oscilatoare de joasa frecventa

Click here to load reader

Post on 17-Jan-2016

51 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dasd

TRANSCRIPT

 • .*aCAPITOLUL 5

  OSCiLATOARE ARMONICEDE JOASA FRECVENTA

  i'iiilli,,iljX!;ll" lli:[:"HXlii:T:i'' j ;:"ffi:!'; ;:'#,:i;;;";;il;. reaclie' x1, ri semnarul de ;nrrare in amplificaio'ul

  (s.r)

  (: 2)

  (5.3)

  X,. X, . Y, . ) por l - ' ' r rcnrr vu r(n ' iuni Ur;h 'nt l rc iar i i le tS l ' ; i

  r r obr inc er l resr . rnnl i t ic ' r i ' 6 icbir ! a Jmpl i f i ' a lotului idcd' Prertur cu

  in rg. 51. Oscilaroarele, spfe deoscbirc de alte tipurj de ci.cuile elecforrrerelxpiu, amplificatoare) au o singud i,oana (.ea la

  Oscilatoarele armcnrce s{nt prin definilie circuite elecrronic,.gene,eazn semnde de foma sixusoidali. Schena bloc a unui oscilator enf

  rczisr.nla de sarcina, & ). P.jr urmare. oscilalc.lrcle sunt uniporli. Osci ,,,penl a fi capabil sa genereze un serrnal avind o anumit! frecventit (fr(, \de os;iiatie), coniine dispozitlve cctive de circuir (tranzislode, dj,rl,

  xJ-1: x2

  rezist.nl?i difercnlidA negali\,5). Pulerea semnalulu; generat de cAue o\este rbln,rta din .,rna de lensiune codjnua. clfe ajimenrcaza circuirul eldlcu dispn!n,e sctive.

  sr&in,

  v(!),i

  I'ig. 5.1Schen hlo. a Mui oiilakt

  ii xcesr capilol se vo. ualiza prjnc;palele lipuri de osc;laroare ar),{Ce. io- .a f .c(Lcnr i . ;ns. ldrd c,urrJ rrrur i tor . je r .Lcle de dJtr /are \ : . .

  ' [email protected]'! ie'--kElsi i . ,Pentft realizdcd amplificaloarclor din cadrul acestor ripuri de osiilatoare ,,iutilira trarzisloare, deci se vor prezenta doar oscilaloarele de ioasE 1i(,realizate cu lranzistoarc (oscilaioarele .u diode ava.d rczistenta diferonegarlte sunt tipic benzilor dr: frecver,lc din domeniul olicroundelor ti ,,trobiectu i preznlei lucrnrl)

  ampjrftcarea ,4, ciruia i se api;ci o reactic pozilive cu ajulo lunei rerllrreacdc idl]ale, !vand factorul de lransLr l]. Amplificato.ul ii reteaua dc r(

  t.. A ,Y ,l' ' r x , x, x, t ,u,x\

  cont de relaliile (s.1) ii(s 2)' se obl'ne:

  A10.,1

  pozitivi:

  n.1

  (s.,{)

  . , I . - x^jviJ! Y":': :"" r-r-' { r ' '^ ' :^L r l

  j xf l R"to de r"oi'" i,!*la L-aj(0 . \L 'x? ' I

  Fig. 5 2S.herrti bloc o udvi ostitatot'

  atilizdti petttu .lektminarea condililot d' oscilope

  \ Pcntru cd scherr Ino. din l& t2 v fie ur o:cilalor' lreblie ca temlalul

  f . , i" i- lr '" . e.*", i"* i ' r dplr 'r 'd inrrrre semnilul xx ar:ci

  10.nen!ru Xr 0. rezrlt ind din (5'4) "{ ' 'm

  125 t21

 • Se obtine asriel, din relatia (5.a). condilia de oscilatie:

  l -p,4=0

  9.A=l

  ^umira,e I 4 ia Ba*hauseh.

  Datoriti faplului cI arnplilicato.ul qireteaua de reaclie coniin conrr,de circujt reactive amplificarea .4 ri tac:torul de transfer 0 depind de frcd,astlelincat, in.egim amonic. pulen scr cl

  , .1= I expljor.)

  B=tB *r[,rrl)in acest caz, inlocunrd {s.6) qi (5.7) in (s.s), se obtin dou.

  tt

  condilia de arnpliludine

  , ! . ,p - r

  condifa de faza

  . l | + tP$ -: lkn ' k ez

  ln general, amplificarea ,.1 depinde slab dc liccvnln. astfcl irlcat sc t\considera cA este un numir real, ilza p, puGnd lua valorile tn, I Z, v0l,' rlui t depinzend de tipul $i numnrul eta.jelor dir cadrul amplificatorului. lt,L'l(5.9) ii:buie indeplinila penlru frecveila de oscilafie gcnemte de osol.,r,rcteaua de reaclie pozitivn fiind cea care stabilefie aleas6 frecven{a de osril,rlMai exacl, deoarece releaua dc reaclie e"

 • i :5= E.

  f t i .3

  n _:l 6'

  i.r1

  a

  a-*o

  !.

  =

  d

  a

  6

  I

  -U6

  a't1=

  3

  3

  6

  7,

  -

  ; ,P

  a,0.

  o!

  a

  ::

  JL

  9F

  3.d

  ?xi

  gz

  n

  s

  ! .5ds

  e=

  z

  ait

  *

  6

  t ! "I

  '?a

  z:,

  iJ

  ^ i i -

  * , i :

  - ! .6'

  E -: :

  r i : : r

  i , i :; i i

  -

  ! !'e ; i .t t

  : i .

  si

  \ t .* .

  a{

  ,}

  '-

  -'-'i,1 rei lB:

  5l--- i

  \>

  .ll< t| !^IT

  S ir:-i,

  e

  a

  _i

  ; . ta

  _: "11t '-"r il ; . i

  nL ri t tE :1.-

  _q_ - l:.

  qa6' ,=

  Li -

  =a--

  -E i

  .9 't2 n

  zn 2

  =.:9

  a2 : .

  E7 tr 'd i !

  a

  3'2

  \9t ' ;9g

  *t

  . iF, !13 I

  ,1.

  +le:1911t

  3qeg

  ; ;t \

  ?i

  ii li

  6 l

  1rl.6t

  181_ , lla

  ,3

  b+

  E.

  q:

  s'

  i?-

  ;FA9a

  a6'

  a

  uL =

  3qg

  5

  :-l=

  -6-

  si:,_li

  -,f, -**- ' , '&1 --

 • $iir

  es3\

  :_\ b b, f :

  - \ - - q

  -! l i rG-:

  -- !

 • \ 8:n

  :x

  , ; ;9

  n\=

  z

  .",

  ;

  3-

  f

  -

  Et

  a

  : t ;

  - t t

  ? ' \

  dd

  ! . l ii6 \ ?

  : ! l : ' ;o 9\- : \ 'a iG' |"j ' ' ; - b: , 4=.! i F- .n

  *

  1+ r : , !S4. r "

  -

  it r ; l : :

  . \ 1v j t ^

  aa '- L l - i i 7 =

  l? | 6:6--a1. '5" 2

  5-n in

  E'

  :

  .4'

  is 3f rE TI

  ; n i l .

  ! i ' i . r !: r . =1i

  5 i . ' is ;:T i l i *; L i r*i' i | ! .r19-4 , i :=: : , : !^ '; ! s, i :; - ' : s: - - - ; t

  Y i :

  -g - ' - 'i r

  s

  a

  a

  _ni; l -b lbiL

  5

  ! i : :f f n; .

  i "

  i l -; ' is i

  E i l r :? I i i : ri i EtFF:.* ' ^ iq: t: l - i i *

  - g i=s

  h- i :F=i r ! i3

  ! 3 i .

  \ !d,iSl

  \ \E

  t . :1l

  ;

  . - l

  I i :

  a

  o5

  _a .!

  9

  a

  t

  -F

  ? FA?eaol: ! ! .330 F:

  Fei-.

  -QtiRr =ad2; i?l i a l :

  ; : r td / i q^6da.o

  3R6X

  ' - . i6, i

  -3x?,F

  1

  oE

  7

  .v h"

 • &5 s:=; l* 3. i iF"aHEi s- ; =3I i -ar 5 i

  r a ]"o- i*Ee:3, :I n: EFi 72-t - ; t r - : . ,

  - .

  - ; n= . ?.

  2 =-=

  \

  !F

  H*: ti.9!.

  9 A.

  a69:"

  , i tFiE:sis:3

  eE-9

  S:!

  : * :s sS

  T:I{s !d'{^-

  i 3: ;i +: :

  i i i ': i **as;$3:1.i * iEie

  ' : / r

  z

  E!. . i1

  i * s^d l

  1; iE:: = =s' :: . : ! . ! =.F? r i :

  ;! E35-=r : .Rt:E1 t ! it? r c i:=: iE5: asSqa i isn?. : ia ^ is.

  . .27-

  G'P

  .9 5.'*J

  eg

  96

  Fh

  6* \s3T. '= ' :^

  3

  L

  6

  5'

  ;

  fi

  a5'

  a3

  3

  e.

  6

  a

  6

  a

  a

  agl

  :a: !3

  >6'

  =Fd:

  qa

  9.

  3

  ';;

  6

  ; 'I

  a

  :

  ! . -P6 d.9gr

  -

  , -3: i

  q96e: ;e.

  9d*

  64F,==a

  &.

  eev3r 1

  .oB

  f- :

  =i ;

  * '?

  F: E-

  ; i ,K

  4q r

  i - "

  q

  6-

  La,

  a

  !r

  =:

  _i

  i I Y.- l -. l - ! .

  I

  \{.eI

  .9

  a.

  a

  aI

  s

  =

  a: j6 Fl l -;6; : +- r i

  FE: g; ?:l3a9"aaa2 = = d 6E s,=4-7zi

  i l?; +isF E 3F; i3I .* a I s4:3, I i . : i :F"-" i . : :ae3 aal-J I; ;a. " :+.33: x E;^sth.E ! i c B:a+Eit '= 'aE. ' ; i * : : 'ee'B-.E

  aieiTF; K , =ae.o

  I

 • i+rgtz+=. "- :1i i . -* ieei l i i ie i - i : i ; : " ;: i i i i i l l l ; ic3 =;i l i t+j lcaSl i ;a: i ' ; :e;1;gi$1; '*r l i l s i i : :99[t r i i t r=?i E! : : i5*H' ; ;? ia. ' . , : :S 3r?i s;FT; ia; : i l t i : . i ; Ei l3 i i "Ft l lS i+; \ F"-: st?? 3F; S i 77!*, X*: i3;r l i i : i ;3*? :i l i ; i l i3 i E! f t : ; ii t==:, i , i i ; i ' i lar :

  3a:- : ' i ; -+: ; : : ;

  tr-

  B

  - t

  s:.31

  E:E::ia. r : -

  +! i ;

  :^*

  ' . ! I F, rs

  \ -s

  I i t8

  r !3

  NN

  6i

  -r'e 7? E

  3 t =. ; =!1 +; : \- l - :G

  n;-E;=

  i r 'T =,9

  1a:.J ++41=?

  s.E.*g s

  'a

  B

  *

  ;

  t,

  l iEaAi-ai._^=.+=l i i ' * t i :' r

  - : e

  -+t i=F:393; iI rE. : ,s i s,a:a; Bi

  - i

  F{1.agF: l- i a6: n ; .l?! : : : E-?6.:=:o:-' t :u d.o i i E

  E;FI:*58: i i : j t : F '! t6

  -

  r ' : , : i

  E F;! * i [ *; l i i i i ' ;F. ii a E i F E= 3'- ;1- ? B.t . -: . r .p*Hl: ', i9,9: I i Gz Li 3 i L ' .

  : i:a

  : i

  s. i

  : Sq

  sd

  Sist !

  a. !a9

  -a

  : .c! .4

  -5-

  l_ ii-l +9 .:

  _E

  _--t

  t-i r

 • i riiir li 1; iiEiiir i iiliii' irii} iiiia?ii;i:5iiii ::iiiii'?iii; iliiii:ilEii

  liiiiilll ?llliii iliil illliia1l1El

  ffiilaEE;EE?=iaiii+iiii?iii??iiiga,ifieiiiaeeiit

  ?11??ailllsEa*l

  +Fd!* i! \

  : .s

  "- i ri1

  Y ! ! !l .^ is

  Sr-.s:F \--R.*tF*Ei :

  EF

  6

  !nBPE.

  q9

  .-t : '?

  -9,

  =2

  a^+

  e3

  Er

  !N

  -6 i

  8l ; ' IE;

 • '6 .A1!

  a

  l i

  --

  . -

  tol-a

  Ai,

  i 's

  i *:: .*

  ' * i

  ssIF

  t

  t 'd'3

  lra

  E+"EI : \

  '-.

  u,=

  ... 3

  ts

  .Q9

  3q

  6.tr

  aE6

  o

  3

  a

  E

  .

  i ia

  2-

  3-

  9

  9.

  a

  /

  :\

  'tl-

  *Y

  +Er

  +E

  ;

  !

  ).e .3

  ^-

  a-E'

  'd-, i!

  : -^

  E'

  e

  g

  l

  3

  ?: . :

  iA

  3r! ;

  t 3\e* -F. : !'F::-".".+

  \ }l :

  : !

  1i6S'

  :$

  ":

  5.