ce este sunetul? (i) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/aniv/sunet.pdf · presiunea aerului...

21
1 Ce este sunetul? (I) Ce este sunetul? (I) Sunetul reprezintă energia unei vibraţii transmisă printr-un mediu Pentru ca sunetul să existe pentru oameni sunt necesare: Generare Transmisie mediu solid (pământ) lichid (apă) gazos (aer) absenţa mediului (vid sau spaţiu cosmic) lipsa sunetului Percepţie urechile recepţionează sunetul şi convertesc presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier

Upload: others

Post on 03-Sep-2019

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

1

Ce este sunetul? (I)Ce este sunetul? (I)

Sunetul reprezintă energia unei vibraţii transmisă printr-un mediuPentru ca sunetul să existe pentru oameni sunt necesare:

GenerareTransmisie

mediusolid (pământ)lichid (apă)gazos (aer)

absenţa mediului (vid sau spaţiu cosmic)

lipsa sunetuluiPercepţie

urechile recepţionează sunetul şi convertescpresiunea aerului în impulsuri nervoasetransmise la creier

Page 2: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

2

Ce este sunetul? (II)Ce este sunetul? (II)

Constituie sunet:Muzica (tipare ce se repetă, simple sau complexe)Zgomotul (în absenţa tiparelor perceptibile)Vorbirea (comunicare inteligibilă)

T

t

Presiunea sunetului

Presiunea

atmosferică

+

-

Page 3: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

3

Scări diatonice Scări diatonice şşi cromatice (I)i cromatice (I)

Scara diatonică (8 trepte) provine din proprietăţile unei corzi care vibrează:

O coardă care vibrează generează un anumit nivel (pitch): nivel fundamentalIntervalele din scara diatonică pot fi obţinute în următorii paşi:

1 9/8 5/4 4/3 3/2 5/3 15/8 2

1/2 L × 2 n → o octavă

1/3 L × 3/2 n

1/4 L × 4/3 n

1/5 L × 5/4 n

L - lungime; n - nivel

Page 4: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

4

Scări diatonice Scări diatonice şşi cromatice (II)i cromatice (II)

Problema:diferite intervale între tonuri:

9:8 ton major10:9 ton minor16:15 semiton

→ DA: începând cu c’→ NU: începând cu e’

Soluţia:scara cromatică (13 trepte)

Acelaşi interval: 1.0595Semiton cromatic

Page 5: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

5

Surse de sunetSurse de sunet

Mărimi uzuale:Banda de frecvenţă necesară: 30 ÷ 15000 HzDinamica intensităţii: 0.00001 ÷ 100 W (7 decade)

Sursa de sunet Putere acustică [W]

Banda de frecvenţe [Hz]

voce normală 25 ÷ 50 × 10-6 100 ÷ 8000

voce puternică 1 × 10-3 100 ÷ 8000

clarinet 0,05 140 ÷ 10000

flaut 0,06 250 ÷ 9000

violoncel 0,16 70 ÷ 9000

trompetă 0,3 160 ÷ 9500

pian 0,3 ÷ 0,4 70 ÷ 6500

orgă 13 30 ÷ 9000

orchestră 50 ÷ 70 35 ÷ 14000

Page 6: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

6

Decibelul (I)Decibelul (I)

Urechea umană are o caracteristică logaritmică a sensibilităţii

permite auzirea sunetelor de intensitate foarte scăzutăîmpiedică rănirea urechii de către zgomote de nivel foarte ridicat

Astfel, pentru exprimarea nivelului de sunet este adecvată utilizarea mărimilor logaritmice, cum ar fi decibelul

Nivelul este comparat cu o valoare de referinţă şi se poate scrie sub forma:

tensiune:

putere:][log20 dB

UUn

REF

XU =

][log10 dBPPn

REF

XW =

Page 7: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

7

Decibelul (II)Decibelul (II)

Exerciţiu:

Calculaţi în dB banda puterii acustice necesară: 0.00001 ÷ 100 W

Câte decade vor corespunde pentru banda de tensiune?

Page 8: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

8

Nivelul sunetului (I)Nivelul sunetului (I)

dB U/UREF P/PREF Sursa sunetului şi efectele acestuia

> 130

poate cauza pierdrea instantanee şi permanentă a auzului

130 1013orchestră cu 75 instrumente cântând fortissimo

120 1000000 1012 “ciocan-daltă” mare

110 1011 maşină de nituit

100 100000 1010 automobil pe autostradă

90 109erori la locul de muncă (dacă sunt frecvente duc la pierderea auzului)

Page 9: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

9

Nivelul sunetului (II)Nivelul sunetului (II)

dB U/UREF P/PREF Sursa sunetului şi efectele acestuia

80 10000 108 imposibilă utilizarea telefonului

70 10000000tren (provoacă ‘acţiune colectivă puternică’)

60 1000 1000000magazin (provoacă ‘ameninţări de acţiune colectivă’)

150 100000 birou (provoacă ‘plângeri izolate’)

40 100 10000 zonă rezidenţială în timpul nopţii

30 1000 şoaptă foarte înceată

20 10 100 sunet de studio

Page 10: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

10

Timbru (I)Timbru (I)

Sunetele muzicale nu sunt purefrecvenţe nesingulareamestec complex de frecvenţe similare:

frecvenţa fundamentalăfrecvenţele sale armonice

Această complexitate furnizează calitatea caracteristică a sunetului, numită timbruAprecierea timbrului rezultă din învăţare şi asocieri anterioareOamenii pot distinge aproximativ 400000 sunete diferite (rezoluţie ridicată a sunetului)

T1

t

S1

T2 = T1

t

S2

Page 11: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

11

Timbru (II)Timbru (II)

Exemplu:

Aceeaşi notă (un La)este cântată la un oboi şi un pianNota are aceeaşi frecvenţă fundamentală (440 Hz)

Cele două instrumente sunt diferite prin frecvenţe armonice (forma semnalului)Sunetele sunt diferite, permiţând urechii să distingă între cele două note

Page 12: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

12

Diagrama de audibilitate (I)Diagrama de audibilitate (I)

domeniul infrasonic

domeniul de audibilitate umană

domeniul ultrasonic

20 Hz 17 ÷ 20 kHz

Oamenii percepo variaţie neliniară cu frecvenţa sunetului (mai bine în banda 1 ÷ 4 kHz)o foarte largă gamă de nivele (gamă dinamicămare)

Page 13: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

13

Diagrama de audibilitate (II)Diagrama de audibilitate (II)

f[Hz]

[dB]

100 10k1k

pragul senzaţiei dureroase

pragul de

audibilitate

0

20

40

60

80

100

120

muzicmuzicăă

vocevoce

Page 14: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

14

Sensibilitatea urechii umane (I) Sensibilitatea urechii umane (I)

Mascarea componentelor sonoresensibilitatea variază neliniar cu frecvenţa

→ sunete de acelaşi nivel sunt percepute diferit:A – nivel înalt – sunet auzitB – nivel scăzut – sunet auzitC – nivel înalt – sunetul nu se aude

200 2k 20k20

f[Hz]

nivelulsunetului

A BCnivel de audibilitate

Page 15: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

15

Sensibilitatea urechii umane (II) Sensibilitatea urechii umane (II)

dacă componente cu frecvenţe apropiate apar concomitent → mascarea sunetelor cu nivel scăzut:

A – nivel mai înalt – sunet auzitB – nivel înalt – sunetul nu se aude

dacă componente succesive cu aceeaşi frecvenţă sunt apropiate în timp → mascarea sunetelor cu nivel scăzut care urmează

200 2k 20k20

f[Hz]

nivelulsunetului

A B

nivel de audibilitate modificattemporar

Page 16: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

16

Muzică Muzică îîn multimedian multimedia

Motive pentru utilizarea muzicii în multimedia:să atragă un publicsă asigure ambianţasă accentueze emoţii (folosirea pianului la filmele mute)să creeeze un context (o piesă clasică dintr-o anumită perioadă sau regiune geografică)să exprime lucruri care nu pot fi spusesă furnizeze indicii despre oameni, animalesă permită suprapunerea sunetelor

Aceste motive sunt practic identice cu cele din cinematografie

genul filmului va afecta selecţia muziciio arie fascinantă care adesea este neglijată de designerii multimedia este legătura dintre muzică şi emoţii

Page 17: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

17

Voce Voce şşi sunet i sunet îîn multimedia (I)n multimedia (I)

Folosirea vocii şi a sunetului în aplicaţii multimedia are avantaje şi dezavantaje, în funcţie de aplicaţia particulară care trebuie proiectată

Dezavantajele sunetului

necesită o capacitate mare de stocarecalitatea reproducerii poatevaria între maşinipoate încetini viteza altorelemente multimediapentru a produce sunetul este nevoie de timp

sunetele necorespunzătoare pot deranja utilizatorul supărătoare pentru cei aflaţi în apropiere

Page 18: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

18

Voce Voce şşi sunet i sunet îîn multimedia (II)n multimedia (II)

Avantajele vocii

fiind o formă naturală de comunicare, implică pregătire limitată poate adăuga curiozitatesunt posibile versiuni în mai multe limbi

prezintă interes pentru utilizator datorită noutăţiieste hands free, oamenii se pot misca liber în timpul

derulării aplicaţieifolositoare oamenilor cu control redus asupra

membrelor sau cu deficienţe motoare permite utilizatorilor orbi să interacţioneze cu sistemele

Page 19: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

19

AchiziAchiziţţia sunetuluiia sunetului

Calitatea sunetului utilizat în aplicaţiile multimedia depinde de diversi factori care trebuie maximizaţi:

studio de înregistrare – pentru calitate ridicatămediu – cât de silenţios posibiltipul microfonului – adecvat sursei sonore şi mediuluipoziţia microfonului – conform cu regulile tehnicecablarea – distanţă scurtă şi zgomot scăzutstocarea sunetului – determină calitatea finală a sunetuluireducerea zgomotului – tehnici standard (DNR, Dolby)rata de eşantionare – un compromis cu spaţiul de stocareexperimentul – sunt necesare câteva înregistrărimastering – recomandabil pe suport digital (DAT)post-producţie – procesare digitală a semnalului pe PC (editare, reducerea zgomotului)

Page 20: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

20

Microfonul (I)Microfonul (I)

Traductor care converteşte energia sonorăîntr-un semnal electric analogic

Calitatea sunetului captat este determinată de diverşi factori, cum ar fi:

calitatea mediului acusticamplasarea microfonului în mediul respectivproiectarea microfonului însăşi

Page 21: Ce este sunetul? (I) - hermes.etc.upt.rohermes.etc.upt.ro/docs/anIV/sunet.pdf · presiunea aerului în impulsuri nervoase transmise la creier. 2 Ce este sunetul? (II) Constituie sunet:

21

Microfonul (II)Microfonul (II)

Microfoanele se pot clasifica dupa douăcriterii:

1. tipul traductorului 2. proprietăţile acustice

dinamic omni-direcţional (a)

condensator direcţional

ceramic bidirecţional (b)

carbon cardioidă (c)

hipercardioidă (d)

a b c d