aims dissemination at the symposium "laurentiu panaitopol" bucharest

21
Alternative inovatoare în Alternative inovatoare în studiul matematicii studiul matematicii (Alternatives for (Alternatives for Innovative Math Study – Innovative Math Study – AIMS) AIMS) Prof. Vasilescu Irina Prof. Petrescu Maria Şcoala Gimnazială “Hamburg” Bucureşti

Upload: mepetrescu

Post on 29-Jul-2015

74 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Alternative inovatoare în studiul Alternative inovatoare în studiul matematicii matematicii

(Alternatives for Innovative Math (Alternatives for Innovative Math Study –AIMS)Study –AIMS)

Prof. Vasilescu Irina

Prof. Petrescu Maria

Şcoala Gimnazială “Hamburg”

Bucureşti

DescriereDescriere

proiect Comenius–eTwinning cu conţinut matematic

Parteneri: România (coordonator), Franţa, Italia, Olanda, Spania, Polonia, Grecia

Durata : doi ani şcolari (2013-2014 şi 2014-2015)

Vârsta elevilor: 11-16 aniNumar de participanţi din şcoală: 6

profesori, aprox. 150 elevi

Scop:Scop:

Proiectul are ca scop creşterea motivaţiei elevilor pentru studiul matematicii, punctul său de pornire bazându-se pe Teoria inteligenţelor multiple (Howard Gardner)

Argument:Argument:

1. Numeroase studii din ultimii ani atrag atenţia asupra diminuării motivaţiei elevilor cu privire la matematică. Proiectul nostru îşi propune să favorizeze implicarea elevilor, prin crearea altei imagini a acestui obiect, în special pentru cei care nu ating încă performanţele dorite la aceasta materie.2. Din punct de vedere pedagogic, cunoaşterea şi folosirea tipului de inteligenţă al elevilor va eficientiza învăţarea, ştiut fiind că există copii care învaţă mai bine din explicaţii scrise, alţii din diagrame sau imagini, alţii prin acţiune sau lucrând în grup etc.

ObiectiveObiective

• adaptarea metodelor de predare la diferite tipuri de inteligenţă, folosind abordari centrate pe elev,

• utilizarea metodelor de învăţare prin cooperare, dezvoltarea competenţelor de colaborare ale elevilor,

•  utilizarea TIC pentru modelarea situaţiilor din viata reală, facănd conţinutul matematic relevant pentru elevi,

• dezvoltarea capacităţii elevilor de a folosi matematica pentru înţelegerea şi rezolvarea problemelor din lumea reală,

• dezvoltarea autonomiei elevilor şi a competenţelor lor de învăţare independentă,

• promovarea respectului reciproc, toleranţei şi înţelegerii pentru elevii cu abilităţi diferite.

Activităţi:Activităţi:

Locale- pentru câte un (acelaşi) tip de inteligenţă pe o

perioadă de aproximativ două luni, unele activități comune tuturor sau unelor țări, altele alese de

fiecare țara în funcție de specificul national. Transnaţionale- întâlniri ale tuturor şcolilor partenere cu derularea

de activităţi comuneVizibilitate...

spaţiul virtual şi pagina wiki

ProProduse finaleduse finale

1. Kit didactic format din: blog/DVD cu materiale de învăţare ghid al profesorului (on-line/tiparit) 2. La nivelul participanţilor:

• interes şi implicare crescută la orele de matematică• rezultate şcolare îmbunătăţite• dezvoltarea de noi strategii de predare• competenţe sporite pentru profesori şi elevi

Vizibilitate...

Blogul proiectului

Activităţi derulate: Inteligenta Activităţi derulate: Inteligenta interpersonala/intrapersonalainterpersonala/intrapersonala

1. Realizarea de statistici privind preferintele, activitatile de timp liber si interesele colegilor lor

2. Postere interactive create cu Glogster care prezinta date numerice despre tarile partenere in proiect

3 Biografii ale unor matematicieni celebri, precum si ale unor femei matematicieni, sub forma de profile fictive de Facebook sau prezentari PowePoint.

4. "A Piece of Pie in..." Plecand de la aceeasi reteta de prajitura, elevii din scolile paricipante au fost provocati sa calculeze costul unei felii de prajitura in fiecare dintre orasele lor .

Vizibilitate...

pagina dedicată din spaţiul virtual eTwinning

Activităţi derulate: Inteligenta Activităţi derulate: Inteligenta muzical-artisticamuzical-artistica 1. Realizarea unui calendar de Advent pentru parteneri, cu aplicatia Thinglink. Elevii au

inregistrat intrebari matematice si au legat aceste inregistrari de o imagine desenata tot de ei, astfel incat fiecarei zile sa ii corespunda o intrebare.

2. Felicitari geometrice de Craciun create cu aplicatia de geometrie dinamica Geogebra si in stilul lui Mondriaan , precum si ornamente de Craciun geometrice.

3. Concursul pentru alegerea unui logo al proiectului.

4. Autoportrete geometrice.

5. Realizarea de tutoriale si videoclipuri pentru a fi folosite in asa-numitele "flipped lessons" Unele dintre tutoriale au fost mici scenarii scrise, interpretate si regizate de elevi, iar altele create cu Geogebra.

6.Cantec despre paralelogram si alte figuri geometrice

7. Schita despre viata lui Arhimede, scrisa de elevi, care a fost reprezentata in cadrul inalnirii din Italia

8.Slideshow "Geometrie si arheologie' .

Vizibilitate...

pagina dedicată din spaţiul virtual eTwinning

Activităţi derulate: Inteligenta Activităţi derulate: Inteligenta verbalaverbala1. Un show radiofonic avand ca "personaje" numere.

2. Poezii matematice cuprinse in Cartea Numarului Pi, realizata in colaborare cu celelalte echipe. Cartea contine creatii inspirate de acest numar sau structurate dupa cifrele sale.

3. Acrostihuri matematice.

4. Povestiri dupa grafice: pornind de la un grafic de functie, elevii trebuie sa scrie o povestire care sa ilustreze graficul. Apoi, propun alt grafic uneia dintre echipele partenere. Este o activitate "in lant". Povestirile fac parte dintr-un produs comun, o revista online.

5. Cuvinte incrucisate si puzzle-uri.

7.Dictionar matematic comun multilingvistic.

8. Matematica in literatura- analiza unor simboluri si aluzii matematice. Materialele sunt de asemenea cuprinse intr-o revista online.

Vizibilitate...

pagina dedicată din spaţiul virtual eTwinning

Prima întâlnire de proiectPrima întâlnire de proiect

17-22. oct. 2013, Charleville-Mezieres, Franţa

Tema : “Utilizarea inteligenţei interpersonale şi intrapersonale în studiul matematicii”

elevi şi profesori din toate cele 7 şcoli partenere

Vizibilitate...

Pagina dedicata din spațiul virtual eTwinning

Vânătoarea de comoriVânătoarea de comori

Concursul finalConcursul final

A doua întâlnire de proiectA doua întâlnire de proiect

16-21. feb. 2014, Matera, Italia Tema : “Utilizarea inteligenţei

muzical artistice în studiul matematicii”

Aproximativ 60 elevi şi profesori din toate cele 7 şcoli partenere

Vizibilitate...

Pagina dedicata din spațiul virtual eTwinning

Scenete despre mari matematicieniScenete despre mari matematicieni

Vânătoare de comori Vânătoare de comori matematicămatematică

Matematica în artă la MetapontoMatematica în artă la Metaponto

A treia întâlnire de proiectA treia întâlnire de proiect

4 – 9 mai 2014, Myslenice, Poland Tema : “Utilizarea inteligenţei

lingvistice în studiul matematicii”Aproximativ 60 elevi şi profesori din

toate cele 7 şcoli partenere

Vizibilitate...

Pagina dedicata din spațiul virtual eTwinning

“Cracovia se bazeaza pe tine!” : dezlegarea unui mister matematic – joc de strada in Cracovia

Atelier elevi: alcatuirea, in echipe internationale, a unei reviste cu subiecte matematice

Va multumim!