standardizarea 2012 web.pdf · pdf filedin 15/06/2012 pentru aprobarea procedurii privind...

Click here to load reader

Post on 20-Sep-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Standardizarea Iulie 2012 •  www.asro.ro

  ASROASRO

  Transportul maritim, pilon al comerţului

  mondial

  MEDIUL MARIN Protejarea apelor mondiale

  R e v i s t a A s o c i a ţ i e i d e S t a n d a r d i z a r e d i n R o m â n i a

  ATENŢIE, PIRAŢI! Pericol pe oceanele lumii

 • PUBLICAŢIE OFICIALĂ A ASOCIAŢIEI DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA

  COLEGIUL DE REDACŢIE

  Prof. Dr. Ing. Mircea Bejan – Universitatea

  Tehnică Cluj Napoca

  Prof. Dr. Andrei Iliescu– Universitatea de

  Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

  Prof. Dr. Ing. Nicolae Drăgulănescu –

  UP Bucureşti

  Prof. Dr. Ing. Laurentie Sofroni –

  UP Bucureşti

  Prof. Dr. Ing. Constantin Militaru –

  UP Bucureşti

  REDACŢIE

  Speranţa Stomff

  Maria Bratu

  Jeni Toma

  COPERTA ŞI TEHNOREDACTARE

  Ştefania Kraus

  Foto coperta

  Fotolia

  ASRO – Editura STANDARDIZAREA

  Str. Mendeleev 21-25

  Tel: 021/316 77 24

  Fax: 021/317 25 14

  www.asro.ro

  www.standardizarea.ro

  DIRECŢIA STANDARDIZARE

  Tel/Fax: 021/312 47 44

  DIRECŢIA PUBLICAŢII

  Redacţie – Marketing

  Tel: 021/316 99 74

  VÂNZĂRI ŞI ABONAMENTE

  Serviciul Vânzări – Abonamente

  Tel: 021/316 77 25

  Fax: 021/317 25 14; 021/312 94 88

  © Toate drepturile rezervate ASRO

  STANDARDIZAREA ASROASRO ISSN 1220-2061

  Ziua Standardizării în Petrom....................................................................1

  SR EN ISO 19011:2011, Ghid pentru auditarea sistemelor de management ����������������������������������������������������������������������� 2

  Noutăţi legislative apărute în luna iunie 2012 ....................................3

  Vehicule electrice şi hibride .......................................................................4

  Gaze medicale ................................................................................................6

  Transportul maritim, pilon al comerţului mondial ......................... 10

  Interviu cu Koji Sekimizu, secretar general al Organizaţiei Maritime Internaţionale ............................................. 11

  Legislaţie şi securitate pe oceanele lumii .......................................... 14

  Să învăţăm din greşeli! Salvarea şi protecţia la incendiu ............. 16

  Atenţie, piraţi! Pericol pe oceanele lumii ........................................... 18

  Mediul marin. Protejarea apelor mondiale ....................................... 20

  Containere. O adevărată revoluţie! ...................................................... 23

  Succesul la cârmă ...............................................................26

  ISO şi sectorul maritim .......................................................28

  Concursul ISO pentru tinerii experţi standardizare din statele în curs de dezvoltare .............29

  Ochelarii – în atenţia ISO ...................................................30

  Periuţe de dinţi manuale ...................................................31

  Raportul anual 2011 al ISO ................................................32

  Cuprins

 • STANDARDIZAREA | iulie 2012 1

  EVENIMENT

  Ziua Standardizării în Petrom 21 iunie 2012

  OMV Petrom SA, prin Centrul de excelenţă Petrom în domeniul standardizării, a dedicat ziua de 21 iunie sărbătoririi parteneriatului cu activitatea naţională de standardizare, un prilej inedit de a evidenţia rolul pe care acest demers, început în urmă cu trei ani, îl are în afacerile companiei.

  Prin urmare, pe 21 iunie, a fost organizată prima ediţie a eve- nimentului dedicat Zilei Standardizării în Petrom.

  Evenimentul a reunit, într-un cadru festiv, reprezentanţi ai autorităţilor relevante, ai mediului academic şi de afaceri, experţi de standardizare din Petrom, reprezentanţi ai ASRO. A fost o oca- zie de a sărbători parteneriatul dintre Petrom şi ASRO.

  Prezentările au fost sugestive şi au fost susţinute de către personalităţile importante ale Petrom şi ASRO.

  Doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv Petrom, a vorbit celor prezenţi despre performanţa durabilă şi creşterea economică pe termen lung a com- paniei, obiectivele strategice, rezultatele şi perspectivele parteneriatului, drumul parcurs de Petrom de la „standard taker” la „standard maker”, prin implementarea strategiei şi valorilor companiei.

  Au susţinut prezentări :

  D-l Gheorghe Ţucu – preşedinte ASRO, D-l Neil Anthony Morgan – Membru al Directoratului Petrom, Responsabil cu activitatea de Rafinare şi Marketing, D-l Mihai Berinde – Director al Departamentului Afaceri Corporative şi Conformitate, coordonatorul standardizării în Petrom, D-l Mircea Martiş – Director General ASRO,  D-na Diamanta Constantinescu – reprezentant al Diviziei Rafinare & Marketing.

  Evenimentul a fost moderat de Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae Drăgulănescu. Au fost trecute în revistă etapele importante din evoluţia parteneriatului în domeniul standardizării, rezultatele concrete şi evidente ale colaborării, ale implică-

  rii experţilor Petrom în activitatea efectivă de standardizare naţională.

  Un partener unic pentru ASRO şi extrem de implicat, Petrom este prima companie din România care reprezintă, pe deplin, un model excelent de dezvoltare prin standardizare.

  Prezentări dedicate au fost, de asemenea, susţinute în para- lel, în trei grupuri distincte, respectiv:

  Platforma Petrom de cunoaştere în domeniul  standardizării - Daniela Florea, manager Departa- ment Standardizare şi Strategii Europene, Prezentarea Infostandard – Eduard Ioan, şef Departa- ment IT ASRO şi Laurenţiu Păun, expert Standardizare Petrom, Standardizarea şi inovarea – suport pentru compani- ile din domeniul energiei - Iuliana Chilea, director Direcţia Standardizare, ASRO.

  ASRO şi-a exprimat încrederea în intensificarea parteneria- tului, pe linia deja începută, a profesionalismului şi a dialogului reciproc.

 • 2

  STANDARDIZAREA ROMÂNĂ

  De la prima ediţie a acestui stan- dard internaţional (ediţia din 2002), a fost publicat un număr mare de stan- darde de sistem management. Ca atare, există nevoia de a lua în considerare un domeniu mai larg de aplicare a auditării sistemelor de management, precum şi furnizarea de îndrumări generale.

  Astfel, domeniul de aplicare al stan- dardului a fost lărgit de la auditarea sis- temelor de management al calităţii şi de mediu, la „auditarea sistemelor de ma- nagement”, reflectând astfel concepţia actuală şi complexitatea auditării mai multor sisteme de management.

  Acest standard va ajuta organizaţi- ile să optimizeze integrarea sistemelor de management şi va facilita un singur audit pentru sisteme, reducându-se ast- fel dublarea activităţilor şi a efortului financiar.

  Standardul este destinat a fi aplicat de numeroşi potenţiali utilizatori, cum sunt:

  auditori; • organizaţii implicate în instruirea au-• ditorilor sau certificarea persoanelor; organizaţii care îşi implementează • sisteme de management; organizaţii care au nevoie să efec-• tueze audituri ale sistemelor de management din motive contrac- tuale sau de reglementare; organizaţii care au nevoie să facă • declaraţii pe propria răspundere.

  Standardul furnizează îndrumări pentru auditarea sistemelor de manage- ment şi cuprinde recomandări privind:

  principiile de auditare, care au rolul • de a face din audit un instrument eficace şi de încredere în susţinerea politicilor şi a controalelor exerci- tate de management prin furniza- rea informaţiilor pe baza cărora o organizaţie poate acţiona pentru a-şi îmbunătăţi performanţa;

  stabilirea şi coordonarea progra-• mului de audit, stabilirea obiective- lor programului de audit şi coordo- narea activităţilor de audit; planificarea şi efectuarea auditu-• lui unui sistem de management cu toate fazele lui: iniţierea auditului, pregătirea activităţilor de audit, efectuarea activităţilor de audit, pre- gătirea şi distribuirea raportului de audit, încheierea auditului, efectua- rea auditurilor de urmărire; Anexa B a standardului cuprinde îndru- mări suplimentare referitoare la pla- nificarea şi efectuarea auditului; evaluarea competenţei persoanelor • implicate în procesul de audit, in- clusiv persoana care coordonează programul de audit, auditorii şi echipele de audit.

  Comparativ cu versiunea anterioară, această ediţie a standardului adaugă conceptul de risc, introduce metoda de auditare la distanţă, consolidează pro- cesul de determinare şi de evaluare a competenţei echipei de audit şi audito- rilor individuali. De asemenea, standar- dul clarifică relaţia dintre ISO 19011 şi ISO/CEI 17021.

  Standardul cuprinde, în Anexa A, exemple de cunoştinţe şi abilităţi ale au- ditorilor, specifice pentru diverse dome- nii cum sunt: managementul siguranţei transporturilor, managementul de me- diu, managementul calităţii, manage- mentul înregistrărilor, managementul rezilienţei, securităţii, pregătirii şi con- tinuităţii, management