tuburi pvc

of 19 /19
Pipelife Romania www.pipelife.ro 3 SISTEM DE CANALIZARE DIN POLIPROPILENA PENTRU INFRASTRUCTURA

Author: vla-dadrian

Post on 08-Aug-2015

159 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

instalatii

TRANSCRIPT

SISTEM DE CANALIZARE DIN POLIPROPILENA PENTRU INFRASTRUCTURAPipelife Romaniawww.pipelife.ro 3

CUPRINS1. Introducere 1.1.Avantajele utilizarii conductelor corugate 1.2.Materialul utilizat pentru fabricarea conductelor Pragma 1.3.Semnificatiautilizariiculorii 2.1.Semnificatiastandardelor 2.2.StandardedefabricatiesicontrolpentrusistemulPragma 2.3.Standarde pentru controlul calitatii 3.1.Tubulatura Pragma 3.2.Fitinguri Pragma 3.2.1.Mufaculisantareparatii 3.2.2.Mufafixa 3.2.3.Cot Pragma 3.2.4.RamificatiePragma450 3.2.5.ReductieexcentricaPragma 3.2.6.Adaptor PP-PVC Pragma 3.2.7.Dop Pragma 3.2.8.Garnitura Pragma 3.2.9.InelsigarnituraPragma 3.2.10.SadebransamentrapidapentrutuburilePragma 3.2.11.Carotasicheiepentruconectareaseiidebransament 3.2.12.Garniturapentrubransareainsitu 3.2.13.Carotapentrubransareainsitu 3.3.Tubulatura Pragma pentru drenaj 4.1.Patuldeasezarealtubulaturii 4.2.Asezareapepamantnatural 4.2.1.Construireapatuluideasezare 4.3.Umplereasantului 4.3.1.Umpluturalateralasicompactarea 4.3.2.Gradul de compactare 5.1.ConectareatuburilorPragma 5.2.Debitareatubului,montajulgarnituriideetansare 5.3.ConectareatubulaturiiPragmalacaminelePipelifePRO 6.1.Introducere 6.2.Formule de calcul 6.3.Utilitare de calcul Pipelife 6.4.Nomograme 6.5.CalcululvitezeideautocuratirepentrusistemulPragma 7.1.Interactiuneadintretubulaturasisolulinconjurator 7.2.TensiuneasianalizarezistenteitubulaturiiPragmaingropate

2.Standarde de fabricatie

3.Catalog

4.Pozarea sistemului pragma

5.Montajul fitingurilor

6.Dimensionarea hidraulica a sistemului Pragma

7.Analiza rezistentei la incarcare si a rigiditatii tubulaturii ingropate

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 5

1.INTRODUCERE1.1.AVANTAJELE UTILIZARII CONDUCTELOR CORUGATE SistemuldeconductecorugatePRAGMAesteproduspentruutilizareainsistemeledecanalizare menajerasipluviala.Deasemeneapotfiutilizatesilaexecutiacanalizarilorindustriale,protectie cabluritelecomunicatii,drenaj,depozitededeseuri,etc. AVANTAJELE SISTEMULUI PRAGMA: Rezistentalaabraziune Rezistenalaagentichimici(delapH=2lapH=12) Rezistentalatemperaturiridicate(60Ccontinuui95Cla100Cpetermenscurt) inconformitatecuSREN1411siSREN12061 RigiditateinelaraSN8kN/m2pentruntregulsistem(tevisifitinguri) inconformitatecuENISO9969 Usordetransportat Instalarerapidasiusoara Debitareusoara GarniturideetansaredinEPDMinjectateSREN681-1 Sistemetansnintervalulde-0,3la+0,5barnconformitatecuSREN1277 Greutateredusa Duratalungadeviata Coeficientderugozitatescazut-teoreticdela0,0011-0015mm(nuincluderezistentelelocale) Gamacompletadefitinguri,caminedevizitaresiaccesorii CompatibilitateacutevidinPVCtipKGprintr-unsistemunicdepiesedetranzitiesiadaptoare Suprafatainterioarlisadeculoarealbapentruinspectievizualausoara Durabilitateasistemuluilansatinsolurileslabcoezivesiloess Tuburilesifitingurilesuntfabricatecumufasigarnituradeetansare ToateelementelesistemuluiPragmasuntprodusesubcontrolconstantalproductiei,atat materiaprimacatsiproduselefinite 1.2.MATERIALUL UTILIZAT PENTRU FABRICAREA CONDUCTELOR PRAGMA SistemuldecanalizareexterioaraPRAGMAestefabricatdinpolipropilena.Acesttipde materialutilizatlafabricareatuburilorPRAGMAcombinarigiditateapolicloruriidevinil(PVC)cu elasticitateapolietilenei(PE) 1.3.SEMNIFICATIA UTILIZARII CULORII Culoareaneagraatuburilorcuperetiprofilatipoateascundeutilizareadematerialereciclate. Singura metoda de a obtine o culoare uniforma la utilizarea materialelor reciclate de diferite culori estecolorareainnegru.PipelifeutilizeazapentrusistemuldeconductePRAGMAaltaculoare pentruaevidentiautilizareainexclusivitatedematerialvirgincertificat. Materialulasiguraofoartebunarezistentaasistemuluilalichidelesigazeleagresivedin canalizare,duratadeviataestimatafiinddepeste50deani.Materialulasiguraorezistentasporita latemperaturafatadecelelaltematerialeutilizatepentrufabricareaconductelordecanalizare, termoplasticesaunu.SistemulPRAGMArezistalaotemperaturacontinuadeutilizarede600C,cu posibilitateadefunctionarepeperioadescurtelatemperaturide950C-1000C.

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 6

2.STANDARDE DE FABRICATIE2.1.SEMNIFICATIA STANDARDELORStandardeledefabricatiesicontrolsuntunsetderegulibazatepeobservatiipracticesiteoreticeprivitoare laparametriitehnicicaretrebuiesa-iindeplineascaunprodussauogamadeproduse.Acesteaasigurao limitaminimaacalitatiiunuiprodussicompatibilitateaintreproduselefabricatedeproducatoridiferiti.Astfel respectareastandardelordecatreunprodusasiguraproiectantii,constructoriisibeneficiariidecalitateasi durabilitateaacestuiaintimp.

2.2.STANDARDE DE FABRICATIE SI CONTROL PENTRU SISTEMUL PRAGMASistemuldetubulaturacorugataPRAGMAsefabricainconcordantacunormaeuropeanaEN13476-3:2007 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru bransamente si sisteme de evacuare fara presiune, ingropate.Sistemedecanalizarecuperetistructuratidepoliclorurdevinilneplastifiata(PVC-U),polipropilena (PP)sipolietilena(PE).Partea3:Specificatiipentrutevisifitinguricusuprafatainterioaranetedasisuprafata exterioaraprofilatasipentrusistem,tipB.AcestStandardEuropeanesteunStandardarmonizatinRomania, identificatcuSREN13476-3:2007. TubulaturaPragmaindeplinesteinutilizarecerintelenormativelorstandardelordeproiectarepentruretele exterioaredecanalizare: SREN752:2008ReteledecanalizareinexteriorulcladirilorRezultatTest

F o r t a F

1%

2%

3%

Deformarea

TESTUL RIGIDITATII Valori impuse de standard: SN4, SN8, SN16 pt DN 500 SN2, SN4, SN8, SN16 pt DN > 500

2.3.STANDARDE PENTRU CONTROLUL CALITATIISRENISO9969:2008-Tevidematerialetermoplastice.Determinarearigiditatiiinelare SR EN ISO 13968:2009 - Sisteme de canalizare si de tuburi de protectie de materiale plastice. Tevi de materialetermoplastice.Determinareaflexibilittiiinelare SREN1046-Sistemedecanalizaresidetuburideprotectiedematerialeplastice.Sistemedeaductieaapei saudeevacuare,dininteriorulcladirilor.Ghiddeinstalaresubteranasaudesuprafata ENISO9967:2008-Tevidematerialetermoplastice.Determinareafactoruluidefluaj SREN13476-Sistemedecanalizaredematerialeplasticepentrubranamentesisistemedeevacuarefara presiune,ingropate.Sistemedecanalizarecuperetistructuratidepolicloruradevinilneplastifiata(PVC-U), polipropilena (PP) si polietilena (PE). Partea 3: Specificatii pentru tevi si fitinguri cu suprafata interioara netedasisuprafataexterioaraprofilatasipentrusistem,tipB

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 7

3.CATALOG DE PRODUSE PRAGMA3.1.TUBULATURA PRAGMA DN/OD si DN/ID SN8, EN 13476L

Denumire

Diametru exterior [mm]160 200 250 315 400 573 688 925,2 1140,4

Diametru interior [mm]139,0 176,0 221,3 277,4 350,0 498,0 597,0 799,0 1000,0

Inaltime profilH [mm]10,50 12,00 14,35 18,80 25,00 36,50 44,00 61,10 70,20

Latime profilL [mm]18,33 20,63 20,63 27,50 33,00 60,95 69,65 81,26 121,89

Greutate [kg/m]1,21 1,87 2,87 4,56 6,99 12,5 18,2 34,2 49,9

Lungime mufa [mm]94 113 129 148 158 246 289 339 403

COD134130008160064PB 134130008200064PB 134130008250064PB 134130008315064PB 134130008400064PB 134130008500164PB 134130008600164PB 134130008800164PB 134130008990164PB

DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD DN/OD DN/ID DN/ID DN/ID DN/ID

160 200 250 315 400 500 600 800 1000

Denumire

Diametru exterior [mm]

Diametru interior [mm]

Inaltime profilH [mm] 24,60 28,90 31,60 39,95

Latime profilL [mm] 34,70 43,50 43,23 49,41

Greutate Lungime [kg/m] mufa [mm] 4,83 8,26 11,59 18,05 116 139 188 232

COD

DN/ID 200 DN/ID 300 343 299 DN/ID 400 458 398 DN/OD 500 500 436,80 DN/OD 630 630 550,10 * pe baza de comanda Lungimestandard:6m(faramufa)

134130008200164PB 134130008300164PB 134130008400164PB 134130008500064PB 134130008630064PB

3.2.1.MUFA CULISANTA PENTRU REPARATII

3.2.FITINGURI PRAGMA

3.2.2.MUFA DUBLA

DN [mm]DN/OD160 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD315 DN/OD400 DN/ID500 DN/ID600 DN/ID800

D interior [mm] 169,90 213,60 266,90 336,20 426,90 624,00 750,00 997,00

L [mm]190 230 261 303 325 345 400 528

COD234133100160004PG 234133100200004PG 234133100250004PG 234133100315004PG 234133100400004PG 234133100500104PG 234133100600104PG 234133100800104PG

DN [mm]DN/OD160 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD315 DN/OD400 DN/ID500 DN/ID600 DN/ID800 DN/ID1000

D interior L [mm] [mm]169,90 213,60 266,90 336,20 426,90 624,00 750,00 997,00 1174 190 230 261 303 325 345 400 528 806

COD234133200160004PG 234133200200004PG 234133200250004PG 234133200315004PG 234133200400004PG 234133200500104PG 234133200600104PG 234133200800104PG 234133200990104PG

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 8

H

3.2.3.COT PRAGMADN [mm] DN/OD160 DN/OD160 DN/OD160 DN/OD200 DN/OD200 DN/OD200 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD250 DN/OD250 DN/OD250 DN/OD315 DN/OD315 DN/OD315 DN/OD315 DN/OD400 DN/OD400 DN/OD400 DN/OD400 DN/ID500 DN/ID600 DN/ID800 Dexterior [mm] 169,90 169,90 169,90 213,60 213,60 213,60 213,60 266,90 266,90 266,90 266,90 336,20 336,20 336,20 336,20 426,90 426,90 426,90 426,90 624,00 750,00 997,00 () 15 30 45 15 30 45 90 15 30 45 90 15 30 45 90 15 30 45 90 15 30 45 90 Z1 [mm] 110 121 149 134 159 158 442 186 203 287 459 197 218 320 533 222 250 366 615 447 563 Z2 [mm] 21 31 41 23 176 48 459 161 178 261 434 169 217 320 533 220 248 363 613 450 541 t [mm] 97 97 97 116 113 116 113 129 129 129 129 148 148 148 148 158 158 158 158 170 197 247 A [mm] 110 108 116 119 132 119 132 170 170 170 170 176 176 176 176 196 196 196 196 202 243 -

COD 234131100160004PG 234131300160004PG 234131400160004PG 234131100200004PG 234131300200004PG 234131400200004PG 234131900200004PG 234131100250004PG 234131300250004PG 234131400250004PG 234131900250004PG 234131100315004PG 234131300315004PG 234131400315004PG 234131900315004PG 234131100400004PG 234131300400004PG 234131400400004PG 234131900400004PG LA CERERE LA CERERE LA CERERE

Z

2

A

3.2.4.RAMIFICATIE PRAGMA 450DN [mm] DN/OD160 DN/OD160 DN/OD200 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD250 DN/OD315 DN/OD315 DN/OD315 DN/OD400 DN/OD400 DN/OD400 DN/OD400 DN/ID500 DN/ID500 DN/ID500 DN/ID500 DN/ID500 DN/ID600 DN/ID600 DN/ID600 DN/ID600 DN/ID600 DN/ID600 dy [mm] 169,90 213,60 266,90 336,20 D1 [mm] DN/OD110 DN/OD160 DN/OD160 DN/OD200 DN/OD160 DN/OD200 DN/OD160 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD160 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD315 DN/OD160 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD315 DN/OD400 DN/OD160 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD315 DN/OD400 DN/ID500 de Z1 [mm] [mm] 160 200 250 315 292 347 372 417 457 457 484 484 744 660 726 793 892 751 809 983 983 1098 751 809 983 983 1098 Z2 [mm] 183 214 231 264 456 300 494 338 360 458 491 411 446 300 340 500 500 640 300 340 500 500 640 t [mm] 97 97 116 116 134 134 146 146 146 158 158 158 158 t1 [mm] 73 97 97 116 97 116 97 116 124 94 113 124 130 97 116 124 116 139 97 116 124 116 139 A [mm] 110 108 121 121 140 140 154 154 154 198 198 198 198

Z1

COD LA CERERE 234132400160004PG 234132400200204PG 234132400200004PG 234132400250404PG 234132400250204PG 234132400315604PG 234132400315404PG 234132400315204PG 234132400400804PG 234132400400604PG 234132400400404PG 234132400400204PG 234132400500114PG 234132400500804PG 234132400500604PG 234132400500404PG 234132400500204PG 234132400600314PG 234132400600114PG 234132400600814PG 234132400600614PG 234132400600414PG 234132400600214PG

426,90

400

624,00

573

170

262

750,00

688

197

-

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 9

3.2.5.REDUCTIE EXCENTRICA PRAGMADN [mm] DN/OD200 DN/OD250 DN/OD315 DN/OD315 DN/OD400 DN/OD400 DN/ID500 DN/ID600 DN/ID600 de di [mm] [mm] 200 250 315 315 400 400 573 688 688 176,0 221,3 277,4 277,4 350,0 350,0 498,0 597,0 597,0 d1 [mm] DN/OD160 DN/OD200 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD250 DN/OD315 DN/ID400 DN/ID400 DN/ID500 Z1 t L [mm] [mm] [mm] [mm] 123 176 180 180 190 190 173 208 208 30 49 144 57 165 71 254 300 72 97 188 203 124 124 130 139 139 170 250 413 527 361 479 391 566 647 450 COD 234135000200204PG 234135000250204PG 234135000315404PG 234135000315204PG 234135000400404PG 234135000400204PG 234135000500204PG 234135000600404PG 234135000600204PG

3.2.6.ADAPTOR PRAGMA-PVCDN [mm] DN/OD160 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD315 DN/OD400 [mm] 80 102 124 130 141 [mm] 84 100 145 163 184 L [mm] 168 208 326 361 409

COD 234133800160004PG 234133800200004PG 234133800250004PG 234133800315004PG 234133800400004PG

*LegaturaintremufaPVCKGsitubPragma

3.2.7.DOP PRAGMADN [mm] DN/OD160 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD315 DN/OD400 DN/ID500 DN/ID600 COD 234136100160004PG 234136100200004PG 234136100250004PG 234136100315004PG 234136100400004PG 234136100500104PG 234136100600104PG

3.2.8.GARNITURA PRAGMADN [mm] DN/OD160 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD315 DN/OD400 DN/ID500 DN/ID600 DN/ID800 DN/ID1000 COD 299139900160000PG 299139900200000PG 299139900250000PG 299139900315000PG 299139900400000PG 299139900500000PG 299139900600000PG 299139900800000PG 299139900990000PG

EPDM45+/-5

3.2.9.INEL SI GARNITURADN [mm] DN/OD160 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD315 DN/OD400 COD 234139100160004PG 234139100200004PG 234139100250004PG 234139100315004PG 234139100400004PG

*PentruconectaretubPVCKGcumufaPragma

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 10

3.2.10.SA DE BRANSAMENT RAPIDA PENTRU TUBURILE PRGMAd

D [mm] DN/OD 250 DN/OD 315 DN/OD 400 DN/ID 500 DN/ID 600 DN/ID 700 DN/ID 800 DN/ID 1000 DN/OD 315 DN/OD 400 DN/ID 500 DN/ID 600 DN/ID 700 DN/ID 800 DN/ID 1000h1

d [mm] DN/OD 160 DN/OD 160 DN/OD 160 DN/OD 160 DN/OD 160 DN/OD 160 DN/OD 160 DN/OD 160 DN/OD 200 DN/OD 200 DN/OD 200 DN/OD 200 DN/OD 200 DN/OD 200 DN/OD 200

Dmin1) [mm]

h1 [mm] 116 116 116 116 116 270 270 270 320 320 320 320 320 320 320

h2 [mm] 170 170 170 170 170 270 270 270 320 320 320 320 320 320 320

A [mm] 168 168 168 168 168 168 168 168 208 208 208 208 208 208 208

h2

A D

DN/OD 250

Montajul seii de bransament rapide PRAGMA este facil si rapid.Aceastapiesaisidovedesteutilitateainspecialincazul bransamentelorulterioarepentruoteavadejaingropata. Pasiidemontaj: - securatateavainzonademontajaseii - cuajutorulfrezeicalibratespecialeseperforeazateava - securatasisedebavureazamarginileperforatiei - sepozitioneazasauadebransament - sestrangepiulitapanalafixareaseiipeteava - seconecteazateavadebransat

DN/OD 315

3.2.11.CAROTA PENTRU CONECTAREA SEII DE BRANSAMENTRacord [mm] DN/OD160 DN/OD200 D [mm] 168 200 H [mm] 65 80 d [mm] 12 13

D [mm] 160 200

COD LA CERERE LA CERERE

Cheiepentrusadebransament

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 11

3.2.12.GARNITURA PENTRU BRANSAREA IN SITUDiametru conectare [mm]ID OD

OD [mm] 136 186 226 276 341

ID [mm] 110 160 200 250 315

L [mm] 51 51 51 51 51

Dmin1) [mm] DN/OD 200 DN/OD 250 DN/OD 315 DN/OD 400 DN/OD 500

Dmax2) [mm]

L

DN/OD 110 DN/OD 160 DN/OD 200 DN/OD 250 DN/OD 315

DN/ID 800

1) 2)

Diametrul minim al tubului in care se executa bransarea Diametrul maxim al tubului in care se executa bransarea

GarnituradebransareesteconceputapentrubransareatuburilorlisedinPVCKG.PentrubransareatuburilorPragmaseutilizeaza piesadetreceredelatuburilePVCKGlatuburilePragmaparagraful3.2.6

3.2.13.CAROTA PENTRU GARNITURA DE BRANSARE IN SITURacord [mm] DN/OD110 DN/OD160 DN/OD200 DN/OD250 DN/OD315 D [mm] 138 184 225 275 340 H [mm] 100 100 100 150 150 d [mm]

13

3.3.TUBULATURA PRAGMA PENTRU DRENAJL1

DN/OD [mm] 160 200 250 315 400

di [mm] 139 174 218 276 348

de [mm] 160 200 250 315 400

dy [mm] 184 227 283 355 451

t [mm] 94 113 129 148 158

L1 [mm] 140 162 185 211 251

L TIP [m] Perforare 6,0 6,0 LP 6,0 6,0 6,0

Tip perforare 160/6-2200 200/6-2200 250/6-2200 315/6-2200 400/6-2200

DN/OD

dy

t

L

*Suprafatautiladedrenajpentrutoatetipuriledetubulatura>50cm2/m

AT/99-02-0752-02COBRTIINSTAL AT/2003-04-0506IBDiM PN/EN13476-3 DIN 4262-1 certificatGIGNr4265058-12 CertificatKiwaDanemarcaBRL9208 Lacererepoatefilivratsitubperforat tipTPsauMP

di de

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 12

4.POZAREA SISTEMULUI PRAGMA4.1.PATUL DE ASEZARE AL TEVIIDimensionareapatuluideasezaredepindedecaracteristicilegeotehnicealesoluluiundevafimontatteavadecanalizare.Ingeneral potfiluateinconsideraredouametode: -asezareapepatdepamantnatural -asezareapeunpatdepamantselectionatsicompactat

4.2.ASEZAREA PE PAMANT NATURALInanumitesituatiipoatefiadmismontajultubulaturiiPRAGMAdirectinsantdarnumai insoluriuscategranularefarapietre(>20mm) Inacesteconditiidesoltubulaturaseaseazapeunstratsubtire(dela10la15cm), necompactat.Rolulpatuluideasezareestedeaasigurainclinareateviisideaoferiun suportferm,stabilcuununghideminim900(Figura6.1)

60 180

Figura 6.1 Pat de asezare natural 1- sol natural 2- pat de asezare

4.2.1.CONSTRUIREA PATULUI DE ASEZARESuntsituatiicandteavatrebuieasezatapeunpatdeasezare.Aiciincludem: 1. candexistaconditiifavorabiledesoldarsantulafostsapatmaiadancdecateranecesar 2. insoluristancoasesaumaloase 3. insoluriusoarecumarfimalurileorganicesiturba 4. inoricealteconditiicanddocumentatiadeexecutieprevedeconstruireaunuipatdeasezare Caunexemplupentrucazurile1si2suntprezentateinFigura6.2 Teavaestemontatapedouastraturidinmaterialgranularcugranulatiademaxim20mm.Stratuldefundareseexecutadintr-unstrat binecompactatcugrosimeade25decm(minim15cm).Stratuldeasezareareogrosimeintre10si15cm,necompactat. Incazulsolurilorslabe,infunctiedegrosimeastratuluidesolslabdesubcotaproiectataatraseuluitevii,potfiaplicatedouasolutii: 1. Candgrosimeastratuluidesolafanateste1.0m(Figura6.4).Inacestcazseexecutaunstratdefundarecugrosimeade25cm, binecompactat,dinamestecdepietrissinisip(volum1:3)saupiatraspartasinisip(volum1:0,6)asezatpeunstratdegeotextil (recomandabil)

60 180

Figura 6.2 1-stratuldefundare 2-patuldeasezare 3solulnatural

60 180

2Figura 6.3 1-stratuldefundare 2-patuldeasezare 3materialgeotextil

1 3 4

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 13

In toate cazurile stratul de fundatie trebuie compactat cu un indice Proctor intre85si90%

Figura 6.4 Executarea stratului de fundare in soluri necoezive >1,0m 1- fundatia din amestec de nisip cu pietris sau piatra sparta 2- patul de asezare a tevii 3- material geotextil

60 180

4.3.UMPLEREA SANTULUIPelangaofundatiesiunpatdeasezareexecutatecorect,altifactoriimportantipentruobtinereauneiinstalaricorectepentruoteava flexibilasunttipulsidensitateasoluluiutilizatepentruumplereasantuluiinlateraleleteviisiprimulstratdedeasupratevii.

4.3.1.UMPLUTURA LATERALA SI ACOPERIREACriteriul pe baza caruia se alege materialul potrivit pentru umplerea santuluipelateraleleteviisiprimulstrat de deasupra generatoarei tevii sunt bazatepeipotezaobtineriiunuistratde solcuodensitateadecvata.Tipuldesol adecvatestesolulcuparticulelecarenu depasesc 10% din diametrul nominal al teviisau60mm.Materialuldeumplutura nutrebuiesacontinacorpuristrainesau zapada,gheatasaupamantinghetat. Figura 6.5 Sectiune transversala a-umplutura principala b-adancimea de acoperire c-zona tevii d-pat de asezare e-fundatie (daca este necesar)

CARACTERISTICILE MATERIALULUI DE UMPLUTURA INITIALAMaterial Pietris,piatrasparta Pietris Nisip,pietrisderau Diametru Particule [mm] 8-22,4-16 8-12,4-8 2-20 0.2-20 Observatii Materialul potrivit: maxim 5-20% particule de 2mm Materialul potrivit: maxim 5-20% particule de 0,2mm Materialul potrivit moderat: maxim 5% particule de 0,02mm

4.3.2.GRADUL DE COMPACTAREGraduldecompactaredepindedeconditiiledeincarcare.Inzonelecupavajesaualteacoperirigraduldecompactareinzonatevii trebuiesafiede90%indiceProctor. In afara zonelor acoperite : -85%indiceProctordacaadancimeademontaj=4,0m Grosimeastratuluiinitialdedeasuprageneratoareisuperioareateviidupacaresepoatetrecelacompactareamecanica: -minimum25cmpentrutevicudiametrulD=400mm

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 14

5.MONTAJUL FITINGURILOR5.1.CONECTAREA TUBURILOR PRAGMA

Tub Pragma

Ramificatie Pragma

Tub Pragma

Tub Pragma

Inel si garnitura Pragma

Tub PVC KG (partea lisa)

Tub PVC KG (partea cu mufa))

Adaptor PP-PVC Pragma

Tub Pragma

5.2.DEBITAREA TUBULUI PRAGMA, MONTAJUL GARNITURII DE ETANSARESe debiteaza teava intre gofraje utilizandu-seunfierastraucudintimici. Semonteazaineluldeetansareintre primele gofraje

5.3.CONECTAREA TUBULATURII PRAGMA LA CAMINELE PIPELIFE-PROTUBULATURAPRAGMAPOATEFICONECTATAFOARTEUSORLAINTRAREA/IESIREACAMINELORPROPRIN INTERMEDIULMUFELORSAUSTUTURILORCAMINELOR. PENTRUMAIMULTEDETALIICONSULTATICATALOGULDECAMINEPIPELIFEPRO. Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 15

6.DIMENSIONAREA HIDRAULICA A SISTEMULUI PRAGMA6.1.INTRODUCEREDimensionareahidraulicaconstainalegereaparametrilorcanalizarilorgravitationale,lacareinmodnormalcurgereanuarelocin sectiuneplina.Obiectivuldimensionariihidrauliceestedeterminareadiametruluieconomicdeteavapentruundebitdat.Inpractica, dimensionareahidraulicasebazeazapeurmatoarele: 1.Asumareauneicurgeriuniformeinseamna: -nivelulumplerii(h),sectiuneaumeda(f)siviteza(v)lafiecaresectiuneatubuluiramaneconstanta -laoriceinclinareatubuluisuprafatasectiuniiumedesigeneratoareateviiramanparalele 2.Insistemuldetubulaturaregimuldecurgereesteturbulent

6.2.FORMULE DE CALCULQ=debitul[m3/s] V=vitezamedie[m/s] F=sectiuneadecurgere[m2 ]

Pentru calculul tubulatura:

pierderilor

unitare

in

Rezistentalacurgereateviisecalculeaza pebazagradientuluihidraulicunitar. Coeficientulderezistentahidraulica()se calculeaza cu ajutorul formulei ColebrookWhite:

I=pierdereaunitaraintubulaturainfunctiede diametrusiviteza d=diametrulinterioraltubulaturii[m] v=vitezamedie[m/s] g=acceleratiagravitationala[m/s2 ] =coeficientulderezistentahidraulica Re=numarulluiReynolds =coeficientdevascozitatecinematica[m2/s] (pentruapalatemperaturade100C =1,308*10-6m/s) k=coeficientulderugozitateabsoluta[mm]

FormulaluiBrettingcusectiunedecurgere partiala:

Q=debitulintubulatura,sectiuneplina[m3/s] qn=debitulinteavalaumplerepartiala[m3/s] d=diametrulinterioraltubulaturii[m] i=pantatevii hn=inaltimeasectiuniiumede[m] k=rugozitateapereteluiinterioraltubulaturii[m]

PipeliferecomandautilizareaurmatoarelevaloripentrucoeficientulkindimensionareahidraulicaasistemuluiPRAGMA: k=0,00025mpentrureteleleprincipalefarastructurispeciale,echipamentesifara(sauinnumarmic),bransamentelaterale k=0,0004mpentrucanalizaricumultebransamentesistructuri(undeseiauinconsiderarepierderimicidatoritapierderilormicila imbinari)

6.3.Utilitare de calcul PIPELIFEPesiteulwwwpipelife.rosuntpublicatesipotfiutilizateon-lineurmatoareleprogramedecalcul: -calcululhidraulicpentrutevipartialpline -calcululhidraulicpentrutevipline -calcululstaticalconducteloringropate

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 16

6.4.NOMOGRAMELE PARAMETRILOR HIDRAULICI

FACTORII DE CORECTIE PENTRU UMPLERILE PARTIALE

hn/draportuldintreinaltimeasectiuniiumedesidiametrultubulaturii qn/Q-raportuldintredebitullaumplerepartiala(hn)sidebitullasectiuneplina Vn/V-raportuldintrevitezalaumplerepartiala(hn)sivitezalasectiuneplina Rn/R-raportuldintrerazahidraulicalaumplerepartialasirazahidraulica

FORMULA DARCY-WEISBACH/COLEBROOK-WHITE PENTRU CANALIZARI GRAVITATIONALA PENTRU K=0,015 mm, temp=100C, sectiune plina1 0,1 0.1 m/s 10 0.15 m/s 0.25 m/s 0.65 m/s 100 0.4 m/s 1000 10000

1.0 m/s 1 1.6 m/s

V - [m/s]

2.5 m/s

4.0 m/s 10

6.5 m/s

10.0 m/s

100

Legenda nomograma: orizontal:Debit-Q[l/s]viteza-V[m/s]Diametrudn[mm] vertical:inclinarei[m/km]

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 17

FORMULA DARCY-WEISBACH/COLEBROOK-WHITE PENTRU CANALIZARI GRAVITATIONALA PENTRU K=0,25 mm, temp=100C, sectiune plinaQ [L/s] 1 0,1 0.1 m/s 10 0.25 m/s 100 0.4 m/s 1000 10000

0.15 m/s

0.65 m/s

1.0 m/s 1 1.6 m/s V - [m/s]

2.5 m/s

10

4.0 m/s

6.5 m/s

10.0 m/s 100

Legenda nomograma: orizontal:Debit-Q[l/s]viteza-V[m/s]Diametrudn[mm] vertical:inclinarei[m/km]

FORMULA DARCY-WEISBACH/COLEBROOK-WHITE PENTRU CANALIZARI GRAVITATIONALA PENTRU K=0,40 mm, temp=100C, sectiune plina

Legenda nomograma: orizontal:Debit-Q[l/s]viteza-V[m/s]Diametrudn[mm] vertical:inclinarei[m/km]

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 18

6.5.CALCULUL VITEZEI DE AUTOCURATARE

Ingeneralparticulelesolidesepotdepunepeconductala oadancimeinlegaturacuunghiuldefrecarealparticulei (Fig9.1) hn-inaltimeasectiuniiumede[m] d - diametrul interior al tubulaturii -unghiulinterndefrecare daca:=350atuncihn/d=0,1 Suprafata de depunere poate fi considerata o suprafata relativplanapesuprafatainterioaraaconductei

Figura 9.1 unghiul de frecare

Viteza minima pentru autocuratire depinde de tipul sedimentelor. Uzual, viteza minima de autocuratire se considera VSC = 0,8 m/s pentru canalizarile menajere, VSC=0,6m/spentrucanalizarilepluvialesiVSC=1,0m/s pentrucanalizarilemixte

VSC=0,8m/spentrucanalizarilemenajere, VSC=0,6m/spentrucanalizarilepluviale VSC=1,0m/spentrucanalizarilemixte

Cand se determina inclinarea unei canalizari se pot alege vitezele permise tinand cont de diametrul tubulaturii. Se poate utiliza o formula simpla: Inclinarea minima a tubulaturii de canalizarepoatefiexprimatasiprin fortatractiva(): Dinformulademaisus,fortatractiva critica pentru inaltimea actuala a sectiuniidecurgere(hn)este: Valoarea critica a fortei tractive care indeplinesteconditiadeautocuratire este: 1,5Pa(pentruapameteorica) 1,5Pa(pentruapasanitara) pentruapadecanalizare(10b):

imin=inclinareaminima d=diametrulinternaltubulaturii =greutateaspecificaaapeiuzate[kg/m3] R=razahidraulica[m] i=inclinareahidraulica

Asadar, din Ecuatia 9, dupa rearanjare, inclinareaminimaatubulaturiieste: -pentruapapluviala(10a)

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 19

7.ANALIZA REZISTENTEI LA INCARCARE SI A RIGIDITATII TUBULATURII PRAGAMA INGROPATE7.1.INTERACTIUNEA DINTRE TUBULATURA SI SOLUL INCONJURATORDinpunctdevederetehnic,tubulaturadinplasticPragmaareostructura flexibila(oincadramlatuburiflexibile)avandmareacalitatedearezista sarciniifaraacolapsa.Metodaclasicadeaevaluarezistentaunuimaterial structurat este de a descrie relatia dintre incarcare si deformare cand materialulesteincarcat. O incarcare verticala actioneaza asupra tubulaturii cauzand deformarea (dv),oreducereadiametruluipeaxaverticalaatubulaturiiflexibile,care estecauzaformeielipticeatubulaturii.(veziFigura10.1)Fig 10.1 Deformarea unei tubulaturi cu sectiune circulara la incarcare verticala

Deformarea tevii cauzeaza deformarea peretelui tevii si presiune asupra solului inconjuratorsipresiuneasoluluipasivscadepresiuneadinpereteletevii.Presiunea din peretele tevii cauzata de deformare este in echilibru cu reactiunea exercitata de solul inconjurator, actionand asupra exteriorului peretelui tubului. Reactiunea rezultatadepindedeincarcareaverticala,tipulsoluluisirigiditateatevii. Pentrutevilerigide precumceledinbeton,teavapreia forteleprincipale verticale pecandtevileflexibileactioneazaorizontalasuprasoluluicarezultataldeformarii. In concluzie, pentru tevile flexibile, interactiunea cu solul a tevii trebuie luata in cosideraremaiatentdecatincazultevilorrigide.Fig. 10.2

a

b

Conceptuldedimensionarepentrutevile flexibile poate fi explicata prin clasica formulaSpangler(formula11)

v=deformareadiametruluitevii D=diametrulinitialalteviinedeformate q=incarcareaverticala SN=rigiditateapeinelatevii Ss=rigiditateasolului

Ecuatia(11)descriedeformarearelativaateviiinurmauneiincarcariverticale (qv)suportataderigiditateapeinelateviisiderigiditateasolului. Aceasta ecuatie arata clar ca deformarea tevii poate fi limitata la o valoare permisaprincrestereaunuiadintreceidoifactori,rigiditateateviisaurigiditatea soluluiinzonatevii.Pedealtapartesepoatespunecaoteavacurigiditatepe inelmaimareestemaiputinininteractiunecusolulsimaiputindependentade densitateasoluluiinzonatevii.Omaiatentapunereinopera(costdeinstalare mai mare) permite folosirea unei tevi cu o rigiditate pe inel mai mica (mai ieftina).Deaicinecesitatealuariiuneideciziiluandincalculambelesituatiidin punctdevederetehnicoeconomic.

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 20

7.2.TENSIUNEA SI ANALIZA REZISTENTEI TUBULATURII INGROPATE PRAGMASIMBOLURIUTILIZATE: qv - incarcarea verticala qh - incarcarea verticala qz-incarcareadatoratasolului qt-incarcareadatoratatraficului qw-presiuneaapei gz-greutateaunitaraasolului gzw-greutateaunitaraasoluluisaturatcuapa gw - greutatea unitara a apei P-sarcinaperoataavehiculelor C-coeficientdetrafic H-adancimeademontajatevii(delanivelulsolului lageneratoareasuperioaraatevii) h-nivelulapeideasupraaxuluitevii D - diametrul initial al tevii nedeformate dn - diametrul interior al tevii r - raza tevii v - deformarea pe verticala a tevii SN - rigiditatea pe inel a tevii I-momentuldeinertieasectiuniipereteluitevii E-modululdeelasticitatealtevii INCARCAREA DistributiapresiuniiexercitatadesolpentruMetoda Scandinava [Janson, Molin 1991] este ilustrata in Fig 10.3.Teava ingropata este incarcata cu sarcini verticaleqvcarecauzeazadeformareateviisicare interactioneaza cu reactiunea fortei orizonatale qh .

Fig.10.3 Modelul Scandinav de distributie a incarcarilor

z=18-20kN/M3 zw=11kN/m3 w=10kN/m3

Figura 10.4 Geometria tevii ingropate

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 21

Sediul central / Headquarters Str. Locotenent Nicolae Pascu nr. 61-63, (in incinta Bega Utilaje) Sector 3, Bucuresti Secretariat / Front Desk Tel: (004) 031 405.87.26 Fax: (004) 031 805.89.96 e-mail: [email protected] Vnzri & Marketing / Sales & Marketing Tel: (004) 031 405.87.26 Mobil: (004 )073 277.78.12 Fax: (004) 031 405.87.25 Depozit Bucureti / Bucharest Warehouse Str. Locotenent Nicolae Pascu nr. 61-63, (in incinta Bega Utilaje) Sector 3, Bucuresti Tel: (004) 031 405.87.26 Fax: (004) 031 805.89.97 Depozit Cluj / Cluj Warehouse Str. Cmpina nr. 51, Cluj-Napoca, 400635 Cluj Tel: (004) 0364 40.16.86 Fax: (004) 0364 40.16.85 Depozit Craiova / Craiova Warehouse Calea Bucuresti, Nr. 129A(Incinta SUCPI), Craiova, 200515 Dolj Tel: (004) 0351 18.14.00 Fax: (004) 0351 18.14.00 Depozit Oradea / Oradea Warehouse Str. Ogogrului, Nr. 51A, Oradea, 410554 Bihor Tel: (004) 0359 45.00.42 Fax: (004) 0359 45.00.43

S

Pipelife Romaniawww.pipelife.ro 2