planificare optional bun ars libris cls 4

of 21 /21
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Manual suport: ,,Pe aripile cuvintelor” Literatură pentru copii – opțional clasa a IV-a, Ed. Ars Libri Nr . Cr t. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE O. R. CONȚINUTURI Nr . or e Perioa da OBS. 1. TOAMNA 1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; 2.2 ; 3.1 ; 3.2 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 Povestiri din vacanţǎ ,,Plouă!...” de George Topîrceanu ,,Micul patriot padovan” de Edmondo de Amicis ,,Biblioteca lui Stardi” de Edmondo de Amicis ,,Cântec sfânt” de Șt. O. Iosif ,,Cântec vechi” de Șt. O. Iosif ,,Freamăt de codru” de Mihai Eminescu 8 1 1 2 1 1 1 1 16.09 23.09 30.09, 7.04 14.10 21.10 28.10 11.11 IARNA 1.1 ; 1.2 ; 2.1 ; 2.2 ; 3.1 ; 4.1 ; ,,Miezul iernei” de Vasile Alecsandri ,,Bradul” de Hans Ch. Andersen ,,Omul de zăpadă” de H. Ch. Andersen Tradiţii și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou 5 1 1 2 1 18.11 25.11 2,9.12 16.12

Upload: denisa-ioana

Post on 21-Jan-2016

88 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

2013

TRANSCRIPT

Page 1: Planificare Optional Bun ars libris cls 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Manual suport: ,,Pe aripile cuvintelor” Literatură pentru copii – opțional clasa a IV-a, Ed. Ars Libri

Nr. Crt.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE

O. R. CONȚINUTURI Nr. ore

Perioada OBS.

1. TOAMNA

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3

Povestiri din vacanţǎ,,Plouă!...” de George Topîrceanu,,Micul patriot padovan” de Edmondo de Amicis,,Biblioteca lui Stardi” de Edmondo de Amicis,,Cântec sfânt” de Șt. O. Iosif,,Cântec vechi” de Șt. O. Iosif,,Freamăt de codru” de Mihai Eminescu

811

2

1

111

16.0923.09

30.09,7.0414.10

21.1028.1011.11

IARNA 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1;

,,Miezul iernei” de Vasile Alecsandri,,Bradul” de Hans Ch. Andersen,,Omul de zăpadă” de H. Ch. AndersenTradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou

51

1

2

1

18.11

25.11

2,9.12

16.12DE LA IARNĂ LA PRIMĂVARĂ ...

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1;

,,Muma lui Ștefan cel Mare” de D. Bolintineanu,,Când stăpânul nu-i acasă” de E. GîrleanuȘezătoare Literară

41

2

1

6.01

13,20.01

27.01SEMESTRUL

AL II-LEA

PRIMĂVARA1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;

,,Scrisoarea III” de Mihai Eminescu,,O rază” de Emil Gârleanu,,Bubico” de Ion Luca Caragiale,,Racul, broasca și o știucă” de Alecu Donici,,Lupul și barza” de la Fontaine,,Corbul și vulpea” de La Fontaine,,Leul deghizat” de George TopîrceanuOră la dispoziția învățătorului

91

12

1

1

1

1

10.02

17.0224.02,03.0310.03

17.03

24.03

31.03

Page 2: Planificare Optional Bun ars libris cls 4

1 28.04VARA 1.1;

1.2; 2.1; 2.2; 2.3;3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3

,,Soarele” de Vasile Rebreanu,,Omul nu poate să facă, un lucru la toți să placă” de Anton Pann,,La scăldat” de Ion Creangă

,, Povestea casei”,,Secerișul” de Vasile AlecsandriEvaluare

711

2

11

1

5.0512.05

19.05,26.052.069.06

16.06

Page 3: Planificare Optional Bun ars libris cls 4

Prof.înv.primar: Ene Denisa – IoanaŞcoala gimnazială Răscăeţi - Structura DrăghineascaClasa a IV – a An şcolar: 2013-2014

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:

Nr.de ore alocate:8

TOAMNA

Nr.crt.

Detalieri de conţinuturi O. R. Activităţi de învăţare Resurse Nr. ore

Data Evaluare Obs.

1 Povestiri din vacanţǎ

1.1; 1.2; 2.1; 2.2;

- povestirea lecturilor citite în vacanţǎ- exerciţii de comunicare- discuţii pe marginea caietelor de vacanţǎ- jocuri de dicţie şi exprimare

Resurse materiale* textul suport, caiet de lucru, ilustraţii, cărţi diverseResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivăForme de organizare ale activitǎţii* frontală, în perechi, în echipă, individuală

1 16.09 observarea

sistematică

2 ,,Plouă!...” de George Topîrceanu

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1;

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -exerciţii de citire a tetului liric- explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarelor- realizarea de conexiuni text - imagine- exerciţii de comprehensiune evaluativǎ- rebus- exerciţii de activizare a vocabularului – jocuri de cuvinte

Resurse materiale* textul suport, caiet de lucru, ilustraţii, cărţi diverseResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivăForme de organizare ale activitǎţii* frontală, în perechi, în echipă, individuală

1 23.09 -observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

3 ,,Micul patriot padovan” de Edmondo de Amicis

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1;

-identificarea titlului şi a autorului. - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire în gând, citire selectivă- integrarea cuvintelor noi în enunţuri - stabilirea sensului unor cuvinte sau expresii folosind dicţionare- exersarea vocabularului- exerciţii de înţelegere a conţinutului textului- exerciţii de gǎsire a rimelor- jocuri de creativitate

Resurse materiale* textul suport, caiet de lucru, ilustraţii, dicţionarResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă,jurnalul dubluForme de organizare a activitǎţii* frontală, în perechi, în echipă, individuală

2 30.097.10

-observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă

Page 4: Planificare Optional Bun ars libris cls 4

Prof.înv.primar: Ene Denisa – IoanaŞcoala gimnazială Răscăeţi - Structura DrăghineascaClasa a IV – a An şcolar: 2013-2014

-evaluare formativă

4 ,,Biblioteca lui Stardi” de Edmondo de Amicis

3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului- integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii- exerciţii de comprehensiune prin inferenţǎ-exerciţii de activizare a vocabularului şi a vorbirii

Resurse materiale* textul suport, caiet de lucru, ilustraţii, cărţi diverse, dicţionarResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă, jurnalul dublu,diamantulForme de organizare a activitǎţii* frontală, în perechi, în echipă, individuală

1 14.10 -observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

5

6

,,Cântec sfânt” de Șt. O. Iosif

,,Cântec vechi” de Șt. O. Iosif

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -exerciţii de citire a tetului liric- explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarelor- realizarea de conexiuni text - imagine- exerciţii de comprehensiune evaluativǎ- rebus- exerciţii de activizare a vocabularului – jocuri de cuvinte

Resurse materiale* textul suport, caiet de lucru, ilustraţii, cărţi diverseResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivăForme de organizare ale activitǎţii* frontală, în perechi, în echipă, individuală

1

1

21.10

28.10

-observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

7. ,,Freamăt de codru” de Mihai Eminescu

1.2; 2.1; 3.1; 3.2; 4.1;

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -exerciţii de citire a tetului liric- explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarelor- realizarea de conexiuni text - imagine- exerciţii de comprehensiune evaluativǎ- rebus- exerciţii de activizare a vocabularului – jocuri de cuvinte

Resurse materiale*fişe de lucru, fişe de autor, texte diverseResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didacticForme de organizare a activitǎţii*activitate frontală, individuală

1 11.11 -observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru)-evaluare formativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE :

IARNA

Page 5: Planificare Optional Bun ars libris cls 4

Prof.înv.primar: Ene Denisa – IoanaŞcoala gimnazială Răscăeţi - Structura DrăghineascaClasa a IV – a An şcolar: 2013-2014

Nr.de ore alocate:5

Nr.crt.

Detalieri de conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Nr. ore

Data Evaluare Obs.

1. ,,Miezul iernei” de Vasile Alecsandri

3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -exerciţii de citire a tetului liric- explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarelor- realizarea de conexiuni text - imagine- exerciţii de comprehensiune evaluativǎ- rebus- exerciţii de activizare a vocabularului – jocuri de cuvinte

Resurse materiale* caiet de lucru, ilustraţii, dicţionarResurse procedurale*exerciţiul, explozia stelarǎ, cadraneleForme de organizare a activitǎţii*activitate individuală

1 18.11 -observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

2. ,,Bradul” de Hans Ch. Andersen

2.2; 2.3;3.1; 3.2; 4.1; 4.2;

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului- integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii- povestirea orală a fragmentelor- exprimarea opiniilor legate de un fapt-exerciţii de activizare a vocabularului şi a vorbirii

Resurse materiale* textul suport, caiet de lucru, ilustraţii, cărţi diverseResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă, jurnalul dublu, cioburileForme de organizare a activitǎţii* frontală, în perechi, în echipă, individuală

125.11 observare

a sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

3. ,,Omul de zăpadă” de H. Ch. Andersen

2.2; 2.3;3.1; 3.2; 4.1; 4.2;

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului- integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii- povestirea orală a fragmentelor- exprimarea opiniilor legate de un fapt-exerciţii de activizare a vocabularului şi a vorbirii

Resurse materiale*caiet de lucru, textul suportResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, harta povestiriiForme de organizare a activitǎţii*activitate frontală, individuală

2 2,9.12 observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare

Page 6: Planificare Optional Bun ars libris cls 4

Prof.înv.primar: Ene Denisa – IoanaŞcoala gimnazială Răscăeţi - Structura DrăghineascaClasa a IV – a An şcolar: 2013-2014

formativă4. Tradiții și obiceiuri de

Crăciun și Anul Nou - activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -Descrierea principalelor tradiţii specifice iernii.-Exersarea citirii.-Prezentarea unor obiceiuri şi tradiţii româneşti.-SERBAREA DE CRĂCIUN

Resurse materiale* textul suport, caiet de de lucru, ilustraţii, dicţionarResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivăForme de organizare a activitǎţii* frontală, în perechi, în echipă, individuală

1 16.12 observarea sistematică

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:DE LA IARNĂ LA

PRIMĂVARĂ...NR.ORE ALOCATE: 4

SEMESTRUL AL II-LEA

1 ,,Muma lui Ștefan cel Mare” de D. Bolintineanu

2.2; 2.3;3.1; 3.2; 4.1; 4.2;

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire în gând, citire selectivă- explicarea cuvintelor noi cu ajutorul dicţionarelor şi integrarea acestora în enunţuri proprii- exerciţii de creativitate- exersarea actelor de vorbire- exprimarea opiniilor legate de un fapt

Resurse materiale* textul suport, caiet de lucru, ilustraţii, dicţionarResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivăForme de organizare a activitǎţii* frontală, în perechi, în echipă, individuală

1 16.01 observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

2 ,,Când stăpânul nu-i acasă” de E. Gîrleanu

2.2; 2.3;3.1; 3.2; 4.1; 4.2;

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -exerciţii de citire a tetului liric- explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarelor- exerciţii de comprehensiune evaluativǎ- rebus- exerciţii de activizare a vocabularului – jocuri de cuvinte

Resurse materiale* textul suport, caiet de lucru, ilustraţii, cărţi diverseResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivăForme de organizare ale activitǎţii* frontală, în perechi, în echipă, individuală

2 13,20.01

observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

3 Șezătoare Literară - activitate dirijatǎ de lecturǎ Resurse materiale 27.01

Page 7: Planificare Optional Bun ars libris cls 4

Prof.înv.primar: Ene Denisa – IoanaŞcoala gimnazială Răscăeţi - Structura DrăghineascaClasa a IV – a An şcolar: 2013-2014

- identificarea titlului şi a autorului. -exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire în gând-realizare de corespondenţe- ghicitori- proverbe-exerciţii de vocabular şi dezvoltarea vorbirii- jocuri de cuvinte

* textul suport, caiet de lucru, ilustraţii, cărţi diverse, Resurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, Forme de organizare a activitǎţii* frontală, în perechi, în echipă, individuală

1

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NR.ORE ALOCATE: 9

PRIMĂVARA

1 ,,Scrisoarea III” de Mihai Eminescu

2.2; 2.3;3.1; 3.2; 4.1; 4.2;

- exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie- identificarea titlului şi a autorului. - recunoaşterea personajelor- integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii- fişe de autor- evaluarea fluenţei şi expresivitǎţii citirii - evaluarea nivelului de comprehensiune- analiza textului și exprimarea unor opinii în legătură cu faptul prezentat- autoevaluare

Resurse materiale*fişe de lucru, fişe de autor, texte diverseResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didacticForme de organizare a activitǎţii*activitate frontală, individuală

1 10.02 observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

2 ,,O rază” de Emil Gârleanu

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -exerciţii de citire a tetului liric- explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarelor- exerciţii de comprehensiune evaluativǎ- rebus- exerciţii de activizare a vocabularului – jocuri de cuvinte

Resurse materiale* fişe de lucru, texte diferiteResurse procedurale*exerciţiul, ancheta, studiul de cazForme de organizare a activitǎţii*activitate individuală şi în echipǎ

1 17.02 observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

3 ,,Bubico” de Ion Luca Caragiale 2.3;

3.1;

- exerciţii de citire fluentǎ, conştientǎ- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarae titlului şi a autorului. - recunoaşterea personajelor

Resurse materiale*fişe de lucru, fişe de autor, texte diverseResurse procedurale

2 24.0203.03

observarea sistematică (probe

Page 8: Planificare Optional Bun ars libris cls 4

Prof.înv.primar: Ene Denisa – IoanaŞcoala gimnazială Răscăeţi - Structura DrăghineascaClasa a IV – a An şcolar: 2013-2014

3.2; 4.1; 4.2;

- exerciţii de înţelegere a textului- realizarea de deducţii şi relaţii între fapte şi personaje- integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii

*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didacticForme de organizare a activitǎţii*activitate frontală, individuală

orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

4

56

7

8

,,Racul, broasca și o știucă” de Alecu Donici,,Lupul și barza” de la Fontaine,,Corbul și vulpea” de La Fontaine,,Leul deghizat” de George TopîrceanuEvaluare

2.2; 2.3;3.1; 3.2; 4.1; 4.2;

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -exerciții de identificare a trăsăturilor fabulei- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului- recunoaşterea personajelor- exerciţii de activizare a vocabularului- exerciţii de înţelegere a conţinutului- exerciţii de creativitate- descoperirea moralei din proverbe- caracterizarea personajelor-identificarea moralei fabulei şi exprimarea opiniilor legate de un fapt- realizarea ,,Cǎrţii mari”

Resurse materiale*fişe de lucru, fişe de autor, texte diverseResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didacticForme de organizare a activitǎţii*activitate frontală, individuală

1111

1

10.0317.0324.0331.03

28.04

observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:NR.ORE ALOCATE: 7

VARA

1 ,,Soarele” de Vasile Rebreanu

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -exerciţii de citire a tetului - explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarelor- exerciţii de comprehensiune evaluativǎ- rebus- exerciţii de activizare a vocabularului – jocuri de cuvinte

Resurse materiale*fişe de lucru, fişe de autor, texte diverseResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didacticForme de organizare a activitǎţii*activitate frontală, individuală

1 5.05 observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

2 ,,Omul nu poate să facă, un lucru la toți să placă” de Anton Pann

1.1; 1.2; 2.1;

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -exerciţii de citire a tetului

Resurse materiale*fişe de lucru, fişe de autor, texte diverse

1 12.05 observarea sistematic

Page 9: Planificare Optional Bun ars libris cls 4

Prof.înv.primar: Ene Denisa – IoanaŞcoala gimnazială Răscăeţi - Structura DrăghineascaClasa a IV – a An şcolar: 2013-2014

2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;

- explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarelor- exerciţii de comprehensiune evaluativǎ- rebus- exerciţii de activizare a vocabularului – jocuri de cuvinte

Resurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didacticForme de organizare a activitǎţii*activitate frontală, individuală

ă (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

345

,,La scăldat” de Ion Creangă

,, Povestea casei”

;3.1; 3.2; 4.1; 4.2;

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire în perechi- explicarea cuvintelor noi prin relaţionare- delimitarea textului în fragmente logice- povestirea orală a fragmentelor- exprimarea opiniilor legate de un fapt-activitǎţi interdisciplinare

Resurse materiale*fişe de lucru, fişe de autor, texte diverseResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didacticForme de organizare a activitǎţii*activitate frontală, individuală

2

1

19,26.05

2.06

observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

6 ,,Secerișul” de Vasile Alecsandri

1.1; 1.2; 2.1; 2.2;

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -exerciţii de citire a tetului liric- explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarelor- realizarea de conexiuni text - imagine- exerciţii de comprehensiune evaluativǎ- rebus- exerciţii de activizare a vocabularului – jocuri de cuvinte

Resurse materiale*fişe de lucru, fişe de autor, texte diverseResurse procedurale*conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didacticForme de organizare a activitǎţii*activitate frontală, individuală

1 9.06 observarea sistematică (probe orale, fişe de lucru, teme pt acasă)-tema în clasă-evaluare formativă

7

8

Șezătoare Literară

Lectura suplimentarǎ

- activitate dirijatǎ de lecturǎ - identificarea titlului şi a autorului. -exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire în gând-realizare de corespondenţe- ghicitori- proverbe-exerciţii de vocabular şi dezvoltarea

Activitate frontalǎLista de lecturi

1 16.06

Page 10: Planificare Optional Bun ars libris cls 4

Prof.înv.primar: Ene Denisa – IoanaŞcoala gimnazială Răscăeţi - Structura DrăghineascaClasa a IV – a An şcolar: 2013-2014

vorbirii- jocuri de cuvinte- recomandǎri pentru lectura din vacanţǎ

Page 11: Planificare Optional Bun ars libris cls 4

Prof.înv.primar: Ene Denisa – IoanaŞcoala gimnazială Răscăeţi - Structura DrăghineascaClasa a IV – a An şcolar: 2013-2014

Lista de lecturi suplimentareClasa a V-a

Literatură română

1. Alecsandri, Vasile – Oaspeţii primăverii, Legenda rândunicăi

2. Arghezi, Tudor – Steaua în iarbă, Stupul lor, Fetica

3. Blaga, Lucian – Părinţii, Cărăbuşul de aramă

4. Brătescu-Voineşti, Ioan-Alexandru – Puiul, Gândăcelul

5. Caragiale, Ion-Luca – Momente şi schiţe: Bubico, D-l Goe...

6. Creangă, Ion – Povestea lui Harap-Alb; Amintiri din copilărie (vol. II)

7. Delavrancea, Barbu – Neghiniţă; Domnul Vucea; Bunicul; Bunica

8. Eminescu, Mihai – Revedere, Fiind băiet păduri cutreieram, Ce te legeni..., Călin (file din poveste),

Făt-Frumos din Lacrimă

9. Negruzzi, Costache – Sobieski şi românii

10. Pillat, Ion – În vie

11. Sadoveanu, Mihail – Dumbrava minunată

12. Slavici, Ioan – Zâna Zorilor

13. Teodoreanu, Ionel – La Medeleni (Hotarul nestatornic)

14. Topârceanu, George – Rapsodii de toamnă, Balada unui greier mic

Literatură universală

1. London, Jack – Colţ - Alb

2. Fraţii Grimm – Hansel şi Gretel; Cenuşăreasa

3. Andersen, Hans Christian – Soldatul de plumb

4. Edmondo de Amicis – Cuore: Prima zi de şcoală; Învăţătorul nostru;

Colegii mei; Şcoala

Page 12: Planificare Optional Bun ars libris cls 4

Prof.înv.primar: Ene Denisa – IoanaŞcoala gimnazială Răscăeţi - Structura DrăghineascaClasa a IV – a An şcolar: 2013-2014

LITERATURĂ PENTRU COPII CLASA a – IV –a( Disciplină opţională )

1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a textului literar

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare1.1. să identifice şi să interpreteze momentele subiectului din textul literar

- ex. de explicare a titlului - ex de stabilire a locului şi timpului acţiunii - stabilirea succesiunii întâmplărilor

1.2. să stabilească legături între informaţiiledin text şi fapte din viaţă

- raportarea informaţiilor din text la experienţa de viaţă- compararea mesajului literar cu cel transmis prin pictură , muzică , dans

1.3. să distingă sensul propriu şi cel figurat al cuvintelor, din textul literar

- ex . de raportare a cuvântului la context- Recunoaşterea antonimelor sinonimelor, omonimelor

14. să distingă însuşiri fizice şi morale ale personajelor din text

--ex. de recunoaştere a însuşirilor fizice şi morale ale personajelor- jocul de rol- jocul de simulare

1.5. să recepteze cu atenţie şi toleranţă opiniile interlocutorului

- ex. de ascultare activă a interlocutorului- dezbatere pe diferite teme

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare literară

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE2.1.să relateze informaţiile semnificative din textul literar

- ex . de povestire a întâmplărilor din text- ex. de transformare a vorbirii directe în vorbire indirectă- ex. de stabilire a tablourilor dintr-o descriere- desprinderea mesajului poeziei

2.2. să facă rezumatul textului narativ - ex. de separare a unităţilor logice de conţinutul din text- ex. de redare şi dezvoltare a ideilor principale

2.3. să utilizeze sensul propriu şi cel figurat al cuvintelor în contexte diferite

- ex. de folosire a cuvântului nou în alte enunţuri- înlocuirea unui cuvânt prin sinonime sau expresii sinonimice

2.4. să folosească conştient reguli ortoepice, ortografice şi de punctuaţie

- ex. de utilizare corectă a semnelor de punctuaţie- corectarea unor greşeli ortoepice, ortografice şi de punctuaţie

2.5. să manifeste iniţiativă în comunicare faţă de situaţii prezentate în textul literar

- ex. de interpretare a textului literar exprimând propriile păreri , idei, sentimente- discuţii şi dezbateri în grup

3.Cunoaşterea şi valorificarea elementelor de limbaj literar

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE3.1.Să diferenţieze un text narativ de un text liric - identificarea unor secvenţe de : dialog , naraţiune

şi descriere- identificarea unor componente de text lirice

3.2. să recunoască însuşiri neobişnuite atribuite unor obiecte în textul literar

- identificarea însuşirilor neobişnuite atribuite unor obiecte - ex. de creare de enunţuri în care se atribuie însuşiri neobişnuite unor obiecte

Page 13: Planificare Optional Bun ars libris cls 4

Prof.înv.primar: Ene Denisa – IoanaŞcoala gimnazială Răscăeţi - Structura DrăghineascaClasa a IV – a An şcolar: 2013-2014

4.Dezvoltarea capacităţii imaginative şi creative

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE4.1.- să imagineze întâmplări şi fapte prezentate în texte literare

- realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de textul literar- jocuri de mimă , ex. de povestire prin desen

4.2. să exprime trăirile interioare ale personajelor din textul literar

- jocuri de rol, jocuri de simulare- interpretarea unui rol în mai multe variante

5.Dezvoltarea motivaţiei şi a interesului pentru lectură

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE5.1. Să manifeste interes pentru lectura unor texte literare variate

- ex. de planificare simplă a unor activităţi de lectură- ex. de organizare a unei biblioteci personale

5.2. să-şi formeze deprinderi şi atitudini pozitive faţă de actul lecturii

- ex. de lectură independentă- ex. de folosire a dicţionarului

5.3. să valorifice în activitatea cotidiană informaţii dobândite din texte literare

- ex. de comparare a unor întâmplări din textele citite cu situaţii din viaţa cotidiană- ex . de recitare a unor poezii

Conţinuturile învăţării1.Scrieri din folclorul românilor2.Pe urmele unor mari scriitori3. Scrieri despre copilărie4. File din cartea naturii5. Datini de Anul Nou6. Limba dulce românească7. Legende şi povestiri istorice 8 .Fabule9.Scrieri despre prietenii de la catedră 10. Teatru pentru copii11. Povestiri ştiinţifico - fantastice12. Poezii - jucării STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

Obiective cadru Standarde1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a textului literar

S1. Desprinderea semnificaţiei globale şi a unor informaţii de detaliu din textul literarS2.Desprinderea sensului unui cuvânt prin raportare la context

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare literară S3. Participarea în manieră proprie, la comunicarea dialogatăS4. Formularea unor enunţuri corecte din punct de vedere gramatical şi lexicalS5. Povestirea unui text cu ajutorul învăţătorului

3. Cunoaşterea şi valorificarea elementelor de limbaj literar

S6. Identificarea secvenţelor narative , descriptive şi dialogate dintr-un text audiat sau citit

4. Dezvoltarea capacităţii imaginative şi creative S7. Realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de textul literar

5. Dezvoltarea motivaţiei şi a interesului pentru lectură

S8. Cunoaşterea şi folosirea bibliotecii şcolareS9. Citirea unor cărţi din literatura pentru copiiS10. Folosirea dicţionarului şcolar