ie parti scrise

39
SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hramul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurgiu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice \ DENUMIRE PROIECT CONSOLIDARE-RESTAURARE BISERICA”SF.NICOLAE” LOC.IEPURESTI-JUD.GIURGIU Beneficiar : PAROHIA BISERICII CU HRAMUL”SF.NICOLAE”-IEPURESTI Proiectant instalatii : S.C.VLADALEX CONSTRUCT SRL Proiect : nr. 824/ 2012 – INSTALATII ELECTRICE Faza :PTh COLECTIV DE ELABORARE PROIECTAT - Ing. Adrian GAFTON DESENAT - Ing. Adrian GAFTON;Florin OMETITA SEF PROIECT - Arh. Octavian UNGUREANU

Upload: simo-psr

Post on 25-Oct-2015

116 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

\ DENUMIRE PROIECT

CONSOLIDARE-RESTAURARE BISERICA”SF.NICOLAE”

LOC.IEPURESTI-JUD.GIURGIU

Beneficiar : PAROHIA BISERICII CU HRAMUL”SF.NICOLAE”-IEPURESTI Proiectant instalatii : S.C.VLADALEX CONSTRUCT SRL Proiect : nr. 824/ 2012 – INSTALATII ELECTRICE Faza :PTh COLECTIV DE ELABORARE PROIECTAT - Ing. Adrian GAFTON DESENAT - Ing. Adrian GAFTON;Florin OMETITA SEF PROIECT - Arh. Octavian UNGUREANU

Page 2: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

BORDEROU

PIESE SCRISE -Memoriu tehnic -Lista de echipamente -Cantitative de lucrari -Caiet de sarcini -Program de control al executiei lucrarilor in faze determinante PIESE DESENATE

-Instalatii electrice – anexa parter. Plan iluminat,prize,curenti slabi IE 01 -Instalatii electrice – anexa etaj. Plan iluminat,prize,curenti slabi IE 02 -Instalatii electrice – anexa.Paratraznet si priza de pamint IE 03 -Instalatii electrice – biserica.Plan iluminat,prize,curenti slabi IE 04 -Instalatii electrice – biserica.Plan priza de pamant si paratrasnet IE 05 -Instalatii electrice – Schema monofilara tablou electric de distributie, TED

IE 06

-Instalatii electrice – Schema monofilara tablou electric biserica, TEB IE 07 -Instalatii electrice – Schema bloc de detectie si avertizare incendiu IE 08

Page 3: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

MEMORIU TEHNIC

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE 1. GENERALITĂŢI 1.1. Obiect

Documentatia de fata, cuprinzand piese scrise si desenate, trateaza,in faza PTh, instalatiile electrice interioare, precum si solutiile si conditiile tehnice necesare pentru realizarea acestora pentru obiectivele: BISERICA SI EDIFICIU SOCIAL- CULTURAL .

Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii:

• Instalatii electrice de iluminat. • Instalatii electrice de prize. • Instalatii electrice de forta. • Instalatii electrice de curenti slabi (voce – date, detectie incendiu, televiziune comerciala,

efractie, sonorizare) • Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere. • Instalatii de protectie contra tensiunilor atmosferice. 1.2. Baze de proiectare

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii: � Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate; � Teme de specialitate: instalaţii termice şi instalaţii sanitare.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în vigoare:

— Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii si completarile ulterioare ; — Legea 50/91 republicata si modificata in octombrie 2004; — Legea 608/2001 republicata in 2006 ; — Legea Energiei nr.13/09.01.2007; — C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii

aferente. — Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin HG. nr.

272/ 1994; — Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,

aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994; — HG 867-03 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de

interes public; — Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu Hotărârea

de Guvern nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii ;

— HG 1146/2006 Cerineţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

— Legea 319/2006 Norme generale de protecţia muncii si metodologii de aplicare a legii ;

— Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;

Page 4: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

— I7–2011 Normativ privind proiectarea si executarea instalaţiilor cu tensiuni pana Ia 1000 V ca., indicativ I7- 2011;

— PE 116/ 94 Normativ de încercări şi măsurări Ia echipamente şi instalaţii electrice ; — I-20-2000 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra

traznetului a constructiilor ; — PE 103/92 Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor

electromagnetice la solicitări mecanice şi termice în condiţii de scurtcircuit. — PE 120/94 Instrucţiuni privind compensarea puterii reactive în reţelele electrice,

indicativ ; — NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al cerinţelor de scurtcircuit

în reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV. — NP 099-04 Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea

instalaţiilor electrice. — NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri

electrice. — NP–061–02 Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din clădiri. — Legea 137/1995 - Legea protectiei mediului. — Instructiuni proprii Securitatea si sanatatea muncii privind transportul energiei

electrice elaborate de catre SC ELECTRICA SA ; — IRE-Ip-30 – 2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la

pamint — SR EN ISO 9001: 2001 Sisteme de managementul calitatii. Cerinte.

Proiectul va fi verificat din punct de vedere a! cerinţelor de calitate conform Legii 10/1995 , specialitatea instalatii electrice.

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau avize speciale. 1.3. Încadrarea în norme

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat normativele de proiectare I7–2011 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.ac şi prevederile STAS-urilor în vigoare.

Fazele determinante ale specialităţii instalaţii electrice sunt: − verificarea circuitelor, a legăturilor electrice la tabloul electric înainte de punerea lor

sub tensiune − măsurarea rezistenţei de izolatie a conductorilor electrici.

1.4. Exigen ţe de calitate Proiectul asigură realizarea unor instalaţii electrice de calitate corespunzătoare, urmărind

satisfacerea exigenţelor esenţiale de calitate (rezistenta şi stabilitate, siguranţa în exploatare, siguranţa la foc, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, economia de energie, protecţia împotriva zgomotului), precum şi a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcţii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Aparatajul utilizat va fi ales din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu Legea 608/2001 revizuita in 2006 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii. 2. SITUAŢIA EXISTENTĂ

Datorita renovarii imobilului se va realiza un bransament nou.

Page 5: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE Conform temei de proiectare, instalaţiile electrice se vor proiecta si executa la standardele

actuale de calitate. Instalaţiile electrice vor cuprinde:

a) Instalatii de curenti tari — instalatii alimentare si distributie cu energie electrica ; — instalatii electrice interioare de iluminat si prize ; — instalatii electrice exterioare de iluminat ; — instalatii electrice de forta aferente utilitatilor (statie de epurare, centrala termica,

etc) ; b) Instalatii de curenti slabi

— instalatii de detectie si avertizare incendiu ; — instalatii de voce – date ; — instalatii de detectie si avertizare efractie ; — instalatii de televiziune comerciala ; — instalatii de sonorizare (public adress) ; — instalatii monitorizari si alarme tehnice ;

c) Instalaţii de protecţie împotriva trasnetului si electrocutarii d) Masuri de protectia muncii si AII

Proiectul va fi intocmit conform normativelor si standardelor in vigoare, fara derogari. Proiectul de instalatii electrice este limitat la bornele de joasa tensiune ale contorilor

electrici. 3.1. Alimentarea cu energie electric ă

Alimentarea obiectivelor (biserica si edificiu social cultural) din Sistemul Energetic National se va realiza din cate un BMPT.

Din aceastea se vor alimenta tabloul electric de distributie (TED) situat la parterul edificiului social-cultural respectiv tabloul electric biserica (TEB), situat in interiorul bisericii in apropierea intrarii principale.

Racordul electric al BMPT-ului se va realiza conform studiului de solutie ce se va intocmi de “Electrica S.A.”, sectia de proiectare si consultanta sau de catre o firma autorizata de catre aceasta.

Instalatiile de joasa tensiune au urmatoarele caracteristici : • joasa tensiune - 400 V • frecventa - 50 Hz • regim de neutru - TNC/TNS

Bilantul energetic rezultat din proiect este urmatorul :

TED Denumirea UM Cantitate

Putere instalata Pi kW 30.0 Putere ceruta kW 13.5 Coeficient Ksc - 0.45

TEB Denumirea UM Cantitate

Putere instalata Pi kW 17.0

Page 6: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

Putere ceruta kW 9.0 Coeficient Ksc - 0.6

Aparatele utilizate pentru protejarea si intreruperea diferitelor circuite trebuie sa fie compatibile cu curentul de scurt-circuit posibil in regim de varf.

Selectivitatea protectiilor diferentiale trebuie sa fie de asemenea, respectate. Pentru o cascada de protectii diferentiale, dispozitivele diferentiale din amonte trebuie sa fie in mod obligatoriu de tipul selectiv intarziat. 3.2. Instalatii de iluminat

Instalatii de iluminat Iluminatul artificial in biserica se va realiza cu corpuri de iluminat specifice functiunii,

agreate de beneficiar si arhitect. In celelalte incaperi, din edificiul social-cultural, se vor folosi corpuri de ilumiant echipate cu lampi cu sursa compact fluorescenta sau fluorescent liniara, in functie de destinatia incaperilor. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul.

Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW.

In camerele periculoase din punct de vedere electric (grupuri sanitare, camere tehnice) nu se vor monta aparate de comutare sau doze de derivatie, acestea fiind prevazute a se monta in exteriorul incaperilor respective.

Incaperile de la etaj, mediu uscat nepericulos sunt iluminate cu corpuri de iluminat normale IP20 tip plafoniera. Iluminarea medie a fost calculata pentru un nivel mediu de 200lx.

Grupurile sanitare mediu umed periculos sunt iluminate cu corpuri de iluminat etanse IP44 cu sursa compact fluorescenta tip plafoniera cu un nivel al iluminarii medii de 150-200lx, amplasate pe plafon.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerupatoarelor sau comutatoarelor. Intrerupatoarele si comutatoarelese monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 1,0m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul aparatului.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de tip CYY-F 3x1.5 mm² sau cu conductoare de cupru cu izolatie, tip Fy, avind sectiunea 1,5 mm² (pentru conductorul de faza si pentru cel de nul) si de 2,5 mm² (pentru conductorul de protectie – acolo unde este cazul), protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC.

Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in placi, tencuiala-zone unicolore de pictura, sub pardoseala,pod, sau mascate de peretii de gipscarton(traseele vor respecta optiunile arhitectului sef de proiect si pictorului restaurator).

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de iluminat si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 15cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Page 7: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

In spatiile tehnice, grupuri sanitare sau prevazut corpuri de iluminat cu grad de protectie ridicat IP44. Comanda iluminatului se face cu:

- intrerupatoare si comutatoare locale, montate la intrarile in camere; - centralizat, in cazul iluminatului exterior.

Execuţia instalaţiilor electrice de iluminat se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul I.7/2011 privind proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. Pe circuitele de iluminat monofazate sunt prevazute de corpuri de iluminat cu o putere maxima instalata de 1.5kW, iar pe cele trifazate maximum 5kW In conformitate cu cu prevederile normativului NP- I7

Nivelurile de iluminare au fost calculate conform cerintelor beneficiarului exprimate in caietul de sarcini, coroborate cu valorile indicate in normativul NP 061/2001.

Iluminat de siguranţă pentru evacuare, la uşile de evacuare, pe căile de evacuare şi la inflexiunile acestora, pe palierele scărilor.

Marcarea căilor de evacuare se face cu indicatoare de direcţionare inscripţionate conform STAS 297. Pe pereţi, în locuri vizibile, se vor amplasa planuri de evacuare cu indicarea şi marcarea căilor de urmat în caz de incendiu.

Instalatii exterior Pentru instalaţia de iluminat exterioară s-au prevăzut circuite care să permită aprinderea

separată pe zone, cu scopul de a facilita o iluminare economică functie de gradul de ocupare. S-au respectat cerinţele de nivel de iluminare. Alimentarea circuitelor de iluminat exterior se va face din tabloul electric biserica TEB.

Comenzile se programeaza de la punctul de aprindere iluminat exterior ( cutia simbolizata PCL ). Pe cutia PCL s-au prevazut pentru comutatoare cu came fiecare cu 3 pozitii fixe:

Poz.1 – Automat, prin ceas programator si intrerupator crepuscular cu fotocelula. Programarea perioadelor APRINS - STINS se face la dorinta beneficiarului. Aprinderea are loc la caderea intunericului la o intensitate luminoasa la dorinta beneficiarului.

Poz.2 – Manual. La comutarea pe aceasta pozitie se aprinde iluminatul exterior . Poz.0 – Iluminat stins

3.3. Instalatii de prize Au fost prevazute spre a fi montate prize simple cu contact de protectie, executate pentru a

suporta fara sa se deterioreze, un curent de 16A. Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 0,30 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul prizei, cu exceptia celor notate altfel, prizelor din bucatarie, care se vor monta deasupra blatului de lucru (corelat cu mobilierul).

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri de tip CYY-F 3x2.5 mm² sau conductoare de cupru cu izolatie, tip Fy 2,5 mm² (atat pentru conductorul de faza, pentru cel de nul, cat si pentru de protectie), protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC. Distributia circuitelor se va realiza cf.3.2.

Page 8: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 15cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30m si nu contine inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple cu contact de nul, cu o putere instalata de 2000 W, In conformitate cu cu prevederile normativului NP- I7.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de importanta a acestora. Nici un întrerupător şi nici o priză nu trebuie să se găsească la mai puţin de 0,60 m de uşa deschisă a unei cabine de duş. In zonele tehnice cat si in zonele exterioare s-au prevazut prize cu grad de protectie sporit tip IP44, cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20. 3.4. Instala ţii de protectie împotriva socurilor datorate atinge rilor

Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN-S (cu neutrul izolat pe parcursul intregii scheme, intre tablourile generale, de distributie si receptoare).

In acest sens, intre tabloul general si tablourile secundare se vor poza urmatoarele conductoare:

- fazele de racord L1, L2, L3 ; - neutrul N, racordat la bara de neutru a tablourilor generale din postul de

transformare; - conductorul de protectie PE, care va racorda borna PE a tabloului electric secundar

la bara de PE a tabloului general din postul de transformare. Se va urmari ca N si PE sa nu fie in contact pe toata distributia electrica. Neutrul (N) se va racorda la pamant (PE) la nivelul tabloului principal de joasa tensiune al

fiecarui corp de cladire. Protectia prin legare la conductorul special de protectie. Toate partile metalice ale instalatiei electrice, care normal nu sunt sub tensiune, dar care

accidental ar putea fi strapunse si puse sub tensiune, se leaga la un conductor special de impamantare (diferit de conductorul neutru), legat la priza de pamant a constructiei.

Astfel, carcasele echipamentelor electrice, motoarelor electrice, cutiile tablourilor de distributie, stelajele de sustinere a instalatiilor, se vor lega la acest conductor de protectie. Se va asigura continuitatea electrica in cazul conductelor tehnologice.

Astfel : - conductorul PE al tablourilor electrice va fi racordat la instalatia PE cu al cincilea

sau al treilea conductor - carcasele metalice ale tablourilor se vor racorda la pamant cu conductor FY16mm²

sau platbanda OL-Zn 25x4mm. Pentru protectia impotriva supratensiunilor s-au prevazut descarcatoare, la nivelul

tablourilor principale ale fiecarui corp de cladire. Se vor respecta cu stricteţe condiţiile de receptie şi de verificare a instalatiei de legare la

pământ, de protectie ,conform standardelor in vigoare. S-a realizat de asemenea o retea de echipotentializare formata din bare ,montate langa

tablourile electrice, barele fiind legate la bara principala prin conductoare flexibile din Cu 25 mm² cu izolatie galben-verde.

Page 9: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

Bara principala de egalizare de potential se leaga de priza de pamant (de centura inelara) prin intermediul a 2 platbande OL-Zn 40x4mm . 3.5. Instala ţii de priz ă de pământ

In cazul bisericii, pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se prevede executarea unei prize de pamant artiificiale si legarea la ea a instalatiei electrice. Pentru priza de pământ artificială se monteaza electrozi verticali din teavă OL-Zn cu D = 2 ½ ţoli si L = 3 m legaţi între ei cu platbandă OL Zn 40x4 mm² îngropată în pământ.

Priza de pamant nou executata aferenta cladirii, va fi folosita in comun cu instalatia de paratrasnet, deci trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie de cel mult 1 ohm.

Dupa legarea la priza de pamant a instalatiei electrice, se va proceda la masurarea rezistentei de dispersie a acestora. Daca rezistenta de dispersie depaseste valoarea prescrisa de 1 Ohm, se adauga electrozi pana la atingerea valorii de 1 Ohm.

In cazul edificiului social-cultural,, pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se prevede executarea unei prize de pamant naturale realizata in fundatie. Priza de pamint va fi folosita in comun cu instalatia de paratrasnet, deci trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie de cel mult 1 ohm.

Pentru realizarea prizei de pamint naturale se va folosi platbanda OL-Zn 40x4 mm sudata de armaturile fundatiei pentru asigurarea continuitatii electrice. Executia prizei de pamint se va face concomitent cu operatiile de cofraj si armare a fundatiei, inaintea turnarii betonului de fundatie.

La sudarea platbandei, capetele se vor suprapune cel putin 10cm si vor fi sudate pe toate laturile. Sudura va avea o grosime de cel putin 3 mm.

Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Conductorul de protectie este montat in acelasi tub de protectie cu conductorii activi pana la tabloul in care se racordeaza circuitul si se leaga bara de nul de protectie. Conductorul de protectie al tabloului se monteaza in acelasi tub cu conductorii activi ai coloanei, pana in tabloul general si se leaga la borna de nul de protectie. Bara de nul de protectie din tabloul general se leaga la priza de pamant.

Deasemenea, la priza de pamant se vor lega toate elementele metalice ale constructiei (tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune. 3.6. Instala ţia de paratr ăsnet

Instalaţia contracarează efectele trăsnetului asupra constructiei: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenţă datorită temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potenţiale periculoase. Instalaţia are de asemenea rolul de a capta şi scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosferă pe măsura aparitiei lor, preîntâmpinând apariţia trăsnetului.

Conductoarele de coborare se executa de preferinta dintr-o bucata fara imbinari. In cazul in care nu se poate, numarul imbinarilor trebuie redus la minimum , iar imbinarile se realizeaza prin sudare, lipire, suruburi sau buloane.

Se propune dotarea bisericii cu o instalatie de paratrăsnet echipată cu un dispozitiv de amorsare tip Prevectron montat pe biserica in cel mai inalt punct cu coborari la priza de pamant. Dispozitivul obţine energia din câmpul electric atmosferic care creşte considerabil în timpul furtunilor, prin captatoarele inferioare. Când descărcarea atmosferică este iminentă, apare o creştere bruscă a câmpului electric local care este sesizată de dispozitivul electric de amorsare şi primeşte

Page 10: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

comanda de a restitui energia stocată sub forma unei ionizări la vârf (precizia remarcabilă de declanşare asigură o funcţionare la momentul critic imediat premergător descărcării principale).

De semenea, se propune dotarea edificiului social-cultural, cu o instalatie de paratrăsnet echipată cu un dispozitiv de amorsare tip Obo Bettermann montat pe acoperis cu coborari la priza de pamant.

NOTA : Alegerea finala a tipului dispozitivelor de amorsare se va face de catre furnizorul echipamentului pe baza calculelor de specialitate facute de catre acesta. 3.7. Instala ţii de comunica ţii date-voce si CATV(Edificiu social-cultural)

Instalatia de telecomunicatii si CATV – va fi prevazut cate un tablou de curenti slabi pe fiecare nivel. In fiecare camera au fost prevazute cate o priza TV si una de date-voce RJ45

Instalatii de cablu TV Inaltimea de montaj a prizelor TV este de 0,3 m, masurata de la nivelul pardoselii finite

pana in axul prizei. Se vor asigura tuburile de protectie si prizele, urmand ca proiectul final sa fie intocmit si executat de o firma autorizata. Distributia circuitelor se va realiza ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascat de peretii din gipscarton. Racordul la reteaua de cablu stradala va fi proiectat si executat de operatorul de cablu din zona, la cererea beneficiarului.

Instalatii de telefonie si internet Inaltimea de montaj a prizelor pentru telefon (TF) si internet PC este de 0,3 m, masurata de

la nivelul pardoselii finite pana in axul prizei. Se vor asigura tuburile de protectie si prizele, urmand ca proiectul sa fie intocmit si executat de o firma autorizata. Distributia circuitelor se va realiza ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascat de peretii din gipscarton. Racordul la reteaua de telefonie va fi proiectat si executat de un operator de telefonie din zona, la cererea beneficiarului. 3.8. Sistemul detectare si alarmare la incendiu

Instalatia electrica de detectie si semnalizare incendiu va cuprinde centrala de avertizare incendiu, detectori de temperatura si de fum amplasati in biserica, butoane de avertizare incendiu amplasate in zonele de acces si hupe cu flash pentru alarmare.

Sistemul de detectie-avertizare si alarme la incendiu realizeaza urmatoarele functiuni: - detectia automata a inceputurilor de incendiu prin amplasarea de detectoare

automate in interiorul bisericii; - semnalizarea manuala a incendiilor, prin amplasarea de butoane manuale de

alarmare in vecinatatea scarilor, usilor de evacuare; - avertizarea acustica in caz de incendiu zonat, prin sirene amplasate astfel incat sa se

asigure alarmarea tuturor persoanelor; - comanda opririi intrerupatoarelor tabloului electric biserica TEB; - retranslatia alarmei de incendiu prin intermediul unui apelator telefonic cu

comunicator vocal. Echipamentele propuse pentru sistemul de detectie si alarmare la incendiu sunt recunoscute

pentru performantele, fiabilitatea si gradul de incredere foarte ridicate. Structura sistemului de detectie si alarmare la incendiu Sistemul de detectie si alarmare la incendiu are urmatoarea structura:

- centrala de semnalizare incendiu adresabila ; - retea de detectie si semnalizare a inceputurilor de incendiu ; - retea de avertizare acustica ; - retea de interconectare intre elementele sistemului ;

Page 11: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

3.9 Sistem detectie si avertizare la efractie Date generale Sistemul de detecţie şi alarmare la efracţie se va proiecta într-o arhitectură deschisă, în

conformitate cu prevederile standardelor EN 50131-1 şi EN 50131-6, ţinând cont de destinaţia clădirii, astfel încât să se realizeze o detecţie rapida a tentativelor de efracţie. Sistemul de detecţie şi alarmare la efracţie (SDAE) realizează controlul fluxurilor de acces în interiorul clădirii. Prin modul de amplasare a elementelor de detecţie se realizează o protecţie eficientă împotriva oricăror tentative de efracţie. Sistemul de detecţie şi alarmare la efracţie se compune din următoarele echipamente:

• Centrală de detecţie şi alarmare la efracţie; • Tastatura cu afisaj LCD; • Modul de alimentare • Detectori de mişcare cu detecţie în infraroşu; • Butoane de panică; • Sirenă de interior; • Sirenă de exterior.

3.11. Instalatia de sonorizare Are drept scop realizarea unui ambient sonor si totodata transmiterea unor mesaje in caz de

necesitate. In biserica se vor prevedea difuzoare racordate la o un sistem audio, prevazut cu un pupitru

echipat cu microfon pentru transmiterea de mesaje. Sistemul va fi zonat in functie de necesitatile utilizatorului si de profilul cladirii. Intensitatea sonora se poate regla de la sistemul audio si de la amplificatoarele montate in

rack-ul de sonorizare.

4. MASURI PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI SECURITATI I IN MUNCA(SSM) SI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR (AII)

MASURI DE SECURITATEA MUNCII ADOPTATE PRIN SOLUTIIL E DIN PROIECT:

In conformitate cu standardele in vigoare si cu normativul I7 instalatiile electrice aferente s-au proiectat pentru cazul de retea de joasa tensiune cu neutrul legat la pãmânt, in sistem TN-C (PEN) si TN-S.

Prin proiectare se stabilesc masuri de protectie impotriva tensiunilor periculoase de atingere directa si indirecta a persoanelor care lucreaza cu utilaje si scule actionate electric, precum si a persoanelor care executa verificari, intretinere sau exploateaza instalatiile electrice.

Protectia impotriva socurilor datorate electrocutarii prin atingere indirecta se realizeaza numai prin mijloace si masuri tehnice .

Toate partile metalice ale tabloului electric, precum si a echipamentelor electrice se leaga la centura de impãmântare din camera, care la randul ei este legata la priza de pãmânt.

Valoarea rezistentei de dispersie fata de sol a prizei de pãmânt pentru protejarea tablourilor electrice si echipamentelor electrice trebuie sa fie de maxim 1 ohm.

Conform STAS-urilor la punerea in functiune (la darea in exploatare), Executantul va efectua masuratorile de verificare a rezistentei de dispersie si va pune la dispozitia Beneficiarului buletinul de incercari in care va consemna cã rezultatul verificarilor se incadreazã in prevederile din proiect.

Page 12: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

Verificarea rezistentei de dispersie se va repeta ,in timpul exploatarii, la interval de 2 ani. MASURI SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII PE TIMPUL EX ECUTIEI

Pe durata lucrarilor Executantul va respecta: - Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca -Norme interne si prevederi ale unitatii de constructii-montaj privind protectia muncii,

aparute ca rezultat al experientei constructorului, dar care vin sa completeze normele in vigoare fara a intra in contradictie cu acestea.

Aceste masuri nu sunt limitative si pot fi extinse de executant in vederea evitarii accidentelor de munca.

Personalul muncitor este obligat sa cunoasca si sa respecte instructiunile de protectia muncii in vigoare, referitoare la locul de munca respectiv.

Personalul care executa lucrari sau exploateaza instalatii si echipamente cu potential pericol de electrocutare, trebuie sa utilizeze echipamente adecvate de protectie individuala si sa-si insuseasca instructajul asupra procedeelor de scoatere de sub tensiune, precum si cele de acordare al primului ajutor. Accesul la instalatiile sub tensiune este permis numai personalului autorizat.

Locurile cu pericol de electrocutare trebuiesc semnalizate prin placi avertizoare. Documentatia de proiectare a fost astfel intocmita incat sa permita executarea si utilizarea

instalatiei proiectate in conditii in care, la o exploatare normala a sistemelor sa se previna accidentele de munca, precum si imbolnavirile profesionale.

Executantul va utiliza pentru manevre in instalatiile electrice de joasa tensiune numai personal autorizat conform normelor in vigoare.

Ca mijloace colective de protectie se recomanda : semnalizarea locurilor periculoase si atentionarea vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de protectia muncii la locul de munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea si respectarea unui program de securitatea si sanatatea in munca, dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim ajutor, utilizarea de scule si utilaje certificate, control permanent privind respectarea masurilor de securitatea muncii, etc.

La tablourile electrice de joasa tensiune, pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta s-au aplicat doua masuri de protectie: una principala care este legarea la nulul de protectie si o masura suplimentara care este legarea directa la instalatia de legare la pamant.

In timpul executiei este interzisa folosirea instalatiilor si a echipamentelor improvizate sau necorespunzatoare.

Pentru lucru la inaltime, executantul va folosi numai personal atestat medical pentru lucru la inaltime si va utiliza (platforme, etc.) sau mijloace individuale de protectie (centuri, etc.) pentru lucru la inaltime, dupa caz.

In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de protectia muncii pentru transportul prin purtare cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

Nu se vor face manevre cu instalatii electrice aflate sub tensiune. Prin ‘’manevra’’ se intelege un ansamblu de operatii care conduc la schimbarea configuratiei unei instalatii electrice prin actionarea unor aparate de comutatie.

Pe santier si in interiorul constructiilor in lucru se vor utiliza tablouri de distributie in executie capsulata sau tablouri inchise in cutii prevazute cu usa si cheie, conform NP-I7

Montarea echipamentelor tehnice, electrice si realizarea instalatiilor electrice trebuie sa se desfasoare in asa fel incat sa nu se modifice conceptia de proiectare. In cazuri speciale, modificarile trebuie sa se faca numai cu acordul scris al proiectantului.

1. Echipamente tehnice utilizate

Page 13: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

In cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure dpdv al securitatii muncii si se vor livra cu declaratie de conformitate conform normelor in vigoare. Obligatiile executantului

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii electrice, in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca. In acest scop este obligat: - sa analizeze documentatia tehnica dpdv al protectiei muncii; - sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele de securitatea muncii; - sa utilizeze pe santier masurile individuale si collective de securitatea muncii pentru evitarea

pericolelor de accident sau imbolnavire profesionala; - sa utilizeze pentru manevre ,numai personal calificat si autorizat, conform normelor in

vigoare; - sa ia masurile corespunzatoare de protectie ,prin legare la pamant a tuturor echipamentelor

electrice, care prin defect de izolatie pot da nastere la electrocutarea personalului; - In locuri expuse descarcarilor statice, se vor lua masuri de protectie prin legare la pamant a

instalatiilor si echipamentelor respective; Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi de exploatarea lucrarilor de instalatii electrice, in conditii cara sa asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat:

- sa analizeze documentatia tehnica dpdv al protectiei muncii; - sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele de securitatea muncii; - sa respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate; - sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile corespunzatoare pentru lucrarile

de instalatii care se executa pe santier, inclusiv controlul asupra executantului in acest scop; - sa incheie un protocol cu executantul pentru delimitarea zonelor de lucru, pentru care

raspunderea asupra securitatii muncii revine executantului; - sa intocmeasca proceduri de interventie pentru caz de accident sau avarie si sa aibe pregatite

echipe de interventie in caz de necessitate; - sa prevada fondurile necesare pentru aplicarea masurilor de securitatea muncii; - sa nu permita accesul pesoanelor neautorizate in zona instalatiilor electrice sub tensiune;

. MASURI A.I.I.(APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR)

Dimensionarea cãilor de curent, din punct de vedere al curentului de duratã, s-a facut in concordanta cu prevederile normativului I7 si Legea 307– 2006 privind apararea impotriva incendiilor .

Pozarea cablurilor electrice se va face in concordanta cu prevederile normativului NTE007/2008.

Protectia contra incendiilor se va face in concordanta cu prevederile normativului P118/99. In cadrul proiectului s-au luat masuri de protectie si prevenire a unui eventual incendiu,

dupa cum urmeaza: - s-au prevazut protectii la scurtcircuit si suprasarcina pentru eliminarea riscului de producere a

incendiului in cadrul instalatiilor electrice; - s-au prevazut descarcatoare de supratensiuni atmosferice la nivelul tablourilor generale,

pentru elminarea riscului de foc si deteriorare in caz de trasnet; - s-au prevazut cabluri cu intarzaiere marita la propagarea focului (la instalatiile normale) si

rezistente la foc in cazul celor care asigura alimentarea si comanda echipamentelor care participa la stingerea incendiului, precum si detectia si alarmarea in caz de incendiu;

Page 14: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

- tablourile electrice vor fi realizate cu carcase din materiale incombustibile; - se vor utiliza materiale speciale rezistente la foc (exemplu spume exfoliante cu rezistenta la

propagarea focului), la traversarea circuitelor (cabluri, bare, etc) din incaperile echipamentelor si tablouruilor electrice, catre alte spatii.

- prevederea unei instalatii de detectare si alarmare la incendiu, cu translaterea semnalului la inspectoratul local pentru situatii de urgenta;

- prevederea unui iluminat de siguranta pentru evacuare CERINTE DE CALITATE SI CRITERII DE PERFORMANTA

Se vor respecta cerintele de calitate si criteriile de performanta pentru lucrari de acest tip stipulate de Legea 10/1995 si STAS 12400/1,2. Rezistenta si stabilitate

Aceasta exigenta se apreciaza prin : - rezistenta mecanica a elementelor instalatiei electrice la eforturile exercitate in timpul utilizarii - numarul minim de manevre mecanice asupra aparatelor electrice si asupra corpurilor de iluminat care nu produc deteriorari si uzura - rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare - adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi - limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa intre in rezonanta. Siguranta la foc

Aceasta exigenta se apreciaza prin : - adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie - incadrarea instalatiei electrice in categoriile privind pericolul de incendiu , respectiv pericolul de explozie - precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice - precizarea limitei de rezistenta la foc a elementelor de constructie strapunse de instalatie Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice pe

elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu ( tuburi de protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu rezistenta sporita la propagarea flacarii). Siguranta in exploatare

Aceasta exigenta se apreciaza prin : - protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directa sau indirecta - securitatea instalatiei electrice la functionare in regim anormal (protectie la suprasarcina, scurtcircuit, scadere de tensiune ) - limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale echipamentelor electrice - limitarea riscului de ranire prin contact cu partile in miscare ale utilajelor si

echipamentelor Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor accidentale prin atingerea directa ia in

considerare: legarea la pamint, legarea la nulul de protectie, tensiunea redusa, separarea de protectie, izolarea suplimentara de protectie.

Ca masuri suplimentare de protectie se pot adopta urmatoarele masuri : izolarea amplasamentului , egalizarea sau dirijarea distributiei potentialelor, protectia prin deconectarea automata la aparitia unei tensiuni de atingere periculoasa, protectia prin

Page 15: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

deconectarea automata la aparitia unor curenti de defect periculosi. Protectia impotriva zgomotului

Aceasta exigenta se apreciaza prin : - asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote pe perioade scurte de timp ( la anclansare , la declansare ) - nivelul admis pentru zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice -constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice

ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia de executie. Protectia mediului

Aceasta exigenta se apreciaza prin : - evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau Insalubre(ioni,anioni etc.) - limitarea producerii de descarcari electrice care favorizeaza aparitia si propagarea incendiului si afectarea sanatatii oamenilor sau a mediului.

Economia de energie Aceasta exigenta se apreciaza prin : - asigurarea unor consumuri optime de energie electrica - asigurarea unor pIerderi minime admise de tensiune - incadrarea consumului de energie activa si reactiva in limitele admise - adoptarea solutiilor de executie care au o valoare minima a energiei inglobate

MODUL DE URMARIRE A COMPORTARII IN TIMP A INVESTITI EI Conform Legii 10/1995 pentru asigurarea durabilitatii, a sigurantei in exploatare, a

functionalitatii si a calitatii investitiei, scopul urmaririi comportarii in timp a instalatiilor electrice este asigurarea aptitudinii lor pentru exploatarea pe toata durata de serviciu .

Supravegherea curenta a starii tehnice are ,ca obiect, depistarea si semnalizarea, in faza incipienta ,a situatiilor ce pericliteaza durabilitatea si siguranta in exploatare, in vederea luarii din timp a masurilor de interventie necesare. Supravegherea curenta a starii tehnice are caracter permanent.

Beneficiarul, sau unitatile de exploatare au urmatoarele obligatii, referitor la organizarea supravegherii curente a starii tehnice a instalatiilor electrice din dotare :

-se va verifica integritatea prizei de pãmânt astfel incât rezistenta de dispersie sa nu depaseasca valoarea indicata in proiect, pentru tipul de impãmântare utilizat conform PE116-94;

-se vor verifica, periodic , continuitatea legarii la pãmânt a partilor metalice ale tablourilor electrice si a celorlalte echipamente care ,in mod normal de functionare, nu se afla sub tensiune, dar care in mod accidental pot avea o schimbare de potential;

-se vor verifica periodic aparatele electrice din tablourile electrice si se va intocmi anual o situatie asupra starii instalatiilor electrice conform Anexei 3 din normativul P130/1998, care va cuprinde si principalele deficiente constatate;

-se vor efectua la timp lucrarile de intretinere si reparatii

Intocmit Ing. Adrian Gafton

Page 16: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

LISTA UTILAJE SI ECHIPAMENTE

Nr. crt. DENUMIRE UM Cant

1 Dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON buc 1

2 Centrala de semnalizare incendiu,adresabila echipata cu 1 bucla,cu imprimanta,panou de comanda si display LCD,inclusiv software si interfata de programare

buc 1

3 Detector de fum buc 4 4 Detector de fum si temperatura buc 1 5 Bariera de fum optic emitator/receptor buc 2 6 Buton manual de avertizare incendiu buc 2 7 Sirena interioara de avertizare incendiu buc 1 8 Sirena exterioara echipata cu flash buc 1 9 Acumulator 12v/18Ah buc 1

10 Centrala detectie efractie buc 1 11 Modul de alimentare buc 1 12 Acumulator 12V/40Ah buc 1 13 Transformator buc 1 14 Contact magnetic efractie buc 6 15 Sirena opto-acustica buc 1 16 Tastatura alarma buc 1 17 Buton alarma ART 476 buc 1 18 Detector de miscare,lungime 15 m buc 3 19 Difuzor interior montat pe perete buc 5 20 Difuzor exterior tip goarna buc 2 21 Microfon zgomot de fundal buc 1 22 Dispozitiv amorsare OboBetterman buc 1

Intocmit

ing. Adrian Gafton

Page 17: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

Formular F3 OBIECTIV: 01-BISERICA IEPURESTI-PTh-2012 LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari Obiectul: 07-INST.ELECTRICE-BISERICA Categoria de lucrari: 01-CONSOLIDARE RESTAURARE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Materiale Manopera Utilaj Transport TOTAL crt. Simbol a) materiale Denumire resursa b) manopera Observatii c) utilaj Corectii d) transport Total(a+b+c+d) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 RPEA01A 91 M 200,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TUBURI DE PROTECTIE DIN PVC TIP IP,IPE,PEL,CU D=11-19MM MONT.INGROP IN TENCUIALA,PARD.BET. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 RPEA01B 91 M 120,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TUBURI DE PROTECTIE DIN PVC TIP IP,IPE,PEL,CU D=11-39MM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 RPEA01B 91 M 10,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TUBURI DE PROTECTIE DIN PVC TIP IP,IPE,PEL,CU D=11-39MM

Page 18: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 RPEA02B 91 M 10,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEVI DE PROTECTIE DIN OTEL,NEAGRA ZN SAU TUB PVC CU O PESTE 2" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 RPEB01A 91 M 250,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONDUCTORI MASCATI DIN AL.SAU CU.INTRODUSI IN TUB SAU TEVI PROT.TIP AFY, FY CU SECTIUNEA PINA 35MMP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 RPEB01A 91 M 150,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONDUCTORI MASCATI DIN AL.SAU CU.INTRODUSI IN TUB SAU TEVI PROT.TIP AFY, FY CU SECTIUNEA PINA 35MMP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 RPEB01A 91 M 30,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONDUCTORI MASCATI DIN AL.SAU CU.INTRODUSI IN TUB SAU TEVI PROT.TIP AFY, FY CU SECTIUNEA PINA 35MMP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 RPEE01A 91 BUCATA 15,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 APARATE ELECTRICE UNIPOLARE DE CONSTRUCTIE NORMALA SAU ETANSA,-PRIZA SIMPLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 RPEE01A 91 BUCATA 12,00000 APARATE ELECTRICE UNIPOLARE DE CONSTRUCTIE 0,00 NORMALA SAU ETANSA,BIPOLARE SAU TRIPOLARE PINA LA 25 A ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 19: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

10 RPEE01A 91 BUCATA 6,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 APARATE ELECTRICE UNIPOLARE DE CONSTRUCTIE NORMALA SAU ETANSA,INTR.-CAP SCARA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 RPEF02A 91 BUCATA 1,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CORPURI DE ILUMINAT CAI EVACUARE 8 W ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 RPEF02A 91 BUCATA 13,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CORPURI DE ILUMINAT MULTIPLE PT.LAMPI CORP DE ILUMINAT TIP APLICA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 RPEF02A 91 BUCATA 2,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CORPURI DE ILUMINAT MULTIPLE PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE,2X36 W PERETE,COMPLETE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 RPEF02B 91 BUCATA 2,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CORPURI DE ILUMINAT MULTIPLE CANDELABRE CU 2 SAU MAI MULTE BRATE,PT.LAMPI INCANDESCENTA,FLUORESCENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 RPEF02B 91 BUCATA 1,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CORPURI DE ILUMINAT MULTIPLE CANDELABRE CU..... SURSE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 RPEG01A 91 BUCATA 1,00000

Page 20: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TABLOURI ELECTRICE PE PLACA DE MARMURA PINA LA 1,5MONT.PE PERETE, IN NISA SAU SCHELET MET.PT.APAR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 RPEH02B 99 M 20,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONDUCTOR DE COBORIRE SAU LEGARE LA CENTURA DIN OTEL BETON ZINCAT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 RPEH01A 91 BUCATA 1,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INSTALATII DE PARATRASNET -TIP PREVECTRON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 RPEH02B 99 M 30,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PROCURARE SI MONTAJ PLATBANDA-PE ACOPERIS-30X2 MM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 RPEH02B 99 M 30,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONDUCTOR DE COBORIRE DIN CUPRU 30X2 MM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 RPEH03 91 BUCATA 4,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PIESA DE SEPARATIE PIESA PT.RACORDAREA INST.DE PARATRASNET SAU CEA DE PROT.PRIN LEG.LA PAMANT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 RPEH02 91 M 65,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONDUCTOR DE COBORIRE SAU LEGARE LA CENTURA MONT. PE ZID.SAU COS.25M INALT.COND.OLZN 40MMX4 MM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 21: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

23 W1R08A 82 M 18,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL 60X4,5MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 RPED01A 99 M 70,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONT.CABL.EN.EL,INST.LIBER IN SANT SAU PE FUND CANAL AVIND SECT.CONDUCT.<16 MMP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 YC01 82 LEI 3600,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 STILPI DE ILUMINAT EXTERIOR $ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 ACD09A 99 M 20,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONTAREA TUB. PVC-KG-PROTECTIE CABLURI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 RPEA01A 91 M 600,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TUBURI DE PROTECTIE DIN PVC TIP IP,IPE,PEL,CU D=11-19MM MONT.INGROP IN TENCUIALA,PARD.BET. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 RPED01A 91 M 30,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CABLURI PT.ENERGIE EL. MONT.LIBER SAU INGROPAT CU SECTIUNEA COND.PE FAZA PINA LA 35 MMP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 RPED01A 91 M 320,00000

Page 22: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CABLURI PT.ENERGIE EL. MONT.LIBER SAU INGROPAT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 RPED01A 91 M 20,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CABLURI PT.ENERGIE EL. MONT.LIBER SAU INGROPAT CU SECTIUNEA COND.PE FAZA PINA LA 35 MMP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 RPED01A 91 M 175,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CABLURI PT.ENERGIE EL. MONT.LIBER SAU INGROPAT CU SECTIUNEA COND.PE FAZA PINA LA 35 MMP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 RPED01A 91 M 140,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CABLURI PT.ENERGIE EL. MONT.LIBER SAU INGROPAT CU SECTIUNEA COND.PE FAZA PINA LA 35 MMP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 ATA04XA 93 BUCATA 1,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONTAT CENTRALA SEMNALIZARE INC.-INCLUSIV ACCESORII ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL A: PROIECTANT

Page 23: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

Formular F3 OBIECTIV: 01-BISERICA IEPURESTI-PTh-2012 LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari Obiectul: 08-INST.ELECTRICE-CORP ANEXA Categoria de lucrari: 01-CONSOLIDARE RESTAURARE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Materiale Manopera Utilaj Transport TOTAL crt. Simbol a) materiale Denumire resursa b) manopera Observatii c) utilaj Corectii d) transport Total(a+b+c+d) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 RPEA01A 91 M 200,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TUBURI DE PROTECTIE DIN PVC TIP IP,IPE,PEL,CU D=11-19MM MONT.INGROP IN TENCUIALA,PARD.BET. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 RPEA01B 91 M 140,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TUBURI DE PROTECTIE DIN PVC TIP IP,IPE,PEL,CU D=11-39MM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 RPEA01B 91 M 10,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TUBURI DE PROTECTIE DIN PVC TIP IP,IPE,PEL,CU D=11-39MM

Page 24: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 RPEA02B 91 M 10,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEVI DE PROTECTIE DIN OTEL,NEAGRA ZN SAU TUB PVC CU D PESTE 2" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 RPEB01A 91 M 260,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONDUCTORI MASCATI DIN AL.SAU CU.INTRODUSI IN TUB SAU TEVI PROT.TIP AFY, FY CU SECTIUNEA PINA 35MMP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 RPEB01A 91 M 140,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONDUCTORI MASCATI DIN AL.SAU CU.INTRODUSI IN TUB SAU TEVI PROT.TIP AFY, FY CU SECTIUNEA PINA 35MMP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 RPEB01A 91 M 20,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONDUCTORI MASCATI DIN AL.SAU CU.INTRODUSI IN TUB SAU TEVI PROT.TIP AFY, FY CU SECTIUNEA PINA 35MMP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 RPED01A 91 M 20,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CABLURI PT.ENERGIE EL. MONT.LIBER SAU INGROPAT CU SECTIUNEA COND.PE FAZA PINA LA 35 MMP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 RPED01A 91 M 30,00000 CABLURI PT.ENERGIE EL. MONT.LIBER SAU INGROPAT CU SECTIUNEA COND.PE FAZA PINA LA 35 MMP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 25: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

10 RPEE03A 99 BUCATA 16,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONT.IGROP/APARENT PRIZE SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE,16A ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 RPEE03A 99 BUCATA 3,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONT.IGROP/APARENT PRIZE SIMPLA ETANSA CU CONTACT DE PROT. 16A ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 RPEE01A 91 BUCATA 5,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 APARATE ELECTRICE UNIPOLARE DE CONSTRUCTIE NORMALA SAU INTR.10A ST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 RPEE01A 91 BUCATA 2,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 APARATE ELECTRICE UNIPOLARE DE CONSTRUCTIE NORMALA SAU INTR.CAP SCARA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 RPEE02A 99 BUCATA 10,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT.UNIPOLARE NORMALE,CUMPANA/ST 10A ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 RPEF02A 91 BUCATA 1,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CORPURI DE ILUMINAT MULTIPLE PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE,ORICE TIP,DE PLAFON SAU PERETE,COMPLETE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 RPEF02A 91 BUCATA 3,00000

Page 26: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

CORPURI DE ILUMINAT MULTIPLE PT.LAMPIp.uti 0,00 FLUORESCENTE TUBULARE,ORICE TIP,DE PLAFON SAU PERETE,COMPLETE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 RPEF02B 91 BUCATA 8,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CORPURI DE ILUMINAT MULTIPLE CANDELABRE CU 2 SAU MAI MULTE BRATE,PT.LAMPI INCANDESCENTE,FLUORESCENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 RPEF02A 91 BUCATA 4,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CORPURI DE ILUMINAT MULTIPLE PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE,ORICE TIP,DE PLAFON SAU PERETE,COMPLETE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 RPEF02A 91 BUCATA 7,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CORPURI DE ILUMINAT MULTIPLE PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE,ORICE TIP,DE PLAFON SAU PERETE,COMPLETE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 RPEF01B 91 BUCATA 3,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CORPURI DE ILUMINAT ARMATURI IMPERMEABILE SI ETANSE CU GLOB DE STICLA,INCL.DISP.SUSTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 RPEF01B 91 BUCATA 4,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CORPURI DE ILUMINAT ARMATURI IMPERMEABILE SI ETANSE CU GLOB DE STICLA,INCL.DISP.SUSTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 RPEG01A 91 BUCATA 1,00000

Page 27: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

TABLOURI ELECTRICE PE PLACA DE MARMURA PINA LA,00 1,5 MP MONT.PE PERETE, IN NISA SAU SCHELET MET.PT.APAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 RPEH02A 99 M 20,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONDUCTOR DE COBORIRE SAU LEGARE LA CENTURA DIN BANDA DE OTEL ZINCATA-OL-ZN 25X4 MM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 RPEH01A 91 BUCATA 1,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INSTALATII DE PARATRASNET TIJA DE TIJA CAPTARE OBOBETTERMAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 RPEH04A 99 M 40,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONT.CONDUCT.DE CAPTARE PE ACOPERISURI . DIN BANDA DE CUPRU STANAT 30X2 MM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 RPEH03 91 BUCATA 4,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PIESA DE SEPARATIE PIESA PT.RACORDAREA INST.DE PARATRASNET SAU CEA DE PROT.PRIN LEG.LA PAMANT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 RPEH02B 99 M 45,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONDUCTOR DE COBORIRE SAU LEGARE LA CENTURA DIN OTEL BETON ZINCAT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 RPEA01A 91 M 150,00000

Page 28: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

TUBURI DE PROTECTIE DIN PVC TIP IP,IPE,PEL,CU D=11-19MM MONT.INGROP IN TENCUIALA,PARD.BET. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 RPED01A 91 M 70,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CABLU COAXIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 RPED01A 91 M 120,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CABLU UTP CAT.6 VOCE-DATE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 RPED01A 91 M 20,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CABLURI PT.ENERGIE EL. CSYY 2X1,5 MMP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 RPEE03A 99 BUCATA 4,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONT.PRIZA TV ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 RPEE03A 99 BUCATA 4,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONT.IGROP/APARENT PRIZA INTERNET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 RPEE03A 99 BUCATA 3,00000 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONT.IGROP/APARENT PRIZE DATA-VOCE ------------------------------------------TOTAL A:--------------------------------------------------------------------------------

Page 29: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

PROIECTANT

Page 30: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

CAIET DE SARCINI

CAP. 1 - EXECUTAREA INSTALATIILOR ELECTRICE DE JOA SA TENSIUNE

1. GENERALITATI Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie a instalatiilor electrice de joasa tensiune si protectie, dupa cum urmeaza: - instalatii de iluminat la 230 V, 50 Hz - instalatii de fortă 400/230 V, 50 Hz - instalatii interioare de protectie contra tensiunilor accidentale de atingere 2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA SR EN 60529 - 95 Grade normale de protectie ale utilajelor electrice. Clasificare si simbolizare STAS 2612 - 87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admisibile STAS 12216 - 84 Protectia impotriva electrocutarii la echipamente electrice portabile.Prescriptii STAS 12217 - 88 Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile STAS 12604 - 87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta.Instalaţii electrice fixe. STAS 12604/5-90 Idem. Prescriptii de proiectare, executie si verificare. STAS 11388/2-14 Cabluri si conducte. Incercari STAS 9570/1-89 Marcarea si repararea retelelor de conducte si cabluri in localitati STAS 9108 - 86 Conducte flexibile de cupru cu izolatie din PVC pentru instalatii electrice STAS 6865 - 89 Conducte cu izolatie de policlorura de vinil pentru instalatii electrice fixe STAS 11360 – 89 Tuburi pentru instalatii electrice. Conditii generale.

Page 31: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

STAS 552 - 89 Doze de aparat si doze de ramificatie pentru instalatii electrice. SR EN 60598/1-94 Corpuri de iluminat. Partea 1. Prescriptii generale si incercari. SR EN 60598/2,3-95 Corpuri de iluminat. Partea 2. Conditii speciale. Corpuri de iluminat public. SR EN 60155 - 94 Startere pentru lampi fluorescente tubulare SR EN 60400 - 94 Dulii pentru pentru lampi flurescente tubulare si dulii pentru startere. SR CEI 446 - 93 Indentificarea conductoarelor prin culoare sau prin repere numerice. STAS 297/1 - 88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale. SR CEI 947/1- 92 Aparataj de joasa tensiune Partea 1. Reguli generale. SR EN 60947/2-93 Aparataj de joasa tensiune Partea 2. Intrerupatoare automate. STAS 7656 - 90 Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii STAS 4102 - 85 Piese pentru instalatia de protectie de legare la pamint STAS 6646/1-88 Iluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminatul la constructii. STAS 6646/3-88 Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in cladiri civile. STAS 6824 – 84 Lampi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. Conditii tehnice generale de calitate. STAS 3008 – 85 Lampi electrice cu incandescenta. Clasificare. STAS 3009 - 90 Lampi electrice cu incandescenta de format normal. Tensiuni si puteri nominale. STAS 7290 - 75 Lampi electrice cu descarcari in gaze. Clasificari si terminologie. STAS 7832/1...5 Lampi electrice cu descarcari in gaze. STAS 10515 – 88 Lampi cu vapori de sodiu de inalta presiune. Dimensiuni si parametrii principali. STAS 3184/1...4-88 Prize si fise bipolare normale pentru instalatii pina la 250 Vca. si 220Vcc.si pina la 16 A. STAS 3185 - 87 Intrerupatoare pentru instalatii fixe casnice si similare.Conditii tehnice generale de calitate. I7 – 2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pina la 1000

V.c.a. şi 1500 V.c.a. P 118 Norme tehnice de proiectare si de realizare a constructiilor privind protectia impotriva focului PE 107 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice PE 116 Normativ de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice PE 124 Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari PE 103 Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice si termice, in conditiile curentilor de scurtcircuit PE 932 Regulament pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice PE 119 Norme de protectie a muncii pentru instalatiile electrice MM - Ms Norme de protectie a muncii Decret 290 Norme generale de protectie impotriva incendiilor in proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor C 56 Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente SR EN 60439-1/2001 Ansambluri de aparataj de joasa tensoiune. Partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune si ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune I18-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie NP015-97 Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor

3. TABLOURI ELECTRICE 1.Tablourile electrice sunt considerate ca ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune: aparate de comutatie, echipamente de comanda, masura, protectie si reglare. Acestea vor respecta conditiile de serviciu, prescriptiile constructive, caracteristicile tehnice si incercarile pentru aparataj de joasa tensiune prevazute in SR EN 60439-1/2001. 2.Tablourile electrice se comanda pentru executie la furnizori specializati si autorizati in constructia acestora. Comanda pentru tablouri electrice va fi insotita de desenele continind schema electrica monofilara si specificatia de aparataj. 3.Tablourile se livreaza complet asamblate sub responsabilitatea producatorului, avind toate legaturile electrice si mecanice interioare si elementele lor constructive conform cap 2.4 din SR EN60439-1/2001.

Page 32: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

4.Producatorul va insoti tablourile electrice de documentatia tehnica aferenta, documentatie cuprinzand informatii privind caracteristicile electrice necesare unei functionari corecte (tensiunea nominala de utilizare, tensiunea nominala de izolare, curentul nominal, curentul nominal de scurta durata, curentul nominal conditional de scurtcircuit, frecventa nominala). 5.Fiecare tablou electric va fi prevazut cu placute de identificare marcate durabil si amplasate astfel incit sa fie vizibile si lizibile atunci cind acesta este instalat. Placutele vor preciza numele producatorului si oricare alt mijloc de identificare ce permite obtinerea unor informatii relevante de la producator. 6.Producatorul va asigura posibilitatea ca in interiorul fiecarui tablou circuitele individuale si dispozitivele lor de protectie sa poata fi identificate. Reperele aparatajului din tablou trebuie sa fie identice cu cele din schemele de conexiuni care vor fi livrate impreuna cu tabloul. 7. Producatorul va specifica in documentatiile ce insotesc tablourile electrice conditiile de transport, instalare, functionare si intretinere. Daca este necesar trebuiesc precizate masurile avind o importanta deosebita pentru instalarea corecta, intervalul de timp si frecventa recomandata pentru operatiile de intretinere. 8.Tablourile electrice sunt prevazute pentru a fi utilizate in urmatoarele conditii de serviciu: - temperatura aerului ambiant nu trebuie sa depaseasca +40ºC, iar media sa masurata pe o perioada de 24 ore nu trebuie sa depaseasca +35ºC - limita inferioara a temperaturii aerului ambiant este de -5ºC - aerul este curat si umiditatea sa relativa nu depaseste 50% la o temperatura de maxim +40ºC 9.Tablourile electrice trebuiesc realizate numai din materiale apte sa suporte solicitarile mecanice, electrice si termice precum si efectele umiditatii susceptibile sa apara in conditii de utilizare normala. Protectia impotriva coroziunii trebuie asigurata prin folosirea unor materiale adecvate sau prin aplicarea unor straturi de protectie echivalente pe suprafata expusa. 10. Aparatajul si circuitele dintr-un tablou electric trebuie astfel amplasate incit sa faciliteze functionarea si intretinerea lor si,in acelasi timp, sa asigure gradul necesar de securitate. 11. Aparatajul care face parte dintr-un tablou trebuie sa aiba distantele conform cu cele din prescriptiile corespunzatoare si aceste distante trebuie mentinute in conditii de utilizare normala. 12. Coordonarea dispozitivelor de protectie la curenti de scurtcircuit trebuie sa faca obiectul unui acord intre producatorul tablourilor electrice si utilizator. Informatiile existente in documentatia tehnica ce insoteste tablourile pot tine loc de acord. Reglajele sau alegerea dispozitivelor de protectie la curenti de scurtcircuit din interiorul unui tablou trebuie fixate, daca este posibil, astfel incit un scurtcircuit care se produce in oricare din circuitele de plecare sa poata fi eliminat de echipamentul de comutatie instalat pe circuitul defectat, fara a afecta celelalte circuite de plecare, asigurind astfel selectivitatea sistemului de protectie. 13.Aparatajul de comutatie si componentele acestuia incorporate intr-un tablou trebuie sa fie conforme standardelor. 14. Aparatajul de comutatie si componentele acestuia trebuiesc astfel dispuse incit sa fie accesibile in timpul montarii, cablarii, intretinerii si inlocuirii. 15.Aparatajul de comutatie si componentele acestuia trebuiesc astfel dispuse incit buna functionare a tabloului sa nu fie perturbata de interactiunile dintre ele, cum ar fi: caldura, arc electric, vibratii, cimp electromagnetic, care se produc in timpul unei functionari normale. 16. Metoda si masurile de identificare ale conductoarelor dintr-un tablou (dispunere, culoare,simbol) la bornele la care sunt conectate sau numai la capetele conductoarelor, sunt responsabilitatea producatorului si trebuie sa fie conforme cu desenele si schemele de conexiuni. 17. Conductorul de protectie trebuie sa fie usor identificabil datorita formei, amplasarii, marcarii sau culorii. Daca se utilizeaza identificarea dupa culoare, acesta trebuie sa fie verde-galben. Cind conduc-torul de protectie este un cablu izolat monofilar culoarea de identificare trebuie folosita pe toata lungimea cablului. 18.Inainte de livrare, producatorul trebuie sa verifice caracteristicile tablourilor prin incercari de tip (verificarea limitelor de incalzire, a propietatilor dielectrice, verificarea de tinere la curenti de scurtcircuit, verificarea eficacitatii circuitului de protectie, verificarea distantelor de izolare, verificarea functionarii mecanice, verificarea gradului de protectie) si prin incercari individuale destinate sa detecteze defecte ale materialelor si de fabricatie.

19.Receptia tablourilor unicate la furnizor se face in prezenta delegatului autorizat al antreprenorului si beneficiarului,urmarindu-se corectitudinea respectarii proiectului. Tablourile vor fi insotite de certificat de calitate. 20. Pentru transportul corespunzator al tablourilor se vor avea in vedere:

Page 33: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

- tablourile vor fi protejate contra prafului si umezelii; - in timpul transportului se va asigura pozitia verticala a tablourilor si se vor feri de zdruncinaturi; - aparatele de masura si automatizare vor fi transportate in ladite; - ambalajele trebuie să conţină semnele de “FRAGIL”, “NU RASTURNATI” si “A SE FERI DE UMEZEALA” 21.Depozitarea tablourilor se va face in incaperi cu atmosfera neutra, lipsite de gaze corozive, cu tem-peratura aerului ambiant cuprinsa intre 0 si 40°C si umiditatea relativa de max. 80% la 20°C. Tablourile nu se vor stivui. Conditii de instalare tablouri electrice 1.Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi supuse vibratiilor sau deplasarilor, ce pot surveni in caz de scurtcircuitare pe bare sau cutremur. 2.Inalţimea minima fata de pardoseala a laturii de jos ale tablourilor trebuie sa fie astfel stabilita incit sa permita realizarea razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare, iar inaltimea maxima fata de pardoseala a laturii de sus a tabloului să fie de cel mult 2,2 m.

La tablourile de distributie din incaperile din categoria EE inaltimea de montaj nu se normeaza. 3.Coridorul de deservire din fata sau din spatele unui tablou se prevede cu o latime de cel putin 0,8 m masurata intre punctele cele mai proeminente ale tabloului si elemente neelectrice de pe traseul coridorului (pereti, balustrade de protectie, etc.). 4.Coridorul de deservire dintre doua tablouri de distributie si coridorul dintre un tablou si partile metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric trebuie sa aiba o latime de cel putin 1 m. 5.Se interzice traversarea incaperilor de categoria EE cu conducte pentru fluide de orice natura cu exceptia conductelor de incalzire sau de ventilare, care deservesc incaperile respective. 6. Nu se admit denivelari ale pardoselilor si praguri de-a lungul coridoarelor de deservire ale tablourilor electrice. 7. Se vor lua masuri pentru evitarea patrunderii animalelor mici in incaperile tablourilor si instalatiilor electrice.

Verificarea tablourilor electrice

Date fiind eventualele urmari ale fazelor de transport, depozitare, instalare, se procedeaza la completarea si verificarea prealabila a tablourilor, inainte de trecerea la racordarea instalalatiilor. 1.Verificarea vizuala a integritătii constructiei metalice a tabloului, a aspectului sudurilor. 2.Montarea aparatelor de masura, care au fost transportate separat in ladite,de la furnizorul tablourilor. In prealabil se va verifica la fiecare aparat, existenta sigiliului. 3.Verificarea existentei si integritătii marcajelor si etichetarilor tabloului, circuitelor, aparatelor conform proiectului. 4.Verificarea legaturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiunea nepericuloasă de cel mult 24 V, tabloul nefiind cuplat la retea. Se va verifica si stringerea legaturilor, fixarea aparatelor, rigiditatea barelor. 5.Verificarea legaturilor de protectie prin punere la pamint (sub 0,1 ohm) a aparatelor, precum si intre bara generala de pamint si centura de legare la pamint. 6.Verificarea rezistentei de izolatie intre circuite si masa, conform STAS 553.

4. CONDITII DE INSTALARE APARATE LOCALE Conditii generale:

1.Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale omologate.Fiecare aparat trebuie sa fie prevazut cu o placuta indicatoare care sa cuprinda datele sale tehnice si un indicator de semnalizare. Alegerea materialelor (conducte, cabluri, tuburi etc.), ale aparatelor, ale echipamentelor si utilajelor electrice din import se va face prin asimilarea caracteristicilor acestora cu cele ale produselor indigene omologate, respectiv prin incadrarea lor in prevederile normativului I7-2002, standardelor in vigoare si după caz cu avizul metrologiei.

Page 34: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

2.Aparatele electrice individuale,care se instaleaza in teren,conform proiectului (intrerupatoare, prize, corpuri de iluminat etc.) vor fi insotite in cazul celor de forta, de certificat de calitate si dupa caz de garantie. 3.Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominala si ceilalti parametri prevazuti in mod expres in proiect si in mod special gradul de protectie. 4.Amplasarea si montarea aparatelor trebuie sa se faca in asa fel incit ele sa nu stinjeneasca circulatia pe coridoare, pasarele, accese. 5.Amplasarea si montarea aparatelor si tablourilor electrice locale, trebuie sa se faca astfel incit intretinerea, verificarea, localizarea defectelor si reparatiilor sa se poata realiza cu usurinta. 6.Se va evita montarea aparatelor electrice in locuri in care exista posibilitatea deteriorarii lor in exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau actiunii agentilor corozivi.

Aparate pentru instalatia de iluminat si prize: 7.Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente, vor avea un curent nominal de minimum 10 A 8.Prizele si fisele se vor monta pe traseul de conducte intr-o astfel de succesiune incit contactele fiselor, cind nu sunt introduse in priza sa nu fie sub tensiune. 9. Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele in spatiile interioare se vor monta la o inaltime de 0,6-1,5 m, masurata de la axul aparatului pina la nivelul pardoselii finite. Prizele se monteaza pe pereti la inaltimi masurate de la axul aparatului pina la nivelul pardoselii finite de peste 0,1 m in alte incaperi decit grupuri sanitare, dusuri, bai, spalatorii si bucatarii, indiferent de natura pardoselii. 10.Montarea corpurilor de iluminat pe elemente de constructie din materiale combustibile se face in conditiile prevazute din I7-2002. 11.Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele de lumina se monteaza numai pe conductele de faza. 12. Conductorul de faza se leaga in dulia lampii la borna din interior, iar conductorul de nul la borna conectata la partea filetata a duliei. 13. Corpurile de iluminat, la care este prevazuta prin proiect racordarea la instalatia de protectie, se vor racorda la nulul din tabloul de alimentare, nulul fiind racordat la instalatia de legare la pamint. Ra-cordarea la nulul tabloului se va face printr-un singur conductor, diferit de cel de lucru, care va fi din Al/Cu in situatiile in care alimentarea este prevazuta in cablu (al treilea conductor al cablului) si va fi de cupru in cazul folosirii conductelor izolate in tuburi de protectie.

Aparate pentru instalatia de forta : 14.Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat, cu grad de protectie corespunzator mediului in care este prevazuta instalarea lor. 15. Se recomanda ca intreruptoarele sa se monteze astfel incit contactele lor mobile sa nu fie sub tensiune atunci cind aparatele sunt deschise si sa nu se poata inchide sau deschide sub efectul vibratiilor la lovirea aparatelor sau datorita greutatii proprii a partilor mobile.

16.Aparatele de conectare trebuie sa intrerupa simultan toate conductele de faza ale circuitului pe care il servesc. 17. Aparatele electrice fixe vor fi montate astfel incit butoanele de comanda sa fie uşor accesibile in exploatare, de regulă la 1,20 m de la pardoseala punctului comenzii. 18. Aparatele electrice fixe si mobile se vor monta si utiliza respectând prevederile STAS 6616-83 şi 6119 - 78.

5. MATERIALELE CIRCUITELOR ELECTRICE Conditii generale: 1.Materialele circuitelor electrice se considera mijloacele prin care se realizeaza functiuni de izolare, legatura electrica si mecanica (puse in opera individual in teren sau altfel spus necuprinse in tablourile electrice), ca de exemplu: conductoare, cabluri, cleme, alte materiale de montaj. 2.La alegerea materialelor se va tine seama de destinatia constructiei si de conditiile lor de utilizare si montare. Se vor respecta conditiile generale din I7-2002 si conditiile speciale din standardele de produse. Legaturile electrice:

Page 35: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

3.Se interzice executarea legaturilor electrice la conductoare electrice de cupru prin simpla rasucire. 4.Se interzice executarea legaturilor electrice intre conductoare in interiorul tuburilor sau tevilor de protectie, plintelor, golurilor in elementele de constructie si trecerilor prin elementele de constructie. 5. Legaturile conductoarelor de protectie se executa in conditiile prevazute de standard.

Cabluri electrice : 6.Se utilizeaza de regula pentru instalatii de iluminat si forta conducte, cabluri sau bare din cupru si/ sau din aluminiu. Utilizarea obligatorie a cuprului este reglementata de normativul I 7 - 2002. Cablu-rile vor respecta standardele rominesti in vigoare. 7. Se interzice utilizarea cablurilor fara intirziere la propagarea flacarii in interiorul constructiilor. Se vor respecta condiţiile impuse de PE 107 . 8. Nivelul de izolatie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale cablurilor (Uo si U) si de valorile rigiditatii dielectrice. In cazul instalatiilor de joasa tensiune,cablurile vor avea tensiunile nominale de 0,6 kV şi U = 1 kV.

Rigiditatea dielectrica a cablurilor caracterizeaza nivelul de izolatie la supratensiuni si are valorile indicate in standardele si normele de produs, functie de tensiunea cea mai ridicata a retelei. In cazul de fata această tensiune se considera de maxim 1,2 kV. Rigiditatea dielectrica a cablurilor de comanda-control supuse influentei instalatiilor de energie se verifica la supratensiunile induse prin cuplaj de la aceste instalatii, conform STAS 832.

Alte materiale : 9.Conductoarele electrice se marcheaza pentru identificarea functiunii, prin culori, conform prevederilor din I 7 - 2002. 10.Constructiile metalice suport al materialelor electrice si alte accesorii de montaj din otel si tabla se vopsesc pentru protectie si dupa caz anticoroziv. Pentru plinte se vor respecta precizarile din normativul I 7 -2002.

6. EXECUTIA INSTALATIILOR ELECTRICE Prevederi generale:

1.Se va identifica, conform proiectului de detalii si executie, categoria incaperilor, spatiilor, zonelor, in functie de mediu. 2.In instalatiile electrice se vor lua masuri de protectie impotriva electrocutarilor prin atingere directa si a electrocutarilor prin atingere indirecta, respectindu-se standardele si normele in vigoare, atit in continutul proiectului, cit si la executie si in exploatare. 3. In retelele legate la pamint (situatie uzuala), legarea la nulul de protectie, cumulata cu legarea la pamint,se va face in conditiile impuse de I 7-2002. 4. Instalarea tuburilor si tevilor de protectie pe sau in structura de rezistenta a constructiilor se admite numai in conditiile prevazute in normativul P 100. 5. Se va evita amplasarea instalatiilor electrice (conducte, cabluri, tuburi, etc.) pe trasee comune cu acelea ale conductelor altor instalatii. Exceptiile se rezolva conform prevederilor nor-mativului I 7-2002 si ale normativului PE 107. 6.In toate cazurile in care se utilizeaza cabluri, trebuie respectate prevederile din normativul PE 107, precum si indicatiile fabricii constructoare de cabluri. Distantele minime intre cabluri si alte instalatii si constructii, atit la instalarea in interiorul constructiilor, cit si in exterior, sint prevazute in normativul PE 107 si respectarea lor este obligatorie. 7.Se interzice montarea directa pe elemente de constructie din materiale combustibile a conductoarerelor, cablurilor, tuburilor din PVC, aparatelor si echipamentelor electrice. Exceptiile se rezolva conform prevederilor normativului I 7-2002. 8.Traversarea elementelor de constructii incombustibile cu elemente ale instalatiei electrice, se va face conform prevederilor normativului I 7 -2002. 9.Traversarea elementelor de constructie combustibile se va face conform I 7 -2002. 10.Se interzice montarea dispozitivelor de protectie electrica pe conductele instalatiilor de protectie (pamint, nul de protectie).

Page 36: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

11.Conductele instalatiilor electrice, vor fi marcate (prin culoarea izolatiei, tub varnis colorat montat la capete etc) in scopul asigurarii unei usoare identificari in caz de verificari si reparatii, cit si pentru evitarea pericolelor de accidente prin electrocutare. 12. Marcarea conductelor se va face cu urmatoarele culori: - verde/galben, pentru conductele de protectie (PE si PEN) - alb sau cenusiu deschis pentru conducte mediane sau neutre - albastru deschis pentru conducte de nul de lucru (N) - culori diferite de cele de mai sus si diferite intre ele pentru conducte de faza sau pol recomandinduse sa se foloseasca pentru marcarea fazelor: rosu, albastru, maro. Se interzice folosirea conductoarelor de izolatie verde sau galbena in circuite cu conducte PE sau PEN. 13.In instalatia electrica din cadrul unei cladiri se va mentine aceeasi culoare de marcare pentru fiecare conducta de faza. Conditii de montare a conductelor : 14.Conductele izolate instalate in tuburi se vor utiliza si monta avindu-se in vedere prevederile din normativul I 7-2002, privind conditiile de utilizare si montare a tuburilor. 15.Tragerea conductelor in tuburi se va realiza numai dupa ce tuburile au fost montate, iar la montajul ingropat dupa ce tencuiala ce acopera tuburile s-a uscat. 16.Conductele electrice care apartin mai multor circuite pot fi instalate in acelasi element de protectie sau gol in conditiile prevazute de I 7 -2002. 17.Se interzice instalarea conductelor electrice in tuburi sau tevi montate in pamint. Conditii de montare a cablurilor : 18.Cablurile vor fi montate astfel incit in timpul montarii si exploatarii sa nu fie supuse la solicitari mecanice. Se vor lua masurile prevazute in normativul I7-2002 si se vor respecta distantele prescrise in normativul PE 107 la instalarea cablurilor in aer. 19. Pozarea cablurilor se va face numai dupa ce toate constructiile metalice aferente au fost montate, vopsite si legate la pamint. Se interzic suduri dupa instalarea cablurilor. 20. In cazul montarii aparente a cablurilor nearmate cu manta din material plastic fara invelis de protectie, in locuri cu pericol de deteriorare mecanica, pe portiunea expusa cablul va fi protejat in tuburi metalice.In locurile accesibile persoanelor neautorizate protectia se va realiza pina la inaltimea de 2 m de la pardoseala.

21.Intr-un tub de protectie se va monta numai un singur cablu de enegie. Se admite montarea mai multor cabluri de semnalizare, control, etc. in acelasi tub.

22.Distanta de la suprafata pamintului pina la fata de sus a tubului de protectie a cablului va fi de cel putin 0,7 m, iar in cazul asezarii sub trotuar, de cel putin 0,5 m. 23. Cablurile in pamint vor fi pozate serpuit in sant pe un strat de pamint sau nisip si acoperite cu pamint cernut (granulatie maxima 2 mm) sau nisip (conform proiectului),cu grosimea totala de la fundul santului pina la stratul avertior si de protectie cu placi speciale, benzi avertizoare (conform proiectului), de cel putin 20 cm. Umplutura se va realiza cu pamintul rezultat din sapatura, din care s-au inde-partat corpurile ce ar putea produce deteriorarea cablurilor. 24. Adincimea de pozare a caburilor, masurata de la nivelul solului, va fi de cel putin 0,7 m. In teren pietros,la intersectia cu alte constructii subterane si la intrarea in cladiri, se admite o adincime de 0,5 m 25.Desfasurarea cablurilor de pe tamburi si pozarea lor se va face numai in conditiile in care temperatura mediului ambiant este superioara limitelor minime indicate in standardele si normativele interne de fabricatie a cablurilor. In cazul in care este necesara desfasurarea si pozarea cablului la temperaturi mai scazute decit cele indicate de fabricile furnizoare, cablurile trebuie sa fie incalzite. Conditii de montare a tuburilor : 26.Nu se vor instala tuburi si tevi in care sunt instalate conducte cu izolatie obisnuita pe suprafata cosurilor, a panourilor radiante sau a altor suprafete similare, in spatele sobelor sau a corpurilor de incalzire. 27.Se interzice strapungerea canalelor de fum si a zidariei cosurilor,cu tuburi ale instalatiilor electrice. 28. Montarea tuburilor se va face astfel incit patrunderea apei sau colectarea apei de condensatie in interiorul lor sa nu fie posibila.In situatii speciale acestea se monteaza cu o panta de 0,5-1 % intre doua doze.

Page 37: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

29.Tuburile se vor monta pe trasee orizontale sau verticale. Exceptii se admit numai in cazurile in care acest lucru nu este posibil (de exemplu in casa scarii). 30. La montarea tuburilor se vor prevedea elemente de fixare conform normativului. 31. Montarea accesoriilor se va face in conditiile din normativul I 7 -2002.

Conditii de montare a corpurilor de iluminat :

32.Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare astfel: la contactul exterior (partea filetata) a duliei lampii se va lega conducta de nul a circuitului, iar la borna de interior a duliei, conducta de faza trecuta prin intrerupator.

33.Legareacarcasei corpurilor de iluminat la un conductor de protectie se face in cazurile si in conditiile date de STAS 12604/4. 34.Corpurile de iluminat portabile vor avea glob de sticla si gratar protector. 35.Dispozitivele de suspendare a corpurilor de iluminat (cirlige de tavan,dibluri etc.) se vor alege astfel incit sa suporte, fara a suferi deformari, o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi fixat, de cel puţin 10 kg. 36.In grupurile sanitare se admit in mod exceptional instalarea corpurilor de iluminat la inaltimea de minim1,80 m de la nivelul pardoselii pina la partea inferioara a corpurilor, pe perete deasupra lavoarelor. 37. In incaperile de bai, dusuri, grupuri sanitare, spalatorii, bucatarii, se vor respecta prevederile din normativ I 7 -2002 cap. 7.2. 7. PROTECTII SI MASURI DE PROTECTIE 1.In instalatiile electrice se vor aplica masuri pentru protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice, atingerilor directe si atingerilor indirecte . 2. Principala masura de protectie impotriva atingerilor indirecte este prin intreruperea automata a alimentarii, cu ajutorul dispozitivelor pentru protectie impotriva supracurentilor sau cu dispozitive diferentiale de protectie. 8. TEHNICA VERIFICARII INSTALATIILOR ELECTRICE 1.Verificarea in timpul executiei si inainte de punerea in functiune a instalatiilor electrice se va realiza conform normativului C 56-2000, STAS 12604/4 si PE 116. Punerea sub tensiune instalatiei electrice la consumator se poate face numai dupa verificarea ei de catre furnizorul de energie electrica. 2. Se vor respecta prevederile cuprinse în I7 – 2002 cap. 6.

Intocmit, ing. Ioan Mares

Page 38: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

1. PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE

pentru controlul calitatii lucrarilor : Inst alatii electrice

In conformitate cu Legea 10 / 1995 privind calitatea in constructii, Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii (HG nr. 272 / 1994), procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, standardele si normativele in vigoare, proiectantul stabileste prezentul program de control al calitatii lucrarilor.

Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati, prin grija executantului, cu 10 zile inaintea de ajungerea in faza de executie programata. Nr. crt.

Faza determinanta ce se controleaza, verifica sau se receptioneaza calitatea si

pentru care trebuie intocmite documente

scrise

Documentul scris care se incheie : PVLA – proces verbal lucrari

ascunse PVFD – proces

verbal faza determ. BV – bulletin de

verificare PV – proces verbal

Cine intocmeste si semneaza : E – executant B – beneficiar P – proiectant

Numarul si

data actului incheiat

Observatii

0 1 2 3 4 5 1 Trasarea noilor retele electrice P.V. E

B

2 Verificarea materialelor de pus in opera

P.V. E B

Page 39: IE Parti Scrise

SC VLADALEX CONSTRUCT SRL Consolidare - Restaurare Str. Constantin Kiritescu nr. 7 Biserica cu Hra mul “Sfantul Nicolae” Sector 2, Bucuresti Loc. Iepuresti, Jud. Giurg iu Beneficiar: Parohia Bisericii cu Hramul “Sfantul Nicolae”-Iepuresti Faza PTh Instalatii electrice

3 Verificarea functionala P.V. E B

4 Verificarea rezistentei de izolatie a conductelor din cablu

P.V. B E P

5 Verificarea continuitatii lui « N » si « PE » si verificarea prizei de pamant

P.V. E B P

Dupa obtinerea

buletinelor PRAM

6 Proba de functionare P.V. E B P

7 Receptie la terminarea lucrarilor

P.V. E B P

8 Receptie finala P.V. E B P

Constructor, Beneficiar, Proiectant, ISC