simboluri beton armat

of 9 /9

Click here to load reader

Upload: paul

Post on 08-Aug-2015

77 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Simboluri Beton Armat

Publicam in continuare simbolurile folosite in SRNE – uri – versiunile in limba romana pentru Eurocoduri pentru a facilita citirea articolelor din revistele AICPS in legatura cu introducerea acestor coduri. SIMBOLURI CUPRINSE IN SREN 1992-1-1-2004 ( versiunea in limba romana a EN 1992-1-1-2004 = Eurocode 2 – Proiectarea structurilor din beton armat – Partea 1-1 – Reguli generale si reguli pentru cladiri ) Simbolurile date in aceasta lista sunt organizate in prezentarea lor in ordinea urmatoare : SIMBOLURI GENERALE ( elemente beton armat ) Litere latine mari Litere latine mici Litere grecesti mici SIMBOLURI PENTRU BETON ( la elementele din beton armat ) GEOMETRIE Litere latine mari

Litere latine mici

MATERIAL STRUCTURAL ( elemente caracteristice) Litere latine mari Litere latine mici Litere grecesti mici CALCUL – SECTIUNI ELEMENTE BETON ARMAT Litere latine mari Litere latine mici Litere grecesti mici SIMBOLURI PENTRU ARMATURA ( otel beton ) GEOMETRIE Litere latine mari

Litere grecesti mici MATERIAL STRUCTURAL ( elemente caracteristice) Litere latine mari Litere latine mici CALCUL - SECTIUNI ELEMENTE BETON ARMAT Litere grecesti mici

Page 2: Simboluri Beton Armat

NOTA : Notatiile se bazeaza pe standardul ISO 3898 : 1987 Ca unitati de masura (F si L) se utilizeaza unitatile din Sistemul

International, ISO 1000 * eforturi si incarcari kN, kN/m, kN/m2

* masa kg, t * masa specifica (densitate) kg/m3, t/m3 * greutate specifica kN/m3 * eforturi unitare, rezistente N/mm2 (MPa), kN/m2 (kPa) * momente (incovoiere, torsiune,etc ) kNm * acceleratii m/s2

Page 3: Simboluri Beton Armat

SIMBOLURI GENERALE ( sectiuni beton armat ) Litere latine mari A - actiune accidentala ; aria sectiunii transversale DEd - indice de degradare datorita oboselii E - efectul al actiunilor ECH - echilibru static F - actiune Fd - valoarea de calcul a unei actiuni Fk - valoarea caracteristica a unei actiuni Gk - valoarea caracteristica a unei actiuni permanente L (L) - lungime M (F*L) - moment incovoietor MEd (F*L) - valoarea de calcul a momentului incovoietor aplicat N (F) - forta axiala NEd (F) - valoarea de calcul a fortei axiale (intindere sau

compresiune) aplicate Qk - valoarea caracteristica a unei actiuni variabile Qfat - valoarea caracteristica a incarcarii de oboseala R (F/L2) - rezistenta S - eforturi si momente interne (solicitari) ; moment static SLS - stare limita de serviciu T (F*L) - moment de torsiune TEd (F*L) - valoarea de calcul a momentului de torsiune aplicat SLU - stare limita ultima V - forta taietoare VEd - valoarea de calcul a fortei taietoare aplicate Litere latine mici a (L) - distanta ; data geometrica ∆a - toleranta pentru datele geometrice d (L) - diametru ; adancime d (L) - inaltime utila a unei sectiuni transversale e (L) - excentricitate k - coeficient, factor l (L) - lungime ; deschidere m () - masa r (L) - raza t () - moment de timp considerat ; grosime u,v,w (L) - componentele deplasarii unui punct x,y,z (L) - coordonate

Page 4: Simboluri Beton Armat

Litere grecesti mici α - unghi ; raport β - unghi ; raport ; coeficient γ - coeficient partial γA - coeficient partial pentru actiunile accidentale A γF - coeficient partial pentru actiunile F γF,fat - coeficient partial pentru actiunile de oboseala γG - coeficient partial pentru actiunile permanente G γM - coeficient partial pentru proprietatea unui material, care

tine seama de incertitudinea asupra proprietatii insasi, asupra imperfectiunilor geometrice si asupra modelului de calcul utilizat

γQ - coeficient partial pentru actiunile variabile Q γf - coeficient partial pentru actiuni, care nu tine seama de

incertitudini de model γg - coeficient partial pentru actiunile permanente, care nu tine seama de incertitudini de model γm - coeficient partial pentru proprietatile unui material, numai

incertitudinile asupra proprietatii materialului fiind luate in considerare

δ - increment ; coeficient de redistributie ζ - coeficient de reducere ; coeficient de distribuire θ - unghi λ - coeficient de sveltete ν - coeficientul lui Poisson τ (F/L2) - efort unitar tangential ψ - coeficienti care definesc valorile reprezentative ale

actiunilor variabile ψ0 pentru valorile de grupare ψ1 pentru valorile frecvente ψ2 pentru valorile cvasipermanente

Page 5: Simboluri Beton Armat

SIMBOLURI PENTRU BETON ( la elementele din armat ) GEOMETRIE Litere latine mari Ac (L2) - aria sectiunii transversale de beton S (L3) - moment static I (L4) - moment de inertie al sectiunii de beton Litere latine mici a (L) - distanta ∆a (L) - toleranta pentru datele geometrice b (L) - latimea totala a unei sectiuni transversale sau latimea reala a talpii unei

grinzi in forma de T sau L bw (L) - latimea inimii grinzilor in forma de T, I sau L d (L) - diametru ; adancime ; inaltime utila a unei sectiuni transversale h (L) - inaltime ; inaltimea totala a sectiunii transversale i (L) - raza de giratie l (L) - (sau L) lungime ; deschidere r (L) - raza 1/r (1/L) - curbura intr-o sectiune data t (L) - grosime u (L) - perimetrul sectiunii transversale de beton a carei arie este Ac x,y,z (L) - coordonate MATERIAL STRUCTURAL ( elemente caracteristice ) Litere latine mari DEd - indice de degradare datorita oboselii Ec , Ec(28) (F/L2) - modul de elasticitate tangent in origine (la un efort σc = 0)

pentru un beton de masa volumica normala la 28 zile Ec,eff (F/L2) - modul de elasticitate efectiv al betonului Ecd (F/L2) - valoarea de calcul a modulului de elasticitate al betonului Ecm (F/L2) - modul de elasticitate secant al betonului

Page 6: Simboluri Beton Armat

Ec(t) (F/L2) - modul de elasticitate tangent in origine (σc = 0) la timpul t pentru un beton de masa volumica normala

R (F/L2) - rezistenta Litere latine mici dg ( L ) - dimensiunea nominala a agregatului fc (F/L2) - rezistenta la compresiune a betonului fcd (F/L2) - valoarea de calcul a rezistentei la compresiune a betonului fck (F/L2) - valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune a

betonului, masurata pe cilindri la 28 de zile fcm (F/L2) - valoarea medie a rezistentei la compresiune a betonului,

masurata pe cilindri fctk (F/L2) - rezistenta caracteristica la intindere directa a betonului fctm (F/L2) - valoarea medie a rezistentei la intindere directa a

betonului Litere grecesti mici ρ (F/L3) - masa volumica a betonului uscat in etuva CALCUL – SECTIUNI ELEMENTE BETON ARMAT Litere latine mari I (L4) - moment de inertie al sectiunii de beton EI (F*L2) - rigiditate la incovoiere Litere latine mici t0 - varsta betonului in momentul aplicarii incarcarii x (L) - inaltimea axei neutre z (L) - bratul de parghie al eforturilor interne

Page 7: Simboluri Beton Armat

Litere grecesti mici γc - coeficient partial pentru beton γC,fat - coeficient partial pentru oboseala betonului γM - coeficient partial pentru proprietatea unui material, care

tine seama de incertitudinea asupra proprietatii insasi, asupra imperfectiunilor geometrice si asupra modelului de calcul utilizat

γS - coeficient partial pentru armaturile betonului armat γS,fat - coeficient partial pentru armaturile betonului armat sub

incarcarea de oboseala γm - coeficient partial pentru proprietatile unui material, numai incertitudinile asupra proprietatii materialului fiind luate in

considerare εc - deformatie specifica la compresiune a betonului εc1 - deformatie specifica la compresiune a betonului

corespunzatoare efortului unitar maxim fc εcu - deformatie specifica ultima la compresiune a betonului ν - coeficientul lui Poisson ; coeficient de reducere a

rezistentei betonului fisurat la forta taietoare σc (F/L2) - efort unitar de compresiune in beton σcp (F/L2) - efort unitar de compresiune in beton datorita unei forte

axiale σcu (F/L2) - efort unitar de compresiune in beton corespunzand deformatiei ultime la compresiune εcu τ (F/L2) - efort unitar tangential φ(t,to) - coeficient de fluaj, definind fluajul intre timpii t si to, in raport cu deformatia elastica la 28 zile φ(∞,to) - valoarea finala a coeficientului de fluaj SIMBOLURI PENTRU ARMATURA ( otel beton ) GEOMETRIE Litere latine mari As (L2) - aria sectiunii armaturilor pentru beton armat As,min (L2) - aria sectiunii minime de armatura Asw (L2) - aria armaturilor transversale D (L) - diametrul dornului de indoire

Page 8: Simboluri Beton Armat

Litere grecesti mici Φ (L) - diametrul unei bare de armatura Φn (L) - diametrul echivalent al unui pachet de bare MATERIAL STRUCTURAL ( elemente caracteristice ) Litere latine mari D (L) - diametrul dornului de indoire DEd - indice de degradare datorita oboselii Es (F/L2) - valoarea de calcul a modulului de elasticitate al

armaturilor pentru beton arnmat Litere latine mici F0.2k (F/L2) - valoarea caracteristica a limitei de elasticitate

conventionala la 0.2% a armaturilor pentru beton armat ft (F/L2) - rezistenta la intindere a armaturilor pentru beton armat ftk (F/L2) - rezistenta caracteristica la intindere a armaturilor pentru

beton armat fy (F/L2) - limita de elasticitate a armaturilor pentru beton armat fyd (F/L2) - limita de elasticitate de calcul a armaturilor pentru beton

armat fyk (F/L2) - limita de elasticitate caracteristica a armaturilor pentru beton armat fywd (F/L2) - limita de elasticitate de calcul a armaturilor transversale CALCUL - SECTIUNI ELEMENTE BETON ARMAT Litere grecesti mici γM - coeficient partial pentru proprietatea unui material, care

tine seama de incertitudinea asupra proprietatii insasi, asupra imperfectiunilor geometrice si asupra modelului de calcul utilizat

γS - coeficient partial pentru armaturile betonului armat γS,fat - coeficient partial pentru armaturile betonului armat sub

incarcarea de oboseala γm - coeficient partial pentru proprietatile unui material, numai

incertitudinile asupra proprietatii materialului fiind luate in considerare

Page 9: Simboluri Beton Armat

εu - deformatia specifica a armaturilor pentru beton armat sub efort unitar maxim εuk - valoarea caracteristica a deformatiei specifice a

armaturilor pentru beton armat sub efort unitar maxim ν - coeficientul lui Poisson ρl - procentul de armare longitudinala ρw - procentul de armare transversala