diseminare es

14
FORUM REGIONAL pentru diseminarea experiențelor învățate în cadrul vizitelor de studiu privind integrarea persoanelor care au fost private de libertate Experiențe transnaționale relevante cu privire la importanța cooperării la nivel local între penitenciar și alți actori în vederea implementării unor programe eficiente de facilitare a integrării sociale a deținuților Consilier de probațiune: Iosif CSATLOS – DIMA - Târgoviște, Dâmbovița - 05.06.- 07.06.2013

Upload: iotzo-csatlos

Post on 24-May-2015

102 views

Category:

Career


0 download

DESCRIPTION

Presentation about my study visit in Spain.

TRANSCRIPT

Page 1: Diseminare es

FORUM REGIONAL

pentru diseminarea experiențelor învățate în cadrul vizitelor de studiu privind integrarea persoanelor care au fost private de

libertate

Experiențe transnaționale relevante cu privire la importanța cooperării la nivel local

între penitenciar și alți actori în vederea implementării unor programe eficiente de facilitare a integrării sociale a deținuților

Consilier de probațiune: Iosif CSATLOS – DIMA

- Târgoviște, Dâmbovița -

05.06.- 07.06.2013

Page 2: Diseminare es

Reabilitarea și Reintegrarea Socială

În Spania, prin mandat constituțional (art. 25.2) se prevede că întregul sistem de tratament în închisoare vizează reabilitarea și reintegrarea socială, fiind conceput ca un set de acțiuni menite la realizarea directă a acestui scop.

Page 3: Diseminare es

Sistemul de intervenție penitenciară

Include: activități terapeutice de ingrijire, activități de formare, educație formală , muncă, activități culturale, activități de agrement și sport.

Page 4: Diseminare es

Munca și inserția profesională

Munca reprezintă un instrument de bază privind reinserția deținuților, asigurând pregătirea pentru o integrare adecvată pe piața muncii după detenție.

Unitățile penitenciare din Spania oferă deținuților posibilitatea formării profesionale pe durata detenției, facilitând astfel reintegrarea în societate și delimitarea de mediul infracțional.

Instituția penitenciară a dezvoltat un traseu integrat de inserție profesională, care include o serie de acțiuni pentru includerea treptată pe piața muncii a persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii.

Page 5: Diseminare es

Traseul integrat de inserție profesională

Include următoarele acțiuni:activități de formare profesională pentru ocuparea forței de muncă,dobândirea de experiență în atelierele de producție din închisoare,orientare ocupațională,acompaniament privind plasamentul locurilor de muncă,sprijin pentru auto-ocuparea forței de muncă.

Cele două elemente de bază ale acestui traseu sunt: formarea pentru ocuparea forței de muncă și activitățile productive din închisoare.

Rolul implementării acestor acțiuni revine centrelor de inserție socială.

Page 6: Diseminare es

CENTRELE DE INSERȚIE SOCIALĂ

CIS sunt entități penitenciare care se adresează:- persoanelor condamnate care își execută

pedeapsa în regim deschis. - persoanelor condamnate care se află într-un

proces avansat de reinserție;- persoanelor condamnate cu anumite tipuri de

pedepse alternative la detenție cum ar fi localizarea permanentă.

CIS pot funcționa autonom sau poț aparține centrelor de detenție.

Page 7: Diseminare es

CENTRELE DE INSERȚIE SOCIALĂ

- au ca obiectiv esențial potențarea capacității de inserție socială pozitivă a persoanelor condamnate prin desfășurarea unor activități și programe de tratament care favorizează integrarea în mediul social;

- pun accent pe reeducare și reinserție socială ca fiind scopurile principale al pedepselor privative de libertate;

- facilitează inserția socială și familială a deținuților, contracarând efectele nocive ale încarcerării;

- prin concepția, rațiunea, strategia și eficacitatea lor CIS reprezintă modele de bună practică în ceea ce privește procesul de intervenție penitenciară în regim deschis.

Page 8: Diseminare es

Centrul de Inserție Socială Navalcarnero“Josefina Aldecoa”

-este un centru penitenciar autonom, inaugurat în anul 2011; -se află la 28 km de Madrid (A-5), pe lângă Penitenciarul Navalcarnero;-aparține Organismului Autonom pentru Munca în Penitenciare și Formare în vederea Angajării (TPFE).

Page 9: Diseminare es

Organismul Autonom pentru Munca în Penitenciare și Formare în vederea Angajării(Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo)

- are ca atribuțiune formarea profesională în vederea angajării precum și gestionarea activităților lucrative ale deținuților;-oferă o metodologie completă a inserției deținuților:

- formare;- informare;- consiliere;- orientare profesională;- sprijin pentru plasarea forței de muncă.

-depinde de Secretariatul General al Instituției Penitenciare, funcționarea organismului fiind reglementată prin R.D. 868 din 15 iulie 2005, modificat prin R.D.1268 din 31 august 2012;-ca organism autonom cu componentă antreprenorială, reprezintă un instrument flexibil și versatil în serviciul obiectivelor politicii penitenciare în domeniile de activitate asumate.

Page 10: Diseminare es

Prezentarea și analiza transferabilității unor exemple de bune practici

.

Page 11: Diseminare es

CONSILIUL SOCIAL PENITENCIAR

- se constituie atât la nivel național (regional) cât și la nivel local;

- are ca obiectiv promovarea participării și a colaborării societății civile la dezvoltarea politicilor penitenciare privind reintegrarea socială ;

- reprezintă un sistem integrat de colaborare între penitenciare/centre de reintegrare socială, ONG-uri/entități colaboratoare, voluntari/specialiști și deținuți;

- reprezintă un organ consultativ care oferă un cadru de întâlnire, participare și consiliere pentru penitenciarele, ONG-urile și entitățile implicate;

- se întrunește de cel puțin 2 ori pe an;- reprezintă un model de bună practică util și transferabil în

sistemul românesc.

Page 12: Diseminare es

STRUCTURA CONSILIULUI SOCIAL PENITENCIAR LOCAL

- Directorul unității penitenciare;- Directorul adjunct pentru reintegrare socială;- Directorul adjuct pentru siguranța deținerii;- Șeful serviciului local de probațiune;- un șef de tură (serviciu);- un supraveghetor;- un reprezentant din cadrul sectorului de

reintegrare socială al unității penitenciare;- un număr de până la 6 reprezentanți ai unor

ONG-uri partenere / entități ale societății civile cu activitate relevantă în domeniu.

Page 13: Diseminare es

Resurse Internet accesate complementar:

- http://www.institucionpenitenciaria.es

- http://www.tpfe.es/

- http://www.madrid-guide-spain.com/madrid-bullfight.html

Page 14: Diseminare es

VĂ MULȚUMESC !