agresivitatea la prescolari...

of 17 /17

Upload: others

Post on 26-Oct-2019

36 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea
Page 2: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

Agresivitatea la prescolariAgresivitatea la prescolari“Invata“Invata--ma sa nu ma sa nu

lovesc!”lovesc!”

Studiu de cazStudiu de cazPropunatorPropunator: : PopescuPopescu RalucaRaluca AntonelaAntonela

Page 3: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

MotivaŃie:MotivaŃie:CopilariaCopilaria sisi inin modmod specialspecial perioadaperioada

prescolaritatiiprescolaritatii esteeste oo etapaetapa importantaimportanta ininviataviata copiluluicopilului.. EsteEste oo perioadaperioada grea,grea, plinaplinadede incercariincercari pentrupentru micutulmicutul prescolarprescolar..SchimbarileSchimbarile dindin viataviata copiluluicopilului creeazacreeazatensiunitensiuni inin comportamentulcomportamentul acestuiaacestuiatensiunitensiuni inin comportamentulcomportamentul acestuiaacestuiadetarminandudetarminandu--ll sasa sese adaptezeadapteze sisi sasa seseintegrezeintegreze colectivuluicolectivului.. DeDe celecele maimai multemulteoriori acumacum aparapar comportamentelecomportamenteleopozanteopozante ,, tulburariletulburarile dede conduitaconduita sisi nunuinin ultimulultimul randrand comportamentelecomportamenteleagresiveagresive ..

Page 4: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

REPERE TEORETICE...REPERE TEORETICE...

Forme de manifestare a comportamentului agresivForme de manifestare a comportamentului agresivIn functie de varsta (dupa Loeber si Hay, 1997):In functie de varsta (dupa Loeber si Hay, 1997):�� SugarSugar : dupa 6 luni, dupa ce reusesc sa inteleaga relatia : dupa 6 luni, dupa ce reusesc sa inteleaga relatia

cauza cauza –– efect, sugarii sunt capabili de furie directionata. efect, sugarii sunt capabili de furie directionata. Acum ei nu urmaresc prin furie producerea unui rau sau Acum ei nu urmaresc prin furie producerea unui rau sau prejudiciu, ci la ei manifestarea furiei este o emotie prejudiciu, ci la ei manifestarea furiei este o emotie similara agresivitatii; apar diferente de gen: baieteii sunt similara agresivitatii; apar diferente de gen: baieteii sunt mai labili din punct de vedere emotional, mai intensi in mai labili din punct de vedere emotional, mai intensi in manifestarea emotiilor, in timp ce fetitele sunt mai manifestarea emotiilor, in timp ce fetitele sunt mai controlate din punct de vedere emotional.controlate din punct de vedere emotional.manifestarea emotiilor, in timp ce fetitele sunt mai manifestarea emotiilor, in timp ce fetitele sunt mai controlate din punct de vedere emotional.controlate din punct de vedere emotional.

�� Copilaria micaCopilaria mica : in al doilea si in al treilea an de viata : in al doilea si in al treilea an de viata sunt frecvente izbucnirile de furie si de agresivitate sunt frecvente izbucnirile de furie si de agresivitate impotriva adultilor si a celor de aceeasi varsta. impotriva adultilor si a celor de aceeasi varsta. Copiii de Copiii de acelasi sex au mai multe conflicte decat cei de sex opus.acelasi sex au mai multe conflicte decat cei de sex opus.

�� Varsta prescolara si scoala primaraVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera : baietii prefera agresivitatea fizica, iar fetele formele de agresivitate agresivitatea fizica, iar fetele formele de agresivitate indirecta. Sunt foarte rare la acesta varsta cazurile de indirecta. Sunt foarte rare la acesta varsta cazurile de violenta grava indreptate impotriva altor copii sau violenta grava indreptate impotriva altor copii sau impotriva animalelor.impotriva animalelor.

Page 5: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

Studiu de cazStudiu de caz

Descrierea problemei, a situatiei analizateDescrierea problemei, a situatiei analizate ..�� Baiat in varsta de 5 ani care manifesta un Baiat in varsta de 5 ani care manifesta un

comportament agresiv. Comportamentul a aparut cu comportament agresiv. Comportamentul a aparut cu cateva luni in urma si se manifesta in mod special in cateva luni in urma si se manifesta in mod special in colectivitate, la gradinita. Parintii sunt socati fara sa colectivitate, la gradinita. Parintii sunt socati fara sa poata sa gasesca o explicatie, cu atat mai mult cu cat poata sa gasesca o explicatie, cu atat mai mult cu cat copilul pare sa se transforme intrcopilul pare sa se transforme intr--un adevarat pericol un adevarat pericol pentru fratiorul cel mic, cel mai “proaspat” membru al pentru fratiorul cel mic, cel mai “proaspat” membru al familiei. Furia si agresivitatea copilului se indreapta in familiei. Furia si agresivitatea copilului se indreapta in familiei. Furia si agresivitatea copilului se indreapta in familiei. Furia si agresivitatea copilului se indreapta in egala masura catre colegii de la gradinita, catre parinti egala masura catre colegii de la gradinita, catre parinti si nu in ultimul rand catre fratiorul mai mic, fata de si nu in ultimul rand catre fratiorul mai mic, fata de care a avut cateva tentative de acare a avut cateva tentative de a--l lovi si de al lovi si de a--i pune i pune paturica pe fata. Ii spune mamei in repetate randuri, paturica pe fata. Ii spune mamei in repetate randuri, despre fratiorul mai mic:“sadespre fratiorul mai mic:“sa--l duci de unde ll duci de unde l--ai ai luat”.Baiatul nu este o fire sociabila, este temator si luat”.Baiatul nu este o fire sociabila, este temator si nesigur in prezenta celorlalti, nunesigur in prezenta celorlalti, nu--i place sa lege i place sa lege prietenii usor; desi nu pare constient de simpatia lui, prietenii usor; desi nu pare constient de simpatia lui, acesta reuseste sa atraga in timp scurt multi parteneri acesta reuseste sa atraga in timp scurt multi parteneri de joacade joaca

Page 6: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

Modelul agresivitatii cazului Modelul agresivitatii cazului analizat:analizat: ::

TEMATOR SI NESIGUR IN PREZENTA CELORLALTITEMATOR SI NESIGUR IN PREZENTA CELORLALTI↓↓

ASTEPTARI EXAGERATE CU PRIVIRE LA RECUNOASTEREA SOC IALA; ASTEPTARI EXAGERATE CU PRIVIRE LA RECUNOASTEREA SOC IALA; HIPERSENSIBILITATE LA AMENINTARI; NESIGURANTA CU PR IVIRE LA HIPERSENSIBILITATE LA AMENINTARI; NESIGURANTA CU PR IVIRE LA

SIMPATIILE INTERUMANESIMPATIILE INTERUMANE↓↓

COMPORTAMENT AGRESIV CA MODALITATE DE OBTINERE A RE SPECTULUI COMPORTAMENT AGRESIV CA MODALITATE DE OBTINERE A RE SPECTULUI (INTARIRE POZITIVA) DUCE LA O AUTOCONFIRMARE NEPOTR IVITA(INTARIRE POZITIVA) DUCE LA O AUTOCONFIRMARE NEPOTR IVITA

↓↓↓↓

AGRESIVITATEA DUCE LA CALMARE EMOTIONALA, SENTIMENT UL NEPLACUT AGRESIVITATEA DUCE LA CALMARE EMOTIONALA, SENTIMENT UL NEPLACUT DE TEAMA ESTE REDUS (INTARIRE NEGATIVA)DE TEAMA ESTE REDUS (INTARIRE NEGATIVA)

↓↓

TEAMA CARE APARE IN CONTEXTUL SOCIAL ESTE REDUSA TO T MAI DES TEAMA CARE APARE IN CONTEXTUL SOCIAL ESTE REDUSA TO T MAI DES PRIN COMPORTAMENT AGRESIV, ACEST LUCRU DUCE LA FIXA REA PRIN COMPORTAMENT AGRESIV, ACEST LUCRU DUCE LA FIXA REA

COMPORTAMENTULUI AGRESIVCOMPORTAMENTULUI AGRESIV↓↓

AGRESIVITATEA CRESCUTA ARE DREPT CONSECINTE PEDEPSE LE, AGRESIVITATEA CRESCUTA ARE DREPT CONSECINTE PEDEPSE LE, SANCTIUNILE SI MAI ALES RESPINGEREA SOCIALA DIN PAR TEA MEDIULUISANCTIUNILE SI MAI ALES RESPINGEREA SOCIALA DIN PAR TEA MEDIULUI

(PARINTII UNEORI PEDEPSESC AGRESIVITATEA COPILULUI TOT PRIN (PARINTII UNEORI PEDEPSESC AGRESIVITATEA COPILULUI TOT PRIN AGRESIVITATE!)AGRESIVITATE!)

↓↓

AMENINTARI CRESCUTE SI REALE DIN PARTEA MEDIULUIAMENINTARI CRESCUTE SI REALE DIN PARTEA MEDIULUI

Page 7: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

CauzeCauze::Comportamentul agresiv al baiatului are succes Comportamentul agresiv al baiatului are succes

intrucat ceilalti copii ii confirma principalul beneficiu si intrucat ceilalti copii ii confirma principalul beneficiu si anume respect, teama sau chiar supunere. Astfel anume respect, teama sau chiar supunere. Astfel copilul care initial a actionat agresiv din frica, acum isi copilul care initial a actionat agresiv din frica, acum isi extinde comportamentul agresiv deoarece obtine extinde comportamentul agresiv deoarece obtine beneficii sau isi impune mai usor punctul de vedere.beneficii sau isi impune mai usor punctul de vedere.

In aceasta situatie actioneaza mai multe procese de In aceasta situatie actioneaza mai multe procese de In aceasta situatie actioneaza mai multe procese de In aceasta situatie actioneaza mai multe procese de intarire pozitiva si negativa:intarire pozitiva si negativa:

→ → Intarirea negativaIntarirea negativa se refera la reducerea se refera la reducerea sentimentului de teama, la detensionarea emotionala sentimentului de teama, la detensionarea emotionala si la reducerea simptomelor fizice neplacute (de si la reducerea simptomelor fizice neplacute (de exemplu puls crescut, transpiratie, senzatie de rau exemplu puls crescut, transpiratie, senzatie de rau general)general)

→ → Intarirea pozitivaIntarirea pozitiva reprezentata de reactiile celorlalti reprezentata de reactiile celorlalti copii, dar si de libertatea de actiune.copii, dar si de libertatea de actiune.

Page 8: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

CauzeCauze::�� modele parentalemodele parentale�� mediul familial violentmediul familial violent�� absenta alternativelor comportamentale / modalitati de a absenta alternativelor comportamentale / modalitati de a

face fata situatiilor frustrante (Parintii ii spun mereu face fata situatiilor frustrante (Parintii ii spun mereu copilului ce nu are voie sa faca, ignorand faptul ca sunt copilului ce nu are voie sa faca, ignorand faptul ca sunt situatii cand si el trebuie sa aiba o cale de asituatii cand si el trebuie sa aiba o cale de a--si descarca si descarca emotiile negative. emotiile negative. “Nu ai voie sa lovesti, nu ai voie sa “Nu ai voie sa lovesti, nu ai voie sa vorbesti urat...dar ai voie sa te superi daca cineva svorbesti urat...dar ai voie sa te superi daca cineva s--a a vorbesti urat...dar ai voie sa te superi daca cineva svorbesti urat...dar ai voie sa te superi daca cineva s--a a comportat urat cu tine. Este dreptul tau sa te indepartezi comportat urat cu tine. Este dreptul tau sa te indepartezi ce acea persoana care tece acea persoana care te--a suparat si sa nua suparat si sa nu--i mai i mai vorbesti”vorbesti”.).)

�� opozitionasim dezvoltat de copil in fata interdictiilor opozitionasim dezvoltat de copil in fata interdictiilor educationale sau in fata pedepselor nepotrivite si injuste educationale sau in fata pedepselor nepotrivite si injuste (Uneori parintii pedepsesc comportamentele agresive ale (Uneori parintii pedepsesc comportamentele agresive ale copiilor prin agresivitate, lovind la randul lor. Copilul copiilor prin agresivitate, lovind la randul lor. Copilul primeste astefel mesajul ca este bine si sa lovesti.)primeste astefel mesajul ca este bine si sa lovesti.)

�� educatia agresiva educatia agresiva (“Decat sa fi batut mai bine bati tu pe (“Decat sa fi batut mai bine bati tu pe altii!”)altii!”)

Page 9: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

Scopul si obiectivele interventiei Scopul si obiectivele interventiei in gradinitain gradinita

Manifestarea comportamentelor agresive este o tendinta Manifestarea comportamentelor agresive este o tendinta generalizata la nivelul prescolarilor din gradinita, fapt generalizata la nivelul prescolarilor din gradinita, fapt care a determinat realizarea unor actiuni de corectare care a determinat realizarea unor actiuni de corectare si preventie. Scopul este acela de asi preventie. Scopul este acela de a--i determina pe i determina pe copii sa renunte la comportamentele agresive.copii sa renunte la comportamentele agresive.

Obiectivele interventiei:Obiectivele interventiei:Obiectivele interventiei:Obiectivele interventiei:O1. Dezvoltarea in randul prescolarilor a unui O1. Dezvoltarea in randul prescolarilor a unui

comportament de ajutorare ca si alternative comportament de ajutorare ca si alternative comportamentale, inhibarea agresivitatii.comportamentale, inhibarea agresivitatii.

O2. Dezvoltarea autocontrolului si empatiei la prescolari O2. Dezvoltarea autocontrolului si empatiei la prescolari in sensul constientizarii si reevaluarii consecintelor in sensul constientizarii si reevaluarii consecintelor propriului comportament din perspectiva celorlalti.propriului comportament din perspectiva celorlalti.

O3. Formarea si dezvoltarea unor competente sociale la O3. Formarea si dezvoltarea unor competente sociale la prescolari: nevoia de relationare, de apropiere, de prescolari: nevoia de relationare, de apropiere, de recunoastere sau de autoconfirmare.recunoastere sau de autoconfirmare.

Page 10: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

Structura procesului de interventieStructura procesului de interventie

�� Actiuni colectiveActiuni colective : sesiuni de informare cu : sesiuni de informare cu prescolarii, cu cadrele didacticeprescolarii, cu cadrele didactice

�� Actiuni individualeActiuni individuale : intervievarea : intervievarea parintilor, discutia cu copilulparintilor, discutia cu copilul

Metode, instrumente, modalitati de interventie:Metode, instrumente, modalitati de interventie:�� pentru actiunile colective: consilierea de grup, pentru actiunile colective: consilierea de grup,

fisa detectiv, jocul de rol, exercitii de relaxare, fisa detectiv, jocul de rol, exercitii de relaxare, povestile capitanului Nemo, lista de reguli povestile capitanului Nemo, lista de reguli pentru acordarea de puncte, chestionar pentru pentru acordarea de puncte, chestionar pentru evaluarea comportamentului agresiv in situatii evaluarea comportamentului agresiv in situatii concrete (EAS)concrete (EAS)

�� pentru actiunile individuale: fisa de investigare pentru actiunile individuale: fisa de investigare pentru parintipentru parinti

Page 11: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

Actiuni colectiveActiuni colectiveIntalnirile de grup organizate cu copii au avut ca Intalnirile de grup organizate cu copii au avut ca

obiective:obiective:�� transferul situatiilor la viata cotidianatransferul situatiilor la viata cotidiana . .

Copiii trebuie sa aplice in viata de zi cu zi Copiii trebuie sa aplice in viata de zi cu zi anumite comportamente cu ajutorul indicatiilor anumite comportamente cu ajutorul indicatiilor date si prin folosirea date si prin folosirea fisei detectiv (fisei detectiv (date si prin folosirea date si prin folosirea fisei detectiv (fisei detectiv (

�� reducerea tensiuniireducerea tensiunii . Copii devin linistiti din . Copii devin linistiti din punct de vedere motor prin relaxare.punct de vedere motor prin relaxare.

�� descoperirea relatiei dintre comportamente descoperirea relatiei dintre comportamente si consecintesi consecinte . Copiii trebuie sa descopere o . Copiii trebuie sa descopere o relatie directa intre comportament si relatie directa intre comportament si consecinte si sa fie motivati saconsecinte si sa fie motivati sa--si schimbe si schimbe comportamentul necorespuzatorcomportamentul necorespuzator

Page 12: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

DESFASURAREA ACTIVITATILORDESFASURAREA ACTIVITATILOR COLECTIVE1.1. Stabilirea regulilor grupului: Stabilirea regulilor grupului: copii dezvolta reguli pentru copii dezvolta reguli pentru

comportamentul permis si nepermis in grup. comportamentul permis si nepermis in grup. 2.2. Exersarea empatiei: Exersarea empatiei: Copiii invata sa se transpuna in locul unei Copiii invata sa se transpuna in locul unei

persoane, deci sa recunoasca si sa respecte sentimentele si persoane, deci sa recunoasca si sa respecte sentimentele si gandurile acesteia in contextul experientelor zilnice. Ei invata sa gandurile acesteia in contextul experientelor zilnice. Ei invata sa decodifice semnele corespunzatoare, cum ar fi continutul si decodifice semnele corespunzatoare, cum ar fi continutul si tonalitatea unei afirmatii, gesturile si mimica unei persoane.tonalitatea unei afirmatii, gesturile si mimica unei persoane.

3.3. Rezolvarea sentimentului de furie: Rezolvarea sentimentului de furie: Copii invata cu ajutorul unei Copii invata cu ajutorul unei povesti ca sentimentele de furie se pot manifesta diferit si pot povesti ca sentimentele de furie se pot manifesta diferit si pot avea cauze variate. In cadrul jocului de rol ei invata sa manifeste avea cauze variate. In cadrul jocului de rol ei invata sa manifeste avea cauze variate. In cadrul jocului de rol ei invata sa manifeste avea cauze variate. In cadrul jocului de rol ei invata sa manifeste sentimentele de furie in mod adecvat. Li se citesc copiilor si sentimentele de furie in mod adecvat. Li se citesc copiilor si basme terapeutice.basme terapeutice.

4.4. Experientierea laudei, a ignorarii si a criticii.Experientierea laudei, a ignorarii si a criticii. Prin joc ei invata Prin joc ei invata efectele laudei, a ignorarii si a criticii, precum si cum sa ofere efectele laudei, a ignorarii si a criticii, precum si cum sa ofere feedbackfeedback--uri pozitive.; se creste toleranta lor la frustrare prin uri pozitive.; se creste toleranta lor la frustrare prin critici negative, copii avand astfel ocazia sa exerseze controlul critici negative, copii avand astfel ocazia sa exerseze controlul propriilor sentimente.propriilor sentimente.

5.5. Stabilizarea si fixarea comportamentului adecvat:Stabilizarea si fixarea comportamentului adecvat: Cu ajutorul Cu ajutorul experientelor selectate din viata cotidiana copii analizeaza experientelor selectate din viata cotidiana copii analizeaza experiente pozitive, conflicte care sexperiente pozitive, conflicte care s--au rezolvat eficient si sunt au rezolvat eficient si sunt sprijiniti sa opteze pe viitor pentru solutionarea nonsprijiniti sa opteze pe viitor pentru solutionarea non--agresiva a agresiva a conflictelor.conflictelor.

Page 13: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

DESFASURAREA ACTIVITATILORDESFASURAREA ACTIVITATILORINDIVIDUALEIntervievarea parintilorIntervievarea parintilor

1. Recunoasterea faptului ca se confrunta cu o 1. Recunoasterea faptului ca se confrunta cu o problemaproblema . Din experienta de viata cu totii stim ca . Din experienta de viata cu totii stim ca devenim constienti de anumite probleme abia atunci devenim constienti de anumite probleme abia atunci cand ele ne afecteaza. Pentru ca discutia cu parintii sa cand ele ne afecteaza. Pentru ca discutia cu parintii sa fie eficienta si safie eficienta si sa--si atinga scopul a fost necesara o si atinga scopul a fost necesara o problematizare puncutala ca a ajutat la sustinerea problematizare puncutala ca a ajutat la sustinerea acestora in recunoasterea problemei copilului si mai ales acestora in recunoasterea problemei copilului si mai ales acestora in recunoasterea problemei copilului si mai ales acestora in recunoasterea problemei copilului si mai ales a faptului ca ei sunt cei afectati de problema.a faptului ca ei sunt cei afectati de problema.

2. Definirea si structurarea conflictului.2. Definirea si structurarea conflictului. De multe ori De multe ori parintii se simt neajutorati in fata unei probleme, mai ales parintii se simt neajutorati in fata unei probleme, mai ales daca aceasta este perceputa ca o adevarata drama si nu daca aceasta este perceputa ca o adevarata drama si nu ca o situatie naturala de viata, de aceea, situatia ca o situatie naturala de viata, de aceea, situatia conflictiala este impartita in mai multe probleme partiale, conflictiala este impartita in mai multe probleme partiale, mai clare. Rezolvarea pe bucati a problei ii ajuta pe mai clare. Rezolvarea pe bucati a problei ii ajuta pe acestia sa detina perceptia controlului si sa faca fata acestia sa detina perceptia controlului si sa faca fata mult mai bine situatiilor tensionatemult mai bine situatiilor tensionate

Page 14: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

3. Prezentarea unei situatii de viata in vederea cl arificarii 3. Prezentarea unei situatii de viata in vederea cl arificarii conflictuluiconflictului . Aparitia si manifestarea conflictelor este prezentata . Aparitia si manifestarea conflictelor este prezentata mai usor prin apelul la exemple.. Cu ajutorul unei situatii pe care mai usor prin apelul la exemple.. Cu ajutorul unei situatii pe care parintii au traitparintii au trait--o si pe care nu o pot contesta se evidentiaza stiluri o si pe care nu o pot contesta se evidentiaza stiluri educative, expectante vis a vis de copil, diferente intre parinti, educative, expectante vis a vis de copil, diferente intre parinti, comportamente inconsecvente in educare, si altele.comportamente inconsecvente in educare, si altele.

4. Analiza cauzelor4. Analiza cauzelor . Dupa ce a fost numit un conflict concret, real si . Dupa ce a fost numit un conflict concret, real si dupa ce au fost constientizate perspectivele membrilor familiei, dupa ce au fost constientizate perspectivele membrilor familiei, relatiile cauzale privind conflictul devin clare parintilor. Relatia relatiile cauzale privind conflictul devin clare parintilor. Relatia dintre comportamentul copilului si a parintilor devine clara si dintre comportamentul copilului si a parintilor devine clara si evidenta.evidenta.

5. Intelegerea perspectivei copilului.5. Intelegerea perspectivei copilului. In discutiile cu parintii au fost In discutiile cu parintii au fost evidentiate si dorintele si interesele copilului, dar mai ales evidentiate si dorintele si interesele copilului, dar mai ales evidentiate si dorintele si interesele copilului, dar mai ales evidentiate si dorintele si interesele copilului, dar mai ales sentimentele sale, gandurile referitoare la parinti, care de cele mai sentimentele sale, gandurile referitoare la parinti, care de cele mai multe ori sunt ignorate de parinti dand nastere conflictelor.multe ori sunt ignorate de parinti dand nastere conflictelor.

6. Avansarea si dezvoltarea posibilelor solutii la problema6. Avansarea si dezvoltarea posibilelor solutii la problema . Parintii . Parintii sunt ajutati sa priveasca optimist situatia fiind orientati spre sunt ajutati sa priveasca optimist situatia fiind orientati spre reformularea scopurilor comune, a expectantelor si mai ales a reformularea scopurilor comune, a expectantelor si mai ales a alternativelor comportamentale. alternativelor comportamentale.

7. Stabilirea unei conventii.7. Stabilirea unei conventii. In vedera oferirii discutiei o mai mare In vedera oferirii discutiei o mai mare eficienta au fost stabilite intelegeri referitoare la comportamentele eficienta au fost stabilite intelegeri referitoare la comportamentele alternative care pot solutiona conflictele, pentru a se vedea daca alternative care pot solutiona conflictele, pentru a se vedea daca intelegerile sunt clare pentru toti membrii familiei.intelegerile sunt clare pentru toti membrii familiei...

Page 15: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

Evaluarea impactului interventiei in Evaluarea impactului interventiei in

gradinitagradinitaModalitatile de control a efectelor interventiei inModalitatile de control a efectelor interventiei ingradinitagradinitaau implicat atat au implicat atat evaluari cantitativeevaluari cantitative cat si cat si calitativecalitative ..�� Cantitativ: in saptamanile ulterioare desfasurarii Cantitativ: in saptamanile ulterioare desfasurarii

actiunilor, sactiunilor, s--a constatat o reducere considerabila a a constatat o reducere considerabila a numarului de actiuni agresive in randul numarului de actiuni agresive in randul numarului de actiuni agresive in randul numarului de actiuni agresive in randul prescolarilor;sprescolarilor;s--au redus la jumatate. au redus la jumatate.

�� Calitativ: tabloul agresivitatii nu mai este Calitativ: tabloul agresivitatii nu mai este caracterizat de aceleasi manifestari de cruzime, caracterizat de aceleasi manifestari de cruzime, contatanducontatandu--se o ameliorare in raporturile se o ameliorare in raporturile intercolegiale ale copiilor. intercolegiale ale copiilor.

Expectantele fata de interventie se reflecta inExpectantele fata de interventie se reflecta inrezultatele observatiilor comportamentale.rezultatele observatiilor comportamentale.

Page 16: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

�� POVESTILEPOVESTILE CAPITANULUICAPITANULUI NEMONEMO:: CopiiiCopiiiprimescprimesc sarcinasarcina dede aa--sisi inchipuiinchipui inin fiecarefiecare searasearainainteinainte dede culcare,culcare, caca sese aflaafla pepe submarinulsubmarinulNautilusNautilus cucu CapitanulCapitanul NemoNemo sisi facfac oo excursieexcursie pepesubsub apeape.. EiEi trebuietrebuie sasa--sisi inchipuieinchipuie cumcum imbracaimbracaincetincet costumulcostumul dede scafandruscafandru sisi isiisi formuleazaformuleazainstructiunileinstructiunile dede relaxarerelaxare.. EiEi trebuietrebuie sasa--sisiinchipuieinchipuie deasemeneadeasemenea caca alunecaaluneca incetincet inin apaapainchipuieinchipuie deasemeneadeasemenea caca alunecaaluneca incetincet inin apaapacaldacalda sisi isiisi spunspun succesivsuccesiv instructiunileinstructiunile dedegreutategreutate sisi dede calduracaldura (vezi(vezi figurafigura 33)).. LaLa inceputinceputcopiiicopiii trebuietrebuie sasa exersezeexerseze doardoar greutateagreutateabratelorbratelor sisi aa piciorelorpiciorelor.. CopiiiCopiii isiisi formuleazaformuleaza dedefiecarefiecare datadata instructiuneainstructiunea “Maine“Maine oo sasa mamastraduiescstraduiesc sasa ramanraman calmcalm sisi relaxatrelaxat chiarchiar dacadacamama enervez!”enervez!”

Page 17: Agresivitatea la prescolari lovesc!”ricerca.univirtual.it/.../uploads/sites/3/2013/04/20.-Popescu-R._Agresivitatea.pdfVarsta prescolara si scoala primara : baietii prefera agresivitatea

Fig.3. Capitanul Nemo si cu mineFig.3. Capitanul Nemo si cu mineCăpitanul Nemo şi.....................................Căpitanul Nemo şi.....................................Când îmi imaginez c ă îmbrac costumul de scafandru Când îmi imaginez c ă îmbrac costumul de scafandru

atunci simt:atunci simt:SUNT COMPLET LINIŞTIT!SUNT COMPLET LINIŞTIT!○○ BraŃul meu drept este greu! BraŃul meu drept este greu! ○○ Piciorul meu drept este greu!Piciorul meu drept este greu!○○ BraŃul meu stâng este greu! BraŃul meu stâng este greu! ○○ Piciorul meu stâng este greu!Piciorul meu stâng este greu!○○ BraŃul meu drept este cald! BraŃul meu drept este cald! ○○ Piciorul meu drept este cald!Piciorul meu drept este cald!○○ BraŃul meu drept este cald! BraŃul meu drept este cald! ○○ Piciorul meu drept este cald!Piciorul meu drept este cald!○○ BraŃul meu stâng este cald! BraŃul meu stâng este cald! ○○ Piciorul meu stâng este cald!Piciorul meu stâng este cald!Căpitanul Nemo spune:Căpitanul Nemo spune:Să ne păstr ăm calmul şi totul va fi bine!Să ne păstr ăm calmul şi totul va fi bine!Când mă relaxez ziua şi nu vreau să dorm, nu uit săCând mă relaxez ziua şi nu vreau să dorm, nu uit să--mi spun:mi spun:○○ Să întindem braŃele şi picioarele!Să întindem braŃele şi picioarele!○○ Inspirăm adânc!Inspirăm adânc!○○ Deschidem ochii!Deschidem ochii!