kw47 pliant nationalkw 47 pliant

16
www.penny.ro Adresele magazinelor sunt disponibile pe www.penny.ro Ofertă valabilă în perioada 22 - 28 NOIEMBRIE 2012 PULPă PORC FăRă OS 1 kg % 18. 99 REDUCERE 20. 99 - 00% - 10% PIAțA DE PEșTE MACROU JAPONICUS preț / kg CAșCAVAL DALIA 500 g % 11. 99 REDUCERE 14. 99 - 00% - 20% % 7. 69 REDUCERE 9. 99 - 00% - 23% BANANE preț / kg ARDEI CAPIA GALBEN preț / kg % 3. 99 REDUCERE 4. 99 - 00% - 20% % 7. 99 REDUCERE 9. 99 - 00% - 20%

Upload: penny-market-romania

Post on 07-Mar-2016

275 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

kw47, pliant, national

TRANSCRIPT

Page 1: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

www.penny.ro

Adresele magazinelor sunt disponibile pe www.penny.ro

Ofertă valabilă în perioada 22 - 28 NOIEMBRIE 2012

pulpă pORc făRă Os1 kg

%

18.99REDUCERE

20.99

-00%-10%

pIața dE pEștEMacROu japONIcuspreț / kg

cașcaval dalIa500 g

%

11.99REDUCERE

14.99

-00%-20%

%

7.69REDUCERE

9.99

-00%-23%

BaNaNEpreț / kg

aRdEI capIa galBENpreț / kg

%

3.99REDUCERE

4.99

-00%-20%

%

7.99REDUCERE

9.99

-00%-20%

Page 2: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

2 www.penny.ro

MORCOVIpreț / kg

păstâRnaCpreț / kg

gRepfRutROșuplasă 1,5 kg

kIwIcaserolă 1 kg

sCHLuMBeRgeRaghiveci 9 cm

Î n t re ț i n e re :

- lumină filtrată

- udare moderată

- temp: min 15o C

edenIaspanaC tOCat1 kg

RIkadOOuă 30 bucăți

9.99

MazăRe VeRde fInă450 g

%

19.99STOC

LIMITAT !%%

2.69REDUCERE

2.99

-00%-10%

8.19

%

1.39REDUCERE

1.99

-00%-30% %

4.99REDUCERE

6.99

-00%-29%

%

2.99REDUCERE

3.99

-00%-25%

%

3.29REDUCERE

3.99

-00%-18%

Page 3: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

3

www.penny.ro

Descoper~ ofertele penny cåt ai zice pe{te!

alfREdO fOOdsfIlE cOd alaska pOllOck600 g

cOstIaNacHEfalpreț / kg

OcEaNfIsHfIlE șalăupreț / kg

fIsH fINgERs450 g

%

9.99STOC

LIMITAT !%

%

3.99REDUCERE

4.49

-00%-11% %

1.79REDUCERE

2.09

-00%-14%

6.99%

6.99REDUCERE

7.49

-00%-7%

%

7.99REDUCERE

9.99

-00%-20%

%

6.99REDUCERE

7.89

-00%-11%

%

35.99REDUCERE

43.90

-00%-18%

Page 4: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

www.penny.ro4

la vacHE QuI RItvăcuța vEsElăBRâNză tOpItă100 g

laptE cONsuM1,5% grăsime1 L

BEllaaluat fOIEtaj800 g

lINcOplăcINtă BRâNză1 kg

cHEfIR3,5% grăsime400 g

IauRtvacă, OaIE,BIvOlIță300 g

tElEMEavaca șI OaIE350 g

tElEMEadE vacă350 g

cOvalactsMâNtâNă dE BucătăRIt15% grăsime370 g

daNONEsavIa cereale / căpșuni125 g

wHIppyfRIșcă vEgEtală uHtspRay241 ml

%

3.99NOU!

3.57

3.299.59 2.89

16.49

11.99

%

2.69REDUCERE

2.99

-00%-10%

%

1.89STOC

LIMITAT !% %

4.89STOC

LIMITAT !%

produsEdE post

30 % REducERE la al dOIlEa pROdus*

*Ofertă valabilă prin casele de marcat, în limita stocului disponibil în magazine.* toate produsele care fac obiectul promotiilor se iau individual de la raft

%

5.74preț unitar la

2 buc cumpărate*

preț unitar 6,75preț pachet 11,48

Page 5: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

5

www.penny.ro

cRIs-tIMsalaM MIlaNO350 g

cRIs-tIMMușcHI țIgăNEsc fElIat200 g

caROlItOBă400 g

INtERcaRNsalaM sIBIu200 g

pulpă puI îNfERIOaRăpreț / kg

pulpă puI dEzOsatăpreț / kg

puI gRIllpreț / kg

kaIzERpreț / kg

8.6912.99

11.4918.99

%

4.49STOC

LIMITAT !%

%

9.99STOC

LIMITAT !%

50 % REducERE la al dOIlEa pROdus

%

19.99REDUCERE

27.99

-00%-29%

%

14.29REDUCERE

15.09

-00%-5%

%

6.99REDUCERE

7.59

-00%-8%

caMpOfRIOpacHEt pastăvEgEtală cu cIupERcI2 x 150 g

Page 6: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

www.penny.ro6

cORONIțazaHăR cRIstal1 kg

dOBROgEaMălaI gRIșat ExtRa1 kg

suRâsul sOaREluIulEI dE flOaREa sOaREluI1 L

dElMasaNdvIș500 g+ BakINg250 g

MaggIIdEEa zIlEI puI cROcaNtdiverse sortimente89 g

MaggIsEcREtul gustuluIlEguME400 g

uNIREa ORIgINal60% grăsime250 g

NEctaRul flORIlORMIERE pOlIflORă900 g

cOsMINzaHăR vaNIlat / pRaf dE cOpt6 x 8 g / 6 x 10 g

5 +1 gRatIs

-10%

4.49Preţ cu card

preţ normal4.99

3.75

2.63

8.82

4.75

%

13.99REDUCERE

15.49

-00%-10%%

5.13STOC

LIMITAT !%

%

0.75STOC

LIMITAT !%

%

6.45STOC

LIMITAT !%

3.76

MaggIcuB găINă 8l160 g

Page 7: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

7

www.penny.ro

pastă dE tOMatE 24%720 ml

aROvItzacuscă cu vINEtE300 g

BucEgIpatE vEgEtal 300 g

OlyMpIaHuMus400 g

tRItI BEllpufaRINE cu aROMa dE fRuctE300 g

cRIspy sHEllscEREalE cu cacaO250 g

kNORRMuștaR dulcE / clasIc270 g

ROlltONfIdEa cu gust dE puI5 x 60 g

MaggIsEcREtul gustuluIgăINă2 x 400 g

cIupERcI tăIatE425 ml

cORăBIOaRasaRdINE îN ulEI/ sOs tOMat215 g

100 g gRatIs

-25%

3.49

%

3.39REDUCERE

3.89

-00%-13% %

3.39REDUCERE

3.71

-00%-9%

%

5.19REDUCERE

5.69

-00%-9%

%

3.99REDUCERE

5.99

-00%-33%%

4.49STOC

LIMITAT !%

%

2.99STOC

LIMITAT !%

%

5.39STOC

LIMITAT !%%

14.95STOC

LIMITAT !%

50 % REducERE la al dOIlEa pROdus

30 % REducERE la al dOIlEa pROdus*

+ cONcENtRat dE puI100 g gRatuIt

2.99Preţ cu card

preţ normal3.99

*Ofertă valabilă prin casele de marcat, în limita stocului disponibil în magazine.* toate produsele care fac obiectul promotiilor se iau individual de la raft

%

3.39preț unitar la

2 buc cumpărate*

preț unitar 3,99preț pachet 6,78

Page 8: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

www.penny.ro8

kRaxcHEEsE / papRIka32 g

cONtyBIscuIțI pOpulaRI1 kg

kREMBIsBIscuIțI cREMă cacaO25 g

7 dayscROIssaNt dOuBlEdiverse sortimente80 g

jOE BIgNapOlItaNădiverse sortimente39 g / 50 g

BOROMIRcORNulEțEdiverse sortimente300 g

MăguRaMINI pRăjItuRădiverse sortimente35 g

cOvRIgEI cu saRE250 g

flutEs salEuRIdiverse sortimente150 g

MOgyIsEMINțE NEgREdE flOaREa sOaREluI pRăjItE200 g

-11%

2.49Preţ cu card

preţ normal2.79

%

1.19STOC

LIMITAT !%

%

7.49STOC

LIMITAT !%

%

0.39STOC

LIMITAT !%

1.75

0.79 2.59

% STOCLIMITAT !%

% STOCLIMITAT !%

%

4.99REDUCERE

5.29

-00%-6%%

4.25REDUCERE

4.99

-00%-15%

% STOCLIMITAT !%

0.86% STOCLIMITAT !%

Page 9: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

9

www.penny.ro

caNdyMExpRalINE400 g

suN RIcENapOlItaNă dIN OREzExpaNdat îN cIOcOlată200 g

NapOlItaNEdiverse sortimente250 g

gOfRE cu Ou250 g

BIg BENaRaHIdE îN cIOcOlată250 g

tORtcIOcOlată500 g

MIlky wayBatON cREMă laptE21.5 g

-20%

7.99Preţ cu card

preţ normal9.99

%

0.99STOC

LIMITAT !%

4.49

3.49

%

8.49REDUCERE

8.99

-00%-6%

%

4.49REDUCERE

4.99

-00%-10%

%

2.49REDUCERE

2.79

-00%-11%%

2.19REDUCERE

2.69

-00%-19%

scHOgEttENcIOcOlatădiverse sortimente100 g

daIlyMENtOsaN50 g

%

1.39REDUCERE

1.49

-00%-7%

Page 10: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

www.penny.ro10 *Ofertă valabilă prin casele de marcat, în limita stocului disponibil în magazine.* toate produsele care fac obiectul promotiilor se iau individual de la raft

NEscafE BRasERO clasIc / stRONg cafEa INstaNt100 g

cOca cOla2, 5 L

pRIgat sucpIERsIcă 50 % / pORtOcalE 100%1.2 L

dONcafE sElEctEdcafEa MacINată600 g

dONcafE sElEctEdcafEa MacINată300 g

dONcafE ElItacafEa MacINată300 g

dONcafE ElItacafEa MăcINată400 g

allEgRIaBăutuRă caRBOgazOasă cu aROMă MăR / zMEuRă2 L

la fEstacIOcOlată caldă alBă / caRaMEl125 g

aQuatIQuEapă MINERală plată5 L

%

5.69STOC

LIMITAT !%

%

6.89STOC

LIMITAT !%%

2.79STOC

LIMITAT !%

4.85

10.99

%

12.19REDUCERE

13.40

-00%-9%%

12.25REDUCERE

13.55

-00%-10%%

20.99REDUCERE

23.49

-00%-11%

5.45 10.60

% STOCLIMITAT !%

Page 11: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

5 + 1 gRatIs gRaNt’s wHIsky700 ml

REd BullBăutuRă ENERgIzaNtă4 x 250 ml

kREskOvaBăutuRă spIRtOasă 28%500 ml

BEck’s BERE6 x 500 ml

zaRaza ***500 ml

BăutuRă ENERgIzaNtăcaRBOgazOasă250 ml

%

18.69STOC

LIMITAT !%

%

29.99STOC

LIMITAT !%

14.84

13.29 41.99

-9%

1.35Preţ cu card

preţ normal1.49

5.12

%

13.69REDUCERE

14.69

-00%-7%

Page 12: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

12 www.penny.ro

+ faIRy dEtERgENt

vasE 1 l

BONux MagNOlIadEtERgENt autOMat6 kg

vaNIsHsOluțIE dE cuRățat pEtE3 x 450 ml

MR pROpERsOluțIE uNIvERsală pOdElE 1 L+ faIRydEtERgENt vasE750 ml

lady spEEd stIcklIlIac45 g+ palMOlIvEsăpuN90 g GRATIS

glOBal plastșERvEțElE Masă33 x 33 cm 80 buc

cOlgatE tOtalpastă dE dINțI100 mldiverse sortimente

gaRNIER NatuRalșaMpON/BalsaMdiverse sortimente250 ml / 200 ml

%

11.09STOC

LIMITAT !%

%

2.49STOC

LIMITAT !%

%

14.99STOC

LIMITAT !%%

16.69STOC

LIMITAT !% %

45.49STOC

LIMITAT !%

%

13.99STOC

LIMITAT !%

%

13.29STOC

LIMITAT !%

%

39.99STOC

LIMITAT !%

-22%

6.59Preţ cu card

preţ normal8.49

%

7.49REDUCERE

8.19

-00%-9%

Page 13: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

www.penny.ro

13www.penny.ro

%

8.99STOC

LIMITAT !% %

57.99STOC

LIMITAT !%

%

17.49STOC

LIMITAT !%

%

15.29STOC

LIMITAT !%

Page 14: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

14 www.penny.ro

lOpată cu cOadăpENtRu zăpadădiverse modelecoadă lemn

saNIE plastIc cu fRâNEculori: roșu / albastru

puNgă cadOuDIVERSE MODELE

HâRtIE aMBalatdimensiune: 70 x 200 cm

calENdaR 2013DIVERSE MODELE

agENda datată a5

fElIcItăRIDIVERSE MODELE

dIspOzItIv aNtIaluNEcaRE pENtRu îNcălțăMINtEcu piroane de metal - 5 bucățimărime universală

dimensiuni:80 x 40 x 14 cm

34.99

14.99

3.99de la

2.994.49

9.99

84.99de la

14.99de la

patINE gHEață cOpII/ adulțIreglabile, patină tip hokey din oțel carbon

călit, ghete semi-soft, partea inferioara din nylon-mesh hidrofug, căptușeala termică

2.99de la

Page 15: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

15

www.penny.ro

BEuRERglucOMEtRu gl 32sistem de monitorizare a glucozei din sânge, aprobat de Societatea Germana pentru Diabet, folosește o cantitate foarte mica de sânge pentru măsurare, durata măsuratorii 6 secunde, redă hiperglicemia sau hipoglicemia, prevăzut cu o lancetă ergonomică, stochează în memorie un număr de 448 de măsurători, include baterii și cutie de stocare ,SETUL CONȚINE: glucometru, 10 teste, înțepător, 10 lancete (ace), etui pentru păstrare

saNItastENsIOMEtRu dE BRaț sBM 21măsoară tensiunea arterială și pulsul de la nivelul brațului, prevăzut cu clasificarea WHO, indică aritmia cardică, circumferința manșetei de aprox. 22 - 36 cm, calculează valoarea medie a ultimelor 3 valori măsurate, afișează data și ora, 30 de memorii pentru 4 utilizatori, mesaj în cazul utilizării eronate, afișează necesitatea schimbarii bateriei, oprire automată.

pERNă ElEctRIcă Hk 253 nivele de temperatură, protecție împotriva supraîncălzirii, husă de bumbac detașabilă și lavabilă

saNItasîNcălzItOR pIcIOaRE sfw 103 nivele de temperatură, protecție împotriva supraîncălzirii, oprire automată, interior detașabil pentru spălare

OcHElaRI dE cItItdiverse modele

saltEa ElEctRIcă ts 203 nivele de temperatură, comutator detașabil, protecție împotriva supraîncălzirii

garanție 2 anigaranție 3 ani

garanție 3 ani

garanție 2 ani

garanție 5 ani

100 W

100 W

50 W

dimensiuni:40 x 30 cm

dimensiuni:130 x 75 cm

dimensiuni:32 x 26 x 26 cm

84.99

74.99

99.99

99.99

14.99de la

64.99SET

LA ÎNCĂLȚĂMINTEA DE SEZON

REDUCERE DE 30%

Page 16: kw47 pliant nationalkw 47 pliant

Oferta este valabilă în limita stocurilor disponibile. Nu ne asumăm raspunderea pentru eventualele greșeli apărute la tipar.

Fotografiile de decor nu prezintă obligații contractuale. Prețurile pot suferi schimbări neanunțate.

Rewe Romania SRLȘtefaneștii de Jos, Str. Bușteni, Nr. 7, Jud. Ilfov

CUI: RO13348610Capital social: 38.656.600 ronNr.Reg.Com.: J23 / 886 / 2005

SUPER week-end!

OFERTE IMBATABILE pentru un week-end reuşit!Ofertă valabilă

sâmbătă 24.11 şi duminică 25.11.2012

250 g

cREMwuRștIdE pasăRE

1000 ml

laptE Bătut2% grăsime

400 g

șuNcă MOzaIc

%

3.29REducERE

3.89

-00%-15% %

4.99REducERE

6.29

-00%-21% %

3.49REducERE

4.29

-00%-19%

www.penny.ro