studiu de fezabilitate - cameraagricolavn.ro prin pndr/masura 121... · antiinsecte, sisteme de...

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Studiu de fezabilitate pagina 1 din 75

  STUDIUDEFEZABILITATE

  PROIECTMODELFFeerrmm ddee lleegguummee iinn ssppaattiiii pprrootteejjaattee

  Solicitant:PopescuIulianntreprindereIndividuala AAddrreessaa:: CCoommuunnaa MMrrcciinneennii,, JJuuddeettuull BBuuzzuuRReepprreezzeennttaanntt:PPooppeessccuu IIuulliiaannTTeell..//FFaaxx:: 00773311..000000..000000EEmmaaiill:: [email protected]

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 2 din 75

  Foaie de capat

  S.C. PROIECTANT GENERAL S.R.L.

  Echipa de proiect Nume Semnatura

  Sef de proiect

  Proiectat

  Desenat

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 3 din 75

  Continutul cadru al studiului de fezabilitate - pentru proiecte care prevad lucrari de constructii-montaj-

  I Partile scrise .................................................................................................................................... 4

  1. Date generale ............................................................................................................................... 41.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia ................................... 41.2 Scurt istoric al solicitantului .................................................................................................. 41.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ................................................................................... 41.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului .............................................. 4

  2. Descrierea proiectului .................................................................................................................. 52.1 Denumirea investiiei ............................................................................................................. 52.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc) ...................................................... 52.3 Obiectivele investitiei/prioritati ............................................................................................. 52.4 Descrierea investitiilor ........................................................................................................... 92.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei .......................................................... 122.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor. ...................................... 132.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului ........................... 132.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. .................................................................................................... 16

  3. Date tehnice ale investitiei ......................................................................................................... 203.1 Date generale ....................................................................................................................... 203.2 Caracteristicile principale ale construciilor ........................................................................ 203.3 Structura constructiv .......................................................................................................... 223.4 Principalele utilaje de dotare a constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare, etc) ................................................................................................................................................... 243.5 Instalaii aferente construciilor .......................................................................................... 253.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora ................................................................ 273.7 Avize i acorduri .................................................................................................................. 283.8 Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/ dotarile ................................. 28

  4. Durata de realizare (luni) i etape principale ............................................................................. 355. Costul estimativ al investiiei ..................................................................................................... 466. Finanarea investiiei .................................................................................................................. 547. Date privind fora de munc ...................................................................................................... 54

  7.1 Total personal existent: 0 angajati ....................................................................................... 547.2 Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei .................................... 547.3 Responsabil legal ................................................................................................................. 55

  II Prile desenate ........................................................................................................................... 56III Proiectii financiare si indicatori financiari ............................................................................... 69

  9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1 si 2 de implementare ................................... 699.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune ........................................................ 729.3 Indicatori financiari ............................................................................................................. 75

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 4 din 75

  I Prile scrise

  1. Date generale

  1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia Denumire solicitant: Popescu Iulian Intreprindere Individuala. Sediul social: Comuna Maracineni, Judetul Buzau Cod unic de inregistrare: 13080320 Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F02/345/18.01.2013

  1.2 Scurt istoric al solicitantului

  Intreprinderea Individuala Popescu Iulian a fost infiintata in anul 2013.

  Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

  1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivelel activitati) Activitatea principala a solicitantului este:Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si a tuberculilor cod CAEN 0113.

  1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

  Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii

  ultimului bilant -RON-

  Bucati

  1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul 1.1 detaliati 1.n detaliati 2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul 2.1 detaliati 2.n detaliati 3.ANIMALE Nu este cazul 3.1 detaliati 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati Nu este cazul

  TOTAL

  TERENURI

  Nr.crt Amplasare Judet/Localitate Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

  Valoarea contabila

  - Lei- Regim juridic

  1. Comuna Maracineni, Judetul Buzau 2.000 mp

  Teren arabil 1.000 Lei

  Proprietate Popescu Iulian Intreprindere Individuala conform

  Contractului de vanzare cumparare nr. 59/04.02.2013

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 5 din 75

  2. Descrierea proiectului

  2.1 Denumirea investiiei Ferma de legume in spatii protejate

  2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc)

  S.C. Proiectant General S.R.L.

  Sediu social: Str. Mihai Eminescu, nr.18, Bucuresti Tel/Fax : 021.000.000; 031.000.000; [email protected]_general.ro Cod CAEN - 7022 Activitati de consultanta in afaceri si management Cod CAEN 7111 Activitati de arhitectura Cod CAEN 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

  Data intocmirii studiului de fezabilitate: 17.05.2013 Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei (curs BCE din data de 17.05.2013) Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziie de MADR pentru Ferma de legume in spatii protejate.

  2.3 Obiectivele investitiei/prioritati se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare, etc. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei. Investitia care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate are drept scop infiintarea, in comuna Maracineni, judetul Buzau a unei ferme de legume in spatii protejate, a carei capacitate va fi de 1.000 mp.

  Soiurile de legume cultivate in sera sunt: tomate, castraveti si salata verde cultivate in sistem conventional.

  Investitia este structurata astfel:

  Sera de legume, formata din 2 module, structura metalica, acoperita cu policarbonat si folie triplustrat, dotata cu sisteme de irigatii prin picurare, instalatie de incalzire, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie si incalzire, instalatiile necesare asigurarii utilitatilor obiectivului.

  Suprafata construita = 1.000 mp

  Fig.1 Model sera modulara

  Spatiu de depozitare dimensionat pentru depozitarea productiei timp de 2-3 zile; Suprafata construita = 37,45 mp

  Platforme, spatii verzi, bazin retentie vidanjabil Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;

  Pentru alimentarea cu apa a fost prevazut un put forat; Achizitionarea de echipamente necesare in fluxul de productie: motosape, transpaleti manuali,

  cantar.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 6 din 75

  Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul agricol vegetal, respectiv Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

  Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel:

  Obiectiv general

  Cresterea competitivitatii Popescu Iulian Intreprindere Individuala printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

  Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea unei sere de legume moderne, realizata cu o tehnologie performanta, echipata cu sisteme adecvate de incalzire, ventilare, sisteme de irigatii prin picurare, iluminat corespunzator care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori:

  o Obtinerea unei productii ridicate: 2,5-3 kg/mp/ciclu la tomate, 5-6 kg/mp/ciclu la castraveti si 12 plante/mp/ciclu la salata verde (productivitatea/mp/ciclu variaza in functie de soiul de legume cultivat);

  o Obtinerea unor randamente de productie sporite, produse cu valoare adaugata mare si de calitate superioara, ca urmare a adoptarii unei solutii de cultivare in spatii protejate si echipamente performante: sistem de incalzire a serei, sisteme de irigatii, etc;

  o Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca - in acest sens intreprinderea individuala va crea un loc de munca;

  o Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate pentru legume este o noiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar;

  o In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma i culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare i prezentare) ale acestora;

  o Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc i standarde de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in funcie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

  De asemenea, proiectul propus de Popescu Iulian Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

  Obiective specifice:

  Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.

  o Popescu Iulian Intreprindere Individuala va aplica in sera de legume tehnologii si procedee noi prin folosirea de frontoane placate cu policarbonat special proiectate pentru a prelua vantul foarte puternic;

  o Instalatiile si echipamentele noi prevazute in fluxul tehnologic (sistem de incalzire cu generatoare de aer cald, sistem de irigatii prin picurare, sistem de irigare prin microaspersie, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie, etc) vor asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune;

  o Dupa realizarea proiectului, solicitantul va avea posibilitatea de a valorifica oportunitatile de pe piata, prin diversificarea productiei in functie de tendintele previzionate ale pietei: cultivarea de patrunjel, ceapa verde, spanac, etc.;

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 7 din 75

  o Datorita sistemului de incalzire a serei, intreprinderea individuala va putea comercializa legume in acea perioada a anului (lunile decembriemartie) caracterizata de existenta unei oferte reduse de produse proaspete.

  Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare

  Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin achizitionarea de echipamente si instalatii nepoluante, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare si procesare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel:

  o Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare: umiditatea aerului, dirijarea temperaturii, aerisirea, irigarea si fertirigarea, protectia plantelor impotriva daunatorilor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a achizitionarii sistemelor de ventilatie de recirculare a aerului, de incalzire, sisteme performante de irigatii, sisteme de umbrire si antiinsecte, etc);

  o Vor fi respectate conditiile de depozitare, manipulare si pastrare a legumelor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a amenajarii unui spatiu de depozitare dotat cu cantar si transpaleti manuali).

  Cresterea veniturilor exploatatiei agricole.

  o Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de infiintare a serei de legume ca urmare a infiintarii noii capacitati de productie. Veniturile estimate de intreprinderea individuala in perioada de functionare se regasesc in urmatorul tabel:

  Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

  Venituri din productia vanduta

  (Lei)

  134.400

  134.400 134.400 134.400 134.400

  o In mod evident, cultivarea legumelor, precum si sortarea, ambalarea, manipularea si depozitarea in

  cadrul unitatii, gestionarea duratei de stocare si a perioadei de garantie astfel incat legumele obtinute sa ajunga pe masa consumatorilor in cele mai bune conditii, reprezinta o activitate care aduce valoare adaugata. Mai mult decat atat, cererea de produse alimentare sigure pe piata este din ce in ce mai mare.

  Dupa implementarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale.

  Obiective operationale

  Obiective de ordin tehnic

  o Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime recomandata, ventilare, cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90 km/h si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna).

  o Prin proiect vor fi achizitionate utilaje de manipulare a laditelor cu legume (transpaleti manuali), echipamente pentru desfacerea productiei (cantar), utilaje pentru pregatirea terenului (motosape manuale), etc.

  Obiective de ordin economico-financiar

  o La infiintarea culturilor de tomate se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.

  o Cresterea viabilitatii economice. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, prin orientarea spre cultivare de legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa obtina costuri de operare cat mai bune.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 8 din 75

  o Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei.

  o Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in anexa C la cererea de finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.

  Obiective de mediu

  o Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.

  o Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului.

  o Spatiul de depozitare va permite intretinerea, igienizarea si/sau dezinfectia adecvata, fiind proiectat astfel incat sa se evite formarea de condens si mucegaiurile de suprafete si sa se excluda contaminarea produselor alimentare depozitate.

  Capacitati de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei

  Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera de legume si anexa de depozitare este de 2.000 mp, suprafata efectiva cultivata cu legume fiind de 1.000 mp.

  Sera de legume propusa prin proiect va avea sistem de incalzire, facand posibila cultivarea legumelor pe toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de productie.

  Pentru soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si salata verde), estimarea capacitatilor de productie s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:

  Parametrii tehnologici de productie Tomate Suprafata totala cultivata tomate 500 mp Cicluri de productie 2 cicluri/an Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) 3 kg/mp/luna Perioada de recoltare 4 luni Productie totala ciclul I 6.000 kg/ciclu Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) 2,5 kg/mp/luna Perioada de recoltare 3 luni Productie totala ciclul II 3.750 kg/ciclu Productie totala anuala 9.750 kg/an

  Parametrii tehnologici de productie Castraveti Suprafata totala cultivata castraveti 500 mp Cicluri de productie 2 cicluri/an Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) 6 kg/mp/luna Perioada de recoltare 4 luni Productie totala ciclul I 12.000 kg/ciclu Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) 5 kg/mp/luna Perioada de recoltare 4 luni Productie totala ciclul II 10.000 kg/ciclu Productie totala anuala 22.000 kg/an

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 9 din 75

  Salata verde va fi cultivata printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri/an:

  Parametrii tehnologici de productie Salata verde Suprafata totala salata verde 1.000 mp Cicluri de productie 2 cicluri/an Productivitate medie ciclu I (oct - dec) 12 buc/mp Perioada de recoltare 1 luni Productie totala ciclul I 12.000 buc/ciclu Productivitate medie ciclu II (ian - mar) 12 buc/mp Perioada de recoltare 1 luni Productie totala ciclul II 12.000 buc/ciclu Productie totala anuala 24.000 buc/an

  Sintetizand datele prezentate anterior, prezentam capacitatile de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei:

  Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului) Denumirea culturii UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

  Tomate kg 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750

  Castraveti kg 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

  Salata verde buc 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

  ***

  Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii n exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004, comuna Maracineni din judetul Buzau are potential ridicat pentru cultivarea legumelor termofile si criofile, productia obtinuta in zona de campie cu potential ridicat pentru legumele ce fac obiectul proiectului de investitie fiind:

  Nr. crt Legume

  Potential agricol Comuna Maracineni (Kg/ha)

  1. Tomate 108.000 2. Castraveti 240.000

  2.4 Descrierea investitiilor Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice: indeplinirea standardelor pentru laptele crud).

  Pentru proiectele care prevad modernizari/extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:

  Investitia /utilajele care se realizeaza pentru

  adaptarea la standarde

  Valoare

  Lei

  Standardul la care se face adaptarea

  Termenul de gratie al

  standardului

  Termenul de realizare a investitiei

  *

  Nu este cazul. Proiectul se refera la infiintarea unei sere de legume.

  * Este necesar ca termenul de realizare a investitiei privind adaptarea la standarde sa fie inaintea termenului de gratie al standardului.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 10 din 75

  BUGETUL INDICATIV

  Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura 121

  Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total

  EUR EUR EUR 1 2 3 4

  Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 0 0 0

  1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0 01.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

  Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 3.300 0 3.300

  Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 2.998 0 2.998

  3.1 Studii de teren 200 0 200 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 328 0 328 3.3 Proiectare si inginerie 1.470 0 1.470 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 03.5 Consultanta 0 0 03.6 Asistenta tehnica 1.000 0 1.000

  Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 8% Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 43.073 0 43.073A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 43.073 0 43.0734.1 Constructii si instalatii 28.873 0 28.873 4.2 Montaj utilaj tehnologic 200 0 200 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 12.550 0 12.550

  4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 950 0 950

  4.5 Dotari 500 0 500 4.6 Active necorporale 0 0 0 B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0 Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0 Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0 Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0 0Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0 0Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0 Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 629 4.633 5.2625.1 Organizare de santier 400 0 400 5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier 400 0 400 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0 5.2 Comisioane, taxe 229 4.633 4.862 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 Procent cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0

  6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 06.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0

  TOTAL GENERAL 50.000 4.633 54.633

  Verificare actualizare Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 11 din 75

  Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura 121

  Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total

  EUR EUR EUR 1 2 3 4

  TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 50.000 50.000Valoare TVA 11.866 11.866Total general inclusiv TVA 66.499

  VALOAREA PROIECTULUI

  Data intocmirii Studiului de

  Fezabilitate/Memoriului Justificativ

  17.05.2013

  Curs EUR 4,3370 LEI EUR

  VALOARE TOTALA 288.407 66.499 VALOARE ELIGIBILA 216.850 50.000 VALOARE NEELIGIBILA 71.557 16.499

  Plan financiar Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total

  Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 20.000 20.000

  Cofinantare privata, din care: 30.000 16.499 46.499

  - autofinantare 16.499 16.499 - imprumuturi 30.000 30.000 TOTAL PROIECT 50.000 16.499 66.499 Procent contributie publica 40% Avans solicitat 10.000

  Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50%

  Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 12 din 75

  2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

  Necesitatea investitiei porneste de la un adevar bine cunoscut si anume faptul ca legumele au constituit si constituie un aliment esential in hrana oricarei persoane, datorita insusirilor senzoriale deosebite si elementelor nutritive pretioase pe care le contin.

  O particularitate a legumelor rezida in faptul ca majoritatea pot fi utilizate in alimentatie in stare proaspata ca atare, precum si in diferite preparate culinare sau sub forma conservata. Putem spune ca nu exista meniu in care legumele sa nu intervina intr-o proportie, uneori destul de ridicata.

  Situatia sectorului legumicol din Romania:

  Perioada inainte de anul 1989 se caracterizeaza prin:

  o Statul era principalul valorificator de produse horticole, care dicta preturile in avantajul intreprinderilor de stat, impunea contractarile obligatorii pentru gospodariile populatiei;

  o Lipsa oricarei concurente si a mecanismului de piata determina vanzarea i cumpararea in conditii impuse.

  Perioada dupa anul 1990 este caracterizata prin:

  o In primii ani dupa 1990, Romania s-a confruntat cu o situatie in aparenta paradoxala. Desi dispunem de un important potential de productie horticola, piata romaneasca este dominata de legume si fructe din import, chiar si in sezonul de producere a acestora. Din datele furnizate de Societatea Romana a Horticultorilor (SRH), rezulta ca aceste importuri depasesc anual 100 milioane USD, suma care nu include produsele exotice pe care este normal si necesar sa le aducem din tarile de origine.

  o Astfel, la produsele de depozit (ceapa, radacinoase, varza) importurile detin cea mai mare pondere. Grav este ca piata este acaparata de importatori si la legumele proaspete - tomate, ardei, castraveti, mazare etc. Cauzele acestei situatii sunt determinate de degradarea sistemului horticol, vechile structuri de productie au disparut si nu au aparut altele viabile.

  Ca urmare a investitiilor realizate cu sprijinul financiar acordat in perioada de pre-aderare prin Programul SAPARD, au fost modernizate 16 sere pe o suprafata de 1,432 ha si s-au construit 71 sere noi pe o suprafata de 16,689 ha, insa nu s-a reusit decat intr-o mica masura adaptarea exploatatiilor horticole la nevoile actuale ale pietei.

  In Romania sectorul de legume si fructe proaspete detine o pondere mai mare din totalul productiei agricole fata de media Uniunii Europene, insa productia este mult mai fluctuanta ca in Uniunea Europeana. Productia locala este una foarte fragmentata, venind in proportie de 90% de la gospodarii private si numai 10% de la ferme si companii.

  Romania poate produce anual cca. 4.900.000 tone legume si fructe, din care legume 45%, struguri pentru masa 15% i fructe 40%. Din punct de vedere al suprafetei, sectorul privat controleaza cea mai mare parte a cca. 98% restul fiind in administrarea statului prin statiunile de cercetare sau ADS.

  Fata de tarile din Europa Centrala si de Est, Romania se situeaza pe locul trei in privinta suprafetei totale cultivate. Aceasta o plaseaza cu mult inaintea urmatoarelor clasate (Ungaria, cu circa 140.000 ha), dar cu mult in urma ocupantelor primelor poziii, respectiv Rusia, cu 5 milioane ha, i Polonia, cu un milion de hectare cultivate cu legume.

  O analiza a pietei demonstreaza ca importurile de legume s-au dublat in ultimii 5 ani, importul de legume facandu-se mai degraba din motive de suplinire a cererii decat pentru a aduce ceva ce nu se cultiva local. Astfel, cel mai des se importa legume roii, cartofi si ceapa care impreuna constituie 50% din importul de legume al tarii.

  Potrivit datelor Institutului Naional de Statistica, consumul de legume pe cap de locuitor este la un nivel rezonabil. Se manifesta o tendinta de crestere, de la 151,1 kg n anul 2001, la circa 230 kg in prezent. Astfel, consumul pe cap de locuitor este de circa 1,3 ori mai mare decat cel din Bulgaria i de 1,7 ori mai mare decat in Ungaria. Datele statistice indica faptul ca principalele legume produse in Romania, in ordinea cantitatii, sunt cartofii, urmati de varza, rosii, sfecla-de-zahar, pepeni, ceapa si castraveti si ardei.

  Aspectele susmentionate stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de investitie al Popescu Iulian Intreprindere Individuala din judetul Buzau, solicitantul propunandu-si infiintarea unei sere de legume (tomate, castraveti si salata verde) si a unui spatiu de depozitare a acestora, care sa asigure imbunatatirea

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 13 din 75

  Sursa: Institutul National de Statistica

  Sursa: Institutul National de Statistica

  calitatii sectorului legumicol atat la nivel judetean cat si national, oferind consumatorilor legume proaspete, cu o valoare alimentara ridicata.

  Oportunitatea este data de programul FEADR prin Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care incurajeaza si ajuta prin cofinantare investitiile din domeniul exploatatiilor legumicole.

  Acest ajutor vine in intampinarea nevoilor intreprinderii individuale de a reusi sa-si construiasca o sera de legume care utilizeaza tehnologii de cultura moderne pentru realizarea de produse corespunzatoare din punct de vedere al standardelor de calitate.

  Implementarea proiectului prin atragerea de fonduri nerambursabile va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare a investitiei mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitie ar fi fost realizat integral din surse proprii ale solicitantului.

  2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor. Nu este cazul.

  2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

  Caracteristici generale ale pietei produselor

  Piata legumelor proaspete a crescut in ultimii ani pe fondul imbunatatirii puterii de cumparare, insa avansul a fost sustinut mai mult de importuri, deoarece productia locala a inregistrat un ritm de crestere mai lent.

  De exemplu, conform datelor statistice, in anul 2007 s-a inregistrat o scadere cu 30% a productiei de tomate, cea mai mare scadere din perioada 2006-2011, dar incepand cu anul 2010 productia de tomate si-a revenit, inregistrand o usoara crestere comparativ cu anul precedent, iar in anul 2011 cresterea este ceva mai semnificativa, de 15,6% raportata la anul 2010.

  Aceast evolutie a productiei de tomate este strans legata de productivitatea medie la hectar, care a urmat aceeasi traiectorie de scadere semnificativa in anul 2007 (18,3%), pentru ca incepand din 2010 sa inregistreze crestere. Productivitate medie la hectar inregistrata in anul 2011 este cea mai mare incepand cu anul 2006, reflectndu-se in acealsi timp si in productia cantitativa obtinuta in anul 2011.

  Consumul de legume si produse din legume este influentat intr-o masura mai mica de productia autohtona obtinuta, aceste lipsuri de pe piata

  interna fiind acoperite din importuri.

  Cantitatea de legume consumata este influentata de mai multe tendinte ce se manifesta la ora actuala pe piata romaneasca.

  In primul rand, se observa o tendinta a consumatorilor de a se orienta spre produsele autohtone, in mod special cand vine vorba despre produsele de sezon. Gustul acestora determina adesea consumatorii sa aleaga legumele romanesti in detrimentul celor importate si sa reduca sau chiar sa evite consumul anumitor produse in extrasezon (de exemplu rosiile in timpul iernii).

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 14 din 75

  In al doilea rand, se remarca o tendinta de orientare spre o alimentatie mai sanatoasa, care include un consum mai mare de legume si fructe, fapt dovedit prin cresterea consumului de legume si produse din legume pe cap de locuitor incepand cu 7% in 2011 comparativ cu anul 2009.

  Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime

  Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect Intreprinderea Individuala va utiliza ca materii prime principale rasaduri, fertilizanti cu macro-elemente si micro-elemente, dezinfectanti sol, tratamente pentru combaterea daunatorilor, iar ca materiale auxiliare ambalaje (ladite, cutii, etichete), consumabile, etc.

  Rasadurile vor fi achizitionate de la societati specializate, autorizate pentru producerea si comercializarea acestora, care folosesc seminte ce garanteaza autenticitatea hibrizilor.

  Necesarul de material biologic pentru cultivarea serei este de aproximativ 2.500 bucati rasaduri tomate/an, 1.800 buc. rasaduri castraveti, 24.000 buc rasad salata verde/an.

  Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:

  pret

  termen de livrare

  termene si modalitati de plata

  nivelul calitativ al produselor

  POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de

  materii prime/materialeauxiliare

  /produse servicii

  Adresa Produs furnizat Cantitatea aproximativa

  Valoare aproximativa

  -Lei-

  % din total

  achizitii

  SC RASADURI SRL Buzau Rasad 4.300 buc/an 3.940 22,48%

  SC MATERIAL BIOLOGIC LEGUME SRL Buzau Rasad 24.000 buc/an 7.200,00 41,08%

  SC TRATAMENTE SERE SRL Buzau Dezinfectanti sol, fertilizanti Tratament daunatori 91 l/an 471,00 0,03%

  SC FOLII POLIETILENA SRL, Alti furnizori material

  auxiliare Bucuresti Folie plastic, sfoara, alte

  materiale - 5.915,00 33,75%

  TOTAL 17.526,00 100,00%

  Politica si piata de desfacere.

  Piata tinta va fi formata din consumatori in cea mai mare proportie din mediul urban, populatia de la sate consumand preponderent legume din productia proprie. Zona geografica vizata pentru desfacerea produselor o reprezinta regiunea Sud si Bucuresti - Ilfov (judetul Buzau, Mun. Bucuresti).

  Lant de distributie pentru desfacerea produselor:

  Productor (II)

  Distribuitori specializati

  Consumator final Magazine specializate

  Asociatii de producatori

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 15 din 75

  POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

  Nr. crt Client (Denumire si adresa) Valoare aproximativa -Lei- % din

  vanzari 1. SC APROZAR SRL, Buzau 35.000,00 26,04%2. SC SUPERMARKET SRL, Buzau 14,400,00 10,71%3. SC HIPERMERKET SRL, Bucuresti 45.000,00 33,48%4. SC PROCESATOR DE LEGUME SRL, Buzau 40.000,00 29,77%

  TOTAL 100,00%

  Pe termen scurt Intreprinderea Individuala intentioneaza sa inchirieze o masina de transport specializata, astfel incat distributia sa se realizeze cu precadere catre consumatorii finali, prin forte proprii de desfacere si mai putin prin intermediul distribuitorilor.

  Pe termen lung, II isi va dezvolta strategia de marketing, indreptandu-se catre clienti din zone unde aceste produse sunt vandute la preturi mai mari decat in alte regiuni unde exista supraproductii.

  Analiza pietei tinta releva faptul ca nu vor exista riscuri si dificultati in ceea ce priveste desfacerea produselor, cererea pentru legumele obtinute in sistem clasic, pe substrat natural (sol) existand practic din abundenta pe piata.

  Analiza concurentei

  Tinand cont de faptul ca pe termen scurt intreprinderea vizeaza piata locala, si concurenta cu care se va confrunta este mai redusa, fiind constituita in principal de mici producatori locali.

  Principalii concurenti din judet ai Intreprinderii Individuale sunt:

  Nr. crt. Firma Judet 1. Ioana Rosioara PFA Buzau 2. Asociatia Familiala Familia Buzau 3. SC Fructe si Legume SRL Buzau

  Pe termen lung, vizand patrunderea si pe alte piete geografice, concurenta va deveni mai intensa, iar in acest context solicitantul isi va asigura o baza de clienti solida prin calitatea legumelor sale. O oferta de calitate atrage clienti stabili care la randul lor vor atrage clienti noi prin recomandari.

  In acelasi timp, faptul ca pe pietele mai mari concurenta este mai intensa nu reprezinta neaparat un impediment, tinand cont ca cererea pentru legume este abundenta. Cheia succesului consta in seriozitatea vanzatorului si calitatea produselor sale.

  Strategia de piata

  Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale proaspete, sub raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin implementarea acestui proiect sa se poata cultiva, depozita si comercializa legume proaspete, conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare (prospetime, calibru, forma, culoare, etc).

  Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza:

  Produsul oferirea unor produse de o calitate superioara; acest lucru va putea fi realizat prin selectarea produselor, astfel incat cele comercializate pentru consumul direct sa respecte toate standardele de produs. Produsele care nu indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se inregistreze pierderi.

  Pretul diferentierea preturilor se va realiza in functie de sezon, adica mai mari in extra sezon i adaptate la piata in perioadele de sezon. In acelasi timp, produsele de calitate superioara sau care ofera un avantaj comparativ cu concurenta (de exemplu sunt curatate, cantarite si ambalate), pot fi vandute la un pret mai mare.

  Distributia pentru asigurarea valorificarii produselor, solicitantul va apela la inchirierea unei masini de transport cu temperatura controlata. Cu ajutorul acesteia, legumele isi pastreaza proprietatile mai bine, ajungand la punctul de livrare in conditii bune.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 16 din 75

  Promovarea solicitantul isi propune sa ofere o calitate constanta astfel incat prin seriozitate si respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure o clientela fidela, persoane fizice si juridice. Atat in cazul persoanelor fizice, cat si juridice, recomandarile venite din partea unor clienti multumiti influenteaza semnificativ alegerea furnizorului si conduce la atragerea clientilor noi. In acelasi timp, este valabila si reciproca un client nemultumit se va plange la cel putin inca 10 persoane, indepartandu-le definitiv de respectivul producator.

  2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara: Obiectivele generale

  si obiectivele specifice

  Obiectivele urmarite prin

  proiect

  Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor

  EG1 Proiectul respecta: conformitatea cu obiectivul general al msurii: cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare a) i cu cel puin unul

  din obiectivele specifice:

  Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea unei sere de legume moderne, realizata cu o tehnologie performanta, echipata cu sisteme adecvate de incalzire, ventilare, sisteme de irigatii prin picurare, iluminat corespunzator care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori:

  o Obtinerea unei productii ridicate: 2,5-3 kg/mp/ciclu la tomate, 5-6 kg/mp/ciclu la castraveti si 12 plante/mp/ciclu la salata verde (productivitatea/mp/ciclu variaza in functie de soiul de legume cultivat);

  o Obtinerea unor randamente de productie sporita, produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate superioara a produselor, va fi posibila ca urmare a adoptarii unei solutii de cultivare in spatii protejate si achizitionarii de echipamente performante: sistem de incalzire a serei, sisteme de irigatii, etc.

  o Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca - in acest sens intreprinderea individuala va crea un loc de munca.

  o Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare - in cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma i culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare i prezentare) ale acestora.

  o Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc i standarde de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in funcie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 17 din 75

  a) Introducerea i dezvoltarea de

  tehnologii i procedee

  noi, diversificarea

  produciei, ajustarea

  profilului, nivelului i

  calitii produciei la

  cerinele pieei inclusiv

  a celei ecologice,

  precum i producerea

  i utilizarea de energie

  din surse regenerabile;

  Popescu Iulian Intreprindere Individuala va aplica in sera de legume tehnologii si procedee noi prin folosirea de frontoane placate cu policarbonat special proiectate pentru a prelua vantul foarte puternic;

  o Instalatiile si echipamentele noi prevazute in fluxul tehnologic (sistem de incalzire cu generatoare de aer cald, sistem de irigatii prin picurare, sistem de irigare prin microaspersie, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie, etc) vor asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune;

  o In urma implementarii proiectului, solicitantul va avea posibilitatea de a-si asigura valorificarea oportunitatilor de pe piata, prin diversificarea productiei in functie de tendintele previzionate ale pietei: cultivarea de salata verde, patrunjel, ceapa verde, etc.;

  o Datorita sistemului de incalzire a serei, intreprinderea individuala va putea comercializa legume in acea perioada a anului (lunile decembriemartie) caracterizata de existenta unei oferte reduse de produse proaspete.

  b) Adaptarea exploataiilor la

  standardele comunitare;

  Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin achizitionarea de echipamente si instalatii nepoluante, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare si procesare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel: o o Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare:

  umiditatea aerului, dirijarea temperaturii, aerisirea, irigarea si fertirigarea, protectia plantelor impotriva daunatorilor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a achizitionarii sistemelor de ventilatie de recirculare a aerului, de incalzire, sisteme performante de irigatii, sisteme de umbrire si antiinsecte, etc);

  o Vor fi respectate conditiile de depozitare, manipulare si pastrare a legumelor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a amenajarii unui spatiu de depozitare dotat cu cantar si transpaleti manuali).

  c) Creterea veniturilor exploataiilor

  agricole sprijinite;

  Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de infiintare a serei de legume ce va conduce la diversificarea activitatii intreprinderii, ca urmare a infiintarii noii capacitati de productie. Veniturile estimate de intreprinderea individuala in perioada de functionare se regasesc in urmatorul tabel:

  Anul 1 lei

  Anul 2 lei

  Anul 3 lei

  Anul 4 lei

  Anul 5 lei

  134.400 134.400 134.400 134.400 134.400

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 18 din 75

  Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale se va prezenta sub forma tabelara:

  Obiectivele generale si obiectivele specifice

  Obiectivele urmarite prin

  proiect

  Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

  EG2 - Proiectul s fie n acord cu: a) potenialul agricol al zonei20 i b) s demonstreze mbuntirea performanei generale a exploataiei agricole la data drii n exploatare a investiiei:

  a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu potentialul agricol al zonei, legumele cultivate de Popescu Iulian Intreprindere Individuala corespund zonei cu potential ridicat. b) Prin implementarea investitiei se va inregistra obtinerea unor produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate sporita, ceea ce semnifica imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole.

  Obiective tehnice: - achiziia de tractoare, combine, maini, utilaje, echipamente etc, care determin creterea productivitii muncii, mbuntirea calitii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, mbuntirea condiiilor de lucru; - construirea i/sau modernizarea cldirilor operaionale care conduc la asigurarea conformitii cu standardele comunitare; - diversificarea produciei n funcie de cerinele pieei, realizarea de noi produse i introducerea de noi tehnologii .

  Obiective economico-financiare: - reducerea costurilor de producie i creterea rentabilitii economice a exploataiei agricole; - creterea valorii adugate brute (VAB ) a exploataiei agricole.

  Prin proiect vor fi achizitionate utilaje de manipulare a laditelor cu legume (transpaleti), un cantar pentru cantarirea produselor, doua motosape pentru pregatirea terenului de cultivare, care implicit vor duce la cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, imbunatatirea conditiilor de lucru.

  Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime recomandata, ventilare cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90 km/h si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna).

  Nu este cazul. La infiintarea culturilor de tomate se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt, si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.

  Nu este cazul.

  d) Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau ai altor forme asociative n vederea ncurajrii fenomenului de asociere.

  Nu este cazul

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 19 din 75

  Obiectivele generale si obiectivele specifice

  Obiectivele urmarite prin

  proiect

  Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

  - creterea viabilitii economice. Obiective de mediu - reducerea emisiilor duntoare cu efect de ser i o mai bun gestionare a deeurilor rezultate din activitatea de producie; - reducerea emisiilor de amoniac (i a altor gaze), n special n exploataiile de cretere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igien i de bunstare a animalelor; - asigurarea respectrii cerinelor fitosanitare, ecologice etc.;

  - creterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabil i mbuntirea eficacitii folosirii acestora.

  Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, data de diversificarea activitatii si orientarea spre legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa obtina costuri de operare cat mai bune. Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei. Nu este cazul. Nu este cazul Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie. Nu este cazul

  * In ceea ce priveste obiectivele economico financiare privind reducerea costurilor de producie i creterea rentabilitii economice a exploataiei agricole; creterea valorii adugate brute (VAB) a exploataiei agricole in cazul in care prin realizarea investitiei se urmareste indeplinirea acestora este necesar sa descrieti strategia de indeplinire a acestor obiective. * In vederea indeplinirii obiectivelor de mediu cheltuielile aferente vor fi cuprinse in bugetul indicativ si se refera la investitii impuse prin documentele eliberate de catre autoritatile competente de mediu.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 20 din 75

  3. Date tehnice ale investitiei

  3.1 Date generale 3.1.1 Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investitiei, suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare Investitia va fi amplasata in regiunea 2 Sud-Est, judetul Buzau, localitatea Maracineni.

  Terenul pe care va fi amplasata investitia, in suprafata de 2.000 mp, este situat in extravilanul localitatii Maracineni, este proprietatea Popescu Iulian Intreprinderii Individuale.

  Folosinta actuala a terenului (cf. C.U) este teren arabil.

  Destinatia terenului (cf. C.U) este: Infiintare ferma de legume in spatii protejate.

  3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune Constructia se va amplasa pe un teren fara declivitati majore. Amplasarea obiectelor pe planul general va respecta in principiu amplasarea propusa in plansa A1-Plan general.

  Geomorfologic. Amplasamentul cercetat este situat in zona inalta de campie, la intersectia cu zona de trecere de la lunca la campia inalta.

  Geologic terenul este constituit din depozite cuaternare de natura eoliana (prafuri argiloase leossoide) si aluvionara (prafuri, argile, nisipuri).

  Hidrogeologic amplasamentul studiat se caracterizeaza prin prezenta unei panze de apa subterana, cantonata la adancimi cca. 6,50 m fata de cota terenului (din fantanile din zona).

  Seismic, comuna Maracineni prezinta gradul VIII de intensitate seismica, conform STAS 11100/1/1993, o perioada de colt de Tc = 1,0 sec si o acceleratie orizontala de ag = 0,24g, pentru o perioada IMR = 100 ani, conform Cod de proiectare seismica Partea I Prevederi de proiectare pentru cladiri indicativ P-100-1/2006.

  Adancimea limita de inghet, pentru comuna Maracineni este de 1,00 m, conform STAS 6054/1977.

  3.2 Caracteristicile principale ale construciilor

  Investitia propusa se imparte in 3 obiecte principale, astfel:

  OBIECTUL 1- SERA

  OBIECTUL 2- ANEXA DEPOZITARE

  OBIECTUL 3- PLATFORME AUTO PIETRIS

  La acestea se adauga:

  RETELE EXTERIOARE

  AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 21 din 75

  3.2.1 Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul construit

  Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR Ferma de legume in spatiu protejat intruneste urmatoarele suprafete:

  Denumire Suprafata (mp) Suprafata teren 2.000 mp Suprafata construita sera 1.000 mp Suprafata construita anexa depozitare 37,45 mp Total suprafata construita 1.037,45 mp Total suprafata construita desfasurata 1.037,45 mp

  OBIECTUL 1- SERA

  Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile de 10,00 m Travei: 25 travei, cu dimensiunea de 2,00 m Suprafata construita la sol: 1.000,00 mp Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 1.000,00 mp Suprafata utila totala interioara supraterana: 1.000,00 mp, din care:

  Suprafata utila parter: 1000,00 mp Regim de inaltime: Parter Inaltimea maxima la coama: +4.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m) Inaltimea minima la cornisa: +2.35 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m) Inaltime utila parter : minim 2.35 m maxim 4.00 m Volum construit: 3.650,00 mc

  OBIECTUL 2 - ANEXA DEPOZITARE

  Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile: 2,50 m Travei: 4 travei, cu dimensiunea de 2,25 m si 2,50 m Suprafata construita la sol: 37,45 mp Suprafata construita desfasurata (supraterana): 37,45 mp Suprafata utila totala interioara supraterana: 31,95 mp, din care:

  o Suprafata utila parter: 31,95 mp; Regim de inaltime: Parter Inaltimea max. la coama: +3.50m fata de terenul amenajat (+/-0.00m) Inaltimea min. la cornisa: +2.70 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m) Inaltime utila Parter: minim 2.50 m Volum construit: 130,00 mc

  3.2.2 Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare Alimentare cu energie electrica: Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul electric T.E.G.

  Cablu CYYF 5x10 mmp Cantitate 10 ml

  Alimentare cu apa: Se propune nfiinarea unui put forat de adancime 30 m pentru asigurarea apei.

  Tub din PVC-KG, D=110 mm Cantitate 8 ml

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 22 din 75

  Energie termica: Se va prevedea o instalaie de nclzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97, incalzirea spatiilor realizandu-se cu radiatoare din otel.

  Evacuare ape uzate: Se propune infiintarea unei fose septice ecologice cu o capacitate de 750 l. Aceasta se afla la o distanta minima de 10 m fata de toate obiectivele protejate in conformitate cu ordinul MS nr. 536/1997. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre fosa septica ecologica. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va evacua apele de la invelitoare. Teava PEHD Dn=25 mm Cantitate 18 ml

  3.3 Structura constructiv

  Descrierea constructiva a serei de legume

  Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime recomandata, ventilare cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90 km/h si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna).

  Fatadele sunt placate cu policarbonat 6 mm pentru a asigura rezistenta la solicitarile mecanice accidentale. Acestea sunt special proiectate pentru a prelua vantul foarte puternic. Acestea se pot acoperi optional si cu folie triplustratificata sau in sistem de folie debla cu perna de aer.

  Pentru acces in sera se monteaza o usa simplu sau dublu glisanta cu o inaltime de 2,30 m si o latime cuprinsa intre 1,50 m-3,94 m. Partea laterala este prevazuta cu deschidere prin roluire pentru ventilare, cu comanda manuala sau automatizata. In cazul in care nu este necesara ventilarea laterala, se monteaza folie dubla pe partile laterale sau policarbonat 6 mm.

  In cazul ventilarii laterale, pe toata lungimea serei, partile laterale se vor acoperi cu policarbonat la nivelul solului si folie triplustratificata, cu protectie IR, UV, EVA, grosime folie 200 nm. Partea superioara este acoperita cu folie dubla inflata si anume 2 randuri de folie cu o perna izolatoare de 15-20 cm de aer cu protectie IR,UV, EVA, grosime 200 nm.

  Conditii generale structura: sera modulara cu o latime de 20 m din 2 module de 10 m deschidere si o lungime de 50 m inaltimea la jgheab: 2,35 m inaltimea la coama: 4,00 m suprafata acoperita: 1.000 mp altitudine de la nivelul marii: 100 m factor de altitudine zapada: 1.0 factor de altitudine vant: 1.2 factor de referinta incarcare zapada: 1.0 corespunzator pentru o incarcare de 90 kg/mp+25kg/mp moment maxim admisibil de incarcare zapada: 1116 Nm factor de referinta incarcare vant: 1.2 corespunzator pentru rafale cu o viteza a vantului

  de 90 km/h moment maxim admisibil pentru incarcare vant: 3922 Nm structura metalica din teava rotunda otel E260 diametru 60 mm, protectie de acoperire

  zincare Sendzimir 275 zinc/mp. Avantajele peretelui cu folie dubla inflata sunt urmtoarele :

  Avantaj termic: peretele gonflabil permite ctiguri de temperatur la fel de bine n perioada rece ca i n perioada cald, diminund astfel efectul de stres termic asupra culturii. In perioada rece peretele dublu poate salva aprox. +10 grade Celsius fata de temperatura exterioara;

  Avantajul luminii: peretele dublu, cu perna compacta de aer, favorizeaz difuziunea de lumin si are un coeficient de transmisie ridicat, 90%;

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 23 din 75

  Avantajul mecanic: peretele dublu, prin perna de aer dntre cele dou folii diminueaza efectul de uzur mecanic datorat vntului i amelioreaz astfel longevitatea foliei.

  Modulele serei sunt echipate cu o deschidere continu pe 3 metri pe fiecare modul, in partea superioara (in functie de parametri de ventilare). Deschiderea are aproximativ 60 si realizeaza o ventilare a aerului maxima i foarte eficienta. Comanda este prin cremalier la fiecare 2 m i arbore de transmisie antrenat printr-un motoreductor pe fiecare linie. Conditii generale fixare la sol:

  fixare la sol prin cuzineti de beton; fixarea la sol este realizat prin picioare telescopice; fixarea se poate de asemenea realiza cu picioare cu fixare in pardoseala/centura de beton.

  Descrierea constructiva a anexei de depozitare

  Sistemul constructiv:

  platforma si fundatii beton inchideri perimetrale: pereti tip sandwich, 2 placi de OSB cu termoizolatie vata minerala grosime 10 cm si vopsea acrilica de exterior compartimentari interioare: pereti OSB cu vata minerala plafon panouri gips-carton tamplarie PVC alb cu geam termoizolant usi interioare PVC sarpanta lemn invelitoare tigla bituminoasa pardoseli gresie antiderapanta tapet PVC pentru grupul sanitar Inaltimea la coama: + 3,50m Inaltimea la cornisa: + 2,70 m Inaltimea libera utila: 2.50m

  Structura functionala:

  Functiune Inaltime utila (m) Suprafata Utila (mp)

  Finisaj pardoseala

  Finisaj pereti

  Finisaj tavan

  Birou tehnolog 2.50 8.35 Gresie antiderapanta OSB Gips-carton

  Grup sanitar 2.50 2.95 Gresie antiderapanta OSB Gips-carton

  Depozitare 2.50 20.65 Gresie antiderapanta OSB Gips-carton

  TOTAL suprafata - 31.95 - - -

  Fundatiile sunt de tipul talpi continue armate, asezate pe doua directii ortogonale, formate dintr-un bloc de beton slab armat la partea inferioara C12/15 si grinzi din beton armat C20/25.

  Partea inferioara a fundatiilor se gaseste la -1.25 m fata de cota 0 a centrului, asigurandu-se patrunderea minim 20 cm in terenul bun de fundare. Sapatura se va realiza manual sau mecanizat in functie de disponibilitati.

  Suprastructura constructiei este realizata dintr-un sistem in cadre cu stalpi, pane si capriori din lemn, dispusi dupa 2 directii principale ortogonale. Dimensiunile si modul de realizare si armare a elementelor cadrelor, stalpi, pane si capriori, au rezultat in urma dimensionarii structurii in conformitate cu normele, standardele si normativele in vigoare. Sistemul spatial a fost calculat, dimensionat si conceput astfel incat sa poata prelua eforturile care apar in structura in timpul exploatarii normale sau pe durata actiunii unor incarcari exceptionale (in Romania cea mai uzuala este seismul) cu un anumit grad de siguranta.

  Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte normative:

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 24 din 75

  o Normativ N112-04 pentru calculul si alcatuirea fundatiilor; o SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor de beton; o Normativul P100-96 pentru seism. o NP005-96-Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn.

  Descrierea constructiva a platformei auto

  Carosabilul din cadrul incintei va fi realizat din balast compactat - pietris. Minim 30% din suprafata totala a terenului va fi rezervata spatiilor verzi.

  Descrierea constructiva a amenajarilor pentru protectia mediului Sunt incluse lucrarile pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor: plantare copaci, reamenajare de spatii verzi si evacuarea tuturor deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructie.

  3.4 Principalele utilaje de dotare a constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare, etc) Principalele utilaje din dotarea serei sunt urmatoarele:

  Sistemul de irigare prin picurare.

  Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm

  Picuratorii sunt amplasati la 20 cm distanta / debit de 1,0 l/ora/picurator.

  Sisteme de umbrire, antiinsecte, folie de acoperire sol

  Sisteme de umbrire manuale, pentru toate culturile, ecrane de salvarea energiei, plase antiinsecte si diverse tipuri de folii pentru acoperirea solului;

  ecranul termic si de umbrire este executat pe zone separate;

  tipul ecranului propus este PH 55 cu urmatoarele caracteristici:

  o umbrire 55% o coeficient termic 65% o actionarea ecranului energetic este executata prin motoare ST-RW 403/400V trifazic

  Sisteme de ventilare

  Ventilatoare profesionale de recirculare a aerului - 2 bucati.

  o actionare prin controler programabil cu termostat sau in trepte utile atat iarna pentru reducerea condensului, cat si vara pentru circularea aerului in sera;

  o alimentare 230V, 50Hz, 1,1A / putere maxima 0,23Kw - 1400rpm / greutate 11kg; o debit de aer 5050 mc/h.

  Principalele utilaje din dotarea anexei de depozitare sunt urmatoarele:

  Tablou electric 9 circuite

  o intrerupator general 32A/30mA (10A iluminat 1 circuit; 16 A prize) o 7 circuite(16 A rezerva 1 circuit) cutie cofret aparent o proiectoare 350W cu halogen

  Boiler Electric 30 l o Putere electrica boiler: 1.5 [kW] o Plaja de temperatura: 10-65 [C]

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 25 din 75

  o Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65C: 0.56 [kWh/24h] o Putere consumata pentru a produce apa la 65 C: 1.9 [ kWh] o Timp de incalzire pana la 40C (dt=25C): 0.6 [h] o Timp de incalzire pana la 65C: 1.3 [h]

  Convector electric 500 W o Putere convector electric: 500 W o Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz

  Convector electric 1500 W o Putere convector electric: 1500 W o Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz

  Principalele utilaje din dotarea retelelor exterioare sunt urmatoarele:

  Hidrofor 24 l o Debit (mc/h): 2.90 o Capacitate rezervor (l): 24 o Presiune maxima de lucru (bar): 6 o Tip motor: electric o Adancimea maxima de aspiratie (m): 30 o Putere motor (kw): 0.75 o Tensiune alimentare (V): 230

  Pompa Submersibila 950 W o Debit (mc/h): 2.40 o Putere motor (kw): 0.50 o Tensiune alimentare (V): 230 o Putere electrica consumata (W): 950

  Vas Tampon 500 litri o volum apa: 500 litri

  Fosa Septica Ecologica 3-4 persoane (canalizare)

  o volum total [l]: 750

  3.5 Instalaii aferente construciilor Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap, canalizare etc. Instalatii sanitare

  Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 25-30 m, conform normelor in vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate.

  Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un vas tampon 1500 l. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o statie de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxima 45mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor de instalatii.

  Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata subteran pe spatiul verde, sub adancimea de inghet si este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate (PEHD) cu diametrul nominal de 25 mm pozata pe pat de nisip.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 26 din 75

  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric propriu pozitionat la P02 Grup Sanitar. Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica boiler 1,50 kW, presiune maxima de lucru 0,6 Mpa, plaja de temperatura 10-65 gr.C, consum mediu pentru a mentine temperatura de 65 gr.C: 0.56 kWh/24h, putere consumata pentru a produce apa la 65 gr.C 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 gr.C 1.3 h, inaltime boiler electric 610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R 100 mm. Masa boiler electri 19 kg. Coloanele de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate de acces la robineti de inchidere.

  Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana separata pentru grupul sanitar. Apele pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea deversare libera.

  Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe si etansate cu garnituri de cauciuc.

  Colectarea apelor menajere se face prin intermediul unui camin de canalizare catre fosa septica ecologica de canalizare menajera.

  Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi prevazute cu caciula de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se face cu coliere de otel si mansoane de cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut cate o piesa de curatire cu capac de vizitare in ghenele de instalatii de la Anexa.

  In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete sferice de separatie 20. Instalaiile se vor executa din:

  o evi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda; o evi si piese de legtura din polipropilena de canalizare; o baterii amestectoare cu monocomanda stative pentru lavoare; o robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic; o robinete de reglaj de colt, cu ventil; o robinete de reinere cu ventil si mufe.

  Conductele se vor susine de elementele de rezistenta cu supori si bride tip MUPRO, HILTI sau similar.

  Instalatii termice

  Se va prevedea o instalaie de nclzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.

  Instalaia de nclzire in cladire este compus din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize electrice 220V.

  Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si termostat reglabil care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si creeaza confort acceptabil.

  Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare electrice - convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt estetice si au o functie speciala pentru curatire usoara.

  Calculul necesarului de caldura:

  Denumire incapere Dimensiuni Putere instalata [W] Tip

  Ane

  xa

  Birou tehnolog 620/105/400 1.500 Convector Electric

  Grup Sanitar 430/105/400 500 Convector Electric

  Depozitare 620/105/400 620/105/400 3.000 Convector

  Electric

  - 5.000 -

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 27 din 75

  In urma realizarii calculului a rezultat o sarcin total de nclzire de 5 kW, cu convectoare termoelectrice.

  Instalatii electrice

  Instalatii de iluminat artificial

  Se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 300 lx, 500 lx, cu un minim de 150 lx, factorul de uniformitate fiind de 1 / 40.

  Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 i asigurat de lmpile cu temperatur de culoare ntre 4.500 6.500 K.

  La grupul sanitar se vor monta corpuri de iluminat fluorescente, etanse, avnd grad de protecie minim IP 54, iar n birou si zona de depozitare se vor monta corpuri cu protecie adecvat. Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor montate ingropat in pereti, la intrarile in incaperi.

  Instalaiile noi de iluminat vor urmri, n principiu, traseele cele mai scurte, cu modificrile de rigoare n locurile unde ncperile nu permit acest lucru.

  Instalaiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat n PVC de tip CYYF 1,5 mmp trase n tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm ngropate n ziduri sau n planeu, n cazul corpurilor de iluminat i al trecerilor, conform detaliilor din plane.

  Tuburile orizontale aferente instalaiilor de iluminat se vor poza ngropat la circa 20 cm sub nivelul planeului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de iluminat trebuie s suporte, fr a suferi deformri, o greutate egal cu de cinci ori greutatea corpului de iluminat ce urmeaz a fi suspendat, dar cel putin 10 kg.

  Aparatele de comutaie pentru instalaiile de iluminat vor fi de bun calitate, i se vor fixa n doze noi cu holtzuruburi prinse n rama metalic a aparatelor i acoperite de masca din material plastic izolant.

  Instalatii de prize

  Protecia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protecie de 16A, iar toate prizele vor avea obligatoriu contact de mpmntare. Vor fi prevzute prize normale, precum i prize cu circuite i trasee separate i individuale pentru aer conditionat, etc. care se vor monta conform cerinelor specifice.

  Canalizare exterioara. Ape meteorice

  Sapatura pentru canalizare 110125 mm se va executa pe o latime a transeii de pana la 1.00 m si malurile vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal.

  Sapatura pentru caminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1,30 x 1,30 m; pentru guri de scurgere sapatura va avea dimensiunile 1.2x1.2x2 m, iar pentru ramificatii si racordul gurii de scurgere latimea transeii este de 0.8 m.

  Sapaturile se vor executa mecanizat pe 1,0 m adancime de la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a sapaturii. Canalizarea proiectata se va executa cu tuburi prefabricate din PVC - KG cu mufa si garnitura.

  Pozarea tuburilor si montarea caminelor nu se face decat dupa evacuarea apelor provenite accidental din ploi sau infiltratii.

  3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate

  Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua edilitara existenta.

  Alimentare cu apa. In prezent nu exista retea de alimentare cu apa, in acest scop s-a prevazut realizarea unui put forat dotat cu hidrofor si sistem de pompare.

  Alimentare cu energie termica. In prezent nu exista retea de alimentare cu gaz, energia termica in spatiile tehnice va fi asigurata cu ajutorul unui boiler, in sera a fost prevazuta o centrala termica care functioneaza cu combustibil mixt (lemne si peleti).

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 28 din 75

  Accesul se face pe drum de exploatare, pe latura de VEST a terenului.

  Canalizare. Pentru evacuarea apelor uzate a fost prevazuta o fosa septica.

  3.7 Avize i acorduri Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind: - certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit legii; - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale.

  Certificat de urbanism eliberat de Primaria Comunei Maracineni, Judetul Buzau Notificarea eliberata de Directia Sanitar Veterinara Buzau Notificarea eliberata de Directia de Sanatate Publica Buzau Decizia etapei de incadrare eliberata de Agenia pentru Protectia Mediului Buzau.

  3.8 Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/ dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor /echipamentelor tehnologice /echipamentelor de transport/dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizand formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

  Nr. crt

  Denumire/Tip utilaj/echipament

  Numar bucati/set

  Valoare fara TVA LEI

  TVA LEI

  Total cu TVA LEI

  Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 1. Sistem de irigatii 1 7.807 1.874 9.680 2. Sistem de ventilatie 1 3.253 781 4.033 3. Sisteme de incalzire 1 43.370 10.409 53.779

  Total Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 54.429 13.063 67.492

  Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 1. Motosapa 2 1.952 468 2.420 2. Transpalet manual 2 2.169 520 2.689

  Total Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.120 989 5.109

  Dotari 1. Cantar 1 2.169 520 2.689

  Total Dotari 2.169 520 2.689 TOTAL 60.718 14.572 75.290

  Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice:

  Sistem de irigare

  Caracteristici tehnice: o Sistem de irigare prin picurare o Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm o Picuratorii sunt amplasati la 20 cm distanta / debit de 1,0 l/ora/picurator.

  Sistem de ventilatie

  Caracteristici tehnice: o Ventilatoare profesionale de recirculare a aerului o Alimentare 230 V, putere 0,20 0,30 kw o Debit de aer 5.050 mc/h.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 29 din 75

  Sistem de incalzire Caracteristici tehnice:

  o Doua incalzitoare de 279 kW, respectiv 66 kW o Combustibil mixt (lemn + peleti)

  Motosapa

  Caracteristici tehnice: o Capacitate motor: 5-6 CP

  Transpalet manual

  Caracteristici tehnice: o Ridicare manuala o Capacitate maxima de ridicare 1 to

  Cantar

  Caracteristici tehnice: o Capacitate 300 500 kg

  Descrierea fluxului tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de 5 ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

  Descrierea fluxului tehnologic Proiectul prezent urmareste construirea unei sere de legume utilizand tehnologii performante de cultivare, astfel incat la finalizarea investitiei unitatea sa respecte principiile HACCP de obtinere a unor produse sigure pentru consumatori si sa obtina produse de inalta calitate, competitive pe piata interna. Produsele care fac obiectul proiectului sunt urmatoarele: tomate, castraveti si salata verde.

  Principalele faze tehnologice pentru cultura de tomate:

  1. Asigurarea materialului biologic (rasad)

  Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.

  La infiintarea culturii de tomate in sera, se vor folosi numai rasaduri obtinute din seminte autorizate, care garanteaza autenticitatea hibrizilor. Norma de samanta este in medie de 250 g pentru un ha de sera.

  Specia legumicola

  Inaltimea (cm)

  Nr. de frunze (buc)

  Diametrul la colet (mm)

  Inflorescente (buc)

  Grd. de dispersare a

  radacinilor (%)

  Varsta optima (zile)

  Tomate 14 - 20 8 - 10 6 - 8 1 80 - 90 45 - 65

  2. Pregatirea pentru plantare

  Pregatirea spatiului de cultura consta in: dezinfectarea solului si constructiei, infiintarea sistemului de sustinere, etansarea spatiului de cultura, fertilizarea de baza a solului, afanarea solului pentru plantare.

  Pragatirea rasadurilor: tratarea rasadurilor inainte de scoaterea din sera inmultitor, udarea corespunzatoare, adaptarea la temperatura din sera.

  3. Infiintarea culturilor

  Pentru infiintarea culturii de tomate in sera se va avea in vedere: epoca de infiintare, schema de plantare si desimea culturii.

  In sera, unde exista conditii pentru asigurarea temperaturii optime, plantarea se poate efectua inca din cursul iernii, respectiv incepand cu ultima decada a lunii decembrie. Plantarea se poate esalona de regula pana la mijlocul lunii martie.

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 30 din 75

  Nu este oportuna plantarea foarte intarziata la culturile incalzite deoarece se reduce proportional si productia timpurie, existand riscul ca pretul mediu de desfacere sa fie sub pretul de cost.

  Cultura in sere

  Epoca de plantare

  Desimea plante/mp

  Nr. de inflorescnte

  /planta

  Nr. de inflorescente

  /mp

  Perioada de

  recoltare

  Recolta Kg/mp

  Ciclul I 1 ian. 15 feb. 2,4 2,7 10 ....12 26....30 IV - VII 8....10

  Ciclul II 15 iul. 30 iul. 3,0 3,3 6.....8 21.....23 IX-XII 5.....7

  4. Lucrari de ingrijire Lucrari generale

  Asigurarea si mentinerea desimii culturii se face prin completarea golurilor, in urmatoarele 15 zile dupa plantare cu rasad de rezerva.

  Sustinerea plantelor. In acest scop se va infiinta spalierul format din sarme intinse orizontal, cate una pentru fiecare rand de plante.

  Musuroirea plantelor cu sol din sera, la 20-30 zile de la plantare, pentru favorizarea cresterii radacinilor adventive.

  Afanarea superficiala a solului se efectueaza in sere in mod repetat, si numai daca este necesar, pentru aerisirea solului si combaterea buruienilor.

  Mulcirea solului se aplica pe randul de plante sau pe toata suprafata , la circa 40-45 zile de la plantare, cu materiale vegetale (paie) sau folie din mase plastice.

  Irigarea are ca obiectiv asigurarea umiditatii constante in sol, la nivel de 65-75% pana la legarea fructelor si 75-85% in perioada de formare si crestere a fructelor. Norma de udare variaza de la 8-20 litri/mp in primele luni de la plantare, la 25-30 de litri/mp in perioada de recoltare.

  Fertilizarea. Fertilizarea culturii de tomate se va realiza pe toata perioada culturii, raportul intre principalele elemente nutritive (macroelemente si microelemente) fiind diferit in functie de perioada de vegetatie (plantare, inflorirea inflorescentei, cresterea fructelor, inceperea recoltarii, recoltarea intensa, declinul culturii).

  La inceputul culturii se pune un accent mai mare pe continutul de fosfor si potasiu. Ulterior, raportul acestor 2 elemente cu azotul scade, datorita cresterii cerintelor fata de azot. O atentie deosebita se acorda din nou potasiului in perioada recoltarii intense a fructelor, pentru asigurarea unei calitati comerciale corespunzatoare. Fertilizarea se va realiza prin introducerea elementelor nutritive in apa de irigare, operatie tehnologica denumita fertirigare.

  Lucrari speciale

  Sustinerea plantelor. In mod normal sustinerea plantelor se face pe snur din sfoara, care se leaga la capatul de baza al plantei, la circa 10 cm de nivelul substratului, iar la celalat capat se leaga de sarma orizontala, aflata la 2,00 m inaltime.

  Copilitul plantelor. Este o lucrare importanta si se executa atunci cand lastarii laterali (copilii) sunt cu o lungime de pana la 5-7 cm, faza in care se pot rupe usor cu mana. Aceasta diminuare se datoreaza concurentei pentru hrana dintre copili si inflorescentele (fructele) aflate pe tulpina.

  Defolierea. Prin aceasta lucrare se elimina frunzele moarte, ingalbenite si atacate de boli sau daunatori. Frunzele taiate vor fi evacuate in exterior, de preferinta in aceeasi zi dupa defoliere.

  Imbunatatirea legarii fructelor. Priveste valorificarea potentialului de fructificare al plantelor. Afectarea acestui potential se poate inregistra in lunile de iarna, cand cauza o constituie lumina insuficienta, temperatura scazuta (sub 150C) si umiditatea relativa a aerului foarte mare (90%), dar si in lunile de vara, atunci cand temperatura este prea ridicata (peste 300C)

 • Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

  Studiu de fezabilitate pagina 31 din 75

  si umiditatea relativa a aerului prea scazuta (sub 60%). Aceste conditii se compara cu valorile optime pentru temperatura de germinare a polenului (intre 200C si 280C) si de umiditatea relativa a aerului (60-70%).

  Limitarea cresterii in inaltime se refera la indepartarea varfului de crestere al tulpinii, de regula dupa 1-2 frunze deasupra ultimei inflorescente, atunci cand pe tulpina s-a format numarul de inflorescente utile stabilit initial. Prin intreruperea cresterii terminale, substantele elaborate de catre frunze sunt orientate pre