caiet de sarcini geamuri

of 5 /5

Click here to load reader

Upload: paul

Post on 04-Jul-2015

161 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Caiet de Sarcini Geamuri

CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ – GEAMURI PAG. 1

GEAMURI

1 GENERALITĂŢI

Sunt cuprinse condiţiile tehnice pentru executarea, verificarea şi recepţionarea lucrărilor

la care se utilizează sticla în diferite tipuri de geamuri:

- geamuri trase de 3 mm grosime montate la ferestre, uşi şi glasvanduri din lemn.;

- geamuri trase de 5 mm grosime montate la ferestre, uşi şi glasvanduri din metal...

La toate lucrările obiectivului se vor utiliza materiale de calitatea I-a.

- Garanţia producătorului va fi de minimum 5 ani.

- Antreprenorul va trebui să înlocuiască toate elementele sparte sau respinse la

verificarea calităţii ca necorespunzătoare.

2 MATERIALE ŞI PRODUSE

Materialele utilizate vor răspunde cerinţelor enunţate în CSGA punctul 2.

La aceste lucrări se vor utiliza următoarele materiale:

2.1.1. Materiale de bază

- geamuri transparente trase de 5 mm grosime de calitate I-a - STAS 853-80;

- geamuri transparente trase de 3-4 mm grosime de calitate I-a - STAS 853-80;

- geamuri ornament de 3 mm grosime, conform STAS 3515-80;

2.1.2. Materiale auxiliare

Pentru montarea şi etanşarea geamurilor:

- chit permanent plastic tip Romtic 1200 sau Romalchiol NTR 9409-75;

- lac perclorvinil serie 4070;

- diluant S004-70;

- bolţuri împuşcate;

- baghete de lemn;

- garnituri de cauciuc în forma de U conform STAS 3230-84;

- şuruburi cu cap îngropat conform STAS 7518-71;

- şuruburi cu cap înecat conform STAS 1452+76, 2+3 mm, L=20 - 30 mm.

Toate profilele de montaj, materialele de etanşare, chituri, cleme şi alte accesorii

necesare vor fi de cea mai bună calitate, dintre cele recomandate de producătorul

elementului de sticlă în cauză şi vor avea o mare durabilitate.

Page 2: Caiet de Sarcini Geamuri

CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ – GEAMURI PAG. 2

3 MOSTRE ŞI TESTĂRI

Vor fi prezentate mostre conform cerinţelor.

4 LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Se vor respecta condiţiile generale.

5 EXECUTAREA LUCRĂRILOR

5.1. LUCRĂRI PREGĂTITOARE ÎN VEDEREA MONTAJULUI:

Montarea geamurilor se realizează după executarea lucrărilor de tencuieli, înaintea

lucrărilor de vopsitorii şi pardoseli.

Lucrările pregătitoare în vederea montajului constau în:

- vopsirea cu grund alchidic a falţului la tâmplăria metalică;

- aplicarea unui strat de vopsea pe întreaga tâmplărie metalică şi două straturi de

vopsea pe falţuri;

- Calarea geamurilor se va face astfel încât să se limiteze deformaţiile şprosurilor,

asigurând buna funcţionare a ochiurilor mobile.

5.2. MONTAREA GEAMURILOR PE TÂMPLĂRIA DE LEMN:

Montarea geamurilor pe tâmplăria de lemn se face cu baghete din lemn speciale.

5.3. MONTAREA GEAMURILOR PE TÂMPLĂRIE METALICĂ

Montarea geamurilor pe tâmplăria metalică se face cu baghete metalice şi garnituri de

cauciuc.

6 VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPŢIEI LUCRĂRILOR

Se vor recepţiona toate materialele aduse pe şantier prin verificarea calităţilor şi

dimensiunilor prescrise în proiect şi corespunzătoare prescripţiilor din standarde,

evidenţiate de prezenţa certificatelor de calitate însoţitoare a fiecărui lor.

- Verificarea pe faze a calităţii lucrărilor se va executa conform instrucţiunilor în

vigoare privind calitatea în construcţii şi se referă la corespondenţa cu tipurile şi

dimensiunile din proiect, condiţiile de calitate specificate, încadrarea în limitele

toleranţelor şi abaterilor considerate admisibile prin normele şi standardele respective.

- Verificarea se va face pentru întreaga categorie de lucrări de geamuri şi pe fiecare

fel specific de lucrare încheindu-se procese verbale de verificare pe faze de lucrări.

- In acţiunile de verificare se va urmării respectarea prevederilor din „Condiţii tehnice

de calitate”, cap.7. din instrucţiunile tehnice C47-86.

Page 3: Caiet de Sarcini Geamuri

CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ – GEAMURI PAG. 3

- Pentru prevederi specifice se vor respecta indicaţiile din „Normativ pentru verificarea

calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente” indicativ C56-85.

7 MĂSURĂTORI ŞI DECONTARE

Lucrările de montare a geamurilor se măsoară şi decontează la metri pătraţi realizaţi,

măsuraţi după cum urmează:

- Geamurile montate pe tâmplărie de lemn, pe tâmplărie metalică se măsoară la

metru pătrat de suprafaţă de geam gata montat, luându-se în consideraţie dimensiunile

dintre falşurilele aflate pe conturul exterior de montare a geamurilor în cercevele cu

scăderea suprafeţei ocupate de şprosurile mai late decât 3 cm.

- Geamurile având alte forme decât cea pătrată sau dreprunghilară se măsoară după

suprafaţa dreptunghiului în care se înscrie geamul respectiv.

La decontare se cuprind şi costul tuturor materialelor puse în operă.

8 STANDARDE DE REFERINŢĂ

Pe lângă cele generale specificate în CSGA punctul 8, vor fi respectate următoarele:

- C 47-1986 – Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor

produse din sticla in constructii” (BC 2/1986);

- STAS 3230 – 84 – Garnituri de cauciuc;

- Condiţii tehnice de calitate, cap.7. din instrucţiunile tehnice C47-86.

- „Instrucţiuni tehnice” C17-86;

- STAS 853-80 – geamuri trase;

- STAS 3515 – 80 – geamuri ornament

- „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii

aferente „ Indicativ C56-86 Caietul XVI.

- C 16-84 - “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi

instalaţii aferente”.

Intocmit,