a românia secret de ministerul afacerilor interne ... · pdf filev....

Click here to load reader

Post on 03-Oct-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SECRET DE SERVICIU ATENŢIE: deţinerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizată, sunt INTERZISE !

  Timişoara, b-dul Take Ionescu 44-46; tel/fax: 0256402003/0256490677; [email protected] Pagina 1/24

  A

  ROMÂNIA

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TIMIŞ

  Timişoara

  SECRET DE

  SERVICIU

  Timişo

  ara

  Nr.

  ………………

  /……………….

  Ex. nr.

  …….

 • Timişoara, b-dul Take Ionescu 44-46; tel/fax: 0256402003/0256490677; [email protected] Pagina 2/24

  CUPRINS:

  CAPITOLUL I. INTRODUCERE

  CAPITOLUL II. OBIECTIVE STRATEGICE

  CAPITOLUL III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ

  A. PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

  1. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

  2. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

  2.1. Criminalitatea gravă comisă cu violență

  2.2. Criminalitatea contra patrimoniului

  2.3. Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

  2.4. Criminalitatea economico-financiară

  2.5. Criminalitatea stradală

  2.6. Infracţionalitatea în mediul rural

  2.7. Infracționalitatea în domeniul silvic

  2.8. Criminalitatea itinerantă

  2.9. Urmărire și extrădare

  2.10. Cercetare penală

  3. ACTIVITĂŢILE STRUCTURILOR DE SUPORT

  3.1. Activitatea criminalistică

  3.2. Activitatea structurii de intervenţie

  3.3. Asistenţa şi reprezentarea juridică

  3.4. Activitatea centrului de reţinere şi arestare preventivă

  3.5. Activitatea pe linie de cazier judiciar, statistică şi evidenţă operativă

  3.6. Centrul Operaţional

  B. PROMOVAREA SIGURANŢEI

  1. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER

  1.1. Actiuni realizate

  1.2. Dinamica accidentelor grave de circulatie

  1.3. Rezultatele actiunilor de combatere a infracţionalităţii rutiere

  2. POLIŢIA DE PROXIMITATE ŞI SIGURANŢA COMUNITĂŢII

 • Timişoara, b-dul Take Ionescu 44-46; tel/fax: 0256402003/0256490677; [email protected] Pagina 3/24

  CAPITOLUL IV. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ,

  RELAŢII INTERNAŢIONALE

  1. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ

  1.1 Cooperarea cu celelalte instituţii de aplicare a legii

  1.2. Cooperarea public -privat

  2. RELAŢII INTERNAŢIONALE

  CAPITOLUL V. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

  CAPITOLUL V. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE

  1. EFICIENTIZAREA STRUCTURALĂ

  2. GESTIONAREA RESURSELOR UMANE

  3. PREVENIREA CORUPŢIEI

  3.1. Prevenirea și combaterea corupţiei în Poliția Română

  3.2. Combaterea corupţiei din competenţa de cercetare

  CAPITOLUL VI. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

  1. Informare şi relaţii publice

  2. Relaţionarea şi comunicarea cu cetăţenii

  CAPITOLUL VII. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 2014

  1. Riscuri identificate

  2. Priorităţi de acţiune

  CAPITOLUL I: INTRODUCERE

  PREZENTARE GENERALĂ: situat în vestul ţării, judeţul Timiş se profilează pe

  harta României ca unitate administrativă de hotar, teritoriul său fiind cuprins între 45 0 11’ şi

  46 0 11’, latitudine nordică şi 20

  0 16’ şi 22

  0 23’ longitudine estică. Pe raza judeţului, se găseşte

  cel mai vestic punct al ţării, localitatea Beba Veche, iar din punct de vedere administrativ

  este delimitat de trei judeţe, Arad în partea de nord, Hunedoara în est, Caraş Severin în sud şi

  de frontieră de stat cu Serbia şi Ungaria, în vest şi nord vest.

  Judeţul Timiş, ocupă o suprafaţă de 8.692 kmp, aproximativ 3,6% din suprafaţa ţării,

  fiind cel mai întins judeţ al României, iar populaţia acestuia este de aproximativ 680.000 persoane,

  cu o densitate medie de 77,93 locuitori/ kmp, pe medii structura fiind următoarea: în mediul urban

  410.000 persoane, iar în mediul rural 270.000 persoane.

  Din punct de vedere al organizării administrative, judeţul Timiş, are 2 municipii: Timişoara

  (aproximativ 320.000 de locuitori) şi Lugoj (aproximativ 45.000 de locuitori), 8 oraşe: Sânnicolau

 • Timişoara, b-dul Take Ionescu 44-46; tel/fax: 0256402003/0256490677; [email protected] Pagina 4/24

  Mare, Jimbolia, Buziaş, Făget , Deta, Recaş, Gătaia, Ciacova respectiv 89 comune, cuprinzând un

  număr de 304 sate.

  Reţeaua de căi rutiere este foarte bine dezvoltată, având o lungime totală de 2.858 km,

  ceea ce situează judeţul nostru pe locul I în ţară privind ierarhia lungimii drumurilor publice,

  iar reţeaua feroviară care cuprinde 787 km, este cea mai densă reţea de cale ferată din ţară.

  De asemenea, Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara, reprezintă o

  componentă importantă a infrastructurii judeţului, acesta fiind considerat aeroport de rezervă

  pentru aeroporturile din Bucureşti, Budapesta şi Belgrad, fiind al doilea aeroport ca

  importanţă şi mărime din ţară.

  În cadrul amplului proces de modernizare a întregii societăţi româneşti, Poliţia

  Română a declanşat propriul demers reformator, circumscris pe două coordonate

  fundamentale: conceptuală şi structurală, adoptând o nouă viziune privind scopul

  fundamental al activităţii de poliţie, respectiv slujirea şi protecţia comunităţii.

  Performanţa programului se măsoară în funcţie de adaptabilitatea acestuia la realizarea

  obiectivelor Poliţiei Române, iar ceea ce are importanţă în cadrul strategiei, este viteza cu

  care instituţia îşi utilizează abilităţile şi cunoştinţele pentru a găsi soluţiile optime la

  realizarea obiectivelor propuse.

  Scopul eficientizării activităţii inspectoratului este modernizarea conceptuală,

  structurală şi funcţională a acestei instituţii, crearea unei structuri moderne, compatibilă cu

  instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene şi „Spaţiului Schengen”.

  Astfel, va creşte capacitatea instituţională şi eficienţa activităţilor desfăşurate, se va

  realiza efectiv un parteneriat cu comunitatea, necesare obţinerii sprijinului acesteia în efortul

  comun de prevenire şi contracarare a fenomenului infracţional.

 • Timişoara, b-dul Take Ionescu 44-46; tel/fax: 0256402003/0256490677; [email protected] Pagina 5/24

  De asemenea, se va pune un accent deosebit pe perfecţionarea managementului, pentru

  a deveni un management participativ, de tip modern.

  Politica managerială a şefului I.P.J. Timiş se adresează tuturor structurilor subordonate

  instituţiei, ca sistem organizaţional, abordat conceptual astfel:

  1. - ca parte componentă a unui sistem instituţional naţional, care la rândul său se află

  într-un proces de integrare în structuri internaţionale (sistem interdependent care furnizează

  celorlalte sisteme anumite servicii);

  2. - ca sistem de sine stătător, care are propria sa cultură organizaţională, propriile legi

  şi desfăşoară anumite activităţi ce influenţează alte sisteme (sistem independent, cu propriile

  sale nevoi).

  Astfel, integrat în sistemul Poliţiei Române, va trebui să ia în considerare factorul

  dispoziţional pe care managementul strategic, respectiv conducerea Inspectoratului General

  al Poliţiei Române îl stabileşte pe agendă.

  În cursul anului 2013, întreaga activitate a Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a

  fost direcţionată şi desfăşurată în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice şi specifice,

  având la bază domeniile de acţiune stabilite prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi

  Internelor 270/13.12.2010 pentru aprobarea Planului Strategic al M.A.I. pentru perioada

  2010-2013, având drept SCOP eficientizarea, coordonarea, responsabilizarea şi

  transparenţa serviciului poliţienesc de la nivelul I.P.J. Timiş, parte componentă a Poliţiei

  Naţionale, prin organizarea unui management participativ şi integrat, de tip modern.

  CAPITOLUL II: OBIECTIVE STRATEGICE

  A. OBIECTIVE STRATEGICE ALE POLIŢIEI ROMÂNE:

  1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea

  persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa

  transporturilor.

  2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere,