lavavajillas electrolux esl5350lo

68
ESF5535LOW RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 2 SL Pomivalni stroj Navodila za uporabo 24 ES Lavavajillas Manual de instrucciones 45

Upload: alsako-electrodomesticos

Post on 13-Apr-2017

202 views

Category:

Retail


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

ESF5535LOW

RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 2SL Pomivalni stroj Navodila za uporabo 24ES Lavavajillas Manual de instrucciones 45

Page 2: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

CUPRINS1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA................................................................. 32. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA.............................................................43. DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................64. PANOU DE COMANDĂ .....................................................................................75. PROGRAME.......................................................................................................86. SETĂRI...............................................................................................................97. OPŢIUNI........................................................................................................... 128. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................129. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 1410. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 1611. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 1712. DEPANARE.................................................................................................... 1913. INFORMAŢII TEHNICE.................................................................................. 22

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂVă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produscare include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, afost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi săaveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.Bine aţi venit la Electrolux.Vizitaţi website-ul la:

Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută larezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:www.electrolux.com/webselfserviceÎnregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:www.registerelectrolux.com

Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatuldvs.:www.electrolux.com/shop

SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICEUtilizaţi doar piese de schimb originale.Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţidisponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.

Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa Informaţii generale şi recomandări Informaţii privind mediul înconjurător

Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.

www.electrolux.com2

Page 3: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢAÎnainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cuatenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu esteresponsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultatădin instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţipermanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibilpentru o consultare ulterioară.

1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai

mare de 8 ani şi de persoanele cu capacităţi redusedoar dacă li s-a făcut o scurtă instruire şi/sau sunt subo supraveghere care să le ofere informaţiile necesaredespre utilizarea sigură a aparatului şi să le permită săînţeleagă pericolele la care se expun.

• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa

aparatului când aceasta este deschisă.• Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea

realizată de utilizator asupra aparatului fără a fisupravegheaţi.

1.2 Aspecte generale privind siguranţa• Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică

şi la aplicaţii similare, cum ar fi:– în casele de la ferme, bucătăriile pentru personal

din magazine, birouri şi alte medii de lucru;– de către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de

cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial.• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.• Presiunea apei utilizate (minimă şi maximă) trebuie să

fie în intervalul 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)• Respectaţi numărul maxim de 13 seturi de veselă.• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,

trebuie înlocuit de producător, de Centrul autorizat de

ROMÂNA 3

Page 4: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

service al acestuia sau de persoane cu o calificaresimilară pentru a se evita orice pericol.

• Puneţi cuţitele şi tacâmurile cu vârfuri ascuţite în coşulpentru tacâmuri cu vârfurile în jos sau în poziţieorizontală.

• Nu ţineţi deschisă uşa aparatului fără supraveghere,pentru a preveni căderea pe aceasta.

• Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere,dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.

• Nu folosiţi apă pulverizată cu presiune ridicată sauabur pentru curăţarea aparatului.

• Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nutrebuie să fie blocate de covoare.

• Aparatul va fi conectat la reţeaua de apă folosind noilefurtunuri furnizate. Furtunurile vechi nu trebuiereutilizate.

2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA2.1 Instalarea• Scoateţi toate materialele folosite la

ambalare şi buloanele de transport.• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl

instalaţi sau utilizaţi.• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul într-

un loc în care temperatura este sub 0°C.

• Urmaţi instrucţiunile de instalarefurnizate împreună cu aparatul.

2.2 Conexiunea la reţeauaelectrică

AVERTISMENT!Pericol de incendiu şielectrocutare.

• Aparatul trebuie legat la o priză cuîmpământare.

• Verificaţi dacă informaţiile de naturăelectrică, specificate pe plăcuţa cudatele tehnice, corespund cu cele alesursei de tensiune. În caz contrar,contactaţi un electrician.

• Utilizaţi întotdeauna o priză cuprotecţie (împământare) contraelectrocutării, montată corect.

• Nu folosiţi prize multiple şi cabluriprelungitoare.

• Procedaţi cu atenţie pentru a nudeteriora ştecherul şi cablul dealimentare electrică. Dacă estenecesară înlocuirea cablului dealimentare, acesta trebuie înlocuitnumai de către centrul autorizat deservice.

• Introduceţi ştecherul în priză numaidupă încheierea procedurii deinstalare. Asiguraţi accesul la prizădupă instalare.

• Nu trageţi de cablul de alimentarepentru a scoate din priză aparatul.Trageţi întotdeauna de ştecher.

• Acest aparat este conform cuDirectivele C.E.E.

• Doar pentru Regatul Unit şi Irlanda.Aparatul are un ştecher pentru 13amperi. Dacă este necesarăschimbarea siguranţei din ştecher,folosiţi siguranţa: 13 amp ASTA (BS1362).

www.electrolux.com4

Page 5: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

2.3 Racordarea la apă• Nu deterioraţi furtunurile de apă.• Înainte de conectarea la ţevi noi, ţevi

care nu au fost folosite mult timp, lacare s-au făcut lucrări de reparaţiesau au fost montate noi dispozitive(apometre, etc.), lăsaţi să curgă apapână când aceasta devine curată şilimpede.

• Asiguraţi-vă că nu sunt pierderivizibile de apă în timpul şi după primautilizare a aparatului.

• Dacă furtunul de alimentare cu apăeste deteriorat, închideţi imediatrobinetul de apă şi deconectaţiştecherul din priză. Pentru a înlocuifurtunul de alimentare cu apă,contactaţi Centrul de serviceautorizat .

2.4 Utilizarea• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa

deschisă.• Detergenţii pentru maşina de spălat

vase sunt periculoşi. Respectaţiinstrucţiunile de siguranţă de peambalajul detergentului.

• Nu beţi şi nu vă jucaţi cu apa dinaparat.

• Nu scoateţi vasele din aparat înaintede finalizarea programului. Esteposibil ca pe vase să fie detergent.

• Aparatul poate genera abur fierbintedacă deschideţi uşa în timpuldesfăşurării unui program.

• Produsele inflamabile sau obiecteleumezite cu produse inflamabile nutrebuie introduse în aparat, nici puseadiacent sau deasupra acestuia.

2.5 Service• Contactaţi centrul autorizat de service

pentru repararea aparatului. Vărecomandăm să utilizaţi doar piese deschimb originale.

• Când contactaţi centrul autorizat deservice verificaţi dacă aveţi disponibileurmătoarele informaţii pe care le găsiţipe plăcuţa cu date tehnice.Model:PNC:Număr de serie:

2.6 Gestionarea deşeurilordupă încheierea ciclului deviaţă al aparatului

AVERTISMENT!Pericol de vătămare sausufocare.

• Deconectaţi aparatul de la sursa dealimentare electrică.

• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii

pentru a preveni închiderea copiilorsau a animalelor de companie înaparat.

ROMÂNA 5

Page 6: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

5 4810 9 11 67

12

2 31

1 Suprafaţă de lucru2 Braţ stropitor superior3 Braţ stropitor inferior4 Filtre5 Plăcuţă cu date tehnice6 Rezervor pentru sare7 Orificiu de aerisire

8 Dozator pentru agentul de clătire9 Dozator pentru detergent10 Coş pentru tacâmuri11 Coş inferior12 Coş superior

www.electrolux.com6

Page 7: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

4. PANOU DE COMANDĂ1

2 3 4 5

678

1 Buton pornire/oprire2 Buton Programs3 Indicatoare programe4 Afişaj5 Buton Delay

6 Buton Start7 Indicatoare luminoase8 Buton Options

4.1 Indicatoare

Indicator DescriereFaza de spălare. Se aprinde în momentul derulării fazei de spălare.

Faza de uscare. Se aprinde în momentul derulării fazei de uscare.

Indicator TimeManager.

Indicator XtraDry.

Indicator pentru agentul de clătire. Acesta este întotdeauna oprit întimpul funcţionării unui program.

Indicator pentru sare. Acesta este întotdeauna oprit în timpul func‐ţionării unui program.

ROMÂNA 7

Page 8: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

5. PROGRAMEProgram Grad de murdări‐

reTip încărcătură

Fazele programului Opţiuni

1) • Nivel demurdărie nor‐mal

• Vase din porţe‐lan şi tacâmuri

• Prespălare• Spălare 50°C• Clătiri• Uscare

• TimeManager• XtraDry

2) • Toate• Vase din porţe‐

lan, tacâmuri,oale şi cratiţe

• Prespălare• Spălare de la 45°C la

70°C• Clătiri• Uscare

• XtraDry

• Nivel ridicat demurdărie

• Vase din porţe‐lan, tacâmuri,oale şi cratiţe

• Prespălare• Spălare 70°C• Clătiri• Uscare

• TimeManager• XtraDry

3) • Murdărire re‐centă

• Vase din porţe‐lan şi tacâmuri

• Spălare 60°C sau65°C

• Clătiri

• XtraDry

• Nivel normalsau redus demurdărie

• Vase din porţe‐lan delicate şisticlărie

• Spălare 45°C• Clătiri• Uscare

• XtraDry

4) • Toate • Prespălare

1) Cu ajutorul acestui program aveţi cea mai eficientă utilizare a apei şi cel mai eficient con‐sum energetic pentru vase din porţelan şi tacâmuri cu un nivel de murdărie normal. (Acestaeste programul standard omologat la institutele de testare).2) Aparatul detectează gradul de murdărie şi cantitatea articolelor din coşuri. Acesta re‐glează automat temperatura şi cantitatea apei, consumul de energie şi durata programului.3) Cu ajutorul acestui program puteţi spăla o încărcătură cu murdărie recentă. Oferă rezul‐tate de spălare bune într-un timp scurt.4) Cu acest program puteţi clăti rapid vasele pentru a împiedica lipirea resturilor alimentarede vase şi formarea de mirosuri în aparat. Nu utilizaţi detergent în cadrul acestui program.

www.electrolux.com8

Page 9: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

5.1 Valori de consum

Program 1) Consum de apă(l)

Consum de curent(kWh)

Durata(min)

9,9 0.832 240

7 - 12 0.7 - 1.5 45 - 160

13 - 15 1.4 - 1.6 140 - 160

9 0.8 30

13 - 14 0.9 - 1.1 70 - 80

4 0.1 14

1) Presiunea şi temperatura apei, variaţiile curentului electric, opţiunile selectate şi cantita‐tea de vase pot modifica valorile.

5.2 Informaţii pentru institutelede testarePentru a beneficia de toate informaţiilenecesare privind realizarea testului,trimiteţi un e-mail la adresa:

[email protected]ţi codul numeric al produsului (PNC)indicat pe plăcuţa cu datele tehnice.

6. SETĂRI6.1 Modul de selectare aprogramului şi modul utilizatorCând aparatul este în modul de selectarea programului este posibilă setarea unuiprogram şi intrarea în modul utilizator.În modul utilizator pot fi modificareurmătoarele setări:• Nivelul dedurizatorului apei în funcţie

de duritatea apei.• Activarea sau dezactivarea avertizării

notificării de golire a agentului declătire.

• Activarea sau dezactivarea AirDry.Aceste setări vor fi salvate până lamodificarea lor ulterioară.

Setarea modului de selectare aprogramuluiAparatul se află în modul de selectare aprogramului când indicatorul programului

este aprins şi afişajul indicădurata programului.Atunci când activaţi aparatul, de obiceiacesta se află în modul de selectare aprogramului. Însă, dacă acest lucru nu seîntâmplă, puteţi seta astfel modul deselectare a programului:Apăsaţi lung şi simultan Programs şi Options până când aparatul este înmodul de selectare a programului.

6.2 Dedurizatorul de apăDedurizatorul de apă elimină substanţeleminerale din apă, substanţe care arputea avea efecte nedorite asupraperformanţelor la spălare şi a aparatului.Cu cât conţinutul de substanţe mineraleeste mai mare, cu atât apa este maidură. Duritatea apei este măsurată înscale echivalente.Dispozitivul de dedurizare a apei trebuiesă fie reglat în conformitate cu duritatea

ROMÂNA 9

Page 10: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

apei din zona dvs. Compania locală defurnizare a apei vă poate oferi informaţiiprivind duritatea apei din zona dvs. Esteimportant ca dedurizatorul să fie setat la

nivelul potrivit pentru a asigura rezultatebune la spălare.

Duritate apăGrade germa‐

ne (°dH)Grade france‐

ze (°fH)mmol/l Grade Clar‐

keNivelul deduriza‐

torului apei47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Setarea din fabrică.2) Nu utilizaţi sare la acest nivel.

Indiferent dacă utilizaţi detergentstandard sau tablete combinate (cusau fără sare), setaţi nivelul adecvatpentru duritatea apei pentru a menţineactiv indicatorul de realimentare cusare.

Tabletele combinate careconţin sare nu sunt suficientde eficiente pentru a anuladuritatea apei.

Setarea nivelului pentrudedurizatorul apeiAparatul trebuie să fie în modul deselectare a programului.1. Pentru a intra în modul utilizator

apăsaţi lung şi simultan Delay şi Start până când indicatorii ,

şi încep să clipeascăşi afişajul este gol.

2. Apăsaţi Programs.

• Indicatoarele şi sesting.

• Indicatorul continuă să seaprindă intermitent.

• Afişajul indică setarea curentă: deex. = nivelul 5.

3. Apăsaţi în mod repetat Programspentru a modifica setarea.

4. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru aconfirma setarea.

6.3 Notificarea de terminare aagentului de clătireAtunci când rezervorul cu agent declătire este gol, indicatorul agentului declătire se aprinde anunţându-vă sărealimentaţi cu agent de clătire. Dacăutilizaţi tablete combinate care conţinagent de clătire şi sunteţi mulţumiţi derezultatul la uscare, puteţi dezactivanotificarea pentru realimentarea cu agentde clătire. Însă, vă recomandăm săutilizaţi întotdeauna agent de clătire

www.electrolux.com10

Page 11: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

pentru cea mai bună performanţă lauscare.Dacă utilizaţi detergent standard sautablete combinate fără agent de clătire,activaţi notificarea pentru a menţine activindicatorul privind realimentarea cu agentde clătire.

Dezactivarea notificării de golirea agentului de clătireAparatul trebuie să fie în modul deselectare a programului.1. Pentru a intra în modul utilizator

apăsaţi lung şi simultan Delay şi Start până când indicatorii ,

şi încep să clipeascăşi afişajul este gol.

2. Apăsaţi Options.• Indicatoarele şi se

sting.• Indicatorul continuă să

se aprindă intermitent.• Afişajul indică setarea curentă.

– = notificarea de golire aagentului de clătire esteactivată.

– = notificarea de golire aagentului de clătire estedezactivată.

3. Apăsaţi Options pentru a modificasetarea.

4. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru aconfirma setarea.

6.4 AirDryAirDry îmbunătăţeşte rezultatele lauscare cu consum mai mic de energie.

La derularea fazei deuscare, un dispozitivdeschide uşa aparatului.Atunci, uşa este menţinutăîntredeschisă.

ATENŢIE!Nu încercaţi să închideţi uşaaparatului la mai puţin de 2minute după deschidereaautomată. Acest lucru poatecauza deteriorareaaparatului.

AirDry este activată automat cu toate

programele, cu excepţia şi (dacă există).Pentru a îmbunătăţi performanţa lauscare, apelaţi la opţiunea XtraDry sauactivaţi AirDry.

Dezactivarea AirDryAparatul trebuie să fie în modul deselectare a programului.1. Pentru a intra în modul utilizator

apăsaţi lung şi simultan Delay şi Start până când indicatorii ,

şi încep să clipeascăşi afişajul este gol.

2. Apăsaţi Delay.• Indicatoarele şi

se sting.• Indicatorul continuă să se

aprindă intermitent.• Afişajul indică setarea curentă:

= AirDry activat.3. Apăsaţi Delay pentru a modifica

setarea: = AirDry dezactivat.4. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a

confirma setarea.

ROMÂNA 11

Page 12: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

7. OPŢIUNIOpţiunile dorite trebuieactivate de fiecare datăînainte de pornirea unuiprogram.Este imposibilă activareasau dezactivarea opţiunilorîn timpul funcţionării unuiprogram.

Nu toate opţiunile suntcompatibile între ele. Dacăaţi selectat opţiuni care nusunt compatibile, aparatul vadezactiva una sau mai multeopţiuni. Vor rămâne aprinşidoar indicatorii opţiunilorcare sunt în continuareactive.

7.1 XtraDryActivaţi această opţiune atunci cânddoriţi să îmbunătăţiţi performanţa lauscare. Prin utilizarea acestei opţiunipoate fi afectată durata anumitorprograme, consumul de apă şitemperatura ultimei clătiri.Opţiunea XtraDry este o opţiunepermanentă pentru toate programele, cuexcepţia , şi aceasta nu trebuieselectată la fiecare ciclu.Activarea opţiunii XtraDry dezactiveazăTimeManager şi invers.

Activarea XtraDryApăsaţi Options până când se aprindeindicatorul .Dacă opţiunea nu este aplicabilăprogramului, indicatorul corespunzătornu se aprinde sau clipeşte rapid timp decâteva secunde după care se opreşte.Afişajul indică durata actualizată aprogramului.

7.2 TimeManagerAceastă opţiune măreşte presiunea şitemperatura apei. Fazele de spălare şiuscare sunt mai scurte.Reducerea totală a duratei programuluieste de aproximativ 50%.Rezultatele la spălare sunt aceleaşi ca încazul duratei obişnuite a programului.Rezultatele uscării pot fi mai slabe.

Activarea TimeManagerApăsaţi Options până când se aprindeindicatorul .Dacă opţiunea nu este aplicabilăprogramului, indicatorul corespunzătornu se aprinde sau clipeşte rapid timp decâteva secunde după care se opreşte.Afişajul indică durata actualizată aprogramului.

8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE1. Verificaţi dacă nivelul curent al

dedurizatorului de apăcorespunde durităţii apei de lareţeaua de alimentare. Dacă nucorespunde, reglaţi niveluldedurizatorului de apă.

2. Umpleţi rezervorul pentru sare.3. Umpleţi dozatorul pentru agentul de

clătire.4. Deschideţi robinetul de apă.5. Porniţi un program pentru a

îndepărta toate reziduurile din fabricăcare încă mai pot fi în interiorul

aparatului. Nu folosiţi detergent şi nuîncărcaţi coşurile.

Când porniţi un program, poate durapână la 5 minute până când aparatul re-încarcă răşina în dedurizatorul de apă.Pare că aparatul nu funcţionează. Fazade spălare începe doar după finalizareaacestei proceduri. Procedura se varepeta periodic.

www.electrolux.com12

Page 13: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

8.1 Rezervorul pentru sareATENŢIE!Folosiţi numai sare specialăpentru maşina de spălatvase.

Sarea este utilizată pentru a reîncărcarăşina din dedurizatorul de apă şi pentrua asigura rezultate bune la spălare înutilizarea zilnică.

Umplerea rezervorului pentrusare1. Rotiţi capacul rezervorului pentru

sare spre stânga şi scoateţi-l.2. Introduceţi 1 litru de apă în rezervorul

pentru sare (numai la prima utilizare).3. Umpleţi rezervorul pentru sare

folosind sare pentru maşina de spălatvase.

4. Înlăturaţi sarea din jurul orificiuluirezervorului pentru sare.

5. Rotiţi capacul rezervorului pentrusare spre dreapta pentru a închiderezervorul.

ATENŢIE!În timpul umpleriirezervorului pentru sare esteposibil ca din acesta să sereverse apă şi sare. După ceumpleţi rezervorul pentrusare, porniţi imediat unprogram pentru a împiedicacoroziunea.

8.2 Umplerea dozatoruluipentru agent de clătire

A BD

C

MAX

123

4

+ -

A B

D

C

ATENŢIE!Folosiţi numai agenţi declătire concepuţi specialpentru maşinile de spălatvase.

1. Apăsaţi butonul de eliberare (D)pentru a deschide capacul (C).

2. Turnaţi agentul de clătire în dozator(A) până când lichidul ajunge îndreptul nivelului „max”.

3. Pentru a evita formarea excesivă despumă curăţaţi agentul de clătire

ROMÂNA 13

Page 14: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

vărsat pe alături cu o lavetăabsorbantă.

4. Închideţi capacul. Verificaţi dacăbutonul de eliberare se blochează înpoziţie.

Puteţi roti selectorul cantităţiieliberate (B) între poziţia 1(cea mai mică cantitate) şipoziţia 4 sau 6 (cea maimare cantitate).

9. UTILIZAREA ZILNICĂ1. Deschideţi robinetul de apă.2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a

activa aparatul.Asiguraţi-vă că aparatul este în modul deselectare a programului.

• Dacă indicatorul pentru sare esteaprins, umpleţi rezervorul pentrusare.

• Dacă indicatorul pentru agent declătire este aprins, umpleţidozatorul pentru agent de clătire.

3. Încărcaţi coşurile.4. Adăugaţi detergent.5. Selectaţi şi porniţi programul corect

pentru tipul de încărcătură şi gradulde murdărie.

9.1 Utilizarea detergentului

30

20

A BD

C

2030

BA D

C

1. Apăsaţi butonul de eliberare (B)pentru a deschide capacul (C).

2. Puneţi detergentul, sub formă depudră sau tablete în compartimentul(A).

3. Dacă programul are o fază deprespălare, introduceţi o cantitatemică de detergent în compartimentul(D).

4. Închideţi capacul. Verificaţi dacăbutonul de eliberare se blochează înpoziţie.

9.2 Setarea şi pornirea unuiprogram

Funcţia Auto OffAceastă funcţie reduce consumul deenergie prin dezactivarea automată aaparatului atunci când acesta nu esteutilizat.Funcţia se activează:• La 5 minute după terminarea

programului.• După 5 minute, dacă programul nu a

fost pornit.

Pornirea unui program1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a

activa aparatul. Asiguraţi-vă căaparatul este în modul de selectare aprogramului.

2. Închideţi uşa aparatului.3. Apăsaţi Programs în mod repetat

până când indicatorul programului pecare doriţi să îl selectaţi se aprinde.

Afişajul indică durata programului.4. Setaţi opţiunile aplicabile.5. Apăsaţi Start pentru a porni

programul.

www.electrolux.com14

Page 15: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

• Indicatorul fazei de spălare seaprinde.

• Durata programului începe săscadă în trepte de câte 1 minut.

Pornirea unui program cuîntârziere1. Setaţi un program.2. Apăsaţi Delay în mod repetat până

când afişajul indică durata deîntârziere pe care doriţi să o setaţi(de la 1 la 24 de ore).

Se aprinde intermitent indicatorulprogramului selectat.3. Apăsaţi Start.4. Închideţi uşa aparatului pentru a

porni numărătoarea inversă.La terminarea numărătorii inverse,programul porneşte şi indicatorul fazei despălare se aprinde.

Deschiderea uşii în timpulfuncţionării aparatuluiDacă deschideţi uşa în timpul funcţionăriiunui program, aparatul se opreşte.Aceasta poate afecta consumul deenergie şi durata programului. După ceînchideţi uşa, aparatul va continua de lamomentul întreruperii.

Dacă uşa este deschisăpentru mai mult de 30 desecunde pe durata fazei deuscare, programul aflat înderulare se termină. Acestlucru nu se întâmplă dacăuşa este deschisă de funcţiaAirDry.

Nu încercaţi să închideţi uşaaparatului la mai puţin de 2minute după ce AirDry odeschide automat deoarecese poate deteriora aparatul.Dacă, după aceea, uşa esteînchisă timp de alte 3minute, programul aflat înderulare se termină.

Anularea pornirii cu întârziereîn timpul derulării numărătoriiinverseDacă anulaţi pornirea cu întârziere,programul şi opţiunile trebuie setate dinnou.Apăsaţi lung şi simultan Programs şi Options până când aparatul este înmodul de selectare a programului.

Anularea programuluiApăsaţi lung şi simultan Programs şi Options până când aparatul este înmodul de selectare a programului.Înainte de a porni un nou program,verificaţi dacă există detergent îndozatorul pentru detergent.

Terminarea programuluiLa încheierea programului afişajul indică0:00. Indicatorii de fază sunt stinşi.Toate butoanele sunt inactive cuexcepţia butonului pornit/oprit.1. Apăsaţi butonul pornit/oprit sau

aşteptaţi ca funcţia Auto Off sădezactiveze automat aparatul.Dacă deschideţi uşa înainte deactivarea Auto Off, aparatul estedezactivat automat.

2. Închideţi robinetul de apă.

ROMÂNA 15

Page 16: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

10. INFORMAŢII ŞI SFATURI10.1 Aspecte generaleUrmătoarele sfaturi vă asigură o rezultateoptime la curăţare şi uscare la utilizareazilnică şi vă ajută să protejaţi mediul.• Scoateţi din vase resturile mari de

alimente şi aruncaţi-le la gunoi.• Nu clătiţi manual vasele înainte de a

le pune în maşina de spălat vase.Atunci când este nevoie, folosiţiprogramul de prespălare (dacă esteexistă) sau selectaţi un program cu ofază de prespălare.

• Utilizaţi întotdeauna tot spaţiul dincoşuri.

• Când încărcaţi aparatul, asiguraţi-văcă vasele pot fi acoperite şi spălatecomplet de apa eliberată de duzelebraţului stropitor. Asiguraţi-vă căarticolele nu se ating şi nu se acoperăunul pe celălalt.

• Puteţi utiliza detergent, agent declătire şi sare speciale pentru maşinade spălat vase sau puteţi utilizatabletele combinate (de ex.''3in1'',''4in1'', ''All in 1''). Respectaţiinstrucţiunile scrise pe ambalaj.

• Selectaţi programul în funcţie de tipulde încărcătură şi gradul de murdărie.Cu ajutorul programului ECO aveţicea mai eficientă utilizare a apei şi celmai eficient consum energetic pentruvase din porţelan şi tacâmuri cu unnivel mediu de murdărie.

10.2 Utilizarea sării, agentuluide clătire şi a detergentului• Utilizaţi numai sare, agent de clătire şi

detergent pentru maşini de spălatvase. Alte produse pot cauzadeteriorarea aparatului.

• În zone cu apă dură şi foarte dură vărecomandăm să utilizaţi separatdetergent simplu (pudră, gel, tabletefără funcţii suplimentare), agent declătire şi sare pentru rezultate optimela curăţare şi uscare.

• Cel puţin o dată pe lună rulaţi unprogram la aparat folosind agentul decurăţare care este făcut specialpentru acest scop.

• Tabletele de detergent nu se dizolvăcomplet în timpul programelor scurte.Pentru prevenirea apariţiei reziduurilorde detergent pe veselă, recomandămutilizarea tabletelor în programelelungi.

• Nu utilizaţi mai mult decât cantitateacorectă de detergent. Consultaţiinstrucţiunile de pe ambalajuldetergentului.

10.3 Ce trebuie făcut dacădoriţi să nu mai utilizaţi tabletecombinateÎnainte de a începe să utilizaţi în modseparat detergent, sare şi agent declătire efectuaţi următoarea procedură.1. Setaţi nivelul cel mai înalt pentru

dedurizatorul de apă.2. Asiguraţi-vă că rezervorul pentru

sare şi dozatorul pentru agentul declătire sunt pline.

3. Porniţi cel mai scurt program cu ofază de clătire. Nu adăugaţidetergent şi nu încărcaţi coşurile.

4. La încheierea programului, reglaţidedurizatorul de apă în funcţie deduritatea apei din zona în care văaflaţi.

5. Reglaţi cantitatea de agent de clătire.6. Activaţi notificarea de terminare a

agentului de clătire.

10.4 Încărcarea coşurilor• Utilizaţi aparatul doar pentru obiecte

care pot fi spălate în maşina de spălatvase.

• Nu introduceţi în aparat obiecte dinlemn, corn, porţelan, aluminiu, cositorşi cupru.

• Nu introduceţi articole care potabsorbi apa (bureţi, cârpe menajere).

• Scoateţi din vase resturile mari dealimente şi aruncaţi-le la gunoi.

• Înmuiaţi alimentele arse rămase pevase.

• Puneţi obiectele concave (ceştile,paharele şi cratiţele) cu gura în jos.

• Asiguraţi-vă că paharele nu se atingîntre ele.

www.electrolux.com16

Page 17: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

• Puneţi tacâmurile şi articolele mici încoşul pentru tacâmuri.

• Puneţi obiectele uşoare în coşulsuperior. Asiguraţi-vă că obiectele nuse mişcă.

• Asiguraţi-vă că braţele stropitoare sepot mişca liber înainte să porniţi unprogram.

10.5 Anterior pornirii unuiprogramVerificaţi dacă:• Filtrele sunt curate şi corect instalate.• Capacul rezervorului pentru sare este

strâns.• Braţele stropitoare nu sunt înfundate.• Există suficientă sare pentru maşina

de spălat vase şi agent de clătire(dacă nu utilizaţi tablete combinate).

• Poziţia articolelor în coşuri estecorectă.

• Programul corespunde tipului deîncărcătură şi gradului de murdărie.

• Este utilizată cantitatea corectă dedetergent.

10.6 Descărcarea coşurilor1. Lăsaţi vesela să se răcească înainte

de a o scoate din aparat. Articolelefierbinţi se pot deteriora uşor.

2. Mai întâi, goliţi coşul inferior şi apoipe cel superior.

La finalul programului poaterămâne apă pe lateralele şipe uşa aparatului.

11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREAAVERTISMENT!Înainte de a efectuaoperaţiile de întreţinere,dezactivaţi aparatul şiscoateţi ştecherul din priză.

Filtrele murdare şi braţelestropitoare înfundate reducperformanţele de la spălare.Efectuaţi verificarea periodicşi, dacă este necesar,curăţaţi-le.

11.1 Curăţarea filtrelorSistemul de filtrare este realizat din 3piese.

C

B

A

1. Rotiţi filtrul (B) în sens antiorar şiscoateţi-l.

ROMÂNA 17

Page 18: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

2. Scoateţi filtrul (C) din filtrul (B). 3. Scoateţi filtrul plat (A).

4. Spălaţi filtrele.

5. Asiguraţi-vă că nu există resturialimentare sau mizerie în sau înjurului marginii colectorului de apă.

6. Puneţi la loc filtrul plat (A). Asiguraţi-vă că este poziţionat corect sub cele2 ghidaje.

7. Reasamblaţi filtrele (B) şi (C).8. Puneţi la loc filtrul (B) în filtrul plat

(A). Rotiţi-l în sens orar până când sefixează.

ATENŢIE!O poziţie incorectă a filtrelorpoate cauza rezultatenesatisfăcătoare la spălareşi deteriorarea aparatului.

11.2 Curăţarea braţelorstropitoareNu demontaţi braţele stropitoare. Dacăorificiile din braţele stropitoare suntînfundate, înlăturaţi resturile de murdăriecu un obiect ascuţit subţire.

11.3 Curăţarea exterioară• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,

umedă.• Utilizaţi numai detergenţi neutri.• Nu folosiţi produse abrazive, bureţi

abrazivi sau solvenţi.

11.4 Curăţarea interiorului• Curăţaţi cu atenţie aparatul, inclusiv

garnitura cauciucată a uşii, folosind olavetă moale şi umedă.

• Dacă utilizaţi frecvent programe cudurata redusă, acestea pot lăsadepuneri de grăsime şi piatră îninteriorul aparatului. Pentru aîmpiedica acest lucru, vărecomandăm să rulaţi programe cudurată mare de cel puţin de 2 ori pelună.

• Pentru a păstra aparatul în condiţiioptime de funcţionare, vărecomandăm să utilizaţi lunar un

www.electrolux.com18

Page 19: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

produs de curăţare dedicat maşinilorde spălat vase. Urmaţi cu atenţie

instrucţiunile de pe ambalajulprodusului.

12. DEPANAREDacă aparatul nu porneşte sau seopreşte în timpul funcţionării. Înainte de acontacta un Centru de service autorizat,verificaţi dacă puteţi rezolva problemasingur cu ajutorul informaţiilor din tabel.

AVERTISMENT!Reparaţiile făcute incorectpot pune în pericol siguranţautilizatorului. Toatereparaţiile trebuie efectuatede către personal calificat.

În cazul unor probleme, afişajul indicăun cod de alarmă.Majoritatea problemelor care apar potfi rezolvate fără a fi necesarăcontactarea unui Centru de serviceautorizat.

Problema şi codul alar‐mei

Cauză posibilă şi soluţie

Nu puteţi activa aparatul. • Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.• Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul de

siguranţe.

Programul nu porneşte. • Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.• Apăsaţi Start.• Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulaţi seta‐

rea sau aşteptaţi terminarea numărătorii inverse.• Aparatul a început procedura de re-încărcare cu

răşină în interiorul dedurizatorului de apă. Durataprocedurii este de aproximativ 5 minute.

Aparatul nu se alimen‐tează cu apă.Afişajul indică .

• Verificaţi dacă robinetul de apă este deschis.• Verificaţi dacă presiunea de la reţeaua de alimentare

cu apă nu este prea mică. Pentru această informaţie,contactaţi compania locală de furnizare a apei.

• Verificaţi dacă robinetul de apă este înfundat.• Verificaţi dacă filtrul din furtunul de alimentare este

înfundat.• Verificaţi dacă furtunul de alimentare este răsucit sau

îndoit.

Aparatul nu evacueazăapa.Afişajul indică .

• Verificaţi dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.• Verificaţi dacă filtrul din furtunul de evacuare este în‐

fundat.• Verificaţi dacă sistemul de filtrare intern este înfun‐

dat.• Verificaţi dacă furtunul de evacuare este răsucit sau

îndoit.

ROMÂNA 19

Page 20: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Problema şi codul alar‐mei

Cauză posibilă şi soluţie

Dispozitivul anti-inundaţieeste pornit.Afişajul indică .

• Închideţi robinetul de apă şi adresaţi-vă unui Centrude service autorizat.

Aparatul se opreşte şi por‐neşte de mai multe ori întimpul funcţionării.

• Acest lucru este normal. Aceasta oferă rezultate opti‐me la curăţare şi economii de energie.

Programul durează preamult.

• Selectaţi opţiunea TimeManager pentru a reduce du‐rata programului.

• Dacă este setată o opţiune de pornire cu întârziere,anulaţi întârzierea setată sau aşteptaţi terminareanumărătorii inverse.

Durata rămasă pe afişajcreşte şi sare până aproa‐pe de finalul duratei pro‐gramului.

• Acesta nu este un defect. Aparatul funcţionează co‐rect.

Mici scurgeri din uşa apa‐ratului.

• Aparatul nu este adus la nivel. Slăbiţi sau strângeţipicioarele reglabile (dacă se poate).

• Uşa aparatului nu este centrată pe cuvă. Reglaţi pi‐ciorul din spate (dacă se poate).

Uşa aparatului se închidegreu.

• Aparatul nu este adus la nivel. Slăbiţi sau strângeţipicioarele reglabile (dacă se poate).

• Părţi din veselă ies prin coşuri.

Sunete de huruit/ciocănitdin interiorul aparatului.

• Vesela nu este pusă corect în coşuri. Consultaţiprospectul despre încărcarea coşului.

• Verificaţi dacă braţele stropitoare se pot roti liber.

Aparatul declanşează în‐trerupătorul.

• Amperajul este insuficient pentru a alimenta simultantoate aparatele aflate în uz. Verificaţi amperajul de lapriză şi capacitatea contorului sau opriţi unul dintreaparatele aflate în uz.

• Defect electric intern al aparatului. Contactaţi unCentru de service autorizat.

Consultaţi „Înainte deprima utilizare”, „Utilizarea zilnică" sau „Informaţii şi sfaturi"pentru alte cauze posibile.

După verificarea aparatului, dezactivaţi şiactivaţi din nou aparatul. Dacă problema

apare din nou, contactaţi un Centru deservice autorizat.Pentru coduri de alarmă care nu seregăsesc în tabel, contactaţi un Centrude service autorizat.

www.electrolux.com20

Page 21: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

12.1 Rezultatele procesului de spălare şi uscare nu suntsatisfăcătoare

Problemă Cauză posibilă şi soluţieRezultate slabe la spălare. • Consultaţi „Utilizarea zilnică”, „Informaţii şi sfa‐

turi” şi prospectul despre încărcarea coşului.• Utilizaţi programe cu spălare mai intensivă.• Curăţaţi duzele braţului stropitor şi filtrul. Consultaţi

„Îngrijirea şi curăţarea”.

Rezultate slabe la uscare. • Vesela a fost lăsată prea mult timp în interiorul unuiaparat închis.

• Nu există agent de clătire sau dozajul agentului declătire nu este suficient. Setaţi dozatorul pentruagentul de clătire pe un nivel mai ridicat.

• Este posibil ca articolele din plastic să necesite us‐carea pe prosop.

• Pentru cea mai bună performanţă la uscare, activa‐ţi opţiunea XtraDry şi setaţi AirDry.

• Vă recomandăm să utilizaţi întotdeauna agent declătire, chiar şi în combinaţie cu tablete combinate.

Apar dâre sau peliculealbăstrui pe pahare şi vase.

• Cantitatea de agent de clătire eliberată este preamare. Reglaţi nivelul pentru agentul de clătire la unnivel mai mic.

• Cantitatea de detergent este prea mare.

Apar pete şi picături uscatede apă pe pahare şi vase.

• Cantitatea de agent de clătire eliberată este insufi‐cientă. Reglaţi nivelul pentru agentul de clătire laun nivel mai mare.

• Calitatea agentului de clătire poate fi de vină.

Vasele sunt ude. • Pentru cea mai bună performanţă la uscare, activa‐ţi opţiunea XtraDry şi setaţi AirDry.

• Programul nu are fază de uscare sau are o fază deuscare la temperatură redusă.

• Dozatorul pentru agent de clătire este gol.• Calitatea agentului de clătire poate fi de vină.• Problema poate fi cauzată de calitatea tabletelor

combinate. Încercaţi o altă marcă sau activaţi doza‐torul pentru agent de clătire şi folosiţi agent declătire împreună cu tabletele combinate.

Interiorul aparatului este ud. • Nu constituie o defectare a aparatului. Acest lucrueste cauzat de umiditatea din aer care se conden‐sează pe pereţi.

Spumă anormală în timpulspălării.

• Utilizaţi doar detergent pentru maşina de spălat va‐se.

• Există scurgeri din dozatorul pentru agentul declătire. Contactaţi un Centru de service autorizat.

ROMÂNA 21

Page 22: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Problemă Cauză posibilă şi soluţieUrme de rugină pe tacâmuri. • Este utilizată prea multă sare în apa folosită la

spălare. Consultaţi „Dedurizatorul de apă”.• Tacâmurile din argint şi oţel inoxidabil au fost puse

împreună. Evitaţi punerea alăturată a articolelor dinargint şi oţel inoxidabil.

Există reziduuri de detergentîn dozator la finalul progra‐mului.

• Tableta de detergent s-a blocat în dozator şi, deaceea, nu a fost complet dizolvată de apă.

• Apa nu poate dizolva detergentul din dozator. Asi‐guraţi-vă că braţul stropitor nu este blocat sau în‐fundat.

• Asiguraţi-vă că articolele din coşuri nu împiedicădeschiderea capacului dozatorului pentru deter‐gent.

Miros neplăcut în interiorulaparatului.

• Consultaţi „Curăţarea internă”.

Depuneri de calcar pe ve‐selă, cuvă şi pe interioruluşii.

• Nivelul de sare este scăzut, verificaţi indicatorul derealimentare.

• Capacul rezervorului pentru sare este slăbit.• Apa de la robinet este dură. Consultaţi „Deduriza‐

torul de apă”.• Chiar dacă folosiţi tablete multifuncţionale, folosiţi

sare şi setaţi regenerarea dedurizatorului de apă.Consultaţi „Dedurizatorul de apă”.

• Dacă încă mai rămân depuneri de calcar, curăţaţiaparatul cu agenţi de curăţare speciali dedicaţipentru acest scop.

• Încercaţi un detergent diferit.• Contactaţi producătorul detergentului.

Veselă mată, decolorată sauciobită.

• Asiguraţi-vă că sunt spălate doar articole care pot fispălate în maşina de spălat vase.

• Încărcaţi şi descărcaţi cu atenţie coşul. Consultaţiprospectul despre încărcarea coşului.

• Puneţi obiectele delicate în coşul superior.

Consultaţi „Înainte deprima utilizare”, „Utilizarea zilnică" sau „Informaţii şi sfaturi"pentru alte cauze posibile.

13. INFORMAŢII TEHNICEDimensiuni Lăţime / înălţime / adânci‐

me (mm)600 / 850 / 625

www.electrolux.com22

Page 23: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Conexiunea la reţeauaelectrică 1)

Tensiune (V) 200 - 240

Frecvenţă (Hz) 50 / 60

Presiunea de alimentare cuapă

Min. / Max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Alimentarea cu apă Apă rece sau caldă 2) max 60°C

Capacitate Seturi 13

Consumul de curent Modul lăsat Pornit (W) 5.0

Consumul de curent Modul Oprit (W) 0.101) Consultaţi plăcuţa cu date tehnice pentru restul valorilor.2) Dacă apa caldă provine dintr-o sursă alternativă de energie (de ex. panouri solare, ener‐gie eoliană), utilizaţi o sursă de apă caldă pentru a reduce consumul de energie.

14. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTORVă rugăm să reciclaţi toate materialelemarcate cu simbolul . Aruncaţi în modadecvat toate materialele folosite laambalare şi ajutaţi la protejarea mediuluişi a generaţiilor viitoare. Nu aruncaţiechipamentul electric marcat cu simbolul

împreună cu resturile menajere

domestice. Aruncaţi toate echipamenteleelectrice la punctele de colectare aleautorităţii locale sau la centrele dereciclare ale autorităţii locale sau alesocietăţilor comerciale.

ROMÂNA 23

Page 24: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

KAZALO1. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 252. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 263. OPIS IZDELKA................................................................................................. 274. UPRAVLJALNA PLOŠČA ................................................................................285. PROGRAMI...................................................................................................... 296. NASTAVITVE................................................................................................... 307. FUNKCIJE........................................................................................................ 338. PRED PRVO UPORABO..................................................................................339. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................3510. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 3611. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 3812. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 3913. TEHNIČNE INFORMACIJE............................................................................ 43

MISLIMO NA VASZahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, kivključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten jebil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani vzagotovitev odličnih rezultatov.Dobrodošli pri Electroluxu.Obiščite naše spletno mesto za:

Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:www.electrolux.com/webselfservice

Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:www.registerelectrolux.com

Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:www.electrolux.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVISPriporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,serijsko številko.Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije Splošne informacije in nasveti Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

www.electrolux.com24

Page 25: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

1. VARNOSTNE INFORMACIJEPred namestitvijo in uporabo naprave natančnopreberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovorenza poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilnenamestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite navarnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta

naprej ter osebe z zmanjšanimi sposobnostmi, če sodobili navodila in/ali so pod nadzorom glede varneuporabe naprave in se zavedajo nevarnosti, kiobstajajo.

• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.• Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.• Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci

in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.• Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na

njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

1.2 Splošna varnostna navodila• Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in

podobni vrsti uporabe, npr.:– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,

pisarnah in drugih delovnih okoljih,– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo

prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskihokoljih.

• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.• Delovni tlak vode (najmanjši in največji) mora biti med

0.5 (0.05) / 8 (0.8) barov (MPa).• Upoštevajte največje število 13 pogrinjkov.• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati

predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnegacentra ali druga strokovno usposobljena oseba, da seizognete nevarnosti.

SLOVENŠČINA 25

Page 26: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

• Nože in jedilni pribor z ostrimi konicami vstavite vkošarico za jedilni pribor, tako da bodo koniceobrnjene navzdol ali vodoravno.

• Vrat naprave ne puščajte odprtih brez nadzora, dapreprečite padec nanje.

• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič izvtičnice.

• Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnegavodnega pršca in/ali pare.

• Prezračevalnih odprtin na dnu (če obstajajo) ne smeovirati preproga.

• Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem znovim priloženim kompletom cevi. Starih kompletovcevi ne smete ponovno uporabiti.

2. VARNOSTNA NAVODILA2.1 Namestitev• Odstranite vso embalažo in

transportne vijake.• Ne nameščajte ali uporabljajte

poškodovane naprave.• Naprave ne nameščajte ali

uporabljajte na mestu, kjer lahkotemperatura pade pod 0 °C.

• Upoštevajte navodila za namestitev,priložena napravi.

2.2 Priključitev na električnonapetost

OPOZORILO!Nevarnost požara inelektričnega udara.

• Naprava mora biti ozemljena.• Preverite, ali so električni podatki na

ploščici za tehnične navedbe skladni zelektrično napeljavo. Če niso, seposvetujte z električarjem.

• Vedno uporabite pravilno nameščenovarnostno vtičnico.

• Ne uporabljajte razdelilnikov inpodaljškov.

• Pazite, da ne poškodujete vtiča inkabla. Če je treba kabel zamenjati,

mora to storiti osebje pooblaščenegaservisnega centra.

• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncunameščanja. Poskrbite, da bo vtičdosegljiv tudi po namestitvi.

• Če želite izključiti napravo, ne vleciteza električni priključni kabel. Vednopovlecite za vtič.

• Naprava je izdelana v skladu zdirektivami EGS.

• Samo za VB in Irsko. Naprava imavtič s 13-ampersko varovalko. Če jetreba zamenjati varovalko v vtiču,uporabite varovalko: 13 amp ASTA(BS 1362).

2.3 Vodovodna napeljava• Ne poškodujte cevi za vodo.• Pred priključitvijo na nove cevi, cevi,

ki že dolgo niso bile v uporabi, tam,kjer so bila izvedena popravila alinameščene nove naprave (vodništevci itd.), naj voda teče toliko časa,da bo čista in prozorna.

• Med in po prvi uporabi naprave seprepričajte, da ni prisotnih vidnihiztekanj vode.

• V primeru poškodbe cevi za dovodvode takoj zaprite pipo in iztaknite vtičiz omrežne vtičnice. Za zamenjavo

www.electrolux.com26

Page 27: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

cevi za dovod vode se obrnite napooblaščeni servisni center.

2.4 Uporaba• Ne sedajte ali stopajte na odprta

vrata.• Pomivalna sredstva za pomivalni stroj

so nevarna. Upoštevajte varnostnanavodila z embalaže pralnegasredstva.

• Ne pijte in ne igrajte se z vodo iznaprave.

• Ne odstranite posode iz naprave,dokler se program ne zaključi. Naposodi je lahko pomivalno sredstvo.

• Če med izvajanjem programa odpretevrata, lahko iz naprave puhne vročapara.

• V napravo, njeno bližino ali nanjo nepostavljajte vnetljivih izdelkov alimokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.

2.5 Servis• Za popravilo naprave se obrnite na

pooblaščeni servisni center.

Priporočamo le uporabo originalnihnadomestnih delov.

• Ko se obrnete na pooblaščeni servisnicenter, morate zagotoviti naslednjepodatke, ki jih najdete na ploščici zatehnične navedbe.Model:Številka izdelka (PNC):Serijska številka (Serial Number):

2.6 OdstranjevanjeOPOZORILO!Nevarnost poškodbe alizadušitve.

• Napravo izključite iz napajanja.• Odrežite električni priključni kabel in

ga zavrzite.• Odstranite zapah in na ta način

preprečite, da bi se otroci in živalizaprli v napravo.

3. OPIS IZDELKA

5 4810 9 11 67

12

2 31

1 Delovna površina2 Zgornja brizgalna ročica3 Spodnja brizgalna ročica

4 Filtri5 Ploščica za tehnične navedbe6 Posoda za sol

SLOVENŠČINA 27

Page 28: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

7 Oddušnik8 Predal sredstva za izpiranje9 Predal za pomivalno sredstvo

10 Košarica za jedilni pribor

11 Spodnja košara12 Zgornja košara

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA1

2 3 4 5

678

1 Tipka za vklop/izklop2 Tipka Programs3 Programski indikatorji4 Prikazovalnik5 Tipka Delay

6 Tipka Start7 Indikatorji8 Tipka Options

4.1 Indikatorji

Indikator OpisFaza pomivanja. Sveti med pomivanjem.

Faza sušenja. Sveti med sušenjem.

Indikator funkcije TimeManager.

Indikator funkcije XtraDry.

Indikator sredstva za izpiranje. Ne sveti med izvajanjem programa.

Indikator za sol. Ne sveti med izvajanjem programa.

www.electrolux.com28

Page 29: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

5. PROGRAMIProgram Stopnja umaza‐

nostiVrsta posode

Faze programa Funkcije

1) • Običajno uma‐zano

• Porcelan in je‐dilni pribor

• Predpomivanje• Pomivanje pri 50 °C• Izpiranja• Sušenje

• TimeManager• XtraDry

2) • Vse• Porcelan, jedilni

pribor, lonci inponve

• Predpomivanje• Pomivanje od 45 °C

do 70 °C• Izpiranja• Sušenje

• XtraDry

• Zelo umazano• Porcelan, jedilni

pribor, lonci inponve

• Predpomivanje• Pomivanje pri 70 °C• Izpiranja• Sušenje

• TimeManager• XtraDry

3) • Sveža umaza‐nija

• Porcelan in je‐dilni pribor

• Pomivanje pri 60 °Cali 65 °C

• Izpiranja

• XtraDry

• Običajno alimalo umazano

• Občutljiv porce‐lan in steklenaposoda

• Pomivanje pri 45 °C• Izpiranja• Sušenje

• XtraDry

4) • Vse • Predpomivanje

1) Ta program vam omogoča najvarčnejšo porabo vode in energije za običajno umazanaporcelan in jedilni pribor. (To je standardni program za preizkuševalne inštitute).2) Naprava zazna stopnjo umazanosti in količino posode v košarah. Samodejno prilagoditemperaturo in količino vode, porabo energije ter čas trajanja programa.3) S tem programom lahko pomijete sveže umazano posodo. V kratkem času zagotavlja do‐bre rezultate pomivanja.4) S tem programom lahko hitro izperete posodo, da preprečite lepljenje ostankov hrane na‐njo in nastajanje neprijetnih vonjav v napravi. Pri tem programu ne uporabljajte pomivalnegasredstva.

5.1 Vrednosti porabe

Program 1) Voda(l)

Energija(kWh)

Trajanje(min.)

9,9 0.832 240

SLOVENŠČINA 29

Page 30: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Program 1) Voda(l)

Energija(kWh)

Trajanje(min.)

7 - 12 0.7 - 1.5 45 - 160

13 - 15 1.4 - 1.6 140 - 160

9 0.8 30

13 - 14 0.9 - 1.1 70 - 80

4 0.1 14

1) Vrednosti so odvisne od tlaka in temperature vode, nihanja v električnem napajanju, funk‐cij in količine posode.

5.2 Informacije zapreizkuševalne inštituteZa vse potrebne informacije gledepreizkusa pošljite elektronsko pošto na:

[email protected] številko izdelka (PNC) sploščice za tehnične navedbe.

6. NASTAVITVE6.1 Način izbire programa inuporabniški načinKo je naprava v načinu izbire programa,lahko nastavite program in odpreteuporabniški način.V uporabniškem načinu lahkospremenite naslednje nastavitve:• Stopnjo sistema za mehčanje vode

glede na trdoto vode.• Vklop ali izklop opozorila za prazen

predal sredstva za izpiranje.• Vklop ali izklop funkcije AirDry.Te nastavitve bodo shranjene, doklerjih ponovno ne spremenite.

Nastavitev načina izbireprogramaNaprava je v načinu izbire programa, kosveti programski indikator in sena prikazovalniku prikaže trajanjeprograma.

Ob vklopu je naprava običajno v načinuizbire programa. Če pa do tega ne pride,lahko način izbire programa nastavite nanaslednji način:Sočasno pritisnite in držite Programs in Options, dokler naprava ni v načinuizbire programa.

6.2 Mehčalec vodeSistem za mehčanje vode odstrani izvode minerale, ki negativno vplivajo narezultate pomivanja in napravo.Večja kot je vsebnost teh mineralov, tršaje voda. Trdoto vode merimo vekvivalentnih lestvicah.Sistem za mehčanje vode moratenastaviti glede na trdoto vode v vašemvodovodu. Točne podatke o trdoti vodelahko dobite pri krajevnem vodovodnempodjetju. Pomembno je nastaviti pravostopnjo sistema za mehčanje vode, dazagotovite dobre rezultate pomivanja.

www.electrolux.com30

Page 31: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Trdota vodeV nemškihstopinjah

(°dH)

V francoskihstopinjah (°fH)

mmol/l Clarkove/angleškestopinje

Stopnja sistemaza mehčanje vo‐

de47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Tovarniška nastavitev.2) Na tej stopnji ne uporabljajte soli.

Če uporabljate standardno pomivalnosredstvo ali kombinirane tablete (ssoljo ali brez nje), nastavite ustreznostopnjo trdote vode, da ostaneindikator za sol vklopljen.

Kombinirane tablete, kivsebujejo sol, niso dovoljučinkovite za mehčanje trdevode.

Nastavitev stopnje sistema zamehčanje vodeNaprava mora biti v načinu izbireprograma.1. Za vstop v uporabniški način

sočasno pritisnite in držite Delay in Start, dokler ne začnejo utripatiindikatorji , in ter prikazovalnik ugasne.

2. Pritisnite Programs.• Indikatorja in

ugasneta.• Indikator še naprej utripa.

• Na prikazovalniku se prikažetrenutna nastavitev: npr. =stopnja 5.

3. Za spremembo nastavitve pritiskajte Programs.

4. Pritisnite tipko za vklop/izklop zapotrditev nastavitve.

6.3 Opozorilo za prazen predalsredstva za izpiranjeKo je predal sredstva za izpiranjeprazen, sveti indikator sredstva zaizpiranje ter na ta način opozarja, damorate dodati sredstvo za izpiranje. Čeuporabljate kombinirane tablete, kivsebujejo sredstvo za izpiranje, in stezadovoljni z rezultati sušenja, lahkoizklopite opozorilo za prazen predalsredstva za izpiranje. Vendarpriporočamo, da za najboljše rezultatesušenja uporabljate sredstvo zaizpiranje.Če uporabljate standardno pomivalnosredstvo ali kombinirane tablete brezsredstva za izpiranje, vklopite opozorilo,da bo indikator za polnjenje predalasredstva za izpiranje ostal vklopljen.

SLOVENŠČINA 31

Page 32: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Izklop opozorila za prazenpredal sredstva za izpiranjeNaprava mora biti v načinu izbireprograma.1. Za vstop v uporabniški način

sočasno pritisnite in držite Delay in Start, dokler ne začnejo utripatiindikatorji , in ter prikazovalnik ugasne.

2. Pritisnite Options.• Indikatorja in

ugasneta.• Indikator še naprej

utripa.• Na prikazovalniku se prikaže

trenutna nastavitev.– = opozorilo za prazen

predal sredstva za izpiranje jevklopljeno.

– = opozorilo za prazenpredal sredstva za izpiranje jeizklopljeno.

3. Pritisnite Options za spremembonastavitve.

4. Pritisnite tipko za vklop/izklop zapotrditev nastavitve.

6.4 AirDryAirDry izboljša rezultate sušenja zmanjšo porabo energije.

Med izvajanjem faze sušenjapriprava odpre vratanaprave. Vrata ostanejopriprta.

POZOR!Ne poskusite zapreti vratnaprave v dveh minutah posamodejnem odpiranju. Tolahko poškoduje napravo.

Funkcija AirDry se samodejno vklopi pri

vseh programih, razen pri in (če je na voljo).Če želite izboljšati rezultate sušenja, sioglejte funkcijo XtraDry ali vklopitefunkcijo AirDry.

Izklop funkcije AirDryNaprava mora biti v načinu izbireprograma.1. Za vstop v uporabniški način

sočasno pritisnite in držite Delay in Start, dokler ne začnejo utripatiindikatorji , in ter prikazovalnik ugasne.

2. Pritisnite Delay.• Indikatorja in

ugasneta.• Indikator še naprej utripa.• Na prikazovalniku se prikaže

trenutna nastavitev: = funkcijaAirDry vklopljena.

3. Pritisnite Delay za spremembonastavitve: = funkcija AirDryizklopljena.

4. Pritisnite tipko za vklop/izklop zapotrditev nastavitve.

www.electrolux.com32

Page 33: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

7. FUNKCIJEŽelene funkcije morateaktivirati pred vsakimzagonom programa.Funkcij ni mogoče vklopiti aliizklopiti med izvajanjemprograma.

Niso vse funkcije združljivemed sabo. Če ste izbralinezdružljive funkcije, bonaprava samodejno izklopilaeno izmed njih ali več. Svetilibodo samo indikatorji ševedno vklopljenih funkcij.

7.1 XtraDryTo funkcijo vklopite, ko želite povečatiučinkovitost sušenja. Uporaba te funkcijelahko vpliva na trajanje nekaterihprogramov, porabo vode in temperaturozadnjega izpiranja.Funkcija XtraDry je stalna funkcija za vseprograme, razen za , in je ni trebaizbrati pri vsakem programu.Vklop funkcije XtraDry izklopiTimeManager in obratno.

Vklop funkcije XtraDryPritiskajte Options, dokler ne zasvetiindikator .

Če funkcija ni primerna za program,ustrezni indikator ne zasveti ali pa nekajsekund utripa hitro in nato ugasne.Prikazovalnik prikazuje posodobljenotrajanje programa.

7.2 TimeManagerTa funkcija zviša tlak in temperaturovode. Fazi pomivanja in sušenja stakrajši.Skupen čas trajanja programa se skrajšaza približno 50 %.Rezultati pomivanja so enaki kot priobičajnem trajanju programa. Rezultatisušenja se lahko poslabšajo.

Vklop funkcije TimeManagerPritiskajte Options, dokler ne zasvetiindikator .Če funkcija ni primerna za program,ustrezni indikator ne zasveti ali pa nekajsekund utripa hitro in nato ugasne.Prikazovalnik prikazuje posodobljenotrajanje programa.

8. PRED PRVO UPORABO1. Trenutna stopnja sistema za

mehčanje vode mora ustrezatitrdoti vode. V nasprotnem primerunastavite stopnjo sistema zamehčanje vode.

2. Napolnite posodo za sol.3. Napolnite predal sredstva za

izpiranje.4. Odprite pipo.5. Zaženite program, da odstranite vse

ostanke, ki se še lahko nahajajo vnapravi. Ne uporabljajte pomivalnegasredstva in ne zlagajte posode vkošari.

Ko zaženete program, lahko traja do petminut, da naprava ponovno napolnisistem za mehčanje vode. Videti je, danaprava ne deluje. Faza pomivanja sezačne šele, ko se ta postopek zaključi.Postopek se redno ponavlja.

8.1 Posoda za solPOZOR!Uporabljajte samo sol,posebej prilagojenopomivalnim strojem.

SLOVENŠČINA 33

Page 34: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Sol se uporablja za ponovno polnjenjesistema za mehčanje vode in zagotovitevdobrih rezultatov pomivanja privsakodnevni uporabi.

Polnjenje posode za sol1. Pokrov posode za sol obrnite v

nasprotni smeri urnega kazalca, daodprete posodo.

2. V posodo za sol nalijte en liter vode(le prvič).

3. Posodo za sol napolnite s soljo zapomivalne stroje.

4. Odstranite sol okoli odprtine posodeza sol.

5. Pokrov obrnite v smeri urnegakazalca, da zaprete posodo za sol.

POZOR!Ko polnite posodo za sol,lahko iz nje izteka voda ssoljo. Po polnjenju posodeza sol takoj zaženiteprogram, da preprečitekorozijo.

8.2 Polnjenje predala sredstvaza izpiranje

A BD

C

MAX

123

4

+ -

A B

D

C

POZOR!Uporabljajte samo sredstvoza izpiranje, posebejprilagojeno pomivalnimstrojem.

1. Pritisnite gumb za sprostitev (D), daodprete pokrov (C).

2. V predal sredstva za izpiranje (A)vlivajte sredstvo za izpiranje, dooznake »max«.

3. Razlito sredstvo za izpiranje obrišitez vpojno krpo, da preprečite pretiranopenjenje.

4. Zaprite pokrov. Prepričajte se, da segumb za sprostitev zaskoči.

Gumb za izbiro sproščenekoličine (B) lahko obračatemed položajem 1 (najmanjšakoličina) in položajem 4 ali 6(največja količina).

www.electrolux.com34

Page 35: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

9. VSAKODNEVNA UPORABA1. Odprite pipo.2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za

vklop naprave.Naprava mora biti v načinu izbireprograma.

• Če sveti indikator za sol, napolniteposodo za sol.

• Če sveti indikator sredstva zaizpiranje, napolnite predalsredstva za izpiranje.

3. Napolnite košare.4. Dodajte pomivalno sredstvo.5. Nastavite in vklopite pravi program

za vrsto posode in stopnjoumazanije.

9.1 Uporaba pomivalnegasredstva

30

20

A BD

C

2030

BA D

C

1. Pritisnite gumb za sprostitev (B), daodprete pokrov (C).

2. Dajte pomivalno sredstvo, prašek alitableto, v predelek (A).

3. Če ima program fazo predpomivanja,dajte majhno količino pomivalnegasredstva v predelek (D).

4. Zaprite pokrov. Prepričajte se, da segumb za sprostitev zaskoči.

9.2 Nastavitev in vklopprograma

Funkcija Auto OffTa funkcija zmanjša porabo energije,tako da samodejno izklopi napravo, ko tane deluje.Funkcija se vklopi:• 5 minut po zaključku programa.• Po petih minutah, če se program ne

zažene.

Vklop programa1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za

vklop naprave. Naprava mora biti vnačinu izbire programa.

2. Zaprite vrata naprave.3. Pritiskajte tipko Programs, dokler ne

zasveti indikator programa, ki gaželite izbrati.

Prikazovalnik prikazuje trajanjaprograma.4. Nastavite primerne funkcije.5. Pritisnite Start za začetek programa.

• Zasveti indikator faze pomivanja.• Trajanje programa se začne

zmanjševati v korakih po enominuto.

Začetek programa z zamikomvklopa1. Nastavite program.2. Pritiskajte Delay, dokler se na

prikazovalniku ne prikaže čas zamikavklopa, ki ga želite nastaviti (od enedo 24 ur).

Utripa indikator izbranega programa.3. Pritisnite Start.4. Zaprite vrata naprave za začetek

odštevanja.Po koncu odštevanja se program zaženein zasveti indikator faze pomivanja.

SLOVENŠČINA 35

Page 36: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Odpiranje vrat med delovanjemnapraveČe odprete vrata med izvajanjemprograma, naprava preneha delovati. Tolahko vpliva na porabo energije intrajanje programa. Ko vrata zaprete,naprava nadaljuje z delovanjem odtrenutka prekinitve.

Če so med fazo sušenjavrata odprta več kot 30sekund, se delujoči programkonča. To se ne zgodi, če sevrata odprejo s funkcijoAirDry.

Ne poskusite zapreti vratnaprave v dveh minutah potem, ko jih funkcija AirDrysamodejno odpre, ker tolahko povzroči poškodbonaprave.Če so po tem vrata zaprta šetri minute, se delujočiprogram konča.

Preklic zamika vklopa medodštevanjemKo prekličete zamik vklopa, morateponovno nastaviti program in funkcije.

Sočasno pritisnite in držite Programs in Options, dokler naprava ni v načinuizbire programa.

Preklic programaSočasno pritisnite in držite Programs in Options, dokler naprava ni v načinuizbire programa.Pred začetkom novega programa seprepričajte, da je pomivalno sredstvo vpredalu za pomivalno sredstvo.

Konec programaKo se program zaključi, se naprikazovalniku prikaže 0:00. Indikatorjifaz ugasnejo.Nobena tipka ne deluje, razen tipke zavklop/izklop.1. Pritisnite tipko za vklop/izklop ali

počakajte, da funkcija Auto Offsamodejno izklopi napravo.Če odprete vrata pred vklopomfunkcije Auto Off, se napravasamodejno izklopi.

2. Zaprite pipo.

10. NAMIGI IN NASVETI10.1 SplošnoNaslednji nasveti zagotavljajo najboljšerezultate pomivanja in sušenja privsakodnevni uporabi in pomagajo tudivarovati okolje.• Velike ostanke hrane s posode

odstranite v koš za smeti.• Posode ne izpirajte predhodno ročno.

Po potrebi uporabite programpredpomivanja (če je na voljo) aliizberite program s fazopredpomivanja.

• Vedno izkoristite celoten prostor vkošarah.

• Posodo zlagajte v pomivalni strojtako, da bo voda iz šob brizgalneročice prišla do vseh delov posode in

jih pomila. Predmeti se ne smejodotikati ali prekrivati drug drugega.

• Pomivalno sredstvo, sredstvo zaizpiranje in sol lahko uporabljateločeno ali pa uporabite kombiniranetablete (npr. »3v1«, »4v1«, »Vse venem«). Sledite navodilom zembalaže.

• Izberite program glede na vrstoposode in stopnjo umazanosti.Program ECO vam omogočanajvarčnejšo porabo vode in energijeza običajno umazana porcelan injedilni pribor.

www.electrolux.com36

Page 37: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

10.2 Uporaba soli, sredstva zaizpiranje in pomivalnegasredstva• Uporabljajte le sol, sredstvo za

izpiranje in pomivalno sredstvo zapomivalni stroj. Drugi izdelki lahkopoškodujejo napravo.

• Na območjih s trdo in zelo trdo vodopriporočamo ločeno uporabopomivalnega sredstva (prašek, gel,tablete brez dodatnih funkcij),sredstva za izpiranje in soli zanajboljše rezultate pomivanja insušenja.

• Vsaj enkrat na mesec zaženitenapravo s čistilom, ki je še posebejprimerno za ta namen.

• Tablete se pri kratkih programih neraztopijo v celoti. Da bi preprečiliostanke pomivalnega sredstva nanamiznem priboru, priporočamo, datablete uporabljate pri dolgihprogramih.

• Ne uporabite več kot pravo količinopomivalnega sredstva. Oglejte sinavodila na embalaži pomivalnegasredstva.

10.3 Kaj storiti v primeru, daželite prenehati uporabljatikombinirane tabletePred začetkom ločene uporabepomivalnega sredstva, soli in sredstva zaizpiranje naredite naslednje:1. Nastavite najvišjo stopnjo sistema za

mehčanje vode.2. Preverite, ali sta posoda za sol in

predal sredstva za izpiranje polna.3. Zaženite najkrajši program s fazo

izpiranja. Ne dodajte pomivalnegasredstva in ne zlagajte posode vkošari.

4. Ko se program zaključi, sistem zamehčanje vode prilagodite trdoti vodev vašem kraju.

5. Prilagodite sproščeno količinosredstva za izpiranje.

6. Vklopite opozorilo za prazen predalsredstva za izpiranje.

10.4 Polnjenje košar• Napravo uporabljajte le za pomivanje

predmetov, ki so primerni zapomivanje v pomivalnem stroju.

• V napravo ne dajajte predmetov izlesa, roževine, aluminija, kositra inbakra.

• V napravo ne dajajte predmetov, kilahko vpijejo vodo (gobe,gospodinjske krpe).

• Velike ostanke hrane s posodeodstranite v koš za smeti.

• Zažgane ostanke hrane na posodipred pomivanjem namočite v vodi.

• Votle predmete (npr. skodelice,kozarce in ponve) postavite z odprtinonavzdol.

• Kozarci se ne smejo medsebojnodotikati.

• Jedilni pribor in majhne predmetevstavite v košarico za jedilni pribor.

• Lahke predmete zložite v zgornjokošaro. Poskrbite, da se predmeti nebodo premikali.

• Pred vklopom programa seprepričajte, da se obe brizgalni ročicilahko neovirano vrtita.

10.5 Pred vklopom programaPoskrbite za naslednje:• Da so filtri čisti in pravilno nameščeni.• Da je pokrov posode za sol povsem

privit.• Da brizgalni ročici nista zamašeni.• Da sta prisotna sol in sredstvo za

izpiranje za pomivalni stroj (razen čeuporabljate kombinirane tablete).

• Da so predmeti v košarah pravilnozloženi.

• Da je program primeren za zloženoposodo in stopnjo umazanosti.

• Da je uporabljena prava količinapomivalnega sredstva.

10.6 Praznjenje košar1. Pustite, da se posoda ohladi, preden

jo vzamete iz pomivalnega stroja.Vroča posoda se hitro poškoduje.

2. Najprej izpraznite spodnjo in potemzgornjo košaro.

SLOVENŠČINA 37

Page 38: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Ob koncu programa se lahkona straneh in vratih napraveše vedno nahaja voda.

11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJEOPOZORILO!Pred vzdrževanjem izklopitenapravo in iztaknite vtič izvtičnice.

Umazani filtri in zamašenebrizgalne ročice poslabšajokakovost pomivanja.Občasno jih preverite in popotrebi očistite.

11.1 Čiščenje filtrovFiltrirni sistem je sestavljen iz treh delov.

C

B

A

1. Filter (B) obrnite v nasprotni smeriurnega kazalca in ga odstranite.

2. Odstranite filter (C) iz filtra (B). 3. Odstranite ploščati filter (A).

4. Operite filtre.

5. Prepričajte se, da v odvodni odprtiniali okrog nje ni ostankov hrane aliumazanije.

6. Namestite nazaj ploščati filter (A).Poskrbite, da bo pravilno nameščenpod vodili.

www.electrolux.com38

Page 39: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

7. Ponovno sestavite filtra (B) in (C).8. Filter (B) vstavite nazaj v ploščati

filter (A). Obračajte ga v smeriurnega kazalca, dokler se nezaskoči.

POZOR!Napačen položaj filtrov lahkopovzroči slabe rezultatepomivanja in poškodbonaprave.

11.2 Čiščenje brizgalnih ročicNe odstranjujte brizgalnih ročic. Če seluknjice v brizgalnih ročicah zamašijo,odstranite ostanke umazanije s tankimostrim predmetom.

11.3 Čiščenje zunanjih površin• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.• Uporabljajte samo nevtralna čistilna

sredstva.• Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih

čistil, grobih gobic ali topil.

11.4 Čiščenje notranjosti• Z mehko vlažno krpo previdno očistite

napravo, vključno z gumijastimtesnilom vrat.

• Če redno uporabljate kratkeprograme, lahko v notranjosti napraveostanejo ostanki maščob in vodnegakamna. Če želite to preprečiti,priporočamo, da vsaj dvakrat namesec zaženete dolg program.

• Da bi ohranili najboljšo učinkovitostsvoje naprave, priporočamo, damesečno uporabite posebno čistilo zapomivalne stroje. Natančnoupoštevajte navodila z embalažeizdelka.

12. ODPRAVLJANJE TEŽAVČe se naprava ne zažene ali se ustavimed delovanjem. Preden se obrnete napooblaščeni servisni center, preverite, alilahko sami rešite težavo s pomočjoinformacij v razpredelnici.

OPOZORILO!Zaradi neustreznoopravljenih popravil lahkopride do resne ogroženostiuporabnika. Vsa popravilamora izvesti strokovnousposobljena oseba.

Pri nekaterih težavah se naprikazovalniku izpiše opozorilnakoda.Večino težav, ki se lahko pojavijo, jemogoče rešiti brez pomočipooblaščenega servisnega centra.

SLOVENŠČINA 39

Page 40: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Težava in opozorilna ko‐da

Možen vzrok in rešitev

Naprave ne morete vklopi‐ti.

• Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.• Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni poško‐

dovane varovalke.

Program se ne zažene. • Poskrbite, da bodo vrata naprave zaprta.• Pritisnite Start.• Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekličite

ali počakajte, da se odštevanje konča.• Naprava je začela postopek polnjenja sistema za

mehčanje vode. Postopek traja približno pet minut.

Naprava se ne napolni zvodo.Na prikazovalniku se prika‐že .

• Preverite, ali je pipa odprta.• Prepričajte se, da tlak dovoda vode ni prenizek. Za te

informacije se obrnite na krajevno vodovodno podje‐tje.

• Prepričajte se, da pipa ni zamašena.• Prepričajte se, da filter v cevi za dovod vode ni za‐

mašen.• Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena

ali ukrivljena.

Naprava ne izčrpa vode.Na prikazovalniku se prika‐že .

• Prepričajte se, da sifon ni zamašen.• Prepričajte se, da filter v cevi za odvod vode ni za‐

mašen.• Prepričajte se, da notranji filtrirni sistem ni zamašen.• Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena

ali ukrivljena.

Vklopljen je zaščitni sistemza zaporo vode.Na prikazovalniku se prika‐že .

• Zaprite pipo in se obrnite na pooblaščeni servisnicenter.

Naprava se med delova‐njem večkrat izklopi invklopi.

• To je povsem običajno. Zagotavlja optimalne rezulta‐te pomivanja in prihranek energije.

Program traja predolgo. • Izberite funkcijo TimeManager, da skrajšate čas tra‐janja programa.

• Če je nastavljena funkcija zamika vklopa, nastavitevprekličite ali počakajte, da se odštevanje konča.

Preostali čas na prikazo‐valniku se zviša in skočiskoraj na čas konca pro‐grama.

• To ni okvara. Naprava deluje pravilno.

www.electrolux.com40

Page 41: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Težava in opozorilna ko‐da

Možen vzrok in rešitev

Pri vratih naprave prihajado manjšega iztekanja.

• Naprava ni poravnana. Odvijte ali privijte nastavljivenoge (če obstajajo).

• Vrata naprave niso naravnana sredinsko glede nakad. Nastavite zadnjo nogo (če obstaja).

Vrata naprave se težko za‐prejo.

• Naprava ni poravnana. Odvijte ali privijte nastavljivenoge (če obstajajo).

• Deli namiznega pribora gledajo iz košar.

Iz naprave prihaja ropota‐joč/razbijajoč zvok.

• Namizni pribor ni pravilno zložen v košarah. Oglejtesi list z navodili za polnjenje košar.

• Poskrbite, da se bosta brizgalni ročici lahko neovira‐no vrteli.

Naprava sproži odklopnik. • Tok ni dovolj močan, da bi hkrati oskrboval vse na‐prave v uporabi. Preverite tok v vtičnici in zmogljivostmerilne naprave ali pa izklopite eno od naprav v upo‐rabi.

• Notranja elektronska okvara naprave. Obrnite se napooblaščeni servisni center.

Za druge možne vzroke sioglejte »Pred prvo uporabo«, »Vsakodnevna uporaba« ali »Namigi in nasveti«.

Ko preverite napravo, jo izklopite invklopite. Če se težava ponovi, se obrnitena pooblaščeni servisni center.

Za opozorilne kode, ki niso opisane vrazpredelnici, se obrnite na pooblaščeniservisni center.

12.1 Rezultati pomivanja in sušenja niso zadovoljivi

Težava Možen vzrok in rešitevSlabi rezultati pomivanja. • Oglejte si »Vsakodnevna uporaba«, »Namigi in

nasveti« ter list z navodili za polnjenje košar.• Uporabite intenzivnejše programe pomivanja.• Očistite brizgalne šobe in filter. Oglejte si »Vzdrže‐

vanje in čiščenje«.

SLOVENŠČINA 41

Page 42: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Težava Možen vzrok in rešitevSlabi rezultati sušenja. • Namizni pribor ste predolgo pustili v zaprti napravi.

• Ni sredstva za izpiranje ali pa je odmerek le-tegapremajhen. Doziranje sredstva za izpiranje nastavi‐te na višjo raven.

• Plastične predmete boste morali morda obrisati skrpo.

• Za najboljše rezultate sušenja vklopite funkcijoXtraDry in nastavite AirDry.

• Priporočamo, da vedno uporabite sredstvo za izpi‐ranje, celo v kombinaciji s kombiniranimi tabletami.

Na kozarcih in posodi nasta‐nejo beli pasovi ali modrikastsloj.

• Preveč sproščenega sredstva za izpiranje. Stopnjodoziranja sredstva za izpiranje nastavite na nižjo.

• Pomivalnega sredstva je preveč.

Na kozarcih in posodi nasta‐nejo madeži in posušenevodne kapljice.

• Premalo sproščenega sredstva za izpiranje. Stop‐njo doziranja sredstva za izpiranje nastavite na vi‐šjo.

• Vzrok je lahko v kakovosti sredstva za izpiranje.

Posoda je mokra. • Za najboljše rezultate sušenja vklopite funkcijoXtraDry in nastavite AirDry.

• Program nima faze sušenja ali pa ima fazo sušenjaz nizko temperaturo.

• Predal sredstva za izpiranje je prazen.• Vzrok je lahko v kakovosti sredstva za izpiranje.• Vzrok je lahko v kakovosti kombiniranih tablet. Pre‐

izkusite drugo znamko ali pa vklopite doziranjesredstva za izpiranje in uporabite sredstvo za izpi‐ranje skupaj s kombiniranimi tabletami.

Notranjost naprave je mo‐kra.

• To ni okvara naprave. To povzroča vlaga v zraku,ki kondenzira na stenah.

Nenavadno penjenje medpomivanjem.

• Uporabljajte samo pomivalna sredstva za pomival‐ne stroje.

• Predal sredstva za izpiranje pušča. Obrnite se napooblaščeni servisni center.

Na priboru so sledi rje. • V vodi za pomivanje je preveč soli. Oglejte si »Si‐stem za mehčanje vode«.

• Srebrni jedilni pribor in pribor iz nerjavnega jeklaste zložili skupaj. Srebrnih predmetov in predmetoviz nerjavnega jekla ne zlagajte tesno skupaj.

www.electrolux.com42

Page 43: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Težava Možen vzrok in rešitevOb koncu programa so vpredalu za pomivalno sred‐stvo prisotni ostanki pomi‐valnega sredstva.

• Tableta je obtičala v predalu in je zato voda ni po‐vsem izprala.

• Voda ne more izprati pomivalnega sredstva izpredala. Prepričajte se, da brizgalna ročica ni bloki‐rana ali zamašena.

• Poskrbite, da predmeti v košarah ne bodo prepreči‐li pokrovu predala za pomivalno sredstvo, da bi seodprl.

Neprijetne vonjave v napra‐vi.

• Oglejte si »Čiščenje notranjosti«.

Sledi vodnega kamna na na‐miznem priboru, v kadi in nanotranji strani vrat.

• Raven soli je nizka, preverite indikator za sol.• Pokrov posode za sol ni povsem privit.• Voda iz pipe je trda. Oglejte si »Sistem za mehča‐

nje vode«.• Tudi če uporabljate kombinirane tablete, uporabite

sol in nastavite regeneracijo sistema za mehčanjevode. Oglejte si »Sistem za mehčanje vode«.

• Če so ostanki vodnega kamna še vedno prisotni,napravo očistite s čistili, ki so še posebej primerniza ta namen.

• Poskusite z drugim pomivalnim sredstvom.• Obrnite se na proizvajalca pomivalnega sredstva.

Moten, obledel ali okrušennamizni pribor.

• Poskrbite, da boste v pomivalnem stroju pomivalisamo predmete, primerne za pomivanje v pomival‐nem stroju.

• Košare polnite in praznite previdno. Oglejte si list znavodili za polnjenje košar.

• Občutljive predmete zložite v zgornjo košaro.

Za druge možne vzroke sioglejte »Pred prvo uporabo«, »Vsakodnevna uporaba« ali »Namigi in nasveti«.

13. TEHNIČNE INFORMACIJEMere Širina/višina/globina (mm) 600 / 850 / 625

Priključitev na električnonapetost 1)

Napetost (V) 200 - 240

Frekvenca (Hz) 50 / 60

Tlak vode Min./maks. barov (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Dovod vode Hladna ali vroča voda 2) največ 60 °C

Zmogljivost Pogrinjkov 13

SLOVENŠČINA 43

Page 44: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Poraba energije Način stanja vklopa (W) 5.0

Poraba energije Način izklopa (W) 0.101) Za druge vrednosti si oglejte ploščico za tehnične navedbe.2) Če se vroča voda ogreva s pomočjo nadomestnih virov energije (npr. sončnih plošč alivetrne elektrarne), uporabite priključitev na vročo vodo, da zmanjšate porabo energije.

14. SKRB ZA VARSTVO OKOLJAReciklirajte vse materiale, ki so označenis simbolom . Ustrezno zavrzite vesembalažni material ter pomagajtevarovati okolje in bodoče generacije.Električne opreme, ki je označena ssimbolom , ne odstranjujte z običajnimi

gospodinjskimi odpadki. Vse električneizdelke odlagajte na primernih krajevnihzbirnih mestih ali pri krajevnih oblastehali na zbirnih mestih za ponovnopredelavo.

www.electrolux.com44

Page 45: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

CONTENIDO1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD............................................................ 462. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD................................................................473. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO................................................................... 494. PANEL DE CONTROL .................................................................................... 505. PROGRAMAS.................................................................................................. 516. AJUSTES..........................................................................................................527. OPCIONES.......................................................................................................558. ANTES DEL PRIMER USO.............................................................................. 559. USO DIARIO.....................................................................................................5710. CONSEJOS.................................................................................................... 5811. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....................................................................6012. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS........................................................................6213. INFORMACIÓN TÉCNICA............................................................................. 65

PENSAMOS EN USTEDGracias por adquirir un aparato Electrolux. Ha escogido un producto que contienedécadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se hadiseñado pensando en usted. Así pues, siempre que lo utilice, puede tener laseguridad de que conseguirá excelentes resultados.Bienvenido a Electrolux.Consulte en nuestro sitio web:

Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:www.electrolux.com/webselfservice

Registrar su producto para recibir un mejor servicio:www.registerelectrolux.com

Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para suaparato:www.electrolux.com/shop

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTELe recomendamos que utilice recambios originales.Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese detener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.La información se puede encontrar en la placa de características.

Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad Información general y consejos Información sobre el medio ambiente

Salvo modificaciones.

ESPAÑOL 45

Page 46: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDADAntes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamentelas instrucciones facilitadas. El fabricante no se haceresponsable de lesiones o daños producidos comoresultado de una instalación o un uso incorrectos:Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro yaccesible para futuras consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años

en adelante y personas cuyas capacidades esténdisminuidas siempre que cuenten con lasinstrucciones y/o la supervisión sobre uso del aparatode forma segura y comprendan los riesgos.

• No deje que los niños jueguen con el aparato.• Mantenga los detergentes fuera del alcance de los

niños.• Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato

cuando la puerta se encuentre abierta.• La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato

no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

1.2 Seguridad general• Este aparato está concebido para utilizarse en

aplicaciones domésticas y similares, tales como:– granjas; áreas de cocina para el personal en

tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;– por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros

entornos de tipo residencial.• No cambie las especificaciones de este aparato.• La presión de servicio del agua (mínima y máxima)

debe estar entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bares (Mpa)• Cumpla el número máximo de 13 cubiertos.• Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su

servicio técnico autorizado o un profesional cualificadotendrán que cambiarlo para evitar riesgos.

www.electrolux.com46

Page 47: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

• Los cuchillos y otros objetos con puntas afiladasdeben colocarse en el cesto para cubiertos con laspuntas hacia abajo o en posición horizontal.

• No deje la puerta del aparato abierta sin supervisiónpara evitar caídas sobre él.

• Antes de proceder con cualquier operación demantenimiento, apague el aparato y desconecte elenchufe de la red.

• No utilice pulverizadores de agua a alta presión nivapor para limpiar el aparato.

• Vigile que ninguna alfombra obstruya las aberturas deventilación de la base (si existen).

• El aparato debe conectarse a la toma de aguautilizando los nuevos juegos de tubos suministrados.No se deben reutilizar los juegos de tubos antiguos.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD2.1 Instalación• Retire todo el embalaje y los

pasadores de transporte.• No instale ni utilice un aparato

dañado.• No instale ni utilice el aparato en

lugares con temperaturas inferiores a0 ºC.

• Siga las instrucciones de instalaciónsuministradas con el aparato.

2.2 Conexión eléctricaADVERTENCIA!Riesgo de incendios ydescargas eléctricas.

• El aparato debe conectarse a tierra.• Asegúrese de que las

especificaciones eléctricas de la placacoincidan con las del suministroeléctrico de su hogar. En casocontrario, póngase en contacto conun electricista.

• Utilice siempre una toma conaislamiento de conexión a tierracorrectamente instalada.

• No utilice adaptadores de enchufesmúltiples ni cables prolongadores.

• Asegúrese de no provocar daños enel enchufe ni en el cable de red. Si esnecesario cambiar el cable dealimentación del aparato, debehacerlo el centro de servicio técnicoautorizado.

• Conecte el enchufe a la toma decorriente únicamente cuando hayaterminado la instalación. Asegúresede tener acceso al enchufe delsuministro de red una vez finalizadala instalación.

• No desconecte el aparato tirando delcable de conexión a la red. Tiresiempre del enchufe.

• Este aparato cumple las directivasCEE.

• Sólo para el R.U. e Irlanda. El aparatotiene un enchufe de 13 amp. Si esnecesario cambiar el fusible delenchufe de alimentación, utilice unfusible: 13 amp ASTA (BS 1362).

2.3 Conexión de agua• No provoque daños en los tubos de

agua.• Antes de conectar a nuevas tuberías

o tuberías que no se hayan usadodurante mucho tiempo, o donde se

ESPAÑOL 47

Page 48: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

hayan realizado trabajos o se hayanconectado dispositivos nuevos(contadores de agua, por ejemplo),deje correr el agua hasta que estélimpia.

• Asegúrese de que no haya fugas deagua visibles durante y después delprimer uso del aparato.

• Si la manguera de entrada de aguaestá dañada, cierre la llave de agua yquite inmediatamente el enchufe de latoma de corriente. Póngase encontacto con el centro servicio técnicoautorizado para cambiar la manguerade entrada de agua.

2.4 Uso del aparato• No se siente ni se ponga de pie sobre

la puerta abierta.• Los detergentes para lavavajillas son

peligrosos. Siga las instrucciones deseguridad del envase de detergente.

• No beba agua procedente del aparatoni juegue con ella.

• No retire la vajilla del aparato hastaque finalice el programa. Puedequedar detergente en los platos.

• El aparato puede liberar vaporcaliente si abre la puerta durante unprograma.

• No coloque productos inflamables niobjetos mojados con productos

inflamables dentro, cerca o encimadel aparato.

2.5 Asistencia• Póngase en contacto con el centro de

servicio técnico autorizado parareparar el aparato. Le recomendamosque utilice solamente recambiosoriginales.

• Cuando se ponga en contacto con elservicio técnico autorizado, tenga amano la información siguiente de laplaca de características.Modelo:PNC (número de producto):Número de serie:

2.6 DesechoADVERTENCIA!Existe riesgo de lesiones oasfixia.

• Desconecte el aparato de la red.• Corte el cable de conexión a la red y

deséchelo.• Retire el pestillo de la puerta para

evitar que los niños y las mascotasqueden encerrados en el aparato.

www.electrolux.com48

Page 49: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

5 4810 9 11 67

12

2 31

1 Encimera2 Brazo aspersor intermedio3 Brazo aspersor inferior4 Filtros5 Placa de características6 Depósito de sal7 Salida de aire

8 Dosificador de abrillantador9 Dosificador de detergente10 Cesto para cubiertos11 Cesto inferior12 Cesto superior

ESPAÑOL 49

Page 50: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

4. PANEL DE CONTROL1

2 3 4 5

678

1 Botón de encendido/apagado2 Tecla Programs3 Indicadores de programa4 Pantalla5 Tecla Delay

6 Tecla Start7 Indicadores8 Tecla Options

4.1 Indicadores

Indicador DescripciónFase de lavado. Se enciende durante la fase de lavado.

Fase de secado. Se enciende durante la fase de secado.

Indicador TimeManager.

Indicador XtraDry.

Indicador de abrillantador. Siempre está apagado mientras el progra‐ma está en funcionamiento.

Indicador de sal. Siempre está apagado mientras el programa está enfuncionamiento.

www.electrolux.com50

Page 51: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

5. PROGRAMASPrograma Grado de sucie‐

dadTipo de carga

Fases del programa Opciones

1) • Suciedad nor‐mal

• Vajilla y cubier‐tos

• Prelavado• Lavado a 50 °C• Aclarados• Secado

• TimeManager• XtraDry

2) • Todo• Vajilla, cubier‐

tos, cacerolas ysartenes

• Prelavado• Lavado de 45°C a

70°C• Aclarados• Secado

• XtraDry

• Suciedad inten‐sa

• Vajilla, cubier‐tos, cacerolas ysartenes

• Prelavado• Lavado a 70 °C• Aclarados• Secado

• TimeManager• XtraDry

3) • Suciedad re‐ciente

• Vajilla y cubier‐tos

• Lavado a 60 °C o 65°C

• Aclarados

• XtraDry

• Suciedad nor‐mal o ligera

• Vajilla y crista‐lería finas

• Lavado a 45 °C• Aclarados• Secado

• XtraDry

4) • Todo • Prelavado

1) Con este programa se consigue el uso más eficaz del agua y consumo de energía paravajillas y cubiertos con suciedad normal. (Este es el programa estándar para institutos depruebas.)2) El aparato detecta el tipo de suciedad y la cantidad de objetos que hay en los cestos.Ajusta automáticamente la temperatura y la cantidad del agua, el consumo de energía y laduración del programa.3) Con este programa puede lavar una carga con suciedad reciente. Ofrece buenos resulta‐dos de lavado en poco tiempo.4) Con este programa se puede aclarar la vajilla rápidamente para evitar que los restos decomida se adhieran a la vajilla y que se formen olores en el aparato. No utilice detergentecon este programa.

ESPAÑOL 51

Page 52: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

5.1 Valores de consumo

Programa 1) Agua(l)

Energía(kWh)

Duración(min)

9,9 0.832 240

7 - 12 0.7 - 1.5 45 - 160

13 - 15 1.4 - 1.6 140 - 160

9 0.8 30

13 - 14 0.9 - 1.1 70 - 80

4 0.1 14

1) La presión y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energía, las opcio‐nes y la cantidad de platos pueden alterar los valores.

5.2 Información para losinstitutos de pruebasPara obtener toda la informaciónnecesaria para la prueba de rendimiento,envíe un correo electrónico a:

[email protected] el número de producto (PNC) queaparece en la placa de características.

6. AJUSTES6.1 Modo de selección deprograma y modo de usuarioCuando el aparato está en el modo deselección de programa, es posibleajustar un programa y pasar al modo deusuario.En el modo de usuario, se puedencambiar los siguientes ajustes:• El nivel del descalcificador de agua

según la dureza de la misma.• La activación/desactivación de la

notificación de abrillantador vacío.• La activación/desactivación de AirDry.Estos ajustes se guardan hasta quese vuelvan a cambiar.

Cómo ajustar el modo deselección de programaEl aparato se encuentra en modo deselección de programa cuando elindicador de programa está

encendido y la pantalla muestra laduración del programa.Cuando se activa el aparato,normalmente está en modo de selecciónde programa. No obstante, si esto noocurre, puede ajustar el modo deselección de programa de la siguienteforma:Mantenga pulsadas simultáneamente Programs y Options hasta que elaparato se encuentre en el modo deselección de programa.

6.2 Descalcificador de aguaEl descalcificador elimina minerales delsuministro de agua, ya que podríanafectar o deteriorar el funcionamiento delaparato.Cuanto mayor sea el contenido dedichos minerales, más dura será el agua.La dureza del agua se mide en escalasequivalentes.

www.electrolux.com52

Page 53: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

El descalcificador de agua debeajustarse en función de la dureza quepresente el agua de su zona. Laempresa local de suministro de aguapuede indicarle el grado de dureza de la

misma. Es muy importante ajustar elnivel de descalcificador para obtener unbuen resultado de lavado.

Dureza aguaGrados alema‐

nes (°dH)Grados fran‐ceses (°fH)

mmol/l GradosClarke

Nivel del descal‐cificador del agua

47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Ajuste de fábrica.2) No utilice sal en este nivel.

Si utiliza detergente normal o tabletasmúltiples (con o sin sal), ajuste elnivel de dureza de agua adecuadopara mantener activo el indicador derellenado de sal.

Las tabletas múltiples quecontienen sal no sonsuficientemente efectivaspara ablandar el agua dura.

Cómo ajustar el nivel deldescalcificador de aguaEl aparato debe estar en modo deselección de programa.1. Para pasar al modo de usuario,

mantenga pulsados simultáneamente Delay y Start hasta que losindicadores , y empiecen a parpadear y la pantallaesté en blanco.

2. Pulse Programs.

• Los indicadores y se apagan.

• El indicador continúaparpadeando.

• La pantalla muestra el ajusteactual: p. ej., = nivel 5.

3. Pulse Programs repetidamente paracambiar el ajuste.

4. Pulse la tecla de encendido/apagadopara confirmar el ajuste.

6.3 La notificación deabrillantador vacíoCuando el depósito de abrillantador estávacío, el indicador se enciende parasolicitar que se rellene. Si utiliza tabletasmúltiples que contienen abrillantador y elrendimiento de secado es satisfactorio,puede desactivar el aviso para rellenar elabrillantador. Sin embargo,recomendamos que siempre utiliceabrillantador para conseguir el mejorrendimiento de secado.

ESPAÑOL 53

Page 54: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Si utiliza detergente normal o tabletasmúltiples sin abrillantador, active lanotificación para mantener activo elindicador de rellenado de abrillantador.

Cómo desactivar la notificacióndel abrillantadorEl aparato debe estar en modo deselección de programa.1. Para pasar al modo de usuario,

mantenga pulsados simultáneamente Delay y Start hasta que losindicadores , y empiecen a parpadear y la pantallaesté en blanco.

2. Pulse Options.• Los indicadores y se

apagan.• El indicador continúa

parpadeando.• La pantalla muestra el ajuste

actual.– = notificación del

abrillantador activada.– = notificación del

abrillantador desactivada.3. Pulse Options para cambiar el

ajuste.4. Pulse la tecla de encendido/apagado

para confirmar el ajuste.

6.4 AirDryAirDry mejora el resultado de secadocon menos consumo de energía.

Mientras se realiza la fasede secado, un dispositivoabre la puerta del aparato.La puerta se mantieneentreabierta.

PRECAUCIÓN!No intente cerrar la puertadel aparato durante 2minutos después de laapertura automática. Elaparato podría dañarse.

AirDry Se activa automáticamente entodos los programas excepto y

(en su caso).Para mejorar el rendimiento de secado,consulte la opción XtraDry o activeAirDry.

Cómo desactivar AirDryEl aparato debe estar en modo deselección de programa.1. Para pasar al modo de usuario,

mantenga pulsados simultáneamente Delay y Start hasta que losindicadores , y empiecen a parpadear y la pantallaesté en blanco.

2. Pulse Delay.• Los indicadores y

se apagan.• El indicador continúa

parpadeando.• La pantalla muestra el ajuste

actual: = AirDry activado.3. Pulse Delay para cambiar el ajuste:

= AirDry desactivado.4. Pulse la tecla de encendido/apagado

para confirmar el ajuste.

www.electrolux.com54

Page 55: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

7. OPCIONESCada vez que inicie unprograma debe activar lasopciones que desee.No es posible activar nidesactivar esta opcionescon un programa en marcha.

No todas las opciones soncompatibles entre sí. Si haseleccionado opciones nocompatibles, el aparatodesactiva automáticamenteuna o más de ellas. Solopermanecen encendidos losindicadores de las opcionesaún activas.

7.1 XtraDryActive esta opción cuando deseeaumentar el rendimiento de secado. Siutiliza esta opción, la duración dealgunos programas, el consumo de aguay la temperatura del último aclaradopueden verse afectados.La opción XtraDry es permanente paratodos los programas distintos de y no es necesario seleccionarla en cadaciclo.Al activar la opción XtraDry se desactivaTimeManager y viceversa.

Cómo activar XtraDryPulse Options hasta que se encienda elindicador .

Si la opción no es aplicable al programa,el indicador correspondiente no seenciende o parpadea rápidamentedurante unos segundos y después seapaga.La pantalla muestra la duración delprograma actualizada.

7.2 TimeManagerEsta opción aumenta la presión y latemperatura del agua. Las fases delavado y de secado son más cortas.La duración total del programadisminuye aproximadamente un 50%.Los resultados del lavado son losmismos que con la duración normal delprograma. Los resultados de secadopueden disminuir.

Cómo activar TimeManagerPulse Options hasta que se encienda elindicador .Si la opción no es aplicable al programa,el indicador correspondiente no seenciende o parpadea rápidamentedurante unos segundos y después seapaga.La pantalla muestra la duraciónactualizada del programa.

8. ANTES DEL PRIMER USO1. Asegúrese de que el nivel actual

del descalcificador coincide con ladureza de su suministro de agua.Si no lo es, ajuste el nivel dedescalcificador de agua.

2. Llene el depósito de sal.3. Llene el dosificador de abrillantador.4. Abra la llave de paso.5. Inicie un programa para eliminar

todos los restos de procesamientoque pueda haber en el aparato. No

utilice detergente ni cargue loscestos.

Cuando se inicia un programa, elaparato puede tardar hasta 5 minutos enrecargar la resina del descalcificador.Parece que el aparato no funciona. Lafase de lavado empieza sólo después deque termine este proceso. El proceso serepite periódicamente.

ESPAÑOL 55

Page 56: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

8.1 El depósito de salPRECAUCIÓN!Utilice exclusivamente saldiseñada específicamentepara lavavajillas

La sal se utiliza para recargar la resinadel descalcificador y asegurar un buenresultado de lavado en el uso diario.

Llenado del depósito de sal1. Gire la tapa del depósito de sal hacia

la izquierda y retírela.2. Vierta 1 litro de agua en el depósito

de sal (solo la primera vez).3. Llene el depósito con sal para

lavavajillas.

4. Elimine los restos de sal que puedanhaber quedado en la entrada deldepósito.

5. Gire la tapa del depósito de sal haciala derecha para cerrar el depósito desal.

PRECAUCIÓN!El agua y la sal puedensalirse del depósito de salcuando lo llena. Después dellenar el depósito de sal,inicie inmediatamente unprograma para evitar lacorrosión.

8.2 Cómo llenar el dosificadorde abrillantador

A BD

C

MAX

123

4

+ -

A B

D

C

PRECAUCIÓN!Utilice exclusivamenteabrillantador diseñadoespecíficamente paralavavajillas.

1. Pulse el botón de apertura (D) paraabrir la tapa (C).

2. Vierta el abrillantador en eldosificador (A) hasta que el líquidoalcance el nivel 'max'.

3. Limpie las salpicaduras deabrillantador con un paño absorbentepara evitar que se forme demasiadaespuma.

4. Cierre la tapa. Asegúrese de que elbotón de apertura se encaja en susitio.

Puede girar el selector de lacantidad (B) entre laposición 1 (menor cantidad)y la posición 4 o 6 (mayorcantidad).

www.electrolux.com56

Page 57: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

9. USO DIARIO1. Abra la llave de paso.2. Pulse la tecla de encendido/apagado

para encender el aparato.Asegúrese de que el aparato seencuentra en modo de selección deprograma.

• Si el indicador de sal estáencendido, llene el depósito.

• Si el indicador de abrillantadorestá encendido, llene eldosificador de abrillantador.

3. Cargue los cestos.4. Añada el detergente.5. Ajuste e inicie el programa adecuado

para el tipo de carga y el grado desuciedad.

9.1 Uso del detergente

30

20

A BD

C

2030

BA D

C

1. Pulse el botón de apertura (B) paraabrir la tapa (C).

2. Coloque el detergente en polvo opastilla en el compartimento (A).

3. Si el programa tiene una fase deprelavado, ponga una pequeña

cantidad de detergente en elcompartimento (D).

4. Cierre la tapa. Asegúrese de que elbotón de apertura se encaja en susitio.

9.2 Ajuste e inicio de unprograma

La función Auto OffEsta función reduce el consumo deenergía desactivando automáticamenteel aparato cuando no se utiliza.La función se activa:• 5 minutos después de terminar el

programa.• Después de 5 minutos si no se ha

iniciado el programa.

Inicio de un programa1. Pulse la tecla de encendido/apagado

para encender el aparato. Asegúresede que el aparato se encuentra enmodo de selección de programa.

2. Cierre la puerta del aparato.3. Pulse Programs repetidamente

hasta que se encienda el indicadordel programa que desee seleccionar.

En la pantalla se muestra la duración delprograma.4. Ajuste las opciones aplicables.5. Pulse Start para iniciar el programa.

• Se enciende el indicador de lafase de lavado.

• La duración del programaempieza a disminuir en intervalosde 1 minuto.

Inicio de un programa con iniciodiferido1. Ajuste un programa.2. Pulse repetidamente Delay hasta

que la pantalla muestre el tiempo deretardo que desee ajustar (entre 1 y24 horas).

ESPAÑOL 57

Page 58: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Parpadea el indicador del programaseleccionado.3. Pulse Start.4. Cierre la puerta del aparato para

iniciar la cuenta atrás.Cuando finaliza la cuenta atrás, se iniciael programa y se enciende el indicadorde fase de lavado.

Apertura de la puerta mientrasestá funcionando el aparatoSi abre la puerta mientras se realiza unprograma, el aparato se detiene. Puedeafectar al consumo de energía y a laduración del programa. Cuando cierre lapuerta, el aparato continuará a partir delpunto de interrupción.

Si la puerta se abre más de30 segundos durante la fasede secado, el programa enfuncionamiento se termina.Esto no sucede si la puertase abre mediante la funciónAirDry.

No intente cerrar la puertadel aparato durante 2minutos después de queAirDry la abraautomáticamente, porquepuede causar daños en elaparato.Si, después, la puerta estácerrada otros 3 minutos, elprograma en curso termina.

Cancelación del inicio diferidomientras está en curso lacuenta atrásSi cancela el inicio diferido, debe volvera ajustar el programa y las opciones.

Mantenga pulsadas simultáneamente Programs y Options hasta que elaparato se encuentre en el modo deselección de programa.

Cancelación de un programaMantenga pulsadas simultáneamente Programs y Options hasta que elaparato se encuentre en el modo deselección de programa.Compruebe que hay detergente en eldosificador antes de iniciar un nuevoprograma.

Fin del programaCuando haya finalizado el programa delavado, la pantalla mostrará 0:00. LosIndicadores luminosos de fase estándesactivados.Se apagan todas las teclas salvo la deencendido / apagado.1. Pulse la tecla de encendido/apagado

o espere a que la función Auto Offdesactive automáticamente elaparato.Si se abre la puerta antes de laactivación de Auto Off, el aparato sedesactiva automáticamente.

2. Cierre la llave de paso.

10. CONSEJOS10.1 GeneralLos consejos siguientes le aseguran unresultado de limpieza de secado óptimoen el uso diario y también le ayudan aproteger el medio ambiente.

• Tire los residuos de alimentos demayor tamaño de los platos a labasura.

• No enjuague los platos a mano. Si esnecesario, utilice el programa de

www.electrolux.com58

Page 59: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

prelavado (en su caso) o seleccioneun programa con fase de prelavado.

• Aproveche siempre todo el espaciode los cestos

• Al cargar el aparato, asegúrese deque los platos quedan totalmente alalcance de las boquillas del brazoaspersor para lavarse con el aguaque expulsan. Asegúrese de que losobjetos no se tocan entre sí ni secubren unos a otros.

• Puede utilizar detergente paralavavajillas, abrillantador y sal porseparado o pastillas múltiples (p. ej.''3en1'', ''4en1'', ''Todo en 1''). Siga lasinstrucciones que aparecen en elenvoltorio.

• Seleccione el programa según el tipode carga y el grado de suciedad. Conel programa ECO se consigue el usomás eficaz del agua y consumo deenergía para vajillas y cubiertos consuciedad normal.

10.2 Utilización de sal,abrillantador y detergente• Utilice únicamente sal, abrillantador y

detergente para el lavavajillas. Elaparato podría dañarse con otrosproductos.

• En las zonas con agua dura y muydura, se recomienda usar solodetergente (polvo, gel, pastillas sinfunciones adicionales), abrillantador ysal por separado para unosresultados de limpieza y secadoóptimos.

• Al menos una vez al mes, realice unciclo con un limpiador de aparatosdomésticos, especialmenteapropiados para este fin.

• Las pastillas de detergente no sedisuelven completamente conprogramas cortos. Para evitar restosde detergente en la vajilla, serecomienda usar pastillas dedetergente con los programas largos.

• No utilice más cantidad de detergentede la recomendada. Consulte lasinstrucciones del envase deldetergente.

10.3 Qué hacer si desea dejarde usar pastillas múltiplesAntes de volver a utilizar por separadodetergente, sal y abrillantador, realice elprocedimiento siguiente.1. Ajuste el nivel más alto de

descalcificador.2. Asegúrese de llenar el depósito de

sal y abrillantador.3. Inicie el programa más corto con una

fase de aclarado. No añadadetergente ni cargue los cestos.

4. Cuando termine el programa, ajusteel descalcificador según la durezadel agua de su zona.

5. Ajuste la cantidad de abrillantador.6. Active la notificación de abrillantador

vacío.

10.4 Carga de los cestos• Utilice el aparato exclusivamente para

lavar utensilios aptos paralavavajillas.

• No coloque en el aparato utensiliosde madera, cuerno, aluminio, peltre ocobre.

• No coloque en el aparato objetos quepuedan absorber agua (esponjas,paños de limpieza, etc.).

• Tire a la basura los restos dealimentos más gruesos de los platos.

• Ablande los restos de comidaadheridos a la vajilla.

• Coloque los objetos huecos (porejemplo, tazas, vasos, cazuelas) bocaabajo.

• Asegúrese de que los vasos nochocan entre sí.

• Coloque los cubiertos y los objetospequeños en el cesto de cubiertos.

• Coloque los objetos ligeros en elcesto superior. Asegúrese de que losobjetos no se mueven.

• Antes de iniciar un programa,compruebe que los brazosaspersores giran sin obstrucción.

10.5 Antes del inicio de unprogramaCompruebe que:

ESPAÑOL 59

Page 60: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

• Los filtros están limpios y bieninstalados.

• La tapa del depósito de sal estáapretada.

• Los brazos aspersores no estánobstruidos.

• Hay abrillantador y sal paralavavajillas (a menos que utilicepastillas múltiples).

• La posición de los objetos en loscestos es correcta.

• El programa es adecuado para el tipode carga y el grado de suciedad.

• Se utiliza la cantidad correcta dedetergente.

10.6 Descarga de los cestos1. Deje enfriar la vajilla y cristalería

antes de retirarla del aparato. Losartículos calientes son sensibles alos golpes.

2. Vacíe primero el cesto inferior y acontinuación el superior.

Al final del programa puedehaber restos de agua en loslaterales y en la puerta delaparato.

11. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAADVERTENCIA!Antes de proceder con elmantenimiento, apague elaparato y desconecte elenchufe de la red.

Los filtros sucios y losbrazos aspersoresobstruidos reducen lacalidad del lavado.Revíselos periódicamente y,si es necesario, límpielos.

11.1 Limpieza de los filtrosEl sistema de filtro está hecho de 3piezas.

C

B

A

1. Gire el filtro (B) hacia la izquierda yextráigalo.

2. Extraiga el filtro (C) del filtro (B). 3. Retire el filtro plano (A).

4. Lave los filtros.

www.electrolux.com60

Page 61: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

5. Asegúrese de que no haya restos decomida ni suciedad alrededor delborde del sumidero.

6. Vuelva a colocar el filtro plano (A).Asegúrese de que esté biencolocado bajo las 2 guías.

7. Vuelva a montar los filtros (B) y (C).8. Vuelva a colocar el filtro (B) en el

filtro plano (A). Gírelo hacia laderecha hasta que encaje.

PRECAUCIÓN!Una posición incorrecta delos filtros puede dañar elaparato y provocarresultados de lavado nosatisfactorios.

11.2 Limpieza de los brazosaspersoresNo retire los brazos aspersores. Si losorificios de los brazos aspersores setaponan, retire la suciedad restante conun objeto afilado.

11.3 Limpieza del exterior• Limpie el aparato con un paño suave

humedecido.• Utilice solo detergentes neutros.• No utilice productos abrasivos,

estropajos duros ni disolventes.

11.4 Limpieza del interior• Limpie cuidadosamente el aparato,

incluida la junta de goma de la puerta,con un paño húmedo.

• Si normalmente utiliza programas decorta duración, estos pueden dejardepósitos de grasa y sarro en elinterior del aparato. Para evitarlo, serecomienda utilizar programas delarga duración al menos dos veces almes.

• Para mantener el funcionamientoóptimo del aparato, se recomiendautilizar un producto específico delimpieza mensual para lavavajillas.Siga atentamente las instruccionesdel envase del producto.

ESPAÑOL 61

Page 62: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMASSi el aparato no se pone en marcha ni sedetiene durante el funcionamiento. Antesde ponerse en contacto con un centro deservicio técnico, compruebe si puedesolucionar el problema por sí mismo conayuda de la información de la tabla.

ADVERTENCIA!Las reparaciones incorrectaspueden acarrar riesgosgraves para la seguridad delusuario. Todas lasreparaciones debe llevarlasa cabo personal cualificado.

Algunos fallos de funcionamiento seindican en la pantalla con un códigode alarma.La mayoría de los problemas quepueden surgir se resuelven sinnecesidad de ponerse en contactocon el Centro de servicio técnico.

Problema y código dealarma

Causa y soluciones posibles

No se puede encender elaparato.

• Asegúrese de que el enchufe esté conectado a la to‐ma de corriente.

• Asegúrese de que no hay ningún fusible dañado enla caja de fusibles.

El programa no se pone enmarcha.

• Asegúrese de que la puerta del aparato esté cerra‐da.

• Pulse Start.• Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste

o espere hasta el final de la cuenta atrás.• El aparato ha iniciado el proceso de recarga de resi‐

na dentro del descalcificador de agua. La duracióntotal del proceso es de aproximadamente 5 minutos.

El aparato no carga agua.La pantalla muestra .

• Compruebe que el grifo esté abierto.• Asegúrese de que la presión del agua no sea dema‐

siado baja. Solicite información a la compañía localde suministro de agua.

• Compruebe que el grifo no esté obstruido.• Asegúrese de que el filtro de la manguera de entra‐

da no está obstruido.• Asegúrese de que la manguera de entrada no esté

doblada ni retorcida.

El aparato no desagua.La pantalla muestra .

• Compruebe que el desagüe no esté obstruido.• Asegúrese de que el filtro de la manguera de salida

no está obstruido.• Compruebe que el filtro de desagüe no está obstrui‐

do.• Asegúrese de que el tubo de desagüe no esté dobla‐

do ni retorcido.

www.electrolux.com62

Page 63: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Problema y código dealarma

Causa y soluciones posibles

El dispositivo contra inun‐dación se ha puesto enmarcha.La pantalla muestra .

• Cierre el grifo y póngase en contacto con el Centrode servicio técnico.

El aparato se detiene y sepone en marcha más ve‐ces durante el funciona‐miento.

• Esto es correcto. Proporciona resultados de limpiezaóptimos y ahorra energía.

El programa dura dema‐siado.

• Seleccione la opción TimeManager para acortar laduración del programa.

• Si se ha ajustado la opción de inicio diferido, canceleel retardo o espere hasta el final de la cuenta atrás.

En la pantalla aumenta eltiempo restante y llega ca‐si hasta el fin de la dura‐ción del programa.

• No se trata de un defecto. El aparato funciona co‐rrectamente.

Pequeña fuga en la puertadel aparato.

• El aparato no está nivelado. Afloje o apriete las pa‐tas ajustables (en su caso).

• La puerta del aparato no está centrada en la cuba.Ajuste la pata trasera (en su caso).

Cuesta cerrar la puerta delaparato.

• El aparato no está nivelado. Afloje o apriete las pa‐tas ajustables (en su caso).

• Hay partes de la vajilla que sobresalen de los cestos.

Sonidos de traqueteo ogolpeteo dentro del apara‐to.

• La vajilla no está colocada correctamente en los ces‐tos. Consulte el folleto sobre carga del cesto.

• Asegúrese de que los brazos aspersores pueden ro‐tar libremente.

El aparato dispara el dis‐yuntor.

• No hay amperaje suficiente para todos los aparatosque están en funcionamiento. Compruebe el ampe‐raje de la caja de enchufe y la capacidad del medi‐dor o apague alguno de los aparatos que esté usan‐do.

• Fallo eléctrico interno del aparato. Póngase en con‐tacto con un servicio técnico autorizado.

Consulte otras posiblescausas en "Antes delprimer uso", "Uso diario"o "Consejos".

Una vez comprobado el aparato,desactive y actívelo. Si el problema se

vuelve a producir, póngase en contactocon un Centro de servicio técnico.Para los códigos de alarma no descritosen la tabla, póngase en contacto con unCentro de servicio técnico.

ESPAÑOL 63

Page 64: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

12.1 Los resultados del lavado y el secado no son satisfactorios

Problema Causa y soluciones posiblesMal resultado de lavado. • Consulte "Uso diario", "Consejos" y el folleto so‐

bre cómo cargar el cesto.• Utilice programas de lavado más intensos.• Limpie las boquillas del brazo aspersor y el filtro.

Consulte "Mantenimiento y limpieza".

Malos resultados de secado. • Se ha dejado la vajilla demasiado tiempo dentrodel aparato cerrado.

• No hay abrillantador o la dosificación del abrillanta‐dor es insuficiente. Ajuste el dosificador de abrillan‐tador en un nivel más alto.

• Los objetos de plástico deben secarse con un pa‐ño.

• Para obtener el mejor rendimiento de secado, acti‐ve la opción XtraDry y ajuste AirDry.

• Recomendamos que siempre utilice abrillantador,incluso en combinación con tabletas múltiples.

Hay rayas o películas azula‐das en vasos y platos.

• La dosificación del abrillantador es demasiado alta.Ajuste más bajo el nivel de abrillantador.

• La cantidad de detergente es demasiada.

Hay manchas y gotas deagua en vajilla y cristalería.

• La dosificación del abrillantador es insuficiente.Ajuste más alto el nivel de abrillantador.

• La calidad del abrillantador podría ser la causa.

La vajilla está mojada. • Para obtener el mejor rendimiento de secado, acti‐ve la opción XtraDry y ajuste AirDry.

• El programa no tiene una fase de secado o la tienecon una temperatura baja.

• El dosificador de abrillantador está vacío.• La calidad del abrillantador podría ser la causa.• La calidad de las tabletas de detergente podría ser

la causa. Pruebe con una marca diferente o activeel dosificador del abrillantador y utilice éste juntocon las tabletas de detergente.

El interior del aparato estámojado.

• Esto no es un defecto del aparato, se debe a quela humedad del aire se condensa en las paredes.

Espuma inusual durante ellavado.

• Utilice solo detergentes adecuados para lavavaji‐llas.

• Hay una fuga en el dosificador de abrillantador.Póngase en contacto con un servicio técnico auto‐rizado.

www.electrolux.com64

Page 65: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Problema Causa y soluciones posiblesRastros de óxido en los cu‐biertos.

• Hay demasiada sal en el agua de lavado. Consulte "El descalcificador de agua".

• Se han mezclado cubiertos de plata y acero inoxi‐dable. No ponga juntos los cubiertos de plata yacero inoxidable.

Quedan restos de detergen‐te en el dosificador al finaldel programa.

• La pastilla de detergente se ha quedado pegadaen el dosificador y no se ha disuelto totalmente enel agua.

• El agua no puede disolver el detergente que hayen el dosificador. Compruebe que el brazo asper‐sor superior no esté bloqueado o atascado.

• Asegúrese de que los objetos de los cestos no im‐piden que se abra la tapa del dosificador de deter‐gente.

Olores en el interior del apa‐rato.

• Consulte "Limpieza interna".

Depósitos calcáreos en lavajilla, la cuba y el interiorde la puerta.

• El nivel de sal es bajo, consulte el indicador de re‐llenado.

• La tapa del depósito de sal está suelta.• El agua del grifo es dura. Consulte "El descalcifi‐

cador de agua".• Aunque emplee pastillas múltiples, use sal y ajuste

la regeneración del descalcificador de agua. Con‐sulte "El descalcificador de agua".

• Si sigue habiendo depósitos de cal, utilice limpia‐dores para aparatos domésticos, que son especial‐mente apropiados para este fin.

• Pruebe con otro detergente.• Contacte con el fabricante del detergente.

Vajilla mate, descolorida oagrietada.

• Asegúrese de lavar en el aparato únicamente obje‐tos aptos para lavavajillas.

• Cargue y descargue con cuidado el cesto. Consul‐te el folleto sobre carga del cesto.

• Coloque los objetos delicados en el cesto superior.

Consulte otras posiblescausas en "Antes delprimer uso", "Uso diario"o "Consejos".

13. INFORMACIÓN TÉCNICAMedidas Ancho / alto / fondo (mm) 600 / 850 / 625

ESPAÑOL 65

Page 66: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

Conexión eléctrica 1) Voltaje (V) 200 - 240

Frecuencia (Hz) 50 / 60

Presión del suministro deagua

Mín. / máx. bares (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Suministro de agua Agua fría o caliente 2) máx. 60 °C

Capacidad Cubiertos 13

Consumo de potencia Modo encendido (W) 5.0

Consumo de potencia Modo apagado (W) 0.101) Consulte los demás valores en la placa de características.2) Si el agua caliente procede de una fuente de energía alternativa (por ejemplo, panelessolares, energía eólica), utilice la toma de agua caliente para reducir el consumo de ener‐gía.

14. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALESPor favor, recicle todos los materialescon el símbolo . Deseche todo elmaterial de embalaje correctamente yayudará a proteger el medio ambiente ya las generaciones futuras. No desechelos equipos eléctricos marcados con elsímbolo junto con los residuos

domésticos normales. Deseche todos losproductos eléctricos a través de lossistemas de recogida localespertinentes, en los puntos limpiosapropiados o en centros de reciclajecomerciales.

*

www.electrolux.com66

Page 67: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

ESPAÑOL 67

Page 68: Lavavajillas ELECTROLUX ESL5350LO

www.electrolux.com/shop

1569

0443

0-A-

1520

16