# ei de#in

  &e s5"tuiesc : ascu#t"n3e#eciunea mea :

  &e-ateat" ceaca #in"idic-$, deci, i ea.

  "ci t$ate t!ec, i t$ate

  4e duc s!e nic"ie!i &$3i $amenii acetia!au c$ii mai ie!i

  4" d"m e 't, i /inu#,i #una !ins"-n ceti,

  "ci azi sunt a#i #a tm#e&$3i $amenii aceti

  %emu#t c"zu se!aiu#e# ma!e, în !uini

  i s"#i#e ce#e!e4-au $t$it de sini,

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  4/29

  n #un'u# zi#ei, ce!ii +#ea!'" în tumu#t,

  e =a!i#e &e!ase >estite, de demu#t ...

  , numai timu# sin'u! 5"!" de s5!it

  i demnita!i mu!i!",i hanii au mu!it

  , numai timu# sin'u! 5"!" de h$ta!

  e !"5uite zidu!i4e #as" n$atea, ia! ...

  &e s5"tuiesc, ascu#t" :n3e#eciunea mea

  &e-ateat" ceaca #in" idic-$, deci, i ea

  %emu#t, în a#te /!emi +dncu!i de 'enuni,4-au !isiit se!aiu!i

  e#e!e, i st!"uni

  Cântecul fluviului

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  5/29

  %e ct" /!eme #unec&"cut, e 5#u/iu-n ?$s,

  n #unt!ea mea u$a!"%in #emn de aan$s 9

  4t" 5#autu# a#"tu!i,i /ntu# uu!e#

   +ia, aia susin"&!ecnd încet !in e#.

  %"-mi /in 4" ia!"-n n$ate&!ecutu-ntunec$s,

  a um!a unui #$tuse ma#u# m"t"s$s ...

  $m$a!a mea e #unt!ea,

  @n /is t!ecnd !in /ad,i /inu-aa de du#cei 5#autu# de ?ad ...

  4"!ut"-m" "mntu#u ce!u# 3i-# ate!n ...

  !in tine, d$a!, Aui!e, >$i 5i i eu ete!n.

  Tinereţe

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  6/29

  B"tea un /nt de sea!".4e des!im"/"!a.

  @n c"#"!e3 e %!umu#=$!minte#$! t!ecea.

  n'ndu!at 5eci$!u#La as mna înti, +$i ca $ 5u!tun"

  &!ecea 'a#$ !in /"i.

  4e-n/$#u!au în u!ma-i

  a un ta#az s"#atec +# unei /i?e#ii ...

  i s-a $!it de$dat": %a! inc$t!$9 e d!um

   +# #umii nes5!ite4" mai auc de-acum 9 C

  i sta #a $ !"sc!uce,e 'ndu!i. $/"ia ...

  s au!iu de 5at"%e$dat" auzea ...

  %e d!umu!i#e #umii  8ici nu mai /!eau s" tiu C

    i-a-nt$!s încet 5u'a!u#  4!e !su# au!iu ...

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  7/29

  Cascada din munţii Lu

  %ea!te-n mun3i, amu!'u#4cnteiet$! ie!ea:

  %u" a#ast!e ce3u!i +ia mai #ia.

  i m" uitam #a mun3iiie!du3i în a#"st!imi.

  !i/eam t"cut cascade"znd din în"#3imi:

  um t$cmai de su n$u!i

  ascada se-az/!#ea,i !in a#at!i c$d!i%e sus, se !"/"#ea,

  "!ea c" de e ce!u!i,n u#e!i uh$ind,

  4e !"uete a#eaLactee, scnteind...

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  8/29

  Pavilionul de porţelan

   a/i#i$nu# /e!de,

  na#t, de $!3e#an,

  Lucea sue!, dea!te,e #acu# dia5an.

  %ucea n" #a dnsu#@n $d de ?ad, întins

  a #ana unui ti'!un nda #ui su!!ins.

   +c$#$, în t"ce!e,n se!i#e t!zii,

  edeau c3i/a !ietenin mantii au!ii,

  &"cu3i edeau ac$#$!ietenii aceti.

  4e înc#inau s!e mas"nd eau adnc din ceti.

  D!"iau încet, a!a!e,!$5und, $$tit$!,

  4" nu t!ezeasc" n$atea

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  9/29

  um/a, cu '#asu# #$!

  &"ceau, a$i e 'ndu!i

  !ietenii aceti.4e înc#inau s!e mas"

  nd eau adnc din ceti.

  i se /edea-n adncu# +ce#a dia5an,

  "s5!nt, a/i#i$nu#na#t, de $!3e#an,

  i se /edeau adese,"s5!n3i în #imezimi,

  um eau c3i/a !ieteni,

   +c$#$-n adncimi.

  Pinul cel tânăr

  !etea #n'" /e!anda%e sud, i-# admi!am,@n in cu cetini dese,

  8ei!uit #a !am.

  i /!5u#, zi i n$ate,

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  10/29

  e !"d"cini st" muchiu#n c!#i$n3i z'#$ii ;

  $!$ana #ui, d$a! /a#u!i

   +dnci, #i#iachii ...i cum 5$nea din !amu!i

  @$!, în /ntu# #in,a!c" /edeam cum c!ete

  =e!eu, 5!um$su# in.

  i $ate ani /a c!etei sec$#e #a !nd,

  i n$u!ii $ dat"u /!5u# st!""tnd

  &!aduce!e de useiu ami#a!

  Hoinărind pe malul pârăului

  n s5!it, cu mun3ii

  8umai, sin'u! sunt=u!mu!" !u# /ese#,i eu cnt

  Eai, !u +#ea!'"=ai c#$c$tit$!

   +m sc"at de $amenii de !"u# #$!

  mai '!eu suiu#,8$u!i dau ta!c$#.4tnci#e a! 'ata

  4" se z/!#e-n '$# ...

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  11/29

  4a!e unda, sa!e%e e stnci e stnci

  Eai, !u, !in a#te

   >"i i mai adnci

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  12/29

  %e #$cu# meu nata# ...

   +cuma, d$a! $ #unt!e ad"$stu# meu

  i-s t!ist nesus, i aa=" #ea'"n" me!eu.

  i-3i sc!iu sc!is$a!ea astai #"c!"mez s!e ea,

  i-s t!ist nesus, i t!ist" i sc!is$a!ea mea

  8u ne-a 5$st dat, s$3ie,8edes"!3i3i s" 5im,!in #ume, îm!eun",

   +a, s" !ie'im

  "mas"-n miaz"n$ate,%ea!te eti de-aci,

  Aa! eu $5tez, înt!-una

  =e!'nd s!e miaz"zi ...&!ei ani s-au scu!s din ziuand i-am #"sat e-ai mei.

  8imic nu tiu de tine,i-acas" nu tiu ce-i.

  i a#id sunt #a 5a3",B"tut de /ntu# c!unt,

  i de mhni!i !ea mu#teLa tm#e sunt c"!unt,

  i în zada! mai cautu/ntu# minunat,

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  13/29

  , scuma mea s$3ie,4"-ntine!eti de$datF

  @n $ase eat, #a mine

   + 5$st cnd/a, demu#t ...%in mn" eti$!u#

  n cinci cu#$!i C i-am smu#s

  i-am #ns cum#it, cu '#asu#%e dise!a!e sa!t,

  nd 3i-am /"zut sc!is$a!eau semne de !$ca!t

  u ct citeam, un 'eam"t=" su'!uma în 't

  %in hie!$'#i5e, #ac!imi%e 5$c au iz/$!t ...

  !imitu-3i-am sc!is$a!eau semne de !$ca!t.

  %ea!te eti, i sute%e ae ne desa!t ;

  "!a!i#e, înt!-una,=" duc s!e miaz"zi.

  i, $ate, a#te sute%e mun3i, ne-$! des"!3i.

  L"sa-/$i a#te !u!ii mun3i, în d!umu# meu,

  %a! 'ndu!i#e n$ast!e +#"tu!i sunt, me!eu ...

  &!aduce!e de useiu ami#a!

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  14/29

  "ânduri de toamnă

  ad 5!unze#e, înt!-$ e!dea '"#ue.%e e te!as" /!ut-am s" !i/esc,

  !in z$!u# #$!, statu!a ta, da! nu e ;%$a! munte#e dea!te î# z"!esc ...

  4unt sin'u!" i d$!u# t"u m" cheam" ...ad 5!unze#e, i eu $5tez !e#un'.

  8ici n$u!ii #a tine nu a?un',"ci t$3i, deasu!a m"!ii, se dest!am" ...

  i /esti de '!$az" /in dins!e cmie : +su!a #umii ia! a!a!ii cad 4-a-nt$!s t!imisu# n$st!u din s$#ie,

  u /este !ea, #a $!3i#e de Gad

  u $ti#e ce 5ace Eanu#, $a!e 9n !"s"!it /eni-/$!, #a h$ta! 9

  4 cainez sau nu, c"zuta 5#$a!e 9

  4unt sin'u!" de mu#t, i-i t$amn" ia! ...&!aduce!e de useiu ami#a!

  Tinereţe

  B"tea un /nt de sea!".

  4e des!im"/"!a.@n c"#"!e3 e %!umu#=$!minte#$! t!ecea.

  n'ndu!at 5eci$!u#La as mna înti,

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  15/29

   +$i ca $ 5u!tun"&!ecea 'a#$ !in /"i.

  4e-n/$#u!au în u!ma-i

   +# #umii nes5!ite4" mai auc de-acum 9 C

  i sta #a $ !"sc!uce,e 'ndu!i. $/"ia ...

  s au!iu de 5at"%e$dat" auzea ...

  %e d!umu!i#e #umii8ici nu mai /!eau s" tiu C

  i-a-nt$!s încet 5u'a!u#4!e !su# au!iu ...&!aduce!e de useiu ami#a!

  Cântecul fluviului

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  16/29

  %e ct" /!eme #unec&"cut, e 5#u/iu-n ?$s,n #unt!ea mea u$a!"%in #emn de aan$s 9

  4t" 5#autu# a#"tu!i,i /ntu# uu!e#

   +ia, aia susin"&!ecnd încet !in e#.

  %"-mi /in 4" ia!"-n n$ate&!ecutu-ntunec$s,

  a um!a unui #$tuse ma#u# m"t"s$s ...

  $m$a!a mea e #unt!ea,@n /is t!ecnd !in /ad,

  i /inu-aa de du#cei 5#autu# de ?ad ...

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  17/29

  4"!ut"-m" "mntu#u ce!u# 3i-# ate!n ...

  !in tine, d$a!, Aui!e,

   >$i 5i i eu ete!n. &!aduce!e de useiu ami#a!

  Poetul #ândind să plece la o ţiitoare

  4"-3i ie!zi în cntec tine!e3ea t$at"A!$sind /!emea, e-$ zi ca asta #uminat",

  8umai ca s" !$s#"/eti st!"#uci!ea unui $!az 9%a! n" nu 3i-ai dat de-a ine seama,

  &e-a i a?uns a# "t!ne3i#$! necaz.Eei, ce ne as", d$a!"

  8e des5"t"m de#in în !im"/a!"

  u/inte#e d!a'i anume !e'"tite ent!u #a des"!3i!e

  8e înca!c" mai ta!e su5#ete#e cu mhni!e,nct si#im s" min3im /ese#i!e.8eh$t"!3i ne e!ind"m

  Aci-c$#$, 5"!" 3int" în #ima!e,n #$c s" ne t$t minun"m

  %e !unu# i de ie!sicu# în 5#$a!ei s" s$!im cuce!nici $ #ic$a!e-m"t"t$a!e.

  nd $ cinteaz" s" cnte mai cuteaz",%in ne'u!i munte#e se-nsenineaz".

   +cum în amu!' se #as" #inite des"/!it","du!ea-i u!'isit",4tu5"!ia ustiit",

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  18/29

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  19/29

  Aa! #a a!i3a /e!i#$! cenuite, ca s"-i mai stin'" uze#euscate,

  4$!ea ?i#"/ea#a ce duhnea înc!$it", în c$c#i!ea

  sm!cu!i#$! s"!ate. +ia a$i, cnd îi ie!duse n"de?dea, înt!-un t!ziu, 5us#$$d s" #ece :

  8u mai tia e unde s-auce, i ca#ea înt$a!ce!ii înc$t!$mai t!ece.

  8umai du" înde#un'ata $/"i!e, t!ndu-i aii, c"t!emiaz"n$ate a #ecat ...

  i ia! i-a amintit de s"#atice#e 'e!u!i, de /isc$#e ce #-au

  de'e!at.ns" de 5$amea ce-# 5"cea s" #eine i-a amintit cu !uine,

  nF #a s5!it,nd i-a 5$st dat s"-i !azeme 5!untea e um"!u#

  !ietenu#ui !eînt#nit. +tuncea, 5"!" a se dest"inui a#t5e#, $!ni!" amnd$i în

  h$h$te a #n'e,

  Aa! #ac!imi#e, $didite în neti!e, se !eschima!"-n st!$ide sn'e.

  &!aduce!e de +d!ian =aniu

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  20/29

  a#i'!a5ie $!i'ina#" de-a #ui L ǐ  Bái=uzeu# a#atu#ui din eHin'

   Lǐ  Bái , ictu!" în tuș de Lián' J ǎi

  Cântec pământului' (ând şi tân#uind pentru )aleaţărânii 

   +tunci cnd "timi!ea-n #ume s-a i/it,

  '!"dina su5#etu#ui s-a "!"'initi ucu!ia cntece#$! a ie!it, s-a /ete?it.

  " /ia3a e nea'!",da! m$a!tea mai nea'!"

  4t"n /!eme#nic "stei /et!e !imit$a!e

  ct a!e-me#u'a!e, în c!ama ad"$stit$a!ecu /inu# au!iu

  i a#"uta mea a#"tu!ea m" 3iu

  La #$cu# #ui e z!nitu# st!unei cnd '$#eti aha!u#.

  https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzeul_palatului_din_Peking&action=edit&redlink=1https://ro.wikipedia.org/wiki/Pictur%C4%83https://ro.wikipedia.org/wiki/Tu%C8%99https://ro.wikipedia.org/wiki/Tu%C8%99https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Liang_Kai&action=edit&redlink=1https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Liang_Kai&action=edit&redlink=1https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Liang_Kai&action=edit&redlink=1https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzeul_palatului_din_Peking&action=edit&redlink=1https://ro.wikipedia.org/wiki/Pictur%C4%83https://ro.wikipedia.org/wiki/Tu%C8%99https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Liang_Kai&action=edit&redlink=1

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  21/29

   +semeni înde#etnici!i st!nesc înt$tdeauna ha!u#.

  aha!u# #in

  cu /ine-nde#ete s$!it#a ceas chizuit

  e mai !e3uitdect $!ica!e a#t" a/u3ie

  e ast" "mntean"-m"!"3ie.

  " /ia3a e nea'!",

  da! m$a!tea mai nea'!".

  5i a#ast!u# s#"/i#$! în3e#e3easc" /enicie...da! !$stu# 3"!nei ct $ s" mai 3ie,

  ca 5#$a!e s" !"sa!" în $!ice !im"/a!" 9

  &u, $mu#e n"tn', au ce te s$c$teti 9%$a! nu 3i-e-n'"duit a#t /eac s" mai t!"ieti în ut!ed" dee!t"ciunea #umii

  !i/ete numai s!e adncu# humiiatunci cnd ate !aza #unii:

   ?$s e-aK m$!minte#$! $n$a!"$ iazm" hd" se st!ec$a!",

  ce h"u#ete,tn'uiete, /"ic"!ete,

  ia! adie!ea îns"i mie!ea /ie3ii i!$sete.

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  22/29

   +cum, d!a'i $ase3i, !e'"ti3i-/", nd /inu#,s5!easc"-se $dat" chinu#,

  ama!u#,

  aha!u#'$#indu-# nK #a 5und, i ist$/ind susinu#...

  " /ia3a e nea'!",da! m$a!tea mai nea'!"

  Cascada din munţii Lu

  %ea!te-n mun3i, amu!'u#4cnteiet$! ie!ea:

  %u" a#ast!e ce3u!i +ia mai #ia.

  i m" uitam #a mun3iiie!du3i în a#"st!imi.

  !i/eam t"cut cascade"znd din în"#3imi:

  um t$cmai de su n$u!i

  ascada se-az/!#ea,

  i !in a#at!i c$d!i%e sus, se !"/"#ea,

  "!ea c" de e ce!u!i,

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  23/29

  n u#e!i uh$ind,

  4e !"uete a#ea

  Lactee, scnteind...

  *mprovizaţie 

  $chia ei - un n$!.!azu# - 5#$a!e.

   >nt îmi!esmat, u$!,

  !im"/a!" - d$!4us, #a munte, de-a! 5i ea,8u m"-ncumet a-# u!ca.Lunii cnd se /a-nc#ina,

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  24/29

  u dea!te m-$i a5#a,!im"/a!" - d$!...

  Pavilionul de porţelan 

  a/i#i$nu# /e!de,na#t, de $!3e#an,

  Lucea sue!, dea!te,e #acu# dia5an.

  %ucea n" #a dnsu#@n $d de ?ad, întins

  a #ana unui ti'!un nda #ui su!!ins.

   +c$#$, în t"ce!e,

  n se!i#e t!zii,

  edeau c3i/a !ietenin mantii au!ii,

  &"cu3i edeau ac$#$!ietenii aceti.

  4e înc#inau s!e mas"nd eau adnc din ceti.

  D!"iau încet, a!a!e,!$5und, $$tit$!,

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  25/29

  4" nu t!ezeasc" n$ateaum/a, cu '#asu# #$!

  &"ceau, a$i e 'ndu!i!ietenii aceti.

  4e înc#inau s!e mas"nd eau adnc din ceti.

  i se /edea-n adncu#

   +ce#a dia5an,

  "s5!nt, a/i#i$nu#na#t, de $!3e#an,

  i se /edeau adese,"s5!n3i în #imezimi,

  um eau c3i/a !ieteni, +c$#$-n adncimi.

  $in#ur ezând +n mun ii Tzintin aniș ț ș

  8$!ii #eac" îns!e sea!"

  %e c"#du!" mai dea!te +?un'ndu-i c!du# z$a!"

  D!"ind a!ie#e 5$a!te.

  Lun' !i/esc eu îns!e munte,

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  26/29

  # !i/i!ea îmi înt$a!cei cu #ete#e c"!unteȘ

  8e !i/im adnc i-n ace.ș&!aduce!e >. B!a'a'iu

   ,pe unduinde

  nt!ist"!i#e de Lun"ad t$mnatice e ae

  -aud tihna cum !"sun"Lini ti!ea s"- i adae,ș ș

  L$tusu# cum t$t a zice >!ea t!iste ea #ui cu #nsu#ț

  4u5#etu-mi s-$ ia de-aicei s-$ duc"-a$i cu dnsu#.Ș

  "ânduri de noapte

  =i-a cu!s Luna e $de#e!i e, $ate, !$m$!$ac"

  e din t$amne !eci i '!e#eș +!'inti-n /ia a-mi s"!ac"9ț

  idic /"zu# - Luna ma!e

   +u!e te în 5e!east!",ș +#ec $chii i m" d$a!eș%$!u# du" a!a n$ast!".Ț

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  27/29

  "ânduri de toamnă

  ad 5!unze#e, înt!-$ e!dea '"#ue.

  %e e te!as" /!ut-am s" !i/esc,!in z$!u# #$!, statu!a ta, da! nu e ;%$a! munte#e dea!te î# z"!esc ...

  4unt sin'u!" i d$!u# t"u m" cheam" ...ad 5!unze#e, i eu $5tez !e#un'.

  8ici n$u!ii #a tine nu a?un',"ci t$3i, deasu!a m"!ii, se dest!am" ...

  i /esti de '!$az" /in dins!e cmie : +su!a #umii ia! a!a!ii cad

  4-a-nt$!s t!imisu# n$st!u din s$#ie,u /este !ea, #a $!3i#e de Gad

  u $ti#e ce 5ace Eanu#, $a!e 9

  n !"s"!it /eni-/$!, #a h$ta! 94" cainez sau nu, c"zuta 5#$a!e 94unt sin'u!" de mu#t, i-i t$amn" ia! ...

  asul +n sc.itul părăsit

  4ih"st!ia cea ustie%e e isc mi-a dat h$dina;

  e!u-aici e-a#"tu!i mie" $t s"-# atin' cu mna.

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  28/29

  8u-nd!"znesc s" sun în n$ate@n cu/nt i 'u!ii me#eș

  4" nu tu#u! i cu $ateș ș

  e siha t!ii de e ste#e.șPoarta Cerului

  $a!ta-n e! ca s" descuieu# hu !ue mi?#$cu#

   +ici aa #ui /e!zuie-n u#$ane es-t$t #$cu#.

  =un i de-azu! î i /"d din ma!'iniț ș

 • 8/19/2019 Poezii de Li Tai Pe

  29/29