universitatea tehnica de constructii bucuresti … - sem ii/teodosiu... · instalatii de incalzire...

of 37 /37
1 | Pagina UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 4 CURRICULUM VITAE*) (Candidatul şi instituţia la care lucrează) Sef lucrari dr. Ing. TEODOSIU Raluca Smaranda Universitatea Tehnică de Construcții București – Facultatea de Inginerie a Instalațiilor 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI Data nașterii 11 Aprilie 1976 Locul nașterii București, ROMANIA Perioada 05 Martie 2015 Nume instituției Ministerul Educației Naționale Domeniu Calculatoare și tehnologia informației Diploma Certificat de atestare a competențelor profesionale – Blended - learning și tehnologii educaționale moderne pentru învățământul universitar (DIDATEC) – Seria B, Nr. 0003053 Tip curs Curs program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă (56h) Perioada 10-11 Iunie 2008 Nume instituției Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie Domeniu Audit energetic Diploma Attestation de formation –Réaliser un audit énergétique dans le bâtiment tertiaire Tip curs Curs postuniversitar de formare profesională Perioada 26-09 Martie 2007 Nume Asociația Inginerilor Instalatori din România

Upload: others

Post on 19-Oct-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

1 | P a g i n a

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Anexa 4

CURRICULUM VITAE*)

(Candidatul şi instituţia la care lucrează)

Sef lucrari dr. Ing. TEODOSIU Raluca Smaranda

Universitatea Tehnică de Construcții București – Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI

Data nașterii 11 Aprilie 1976

Locul nașterii București, ROMANIA

Perioada 05 Martie 2015

Nume instituției

Ministerul Educației Naționale

Domeniu Calculatoare și tehnologia informației

Diploma Certificat de atestare a competențelor profesionale – Blended - learning și tehnologii educaționale moderne pentru învățământul universitar (DIDATEC) – Seria B, Nr. 0003053

Tip curs Curs program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă (56h)

Perioada 10-11 Iunie 2008

Nume instituției

Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie

Domeniu Audit energetic

Diploma Attestation de formation –Réaliser un audit énergétique dans le bâtiment tertiaire

Tip curs Curs postuniversitar de formare profesională

Perioada 26-09 Martie 2007

Nume Asociația Inginerilor Instalatori din România

Page 2: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

2 | P a g i n a

instituției Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței

Domeniu Construcții și Instalații (AEci)

Diploma Diploma de absolvire nr 0051/2007

Certificat Studii Postuniversitare No. Minister VBA 01037/Emis 25.09.2009

Tip curs Curs post - universitar

Perioada 06 Decembrie 2003

Nume instituției

Ministerul educației, cercetării și tineretului

Domeniu Inginerie civilă

Diploma Atestat de Diplomă de Doctor în Domeniul Inginerie Civilă – Seria G No. 000749, Titlu Dr.

Tip curs Atestare diplomă de doctor

Perioada 13.11.2001-15.11.2001

Nume instituției

Ecole normale supérieure de Cachan

Domeniu Termografie infraroșu

Diploma Atestat de formare – Acquisition, Entretien ou Perfectionnement des connaissances

Tip curs Curs post - universitar

Perioada Octombrie 2000- Decembrie 2003

Nume instituției

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon - Franța

Domeniu Inginerie civilă

Diploma Diplôme de Docteur – Domaine Genie civil – 22 Mars 2004, No. INSALYO 3232680 – Titlu PhD.

Tip curs Teză de doctorat

Perioada Octombrie 1999-Iulie 2000

Nume instituției

Ministerul Educației Naționale - Universitatea Tehnică de Construcții București

Domeniu Instalații / Ingineria pentru protecția atmosferei

Diploma Diplomă de Studii Aprofundate Seria D No. 0015154, Titlu Ms.

Tip curs Departament studii aprofundate

Perioada 1995-1998

Nume instituției

Ministerul Învățământului - Universitatea Tehnică de Construcții București

Domeniu Pedagogie

Page 3: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

3 | P a g i n a

Diploma Certificat de absolvire Seria A No. 0000922

Tip curs Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Perioada Octombrie 1994-Iulie 1999

Nume instituției

Ministerul Educației Naționale - Universitatea Tehnică de Construcții București

Domeniu Instalații pentru construcții

Diploma Diplomă de Licență Seria R No. 0039178, Titlu Ing.

Tip curs Cursuri licență

Perioada Septembrie 1990-Iunie 1994

Nume instituției

Ministerul Învățământului și Științei – Liceul teoretic Horia Hulubei - București

Domeniu Real

Diploma Diplomă de Bacalaureat Seria K No. 269672, 31 August 1994

Tip curs Cursuri liceale

Gradul de cunoaștere a limbilor străine

Înțelegere Vorbire Scriere

Franceză

Ascultare Citire Conversație

Ascultare Citire

C2 Utilizator

experimenta

t

C2 Utilizator

experimentat

C2 Utilizator

experimenta

t

C2 Utilizator

experimenta

t

C2 Utilizator

experimenta

t

Engleză C2 Utilizator

experimenta

t

C2 Utilizator

experimentat

C2 Utilizator

experimenta

t

C2 Utilizator

experimenta

t

C2 Utilizator

experimenta

t

Common European Framework of Reference for Languages

1. FUNCŢII DIDACTICE/PROFESIONALE ŞI LOCURI DE MUNCĂ

Perioada Octombrie 2004-prezent

Nume instituției

Universitatea Tehnică de Construcții București

Domeniu Educație - cercetare

Funcția Șef lucrări

Perioada Octombrie 2003-Iulie 2004

Nume instituției

Universitate Claude Bernard – Lyon I

Page 4: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

4 | P a g i n a

Domeniu Educație - cercetare

Funcția Attaché temporaire de recherche

Perioada Octombrie 2000-Octombrie 2003

Nume instituției

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon - Franța

Domeniu Cercetare

Funcția Inginer cercetare

Perioada Septembrie 1999-Iulie 2000

Nume instituției

ISPE

Domeniu Proiectare

Funcția Inginer instalații termice

Alte funcții profesionale :

1. Director proiect din 2018, contract cu MDRAP

2. Responsabil UTCB proiecte cercetare – din 2014 pe 1 proiect de cercetare -

Universitatea Tehnică de Construcții București

3. Cercetator pe proiecte de cercetare – din 2001 pe mai multe proiecte de cercetare –

Institut National des Sciences Appliques de Lyon și la Universitatea Tehnică de

Construcții București

4. Auditor energetic pentru clădiri și instalații, S.C. Vitastal Consult, S.C. Teo Sof

Consult, S.C. TUD Business Consulting, S.C. Profesional Engineering

2. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

Activitatea didactică

Predare de curs la disciplinele :

a. Expertise, audit et certification énergétique des bâtiments

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de

Inginerie în limbi străine, Filiera francofonă, România

b. Expertiza, auditul si certificarea energetica a clădirilor

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de

Inginerie a Instanțiilor, Master EEIC, România

c. Assurance de la qualité des installations

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de

Page 5: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

5 | P a g i n a

Inginerie în limbi străine, Filiera francofonă, România

d. Calcul scientifique

Instituția: Conservatoire nationale des arts et métiers Lyon, Franța

e. Installation de chauffage

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de

Inginerie în limbi străine, Filiera francofonă, România

f. Instalații în construcții

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Construcții Civile Industriale si Agricole, România

g. Instalații în construcții

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de

Hidrotehnica, România

h. Gestionarea energiei in mediul urban

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de

Inginerie a Instanțiilor, Master TPPMU, România

Conducere de seminarii la disciplinele :

a. Instalatii de incalzire

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a

Instanțiilor,

Facultatea de Inginerie în limbi străine, Filiera francofonă, România

b. Instalatii de incalzire

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a

Instanțiilor,

Facultatea de Inginerie a Instanțiilor

c. Calcul scientifique

Instituția: Conservatoire nationale des arts et métiers Lyon, Franța

d. Analyse numérique

Instituția: IUT A, Université Claude Bernard, Lyon I, Franța

e. Instalații în construcții

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de

Construcții Civile Industriale si Agricole, România

f. Auditul si certificarea energetica a clădirilor

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a

Page 6: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

6 | P a g i n a

Instanțiilor, Master EEIC, România

i. Gestionarea energiei in mediul urban

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de

Inginerie a Instanțiilor, Master TPPMU, România

Conducere de proiecte de an la disciplinele :

a. Instalații de încălzire Instituția: Facultatea de Inginerie a Instalațiilor (anul III Zi și III

Departament Franceză), specializarea Instalații pentru construcții,

Universitatea Tehnică de Construcții București

b. Auditul si certificarea energetica a clădirilor

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a

Instanțiilor, Master EEIC, România

c. Instalații pentru construcții Instituția: Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole (Anul

IV), Universitatea Tehnică de Construcții București

Conducere de laboratoare și lucrări practice la disciplinele :

a. Termodinamica Instituția: Institut National des Sciences Appliquées de Lyon,

Departamentul Génie Civil (an III semestrul I al anului universitar

2002/2003 și 2003/2004), INSA-Lyon, Franța

b. Visual Basic Instituția: IUT-Lyon I, Université Claude Bernard Lyon I (an II, semestrul I al anului universitar 2002/2003 și 2003/2004), Franța

c. Instalații de încălzire

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de

Inginerie în limbi străine, Filiera francofonă, România

d. Auditul si certificarea energetica a clădirilor

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a

Instanțiilor, Master EEIC, România

e. Assurance de la qualité des installations

Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de

Inginerie în limbi străine, Filiera francofonă, România

Page 7: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

7 | P a g i n a

Conducere de proiecte de diplomă studenți (selecție) :

Nume student : Trifan Ana

Titlul lucrării : Dimensionarea sistemului de încălzire pentru o școală

Nume student : Costin Vasile Niță

Titlul lucrării : Dimensionarea sistemelor de încălzire pentru un imobil

S+P+1E, cu destinația centru de artă

Nume student : Barbu Emilia

Titlul lucrării : Studiul sistemelor de încălzire pentru imobil P+2+M cu

destinația grădiniță

Conducere de proiecte de disertație (selecție) :

Nume student : Maria Andronache

Titlul lucrării : Nivel optim din punct de vedere al costurilor pentru reabilitare clădiri rezidențiale

Nume student : Raluca Doru

Titlul lucrării : Calculul consumurilor de energie pentru o clădire de birouri

Nume student : Alexandru-George Iancu

Titlul lucrării : Calculul consumurilor de energie pentru o școală și stabilirea soluțiilor de reabilitare a acesteia

Nume student : Alexandru Cuceanu

Titlul lucrării : Studiul de audit energetic al unei clădiri terțiare

Nume student : Dieaconu Dimitrie Răzvan

Titlul lucrării : Auditarea energetică a clădirilor de locuit

Nume student : Alexandru Vartanian

Titlul lucrării : Auditul energetic al unui bloc de locuințe

Toate subiectele lucrărilor de licență, disertație sau stagii studenți

străini sunt în strânsă corelare cu disciplinele postului 16 –

conferențiar universitar

Prelegeri și îndrumare lucrări aplicative la învățământul postuniversitar

a. Asociația inginerilor instalatori din Romania - Curs post universitar de

Auditare Energetica a clădirilor – 2011-2019 – Domenii : Audit

energetic, Exemple de calcul, Calcularea rezistențelor termice corectate

și a transmitanţelor termice ale elementelor de construcție reabilitate

Page 8: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

8 | P a g i n a

conform C107/2005 și Mc001/I-2006; Verificarea condițiilor de evitare a

condensării în straturile și pe suprafața elementelor de construcții;

Calculul consumului de căldură pentru încălzire conform Mc001/II&IV–

2006, înainte și după reabilitare (Bloc de locuințe); Calcularea consumului

de căldură pentru încălzire conform Mc001/II&IV–2006, înainte și după

de reabilitare (școală).

b. Asociația inginerilor instalatori din Romania și Ordinul Auditorilor

Energetici din Romania- Curs post universitar de Auditare Energetica a

clădirilor – 2015-2016 – Domenii : Audit energetic, Exemple de calcul,

Calcularea rezistențelor termice corectate și a transmitanţelor termice ale

elementelor de construcție reabilitate conform C107/2005 și Mc001/I-

2006; Verificarea condițiilor de evitare a condensării în straturile și pe

suprafața elementelor de construcții; Calculul consumului de căldură

pentru încălzire conform Mc001/II&IV–2006, înainte și după reabilitare

(Bloc de locuințe); Calcularea consumului de căldură pentru încălzire

conform Mc001/II&IV–2006, înainte și după de reabilitare (școală).

c. Asociația inginerilor instalatori din Romania și Ordinul Auditorilor Energetici

din Romania- Curs post universitar de Auditare Energetica a clădirilor – 2016

– Domenii : Audit energetic - Pregătire continuă a auditorilor

energetici pentru clădiri și instalațiile aferente Modele privind

aplicarea corecta a Mc001 (încălzire si acc) geometria corecta a clădirii (Su,

Sinc, S construit, S desfășurat, Vîncălzit, V total …), problematica punților

termice și erori privind determinarea coeficientului de reducere r; influența

asupra consumului de energie si încadrării în clasa de eficiență energetică,

concordanta dintre penalizări si rezistențele termice ale elementelor de

construcție, problema balcoanelor închise/deschise, problema blocurilor cu

mai multe sisteme de încălzire (termoficare plus microcentrale termice etc.),

determinarea consumului de energie pentru acc. atât la clădirea/zona de

clădire reala cat si la cea de referință

Activitatea tehnică: proiectare aparate, standuri de cercetare, tehnologii, etc; asistență tehnică ; expertize ; organizare de noi laboratoare didactice sau de cercetare, etc. Candidatul va prezenta informații despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect și granturile obținute, indicând-se pentru fiecare sursă de finanțare, volumul finanțării și principalele publicații sau brevete rezultate.

Experiența mea profesională nu se referă numai la activitățile de cercetare și didactice, dar și prin experiența tehnică de inginer. Am participat la numeroase elaborări de rapoarte de audit energetic pentru clădiri atât din domeniul rezidențial cat și terțiar. Printre aceste de numără un lot de peste 100 blocuri din București, școli și grădinițe din Romania, sedii administrative din domeniul cimitirelor si crematoriilor din București, clădiri de birouri precum si realizarea

Page 9: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

9 | P a g i n a

auditului energetic si studiului de fezabilitate pentru clădirile din patrimoniul Aeroportului Internațional Henri Coandă București.

De asemenea în ultimii ani am desfășurat o amplă activitate de verificare a rapoartelor de audit elaborate și implementate în execuție pentru blocuri de locuințe din diferite sectoare din București.

a) Participare la elaborarea unor standuri pentru lucrări practice de termodinamică la Universitatea Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, INSA Lyon

b) Proiectarea și instalarea senzorilor de măsurare a temperaturilor, vitezei, și umidității relative a aerului în celula experimentală ‹‹MINIBAT›› precum și instalarea, cablare și proiectarea softului de achiziție de date (Pascal) și a deplasării brațului mobile purtător de senzori de măsură la Universitatea Institut National des Sciences Appliquées de Lyon – Laborator CETHIL, INSA Lyon.

c) Inginer proiectant în societatea comercială ISPE ( septembrie 1999-iulie 2000).

d) Auditor energetic la S.C. Vitastal Consult, S.C. Teo Sof Consult, S.C. TUD Business Consulting (2004-2018).

Proiecte de cercetare-dezvoltare conduse în calitate de director (responsabil) de proiect

Clădiri inteligente cu consum foarte redus de energie – SMARTBUILD, UEFISCDI,

PN-II-PT-PCCA-2013-4-1367, 2014-2017, Responsabil UTCB

Tip competiție Parteneriate in domenii prioritare

Categorie Proiect național

Director proiect Prof. univ. dr. ing. Adrian BADEA ([email protected])

http://casapasiva.pub.ro/

Domeniu consum redus energie, surse regenerabile

Dovada competiție 2011

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PARTENERIATE/Competitie%202013/Proiecte

%20Finantate/D2%20-%20Energie.pdf

Valoare contract: total de la bugetul de stat 1.246.822 RON din care bugetul pentru UTCB 115.625 RON

Rezumat proiect de cercetare: Preocupările prezentului proiect vin să completeze o serie de cercetări anterioare și curente în domeniul eficienței energetice în clădiri. În urma unui proiect de cercetare din programul INOVARE, in anul 2008, s-au realizat două case pasive ce au un consum de 15 kWh/m2an pentru încălzire (de 8 ori mai mic decât cel al unei case nou

Page 10: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

10 | P a g i n a

construite). Sistemele de încălzire permit comandarea și interfațarea cu alte dispozitive prin intermediul rețelei de calculatoare standardizate Ethernet.

Astfel prin prezentul proiect se propune dezvoltarea un produs inovativ, a unui sistem inteligent de gestiune a consumurilor de energie a unei clădiri generice. Produsul inovativ va fi realizat prin activități de cercetare și dezvoltare și va presupune dezvoltarea și testarea unei structuri de servicii centralizat si generic al clădirii care să conducă la minimizarea consumului de energie prin gestionarea inteligentă a instalațiilor de răcire/încălzire, iluminat, a surselor regenerabile de energie din structura clădirii: panouri fotovoltaice, panouri solare termice, energie geotermala utilizata prin pompe de căldura sau puțuri canadiene.

Obiectivele acestui proiect sunt:

1. Dezvoltarea unei infrastructuri hardware a componentei inteligente care sa permită transferul datelor in rețea.

2. Dezvoltarea unui algoritm de predicție a consumului de energie pe baza modelelor Grey-box utilizata de componenta inteligenta si White Box necesar serviciului de editare 3D a clădirii.

3. Dezvoltarea unui sistem de predicție inteligent care permite “învățarea” comportamentului utilizatorilor, anticipând scenariului de confort dorit de acesta.

4. Dezvoltarea unui mediu colaborativ care sa permită diverșilor producători de materiale si echipamente să introducă într-o bază de date caracteristicile produselor pentru a fi eventual utilizate de proiectant sau utilizator.

5. Dezvoltarea ontologiei clădirii. Adaptabilitatea infrastructurii la cerințele clădirii presupune dezvoltarea unui vocabular generic compus din structuri ce au in componenta lor concepte si relații. Ontologia va servi pentru determinarea funcțiilor si serviciilor oferite către ocupanții clădirilor respective.

Rezultatele estimate ale acestui proiect sunt:

1.) Realizarea unui produs care gestionează inteligent consumurile de energie al clădirii și confortul utilizatorilor prin dezvoltarea unui :

❖ sistem hardware compus din:

➢ unitate centrală de calcul

➢ sistem de colectare de date de intrare primite de la senzorii clădirii

➢ sistem de servicii de execuție a comenzilor

➢ rețea de transfer al datelor

Page 11: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

11 | P a g i n a

❖ framework software compus din:

➢ 3 aplicații destinate dispozitivelor mobile

➢ un sistem de reprezentare a conținutului grafic 3D on-line

➢ un sistem de utilizatori ierarhizați

➢ un model de predicție a consumurilor de energie in clădire

➢ un modul de sugestii care sa asiste utilizatorii la implementarea strategiilor eficiente care să reducă consumul de energie în clădire

➢ un sistem de raportare a consumurilor, evenimentelor și altor parametri ai clădirii

➢ un vocabular generic care să permită sistemului inteligent sa identifice resursele clădirii, rolul acestora, acțiunile ce pot fi întreprinse și politicile de acces la aceste dispozitive

➢ un sistem învățare cognitiva (învățarea comportamentului utilizatorilor, luarea deciziilor de baza)

2.) Realizarea unui serviciu on-line de predicție a consumurilor de energie in regim dinamic al clădirilor aflate in stadiu de pre proiectare. Din cadrul serviciului on-line vor face parte următoarele entități:

➢ platforma colaborativă care să permită producătorilor materiale, echipamente, instalații și alte dispozitive să încarce caracteristicile

➢ un model matematic transpus in algoritm de predicție in regim dinamic a consumurilor de energie

➢ nucleu de verificare și simulare a clădirii virtuale

➢ modul de import/export si migrare al datelor clădirii cu alte programe

➢ realizarea unui modul de sugestii care sa ofere soluții pentru a atinge un consum de energie minim

➢ realizarea unui modul de rapoarte de consum si confort interior destinat utilizatorilor si auditorilor energetici.

Page 12: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

12 | P a g i n a

3.) Actualizarea suportului de curs cu accent pe eficienta energetica in clădiri, calculul consumului de energie in regim dinamic si gestiunea inteligenta a energiei care vor putea completa curriculară universităților partenere CO-UPB si P1-UTCB.

Se observă că tematica acestui proiect de cercetare se încadrează perfect pentru disciplinele postului 16 prin modelarea numerică, studiu consum de energie redus, instalații care folosesc surse de energie regenerabilă - Auditul și eficiența energetică a clădirilor (AEEC). Expertise, audit et certification énergétique des bâtiments (EACEB), Instalații de încălzire (II)

Activitatea științifică : cercetare științifică, îndrumare științifică studenți, cadre didactice, etc. conducere doctorat ; recenzii științifice, etc. Activitatea științifică va fi prezentată astfel încât să evidențieze contribuțiile de valoare deosebită ale candidatului la dezvoltarea științifică a specialității obligatorie, pe baza a maximum 10 articole publicate considerate de candidat ca fiind cele mai reprezentative pentru creația științifică și care îl îndreptățesc să ocupe postul în concurs.

10 articole științifice cu relevanță pentru postul de conferențiar, poziția 16

În prezentarea postului de conferențiar poziția 16 apar disciplinele: Auditul și eficiența

energetică a clădirilor (AEEC). Expertise, audit et certification énergétique des

bâtiments (EACEB), Instalații de încălzire (II).

Prezint în continuare o selecție de 10 articole științifice (Categoria ISI –reviste

internaționale și conferințe internaționale care au relevanța directă cu aceste

discipline astfel:

Articol 1

Art. 1 Chi-Kien Nguyen, Cătălin Teodosiu, Frédéric Kuznik, Damien David,

Raluca Teodosiu, Gilles Rusaouën« A full-scale experimental study

concerning the moisture condensation on building glazing surface», Building

and Environment, Editura Elsevier, ISSN: 0360-1323, doi:10.1016/j.buildenv.

2019.04.024, Volum 156, Paginile 215-224, Iunie 2019, Factor Impact (din

anul publicării 2018) – 4,820

Dovadă publicare:

http://apps.webofknowledge.com.am.e-

nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qi

d=252&SID=C13qbcokc7OKA2czPmv&page=1&doc=1

Page 13: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

13 | P a g i n a

Abstract:

Superficial condensation phenomena often occur on the glazed elements of

buildings. As a result, the aim of this study is to put forward an experimental

approach to assess the condensation rate on building glazing surface for full-scale

room tests under realistic conditions. The proposed method for condensation

quantification is applied in this work for surface condensation on a cold glazing

(2.90 m × 2.30 m) within a ventilated test room (6.20 m × 3.10 m x 2.50 m). We first

describe the full-scale test cell, focusing then on the experimental apparatus

employed for the condensation study. This is followed by the description of the

methodology for the condensation rate quantification. The approach is based on

image processing techniques, using condensation pictures. This allows also to reveal

the mechanisms behind the condensation appearance and growth. On the other

hand, the experimental data achieved by this method are compared with theoretical

results based on condensation rate and heat transfer coefficient correlations

available in the literature. An overall difference of up to 18% between the measured

results and the theoretical results was found for the condensation rate.

Consequently, the method proposed in this work leads to promising results

concerning the condensation rate quantification on cold glazing within full-scale

enclosures.

Articolul se încadrează perfect pentru disciplinele: Auditul și eficiența energetică a

clădirilor (AEEC), Instalatii de incalzire (II).

Articol 2

Art. 2 Teodosiu C.; Ilie V.; Teodosiu R: « Modelling of Volatile Organic Compounds

Concentrations in Rooms due to Electronic Devices », Process Safety and

Environmental Protection, Editura Elsevier, ISSN: 0957-5820, doi:

10.1016/j.psep.2016.06.013, Volum 108, Paginile 89-98, Mai 2017, Factor Impact

(din anul publicării 2016) –3,441

Dovadă publicare:

http://apps.webofknowledge.com.am.e-

nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25

2&SID=C13qbcokc7OKA2czPmv&page=1&doc=2

Abstract: The objective of this study is to develop an approach concerning the

integration of volatile organic compounds (VOCs) emissions due to office equipment

in computational fluid dynamics (CFD) simulations, in order to assess the indoor air

quality (IAQ). The transport and diffusion phenomena of VOCs are taking into

account in the CFD model by means of conservation equations of the mass fraction,

Page 14: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

14 | P a g i n a

written for each VOC that is intended to be considered in the simulation. These

equations include source terms of mass for each VOC, based on VOC generation rates

of different sources considered in the numerical model (computers, monitors, and

laser printers). On the other hand, these equations are added to the basic equations

describing turbulent confined non-isothermal flows (conservation of mass,

momentum, energy, and turbulent quantities) in CFD modelling. The numerical

model is applied in this study for a small office, taking into account a conventional

mixing ventilation system (low air flow rates with different air supply temperatures).

Health hazard assessments are accomplished by taking into account in the CFD

model the indoor levels of the following five VOCs: benzaldehyde, ethylbenzene, o-

xylene, styrene, and toluene. The CFD model proposed in this study allows achieving

values of VOCs concentrations throughout the entire indoor environment.

Consequently, results are presented in terms of benzaldehyde, ethylbenzene, o-

xylene, styrene, and toluene concentration contours in the office, as well as mean and

peak values of these VOCs in the occupied zone of the room. The results show that the

estimated VOCs concentration levels due to office equipment are far below the set

threshold limit values. However, the reported maximum concentrations of VOCs

taken into account in the occupied zone tend to approach in some measure levels of

concern with respect to odour or sensory irritation. Finally, the numerical description

of VOCs sources for CFD modelling developed in this work may be extended for other

indoor VOCs sources. As a result, the numerical approach proposed in this study can

lead to relevant health hazard analyses, being an appropriate alternative to

experimental investigations, challenging to perform in situ.

Articolul se încadrează perfect pentru disciplinele: Auditul și eficiența energetică a

clădirilor (AEEC), Instalatii de incalzire (II).

Articol 3

Art. 3 Teodosiu C.; Ilie V.; Dumitru R.; Teodosiu R.: « Assessment of ventilation

efficiency for emergency situations in subway systems by CFD modeling.», Building

Simulation: An International Journal, ISSN 1996-3599, Volum 9(3), Paginile 319-

334, Iunie 2016, Factor Impact (din anul publicării 2016) – 1,170

Dovadă publicare:

http://apps.webofknowledge.com.am.e-

nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4

&SID=C3r9bx153kl9Y5IrGSX&page=1&doc=4

ABSTRACT The ventilation system is the strategic component of the subway systems

Page 15: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

15 | P a g i n a

when incidents involving heavy smoke occur in tunnels. Consequently, the purpose of

this study is to investigate the ventilation efficiency in one of the most severe

emergency scenario: train on fire (maximum heat release rate reaching 30 MW due to

an ultra-fast fire) and stopped in the tunnel, the incident requiring passenger

evacuation. Two ventilation strategies are taken into account: tunnel ventilation fan

system (mid-tunnel fan plant located in separate construction) in conjunction with

stations mechanical ventilation and end-of-station fan plants in conjunction with

stations mechanical ventilation. The analysis is performed using computational fluid

dynamics (CFD) modeling. The numerical model proposes an original approach

based on the introduction of source terms in conservation equations for energy,

carbon monoxide (CO) and carbon dioxide (CO2), in order to deal with the heat, CO,

and CO2 due to fire. Equations expressing the conservation of CO and CO2 are

specially added to the basic equations governing a turbulent non-isothermal airflow

in the CFD model. This method allowed achieving values of velocity, temperature, CO

and CO2 concentrations all over the computational domain. In addition, the

modeling and simulation methodology complies faithfully to the real operation of the

ventilation systems investigated in normal and emergency (fire) conditions. The

results show that both ventilation alternatives taken into account lead to the secure

evacuation of passengers all over the simulation time. The evacuation process toward

the nearest station is not at all disturbed by too high air velocities, high temperatures

or critical CO or CO2 concentrations.

Articolul se încadrează perfect pentru disciplinele: Auditul și eficiența energetică a

clădirilor (AEEC), Instalatii de incalzire (II).

Articol 4

Art. 4 Cătălin Teodosiu, Damien David, Raluca Teodosiu: «Numerical Prediction

of thermo-aeraulic behavior for a cavity with internal linear heat source», Scientia

Iranica – Transaction B: Mechanical Engineering, Editura Sharif University of

Technology (Tehran, Iran), ISSN 1026-3098, Volum 23(2), Paginile 618-632, 2016

Factor Impact (din anul publicării 2016) –0,405

Dovadă publicare:

http://apps.webofknowledge.com.am.e-

nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4

&SID=C3r9bx153kl9Y5IrGSX&page=1&doc=8

Abstract Computational Fluid Dynamics (CFD) is a promising way, nowadays, to

predict the airflow in enclosures. As a result, the objective of this study is to assess the

potential of CFD technique to predict the airflows driven by buoyancy in heated real-

Page 16: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

16 | P a g i n a

scale rooms. The numerical model is validated using experimental data for full-scale

test rooms; therefore, the experimental set-up is first presented. This is followed by

the numerical model description, focusing on its principal elements: computational

domain geometry, discretization, turbulence model, radiation model, and thermal

boundary conditions. In addition, a simplified approach is proposed to integrate a

heat source in CFD models: Term source homogeneously spread all over the volume

of the heat source. Comprehensive experimental-numerical comparisons are

presented in terms of heat transfer to the walls of the test room, heat source behavior,

and plume development. The results show that the model developed in this study

leads to realistic predictions. Finally, the simplified CFD description of heat sources

developed here can be extrapolated for other con figurations - different power, heat

emission (convection/radiation), dimensions, and shape. Consequently, this method

can be applied in detailed studies dealing with thermal comfort, indoor air quality,

and energy consumption for heated rooms.

Articolul se încadrează perfect pentru disciplinele: Auditul și eficiența energetică a

clădirilor (AEEC), Instalatii de incalzire (II).

Articol 5

Art. 5 Cătălin Teodosiu, Frederic Kuznik, Raluca Teodosiu: «CFD modeling of

buoyancy driven cavities with internal heat source – Application to heated rooms»;

Energy and Buildings, Editura Elsevier, ISSN: 0378-7788, doi

10.1016/j.enbuild.2013.09.041, Volum 68, part A, Paginile 403-411, Ianuarie 2014,

Factor Impact (din anul publicării 2014) –2,884

Dovadă publicare:

http://apps.webofknowledge.com.am.e-

nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4

&SID=C3r9bx153kl9Y5IrGSX&page=2&doc=11

Abstract: The aim of this work is to examine the capacity and the accuracy of a CFD

(Computational Fluid Dynamics) model to characterize the thermo-aeraulic behavior

of a heated room. Firstly, we present a brief description of the experimental set-up

taken into account (two experimental tests with changed room boundary conditions

were taken into account). Afterwards, the focus is on the main features of the

numerical model (that strongly influence the accuracy of results): computational

domain geometry and discretization, turbulence model, near wall treatment,

radiation model and thermal boundary conditions. In addition, a simplified approach

is presented here in order to integrate a pure buoyancy source within the model,

based on a volumetric heat generation rate which is uniformly distributed within the

Page 17: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

17 | P a g i n a

heater. Furthermore, detailed experimental-numerical comparisons are given with

regard to heat transfer to the walls as well as to heat source behavior and plume

characteristics. The results obtained demonstrate that the CFD method employed in

this work leads to reliable results. Consequently, this approach can be useful in

detailed studies dealing with thermal comfort, indoor air quality and energy

consumption for heated rooms. Finally, the simplified method presented here,

concerning the integration of the heat source in the CFD model, can be effortlessly

extended for other localized heat sources that differ in power, heat emission mode

(convection or radiation), shape or size.

Articolul se încadrează perfect pentru disciplinele: Asigurarea calității în instalații (ACI),

Servicii în clădiri (SCL), Instalații în construcții (IC).

Articol 6

Art. 6 Raluca Teodosiu, Lidia Niculiţă, Cătălin Teodosiu: «Computational Fluid

Dynamics based modeling of a linear heat source», Environmental Engineering and

Management Journal, Editura Politehnium Publishing House, Volum 13(8) (ISSN:

1582-9596), Paginile 1957-1964, August 2014, Factor Impact (din anul

publicării 2014) – 1,065

Dovadă publicare:

http://apps.webofknowledge.com.am.e-

nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4

&SID=C3r9bx153kl9Y5IrGSX&page=1&doc=10

Abstract: In this paper, a study is conducted to assess the ability and the accuracy of a

CFD approach concerning the behavior of a linear heat source positioned in a test

room. Firstly, the main characteristics of our numerical model (mesh generation,

turbulence model, near wall treatment, radiation model and boundary conditions)

are presented after a briefly description of the test room taken into account. In

addition, we show also the significance of these issues within our CFD approach.

Furthermore, comparing the results obtained with those from experiments tests, the

numerical model precision is evaluated. As a result, we notice a correctly plume

description which allow us to achieve a proper general airflow prediction in the

heated room (including thermal stratification and pollutant diffusion). On the

contrary, we detect relatively important experimental – numerical differences

regarding the heat transfer at walls. Therefore, the boundary layer description as well

as the radiation model has to be improved. This must be correlated with the

measurements precision in order to be able to achieve more complete and accurate

experimental data.

Articolul se încadrează perfect pentru disciplinele: Asigurarea calității în instalații (ACI),

Servicii în clădiri (SCL), Instalații în construcții (IC).

Page 18: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

18 | P a g i n a

Articol 7

Art. 7 Raluca Teodosiu «Integrated moisture (including condensation) – energy –

airflow model within enclosures. Experimental validation», Building and

Environment, Editura Elsevier, ISSN: 0360-1323, doi:10.1016/j.buildenv.2012.12.011

Volum 61, Paginile 197-209, Ianuarie 2013, Factor Impact (din anul publicării

2013) – 2,700

Dovadă publicare:

http://apps.webofknowledge.com.am.e-

nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4

&SID=C3r9bx153kl9Y5IrGSX&page=2&doc=12

Abstract: Indoor air humidity is an important factor influencing air quality, human

comfort, energy consumption of buildings and the durability of building materials. As

a result, the aim of this study is to put forward a numerical approach for conjugate

thermo-solutal-convection and condensation of humid air phenomena in rooms. The

numerical model pertinence is thoroughly analyzed using experimental data for

ventilated enclosures (isothermal conditions, cold air supply, hot air supply and

specific study of water vapour condensation on a cold glazed wall). Consequently, we

first describe the experimental set-up (the test cell), focussing particularly on the

elements concerning the humidification system and condensation qualification

system, especially added for this study. This is followed by the numerical model

description. The approach is essentially based on the computational fluid dynamics

technique, adding a convection–diffusion conservation equation of water vapour to

the basic equations for a turbulent non-isothermal air flow. In addition, detailed

presentation of water vapour surface and volume condensation modelling is given.

The results from our work can find a direct applicability in several fields: residential

and commercial buildings (thermal comfort and energy consumption), museums and

industry (microclimate control and technological conditions), vehicles (freezing

prediction on the windshield).

Articolul se încadrează perfect pentru disciplinele: Asigurarea calității în instalații (ACI),

Servicii în clădiri (SCL), Instalații în construcții (IC).

Articol 8

Art. 8 Cătălin Teodosiu, Raluca Hohotă (Teodosiu), Gilles Rusaouën, Monika

Woloszyn: «Numerical Prediction of Indoor Air Humidity and Its Effect on Indoor

Page 19: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

19 | P a g i n a

Environment», Building and Environment, Editura Elsevier, ISSN: 0360-1323,

doi:10.1016/S0360-1323(02)00211-1, Volum 38(5), Paginile 655-664, Mai 2003,

Factor Impact (din anul publicării 2003) – 0,427

Dovadă publicare:

http://apps.webofknowledge.com.am.e-

nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=27

&SID=C3r9bx153kl9Y5IrGSX&page=1&doc=3

Abstract A numerical model to assess the thermal comfort taking into account the

indoor air moisture and its transport by the airflow within an enclosure is described.

The approach is essentially based on the computational fluid dynamics technique,

using a revised k–ε turbulence model, the “realisable” k–ε model. To obtain a field

description in terms of indoor air water vapour ratio, a convection–diffusion

conservation equation of vapour mass fraction is added to the basic flow equations.

The model is applied to the prediction of the indoor environment in a mechanically

ventilated test room. Therefore, direct experimental–numerical comparisons with

regard to thermal comfort indexes are given. Based on the results achieved, the

numerical model proves a good potential to correctly estimate the indoor

environment in steady and homogenous thermal conditions. As a result, the model

can be particularly useful in studies dealing with thermal comfort predictions or in

situations where an exact distribution of indoor air moisture is required. Articolul se încadrează perfect pentru disciplinele: Asigurarea calității în instalații (ACI),

Servicii în clădiri (SCL), Instalații în construcții (IC).

Articol 9

Art. 9 Frederic Kuznik, Gilles Rusaouën, Raluca Hohotă (Teodosiu):

«Experimental and numerical study of a mechanically ventilated enclosure with

thermal effects», Energy and Buildings, Editura Elsevier, ISSN: 0378-7788,

doi:10.1016/j.enbuild.2005.08.016, Volum 38/8, Paginile 931-938, August 2006,

Factor Impact (din anul publicării 2006) – 0,727

Dovadă publicare:

http://apps.webofknowledge.com.am.e-

nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=27

&SID=C3r9bx153kl9Y5IrGSX&page=1&doc=1

Abstract Full-scale experimental and computational fluid dynamics (CFD) methods

are used to investigate the velocity and temperature fields in a mechanically

ventilated enclosure. Detailed airflow characteristics were measured in three cases of

Page 20: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

20 | P a g i n a

ventilation air temperature: an isothermal case, a hot case and a cold case. The

experimental data were used to validate two CFD models: a Reynolds averaged

Navier–Stokes equation (RANS) modelling and a large Eddy simulation (LES)

modelling. The RANS model provides results in better agreement with experimental

data, excepted for the cold case. It has been found that the LES model underestimates

the expansion of the jet in the three cases, disabling the use of this model for the

prediction of the flow field in ventilated rooms.

Articolul se încadrează perfect pentru disciplinele: Asigurarea calității în instalații (ACI), Servicii în clădiri (SCL), Instalații în construcții (IC).

Articol 10

Art. 10 Cătălin Teodosiu, Viorel Ilie, Raluca Teodosiu: «Modeling of indoor air

quality»; International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, Energy

and clean technologies Conference Proceedings, (ISBN: 978-619-7105-38-4; ISSN:

1314-2704, DOI: 10.5593, Accession Number: WOS: 000371056000125), Paginile

969-976, Iunie 2015

Dovadă publicare:

http://apps.webofknowledge.com.am.e-

nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSea

rch&qid=38&SID=C3r9bx153kl9Y5IrGSX&page=1&doc=9

Abstract Indoor air pollution may reach more dangerous levels than outdoor air

pollution. In this context, carbon dioxide concentration indoors is often referred to as

a relevant indicator of indoor air quality. Consequently, the aim of this study is to

propose a numerical model able to predict detailed values of carbon dioxide in

enclosures. The approach is taking into consideration transport and diffusion

mechanisms of the carbon dioxide by means of a conservation equation of the carbon

dioxide, added to the equations governing a turbulent non-isothermal flow

(Computational Fluid Dynamics methodology). These equations (conservation of

mass, momentum, energy, and turbulent quantities) are written for an air-carbon

dioxide mixture. The numerical model is applied for a small office with low

ventilation rates (different configurations for cold and hot air supply). Results are

presented in terms of air velocity, air temperature, and carbon dioxide concentration

contours in the office. Based on data obtained, it can be concluded that the proposed

numerical model can lead to pertinent indoor air quality investigations.

Articolul se încadrează perfect pentru disciplinele: Asigurarea calității în

Page 21: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

21 | P a g i n a

instalații (ACI), Servicii în clădiri (SCL), Instalații în construcții (IC).

3. ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE LUCRĂRI

Lucrări cu caracter didactic: culegeri și/sau îndrumare destinate pregătirii studenților sau cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Raluca Teodosiu, Systèmes de chauffage, Editura MATRIXROM, ISBN

978-606-25-0242-3, Pagini 92, 2016.

http://www.matrixrom.ro/romanian/editura/domenii/cuprins.php?cuprins=SCW0

Raluca Teodosiu, Instalații în construcții, Editura MATRIXROM, ISBN

978-606-25-0192-1, Pagini 265, 2015. http://www.matrixrom.ro/romanian/editura/domenii/cuprins.php?cuprins=IC60

Jean Brau, Raluca Hohota (Teodosiu), Cătălin Teodosiu, Jean Jacques.

Roux, Îndrumător lucrări de laborator, «Physique du bâtiment» - editura

INSA de Lyon, 2003, Pagini 89

Lucrări tehnice: cărți și îndrumare adresate specialiştilor din cercetare, proiectare, producţie, invenţii şi inovaţii.

Raluca Teodosiu, Viorel Ilie, Cătălin Teodosiu, Studii numerice si

experimentale privind transferul de căldură si masa in încăperi, Editura

MATRIXROM, ISBN 978-606-25-0255-3, Pagini 217, 2016.

http://www.matrixrom.ro/romanian/editura/domenii/cuprins.php?cupri

ns=SN50

Octavia Cocora, Cătălin Lungu, Raluca Teodosiu, Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor partea a IV-a – breviar de calcul al performantei energetice a clădirilor si apartamentelor Indicativ Mc 001 / 4 – 2009

Lucrări ştiinţifice: teza (-ele) de doctorat, cărţi, (monografii, tratate) şi articole.

Teză de doctorat Modelare CFD umiditate în încăperile ventilate, studiul

condensului – comparație cu date experimentale (Moisture modeling in a CFD

code (low velocity in large cavity) – comparison with the experimental), 2013

Instituția Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, INSA-Lyon,

Laborator CETHIL (Centre de Thermique de Lyon), Franța

Centralizator număr articole (total 67)

Page 22: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

22 | P a g i n a

10 articole ISI publicate în reviste de top internaționale

5 articol publicat în proceedings cotat ISI

14 articole publicate în reviste indexate BDI

2 articole publicate în reviste internaționale neindexate BDI

37 articole publicate în conferințe internaționale

2 articole publicate în reviste naționale

10 Articole ISI publicate în reviste de top internaționale cu factor de impact

1 Chi-Kien Nguyen, Cătălin Teodosiu, Frédéric Kuznik, Damien David, Raluca Teodosiu, Gilles Rusaouën« A full-scale experimental study concerning the moisture condensation on building glazing surface», Building and Environment, Editura Elsevier, ISSN: 0360-1323, doi:10.1016/j.buildenv. 2019.04.024, Volum 156, Paginile 215-224, Iunie 2019, Factor Impact (din anul publicării 2018) – 4,820

2 Teodosiu C.; Ilie V.; Teodosiu R: « Modelling of Volatile Organic

Compounds Concentrations in Rooms due to Electronic Devices », Process

Safety and Environmental Protection, Editura Elsevier, ISSN: 0957-5820, doi:

10.1016/j.psep.2016.06.013, Volum 108, Paginile 89-98, Mai 2017

3 Teodosiu C.; Ilie V.; Dumitru R.; Teodosiu R.: « Assessment of ventilation efficiency for emergency situations in subway systems by CFD modeling.», Building Simulation: An International Journal, ISSN 1996-3599, Volum 9(3), Paginile 319-334, Iunie 2016

4] Cătălin Teodosiu, Damien David, Raluca Teodosiu: «Numerical

Prediction of thermo-aeraulic behavior for a cavity with internal linear heat

source», Scientia Iranica – Transaction B: Mechanical Engineering, Editura

Sharif University of Technology (Tehran, Iran), ISSN 1026-3098, Volum

23(2), Paginile 618-632, 2016

5 Cătălin Teodosiu, Frederic Kuznik, Raluca Teodosiu: «CFD modeling of

buoyancy driven cavities with internal heat source – Application to heated

rooms»; Energy and Buildings, Editura Elsevier, ISSN: 0378-7788, doi

10.1016/j.enbuild.2013.09.041, Volum 68, part A, Paginile 403-411, Ianuarie

2014

6 Raluca Teodosiu, Lidia Niculiţă, Cătălin Teodosiu: «Computational

Fluid Dynamics based modeling of a linear heat source», Environmental

Engineering and Management Journal, Editura Politehnium Publishing

House, Volum 13(8) (ISSN: 1582-9596), Paginile 1957-1964, August 2014

7] Raluca Teodosiu «Integrated moisture (including condensation) –

Page 23: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

23 | P a g i n a

energy – airflow model within enclosures. Experimental validation»,

Building and Environment, Editura Elsevier, ISSN: 0360-1323,

doi:10.1016/j.buildenv.2012.12.011 Volum 61, Paginile 197-209, Ianuarie 2013

8 Frederic Kuznik, Gilles Rusaouën, Raluca Hohotă (Teodosiu):

«Experimental and numerical study of a mechanically ventilated enclosure

with thermal effects», Energy and Buildings, Editura Elsevier, ISSN: 0378-

7788, doi:10.1016/j.enbuild.2005.08.016, Volum 38/8, Paginile 931-938,

August 2006,

9 Cătălin Teodosiu, Raluca Hohotă (Teodosiu), Gilles Rusaouën, Monika

Woloszyn: «Numerical Prediction of Indoor Air Humidity and Its Effect on

Indoor Environment», Building and Environment, Editura Elsevier, ISSN:

0360-1323, doi:10.1016/S0360-1323(02)00211-1, Volum 38(5), Paginile 655-

664, Mai 2003

10 Teodosiu, C; Rusaouen, G; Hohota, R (Teodosiu),: «Influence of

boundary conditions uncertainties on the simulation of ventilated

enclosures», ISSN: 1040-7782, doi: 10.1080/713838253, Volum: 44(5),

Paginile: 483-504, Octombrie 2003,

5 Articole publicate în proceedings cotat ISI

[1] Teodosiu, Raluca; David, Damien; Teodosiu, Catalin; Rusaouen Gilles,

Ilie Viorel, Nguyen Chi-Kien.: « Experimental and numerical investigation of

mechanically ventilated rooms »; Conference: Conference on Sustainable

Solutions for Energy and Environment (EENVIRO), Sustainable Solutions For

Energy And Environment, Book Series: Energy Procedia, Proceedings Paper,

Volum 112, (ISSN: 1876-6102, DOI: 10.1016/j.egypro.2017.03.1094, Accession

Number: WOS: 000404848300031), Paginile 252-260, Octombrie 2016

2 Cătălin Teodosiu, Viorel Ilie, Raluca Teodosiu: «Modeling of indoor air

quality»; International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM,

Energy and clean technologies Conference Proceedings, (ISBN: 978-619-7105-

38-4; ISSN: 1314-2704, DOI: 10.5593, Accession Number: WOS:

000371056000125), Paginile 969-976, Iunie 2015

3 Iordache Vlad; Teodosiu Catalin; Teodosiu Raluca; Catalina Tiberiu.: «

Permeability measurements of a passive house during two construction

stages »; Conference: Conference on Sustainable Solutions for Energy and

Environment (EENVIRO - YRC), Book Series: Energy Procedia, Proceedings

Paper, Volum 85, , (ISSN: 1876-6102, DOI: 10.1016/j.egypro.2015.12.253,

Page 24: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

24 | P a g i n a

Accession Number: WOS: 000377911100036), Paginile 279-287, Noiembrie

2015

4 Teodosiu Catalin; Ilie Viorel, Dumitru Radu, Teodosiu Raluca; Catalina

Tiberiu: « Numerical evaluation of ventilation efficiency in underground

metro rail transport systems»; Conference: Conference on Sustainable

Solutions for Energy and Environment (EENVIRO - YRC), Book Series: Energy

Procedia, Proceedings Paper, Volum 85, (ISSN: 1876-6102, DOI:

10.1016/j.egypro.2015.12.241, Accession Number: WOS: 000377911100066),

Paginile 539-549, Noiembrie 2015

5 Teodosiu Catalin; Ilie Viorel, Teodosiu Raluca: « Numerical prediction

of thermal comfort and condensation risk in a ventilated office, equipped

with a cooling ceiling »; Conference: Conference on Sustainable Solutions for

Energy and Environment (EENVIRO - YRC), Book Series: Energy Procedia,

Proceedings Paper, Volum 85, (ISSN: 1876-6102, DOI:

10.1016/j.egypro.2015.12.243, Accession Number: WOS: 000377911100067),

Paginile 550-558, Noiembrie 2015

7 Articole / studii in extenso, publicate in reviste din fluxul științific internațional principal necotate ISI

[1] Cătălin Teodosiu, Raluca Teodosiu: «Building stock refurbishment in

Romania. A case study in Bucharest», International Journal of Civil and

Structural Engineering - IJCSE, Editura Institute of Research Engineers and

Doctors Scientific Publishing, ISSN 2372-3971 , Volum 2 (2), Paginile 354-357,

Octombrie 2015

[2] Cătălin Teodosiu, Lidia Niculiţă, Raluca Teodosiu: « Solutions for

energy conservation and pollution reduction: earth-air heat exchangers »,

International Journal of Environmental Science and Development - IJESD,

Editura Iacsit Press, ISSN 2010-0264, DOI: 10.7763/IJESD.2015.V6.642,

Volum 6(7), Paginile 484-490, Iulie 2015

[3] Cătălin Teodosiu, Viorel Ilie, Raluca Teodosiu: «Modelling of Water

Vapor Sources in Enclosures», International Journal of Structural and Civil

Engineering Research - IJSCER, doi: 10.18178/ijscer.4.2.212-217 ISSN 2319-

6009 , Volum 4(2), Paginile 212-217, Mai 2015

[4] Cătălin Teodosiu, Viorel Ilie, Raluca Teodosiu: «Condensation Model

Page 25: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

25 | P a g i n a

for Application of Computational Fluid Dynamics in Buildings», International

Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, Editura Iacsit Press, doi:

10.7763/IJMMM.2015.V3.181, ISSN: 1793-8198, Volum 3(2), Paginile 129-133,

Mai 2015

[5] Raluca Teodosiu, Viorel Ilie, Cătălin Teodosiu: «Computational Fluid

Dynamics prediction of indoor air quality»; International Journal of Material

Science & Engineering - IJMSE, Volum 2(1), (ISSN :2374-149X) , Paginile 58-

62, Aprilie 2015

[6] Cătălin Teodosiu, Viorel Ilie, Raluca Teodosiu: «Appropriate CFD

turbulence model for improving indoor air quality of ventilated spaces»,

Mathematical Modelling in Civil Engineering, Volum 10(4), doi:

10.2478/mmce-2014-0020, Volum 10(4), Paginile 31-46, Decembrie 2014

[7]. Cătălin Teodosiu, Gilles Rusaouën, Raluca Teodosiu: «Etude d’un jet

plan turbulent impactant sur une surface», UPB Scientifical Bulletin, Series

D: Mecanical Engineering, Editura Politehnica Press, ISSN 1454-2358, Volum

77 (2), Paginile 133-144, 2015

2 Articole publicate în reviste internaționale neindexate în baze de

date internaționale, BDI

1 Cătălin Teodosiu, R. Teodosiu: «Building stock refurbishment in

Romania. A case study in Bucharest», International Journal of Civil and

Structural Engineering - IJCSE, Editura Institute of Research Engineers and

Doctors Scientific Publishing, ISSN 2372-3971 , Volum 2 (2), Paginile 354-357,

Octombrie 2015

2 Raluca Teodosiu, Viorel Ilie, Cătălin Teodosiu: «Computational Fluid

Dynamics prediction of indoor air quality»; International Journal of Material

Science & Engineering - IJMSE, Volum 2(1), (ISSN :2374-149X) , Paginile 58-

62, Aprilie 2015

2 Articole publicate în reviste naționale

1 Raluca Hohota (Teodosiu), M. Găvan: «Reducerea consumului de

neregie pentru ventilarea clădirilor prin folosirea de puţuri canadiene»,

Page 26: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

26 | P a g i n a

Instalatorul, vol.10, , p. 74-78, octombrie 2008 (ISSN 1223-7418).

2 Mihai Ilina, Cătălin Lungu, Raluca Hohota (Teodosiu), Alexandru

Petcu: «Stabilirea performanţelor termice ale clădirilor prin metode

numerice – studiu de caz (I) Ipoteze de simulare şi reabilitare a tâmplăriei »,

Instalatorul, vol.10, p. 66-69, octombrie 2008 (ISSN 1223-7418).

42 Publicații in extenso, apărute in lucrări ale principalelor

conferințe internaționale de specialitate necotate ISI

[1] Cătălin Teodosiu, Viorel Ilie, Raluca Teodosiu: «The angular

discretization impact of thermal radiation computations on heat transfer in

rooms », Structural and Mechanical Engineering- CSM 2016, Birmingham,

Anglia, Proceedings of the fourth International Conference on Advances in

Civil, Editura IRED Conference Publishing System, ISBN: 978-1-63248-093-4,

doi: 10.15224/978-1-63248-093-4-33, Paginile 41-45, 17-18 Martie 2016

[2] Cătălin Teodosiu, Viorel Ilie, Raluca Teodosiu: «Assessment of

ventilation systems efficiency in office buildings, related to indoor volatile

organic compound concentrations», Proceedings of 36th AIVC Conference -

Effective ventilation in high performance buildings, Madrid, Spania, Editura

Air Infiltration and Ventilation Centre, ISBN: 2-930471-45-X / EAN:

9782930471457, Paginile 139-149 , 23-24 Septembrie 2015

[3] Raluca Teodosiu, Cătălin Teodosiu: «Building Stock Refurbishment in

Romania. A Case Study in Bucharest», Structural and Construction

Engineering - CSCE 2015, Roma, Italia, Proceedings of 2nd International

Conference on Advances in Civil, Editura The Institute of Research Engineers

and Doctors, ISBN 978-1-63248-042-2, doi: 10.15224/ 978-1-63248-042-2-

05, Paginile 21-24, 18-19 Aprilie 2015

[4] Raluca Teodosiu, Viorel Ilie, Cătălin Teodosiu: «Computational Fluid

Dynamics prediction of indoor air quality», Structural and Environmental

Engineering, ACSEE 2014, Zurich, Elvetia, Proceedings of 2nd International

Conference on Advances in Civil, Editura The Institute of Research Engineers

and Doctors, ISBN: 978-1-63248-030-9, doi: 10.15224/ 978-1-63248-030-9-

06, Paginile 26-30, 25-26 Octombrie 2014

[5] Cătălin Teodosiu, Lidia Niculiţă, Raluca Teodosiu: «Solutions for

energy conservation and pollution reduction: earth-air heat exchangers», 7

th International Conference on Environmental and Computer Science

(ICECS), Proceedings of ICECS 2014, Editura Iacsit Press, Paris, Franta,

Paginile 41-47, 15-16 Septembrie 2014

Page 27: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

27 | P a g i n a

[6] Cătălin Teodosiu, Gilles Rusaouen, Raluca Teodosiu, Frederic Kuznik:

«Review on Integrated Heat-Air Flow Moisture Modelling within

Enclosures» - 6th Energy Performance of Buildings (Active Smart Buildings: A

New Challenge for Energy Auditors), București, Romania, Proceedings of the

RCEPB 2014, Editura Matrix Rom, ISBN 978-606-25-0067-2, Paginile 38-39,

5-6 Iunie 2014

[7] Raluca Teodosiu (keynote speaker): « Integrated heat-airflow-

moisture model within enclosures. Experimental validation », 6th Energy

Performance of Buildings (Active Smart Buildings: A New Challenge for

Energy Auditors), București, Romania, 5-6 Iunie 2014

[8] Raluca Teodosiu, Lidia Niculiţă, Cătălin Teodosiu: «CFD Modeling of a

Linear Heat Source», 7th International Conference Environmental

Engineering and Management, Integration Challenges for Sustainability,

Viena, Austria, Conference abstracts book, Editura Politehnium Publishing

House, ISBN 978-973-621-418-9, Paginile 229-230, 18-21 Septembrie 2013

[9] Raluca Teodosiu, Cătălin Teodosiu: «Energy Consumption Study In

Household Field For Different Types Of Combustible», 5th Energy

Performance of Buildings (European Trends in Building Stock Refurbishment

– Gaps and Solutions), București, Romania, Abstract book RCEPB 2013,

Editura Matrix Rom, ISBN 978-973-755-934-0, Paginile 42-43, 29-30 Mai

2013

[10] Cătălin Lungu, Andrei Damian, Andreea Vartires, Raluca Teodosiu

«Clean indoor air in romanian public buildings: schools», 5th Energy

Performance of Buildings (European Trends in Building Stock Refurbishment

– Gaps and Solutions), București, Romania, Abstract book RCEPB 2013,

Editura Matrix Rom, ISBN 978-973-755-934-0, Pagina 46, 29-30 Mai 2013

[11] Cătălin Lungu, Raluca Teodosiu, Alin Nicolae, Mădălina Iordăchescu

«First Romanian Nzeb – Proposal For a future EU project», 5th Energy

Performance of Buildings (European Trends in Building Stock Refurbishment

– Gaps and Solutions), București, Romania, Abstract book RCEPB 2013,

Editura Matrix Rom, ISBN 978-973-755-934-0, Pagina 47, 29-30 Mai 2013

[12] Raluca Teodosiu, Lidia Niculiță, Cătălin Teodosiu: «Utilization of

Earth-air heat exchangers in Energy and pollution savings for Romanian

dwellings», 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE '12), Paris,

France, Editura WSEAS Press, ISBN 978-1-61804-137-1, Paginile 163-168, 2-4

Decembrie 2012

[13] Raluca Teodosiu, Ștefan Petre: «Studiul numeric dinamic si staționar

al consumului de energie pentru o clădire de birouri», a VI-a Conferință

Page 28: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

28 | P a g i n a

Tehnico–Ştiinţifică Internațională, Probleme Actuale ale Urbanismului si

Amenajării Teritoriului, Chișinău, Moldova, Editura -, ISBN 978-9975-71-317-

7, Paginile 219-224, 15-16 Noiembrie 2012

[14] Cătălin Teodosiu, Andrei Pecingine, Raluca Teodosiu: «Thermal

Energy Storage for Cooling of Office Buildings», Proceedings of 4th Energy

Performance of Buildings Abstract book (RCEPB IV), București, Romania,

Editura , Editura Matrix Rom, ISBN 978-973-755-808-4, Pagina 17, 24-25 Mai

2012

[15] Cătălin Teodosiu, Alexandru Lupu, Raluca Teodosiu: - «Reducing

Energy Consumption in Buildings Using Phase Change Material» -

Proceedings of 4th Energy Performance of Buildings Abstract book (RCEPB

IV), 24-25 Mai 2012, București, Romania, Pagina 16, (ISBN 978-973-755-808-

4)

[16] Raluca Teodosiu, Ramona Axim, Cătălin Teodosiu: «Heating energy

consumption study for a rehabilited block of flats in Bucharest», Proceedings

of the third Romanian Conference on Energy Performance of buildings –

Abstract book (RCEPB III), București, Romania, Editura Matrix Rom, ISBN

978-973-755-711-7, Paginile 44-45, 26-27 Mai 2011

[17] Cătălin Teodosiu, Dumitru Enache, Raluca Hohotă (Teodosiu):

«Recomandări privind construcția şi instalațiile pentru o casă pasivă în

România», Conferința Națională in Performanța energetică a clădirilor şi

instalațiilor aferente, București, România, ISSN 2066 – 4583, 28 Mai 2009

[18] Cătălin Teodosiu, Iolanda Colda, Raluca Hohotă (Teodosiu):

«Asigurarea ventilării, încălzirii și preparării apei calde menajere pentru

casele pasive. Soluții oportune condițiilor climatice din România», a II-a

Conferință Eficientă Energetică în Clădiri, București, România, ISBN 978-973-

85936-10, 27-28 noiembrie 2008

[19] Raluca Hohotă (Teodosiu), Iolanda Colda, Dumitru Enache, Mihai

Găvan, Ruxandra Enache: «Etude numérique des «puits canadiens» pour la

diminution des consommations énergétiques liées à la ventilation des

bâtiments», IBPSA, Lyon, France, 6-7 Noiembrie 2008

[20] Raluca Hohotă (Teodosiu): «Identificarea punților termice utilizând

tehnica experimentala infra-roșu», a XIV-a Conferință a Facultății de

Instalații, „Eficientă, confort, conservarea energiei și protecția mediului”,

București, România, Editura Conspress, ISBN 978-973-100-016-X, Paginile

84-91, 28-30 Noiembrie 2007

Page 29: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

29 | P a g i n a

[21] Dumitru Enache, Raluca Hohotă (Teodosiu), Iolanda Colda:

«Simularea proceselor de schimb de căldura si substanță in elementele

sistemului de tip dessicant cooling» a XIV-a Conferință confort, eficienta,

conservarea energiei si protecția mediului, București, România, Editura

Conspress, ISBN 978-973-100-016-X, Paginile 11-16, 28-30 Noiembrie 2007

[22] Iolanda Colda, Raluca Hohotă (Teodosiu), Lidia Niculiță: «Coherent

measurements system for inspection of hvac equipments», 3rd Mediterranean

Congress of HVAC Engineering-Sustainable conditioning of indoor spaces,

CLIMAMED - Comfort requirements , Lyon, Franța, 20-21 Noiembrie 2006,

Pagina 8, 2006

[23] Raluca Hohotă (Teodosiu) « Studiul numeric si experimental al

umiditatii intr-un local» a XII-a Conferință confort, eficienta, conservarea

energiei si protecția mediului, București, România, Editura Conspress, ISBN

973-7797-79-5, Paginile 102-112, Noiembrie 2005

[24] Frederic Kuznik, Gilles Rusaouen, Raluca Hohotă (Teodosiu),

Nassim Safer : «Inlet boundary conditions for simulating flows in rooms :

impact of the ventilation system», 9 th International IBPSA Conference,

IBPSA Building Simulation, Montréal, Canada, ISBN 2-553-01152-0, Editura

École Polytechnique de Montréal and IBPSA - Canada, Paginile 571-578, 15-18

August 2005

[25] Lone Hedegaard, Monika Woloszyn, Raluca Hohotă (Teodosiu),

Gilles Rusaouën: «CFD modelling of moisture interactions between air and

constructions», 9 th International IBPSA Conference, IBPSA Building

Simulation, Montréal, Canada, ISBN 2-553-01152-0, Volum 2, Editura École

Polytechnique de Montréal and IBPSA -Canada, Paginile 801-808, 15-18

August 2005

[26] Monika Woloszyn, Raluca Hohotă (Teodosiu), Lone Mortensen-

Hedegaard, Jean-Jacques Roux: «On the use of Computational Fluid

Dynamics (CFD) to model airborne moisture in rooms», VIII Ogólnopolska

Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, Varșovia,

Polonia Editura Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji, ISBN:

978-83-901146-8-2, 24-25 Iulie 2005

[27] Frederic Kuznik, Gilles Rusaouen, Raluca Hohotă (Teodosiu):

«Modélisation thermo-aéraulique des bâtiments: comparaison de différents

modèles de turbulences», VII Colloque Interuniversitaire Franco-Québécois

sur la Thermique des Systèmes, CIFQ, Saint-Malo, Canada, 23-25 Mai 2005

[28] Raluca Hohotă (Teodosiu), Cătălin Teodosiu, Jean Brau, Frederic

Kuznik: «Etude thermique d’un réservoir d’eau constitué d’une enveloppe

Page 30: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

30 | P a g i n a

textile en conditions climatiques réelles», VII Colloque Interuniversitaire

Franco-Québécois sur la Thermique des Systèmes, CIFQ, Saint-Malo, Canada,

23-25 Mai 2005

[29] Kuznik Frederic; Rusaouen Gilles; Hohotă Raluca (Teodosiu) :

«Comparison of two equations closure turbulence models for the prediction

of heat and mass transfer in a mechanically ventilated enclosure»,

Proceedings of 4th International Conference on Computational Heat and Mass

Transfer – ICCHMT, Editura Lavoisier, ISBN : 2-7430-0801-6, Paris-Cachan,

Franța, 17-20 Mai 2005

[30] Raluca Hohota (Teodosiu), Gilles Rusaouen, Monika Woloszyn, Lone

Hedegaard : « CFD modeling of moisture transport and condensation», IEA

Annex 41 1st working meeting, Zurich, Switzerland, May, Paginile 12-14, 2004

[31] Raluca Hohotă (Teodosiu): «Studiul numeric al confortului termic

utilizând tehnica de calcul CFD», a XI-a Conferință confort, eficienta,

conservarea energiei si protecția mediului, București, România, Editura

Conspress, ISBN 973-7797-38-8, Paginile 12-19, 24-26 Noiembrie 2004

[32] Raluca Hohotă (Teodosiu), Frederic Kuznik «Măsurători de viteza,

temperatura si umiditate relativă într-o celulă experimentală», a XI-a

Conferință confort, eficienta, conservarea energiei si protecția mediului,

București, România, Editura Conspress, ISBN 973-7797-38-8, Paginile 4-11,

24-26 Noiembrie 2004

[33] Raluca Hohotă (Teodosiu), Cătălin Teodosiu, Gilles Rusaouën,

Frederic Kuznik: «Etude expérimentale et numérique de la condensation sur

une surface froide d’une grande cavité », Conférence de la Société Française

de Thermique (SFT 2004), Presqu’île de Giens, Franța, 25-28 Mai 2004

[34] Raluca Hohotă (Teodosiu), Gilles Rusaouen, Monika Woloszyn,

Lone Hedegaard: «CFD Modelling of moisture transport and condensation»,

IEA – ECBCS Annex 41, Zurich, Elveția, 12–14 Mai 2004

[35] Monika Woloszyn, Raluca Hohotă (Teodosiu), Daniel Quenard:

«Whole building heat – airflow – moisture behavior in France: Research in

CETHIL and CSTB Grenoble» IEA – ECBCS Anexa 41, Louvian, Belgia, 26 –

28 Noiembrie 2003

[36] Monika Woloszyn, Raluca Hohotă (Teodosiu): «Moisture modelling

integration into heat-airflow simulation tools: CETHIL experience», Nordtest

Buffer Capacity Workshop, Technical University of Denmark, Lyngby,

Danemarca, Editura -, ISSN 1601-2917, ISBN 87-7877-129-3, Paginile 29-32,

21 – 22 August 2003

Page 31: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

31 | P a g i n a

[37] Raluca Hohotă (Teodosiu), Cătălin Teodosiu, Gilles Rusaouën, Jean

Jacques Roux: « Etude des phénomènes d’écoulement d’air à l’intérieur d’une

cellule expérimentale», Conférence de la Société Française de Thermique (SFT

2003), Grenoble, Franța, ISBN 2-84299-478-7, ISSN 1258-164X, Paginile

249-254, 3-6 Iunie 2003

[38] Raluca Hohotă (Teodosiu), Cătălin Teodosiu, Gilles Rusaouën:

«Modélisation de l’humidité dans les CFD», VIème Colloque Inter-

universitaire Franco-Québécois, Thermique des Systèmes, Quebec, Canada,

26-28 Mai 2003

[39] Cătălin Teodosiu, Raluca Hohotă (Teodosiu), Gilles Rusaouën:

«Analyse d’incertitudes pour une simulation CFD d’une pièce ventilée»,

VIème Colloque Inter-universitaire Franco-Québécois, Thermique des

Systèmes, Quebec, Canada, 26-28 Mai 2003

[40] Cătălin Teodosiu, Gilles Rusaouën, Raluca Hohotă (Teodosiu):

«CFD Simulation of Thermal Coupling between a Radiator and a Room»,

VIIème Congrès International REHVA, CLIMA 2000, Napoli, Italia, 15-18

Septembrie 2001

[41] Raluca Hohotă (Teodosiu), Gilles Rusaouën, Cătălin Teodosiu:

«Evaluation du confort thermique à l’aide des calculs CFD», Vème Colloque

Inter-universitaire Franco-Québécois, Thermique des Systèmes, Lyon, France,

Paginile 189-196, 28-30 Mai 2001

[42] Cătălin Teodosiu, Gilles Rusaouën, Raluca Hohotă (Teodosiu):

«Approche CFD d’une source linéaire de chaleur. Etude du panache»,

Proceedings of Vème Colloque Inter-universitaire Franco-Québécois,

Thermique des Systèmes, Lyon, France, Paginile 181-188, 28-30 mai 2001

Dovada publicare

https://www.researchgate.net/publication/292881723_Approche_CFD_d'une_source_lineai

re_de_chaleur_Etude_du_panache

ALTE INFORMAȚII

Premii naționale și internaționale

Candidatul Raluca TEODOSIU este recenzor științific la revista internaționale ISI - ELSEVIER cu factor de impact mare, Building and Environment. Suplimentar, aceasta face parte din comitetul de organizare pentru conferința internațională RCEPB (Romanian Conference on Energy Performance of Buildings)

Page 32: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

32 | P a g i n a

Page 33: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

33 | P a g i n a

Candidatul Raluca TEODOSIU de la Universitatea Tehnică de Construcții

București a participat la obținut premiul pentru cea mai bună prezentare din cadrul

conferinței 7th International Conference on Environemental and Computer Science

(ICECS 2014) la Paris în 2014.

Page 34: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

34 | P a g i n a

Candidatul Raluca TEODOSIU a obținut premii tip Premierea rezultatelor

cercetării acordate de UEFISCDI (atât ca autor principal cat in calitate de coautor) în

anii 2013, 2014 pentru articole publicate în jurnale ISI, articolele fiind încadrate în

zona Roșie (topul revistelor ISI în domeniu). – (lucrare premiată de UEFISCDI în

cadrul PN-II-RU-PRECISI-2014-8 “Premierea rezultatelor cercetării – articole

2014” lucrare premiată de UEFISCDI în cadrul PN-II-RU-PRECISI-2013-7-2962

“Premierea rezultatelor cercetării – articole 2013”)

Page 35: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

35 | P a g i n a

2013 http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PREMIERE_ARTICOLE/ARTICOLE%202013/PEN

TRU%20LISTA%202%20REZULTATE%20DECEM.pdf

2014

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PREMIERE_ARTICOLE/ARTICOLE%202014/ACT

UALIZARE%2023_12_2014/LISTA%203%20REZULTATE%20-

%20ACTUALIZATA%2018_12_2014.pdf

Candidatul Raluca TEODOSIU este membru în Consiliul DIRECTOR - secretar

în cadrul Ordinului Auditorilor din Romania.

http://www.oaer.ro/oaer/conducere/11/

Candidatul Raluca TEODOSIU este membru în Comisia tehnica CT 335 -

Construcții imobiliare, performanță, durabilitatea construcțiilor din cadrul ASRO .

http://www.asro.ro/wp-

content/uploads/2016/01/raport_act_CT_2015/Raport%20de%20activitate%202015%

20ASRO_CT%20335.pdf

Cont GoogleScholar Hirsch Index (h-index) = 11 Citări =387

https://scholar.google.com/citations?user=fOlxXWoAAAAJ&hl=en

Page 36: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

36 | P a g i n a

Cont Research Gate

Scor 17,16 RG (mai mare decât 65% dintre membrii Research Gate) – The RG Score is calculated

based on the publication in your profile and how other researchers interact with your content on

Research Gate.

Citări = 191; Citiri =6,482

https://www.researchgate.net/profile/Raluca_Teodosiu/stats

Page 37: UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI … - sem II/Teodosiu... · Instalatii de incalzire Instituția: Universitatea Tehnică de Construcții București, Inginerie a Instanțiilor,

37 | P a g i n a

Data Semnătura candidatului

14.05.2020