tezؤ‚ de doctorat - teza de doctorat, prin tematica abordatؤƒ, rؤƒspunde necesitؤƒإ£ii...

Download TEZؤ‚ DE DOCTORAT - Teza de doctorat, prin tematica abordatؤƒ, rؤƒspunde necesitؤƒإ£ii identificate

Post on 02-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

  UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

  IOSUD - ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE

  ECONOMICE ŞI UMANISTE

  Domeniul: MANAGEMENT

  TEZĂ DE DOCTORAT

  REZUMAT

  CONDUCĂTOR DE DOCTORAT,

  Prof. univ. dr. Constanţa POPESCU

  DOCTORAND ,

  Oana-Mihaela ILIE

  TÂRGOVIŞTE

  2018

 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

  UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

  IOSUD - ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE

  ECONOMICE ŞI UMANISTE

  Domeniul: MANAGEMENT

  CREŞTEREA PERFORMANŢEI SISTEMULUI

  DE MANAGEMENT DIN ORGANIZAŢIILE

  BANCARE PRIN IMPLEMENTAREA NOILOR

  TEHNOLOGII ALE INFORMAŢIEI ŞI

  COMUNICAŢIEI (NTIC)

  CONDUCĂTOR DE DOCTORAT,

  Prof. univ. dr. Constanţa POPESCU

  DOCTORAND ,

  Oana-Mihaela ILIE

  TÂRGOVIŞTE

  2018

 • Oana-Mihaela ILIE

  3

  MULŢUMIRI

  Mă simt onorată să adresez cuvinte de mulţumire sinceră şi sentimente de consideraţie

  doamnei Prof. univ. dr. Constanţa POPESCU pentru îndrumarea competentă şi sprijinul

  acordat în elaborarea tezei de doctorat, pentru răbdarea, generozitatea, şi înţelegerea dvs.,

  precum şi pentru faptul că aţi acceptat să-mi împărtăşiţi din bogata dumneavoastră experienţă

  dobândită de-a lungul anilor de studiu pe parcursul întregii perioade de realizare a tezei de

  doctorat.

  Deosebitǎ gratitudine datorez membrilor comisiei de îndrumare, domnilor referenţi

  ştiinţifici şi colectivului de cadre didactice ale Universităţii “Valahia” din Târgovişte pentru

  timpul preţios acordat, pentru sfaturile ştiinţifice valoroase, cât şi pentru îndrumarea

  competentǎ şi permanentǎ pe parcursul elaborǎrii şi realizǎrii acestei teze de doctorat.

  Totodată, doresc sǎ le mulţumesc tuturor acelor oameni minunaţi care au avut curajul

  să creadă că voi reuşi şi tuturor acelora care, în mod direct sau indirect, m-au ajutat, m-au

  încurajat şi stimulat pentru a finaliza această lucrare.

  Cu deosebită recunoştinţă şi dragoste, dedic această teză pǎrinţilor mei, care au fost

  alături de mine, m-au înconjurat cu afecţiunea şi rǎbdarea lor şi care m-au sprijinit din toate

  punctele de vedere în această perioadă.

  Vǎ mulţumesc!

  Drd. Oana-Mihaela ILIE

 • Oana-Mihaela ILIE

  4

  CUPRINSUL REZUMATULUI TEZEI DE DOCTORAT

  CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT .................................................................................... 5

  CUVINTE CHEIE ........................................................................................................................ 8

  IMPORTANŢA, ACTUALITATEA ŞI NOUTATEA TEMEI ............................................. 8

  COMPONENTELE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII .......................................... 10

  Obiectivele cercetării .............................................................................................................. 10

  Ipotezele de cercetare.............................................................................................................. 11

  Etapele principale ale demersului ştiinţific ......................................................................... 12

  Descrierea unităţii de observare ........................................................................................... 12

  Selectarea, descrierea şi reprezentativitatea eşantioanelor .............................................. 13

  Proiectarea chestionarelor ..................................................................................................... 14

  STRUCTURA TEZEI ................................................................................................................ 15

  CONCLUZII ŞI PROPUNERI ................................................................................................. 18

  CONTRIBUŢII PERSONALE ................................................................................................. 24

  LIMITE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE ....................................................... 26

  Limite ale cercetării ................................................................................................................ 26

  Direcţii viitoare de cercetare şi acţiune................................................................................ 26

  BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ................................................................................................ 27

  CURRICULUM VITAE ............................................................................................................ 36

  LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE ................................................................................... 39

 • Oana-Mihaela ILIE

  5

  CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT

  INTRODUCERE ........................................................................................................................... 6

  CAPITOLUL 1. LOCUL, ROLUL, IMPORTANŢA, IMPLICAŢIILE ŞI RISCURILE

  UTILIZĂRII NOILOR TEHNOLOGII ALE INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIEI

  (NTIC) ÎN ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI ...................................................................... 12

  1.1. Conceptul de „noi tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei” ................................. 12

  1.1.1. Natura NTIC ................................................................................................................ 13

  1.1.2. Definiţia NTIC ............................................................................................................. 14

  1.1.3. Caracteristicile esenţiale ale elementului de informare şi comunicare .................. 17

  1.2. Caracterul strategic atribuit NTIC utilizate în cadrul societăţii informaţionale .. 25

  1.2.1. Conceptul de societate informaţională ...................................................................... 26

  1.2.2. Contextul întreprinderii .............................................................................................. 28

  1.2.3. Contextul managerial.................................................................................................. 29

  1.2.4. Contextul cultural- cultura întreprinderii ................................................................. 30

  1.2.5. Contextul de mediu ...................................................................................................... 31

  1.2.6. Modelul conceptual ..................................................................................................... 32

  1.3. Impactul NTIC asupra organizaţiei .............................................................................. 34

  1.4. Aspecte sociale, economice şi etice ale utilizării NTIC ............................................... 38

  1.4.1. Impactul pozitiv social-economic al utilizării NTIC ................................................. 41

  1.4.2. Impactul negativ social-economic al utilizării NTIC................................................ 44

  1.4.3. Etica NTIC în afaceri .................................................................................................. 49

  1.5. Riscuri generate de utilizarea NTIC şi măsuri de securitate a informaţiilor ......... 52

  Concluzii ................................................................................................................................... 58

  CAPITOLUL 2. TRANSFORMAREA ORGANIZAŢIEI BANCARE ÎN CONTEXTUL

  ECONOMIEI DIGITALE ......................................................................................................... 59

  2.1. Factorii favorizanţi ai ascensiunii economiei digitale ................................................ 61

  2.2. Trăsăturile specifice şi principiile fundamentale ale economiei digitale ................. 62

  2.3. NTIC generatoare ale revoluţiei tehnologice ............................................................... 63

  2.3.1. Tehnologia “Cloud” ................................................................................................... 64

  2.3.2. Big data ........................................................................................................................ 64

  2.3.3. Mobile apps (Aplicaţiile mobile) ................................................................................ 65

 • Oana-Mihaela ILIE

  6

  2.3.4. Geolocation (Geolocaţia) ........................................................................................... 66

  2.3.5. Internet of Things (IoT)- Internetul obiectelor .......................................................... 66

  2.3.6. Learning machines and mobile robots (Maşini de învăţare şi roboţi mobili)......... 66

  2.4. Digitalizarea economiei în România ............................................................................. 67

  2.4.1. Conectivitatea .............................................................................................................. 68

  2.4.2. Capitalul uman ..................................................................

Recommended

View more >