set de instrumente online pentru persoanele aflate

of 68 /68
SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

Upload: vuongque

Post on 01-Feb-2017

229 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU

PERSOANELE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE

MUNCĂ

Page 2: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de

muncă

Ghid pentru facilitatori

Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului „Key Competences for All”

(Competențe cheie pentru toţi”) cu sprijinul UE prin Programul de Învățare pe tot

parcursul vieții.

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă – Ghid pentru facilitatori și traineri

realizat de către:

Interface3 a.s.b.l., Belgia

Sozialforschungsstelle Dortmund, Zentrale Wissenschaft liche Einrichtung

der TU Dortmund, Germania

Latvian Information and communication technology association (LIKTA), Letonia

Fundația EOS, România

Fundación Acción Social y Tiempo Libre ESPLAI, Spania

Dynamic Organization Thinking SL, Spania

Lasa, Marea Britanie

sub licența

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Aprobările în afara scopului acestei licențe s-ar putea să fie disponibile la

http://www.keycompetences.eu/wordpress/contact-form/.

Editare: Lasa

Grafică: LIKTA

Uniunea europeană nu este responsabilă pentru orice altă utilizare a informațiilor prezentate în acest ghid. Responsabilitatea exclusivă a acestei publicații îi revine autorului.

www.keycompetences.eu

Page 3: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

1.Introducere Acest manual vă va furniza informațiile și recomandările de care aveți nevoie pentru a acționa ca

tutore/facilitator al setului de instrumente pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de

muncă online, intitulat “Competențe cheie pentru toți.” Setul de instrumente sprijină

consolidarea competențelor cheie de bază ale adulților care doresc să-și îmbunătățească șansele

de angajare printr-o abordare alternativă de învățare (bazată pe TIC, centrată pe utilizator,

orientată pe interes).

1.1. Competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Învățarea pe tot parcursul vieții a devenit o necesitate pentru toți cetățenii. Abilităţile și

competențele trebuie dezvoltate pe tot parcursul vieții, nu numai pentru a participa pe deplin

în societate, dar și pentru a îmbunătăți capacitatea noastră de angajare în lumea locurilor de

muncă aflate în permanentă schimbare.

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului, din 18 decembrie 2006, cu privire la

competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții este un Cadru de Referință

European, care stabilește opt competențe cheie:

1. Comunicarea în limba maternă;

2. Comunicarea în limbile străine;

3. Competențe matematice și competențe de bază în domeniul științei și tehnologiei;

4. Competențe digitale;

5. Învață să înveți;

6. Competențe sociale și civice;

7. Spiritul de inițiativa și antreprenoriatul;

8. Conștientizarea culturală și exprimarea.

Competențele sunt definite ca o combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini adecvate

contextului. Competențele cheie sunt cele de care au nevoie toate persoanele pentru

împlinirea și dezvoltarea personală, cetățenia activă, includerea socială și angajarea.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf

Page 4: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

1.2. Scopurile setului de instrumente pentru “KC4All”

Setul de instrumente pentru angajare a fost elaborat de proiectul “KC4All” (Competențe cheie

pentru toţi), care urmărea îmbunătățirea competențelor cheie ale cetățenilor care

prezentau riscul de a fi excluși de pe piața forței de muncă, prin îmbunătățirea șanselor lor

de angajare prin intermediul unei abordări alternative de învățare. Această abordare este

bazată pe TIC, centrată pe utilizator și interes-orientat. Setul de instrumente și toate

materialele de învățare au fost elaborate cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul de

învățare pe tot parcursul vieții.

Scopul setului de instrumente este de a permite utilizatorilor finali să-şi dezvolte abilităţile TIC,

precum și atitudinea de a ‘învăța cum să înveți’, spiritul de inițiativă, abilităţile interpersonale și

sociale în găsirea unui loc de muncă.

Competențele cheie cărora li se adresează setul de instrumente “KC4All”:

Competențe digitale;

Învață să înveți;

Competențe sociale și civice;

Spiritul de inițiativă și antreprenoriatul.

Competențe digitale

Participanții la curs își vor dezvolta capacitatea de a folosi software-ul MS Word, MS Excel, și

MS PowerPoint; să caute, să colecteze și să proceseze informații și să le folosească într-un mod

critic și sistematic, evaluând relevanța informației pentru nevoile personale. Ei îşi vor dezvolta

abilitatea de a înțelege, produce și prezenta informații precum și capacitatea de căutare și

utilizare a serviciilor oferite prin intermediul internetului, transformând astfel procesul de

căutare a unui loc de muncă, într-unul mai concentrat și mai eficient.

Învață să înveți

Participanții la curs își vor dezvolta capacitatea de a-și organiza propriul mod de învățare, atât

individual, cât și în grup. Prin procesul de învățare se vor evidenția capacitatea de a-și

administra eficient timpul, de a rezolva probleme, de a dobândi, evalua și asimila cunoștințe

noi și de a aplica cunoștințele noi și abilităţile într-un context personal. Această atitudine

contribuie puternic la gestionarea propriului drum în carieră. Lucrul cu setul de instrumente

necesită studiu independent, autodisciplină și capacitatea de a colabora cu alți participanți,

împărtășind experiența anterioară și toate cunoștințele ce au fost acumulate. Participanții la

curs vor fi invitați să-și organizeze propriul proces de învățare, să-și evalueze munca și să ceară

sfaturi și recomandări atunci când este nevoie.

Competențe interpersonale și civice

Abilitățile interpersonale sunt necesare pentru interacțiunea efectivă între două persoane sau

în grup. Structura setului de instrumente și metodologia de instruire ar trebui să dezvolte

participanților la curs, capacitatea de a comunica constructiv, în diferite medii. Participanții la

curs sunt invitați să se exprime într-un mod constructiv și activitățile practice sunt realizate

pentru a le dezvolta abilităţile și pentru a face distincția între sfera personală și profesională.

Page 5: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Spiritul de inițiativă și antreprenoriatul

Antreprenoriatul implică asumarea răspunderii faţă de propriile acțiuni, dezvoltarea unei viziuni

strategice, stabilirea și îndeplinirea obiectivelor cu scopul de a avea succes. Setul de

instrumente are drept scop dezvoltarea următoarelor abilităţi: capacitatea de a organiza,

gestiona, comunica, evalua și de a înregistra propriile acțiuni în ceea ce privește căutarea unui

loc de muncă și angajarea. Capacitatea de a-ți identifica punctele tari și punctele slabe, de a te

evalua și a-ți asuma riscuri sunt considerate ca fiind esențiale.

KC4All este conceput ca o platformă care îi ghidează pe cei care se află în căutarea unui loc de

muncă, să aleagă o profesie și să aplice pentru un loc de muncă în domeniul ales, printr-un set

de instrumente și ateliere online structurate.

KC4All vizează utilizatorii Centrelor online, dar poate fi de asemenea utilizat și de centrele de

formare vocațională. Chiar dacă utilizatorii finali pot accesa independent acest set de

instrumente, ei vor obține mai multe informaţii din resursele prezentate, atunci când participă

într-un grup condus de un facilitator sau profesor.

Page 6: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

2. Introducere în structura și conținutul setului de

instrumente “KC4All”pentru angajare

2.1. O vedere de ansamblu asupra structurii setului de instrumente

Setul de instrumente “KC4All” privind angajarea este format din trei părți: „Alege”,

Pregătește-te” și “Aplică”. Fiecare parte are două secțiuni: Resurse Online și Ateliere Practice.

Secțiunile de Resurse Online combină sesiunile de e-learning (e-învățare), materiale

suplimentare de învățare și resurse online. Resursele online au fost selectate atent pentru

a oferi informații utile celor care îşi caută un loc de muncă și care au abilităţi TIC scăzute.

Atelierele practice au drept scop punerea în aplicare a cunoștințelor dobândite prin

activitățile practice. Atelierele de lucru se bazează pe o abordare a studiilor de caz. Inițial,

participanții se implică în activități de rezolvare a problemelor pentru o persoană fictivă,

după care aceștia aplică practic cunoștințele și abilităţile dobândite de propria persoană în

ceea ce privește căutarea unui loc de muncă.

Prima parte “Alege” ajută participanții să-și aleagă o profesie bazată pe abilităţile și

interesele lor. Acestei secțiuni i se atribuie două ateliere, primul fiind destinat să

îmbunătățească evaluarea abilităţilor iar cel de-al doilea este conceput să îmbunătățească,

capacitatea de a căuta pe internet și de a folosi software-ul MS Word.

A doua parte “Pregătește-te” oferă utilizatorilor finali resurse online și trei ateliere, care să-i

ajute în aplicarea pentru un loc de muncă, prin dezvoltarea abilităţilor TIC necesare pentru

organizarea căutării unui loc de muncă, pentru compararea posturilor vacante și pregătirea

unui CV efectiv și a unei scrisori de intenție. Această parte îmbunătățește și capacitatea de a

folosi software-ul MS Word precum și foile de calcul.

Cea de-a treia și ultima parte “Aplică”, conștientizează participanții cu privire la posibilitățile

rețelelor sociale în crearea de noi oportunități de locuri de muncă. De asemenea,

demonstrează modul în care utilizatorii pot se pot promoveze prin folosirea instrumentelor

web 2.0 și software-ului de prezentare.

Page 7: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Schema structurii setului de instrumente KC4All

Toolkit

KC4All

Secțiunea 2

Pregătește-te!

Secţiunea 3 -

Aplică!

Ateliere practice

Secțiunea 1 –

Alege!

Resurse

online

Ateliere practice

Resurse

online

Ateliere practice

Resurse

online

1. Învățați mai multe despre propria

persoană

2. Explorați toate posibilitățile

3. Un curs de formare? De ce nu?

4. Legislația muncii; drepturi și

responsabilități

W 1: De la evaluarea competenţelor la consiliere, orientare și formare

W 2: O vânătoare de comori!

1. Orientări generale sau specifice?

2. Informaţia este puterea!

3. Organizaţi-vă căutarea

4. CV-ul dvs.= instrument de marketing

5. Scrisoarea dvs. de intenţie = primul anunţ

W 1: Anunţuri cu locuri de muncă vacante

W 2: Căutarea locurilor de muncă

W 3: Pregătirea unui CV

1. Identitatea dvs. digitală vă poate ajuta să

găsiţi un loc de muncă

2. Arta de a vorbi

3. Pregătirea interviului

4. Lista de verificare finală

W 1: Identitatea digitală

W 2: Arta de a vorbi

Page 8: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Partea Obiective Secţiuni Subtitluri/Activităţi

Alege!

Ajutaţi participanţii:

Să-şi evalueze competenţele, să

ofere informaţii cu privire la

resursele disponibile care pot

sprijini procesul de căutare a

locului de muncă şi pentru a-i

ghida în procesul de căutare de

locuri de muncă

Dezvoltă:

Abilităţile de căutare pe internet,

abilităţile de bază privind

procesorul Word.

Resurse online: Tot ceea ce trebuie

să ştiţi despre alegerea unei profesii

1. Învăţaţi mai multe despre dumneavoastră

2. Exploraţi toate posibilităţile

3. Un curs de formare? De ce nu?

4. Legislaţia muncii; drepturi şi responsabilităţi

Atelierul Nr. 1: De la evaluarea

competenţelor la consiliere,

orientare şi formare

Ajutaţi-o pe dna. Balaci să îşi aleagă un loc de muncă

1. Descrierea postului de asistent vânzări

2. Descrierea postului de manager vânzări

3. Post vacant 1 – dna. Balaci

4. Post vacant 2 – dna. Balaci

5. Test – evaluarea abilităţilor dnei. Balaci

6. Evaluarea abilităţilor – soluţii – dna. Balaci

Acum depinde de tine!

1. Evaluarea abilităţilor – acum depinde de tine!

2. Testarea abilităţilor – acum depinde de tine!

Atelierul Nr. 2: O vânătoare de

comori!

Ajutaţi-o pe dna. Balaci să îşi aleagă un loc de muncă

1. Căutarea pe internet – dna Balaci

2. Căutarea pe internet – soluţii – dna. Balaci

Acum depinde de tine!

1. Căutarea pe internet – acum depinde de tine

Page 9: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Pregăteşte-te!

Ajutaţi participanţii:

Să folosească IT-ul pentru a-şi

organiza căutarea locurilor de

muncă

Să înveţe cum să îşi structureze

informaţiile în CV, folosind

diferite modele şi stiluri de

scriere a CV-urilor

Îmbunătăţirea competenţelor

în MS Word (lucrul cu tabelele),

folosirea software-ului MS Excel

Resurse online: tot ceea ce trebuie să ştiţi

pentru a aplica pentru un loc de muncă

1. Orientări generale sau specifice?

2. Informaţia este puterea!

3. Organizează-ţi căutarea

4. CV-ul tău= paşaportul tău

5. Scrisoarea ta de intenţie=primul anunţ

Atelierul Nr. 1: Anunţurile cu locurile de

muncă vacante

Dna. Balaci are nevoie de ajutorul dvs. 1. Informaţia este puterea!Dna. Balaci are nevoie de ajutorul

dvs.

Acum depinde de tine!

2. Creaţi un tabel pentru a compara locurile de muncă vacante

Atelierul Nr. 2: Căutarea locurilor de

muncă

Dna. Balaci are nevoie de ajutorul dvs.

1. Tabelul creat de dna. Balaci cu locurile de muncă vacante

Acum depinde de tine!

1. Tabelul cu locurile de muncă vacante

Atelierul Nr. 3: Pregătirea unui CV Dna. Balaci are nevoie de ajutorul dvs.

1. CV-ul dnei Balaci

2. Fişa de evaluare pentru analizarea CV-ului dnei Balaci

3. Soluţia pentru fişa de evaluare

4. Versiunea îmbunătăţită a CV-ului dnei Balaci

Acum depinde de tine!

1. Redactaţi-vă propriul CV

Page 10: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Aplică!

Ajutaţi participanţii

Creşterea conştientizării cu

privire la crearea de noi

oportunităţi profesionale prin

utilizarea reţelelor sociale,

Creşterea conştientizării cu

privire la sistemele de securitate

Facebook şi utilizarea practică a

instrumentelor Facebook

Îmbunătăţirea competenţelor

În utilizarea software-ului de

prezentare Power Point,

În pregătirea de prezentări

pentru potenţiali angajatori

Resurse online: Cum pot să mă

prezint potenţialilor angajatori

1. Identitatea dvs. digitală vă poate ajuta în găsirea unui loc de muncă 2. Arta de vorbi 3. Pregătirea interviurilor 4. Lista de verificare finală

Atelierul Nr. 1: Identitatea digitală Dna. Balaci are nevoie de ajutorul dvs.

1. Examinaţi şi analizaţi profilul Facebook al dnei Balaci

Acum depinde de tine!

1. Analizaţi identitatea dvs. digitală şi îmbunătăţiţi-o

Atelierul Nr. 2: Arta de a vorbi Dna Balaci are nevoie de ajutorul dvs.

1. Analizaţi prezentarea d-nei Balaci

2. Examinaţi versiunea îmbunătăţită a prezentării dnei Balaci

Acum depinde de tine!

1. Realizaţi propriile dvs. prezentări

Page 11: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

2.2 Durata recomandată de lucru cu setul de instrumente

Vă recomandăm să alocaţi un număr de 40 ore de formare acestui set de instrumente.

Fiecare secțiune cuprinde materiale teoretice și ateliere practice, iar dintre acestea mai

mult timp ar trebui acordat activităților de învățare practică.

Vă recomandăm să începeți cu o scurtă introducere (aproximativ 0.5 ore) la fiecare secțiune,

precizând obiectivele, stabilind rezultatele și subliniind structura secțiunii. O sesiune de

feedback și de evaluare ar trebui să urmeze fiecărei secțiuni, pentru a descoperi ce au învățat

participanții la curs și în ce măsură au fost așteptările lor au fost îndeplinite. Sesiunea de

feedback nu trebuie să depășească 1 oră.

Atunci când participanții la curs au finalizat toate cele trei secțiuni, solicitați-le să reflecte

asupra procesului de studiu și să completeze un chestionar de evaluare a cursului, sau

alternativ, realizaţi o sesiune de feedback și evaluare în grup (1 oră).

Aproximativ 2 ore din fiecare secţiune poate fi dedicată studiilor individuale.

Secţiunea 1- Alege! Secţiunea 2 – Pregăteşte-te! Secţiunea 3 - Aplică !

Introducere 0.5 ore Introducere 0.5 ore Introducere 0.5 ore

Resurse

online 3 ore

Resurse

online 3 ore

Resurse

online 3 ore

Atelier 1 3.5 ore Atelier 1 1.5 ore Atelier 1 2.5 ore

Atelier 2 3.5 ore Atelier 2 1.5 ore Atelier 2 3.5 ore

Atelier 3 3.5 ore

Număr total 10.5 ore Număr total 10 ore Număr total 9.5 ore

Page 12: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

2.3. Simboluri folosite în setul de instrumente

Setul de instrumente folosește mai multe simboluri și o schemă color bazată pe un sistem

de semaforizare, pentru a îmbunătăți navigarea.

Simbol pentru prima parte a setului de instrumente “Alege!”

Simbol pentru a doua parte a setului de instrumente “Pregătește-te!”

Simbol pentru a treia parte a setului de instrumente “Aplică!”

Simbol pentru prima parte a atelierului, unde participanții

la curs se implică în activități de studiu de caz.

Simbol pentru a doua parte a atelierului, unde participanții la

curs aplică cunoștințele și abilităţile dobândite

Simbol pentru setul de instrumente privind limba.

Simbol pentru documentul de informare cu privire la atelierul pentru facilitatori

Page 13: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

3. Principiile de învăţare pentru adulţi şi rolul facilitatorului

Există o serie de “principii” asociate cu învăţarea în rândul adulţilor, care au fost folosite în setul

de instrumente:

1. Adulţii apelează la experienţa anterioară şi la cele învăţate în trecut, în orice

proces nou de învăţare. Este important ca facilitatorul să-i ajute pe participanţii

adulţi să facă o legătură între experienţa anterioară de învăţare şi informaţiile noi.

Funcţia majoră a facilitatorului este de a scoate la iveală cunoştinţele existente

ale participanţilor, astfel încât facilitatorii să înceapă sesiunile prin a descoperi

ceea ce adulţii cunosc deja despre acea temă .

2. Cu scopul de a promova învăţarea autonomă, adulţii ar trebui să creeze obiective

personale de învăţare care să le permită stabilirea de obiective individuale şi

aplicarea lor practică, folosind tot ceea ce învaţă nou prin punerea în practică a

informaţiilor acumulate. Prin urmare, este esenţial să se afle necesităţile de

învăţare ale participanţilor şi obiectivele lor în fiecare etapă.

3. Învăţarea este mai eficientă când adulţii pot acţiona în ritmul lor propriu, astfel încât

să se încurajeze studiul independent.

Este recomandabil să se permită participanţilor la curs, lucrul în propriul ritm, în

cadrul secţiunii „Resurse online” şi după aceea să se realizeze o secţiune de

feedback cu privire la progresul lor. „Atelierele practice” se pot realiza în grup sau

individual, dar secţiunea „Acum depinde de tine!” se va parcurge cel mai bine

individual.

4. Adulţilor le place să ştie cum îi ajută activitatea educaţională la atingerea obiectivelor.

Facilitatorul ar trebui să menţioneze obiectivele fiecărei secţiuni la începutul

fiecărui atelier.

Activităţile de încălzire, cum ar fi salutul de bun venit a participanţilor, efectuarea

prezenţei, stabilirea obiectivelor setului de instrumente şi explicarea modului de

folosire a timpului, îi va face pe participanţi să înţeleagă scopul formării. Când

participanţii înţeleg relevanţa informaţiilor pe care le vor acumula, ei sunt mai

dispuşi să înveţe. Este important să se aleagă întrebări de încălzire, care să

permită cursanţilor să-şi împărtăşească experienţa şi în acelaşi timp să ofere

informaţii cu privire la experienţa lor anterioară.

5. Pentru adulți, conţinutul cursului trebuie să fie relevant şi practic. Adulţii învaţă cel

mai bine atunci când aplică practic ceea ce au învățat. Structura şi activităţile setului

de instrumente permit participanţilor la curs să desfășoare activităţi de rezolvare a

problemelor şi apoi să aplice cele învăţate la propria lor situaţie, corelând astfel

teoria cu practica.

6. Toţi cursanții trebuie respectaţi ca indivizi. Facilitatorul se va strădui să creeze un mediu

de învăţare respectuos, în care toate opiniile sunt apreciate. Într-o comunitate reală

de învăţare, toţi participanţii, inclusiv facilitatorul își împărtășesc ideile şi învaţă unul

de la celălalt. Instructorul este văzut ca un facilitator sau ca un ghid şi nu ca singurul

expert.

Page 14: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Instructorul trebuie să fie întotdeauna respectuos, asigurându-i pe cursanți că

greşelile sunt o parte integrantă a procesului de învăţare, încurajându-i pe aceștia să

se sprijine reciproc. Învăţarea are loc într-un mediu considerat „sigur” de către

cursanți. Aceștia apreciază activităţile care folosesc eficient timpul şi urmează un

grafic planificat. În caz contrar, ei simt că timpul lor nu este considerat ca fiind

valoros.

7. Facilitatorii îi pot motiva pe cursanți prin stabilirea unei atmosfere prietenoase şi prin

fixarea gradului de dificultate al experienţei de învăţare, care trebuie să fie suficient

de mare pentru a-i provoca pe participanți, dar nu atât de ridicat încât aceștia să

devină frustrați de excesul de informații furnizate. Întrucât setul de instrumente se

bazează pe folosirea TIC, este esenţial să se cunoască nivelului abilităţilor

participanţilor, iar în cazul în care cursanții au abilități foarte scăzute, sesiunea

poate începe printr-o introducere în software-ul ce urmează a fi folosit. Atitudinea

facilitatorului ar trebui să se bazeze pe cunoştinţele anterioare ale participanţilor la

curs şi pe nevoile lor, ceea ce ar putea să conducă la modificarea graficului cursului.

8. Participanţii la curs ar trebui să fie implicaţi activ în procesul de învăţare iar

facilitatorul trebuie să mențină un echilibru între cunoştinţele teoretice şi cele

practice, şi de asemenea să încurajeze schimbul de experiență, întrebări și discuții pe

lângă efectuarea exercițiilor practice.

9. Nu toţi oamenii învaţă la fel. Pentru a implica toţi cursanții, cel mai bine este să

metodele de comunicare a informaţiilor să alterneze. Principalele metode folosite în

setul de instrumente includ discuţiile de grup, lectura, studiile de caz, chestionarele şi

folosirea tehnologiei. Studiile au evidenţiat faptul că într-o perioadă de 3 ani, reţinem

cam 10% din ceea ce citim, 20% din ceea auzim şi 30% din ceea ce vedem

(demonstraţii), 50% din ceea vedem şi auzim (discuţii), 70% din ceea ce spunem

(practică) şi 90% din ceea ce facem.

10. Furnizarea feedback-ului în timp util, conduce la o învăţare de succes precum şi la

stăpânirea conţinutului şi a competențelor. Feedback- ul senzitiv ajută cursanții să-și

corecteze erorile și să-și consolideze comportamentul. După fiecare atelier se

recomandă oferirea unei sesiuni de feedback pentru a afla dacă participanții stăpânesc

informațiile furnizate. Informațiile colectate pot ajuta în luarea deciziilor cu privire la

structura atelierului următor.

Page 15: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

4.Metode de instruire Există mai multe metode de instruire care pot fi folosite pentru a-i ajuta pe

participanţi. Lista de mai jos descrie o parte din metodele incluse în instrucţiunile

pentru facilitatori şi ele pot fi utile la organizarea atelierelor.

O abordare de predare interactivă este folosită pentru a-i ajuta pe participanţi să realizeze şi

să reflecteze asupra experienţei lor, să-şi evalueze munca şi să stabilească obiectivele

viitoare de învăţare. În cadrul atelierelor participanţii sunt încurajaţi să descrie modul de

învăţare, să exprime problemele cu care se confruntă, ce întrebări și idei au, și care sunt

planurile de viitor cu privire la cariera lor.

Întrucât în prealabil, participanţii la curs pot avea diferite cunoştinţe şi abilităţi, în special

în domeniul IT, facilitatorul va trebui să dea explicaţii, folosind o metodă de lecturare,

combinată cu demonstraţii, dar accentul principal ar trebui să fie pus pe învăţarea

practică în cazul în care participanții aplică noile informații pentru activități practice în cadrul

secțiunilor din atelierele de lucru practice.

Lectura

Aceasta este strategia de instruire cel mai frecvent folosită pentru lucrul cu grupuri de

cursanți. Pentru a o face mai eficientă se recomandă folosirea de imagini-diagrame,

diapozitive,etc., care să permite cursanților să vadă efectiv informațiile care le-au fost expuse.

Nu folosiți această metodă pentru o perioadă prea mare de timp pentru a lăsa timp pentru

întrebări şi răspunsuri.

Demonstraţia

Demonstraţiile pot avea loc în două moduri:

‘Demonstrarea rezultatelor’ - prezintă rezultatele anumitor activități, practici sau proceduri prin dovezi ce pot fi văzute sau auzite;

‘Demonstrarea metodelor’ ilustrează cum să realizezi ceva pas cu pas.

Discuțiile

Există o varietate de tipuri diferite de discuție care apar în mod natural și care pot fi utilizate ca

tehnici de relaxare în timpul cursului. Acestea includ discuţii unde participanţii trebuie să: ia

decizii, să-şi spună şi/sau împărtășească punctul de vedere cu privire la un anumit subiect dat, să

creeze ceva, să rezolve o problemă.

Un grup gălăgios este un grup mic în care au loc discuții intense, care implică 2-3

persoane care trebuie să răspundă la o întrebare specifică sau să caute o informație

exactă

Într-o discuție de grup cursanților li se oferă oportunitatea de a discuta problemele

selectate într-un cadru de grup. Înainte de a organiza o discuție în grup este important să

vă asiguraţi că participanţii au un anumit nivel de înţelegere şi cunoaștere, care să le

permită să-şi exprime ideile în cadrul grupului.

Page 16: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Studiile de caz

Studiile de caz sunt folosite pentru a le permite participanţilor să examineze o anumită

situaţie specifică, un eveniment sau individ. De obicei, situaţia este pregătită în prealabil.

Participanţii lucrează frecvent în echipe pentru a discuta modul în care pot să soluţioneze o

situaţie.

Spre deosebire de metodele tradiţionale de predare bazate pe lectură, unde participarea

cursanților la clasă este minimă, metoda studiului de caz este o metodă de învăţare activă,

care impune participarea şi implicarea. O secţiune a atelierelor practice din setul de

instrumente se bazează pe un studiu de caz al unei persoane fictive. Participanţii trebuie să

se confrunte cu situaţii diferite descrise în acest caz, pentru a găsi soluţia şi pentru a

dobândi abilităţi şi cunoştinţe care se aplică într-o etapă ulterioară pentru propriile nevoi.

Brainstorming-ul

Această tehnică este folosită pentru a încuraja participanţii să-şi exprime liber ideile. Toate

ideile sunt acceptate la începutul procesului, indiferent cât de imposibile par a fi acestea.

Pe măsură ce se exprimă ideile, ele sunt notate pentru o discuţie în grup. Discuţiile pot

include dezvoltarea, perfecţionarea, combinarea, consolidarea ideilor iniţiale.

Jocul de rol

În jocul de rol, doi sau mai mulţi participanţi primesc câte un rol de jucat şi o situaţie în care

sunt implicaţi. Participanţii vor încerca să soluţioneze situaţia din perspectiva rolului primit.

Studiul independent

Majoritatea adulţilor învaţă de cele mai multe ori prin studiu independent. Studiul independent

permite cursanților să selecteze conţinutul faţă de care el/ ea are un interes deosebit şi să

selecteze momentul cel mai bun pentru a învăţa, în ritmul propriu. Setul de instrumente

furnizează materiale de studiu, ghiduri cu resurse şi materiale de autotestare care se pot fi

utilizate pentru studiul independent.

Page 17: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă online

5.Sesiunea introductivă Timp de instruire recomandat 0.5 ore

1. Înainte de a începe lucrul cu setul de instrumente pentru persoanele în căutarea unui loc

de muncă online ”Competenţe cheie pentru toţi”, explicaţi scopul instruirii (vezi secţiunea

1.2 de mai sus) .

2. Introduceți instrumentul, scriind adresa paginii de web pe tablă sau într-o prezentare

Power Point : http://www.keycompetences.eu/. Participanţii la curs vor deschide pagina

de web. Explicaţi-le că instrumentul este disponibil în 5 limbi.

Dând click pe secţiunea în limba engleză din meniul setului de instrumente, cursanţii vor

deschide versiunea în limba engleză.

3. Explicaţi şi demonstraţi că setul de instrumente constă din 3 secţiuni: “Alege”, “Pregăteşte-te”

şi “Aplică”. Fiecare secţiune este împărţită în 2 părţi: resurse online şi ateliere practice.

Resursele online au fost atent selecţionate pentru a oferi informaţii utile celor care se află în

căutarea unui loc de muncă. Facilitatorul va explica pe scurt principalele obiective şi activităţi

ale fiecărei secţiuni:

Secţiunea 1 - “Alege” îi ajută pe participanţi să îşi aleagă un loc de muncă sau o profesie pe

baza competenţelor şi intereselor acestora. Două ateliere de lucru sunt disponibile în această

secţiune primul este destinat să îmbunătăţească propria evaluare a competenţelor, iar al

doilea este conceput pentru a îmbunătăţi capacitatea lor de a căuta pe internet.

Secţiunea 2 – “Pregăteşte-te” oferă participanţilor resurse online şi trei ateliere, care să îi

ajute să aplice pentru un loc de muncă prin analizarea anunţurilor de locuri de muncă,

colectarea de informaţii despre locurile vacante şi pregătirea unui CV personal. Această

secţiune, de asemenea, îmbunătăţeşte capacitatea lor de a folosi software-ul de procesare de

text şi foi de calcul.

Page 18: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă online

Secţiunea 3 – “Aplică” îi ajută pe participanţi să se promoveze utilizând instrumentele

web 2.0 şi software-ul de prezentare.

4. Demonstraţi modul în care se poate naviga de la o secţiune la alta şi oferiţi-le

participanţilor la curs oportunitatea de a naviga chiar ei.

5. Pe măsură ce participanţii la curs vor finaliza un număr de exerciţii practice, care ar

trebui salvate, participanţii ar trebui să creeze şi un folder în acest scop. Întrucât

participanţii la curs s-ar putea să aibă abilități TIC scăzute, facilitatorul ar trebui să

ajute participanţii la curs pentru a crea un folder. Folder-ul va fi salvat cu o denumire

relevantă, de exemplu, numele participantului. Acest folder ar putea fi, de asemenea,

salvat pe un stick de memorie pentru ca participantul să-şi continue munca la

domiciliu sau pe un alt PC.

6. Înainte de a începe lucrul cu setul de instrumente se recomandă să se stabilească

nevoile participanţilor la curs, aşteptările lor şi experienţă anterioară în domeniul TIC.

Acestea informaţii vă vor ajuta să decideţi cu privire la paşii, metodele şi numărul de

activităţi pe care le includeţi la fiecare atelier precum şi nivelul individual de sprijin

care trebuie acordat fiecărui participant.

Întrebări de discutat

Cât de familiarizat sunteţi cu noţiunile de TIC?

Cât de bine lucraţi cu:

Procesorul de text Word,

Foile de calcul în Excel,

Prezentările Power Point,

Navigarea pe internet,

Reţelele sociale.

Care sunt competenţele TIC pe care doriţi să le îmbunătăţiţi/dobândiţi(abilitatea de

procesare în Word, lucrul cu tabelele, formatarea, formatarea condiţională, conceperea

prezentărilor în Power Point, strategii de căutare pe internet)?

Ce abilităţi TIC aţi dori să aveţi?

În afară de competenţe în domeniul TIC, ce alte competenţe aţi dori să dobândiţi?

(de exemplu, să scrieţi un CV sau o scrisoare de intenţie, sau să exersaţi pentru un interviu

de angajare, etc.)

Page 19: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

6. Secţiunea - Alege!

6.1. Introducere – informaţii generale Timp recomandat de instruire 0.5 ore

Obiectivele pentru această secțiune sunt:

Ajutați-i pe participanți să-și evalueze abilităţile, furnizați-le informații cu privire la resursele

disponibile pentru îmbunătățirea procesului de căutare a unui loc de muncă și furnizați-le

informații și sfaturi cu privire la procesul de căutare a locurilor de muncă.

Abilităţi TIC necesare:

Abilități de bază cu privire la procesarea de text utilizând editorul Word

Abilități de căutare și cercetare a informațiilor pe internet

Prima secțiune este alcătuită din două părți:

Partea A – Tot ce trebuie să știți despre alegerea unui loc de muncă sau a unei profesii.

Această secțiune include informații despre obținerea unei evaluări online a abilităţilor

profesionale sau de orientare, recomandări pentru a ținti anumite locuri de muncă,

localizarea centrelor de formare și informații cu privire la legislația din domeniul ocupării

forței de muncă.

Partea B – Ateliere practice

Partea a doua cuprinde exerciții practice, incluzând o analiză a unui studiu de caz care îi va

ajuta pe participanți să-și analizeze propria situație de angajare și să găsească soluțiile

adecvate.

6.2. Partea A. Informații generale cu sfaturi legate de carieră Timp de instruire recomandat 3 ore Sesiune interactivă Facilitatorul poate încuraja participanții să împărtășească experiența lor cu privire la căutarea

de locuri de muncă. Orice resursă menționată de către participanții la curs, poate fi ulterior

folosită ca referință.

Întrebări de discutat

1. Solicitați participanților la curs să acceseze “Resursele Online” din prima secțiune “Alege”.

21

Care sunt strategiile folosite de oameni în momentul căutării unui loc de muncă?

Ați căutat vreodată un loc de muncă pe internet?

Ce pagini de web ați folosit și care au fost cele mai utile? De ce?

Ce sfat ați da unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă?

Page 20: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

2. Informați participanții la curs că această secțiune abordează sfaturi și recomandări cu

privire la legislația în domeniul angajării. Este important să fiți la curent cu legislația

muncii și să vă cunoașteți drepturile și responsabilitățile ca și angajat. Informația este

împărțită în patru părți:

I. Învățați mai multe despre propria persoană!

II. Explorați toate posibilitățile…

III. Un curs de formare? De ce nu?

IV. Legislația muncii

3. Explicați cât de important este să îți cunoști propria persoană și abilităţile pe care

dobândești înainte de alegerea unui loc de muncă sau de schimbarea carierei. Odată ce

sunteți conștient de abilităţile și interesele dumneavoastră, acestea pot fi comparate cu

fișele de post și cu abilităţile și competențele impuse de un angajator. Specificați faptul

că un consilier de carieră poate oferi sprijin profesional, dar că există și instrumente de

evaluare online a abilităţilor, care vor fi date ca exemplu la curs.

4. Solicitați participanților la curs să meargă la secțiunea “I. Învățați mai mult despre

propria persoană!” și să deschidă chestionarul de evaluare.

5. Participanții la curs completează chestionarul de evaluare individual. După ce l-au

finalizat, discutați cu aceștia rezultatele.

Întrebări de discutat

Rezultatele chestionarului coincid cu experiența dumneavoastră?

Chestionarul conținea lucruri la care nu v-ați așteptat? De ce s-a întâmplat asta?

Cât de sigure sunt aceste informații? Ar trebui întotdeauna să vă ghidați după rezultatele

chestionarelor?

Page 21: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Material adițional pentru facilitator

Ce trebuie și ce nu trebuie să faci în evaluarea carierei, de Katharine Hansen, Ph.D.

Career Assessment Do's and Don'ts, by Katharine Hansen, Ph.D.

http://www.quintcareers.com/career_assessment-dos-donts.html

Aici se găsesc informaţiile cheie către o evaluare de succes a carierei. Urmați aceste reguli simple

și veți avea succes în cadrul acestui proces de auto-descoperire.

Fiți conștient de faptul că evaluările sunt disponibile pentru a vă ajuta să vă ghidați spre cariera

potrivită. Un consilier calificat al carierei poate administra, puncta și interpreta aceste evaluări. Pe

internet sunt disponibile și o serie de evaluări gratuite ale carierei, deși mulți experți pun sub

semnul întrebării credibilitatea lor.

Comparați evaluările online ale carierei pentru a vedea care din ele răspund dorințelor dvs.

Fiți sinceri cu voi atunci când completați evaluări online gratuite. Puteți reţine anumite idei și să vă

ghidați după aceste teste, dar nu vă bazați pe ele pentru răspunsuri magice.

Nu excludeți posibilitatea că aceste evaluări online gratuite ar putea să vă sugereze anumite idei și

direcții de carieră la care nici nu v-ați gândit și care merită o explorare ulterioară.

Nu efectuați mai multe evaluări diferite - pentru ca ele să vă ajute să aflați mai multe despre

propria persoană și să determinați care teste furnizează cele mai credibile rezultate pentru

dumneavoastră.

Tipăriți și rețineți rezultatele evaluărilor efectuate online. Comparați rezultatele și vedeți dacă

puteți vedea modele -- un "clișeu de carieră" – care să înceapă să se contureze.

Aveți încredere în dumneavoastră. Dacă o evaluare online gratuită spune ceva despre propria dvs.

persoană, ce nu pare a fi adevărat, nu băgați în seamă acea informație.

Nu vă bazați doar pe evaluările online gratuite pentru a vă descoperi competențele și pentru a vă

ghida într-o carieră. Întâlniți-vă cu un consilier de carieră; studenții și absolvenții unei școli au de

obicei acces gratuit sau mai ieftin la persoanele care realizează acest tip de consiliere. Dacă aveți

posibilitatea comparați rezultatele obținute la evaluările gratuite online cu alte evaluări

administrate de consilier de orientare. Solicitați consilierului să vă ajute la interpretare și integrați

rezultatele diferitelor evaluări.

Folosiți evaluări ale carierei care să conțină o varietate de activități de auto-descoperire, cum ar fi

examinarea punctelor tari și slabe cu privire la activitățile care vă plac cel mai mult sau cel mai

puțin.

Distrați-vă efectuând evaluări ale carierei. Auto-descoperirea propriei persoane este aproape

întotdeauna un proces îmbucurător și distractiv.

Page 22: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

6. Explicaţi că înainte de a alege un loc de muncă este important să se analizeze fişa

postului. Solicitați participanților la curs să deschidă resursele online din secțiunea “II.

Explorați toate posibilitățile” care conțin descrieri de locuri de muncă și profiluri

profesionale. Solicitați participanților un feedback și discutați.

Întrebări de discutat

7. Următorul pas este de a decide dacă se impun mai multe cursuri de formare pentru a

obține un anumit loc de muncă. Solicitați participanților la curs să revină la resursele

online și să găsească secțiunea “III. Un curs de formare? De ce nu?” Solicitați cursanţilor

să răsfoiască prin resurse pentru a găsi cursuri disponibile, taxe și dacă acestea sunt

subvenţionate de către stat . Solicitați participanților la curs un feedback, dacă s-au uitat

la diferite resurse. Invitați-i să comunice informațiile descoperite.

Întrebări de discutat

8. După discuții, solicitați participanților la curs să revină la resursele online și să găsească

secțiunea “IV. Legislația muncii: drepturile și obligațiile dumneavoastră”. Solicitați

participanților la curs să răsfoiască anumite resurse. Dați-le timp să citească și verificați

dacă participanții la curs știu să navigheze prin această secţiune de resurse și să le

acceseze. Discutați ce au descoperit participanții.

Întrebări de discutat

Treceți la următorul pas – ateliere practice.

Material adiţional pentru Facilitator

Ce informaţii noi aţi găsit?

Ce loc de muncă v-ar plăcea?

Aţi găsit informaţii noi?

Ce informaţii trebuie să dobândeşti atunci când cauţi un loc de muncă?

Ce lucruri noi aţi învăţat?

Informaţia este utilă?

Poţi sugera alte linkuri utile cu care să conţină sfaturi şi informaţii generale cu privire la

legislaţia muncii şi piaţa forţei de muncă?

Your Step by Step Guide to Choosing a Career, by Dawn Rosenberg McKay

http://careerplanning.about.com/od/careerchoicechan/tp/Career-Choice.htm

Page 23: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

6.3. Partea B – Ateliere practice Atelierul 1. De la evaluarea competenţelor la consiliere, orientare şi formare Timp de instruire recomandat 3.5 ore

Scopul workshop-ului: evaluarea abilităţilor proprii şi dezvoltarea capacităţii de a efectua o

căutare a unui loc de muncă vizat utilizând internetul.

1. Solicitați participanților la curs să deschidă atelierul practic Nr. 1.

2. Atelierul Nr. 1 constă din două părți. În prima parte - “Ajut-o pe d-na Balaci să-și găsească un

loc de muncă” participanții la curs lucrează pe un studiu de caz în cadrul căruia trebuie să

încerce să o ajute pe doamna Balaci să își rezolve problemele cu privire la aplicarea pentru

locul de muncă pe care aceasta îl doreşte. În cea de-a doua parte -“Acum depinde de tine!”

participanții la curs completează evaluarea abilităţilor folosind modelul furnizat. Ei vor alege

două tipuri de descriere de locuri de muncă şi identifică aptitudinile esenţiale pentru fiecare.

Bazându-se pe evaluarea competenţelor lor, vor identifica, de asemenea, nevoilor lor de

formare.

Ajutaţi-o pe dna Balaci să îşi găsească un loc de muncă

3. Explicați participanților la curs că vor analiza cele cinci documente prevăzute în atelier

referitoare la d-ne Balaci. D-na Balaci a găsit două posturi vacante: director de vânzări și

asistent de vânzări. Pe baza evaluării abilităţilor ei și a descrierii locului de muncă, participanții

la curs o vor sfătui cu privire la:

Page 24: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

o Care este poziţia cea mai adecvată pentru care ar trebui să aplice?

o Care sunt abilităţile pe care dna. Balaci trebuie să şi le actualizeze şi care este cursul de

formare de care are nevoie pentru a îndeplini cerinţele esenţiale pentru acest post.

4. Participanţii la curs trebuie să citească:

Descrierea postului de asistent vânzări

Descrierea postului de Manager vânzări

Post vacant 1 – dna Balaci

Post vacant 2 – dna Balaci

Evaluarea competenţelor_test_dna Balaci

5. Dacă este necesar explicaţi eventual modul de a lucra cu cele 5 documente Word deschise.

Material adiţional pentru Facilitator

În Word 2007 cel mai sigur mod de a comuta între ferestrele documentului este acela de a

folosi meniul Comutare ferestre din fila Vizualizare. Meniul listează până la nouă documente

Word deschise. Pentru a comuta pe un alt document, selectaţi-l din meniu.

Alte tehnici de comutare în Word 2007

O modalitate rapidă de a comuta de la o fereastră document la alta este să apăsaţi

combinaţia de taste Alt+Tab.

Fiecare fereastră are de asemenea propriul ei buton pe bara de activităţi Windows. Pentru a

comuta între ferestrele în Word alegeţi numele documentului de la un buton de pe bara de

activităţi.

Page 25: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

6. Participanţii la curs lucrează individual. Facilitatorul la curs poate monitoriza activitatea

lor şi îi ajută acolo unde este necesar.

7. După citirea celor 5 documente, împărţiţi participanţii la curs în grupuri mici (2-3

participanţi şi solicitaţi-le să discute problemele de mai jos.

Întrebări de discutat

8. După ce participanţii la curs au discutat întrebările ei pot deschide documentul ”Evaluarea

competențelor_dna Balaci_Soluţii ” şi vedeţi dacă aceştia au propus aceeaşi soluţie, sau,

înainte de a examina documentul solicitaţi grupului să prezinte un raport privind

soluţionarea lor.

9. După ce participanţii la curs au ajutat-o pe dna Balaci să îşi soluţioneze problema, acum ei

pot lucra la propriile aspecte privind locul de muncă. Invitaţi participanţii la curs să treacă

la a doua parte - “Acum depinde de tine!”

Orientând Mouse-ul pe un buton din bara de activităţi din Windows Vista determinaţi

afişarea unei mici ferestre de pre-vizualizare, care detaliază conţinutul documentului.

Numele de pe butoanele barei de activităţi sunt numele date documentelor după salvarea lor

prima dată. Când vedeţi documentul afişat, acest lucru înseamnă că nu aţi salvat încă fişierul

pe un disc.

Care post este cel mai potrivit pentru dna Balaci? Care este locul de muncă pe care ar trebui

să îl aleagă?

Care sunt abilităţile dnei Balaci şi ce abilităţi trebuie aceasta să actualizeze? Care este cursul

de formare de care aceasta are nevoie pentru a îndeplini cerinţele esenţiale pentru acest

post?

Page 26: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Acum depinde de tine!

10. Spuneți-le participanților că acum vor efectua o evaluare a propriilor abilități folosind

documentul “Testarea abilităților_acum depinde de tine ”. După finalizarea cursului

participanții trebuie să salveze documentul în folderul ”Set de instrumente” cu numele

“Test de evaluare_acum depinde de tine”

11. După salvarea documentului, participanţii la curs vor deschide documentul “Evaluarea

abilităţilor depinde de tine”. După deschiderea documentului solicitați participanților la

curs să salveze documentul în folderul ”Set de instrumente”cu numele

”Evaluarea_abilităţilor_acum_depinde_de_tine ”. După ce s-a salvat documentul,

participanţii la curs vor completa informaţiile necesare. Participanţii trebuie să localizeze

două descrieri de locuri de muncă pentru poziţiile pentru care sunt interesaţi să aplice.

Solicitaţi participanţilor la curs să salveze ca documente aceste descrieri de locuri de

muncă şi apoi să le tipărească. Pe baza evaluării abilităţilor şi a descrierii locurilor de

muncă selectate, solicitaţi participanţilor să identifice nevoile lor de formare(de ex. curs

de limbă străină, curs TIC, un curs tehnic sau de altă natură).

Întrebări de discutat

Atelierul Nr. 2: O vânătoare de comori!

Timp de instruire recomandat 3.5 ore Scopul atelierului: determină participanții să conștientizeze propriile puncte tari și să

identifice direcţiile ce trebuie îmbunătăţite. Ghidați participanții prin procesul practic

de căutare al unui loc de muncă, pentru a-și îmbunătăți abilitățile de procesare în

MS Word și abilitățile de căutare pe internet.

La acest atelier participanții vor găsi oportunități de formare profesională atât pentru dna.

Balaci cât şi pentru ei înşişi.

Ajutaţi-o pe dna Balaci să îşi găsească un loc de muncă

1. Solicitați participanților la curs să deschidă documentul: “Căutarea pe internet_dna

Balaci ”. Asigurați-vă că participanții la curs descarcă și salvează acest document, fie în

folderul creat de ei pe calculator, fie pe stick- ul de memorie. Participanții urmează

instrucțiunile din document și indiciile care să-i ajute să finalizeze sarcinile. Participanţii

vor învăţa despre diferite aspecte ale unei căutări pe internet, inclusiv navigarea pe

internet, bara de instrumente, favorite, URL-ul, şi extensiile utilizate.

Aţi învăţat ceva nou?

Cât de bine stăpâniţi software-ul de procesare Word?

Există anumite părţi unde aţi dori să lucraţi mai mult?

Page 27: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Ei vor învăţa cum să captureze imagini şi să facă Print Screen. În timpul atelierului

participanţii la curs vor căuta pe internet şi vor transfera informaţii într-un document

Word, folosind funcţia “copy-paste” .

2. Participanții la curs lucrează individual. Dacă nivelul general al abilităților este scăzut,

va trebui să demonstrați acțiunile impuse, după care să solicitați participanți încerce să

îndeplinească ei singuri acele sarcini. Participanţii vor avea acces la răspunsurile din

documentul intitulat o Vânătoare de comori. Aceste răspunsuri pot fi discutate la sfârşitul

sesiunii.

Acum depinde de tine

3. După ce participanţii au ajutat-o pe dna. Balaci să îşi aleagă locul de muncă dorit aceştia

procedează la fel pentru a alege locul lor de muncă. Solicitați-le să deschidă documentul

“Căutarea pe internet – depinde de tine” și să-l salveze în folderul “set de instrumente”.

În timpul atelierului nr 1 participanţii la curs au identificat propriile lor nevoi de formare şi

acum aceştia pot găsi locul unde pot urma cursul de formare de care au nevoie şi cum pot

beneficia de acesta. Participanții la curs folosesc modelul furnizat și introduc cele

descoperite în documentul Word. Celor care solicită ajutor trebuie să le acordaţi sprijin

individual.

4. Solicitaţi participanţilor la curs un feed-back cu privire la lucrările practice.

Întrebări de discutat

Care a fost cea mai dificilă sarcină la acest atelier?

Ce abilităţi aţi dobândit?

Page 28: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

7.Secțiunea – Pregătește-te!

7.1. Introducere – informaţii generale Timp de instruire recomandat 0.5 ore

Obiectivele acestei secțiuni sunt:

De a ajuta participanţii la curs :

să-şi organizeze căutarea unui loc de muncă utilizând partea IT,

să structureze informațiile cu privire la CV-ul lor și să folosească diferite modele și stiluri

de CV,

să-și îmbunătățească abilitățile MS Word și MS Excel.

Abilități TIC impuse:

Utilizarea eficientă a software-ului de procesare de text (MS Word sau altele), Căutarea pe

internet

Nivel începător pentru software-ul de calcul tabelar ( MS Excel sau altele).

Secțiunea constă din două părți.

Partea A – Resurse online: Tot ce trebuie să știi pentru a aplica pentru un loc de muncă

În această parte, participanții la curs vor descoperi site-uri specializate cu locuri de muncă

vacante și cum pot să structureze și să stocheze informațiile furnizate în aceste anunțuri

de locuri de muncă. Participanții vor învăța să colecteze toate informațiile esențiale

referitoare la un loc de muncă, înainte de a aplica pentru un post vacant și cum să scrie un

CV în ordine cronologică inversă.

Partea B – Ateliere practice

Cea de-a doua parte constă din trei ateliere de lucru practice. Participanții la curs vor învăța

cum să compare diferite locuri de muncă vacante și cum să urmărească și monitorizeze

informațiile trimise angajatorilor. Participanții la curs vor învăța de asemenea să-și aprecieze

propriile abilități și experiența proprie pentru a scrie un CV bine structurat și o scrisoare de

intenție convingătoare. Participanții vor analiza modelul de CV al d-nei Balaci și vor aplica cele

învățate la propriul CV.

Page 29: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

7.2. Partea A – Resurse online: Totul despre cum să

aplici pentru un loc de muncă Timp de instruire recomandat 3 ore

1. Solicitați participanților la curs să deschidă “Resursele online” din cea de-a doua secțiune a setului de instrumente - “Pregătește-te”.

2. Informați participanții la curs că partea A constă din cinci sub-secțiuni, care includ resurse online utile:

I. Orientări generale sau specifice?

II. Informația este putere!

III. Organizează-ți căutarea

IV. CV-ul tău = pașaportul tău

V. Scrisoarea ta de intenție = primul tău anunț.

3. În prima și a doua sub-secțiune participanții la curs vor examina anumite pagini de web

specializate și vor selecta anunțurile de locuri de muncă. Explicați-le că înainte de a

începe să aplice este importantă colectarea de informații legate de locurile de muncă

vacante asociate locului de muncă selectat. Fiecare organizaţie care prezintă anunţurile

cu locurile de muncă vacante are site-ul său, şi este o idee bună să îl vizitaţi înainte de a

aplica.

4. Participanții la curs vor analiza modelul de CV al d-nei Balaci și vor scrie apoi propriul

CV. Invitați participanții la curs să viziteze paginile de internet care oferă ajutor în

crearea unui CV și să răsfoiască recomandările de scriere a unui CV.

Material adițional pentru facilitator

Câteva sfaturi privind scrierea unui Curriculum Vitae (CV)

1. Asamblaţi informaţiile dvs.: calificări, etc.

2. Verificaţi tendinţa curentă a CV-urilor din cărţi, reviste şi se pe site-urile dedicate carierei.

Citiți CV-uri de pe internet, în special cele din domeniul dumneavoastră de interes.

3. Rugați un prieten sau coleg să corecteze, editeze și să revizuiască în general CV-ul dvs.

4. Nu uitaţi să includeţi puţină personalitate în Cv-ul dvs. folosind limbajul şi stilul personal.

5. Actualizați și modelați CV-ul dumneavoastră, de fiecare dată când se modifică ceva.

6. Un curriculum vitae slab înseamnă "aceasta este viața mea", de aceea asiguraţi-vă că Cv-ul

dumneavoastră reflectă fiecare succes şi fiecare realizare, în cea mai bună lumină.

Page 30: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

5. Invitați participanții la curs să meargă la subsecțiunea V. Scrisoarea ta de intenție = primul tău

anunț și familiarizați-vă cu exemplele și recomandările privind scrierea unei scrisori de intenție.

Explicați de ce atunci când e posibil, un CV ar trebui să fie întotdeauna însoțit de o scrisoare de

intenție. Folosiți-vă de asta, pentru a pune CV-ul în context cu poziţia sau organizaţia,

subliniind modul în care vă relaţionaţi la valorile, etosul si aspiraţiile firmei/organizaţiei. În timp

ce CV-ul dumneavoastră evidențiază abilitățile pentru acest post, scrisoarea de intenție

prezintă motivația dumneavoastră și posibilitatea de adaptare la cerinţele postului

Material adiţional pentru facilitator

Stilul

Tipăriți-vă CV-ul pe hârtie de calitate superioară – chiar și în această lume virtuală, oamenii

echivalează o prezentare de calitate cu un conţinut de calitate.

Economisiți la folosirea fonturilor; un design frumos, simplu este cel mai bun.

Datele și numele se pot verifica ușor, în special în această epocă a internetului. Păstrați-vă CV-

ul actualizat și conform cu realitatea.

http://www.ehow.com/how_15747_write-curriculum-vitae.html

O scrisoare de intenție este o scrisoare pe care o trimiteţi să însoţească CV-ul atunci când

aplicaţi pentru un loc de muncă. Nu treceți cu vederea peste acest instrument, deoarece el

ar putea să fie un bun valoros în căutarea locului dvs. de muncă.

O scrisoare de intenție ar trebui:

să demonstreze angajatorului interesul dumneavoastră și cunoștințele pe care le aveţi

despre companie;

să evidenţieze anumite părţi ale Cv-ului dvs., care sunt unicele puncte prin care vă puteţi

vinde angajatorului;

să ofere informaţii suplimentare care nu se încadrează cu uşurinţă într-un CV;

Să explice orice împrejurări personale sau anomalii în aplicația dumneavoastră.

Adresați scrisoarea unei anumite persoane, chiar dacă trebuie să telefonați companiei și să

solicitați numele persoanei care se ocupă cu recrutarea. Acest lucru vă va garanta că

scrisoarea ajunge la persoana potrivită. De asemenea, vă oferă numele unei persoane de

contact pentru a putea suna ulterior sau pentru a trimite un e-mail.

Gândiți-vă mai degrabă din perspectiva angajatorului decât a dumneavoastră. Spuneți-le

cum puteți contribui în cadrul organizației, mai degrabă decât care sunt beneficiile pe care

le puteţi obţine de pe urma ei. Nu trimiteți o scrisoare standard la care să fi schimbat doar

detaliile cheie.

Scrisoarea dumneavoastră de intenție nu trebuie să depășească o pagină și trebuie să

conțină paragrafe scurte și clare – de regulă, să nu depășească mai mult de patru

paragrafe.

Page 31: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Cuprins Folosiți următorul format ca ghid pentru scrisoarea dumneavoastră:

6. Explicați faptul că este importantă folosirea software-ului de procesare de text pentru

a scrie un CV (de ex. MS Word), dar pot fi folosise și anumite pagini de internet

specializate care oferă un “elaborator de CV”, pentru a scrie un CV și pentru a-l salva

online.

Reţineţi: un CV trebuie să fie relevant pentru un anumit loc de muncă vacant, chiar dacă

majoritatea informațiilor pe care le conţine sunt valabile pentru toate anunțurile de locuri de

muncă. Modificați CV-ul acolo unde este necesar, pentru a vă concentra asupra unei anumite

experiențe profesionale, pe abilități cheie sau pe un curs de formare specific. Aceasta va

depinde de tipul companiei, de criteriile esențiale și specificațiile personale.

Prezentați-vă pe scurt, specificați postul pentru care aplicați și unde ați văzut publicat acest

anunț. Pentru o scrisoare speculativă, precizați tipul de loc de muncă pe care-l căutați.

Explicați de ce sunteți interesat de acest tip de post și că înțelegeți ceea ce implică acest loc de

muncă.

Explicați de ce sunteți interesat să lucrați cu acest angajator. Demonstrați entuziasm și dovediți

că ați efectuat cercetări, cu privire la acele aspecte, precum succesul companiei, implicarea,

valorile sau clienții ei.

Evidențiați ceea ce vă face potriviți pentru această poziție. Demonstrați care sunt punctele dvs.

tari, făcând referire la experiența listată în CV-ul dumneavoastră. Încercați să arătaţi că

punctele dvs. cheie reflectă întocmai cerințele firmei.

Profitați de oportunitate, dacă e nevoie, pentru a explica orice anomalie din trecutul

dumneavoastră, cum ar fi întreruperi în activitate sau căi în care nu vă potriviți cu criteriile de

selecție. Explicați de ce orice obstacol pe care l-ați întâlnit v-a ajutat să dezvoltați o atitudine

pozitivă.

Dacă rolul și organizația sunt creative, ar trebui să reflectați acest lucru în stilul dumneavoastră

de scris. Dacă organizația este formală, veți avea succes dacă scrieți o scrisoare de intenție

oficială.

Asigurați-vă că nu există erori și greșeli de exprimare și că ați scris corect numele persoanei

căreia vă adresați.

Solicitați respectuos un interviu sau o oportunitate pentru o discuţie informal.

Scrisoarea ar trebui tipărită, dar o abordare plăcută într-o scrisoare formală ar fi folosirea unui

pix cu care să scrieți de mână ‘Stimate ...’ (cu numele persoanei care recrutează) și să semnați

‘Al Dvs. sincer’.

O scrisoare de intenție este formată din mai multe părți: informații de contact, un salut, corpul

scrisorii de intenție și un paragraf de final corespunzător

Page 32: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Întrebări de discutat

7.3. Partea B – Ateliere practice Atelierul Nr. 1 – Anunţurile cu locurile de muncă

Timp de instruire recomandat 1.5 ore

Scopul atelierului: să se învețe formatarea și îmbunătățirea tabelelor în MS Word și să se

sintetizeze cele mai importante informații legate de locurile de muncă vacante.

Exerciţiile de încălzire

Întrebări de discutat

Dna. Balaci are nevoie de ajutorul tău

1. Solicitați participanților la curs să deschidă atelierul practic Nr 1 “Anunțuri cu locuri de

muncă” din secțiunea Nr. 2 “Pregătește-te”.

Ce experiență aveți în scrierea unui CV sau a unei scrisori de intenție?

Care ar putea fi cele mai mari dificultăţi pe care le-aţi putea întâmpina în scrierea unui CV şi a

unei scrisori de intenţie?

Ce idei noi aţi dobândit?

Cum colectați de obicei informații despre un loc de muncă/ un post vacant? A

Ați aplicat vreodată pentru mai multe locuri de muncă în acelaşi timp?

Unde și cum păstrați toate informațiile achiziționate cu privire locurile de muncă vacante?

Ați folosit vreodată un computer în acest sens?

Page 33: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă online

2. Explicaţi faptul că la acest exerciţiu participanţii o vor ajuta pe dna. Balaci. Participanţii la

curs vor analiza trei anunţuri de locuri de muncă pentru postul de manager vânzări.

Anunţurile cu locurile de muncă s-au găsit folosind trei strategii diferite:

prin intermediul unui motor de căutare (folosind cuvinte cheie);

pe un website dedicat “ocupării forţei de muncă”;

pe un website al unei “agenții guvernamentale”.

3. Solicitați participanților la curs să deschidă documentul “Informația este putere! Dna

Balaci are nevoi de ajutorul tău” și invitați-i să salveze documentul în folderul creat, sub

numele „Pregăteşte-te_Atelierul Nr1_numele-prenumele tău.”

4. Solicitați participanților la curs să sugereze informațiile necesare pentru a compara mai

multe anunțuri de locuri de muncă, înainte de a lua o decizie cu privire la locul de

muncă pentru care să aplice. Scrieți ideile participanților la curs și comparați sugestiile

lor cu structura din tabelul dat în documentul “Informația este putere! D-na Balaci are

nevoie de ajutorul tău”. Pentru a face tabelul mai util, sugerați coloane adiționale, ca

“adresa companiei”, sau „timpul de deplasare pentru a ajunge la companie”.

5. Participanții la curs pot să-și îmbunătățească tabelul adăugând sau ștergând coloane.

6. Dacă abilităţile participanţilor la curs cu privire la foile de calcul sunt scăzute, atunci

arătaţi-le cum pot realiza un tabel nou utilizând MS Word, cum să treacă de la p celulă

la alta şi cum să formateze celulele.

7. Discutaţi procentajul anunţurilor cu locuri de muncă furnizate.

8. Pentru a exersa lucrul cu tabele, invitați participanții la curs să dea copy-paste tabelului

într-un document separat și să-i îmbunătățească formatul. Explicați faptul că astfel

conținutul va fi mai clar dacă se aleg diferite fonturi și culori. Odată finalizat exercițiul,

salvați-l.

Page 34: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Întrebări de discutat

Acum depinde de tine!

9. Explicaţi că în a doua parte a atelierului participanții la curs vor găsi informaţii referitoare

la locul de muncă pe care şi-l doresc.

10. Solicitaţi participanţilor la curs să deschidă documentul “Informaţia este puterea – Acum

depinde de tine!” şi salvaţi-l sub numele “Pregăteşte-te_Atelierul Nr1_numele

prenumele tău.”

11. În acest document, participanții la curs pot vedea tabelul original al d-nei Balaci. Spuneți-

le că, dacă au modificat acel model, atunci ei pot folosi propria lor versiune pentru a

începe căutarea unui loc de muncă. Solicitați participanților la curs să copieze în

document modelul pe care l-au îmbunătăţit în prima parte a atelierului.

12. Odată ce participanții la curs au pregătit modelul, spuneți-le să găsească trei anunțuri

de locuri de muncă în domeniul în care sunt interesați:

prin intermediul unui motor de căutare (folosind cuvinte cheie);

pe un website dedicat “ocupării forţei de muncă”;

pe un website al unei “agenții guvernamentale”.

13. Participanții la curs ar trebui să folosească diferite strategii de căutare pentru a căuta

Informaţii şi pentru a completa tabelul.

14. Odată tabelul completat, solicitați-le să compare cele trei anunțuri, urmărind în special:

tipul companiei, sectorul, procesul de recrutare, mediul de lucru, numărul de

angajați;

scala de salarizare şi determinarea unui procentaj.

15. La finele acestei secțiuni, solicitați participanților să dea un feedback cu privire la munca

lor.

Întrebări pentru discuţii

Care este locul de muncă pentru care dna. Balaci ar trebui să aplice pentru prima dată? De ce?

Tehnologia poate fi utilizată în procesul de căutare de locuri de muncă? În ce fel?

Care sunt informaţiile pe care trebuie să le ştiţi înainte de a aplica pentru un loc de

muncă?

Ce abilităţi aţi dobândit pe parcursul acestui atelier?

Page 35: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Atelier Nr. 2: Căutarea unui loc de muncă

Timp de instruire recomandat 1.5 ore

Scopul atelierului: să îmbunătățească abilitatea participanților la curs cu privire la organizarea

căutării unui loc de muncă, utilizând o foaie de lucru MS Excel (sau echivalent), ca instrument de

sprijin.

Exerciţiile de încălzire

Întrebări de discutat

Dna Balaci are nevoie de ajutorul tău!

În cazul în care participanţii au foarte puţină experienţă, sau nu au deloc experienţă în lucrul cu

foile de calcul MS Excel, arătaţi-le cum să creeze o foaie nouă de lucru şi care sunt cele mai

folosite funcţii.

1. În cazul în care participanţii la curs au o oarecare experienţă de lucru cu foile de calcul MS Excel, solicitaţi-le să deschidă Atelierul Nr. 2.

2. Explicaţi-le că dna Balaci a pregătit o fișă de lucru pentru a organiza căutarea unui loc de

muncă. Solicitați participanților la curs să deschidă documentul “Fișa de lucru cu locuri

de muncă vacante a d-nei Balaci” și salvați fișierul sub numele “Pregăteşte-te_atelierul

Nr.2_ numele - prenumele tău.”

3. Explicaţi că documentul are 5 file şi solicitaţi participanţilor la curs să deschidă prima

filă”Silvia Balaci_urmăriţi evoluţia sa”.

4. Solicitați participanților la curs să găsească și să introducă toate informațiile necesare,

inclusiv coloane suplimentare dacă e nevoie.

5. Solicitați participanților la curs să examineze formatul tabelului (utilizarea de culori,

umbrire, etc.), lăsați-i să experimenteze formatul tabelului (font, culori, formatare

celule, etc.).

6. Solicitaţi participanţilor la curs să facă Copy-paste în tabelul “Silvia Balaci_tabel

îmbunătăţit nr.1” ţi în tabelul “Silvia Balaci_tabel îmbunătăţit nr.2”.

7. Dacă aveți timp, participanții la curs pot experimenta formatarea tabelelor în aceste fișe

de lucru.

Acum depinde de tine!

8. Invitați participanții la curs să deschidă fișa de lucru Excel cu care au lucrat în prima parte a atelierului și să deschidă fișa de lucru cu numele “Tu”.

9. Urmărind instrucțiunile din fișa de lucru, solicitaţi participanţilor la curs să completeze tabelul şi să observe utilizarea de formule şi formatarea condiţională.

Aţi utilizat vreodată foi de calcul MS Excel? Dacă da, în ce scop?

A fost dificil să lucraţi cu acestea? Ce anume v-a creat dificultăţi?

Page 36: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

10. Participanţii la curs ar trebui să fi practicat până în acest moment stocarea în tabele a

informaţiilor cu privire la locurile de muncă vacante. Ei au discutat care informaţii sunt

esenţiale şi trebuie păstrate atunci când îţi cauţi un loc de muncă. Participanţii la curs au

practicat salvarea informațiilor în tabele MS Word și MS Excel, şi au exersat folosirea

unora dintre cele mai uzuale formule.

Întrebări de discutat

Atelierul Nr. 3 – Pregătirea unui CV

Timp de instruire recomandat 3.5 ore

Scopul atelierului: să înveţe să evalueze experienţa profesională anterioară, pentru a

organiza şi a structura informaţiile într-un CV și de a învăța diferite stiluri și modele de

scriere a CV-urilor.

Exerciţii de încălzire

Întrebări de discutat

Dna Balaci are nevoie de ajutor!

1. Explicați că la acest atelier, participanții la curs vor analiza CV-ul d-nei Balaci. În

prima parte a atelierului participanții la curs vor sugera îmbunătățiri ale CV-ului d-nei

Balaci. În cea de-a doua parte, ei vor pregăti două versiuni ale propriilor CV-uri.

2. În prima parte a atelierului împărţiţi participanţii la curs în grupuri mici (2-3

participanţi). Solicitaţi participanţilor să deschidă “CV-ul dnei Balaci” şi documentul

“Dna Balaci are nevoie de ajutorul tău – CV-ul tău=paşaportul tău”.

3. Participanţii la curs vor evalua CV-ul dnei Balaci şi vor folosi fişa de evaluare furnizată

pentru a nota răspunsurile.

Ce informaţii sunt esenţiale şi trebuie înregistrate în cadrul procesului de căutare de

locuri de muncă?

Care este cel mai convenabil mod de stocare a acestor informaţii?

Ce ați folosi la o viitoare căutare a unui loc de muncă?

Ce lucruri noi aţi învăţat în această secţiune?

Care este scopul principal al unui CV?

Ce informații dintr-un CV sunt esențiale pentru un viitor angajator?

Un CV poate fi folosit pentru a aplica pentru mai multe locuri de muncă? De ce da sau de

ce nu?

Page 37: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Participanții la curs vor înregistra modul în care ea își va putea îmbunătăți CV-ul. Cu

scopul de a identifica competenţele Silviei, participanţii la curs se pot întoarce la

documentele din sesiunea 1 care fac referire la experiența în muncă a doamnei Balaci

precum și la auto-evaluarea acesteia.

4. Invitaţi participanţii la curs pentru a citi câteva sfaturi utile despre scrierea unui CV.

5. Când grupurile au terminat munca lor, conduceți o discuţie de grup cu privire la

constatările lor, precum şi îmbunătăţirile propuse.

Întrebări de discutat

Invitați un grup să-și spună părerea cu privire la prima întrebare. Alte grupuri pot contribui.

Apoi invitați celelalte grupuri să explice ideile cu privire la cea de-a doua întrebare.

6. După ce grupurile au sugerat propriile îmbunătățiri, deschideți „versiunea îmbunătățită”

a CV- ului dnei Balaci. Discutați modificările pe versiunea îmbunătățită.

Întrebări de discutat

7. După discuție, reamintiți participanților că un CV se poate scrie în mai multe stiluri: CV în

ordine cronologică inversă, CV cronologic, CV bazat pe abilități sau CV funcțional.

Material adițional pentru facilitator

Cum vă place aspectul CV-ului? Ce schimbări aţi sugera?

Ce greșeli de exprimare și gramaticale ați observat? Cum le-ați corectat?

Ce îmbunătățiri considerați că pot fi aduse conținutului?

Vedeți vreo diferență?

Ce alte informații au fost adăugate la CV-ul ei?

Majoritatea angajatorilor preferă CV-ul în ordine cronologică inversă. Acest CV listează

calificările profesionale individuale, începând de la cea mai recentă. Ceea ce trebuie subliniat

sunt titlurile locurilor de muncă și responsabilitățile care evidențiază nivelele de experiență.

Acest lucru se realizează pentru a asigura faptul că viitorul angajat corespunde condițiilor

prevăzute pentru locul de muncă. Un CV în ordine cronologică inversă este deosebit de

avantajos, mai ales dacă nu ați avut foarte multe realizări în carieră. Acest tip de CV este

important dacă cariera dumneavoastră progresează mult într-un anumit domeniu industrial.

Page 38: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Acum depinde de tine!

8. Spuneți participanților la curs că în această secțiune își vor scrie propriul lor CV. Se poate

folosi modelul gol de CV din documentul “Ce să scrii și ce să nu scrii într-un CV”, sau

utilizați modelul de Cv îmbunătățit al dnei Balaci. Amintiți-le să salveze propriul CV, sub

forma: numele-prenumele dvs-CV.doc.

9. Amintiți-le participanților la curs că CV-ul în ordine cronologică inversă este cel mai des

folosit, așa că ei ar trebui să păstreze acel format.

10. În timp ce participanții își pregătesc CV-ul propriu, facilitatorul îi poate ajuta, dacă este

nevoie.

11. Când participanții au terminat, amintiți-le să verifice CV-ul și să invite alți participanți să-l

corecteze. 12. Solicitați participanților la curs să discute CV-ul pe perechi și să sugereze îmbunătățiri.

13. Dacă CV-ul e gata, participanții la curs pot să-l salveze pe un stic de memorie sau să-l trimită pe e-mailul personal.

CV cronologic

Un CV cronologic evidențiază progresul în carieră și dacă vă asigurați că CV-ul arată și modul în

care experiența și abilitățile dumneavoastră corespund specificațiilor noului loc de muncă, el poate

fi un document de marketing deosebit de eficient.

CV-urile cronologice sunt cele mai bune atunci când nu ați avut întreruperi pe piața ocupării forței

de muncă. Dacă aveți pauze în perioadele de angajare, menționați-le și oferiți motivul potrivit, cum

ar fi de exemplu familia.

Cu toate acestea, se poate finaliza doar cu o listă a ceea ce ați făcut, oferind angajatorului foarte

puține informații legate de cum sunteți ca persoană.

CV-uri bazate pe abilități sau CV-uri funcționale

Un CV bazat pe abilitățile de bază pune mai degrabă accentul pe calitățile personale decât pe

istoricul de angajare și este un format foarte întâlnit printre absolvenții de bacalaureat.

Un CV bazat pe abilitățile de bază este ideal dacă aveți perioade de întreruperi în istoricul de

angajare, pentru că acestea nu sunt la fel de proeminente cum ar fi într-un CV cronologic.

Totuși, angajatorii vă pot întreba cu privire la progresul în carieră, așa că fiți pregătit să explicați în

cadrul interviurilor orice perioadă de întrerupere.

Dacă aveți experiență de lucru variată, acest tip de CV oferă posibilitatea de a arăta felul în care

abilitățile dobândite la alte locuri de muncă pot fi relevante pentru postul țintit.

www.open.ac.uk/careers/chronological-cv.php

Page 39: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

14. Dacă timpul vă permite, participanții la curs pot verifica resursele online pentru a găsi

alte modele. Se sugerează ca participanții să se familiarizeze cu formatul de CV

Europass.

Material adițional pentru facilitator

Ce este un Curriculum Vitae Europass (CV)?

CV-ul Europass a fost structurat de Parlamentul European și de Consiliul Europei. Scopul său este

de a-i ajuta pe oameni să-și evidențieze clar abilitățile și calificările, lucru care le va permite să

caute locuri de muncă în întreagă Europă.

Pentru mai multe informații privind crearea și încărcarea Cv-ului dvs. accesați site-ul:

http://europass.cedefop.europa.eu/

Page 40: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

8.Secțiunea – Aplică!

8.1. Introducere – informații generale

Timp de instruire recomandat 0.5 ore

Obiectivele acestei secțiuni sunt:

Să ajute participanții la curs să:

să conștientizeze posibilitățile de creare de oportunități profesionale prin folosirea

unui software de rețele sociale,

să devină conștienţi de sistemele de securitate Facebook și de folosirea instrumentelor

Facebook,

să învețe să folosească software-ul de prezentare PowerPoint,

să se pregătească pentru o prezentare și pentru un interviu de angajare.

Abilități TIC impuse:

Folosirea eficientă a Web 2.0

Secțiunea constă din 2 părți.

Partea A – Cum întâlnesc viitorul angajator?

În această secțiune participanții la curs vor descoperi cum să folosească software-ul de rețele

sociale ca un instrument de căutare a unui loc de muncă și cum să obțină anumite sfaturi

privind securitatea personală pe internet. Participanții la curs vor învăța cum să se pregătească

pentru un interviu față în față cu angajatorul și cum să se prezinte cu succes la interviu.

Partea B – Ateliere practice

Cea de-a doua secțiune cuprinde mai multe exerciții practice. În primul atelier, participanții la

curs vor analiza profilul Facebook a d-nei Balaci, vor discuta importanța setărilor de

confidențialitate precum și folosirea acestora. Participanții la curs vor analiza apoi propriile

profiluri de rețele sociale și vor ajusta setările de confidențialitate ale acestora.

La cel de-al doilea atelier participanții la curs vor exersa cum să se prezinte unor potențiali

angajatori, analizând în primul rând prezentarea d-nei Balaci și apoi pregătind propriile

prezentări.

Page 41: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

8.2. Partea A – Resurse online: Cum îți poți întâlni

viitorul angajator? Timp de instruire recomandat 3 ore

Exerciții de încălzire

Există mai multe strategii eficiente de evaluare a cunoștințelor anterioare. Strategia ‘KWL’

impune facilitatorului să solicite participanților la curs (pe o fișă), ceea ce ȘTIU deja despre

subiect, ce DORESC să învețe despre acel subiect și (la sfârșitul sesiunii) ce AU ÎNVĂȚAT despre

subiect.

Informați participanții la curs cu privire la obiectivele secțiunii și conținutul celor două

ateliere practice și asupra celor patru teme majore ce urmează a fi discutate:

1. Identitatea digitală

2. Rețelele sociale

3. Interviurile de angajare

4. Prezentarea cu succes a propriei persoane

Folosind strategia KWL, participanții la curs pot scrie pe fișă de lucru ce știu deja și ce

ar vrea să învețe.

Știu Vreau să învăț Am învățat

După ce participanții la curs au completat prima și a doua coloană, mai exact după ce au

declarat ce informații dobândesc și ce ar dori să învețe despre cele patru teme propuse,

solicitați un feed-back, fie adunând fișele, fie purtând o discuție de grup. Acordați o

atenție deosebită nevoilor lor, deoarece la sfârșitul atelierului veți reveni asupra lor

pentru a vă asigura că nevoile și așteptările participanților au fost îndeplinite.

1. Solicitați participanților la curs să deschidă prima parte “Resurse online” din cea de-a treia

secțiune “Aplică”.

Page 42: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

2. Informați participanții la curs cu privire la resursele utile disponibile în această secțiune,

care îi va ajuta să utilizeze rețelele sociale și să-și îmbunătățească în mod corespunzător

abilitățile de prezentare și interviul pentru angajare. Informația este structurată în patru

părți:

I. Identitatea digitală te poate ajuta să îți găsești un loc de muncă

II. Arta de a vorbi

III. Pregătirea interviului

IV. Lista finală de verificare

Material adițional pentru facilitator

Crearea de rețele este una dintre cele mai importante componente cu privire la căutarea de locuri

de muncă. Companiile folosesc tot mai mult recrutarea socială pentru a selecta candidații în

vederea angajării precum și pentru a investiga persoanele care aplică și pe care aceștia se gândesc

să le angajeze. Este important să fiți conștient de ceea ce fac companiile. Puteţi utiliza tacticile

companiei de recrutare in avantajul dvs. Mediile sociale, inclusiv site-uri precum Twitter și

Facebook vă pot ajuta să găsiți un loc de muncă și să intrați în contact cu oameni care vă pot

furniza informații cu privire la posturi vacante. Totuși, acestea funcţionează în ambele direcţii.

Atunci când sunt utilizate greșit, mediile sociale se pot întoarce împotriva noastră și pot pune în

pericol atât o ofertă de muncă cât și locul de muncă actual.

Când sunteţi în căutarea unui loc de muncă, este important să aveți o prezență online unde puteți

să expuneți abilitățile și experiența dvs. Profilurile online în rețelele sociale pot să vă ajute să vă

conectați cu anumite persoane de contact care pot accelera căutarea locului dvs. de muncă și să vă

asiste în progresul pe care îl veți realiza în carieră.

Fiți foarte atenți la ceea ce publicați online. Dacă aveţi un cont de MySpace sau Facebook, o

mulțime de oameni le vor citi și evalua, chiar dacă credeți că acest lucru nu se va întâmpla. Mulți

angajatori utilizează acest instrument pentru a-și investiga viitorii angajați. Protejați-vă contul

privat astfel încât numai prietenii dvs. să-l poată accesa.

Page 43: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

3. Solicitați participanților să deschidă partea I. Identitatea dvs. digitală vă poate ajuta în

găsirea unui loc de muncă. Oferiți-le timp să se familiarizeze cu resursele online pentru

a afla mai multe despre două aspecte:

Fiți deosebit de atenţi şi nu postați nimic din ce nu doriți ca viitorul angajator să citească. Dacă

nu sunteţi atenţi tot ceea ce postaţi pe Facebook poate fi văzut de angajatorul dvs. actual sau

de viitorul angajator. Comentariile şi/sau fotografiile neadecvate pot schimba părerile

angajatorilor şi acest lucru poate duce la pierderea ofertelor de locuri de muncă.

Dacă sunteţi şomer ,luaţi în considerare crearea unui site web personal asociat căutării unui loc

de muncă, în care să includeţi şi CV-ul.

Aspecte de confidenţialitate

Ar trebui ca viitorii angajatori să citească informațiile dumneavoastră personale? Probabil că

nu, dar dacă le-aţi postat pe internet şi ele sunt uşor accesibile, aceştia le-ar putea citi. Anumite

persoane introduc pagina de web personală sau blogul personal în CV-ul lor, şi astfel cei care

sunt interesaţi să afle mai multe , vor căuta pe Google informaţii despre persoana în cauză. De

aceea un manager care recrutează personal în vederea angajării poate să facă acelaşi lucru.

Dacă aceste linkuri spre site-urile personale sunt listate în CV-ul dvs., fiţi siguri că angajatorul le

va accesa. Chiar dacă acestea nu se regăsesc în CV, dacă blogul, web site-ul sau profilul dvs.

conţine informaţii privind identitatea reală, persoane la care vă aşteptaţi cel mai puţin şi care în

mod sigur nu doriţi să citească ceea ce aţi postat, vor face acest lucru. Nu doar şeful dvs. şi

potenţiali angajatori dar, de asemene clienţii şi colegii dvs.

Avantajele rețelelor online

Există mii de grupuri de discuţii şi forumuri ale comunităţii care acoperă sute de subiecte.

Aveţi posibilitatea de a "sparge gheaţa", înainte de a întâlni pe cineva personal.

Aveţi posibilitatea să ascultaţi, să implicați, sau să vă implicați după cum doriţi. Nu trebuie să

vă simțiți ca o floare pe perete, deoarece nimeni nu vă poate vedea stând deoparte.

Multe persoane care recrutează inspectează listele existente pentru a găsi potenţiali candidaţi.

Dezavantaje

Rețelele online sunt la fel de dificile ca și crearea de rețele personale întrucât este dificil să

construiești o conexiune online adevărată.

Primele impresii contează chiar mai mult. Fiți atenți în ceea ce privește prima dvs. postare

publică.

Comportamentul dvs. on-line contează mai mult decât crezi.

http://jobsearch.about.com/od/jobsearchblogs/a/jobsearchblog.htm

http://www.rileyguide.com/network.html

Page 44: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Cum să folosească Web 2.0 pentru a găsi un loc de muncă.

Cum să-și gestioneze identitatea digitală în condiții de siguranță pe Facebook.

4. Solicitați participanților la curs să spună care sunt lucrurile cele mai importante pe care

le-au descoperit. Care sunt noile idei dobândite? Întrebări de discutat

5. Explicați că înainte de angajarea unui salariat, angajatorii invită candidaţii la un interviu de

angajare. Întrebați dacă cineva are experiență în ceea ce privește interviurile și invitați-l

să-şi împărtășească experienţa în cadrul grupului.

Întrebări de discutat

6. După discuții solicitați participanților la curs să meargă la partea II - Arta de a vorbi.

Invitaţi participanţii la curs să răsfoiască resursele online sau să vizualizeze interviuri

online prevăzute în partea II, partea III și partea IV. Continuaţi cu o discuţie de grup.

Întrebări de discutat

Material adiţional pentru facilitatori

Aici sunt câteva recomandări

Cum să utilizați Web 2.0 pentru a găsi un loc de muncă?

Cum vă gestionați identitatea dvs. digitală pe Facebook?

Ce idei noi ați dobândit?

Cum s-a simţit el/ea în timpul interviului?

Ce informaţii esenţiale a dorit să ştie angajatorul?

El/ea s-a pregătit pentru interviu? Dacă da, în ce fel?

Ar schimba ceva în comportamentul său la următorul interviu?

Aţi găsit sfaturi practice despre pregătirea unui interviu? (sosirea, discursul, lucruri pe

care trebuie să le aveţi cu dvs., cum să vă îmbrăcaţi, limbajul corpului, pregătirea

psihologică, ce informaţii trebuie să ştiţi).

Cercetaţi bine viitorul angajator. Utilizaţi internetul, bibliotecile şi periodicele pentru a

găsi informaţii actuale.

Cunoașteți piața, produsele și obiectivele companiei.

Page 45: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Memorați unele fapte despre organizație și fiți pregătit să le expuneți în timpul

interviului.

Formulați o listă cu întrebări inteligente, pe care să le puneți în timpul interviului.

Discutaţi cu oameni care lucrează sau au lucrat în cadrul organizaţiei.

Un interviu de angajare vă oferă șansa să vă străluciți. Ceea ce spuneți și ceea ce faceți

fie va fi în favoare dvs. având șanse să primiți postul vizat, fie va duce la eliminarea dvs.

din această competiție. Nu durează mult să faceți o primă impresie – bună sau rea.

Dacă nu ați avut timp să vă îmbrăcați adecvat sau dacă spuneți lucruri “greșite”, atunci

totul va fi în zadar.

Luați-vă timp pentru a pregăti tehnica interviului,inclusiv pentru a ști ceea ce ați trecut în

CV-ul dvs. de prezentare, de ce sunteți interesat să lucrați în acea companie, și exersați

încercând să fiți calm și concentrat.

Cunoașteți toate aspectele

Revizuiți istoricul muncii – și asigurați-vă că ceea ce spuneți ce potrivește cu ceea ce ați

trecut în CV. Luați-vă timp pentru a învăța despre organizație și despre postul pentru

care doriți să aplicați.

Ceea ce nu spuneți – comportamentul non verbal

Ceea ce nu spuneți poate – şi va fi folosit împotriva dvs. în cadrul unui interviu de

angajare. Dacă mergeţi la un interviu mestecând gumă sau bând cafea, veţi avea de la

început câteva puncte în minus. Nici dacă veţi purta prea mult parfum sau dacă aţi

folosit deodorant insuficient, nu vă va ajuta. Aspecte precum îmbrăcăminte neadecvată

sau pantofii rupţi, vă vor depuncta de asemenea în cadrul unui interviu de angajare.

Dacă vorbiţi şi scrieţi mesaje pe telefonul mobil sau ascultaţi muzică la iPOD în timp ce

aşteptaţi să fiţi chemat pentru intervievare, poate fi lovitura finală şi puteţi să vă luaţi

rămas bun de la a fi candidat pentru acest post, chiar înainte de a spune un cuvânt în

favoarea dvs.

Ceea ce spuneţi în timpul interviului

Comunicarea verbală este importantă. Nu utilizaţi elemente de jargon. Dacă aveţi nevoie

să vă gândiţi la un răspuns al unei întrebări adresate în timpul interviului, nu este o

problemă. Mai bine vă gândiţi înainte de vorbi, astfel nu riscaţi să vă bâlbâiţi atunci când

răspundeţi la întrebare. Exersaţi încercând să răspundeţi la câteva întrebări adresate de

obicei în cadrul unui interviu, astfel încât să vă simţiţi confortabil atunci când veţi

răspunde la întrebările de bază.

Ascultaţi

În timpul unui interviu puteţi să vă pierdeţi foarte uşor atenţia. Este dificil să trebuiască

să răspundeţi la un set de întrebări. Prin urmare, dacă vă străduiţi să ascultaţi întrebările

adresate de cel care vă intervievează, va fi mai uşor să elaboraţi răspunsul adecvat.

Page 46: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Folosirea comunicării non-verbale pentru a impresiona

Comportamentul non verbal din timpul unui interviu este la fel de important ca şi

comportamentul verbal. Ceea ce este important atunci când eşti intervievat, este să te

comporţi ca un profesionist şi să fii atent pe întreaga durata a procesului de intervievare.

http://jobsearch.about.com/od/interviews/qt/interviewtiptechnique.htm

Pregătirea pentru un interviu faţă în faţă

Odată ce aţi fost invitat la interviu vi se vor furniza o serie de informaţii. În caz contrar,

este perfect acceptabil să sunați și să întrebați:

Cât timp va dura interviul?

Ce format va avea interviul?

Vor exista teste sau exerciţii de grup?

Trebuie să aduceţi sau să pregătiţi ceva anume?

Asiguraţi-vă că:

Aţi verificat data şi ora interviului;

Ştiţi cum să ajungeţi la locaţia unde are loc interviul şi cât timp durează călătoria spre

această locaţie;

Realizaţi aranjamentele de călătorie cu atenţie, mai ales dacă aveţi nevoie de legături

feroviare;

Verificaţi dacă au fost realizate întreruperi pentru serviciile de transport rutier sau

feroviar;

Plănuiţi să ajungeţi mai devreme, decât să riscaţi să întârziaţi.

Cum trebuie să vă îmbrăcaţi

Îmbrăcaţi-vă adecvat. Este important să arătaţi bine pentru interviu, dar ,de asemenea, să

vă simţiţi confortabil, astfel încât să vă puteţi relaxa. Unele companii au o abordare puţin

mai relaxată în ceea ce priveşte modul de a te îmbrăca, spre deosebire de altele, dar cu

excepţia cazului în care vi s-a spus în mod special că puteţi să vă îmbrăcați informal, ar

trebui să purtaţi un costum sau o ţinută business.

Decideţi din timp ce anume veţi purta – nu lăsaţi acest lucru pentru dimineaţa în care va

avea loc interviul.

Asigurați-vă că îmbrăcămintea e curată, călcată și pregătită de purtat. Asiguraţi-vă ca

pantofii sunt curaţi.

Este o idee bună să evitaţi excesul de alcool cu o seară înainte de prezentarea la interviu –

vă veţi descurca mai bine dacă veţi avea mintea limpede.

Evitați folosirea unui aftershave sau a unui parfum care are un miros puternic.

Fumătorii ar trebuie să evite să fumeze o ţigară pe drum sau în timp ce aşteaptă că intre în

sala unde va avea loc interviul, întrucât mirosul poate fi simţit atunci când păşiţi în sala de

interviu

Page 47: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Siguranţa personală

Spune-ţi cuiva unde mergeţi şi când vă aşteptaţi să reveniţi – poate doriţi să lăsaţi o adresă

şi un număr de telefon al locaţiei unde vă deplasaţi. Feriţi-vă să mergeţi în case particulare

pentru un interviu.

Cunoştinţe despre propria persoană

Citiți CV-ul sau formularul de aplicare încă odată, gândindu-vă în special la calitățile pe care

le caută angajatorul. Gândiţi-vă cât de bine puteţi să demonstraţi calităţile pe care le aveţi,

şi cum vă puteţi vinde la interviu. Gândiţi-vă că aceştia v-au selectat pentru un interviu,

deoarece sunt dispuşi să-şi petreacă timp pentru a afla mai multe despre persoana dvs.

Pentru a vă organiza gândurile, ați putea să vă puneți următoarele întrebări, cum ar fi:

Ce presupune acest loc de muncă şi de ce îl doriţi ?

Care sunt calităţile pe care le aveţi şi care demonstrează că sunteţi potrivit pentru acest

post?

De ce aţi ales să urmaţi acel curs de calificare?

Care sunt punctele dvs. tari şi nevoile de dezvoltare?

Cum v-ar plăcea să se dezvolte cariera dvs. ?

Ce abilităţi veţi avea nevoie şi ce aptitudini aţi câştigat din activităţile dvs. legate de muncă

şi extraşcolare? Gândiţi-vă la exemple.

Alternativ, încercaţi să vă puneţi în locul celui care vă intervievează. Ce aţi întreba şi cum aţi

fi convins că aţi găsit persoana potrivită pentru postul respectiv?

Gândiţi-vă la dvs. şi la cum vă potriviţi cu specificaţiile din descrierea postului. Majoritatea

angajatorilor vor indica competenţele pe care aceştia le doresc pentru un post individual, şi,

în plus există competenţe de bază pe care fiecare angajator le caută. Evidențiați

majoritatea experiențelor și realizărilor dumneavoastră unice. Nu vă vindeţi ieftin şi nu vă

subestimaţi. Aveţi posibilitatea să vă identificaţi abilităţile luând în considerare diferite

domenii din viaţa dvs., cum ar fi educaţia, experienţa în muncă, interesele, sportul şi munca

de voluntariat, şi apoi listaţi fiecare din abilităţile dezvoltate în fiecare din acest domeniu.

Acest lucru vă va ajuta să pregătiţi o evidenţă şi să vă gândiţi la răspunsurile dvs. cu privire

la întrebările legate de abilităţile de bază, care vi se pot cere la interviu.

Pregătiţi aceste răspunsuri, dar încercaţi să evitaţi ca acestea să sune ca şi cum le-aţi

memorat înainte. Apoi pregătiţi-vă atitudinea: entuziasm, o perspectivă pozitivă şi

onestitatea sunt întotdeauna mai bune politici.

Pregătiţi întrebările pe care doriţi să le adresaţi intervievatorului întrucât aceasta este

şansa dvs. de a afla mai multe informaţii.

Cunoştinţe despre post

Este important să ştiţi cât mai mult posibil despre postul pentru care sunteţi intervievat.

Page 48: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Aruncaţi o privire la tipurile de locuri de muncă, şi, dacă este posibil, încercaţi să discutaţi

cu oameni care lucrează deja în acest domeniu de care sunteţi interesat. Frecvent,

angajatorii adaugă pe paginile lor web studii de caz ale angajaților şi acestea pot oferi o

bună înţelegere a activităţilor zilnice, pentru anumite roluri din cadrul companiei.

Nu trebuie să ştiţi exact ce veţi face în cadrul rolului respectiv, dar o înţelegere a tipurilor

de activităţi pe care le implică acesta vă va ajuta. Faceţi referire la anunţul cu privire la

locul de muncă, fişa postului sau specificaţiile individuale.

Citiţi cu atenţie anunţul şi descrierea postului şi încercaţi să căutaţi câteva exemple care să

se referă la competențele menţionate.

Cunoştinţe despre organizaţie/companie

Faptul că aţi făcut cercetări cu privire la viitorul dvs. angajator, va demonstra interesul şi

entuziasmul dvs. , precum şi motivaţia de a lucra pentru această organizaţie/companie.

Acest lucru vă va ajuta de asemenea să răspundeţi la întrebările adresate în timpul

interviului şi vă va ajuta să gândiţi anumite întrebări pe care să le adresaţi celui care vă

intervievează.

Toți angajatorii se vor aștepta să cunoaşteţi detalii despre organizaţie/companie, în

special dimensiunea acesteia precum şi sectorul în care activează.

Aruncaţi o privire pe web-site-ul lor şi dacă este posibil citiţi raportul lor anual. Multe web-

site-uri ale angajatorilor au arhive cu articole de presă care au fost elaborate de către ei

sau despre ei, si, de asemenea aţi putea să căutaţi pe internet ce spun despre ei alte

organizaţii/companii.

Pregătirea psihologică

Dacă v-ați pregătit cât mai atent posibil, în sensul că v-ați gândit la propria persoană și la

propriile abilități, dacă ați cercetat angajatorul și postul și dacă ați luat în considerare

aspectele practice de a merge la interviu, ar trebui să fiți încrezător și pozitiv.

Cu toate acestea nu vă faceţi probleme dacă vă simţiţi nervos sau iritat înainte de interviu.

Majoritatea oamenilor se simt nervoşi în aceste situaţii iar nervozitatea se manifestă

diferit de la un caz la altul, ceea ce poate însemna: gură uscată, mâini tremurânde,bătăi

rapide ale inimii, insomnie, transpiraţii, voce piţigăiată sau mai multe drumuri la toaletă.

Amintiţi-vă că intervievatorii nu se aşteaptă să fiţi perfect. Ei vor urmări potențialul

dumneavoastră viitor și modul în care compania va contribui la dezvoltarea dvs. pe viitor.

Intervievatorii doresc să afle dacă aveţi capacitatea, cunoştinţele şi motivaţia să vă

integraţi în organizaţia/compania lor şi să aduceţi o contribuţie semnificativă.

În timp ce câțiva nervi sunt inevitabili, există anumite lucruri care le puteți face, pentru a

vă pregăti din punct de vedere psihologic:

Page 49: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

8.3. Partea B – Atelier practic

Atelier practic – Identitatea digitală Timp de instruire recomandat 2.5 ore

Scopul atelierului: de a descoperi cum pot fi folosite rețelele sociale pentru găsirea unui loc de

muncă, și pentru a crește gradul de conștientizare al participanților cu privire la ”identitatea lor

digitală”.

Exerciții de încălzire

Întrebări de discutat

Aranjați un interviu practic cu consilierul dumneavoastră de carieră sau parcurgeți

anumite întrebări și răspunsuri tipice cu un prieten.

Încercați să dormiți bine în noaptea dinaintea interviului. Poate ar fi bine să cinați mai

devreme ca de obicei și să vă culcați la o oră rezonabilă.

Luați micul dejun în dimineața interviului, chiar dacă sunteți foarte emoționat. S-ar putea

să vă aștepte o zi lungă și intensă, de aceea alimentarea creierului este importantă, iar

hrana ar trebui să contribuie la soluționarea nervilor.

Încercaţi să beţi multă apă pe parcursul zilei, lucru care vă va ajuta mai mult decât

energizantele precum cafeaua sau ceaiul.

Respirați! Încercați să inspirați adânc, ținându-vă respirația pentru câteva secunde, apoi

expirați pe deplin, iar apoi repetați acest lucru dacă este necesar. Există o mulțime de

cărți de auto-ajutor și CD-uri disponibile pe teme precum tehnici de respirație, meditație,

relaxare și vizualizarea pozitivă. Găsiți ceva care să funcționeze pentru dvs.

Rețineți că intervievatorii știu că cei care participă la interviu sunt emoționați. Aceștia vor

dori să fiți relaxat și să fiți dvs. înșivă, astfel încât să poată obţine o impresie de ansamblu

cât mai bună despre dvs. Ei vor realiza, de asemenea, că dacă sunteți puțin emoționat,

acesta este un semn că vă doriți cu adevărat acest post.

Înainte de toate încercați să rămâneți pozitiv și să rețineți că orice experiență trăită ca

parte a unui proces de recrutare constituie o oportunitate de a învăța și de a vă dezvolta.

http://www.prospects.ac.uk/interview_preparation.htm

Aveți un profil pe o rețea socială? Dacă da, pe care dintre acestea? Ne puteți povesti

experiența dvs. cu privire la această rețea? Cum o utilizați? Pentru ce anume?

Ce informații ați inclus în profilul dvs.?

Cine are acces la profilul dvs. și poate posta pe informații pe această pagină?

Page 50: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Dacă participanții nu au un profil, ajutați-i să își creeze unul

Dna Balaci are nevoie de ajutorul tău

1. Solicitați participanților la curs să deschidă atelierul practic Nr. 1 - “Aplică”.

2. Explicați că participanții la curs vor examina profilul Facebook al dnei Balaci. Solicitați-

le să deshidă documentul “Identitatea ta digitală=un loc de muncă! Dna Balaci are

nevoie de ajutorul tău”. După ce l-ați deschis salvați-l în folderul “Set de instrumente”

sub denumirea “Aplică_Atelier practicNr1_numele-prenumele dvs.doc”.

3. Explicați situația: dna Balaci este în căutarea unui loc de muncă ca manager de vânzări

într-un magazin de modă. Ea și-a creat recent un cont de Facebook deoarece consideră

că acesta este util pentru a păstra legătura cu prietenii și familia care locuiesc în Anglia

și India. Recent, ea a postat o mulțime de mesaje despre hobby-urile ei, familia,

vacanțele, așteptările pe care le are, etc. De asemenea a publicat și albume de

fotografii!

4. Împărţiţi participanţii în grupuri mici (de 3-4 persoane) şi comunicați-le că fiecare grup

trebuie să-şi asume un rol diferit. Un grup va îndeplini rolul de prieteni ai dnei Balaci, și

un alt grup rolul angajatorului. Solicitați fiecărui grup că analizeze profilul Facebook al

dnei Balaci din punctul de vedere al rolului jucat.

5. Odată ce grupurile au analizat pagina de Facebook, și au completat informațiile

necesare cu privire la documentul atelierului de lucru, solicitați unui membru al

fiecărui grup să explice celorlalți participanți recomandările grupului lor și concluziile.

Întrebări de discutat

Ce informaţii se recomandă şi ce nu este recomandabil să publice pe un site de al unei

rețele sociale?

Care ar putea fi posibilele consecinţe ale comportamentului Silviei pe Facebook şi modul în

care acest lucru ar putea afecta căutarea locului de muncă, sau alte angajări viitoare?

Page 51: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

6. Acum solicitați participanților la curs să aplice ce au învățat legat de propriile lor profile

Facebook. Acest lucru poate fi realizat în cea de-a doua parte a atelierului „Acum depinde

de tine”!

Acum depinde de tine!

7. Utilizatorii finali sunt invitați să deschidă documentul “3_Identitatea_ta_digitală_depinde

de tine” și să îl salveze sub denumirea “Aplică_atelier practicNr.1_numele-prenumele

dvs.doc”.

8. Lucrând individual, participanții la curs analizează identitatea lor digitală și încearcă să o

îmbunătățească urmând întrebările și informațiile din documentul “Aplică_atelier

practicNr.1_numele-prenumele dvs.doc”.

9. La sfârşitul acestei secţiuni, conduce-ți o discuţie solicitând participanţilor să explice ideile

lor.

Întrebări de discutat

Atelierul practic Nr. 2 – Arta de a vorbi

Timp de instruire recomandat 3.5 ore

Scopul atelierului: de a îmbunătăți abilitățile de prezentare a participanților la curs, folosind MS

PowerPoint (sau alt echivalent) ca instrument de susținere.

Exerciții de încălzire

Întrebări de discutat

Dacă participanții la curs au foarte puțină experiență sau nu au deloc experiență în ceea ce

privește prezentările Power Point, facilitatorul poate prezenta primele slide-uri ale documentului,

structura și modul de a deschide și a vizualiza o prezentare.

“Arta_de_a vorbi_prezentare_greșeli_dna Balaci”

1. Solicitați participanților la curs să deschidă atelierul de lucru Nr. 2.

Considerați rețelele sociale ca fiind utile în căutarea unui loc de muncă?

Ce măsuri de precauție ar trebui să își ia utilizatorul pentru a-și proteja viața privată și cum

aveți de gând să îmbunătățiți stilul și securitatea identității dvs. digitale?

Ați utilizat vreodată o prezentare Power Point? Dacă da, în ce scop?

A fost dificil să realizați această prezentare?

Page 52: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

2. Explicați că participanții vor analiza o prezentare pe care dna. Balaci a pregătit-o. Ea a

inclus o mulțime de informații, dar ar dori un feed-back cu privire la modul de

îmbunătățire a acesteia.

3. Împărțiți participanții la curs în grupuri mici (2 - 3 persoane) și solicitați-le să deschidă

prezentarea d-nei Balaci și să urmeze exercițiul care ar putea să-i ajute să analizeze și

să furnizeze sugestii. Solicitați-le să salveze acest document sub denumirea

“Aplică_Atelier practic2_numele-prenumele dvs.doc”.

4. Scopul prezentării doamnei Balaci este acela de a-și prezenta cariera profesională şi

experienţă de lucru. Solicitați-le să citească sugestiile cu privire la prezentarea

profesională și apoi analizați slide-urile urmărind notele din documentul furnizat.

Invitați-i să analizeze prezentarea PowerPoint din punct de vedere tehnic (folosirea

corectă a designului slide-urilor, tranziția acestora, etc.) și din punctul de vedere al

conținutului (abilități personale, viața profesională, folosirea titlurilor, fraze scurte,

cuvinte cheie ca o tehnică de a reține secțiuni din prezentare).

5. După ce participanții la curs au analizat prezentarea Power Point și au discutat-o în

grupuri mici, solicitați grupurilor să prezinte un raport prind constatările și sugestiile

lor.

6. Deschideți documentul “Arta_de a_vorbi_prezentare_bună_dna Balaci_ ppt” și

evidențiați îmbunătățirile din cea de-a doua versiune a prezentării.

7. La sfârșitul acestei secțiuni conduceți o dezbatere cu privire la diferența dintre

prezentarea personală și cea profesională, și ‘ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci’

în prezentările profesionale.

Page 53: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Întrebări de discutat

Material adițional pentru facilitator

Care este principala diferență dintre o prezentare personală și una profesională?

Sugerați câteva sfaturi pentru o bună prezentare profesională.

Ce lucruri noi ați învățat din exemplul dnei Balaci?

10 Sfaturi pentru o prezentare Power Point profesionistă

Prezentările, fie dacă sunt realizate cu Power Point sau alte aplicații, sunt o modalitate foarte

bună pentru a susţine un discurs, a vizualiza concepte complicate sau ați concentra atenția

asupra unui subiect.

Cu toate acestea, o prezentare proasta poate realiza contrariul. Diapozitive concepute prost,

care conțin prea mult text sau grafice realizate eronat, pot distrage atenția, sau mai rău, pot

deranja persoanele care vizualizează prezentarea.

Aici găsiți un scurt ghid care vă va ajuta să creaţi prezentări cu un aspect profesional și un

conținut concis, evitându-se cele mai frecvente greșeli.

Design-ul

Primul lucru care dă o notă profesionistă oricărei prezentări este design-ul.

Ghidul de prezentare are o mare varietate de template-uri PowerPoint gratuite pentru o

varietate de subiecte. Cu toate acestea, dacă descărcați un șablon gratuit sau dacă vă creați

propriul șablon, țineți cont de următoarele:

1. Compuneți diapozitivele

Nu copiaţi şi lipiţi diapozitivele din diferite surse

Păstrați design-ul de bază și simplu. Acesta nu ar trebui să distragă atenția

Alegeți un font ușor de citit.

Selectați cu atenție dimensiunea fontului pentru anteturi și text.

Lăsați spațiu pentru sublinieri precum imaginile sau mesajele.

Decorați ușor dar bine.

Restricționați spațiul ocupat de design-ul dvs. și nu permiteți niciodată ca acesta să limiteze mesajul.

2. Fiți consecvenți

Folosiți același font și aceleași dimensiuni pe toate slide-urile. Potriviți culorile.

Page 54: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Puteți utiliza logo-ul companiei dvs., să evidențiați anteturile, să creați un cadrul special pentru

figuri/imagini sau pentru întreg diapozitivul, dar nu supraîncărcați slide-urile cu aceste

elemente.

Culorile

O proastă alegere a culorilor poate strica o prezentare.

Dacă nu sunteți siguri cu privire la compatibilitatea culorilor utilizați

opțiunea ColorBlender pentru a amesteca culorile, și pentru a obține un set

de 6 culori diferite, prin simpla mutare a setului de glisoare RGB înainte şi înapoi.

3. Utilizați contrastul

Textul negru pe un fundal alb va fi întotdeauna cel mai bun, dar, de asemenea, alegerea cea

mai plictisitoare.

Dacă doriți să vă jucați cu culorile, încercați să le faceți cât mai plăcute la vedere, și rețineți,

întotdeauna păstrați un contrast bun, astfel încât cititorii dvs. să nu fie nevoiți să deslușească

ce ați scris în acel slide.

4. Aplicați strălucire

Folosiți cu atenție culorile pentru a evidenția mesajul dvs.

Nu diminuați efectul de culoare utilizând prea multe culori.

Faceți o alegere deosebită: potriviți culorile pentru design și utilizați un contrast bun pentru a

evidenția mesajul dvs.

5. Text

Păstrați-l drept și simplu.

Utilizați numai cuvinte cheie.

Fără propoziții!

Nu citiţi niciodată de pe slide-uri, vorbiţi liber.

Amintiţi-vă că slide-urile sunt acolo pentru a vă sprijini, nu pentru a vă înlocui discursul dvs.!

Veţi dori să spuneţi o poveste, să descrieţi datele dvs. sau circumstanţele, sau doar să oferiţi

cuvinte cheie prin intermediul slide-urilor. Dacă le citiţi, şi o faceţi lent şi prost, publicul se va

plictisi şi va să mai asculte.

6. Rezumaţi-vă prezentarea într-un mesaj concis

Întotdeauna exprimaţi un mesaj de efect, care să fie reţinut de către public.

Este mesajul dumneavoastră, un rezumat al informaţiilor sau al poveştii dvs. Subliniaţi-l astfel

încât acesta să iasă în evidenţă.

Page 55: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Imaginile

Imaginile sunt elementele cheie din orice prezentare. Publicul dvs. are ochi şi urechi şi va dori

să afle despre ce anume vorbiţi, iar o sugestie vizuală bună îi va ajuta să înţeleagă mesajul

mult mai bine.

7. Adăugaţi imaginile

Utilizaţi mai multe imagini decât text, în slide-urile dvs.

Dar nu utilizaţi imagini pentru a decora slide-urile!

Imaginile pot consolida sau completa mesajul.

Pentru vizualizare utilizaţi imagini şi explicaţi-le.

O imagine poate spune mai mult decât o mie de cuvinte.

Dacă nu aveţi propriile imagini, puteţi răsfoi printre imaginile Flickr sau Google pentru

material. Dacă este vorba despre o prezentare foarte publică şi oficială, totuşi, trebuie să

luaţi în considerare drepturile de autor.

Animaţii şi media

În animaţii, există o linie fină între o impresie de benzi desenate sau profesionale. Cu toate

acestea, animaţiile pot constitui unelte puternice pentru a vizualiza şi explica problemele

complicate. O animaţie bună, nu numai că îmbunătăţeşte modul de înţelegere dar şi face ca

mesajul să prindă la public.

8. Fiţi cumpătat

Utilizaţi animaţiile şi mass-media cumpătat.

Utilizaţi animaţiile pentru a atrage atenţia.

Utilizaţi animaţiile pentru a clarifica un model sau pentru a sublinia un efect.

Ţintă şi conţinut

Ţinta dvs., publicul, stabileşte conţinutul prezentării dvs.

9. Ţineţi cont de publicul dvs.

Ce ştiu ei?

Ce doriţi să le transmiteţi?

Ce aşteptări au aceştia?

Ce va fi interesant pentru aceştia?

Ce le va capta interesul?

Page 56: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Acum depinde de tine!

8. În cea de-a doua secţiune intitulată „Acum depinde de tine” participanţii vor aplica noile

abilităţi dobândite în realizarea propriei prezentări profesionale.

9. Înainte ca participanţii la curs să înceapă să îşi creeze propria prezentare, facilitatorul (în

funcţie de abilităţile cursanţilor), poate demonstra tehnicile de prezentare în Power Point,

precum inserarea slide-urilor, utilizarea şabloanelor, aspectul slide-urilor, schimbarea de

fonturi şi culori.

10. Participanţii la curs îşi creează propriile prezentări profesionale prin utilizarea unui şablon

necompletat (“5_Arta_a vorbi_prezentare_depinde de_tine.ppt”), prima dată prin

introducerea conţinutului şi apoi prin testarea diferitelor şabloane. Ei pot folosi

informaţiile din CV-ul lor (pregătit în timpul celei de-a doua sesiuni).

11. La sfârşitul sesiunii,fiecare participant trebuie să se prezinte grupului utilizând prezentarea

Power Point pe care a realizat-o. Acest lucru îi va ajuta să îşi consolideze încrederea şi

aptitudinile interpersonale.

12. La sfârşitul acestei secţiuni, participanţii ar trebui să revină la fişa pe care au demarat-o la

începutul secţiunii (metoda KWL) şi să completeze ultima coloană - ceea ce au învăţat în

această secţiune.

Răspundeţi la aceste întrebări şi editaţi slide-urile până la elementele esenţiale. În discursul

dvs. descrieţi elementele esenţiale cât mai pitoresc şi alegeţi-vă cu grijă un set de arme

precum: textul, imaginile şi animaţiile(a se vedea mai sus).

Dacă veţi pierde audienţa publicului totul va fi pierdut, nu va mai conta cât de ingenios este

design-ul dvs. sau cât de bine aţi ales culorile şi cuvintele cheie.

10. Exersaţi

Un discurs bine pregătit şi entuziast vă va ajuta să convingeţi publicul dvs. şi să îi captaţi

atenţia. Există câteva puncte cheie care definesc un discurs bun.

Memoraţi la perfecţie slide-urile dvs.

Vorbiţi liber.

Vorbiţi cu încredere - tare şi clar.

Nu vorbiţi prea repede.

Menţineţi contactul vizual cu publicul.

http://www.makeuseof.com/tag/10-tips-for-preparing-a-professional-presentation/

Page 57: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Întrebări de discutat

Ce aţi învăţat pe parcursul celei de-a treia secţiuni?

Ce anume veţi utiliza din ceea ce aţi învăţat?

Page 58: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

9.Câteva sfaturi utile și totodată

practice înainte de a începe! Aici veţi găsi sfaturi utile care vă vor ajuta să vă pregătiți şi să derulați cursurile într-un mod eficient.

9.1. Mărimea grupului

Vă recomandăm să lucrați cu un număr de maxim zece persoane într-un grup.

Bineînțeles, că util ar fi să evaluați nivelul de competenţe în utilizarea calculatorului al

participanților. Cu cât acesta este apropiat, cu atât veți fi mai eficienți în parcurgerea

pașilor ghidului.

Atenție: dacă participanţii au puţine cunoştinţe în domeniul utilizării calculatorului, vor

avea nevoie de mai mult sprijin individual, caz în care vă recomandăm un grup mai mic

de 10 persoane. Fiecare participant are nevoie de spaţiu de lucru pentru a putea lucra la

calculator. Deciziile cu privire la dimensiunea grupului vor fi luate, de asemenea, în

funcţie de spaţiul disponibil. Dacă alegeți să lucrați cu un grup mai mare recomandăm

ajutorul unui co-trainer (facilitator). Totodată, dacă lucrați cu grupuri mai mari, este

recomandat ca discuţiile să se ţină cu grupuri mici (între trei sau patru persoane) în acest

fel toţi participanţii vor avea ocazia să fie auziţi. Lucrul cu o grupă de cinci persoane nu

necesită o divizare într-o grupare şi mai mică pentru discuţii.

9.2. Pregătirea sălii

Pentru a ţine cursul într-un mod eficient, veți avea nevoie de un calculator cu proiector şi

conexiune la internet. Fiecare participant va avea nevoie de spaţiu pentru computer şi de

conexiune la internet. Calculatoarele trebuie să aibă următoarele programe:

OS Windows XP sau Windows 7.

Office software - MS Office 2007, MS Office 2010 sau MS Office 2003

Înainte de începerea cursului verificați echipamentele astfel încât să funcționeze corespunzător. Recomandăm ca birourile cu calculatoare să fie așezate în semicerc sau sub forma literei “U”, astfel încât participanții să aibă vizibilitate către videoproiector și către facilitator.

Începeţi prin a ruga fiecare participant să îşi creeze propriul folder pe calculator şi să îl

numească, de exemplu, cu propriul nume. În acest folder pot salva toate documentele

lor şi pot să facă o copie al acestuia pe propriul stick de memorie pentru a continua cu

studiul independent.

Page 59: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

9.3. Consultaţi agenția locală pentru locuri de muncă

Dacă este posibil - înainte de începerea cursului - consultaţi agenția locală pentru

ofertele de muncă de pe piață sau cercetaţi paginile de internet care vă pot furniza

asemenea informații. Acesta vă va pune la curent cu tendinţele curente de angajare şi cu

tendinţele de specialitate pentru programele de lucru şi de formare. Puteți în plus să vă

interesați de proiectele şi oportunităţile pentru cei care doresc să se angajeze, precum ar

fi cursurile, voluntariat, fondare, înscrierea participanţilor, etc. Puteți să nu ştiți toate

răspunsurile, dar cu cât dispuneți de mai multe informații pentru participanți, cu atât veți

reuși să îi ghidați pe participanții dumneavoastră în găsirea unui loc de muncă.

Page 60: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

9.4. Căutarea unui loc de muncă în funcţie de locaţie

Găsirea unui loc de muncă într-o zonă rurală este semnificativ diferită decât într-un oraş.

Nu numai că varietatea posturilor de muncă este mult mai restrânsă, dar şi modul de

căutare este diferit. Facilitatorul trebuie să ia acest lucru în considerare, dacă este cazul,

de exemplu, în atelierul practic nr. 2 (Secţiunea „Alege”) în căutarea unui loc de muncă,

să planifice rute şi să studieze cursurile.

9.5. Materiale teoretice

În fiecare secţiune există două părţi A şi B. În partea A veţi găsi materialul teoretic sugerat. Acestea sunt legături externe pe care participanţii le pot utiliza pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele despre subiect. Înainte de a începe asiguraţi-vă că toate legăturile externe funcţionează, deoarece aceste site-uri nu fac parte din setul de instrumente.

Încurajaţi cursanţii să răsfoiască resursele on-line în timpul lor. Nu ezitaţi să prezentaţi

resurse on-line adiţionale bazate pe nevoile grupului.

9.6. Navigarea

Platforma web poate fi utilizată cu majoritatea motoarelor de căutare web: Google Chrome, Internet Explorer v9 (şi mai vechi), Mozilla Firefox v5, Safari, Opera. Este, de asemenea, compatibilă cu sistemele de operare pentru mobil – Windows Mobile, iOS şi Android. Nu s-au ivit probleme pe durata testării. Utilizatorii pot accesa pagina principală din orice loc al setului de instrumente doar prin accesarea meniului principal. La deschiderea paginii www.keycompetences.eu, facilitatorul va putea alege setul de instrumente în 5 limbi. Navigarea primară se setează la capul paginii de internet. Utilizatorii pot trece de la o secţiune a setului de instrumente la alta nu doar prin intermediul capului de meniu, ci şi prin accesarea logo-urilor secţiunii din partea dreaptă.

Page 61: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

10. Informaţii de contact 10.1. Belgia Nume oficial: Interface3 a.s.b.l. Denumire scurtă: Interface3

Adresa: Strada şi numărul: Rue du Méridien 30

Oraşul: Bruxelles Cod poştal: 1210

Ţara: Belgia

Telefon birou: +32 2 250 15 10 Fax: +32 2 219 38 19

E-mail: [email protected] Pagină de web: www.interface3.be

Persoană de contact: Elena Lanzoni

Scurtă descriere:: De la crearea sa în 1988, Interface3 a funcţionat să extindă gama de oportunităţi profesionale disponibile pentru femei şi de a le îmbunătăţi calificările în domeniul calculatoarelor. Interface3 oferă o varietate de programe de formare în domeniul TIC unde femeile sunt slab reprezentate, şi în mai multe domenii tradiţional feminine care au devenit dependente de utilizarea calculatoarelor şi a internetului.

Page 62: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

10.2. Germania Sozialforschungsstelle Dortmund

Zentrale wissenschaftliche Einrichtung

Nume oficial: Sozialforschungsstelle (sfs) - Central Scientific Institute of the Technische Universität Dortmund

Denumire scurtă: TUDO

Adresa: Strada şi numărul: Evinger Platz 17

Oraşul: Dortmund Cod poştal: 44339

Ţara: Germania

Telefon birou: +49 231 8596 268 Fax: +49 231 8596 100

E-mail: [email protected] Pagină de web: www.sfs-dortmund.de

Persoană de contact: Dr. Hans-Werner Franz, Dr. Christoph Kaletka, Dr. Bastian Pelka

Scurtă descriere: Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs) este unul dintre centrele de ştiinţe sociale majore, stabilite pe termen lung în Germania. Fondat în 1946, sfs a fost o instituţie de stat a North Rhine Westfalia din 1972 până în 2006. Încă de la începutul lui 2007, sfs reprezintă un institut ştiinţific central al universităţii tehnice din Dortmund. O echipă multidisciplinară de savanţi ai forţei de muncă, savanţi sociali, economişti, educatori, experţi în statistică, ingineri şi experţi în calculatoare întreprind cercetări, consultaţii şi proiecte de evaluare în ceea ce priveşte problemele actuale în câmpul forţei de muncă.

Page 63: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

10.3. Letonia Nume oficial: Latvian Information and Communications Technology Association Denumire scurtă: LIKTA

Adresa: Strada şi numărul: Stabu 47

Oraşul: Riga Cod poştal: LV 1011

Ţara: Letonia

Telefon birou: +371 67311821 Fax: +371 67315567

E-mail: [email protected] Pagină de web: www.likta.lv, www.eprasmes.lv

Persoană de contact: Māra Jākobsone Scurtă descriere:

LIKTA este o organizaţie profesională, non guvernamentală, fondată în 1998. Principalele sale obiective sunt de a promova şi continua dezvoltarea societăţii de informare din Letonia pentru ca toţi cetăţenii să aibă şansa de a beneficia de informaţii tehnologice şi de a contribui la economia bazată pe informaţie.

Page 64: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

10.4. Spania Nume oficiale: Fundación Acción Social y Tiempo Libre ESPLAI Denumire scurtă: Fundación ESPLAI

Adresa: Strada şi numărul: Carrer Riu Anoia 42-54 "ESPLAI BUILDING"

Oraşul: El Prat de Llobregat (Barcelona) Cod poştal: 8820

Ţara: Spania

Telefon birou: +34 93 4747474 Fax: +34 93 4747475

E-mail: [email protected] Pagină de web: www.esplai.org

Persoană de contact: Pedro Aguilera, Alba Agullo Scurtă descriere:

ESPLAI educă copiii şi tinerii în timpul lor liber şi întăreşte asociaţiile şi organizaţiile pentru a reduce excluderea socială şi decalajul digital. Prin reţeaua şi proiectele implementate, dezvoltă formare pentru alfabetizarea digitală, ajutând comunitatea să dobândească e-aptitudini, să îşi îmbunătăţească capacitatea de alăturare pe piaţa muncii, să transforme societatea şi să îmbunătăţească incluziunea socială.

Page 65: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

Nume oficial: Dynamic Organization Thinking SL Denumire scurtă: D-O-T

Adresa: Strada şi numărul: c/Est 15 1-2

Oraş: Barcelona Cod poştal: 08001

Ţara: Spania

Telefon birou: +34933020004 Fax: +34933020004

E-mail: [email protected] Pagină de web: www.d-o-t.eu

Persoană de contact: Laia Fauro

Scurtă descriere: DOT este o reţea de profesionişti implicată în dezvoltarea unei societăţi de cunoştinţe incluse prin iniţiative de cercetare de acţiuni care pun accentul pe informaţia tehnologică şi inovaţia socială, decalajul digital, învăţare pe termen lung, afaceri de colaborare şi răspunzătoare din punct de vedere social, cooperare internaţională pentru dezvoltare.

Page 66: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

10.5. România

Nume oficial: Educating for an Open Society România Denumire scurtă: EOS

Adresa:: Strada şi numărul: TreboniuLaurean, 5/5

Oraş: Timișoara Cod poştal: 300200

Ţara: România

Telefon birou: +40-256-498172 Fax: +40-256-498172

E-mail: [email protected] Pagina de web: www.eos.ro

Persoana de contact: Gabriela Bârna Scurtă descriere: Educating for an Open Society Romania (EOS) este o organizaţie privată, non profit, înfiinţată în România în 1998. EOS România are mai mult de 10 ani de experienţă în dezvoltarea proiectelor bazate pe TIC pentru dezvoltarea durabilă atât în sectorul public, cât şi cel privat. EOS coordonează o reţea de 165 e-centre în România (www.ecentre.ro) şi promovează includerea digitală a grupurilor dezavantajate.

Page 67: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE

Set de instrumente online pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

10.6. Marea Britanie

Nume oficial: London Advice Services Alliance Denumire scurtă: Lasa

Adresa: Strada şi numărul: Universal House, 88-94 Wentworth Street

Oraş: Londra Cod poştal: E1 7SA

Ţara: Marea Britanie

Telefon birou: +44 20 7377 2748 Fax: +44 20 7247 4725

E-mail: [email protected] Pagină de web: www.lasa.org.uk

Persoană de contact: Cliff Ashcroft

Scurtă descriere:

LASA este o organizaţie de caritate din Regatul Unit care oferă servicii de sprijin de înaltă

calitate furnizorilor de consiliere şi informaţii. LASA oferă servicii inovatoare în

consultanţa şi sfaturile în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicării, consiliere cu

privire la drepturile de bunăstare, informaţie şi formare. De asemenea LASA influenţează

politica referitoare la serviciile de consultanţă şi tehnologie.

Page 68: SET DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU PERSOANELE AFLATE