iluzia lunii

of 24 /24
Iluzia Lunii Iluzia Lunii

Upload: diana-stanciu

Post on 03-Jul-2015

160 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: Iluzia Lunii

Iluzia LuniiIluzia Lunii

Page 2: Iluzia Lunii
Page 3: Iluzia Lunii

►Iluzia luniiIluzia lunii este o iluzie optica in este o iluzie optica in care luna apare mai mare atunci cand care luna apare mai mare atunci cand este mai aproape de linia orizontului este mai aproape de linia orizontului decat ca atunci cand este in inaltul decat ca atunci cand este in inaltul

cerului. cerului.

Page 4: Iluzia Lunii

Dovezi ale iluziei luniiDovezi ale iluziei lunii

►O explicatie intalnita porneste de la O explicatie intalnita porneste de la Aristotel, care sustine ca luna apare Aristotel, care sustine ca luna apare

mai mare atunci cand se afla mai mai mare atunci cand se afla mai aproape de orizont - datorita unui aproape de orizont - datorita unui

efect de marire provocat de atmosfera efect de marire provocat de atmosfera Pamantului. Dar aceasta explicatie nu Pamantului. Dar aceasta explicatie nu este adevarata. Intr-adevar atmosfera este adevarata. Intr-adevar atmosfera schimba culoarea Lunii, dar nu o poate schimba culoarea Lunii, dar nu o poate

mari sau miscora. mari sau miscora.

Page 5: Iluzia Lunii

►De fapt, luna apare cu aprox. 1,5% De fapt, luna apare cu aprox. 1,5% mai mica atunci cand se afla mai mai mica atunci cand se afla mai

aproape de orizont decat atunci cand aproape de orizont decat atunci cand este sus pe cer, din cauza refractiei este sus pe cer, din cauza refractiei

atmosferei, care face imaginea lunii sa atmosferei, care face imaginea lunii sa fie vag mai mica in axa verticala. fie vag mai mica in axa verticala.

Page 6: Iluzia Lunii

► Theodolite- ul Theodolite- ul este aparatul cu este aparatul cu care se poate masura direct unghiul in care se poate masura direct unghiul in

care se afla luna, pentru a arata ca care se afla luna, pentru a arata ca marimea ei ramane constanta marimea ei ramane constanta

indiferent de locul in care este. indiferent de locul in care este.

Page 7: Iluzia Lunii
Page 8: Iluzia Lunii
Page 9: Iluzia Lunii
Page 10: Iluzia Lunii

►Un exemplu simplu pentru a demonstra Un exemplu simplu pentru a demonstra ca acest efect este o iluzie, este a tine ca acest efect este o iluzie, este a tine in mana spre luna marita (aflata langa in mana spre luna marita (aflata langa

linia orizontului) un obiect mic, cu bratul linia orizontului) un obiect mic, cu bratul intins si avand un ochi inchis. Atunci intins si avand un ochi inchis. Atunci cand luna este sus pe cer (aparent cand luna este sus pe cer (aparent

mica), pozitionand acelasi obiect langa mica), pozitionand acelasi obiect langa luna, descoperim ca nu nu exista nicio luna, descoperim ca nu nu exista nicio

modificare in ceea ce priveste marimea. modificare in ceea ce priveste marimea.

Page 11: Iluzia Lunii

Explicatii posibile Explicatii posibile

►De-a lungul a 100 de ani, cercetarile De-a lungul a 100 de ani, cercetarile despre iluzia lunii au fost conduse de despre iluzia lunii au fost conduse de

oamenii de stiinta psihologi specializati oamenii de stiinta psihologi specializati in perceptia umana. in perceptia umana.

Page 12: Iluzia Lunii

Marimea unghiului si masura Marimea unghiului si masura psihicapsihica

► Marimea unui obiect din perspectiva Marimea unui obiect din perspectiva noastra poate fi masurata din marimea noastra poate fi masurata din marimea unghiului sau din masura psihica. Din unghiului sau din masura psihica. Din

moment ce perceptia umana este moment ce perceptia umana este ingrijoratoare, aceste doua concepte sunt ingrijoratoare, aceste doua concepte sunt aproape disticte. De exemplu, daca doua aproape disticte. De exemplu, daca doua obiecte familiare identice sunt plasate la obiecte familiare identice sunt plasate la distante de cinci, respectiv zece metrii, distante de cinci, respectiv zece metrii,

atunci obiectul aflat la cea mai mare atunci obiectul aflat la cea mai mare distanta fata de cel apropiat il percepem distanta fata de cel apropiat il percepem

doar la jumatatea distantei. doar la jumatatea distantei.

Page 13: Iluzia Lunii

►O alta teorie este numita O alta teorie este numita puntul de puntul de referintareferinta. Atunci cand luna se afla . Atunci cand luna se afla mai aproape de orizont, de obicei in mai aproape de orizont, de obicei in

fundal se gasesc diferite obiecte fundal se gasesc diferite obiecte (copaci, stalpi de telefon etc.) care (copaci, stalpi de telefon etc.) care

ofera un punct de referinta. Din acest ofera un punct de referinta. Din acest moment, luna apare mai mare langa moment, luna apare mai mare langa

un obiect pentru care observatorul are un obiect pentru care observatorul are conceptia marimii.conceptia marimii.

Page 14: Iluzia Lunii
Page 15: Iluzia Lunii

► In momentul in care luna se ridica, In momentul in care luna se ridica, observatorul isi pierde punctul de observatorul isi pierde punctul de referinta cu ajutorul caruia putea referinta cu ajutorul caruia putea

compara, si de aceea luna apare mai compara, si de aceea luna apare mai mica decat atunci cand se afla mica decat atunci cand se afla aproape de linia orizontului. aproape de linia orizontului.

Page 16: Iluzia Lunii
Page 17: Iluzia Lunii

Ipoteza relativa a marimiiIpoteza relativa a marimii

► Aceasta presupune ca perceperea Aceasta presupune ca perceperea marimii nu depinde numai de perceperea marimii nu depinde numai de perceperea marimii pe retina, dar de asemenea si de marimii pe retina, dar de asemenea si de

marimea obiectelor aflate imediat marimea obiectelor aflate imediat imprejur. In cazul iluziei lunii, obiectele imprejur. In cazul iluziei lunii, obiectele aflate in vecinatatea ei ofer un detaliu aflate in vecinatatea ei ofer un detaliu potrivit care fac ca luna sa apara mai potrivit care fac ca luna sa apara mai

mare, in timp ce atunci cand este pe cer, mare, in timp ce atunci cand este pe cer, inconjurata de intuneric, ea apare mai inconjurata de intuneric, ea apare mai

mica. mica.

Page 18: Iluzia Lunii

► Efectul este ilustrat Efectul este ilustrat de iluzia clasica de iluzia clasica

Ebbinghaus. Ebbinghaus.

Page 19: Iluzia Lunii

►Savanţii au construit multe teorii care Savanţii au construit multe teorii care caută să explice această iluzie prin caută să explice această iluzie prin

geometrie combinată cu funcţionarea geometrie combinată cu funcţionarea vederii umane. Unele din aceste teorii vederii umane. Unele din aceste teorii

susţin chiar că iluzia nici măcar nu susţin chiar că iluzia nici măcar nu este percepută de toţi oamenii, ci este percepută de toţi oamenii, ci

numai de către unii, şi deci că depinde numai de către unii, şi deci că depinde de percepţia vizuală a fiecăruia. de percepţia vizuală a fiecăruia.

Page 20: Iluzia Lunii
Page 21: Iluzia Lunii

►Dacă percepţia noastră asupra acestui Dacă percepţia noastră asupra acestui corp ceresc, practic cel mai cunoscut corp ceresc, practic cel mai cunoscut de pământeni, este atât de confuză, de pământeni, este atât de confuză, oare câte alte mistere mai sunt de oare câte alte mistere mai sunt de

rezolvat în legătură cu întregul rezolvat în legătură cu întregul Univers? Oare câte alte lucruri, la fel Univers? Oare câte alte lucruri, la fel

de vizibile şi de familiare, le percepem de vizibile şi de familiare, le percepem în mod deformat, fără să ştim sau să în mod deformat, fără să ştim sau să

ne întrebăm de ce? ne întrebăm de ce?

Page 22: Iluzia Lunii
Page 23: Iluzia Lunii
Page 24: Iluzia Lunii