secȚiunea e - iti delta dunarii

of 27 /27
SECȚIUNEA E pag. E-1 SECȚIUNEA E Tip proiect Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate Acțiunea 1.1.4. Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD Prioritate de investiții PI 1a Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european Acest tip de proiect se adresează organizațiilor de cercetare și întreprinderilor cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare ca potențiali beneficiari în cadrul Acțiunii 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din strainătate pentru consolidarea capacității de CD din cadrul Axei prioritare 1 a POC. Cod competiţie POC-A1-A1.1.4-E-2015

Author: others

Post on 27-Oct-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Analiza teritorialavansate din strintate
competene avansate din strintate
Prioritate de investiii
pentru a dezvolta excelena în materie de
CDI i promovarea centrelor de
competen în special a celor de interes
european
Acest tip de proiect se adreseaz organizaiilor de cercetare i întreprinderilor cu obiect de
activitate cercetare-dezvoltare ca poteniali beneficiari în cadrul Aciunii 1.1.4: Atragerea de
personal cu competene avansate din straintate pentru consolidarea capacitii de CD din
cadrul Axei prioritare 1 a POC.
Cod competiie POC-A1-A1.1.4-E-2015
CONDIII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT Pagina E-3
1. Prezentarea general a tipului de proiect „ Atragerea de personal cu competene avansate din
strintate ”
2.1 Eligibilitatea solicitanilor Pagina E-4
2.2 Eligibilitatea proiectului Pagina E-7 2.3 Activiti eligibile Pagina E-9 2.4 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor Pagina E-10 2.5 Modaliti de finanare Pagina E-13 2.6 Lista documentelor însoitoare Pagina E-14
3. Verificare, evaluare i selecie Pagina E-17
3.1 Verificarea formal i a eligibilitii Pagina E-17 3.2 Evaluarea propunerilor Pagina E-18 3.3 Depunerea i soluionarea contestaiilor Pagina E-23 3.4 Reguli specifice de selecie Pagina E-23
4. Indicaii specifice privind completarea Cererii de Finanare pentru acest tip de proiect Pagina E-24
SECIUNEA E pag. E-3
CONDIII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT
1. Prezentarea general a tipului de proiect „Atragerea de personal cu
competene avansate din strintate”
Aciunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competene avansate din strintate pentru
consolidarea capacitii de CD are ca obiectiv specific ”Creterea participrii româneti în
cercetarea la nivelul UE”.
In cazul acestei aciuni exist un singur tip de proiect, care urmrete crearea de nuclee de
competen tiinific i/sau tehnologic de înalt nivel, la standarde europene, în cadrul unei
instituii CD, al unei universiti sau al unei întreprinderi gazd cu activitate CD, prin atragerea
de specialiti din strintate, de orice naionalitate, cu competen recunoscut.
Proiectele vor fi conduse de ctre specialistul din strintate, care va fi angajat ca cercettor
tiinific pe o perioada egal cel puin cu durata proiectului, în instituia gazd. Aciunea va
urmri consolidarea capacitii de CDI în vederea pregtirii pentru participarea la Orizont 2020
sau la alte programe C&I europene.
Specialistul din strintate trebuie s îndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s aib cel puin 5 ani vechime în activitatea de cercetare (titlul de doctor în tiine este
obligatoriu);
b) s fi lucrat în cercetare (sau s fi fost la studii pentru doctorat sau post-doctorat) cel puin
3 ani în strintate, în ultimii 5 ani.
Este încurajat transferul de competene intre mediul academic i cel industrial i se puncteaz
suplimentar dac specialistul care vine intr-o universitate sau institut a lucrat in strintate intr-o
întreprindere (pe o perioad semnificativ de cel puin 1 an) sau invers, dac specialistul care
vine intr-o întreprindere a lucrat in strintate intr-o universitate/institut (cel puin 1 an).
Rezultatele proiectului pot fi transferate in economie si ulterior implementate în producie printr-
unul din tipurile de proiecte de inovare eligibil pentru sprijin prin aciunea 1.2.1 “Stimularea
cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual
sau în parteneriat cu institutele de CD i universiti, în scopul inovrii de procese i de produse
în sectoarele economice care prezint potenial de cretere”.
Valoarea asistenei financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei.
Valoarea asistenei financiare nerambursabile acordate nu poate depi echivalentul în lei a 2
milioane de euro.
Domeniu de aplicare
prezentul ghid:
Specializare inteligent
SECIUNEA E pag. E-4
Eco-nano-tehnologii i materiale avansate
În cadrul prezentei aciuni nu se acord sprijin financiar pentru:
activitile de export ctre tere ri sau ctre State Membre, legate direct de cantitile
exportate, de crearea i funcionarea unei reele de distribuie sau pentru alte cheltuieli
curente legate de activitatea de export;
utilizarea cu precdere a produselor naionale în detrimentul produselor importate;
activitile de prelucrare i comercializare a produselor agricole, în cazurile în care:
o valoarea finanrii este stabilit pe baza preului sau a cantitii unor astfel de
produse achiziionate de la productori primari sau comercializate de ctre
întreprinderile în cauz;
o acordarea finanrii este condiionat de obligaia de a fi direcionat, parial sau
integral, ctre productorii primari.
(În cazul în care solicitantul îi desfoar activitatea, principal sau secundar, i în acest
sector, dar i în sectoare care nu sunt excluse, sprijinul financiar se acord pentru
sectoarele sau activitile care nu sunt excluse, cu condiia separrii clare a activitilor
sau a asigurrii unei distincii între costuri, care s asigure c activitile desfurate în
sectoarele excluse nu beneficiaz de finanare în cadrul contractului.)
activiti privind facilitarea închiderii minelor de crbune necompetitive, astfel cum sunt
reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.
2. Eligibilitatea solicitanilor, proiectelor, activitilor i cheltuielilor
2.1. Eligibilitatea solicitanilor
Categorii de solicitani eligibili
Propunerea de proiect este depus de ctre instituia gazd. Pentru aceast aciune pot solicita
finanare:
a) Organizaii de cercetare
Din aceast categorie fac parte instituii de drept public sau privat, care au în obiectul de
activitate cercetarea-dezvoltarea, organizate în conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonana
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic aprobat prin
Legea nr. 324/2003 cu modificrile i completrile ulterioare. Organizaie de cercetare
înseamn o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul
su juridic sau de modul su de finanare, al crei scop principal este de a realiza în mod
independent cercetare fundamental, cercetare industrial sau dezvoltare experimental sau
de a disemina la scar larg rezultatele unor astfel de activiti prin predare, publicare sau
transfer de cunotine. În cazul în care entitatea desfoar i activiti economice, finanarea,
costurile i veniturile activitilor economice respective trebuie s fie contabilizate separat.
Întreprinderile care pot exercita o influen decisiv asupra unei astfel de entiti, de exemplu,
în calitate de acionari sau asociai, nu pot beneficia de acces preferenial la rezultatele
generate de aceasta.
b) Întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare Este considerat întreprindere orice entitate care desfoar o activitate economic, indiferent
de forma juridic i de dimensiunea acesteia (micro, mic, mijlocie, mare).
2.1.1. Condiii de eligibilitate ale solicitanilor întreprinderi
Solicitantul întreprindere este eligibil dac îndeplinete condiiile de mai jos, justificate prin
documente specifice, care se depun la data menionat în cererea/apelul de propuneri de proiecte.
Toate documentele care însoesc cererea de finanare sunt precizate la punctul 2.6 al seciunii E
din prezentul ghid.
completrile ulterioare.
Se justific prin certificatul constatator emis de Registrul Comerului, valabil la data
depunerii documentelor însoitoare ale cererii de finanare.
b) Activitatea de cercetare-dezvoltare este în obiectul de activitate principal/secundar al
întreprinderii.
Se justific prin certificatul constatator emis de Registrul Comerului, valabil la data
depunerii documentelor însoitoare ale cererii de finanare.
c) Întreprinderea solicitant nu are obligaii de plat scadente ctre instituiile publice, i-a
îndeplinit la timp obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i a altor contribuii ctre
bugetul de stat, bugetele speciale i bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
d) Întreprinderea solicitant nu este o întreprindere aflat în dificultate în sensul definiiei
din Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei (Regulament general de exceptare pe categorii de
ajutoare).
„Întreprindere aflat în dificultate” înseamn o întreprindere care se afl în cel puin una din
situaiile urmtoare:
(i) în cazul unei societi comerciale cu rspundere limitat, atunci când mai mult de
jumtate din capitalul su social subscris a disprut din cauza pierderilor acumulate.
Aceast situaie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din
toate celelalte elemente considerate în general ca fcând parte din fondurile proprii ale
societii) conduce la un rezultat negativ care depete jumtate din capitalul social
subscris;
(ii) în cazul unei societi comerciale în care cel puin unii dintre asociai au rspundere
nelimitat pentru creanele societii, atunci când mai mult de jumtate din capitalul
propriu aa cum reiese din contabilitatea societii a disprut din cauza pierderilor
acumulate;
(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau
îndeplinete criteriile prevzute de legislaia naional pentru iniierea unei proceduri
colective de insolven la cererea creditorilor si;
(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat înc
împrumutul sau nu a încetat garania sau a primit ajutoare pentru restructurare i face înc
obiectul unui plan de restructurare;
(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
SECIUNEA E pag. E-6
1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; i
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculat pe baza EBITDA se situeaz
sub valoarea 1,0.
e) Întreprinderea solicitant nu se afl în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu
sunt administrate de ctre un judector sindic sau activitile sale comerciale nu sunt
suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaie
similar cu cele anterioare, reglementat prin lege.
f) Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii
anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal i incompatibil cu
piaa intern.
g) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii 3 ani,
prin hotrâre definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli în materie profesional.
h) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat prin hotrâre
definitiv a unei instane judectoreti, pentru fraud, corupie, implicarea în organizaii
criminale sau pentru svârirea altor infraciuni împotriva intereselor financiare ale
Uniunii Europene
Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de la punctele c) – h) se
depune o declaraie de eligibilitate pe proprie rspundere în forma prevzut în
Anexa 2.1.3;
i) Datele referitoare la solicitant s fie înregistrate i actualizate în RPC (Registrul
Potenialilor Contractori), i anume:
Act constitutiv a întreprinderii/ Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre
acionari, capital social / Certificat de înregistrare la Registrul Comerului;
Situaiile financiare ale Solicitantului, pe ultimii doi ani.
Se va verifica în RPC în corelare cu datele înscrise în scrisoarea de înaintare a
documentelor însoitoare ale cererii de finanare
j) Solicitantul se încadreaz într-una dintre categoriile: întreprindere mic/ întreprindere
mijlocie/întreprindere mare
Solicitantul de tip întreprindere mic sau întreprindere mijlocie va depune o declaraie
cuprinzând informaii cu privire la încadrarea întreprinderii în categoria IMM ,
conform modelului prevzut în Anexa 2.6 a prezentului ghid.
2.1.2. Condiii de eligibilitate ale solicitanilor organizaii de cercetare
Solicitantul organizaia de cercetare este eligibil dac îndeplinete condiiile de mai jos, care se
justific prin documente specifice precizate la punctul 2.6 al seciunii E din prezentul ghid., care
se depun la data menionat în cererea/apelul de propuneri de proiecte.
a) Solicitantul desfoar activiti C-D în România.
Documentele relevante sunt Statut/ROF, care sunt înregistrate în RPC.
b) Solicitantul este o organizaie de cercetare conform celor precizate la aliniatul 2.1, litera
a).
- documentul de înfiinare i/sau statut/ROF care sunt înregistrate în RPC;
- declaraia de eligibilitate privind conformitatea cu definiia referitoare la „organizaia
de cercetare” (vezi Anexa 2.8 a prezentului ghid).
c) Datele referitoare la solicitant s fie înregistrate i actualizate în RPC (Registrul
Potenialilor Contractori), i anume:
Statut i/sau documente de înfiinare a instituiei / Extras de la Registrul Comerului cu
informaii despre acionari, capital social / Certificat de înregistrare la Registrul
Comerului;
Situaiile financiare pe ultimul an/ ultimii doi ani.
Se va verifica în RPC în corelare cu datele înscrise în scrisoarea de înaintare a
documentelor însoitoare ale cererii de finanare
2.2. Eligibilitatea proiectului
Descrierea proiectelor
Dei propunerile de proiecte sunt depuse de instituiile gazd în care se vor desfura ulterior
proiectele, este de ateptat ca proiectele s fie gândite i elaborate în principal de specialiti de
înalt nivel internaional, eventual împreun cu colectivele de cercetare din instituiile gazd cu
care vor lucra.
Directorul de proiect este obligatoriu specialistul din strintate (de înalt nivel
internaional).
In echipa proiectului, în afara specialistului din strintate sunt inclui cercettori/specialiti cu
activitate CD din instituia gazd, dar numrul acestora este limitat la maximum 7 persoane. Pe
lâng acetia, din instituia gazd pot fi utilizai pentru proiect, în funcie de necesiti, tehnicieni
i personal auxiliar. Proiectul poate s prevad poziii vacante de doctorand sau postdoctorale, al
cror numr nu este limitat, dar care pot fi ocupate doar de persoane care nu sunt i nu au mai
fost angajate în instituia gazd.
Echipa de management a proiectului poate cuprinde maxim 5 posturi echivalent norm întreag.
Pe fiecare post pot fi angajate persoane cu norm întreag sau parial. In cererea de finanare,
pentru fiecare persoan vor fi indicate responsabilitile în cadrul proiectului, în corelare cu
metodologia de implementare a proiectului.
Scopul i obiectivele propunerii trebuie s fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei
prioritare i ale aciunii, aa cum sunt descrise în cererea de propuneri de proiecte.
Proiectele se pot adresa numai domeniilor de specializare inteligent i sntii, detaliate în
anexa 3 a prezentului ghid.
Durata proiectelor este de maximum 48 luni.
Perioada de implementare include durata proiectului, precum i un termen de max. 45 de zile
calendaristice în care beneficiarul va efectua toate plile aferente activitilor proiectului.
SECIUNEA E pag. E-8
Eligibilitatea proiectului este condiionat de conducerea acestuia de ctre un specialist de înalt
nivel internaional, în calitate de director de proiect, care va fi angajat, conform prevederilor
legale pe perioada derulrii proiectului, cu norm întreag sau parial, în instituia care depune
propunerea de proiect. Norma parial trebuie s reprezinte cel puin 50% din numrul de ore
alocat proiectului. In acest caz, este obligatorie prezena directorului de proiect în instituia gazd
(angajatoare) cel puin 50% din norma de timp pentru care a fost angajat.
Prin specialist din strintate (de înalt nivel internaional) se înelege un specialist/cercettor care
îndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
a lucrat cel puin 5 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare înainte de data depunerii
cererii de finanare,
a lucrat în cercetare (sau a fost la studii pentru doctorat sau postdoctoral) în strintate cel
puin 3 ani din ultimii 5 înainte de data depunerii cererii de finanare
titlul de doctor în tiine.
Specialistul demonstreaz îndeplinirea acestor condiii prin urmtoarele documente:
CV-ul transmis împreun cu cererea de finanare,
copii dup contractele de munc/documente echivalente acoperind ultimii 5 ani înainte de
data depunerii cererii de finanare,
contractul individual de munc/documentul echivalent sau acordul de colaborare cu
instituia gazd;
recomandri de la cel puin unul din angajatorii unde a lucrat in ultimii 5 ani,
copie dup diploma de doctor.
Cererea de finanare trebuie s fie însoit fie de contractul de angajare al specialistului de înalt
nivel internaional în instituia solicitant, fie de un acord de colaborare între pri, care s
prevad angajarea specialistului in instituia gazd, in cazul in care finanarea nerambursabil
este aprobat. Durata contractului de angajare trebuie s acopere cel puin durata proiectului.
Criterii de eligibilitate a proiectului
a) Scopul i obiectivele propunerii s fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei
prioritare, precum i cu obiectivele aciunii, aa cum sunt descrise în cererea de propuneri
de proiecte.
b) Proiectul s fie derulat în România.
c) Durata proiectului s se încadreze în limitele menionate în cererea de propuneri de
proiecte (vezi punctul 1 din seciunea E a prezentului ghid).
d) Domeniul de cercetare al proiectului s se încadreze în unul din domeniile i
subdomeniile prioritare (vezi punctul 1 din seciunea E i anexa 3 la prezentul ghid).
e) Proiectul este condus de un specialist de înalt nivel internaional, care îndeplinete
cerinele specificate la punctul 2.2 din seciunea E a prezentului ghid
f) Propunerile s demonstreze existena efectului stimulativ al finanrii prin depunerea
unei declaraii scrise pe proprie rspundere c activitile proiectului nu au demarat înainte de
depunerea/ înregistrarea cererii de finanare (cu excepia documentaiilor pregtitoare care
atest fezabilitatea proiectului)
g) Dimensiunea finanrii nerambursabile solicitate s se încadreze în limitele menionate
în cererea de propuneri de proiecte (vezi punctul 2.5 din seciunea E a prezentului ghid).
h) S conin cel puin o activitate de cercetare industrial/dezvoltare experimental.
i) Activitile proiectului s nu fi fost sau s nu fie finanate din alte surse publice
2.3. Activiti eligibile
activiti de cercetare fundamental;
activiti de cercetare industrial;
activiti de dezvoltare experimental;
(numai pentru organizaii de cercetare si IMM-uri);
activiti de informare i publicitate pentru proiect (numai pentru organizaii de cercetare);
management de proiect (numai pentru organizaii de cercetare).
Cercetare fundamental înseamn activitatea experimental sau teoretic întreprins, în
principal, pentru a dobândi cunotine noi despre bazele fenomenelor i faptelor observabile, fr
a fi avut în vedere nicio aplicare sau utilizare comercial direct.
Cercetare industrial înseamn cercetare sau investigaie critic planificat în scopul dobândirii
de cunotine i competene noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau
pentru realizarea unei îmbuntiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor
existente. Aceasta cuprinde crearea de pri componente pentru sisteme complexe i poate
include construcia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfee simulate ale
sistemelor existente, precum i de linii pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru
cercetarea industrial i, în special, pentru validarea tehnologiilor generice.
Dezvoltare experimental înseamn dobândirea, combinarea, modelarea i utilizarea unor
cunotine i competene relevante existente de ordin tiinific, tehnologic, de afaceri i altele, cu
scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbuntite. Aceasta poate include, de
exemplu, i activiti care vizeaz definirea, planificarea i documentarea conceptual a noilor
produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimental poate include crearea de prototipuri,
demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea i validarea unor produse, procese sau servicii
noi sau îmbuntite în medii reprezentative pentru condiiile de funcionare reale, în cazul în
care obiectivul principal este de a aduce noi îmbuntiri tehnice produselor, proceselor sau
serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanial. Aceasta poate include dezvoltarea unui
prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final i a
crui producie este prea costisitoare pentru ca acesta s fie utilizat exclusiv în scopuri
demonstrative i de validare. Dezvoltarea experimental nu include modificrile de rutin sau
periodice aduse produselor, liniilor de producie, proceselor de fabricaie, serviciilor existente i
altor operaiuni în curs, chiar dac modificrile respective ar putea reprezenta ameliorri.
Solicitantul trebuie s demonstreze necesitatea activitilor propuse spre finanare pentru
atingerea obiectivelor proiectului.
Efectul stimulativ al finanrii si impactul acesteia
Efectul stimulativ este demonstrat numai în cazul în care activitile din cadrul proiectului nu au
început înainte de depunerea de ctre beneficiar a cererii de finanare pentru obinerea ajutorului.
SECIUNEA E pag. E-10
CDI, fie primul acord dintre beneficiar i contractani privind desfurarea proiectului, în funcie
de evenimentul care survine mai întâi. Lucrrile pregtitoare, cum ar fi obinerea permiselor i
efectuarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate începerea lucrrilor. Nu se poate solicita
ajutor de stat pentru studii de fezabiliate pregtitoare pentru activiti de CD în cazul în care
aceste studii au fost realizate înainte de depunerea/ înregistrarea cererii de finanare la OI
Cercetare.
In cazul organizaiilor de cercetare, propunerile de proiecte trebuie s demonstreze impactul pe
care finanarea o are asupra dezvoltrii instituionale a solicitanilor din punct de vedere al
activitilor de cercetare. Pentru organizaiile de cercetare este necesar ca specialistul venit din
strintate s rmân in instituia gazd i s conduc colectivul de cercetare constituit cu
ajutorul finanrii nerambursabile pe o perioad egal cel puin cu durata proiectului.
2.4. Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor
Urmtoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:
A. Cheltuieli pentru
activitile de cercetare
1. Cheltuieli de personal (cercettori, tehnicieni i personal auxiliar
în msura în care acetia sunt angajai în proiectul de cercetare)
- Cheltuieli salariale
2. Cheltuieli pentru achiziia de active corporale i obiecte de
inventar, în msura i pe durata utilizrii acestora în cadrul
proiectului de cercetare (dac aceste instrumente i echipamente au
o durat de funcionare mai mare decât durata proiectului de
cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata
proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile)
- Echipamente IT i pentru comunicaii
- Echipamente i instrumente pentru cercetare
3. Cheltuieli pentru achiziia de active fixe necorporale
- Cunotine tehnice
- Servicii de cercetare
exclusiv pentru activitile de cercetare fundamental/
industrial/dezvoltare experimental
5. Cheltuieli de amortizare pentru cldiri i spaii, în msura i pe
durata utilizrii acestor cldiri i spaii pentru activitile de
cercetare fundamental/industrial/dezvoltare experimental
6. Cheltuieli pentru închirierea de teren în msura în care servete
realizrii activitilor de cercetare fundamental/ industrial/
dezvoltare experimental
animale de laborator, consumabile i alte produse similare necesare
desfurrii activitilor de cercetare fundamental/ industrial/
dezvoltare experimental
D. Cheltuieli generale de administraie (regie) (sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare
de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru
achiziia de servicii. În cazul solicitanilor de tip întreprindere rata forfetar se va calcula la
valoarea grantului acordat luând în consideraie intensitile ajutorului pe fiecare activitate
eligibil
9. Cheltuieli aferente managementului de proiect
- Cheltuieli de personal pentru persoanele din echipa de
implementare care asigur managementul proiectului
(salariale i de deplasare)
*) Cheltuielile de deplasare în scopul realizrii proiectului includ i deplasrile membrilor
echipei de implementare la manifestri tiinifice (conferine, simpozioane etc) în vederea
prezentrii exclusiv a rezultatelor obinute în cadrul activitilor de cercetare – dezvoltare
desfurate în proiect. Vor fi considerate cheltuieli eligibile în categoria cheltuieli de deplasare
în scopul realizrii proiectului transportul, cazarea i diurna. Cheltuielile respective vor fi
justificate cu documente, în special c lucrrile au fost prezentate în cadrul manifestrii
tiinifice i publicate i conin informaii exclusiv legate de rezultatele activitii desfurate în
cadrul proiectului.
Cheltuiala cu taxa pe valoarea adugat nedeductibil, potrivit legii, aferent cheltuielilor
eligibile efectuate în cadrul proiectelor este eligibil.
In vederea întocmirii bugetului proiectului, beneficiarul va semna o Declaraie privind
eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile (anexa 2.4 la prezentul ghid)
În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt
eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suport
de ctre solicitant, fr a fi luate în considerare la determinarea asistenei financiare
nerambursabile.
Toate cheltuielile realizate trebuie s respecte simultan urmtoarele condiii generale de
eligibilitate:
a) s fie suportate de ctre beneficiar i pltite între 1 ianuarie 2014 i 31 decembrie 2023;
b) s fie însoite de facturi, în conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza crora cheltuielile s
poat fi auditate i identificate;
c) s fie în conformitate cu prevederile contractului de finanare încheiat de ctre autoritatea de
management sau organismul intermediar, pentru i în numele acesteia, pentru aprobarea
proiectului;
d) s fie în conformitate cu prevederile legislaiei naionale i comunitare.
SECIUNEA E pag. E-12
În plus cheltuielile trebuie:
e) s fie în legtur direct cu activitile propuse în proiect i s fie necesare pentru realizarea
proiectului;
f) s fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere
utilizarea eficient a fondurilor i un raport optim cost-rezultate;
g) s nu fi fcut obiectul altor finanri publice, în condiiile legii;
h) s fie efectuate dup data depunerii cererii de finanare i a documentelor însoitoare.
Condiii specifice de eligibilitate a cheltuielilor
a) Pentru a fi eligibile pentru finanare, toate cheltuielile trebuie s fac parte din categoriile de
cheltuieli eligibile menionate la capitolul 2.4 al seciunii E din prezentul ghid, s corespund
obiectivelor Axei Prioritare 1 “CDI în sprijinul competitivitii economice i al dezvoltrii
afacerilor” i s fie coerente cu obiectivele i rezultatele proiectelor propuse spre finanare.
b) Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depi plafoanele prevzute în Anexa 3 la Hotrârea
Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naional de cercetare-dezvoltare i
inovare II pentru perioada 2007 – 2013. Cheltuielile salariale se deconteaz conform
contractului de munc i/sau proporional cu procentul din fia postului/foaia de prezen
aferent atribuiilor specifice implementrii proiectului. Durata timpului de munc cumulat
per salariat, pe toate contractele individuale de munc trebuie sa respecte prevederile legale
(Legea 53/2003 cu modificrile i actualizrile ulterioare) cu privire la timpul de munc i
timpul de odihn.
c) Cheltuielile generale de administraie (de regie) sunt eligibile în limita a 25% din valoarea
cheltuielilor eligibile directe aferente proiectului, exceptând costurile direct eligibile pentru
achiziia de servicii.
d) Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile în limita a 10% din valoarea
cheltuielilor eligibile directe ale proiectului.
Achiziia activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe baz de:
contract pentru obinerea dreptului de proprietate (în cazul cunotinelor tehnice sau al
brevetului),
contract de licen sau de cesiune pentru obinerea unui drept de utilizare
Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizri corporale recunoscut ca
activ se vor înregistra în contabilitate în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 privind
reglementrile contabile privind situaiile financiare anuale/individuale i situaiile financiare
anuale consolidate sau cu OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice
privind organizarea si conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru
instituiile publice si instruciunile de aplicare a acestuia, i vor reprezenta valoarea total a
activului. Aceeai regul se aplic i pentru imobilizrile necorporale.
SECIUNEA E pag. E-13
2.5. Modaliti de finanare
Valoarea asistenei financiare nerambursabile acordate nu poate depi echivalentul în lei a 2
milioane de euro.
Activitile din cadrul proiectelor realizate de organizaii de cercetare se finaneaz cu 100%
din costurile eligibile.
Finanarea proiectelor depuse de întreprinderi constituie ajutor de stat de CDI i se face în
conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat “Finanarea activitilor cercetare-
dezvoltare i inovare (CDI) i a investiiilor CDI prin Programul Operaional Competitivitate”,
elaborat în conformitate cu Regulamentul 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor
categorii de ajutor compatibile cu piaa comun în aplicarea art.107 i 108 din tratat (Regulament
general de exceptare pe categorii).
Pentru intreprinderi, cotele de finanare se calculeaz ca procent din costurile eligibile ale
proiectului, pe categorii de activiti i în funcie de tipul întreprinderii (mare, mijlocie,
mic).
Cotele de baz de finanare public a activitilor de cercetare-dezvoltare, ca procent din
cheltuielile eligibile corespunztoare, sunt urmtoarele:
100% pentru cercetarea fundamental;
50% pentru cercetarea industrial;
25% pentru dezvoltarea experimental;
50% pentru realizarea de studii de fezabilitate pregtitoare pentru activitile de
CD.
Pentru cercetarea industrial i dezvoltarea experimental i pentru realizarea de studii de
fezabilitate pregtitoare pentru activitile de CD se va acorda la cotele de baz un bonus de 10%
pentru întreprinderile mijlocii i de 20% pentru întreprinderile mici.
Pentru obinerea, validarea i protejarea drepturilor de proprietate industrial pentru IMM-uri,
intensitatea ajutorului nu poate depi 50% din costurile eligibile aferente.
In tabelul de mai jos se prezint o sintez a cotelor maxime de finanare, pe categorii de activiti
i de beneficiari, care se aplic tuturor cheltuielilor eligibile ale proiectului suportate din fonduri
publice.
Mare Mijlocie Mic
Realizarea de studii de fezabilitate
pregtitoare pentru activitile CD
50% 60% 70% 100%
Obinerea, validarea i protejarea
drepturilor de proprietate industrial
Management de proiect - - - 100%
SECIUNEA E pag. E-14
Bugetul proiectului este format din valoarea cheltuielilor eligibile i neeligibile necesare
realizrii proiectului. In cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declaraie pe propria
rspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci intensitile maxime de finanare ale
ajutorului de stat se aplic cheltuielilor eligibile calculate cu TVA.
Valoarea asistenei financiare nerambursabile va rezulta dup aplicarea cotelor de finanare
precizate de regulile ajutoarelor de stat pentru activitile i costurile eligibile acceptate.
2.6. Lista documentelor însoitoare
Denumire document Model în
întreprinderii 2.1.3
semnat de
reprezentantul legal
finanri din fonduri publice 2.2 2 ex. în original
Declaraia de certificare a aplicaiei 2.3 2 ex. în original
Declaraia solicitantului privind eligibilitatea/
incluse în bugetul proiectului propus spre finanare din
instrumente structurale (unde este cazul)
2.4 semnat de
întreprinderii în categoria întreprinderilor mici i mijlocii,
dac este cazul
2.6 semnat de
Not de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele
orientative din cererea de finanare (pe hârtie i înregistrat
pe CD împreun cu studiul de pia sau studiul de impact);
ofertele se prezint numai pe CD
4 semnat de
Studiu de pia/ Studiu de impact (în limba român i
englez) 5.2/ 5.3 3 CD-uri în limba
român i englez
participarea la competiie, precum i a contribuiei
financiare a solicitantului pentru proiect
semnat de
reprezentantul legal
internaional***:
acoperind ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de
finanare i traducerea acestora de ctre firme autorizate
- contractul individual de munc/ documentul echivalent /
acordul de colaborare cu instituia gazd
- recomandri de la cel puin unul din angajatorii unde a
lucrat in ultimii 5 ani,
- copie dup diploma de doctor
2 copii dup fiecare
informaii despre acionari, capital social RPC, 2 ex. valabile
in momentul
Registrul Comerului RPC
B. PENTRU ORGANIZAII DE CERCETARE
Declaraia solicitantului cu privire la evitarea dublei
finanri din fonduri publice 2.2 2 ex. originale
Declaraia de certificare a aplicaiei 2.3 2 ex. originale
Declaraia solicitantului privind eligibilitatea/
incluse în bugetul proiectului propus spre finanare din
instrumente structurale (unde este cazul)
2.4 semnat de
efectului stimulativ 2.7 2 ex. originale
Declaraie privind încadrarea în definiia organizaiei de
cercetare
orientative din cererea de finanare (pe hârtie i pe CD);
ofertele de pre se prezint numai pe CD
4 semnat de
Studiu de impact / Studiu de pia (în limba român i
englez)
român i englez
internaional***:
acoperind ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de
finanare i traducerea acestora de ctre firme autorizate
- contractul individual de munc/ documentul echivalent /
acordul de colaborare cu instituia gazd
- recomandri de la cel puin unul din angajatorii unde a
lucrat in ultimii 5 ani,
- copie dup diploma de doctor
2 copii dup fiecare
acionari, capital social (unde e cazul) RPC
Statut i act juridic de înfiinare a instituiei RPC
Situaii financiare pe ultimul an/ ultimii 2 ani RPC
*) Documentele solicitate pot fi semnate i de ctre un reprezentant împuternicit . În acest
caz, se va prezenta actul oficial intern de delegare de semntur
**) Pe copie se specific „conform cu originalul”, se semneaz de reprezentantul legal al
instituiei i se tampileaz.
solicita copii legalizate, ci numai copii ale documentelor respective. Copiile legalizate sunt
necesare numai in faza de contractare a proiectului.
IMPORTANT:
La semnarea contractului de finanare, specialistul din strintate trebuie s aib un
contract individual de munc cu instituia gazd sau un alt document echivalent, pe care
trebuie s-l depun sub form de copie legalizat la OI Cercetare. De asemenea, trebuie
s prezinte copii legalizate dup contractele de munc / documentele echivalente
acoperind ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanare, precum i copie
legalizat dup diploma de doctor.
SECIUNEA E pag. E-17
Procesul de evaluare i selecie se desfoar dup urmtoarele etape:
Verificarea formal (a conformitii administrative) i a eligibilitii,
Evaluarea propunerilor,
Selecia.
Primele dou etape se vor realiza de personalul OI Cercetare cu responsabiliti de implementare
din birourile regionale. Evaluarea i selecia propunerilor este organizat de unitatea de
implementare de la nivel central.
Se vor organiza Grupe de Evaluare, în funcie de domeniul propunerilor. Fiecare Grup va fi
compus din 2 specialiti cu experien în cercetare în domeniul proiectului i un specialist cu
expertiz în domeniul economico-financiar. Un reprezentant al OI pentru Cercetare va asigura
Secretariatul Grupei de Evaluare fr îns s aib drept de punctare.
Rezultatele parcurgerii celor dou etape menionate mai sus vor fi comunicate solicitantului, în
scris.
Pentru verificarea formal a propunerii de proiecte este necesar îndeplinirea urmtoarelor
condiii:
cererea de finanare a fost înregistrat electronic, dup publicarea Cererii de propuneri
de proiecte, pân la termenul limit de depunere precizat în cererea (apelul) de proiecte.
ATENIE!
Dac cererea de finanare nu a fost înregistrat electronic, propunerea de
proiect nu va fi primit i nici înregistrat de personalul OI Cercetare la
momentul depunerii documentelor însoitoare
solicitanii sunt înregistrai in RPC, iar documentele i datele sunt actualizate;
documentele însoitoare au ajuns i au fost înregistrate la Biroul Regional OI .
Regulile de verificare formal:
Verificarea formal a propunerilor de proiecte este organizat de Birourile Regionale ale
OI.
Verificarea propunerilor se face în ordinea primirii i începe de la data înregistrrii
propunerii de proiect.
Verificarea formal presupune completarea listei de verificare formal (anex la Cererea
de propuneri de proiecte). Rspunsurile la întrebrile legate de verificarea formal pot fi
„Da”, sau „Nu”.
Dac propunerea este incomplet, în sensul c lipsesc unele documente însoitoare, sau
unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate i tampilate conform
cerinelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de întiinare din partea OI Cercetare
pentru a-i completa propunerea. Dac în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului,
solicitantul nu se conformeaz cerinelor, propunerea este respins.
Pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspuns pozitiv la toate întrebrile
SECIUNEA E pag. E-18
Verificarea eligibilitii solicitantului i a proiectului
Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilitii doar propunerile de proiecte admise în urma
verificrii formale.
Verificarea eligilibilitii este organizat de Birourile Regionale ale OI.
Verificarea eligibilitii presupune verificarea eligibilitii atât a solicitantului cât i a
propunerii, conform fiei de eligibilitate (anex la Cererea de propuneri de proiecte).
Rspunsurile la întrebrile legate de verificarea eligibilitii pot fi „Da”, sau „Nu”.
Pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspuns pozitiv la toate întrebrile. În caz
contrar, propunerea este declarat neeligibil i nu se evalueaz.
La încheierea etapei de verificare formal i a eligibilitii, solicitanilor li se trimit scrisori de
acceptare sau de respingere, dup caz.
3.2. Evaluarea propunerilor
Sunt evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificrii formale i a eligilibilitii.
Evaluarea propunerilor de proiecte se desfoar în dou faze:
- Faza evalurii individuale
Fiecare evaluator acord un punctaj pentru fiecare criteriu examinat i consemneaz un
comentariu ataat punctajului.
Evaluatorii din panel completeaz Fia de evaluare panel care cuprinde punctajele,
comentariile i recomandrile privind propunerea. Fia de evaluare panel se întocmete de
ctre unul dintre evaluatori i este semnat de ctre membrii panelului.
În cazul în care nu se ajunge la consens în privina punctajului, propunerea se transmite spre
evaluare unei alte grupe i dac nici în aceast grup nu se obine consens în privina
punctajului, se face media aritmetic a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de
evaluare.
Pentru evaluare se va analiza coninutul Cererii de finanare i, unde este cazul, al Studiului de
Impact/ Studiului de pia i se vor acorda, pentru fiecare element specific al criteriilor,
calificative dup urmtorul punctaj:
0 pct – Propunere slab sau foarte slab : propunerea se adreseaz elementului de evaluare într-
o manier vag i total nesatisfctoare, exist lipsuri substaniale în raport cu elementul în
cauz.
SECIUNEA E pag. E-19
1 pct – Satisfctor: propunerea se adreseaz la modul general elementului de evaluare, exist
lipsuri ce ar trebui completate.
2 pct – Foarte bun: propunerea se adreseaz pe deplin tuturor aspectelor relevante ale
elementului de evaluare.
Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante. Nu se puncteaz cu zecimale.
Fiecrui criteriu i se atribuie o pondere.
Criteriu ELIMINATORIU DA NU Observaii
Propunerea de proiect se încadreaz intr-unul dintre
domeniile i subdomeniile definite in anexa 3 a ghidului
solicitantului
Se evalueaz încadrarea propunerii de proiect într-unul din domeniile i subdomeniile eligibile
pentru competiie pe baza justificrii prezentate de solicitant în cererea de finanare – criteriu
eliminatoriu
Dac rspunsul este NU, proiectul se respinge i nu se evalueaz.
Categoria de criterii: Relevan
1. Relevana tiinific i impactul proiectului 10 4
1.1.Gradul de noutate al rezultatului/soluiei tiinifice propuse 2
1.2 Msura în care proiectul propus va contribui la obinerea de
rezultate (direct) aplicabile pe pia
2
instituiei solicitante i la creterea cooperrii internaionale
2
1.4 Msura în care proiectul va conduce la crearea i ocuparea de noi
locuri de munc în cercetare
2
1.5 Creterea capacitii de cercetare a solicitantului, ca rezultat al
proiectului
2
Pentru acest criteriu se vor examina Cererea de finanare, în special capitolele:
3 Informaii privind finanri publice în ultimii 3 ani,
4 Descrierea Proiectului,
5 Indicatori,
8.2 Pachetul de finanare a proiectului
precum i Studiul de impact (cap.2 i 4)/ Studiul de pia (cap.2 i 3).
1.1 Se va evalua relevana tiinific a proiectului i gradul de noutate a soluiei tiinifice
propuse în proiect. Evaluatorii vor compara soluia tiinific propus cu rezultate obinute în
domeniu cel puin la nivel european. Se va aprecia in ce msur proiectul contribuie la
deschiderea unor domenii de cercetare noi in instituia solicitant. Se va evalua în ce msur
SECIUNEA E pag. E-20
rezultatele activitilor de cercetare pot contribui la dezvoltarea capacitii de CD pe domeniul
propus. Se va urmri corelarea cu indicatorii de rezultat ai proiectului.
1.2 Se va puncta pozitiv dac proiectul demonstreaz posibilitatea obinerii de rezultate
aplicabile pe pia, precum i caracterul inovativ al acestor rezultate în plan local/ regional/
naional/ european/ internaional. Vor fi utilizate i informaiile din cap.2 din studiul de pia sau
din cap.2 al studiului de impact.
1.3 Se va evalua existena unui impact pe termen lung al proiectului asupra activitii de
cercetare din instituia solicitant, inclusiv prin deschiderea de noi oportuniti de colaborare
tiinific internaional. Vor fi utilizate i informaiile din studiul de impact.
1.4 Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind creterea
numrului de cercettori angajai.
1.5 Evaluarea potenialului de cretere a capacitii de cercetare a solicitantului reflectat prin
indicatorii de rezultat, în raport cu nivelul prezent (prin participarea la programele cadru de
cercetare ale UE, prin publicaii tiinifice în reviste ISI etc).
Categoria de criterii: Calitate i maturitate
Scor
maxim
neponde
rat
Factor
ponder
are
Scor
obinut
nepond
erat
Scor
final
2.1. Corelarea între activitile propuse, resursele necesare i
rezultatele proiectului
2.3 Metodologia de implementare a proiectului 2
2.4. Specialistul din strintate: experiena i caliti manageriale 2
2.5 Capacitatea colectivului propus de a implementa proiectul 2
Pentru acest criteriu se vor examina Cererea de finanare, în special capitolele:
3 Informaii privind finanri publice în ultimii 3 ani
4 Descrierea proiectului ,
4.8 Managementul proiectului,
8 Pachetul de finanare a proiectului,
CV-ul specialistului de înalt nivel internaional i cele ale membrilor din echipa de implementare
a proiectului.
Se va evalua:
2.1 Msura în care solicitantul a identificat corect activitile în funcie de tipul de proiect propus
i de scopul acestuia. Derularea activitilor trebuie s urmeze o secven logic i s conduc la
rezultatele propuse, iar resursele umane i financiare s fie estimate i repartizate adecvat pe
activiti.
Se va evalua claritatea obiectivelor urmrite prin realizarea proiectului. Dac activitile,
planificarea acestora sunt realiste i asigur realizarea obiectivelor proiectului. Proiectul conine
indicatori msurabili i cuantificabili ce pot fi verificai în mod obiectiv. Pentru proiectele a cror
rezultat se va materializa printr-un produs/serviciu se va evalua viabilitatea pe pia a acestuia
rezultat din studiul de specialitate care însoete cererea de finanare.
2.2 Se va urmri eligibilitatea cheltuielilor propuse i respectarea condiiilor de finanare i dac
bugetul este corelat cu activitile proiectului. Referitor la structura bugetului se va evalua
dimensionarea bugetului i echilibrul dintre componente, în conformitate cu obiectivele propuse.
Se va analiza dac costurile corespund preurilor de pe pia.
Gradul de maturitate a proiectului se va aprecia pozitiv dac propunerea actual de proiect
continu un proiect anterior, cu acelai obiectiv final i/sau dac pregtirea documentaiei pentru
procesul de achiziie a început anterior înregistrrii cererii de finanare.
2.3 Se va evalua metodologia de implementare
Se va analiza modul în care va fi realizat fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele
preconizate i durata de realizare a acestora corelate cu datele privind calendarul activitilor din
Cererea de finanare. Se va evalua dac activitile proiectului sunt clar identificate, detaliate i
strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuiile membrilor echipei de proiect i
cu planificarea achiziiilor publice.
2.4 Se va evalua competena tiinific i experiena specialistului de înalt nivel internaional in
corelare cu domeniul de cercetare propus, precum i capacitatea acestuia de a conduce proiectul
si de a coagula in instituia solicitant un colectiv de cercetare performant.
2.5 Se vor analiza CV-urile echipei care va asigura implementarea i managementul proiectului,
sarcinile i responsabilitile în cadrul proiectului corelate cu activitile previzionate a se realiza.
Se va evalua experiena i calitatea colectivului care va lucra (echipa de implementare) pe
proiect. Se va evalua propunerea solicitantului privind organizarea acestui colectiv, inând cont
de corelarea activitilor propuse în proiect cu atribuiile membrilor echipei i cu calificarea i
aptitudinile acestora. De asemenea se va evalua capacitatea solicitantului de a demara fr riscuri
activitile proiectului dup semnarea contractului de finanare.
Categoria de criterii: Sustenabilitate
3.1 Capacitatea de a susine financiar colectivul de cercetare creat
sub conducerea specialistului de înalt nivel internaional, dup ce
finanarea nerambursabil va înceta
3.2 Capacitatea de a susine financiar activitatea de cercetare a
organizaiei de cercetare / întreprinderii dup terminarea proiectului
2
3.4 Analiza pieei susine cererea pentru produsele/ tehnologiile/
serviciile rezultate ale cercetrilor din cadrul proiectului
2
3.5 Contribuia la promovarea dezvoltrii durabile i a egalitii de
anse
2
Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, în special capitolele:
4 Descrierea proiectului,
4.8 Managementul proiectului,
7 Concordana cu politicile UE i legislaia naional
8 Pachetul de finanare a proiectului, precum i
Studiul de impact (cap.1)/ Studiul de pia (cap.3)
3.1 Se va evalua capacitatea colectivului de cercetare creat sub conducerea specialistului de înalt
nivel internaional de a obine finanare pentru noi proiecte de cercetare si capacitatea
solicitantului de a susine financiar activitatea acestui colectiv i de a reine specialistul respectiv
în instituie dup terminarea proiectului.
3.2 Se va evalua capacitatea solicitantului de a valorifica rezultatele proiectului sau de a
identifica alte surse de finanare pentru susinerea activitii de cercetare.
3.3 Se va aprecia calitatea suportului tehnic i administrativ disponibil în instituia solicitant.
3.4 Se va analiza dac studiul de pia susine cererea pentru rezultatele cercetrii, competitorii
sunt corect identificai i analizai, este prezentat avantajul competitiv al
produselor/serviciilor/tehnologiilor rezultate ca urmare a implementrii proiectului.
3.5 Se va evalua în ce msur prin proiectul propus se evideniaz concordana cu politicile
orizontale ale UE i cu legislaia naional. Dac cercetrile urmresc realizarea de tehnologii
pentru protecia mediului i/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime,
materiale, de energie, combustibil. Se va analiza modul în care proiectul încurajeaz participarea
tinerilor i a femeilor în activiti de cercetare-dezvoltare.
Categoria de criterii: Stimulente
La punctajul final se adaug valoarea bonusului/ stimulentului, dac este îndeplinit condiia
respectiv.
Pentru urmtorul criteriu se vor acorda 4 puncte în caz de rspuns afirmativ (DA), respectiv
0 puncte în caz de rspuns negativ (NU).
Prin acest criteriu se va puncta suplimentar schimbul de personal si implicit de experien între
mediul de cercetare universitar/academic si cel industrial.
SECIUNEA E pag. E-23
4. Schimbul de experien intre întreprinderi si universiti/institute Scor
Provine specialistul din strintate dintr-un mediu de cercetare diferit de cel
specific instituiei gazd, respectiv:
- dac solicitantul este o întreprindere, a lucrat specialistul cel puin 1 an
intr-o universitate sau institut de cercetare din strintate, iar
- dac solicitantul este o organizaie de cercetare, a lucrat specialistul cel
puin 1 an intr-o întreprindere din strintate?
TOTAL( CRITERIUL1+CRITERIUL2+CRITERIUL3)+BONUS:
Organismul Intermediar transmite solicitanilor fiele de evaluare i furnizeaza informaii legate
de modul de depunere a eventualelor contestaii. Rezultatele evalurii se public pe pagina
destinat POC i aciunii 1.1.4.
3.3. Depunerea i soluionarea contestaiilor
Contestaiile se depun sau se transmit la Organismul Intermediar pentru Cercetare in termen de 5
zile de la data comunicarii rezultatelor evalurii.
Contestaiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedur pe care solicitantul le
consider neconforme cu precizrile din „Cererea de propuneri de proiecte” i „Ghidul
Solicitantului” privind metodologia de evaluare i selecie a proiectelor. Contestaiile vor fi
semnate de ctre directorul de proiect i reprezentantul legal al instituiei.
3.4. Reguli specifice de selecie
Dup finalizarea etapei de evaluare i selecie a proiectelor, vor fi admise la finanare numai
acele propuneri care îndeplinesc simultan urmtoarele condiii:
Au un punctaj total ≥ 60 de puncte I
Au obinut un scor ≥ de 5 puncte (calculat fr factorul de ponderare) la oricare dintre
criteriile din gril.
Propunerile care au obinut acelai punctaj se departajeaz în funcie de scorul obinut pentru
criteriul „Relevana proiectului”.
Propunerile de proiecte „admise la finanare” vor fi clasificate în ordinea descresctoare a
punctajelor obinute.
Vor fi selectate pentru finanare propunerile de proiecte „admise la finanare” în ordinea
descresctoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiiei anunat în „Cererea de
propuneri de proiecte”. În cererea de propuneri de proiecte pot fi stabilite i alte condiii.
Propunerile de proiecte admise pentru finanate se publica pe pagina www.poc.research.ro (pe
pagina destinat competiiei de propuneri de proiecte).
4. Indicaii specifice privind completarea Cererii de Finanare pentru acest tip
de proiect
Cererea de finanare se va scrie i înregistra distinct în limba român i în limba englez.
Punctul 1 Informaii privind solicitantul
Solicitantul va completa informaiile de la punctele 1.8 i 1.8.1 dup cum urmeaz
1.8 Cod CAEN < codul CAEN de activitate la care se adreseaza proiectul (poate fi
cel principal sau unul secundar>
1.8. 1. Sectorul economic
adreseaz rezultatele proiectului >
Referitor la proiectele finanate anterior, se vor evidenia proiectele internaionale i/sau proiecte
finanate din fonduri publice naionale.
În ambele situaii, este de dorit s fie prezentate proiecte din domeniul proiectului propus spre
finanare, pentru a demonstra experiena i rezultatele obinute în sectorul de activitate respectiv.
Punctul 4.1 Date generale
Solicitantul va completa informaiile de la ultimul rând al tabelului dup cum urmeaz Domeniul i subdomeniul în
care se încadreaz proiectul
< se va preciza unul sau mai multe dintre subdomeniile ( - denumirea )
din Anexa 3 la ghidul solicitantului >
Punctul 4.2 Locaia / locaiile proiectului
Se recomand s se indice adresa/ adresele unde se vor desfura activitile proiectului (la sediu
sau la un punct de lucru)
Punctul 4.5 Justificarea i contextul proiectului
Se va prezenta contextul naional i internaional în domeniul proiectului. Încadrarea i
justificarea subdomeniului proiectului într-unul din domeniile prioritare. Gradul de noutate în
context naional comparativ cu nivelul internaional. Care sunt serviciile (de cercetare) noi/
îmbuntite care se pot oferi în urma implementrii proiectului. Necesitatea activitilor propuse
spre finanare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru
dezvoltarea capacitii de CDI: prin extinderea activitilor existente, prin abordarea de tematici
noi în domeniul prioritar, prin contribuia la creterea competitivitii economiei româneti etc).
Se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea este o component a unui alt
proiect mai complex sau continuarea altui proiect. Seciunea va avea maximum 3 pagini.
Punctul 4.5.1 Justificarea încadrrii rezultatelor obinute în urma implementrii
proiectului
Se va justifica încadrarea proiectului i a rezultatelor tiinifice ale acestuia într-unul dintre
subdomeniile de specializare inteligent sau sntate din anexa 3 a prezentului ghid. In plus, în
SECIUNEA E pag. E-25
cazul aplicabilitii rezultatelor, se va identifica sectorul economic cruia i se adreseaz aceste
rezultate i se va explica încadrarea respectiv.
Punctul 4.7.1 Lista activitilor i subactivitilor
Activitile i sub-activitile eligibile se vor preciza în tabel aa cum sunt formulate la capitolul
2.3 al seciunii E din prezentul ghid.
Punctul 5 Indicatori
Din indicatorii nominalizai se selecteaz indicatorii corespunztori proiectului, pentru care
trebuie completate valorile la sfâritul perioadei de implementare a proiectului.
Indicatorii marcai (bold) fac parte din indicatorii de program i este obligatorie alegerea unora
dintre acetia.
Indicatori de realizare
- Numr de noi cercettori în entitatea care beneficiaz de sprijin (echivalent norm
întreag)*
- Valoarea contribuiei private în proiect eligibile si neeligibile (lei)
- Cereri de brevete rezultate din proiect (numr) – publicate în BOPI (sau în reviste echivalente
din alte ri)
Indicatori de rezultat
- Co-publicaii tiinifice public-private (numr articole)
- Numr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020
- Valoare proiecte contractate cu Orizont 2020 (euro)
*) Posturi nou create pentru activiti de cercetare-dezvoltare. Posturile trebuie s fie o
consecin a implementrii sau finalizrii proiectului. Posturile trebuie s fie ocupate i s
creasc numrul total al posturilor de cercetare din organizaia/ întreprinderea respectiv.
Beneficiarul va transmite OI Cercetare pe toat durata de implementare a proiectului rapoarte
trimestriale de progres tehnic.
indicatorilor este obligatorie.
În contractul de finanare se prevede c, în raport cu obligaia asumatã de ctre Beneficiar, în
situaia în care proiectul nu realizeaz integral indicatorii asumai prin contract, finanarea
nerambursabil acordat va fi redus proporional, cu excepia cazurilor temeinic justificate.
SECIUNEA E pag. E-26
Punctul 8.1 Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuial
Cheltuielile directe eligibile se vor lista în tabelul 8.1 pe categoriile precizate la punctul 2.4 din
seciunea E a prezentului ghid (A1-A7, B, C, E8, E9).
In cheltuieli indirecte eligibile se va include categoria D „Cheltuieli generale de administraie”.
Cheltuielile integral neeligibile trebuie s cuprind cheltuieli pentru auditul final al proiectului
(indiferent de categoria de solicitant).
In cazul întreprinderilor, cheltuielile integral neeligibile trebuie s cuprind în plus:
- cheltuieli pentru informare i publicitate privind proiectul,
- cheltuieli pentru managementul proiectului.