determinarea iluminatului natural Şi artificial

Click here to load reader

Post on 27-Jun-2015

964 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DETERMINAREA ILUMINATULUI NATURAL I ARTIFICIAL

Radia iile luminoase sunt radia ii cu lungimea de und cuprins ntre 0,76-0,40 micrometri.

Surse1. Surse naturale 2. Surse artificiale

1. Surse naturale Soarele reprezint cea mai puternic i fiziologic surs .

Lumina natural este un complex policromatic, fiind alc tuit din combinarea a apte culori monocromatice, cu lungime de und descrescnd de la ro u , portocaliu, galben, verde, albastru indigo i violet.

Cantitativ, propozi ia culorilor este diferit , fiind maxim pentru galben, ochiul uman avnd i sensibilitatea maxim pentru aceast culoare. Din combina ia celor apte culori rezult lumina "alb " de zi.

Iluminatul natural se poate realiza prin lumina solar direct , lumina difuzat de bolta cereasc i lumina reflectat de suprafa a solului, construc ii, diferite suprafe e etc.

2. Surse artificiale Iluminatul artificial este realizat ast zi prin l mpile electrice. Se folosesc: - l mpi incandescente care ofer lumin cu o componen dominant a culorii galbene (acest tip de iluminat fiind fiziologic). Ele au dezavantajul c sunt neeconomice i nc lzesc atmosfera;

2. Surse artificiale - l mpi fluorescente, cu lumin de culoare dependent de structura sursei. Acestea prezint multiple avantaje, cu condi ia s func ioneze corespunz tor.

Propriet ile fizice ale radia iilor luminoase (cantitatea, calitatea, uniformitatea luminii) reprezint principalii parametri de care depinde ac iunea acestora asupra organismului uman. Iluminatul reprezint efectul luminos produs pe o suprafa sau un obiect. In acest fenomen concur , pe de o parte caracteristicile fotometrice ale surselor luminoase (fluxul luminos, intensitatea luminii, str lucirea), iar pe de alt parte puterea de absorb ie sau de reflexie a suprafe elor pe care cade fluxul luminos. Unitatea de m sur pentru iluminat este luxul (lx).

Radia iile luminoase au un efect biologic stimulator general, prin efectele exercitate asupra sistemului nervos, tegumentelor i asupra analizatorului vizual.

Efectul asupra sistemului nervos este determinat de faptul c excitantul luminos reprezint unul din elementele fundamentale ale rela iei cu mediul nconjur tor. Lumina este un stimul puternic al sistemului reticulat activator ascendent i deci, al scoar ei cerebrale. De asemenea, este un stimulator al metabolismului, constituind i unul din factorii importan i care influen eaz bioritmul, n special ritmul circadian. Luminile ro ie i galben au un efect excitant, n timp ce razele albastre, verzi, au ac iune calmant , favoriznd cre terea i dezvoltarea esuturilor tinere.

Efectul asupra tegumentelor este datorat fenomenului de fotosensibilizare, produs de interac iunea dintre radia ia luminoas i substan ele fotosensibilizante exogene sau endogene. Leziunile sunt rezultatul unor reac ii fototoxice sau fotoalergice. Dermatozele produse prin astfel de mecanisme se numesc fotodermite.

Efectul asupra analizatorului vizual, asupra func iei vizuale, reprezint principalul mod de ac iune a luminii asupra organismului uman. Func iile fundamentale ale vederii (acuitatea vizual , sensibilitatea de contrast, viteza perceperii vizuale, stabilitatea vederii clare) sunt direct influen ate de cantitatea i calitatea luminii.

Iluminatul insuficient pentru efectuarea unei anumite activit i vizuale suprasolicit mecanismele de acomodare, apare oboseal vizual , hipersecre ie lacrimal , senza ie de corp str in n ochi, la care se adaug fenomene legate de efortul cerebral de compensare: cefalee, grea , ame eli. Cu timpul, scade capacitatea de munc i apare surmenajul. Dac iluminatul este insuficient timp ndelungat, pe fondul unei anemetropii fizice, poate apare miopia.

Iluminatul excesiv poate produce o serie de simptome: fotofobie, l crimarea, dureri la nivelul globilor oculari, scotoame i chiar orbire temporar . Modific ri ritmice ale intensit ii luminii pot favoriza apari ia nistagmusului. Respectarea anumitor condi ii igienico-sanitare privind iluminatul reprezint m suri de profilaxie obligatorii pentru prevenirea tulbur rilor datorate iluminatului insuficient sau luminii neadecvate.

Metode de determinare a iluminatului n nc peri Metodele pot fi: - subiective - reprezentate de determinarea unor parametri structurali, care pot da rela ii asupra iluminatului natural; - obiective - constnd n determinarea iluminatului natural i artificial cu ajutorul luxmetrului; - utilizarea indicilor calcula i.

Metode de apreciere subiectiv a iluminatului Aceste metode constau n stabilirea anumitor indici i coeficien i rezulta i din amplasarea, orientarea i construc ia cl dirii. Cei mai importan i sunt: Unghiul de p trundere (inciden ), care indic ct de adnc p trund radia iile luminoase n nc pere. Acest unghi imaginar este format din locul de munc i dreapta care une te acest loc cu marginea superioar a ferestrei. Pentru un iluminat optim unghiul de inciden nu trebuie s fie mai mic de 27 grade. Unghiul de deschidere (de vedere liber a cerului) care arat ct p trunde n nc pere, radia ia solar direct . El este format de dreapta care une te por iunea superioar a unui obstacol din fa a ferestrei i dreapta care trece prin partea superioar a ferestrei. Acest unghi nu trebuie s fie mai mic de 5 grade.

Coeficientul de luminozitate (CL) este dat de raportul dintre suprafa a sticloas a ferestrelor i suprafa a podelei nc perii respective: CL = supraf. sticla ferestre / supraf. Podelei Valoarea acestui coeficient trebuie s fie de: - 1/8 - 1/l0 pentru nc perile de locuit; - 1/4 - 1/6 pentru nc perile din coli, laboratoare; - 1/2 - 1/4 pentru locurile de munc n care se desf oar activit i de mare precizie. Distan a dintre cl diri: pentru o bun iluminare, distan a minim trebuie s fie superioar n l imii cl dirilor sau cel pu in egal cu aceasta. Adncimea nc perii s nu fie mai mare dect de 2,5 ori distan a de la podea la marginea superioar a ferestrei. In zona noastr climatic , pentru asigurarea unui iluminat natural corespunz tor, orientarea cea mai bun a locuin ei este spre sud, sud-est, sud-vest.

Metoda de apreciere obiectiv natural i artificial

a iluminatului

Metoda de determinare se nume te luxmetrie, iar aparatul utilizat se nume te luxmetru. Principiul metodei const n formarea unui fotocurent sub influen a radia iei luminoase, iluminatul citindu-se direct n luc i, pe cadranul unui galvanometru. Avantajele determin rii constau n faptul c luxmetrul este un aparat u or de manipulat, nregistreaz spontan iluminatul i de aceea este frecvent utilizat.

Indici de apriecere gradului de iluminare din nc peri Pentru aprecierea gradului de iluminare din nc peri se pot folosi i o serie de indici, calcula i pe baza determin rilor prin metoda luxmetriei: Coeficientul de iluminare natural (CIN) este raportul procentual dintre iluminatul n interiorul nc perii i iluminatul din exterior, exprimat n luc i. Normele sanitare prev d ca acest coeficient s fie de: - minim 1% n nc peri de locuit; - minim 2% n s li de clas ; - minim 0,5% n anexe; - pn la 10 % n nc peri unde se efectueaz munci de mare precizie.

Interpretarea rezultatelorInterpretarea rezultatelor se efectueaz prin compararea cu normele sanitare ale nivelului mediu de iluminare: Cl diri de locuit a) camer de dormit: 30 lx b) camer de locuit (zi ) i sufragerie: 50 lx c) buc t rie: 50 lx d) camer de lucru, masa de scris: 150-300 lx e) holuri, dependin e: 50 lx.

Interpretarea rezultatelor Unit i medico-sanitare a) s li de opera ii: iluminat general - 300 lx; cmp de opera ii - 3000 lx

b) cabinete de consulta ii: 300 lx c) saloane de bolnavi: iluminat general - l00 lx; iluminat local - 300 lx; iluminat de veghe - 2 lx.

Pe lng realizarea iluminatului cantitativ suficient, iluminatul fiziologic trebuie s ndeplineasc i alte condi ii: - s fie uniform i f r str luciri n cmpul vizual; - compozi ia spectral a luminii artificiale s fie ct mai apropiat de lumina natural ; - iluminatul s fie corect dirijat astfel nct s se ob in o imagine clar a obiectelor i s nu produc umbre pe suprafa a de lucru; - iluminatul artificial s evite nc lzirea atmosferei sau producerea de elemente nocive pentru organism; - indicii de apreciere a iluminatului s fie conform normelor sanitare.

Hurts Illuminated http://www.youtube.com/watch?v=984Kl4vwqPk