certificat de conformitate 2016 -...

of 15 /15
Certificat de conformitate 2016 SC Agro Betrieb SRL Calea Torontalului, Nr. DN6, KM 5,7, Birou 5, 300668 Timisoara, Judet Timis ROMANIA Numar certificat: 2-13385-2016 Operatorul mentionat mai sus, avand domeniu principal de activitate "productie agricola", se afla sub contract de inspectie valabil, incepand cu data de 06.01.2014. Contractul este incheiat cu Austria Bio Garantie GmbH (AT-BIO-301, acreditat in conformitate cu ISO 17065), reprezentat in Romania de Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld Sucursala (RO-ECO-018). Operatorul a fost certificat in baza inspectiei efectuate in data de 25.05.2016 in conformitate cu: Regulament (EC) No 834/2007 si Norme de punere in aplicare, versiune curenta Acest document a fost eliberat in baza articolului 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 834/2007 si in baza Regulamentului (CE) Nr. 889/2008. Activitatile operatorului sunt controlate si indeplinesc cerintele Regulamentelor de mai sus. Produsele operatorului enumerate mai jos pot fi declarate, dupa cum urmeaza: Categorie(grup): Declaratie: Produse vegetale: amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional teren necultivat conventional Director General dipl. ing. Hans Matzenberger (Responsabil pentru certificari) Responsabil Sucursala Georgiana-Iuliana Moisa (Responsabil pentru inspectii) Perioada de valabilitate dupa data eliberarii: Produse vegetale: recolta anului 2016 nu mai tarziu de XXX31.01.2018 Pe perioada mentionata, acest certificat este valabil doar daca: a) Produsele trebuie sa respecte regulamentele mentionate. b) Contractul de inspectie este valabil. c) Pentru animalele achizitionate s-a respectat perioada de conversie. Numar client: 724543 Pagina 1 din 2 27.12.2016 ABG0257RO Ecert Versiunea 7.1 Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld Sucursala Bucuresti Str. Dionisie Lupu, Nr. 50, Etj. 3, Ap. 7, Sector 1, 010458 Bucuresti, Judet Bucuresti, Romania Cod identificare OIC: RO-ECO-018, Numar Registru Comertului: J40/4498/2016 ro.abg-cert.com | www.abg.at Sediu central: Königsbrunner Straße 8, 2202 Enzersfeld, Austria Cod identificare OIC: AT-BIO-301, Numar Registru Comertului: 78753p

Upload: vuongmien

Post on 07-Feb-2018

224 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Ce

rtif

ica

t d

e c

on

form

ita

te 2

01

6SC Agro Betrieb SRL

Calea Torontalului, Nr. DN6, KM 5,7, Birou 5, 300668 Timisoara, Judet TimisROMANIA

Numar certificat: 2-13385-2016

Operatorul mentionat mai sus, avand domeniu principal de activitate "productie agricola", se afla sub

contract de inspectie valabil, incepand cu data de 06.01.2014. Contractul este incheiat cu Austria Bio

Garantie GmbH (AT-BIO-301, acreditat in conformitate cu ISO 17065), reprezentat in Romania de

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld Sucursala (RO-ECO-018). Operatorul a fost certificat in

baza inspectiei efectuate in data de 25.05.2016 in conformitate cu:

• Regulament (EC) No 834/2007 si Norme de punere in aplicare, versiune curenta

Acest document a fost eliberat in baza articolului 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 834/2007

si in baza Regulamentului (CE) Nr. 889/2008. Activitatile operatorului sunt controlate si indeplinesc

cerintele Regulamentelor de mai sus.

Produsele operatorului enumerate mai jos pot fi declarate, dupa cum urmeaza:

Categorie(grup): Declaratie:

Produse vegetale:

amestec de cereale (Lolium) conventional

grau conventional

rapita conventional

teren necultivat conventional

Director General

dipl. ing. Hans Matzenberger (Responsabil pentru certificari)

Responsabil Sucursala

Georgiana-Iuliana Moisa (Responsabil pentru inspectii)

Perioada de valabilitate dupa data eliberarii:

Produse vegetale: recolta anului 2016 nu mai tarziu de

XXX31.01.2018

Pe perioada mentionata, acest certificat este

valabil doar daca:

a) Produsele trebuie sa respecte regulamentele

mentionate.

b) Contractul de inspectie este valabil.

c) Pentru animalele achizitionate s-a respectat perioada

de conversie.

Numar client: 724543

Pagina 1 din 2

27.12.2016

ABG0257RO Ecert Versiunea 7.1

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld Sucursala Bucuresti

Str. Dionisie Lupu, Nr. 50, Etj. 3, Ap. 7, Sector 1, 010458 Bucuresti, Judet Bucuresti, Romania

Cod identificare OIC: RO-ECO-018, Numar Registru Comertului: J40/4498/2016

ro.abg-cert.com | www.abg.at

Sediu central: Königsbrunner Straße 8, 2202 Enzersfeld, Austria

Cod identificare OIC: AT-BIO-301, Numar Registru Comertului: 78753p

Page 2: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Ce

rtif

ica

te 2

01

6SC Agro Betrieb SRL

Calea Torontalului, Nr. DN6, KM 5,7, Birou 5, 300668 Timisoara, Judet TimisROMANIA

Cert. No: 2-13385-2016

Continuation

The above mentioned operator with the main activity "agricultural production" has been in possession of

a valid inspection contract with Austria Bio Garantie GmbH (AT-BIO-301, accredited to ISO 17065),

represented in Romania by Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld Sucursala (RO-ECO-018) since

2014-01-06. On the basis of the inspection conducted on 2016-05-25 the operator is certified according

to the following rules:

• Regulation (EC) No 834/2007 and Implementing Rules, current version

This document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of

Regulation (EC) No 889/2008. The declared operator has submitted his activities under control, and

meets the requirements laid down in the named Regulation.

The operator's products listed below may be declared as follows:

Product(group): Declaration:

Plant production:

mixed cereals (Lolium) conventional product

wheat conventional product

rape conventional product

vegetated not used area conventional product

Managing Director

Dipl.-Ing. Hans Matzenberger (responsible for certifications)

Office Manager

Georgiana-Iuliana Moisa (responsible for inspections)

Validity after date of issue:

Plant products: harvest 2016, not later than 2018-01-31

During the named period, this certificate retains

validity only if:

a) The products must be in accordance with the named

regulations.

b) A valid inspection contract is in evidence.

c) Conventional animal input is fully converted.

Customer number: 724543

Page 2 of 2

2016-12-27

ABG0257RO Ecert Versiunea 7.1

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld Sucursala Bucuresti

Str. Dionisie Lupu, Nr. 50, Etj. 3, Ap. 7, Sector 1, 010458 Bucuresti, Judet Bucuresti, Romania

Code number of control body: RO-ECO-018, Comm. Reg. No: J40/4498/2016

ro.abg-cert.com | www.abg.at

Headquarters: Königsbrunner Straße 8, 2202 Enzersfeld, Austria

Code number of control body: AT-BIO-301, Comm. Reg. No: 78753p

Page 3: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Austria Bio Garantie GmbH Headquarter E-Mail: [email protected] Internet: www.abg.at AT-BIO-301

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld

Sucursala Bucuresti E-Mail: [email protected] Internet: ro.abg-cert.com

RO-ECO-018

Aceasta Anexa este emisa in baza ordinului MADR 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica

ABG0480RO Anhang zu Certificate RO Annex Certificate RO 15.12.2016 11:57:43 Pag 1 din 13

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE Nr. 2-13385-2016 DIN 27.12.2016

Emis în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul.

Denumirea operatorului: SC Agro Betrieb SRL

Sediul exploatatiei: Calea Torontalului, Nr. DN6, KM 5,7, Birou 5 300668 Timisoara, Judet Timis

ID fermier APIA: RO000530435

Codul clientului - organism de inspectie si certificare: 724543

Tipul activitatii: Producator agricol

Nr./data contractului incheiat cu organismul de inspectie si certificare: 001/06.01.2014

Numele si codul organismului de inspectie si certificare: Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld Sucursala Bucuresti, RO-ECO-018

CUI organism de inspectie si certificare: RO25582516

Suprafaţa în agricultura ecologică, din care:

Submăsura şi varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăţi de agromediu" - pachetul 5 "Agricultură

ecologică" pentru angajamentele încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013* sau

conform măsurii 11 "Agricultura ecologică" pentru angajamentele

încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020** Judeţul

Localitatea/ Comuna/

Oraşul Codul Sirsup

Nr. blocului

fizic

Nr. parcelei agricole Cultura

Suprafaţa totală (ha)

Suprafaţa conversie anul I

(ha)

Suprafaţa conversie

anul II (ha)

Suprafaţa conversie

anul III (ha)

Suprafaţa certificată ecologic

(ha)

TM SANANDREI 158653 741 47 Grau comun de toamna

199,22 199,22

NU

TM SANANDREI 158653 227 48 Grau comun de toamna

9,68 9,68

NU

TM SANANDREI 158653 222 49 Grau comun de toamna

19,67 19,67

NU

TM SANANDREI 158653 175 50 Grau comun de toamna

30,06 30,06

NU

Page 4: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Austria Bio Garantie GmbH Headquarter E-Mail: [email protected] Internet: www.abg.at AT-BIO-301

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld

Sucursala Bucuresti E-Mail: [email protected] Internet: ro.abg-cert.com

RO-ECO-018

Aceasta Anexa este emisa in baza ordinului MADR 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica

ABG0480RO Anhang zu Certificate RO Annex Certificate RO 15.12.2016 11:57:43 Pag 2 din 13

Suprafaţa în agricultura ecologică, din care:

Submăsura şi varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăţi de agromediu" - pachetul 5 "Agricultură

ecologică" pentru angajamentele încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013* sau

conform măsurii 11 "Agricultura ecologică" pentru angajamentele

încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020** Judeţul

Localitatea/ Comuna/

Oraşul Codul Sirsup

Nr. blocului

fizic

Nr. parcelei agricole Cultura

Suprafaţa totală (ha)

Suprafaţa conversie anul I

(ha)

Suprafaţa conversie

anul II (ha)

Suprafaţa conversie

anul III (ha)

Suprafaţa certificată ecologic

(ha)

TM SANANDREI 158653 175 51 Grau comun de toamna

132,73 132,73

NU

TM SANANDREI 158653 178 52 Grau comun de toamna

2,61 2,61

NU

TM SANANDREI 158653

740 53 Grau comun de toamna

122,64 122,64

NU

TM SANANDREI 158653 186 54 Grau comun de toamna

177,94 177,94

NU

TM SANANDREI 158653 187 55 Rapita de toamna

18,42 18,42 NU

TM SANANDREI 158653 188 56 Rapita de toamna

14,55 14,55 NU

TM SANANDREI 158653 219 57 Rapita de toamna

206,46 206,46 NU

TM RACOVITA 158243 147 58 Grau comun de toamna

12,72 12,72

NU

TM RACOVITA 158243 485 59 Alte culturi

in teren arabil

35,81 35,81

NU

TM RACOVITA 158243 485 60 Alte culturi

in teren arabil

4,11 4,11

NU

TM RACOVITA 158243 468 61 Alte culturi

in teren arabil

70,52 70,52

NU

TM RACOVITA 158243 147 62 Grau comun de toamna

75,22 75,22

NU

TM RACOVITA 158243 147 63 Grau comun de toamna 12,03 12,03

NU

Page 5: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Austria Bio Garantie GmbH Headquarter E-Mail: [email protected] Internet: www.abg.at AT-BIO-301

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld

Sucursala Bucuresti E-Mail: [email protected] Internet: ro.abg-cert.com

RO-ECO-018

Aceasta Anexa este emisa in baza ordinului MADR 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica

ABG0480RO Anhang zu Certificate RO Annex Certificate RO 15.12.2016 11:57:43 Pag 3 din 13

Suprafaţa în agricultura ecologică, din care:

Submăsura şi varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăţi de agromediu" - pachetul 5 "Agricultură

ecologică" pentru angajamentele încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013* sau

conform măsurii 11 "Agricultura ecologică" pentru angajamentele

încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020** Judeţul

Localitatea/ Comuna/

Oraşul Codul Sirsup

Nr. blocului

fizic

Nr. parcelei agricole Cultura

Suprafaţa totală (ha)

Suprafaţa conversie anul I

(ha)

Suprafaţa conversie

anul II (ha)

Suprafaţa conversie

anul III (ha)

Suprafaţa certificată ecologic

(ha)

TM RACOVITA 158243 147 64 Grau comun de toamna

2,03 2,03

NU

TM RACOVITA 158243 147 65 Grau comun de toamna 3,14 3,14

NU

TM RACOVITA 158243 147 66 Grau comun de toamna

4,87 4,87

NU

TM RACOVITA 158243 1968 67 Grau comun de toamna

7,5 7,5

NU

TM RACOVITA 158243 1968 68 Grau comun de toamna

2,5 2,5

NU

TM RACOVITA 158243 2291 69 Grau comun de toamna

6,37 6,37

NU

TM RACOVITA 158243 1966 70 Grau comun de toamna

23,75 23,75

NU

TM RACOVITA 158243 59 71 Grau comun de toamna 8,78 8,78

NU

TM RACOVITA 158243 59 72 Grau comun de toamna

11,35 11,35

NU

TM RACOVITA 158243 59 73 Grau comun de toamna 6,17 6,17

NU

TM RACOVITA 158243 59 74 Teren

necultivat 2 2 NU

TM RACOVITA 158243 59 75 Teren

necultivat 0,62 0,62 NU

TM RACOVITA 158243 59 76 Teren

necultivat 1,01 1,01 NU

TM RACOVITA 158243 2141 77 Teren

necultivat 0,18 0,18 NU

Page 6: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Austria Bio Garantie GmbH Headquarter E-Mail: [email protected] Internet: www.abg.at AT-BIO-301

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld

Sucursala Bucuresti E-Mail: [email protected] Internet: ro.abg-cert.com

RO-ECO-018

Aceasta Anexa este emisa in baza ordinului MADR 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica

ABG0480RO Anhang zu Certificate RO Annex Certificate RO 15.12.2016 11:57:43 Pag 4 din 13

Suprafaţa în agricultura ecologică, din care:

Submăsura şi varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăţi de agromediu" - pachetul 5 "Agricultură

ecologică" pentru angajamentele încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013* sau

conform măsurii 11 "Agricultura ecologică" pentru angajamentele

încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020** Judeţul

Localitatea/ Comuna/

Oraşul Codul Sirsup

Nr. blocului

fizic

Nr. parcelei agricole Cultura

Suprafaţa totală (ha)

Suprafaţa conversie anul I

(ha)

Suprafaţa conversie

anul II (ha)

Suprafaţa conversie

anul III (ha)

Suprafaţa certificată ecologic

(ha)

TM RACOVITA 158243 2141 78 Grau comun de toamna 13,35 13,35

NU

TM RACOVITA 158243 2141 79 Grau comun de toamna 1,31 1,31

NU

TM RACOVITA 158243 2141 80 Grau comun de toamna 2,76 2,76

NU

TM RACOVITA 158243 578 81 Teren

necultivat 0,38 0,38 NU

TM RACOVITA 158243 578 82 Grau comun de toamna 1,06 1,06

NU

TM RACOVITA 158243 578 83 Grau comun de toamna 4,1 4,1

NU

TM RACOVITA 158243 543 84 Grau comun de toamna

9,11 9,11

NU

TM RACOVITA 158243 543 85 Grau comun de toamna 5,15 5,15

NU

TM RACOVITA 158243 543 86 Grau comun de toamna 3,05 3,05

NU

TM RACOVITA 158243 578 87 Teren

necultivat 3,85 3,85 NU

TM RACOVITA 158243 578 88 Teren

necultivat 0,75 0,75 NU

TM RACOVITA 158243 578 89 Teren

necultivat 2,76 2,76 NU

TM RACOVITA 158243 578 90 Teren

necultivat 3,72 3,72 NU

TM RACOVITA 158243 578 91 Teren

necultivat 4,78 4,78 NU

Page 7: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Austria Bio Garantie GmbH Headquarter E-Mail: [email protected] Internet: www.abg.at AT-BIO-301

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld

Sucursala Bucuresti E-Mail: [email protected] Internet: ro.abg-cert.com

RO-ECO-018

Aceasta Anexa este emisa in baza ordinului MADR 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica

ABG0480RO Anhang zu Certificate RO Annex Certificate RO 15.12.2016 11:57:43 Pag 5 din 13

Suprafaţa în agricultura ecologică, din care:

Submăsura şi varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăţi de agromediu" - pachetul 5 "Agricultură

ecologică" pentru angajamentele încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013* sau

conform măsurii 11 "Agricultura ecologică" pentru angajamentele

încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020** Judeţul

Localitatea/ Comuna/

Oraşul Codul Sirsup

Nr. blocului

fizic

Nr. parcelei agricole Cultura

Suprafaţa totală (ha)

Suprafaţa conversie anul I

(ha)

Suprafaţa conversie

anul II (ha)

Suprafaţa conversie

anul III (ha)

Suprafaţa certificată ecologic

(ha)

TM RACOVITA 158243 578 92 Teren

necultivat 5,4 5,4 NU

TM RACOVITA 158243 578 93 Teren

necultivat 4,25 4,25 NU

TM RACOVITA 158243 578 94 Teren

necultivat 1,3 1,3 NU

TM RACOVITA 158243 578 95 Teren

necultivat 0,54 0,54 NU

TM RACOVITA 158243 578 96 Teren

necultivat 1,3 1,3 NU

TM RACOVITA 158243 578 97 Teren

necultivat 0,55 0,55 NU

TM RACOVITA 158243 578 98 Teren

necultivat 2,84 2,84 NU

TM RACOVITA 158243 578 99 Teren

necultivat 1,13 1,13 NU

TM RACOVITA 158243 578 100 Teren

necultivat 0,58 0,58 NU

TM RACOVITA 158243 578 101 Teren

necultivat 1,15 1,15 NU

TM RACOVITA 158243 578 102 Teren

necultivat 0,43 0,43 NU

TM RACOVITA 158243 578 103 Teren

necultivat 0,74 0,74 NU

TM RACOVITA 158243 578 104 Teren

necultivat 0,42 0,42 NU

TM RACOVITA 158243 578 105 Teren

necultivat 0,74 0,74 NU

TM RACOVITA 158243 578 106 Teren

necultivat 0,97 0,97 NU

Page 8: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Austria Bio Garantie GmbH Headquarter E-Mail: [email protected] Internet: www.abg.at AT-BIO-301

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld

Sucursala Bucuresti E-Mail: [email protected] Internet: ro.abg-cert.com

RO-ECO-018

Aceasta Anexa este emisa in baza ordinului MADR 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica

ABG0480RO Anhang zu Certificate RO Annex Certificate RO 15.12.2016 11:57:43 Pag 6 din 13

Suprafaţa în agricultura ecologică, din care:

Submăsura şi varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăţi de agromediu" - pachetul 5 "Agricultură

ecologică" pentru angajamentele încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013* sau

conform măsurii 11 "Agricultura ecologică" pentru angajamentele

încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020** Judeţul

Localitatea/ Comuna/

Oraşul Codul Sirsup

Nr. blocului

fizic

Nr. parcelei agricole Cultura

Suprafaţa totală (ha)

Suprafaţa conversie anul I

(ha)

Suprafaţa conversie

anul II (ha)

Suprafaţa conversie

anul III (ha)

Suprafaţa certificată ecologic

(ha)

TM RACOVITA 158243 578 107 Teren

necultivat 1,5 1,5 NU

TM RACOVITA 158243 578 108 Teren

necultivat 0,59 0,59 NU

TM RACOVITA 158243 578 109 Teren

necultivat 0,63 0,63 NU

TM RACOVITA 158243 578 110 Teren

necultivat 1,23 1,23 NU

TM RACOVITA 158243 578 111 Teren

necultivat 2,38 2,38 NU

TM RACOVITA 158243 578 112 Teren

necultivat 0,31 0,31 NU

TM RACOVITA 158243 578 113 Teren

necultivat 1,13 1,13 NU

TM RACOVITA 158243 578 114 Teren

necultivat 3,67 3,67 NU

TM RACOVITA 158243 582 115 Alte culturi

in teren arabil

22,86 22,86

NU

TM RACOVITA 158243 793 116 Teren

necultivat 3,5 3,5 NU

TM RACOVITA 158243 793 117 Teren

necultivat 1,7 1,7 NU

TM RACOVITA 158243 793 118 Teren

necultivat 0,25 0,25 NU

TM RACOVITA 158243 793 119 Teren

necultivat 0,75 0,75 NU

TM RACOVITA 158243 793 120 Teren

necultivat 1,33 1,33 NU

TM RACOVITA 158243 793 121 Teren

necultivat 2,7 2,7 NU

Page 9: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Austria Bio Garantie GmbH Headquarter E-Mail: [email protected] Internet: www.abg.at AT-BIO-301

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld

Sucursala Bucuresti E-Mail: [email protected] Internet: ro.abg-cert.com

RO-ECO-018

Aceasta Anexa este emisa in baza ordinului MADR 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica

ABG0480RO Anhang zu Certificate RO Annex Certificate RO 15.12.2016 11:57:43 Pag 7 din 13

Suprafaţa în agricultura ecologică, din care:

Submăsura şi varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăţi de agromediu" - pachetul 5 "Agricultură

ecologică" pentru angajamentele încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013* sau

conform măsurii 11 "Agricultura ecologică" pentru angajamentele

încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020** Judeţul

Localitatea/ Comuna/

Oraşul Codul Sirsup

Nr. blocului

fizic

Nr. parcelei agricole Cultura

Suprafaţa totală (ha)

Suprafaţa conversie anul I

(ha)

Suprafaţa conversie

anul II (ha)

Suprafaţa conversie

anul III (ha)

Suprafaţa certificată ecologic

(ha)

TM RACOVITA 158243 793 122 Teren

necultivat 0,6 0,6 NU

TM RACOVITA 158243 793 123 Teren

necultivat 1 1 NU

TM RACOVITA 158243 793 124 Teren

necultivat 1,12 1,12 NU

TM RACOVITA 158243 793 125 Teren

necultivat 1,05 1,05 NU

TM RACOVITA 158243 601 126 Teren

necultivat 5,97 5,97 NU

TM RACOVITA 158243 601 127 Teren

necultivat 11,05 11,05 NU

TM RACOVITA 158243 601 128 Teren

necultivat 2,22 2,22 NU

TM RACOVITA 158243 600 129 Teren

necultivat 1,66 1,66 NU

TM RACOVITA 158243 600 130 Teren

necultivat 1,04 1,04 NU

TM RACOVITA 158243 600 131 Teren

necultivat 0,56 0,56 NU

TM RACOVITA 158243 600 132 Teren

necultivat 1,18 1,18 NU

TM RACOVITA 158243 884 133 Teren

necultivat 2,44 2,44 NU

TM RACOVITA 158243 459 134 Teren

necultivat 0,49 0,49 NU

TM RACOVITA 158243 380 135 Teren

necultivat 1,01 1,01 NU

TM RACOVITA 158243 380 136 Teren

necultivat 0,64 0,64 NU

Page 10: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Austria Bio Garantie GmbH Headquarter E-Mail: [email protected] Internet: www.abg.at AT-BIO-301

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld

Sucursala Bucuresti E-Mail: [email protected] Internet: ro.abg-cert.com

RO-ECO-018

Aceasta Anexa este emisa in baza ordinului MADR 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica

ABG0480RO Anhang zu Certificate RO Annex Certificate RO 15.12.2016 11:57:43 Pag 8 din 13

Suprafaţa în agricultura ecologică, din care:

Submăsura şi varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăţi de agromediu" - pachetul 5 "Agricultură

ecologică" pentru angajamentele încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013* sau

conform măsurii 11 "Agricultura ecologică" pentru angajamentele

încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020** Judeţul

Localitatea/ Comuna/

Oraşul Codul Sirsup

Nr. blocului

fizic

Nr. parcelei agricole Cultura

Suprafaţa totală (ha)

Suprafaţa conversie anul I

(ha)

Suprafaţa conversie

anul II (ha)

Suprafaţa conversie

anul III (ha)

Suprafaţa certificată ecologic

(ha)

TM RACOVITA 158243 380 137 Teren

necultivat 1,39 1,39 NU

TM RACOVITA 158243 380 138 Teren

necultivat 0,66 0,66 NU

TM RACOVITA 158243 380 139 Teren

necultivat 10,87 10,87 NU

TM RACOVITA 158243 380 140 Teren

necultivat 0,6 0,6 NU

TM RACOVITA 158243 380 141 Teren

necultivat 3,77 3,77 NU

TM RACOVITA 158243 380 142 Teren

necultivat 4,63 4,63 NU

TM RACOVITA 158243 380 143 Teren

necultivat 1 1 NU

TM RACOVITA 158243 380 144 Teren

necultivat 0,5 0,5 NU

TM RACOVITA 158243 380 145 Teren

necultivat 0,46 0,46 NU

TM RACOVITA 158243 380 146 Teren

necultivat 0,33 0,33 NU

TM RACOVITA 158243 380 147 Teren

necultivat 0,38 0,38 NU

TM RACOVITA 158243 380 148 Teren

necultivat 0,84 0,84 NU

TM RACOVITA 158243 770 149 Teren

necultivat 0,89 0,89 NU

TM RACOVITA 158243 770 150 Teren

necultivat 5,2 5,2 NU

TM RACOVITA 158243 766 151 Teren

necultivat 2,86 2,86 NU

Page 11: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Austria Bio Garantie GmbH Headquarter E-Mail: [email protected] Internet: www.abg.at AT-BIO-301

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld

Sucursala Bucuresti E-Mail: [email protected] Internet: ro.abg-cert.com

RO-ECO-018

Aceasta Anexa este emisa in baza ordinului MADR 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica

ABG0480RO Anhang zu Certificate RO Annex Certificate RO 15.12.2016 11:57:43 Pag 9 din 13

Suprafaţa în agricultura ecologică, din care:

Submăsura şi varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăţi de agromediu" - pachetul 5 "Agricultură

ecologică" pentru angajamentele încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013* sau

conform măsurii 11 "Agricultura ecologică" pentru angajamentele

încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020** Judeţul

Localitatea/ Comuna/

Oraşul Codul Sirsup

Nr. blocului

fizic

Nr. parcelei agricole Cultura

Suprafaţa totală (ha)

Suprafaţa conversie anul I

(ha)

Suprafaţa conversie

anul II (ha)

Suprafaţa conversie

anul III (ha)

Suprafaţa certificată ecologic

(ha)

TM RACOVITA 158243 766 152 Teren

necultivat 2,63 2,63 NU

TM RACOVITA 158243 766 153 Teren

necultivat 2,16 2,16 NU

TM RACOVITA 158243 766 154 Teren

necultivat 0,58 0,58 NU

TM RACOVITA 158243 766 155 Teren

necultivat 0,5 0,5 NU

TM RACOVITA 158243 766 156 Teren

necultivat 1,25 1,25 NU

TM RACOVITA 158243 766 157 Teren

necultivat 0,85 0,85 NU

TM RACOVITA 158243 766 158 Teren

necultivat 2,77 2,77 NU

TM RACOVITA 158243 766 159 Teren

necultivat 1,92 1,92 NU

TM RACOVITA 158243 970 160 Teren

necultivat 1,29 1,29 NU

TM RACOVITA 158243 970 161 Teren

necultivat 0,65 0,65 NU

TM RACOVITA 158243 970 162 Teren

necultivat 1,35 1,35 NU

TM RACOVITA 158243 970 163 Teren

necultivat 1,32 1,32 NU

TM RACOVITA 158243 970 164 Teren

necultivat 2,53 2,53 NU

TM RACOVITA 158243 970 165 Teren

necultivat 4,25 4,25 NU

TM RACOVITA 158243 970 166 Teren

necultivat 1,35 1,35 NU

Page 12: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Austria Bio Garantie GmbH Headquarter E-Mail: [email protected] Internet: www.abg.at AT-BIO-301

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld

Sucursala Bucuresti E-Mail: [email protected] Internet: ro.abg-cert.com

RO-ECO-018

Aceasta Anexa este emisa in baza ordinului MADR 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica

ABG0480RO Anhang zu Certificate RO Annex Certificate RO 15.12.2016 11:57:43 Pag 10 din 13

Suprafaţa în agricultura ecologică, din care:

Submăsura şi varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăţi de agromediu" - pachetul 5 "Agricultură

ecologică" pentru angajamentele încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013* sau

conform măsurii 11 "Agricultura ecologică" pentru angajamentele

încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020** Judeţul

Localitatea/ Comuna/

Oraşul Codul Sirsup

Nr. blocului

fizic

Nr. parcelei agricole Cultura

Suprafaţa totală (ha)

Suprafaţa conversie anul I

(ha)

Suprafaţa conversie

anul II (ha)

Suprafaţa conversie

anul III (ha)

Suprafaţa certificată ecologic

(ha)

TM RACOVITA 158243 970 167 Teren

necultivat 0,97 0,97 NU

TM RACOVITA 158243 970 168 Teren

necultivat 1,24 1,24 NU

TM RACOVITA 158243 970 169 Teren

necultivat 1,72 1,72 NU

TM RACOVITA 158243 162 170 Teren

necultivat 7,68 7,68 NU

TM RACOVITA 158243 162 171 Teren

necultivat 6,7 6,7 NU

TM RACOVITA 158243 162 172 Teren

necultivat 1,96 1,96 NU

TM RACOVITA 158243 162 173 Teren

necultivat 2,09 2,09 NU

TM RACOVITA 158243 162 174 Teren

necultivat 3,45 3,45 NU

TM RACOVITA 158243 162 175 Teren

necultivat 1,56 1,56 NU

TM RACOVITA 158243 162 176 Teren

necultivat 1,04 1,04 NU

TM RACOVITA 158243 162 177 Teren

necultivat 1,29 1,29 NU

TM RACOVITA 158243 2296 178 Teren

necultivat 2,23 2,23 NU

TM RACOVITA 158243 2296 179 Teren

necultivat 0,7 0,7 NU

TM RACOVITA 158243 2296 180 Teren

necultivat 2,56 2,56 NU

TM RACOVITA 158243 2296 181 Teren

necultivat 4,07 4,07 NU

Page 13: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Austria Bio Garantie GmbH Headquarter E-Mail: [email protected] Internet: www.abg.at AT-BIO-301

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld

Sucursala Bucuresti E-Mail: [email protected] Internet: ro.abg-cert.com

RO-ECO-018

Aceasta Anexa este emisa in baza ordinului MADR 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica

ABG0480RO Anhang zu Certificate RO Annex Certificate RO 15.12.2016 11:57:43 Pag 11 din 13

Suprafaţa în agricultura ecologică, din care:

Submăsura şi varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăţi de agromediu" - pachetul 5 "Agricultură

ecologică" pentru angajamentele încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013* sau

conform măsurii 11 "Agricultura ecologică" pentru angajamentele

încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020** Judeţul

Localitatea/ Comuna/

Oraşul Codul Sirsup

Nr. blocului

fizic

Nr. parcelei agricole Cultura

Suprafaţa totală (ha)

Suprafaţa conversie anul I

(ha)

Suprafaţa conversie

anul II (ha)

Suprafaţa conversie

anul III (ha)

Suprafaţa certificată ecologic

(ha)

TM RACOVITA 158243 2296 182 Teren

necultivat 3,28 3,28 NU

TM RACOVITA 158243 86 183 Teren

necultivat 0,96 0,96 NU

TM RACOVITA 158243 86 184 Teren

necultivat 1,16 1,16 NU

TM RACOVITA 158243 86 185 Teren

necultivat 3,49 3,49 NU

TM RACOVITA 158243 86 186 Teren

necultivat 3,07 3,07 NU

TM RACOVITA 158243 86 187 Teren

necultivat 1,74 1,74 NU

TM RACOVITA 158243 86 188 Teren

necultivat 2,3 2,3 NU

TM RACOVITA 158243 86 189 Teren

necultivat 1,44 1,44 NU

TM RACOVITA 158243 86 190 Teren

necultivat 4,48 4,48 NU

TM RACOVITA 158243 86 191 Teren

necultivat 3,82 3,82 NU

TM RACOVITA 158243 86 192 Teren

necultivat 1,17 1,17 NU

TM RACOVITA 158243 86 193 Teren

necultivat 2,9 2,9 NU

TM RACOVITA 158243 86 194 Teren

necultivat 1,73 1,73 NU

TM RACOVITA 158243 86 195 Teren

necultivat 1,18 1,18 NU

TM RACOVITA 158243 86 196 Teren

necultivat 1,22 1,22 NU

Page 14: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Austria Bio Garantie GmbH Headquarter E-Mail: [email protected] Internet: www.abg.at AT-BIO-301

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld

Sucursala Bucuresti E-Mail: [email protected] Internet: ro.abg-cert.com

RO-ECO-018

Aceasta Anexa este emisa in baza ordinului MADR 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica

ABG0480RO Anhang zu Certificate RO Annex Certificate RO 15.12.2016 11:57:43 Pag 12 din 13

Suprafaţa în agricultura ecologică, din care:

Submăsura şi varianta pachetului aferent culturii (conform măsurii 214 "Plăţi de agromediu" - pachetul 5 "Agricultură

ecologică" pentru angajamentele încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013* sau

conform măsurii 11 "Agricultura ecologică" pentru angajamentele

încheiate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020** Judeţul

Localitatea/ Comuna/

Oraşul Codul Sirsup

Nr. blocului

fizic

Nr. parcelei agricole Cultura

Suprafaţa totală (ha)

Suprafaţa conversie anul I

(ha)

Suprafaţa conversie

anul II (ha)

Suprafaţa conversie

anul III (ha)

Suprafaţa certificată ecologic

(ha)

TM RACOVITA 158243 86 197 Teren

necultivat 0,64 0,64 NU

TM RACOVITA 158243 86 198 Teren

necultivat 2,49 2,49 NU

TM RACOVITA 158243 770 199 Teren

necultivat 0,7 0,7 NU

TM RACOVITA 158243 601 200 Teren

necultivat 0,94 0,94 NU

TM RACOVITA 158243 578 201 Teren

necultivat 0,7 0,7 NU

TM RACOVITA 158243 766 202 Teren

necultivat 1,65 1,65 NU

TOTAL 1519,79 1519,79

* În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007—2013, măsura 214 „Plăți de agromediu”, pachetul 5 „Agricultura ecologică” cuprinde următoarele variante:— varianta 5.1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț); — varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci și cartofi); — varianta 5.3 Livezi; — varianta 5.4 Vii; — varianta 5.5 Plante medicinale și aromatice. ** În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020, măsura 11 „Agricultura ecologică” cuprinde: • submăsura 11.1 — Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică conține 6 pachete: — pachetul 1 — Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică; — pachetul 2 — Legume aflate în conversia la agricultura ecologică; — pachetul 3 — Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică; — pachetul 4 — Vii aflate în conversia la agricultura ecologică; — pachetul 5 — Plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică; — pachetul 6 — Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică;• submăsura 11.2 — Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică — conține 6 pachete: — pachetul 1 — Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) certificate în agricultura ecologică; — pachetul 2 — Legume certificate în agricultura ecologică; — pachetul 3 — Livezi certificate în agricultura ecologică;

Page 15: Certificat de conformitate 2016 - MADRold.madr.ro/agricultura-ecologica/2016/ro-eco-018/producatori/TM_SC... · amestec de cereale (Lolium) conventional grau conventional rapita conventional

Austria Bio Garantie GmbH Headquarter E-Mail: [email protected] Internet: www.abg.at AT-BIO-301

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld

Sucursala Bucuresti E-Mail: [email protected] Internet: ro.abg-cert.com

RO-ECO-018

Aceasta Anexa este emisa in baza ordinului MADR 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica

ABG0480RO Anhang zu Certificate RO Annex Certificate RO 15.12.2016 11:57:43 Pag 13 din 13

— pachetul 4 — Vii certificate în agricultura ecologică; — pachetul 5 — Plante medicinale și aromatice certificate în agricultura ecologică; — pachetul 6 — Pajiști permanente certificate în agricultura ecologică

Organism de inspectie si certificare

Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld Sucursala Bucuresti

Semnatura si ștampila