programe adresate universitatilor - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: participarea...

of 22 /22

Upload: duongthuan

Post on 22-Jul-2018

236 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,
Page 2: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 1 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Guvernul Romaniei

Concursul National de Proiecte de Tineret 2016

Concursul National de Proiecte Studentesti 2016

Concursurile Locale de Proiecte de Tineret 2016

NOU!

Stimularea participarii tinerilor, prin activitati dedicate tinerilor sau persoanelor care lucreaza cu tinerii Stimularea participarii studentilor, ca o categorie aparte de tineri, prin activitati dedicate studentilor si organizatiilor studentesti

Asociatii, fundatii si federatii, constituite si care functioneaza conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare; Fundatiile Judetene pentru Tineret si a Municipiului Bucuresti si Fundatia Nationala pentru Tineret, care functioneaza conform Legii nr. 146/2002 cu modificarile si completarile in vigoare Partenerii implicati in implementarea proiectelor prin acorduri de parteneriat si care urmeaza sa administreze parte din bugetul proiectelor trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de eligibilitate ca si solicitantii. Asocieri formalizate cu autoritati publice locale, institutii de invatamant, inclusiv universitati, alte institutii si servicii publice sunt incurajate. Dar aceste institutii asociate nu pot administra nicio parte din bugetul proiectelor.

Imbunatatirea ofertei de educatie non-formala; Stimularea interesului tinerilor si studentilor de a participa la activitati de educatie nonformala; Directionarea educatiei non-formale spre reintegrarea sociala a tinerilor exclusi social, asigurarea mentinerii sau restabilirii accesului la educatia formala in paralel cu o reala promovare a invatarii non-formale si informale si a recunoasterii competentelor dobandite; Cresterea gradului de participare a tinerilor si studentilor la viata comunitatii, sub toate aspectele ei, sociale, educationale, culturale, economice, de sanatate; Cresterea gradului de participare a tinerilor si studentilor la vot; Cresterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanta implicarii in activitati de voluntariat; Dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri si studenti. Vor avea prioritate toate proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunitati reduse (tineri cu dizabilitati, tineri care parasesc sistemul de protectie a copilului, tineri care apartin etniei roma, tineri care apartin minoritatilor sexuale, tineri inactivi, care nu sunt incadrati profesional si nu urmeaza niciun program educational sau de formare (NEET), tineri imigranti, etc.). Se recomanda ca minimum 80% dintre participantii la proiectele depuse atat la Concursul national de proiecte de tineret 2016 cat si Concursul national de proiecte studentesti 2016 sa fie tineri cu varsta cuprinsa intre 14 si 35 de ani.

Maxim 25.000 lei/ proiect pentru concursurile nationale Maxim 10.000 lei/ proiect pentru concursurile locale Aceasta limita poate fi extinsa cu 5.000 lei pentru concursurile nationale si 10.000 lei/ proiect pentru concursurile locale, alocati pentru activitati de formare pentru membrii organizatiei si voluntatii ei avand ca obiectiv dezvoltarea organizationala

Minim 10%

14 iunie 2016 pentru concursurile nationale 16 iunie 2016 pentru concursurile locale

http://mts.ro/noutati/start-pentru-concursul-national-de-proiecte-de-tineret-2016-si-concursul-national-de-proiecte-studentesti-2016/

Page 3: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 2 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Guvernul Romaniei

Proiect experimental demonstrativ

(PROGRAMUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE III: SUBPROGRAMUL 2.1. COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE SI INOVARE)

NOU!

Utilizarea cunostintelor generate in demersuri de cercetare fundamentala pentru trecerea la un nivel de maturitate tehnologica superior (demonstrator, tehnologie validata in laborator); Cresterea capacitatii organizatiilor de cercetare de a genera solutii validate in laborator pentru produse/tehnologii si servicii noi sau semnficativ imbunatatite si de a le oferi agentilor ecnomici.

Organizatie de cercetare de drept public sau privat, coordonatorul proiectului; Organizatie de cercetare de drept public sau privat, coordonatorul proiectului, in parteneriat cu o alta organizatie de cercetare de drept public sau privat; Organizatie de cercetare de drept public sau privat, coordonatorul proiectului, in parteneriat cu o intreprindere in sensul legislatiei in vigoare din domeniul ajutorului de stat care are in obiectul sau de activitate cercetarea si dezvoltarea tehnologica.

Tipuri de activitati eligibile: – cercetare industriala; – dezvoltare experimentala; – activitati de inovare. Propunerile de proiecte pot fi elaborate in urmatoarele domenii: Domenii de specializare inteligenta: – Bioeconomie: agro-alimentare, bioenergie – biogaz, biomasa, biocombustibil; – tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate: tehnologii; informationale si de comunicatii, spatiu si securitate; – energie, mediu si schimbari climatice: energie, mediu si schimbari climatice, orasul inteligent; – eco-nanotehnologii si materiale avansate: eco-nano-tehnologii, tehnologii de depoluare, materiale avansate. Domenii de prioritate publica: – sanatate (inclusiv stiinta medicamentului); – patrimoniu si identitate culturala: patrimoniu, identitate culturala.

Maxim 600.000 lei/ proiect

Variabila 17 iunie 2016

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4443/Proiect-experimental-demonstrativ.html

Page 4: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 3 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Guvernul Romaniei

Proiect de transfer la operatorul economic

(PROGRAMUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE III: SUBPROGRAMUL 2.1. COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE SI INOVARE)

NOU!

Cresterea competitivitatii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizatiilor de cercetare si transferul acestor rezultate catre piata.

Intreprindere care are in obiectul sau de activitate cercetarea si dezvoltarea tehnologica, in parteneriat cu cel putin o organizatie de cercetare. Din structura parteneriatului pot face parte si alte intreprinderi.

Tipuri de activitati eligibile: – cercetare industriala; – dezvoltare experimentala; – activitati de inovare. Propunerile de proiecte pot fi elaborate in urmatoarele domenii: – Domenii de specializare inteligenta • Bioeconomia: Agro-alimentare Bioenergie – biogaz, biomasa, biocombustibil Biotehnologii • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate: Tehnologii informationale si de comunicatii Spatiu Securitate • Energie, mediu si schimbari climatice: Energie Mediu si schimbari climatice Orasul inteligent • Eco-nano-tehnologii si materiale avansate: Eco-nano-tehnologii Tehnologii de depoluare Materiale avansate – Domenii de prioritate publica • Sanatate (inclusiv stiinta medicamentului) • Patrimoniu si identitate culturala: Patrimoniu Identitate culturala.

Maxim 1.700.000 lei/ proiect

Variabila 24 iunie 2016

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4468/Pachet-de-informatii.html

Page 5: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 4 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Norvegia, Islanda si Liechtenstein

Cerere de propuneri pentru actiuni de parteneriat

(PROGRAMUL PA16/RO12 “CONSERVAREA SI REVITALIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL SI NATURAL”)

NOU!

Sustinerea activitatilor de colaborare, schimb de experienta, transfer de cunostinte, tehnologie si bune practici

Institutii publice: autoritati publice, institutii culturale si arhivele statului;

Organizatii neguvernamentale active in domeniul patrimoniului cultural sau al minoritatilor etnice;

Organizatii religioase recunoscute din punct de vedere juridic;

Institutii de invatamant superior si institute de cercetare;

Alte entitati non-comerciale

Actiuni de parteneriat intre operatorii culturali din Romania si cei din statele donatoare eligibile pentru finantare:

activitati pentru initierea/dezvoltarea de parteneriate intre entitatile din Romania si cele din statele donatoare, prin intermediul intalnirilor de lucru, schimbului de cunostinte, impartasirii de experiente;

participarea la conferinte, seminarii, ateliere de lucru pe teme relevante pentru obiectivele programului.

Valoarea maxima a finantarii / solicitant este de:

10.000 euro pentru organizarea de evenimente pentru creare/mentinere/dezvoltare parteneriate

4.000 euro daca actiunea consta numai in deplasari

0% 31 decembrie 2016 sau pana la epuizarea bugetului

http://www.fonduri-patrimoniu.ro/actiuni-de-parteneriat_doc_247_lansarea-cererii-de-propuneri-pentru-actiuni-de-parteneriat-masura-b-runda-2-2016_pg_0.htm

Page 6: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 5 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Norvegia, Islanda si Liechtenstein

Apel pentru proiecte din Fondul de Relatii Bilaterale

(PROGRAMUL „CERCETARE IN SECTOARE PRIORITARE”)

NOU!

Consolidarea relatiilor bilaterale in domeniul cercetarii, indiferent de aria tematica, prin stabilirea de retele, schimb, comunicare si transfer de cunostinte, tehnologie, experienta si bune practici

Organizatiile de cercetare Activitati implementate de organizatii de cercetare din Romania in comun cu organizatii de cercetare din statele donatoare sau organizatii internationale, respectiv:

Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj, zile de informare, etc.), reuniuni pentru cooperare stiintifica si tehnica, vizite pentru planificarea cooperarii institutionale viitoare, vizite pentru schimb de expertiza, pregatire pe termen scurt sau cursuri;

Organizarea de evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj, zile de informare, etc.), reuniuni pentru cooperare stiintifica si tehnica, vizite pentru planificarea cooperarii institutionale viitoare, vizite pentru schimb de expertiza, pregatire pe termen scurt sau cursuri.

Minim 1.600 euro Buget program: 200.000 euro

0% 28 aprilie 2017

http://www.research.ro/ro/articol/3909/program-see-apel-

pentru-proiecte-

din-fondul-de-relatii-bilaterale

Page 7: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 6 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Uniunea Europeana

Cerere de propuneri de proiecte 2016 (PROGRAMUL LIFE 2014-2020) NOU!

Sa contribuie la tranzitia catre o economie eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, cu emisii scazute de dioxid de carbon si rezistenta la schimbarile climatice, la protejarea si imbunatatirea calitatii mediului si la oprirea si inversarea tendintei de declin a biodiversitatii, inclusiv prin sprijinirea retelei “Natura 2000” si abordarea degradarii ecosistemelor Sa imbunatateasca dezvoltarea si aplicarea politicii si legislatiei Uniunii in domeniul mediului si al climei Sa sustina o guvernanta mai buna in domeniul mediului si al climei la toate nivelurile, inclusiv o mai buna implicare a societatii civile, a ONG-urilor si a actorilor locali

Organisme publice si private inregistrate in UE: autoritati publice organizatii private organizatii non-profit

Programul are 2 subprograme: Mediu si Politici Climatice

Subprogramul MEDIU are 3 domenii prioritare:

mediu si utilizarea eficienta a resurselor;

natura si biodiversitate;

guvernanta si informare in domeniul mediului.

Subprogramul POLITICI CLIMATICE are 3 domenii prioritare:

atenuarea schimbarilor climatice;

adaptarea la schimbarile climatice;

guvernanta si informare in domeniul climei

Exista 4 tipuri de proiecte care pot beneficia de cofinantare prin Life: 1. Proiecte traditionale: cele mai bune

practici, proiecte pilot, proiecte de informare si sensibilizare cu privire la prioritatile de date;

2. Proiecte pregatitoare care se adreseaza nevoilor specifice identificate de catre Comisia Europeana in elaborarea si punerea in aplicare a politicilor europene asupra mediului si climei;

3. Proiecte integrate: Punerea in aplicare a strategiilor privind clima si mediul impuse de legislatia UE la scara larga (regionala, multi-regionala, nationala si transnationala);

4. Proiecte de asistenta tehnica: sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte integrate.

Variabila Minim 40% Minim 25% pentru componenta “Natura si biodiversitate”

7 septembrie 2016 – proiecte subprogramul Politici Climatice; 12, 15 si 20 septembrie 2016 – proiecte subprogramul Mediu, in functie de tipul de proiect; 26 septembrie 2016 – proiecte integrate, nota de concept (faza I)

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.

htm

Page 8: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 7 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Inregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPIAL UMAN, AP 2, PI 8.ii, OS 2.3)

APEL NELANSAT

Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi inregistrati la Serviciul Public de Ocupare

MMFPSPV/ SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati cu activitate relevanta (inclusiv structuri ale tinerilor)

Derularea de activitati pentru identificarea tinerilor NEETs inactivi, cu accent pe aceia cu nivel scazut de competente si care au dificultati in a se integra social, precum si pentru transmiterea datelor relevante ale acestora la SPO in vederea inregistrarii. De asemenea, vor fi furnizate informatii relevante vis-a-vis de posibilitatea de a beneficia de sprijin pentru gasirea unui loc de munca de calitate/ posibilitatea deschiderii unei afaceri pe cont-propriu sau de urmare a unui program de formare, precum si oportunitati de reintoarcere in sistemul de educatie

Derularea de campanii de informare si constientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs

Extinderea si modernizarea sistemelor platforme de tip „bursa online a locurilor de munca”, instrumente de mediere pe piata muncii (job matching), in special cei apartinand categoriilor vulnerabile

Monitorizarea masurilor dedicate tinerilor NEETs.

Valoarea maxima eligibila a unui proiect: 49.000.000 euro

2% Apel nelansat

http://www.fonduri-ue.ro/files/programe/CU/POCU-2014/06.11/arhiva2.zip

Page 9: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 8 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPIAL UMAN, AP 4, PI 9.iv, OS 4.8)

APEL NELANSAT

Elaborarea unul proiect cu acoperire la nivelul national care sa vizeze imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

Ministerul Sanatatii/ autoritati publice (inclusiv cei din autoritatile de sanatate publica, institutele şi institutiile medicale) singure sau in parteneriat cu actori relevanti (universitati, ONG-uri, etc.)

Sprijin pentru creşterea capacitatii tehnice a personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel national şi local (nivel regional, judetean) (ex. medici, asistenti, alt personal relevant implicat in asigurarea calitatii serviciilor etc.) prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experienta/ schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale

Profesionistii din sectorul medical angajati in cadrul infrastructurii nou construite prin POR (axa prioritara 8 – obiectivul specific 8.1) pot primi sprijin cu prioritate prin POCU dupa ce investitiile in infrastructura au fost realizate si serviciile medicale sunt asigurate

Valoarea maxima eligibila a unui proiect nu poate depasi echivalentul in lei a maxim 5.000.000 euro

2-5% Apel nelansat

http://www.fonduri-ue.ro/files/programe/CU/POCU-2014/06.11/Ghid.AP4.pdf

Page 10: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 9 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internationale (PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE, AP 1, Actiunea 1.1.3)

APEL NELANSAT

Sprijinirea proiectelor de CD si Inovare care participa direct la competitiile ORIZONT 2020,

care complementeaza prin activitatile propuse obiectivele unor apeluri propuse pentru competitiile ORIZONT 2020

sau care se adreseaza intaririi capacitatii administrative a institutiilor de CD si Inovare din Romania de a realiza aplicatii pentru proiecte si apeluri la nivel European si mondial.

a) Organizatii de cercetare

Este considerata organizatie de cercetare o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic sau de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza in mod independent cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala sau de a disemina la scara larga rezultatele unor astfel de activitati prin predare, publicare sau transfer de cunostinte

b) Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare

Este considerata intreprindere orice entitate care desfaşoara o activitate economica, indiferent de forma juridica şi de dimensiunea acesteia (micro, mica, mijlocie, mare).

Proiectele se pot adresa numai urmatoarelor domenii tematice prioritare, detaliate in Anexa 3 la ghid:

Specializare inteligenta

Bioeconomia

Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor, spatiu si securitate

Energie, mediu si schimbari climatice

Eco-nano-tehnologii si materiale avansate

Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

Tipuri de proiecte:

Proiecte de cercetare-inovare atat pentru organizatii de cercetare cat si pentru intreprinderi

Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii

Proiecte suport pentru organizatii de cercetare

Proiecte de investitii in infrastructura CD pentru organizatii de cercetare

Variabila Pentru organizatii de cercetare - 0% din costurile eligibile.

Pentru intreprinderi, cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati şi in functie de tipul intreprinderii (mare, mijlocie, mica)

Apel nelansat

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/06.11/Ghid.solicitant.pdf

Page 11: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 10 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Sprijin pentru sustinerea masurilor din SCAP, SMBR, documente strategice nationale

(PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020, AP 1, O.S. 1.1)

APEL NELANSAT

Sisteme unitare de management al calitatii si performantei implementate in autoritatile si institutiile publice centrale; Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului; Cadru pentru sprijinirea dezvoltarii la nivel local si pentru cresterea calitatii serviciilor publice implementat; Fondul activ al legislatiei sistematizat si simplificat progresiv; Proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri implementate in concordanta cu Strategia pentru o mai buna reglementare

Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Primului Ministru; Ministere; Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Primului Ministru; Consiliul legislativ; Secretariatul General al Camerei Deputatilor; Secretariatul General al Senatului; autoritati si institutii publice centrale cu responsabilitati stabilite in SMBR. Categorii de parteneri eligibili: autoritati si institutii publice centrale asa cum sunt ele adresate in SCAP; autoritati administrative autonome; ONG-uri; parteneri sociali; institutii de invatamant superior acreditate si de cercetare, Academia Romana.

Dezvoltarea de sisteme si instrumente de management

Cresterea calitatii reglementarilor

Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni si mediul de afaceri

Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor personalului din autoritatile si institutiile publice centrale

Suma minima aferenta unui proiect: 700.000 lei Suma maxima aferenta unui proiect: 15.000.000 lei

20% Apel nelansat

http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/

Page 12: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 11 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020, AP 1, O.S. 1.1)

APEL NELANSAT

Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern; Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.

ONG-uri;

Parteneri sociali.

Categorii de parteneri eligibili:

ONG-uri;

Parteneri sociali;

Institutii de invatamant superior acreditate si de cercetare;

Academia Romana

Masuri pentru sustinerea ONG-urilor si a partenerilor sociali:

dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare si evaluare a politicilor publice;

dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social si civic;

dezvoltarea de actiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, conform SCAP;

dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru sustinerea si promovarea initiativelor de reforma a administratiei publice si de interactiune cu autoritatile si institutiile administratiei publice;

dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali si a ONG prin instruiri, activitati intreprinse in comun, participarea si dezvoltarea de retele tematice locale/nationale/europene;

dezvoltarea responsabilitatii civice, de implicare a comunitatilor locale in viata publica si de participare la procesele decizionale, de promovare a egalitati de sanse si nediscriminarii, precum si a dezvoltarii durabile.

Suma minima aferenta unui proiect: 250.000 lei Suma maxima aferenta unui proiect: 1.000.000 lei

20% Apel nelansat

http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/

Page 13: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 12 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Sprijinirea actiunilor privind aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie de etica si integritate, precum si a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice

(PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020, AP 2, O.S. 2.2)

APEL NELANSAT

Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie de etica si integritate in autoritatile si institutiile publice; Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice; Grad crescut de constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si al personalului din administratia publica; Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei.

Autoritati si institutii publice centrale asa cum sunt ele adresate in SCAP; Autoritati si institutii publice locale de la nivelul judetelor si municipiilor; Autoritati administrative autonome; ONG-uri; Parteneri sociali;

Categorii de parteneri eligibili:

Autoritati si institutii publice centrale asa cum sunt ele adresate in SCAP; Autoritati si institutii publice locale de la nivelul judetelor si municipiilor; Autoritati administrative autonome; ONG-uri; Parteneri sociali; Institutii de invatamant superior acreditate si de cercetare, Academia Romana.

Mecanisme administrative:

introducerea unor masuri/mecanisme suplimentare de control pentru sectoarele vulnerabile la coruptie si pentru institutiile care au inregistrat incidente recurente de integritate (de exemplu, reducerea platilor informale, folosind instrumentele standard de monitorizare si control, sistem de feedback pentru pacienti);

Capacitatea administrativa de a preveni si a reduce coruptia:

actualizarea cadrului general pentru definirea si monitorizarea conformitatii cu normele de conduita;

sprijinirea dezvoltarii si implementarii de mecanisme care sa faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii (ghiduri, manuale de bune practici, colectii de cazuri de testare, standarde de etica si integritate etc.);

masuri de sprijin pentru implementarea masurilor anticoruptie reglementate de legislatia nationala si monitorizate de catre SNA;

cresterea capacitatii operationale a Secretariatului tehnic al SNA de a actiona ca un centru autentic de resurse anticoruptie;

dezvoltarea capacitatii analitice de a efectua activitati de evaluare a riscurilor pe planuri sectoriale de actiune de combatere a coruptiei;

precum si intre autoritatile publice privind monitorizarea si evaluarea implementarii masurilor anticoruptie;

Educatie anticoruptie

Suma minima aferenta unui proiect: 300.000 lei Suma maxima aferenta unui proiect: 9.000.000 lei

20% Apel nelansat

http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentru-cererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/

Page 14: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 13 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Guvernul Romaniei

Schema de ajutor de stat „Finantarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare”

Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a institutiilor de profil; cresterea eficientei utilizarii resurselor in organizatiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare si evaluare a calitatii si relevantei activitatilor CDI; cresterea atractivitatii sistemului si deschiderea organizatiilor de cercetare catre comunitatea internationala; modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii.

Unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca intreprinderi Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale acestora Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare:

cercetare fundamentala;

cercetare industriala;

dezvoltare experimentala;

studii de fezabilitate;

activitati de inovare. Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul schemei sunt:

Proiecte de cercetare (Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire echipe independente, reintegrarea cercetatorilor din diaspora, burse pentru cercetatori debutanti, mobilitatea cercetatorilor, premiere rezultate cercetare)

Suport CDI (Dezvoltare institutionala, investitii, integrare si interconectare)

Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro;

Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro;

Dezvoltare experimentala– maxim 15 mil. euro;

Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;

Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro.

0% pentru cercetare fundamentala; 50% pentru cercetare industriala; 75% pentru dezvoltare experimentala. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici, pana la o intensitate maxima a ajutorului de 80%.

31 decembrie 2020

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf

Page 15: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 14 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Guvernul Romaniei

Schema de ajutor de stat „Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare”

Stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a parteneriatelor cu universitatile publice, prin maximizarea valorii adaugate din productia de bunuri inovatoare bazate pe cercetare stiintifica;

cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultima generatie si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-tinta;

crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat;

sustinerea proceselor de specializare inteligenta;

dezvoltarea activitatilor CDI in domenii de interes social general.

Unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca intreprinderi Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale acestora Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare:

cercetare fundamentala;

cercetare industriala;

dezvoltare experimentala;

studii de fezabilitate;

activitati de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul schemei sunt:

Proiect experimental-demnstrativ (demonstrare concept)

Proiect de dezvoltare experimentala

Proiect de transfer la operatorul economic

Proiect de valorificare la operatorul economic

Cecuri de inovare

Parteneriate orientate

Cluster inovativ

Centru de competenta

Concursuri

Platforme tehnologice

Centre de transfer tehnologic

Formarea resursei umane pentru transfer tehnologic

Parc stiintific

Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro;

Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro;

Dezvoltare experimentala– maxim 15 mil. euro;

Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;

Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro.

0% pentru cercetare fundamentala; 50% pentru cercetare industriala; 75% pentru dezvoltare experimentala. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici, pana la o intensitate maxima a ajutorului de 80%.

31 decembrie 2020

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf

Page 16: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 15 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Guvernul Romaniei

Schema de ajutor de stat „Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si internationala”

Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in atragerea finantarii externe pentru cercetare; consolidarea sistemului national de cercetare-dezvoltare si inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale; participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP), etc; reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene si internationale de cercetare; cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii.

Unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca intreprinderi Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale acestora Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare:

cercetare fundamentala;

cercetare industriala;

dezvoltare experimentala;

studii de fezabilitate;

activitati de inovare. Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul schemei sunt:

Proiecte demonstrative, integrate, inovative

Proiecte CD si suport specifice

Proiecte suport specifice

Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro;

Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro;

Dezvoltare experimentala– maxim 15 mil. euro;

Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;

Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro.

0% pentru cercetare fundamentala; 50% pentru cercetare industriala; 75% pentru dezvoltare experimentala. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici, pana la o intensitate maxima a ajutorului de 80%.

31 decembrie 2020

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf

Page 17: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 16 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Uniunea Europeana

Actiuni pentru stimularea cererii si ofertei pietei financiare pentru intreprinderile sociale (PROGRAMUL UE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SI INOVARE SOCIALA 2014-2020)

Stimularea ofertei de finantare sociala prin consolidarea capacitatilor administrative si institutiilor actorilor implicati; Generarea unei cereri reale in randul intreprinderilor sociale pentru finante sociale prin dezvoltarea disponibilitaṭii de investitii.

Autoritaṭi publice locale ṣi regionale, centre de cercetare, intreprinderi de economie sociala, companii/IMM-uri, universitaṭi, camere de comerṭ, asociaṭii, etc.

Actiunile vor viza stabilirea si dezvoltarea unor instrumente financiare fezabile, adecvate si fiabile (componentele A si B) sau a unor pachete de finantari hibride (componenta C), pentru a construi capacitati de a le utiliza (componenta D) sau pentru a intari capacitatiile organizatiilor de asistenta pentru intreprinderi sociale (componenta E). In acest sens, partenerii implementeaza o actiune de explorare si testare privind modalitatile eficiente de stabilire, consolidare, sustinere si corelare a schemelor si instrumentelor de finantare sociale, programele de consolidare a capacitatilor pentru utilizarea unor astfel de instrumente, consolidarea capacitatilor organizatiilor de asistenta pentru intreprinderile sociale, precum si organizarea procesului de invatare pe ce functioneaza si cum, precum si ce nu functioneaza si de ce.

Variabila Minim 20% 13 iunie 2016

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls

=yes

Page 18: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 17 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol

(PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, Submasura 16.4 si Submasura 16.4a)

Obiectivul acestor submasuri este acela de a promova cooperarea intre actorii locali, in scopul comercializarii produselor agoalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare. Submasurile nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianti alimentari cu amanuntul, restaurante, hoteluri si alte forme de cazare in mediul rural, ci si realizarea de parteneriate cu organizatii neguvernamentale si autoritati publice.

Parteneriatele constituite in baza unui Acord de Cooperare din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol, in functie de submasura. • Fermieri; • Microintreprinderi si intreprinderi mici; • Organizatii neguvernamentale; • Consilii locale; • Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de agrement si de alimentatie publica.

Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/ sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica cel putin doua entitati care coopereaza pentru: Crearea/ dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/ piete locale (cu produse alimentare), si/ sau Activitati de promovare referitoare la crearea/ dezvoltarea unui lant scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) si la piata locala deservita de acest lant/ aceste lanturi. Sunt sprijinite cheltuielile prevazute in Planul

de marketing/ Studiu, necesare pentru

atingerea obiectivelor propuse, din

urmatoarele categorii:

Studii/ planuri

Costurile de functionare a cooperarii

Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare

Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului

Maxim 100.000 euro

0% 31 iulie 2016

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_p

omicola

Page 19: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 18 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate

(PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020, AP 4, O.S. 4.1)

Promovarea masurilor de conservare a biodiversitatii in conformitate cu Cadrul de Actiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeana pentru Biodiversitate 2020 si cu Strategia Nationala si Planul de Actiune pentru Conservarea Biodiversitatii 2014 – 2020

Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate care au personalitate juridica

Organizatii neguvernamentale (asociatii si fundatii) institute de cercetare / universitati / muzee - care sa aiba prevazut in actul constitutiv atributii de protectia mediului si/sau protectia naturii, precum si autoritati ale administratiei publice centrale / locale / alte structuri in coordonarea / subordonarea autoritatilor centrale / locale

APM / institutia care este responsabila pentru asigurarea managementului ariei protejate

Actiunea C: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), individual sau in parteneriat cu institutii publice centrale / universitati / institute de cercetare / ONG-uri

Actiunea A. Elaborarea planurilor de management/seturilor de masuri de conservare / planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate in mediul marin) si pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

Actiunea B. Implementarea planurilor de management / seturilor de masuri de conservare/ planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate si pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv mediu marin)

Actiunea C. Actiuni de completare a nivelului de cunoastere a biodiversitatii si ecosistemelor (monitorizarea si evaluarea speciilor si habitatelor, cunoasterea factorilor de presiune exercitati asupra biodiversitatii, inclusiv a speciilor invazive etc.)

Valoare maxima proiect: Actiunile A si B – maxim 5 mil. euro Actiunea C – maxim 20 mil. euro

- 30 iunie 2018

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari

Page 20: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 19 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Uniunea Europeana

Eficienta energetica 2016/2017

(PROGRAMUL ORIZONT 2020)

Frunizarea de energie sigura, curata si eficienta

Orice entitate constituita legal

Cererea are urmatoarele tematici pe care se poate aplica:

Implicarea ṣi activarea autoritatilor publice

Depaṣirea barierelor de piata ṣi promovarea renovarii profunde a cladirilor

Reducerea costurilor cladirilor cu consum energetic aproape de zero

Competente in constructii

Implementarea efectiva a legislatiei europene privind eficienta produselor

Asistenta pentru dezvoltare de proiecte

Dezvoltarea ṣi lansarea de servicii energetice eficiente ṣi inovatoare

Variabila Acṭiunile de cercetare ṣi inovare - 0%

Acṭiunile de inovare - 30%

Variabil https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-

2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-

2016-2017/1/1/1/

default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/def

ault-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/d

efault-group&+identifier/desc

Page 21: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 20 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Uniunea Europeana

ORIZONT 2020

Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare in cadrul Uniunii Europene

Intreprinzatori privati

Universitati

Centre de cercetare

Structura Programului Cadru Orizont 2020: Excelenta stiintifica Tehnologii viitoare si emergente Actiunile Marie Curie Infrastructuri de cercetare Consiliul European pentru Cercetare (ERC) Pozitia de lider in sectorul industrial Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) Nanotehnologii si materiale avansate Spatiu Accesul la finantarea de risc Inovarea in IMM-uri Tehnologii generice esentiale (KET) Provocari societale Sanatate, schimbari demografice si bunastare Surse de energie sigure, ecologice si eficiente Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a resurselor si a materiilor prime Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare marina si maritima si bioeconomie Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei si cetatenilor sai Alte activitati Raspandirea excelentei si largirea participarii Stiinta cu si pentru societate

Variabila Variabila Variabil http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html

Page 22: PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR - ugal.ro · organizatii internationale, respectiv: Participarea la evenimente (cum sunt conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj,

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR

PAGINA 21 DIN 21 10 IUNIE 2016

Finantator Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

Contributia beneficiarului

Termen limita

Informatii suplimenta

re

Uniunea Europeana

PROGRAMUL ERASMUS+

Imbunatatirea sansele de angajare aletinerilor prin dobandirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si imbunatatirea competentelor

lingvistice.

Autoritati publice

Companii / intreprinderi

Institutii publice/private

Institutii scolare

Institutii universitare

Organizatii nonguvernamentale

Actiuni gestionate de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale:

Proiecte de mobilitate

Parteneriate strategice

Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret

Actiuni gestionate de Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

”Aliantele cunoasterii”

”Aliantele competentelor sectoriale”

Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului

Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat

Jean Monnet

Masterat in cotutela

Sprijin pentru politici

Sport

Variabila Variabila Variabil http://www.erasmusplus.ro

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en