pliant predale

8
TRIGON SISTEMUL DE PLANS ¸ EE RAPID ¸ SI ECONOMIC

Upload: kyoyf

Post on 18-Dec-2014

154 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Pliant predale

TRANSCRIPT

Page 1: Pliant Predale

TrigonSiSTemul de PlanS eeraPid S i economic

Page 2: Pliant Predale

SW Umwelttechnik produce predale din beton armat precomprimat utilizate ca si cofraj pierdut pentru plansee. Predalele se executa cu diferite lungimi, pâna la 9,0 m, conform cerintelor. Latimea predalelor este în mod obisnuit de 1,20 m. La cerere se pot produce si elemente mai înguste.

Decuparile (strapungerile) se executa în fabrica sau pe santier conform desenelor de la proiectant.

deScrierea general a a SiSTemului de Plan S eu TrigonPredalele au rol de cofraj pierdut si rezista la solicitarile din greutatea suprabetonarii cu un numar de suporti intermediari mult redus.

Muchiile inferioare sunt tesite si pot ramâne aparente sau se pot spaclui. Suprafata inferioara este neteda, nu necesita tencuiala, doar spacluire si zugravire. Conlucrarea dintre predale si suprabetonare (betonul monolit) se realizeaza în parte prin grinzile cu zabrele si în parte prin rugozitatea suprafetei predalelor. Prin aceasta conlucrare se realizeaza un planseu monolit rezistent la încarcari seismice si cu o capacitate portanta ridicata.

conSTruirea cu Plan S ee PrefabricaTe - raPid S i economic

TrigonSiSTemul de PlanS eu din Predale cu monTare raPid a

Premiza pentru obtinerea unei suprafete optime a tavanului, este o suprafata de montaj neteda.

Page 3: Pliant Predale

conSTruirea cu Plan S ee PrefabricaTe - raPid S i economic

TrigonSiSTemul de PlanS eu din Predale cu monTare raPid a PoSibiliT a Ti de aPlicare

≥ construc tii de locuinte≥ construc tii administrative si industriale ≥ birouri≥ hale industriale≥ scoli≥ construc tii agricole≥ parcari≥ hoteluri≥ shopping centers≥ ateliere≥ benzinarii

avanTajele SiSTemului S i PoSibiliT a Ti de aPlicareSistemul de plansee SW Umwelttechnik din predale TRIGON ofera o varietate de avantaje si posibilita ti de aplicare: ≥ profitabil prin progresare rapida a constructiei≥ montaj usor si rapid (viteza de realizare cca. 60 m² planseu pe ora)≥ numar de suporti intermediari mult redus≥ suprafata inferioara neteda, nu necesita tencuiala, doar spacluire si zugravire≥ decupari (strapungeri) executate din fabrica (în functie de posibilita tile statice)≥ sistem verificat

Productia la SW Umwelt-technik este certificata CE 1831 – 89/106/CEE – 152 – 08 de CERTROM SRL, Bucuresti

Producera predalelor în România se face conform SR EN 13747:2006

Page 4: Pliant Predale

60–80 cm60–80 cm

dePoziTare S i TranSPorTDepozitarea si transportul predalelor din beton precomprimat trebuie sa se realizeze cu grija, pentru evitarea deteriorarii acestora. Accesul la locul constructiei trebuie sa fie stabilizat si adaptat pentru vehicule de mare greutate.

Depozitarea predalelor se face doar pe un teren solid, între elemente fiind intercalate suporturi de lemn care vor fi asezate cu exactitate unul deasupra celuilalt. Distanta acestor suporturi de lemn fa ta de capatul predalelor trebuie sa fie de 60 pâna la 80 cm. La lungimi peste 6,0 m vor fi asezate suporturi de lemn si la mijlocul elementelor. Pe capetele iesite în exterior ale predalelor nu se va depozita nici o greutate.

maniPularea PredalelorManipularea predalelor se va realiza cu ajutorul unor lanturi cu cârlige de ridicat, direct din camion pe suportul de depozitare pregatit.

Cârligele trebuie sa prinda predalele în grinzile cu zabrele în mod sime-tric fata de centrul de greutate al predalelor, astfel încât ele sa ramâna într-o pozitie orizontala în timpul ridicarii.

Elementele prefabricate trebuie sa fie depozitate încet si cu grija. Este interzis accesul persoanelor în aria de ridicare a macaralei, respectiv a predalor în timpul manipularii.

Page 5: Pliant Predale

inSTruc Tiuni de monTajmonTareaPredalele TRIGON din beton precomprimat se vor monta doar pe grinzi si constructii care sunt potrivite pentru respectiva sarcina.Premiza pentru obtinerea unei suprafete optime a tavanului, este o suprafa ta de montaj neteda.

Suprafetele neregulate trebuie netezite. Acest lucru se obtine prin realizarea unui strat de mortar cu o grosime de minim 10 mm. Elementele trebuie montate lipite une-le de altele. Predalele trebuie montate în asa fel încât maginile sa nu se suprapuna.

Adâncimea de rezemare va fi conform specificarilor în capitolul „date technice” sau rezultatelor calculului static.

Decuparile pe santier se vor efectua prin taiere cu disc diamantat sau prin carotare.

SPrijinirea PlanSeuluiLa lungimi ale predalelor de peste 3,50 m se va prevede o sprijinire a predalelor la mijloc. Sprijinirea se va executa cu o contrasageata de L/500 al predalei. Lal lungimi si încarcari mai mari poate fi necesarâ prevederea a doua sprijiniri. Pentru informatii supli-mentare va rugam sa ne contactati.

Pretensionarea predalelor poate avea ca efect contra-sageti diferite. Pentru a înlatura acest efect pre-dalele se pot alinia prin introducerea unor reazeme intermediare sau cu aju-torul unor placi si suruburi înainte de betonare.

num ar de SuPor Ti inTermediari mulT reduS

Page 6: Pliant Predale

HaleFasii cu goluri cu grosimea de la 20 cm pana la 50 cm si lungime pana la 22,0 metri, fara supor ti intermediari sauElemente TT din beton armat precomprimat.

Grinzi lungi trapezoidale, rectangulare, sectiune I si T, cu panta.

Scari prefabricate din beton armat.

Plansee de beton precomprimat TRIGON

Fundatii pahar prefabricate din beton armat pentru stâlpi.

Placi de fatade cu sau fara izolatie termica, cu suprafata neteda sau prelucrata.

Page 7: Pliant Predale

Tip grosime placa

cm

latimea planteluimax. cm

grinda cu zabrele

cm

grosime element

cm

grosime planteu

minim. cm

greutata predalakg/m2

Tri 8-16/G 8 120 11 16 19 200

Tri 8-16/H 8 120 11 16 19 200

Tri 8-18/G 8 120 13 18 21 200

Tri 8-18/H 8 120 13 18 21 200

Tri 8-20/G 8 120 15 20 23 200

Tri 8-20/H 8 120 15 20 23 200

daTe TeHnice

Calitate beton predala C 50/60

Calitate beton suprabetonare C 25/30, 0–16 mm

Rezistenta la foc a elementului este de T = 90 minute (având acoperirea cu beton de 30 mm)

rezemarea S i realizarea leg aTurilorSuprabetonarea trebuie sa contina armatura de legatura între elemente respectiv armatura pentru legatura cu centura.

rezemare Pe PereTi inTeriori rezemare Pe zid exTerior

armare roST longiTudinal

Suprabetonare

Suprabetonare Armatura rost (plasa sudata, latime 60 cm)

Grinda cu zabrele

Grinda cu zabrele

Armatura suplimentara superioara (L = 2x 1/6 din deschidere minim. 1,60 m total)

Armatura suplimentara inferioara

Armatura de legatura Armare centura

Rezemare L/100, dar minim

≥ 5 cm pe grinda metalica≥ 6 cm pe beton armat≥ 8 cm pe zid de caramia

Page 8: Pliant Predale

SW Umwelttechnik România s.r.l.

Fabrica BucurestiRO-087253 IzvoruStr. Zavoiului nr. 1 sat IzvoruTel. +40/24 62 07 050Fax +40/24 62 07 078

Fabrica TimisoaraRO-305307 OrtisoaraStr. Principala, Nr. 680Tel. +40/25 62 96-168Fax +40/25 62 47-509

[email protected]

www.sw-umwelttechnik.ro