ghid de studii universitare pentru programul de studii ...arh. · pdf filehigrotermica,...

Click here to load reader

Post on 29-Aug-2019

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  GHID DE STUDII UNIVERSITARE PENTRU

  PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE ÎN SISTEM INTEGRAT LICENŢĂ ŞI

  MASTER ARHITECTURĂ

  2017-2018

 • 2

  Cuprins

  1. Universitatea Spiru Haret – componentă de bază a învăţământului superior românesc

  2. Prezentarea Facultăţii de Arhitectura

  3. Prezentarea programului de studii universitare în sistem integrat de licenţă şi master

  ARHITECTURĂ cu predare în limba română

  - personalul didactic

  - procesul de învăţământ ( COR, compatibilităţi cu alte programe, durata studiilor,

  practica, sistemul de evaluare)

  - cercetarea ştiinţifică

  - studenţii şi absolvenţii ( admiterea, transferul, absolvenţii, ALUMNI)

  - Baza materială

  - Managementul calităţii şi capacitatea de schimbarea – condiţii de bază a unei

  performanţe ( subcapitol opţional)

  - direcţii de acţiune

  4. Alte informaţii

  - transferul de credite ECTS

  - accesul la biblioteca virtuală

  - modul de calcul al notei finale (evoluţii pe parcurs)

  - modul de desfăşurarea a probelor de verificare, colocvii,etc

  - practica de specialitate

  - redactarea lucrării de licenţă

  5. Anexe

  1. Cadrul legislativ de funcţionare a facultăţii de Arhitectura

  2. Metodologia de admitere la programul de licenţă şi master arhitectură

  3. Procedura de solicitare si aprobare a mobilitatii rezultatelor formativ-educationale

  intre programele de studii

  4. Regulament de evaluare si promovare

  5. Regulament privind practica de specialitate

  6. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenului de diploma

  7. Plan de învăţământ

  8. Fişele disciplinelor

  9. Tabel competente

 • 3

  Universitatea Spiru Haret – componentă de bază a învăţământului superior românesc

  La 19 ianuarie 1991 a luat fiinţă Fundaţia România de Mâine, instituţie social-umanistă

  de cultură, ştiinţă şi învăţământ cu caracter nonprofit, şi în cadrul acesteia, Universitatea Spiru

  Haret.

  Universitatea Spiru Haret a fost creată şi organizată după modelul Universităţii Harvard,

  având drept spirit tutelar pe marele om de ştiinţă, reformator şi ctitor al învăţământului modern în

  România, Spiru Haret, a cărui activitate ştiinţifică, educativă şi social-culturală a avut şi are o

  deosebită însemnătate şi rezonanţă în societatea românească.

  Universitatea Spiru Haret, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a

  sistemului naţional de învăţământ" este acreditată de Consiliul Naţional de Evaluare Academică

  şi Acreditare, obținând în urma evaluării instituționale efectuată de către Agenția Română de

  Asigurare a Calității, calificativul ÎNCREDERE pentru perioada 2014-2019.

  În prezent, Universitatea Spiru Haret are în structura sa 15 facultăţi cu 101 de programe

  de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu

  prevederile legale, 48 programe de studii universitare de masterat acreditate de către ARACIS si

  98 de programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă avizate de catre

  Ministerul Educatiei Nationale.

  Întreaga comunitate a Universităţii Spiru Haret dovedeşte prin preocupările sale o

  atitudine pro-activă, responsabilă, contribuie la realizări de vârf în domeniile de activitate,

  contribuind la îmbunătăţirea imaginii învăţământului românesc pe plan european şi internaţional,

  şi al creşterii prestigiului României pe scena internaţională contemporană.

 • 4

  1. PREZENTAREA FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ

  Înfiinţată în 1996, acreditată în 2006 şi 2012, membră a EAAE din 2009,

  FACULTATEA DE ARHITECTURĂ a Universităţii Spiru Haret este singura

  facultate de arhitectură privată din România.

  Facultatea oferă cunoştinţe generale şi specializate de arhitectură, urbanism,

  regenerare urbană şi conservare a patrimoniului, pregătind studenţii pentru o gamă

  largă de activităţi profesionale. Unul din marile avantaje ale Facultăţii este

  diversitatea şi calitatea practicilor profesionale.

  Programe de studii:

  - în limba română (120 locuri/an)

  - în limba engleza (50 locuri/an)

  Sediu : Str. Ion Ghica 13, sector 3, 030045, Bucureşti, România

  Contact :Tel: +40213140075, int.237, Fax: +40213140076

  E-mail: http://www.spiruharet.ro

  http://www.spiruharet.ro/facultate/26/arhitectura

  Condiţii de admitere: Concurs de admitere bazat pe teste de aptitudini şi un

  interviu.

  Documente de înscriere :

  Taxa anuală: 5200 RON/an pentru cursurile în limba română, cu posibilitatea de

  plată în 4 rate

  Limba de predare:

  - Română pentru programa in limba română;

  - Engleză pentru programa în limba engleză;

  Pentru studenţii străini doritori să studieze în limba română se fac cursuri de

  pregătire în limba română..

  Structura anului universitar: 6 ani (12 semestre)

  Programa de studii a FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ este compatibilă cu

  regulamentele europene privind studiile universitare.

  http://www.spiruharet.ro/ http://www.spiruharet.ro/facultate/26/arhitectura

 • 5

  Acreditarea la completarea studiilor: diploma finală este emisă de Ministerul

  Educaţiei Nationale si recunoscută de statele europene.

  Titlu: arhitect (Master în Arhitectură)

  Servicii/activităţi pentru studenţi: conferinţe, expoziţii, evenimente culturale.

  În fiecare an, Facultatea invită arhitecţi şi designeri străini şi români pentru a-şi

  prezenta lucrările în conferinţe publice (ex.Valerio Olgiati, Elia Zenghelis, Brauen +

  Waelchli, Patrick Gartmann, Richard England, Silvia Demeter Lowe, Șerban

  Sturdza).

  Lucrările şi rezultatele activității de cercetare realizată de studenţi sunt promovate

  prin expoziţii, evenimente culturale, prezentări publice şi discuţii cu autorităţile,

  investitorii şi publicul larg

  Mobilităţi studenţeşti: Facultatea este înregistrată în programul de mobilitate

  studenţească ERASMUS, oferind unul sau două semestre de studiu la facultăţile

  partenere: Izmir Ekonomi Universitesi, University of Sassari, Kavala Institute of

  Technology, Murcia University .

  Cercetare/lucrări practice: anual se organizează workshop-uri cu durata de două

  săptămâni, ca parte integrantă din programa şcolară (Scenarii Urbane, Design

  experimental, technici de restaurare in situ, cercetare istorică).

  Lucrările de cerctare şi workshop-urile sunt realizate în parteneriat cu instituţii

  similare din țară și străinătate (International Institute of Architecture in Morcote,

  Elveţia, parteneri ERASMUS, Academia de Arte Frumoase Michelangello din

  Agrigento)

  Facilităţi: campus cu cămine studenţeşti, terenuri de sport, laboratoare şi o

  bibliotecă specializată. Studenţii şi profesorii au acces liber la Biblioteca Naţională

  Română.

 • 6

  Locaţie: FACULTATEA DE ARHITECTURĂ se află în inima centrului istoric al

  Bucureştiului, la 5 minute distanţă de staţiile de transport public (autobuz, troleibuz,

  tramvai si metrou).

  Planul de invăţămînt - Programa de studii a Facultăţii de Arhitectură este compatibilă

  cu regulamentele europene privind studiile universitare, iar diploma finală (Master of Arts

  în arhitectură) este emisă de Ministerul Educaţiei Naționale si este recunoscută de statele

  europene.

  Studiile se derulează pe parcursul a 6 ani, în sistem integrat licenţă şi master, absolvenţii

  obţinând diploma de arhitect.

  Procentul disciplinelor de specialitate (50%), fundamentale (18%), tehnice în domeniu

  (16%), complementare (8%) şi opţionale (8%) este stabilit conform Standardelor

  Specifice de Evaluare Academică în domeniul Arhitectură şi Urbanism, elaborate şi

  aprobate de ARACIS.

  Atelierul

  Disciplinele de specialitate Proiectare

  de arhitectura si Sinteze de arhitectura

  sunt definitorii pentru formarea

  viitorului arhitect, atelierul integrând

  şi valorificând în mod creator

  totalitatea cunoştinţelor acumulate în

  decursul studiilor în vederea elaborării

  proiectului de arhitectură. Calitatea

  invăţămantului de arhitectură se reflectă în primul rând în rezultatele atelierelor ce au

  menirea de a familiariza studentul cu complexitatea profesiei. Într-o epocă a schimbărilor

  permanente rolul disciplinelor de proiectare nu este cel de “reţetar” creat prin parcurgerea

  şi cunoasterea a cât mai multe programe de arhitectură ci acela de generare a unei

  metodologii proprii de abordare a proiectului, bazate pe cunoştinţele de specialitate da