universitatea tehnicĂ de construcŢii … - sem ii/curriculum... · de concurs: traducere...

of 16 /16
Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae 1 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE ŞI COMUNICARE Anexa 1. CURRICULUM VITAE*) Nume şi prenume: Conferenţiar univ. dr. Nicolau Felix-Narcis Instituţia: Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti Data şi locul naşterii: 17 decembrie 1970, Bacău, jud. Bacău 1. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI 1.1 STUDII 1986-1989 - Liceul Iuliu Maniu din Arad. 1990-1995 - Facultatea de Litere, Bucureşti, secţia Română-Engleză. Media anilor de studii: 8, 56. Examen de licenţă, cu titlul lucrării de diplomă: Titan, demon şi geniu în arta şi cultura europeană”. Media examenului de licenţă: 9. Titlul obţinut: Licenţiat în Filologie. 1995-1997 - Student al Facultăţii de Filosofie, secţia Filosofia Culturii, Universitatea din Bucureşti. 1.2 SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI ŞTIINŢIFICE 1998 cursuri de perfecţionare în predarea limbii şi literaturii engleze la Centrul Prosperus, Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti. 2003 Am absolvit un curs de limba germană la Schiller Kulturhaus din Bucureşti.

Upload: trinhcong

Post on 14-Apr-2018

229 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE ŞI COMUNICARE

Anexa 1.

CURRICULUM VITAE*)

Nume şi prenume: Conferenţiar univ. dr. Nicolau Felix-Narcis

Instituţia: Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti

Data şi locul naşterii: 17 decembrie 1970, Bacău, jud. Bacău

1. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI

1.1 STUDII

1986-1989 - Liceul Iuliu Maniu din Arad.

1990-1995 - Facultatea de Litere, Bucureşti, secţia Română-Engleză. Media anilor

de studii: 8, 56.

Examen de licenţă, cu titlul lucrării de diplomă: „Titan, demon şi geniu în arta şi

cultura europeană”.

Media examenului de licenţă: 9.

Titlul obţinut: Licenţiat în Filologie.

1995-1997 - Student al Facultăţii de Filosofie, secţia Filosofia Culturii,

Universitatea din Bucureşti.

1.2 SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI ŞTIINŢIFICE

1998 – cursuri de perfecţionare în predarea limbii şi literaturii engleze la Centrul

Prosperus, Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti.

2003 – Am absolvit un curs de limba germană la Schiller Kulturhaus din

Bucureşti.

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

2

1999-2003 - Stagiu de doctorat, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere,

în domeniul filologie (calificativ foarte bine la fiecare dintre cele trei examene şi

cele trei referate susţinute).

2004 – Diplomă de doctor în filologie cu distincţia magna cum laude,

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere.

Domeniul fundamental: filologie.

Titlul tezei de doctorat: „Titan, demon şi geniu în opera poetică a lui Mihai

Eminescu”, 320 pag., coordonatori ştiinţifici prof. univ. dr. Dimitrie Păcurariu şi prof.

univ. dr. Dumitru Micu.

Martie 2004 - am absolvit cursurile în vederea obtinerii D.A.L.F.-ului (Diplôme

Internationale du Langue Francais), la Institutul Francez din Bucureşti.

Octombrie 2004 – iunie 2005 – am urmat cursuri de limba portugheză la

Ambasada Braziliei din Bucureşti.

2006 – membru al Uniunii Scriitorilor din România.

-august 2007 - am participat la Atelierele de creative writing de la Ipoteşti (proiect

al Uniunii Scriitorilor).

-2011 – Certificat de manager de proiect obţinut prin absolvirea cursului organizat

de Creare.SRL, Bucureşti.

2012 – Consilier editorial la Editura Brumar (cotată B de către CNCS)

2. FUNCŢII DIDACTICE ŞI LOCURI DE MUNCĂ

martie 1997 - profesor de Limba şi Literatura Engleză la Liceul „Sf. Pantelimon” din

Bucureşti.

1997-1999 - profesor de Limba şi Literatura Engleză la Liceul „Traian Vuia” din

Bucureşti.

1999 - preparator la Facultatea de Litere şi Limbi Străine, Universitatea Hyperion,

Bucureşti.

2002 - asistent la Facultatea de Litere şi Limbi Străine, Universitatea „Hyperion”,

Bucureşti.

2003 - colaborator la catedra de Jurnalism a Universităţii „Valahia” din

Târgovişte.

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

3

septembrie 2003, lector la Facultatea de Filologie, Universitatea „Hyperion” din

Bucureşti.

mai 2007, conferenţiar la Facultatea de Litere şi Limbi Străine, Universitatea

„Hyperion” din Bucureşti şi secretar ştiinţific al facultăţii.

octombrie 2008, asociat la Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare al

Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti.

octombrie 2010 predau, în colaborare, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

a Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti. În iunie 2012 am susţinut

concurs de titularizare la această universitate si mi-a fost reconfirmat gradul de

conferenţiar.

octombrie 2010 – mai 2012 – decan al Facultăţii de Litere şi Limbi Străine a

Universităţii „Hyperion” din Bucureşti. În această calitate, am contribuit la

reacreditarea programelor de studii pentru licenţă şi masterat.

mai 2012 – octombrie 2012 - decan al Facultăţii de Stiinţe Sociale, Umaniste şi ale

Naturii (alcătuită din 3 departamente: Litere şi Limbi Străine, Ştiinţe Politice,

Istorie-Geografie) a Universităţii „Hyperion” din Bucureşti.

din octombrie 2012 – conferenţiar la Departamentul de Limbi Străine şi

Comunicare al Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti, cu disciplinele

de concurs: Traducere specializată economică B (engleza), Traducere specializata

tehnică B şi Tehnici de comunicare.

3. ACTIVITATE PROFESIONALĂ

3.1 ACTIVITATE DIDACTICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

martie 1997 - profesor de Limba şi Literatura Engleză la Liceul „Sf. Pantelimon” din

Bucureşti.

Lecţii de Limba şi Literatura Engleză la clasele de liceu. Obiective pedagogice:

transmiterea cunoştinţelor necesare înţelegerii unei noi culturi; însuşirea structurilor

conversaţionale de bază ale limbii engleze; reducerea diferenţelor dintre nivelele de

competenţă ale studenţilor.

1997-1999 - profesor de Limba şi Literatura Engleză la Liceul „Traian Vuia” din

Bucureşti.

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

4

Lecţii de Limba şi Literatura engleză la clasele de liceu. Obiective pedagogice:

transmiterea cunoştinţelor necesare înţelegerii unei noi culturi; însuşirea structurilor

conversaţionale de bază ale limbii engleze; reducerea diferenţelor dintre nivelele de

competenţă ale studenţilor.

1999 - preparator la Facultatea de Litere şi Limbi Străine, Universitatea Hyperion,

Bucureşti.

Seminare de Literatură engleză, Curs practic de limba engleză şi Curs practic de

limba italiană. Obiective pedagogice: dobândirea aptitudinilor lingvistice necesare

pentru situaţiile de comunicare din viaţa de zi cu zi; familiarizarea studenţilor cu

elemente de cultură şi civilizaţie engleză şi italiană; înţelegerea unor texte cu specific

tehnic şi cultural.

2002 - asistent la Facultatea de Litere şi Limbi Străine, Universitatea „Hyperion”,

Bucureşti.

Seminare de Literatură engleză, Curs practic de limba engleză şi Curs practic de

limba italiană. Obiective pedagogice: dobândirea aptitudinilor lingvistice necesare

pentru situaţiile de comunicare din viaţa de zi cu zi; familiarizarea studenţilor cu

elemente de cultură şi civilizaţie engleză şi italiană; înţelegerea unor texte cu specific

tehnic şi cultural.

2003 - colaborator la catedra de Jurnalism a Universităţii „Valahia” din

Târgovişte.

Seminare de Genurile presei şi Limba engleză. Obiective pedagogice: însuşirea

abilităţilor de comunicare scrisă şi orală în presă; întrebuinţarea corectă a stilurilor

funcţionale; asimilarea structurilor lingvistice ale limbii engleze.

septembrie 2003, lector la Facultatea de Facultatea de Litere şi Limbi Străine,

Universitatea „Hyperion” din Bucureşti.

Cursuri şi seminare predate în această perioadă:

Curs practic de limba engleză, la Facultatea de Litere şi Limbi Străine, anul II.

Obiective pedagogice: însuşirea structurilor lingvistice ale limbii engleze; dezvoltarea

capacităţii de comunicare în diverse contexte socio-profesionale; acurateţea exprimării

scrise şi orale în limba engleză.

Limba italiană, curs practic, la Facultatea de Litere şi Limbi Străine, anii I-II-III.

Obiective pedagogice: însuşirea structurilor lingvistice ale limbii italiene; dezvoltarea

capacităţii de comunicare în diverse contexte socio-profesionale; acurateţea exprimării

scrise şi orale în limba italiană.

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

5

Literatura engleză, perioada postmodernă, la Facultatea de Litere şi Limbi Străine,

anul III. Obiective pedagogice: înţelegerea conceptelor şi teoriilor culturale;

capacitatea de a interpreta texte literare; formularea fermă şi motivată a punctelor de

vedere; flexibilizarea gândirii analitice şi sintetice.

Literatura română, perioada postmodernă, la Facultatea de Litere şi Limbi Străine,

anul III. Obiective pedagogice: înţelegerea conceptelor şi teoriilor culturale;

capacitatea de a interpreta texte literare; formularea fermă şi motivată a punctelor de

vedere; flexibilizarea gândirii analitice şi sintetice.

Traduceri literare, la anul I al Masteratului de „Comunicare Interculturală şi

Traducere Profesională”. Obiective pedagogice: dezvoltarea abilităţilor lingvistice;

asimilarea procedeelor specifice traductologiei; capacitatea de a compara structurile

lingvistice a două sau mai multe limbi.

Creative writing, la anul II al Masteratului de „Comunicare Interculturală şi Traducere

Profesională”. Obiective pedagogice: dezvoltarea abilităţilor creative şi a practicării

dialogului inter-arte; formarea deprinderilor comunicative în diverse contexte socio-

profesionale; exersarea capacităţii de exprimare şi de interpretare coerentă a unei

cerinţe/situaţii.

mai 2007 - Conferenţiar la Facultatea de Litere şi Limbi Străine, Universitatea

„Hyperion” din Bucureşti.

Cursuri şi seminare predate în această perioadă:

Curs practic de limba engleză, la Facultatea de Litere şi Limbi Străine, anul II.

Obiective pedagogice: însuşirea structurilor lingvistice ale limbii engleze; dezvoltarea

capacităţii de comunicare în diverse contexte socio-profesionale; acurateţea exprimării

scrise şi orale în limba engleză.

Limba italiană, curs practic, la Facultatea de Litere şi Limbi Străine, anii I-II-III.

Obiective pedagogice: însuşirea structurilor lingvistice ale limbii italiene; dezvoltarea

capacităţii de comunicare în diverse contexte socio-profesionale; acurateţea exprimării

scrise şi orale în limba italiană.

Literatura engleză, perioada postmodernă, la Facultatea de Litere şi Limbi Străine,

anul III. Obiective pedagogice: înţelegerea conceptelor şi teoriilor culturale;

capacitatea de a interpreta texte literare; formularea fermă şi motivată a punctelor de

vedere; flexibilizarea gândirii analitice şi sintetice.

Literatura română, perioada postmodernă, la Facultatea de Litere şi Limbi Străine,

anul III. Obiective pedagogice: înţelegerea conceptelor şi teoriilor culturale;

capacitatea de a interpreta texte literare; formularea fermă şi motivată a punctelor de

vedere; flexibilizarea gândirii analitice şi sintetice.

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

6

Traduceri literare, la anul I al Masteratului de „Comunicare Interculturală şi

Traducere Profesională”. Obiective pedagogice: dezvoltarea abilităţilor lingvistice;

asimilarea procedeelor specifice traductologiei; capacitatea de a compara structurile

lingvistice a două sau mai multe limbi.

Creative writing, la anul II al Masteratului de „Comunicare Interculturală şi Traducere

Profesională”. Obiective pedagogice: dezvoltarea abilităţilor creative şi a practicării

dialogului inter-arte; formarea deprinderilor comunicative în diverse contexte socio-

profesionale; exersarea capacităţii de exprimare şi de interpretare coerentă a unei

cerinţe/situaţii.

Din octombrie 2008 până în prezent predau la Departamentul de Limbi Străine al

Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti.

Cursuri şi seminare predate în această perioadă:

Limba italiană, curs practic, anul I. Obiective pedagogice: însuşirea structurilor

lingvistice ale limbii italiene; dezvoltarea capacităţii de comunicare în diverse contexte

socio-profesionale; acurateţea exprimării scrise şi orale în limba italiană.

Traducere specializată economică, engleză, anul III. Obiective pedagogice: să

înteleagă particularitătile vocabularului de specialitate din acest domeniu; să facă o

analiză a continutului si structurii compozitionale a textului, cu transfer corect în limba

tintă a acelor elemente constante si specifice registrului folosit în textul cercetat; să

poată ajunge la performantă în domeniul traducerii economice.

Traducere specializată tehnică, engleză, anul II. Obiective pedagogice: să

familiarizeze studentii cu specificul textelor stiintifico-tehnice pentru ca în final

acestia să înteleagă particularitătile vocabularului de specialitate; sa-si largească si

consolideze cunostintele generale de limba engleză în vederea atingerii unui nivel

performant în materie de competentă lingvistică de specialitate; să poată ajunge la

performantă în domeniul traducerii stiintifico-tehnice.

Corespondenţă comercială, engleză, anul III. Obiective pedagogice: să familiarizeze

studentii cu formulările tipice corespondenţei de afaceri; să formeze deprinderea de a

scrie concis şi clar; să exerseze exprimarea exactă şi elegantă.

Traducere specializată juridică, anul III. Obiective pedagogice: familiarizarea

studenţilor cu jargonul legislativ şi juridic; exersarea tehnicilor de scriere în limbajul

complex şi cu formulări specifice al domeniului juridic.

Comunicare interculturală, anii I şi II master. Obiective pedagogice: formarea gândirii

pluriculturale şi a reflexelor comunicaţionale specifice diverselor domenii şi contexte.

Exersarea deprinderilor transculturale şi a transmiterii mesajelor în mod creativ şi

stimulant.

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

7

din octombrie 2010 predau, în colaborare, la Facultatea de Limbi şi Literaturi

Străine a Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti. În luna mai 2012, am

susţinut examen de reconfirmare a gradului de conferenţiar la această

universitate, iar titlul mi-a fost reconfirmat de către Ministerul Educaţiei.

Cursuri şi seminare predate în această perioadă:

Curs practic de limba engleză, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, anul II.

Obiective pedagogice: însuşirea structurilor lingvistice ale limbii engleze; dezvoltarea

capacităţii de comunicare în diverse contexte socio-profesionale; acurateţea exprimării

scrise şi orale în limba engleză.

Literatura engleză, perioada postmodernă, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,

anul II. Obiective pedagogice: înţelegerea conceptelor şi teoriilor culturale; capacitatea

de a interpreta texte literare; formularea fermă şi motivată a punctelor de vedere;

flexibilizarea gândirii analitice şi sintetice.

Literatura română, perioada postmodernă, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,

anul I. Obiective pedagogice: înţelegerea conceptelor şi teoriilor culturale; capacitatea

de a interpreta texte literare; formularea fermă şi motivată a punctelor de vedere;

flexibilizarea gândirii analitice şi sintetice.

3.2 ACTIVITĂŢI DIDACTICE CONEXE

Organizator al mai multor întâlniri între studenţi şi oameni de cultură importanţi;

Autor de prefeţe ale unor cursuri şi cărţi ale colegilor şi ale studenţilor;

Organizator al unor concursuri pe teme de creaţie literară;

Organizator al sesiunilor de comunicări ştiinţifice;

Membru în consilii editoriale şi în comisiile de organizare a conferinţelor

internaţionale.

3.3 PARTICIPARE ÎN COMISII DE EXAMENE

membru în comisii de doctorat;

examinator, referent, preşedinte de comisie la concursuri de promovare

didactică;

corector în comisia de licenţă;

Îndrumător de proiecte de licenţă şi disertaţii de masterat

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

8

3.4 FUNCŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

2007-2010 - Secretar ştiinţific al Facultăţii de Litere şi Limbi Străine,

Universitatea „Hyperion”;

octombrie 2010 – mai 2012 – decan al Facultăţii de Litere şi Limbi Străine a

Universităţii „Hyperion” din Bucureşti. În această calitate, am contribuit la

reacreditarea facultăţii;

mai 2012 – octombrie 2012 - decan al Facultăţii de Stiinţe Sociale, Umaniste şi ale

Naturii a Universităţii „Hyperion” din Bucureşti.

În această calitate am coordonat următoarele activităţi:

elaborarea statelor de funcţiuni şi a planurilor de învăţământ;

stabilirea comisiilor de etică şi de audit la nivelul Facultăţii de Litere şi Limbi

Străine a Universităţii „Hyperion” din Bucureşti;

angajarea personalului didactic;

consilierea studenţilor şi masteranzilor;

pregătirea documentaţiei pentru vizitele de reacreditare ale ARACIS;

negocierea salariilor personalului didactic cu rectoratul.

din octombrie 2012 - conferenţiar la Departamentul de Limbi Străine şi

Comunicare al Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti. În această

calitate am fost preşedinte de comisii de licenţă şi de admitere masterat, membru

în comisii de licenţă şi de masterat, am îndrumat teze de licenţă şi disertaţii, am

contribuit la organizara conferinţelor departamentului şi am coordonat atribuţiile

catedrei de Limba Engleză.

3.5 ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

3.5.1 CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Domenii de cercetare:

comunicare culturală şi profesională;

traductologie;

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

9

literatură engleză;

literatură română;

interferenţe culturale;

creative writing si tehnici de comunicare.

LUCRĂRI REPREZENTATIVE

Selecţie de studii şi articole (2009 – 2014)

1 Nicolau Felix-Narcis, “Prolonging the Lifespan of the Shakespearean

Archetypes in Postmodernism”, Linguistics, Theory of Literature and Art Studies,

Volume 52, Book 6.3, University of Ruse, Bulgaria, 2013, ISSN 1311-3321.

2 Nicolau Felix-Narcis, “Imagination as Promoter of Biased Knowledge”,

Language and Literature European Landmarks of Identity, Piteşti, 14-16 June 2013,

No 13/2013, University of Piteşti Press, pp. 150-156.

3 Nicolau Felix-Narcis, “Poetic turmoil and half-fledged creativity”, Margento –

a uOttawa Arts website, Canada,

http://artsites.uottawa.ca/margento/en/2014/04/21/felix-nicolau-on-romanian-poetry-

manifestos-of-the-1990s-and-2000s/.

4 Nicolau Felix-Narcis, “Creative Methods and Structures in Teaching Foreign

Languages for Non-philological Students”, Proceedings of the IV International

Science and Methodology Conference. Linguistic Training for University Students of

Non-Philological Specialities, Odessa, Ukraine, 3-4 October 2013, ISBN 978-617-

582-011-7, pp. 138-144.

5 Nicolau Felix-Narcis, „One possible way of surpassing postmodernism”, în

Limbă, cultură şi civilizaţie, Universitatea Politehnica Bucureşti, Catedra de

comunicare în limbi moderne, a III-a Conferinţă cu participare internaţională, Editura

Politehnica Press, 2009, ISSN 2067-1628, pp. 434-436.

6 Nicolau Felix-Narcis, „The jumpiness of hyperliterature”, în Caietele Echinox,

vol. 20, Cluj-Napoca, 2011, ISSN 1582-960X, pp. 126-130 (cotare CNCS B).

7 Nicolau Felix-Narcis, „Imagination between fiction and lie”, în Caietele

Echinox, vol. 22, Cluj-Napoca, 2012, ISSN 1582-960X, pp. 40-47 (cotare CNCS B).

8 Nicolau Felix-Narcis, „Synchronous and Asynchronous E-Learning with the

Help of Weblog”, în Leveraging Technology for Learning, vol. 2, Proceedings of the

8th International Scientific Conference „eLearning and Software for Education”,

Bucharest, April 26-27, 2012, Editura Universitară, ISSN 2066-026X, pp. 241-245,

(Indexare ISI).

9 Nicolau Felix-Narcis, “Lobotomizing the Virtual Violators of the

Establishment’s Guardians”, "Philologica Jassyensia", An VIII, Nr 1 (15)/ 2012,

revista Institutului de Filologie Romană "A. Philippide" - Filiala din IASI a

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

10

Academiei Romane, pp. 303-309 (indexare CEEOL, EBSCO, DOAJ, FABULA,

GOOGLE SCHOLAR, SCIPIO)

3.5.2 ÎNDRUMARE ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢI ŞI CADRE DIDACTICE

Iniţiator, organizator şi coordonator a patru sesiuni de comunicări pentru

cadre didactice şi studenţi;

Iniţiator, organizator şi coordonator al conferinţei internaţionale

Multiculturalism and/or Transculturalism –iunie 6-7, 2012, Facultatea de Litere şi

Limbi Străine a Universităţii „Hyperion” din Bucureşti;

Iniţiator, organizator şi coordonator a peste 5 volume ale revistei academice

Hypercultura.

4. ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE LUCRĂRI

4.1 CĂRŢI DE SPECIALITATE

4.1.2 Teza De Doctorat

Nicolau Felix-Narcis, Codul lui Eminescu, teză de doctorat, Editura Victor,

Bucureşti, 2010, 432 pg., ISBN. 978-973-1815-26-8. (Conducător ştiinţific: Prof.

univ. dr. Dumitru Păcurariu şi Dumitru Micu, Universitatea din Bucureşti,

Facultatea de Litere, susţinută în noiembrie 2003.

4.2.1 CĂRŢI BAZATE PE TEZA DE DOCTORAT

Nicolau Felix-Narcis, Take the Floor. Professional Communication Theoretically

Contextualized, Editura Tritonic, Bucureşti, 2014, 289 pg., ISBN 978-606-8571-

59-1.

Nicolau Felix-Narcis, Cultural Communication: Approaches to Modernity and

Postmodernity, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2014, 250 pg., ISBN 978-606-

647-838-0.

Nicolau Felix-Narcis, Comunicare şi creativitate. Interpretarea textului

contemporan, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2014, 284 pg., ISBN 978-606-

647-837-3.

Nicolau Felix-Narcis, Estetica inumană. De la postmodernism la Facebook,

Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2013, 260 pg., ISBN 978-606-664-109-8.

Nicolau Felix-Narcis, Homo imprudens, Editura Muzeului Literaturii Române,

Bucureşti, 2006, 171 pg., ISBN 973-7751-87-6.

Nicolau Felix-Narcis Anticanonice, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009, 271 pg.,

ISBN 978-606-92289-9-9 (editură recunoscută CNCSIS în 2009).

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

11

4.2.2 - CAPITOLE ÎN VOLUME COLECTIVE PUBLICATE LA EDITURI

RECUNOSCUTE CNCS

Nicolau Felix-Narcis, „Synchronous and Asynchronous E-Learning with the

Help of Weblog”, în Leveraging Technology for Learning, vol. 2, Proceedings of

the 8th International Scientific Conference „eLearning and Software for

Education”, Bucharest, April 26-27, 2012, Editura Universitară, ISSN 2066-

026X, pp. 241-245, (Indexare ISI).

Nicolau Felix-Narcis, “Lobotomizing the Virtual Violators of the Establishment’s

Guardians”, "Philologica Jassyensia", An VIII, Nr 1 (15)/ 2012, revista

Institutului de Filologie Romană "A. Philippide" - Filiala din IASI a Academiei

Romane, pp. 303-309 (indexare CEEOL, EBSCO, DOAJ, FABULA, GOOGLE

SCHOLAR, SCIPIO)

Nicolau Felix-Narcis, „The jumpiness of hyperliterature”, în Caietele Echinox,

vol. 20, Cluj-Napoca, 2011, ISSN 1582-960X, pp. 126-130 (cotare CNCS B).

Nicolau Felix-Narcis, „Imagination between fiction and lie”, în Caietele Echinox,

vol. 22, Cluj-Napoca, 2012, ISSN 1582-960X, pp. 40-47 (cotare CNCS B).

4.2.3-ARTICOLE ÎN VOLUME COLECTIVE DIN STRĂINĂTATE

Nicolau Felix-Narcis, “Prolonging the Lifespan of the Shakespearean Archetypes

in Postmodernism”, Linguistics, Theory of Literature and Art Studies, Volume 52,

Book 6.3, University of Ruse, Bulgaria, 2013, ISSN 1311-3321.

Nicolau Felix-Narcis, “Poetic turmoil and half-fledged creativity”, Margento – a

uOttawa Arts website, Canada,

http://artsites.uottawa.ca/margento/en/2014/04/21/felix-nicolau-on-romanian-

poetry-manifestos-of-the-1990s-and-2000s/.

Nicolau Felix-Narcis, “Creative Methods and Structures in Teaching Foreign

Languages for Non-philological Students”, Proceedings of the IV International

Science and Methodology Conference. Linguistic Training for University Students

of Non-Philological Specialities, Odessa, Ukraine, 3-4 October 2013, ISBN 978-

617-582-011-7, pp. 138-144.

Nicolau Felix-Narcis, “A poetry larger than the devil”, The Muse – An

International Journal of Poetry, no. 1, volume 1, June 2012, India,

ISBN/EAN13:1495993825/9781495993824.

https://www.createspace.com/4677644, pp. 90-95.

Nicolau Felix-Narcis, „Europenizarea imaginarului exotic în poemele din 1876 ale

lui Mihai Eminescu”, revista Intertext nr. ½ (9-10), anul 3, 2009, al Universităţii

Libere Internaţionale din Moldova, ISSN1857-3711, pp. 188-194.

Nicolau Felix-Narcis, „Falstaff şi Don Quijote în trecere prin New Orleans”, în

revista Metaliteratură, Chişinău, anul X, nr. 1-4(23-24), 2010, ISSN 1857-1905,

pp.194-200.

Nicolau Felix-Narcis, ”Trilogy at the end postmodernity”. În Metaliteratura,

revistă ştiintifică (categoria C) a Institutului de Filologie al ASM si a

Universitatii Pedagogice de Stat "Ion Creanga". Anul XI, nr. 5-6 (28), 2011,

Chişinău, Republica Moldova, ISSN 1857-1905. p. 85-90.

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

12

Nicolau Felix-Narcis, „One possible way of getting beyond postmodernism”, în

Web Del Sol, ianuarie 2011, U.S.A.,

http://wdsreviewofbooks.webdelsol.com/Postmodernism.htm, pp.34-37.

Nicolau Felix-Narcis, „How dangerous is digital literature”, în The Muse – An

International Journal of Poetry, no. 1, volume 1, June 2011, India,

http://themuse.webs.com//Felix%20Nicolau.htm.

Nicolau Felix-Narcis, ”A poetry larger than the devil”, în The Muse – An

International Journal of Poetry, no. 1, volume 2, June 2012, India,

http://themuse.webs.com/June%202012/Felix%20Nicolau.htm.

4.2.4 ARTICOLE ÎN REVISTE ŞI VOLUME DIN ŢARĂ

Peste 60 de articole publicate, conform Listei de lucrări.

5 - ALTE INFORMAŢII

5.1 RECENZII ŞI APRECIERI DE CĂTRE SPECIALIŞTI

Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Arad - 2006

Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Arad – 2012,

http://www.wwmp.ro/news/2012/12/08/decernarea-premiilor-anuale-la-uniunea-

scriitorilor/

Gheorghe Mocuţa, Literatura Vestului apropiat, Editura Mirador, 2013, ISBN

978-973-164-157-7, pp. 215-219.

Lucia Cuciureanu, „Cine ştie înţelege, cine nu...jazz!”, în Arca, nr. 4-5-6 (289-

290-291), an XXV, 2014, http://www.revistaarca.ro/2014/4-5-

6/05_cronica/03_lucia_4-5-6_14.htm

Viorica Răduţă, „Antiutopia lui Felix Nicolau – eliberarea spiritului critic”,

Luceafǎrul de dimineaţǎ, Bucureşti, nr. 6, 2013, I.S.S.N. 2065-7536.

http://www.revistaluceafarul.ro/index.html?id=4487&editie=179.

Chris Tănăsescu, „Vieţi, voci, nume pe mâini bune”, în Convorbiri literare,

iunie 2013, nr. 6 (210), http://convorbiri-literare.dntis.ro/TANASESCUmai11.htm.

Chris Tănăsescu, Repere pe un posibil drum spre poetici digitale și translaționale, http://www.lapunkt.ro/2013/06/16/repere-pe-un-posibil-drum-spre-

poetici-digitale-si-translationale/

Recenzie semnată de Doru Pop în Revista Steaua, nr.12/2007, „Vrei literatură,

cheamă un meseriaş!”, http://ro.wordpress.com/tag/doru-pop/;

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

13

Recenzie semnată de Gheorghe Mocuţa în revista Orizont, nr 8 , 2009, „Felix

Nicolau: un roman al cuplului în tranziţie”, http://carte.ubix.ro/detalii/roman-

erotic-si-parodie-a-vremurilor-noi;

Recenzie semnată de Şerban Axinte în revista Tribuna, nr. 157, an VIII, 16-31,

“Romanul antiromanului sau despre gratuitatea sublimă”,

http://agonia.ro/index.php/article/1825811/_Romanul_antiromanului_sau_despre_grat

uitatea_sublim%C4%83;

Recenzie semnată de Chris Tănăsescu în revista Convorbiri literare, „Vieţi,

voci, nume pe mâini bune”, http://christanasescu.blogspot.ro/2011/08/despre-pe-mana-

femeilor-de-felix.html;

Recenzie semnată de Raul Huluban în revista Steaua, 2010, „Nici prea tandru,

nici prea rece”, http://felixnicolau.blogspot.ro/2011/08/nici-prea-tandru-nici-prea-

rece.html.

5.2 ORGANIZAREA UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI

INTERNAŢIONALE

- Naţionale: (2005 -2008):

A XIV-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Litere şi Limbi

Străine, Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, 21-23 mai 2005;

A XV-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Litere şi Limbi

Străine, Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, 21-23 mai 2006;

A XVI-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Litere şi Limbi

Străine, Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, 21-23 mai 2007;

A XVII-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Litere şi Limbi

Străine, Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, 21-23 mai 2008.

- Cu participare internaţională (2012):

Multiculturalism and/or Transculturalism – The Department of Letters and

Foreign Languages, Hyperion University, Bucharest, June 6-7, 2012.

5.3 COORDONARE ŞTIINŢIFICĂ

Coordonator al Analelor Facultăţii de Litere şi Limbi Străine, nr. 17/2008,

Universitatea „Hyperion”, Editura Victor, Bucureşti, ISSN 1841-3382;

Coordonator al Analelor Facultăţii de Litere şi Limbi Străine, nr. 18/2009,

Universitatea „Hyperion”, Editura Victor, Bucureşti, ISSN 1841-3382;

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

14

Coordonator al Analelor Facultăţii de Litere şi Limbi Străine, nr. 19/2010,

Universitatea „Hyperion”, Editura Victor, Bucureşti, ISSN 1841-3382;

Coordonator al Analelor Facultăţii de Litere şi Limbi Străine, nr. 20/2011,

Universitatea „Hyperion”, Editura Victor, Bucureşti, ISSN 1841-3382;

5.4 ALTE ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE

Martie 2012 – membru în comitetul editorial al volumului academic 100

Years Celebration of an Ever Young Writer. Tennessee Williams.

Februarie 2012 – – membru în comitetul editorial al revistei academice

Cinematographic Art&Documentation. Journal of cinematographic studies.

Iulie 2011 – editor al revistei Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,

Metaliteratura.

Iunie 2011 – evaluator naţional al dosarelor pentru burse în străinătate la

Agenţia de credite şi burse în străinătate.

Noiembrie 2010 – consilier specializat al editurii universitare Victor,

Bucureşti.

Colaborez cu articole, traduceri, cronică de carte şi proză la revistele Adevărul

literar şi artistic, Arca, Caiete critice, Feed-Back, Jurnalul naţional (ediţia de

colecţie), Literatorul, Luceafărul de dimineaţă, Lumina, Metaliteratură,

Observator cultural, Oglinda literară, Poesis internaţional, Poezia, Steaua,

Suplimentul de cultură, The Muse – an international journal of poetry, Tomis,

Ziarul financiar, Web del Sol.

5.5 AFILIEREA LA ORGANIZAŢII PROFESIONALE

INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE RECUNOSCUTE

- Membru al Asociaţiei Angliştilor din România;

- Membru al the Romanian Association for American Studies (RAAS);

- Membru al Uniunii Scriitorilor.

5.6 Prefeţe semnate la cărţi

Cristina Nicolaescu, Dicţionar de termeni tehnici englez-român, Editura

ProUniversitaria, 2014.

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

15

Iulia Militaru, Metaforic şi metonimic:o tipologie a poeziei, Editura Timpul,

Iaşi, 2011.

Nicolae Tzone, Oase de înger, Editura Vinea, Bucureşti, 2010, ISBN 978-

973-698-240-8.

Adrian Firicǎ, Autoportrete, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti,

2007, ISBN 978-973-8947-62-7.

Gelu Diaconu, Antipoeme, Editura Vinea, Bucureşti, 2008, ISBN 973-698-

227-0.

Marian Stan, Ne vǎd copiii, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009, ISBN

978-973-669-792-0.

5.7 - Limbi străine cunoscute (autoevaluare)

Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie

Discurs

oral

Exprimare scrisă

Limba Engleză C2 C2 C2 C2 C2

Limba Italiană C2 C2 C1 C1 C1

Limba Franceză C2 C2 C2 C1 C1

Limba Spaniolă B2 B2 B1 B1 B1

Limba Germană B2 B2 B1 A2 A2

Limba Portugheză B2 B2 B1 A2 A1

6. NUME ŞI ADRESE DE CONTACT ALE UNOR PERSONALITĂŢI DIN

DOMENIU, DIN AFARA UTCB:

o Thomas Cousineau, Professor of English (Emeritus), Ph.d. Washington College, e-

mail [email protected], tel. 14108101819

o David Baker, Ph.D., The Thomas B. Fordham Chair of English Literature and

Language, Denison University, The Poetry Editor, The Kenyon Review, Department of

English, Denison University, USA, Granville, OH 43023, [email protected], 740.587.6419

office phone / 740.587.5680 fax.

o Seymour Mayne, Full Professor, Coordinator, Creative Writing, Department of

English, Coordinator, Vered Jewish Canadian Studies Program/Directeur, Programme

d'études juives canadiennes Vered, Institute of Canadian and Aboriginal Studies, University

of Ottawa/Université d'Ottawa, 70 Laurier Ave E., 3rd floor, Ottawa, ON K1N 6N5,

CANADA. T: 613 562-5800, ext. 1148, T/F: 613 562-5990, [email protected],

http://www.english.uottawa.ca/faculty/smayne.html,

http://arts.uottawa.ca/en/programs/vered-jewish-canadian-studies,

Felix-Narcis Nicolau – Curriculum Vitae

16

http://arts.uottawa.ca/fr/programmes/etudes-juives-canadiennes-vered

Prof. Wojciech Klepuszewski, z-ca Dyrektora ds. Nauki, Politehnika Koszalinska,

Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej, ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75-343, Koszalin,

pokój 309 B, tel. +48 94 34 39 185, Tel/fax: (+48)9434169, e-mail: [email protected].

Profesor univ. dr. Ruxandra Cesereanu, Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca,

tel. 0040-64-426690, e-mail: [email protected].

Profesor univ. dr. Lucian Chişu, director al Muzeului Literaturii Române, tel.

0722408142, e-mail: [email protected].

27.08.2014

………………