facultatea de medicina si farmacie oradea medicină ... de lucrari.pdf · bumbu, ioana scrobotă,...

21
1 Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Departamentul Medicină Dentară Nume: Vaida Ligia L I S T A D E L U C R Ă R I 1. Teza de doctorat 1. Implicaţii ale psihologiei în ortodonţie, 21.03.2008, U.M.F. „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca sub îndrumarea Prof. Dr. Elvira Cocârlă. 2. Publicatii A. Cărţi publicate, îndrumare/culegeri publicate A1. Ligia Vaida, Albinița Cuc, Raluca Dima, Ortodonție Curs universitar”, Ed. Universităţii din Oradea, 2015, ISBN 978-606-10-1563-4. A2. Ligia Vaida, Examinarea pacientului în ortodonție”, Ed. Universităţii din Oradea, 2015, ISBN 978- 606-10-1587-0. A3. Ligia Vaida, Alice Moldovan, Aparatele ortodontice - Note de curs pentru studenți și rezidenți”, Ed. Universităţii din Oradea, 2015, ISBN 978-606-10-1553-5. A4. Ligia Vaida, Olivia Ligia Burta, Vasile Marcu, Carmen Serbescu, Alexandru Gacsadi, Ioan Buciu, Felicia Manole, Mihaela Coroi, Dan Matei, Liviu Lazar, Maria Dorina Farcas, Lucian Stance, Andrei Kozma, Jaco du Plessis, Zoltan Krausz, Evaluarea pluridisciplinară a copiilor de 6-10 ani. Caracteristici / variabile morfologice şi patologice dento-cranio-faciale”, în Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin Bălăceanu- Stolnici, Antropologie şi cultură, Editura Niculescu, 2014, ISBN PDF: 978-973-748-853-4, pp. 70-75 (capitol în carte). A5. Ligia Vaida coordonator: „Ghid practic de ortodonţie”, Ed. Universităţii din Oradea, 2009, ISBN 978-606 -10 - 0001 - 2. A6. Ligia Vaida, „Noţiuni de psihologie pentru medicul ortodont”, Ed. Universităţii din Oradea, 2009, ISBN 978-973-759-902-5. A7. Ligia Vaida coordonator: „Îndrumător practic de pedodonţie”, Ed. Universităţii din Oradea, 2009, ISBN 978-606 -10 - 0000 5. A.8. Ligia Vaida, „Implicaţii ale psihologiei în ortodonţie”, Ed. Universităţii din Oradea, 2008, ISBN 978- 973-759-702-1. 3.Articole/studii publicate A. In reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute cotate ISI, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de performanta 24 articole in extenso în reviste cotate ISI, dintre care 20 articole ca autor principal, 17 articole ca autor principal fiind de la ultima promovare A1. Luminița Ligia Vaida, Dana Festila, Abel Emanuel Moca, Bianca Ioana Todor, Bianca Negrutiu, Antonia Mihaiu, Mircea Ghergie, Alexandrina Muntean; “Evaluation of the Efficiency of Three Different Types of Bonded Retainers Used in Orthodontics”; Revista de chimie, 2019, vol. 70, nr. 8; p. 2769-2776; ISSN 2537-5733; IF = 1.605. http://www.revistadechimie.ro/pdf/13%20VAIDA%208%2019.pdf A2. Bianca Ioana Todor, Luminița Ligia Vaida, Abel Emanuel Moca, Bianca Negrutiu, Stefanescu Teodora, Lucan Alexandra Ioana, Scrobota Ioana, “Assessment of oral hygiene status by using disclosing agents to

Upload: others

Post on 23-Aug-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

1

Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea

Departamentul Medicină Dentară

Nume: Vaida Ligia

L I S T A D E L U C R Ă R I

1. Teza de doctorat

1. Implicaţii ale psihologiei în ortodonţie, 21.03.2008, U.M.F. „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca sub

îndrumarea Prof. Dr. Elvira Cocârlă.

2. Publicatii

A. Cărţi publicate, îndrumare/culegeri publicate

A1. Ligia Vaida, Albinița Cuc, Raluca Dima, ”Ortodonție – Curs universitar”, Ed. Universităţii din Oradea,

2015, ISBN 978-606-10-1563-4.

A2. Ligia Vaida, ”Examinarea pacientului în ortodonție”, Ed. Universităţii din Oradea, 2015, ISBN 978-

606-10-1587-0.

A3. Ligia Vaida, Alice Moldovan, ”Aparatele ortodontice - Note de curs pentru studenți și rezidenți”, Ed.

Universităţii din Oradea, 2015, ISBN 978-606-10-1553-5.

A4. Ligia Vaida, Olivia Ligia Burta, Vasile Marcu, Carmen Serbescu, Alexandru Gacsadi, Ioan Buciu,

Felicia Manole, Mihaela Coroi, Dan Matei, Liviu Lazar, Maria Dorina Farcas, Lucian Stance, Andrei Kozma,

Jaco du Plessis, Zoltan Krausz, ”Evaluarea pluridisciplinară a copiilor de 6-10 ani. Caracteristici / variabile

morfologice şi patologice dento-cranio-faciale”, în Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin Bălăceanu-

Stolnici, Antropologie şi cultură, Editura Niculescu, 2014, ISBN PDF: 978-973-748-853-4, pp. 70-75

(capitol în carte).

A5. Ligia Vaida – coordonator: „Ghid practic de ortodonţie”, Ed. Universităţii din Oradea, 2009, ISBN

978-606 -10 - 0001 - 2.

A6. Ligia Vaida, „Noţiuni de psihologie pentru medicul ortodont”, Ed. Universităţii din Oradea, 2009,

ISBN 978-973-759-902-5.

A7. Ligia Vaida – coordonator: „Îndrumător practic de pedodonţie”, Ed. Universităţii din Oradea, 2009,

ISBN 978-606 -10 - 0000 – 5.

A.8. Ligia Vaida, „Implicaţii ale psihologiei în ortodonţie”, Ed. Universităţii din Oradea, 2008, ISBN 978-

973-759-702-1.

3.Articole/studii publicate

A. In reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute cotate ISI, care fac un proces de selecţie

a revistelor pe baza unor criterii de performanta – 24 articole in extenso în reviste cotate ISI, dintre

care 20 articole ca autor principal, 17 articole ca autor principal fiind de la ultima promovare –

A1. Luminița Ligia Vaida, Dana Festila, Abel Emanuel Moca, Bianca Ioana Todor, Bianca Negrutiu,

Antonia Mihaiu, Mircea Ghergie, Alexandrina Muntean; “Evaluation of the Efficiency of Three Different

Types of Bonded Retainers Used in Orthodontics”; Revista de chimie, 2019, vol. 70, nr. 8; p. 2769-2776;

ISSN 2537-5733; IF = 1.605.

http://www.revistadechimie.ro/pdf/13%20VAIDA%208%2019.pdf

A2. Bianca Ioana Todor, Luminița Ligia Vaida, Abel Emanuel Moca, Bianca Negrutiu, Stefanescu Teodora,

Lucan Alexandra Ioana, Scrobota Ioana, “Assessment of oral hygiene status by using disclosing agents to

Page 2: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

2

schoolchildren from rural areas”; Revista de chimie, 2019, vol. 70, nr.8; p. 2780-2785; ISSN 2537-5733; IF

= 1.605; - corresponding;

http://www.revistadechimie.ro/pdf/15%20TODOR%208%2019.pdf

A3. Bianca I. Todor, Ioana Scrobota, Liana Todor, Alexandra I. Lucan, Ligia L. Vaida; “Environmental

Factors Associated with Malocclusion in Children Population from Mining Areas, Western Romania”;

International Journal of Environmental Research and Public Health; 2019, 16, 3383; EISSN 1660-4601;IF =

2.468;

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/18/3383/pdf

A4. Luminița Ligia Vaida, Raluca Dima, Emilia Albinița Cuc, Bianca Maria Negruțiu, Abel Emanuel Moca,

Ioana Elena Lile, Delia Daragiu, Alexandru Zalana, Elena Luminita Albert, Bianca Ioana Todor. “A

comparative study on the efficiency of intermaxillary elastics used in the treatment of skeletal Class II

malocclusions in growing patients”. Revista de Materiale Plastice, 2019; vol. 56, nr.2; p. 341-345; ISSN

0025/ 5289; IF 2018 = 1,393.

http://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/10%20VAIDA%202%2019.pdf

A5. Albert Elena Luminița, Sabău Daniela Claudia, Gaboş Grecu Cristian, Vaida Ligia, Todor Ioana, Josan

Lucian, Păcurar Mariana. “The effect of antidepressant chemical compounds on masticatory muscles activity

in depressive patients: an electromyographic study”. Revista de chimie, 2019, vol. 70, nr.6; p. 2068-2071;

corresponding

http://www.revistadechimie.ro/pdf/37%20ALBERT%206%2019.pdf

A6. Bianca Maria Negruţiu, Luminiţa Ligia Vaida, Bianca Ioana Todor, Adrian Sorin Judea, Ioana Elena

Lile, Abel Emanuel Moca, Claudia Teodora Judea-Pusta. ”An important morphological feature of the face:

upper lip length”; Rom J Morphol Embryol 2019, 60(2):in press; ISSN 1220-0522; IF = 1.5; corresponding

A7. Luminița Ligia Vaida, Abel Emanuel Moca, Bianca Maria Negruțiu, Alexandru Precup, Bogdan Andrei

Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological

changes of the maxilla using the protraction face mask by three different therapeutic approaches”; Rom J

Morphol Embryol 2019, 60(2):in press; ISSN 1220-0522; IF = 1.5;

A8. Vaida Ligia, Moca AE, Todor L, Țenț A, Todor BI, Moraru AI, Negruțiu BM. „Correlations between

morphology of cervical vertebrae and dental eruption”. Rom J Morphol Embryol, 2019, 60(1):175-180;

ISSN 1220-0522; IF = 1.5

http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/600119175180.pdf

A9. Adriana Țenţ, Liana Todor, Gabriela Ciavoi, Ana-maria Popovici-Muţ, Daniela Domocoş, Mihaela Dana

Pogan, Luminiţa Ligia Vaida, Anca Porumb, ”Non-syndromic hypodontia of permanent dentition

associated with other dental anomalies in children and adolescents”, Romanian Journal of Morphology and

Embryology, Rom J Morphol Embryol; 2018, 59(3):879–883, ISSN 1220-0522; -autor principal, IF = 1.5

http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/590318879883.pdf

A10. Ligia Vaida, Liviu Moldovan, Ioana Elena Lile, Bianca Ioana Todor, Anca Porumb, Ioan Țig, Dana

Cristina Bratu, ”A comparative study on mechanical properties of some thermoplastic and thermo set resins

used for orthodontic appliances”, Revista de Materiale Plastice, 2015; 52(3): 364-367; ISSN 0025/ 5289; IF

= 0,903;

Page 3: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

3

http://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/VAIDA%20L.pdf%203%2015.pdf

A11. Ligia Vaida, Gabriela Muțiu, Ioan Gheorghe Țara, Florian Bodog, ”An Algorithm of Ethical Approach

to the Orthodontic Patients”, Iranian Journal of Public Health, 2015; 44(9): 1296-1298; Online ISSN: 2251-

6093, Printed ISSN: 2251-6085, IF = 0,570; http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/3404

A12. Ioana Elena Lile, Elisabeta Vasca, Tiberiu Hosszu, Paul Freiman, Virgil Vasca, Simona Bungău, Ligia

Vaida, ”A Subsidiary Physical Research of Glass Ionomers”, Revista de Materiale Plastice, 2015;

52(2):175-179; ISSN 0025/ 5289; IF = 0,903; – autor principal;

http://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/LILE%20I.pdf%202%2015.pdf

A13. Andrei Csep, Ligia Vaida, Simona Bungău, Bianca Ioana Todor, “Clinical and Biological Correlations

in Toxoplasma gondii Infection in HIV Immune Suppressed Diseased Persons”, Iranian Journal of Public

Health, 2015; 44(7): 1012-1013; Online ISSN: 2251-6093, Printed ISSN: 2251-6085, IF = 0,570; - autor

principal

http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/3338

A14. Ligia Vaida, Bianca Ioana Todor, Dario Bertossi, Claudia Corega, ”Correlations between Stress,

Anxiety and Coping Mechanisms in Orthodontic Patients”, Iranian Journal of Public Health, 2015; 44(1):

147-149, Online ISSN: 2251-6093, Printed ISSN: 2251-6085; IF =0,550; – autor principal

http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/3712

A15. Ligia Vaida, Bianca Ioana Todor, Claudia Corega, Mihaela Băciuţ, Grigore Băciuţ, ”A rare case of

canine anomaly – a possible algorithm for treating it”, Romanian Journal of Morphology and Embryology

2014, 55 (3 suppl):1197–1202, ISSN 1220-0522; IF = 1.040

http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/55131411971202.pdf

A16. Claudia Corega, Ligia Vaida, Ioana Tiberia Iliaş, Dario Bertossi, Ionela Teodora Dascălu, ”Cranial

sutures and diploae morphology”, Romanian Journal of Morphology and Embryology, December 2013,

54(4):1157–1160, ISSN 1220-0522; IF = 0.723; - autor principal

http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/54041311571160.pdf

A17. C. Corega, L. Vaida, D. Festila, D. Bertossi, ”Unusual Anatomical Detection of a Third Molar in the

Infratemporal Fossa”, Chirurgia (2013), No. 6, November – December, 108: 907-909, ISSN: 1221-9118

ISI; (IF 2012 = 0.777) .

http://www.revistachirurgia.ro/pdfs/2013-6-907.pdf

A18. Ionela Teodora Dascălu, Mihaela Jana Ţuculină, Mihaela Răescu, Sanda Mihaela Popescu, Claudia

Corega, Ligia Vaida, Adriana Bold, ”Modifications of the marginal paradentium to a case of Angle Class

III/1 malocclusion”, Romanian Journal of Morphology and Embryology, September 2013, 54(3 Suppl):857–

862, ISSN 1220-0522. ISI, (IF = 0.723); - autor principal

http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/541313857862.pdf

A19. C. Corega, M.A. Corega, M. Baciut, L. Vaida, K. Wangerin, S. Bran, G. Baciuţ, ”Bimaxillary

distraction osteogenesis – an effectiv approach for the transverse jaw discrepancies in adults”, Chirurgia,

Nr.4, iulie-august 2010, 105:571-575. ISSN: 1221-9118 IF = 0,560

http://revistachirurgia.ro/pdfs/2010-4-22.pdf

Page 4: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

4

A20. Claudia Corega, Ligia Vaida, Mihaela Băciuţ, K. Wangerin , A. Şerbănescu, Letitia Palaghiţă-Banias,

”Tridimensional cranial suture morphology analysis”, Romanian Journal of Morphology and Embryology,

March 2010, 51(1): 123-127; ISSN 1220-0522; IF = 0,381

http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/510110123127.pdf

A21. Ligia Vaida, Adriana Pirte, Claudia Corega, Dan Slavescu, Gabriela Muţiu, ”Correlations between

the changes in patients’ facial morphology at the end of the orthodontic treatment and the psychological

variables”, Romanian Journal of Morphology and Embryology 2009, 50(4):625-629. ISSN 1220-0522 ISI

http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/500409625629.pdf

A22. Claudia Corega, Mihaela Baciut, Ligia Vaida, Marius A. Corega, G. Baciuţ, ”Dental white spots

associated with gastro-esophageal reflux in orthodontic and orthognathic surgery patients”, Romanian

Journal of Gastroenterology, 2009; 18(4): 497-499. ISSN 1842-1121. IF = 1,265

http://www.jgld.ro/2009/4/15.pdf

A23. Ligia Vaida, Claudia Corega, Gabriel Roşeanu, Letter to editor:” Researches regarding current self-

related cognitions in patients with orthodontic treatment”, Journal of Cognitive and Behavioral

Psychotherapies, 2009; 9(2):131-133. ISSN: 1584-7101; IF = 0,156

http://scipio.ro/documents/13115/1e5f0445-c0dd-4811-95bb-f0648c4da898

A24. Adriana Pirte, Ligia Vaida, Alina Venter, D. Slavescu, G. Teseleanu, Mariana Muresan, Otilia Micle,

Gabriela Mutiu, ”Ultrastructural modifications at the level of marginal periodontium in the case of incorrect

dental reconstruction”, Romanian Journal of Morphology and Embryology 2009, 50(4):683-687. ISSN

1220-0522 ISI; IF = 0,156

http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/500409683687.pdf

D. În reviste din ţară recunoscute C.N.C.S., indexate BDI

- 39 articole in extenso în reviste indexate BDI, dintre care 21 articole de la ultima promovare ca autor

principal

D1. 1. Todor B.I. , Todor L., Almași A. ,Todor S.A. , Todor P.C., Lucan A.I. , Cozma D.E. , Pogan M.D. ,

Vaida L.L. Tooth wear - a current problem. Medicine in Evolution, 2019, XXV(2):151-157.

http://medicineinevolution.umft.ro/2019/2_2019.pdf

D2. Vaida L.L., Todor L., Cuc E.A., Dima R., Todor B.I., Negruțiu B.M., Moca A.E. Interdisciplinary

management of dentofacial imbalances in young adult. Medicine in Evolution, 2019. XXV(2):179-190.

http://medicineinevolution.umft.ro/2019/2_2019.pdf

D3. Moca A.E, Vaida L.L. , Spineanu R. , Todor B.I. , Matei R.I. , Negruțiu B.M. Dental age estimation

using the Demirjian method in a sample of patients from the Crișana region. Medicine in Evolution, 2019,

XXV(2):200-209. - corresponding

http://medicineinevolution.umft.ro/2019/2_2019.pdf

D4. Negrutiu BM, Todor BI, Moca A, Vaida LL, Judea-Pusta C. Dietary habits and weight loss in

orthodontic patients. HVM Bioflux 2019;11(2):57-60. - corresponding

Page 5: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

5

http://www.hvm.bioflux.com.ro/docs/2019.57-60.pdf

D5. Todor BI, Vaida L, Moca A, Negrutiu B, Lucan AI, Scrobota I. Correlations between the dental status

of permanent first molar and the hygiene status in children of mixed dentition. HVM Bioflux 2019;11(2):52-

56. – corresponding

http://www.hvm.bioflux.com.ro/docs/2019.52-56.pdf

D6. Vaida LL, Todor BI, Moca AE, Scrobota I, Negruțiu BM, Muntean A. Correlations between dental age

and chronological age in children and adolescents. HVM Bioflux 2019;11(2):43-47.

http://www.hvm.bioflux.com.ro/docs/2019.43-47.pdf

D7. Vaida L.L., Almași A., Rațiu C.A., Domocoș D., Todor S.A., Todor P.C., Maghiar O.A., Anchidin O.I.,

Tigmeanu C. V., Porumb A. Retrospective study of upper third molarpathology. Medicine in Evolution, 2019,

XXV(1):85-94.

http://medicineinevolution.umft.ro/2019/1_2019.pdf

D8. Vaida L, Todor BI, Lile IE, Mut A-M, Mihaiu A, Todor L. Contention following the orthodontic

treatment and prevalence of relapse. HVM Bioflux 2019;11(1):37-42.

http://www.hvm.bioflux.com.ro/docs/2019.37-42.pdf

D9. Dima R., Lile I., Cuc A., Vaida L., The negative influence of smoking on periodontal status. Jurnal

Medical Aradean (Arad Medical Journal). 2019; XXI (2):8-11. – corresponding

http://www.jmedar.ro/pdf/vol21/iss2/2%20JMA%202018%20-%20Lile%20-

%20THE%20NEGATIVE%20INFLUENCE%20OF%20SMOKING%20ON%20PERIODONTAL%20ST

ATUS1.pdf

D10. Ioana Elena Lile, Adnana Draganita, Paul Cornel Freiman, Tiberiu Hosszu, Gag Otilia, Ligia Vaida,

Bianca Negrutiu, Onisei Doina. The need of sealants in oral health. J Dent Maxillofacial Res, 2018; Volume

1(1): 1–4.

https://researchopenworld.com/the-need-of-sealants-in-oral-health/

D11. Bianca-Maria Negruțiu, Claudia Judea-Pusta, Florian Bodog, Adrian Megiesan, Adrian Judea, Claudia-

Elena Staniș, Ligia Luminița Vaida. The most important aspects in assessing a smile. Jurnal Medical

Aradean (Arad Medical Journal). 2017; XX (3): 30-33.

http://www.jmedar.ro/pdf/vol20/iss3/5%20JMA%202017%20-%20Claudia%20-

THE%20MOST%20IMPORTANT.pdf

D12. Negruțiu Bianca-Maria, Judea-Pusta Claudia, Judea Adrian, Staniș Claudia, Vaida Ligia. Orthodontic

treatment of gummy smile using reverse curve of spee arch wires: case report. Clujul Medical - Journal of

Medicine and Pharmacy. 2018; 91(2): 15-20; ISSN 1222-2119, e-ISSN 2066-8872, B+.

D13. Todor B.I., Vaida L., Scrobotă I., Ciavoi G., Berechet D., Matei R., Lucan A., Todor L. Evaluation of

the Efficency of Dental Profilaxy Methods Applied to School Children from a Rural Disadvantaged Area,

Medicine in Evolution Volume XXIII, No. 2, 2017, p. 181-190, ISSN 2065-376X

http://medicineinevolution.umft.ro/2017/rev_2_2017.pdf

Page 6: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

6

D14. Popovici-Mut A-M, Pirte A, Vaida L, Stefanescu T – “Study about the bacterial prevalence from

periodontal pockets in pacients with diabetes and cronical periodontitis”, Medicine in Evolution, No.2,

2016, ISSN 2065-376X, Timisoara, Romania

http://medicineinevolution.umft.ro/2016/rev_2_2016.pdf

D15. Ioana Elena Lile, Ligia Vaida, Paul Cornel Freiman, Tiberiu Hosszu, Liviu Tuturici, Elisabeta Vasca,

Virgil Vasca, Szekeres Catalena, Onet Melinda, ”Sealing Minor Lesions in Teeth”, Arad Medical Journal,

2015, vol. XVIII, issue 1-2, pp. 10-12, ISSN 1224-3744

http://www.jmedar.ro/pdf/vol18/iss2/2%20JMA%202015%20-%20Lile%20-%20sealing-minor-

lesionsz.pdf

D16. Ioana Elena Lile, Ligia Vaida, Paul Cornel Freiman, Tiberiu Hosszu, Liviu Tuturici, Elisabeta Vasca,

Virgil Vasca, Szekeres Catalena, Onet Melinda, ”Preventing Behavior in Oral Health”, Arad Medical

Journal, 2015, vol. XVIII, issue 1-2, pp. 5-9, ISSN 1224-3744

http://www.jmedar.ro/pdf/vol18/iss2/1%20JMA%202015%20-%20Lile%20-%20PREVENTING-

BEHAVIOR-IN-ORAL-HEALTHz.pdf

D17. Doina I. Rotaru, Diana Berechet, Bianca I. Todor, Ligia Vaida, ”Morphological aspects and treatment

of candida infections”, HVM Bioflux 2015; 7(3):202-204, Online ISSN 2066-7663, Printed ISSN 2066-

7665.

http://www.hvm.bioflux.com.ro/docs/2015.202-205.pdf

D18. Bianca I. Todor, Ligia Vaida, Andrei Csep, Raluca Iurcov, ”Impact of socio-economic status on

malocclusions prevalence to school-children from Western Romania; ethnical disparities”, HVM Bioflux

2015; 7(3):155-161, Online ISSN 2066-7663, Printed ISSN 2066-7665.

http://www.hvm.bioflux.com.ro/docs/2015.155-161.pdf

D19. Anca Porumb, Ligia Vaida, Ioana-Ignat Romanul, Anda Muntean, Bogdan Șink, Sergiu Tofan, Silviu

Brad, Ovidiu Motoc, Ramona Amina Popovici, ”Clinical and radiological considerations in transpositions”,

Medicine in Evolution, Vol. XXI, Nr. 1, 2015; pp. 164-168; ISSN 2065-376X

http://medicineinevolution.umft.ro/2015/med_in_evol_1_2015.pdf

D20. Ioana Elena Lile, Tiberiu Hosszu, Paul Cornel Freiman, Elisabeta Vasca, Virgil Vasca, Otilia Gag,

Catalena Szekeres, Melinda Onet, Ligia Vaida, ”Research of the Behviour of Glass Ionomers Cement sunder

the Oclusal Stress”, Arad Medical Journal, 2014, vol. XVII, issue 1-2, pp. 45-49, ISSN 1224-3744

http://www.jmedar.ro/pdf/vol17/iss1-

4/9%20JMA%202014%20RESEARCH%20OF%20THE%20BEHAVIOR%20OF%20GLASS%20IONO

MERS.pdf

D21. Ligia Vaida, Irina Zetu, Claudia Corega, Adriana Pirte, Mariana Păcurar, Bianca I. Todor, ”Current

self-related cognitions in adolescents with orthodontic treatment”, HVM Bioflux 2014;6(3):93-99, Online

ISSN 2066-7663, Printed ISSN 2066-7665.

http://www.hvm.bioflux.com.ro/docs/2014.93-99.pdf

D22. Bianca I. Todor, Ligia Vaida, Ioana Scrobotă, ”Influence of socio-economic status on caries experience

to schoolchildren of mining areas”, HVM Bioflux 2014; 6(3):140-147, Online ISSN 2066-7663, Printed

ISSN 2066-7665.

Page 7: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

7

http://www.hvm.bioflux.com.ro/docs/2014.140-147.pdf

D23. C. Corega, L. Vaida, D. Festila, D. Bertossi, ”Bilateral Pneumothorax and Pneumo-mediastinum after

Orthognathic Surgery”, Chirurgia (2014), No. 2, March – April, 109: 271-274, ISSN: 1221-9118.

http://www.revistachirurgia.ro/pdfs/2014-2-271.pdf

D24. Bianca I. Todor, Claudia Corega, Ligia Vaida, ”Prevalence of dento-maxillary anomalies in

correlations with demographic factors in a population of children from Rosia Montana mining area”, HVM

Bioflux 2014;6(2):61-65, Online ISSN 2066-7663, Printed ISSN 2066-7665.

http://www.hvm.bioflux.com.ro/docs/2014.61-65.pdf

D25. Corega C., Vaida L., Festila D. G., Rigoni G., Albanese M., D’agostino A., De Santis D., Pardo A.,

Nocini P. F., Bertossi D. ”The benefits of Quercitin for dentistry and maxillofacial surgery: a systematic

review”, Minerva Stomatologica, decembrie 2013, Vol 62, suppl.1, nr. 12, pp. 39-58, ISSN 0926-4970.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24423737

D26. Corega C., Vaida L., Festila D. G., Rigoni G., Albanese M., D’ Agostino A., Chiarini G., Barone A.,

Covani U., Nocini P. F., Bertossi D. ”Salivary levels of IgA in healthy subjects undergoing active orthodontic

treatment”, Minerva Stomatologica, decembrie 2013, Vol 62, suppl.1, nr. 12, pp. 11-18, ISSN 0926-4970.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24423732

D27. Adriana Pirte, Ligia Vaida, Ioana Scrobota, Alina Venter, ”Evaluation of oro-dental pathology in

patients with diabetes mellitus”, Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie si

Tehnologii de Industrie Alimentara, 2013, vol. XII/B, pp. 115-121, ISSN1583-4301

http://protmed.uoradea.ro/facultate/anale/ecotox_zooteh_ind_alim/2013B/imapa/19.Pirte%20Adriana.pdf

D28. Corega C., Vaida L., Festila D. G., Rigoni G., Albanese M., D’Agostino A., Chiarini G., Barone A.,

Covani U., Nocini P. F., Bertossi D., ”Salivary calcium levels during orthodontic treatment”, Minerva

Stomatologica, decembrie 2013, Vol 62, suppl.1, nr. 12, pp. 17-22, ISSN 0926-4970.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24423733

D29. Corega C., Vaida L., Festila D. G., Rigoni G., Albanese M., D’agostino A., Pardo A., Marconcini S.,

Gelpi F., Nocini P.F., Bertossi, D, ”Blood levels of interleukins in patients with ameloblastoma”, Minerva

Stomatologica, decembrie 2013, Vol 62, suppl.1, nr. 12, pp. 23-26, ISSN 0926-4970.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24423734

D30. Corega C., Vaida L., Festila D. G., Rigoni G., Albanese M., D’Agostino A., Chiarini G., Nocini P. F.,

Bertossi D., ”Inclusion of all permanent mandibular molars and all maxillary second and third molars: a

case report and review of the literature”, Minerva Stomatologica, decembrie 2013, Vol 62, suppl.1, nr. 12,

pp. 69-72, ISSN 0926-4970.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24423739

D31. Corega C., Vaida L., Festila D. G., Rigoni G., Albanese M., D’Agostino A., Gelpi F., Marconcini S.,

Chiarini G., Nocini P. F., Bertossi D., ”Non-traumatic unilateral bifid mandibular condyle and multiple

Page 8: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

8

inclusions: a case report”, Minerva Stomatologica, decembrie 2013, Vol 62, suppl.1, nr. 12, pp. 73-78, ISSN

0926-4970.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24423740

D32. Corega C., Vaida L., Festila D. G., Rigoni G., Albanese M., D’Agostino A., Chiarini G., Nocini P. F.,

Bertossi D., ”Bimaxillary distraction osteogenesis used for treatment of crowding in non-growing

individuals. Case report”, Minerva Stomatologica, decembrie 2013, Vol 62, suppl.1, nr. 12, pp. 79-84, ISSN

0926-4970.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24423741

D33. Corega C., Vaida L., Festila D. G., Rigoni G., Albanese M., D’Agostino A., Pardo A., Rossetto A.,

Nocini P. F., Bertossi D., ”Dental white spots associated with bulimia nervosa in orthodontic patients”, Minerva Stomatologica, decembrie 2013, Vol 62, suppl.1, nr. 12, pp. 101-104, ISSN 0926-4970.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24423744

D34. Ramona Amina Popovici, Marcel Mojse, Mariana Păcurar, Melinda Oneț, Ligia Vaida, Ana Maria

Popovici Muț, Angela Codruța Podariu, ”A Comparative Study on Early Orthodontic Treatment in Class II

Malocclusions by the Trainer System Versus Treatment with Removable Orthodontic Appliances”, Medicine

in Evolution, Volume XIX, Nr. 4, 2013; p. 777-782, ISSN 2065- 376X.

http://medicineinevolution.umft.ro/2013_/rev_4-2013_final_09.12.2013.pdf

D35. Ligia Vaida, Adriana Pirte, Anca Porumb, Ramona Amina Popovici, Roxana Oancea, Ruxandra Sava

Rosianu, Claudia Corega, „Assessment of children and adolescents’ interest in personal appearance and

knowledge on orthodontic treatment”, Medicine in Evolution, Vol. XIX, No. 2, 2013; pp.378-388, ISSN

2065- 376X.

http://medicineinevolution.umft.ro/2013_/2_2013_final.pdf

D36. Anca Porumb, Adriana Pirte, Ligia Vaida, ”Radiological Investigations in Pedodontics”, Medicine in

Evolution, Vol. VII, Nr. 3, 2012; pp. 509-514; ISSN 2065- 376X.

http://medicineinevolution.umft.ro/2012/Rev_3_2012.pdf

D37. Anca Porumb, C. Porumb, Ligia Vaida, ”Digital versus classic in dental Retro-alveolar

radiographies”, Medicine in Evolution, Vol. XVII, Nr. 4, 2011, pp. 490-494; ISSN 2065- 376X.

http://medicineinevolution.umft.ro/2011/rev_4_2011/Contents.pdf

D38. Adriana Pirte, Simona Cavalu, Ligia Vaida, Alina Venter, ”Microscopic and Spectrospic Analysis

of Tooth-Composite Interface”, Romanian Journal of Oral Reabilitation, 2010, vol.2, nr. 1, ISSN 2066-

7000, pp 30-33, index Copernicus. http://www.rjor.ro

http://www.rjor.ro/wp-content/uploads/Microscopic-and-Spectroscopic-Analysis-of-the-Tooth-Composite-

Interface.pdf

D39. Ligia Vaida, Camelia Dalai, Raluca Dima, „Evaluation of anxiety level in children and adolescents

requesting orthodontic treatment”, Journal of Oral Health and Dental Management in the Black Sea

Countries, vol. VI, No. 3, 2007, pp. 57-61; ISSN 1583-5588.

http://oralhealth.ro/volumes/2007/volume-3/V3-07-8.pdf

Page 9: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

9

E. In alte reviste de specialitate de circulaţie naţională cu (ISBN, ISSN)

E1. Adriana Pirte, Lucia Daina, Alina Venter, Ligia Vaida , George Teseleanu, ”The quality of medical

dental services in dentist surgeries in Oradea”, International Symposia Risk Factors for Environment and

Food Safety & Natural Resources and Sustainable Development, Faculty of Environmental Protection,

November 6-7 Oradea 2009, Analele Universităţii din Oradea - Fascicula Protectia Mediului, vol. XIV ,an.

14 , pp.1598-1605, ISSN 1224-6255. categ. B

http://protmed.uoradea.ro/facultate/anale/ecotox_zooteh_ind_alim/2009/ipa/75%20Pirte%20Adriana.pdf

E2. Vaida Ligia, Berechet Diana, ”Orthodontic Treatment between abandonment and success”, Oradea

Medical Journal, Vol.1, Nr.2, 2009, p. 20-21, ISSN 2066-7183

E3. Ligia Vaida, Elvira Cocârlă, „Pregătirea psihologică a adolescentului în cabinetul de ortodonţie”,

Clujul Medical, vol. LXXXI, nr.2, 2008, pp.210-216; ISSN 1222-2119; categ. B

http://www.clujulmedical.umfcluj.ro/archive/2-2008.pdf

E4. Arina Vinerean, Rodica Luca, Corneliu Amariei, Irina Totolici, Ligia Vaida, “Oral health of special

needs patients in Romania – from individual to community concern”, Journal of Oral Health and Dental

Management in the Black Sea Countries, vol. VII, No. 2, 2008, pp. 12-14; ISSN 1583-5588; categ B

http://oralhealth.ro/volumes/2008/volume-2/V2-08-2.pdf

E5. Anca Porumb, Ligia Vaida, Cristian Porumb, „Aspecte clinice şi radiologice în hipodonţii” , Revista

Română de Medicină Dentară, UNAS, vol. XI, nr.4, 2008, ISSN 1841-6942, pp. 8-20; categ. C

unas.ro/revista2008/cuprins-4-2008.doc

E6. Sanda Casian, Ligia Vaida, Cristian Raţiu, Ecaterina Lajosi, „Evaluarea profilului florei subgingivale

in parodontite cronice prin tehnici PCR”, Revista de Medicină și Farmacie - UMF Tg. Mures, vol. 54, supl.

3 2008, pp.98-100; categ. C http://www.rmftgm.ro

E7. Vaida Ligia, „Tehnici simple de psihoterapie eficiente în cabinetul de ortodonţie”, Medis, Revista

Medicală Studenţească, Serie nouă, An 2, Nr.3, , ISSN 1583-9737, 11-14 pp., 2008.

E8. Vaida Ligia, Berechet D., Boghiu S.,” „Primii paşi” în profilaxia specifică a cariei dentare”, Medis,

Revista Medicală Studenţească, Serie nouă, An 2, Nr.3, , ISSN 1583-9737, 18-20 pp., 2008.

E9. Dima R., Vaida L., Draica Berechet D., „Refacerea esteticii dinţilor frontali cu ajutorul ceramicii

integrale”, Medis, Revista Medicală Studenţească, Serie nouă, An 1, Nr. 2, ISSN 1583-9737, 13-16 pp.,

2007.

E10. Ligia Vaida, „Abordarea psihologică a pacienţilor copii în cabinetul de ortodonţie”, Analele

Universităţii din Oradea, Fascicola Psihologie, vol. IX, 2006, pp. 88-104, ISSN 1583 – 2910, categ. C

http://socioumane.ro/blog/fasciculapsihologie/

Page 10: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

10

E11. Vaida L., Dima R., Draica D., „Studiu asupra motivaţiei prezentării pacienţilor în cabinetul de

ortodonţie”, Medis, Revista Medicală Studenţească, Serie nouă, An 1, ISSN 1583-9737, Nr.1, 17-21 pp.,

2006.

4. Articole/studii publicate

A. In volumele unor manifestări ştiinţifice: (se precizeaza daca este cazul -cotate ISI sau indexate în

baze de date internaţionale-BDI)

- 40 de rezumate (1 în Proceeding ISI și 7 în reviste indexate BDI).

A1. Ioana Elena Lile, Ligia Vaida, Paul Freiman, Tiberiu Hosszu, Elisei Gabriela, Elisei Radu, Catalena

Szekeres, Prosthetic approach as option for malpositioned teeth - AR-MEDICA edition XVIIIth,

Dentistry Between Tradition and Innovation 2016, Congress Of Dental Medicine, ISSN 978-973-664-

827-4, pg.40

A2. Ioana Elena Lile, Ligia Vaida, Paul Freiman, Tiberiu Hosszu, Vasca Elisabeta, Vasca Virgil, Catalena

Szekeres. Preventive dental care considerations - AR-MEDICA edition XVIIIth, Dentistry Between

Tradition and Innovation 2016, Congress Of Dental Medicine, ISSN 978-973-664-827-4, pg. 41

A3. Ligia Vaida, Bianca Ioana Todor, Ana-Maria Popovici-Muț, Dacian Sabău, Ioana Lile. Assessing adverse

effects caused by orthodontic forces on maxillary structures - AR-MEDICA edition XVIIIth, Dentistry

Between Tradition and Innovation 2016, Congress Of Dental Medicine, ISSN 978-973-664-827-4, pg.

42

A4. Ioana Elena Lile, Dr. Ligia Vaida, Dr. Paul Freiman, Dr. Tiberiu Hosszu, Dr. Tuturici Liviu, Gag Otilia,

Diana Marian, Adomnicăi Mihaela, Restauration materials at children - AR-MEDICA edition XVIIIth,

Dentistry Between Tradition and Innovation 2016, Congress Of Dental Medicine, ISSN 978-973-664-

827-4, pg. 62

A5. Ioana Elena Lile, Ligia Vaida, Paul Freiman, Liviu Tuturici, Tiberiu Hoszu, ” Physical properties of

moisture tolerant materials”, Internationals Seminar ofn Biomaterials and Regenerative Medicine,

Bioremed 2015, 17-20 sept 2015, Oradea, Ed. Printech București, 2015, p.97, ISSN 2457-7758

A6. Ligia Vaida, Bianca Ioana Todor, ”Morphofunctional restoration of the dental arch in canine

transmigration”, Al VI-lea Congres International ARSW- Iași, 28-30 mai 2015, p. 95; ISBN 978-606-

13-2514-6

A7. Claudia Coreaga, Dario Bertossi, Ligia Vaida, Mihaela Băciuț, ”Microsurgical orthodontics: an

effective method to speed up treatment time”, Al VI-lea Congres International ARSW- Iași, 28-30 mai

2015, p. 86; ISBN 978-606-13-2514-6

A8. Bianca Ioana Todor, Ligia Vaida,”Correlations between socio-economic status and malocclusions

prevalence to schoolchildren from deprived areas”, Al VI-lea Congres International ARSW- Iași, 28-

30 mai 2015, p. 100; ISBN 978-606-13-2514-6

A9. Ligia Vaida, Anca Porumb, Bianca Ioana Todor, Adriana Pirte, Florian Bodog, ”Orthodontic patients’

perception of the gummy smile”, Oral Health and Dental Management, 2015, 14(2): 42, ISSN 2247-

2452, categ BDI; http://dx.doi.or/10.4172/2247-2452.S.1006

A10. Sabău M., Egri M., Vaida L., ”Diagnostic difficulties in spontaneous intracranial hypotension: case

presentation”, Journal of Neurology, 2013, 260(1): S207-S208; Proceeding ISI

A11. Anca Porumb, Ligia Vaida, Ioana Ignat-Romanul, Adriana Pirte, Anda Muntean, ”Clinical and

radiological considerations in transpositions”, Medicine in Evolution, Volume XX, Nr. 2 suppl, 2014,

Timişoara, România, ISSN 2065- 376X, p. 20, indexată BDI

A12. Ligia Vaida, Bianca Ioana Todor, Raluca Dima, .,,The responsability of the orthodontist in case of a

canine anomalies”, al IV-lea Congres International ARSW- Iasi, 6-8 iunie 2013, p. 53

Page 11: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

11

A13. Bianca Ioana Todor, Ligia Vaida, ,,Corelatii intre recidiva si tipul de aparat de contentie utilizat”, al

IV Congres International ARSW- Iași, 6-8 iunie 2013, p. 57

A14. Raluca Dima, Ligia Vaida, Bianca Ioana Todor, Albinita Cuc, ,,Terapia incompetentei labiale cu

ajutorul lip bumper-ului la pacientul adult’’, al IV-lea Congres International ARSW- Iași, 6-8 iunie

2013;

A15. Adriana Pirte, Ligia Vaida, Anca Porumb, Alina Venter, “Dental-parodontal trauma“ 3rd Millennium

Medicine the International Congres of Medical Days in Banat 18rd editions, Timisoara 22-24 mai 2013,

Medicine in Evolution, volume XIX, Nr. 2, Supplement 2013, Timisoara , ISSN 2065-376x, pag.20-21

, revista cotata CNCSIS cod 383, categ BDI

A16. Adriana Pirte , Ligia Vaida , Alina Venter , Considerations regarding the endodontic treatment , 3rd

Millennium Medicine the International Congres of Medical Days in Banat 16rd editions, Timisoara 10-

14 mai 2011, Medicine in Evolution, volume XVII, Nr. 2, Supplement 2011, Timisoara , ISSN 2065-

376x, pag.53 , revista cotata CNCSIS cod 383 categ B+

A17. Ligia Vaida, M. Păcurar, A. Porumb, C. Corega, A. Pirte, „Quantitative assesment of relapse after

rapid maxillary expansion”, , 86th Congress of the European Orthodontic Society, Portoroz, Slovenia,

15-19 iunie, 2010, pp. 124;

A18. Ligia Vaida, Adriana Pirte, Dan Slavescu, Ioan Vancsik, Dacian Sabau, „The importance of the study

of stress and anxiety in orthodontics”, Al VII-lea Congres Internaţional de Sănătate Oro-dentară şi

Management în Euroregiunea Mării Negre, Istanbul (Turcia) – Mamaia (România), 21 mai – 30 mai,

2010; ISSN-1583-5588

A19. Ligia Vaida, Claudia Corega, „Analysing coping strategies used by orthodontic patients”, The 7th

International Orthodontic Congress, World Federation of Orthodontics, Sydney, Australia, February 6-

9, 2010;

A20. Ligia Vaida, Anca Porumb, Diana Berschet, „Therapeutically methods used in class II malocclusions

correction” , 85th Congress of the European Orthodontic Society, Helsinki, Finlanda, 9-14 iunie, 2009;

A21. Ligia Vaida, Dan Slăvescu, Raluca Iurcov, Ioan Vancsik, Dacian Sabău, Bogdan Bumbu ,

“Correlations between TMJ dysfunctions and class II mechanics used for orthodontic patients”, Al VI-

lea Congres Internaţional de Sănăate Oro-dentară şi Management în Euroregiunea Mării Negre, Istanbul

(Turcia) – Mamaia (România), 23 mai – 30 mai, 2009; p. 63; ISSN-1583-5588

A22. Dan Slăvescu, Raluca Iurcov, Ligia Vaida, Bogdan Bumbu, Ioan Vancsik, Florina Toda, „ Filling –

mith or magic?”, Al VI-lea Congres Internaţional de Sănătate Oro-dentară şi Management în

Euroregiunea Mării Negre, Istanbul (Turcia) – Mamaia (România), 23 mai – 30 mai, 2009; p. 88; ISSN-

1583-5588

A23. Ioan Vancsik, Ligia Vaida, Raluca Iurcov, Dan. Slăvescu, Dacian Sabău, S. Romocea, C. Skrypnyk,

„ Strategies for succes in osteointegration of the implant”, Al VI-lea Congres Internaţional de Sănătate

Oro-dentară şi Management în Euroregiunea Mării Negre, Istanbul (Turcia) – Mamaia (România), 23

mai – 30 mai, 2009; p. 88; ISSN-1583-5588

A24. Vaida Ligia, Vaida Hadrian, Berechet Diana, “Investigations on children’s level of self-esteem during

orthodontic treatment”, “84 nd Congress of the European Orthodontic Society“ , Lisabona, Portugalia,

10-14 iunie 2008;

A25. Ligia Vaida, Diana Berechet , Ruxandra Ilinca Matei, „Researches regarding current self-related

cognitions in adolescents requesting orthodontic treatment”, Al VI-lea Congres Internaţional de

Sănătate Oro-dentară şi Management în Euroregiunea Mării Negre, Albena (Bulgaria) – Mamaia

(România), 26 mai – 31 mai, 2008; p. 65; ISSN-1583-5588

A26. Ruxandra-Ilinca Matei, Ligia Vaida, Lucian Matei, „Dental practice management – an IT view. How

do we promote ourselves on the Internet?”, Al VI-lea Congres Internaţional de Sănătate Oro-dentară şi

Page 12: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

12

Management în Euroregiunea Mării Negre, Albena (Bulgaria) – Mamaia (România), 26 mai – 31 mai,

2008; p. 76; ISSN-1583-5588

A27. Vaida Ligia, Vaida H., „Metode psihologice eficiente în creşterea aderenţei pacienţilor la tratamentul

ortodontic”, Al V-lea Congres Internaţional de Sănătate Oro-dentară şi Management în Euroregiunea

Mării Negre, Albena (Bulgaria) – Mamaia (România), 28 mai – 2 iunie, 2007;

A28. Vaida H., Vaida Ligia, „Factori psihologici implicaţi în creşterea complianţei la tratamentul

ortodontic”, Al V-lea Congres Internaţional de Sănătate Oro-dentară şi Management în Euroregiunea

Mării Negre, Albena (Bulgaria) – Mamaia (România), 28 mai – 2 iunie, 2007;

A29. Vaida L., Dima R., Vaida H., „An evaluating study of stress level in young people requesting

orthodontic treatment”, “82 nd Congress of the European Orthodontic Society“, Viena, Austia, 4-8 iulie

2006;

A30. Mieruţ L., „Class II Division 2 Malocclusions : Frequency and Upper Incisor Aspects” , comunicare

prezentată la “The 76th Congress of the European Orthodontic Society“, Hersonissos, Creta, Grecia, 2-

6 iunie 2000.

A31. Ligia Vaida, ”Gummy smile: a literature review; case report”, 8th International Congress of

Orthodontics, 11-14 mai, 2017, Cluj-Napoca

A32. Bădulescu Mădălina Ioana, Țărău Patricia, Todor Bianca, Dima Raluca, Cuc Albinița, Negruțiu Bianca

Maria, Vaida Ligia, ”Minimal Invasive Treatmentfor Teeth Discolorations”, 8th International Congress

of Orthodontics, 11-14 mai, 2017, Cluj-Napoca

A33. Bianca Ioana Todor, Ligia Vaida, Liana Todor, Bianca Stanis, Alexandra Lucan, “Effectivness of the

Methods of Dental Prophylaxis Applied to Children Between the Ages of 5 and 15 Years, in an Area of

Apuseni Mountains, Romania”; Medicine in Evolution, Volume XXIII, Supplement 2017, Timişoara,

Romania, ISSN 2065-376X; indexată BDI

A34. Ligia Vaida, Gabriela Ciavoi, Abel Moca, Bianca Negrutiu, Bianca Todor,”Treatment of asymmetric

gummy smile by orthodontal and periodontal means”, BASS Congress, Editia a XXIII-a, martie 2018,

Iasi

A35. Abel Moca, Dorina Mateescu, Ligia Vaida, “Silver diamine fluoride – a cure for dental caries ?”,

Balkan Association of Orthodontic Specialists Congress, Editia a II-a, mai 2018, Iasi, ISBN : 978-606-

13-4404-8

A36. Ligia Vaida, Abel Moca, “Short term changes using Maxillary Protraction after RME or SARME in

class III malocclusion“, Balkan Association of Orthodontic Specialists Congress, Editia a II-a, mai 2018,

Iasi, ISBN : 978-606-13-4404-8

A37. Ligia L. Vaida, Abel E. Moca, Bianca M. Negrutiu, ”L'amelioration de l’exces vertical de

l’augmentation faciale a travers de la therapie interdisciplinaire”, 8eme Congrѐs AIOF, 23-25 mai, 2019,

Iași, România

A38. Cuc Albinița, Liana Todor, Ruxandra Matei, Mihaela Pogană, Daniel Cuc, Ligia Vaida, ”The incidence

of cavities in the six-year molar”, Medicine in Evolution, Volume XXV, Nr. 1 suppl, 2019, Timişoara,

România, ISSN 2065- 376X, p. 10, indexată BDI

A49. Gabriela Ciavoi, Ligia Vaida, Ioana Scrobota, Anca Porumb, Ruxandra Matei, Ioana Ignat-Romanul,

Liana Todor, Daniela Domocoș, ”Dental aesthetics in adolescent patients”, Medicine in Evolution,

Volume XXV, Nr. 1 suppl, 2019, Timişoara, România, ISSN 2065- 376X, p. 9, indexată BDI

A40. Ligia L. Vaida, Abel E. Moca, Bianca I. Todor, Alexandrina Muntean, Arina Vinerean, ”Investigations

on dental age, bone age and comparisons with chronological age in a sample of children and adolescents

from Romania”, 27th IAPD Congress, July 3-7, 2019, Cancun, Mexic.

B. Internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN) din ţară şi din străinătate:

Page 13: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

13

- 76 rezumate

B1. Bianca Ioana Todor, Gabriela Muţiu, Ligia Vaida, Morfological study of the palatal rugae in a population

from Western Romania, Al XIII-lea Simpozion Național de Morfologie Microscopică, 04-06 iunie, 2015,

Craiova, Romania, p.153-154; ISBN 978-606-11-4705-2

B2. Bianca Ioana Todor, Ligia Vaida, Gabriela Muţiu, ”Prevalence and morphological variances of

carabelli tubercle found at children from a mountain area from western romania”, Simpozionul

National de Morfologie Microscopica, 29-31 mai, 2014, Craiova, Romania, ISBN 978-606-11-4705-2

B3. Ligia Vaida, Bianca Ioana Todor, Gabriela Muţiu, Claudia Corega, ”Prevalence of canine

transmigration in a study population and clinical and radiological findings”, Simpozionul National de

Morfologie Microscopică, 29-31 mai, 2014, Craiova, Romania, ISBN 978-606-11-4705-2

B4. Anca Porumb, Dalai Camelia, Ioana Ignat-Romanul, Adriana Pirte, Ligia Vaida, Ciavoi Gabriela, Matei

Ruxandra, ”The most common methods for imagistic evaluation in orthodontics”, The 14th Congress of

the European Academy of Dento-Maxillofacial Radiology, 25-28 June, 2014, Cluj-Napoca, Romania,

ISSN 2360-5588, p.37

B5. Abel-Emanuel Moca, Bianca Todor, Ligia Vaida, ”Sanitary education measures during deciduous and

mixt dentition”, Zilele Medicale Orădene, Ediţia a XXIII-a, decembrie 2014, Oradea, ISSN: 1844-9530,

p. 41

B6. Jessica Cherecheș, Andrada Suciu, Ligia Vaida, ”Anterior cross-bite”, Zilele Medicale Orădene, Ediţia

a XXIII-a, decembrie 2014, Oradea, ISSN: 1844-9530, p. 53

B7. Bianca Staniş, Ligia Vaida, Maria Vranău, ”Aplications of Extraoral Forces in Orthodontic Therapy”,

Zilele Medicale Orădene, Ediţia a XXII-a, 21-23 nov 2013, Oradea, ISSN: 1844-9530, p. 44

B8. Ligia Lazăr, Jessica Cherecheş , Beatrix Kiraly, Denisa Penyacsek, Ligia Vaida, Bianca Ioana Todor,

”Amelogenesis Imperfecta”, Zilele Medicale Orădene, Ediţia a XXII-a, 21-23 nov 2013, Oradea, ISSN:

1844-9530, p. 55

B9. Jessica Cherecheş, Ligia Vaida, Bianca Ioana Todor, ”Implications of the Deciduouse Teeth Caries

in Evolution Permanent Teeth Complications”, Zilele Medicale Orădene, Ediţia a XXII-a, 21-23 nov

2013, Oradea, ISSN: 1844-9530, p. 51

B10. Alina Florina Briscan, Anca Florina Pop, Ligia Vaida, Alice Moldovan, ”Therapeutic Means Used

in Class II /1 Malocclusion”, Zilele Medicale Orădene, Ediţia a XXII-a, 21-23 nov 2013, Oradea, ISSN:

1844-9530, p. 57

B11. Denisa Buhaş, Ligia Vaida, Maria Vranău, Albiniţa Cuc, ”Therapeutic Principles in Open Bite”, Zilele

Medicale Orădene, Ediţia a XXII-a, 21-23 nov 2013, Oradea, ISSN: 1844-9530, p. 46

B12. Ioana Raluca Oanta, Ligia Vaida, Raluca Dima, ”The Objectives of the Orthodontic Preprosthetic

Treatment”, Zilele Medicale Orădene, Ediţia a XXII-a, 21-23 nov 2013, Oradea, ISSN: 1844-9530, p.49

B13. Lavinia Hotea, Andrada Suciu, Bianca Ioana Todor, Ligia Vaida,”Anxious Child Patient Adressing”,

Zilele Medicale Orădene, Ediţia a XXII-a, 21-23 nov 2013, Oradea, ISSN: 1844-9530, p. 53

B14. Olivia Ligia Burta, Adriana Pirte, Ligia Vaida, Marius Dialog, Anamaria Țuțuianu, Antonia Mihaiu,

Diana Chichinejdi, Ligia Lazăr, Florin Torjoc, ”Preventie si terapie in medicina dentara la nivelul

individului cu CES” , Zilele Medicale Orădene, ediţia a XXI, 19-25 noiembrie 2012, ISSN-1844-9530

B15. Cornel Butas, Adriana Pirte, Ligia Vaida, Marius Dialog, Ligia Lazăr, Abel Moca, Diana Chichinejdi,

Cosmin Malan, ”Activități extracurriculare de medicina dentara desfășurate cu unitul mobil la nivelul

individului cu CES”, Zilele Medicale Orădene, ediţia a XXI, 19-25 noiembrie 2012, ISSN-1844-9530

B16. Ligia Lazăr, Adriana Pirte, Ligia Vaida, Olivia Ligia Burta, ”Craniofacial typology of children

between 6-10 years old”, Zilele Medicale Orădene, ediţia a XXI, 19-25 noiembrie 2012, ISSN-1844-

9530

B17. Ligia Vaida - “Premise pentru modelarea comportamentală a pacienţilor in ortodonţie”, Denta

Page 14: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

14

Orădeană 2012, Oradea, 18-20 octombrie 2012, pp.80-83, ISBN 978- 606- 10- 0932- 9

B18. Ligia Vaida, Olivia Burtă, Adriana Pirte, Anca Porumb, Alice Moldovan, Maria Vranău, Albiniţa Cuc,

Raluca Dima, Călin Anghel, „Caracteristici endo-orale si faciale la copii in perioada de creştere”, Denta

Orădeană 2012, Oradea, 18-20 octombrie 2012, pp.78-79, ISBN 978- 606- 10- 0932- 9

B19. Iurcov Raluca, Slavescu Dacia, Anghel Andra, Anghel Calin, Ligia Vaida, „Frecventa afectiunilor

pulpare si parodontale la pacientii care s-au adresat UPU- SMURD Bihor”, Denta Orădeană 2012,

Oradea, 18-20 octombrie 2012, pp.46-47, ISBN 978- 606- 10- 0932- 9

B20. Anca Porumb, Ioana Ignat-Romanul, Ligia Vaida, Camelia Dalai, Liana Todor, Ioan Tig, „Anomalii

dentare de structura la un lot de 594 copii din zona Stei , judetul Bihor”, Denta Orădeană 2012, Oradea,

18-20 octombrie 2012, pp.56-57, ISBN 978- 606- 10- 0932- 9

B21. Adriana Pirte, Gabriela Ciavoi, Anca Porumb, Eliza Seche, Andreea Surtea, Ligia Vaida, “Restaurari

dentare cu ajutorul rasinilor compozite”, Denta Orădeană 2012, Oradea, 18-20 octombrie 2012, pp.52-

53, ISBN 978- 606- 10- 0932- 9

B22. Ligia Vaida, „Conceptul de management comportamental în ortodonţie”, Al III-lea Congres de

Medicină Dentară Transilvania, 4-6 octombrie 2012, Cluj-Napoca, pg.19, ISBN 978-973-0-11576-5

B23. Iulia Rusu, Ligia Vaida, Albiniţa Cuc, Raluca Dima, Alice Moldovan, Maria Vranău, Anca Porumb,

„Considerations Regarding Class II Division 2 Malocclusion Treatment”, Zilele Medicale Orădene,

ediţia a XX, 23-26 noiembrie 2011, ISSN-1844-9530;

B24. Jerison Issac, Ligia Vaida, „Extraoral Forces in Orthodontics”, Zilele Medicale Orădene, ediţia a XX,

23-26 noiembrie 2011, ISSN-1844-9530;

B25. Ligia Vaida, „Principii şi metode de tratament orthodontic la pacientul în creştere”, Zilele Medicale

Orădene, ediţia a XIX, Oradea, 25-27 noiembrie, 2010, ISSN-1844-9530;

B26. Roxana Burtă, Carmen Stoica, Olivia Ligia Burtă, Ramona Suciu, Lucia Daina, Ligia Vaida, Catarina

Kiss, “Special Olympics - Implicarea activităţilor voluntare extracuriculare în formarea studentului la

medicină”, Zilele Medicale Orădene, ediţia a XIX, Oradea, 25-27 noiembrie, 2010, ISSN-1844-9530;

B27. Ligia Vaida, Jerison Isaac, Raluca Dima, Diana Berechet, „Landmarks in the pathogenetic etiology of

dento-maxillary anomalies”, Zilele Medicale Orădene, ediţia a XIX, Oradea, 25-27 noiembrie, 2010,

ISSN-1844-9530;

B28. Iulia Rusu, Ligia Vaida, Maria Vranău, „Alternative terapeutice in malocluziile de clasa II/2”, Zilele

Medicale Orădene, ediţia a XIX, Oradea, 25-27 noiembrie, 2010, ISSN-1844-9530;

B29. Jerison Isaac, Ligia Vaida, Albiniţa Cuc, Anca Porumb, „Prescription criteria of rapid maxillary

expansion” Zilele Medicale Orădene, ediţia a XIX, Oradea, 25-27 noiembrie, 2010, ISSN-1844-9530;

B30. Ioana Mudura, Ligia Vaida, Alice Moldovan, „Perspective terapeutice ale caninilor incluşi”, Zilele

Medicale Orădene, ediţia a XIX, Oradea, 25-27 noiembrie, 2010, ISSN-1844-9530;

B31. T. Rif, Albiniţa Cuc, O. Cuc, Ligia Vaida, ”Aspecte generale si elemente de diagnostic in anomalia de

clasa II/1”, Zilele Medicale Orădene, ediţia a XIX, Oradea, 25-27 noiembrie, 2010, ISSN-1844-9530;

B32. Ligia Vaida, Albiniţa Cuc, Anca Porumb, Diana Berechet, D. Slăvescu, „Criterii de evaluare a esteticii

dento-faciale în ortodonţie”, Al XV-lea Congres al Asociaţiei Naţionale Române de Ortodonţie, Sibiu,

20-22 mai, 2010, DentoMedica nr 1, ISSN 1453/ 2476, pp. 49-50;

B33. Ligia Vaida, Anca Porumb, Raluca Dima, Adriana Pirte, Diana Berechet, „Explorări imagistice ale

caninilor impactaţi”, Al XV-lea Congres al Asociaţiei Naţionale Române de Ortodonţie, Sibiu, 20-22

mai, 2010, DentoMedica nr 1, ISSN 1453/ 2476, p. 51-52;

B34. Ligia Vaida, Adriana Pirte, Ioana Romanul, Alice Moldovan, Maria Vranău, „Aprecieri asupra

gradului de informare al copiilor şi adolescenţilor cu privire la tratamentul ortodontic”, Al XV-lea

Congres al Asociaţiei Naţionale Române de Ortodonţie, Sibiu, 20-22 mai, 2010, Dento-Medica nr 1,

ISSN 1453/ 2476, p. 48-49;

Page 15: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

15

B35. Anca Porumb, Ignat-Romanul Ioana, Ligia Vaida, Cristian Porumb, „Recomandări internaţionale

radiologice în stomatologia pediatrică”, Al XV-lea Congres al Asociaţiei Naţionale Române de

Ortodonţie, Sibiu, 20-22 mai, 2010, DentoMedica nr 1, ISSN 1453/ 2476, p.58-59;

B36. Cuc Albinita, Cuc Octavian, Vaida Ligia, „Consecinţele pierderii precoce a dinţilor temporari„ -

DentoMedica nr. 1, 2010, al XV lea Congres al ANRO, Sibiu, ISSN 1453/ 2476, p. 37-38;

B37. Ligia Vaida, Adriana Pirte, Raluca Dima, Alice Moldovan, Diana Berechet, ”Observaţii clinice asupra

unor factori de risc în aplicarea mecanicii de clasa a II-a”, Al XIV-lea Congres al Asociaţiei Naţionale

Române de Ortodonţie, Tg. Mureş, 13-16 mai, 2009, ISSN 1221-2229;

B38. Maria Vranău, Anca Maria Pojoca, Ligia Vaida, Alice Moldovan, ”Aspecte de morbiditate dentară la

elevii din ciclul primar (clasele I-IV) din Oradea”, Al XIV-lea Congres al Asociaţiei Naţionale Române

de Ortodonţie, Tg. Mureş, 13-16 mai, 2009, ISSN 1221-2229;

B39. Ligia Vaida, Anca Porumb, Raluca Dima, Janetta Blaga, Ioana Lucan, Reuşită versus eşec în utilizarea

headgear-ului în corecţia malocluziilor de clasa a II/1-a, Al XIV-lea Congres al Asociaţiei Naţionale

Române de Ortodonţie, Tg. Mureş, 13-16 mai, 2009, ISSN 1221-2229;

B40. Adriana Pirte, Ligia Vaida, Diana Osvat, G. Moisa, Gabriela Ciavoi, Ioana Scrobotă, Gabriela Radu ,

Alina Venter, Ruxandra Matei, Modificări dentare în cazul dinţilor cu obturaţii radiculare, Congresul

„Noi Concepte în Odontostomatologia Europeană”, Oradea, 22-25 octombrie 2009, ISSN 2066-7183;

B41. Ligia Vaida, Janetta Blaga, Anca Porumb, Raluca Dima, Ioana Filimon, Diana Berechet , Extracţie

versus nonextracţie în tratamentul DDM cu înghesuire de gravitate mare, Congresul „Noi Concepte în

Odontostomatologia Europeană”, Oradea, 22-25 octombrie 2009, ISSN 2066-7183;

B42. Ligia Vaida, D. Slăvescu, Diana Berechet, Adriana Pirte, I. Vancsik, Dacia Slăvescu, Abordări

terapeutice ortodonto-protetice în hipodonţie, Congresul „Noi Concepte în Odontostomatologia

Europeană”, Oradea, 22-25 octombrie 2009, ISSN 2066-7183;

B43. Alin Şerbănescu, Ligia Vaida, Conferinţa: Consideraţii asupra esteticii dento-faciale în ortodonţie,

Congresul „Noi Concepte în Odontostomatologia Europeană”, Oradea, 22-25 octombrie 2009, ISSN

2066-7183;

B44. Mihaela Coroi, Emilia Scorte, P. Lajosi, Ruxandra Ilinca Matei, Liana Todor, Ligia Vaida, Adriana

Pirte, Anca Robotin, Afecţiuni inflamatorii oculare asociate patolgiei bucodentare, Congresul „Noi

Concepte în Odontostomatologia Europeană”, Oradea, 22-25 octombrie 2009, ISSN 2066-7183;

B45. Eugenia Voica Pop, Simona Şimon, Ana Maria Jurcău, Ligia Vaida, Adriana Pirte, Factorii de risc

cardiovasculari şi parodontitele cronice, Congresul „Noi Concepte în Odontostomatologia Europeană”,

Oradea, 22-25 octombrie 2009, ISSN 2066-7183;

B46. Blaga Janetta, Ligia Vaida, Ciavoi Gabriela, ”Intercepţie în ortodonţie?, Congresul „Noi Concepte în

Odontostomatologia Europeană”, Oradea, 22-25 octombrie 2009, ISSN 2066-7183;

B47. Ioan I. Vancsik, Ligia Vaida, Raluca Iurcov, D. Slăvescu, D. Sabău, S. Romocea, C. Skrypnyk,

Modatiltăţi de îmbunătăţire a procesului de osteoacceptare a implanturilor, Congresul „Noi Concepte

în Odontostomatologia Europeană”, Oradea, 22-25 octombrie 2009, ISSN 2066-7183;

B48. Alina Venter, Adriana Pirte, Lucia Daina, Ligia Vaida, L Venter, George Teseleanu, Evaluarea calitatii

serviciilor stomatologice, Congresul „Noi Concepte în Odontostomatologia Europeană”, Oradea, 22-25

octombrie 2009, ISSN 2066-7183;

B49. Diana Berechet, Raluca Dima, Ligia Vaida, Dental symptoms associated with eating disorders,

Congresul „Noi Concepte în Odontostomatologia Europeană”, Oradea, 22-25 octombrie 2009, ISSN

2066-7183;

B50. Ligia Vaida, Diana Berechet, Anca Porumb, Adriana Pirte, Dan Slăvescu, Implicaţii ale statusului

emoţional al pacientului în tratamentul ortodontic, Zilele Medicale Orădene, Oradea, 8-10 octombrie,

2009, ISSN-1844-9530;

Page 16: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

16

B51. Ligia Vaida, Anca Porumb, Maria Vranau, Albinita Cuc, Otilia Popa, Consideratii teoretice si clinice

privind utilizarea disjunctiei maxilare rapide in tratamentul malocluziilor de clasa II/1, Al XIV-lea

Congres al Asociaţiei Naţionale Române de Ortodonţie, Tg. Mureş, 13-16 mai, 2009, ISSN 1221-2229;

B52. Anca Porumb, Ligia Vaida, Cristian Porumb, Radiografia digitală în ortodonție: avantaje versus

limite, Al XIV-lea Congres al Asociaţiei Naţionale Române de Ortodonţie, Tg. Mureş, 13-16 mai, 2009,

ISSN 1221-2229;

B53. Hadrian Vaida, Ligia Vaida, Manifestări dezadaptative în adolescenţă, Zilele Medicale Orădene,

Oradea, 16-18 octombrie, 2008, , ISSN-1844-9530;

B54. Ligia Vaida, Hadrian Vaida, „Standarde estetice actuale în ortodonţie”, Zilele Medicale Orădene,

Oradea, 16-18 octombrie, 2008, ISSN-1844-9530;

B55. Ligia Vaida, Anca Porumb, Raluca Dima, Otilia Popa, „Tratamentul precoce şi tardiv al dinţilor

supranumerari”, Zilele Medicale Orădene, Oradea, 16-18 octombrie, 2008, ISSN-1844-9530.

B56. Georgiana Cicalau, Ionela Andronescu, Antonia Mihaiu, Andreea Samuila, Georgiana Puti, Ligia

Vaida, Bianca Todor,’’Influenta obiceiurilor alimentare si de igiena orala asupra aparitiei cariei la

prescolari’’;Zilele FMF Oradea, Editia a XXIV-a, Oradea 2015, ISSN: 1844-9530, p.126;

B57. Georgeta Marinau, Raluca Cabau, Rebeca Moga, Orsolya Molnar, Diana Naghi, Ligia Vaida, Adriana

Pirte, Bianca Ioana Todor,’’ Evaluarea starii de sanatate oro -dentara la un lot de copii cu nevoi speciale

din Oradea’’, Zilele FMF Oradea, Editia a XXIV-a, Oradea 2015 ISSN: 1844-9530, p.131

B58. Ioana Ardelean, Anca Ardelean, Ioana Daraban, Alexandra Nazir, Fedi Nicola, Ligia Vaida, Adriana

Pirte, Bianca Todor, ‘’Metode speciale de profilaxie orala la copiii nevazatori’’; Zilele FMF Oradea,

Editia a XXIV-a, Oradea 2015, ISSN: 1844-9530, p.162;

B59. Bianca Ioana Todor, Ligia Vaida, Adriana Pirte, Georgeta Marinau, Alexandra Lucan, ‘’Metode de

profilaxie oro-dentara aplicate la copiii scolari dintr-o zona montana din Apuseni’’; Toamna Medicala

Oradeana, Ediţia a XXV-a, Oradea 2016, ISSN: 1844-9530, p.182;

B60. Dr. Bianca Todor, Dr. Andrada Iștoc, Dr. Ligia Vaida, stud. Alexandra Lucan – Managementul durerii

in stomatologia pediatrica, Denta Oradeana 2016, Ed. IX, 11-13 martie, pag.52, ISSN 2393-1906

B61. Dr. Bianca Todor, Dr. Ligia Vaida, stud. Alexandra Lucan – Frecvența cariei dentare la un lot de copii

din zone defavorizate, Denta Oradeana 2016, Ed. IX, 11-13 martie, pag.37, ISSN 2393-1906

B62. Dr. Andrada Iștoc, Dr. Ligia Vaida, Dr. Bianca Todor – Patologia orală la pacientul copil oncologic,

Denta Oradeana 2016, Ed. IX, 11-13 martie, pag.34, ISSN 2393-1906

B63. Ligia Vaida – Managementul clinic complex al pacienţilor cu malocluzii, Denta Oradeana 2017, Ed.

X, ISSN 2393-1906

B64. Abel Moca, Dorina Mateescu, Alexandrina Muntean, Ligia Vaida, “SDF: tratamentul ultraconservativ

al dintilor temporari”, Congresul de Medicina Dentara “Denta Oradeana”, Editia a X-a, martie 2018,

Oradea, ISSN : 2393-1906,

B65. Abel Moca, Ligia Vaida, “Tratamentul non-extractionist al unui borderline case cu malocluzie clasa

II/1 Angle“, Congresul de Medicina Dentara “Denta Oradeana”, martie 2018, Oradea, ISSN: 2393-1906

B66. Ligia Vaida, Abel Moca, Ioana Todor, Bianca Negrutiu, Alexandru Precup, Gabriela Ciavoi, “ De la

teorie la practica in tratamentul malocluziilor de clasa a III-a Angle”, Zilele Medicinei Dentare Craiovene,

Editia a X-a, iunie 2018, Craiova

B67. Madalina Ioana Badulescu, Diana Iulia Florea, Ligia Vaida, Bianca Negrutiu, Abel Emanuel Moca, "

Corectarea deficitului transversal la maxilarul superior", Toamna Medicala Oradeana, Editia XXVII,

2018, ISSN: 1844-9530

B68. Diana Iulia Florea, Madalina Ioana Badulescu, Ligia Vaida, Bianca Negrutiu, Abel Emanuel Moca,

"Caria de biberon", Toamna Medicala Oradeana, Editia XXVII, 2018, ISSN: 1844-9530

B69. Laura Bianca Imre, Ligia Vaida, Bianca Negrutiu, Abel Emanuel Moca, "Tratamentul malocluziei de

clasa II/1 Angle", Toamna Medicala Oradeana, Editia XXVII, 2018, ISSN: 1844-9530

Page 17: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

17

B70. Abel Emanuel Moca, Anamaria Tutuianu, Georgiana Cicalau, Bianca Negrutiu, Bianca Todor, Ligia

Vaida, "Managementul comportamental al micilor pacienti in cabinetul de pedodontie", Toamna

Medicala Oradeana, Editia XXVII, 2018, ISSN: 1844-9530

B71. Abel Emanuel Moca, Bianca Negrutiu, Bianca Todor, Ligia Vaida, "Protocoale terapeutice utilizate in

tratamentul malocluziei de clasa a III-a Angle", Toamna Medicala Oradeana, Editia XXVII, 2018, ISSN:

1844-9530

B72. Abel Emanuel Moca, Bianca Negrutiu, Bianca Todor, Raluca Dima, Albinita Cuc, Ligia Vaida,

"Valorificarea ancorajului scheletal in terapia unor asimetrii dento-alveolare", Toamna Medicala

Oradeana, Editia XXVII, 2018, ISSN: 1844-9530

B73. Ligia L. Vaida, Gabriela Ciavoi, Bianca I. Todor, Abel E. Moca, Bianca M. Negrutiu, “Open-bite-ul

scheletic: evaluare și tratament interdisciplinar ortodontico-chirurgical ortognatic”, Zilele Medicinei

Dentare Craiovene, 6-8 Iunie 2019, Craiova, p. 9, ISBN: 978-606-11-6914-6

B74. Gabriela Ciavoi, Ligia Vaida, Ioana Scrobota, Liana Todor, Ruxandra Matei, “Etică și deontologie in

estetica dentară”, Zilele Medicinei Dentare Craiovene, 6-8 Iunie 2019, Craiova, p. 10, ISBN: 978-606-

11-6914-6

B75. Dr. Emilia Albinița Cuc, Dr. Gabriela Ciavoi, Dr. Ligia Vaida, stud. George Daniel Cuc, Dr. Mihaela

Pogan, Dr. Ruxandra Matei – Factorii disfuncționali și anomaliile dento-maxilare, Denta Oradeana 2019,

Ed. XII, pag., ISSN 2393-1906

B76. Dr. Ligia Vaida, Dr. Emilia Albinița Cuc, Dr. Gabriela Ciavoi, Dr. Liana Todor, Stud. George Daniel

Cuc, Dr. Raluca Dima – Sănătatea orală la copii preșcolari, Denta Oradeana 2019, Ed. XII, pag., ISSN

2393-1906

C. Naţionale

C1. Ligia Vaida, Bianca Ioana Todor, Anca Porumb, Claudia Corega, Orthodontic treatment possibilities

for prosthetic restaurations, Al V-lea Congres National al Asociatiei Romane de Straight Wire, 16-18

mai 2014, Brasov, Romania, p.42-43

C2. Bianca Ioana Todor, Ligia Vaida, Frecvency of crowding and spacing in conjunction with demographic

factors to children in a rural area from Apuseni, Al V-lea Congres National al Asociatiei Romane de

Straight Wire, Braşov, 16-18 Mai 2014

C3. Ligia Vaida, „Stadializarea tratamentului ortodontic în funcţie de vârsta dentară a pacientului”, Denta

Orădeană, cursurile de toamnă, 20-22 octombrie 2011

C4. Ligia Vaida, Ionuţ Gheorghe, "Legislaţia medicală actuală" , Denta Orădeană, 01-03 aprilie 2011

C5. Ligia Vaida, „Particularităţi ale tratamentului ortodontic în corelaţie cu vrsta dentară a pacientului”,

Conferinţă Râmnicu Vâlcea, 21-22 ianuarie 2011;

C6. Ligia Vaida, Dan Slăvescu, Anca Porumb, „Aspecte clinico-radiologice ale caninilor impactaţi”,

Conferinţa Naţionala de Medicină Dentară organizată de AMeDeO, Oradea, 18-21 martie, 2010;

C7. Ligia Vaida, „Indicaţia tratamentului în anomaliile dento-maxilare” , Conferinţă „Denta Orădeană”,

Oradea, 19-20 iunie, 2009

C8. L. Vaida, D. Berechet, S. Casian, „Ameliorarea nivelului stimei de sine la adolescenţii cu tratament

ortodontic“, Al XIII-lea Congres al Asociaţiei Naţionale Române de Ortodonţie, Timişoara, 15-16 mai,

2008;

C9. Vaida L., Berechet Draica D., „Mijloace moderne de creare de spaţiu în DDM cu înghesuire”, Zilele

Medicale Orădene, Oradea, 11-13 octombrie, 2007;

C10. Vaida L., Berechet Draica D., Dalai C., Romanul I., „Eficienţa diferitelor metode de creare de spaţiu

în DDM cu înghesuire”, Zilele Medicale Orădene, Oradea, 11-13 octombrie, 2007;

Page 18: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

18

C11. Berechet Draica D., Dima R., Vaida L., „Anorexia nervoasă şi bulimia – semnul de alarmă pentru

medicii dentişti”, Zilele Medicale Orădene, Oradea, 11-13 octombrie, 2007;

C12. Berechet Draica D., Dalai C., Vaida L., Romanul I., „Receptivitatea preşcolarilor şi şcolarilor din

judeţul Bihor în aplicarea metodelor specifice şi nespecifice de profilaxie a cariei dentare” , Zilele

Medicale Orădene, Oradea, 11-13 octombrie, 2007;

C13. Romanul I., Vaida L., Câlniceanu M., Câlniceanu H., „Abordări terapeutice în ectopia de canin”,

Zilele Medicale Orădene, Oradea, 11-13 octombrie, 2007;

C14. Vaida L., Feştilă D., Berechet Draica D., „Consideraţii asupra abandonului în tratamentul

ortodontic”, Al XII-lea Congres al Asociaţiei Naţionale Române de Ortodonţie, Cluj-Napoca, 7-9 iunie

2007;

C15. Draica Berechet D., Vaida L., Dima R., Berechet M., „Program de profilaxie dentară adresat

populaţiei cu vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani din judeţul Bihor”, Congresul Internaţional de Medicină

Dentară pentru Studenţi şi Tineri Medici "StomIs", Iaşi, 7-10 decembrie, 2006;

C16. Vaida L., „Managementul pacientului în ortodonţie”, Conferinţa internaţională dedicată aniversării a

10 ani de învăţământ universitar de sociologie şi psihologie „Cultură, dezvoltare, identitate, perspective

actuale”, Oradea, 26-27 octombrie, 2006;

C17. Draica D., Vaida L., „Măsuri specifice şi nespecifice de profilaxie a cariei dentare aplicate în

colectivităţi de elevi aparţinând unor şcoli gimnaziale din oraşul Oradea”, Sesiunea Anualǎ de

Comunicǎri Ştiinţifice, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Oradea, 2006;

C18. Marginean E., Nath V., Vaida L., „Traumatologia cervico-facială: consideraţii clinice şi teraputice”,

Sesiunea Anualǎ de Comunicǎri Ştiinţifice, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină şi

Farmacie, Oradea, 2006 ;

C19. Nath V., Vaida L., „Incidenţa respiraţiei orale ca factor etiologic în maxilarul îngust cu protruzie”,

Sesiunea Anualǎ de Comunicǎri Ştiinţifice, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină şi

Farmacie, Oradea, 2006;

C20. Vaida L., Nath V., „Colaborarea medic ortodont - medic ORL-ist, etapă esenţială în tratamentul

compresiei de maxilar”, Sesiunea Anualǎ de Comunicǎri Ştiinţifice, Universitatea din Oradea, Facultatea

de Medicină şi Farmacie, Oradea, 2006;

C21. Aştilean Diana, Vaida L., „Repartiţia pe forme clinice în cadrul dizarmoniei dentomaxilare cu

înghesuire”, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice, Ediţia a XIV-a, Oradea, 28 mai, 2005;

C22. Precup A., Vaida L., „Erupţia accelerată sau întârziată a premolarilor după resorbţia patologică a

rădăcinilor dinţilor deciduali”, Sesiunea Anualǎ de Comunicǎri Ştiinţifice, Universitatea din Oradea,

Facultatea de Medicină şi Farmacie, Oradea, mai, 2005 ;

C23. Vaida L., „Elemente de diagnostic cefalometric al anomaliilor dento-maxilare în plan sagital”, Sesiunea

Anuală de Comunicări Ştiinţifice, Ediţia a XIV-a, Oradea, 28 mai 2004;

C24. Vaida L., „Importanţa ortopantomografiei în diagnosticul anomaliilor dento– maxilare cu înghesuire”,

Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice, Ediţia a XIV-a, Oradea, 28 mai 2004;

C25. Mieruţ L., „Abordarea psihosomatică a cazurilor ortodontice”, Sesiunea Anuală de Comunicări

Ştiinţifice, Oradea, 7-8 iunie 2002;

C26. Mieruţ L., „Rolul teleradiografiei de profil în aprecierea direcţiei şi gradului dezvoltare a structurilor

osoase”, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice, Oradea, 7-8 iunie 2002;

C27. Mieruţ L., Cocârlă E., Liliac G., „Consecinţe posibile ale respiraţiei orale. Posibilităţi de combatere”,

comunicare prezentată la “Al V-lea Congres National de Ortodonţie cu Participare Internaţională” ,

Craiova , 15-17 octombrie 1999.

Page 19: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

19

6. Proiecte/contracte/granturi de cercetare-dezvoltare-inovare:

C1. Proiectul ,,Ai grijă de zâmbetul tău” - parteneriat între Universitatea din Oradea și Intact Media Group /

(Responsabil de proiect: prep. univ. dr Todor Bianca Ioana) / valoarea proiectului = 26000 ron / perioada

derulată 27.05.2013- 15.06.2013; funcția: membru.

C2. Elaborarea și validarea metodelor de analiză pentru produsul Ketoprofen gel; nr. contract

2802/12.11.2008. (Director contract: Prof. Univ. Dr. Laura Vicaş, Universitatea din Oradea). Nr.

membri: 3. Suma totală: 2000 Ron. Perioada derulării contractului 2008-2009; funcția: membru.

C3. Proiect de cercetare-dezvoltare finanţat de Primăria Municipiului Oradea. Titlul: Dinți sănătoși într-un

corp sănătos. Nr.42544 din 08.07.2009 - funcția – director de proiect. Suma totală: 3400 Ron. Nr.

membri: 7. Perioada derulării contractului: 01.09.2009 – 30.10.2009; câștigat prin competiție

C4. Contract de cercetare-dezvoltare finanţat de Asociatia Democrazia e Liberta nr. 104 din 15.07.2009.

Titlu: Studiu asupra experienței carioase a molarului de 6 ani. – funcția - director de proiect. Suma

totală: 20000 Euro. Nr. membri: 3. Perioada derulării contractului 15.07.2009 – 15.01.2010.

C5. Contract de cercetare-dezvoltare finanţat de Asociatia Democrazia e Liberta nr. 112 din 31.08

.2009. Titlu: Evaluarea efectului citotoxic al obturațiilor incorecte cu materiale compozite asupra

parodonțiului marginal.- funcția - membru in echipa de cercetare. Suma totală: 10 200 Euro. Nr. membri:

11. Perioada derulării contractului: 31.08.2009 – 28.02.2010.

C6. Proiect nr. 27/24.10.2014, finanțat de Westfarh Srl; durata proiectului 18 luni. - “Formule de igienizare

orala imbogatite cu compusi polifenolici“; funcția: membru; valoarea contractului - 11550 RON; proiect

câștigat prin competiție

C7. Contract de finanțare nr. 659/16.04.2013, ”Multicultural Regions, National Heritage and Contemporary

Challenges in Romanian and Slovak Society”; funcția: membru; proiect câștigat prin competiție

C8. Proiectul ”Hungarian-Romanian Research Platform for Smart Materials Research Project Support”

(Acronym: Smartmat), nr: HU-RO / 1101/191/2.2.2; funcția: membru/expert în biomateriale; valoarea

proiectului: 646.850 Euro; proiect câștigat prin competiție.

Proiecte educationale:

P1. Profilaxie denatară – Proiect educational; Parteneri: FMF Oradea, Asociatia Studentilor Medicinisti

Oradea, Scoala Generala nr. 8 „Nicolae Balcescu”; 11-15.05.2006; Dr. Ligia Vaida;

P2. Profilaxie dentară – Proiect educational; Parteneri: FMF Oradea, Asociatia Studentilor Medicinisti

Oradea, Colegiul National „Emanoil Gojdu”; 23-25.10.2006; Dr. Ligia Vaida, Dr. Raluca Dima;

P3. Profilaxie dentară – Proiect educational; Parteneri: FMF Oradea, Asociatia Studentilor Medicinisti din

Oradea, Inspectoratul Scolar Judetean Bihor, Scoala cu clasele I-VIII Nojorid; 08-09.10.2008; Dr. Ligia

Vaida, Dr. Diana Berechet;

P4. Profilaxie dentară – Proiect educational; Parteneri: FMF Oradea, Asociatia Studentilor Medicinisti din

Oradea, Inspectoratul Scolar Judetean Bihor, Scoala cu clasele I-VIII Osorhei; 13-17.10.2008; Dr. Ligia

Vaida, Dr. Diana Berechet;

P5. Profilaxie dentară – Proiect educational; Parteneri: FMF Oradea, Asociatia Studentilor Medicinisti din

Oradea, Inspectoratul Scolar Judetean Bihor, Scoala cu clasele I-VIII Livada de Bihor; 22-23.10.2008;

Dr. Ligia Vaida, Dr. Diana Berechet;

Page 20: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

20

P6. Profilaxie dentară – Proiect educational; Parteneri: FMF Oradea, Asociatia Studentilor Medicinisti din

Oradea, Inspectoratul Scolar Judetean Bihor; 29-30.10.2009; Dr. Ligia Vaida, Dr. Diana Berechet;

P7. Un zâmbet sănătos – Proiect educational; Parteneri: CSEIC Oradea, FMF Oradea, CCMIP Oradea;

Perioada 2011-2012; Dr. Ligia Vaida, Dr. Adriana Pirte, Dr. Albinita Cuc, Dr. Raluca Dima, Dr. Alice

Moldovan, Dr. Vranau Maria, Dr. Ioan Tig, Dr. Anca Porumb;

P8. Un zâmbet săntos – Proiect educational; Parteneri: CSEIC Oradea, FMF Oradea, CCMIP Oradea;

Perioada 2012-2013; Dr. Ligia Vaida, Dr. Adriana Pirte, Dr. Albinita Cuc, Dr. Raluca Dima, Dr. Alice

Moldovan, Dr. Vranau Maria, Dr. Bianca Ioana Todor;

P9. Profilaxie dentară – Proiect educational; Parteneri: Scoala Gimanziala Dimitrie Cantemir, FMF Oradea;

Perioada 03.04.2013; Dr. Ligia Vaida; Dr. Bianca Ioana Todor;

P10. Profilaxie dentară – Proiect educational; Parteneri: Scoala Gimanziala Dimitrie Cantemir, FMF Oradea;

Perioada 24.05.2013; Dr. Ligia Vaida; Dr. Bianca Ioana Todor;

P11. Dințișorii fermecati – Proiect educational; Parteneri: CSEIC Oradea, FMF Oradea, CCMIP Oradea;

Perioada 2013-2014; Dr. Ligia Vaida, Dr. Adriana Pirte, Dr. Albinita Cuc, Dr. Raluca Dima, Dr. Alice

Moldovan, Dr. Vranau Maria, Dr. Bianca Ioana Todor;

P12. Un zâmbet sănătos – Proiect educational; Parteneri: CSEIC Oradea, FMF Oradea, CCMIP Oradea;

Perioada 2014-2015; Dr. Ligia Vaida, Dr. Adriana Pirte, Dr. Albinita Cuc, Dr. Raluca Dima, Dr. Bianca

Ioana Todor;

P13. Dințișorii fermecati – Proiect educational; Parteneri: CSEIC Oradea, FMF Oradea, CCMIP Oradea;

Perioada 2015-2016; Dr. Ligia Vaida, Dr. Adriana Pirte, Dr. Albinita Cuc, Dr. Raluca Dima, Dr. Bianca

Ioana Todor;

P14. Un zâmbet sănătos – Proiect educational; Parteneri: CSEIC Oradea, FMF Oradea, CCMIP Oradea,

Asociatia Studentilor Stomatologi Oradea; Perioada 2016-2017; Dr. Ligia Vaida, Dr. Adriana Pirte, Dr.

Albinita Cuc, Dr. Raluca Dima, Dr. Bianca Ioana Todor;

P15. Un zămbet sănătos – Proiect educational; Parteneri: CSEIC Oradea, FMF Oradea, CCMIP Oradea;

Perioada 2018-2019; Dr. Ligia Vaida, Dr. Ciavoi Gabriela, Dr. Albinita Cuc, Dr. Raluca Dima, Dr.

Bianca Ioana Todor, Dr. Abel Moca, Dr. Bianca Negrutiu.

7. Recunoasterea prestigiului stiintific

C. Membru in colective de redactie ale unor reviste stiintifice recunoscute:

1. Membru în Romanian Editorial Board al revistei Journal of Oral Health and Dental Management

in the Black Sea Countries, vol. VIII, No.3 [29] – September, 2009, ISSN 1583-5588, indexata BDI

2. Membru in Editorial Board al revistei International Journal of Medical Dentistry, vol.18, 2014, ISSN

2066-6063, indexata BDI

G. Membru în asociaţii ştiinţifice şi profesionale

1. 2011 - Membru în SSBBM

2. 2009 – Membru în Societatea Română de Morfologie

3. 2008 - Membru în Asociaţia Română de Straight-Wire;

4. 2006 - Membru în EOS (Societatea Europeană de Ortodonţie);

5. 2001 - Membru în ANRO (Asociaţia Română de Ortodonţie).

6. Membru în AREO (Asociația Română de Excelență în Ortodonție) - din 2014

7. Membru IAPD (International Association of Pediatric Dentistry) - din 2018

Data:

30.09.2019 Semnatura:

Page 21: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Medicină ... de lucrari.pdf · Bumbu, Ioana Scrobotă, Simion Bran. ”Correction of class III malocclusions through morphological changes

21