comisii gradinita info utile

Download Comisii gradinita Info Utile

Post on 04-Feb-2016

12 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

infrmatii despre comisiile dintr+o gradinita

TRANSCRIPT

COMPONENA CONSILIILOR / COMISIILORAN COLAR 2011 2012

denumire comisiepreedintemembri / funcia

Consiliul de AdministraiePr. Prof. Chiag Adrian1. Pr. Prof. Chiag Adrian, director, preedinte al consiliului de administraie,2. Coman Virginia, secretar, nvtor,3. Bjenaru Florena, membru, educatoare,4. Pr. Av. Axinte Cezar, membru, reprezentat al prinilor,5. Lect. Univ. Atodiresei Dinu, membru, reprezentat al prinilor,6. Cristescu Liliana, membru, reprezentant al primriei, ef serviciu primria constana,7. Marcel Bouro, membru, reprezentant al comunitii locale, patron s.c. Liliput CO. S.R.L. .

Consiliul ProfesoralPr. Prof. Chiag AdrianSecretar: nv. Coman VirginiaMembrii: toate cadrele didactice

CEACProf. Mocanu Doina1. Prof. Mocanu Doina, nvtor, ef comisie metodic, preedinte ceac2. Coman Virginia, nvtor, reprezentant al c.a.3. Prof. Pslara Cristina , educatoare4. Bouro Marcel, patron liliput co.srl., reprezentant al agenilor economici i al comunitii locale5. Lect. Univ. Atodiresei Dinu, reprezentant al prinilor.

Comisia metodic a nvtoarelorProf. Mocanu Doina1. Tudora Petcu , nvtoare clasa a IV-a2. Prof. Iorga Gina, nvtoare clasa a III-a3. Prof. Mocanu Doina, nvtoare clasa a II-a4. Prof. Ptracu Ionela, nvtoare clasa I5. Coman Virginia, nvtoare clasa I.

Comisia metodic a educatoarelorProf. Dumitru Maria 1. Bjenaru Florena, educatoare grupa pregtitoare2. Dumitru Niculina, educatoare grupa pregtitoare3. Florea Mihaela, educatoare grupa mare4. Prof. Pslara Cristina, educatoare grupa mijlocie5. Prof. Dumitru Maria, educatoare grupa mic.

Comisia pentru proiecte i programe educativenv. Coman VirginiaCons. pentru probleme educative i activiti extracurriculare.1. Membrii comisia metodic a nvtoarelor2. Membrii comisia metodic a educatoarelor3. Membrii comisia pentru proiecte i parteneriate.

Consiliul pentru curriculumProf. Iorga Gina (responsabil)1. Prof. Pr. Chiag Adrian, director, preedinte CC2. Prof. Mocanu Doina, nvtor3. Prof. Dumitru Maria, educatoare4. Prof. Iorga Gina, nvtor

Comisia pentru formare i perfecionare continuProf. Iorga Gina 1. Prof. Iorga Gina, nvtor2. Prof. Pr. Chiag Adrian, profesor religie3. Prof. Mocanu Doina, nvtor4. Prof. Dumitru Maria, educatoare

Comisia pentru Orarnv. Tudora Petcu1. Tudora Petcu , nvtor.2. Prof. Pr. Chiag Adrian, profesor religie3. Prof. Pslara Cristina, educatoare

Comisia de organizare a serviciului pe coalProf. Ptracu Ionela1. Prof. Ptracu Ionela, nvtoare 2. Bjenaru Florena, educatoare3. Prof. Ciobotaru Florica, profesor limba englez

Comisia pentru proiecte i parteneriateProf. Fget Laura1. Prof. Fget Laura, prof. limba german2. Prof. Arsne Mihaela, profesor limba englez3. Prof. Pslara Cristina, educatoare4. Florea Mihaela, educatoare.

Comisia pentru organizarea olimpiadelor i a concursurilor colarenv. Coman Virginia1. Coman Virginia, nvtor2. Florea Mihaela, educatoare3. Prof. Mocanu Doina, nvtoare

Comisia pentru sntate i securitate n munc i PSInv. Tudora Petcu1. Tudora Petcu , nvtor.2. Ciobotaru Aneta , ngrijitoare3. Grigore Mariana, ngrijitoare

Comisia de Cruce RoieProf. Arsne Mihaela1.Prof. Arsne Mihaela, prof. limba englez 2. Pascu Geta , asistent medical3. Grigore Mariana, ngrijitoare

Comisia de inventariereProf. Arsne Mihaela1. Prof. Arsne Mihaela, prof. limba englez2. Prof. Dumitru Maria, educatoare3. Iliescu Claudia, ngrijitoare

Comisia pentru aplicarea programului Laptele i CornuProf. Ptracu Ionela1. Prof. Ptracu Ionela, nvtoare 2. Ciobotaru Aneta , ngrijitoare3. Iliescu Claudia, ngrijitoare

ATRIBUIILE COMISIILOR

Consiliul de administraieArt. 1. Consiliul de administraie este constituit din 5-11 membri. Numrul de membri i componenta sa sunt aprobate n fiecare an colar n prima edin a Consiliului profesoral, de regul nainte de nceperea cursurilor, pe baza propunerii Consiliului profesoral anterior. Componena Consiliului de administraie este n conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar. Secretarul Consiliului de administraie este numit de director dintre membrii acestuia, avnd atribuia de a consemna, ntr-un registru special, procesele verbale ale edinelor.Art.2. Din Consiliul de administraie face parte consilierul pentru probleme educative i activiti extracurriculare, un reprezentant al prinilor (de regul preedintele Comitetului reprezentativ al prinilor) i un reprezentant al elevilor (preedintele Consiliului elevilor). La edinele Consiliului de Administraie particip, ca observator, liderul sindical. Punctul su de vedere se consemneaz n procesul verbal - liderul semneaz procesul verbal. In calitate de invitai pot participa reprezentani ai prinilor i elevilor, atunci cnd sunt discutate probleme specifice activitii elevilor sau a comitetelor de prini sau atunci cnd prezena acestora este necesar.Art.3. Consiliul de administraie se ntrunete o dat pe lun pe baza unui grafic stabilit la nceputul anului colar (convocarea se face cu minimum 3 zile nainte) precum i n edine extraordinare la solicitarea directorului sau a 1/3 din membrii si. edinele extraordinare se convoac in timp optim.

Consiliul profesoralArt.4. Consiliul profesoral se constituie din cadrele didactice care au norma de baza n scoala (mai mult de 9 ore/spt.) i care au obligaia de a participa la toate edinele Consiliului. Toti profesorii participa la edinele Consililui profesoral.Art.5. Preedintele Consiliului profesoral este directorul colii.Art.6. Data edinelor ordinare se anun cu 5 zile nainte. edinele extraordinare se anun ct mai operativ.Art.7. Hotrrile Consiliului profesoral se adopt cu majoritate simpl i sunt obligatorii pentru tot personalul i toi elevii.Art. 8. Consiliul profesoral are urmtoarele atribuii:a) Aprob reprezentanii si n Consiliul de Administraie si in Consiliul pentru curriculum.b) Dezbate i adopt variante de proiecte curriculare, oferta curriculara, numr de clase formate i profilul acestora.c) Aprob proiectul planului de colarizare.d) Valideaz situaia colar la sfrit de semestru i de an colar.e) Decide asupra aplicrii de recompense sau de sanciuni n conformitate cu prezentul regulament.f) Avizeaza PAS-ul scolii , Planul managerial si celelalte planuri de activitate ale tuturor comisiilor din scoala;f) Absenta nemotivata la Consiliul Profesoral atrage pierderea punctajului corespunztor din fia de evaluare.

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Art. 9 . (1) Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii este formata din 3-9 membri. Conducerea ei operativa este asigurata de conducatorul organizatiei sau de un coordonator desemnat de acesta. (2) Componenta CEAC cuprinde , in numar relativ egal:a) reprezentanti ai corpului profesoral;b) reprezentanti ai parintilor ;c) reprezentanti ai elevilor;d) reprezentanti ai sindicatului;e) reprezentanti ai consiliului local;3) Conducerea operativa a CEAC este asigurata de directorul adjunct;4) CEAC are urmatoarele atributii:a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii,aprobate de conducerea scolii,conform domeniilor si criteriilor prevazute de legislatia in vigoare;b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in scoala,pe baza caruia directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala; raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor ,prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara sau strainatate ,potrivit legii;5) Orice control sau evaluare externa a calitatii,din partea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau MEdC se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din scolara;6) Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii functioneaza pe baza unui Regulament de organizare si functionare.Comisiile metodice

Art. 10. Comisiile metodice se constituie pe arii curriculare sau pe discipline, conform hotrrii Consiliului de administraie. Dac din catedr fac parte profesori din mai multe discipline ,iar responsabilul catedrei numete cte un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente. La nivelul scolii se constituie 2 comisii:-comisia nvtorilor -comisia educatoarelor.

CONTINUTUL MAPEI COMISIILOR METODICE 1.Decizia de numire a responsabilului de comisie.2. Atributiile primite conform decizie ca responsabil de comisie .3.Programe de activitati semestriale si anuale (activitati de formare continua,schimburi de experinta,etc).4.Tematica lunara a sedintelor comisiei metodice,aprobata de directorul scolii.5.Componenta comisie metodice (nominal,grade didactice,perfectionari,vechime , varsta, incadrarea pe ore/clase , responsabilitati pentru fiecare membru al comisie,etc).6. Structura claselor pe nivel si calificari.7.Planificarile calendaristice ale membrilor comisie(aprobate de responsabil si director).8. Informari semestriale sau la cererea directorului asupra activitatii comisiei ( prezentate in Consiliul profesoral).9. Modele de: planificari calendaristice, proiectarea unitatilor de invatare, evaluarea competentelor, instrumente de evaluare continua si sumativa, etc.(aprobate in cadrul comisie).10.Propuneri pentru: oferta educationala a scolii, CDS, CDG , resurse materiale si umane.11.Programe de pregatire speciala a elevilor cu nevoi deosebite.(pe discipline, elevi sau grupe de el