regulamentul oficial al campaniei publicitare … · (i) constituie si administreaza, in conditii...

of 33 /33
1 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE MASTERCARD „Platiti cu cardul Mastercard sau Maestro la Comerciantii Parteneri conform anexelor 1 - 5, inscrieti-va printr-un mesaj text sau online la www.mastercard.ro/participare si puteti castiga premii” Perioada Campaniei: 20 Mai 2019 – 31 decembrie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI (1) Campania publicitara Mastercard „Platiti cu cardul Mastercard sau Maestro la Comerciantii Parteneri conform anexelor 1-5, inscrieti-va cu mesaj text sau online la www.mastercard.ro/participare si puteti castiga premii” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de Mastercard Europe SA (Organizatorul-Operator de date cu caracter personal - organizata sub legile Belgiei cu adresa inregistrata pe strada Chaussée de Tervuren nr 198A, B-1410, Waterloo, Belgia) *prin intermediul agentiei de publicitate B.V. McCann-Erickson S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Jules Michelet nr. 18, sector 1, avand numar de identificare fiscala 8084031, atribut fiscal RO, reprezentata de dl. Bogdan Enoiu, in calitate de Director General, care va actiona ca Imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor nr 679/2016. Pe perioada Campaniei, Imputernicitul Organizatorului B.V. McCann-Erickson SRL, va coordona derularea Campaniei prelucrand urmatoarele date cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei: nume, prenume castigator , exclusiv in scopul indeplinirii obligatiei legale de publicare a castigatorilor. * si cu sprijinul MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, tronson 1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 8295/2000, CUI 13351917, atribut fiscal RO, reprezentata de dl. Marian Seitan, in calitate de Director General care va actiona cu aprobarea Organizatorului, ca imputernicit, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor nr 679/2016. Pe perioada Campaniei, Imputernicitul MEDIAPOST HIT MAIL SA, va desfasura urmatoarele activitati: (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei: nume, prenume, numarul de telefon, codul numeric personal conform cartii de identitate (doar pentru castigatorii ai caror premii depasesc valoarea de 600 lei) , adresa de livrare (se va solicita doar castigatorilor premiilor care se vor expedia prin curier), adresa de email (se va solicita tuturor castigatorilor in vederea trimiterii documentelor dovezii platii: extras de cont),un extras de cont valabil, care sa arate ca valoarea tranzactiei valabile inscrise in Campanie corespunde unei tranzactii cu cardul Mastercard sau Maestro conform conditiilor enumerate la sectiunea 4, banca emitenta, contul IBAN in lei si sucursala (contul trebuie sa fie deschis pe numele castigatorului extras si se va solicita doar acelor castigatori care vor primii premiile in bani), date cu caracter personal ce vor fi prelucrate in conditiile mentionate in prezentul Regulament oficial; (ii) Contacteaza si valideaza castigatorii tuturor premiilor acordate in Campanie prin inscrierea pe canalele SMS si/sau online; (iii) Expediaza premiile catre castigatori si strange toate procesele-verbale semnate in urma inmanarii premiilor.

Upload: others

Post on 17-Oct-2019

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

1

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE MASTERCARD

„Platiti cu cardul Mastercard sau Maestro la Comerciantii Parteneri conform anexelor 1 - 5, inscrieti-va printr-un mesaj text sau online la www.mastercard.ro/participare si puteti castiga

premii” Perioada Campaniei: 20 Mai 2019 – 31 decembrie 2019

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI (1) Campania publicitara Mastercard „Platiti cu cardul Mastercard sau Maestro la Comerciantii Parteneri conform anexelor 1-5, inscrieti-va cu mesaj text sau online la www.mastercard.ro/participare si puteti castiga premii” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de Mastercard Europe SA (Organizatorul-Operator de date cu caracter personal - organizata sub legile Belgiei cu adresa inregistrata pe strada Chaussée de Tervuren nr 198A, B-1410, Waterloo, Belgia) *prin intermediul agentiei de publicitate B.V. McCann-Erickson S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str.

Jules Michelet nr. 18, sector 1, avand numar de identificare fiscala 8084031, atribut fiscal RO,

reprezentata de dl. Bogdan Enoiu, in calitate de Director General, care va actiona ca Imputernicit al

Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Regulamentului general privind protectia

datelor nr 679/2016.

Pe perioada Campaniei, Imputernicitul Organizatorului B.V. McCann-Erickson SRL, va coordona derularea Campaniei prelucrand urmatoarele date cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei: nume, prenume castigator , exclusiv in scopul indeplinirii obligatiei legale de publicare a castigatorilor. * si cu sprijinul MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, tronson 1, sector 1,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 8295/2000, CUI 13351917, atribut fiscal RO,

reprezentata de dl. Marian Seitan, in calitate de Director General care va actiona cu aprobarea

Organizatorului, ca imputernicit, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Regulamentului general

privind protectia datelor nr 679/2016.

Pe perioada Campaniei, Imputernicitul MEDIAPOST HIT MAIL SA, va desfasura urmatoarele activitati:

(i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va

cuprinde urmatoarele date cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei: nume,

prenume, numarul de telefon, codul numeric personal conform cartii de identitate (doar

pentru castigatorii ai caror premii depasesc valoarea de 600 lei) , adresa de livrare (se va

solicita doar castigatorilor premiilor care se vor expedia prin curier), adresa de email (se

va solicita tuturor castigatorilor in vederea trimiterii documentelor dovezii platii: extras de

cont),un extras de cont valabil, care sa arate ca valoarea tranzactiei valabile inscrise in

Campanie corespunde unei tranzactii cu cardul Mastercard sau Maestro conform

conditiilor enumerate la sectiunea 4, banca emitenta, contul IBAN in lei si sucursala

(contul trebuie sa fie deschis pe numele castigatorului extras si se va solicita doar acelor

castigatori care vor primii premiile in bani), date cu caracter personal ce vor fi prelucrate

in conditiile mentionate in prezentul Regulament oficial;

(ii) Contacteaza si valideaza castigatorii tuturor premiilor acordate in Campanie prin inscrierea

pe canalele SMS si/sau online;

(iii) Expediaza premiile catre castigatori si strange toate procesele-verbale semnate in urma

inmanarii premiilor.

Page 2: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

2

(iv) Extrage momentele castigatoare aferente premiilor acordate in aceasta Campanie;

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”). (3) Regulamentul oficial este elaborat si va fi dezvaluit in conformitate cu legile aplicabile din Romania. (4) Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil gratuit pe site-ul web www.mastercard.ro/promotii sau pe paginile de Facebook ale Mastercard Romania https://www.facebook.com/MastercardRomania. (5) Detalii privind Campania promotionala pot fi solicitate la Infoline 021.207.00.14 (numar cu tarif normal in reteaua Telekom), de luni pana vineri, intre 09:00 – 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale. (6) Participarea la Campanie prin trimiterea unui SMS la numarul dedicat Comerciantului partener conform anexelor 1-5 sau prin inregistrare pe site-ul web Mastercard www.mastercard.ro/participare va fi considerata acceptare a termenilor si conditiilor Campaniei conform celor prevazute in prezentul document si alte anexe care vor fi adaugate ulterior acestuia si comunicate ca atare consumatorilor. (7) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin incheierea unui Act aditional la Regulament care va fi publicat pe site-ul web www.mastercard.ro/promotii si pe paginile de Facebook si aceste modificari vor intra in vigoare numai dupa publicare pe site. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile. SECȚIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE (1) La Campania publicitara pot participa toate persoanele fizice (cu varsta de cel putin 18 ani, la data inscrierii), cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Mastercard Europe SA, ai B.V. McCann-Erickson S.R.L, angajatilor comerciantilor si cei ai altor agentii implicate in punerea in aplicare a prezentei Campanii, precum si a rudelor de gradul intai (copii si parinti) si sotilor persoanelor mentionate mai sus. (2) Participantul va participa la prezenta Campanie publicitara luand cunostinta de conditiile mentionate mai sus. SECȚIUNEA 3. DURATA ȘI TERITORIUL CAMPANIEI (1) Campania va incepe la data de 20 Mai 2019, ora 00:01 si va inceta la data de 31 decembrie 2019, ora 23:59, ora Romaniei, fiind impartita in 5 campanii mici ce se deruleaza conform Anexelor 1-5. Cele 5 campanii mici vor avea intervale de desfasurare diferite, premii diferite, metode de inscriere diferite (sms, online sau ambele) si locatii diferite. In considerarea faptului ca la data demararii Campaniei sunt cunoscute doar detaliile cu privire la derularea Campaniei din locatiile Mega Image, ce face obiectul Anexei 1, doar aceasta Anexa 1, va contine informatiile complete. Anexele nr 2-5, cu informatiile specifice vor fi publicate pe site-ul oficial al Campaniei, in termenul legal. Campania se va desfasura in Romania, prin toate locatiile Comerciantilor parteneri asa cum sunt si vor fi precizate in aceste anexe, in intervalele mentionate in anexele 1-5 la prezentul Regulament. SECȚIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI

Page 3: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

3

4.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, Participantii trebuie sa accepte urmatoarele conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 2 de mai sus;

(2) Participantul trebuie sa se inscrie in Campanie folosind una sau ambele modalitati disponibile in

functie de descrierea fiecarei campanii descrise in anexe.

(2.1) trimitand cel putin un mesaj text la numarul de telefon mobil dedicat Mastercard conform

anexelor 1-5 cu valoarea tranzactiei, conform definitiei de la punctul 4.1.3 de mai jos, de la un numar

de telefon valabil din oricare dintre retelele mobile Orange, Vodafone, Telekom, Digi.

(2.2) trimitand online la adresa www.mastercard.ro/participare cel putin un formular care contine 3

date: locatiile Comerciantului partener unde a facut cumparaturile, numarul sau de telefon si valoarea

totala a tranzactiei (cu TVA) in Lei, conform definitiei de la punctul 4.1.3.

(3) Participantul va trimite o valoare a unei tranzactii valabile (cu TVA) in Lei, care indeplineste

urmatoarele conditii:

(3.1) este platita cu un card emis sub marcile Mastercard sau Maestro, de o institutie romana care

detine o licenta de emitere de la Mastercard.

(3.2) combinatia numerica sub forma in care apare pe chitanta POS primita, exemplarul clientului,

pentru tranzactia trimisa: (cifre inaintea zecimalelor), (cifre dupa zecimale); sunt considerate valabile

toate inregistrarile cifrelor corecte dinaintea combinatiei numerice zecimale si cifrelor de dupa

zecimale de la (000) la (999).

(3.3) reprezinta valoarea unui produs sau serviciu cumparat de la o locatie a unui Comerciant partener

conform anexelor 1-5, pe durata Campaniei promotionale, indiferent de valoare.

4) Participantul trebuie sa se inscrie in Campanie conform perioadelor de activare a Comerciantilor

parteneri descrise in anexe.

(5) Fiecare inscriere in Campanie este valabila daca sunt indeplinite conditiile enumerate la punctul

4.1.

(6) Un participant poate trimite maxim 5 intrari/tranzactii corecte pe zi.

4.2. Inscrierea in cadrul Campaniei:

4.2.1. Participantii se pot inscrie in Campanie in orice moment, incepand cu 20.05.2019 (ora 00:00:01)

si pana la data de 31.12.2019 (ora 23:59:59), conform perioadelor de activarea a Comerciantilor

parteneri descrise in anexe

4.2.2. Participantii se vor inscrie prin una sau ambele modalitati de mai jos in functie de descrierea

fiecarei campanii descrise in anexe:

(1) Mesaj text prin sms:

Trimitand un mesaj text la numarul dedicat conform anexelor 1-5 (tarif gratuit in retelele

Orange, Vodafone si Telekom, Digi) continand valoarea tranzactiei valabile conform descrierii

de la punctul 4.1.3.

(1.1.) Participantul va primi imediat raspuns prin SMS cu unul dintre urmatoarele mesaje:

Page 4: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

4

a) Pentru fiecare SMS castigator, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Felicitari! Ai castigat x (se va detalia in functie de tipul de premiu alocat campaniei). Detalii

la 021.207.00.14 (numar cu tarif normal in reteaua Telekom)

b) Pentru fiecare SMS necastigator, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Ai intrat in promotie! Plateste in continuare cu Mastercard in locatiile partenere. Mai

multe inscrieri, mai multe sanse de castig. Detalii pe mastercard.ro

c) Pentru fiecare mesaj transmis inainte de inceperea Campaniei, participantul va primi un

mesaj cu urmatorul continut:

Promotia Mastercard nu a inceput inca. Inscrie valoarea tranzactiei incepand cu [se mentioneaza data fiecarei activari, functie de Comerciantul partener mentionata in anexe]!

d) Daca un Participant introduce intr-o zi calendaristica mai mult de 5 intrari corecte, acesta

va primi urmatorul mesaj:

Ai atins limita maxima de 5 tranzactii pe zi. Retrimite valoarea tranzactiei in alta zi din perioada

Campaniei!

e) Daca un Participant trimite un SMS dupa terminarea Campaniei, acesta va primi urmatorul

mesaj:

Promotia Mastercard s-a incheiat la data de [se mentioneaza data fiecarei activari, in functie

de Comerciantul partener mentionat in anexe]. Iti multumim pentru participare! Urmareste-

ne pe mastercard.ro.

f) Daca un participant trimite un mesaj care nu contine valoarea tranzactiei:

Mesajul trimis nu contine valoarea tranzactiei. Te rugam sa trimiti valoarea numerica a

tranzactiei. Succes!

(2) Online:

Prin introducerea valorii tranzactiei valabile, selectarea numelui comerciantului partener si a

numarului de telefon mobil pe site-ul web www.mastercard.ro/participare, versiunea desktop

sau pentru telefon mobil, fara a fi nevoie sa creati un cont cu cod de securitate captcha.

(2.1.) Participantul va primi imediat o confirmare cu unul dintre urmatoarele mesaje:

a) Pentru fiecare inscriere castigatoare, participantul va primi un mesaj cu urmatorul

continut:

Felicitari! Ai castigat x (se va detalia in functie de tipul de premiu alocat campaniei). Detalii

la 021.207.00.14 (numar cu tarif normal in reteaua Telekom)

Page 5: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

5

b) Pentru fiecare inscriere necastigatoare, participantul va primi un mesaj cu urmatorul

continut:

Ai intrat in promotie! Plateste in continuare cu Mastercard in locatiile partenere. Mai multe

inscrieri, mai multe sanse de castig. Detalii pe mastercard.ro

c) Pentru fiecare inscriere transmisa inainte de inceperea Campaniei, participantul va primi un

mesaj cu urmatorul continut:

Promotia Mastercard nu a inceput inca. Inscrie valoarea tranzactiei incepand cu [se mentioneaza data fiecarei activari, functie de Comerciantul partener mentionat in anexe]!

d) Daca un Participant introduce intr-o zi calendaristica mai mult de 5 intrari corecte, acesta

va primi urmatorul mesaj:

Ai atins limita maxima de 5 tranzactii pe zi. Retrimite valoarea tranzactiei in alta zi din perioada

Campaniei!

e) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea Campaniei, acesta va primi urmatorul

mesaj:

Promotia Mastercard s-a incheiat la data de [se mentioneaza data fiecarei activari, in functie

de Comerciantul partener mentionat in anexe]. Iti multumim pentru participare! Urmareste-

ne pe mastercard.ro.

f) Daca un participant trimite un mesaj care nu contine valoarea tranzactiei:

Mesajul trimis nu contine valoarea tranzactiei. Te rugam sa trimiti valoarea numerica a

tranzactiei. Succes!

4.2.3. Un participant poate efectua oricate tranzactii Mastercard si Maestro in locatiile partenere

conform anexelor 1-5 si poate trimite zilnic maxim 5 mesaje, respectiv 5 intrari corecte

corespunzatoare, care contin valori ale tranzactiilor valabile, indiferent de metoda de inscriere aleasa

(SMS si / sau web).

4.2.4. Trimiterile efectuate in urmatoarele conditii nu vor fi considerate inscrieri valabile in Campanie

(mesaj text sau online):

(1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei promotionale

(2) Daca mesajele trimise contin alte informatii decat cele mentionate in prezentul

Regulament.

(3) Daca participantii utilizeaza pentru trimiterea SMS-urilor sau, daca este necesar, indica in

formularul online de pe site-ul web al promotiei www.mastercard.ro/participare, versiunea

desktop sau pentru telefon, numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate

sau care nu apartin uneia dintre retelele mobile indicate la articolul 4.1.2.

(4) Pentru a verifica corectitudinea mesajului text trimis de Participant si pentru validarea

inscrierii extrase, operatorul Infoline desemnat de Organizator va solicita castigatorului un

extras de cont valabil drept dovada a Tranzactiei POS.

Page 6: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

6

SECȚIUNEA 5. DESCRIERE PREMII Descrierea exacta a premiilor face obiectul anexelor 1-5, care se vor anexaprezentului Regulament. Pentru a castiga unul dintre premiile oferite in prezenta Campanie publicitara, participantii trebuie sa indeplineasca prevederile si conditiile mentionate la Sectiunea 4 din prezentul Regulament; nerespectarea oricareia dintre acestea (prevederi/conditii), va avea drept consecinta, anularea inscrierii. Premiile si coordonatele acestora nu pot fi modificate, mutate, ajustate sau acordate sub forma de bani . In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Un participant are dreptul sa castige un singur premiu din fiecare din cele 5 campanii. SECȚIUNEA 6. EXTRAGEREA, VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR (1) In cadrul Campaniei publicitare, premiile vor fi oferite prin momente castigatoare. Baza de date pentru extragere va contine toate SMS-urile si inscrierile online inregistrate in conformitate cu Sectiunea 4 din prezentul Regulament. La momentul extragerii vor fi incluse toate inscrierile. Inscrierile castigatoare vor face obiectul validarii conform prevederilor prezentului Regulament. (2) La sediul Mediapost Hit Mail, inscrierile castigatoare vor fi extrase prin intermediul unei platforme digitale securizate furnizate de Hit Mail, in prezenta unui notar public. Va exista o singura extragere in care se aleg toate premiile. (3) Dupa ce toate informatiile privind castigatorii extrasi sunt disponibile Organizatorului, comisia va valida faptul ca acesti castigatori extrasi indeplinesc prevederile si conditiile de la Sectiunea 4 a Regulamentului. Daca un castigator nu indeplineste conditiile, atunci comisia va utiliza urmatorul castigator aferent momentului castigator si va repeta procedura de validare de mai sus cu acesta. (4) Castigatorii premiilor vor fi contactati de Organizator in termen de 5 zile lucratoare de la momentul in care au fost au primit sms-ul norocos prin care sunt informati ca sunt castigatori. Daca, in termen de 2 zile lucratoare de la data inceperii actiunilor de contactare, Organizatorul nu poate contacta castigatorii in urma apelarii telefonice de 2 ori in cursul fiecarei zile lucratoare, Organizatorul are dreptul de a-i invalida. Imediat dupa acordarea premiului, Organizatorul este eliberat de orice raspundere fata de castigatori care rezulta in baza prezentului Regulament. (5) Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in cadrul promotiei, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la promotie. 5.1. In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantului i se va solicita sa:

a. Declare urmatoarele informatii:

- nume si prenume;

- codul numeric personal conform cartii de identitate (se va solicita doar castigatorilor ale

caror premii depasesc valoarea de 600 lei/premiu)

Page 7: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

7

- adresa de livrare (se va solicita doar castigatorilor premiilor care se vor expedia prin

curier);

- adresa de email (se va solicita tuturor castigatorilor in vederea trimiterii link-ului pentru

incarcarea documentelor dovezii platii: extras de cont)

- contul IBAN in lei si sucursala (contul trebuie sa fie deschis pe numele castigatorului

extras si se va solicita doar castigatorilor care primesc si premii in bani)

- banca emitenta.

b. Trimita o copie/poza a un extras de cont valabil, care sa arate ca valoarea tranzactiei

valabile inscrise in Campanie corespunde unei tranzactii cu cardul Mastercard sau

Maestro conform conditiilor enumerate la capitolul 4 in termen de 5 zile lucratoare

de la momentul contactarii telefonice. Trimiterea documentelor necesare parcurgerii

procesului de validare se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web,

accesand link-ul securizat, in termenul specificat Participantul are la dispozitie doua

modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau E-mail. Link-ul securizat se

va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea

aleasa in cadrul convorbirii telefonice.

5.2. In cazul in care Participantul nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu doreste furnizarea tuturor informatiilor necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului, acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiului. Dupa prevalidarea informatiilor transmise prin completarea datelor, Participantul va fi informat de urmatoarea etapa a validarii. Daca datele inscrise sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi link-ul securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii prin urmarea procedurii de mai sus de la punctul a. (6) In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii copie/pozei documentului, iar in cazul in care se constata nereguli cu documentul primit, acesta va fi anuntat si rugat sa reincarce copie/poza documentului intr-un nou link ce ii va fi trimis. (7) In momentul finalizarii procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 10 zile lucratoare de la momentul primirii documentelor necesare validarii castigului. (8) Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor solicitate, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea Castigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. (9) Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, urmatorul castigator aferent momentului castigator. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, in ordinea cronologica a inscrierilor, urmatorii castigatori aferenti momentului castigator. Acesti Participanti vor fi notificati si validati de catre Organizator in termen de maxim 5 zile de la data constatarii neindeplinirii de catre Participantul extras/desemnat initial a conditiilor prezentului Regulament.

Page 8: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

8

(10) Participantii din prezenta Campanie au dreptul de a inainta reclamatii Organizatorului Campaniei in cazul in care considera ca au fost nedreptatiti. (11) Pentru a fi considerate valabile, toate reclamatiile trebuie inaintate pana la data de 15.01.2020 la B.V. McCann- Erickson S.R.L. cu sediul in str. Jules Michelet nr. 18, sector 1, Bucuresti. Reclamatiile trebuie adresate in atentia echipei de cont Mastercard si trebuie sa includa o descriere a situatiei care a generat reclamatia si un numar de telefon valabil. B.V. McCann- Erickson S.R.L. va avea putere de decizie completa si definitiva asupra reclamatiei. (12) Numele castigatorilor si premiile castigate vor fi afisate pe site-ul web www.mastercard.ro/promotii in termen de 20 de zile calendaristice de la validarea acestora. (13) Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de interdictii ale castigatorilor, pentru absenta documentelor de identitate sau nevalabilitatea documentelor castigatorilor. (14) Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii nu vor face nicio plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (de exemplu, impozite, etc). Pentru castigatorii care vor primi premiile prin curier privat se va considera ca intrarea in posesie are loc la momentul in care castigatorul semneaza procesul-verbal de predare a premiului. Premiile care se vor expedia prin curier privat, pe cheltuiala Organizatorului se va realiza ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public, pe website-ul www.mastercard.ro/promotii. Exclusiv in situatia castigatorilor care vor primi premiile prin curier privat, urmatoarele date cu caracter personal vor fi transferate de catre Organizator sau Imputernicitii sai, in depline conditii de siguranta firmei de curierat in scopul predarii premiilor: nr de telefon, nume, prenume, adresa de livrare. In acest caz, datele cu caracter personal vor fi prelucrate timp 3 luni de la terminarea fiecarei din cele 5 campanii. Pentru castigatorii care vor primi premiile prin posta electronica, email, se va considera ca intrarea in posesie are loc la momentul transmiterii emailului. Trimiterea email-urilor se va realiza ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public, pe website-ul www.mastercard.ro/promotii. Premiile constand in bani vor fi transferate in contul bancar al castigatorilor si transferul se va realiza ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public, pe website-ul www.mastercard.ro/promotii. Participarea la aceasta Campanie promotionala poate implica consimtamantul castigatorilor pentru faptul ca, in baza acordului lor expres si liber exprimat, in scris, Organizatorul sa poata realiza fotografii cu castigatorii in scopul asocierii cu marca „Mastercard”, insa numai in legatura cu prezenta Campanie promotionala si fara a aduce atingere imaginii sau drepturilor acestora. Cesiunea si utilizarea acestor fotografii de catre Organizator se vor face fara nicio plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii carora li se va solicita realizarea fotografiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens, la momentul semnarii procesului-verbal de predare-primire a premiului, exprimand acceptul sau refuzul, neexistand nicio conditionare a validarii premiului sau a intrarii in posesia premiului, de acest eventual accept. (15) In cazul tranzactiilor efectuate de persoane fizice prin carduri atasate unui cont deschis in numele unei persoane juridice, castigatorul va fi desemnat persoana fizica individuala desemnata de titularul

Page 9: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

9

cardului numita printr-o declaratie expresa in acest sens, emisa de persoana juridica. Prin urmare, in aceasta situatie, dupa desemnarea castigatorilor, Organizatorul va contacta persoanele desemnate de persoanele juridice in conformitate cu conditiile de valabilitate de mai sus. (16) La ridicarea premiului, castigatorul trebuie sa semneze un proces verbal de predare-primire (17) Premiile care nu vor fi acordate in cursul Campaniei promotionale vor fi anulate, vor pierde calitatea de premiu si vor ramane proprietatea Organizatorului. (18) La sfarsitul fiecarei dintre cele 5 campanii se va face un Act aditional cu valoarea finala a premiilor. SECȚIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE Organizatorul Campaniei nu este responsabil pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii financiare aferente premiilor acordate, cu exceptia taxei pe premiu aplicata venitului individual rezultat din campanii promotionale, taxa pe care Organizatorul Campaniei are obligatia de a o calcula, retine si transfera la bugetul de stat in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, articolele 108-110. SECȚIUNEA 8. Incetarea CAMPANIEI Campania va incepe la data de 20 Mai 2019, ora 00:01 si se va incheia la data de 31 decembrie 2019, ora 23:59, ora Romaniei, si va inceta doar in cazul unui eveniment de forta majora - care poate face imposibila desfasurarea Campaniei sau in cazul in care Organizatorul Campaniei decide acest lucru, dezvaluind incetarea in mod public, prin intermediul site-ului web www.mastercard.ro/promotii si printr-un act aditional semnat in aceasta privinta, care va fi incarcat ulterior pe site-ul web al campaniei, www.mastercard.ro/promotii. SECȚIUNEA 9. LITIGII Eventualele litigii care apar intre Organizator si participantii la prezenta Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele romane competente. Toate litigiile privind proprietatea tranzactiilor efectuate cu instrumente de plata demise sub marca Mastercard sau Maestro nu vor afecta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate in conformitate cu prezentul Regulament Oficial. SECȚIUNEA 10. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda garantie privind termenul de utilizare sau functionarea premiilor acordate.

Sectiunea 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR, PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se vor regasi in Anexa

A la prezentul Regulament, parte integranta din prezentul Regulament.

Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform

indicatiilor din Anexa A.

Page 10: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

10

Anexa 3 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE MASTERCARD „Platiti cu cardul Mastercard sau Maestro in orice statie de distributie carburanti operata sub

brand Petrom apartinand OMV PETROM MARKETING SRL de pe teritoriul Romaniei, inscrieti-va printr-un mesaj text sau online pe www.mastercard.ro/petrom si puteti castiga premii”

Perioada Campaniei: 01 Octombrie 2019 – 15 Noiembrie 2019 SECTIUNEA 1. DURATA ȘI TERITORIUL CAMPANIEI Campania va incepe la data de 01 Octombrie 2019, ora 00:01 si va lua sfarsit la data de 15 Noiembrie 2019, ora 23:59, ora Romaniei. Campania se va desfasura in toate statiile de distributie carburanti operate sub brand Petrom apartinand OMV Petrom Marketing SRL de pe teritoriul Romaniei conform prezentei Anexe 3. Inscrierea in Campanie:

Participantii se pot inscrie in Campanie, conform prezentei Anexe 3, incepand cu 01 Octombrie 2019,

ora 00:01 si pana la data de 15 Noiembrie 2019, ora 23:59, (denumita si perioada Campaniei

organizata in acord cu Anexa 3) trimitand un mesaj cu valoarea unei tranzactii reale la numarul 3716

(numar cu tarif gratuit in reteaua Telekom, Orange, Vodafone, Digi) sau online pe

www.mastercard.ro/petrom

Locatie participanta

Statiile de distributie carburant operate sub brand Petrom (toate statiile de pe teritoriul Romaniei) –

conform Anexei 3.1 de mai jos

SECTIUNEA 2. PREMIILE CAMPANIEI Premiul acordat in cadrul Campaniei ce face obiectul Anexei 3, consta in:

- 1 premiu reprezentand un spectacol privat cu Gasca Zurli. Premiul in valoare de 48.000 lei cu

TVA inclus va fi castigat prin moment castigator. Valoarea premiului include locatia, cateringul

si spectacolul oferit de Gasca Zurli. Castigatorul poate aduce pana la 50 de oameni (parinti si

copii) care sa beneficieze de spectacolul privat.

Spectacolul privat se va desfasura in intervalul noiembrie – decembrie 2019, urmand a fi comunicata data exacta in timp util. Din cauza programului incarcat al artistilor, data spectacolului privat nu poate fi mentionata la momentul redactarii Regulamentului. Spectacolul privat se va desfasura in resedinta de judet a judetului in care este domiciliat castigatorul. Transportul interurban al castigatorului impreuna cu cei 50 de invitati este inclus in premiu.

Momentele castigatoare vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un

notar public ce nu va fi facut public, anterior inceperii fiecarei dintre cele 5 (cinci) Campanii.

Va fi desemnat castigator Participantul care a transmis primul in Campanie o inscriere valida

Page 11: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

11

dupa un moment castigator, indiferent de intervalul de timp concret dintre momentul

castigator si momentul inscrierii in Campanie. (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z

momentul castigator este ora hh:mm:ss. Va castiga Participantul care a transmis primul dupa

momentul hh:mm:ss o inscriere valida). Daca intre doua momente castigatoare nu s-a putut

desemna niciun castigator pentru primul moment, va fi declarat castigator prima inscriere

valida pentru primul moment norocos care nu s-a acordat (de ex: daca un moment castigator

este ora 10:00 si urmatorul este 12:07, iar intre cele 2 momente nu au fost trimise inscrieri

valide, prima intrare valida trimisa dupa 12:07 va fi desemnata castigatoare pentru ora 10:00,

iar a doua intrare valida trimisa va fi desemnata castigatoare pentru ora 12:07). De asemenea,

urmatorii 2 Participanti consecutivi vor fi desemnati rezerve. In cazul in care niciuna dintre cele

2 rezerve nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in

posesia Organizatorului.

Castigatorul premiului va fi contactat pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in termen

de 5 zile de cand a primit sms-ul castigator.

La data de 26.09.2019, la sediul Biroului Notarului, momentul castigator se va extrage prin intermediul

unei platforme digitale securizate furnizate de Hit Mail, in prezenta unui notar public.

Se va extrage in total 1 moment norocos, prin urmare va fi 1 castigator.

Valoarea neta a premiului este de 48,000 lei Valoare bruta a premiului este de 53,267 lei La sfarsitul Campaniei se va face un act aditional cu valoarea totala finala a premiului. Anexa 3.1: Statii de distributie carburanti operate sub brand Petrom apartinand OMV Petrom marketing SRL participante la Campanie:

Nr crt

Brand Județ Denumire stație

Localitate Adresa stației Cod postal

1 Petrom MARAMURES SIGHETUL MARMATIEI

Sighetul Marmatiei

Municipiul Sighetul Marmatieie, Piata 1 Decembrie 1918 f.n.,judetul Maramures

435500

2 Petrom ARAD 1 Lipova Lipova Orasul Lipova, Piata Nicolae Iorga nr. 1, judetul Arad

315400

3 Petrom ARAD 16 Nadlac / Petrom Nadlac

Nadlac Calea Aradului FN, oras Nadlac, judetul Arad

315500

4 Petrom SATU MARE MPP Satu Mare Careiului

Satu Mare Municipiul Satu Mare, str. Careiului nr. 57/A -57/B, judetul Satu Mare

440157

5 Petrom BUZAU Sud Buzau Municipiul Buzau, Soseaua Spatarului nr. 18, judetul Buzau

120226

6 Petrom BUCURESTI Mihai Eminescu Bucuresti Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 85, Sector 2

20072

7 Petrom BUCURESTI Militari Bucuresti Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 486, Sector 6

61127

Page 12: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

12

8 Petrom ALBA Blaj Blaj Municipiul Blaj, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 46, judetul Alba

515400

9 Petrom Cluj Luncani Luncani comuna Luna, sat Luncani nr. 86F, judetul Cluj

407362

10 Petrom TIMIS 1 Sinnicolau Mare

Sannicolau Mare

Orasul Sannicolau - Mare, str. Drumul Saravale Nr. 1/A, judetul Timis

305600

11 Petrom GALATI 23 Saturn Galati Municipiul Galati, str. Saturn nr. 17, judetul Galati

800344

12 Petrom VRANCEA 9 Panciu Panciu Oras Panciu, str. Nicolae Titulescu nr. 31, judetul Vrancea

625400

13 Petrom COVASNA 2 Sf Gheorghe Sfintu Gheorghe

Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Bisericii nr. 36, judetul Covasna

520014

14 Petrom COVASNA 1 Sf. Gheorghe Sfantu Gheorghe

Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Lt. Pais David nr. 18, judetul Covasna

520077

15 Petrom BRAILA 4 Brotacelu Filipesti comuna Surdila Gaiseanca, sat Filipesti DN 2B km 69 nr. 454, judetul Braila

817156

16 Petrom BRAILA Oprisenesti Oprisenesti oras Ianca, sat Oprisenesti nr. 106D, judetul Braila

815203

17 Petrom BUZAU 3 RM. Sarat Rm. Sarat Municipiul Ramnicu Sarat, str Focsani nr. 37, judetul Buzau

125300

18 Petrom CALARASI 1 Calarasi Calarasi Municipiul Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti nr. 295, judetul Calarasi

910048

19 Petrom CARAS SEVERIN

4 Otelu Rosu Otelu Rosu Oras Otelu Rosu, str. Revolutiei FN, judetul Caras - Severin

325700

20 Petrom BUCURESTI Mihai Voda Bucuresti Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 26, Sector 5

50082

21 Petrom BUCURESTI Muncii Bucuresti Bucuresti, str. Gheorghe Petrascu nr. 2A, sector 3

30184

22 Petrom ALBA 2 Alba Iulia Alba Iulia Municipiul Alba Iulia, str. Republicii nr. 30, judetul Alba

510174

23 Petrom ALBA 2 Sebes Sebes Municipiul Sebes, str Lucian Blaga nr. 102, judetul Alba

515800

24 Petrom SATU MARE 1 Satu Mare Satu Mare Municipiul Satu Mare, Str. Botizului nr. 20, judetul Satu Mare

440101

25 Petrom MARAMURES Centru Baia Mare

Baia Mare Municipiul Baia Mare, B-dul Republicii nr. 46, judetul Maramures

430231

26 Petrom MARAMURES 52 Baia Mare Baia Mare Municipiul Baia Mare, str. Victoriei 72, judetul Maramures

430122

27 Petrom NEAMT 12 Piatra Neamt

Piatra Neamt Municipiul Piatra Neamt, B-dul General Nicolae Dascalescu nr. 397, judetul Neamt

610201

28 Petrom ARAD 20 Han Arad Municipiul Arad, D.N.7 Km 555+100, judetul Arad

315500

29 Petrom ARAD 1 Pancota Pancota Oras Pancota, str. T. Vladimirescu nr. 53/A, judetul Arad

315600

30 Petrom ARAD 3 Varsand Varsand Comuna Pilu, sat Varsand, DN 79 A, km 23 nr. 520, judetul Arad

317256

31 Petrom CONSTANTA 1 Medgidia Medgidia Municipiul Medgidia, str. Independentei nr. 73C, judetul Constanta

905600

32 Petrom CONSTANTA 1 CernaVoda Cernavoda Orasul Cernavoda, str. Anghel Saligny nr. 7A, judetul Constanta

905200

33 Petrom VASLUI Husi Husi Municipiul Husi, Calea Basarabiei nr. 64B, judetul Vaslui

735100

Page 13: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

13

34 Petrom BUCURESTI Dr. Herescu Bucuresti Bucuresti, str. Dr. Petre Herescu nr. 2A, sector 5

50587

35 Petrom Arad Mobila A1 Arad-Nadlac

Arad Autostrada A1 Tronson Arad-Nadlac,km22+218 km 38+882, Jud Arad

36 Petrom Arad Mobila A1 Nadlac-Arad

Arad Autostrada A1 Arad-Nadlac,km22+218 km 38+882, Jud Arad

37 Petrom ARGES 4 Targu din Vale Pitesti Municipiul Pitesti, str. Targul din Vale nr. 9, judetul Arges

110040

38 Petrom ARGES 6 Slobozia Slobozia comuna Slobozia, satul Slobozia, str. Eroilor nr. 117, judetul Arges

117660

39 Petrom ARGES 11 Curtea de Arges

Curtea De Arges

Municipiul Curtea de Arges, Str. Victoriei nr. 181A, judetul Arges

115300

40 Petrom BUCURESTI MPP Drumul Taberei (Brasov)

Bucuresti Bucuresti, Sectorul 6, Str. Brasov nr. 23

61444

41 Petrom SATU MARE 7 Carei Carei Municipiul Carei, str. Cimitirului nr. 14B, judetul Satu Mare

445100

42 Petrom SATU MARE 15 Tasnad Tasnad orasul Tasnad, Str. Înfraţirii nr. 102, judetul Satu Mare

445300

43 Petrom BUCURESTI MPP Titan (N Grigorescu / Salajan)

Bucuresti Bucuresti, Sectorul 3, B-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B

30441

44 Petrom BUCURESTI Vasile Parvan Bucuresti Bucuresti,Strada Vasile Parvan nr.1A, sector 1

50108

45 Petrom BUCURESTI MPP Mihai Bravu (Tineretului)

Bucuresti Bucuresti, Sectorul 3, Sos. Mihai Bravu nr. 485-489

30335

46 Petrom HARGHITA 2 Toplita Topliţa Municipiul Toplita, str. Borsecului nr. 2, judetul Harghita

535700

47 Petrom HARGHITA 3 Borsec Borsec Oras Borsec, str. Toplitei nr. 97, judetul Harghita

535300

48 Petrom HARGHITA 5 Gheorgheni Gheorgheni Municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Balcescu nr. 117, judetul Harghita

535500

49 Petrom MURES 4 Tg.Mures Tg.Mures Municipiul Targu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 286, judetul Mures

540237

50 Petrom BUZAU 2 Buzau Buzau Municipiul Buzau, Soseaua Brailei nr. 10, judetul Buzau

120118

51 Petrom BUZAU 51 Buzau Buzau Municipiul Buzau, Str. Transilvaniei nr. 5, judetul Buzau

120164

52 Petrom CONSTANTA 39 Constanta Constanta Municipiul Constanta, B-dul I.C. Bratianu FN, judetul Constanta

900316

53 Petrom VRANCEA 2 Focsani Focşani Municipiul Focsani, B-dul Bucuresti nr. 15A, judetul Vrancea

620144

54 Petrom ARGES 16 Autostrada kM.80

Mavradolu Comuna Ratesti, sat Mavrodolu, Autostrada A1 Bucuresti Pitesti km 80, judetul Arges

117610

55 Petrom SALAJ 5 Cehu Silvaniei Cehu Silvaniei Oras Cehu Silvaniei, str Garii nr. 6, judetul Salaj

455100

56 Petrom BUCURESTI Drumul Taberei Bucuresti Bucuresti, Sectorul 6, str. Sibiu nr. 5A 61533

57 Petrom CLUJ 4 Cluj Baciu Comuna Baciu, sat Baciu, str.Transilvaniei nr 4 , judetul Cluj

400230

58 Petrom DAMBOVITA 12 Targoviste Targoviste Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti nr. 5, judetul Dambovita

130087

Page 14: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

14

59 Petrom DAMBOVITA 7 Gaesti Gaesti Orasul Gaesti, str. Nicolae Titulescu nr. 140, judetul Dambovita

135200

60 Petrom BRAILA 20 Lacu Sarat Chiscani Com Chiscani, sat Lacul Sarat, sos. Vizirului km 7, judetul Braila

817026

61 Petrom CONSTANTA 1 Mangalia Mangalia Municipiul Mangalia, Soseaua Constantei nr. 33, judetul Constanta

905500

62 Petrom CLUJ Gherla Gherla Municipiul Gherla, Str. Clujului nr. 4E, judetul Cluj

405300

63 Petrom CONSTANTA 26 Constanta Constanta Municipiul Constanta, Bd.Tomis Nr. 315, judetul Constanta

900497

64 Petrom CONSTANTA Palazu Mare - Exit Slobozia

Palazu Mare Municipiul Constanta, loc. Palazu Mare, Parcela 387/1, judetul Constanta

900002

65 Petrom SUCEAVA SUCEAVA Suceava Municipiul Suceava, Calea Unirii 22, judetul Suceava

720018

66 Petrom ARGES 8 Cimpulung Campulung Municipiul Campulung, Soseaua Nationala nr. 38 A, judetul Arges

115100

67 Petrom ARGES 18 Rucar Rucar Comuna Rucar, str. Brasovului nr. 110, judetul Arges

117630

68 Petrom BUCURESTI Buftea Studio Buftea oras Buftea, Şos. Bucuresti-Târgovişte 296, judetul Ilfov

70000

69 Petrom DAMBOVITA 14 Crevedia Crevedia Comuna Crevedia, sat Crevedia, Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 666, judet Dambovita

137180

70 Petrom COVASNA 3 Baraolt Baraolt orasul Baraolt, str. Kossuth Lajos nr. 216, judetul Covasna

525100

71 Petrom CLUJ Campia Turzii Campia Turzii Municipiul Campia Turzii, Str.George Cosbuc nr. 41A, judetul Cluj

405100

72 Petrom BACAU 2 Bacau Milcov (ex-MOL)

Bacau Municipiul Bacau, str. Milcov nr. 132bis, judetul Bacau

600178

73 Petrom VALCEA 17 Racovita Tutulesti Comuna Racovita, sat Tutulesti, judetul Valcea

247530

74 Petrom SATU MARE 2 Negresti Oas Negresti Oas oras Negresti Oas, Str. Victoriei Nr. 2, judetul Satu Mare

445200

75 Petrom BUCURESTI Baneasa adm B Bucuresti Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 2, Sector 1

13691

76 Petrom HUNEDOARA 3 Deva Deva Municipiul Deva, str. Santuhalm nr. 146B, judetul Hunedoara

330004

77 Petrom HUNEDOARA Gurasada Gurasada Comuna Gurasada, Satul Gurasada, DN 7 nr. 231, judetul Hunedoara

337245

78 Petrom HUNEDOARA Complex Dobra Dobra comuna Dobra, str. 1 Decembrie nr. 69, judetul Hunedoara

337215

79 Petrom DOLJ 9 Filiasi Filiasi Orasul Filiasi, str. Racoteanu nr. 217, judetul Dolj

205300

80 Petrom ALBA Alba Oarda Oarda De Jos loc. Oarda, Municipiul Alba Iulia, str Biruintei nr. 78, judetul Alba

510003

81 Petrom ALBA Mobila A1 Sebes-Orastie

ALBA Autostrada A1 Sebes-Orastie,km.19+950, Com. Pianu,sat Pianu de jos, jud Alba

82 Petrom ALBA Mobila A1 Orastie-Sebes

ALBA Autostrada A1 Orastie-Sebes,km.19+950, Com. Pianu,sat Pianu de jos, jud Alba

83 Petrom BRASOV 2 Victoria Victoria oras Victoria, str Tineretului nr. 2, judetul Brasov

505700

Page 15: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

15

84 Petrom BISTRITA NASAUD

2 Viisoara Bistrita Municipiul Bistrita, Localitatea Viisoara, nr. 301, judetul Bistrita Nasaud

420006

85 Petrom IALOMITA 1 Fetesti Fetesti Municipiul Fetesti, str. Calarasi nr. 514, judetul Ialomita

925100

86 Petrom IALOMITA 1 Tandarei Tandarei Orasul Tandarei, str. Bucuresti nr. 283, judetul Ialomita

925200

87 Petrom COVASNA 8 Reci Reci sat Reci, comuna Reci, Intersectia DN 11 cu DN 13E, judetul Covasna

527145

88 Petrom COVASNA 6 Covasna Covasna orasul Covasna, str. Stefan cel Mare nr. 1, judetul Covasna

525200

89 Petrom CONSTANTA MPP Constanta 6

Constanta Municipiul Constanta, Sos. Mangaliei nr. 181, judetul Constanta

900082

90 Petrom CONSTANTA MPP Constanta Soveja Tabacariei

Constanta Municipiul Constanta, str. Soveja nr. 44, judetul Constanta

900553

91 Petrom VASLUI Albita Rasesti Comuna Dranceni, sat Rasesti, str. Basarabiei nr. 3, judetul Vaslui

737224

92 Petrom HARGHITA 4 Tusnad Băile Tuşnad Orasul Baile Tusnad, str. Oltului nr. 29, judetul Harghita

535100

93 Petrom HUNEDOARA 2 Orastie Orastie Municipiul Orastie, str. Unirii nr. 78, judetul Hunedoara

335700

94 Petrom BIHOR MPP Oradea Episcopia

Oradea Municipiul Oradea, Str. Matei Corvin nr. 1F, judetul Bihor

410140

95 Petrom BIHOR 3 Oradea Oradea Municipiul Oradea, str Nufarului nr. 28A, judetul Bihor

410583

96 Petrom PRAHOVA 6 Valeni Valenii De Munte

oras Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare nr.2, judetul Prahova

106400

97 Petrom MARAMURES 2 Baia Mare Baia Mare Municipiul Baia Mare, str. Minerilor nr 2, judetul Maramures

430322

98 Petrom MARAMURES 3 Baia Mare Baia Mare Municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 163, judetul Maramures

430341

99 Petrom MARAMURES MPP Baia Mare (b-dul Decebal)

Baia Mare Municipiul Baia Mare, str. Garii nr. 2B, judetul Maramures

430171

100 Petrom BIHOR 1 Oradea Oradea Municipiul Oradea, Calea Borsului nr. 2B, judetul Bihor

410605

101 Petrom BUCURESTI Afumati Afumati comuna Afumati, sat Afumati, Soseaua Bucuresti – Urziceni nr. 26, judetul Ilfov

77010

102 Petrom SIBIU MPP Sibiu 2 Compa

Sibiu Municipiul Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 42-D, judetul Sibiu

550018

103 Petrom TIMIS Cornesti Cornesti Comuna Ortisoara, sat Cornesti, DN 69 km 18, judetul Timis

307307

104 Petrom DOLJ 27 Craiova Craiova Municipiul Craiova, Calea Severinului nr. 31 judetul Dolj

200769

105 Petrom ARAD Arad Ringroad Arad Municipiul Arad, str. Campurilor nr. 2/A, judetul Arad

310163

106 Petrom NEAMT 4 Bicaz Bicaz Orasul Bicaz, str. Republicii FN, judetul Neamt

615100

107 Petrom CALARASI 2 Calarasi Calarasi Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei nr. 42, judetul Calarasi

910022

108 Petrom DOLJ 29 Craiova Craiova Municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 112C, judetul Dolj

200738

109 Petrom OLT 10 Corabia Corabia Orasul Corabia, str. Caracal nr. 2, judetul Olt

235300

Page 16: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

16

110 Petrom OLT 12 Tia Mare Potlogeni sat Potlogeni, Comuna Tia Mare, judetul Olt

237480

111 Petrom CARAS SEVERIN

7 Bocsa Bocsa orasul Bocsa, Str. Dacia Nr. 3, judetul Caras - Severin

325300

112 Petrom CARAS SEVERIN

1 Moldova noua

Moldova Noua

oras Moldova Noua, str. Moldova Veche nr. 485/B, judetul Caras Severin

325500

113 Petrom CARAS SEVERIN

2 Oravita Oravita Orasul Oravita, str. Closca nr. 43, judetul Caras Severin

325600

114 Petrom HARGHITA 2 Odorhei Odorheiu-Secuiesc

Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Il. Rakoczi Ferenc nr. 25, judetul Harghita

535600

115 Petrom TULCEA Macin Macin Oras Macin, str. Brailei nr. 1, judetul Tulcea

825300

116 Petrom BRASOV 11 Triaj Brasov Municipiul Braşov, Str. Harmanului nr. 55A, judetul Brasov

500222

117 Petrom GORJ 11 Alimpesti Ciuperceni De Oltet

Comuna Alimpesti, satul Ciupercenii de Oltet, DN 67 nr. 52, judetul Gorj

217015

118 Petrom ARGES 2 Bascov Bascov Comuna Bascov, sat Bascov, str. Paisesti nr. 133 A, judetul Arges

117045

119 Petrom TELEORMAN 14 Alexandria Alexandria Municipiul Alexandria, str. Bucuresti nr. 184, judetul Teleorman

140073

120 Petrom TELEORMAN 9 Zimnicea Zimnicea Orasul Zimnicea, str. Mihail Kogalniceanu nr. 24, judetul Teleorman

145400

121 Petrom SALAJ 4 Jibou Jibou Oras Jibou, str. 1 Mai nr. 25, judetul Salaj

455200

122 Petrom SALAJ 6 Ileanda Ileanda Comuna Ileanda, sat Ileanda, str. Simion Barnutiu nr. 26, judetul Salaj

457190

123 Petrom MARAMURES 6 Targu Lapus Targu Lapus Oras Targu Lapus, Str. Liviu Rebreanu nr 103, judetul Maramures

435600

124 Petrom BACAU 1 Bacau Bacau Municipiul Bacau, str Calea Moldovei nr. 96, judetul Bacau

600352

125 Petrom CONSTANTA 31 Constanta Constanta Municipiul Constanta, Bd. Aurel Vlaicu Nr. 131, judetul Constanta

900330

126 Petrom BRASOV 2 Rupea Rupea oras Rupea, str Parchetarilor nr. 8, judetul Brasov

505500

127 Petrom PRAHOVA 27 Vest Ploiesti Municipiul Ploiesti, Soseaua Vestului nr. 9D, judetul Prahova

100259

128 Petrom PRAHOVA 1 Hipodrom Ploiesti Municipiul Ploiesti, B-dul Bucuresti nr.230, judetul Prahova

100520

129 Petrom IASI 12 Pacurari Iasi Municipiul Iasi, Soseaua Pacurari nr. 92, judetul Iasi

700547

130 Petrom CALARASI 1 Oltenita Oltenita Municipiul Oltenita, B-dul 22 Decembrie nr. 2D, judetul Calarasi

915400

131 Petrom SALAJ 3 Simleu Silvaniei

Simleu Silvaniei

Oras Simleu Silvaniei, Str. Tudor Vladimirescu nr. 40, judetul Salaj

455300

132 Petrom BUZAU 9 Buzau Buzau Municipiul Buzau, Str.Clujului nr. 16A, judetul Buzau

120154

133 Petrom BUZAU 6 Buzau Buzau Municipiul Buzau, B-dul Republicii nr. 17 A, judetul Buzau

120219

134 Petrom ARGES 7 Leordeni Leordeni Comuna Leordeni, satul Leordeni, nr. 588, judetul Arges

117410

135 Petrom BUCURESTI Nicolae Grigorescu

Bucuresti Bucuresti, B-dul Nicolae Grigorescu nr. 51, sector 3

30445

136 Petrom BUCURESTI Dorobanti Bucuresti Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 180, sector 1

10583

Page 17: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

17

137 Petrom DOLJ Craiova - sala polivalenta

Craiova Municipiul Craiova, B-dul Stirbei Voda nr. 30A, judetul Dolj

200653

138 Petrom GORJ 5 Tg Jiu Tg-Jiu Municipiul Targu Jiu, str. Victoriei nr. 192, judetul Gorj

210236

139 Petrom GORJ 6 Tg. Jiu – Coloana Infinitului

Tg-Jiu Municipiul Targu Jiu, Calea Bucuresti nr. 9G, judet Gorj

210149

140 Petrom GORJ 7 Tg Carbunesti Tg Carbunesti Orasul Targu Carbunesti, str. Trandafirilor nr. 149, judetul Gorj

215500

141 Petrom NEAMT 2 Roman Roman Municipiul Roman, str. Stefan cel Mare nr. 290, judetul Neamt

611046

142 Petrom SUCEAVA 11 Holda Holda oras Brosteni, sat Holda, judetul Suceava

727081

143 Petrom ARGES 5 Curtea de Arges

Curtea De Arges

Municipiul Curtea de Arges, str. Negru Voda nr. 94, judetul Arges

115300

144 Petrom ARGES 19 Curtea de Arges

Curtea De Arges

Municipiul Curtea de Arges, B-dul Basarabilor nr. 53, judetul Arges

115300

145 Petrom BACAU 5 Onesti Onesti Municipiul Onesti, str Libertatii nr. 1A, judetul Bacau

601061

146 Petrom BISTRITA NASAUD

4 Nasaud Nasaud orasul Nasaud, B-dul Granicerilor nr. 59A, judetul Bistrita Nasaud

425200

147 Petrom VRANCEA 30 Marasesti Mărăşeşti Orasul Marasesti, Soseaua Bucuresti – Bacau, nr. 2A, km 203 – 205, judetul Vrancea

625200

148 Petrom GORJ 16 Tg Jiu Castel Tg-Jiu Municipiul Targu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 1, judetul Gorj

210118

149 Petrom IALOMITA 4 Slobozia Slobozia Municipiul Slobozia, Soseaua Bucuresti Constanta km 110, judetul Ialomita

920002

150 Petrom SATU MARE 9 Satu Mare Satu Mare Municipiul Satu Mare, Piata Nicolae Titulescu Nr. 33, judetul Satu Mare

440061

151 Petrom SATU MARE 12 Petea Petea Comuna Dorolt, sat Petea nr. 68, judetul Satu Mare

447133

152 Petrom CONSTANTA 4 Neptun Neptun Municipiul Mangalia, Soseaua Constantei nr. 191, judetul Constanta

905550

153 Petrom MARAMURES 12 Tauti Busag Sat Busag, Oras Tautii - Magheraus, str. 112 nr. 99, judetul Maramures

437345

154 Petrom MARAMURES 8 Viseu Viseu De Sus Orasul Viseu de Sus, Str. Randunelelor nr 23, judetul Maramures

435700

155 Petrom IALOMITA 1 Urziceni Urziceni Municipiul Urziceni, Soseaua Bucuresti – Buzau km 57, judetul Ialomita

925300

156 Petrom CARAS SEVERIN

6 Mehadia Mehadia sat Mehadia, comuna Mehadia, E 70 km 384, judetul Caras Severin

327270

157 Petrom DOLJ 15 Bechet Bechet oras Bechet, str. A. I. Cuza nr. 111, judetul Dolj

207060

158 Petrom IASI 5 Silvestru Iasi Municipiul Iasi, str. Silvestru nr. 154, judetul Iasi

700012

159 Petrom TULCEA 1 Tulcea Tulcea Municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 160, judetul Tulcea

820126

160 Petrom TULCEA Isaccei Tulcea Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 127, judetul Tulcea

820226

161 Petrom SALAJ ZALAU Zalau Municipul Zalau, Str. Mihai Viteazul 107-109, judet Salaj

450099

162 Petrom MEHEDINTI Orsova Orsova Municipiul Orsova, str. Eroilor nr. 14A, judetul Mehedinti

225200

Page 18: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

18

163 Petrom DOLJ 5 Craiova Craiova Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 115B, judetul Dolj

200746

164 Petrom DOLJ 7 Craiova Craiova Municipiul Craiova, str. Ana Ipatescu nr. 74A, judetul Dolj

200340

165 Petrom DOLJ 30 Craiova Craiova Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 162 A, judetul Dolj

200749

166 Petrom DAMBOVITA 11 Baldana Baldana Comuna Tartasesti, sat Baldana, DN 71, judetul Dambovita

137436

167 Petrom DAMBOVITA 9 Titu Titu Orasul Titu, str. Garii nr. 58, judetul Dambovita

135500

168 Petrom ARGES 3 Craiovei Geamana Comuna Bradu, sat Geamana, judetul Arges

117140

169 Petrom TELEORMAN 2 Alexandria Alexandria Municipiul Alexandria, str. Gheorghe Doja nr. 1, judetul Teleorman

140045

170 Petrom TELEORMAN 10 Poroschia Poroschia Comuna Poroschia, sat Poroschia, judetul Teleorman

147280

171 Petrom MURES 1 Sighisoara Sighisoara Municipiul Sighisoara, str. Tirnavei nr. 12, judetul Mures

545400

172 Petrom MURES 2 Sighisoara Sighisoara Comuna Albesti, Strada Nationala, Nr 15A, Judetul Mures

545400

173 Petrom MURES Sovata Sovata Oras Sovata, str. Primaverii nr. 118, judetul Mures

545500

174 Petrom BUCURESTI Chitila Sat Chitila oras Chitila, loc. Rudeni, Soseaua de Centura, judetul Ilfov

077046

175 Petrom BUCURESTI Snagov Ciolpani Comuna Ciolpani, sat Ciolpani, Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 137, judetul Ilfov

77050

176 Petrom BUCURESTI Cernica Pantelimon Oras Pantelimon,B-dul. Biruintei nr.270,judetul Ilfov

077145

177 Petrom PRAHOVA 2 KM 6 Blejoi comuna Blejoi, sat Blejoi nr. 916, judetul Prahova

107070

178 Petrom MEHEDINTI Vanju - Mare Vinju-Mare Orasul Vanju Mare, Calea Severinului nr. 2, judetul Mehedinti

225400

179 Petrom MEHEDINTI Cujmir Cujmir Comuna Cujmir, sat Cujmir, DN 56 A Nr.132, judetul Mehedinti

227150

180 Petrom MEHEDINTI Simian Simian Comuna Simian, satul Simian, judetul Mehedinti

227445

181 Petrom SATU MARE 11 Iojib Iojib Comuna Mediesu Aurit, sat Iojib, judetul Satu Mare

447187

182 Petrom PRAHOVA 51 Cina Ploiesti municipiul Ploiesti, str. Andrei Muresanu nr. 59, judetul Prahova

100379

183 Petrom IASI 4 Tutora Iasi Municipiul Iasi, Calea Chisinaului nr. 102 -104, judetul Iasi

700177

184 Petrom OLT 2 Slatina Slatina Municipiul Slatina, str. Crisan nr. 21, judetul Olt

230033

185 Petrom GALATI 26 Tg.Bujor Tg.Bujor Oras Targu Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 7, judetul Galati

805200

186 Petrom VALCEA 10 Balcesti Balcesti Oras Balcesti, str. Deputat Anton Mitaru nr. 4, judetul Valcea

245400

187 Petrom BUCURESTI MPP Brancoveanu

Bucuresti Bucuresti, Sectorul 4, B-dul Constantin Brancoveanu nr. 16A

41451

188 Petrom SIBIU 2 Sibiu Sibiu Municipiul Sibiu, Calea Surii Mari nr. 16B, judetul Sibiu

550089

189 Petrom BACAU 2 Bacau Bacau Municipiul Bacau, str Republicii nr. 187, judetul Bacau

600303

Page 19: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

19

190 Petrom VALCEA 9 Dragasani Dragasani Municipiul Dragasani, str. Tudor Vladimirescu nr. 703, judetul Valcea

245700

191 Petrom BUCURESTI MPP Ferentari Bucuresti Bucuresti, Sectorul 5, Calea Ferentari nr. 65-75

51856

192 Petrom BUCURESTI Ghencea Bucuresti Bucuresti, str. Antiaeriana nr. 2A, sectorul 5

51015

193 Petrom BUCURESTI Salaj Bucuresti Bucuresti, Soseaua Salaj nr. 124, sector 5

51901

194 Petrom TIMIS Mures Timisoara

Timisoara Municipiul Timisoara, Str. Mures nr. 41, judetul Timis

300772

195 Petrom SIBIU Mobila A1 Sibiu-Sebes

SIBIU Autostrada A1 Sibiu-Sebes,km76+150, Com Cristian, jud Sibiu

196 Petrom SIBIU Mobila A1 Sebes-Sibiu

SIBIU Autostrada A1 Sebes-Sibiu,km76+150, Com Cristian, jud Sibiu

197 Petrom CALARASI 1 Lehliu Lehliu Oras Lehliu Gara ,Str.Nicolae Titulescu nr.2, judetul Calarasi

915300

198 Petrom CALARASI A2 Autostrada Soarelui km 66 dreapta

Lehliu Gara A2 Autostrada Soarelui Bucuresti - Constanta km 66 dreapta, jud. Calarasi

915300

199 Petrom CALARASI A2 Autostrada Soarelui km 66 stanga

Lehliu Gara A2 Autostrada Soarelui Constanta - Bucuresti km 66 stanga, jud. Calarasi

915300

200 Petrom SUCEAVA 9 Vatra Dornei Vatra Dornei Municipiul Vatra Dornei, Str. Argestru Nr. 4, judetul Suceava

725700

201 Petrom SALAJ 2 Zalau Zalau Municipiul Zalau, str Porolissum nr 13 /A, judetul Salaj

450067

202 Petrom BUCURESTI Jiului Bucuresti Bucuresti, Str. Jiului Nr. 10A, sector 1 13219

203 Petrom BUCURESTI MPP Vitan (Dudesti)

Bucuresti Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 49-55

31282

204 Petrom SUCEAVA 4 Gura Humorului

Gura Humorului

Oras Gura Humorului, B-dul Bucovina nr. 100bis, judetul Suceava

725300

205 Petrom DAMBOVITA 3 Moreni Moreni Municipiul Moreni, str. Republicii nr. 52, judetul Dambovita

135300

206 Petrom DAMBOVITA 10 Bujoreanca Bujoreanca sat Bujoreanca, comuna Cornesti, judetul Dambovita

137151

207 Petrom SIBIU 7 Agnita Agnita Oras Agnita, str. Avram Iancu nr. 143, judetul Sibiu

555100

208 Petrom SIBIU 8 Medias Medias Municipiul Medias, Soseaua Sibiului nr. 98, judetul Sibiu

551118

209 Petrom SIBIU 9 Copsa Mica Copsa Mica Oras Copsa Mica, Soseaua Sibiului nr. 57, judetul Sibiu

555400

210 Petrom BOTOSANI 2 Botosani Botosani Municipiul Botosani, Calea Nationala nr. 142, judetul Botosani

710370

211 Petrom IASI Hirlau Scobinti Comuna Scobinti, Sat Badeni, DN 28B, judetul Iasi

705100

212 Petrom BUCURESTI Veniamin Costache

Bucuresti Bucuresti, str. Veniamin Costache nr. 3A, sector 4

40561

213 Petrom NEAMT 14 Poiana Teiului

Poiana Largului

Comuna Poiana Teiului, sat Poiana Largului, DN 17B, judetul Neamt

617340

214 Petrom HUNEDOARA 6 Deva Deva Municipiul Deva, str. M. Eminescu nr. 48, judetul Hunedoara

330030

215 Petrom HUNEDOARA 2 Pestis Hunedoara sat Pestisu Mare, Municipiul Hunedoara, nr. 6, DJ 687, judetul Hunedoara

331004

Page 20: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

20

216 Petrom IALOMITA Cazanesti Cazanesti Orasul Cazanesti, Sos. Bucuresti nr. 2, judetul Ialomita

927065

217 Petrom IALOMITA 1 Slobozia Slobozia Municipiul Slobozia, Soseaua Bucuresti – Constanta nr. 1, judetul Ialomita

920002

218 Petrom BRASOV 12 Grivitei Brasov Municipiul Brasov, B-dul. Grivitei nr. A26, judetul Brasov

500182

219 Petrom NEAMT 3 Roman Roman Municipiul Roman, Artera Ocolitoare nr. 9, judetul Neamt

611052

220 Petrom ARGES 1 Maracineni Pitesti Municipiul Pitesti, Calea Bucuresti nr. 35, judetul Arges

110147

221 Petrom HARGHITA 3 Cristuru Secuiesc

Cristuru-Secuiesc

Orasul Cristuru Secuiesc, str. Berde Mozes nr. 53, judetul Harghita

535400

222 Petrom HARGHITA 4 Odorheiu Secuiesc

Odorheiu-Secuiesc

Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean nr. 284, judetul Harghita

535600

223 Petrom BIHOR 7 Bors Bors Comuna Bors, sat Bors, Str. Soseaua Borsului nr. 156, judetul Bihor

417075

224 Petrom BIHOR 8 Bors Bors Comuna Bors, sat Bors, Str. Soseaua Borsului nr. 159, judetul Bihor

417075

225 Petrom BUCURESTI Giurgiu Jilava comuna Jilava, satul Jilava, Soseaua Giurgiului Km 9 + 100, judetul Ilfov

77120

226 Petrom BUCURESTI Giurgiului Panselei

Jilava comuna Jilava, satul Jilava, Soseaua Giurgiului nr. 46A, judetul Ilfov

077120

227 Petrom BIHOR 14 Valea lui Mihai

Valea Lui Mihai

orasul Valea lui Mihai, str. Revolutiei nr. 29, judetul Bihor

415700

228 Petrom BUCURESTI Oltenitei Bucuresti Bucuresti, Şoseaua Olteniţei Nr. 253 A, sector 4

41311

229 Petrom ALBA Cugir Cugir Orasul Cugir, str Victoriei nr. 12, judetul Alba

515600

230 Petrom BOTOSANI Darabani Darabani Orasul Darabani, str. 1 Decembrie nr. 132, judetul Botosani

715100

231 Petrom BOTOSANI Virfu-Cimpului Varfu Campului

comuna Varfu Campului, sat Maghera, str. Principala nr. 1207 (DN-29A), judetul Botosani

717450

232 Petrom ARAD 3 Micalaca Arad Municipiul Arad, Calea Radnei nr. 286, judetul Arad

310318

233 Petrom ARAD Julita Juliţa Comuna Varadia de Mures, sat Julita nr. 311, judetul Arad

317382

234 Petrom TIMIS Sag Sag comuna Sag, sat Sag, DN 59, km. 13, judetul Timis

307395

235 Petrom TIMIS 16 Timisoara Timisoara Municipiul Timisoara, Str. Lunei, Nr. 20, judetul Timis

300109

236 Petrom MURES 2 Tg.Mures Tg.Mures Municipiul Targu Mures, Piata Marasesti nr. 24, judetul Mures

540327

237 Petrom MURES Iernut Iernut Oras Iernut, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, judetul Mures

545100

238 Petrom NEAMT 2 Faget Piatra Neamt Municipiul Piatra Neamt, str. Orhei nr. 5, judetul Neamt

610112

239 Petrom NEAMT 11 Darmanesti Piatra Neamt Municipiul Piatra Neamt, str. Petru Rares nr. 65, judetul Neamt

610287

240 Petrom BACAU 3 Buhusi Buhusi orasul Buhusi, str Libertatii nr. 76, judetul Bacau

605100

241 Petrom TIMIS Dumbravita Dumbravita sat Dumbravita, comuna Dumbravita, str. Conac nr. 4, judetul Timis

307160

242 Petrom TIMIS MPP Timisoara Sagului

Timisoara Municipiul Timisoara, Calea Sagului nr. 138-140, judetul Timis

300516

Page 21: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

21

243 Petrom TIMIS MPP Timisoara Torontal

Timisoara Municipiul Timisoara, Str. Miresei nr. 1, judetul Timis

300642

244 Petrom VALCEA Rm Valcea Ringroad

Rm.Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, Calea lui Traian nr. 269B, judetul Valcea

240636

245 Petrom SALAJ 7 Crasna Crasna comuna Crasna, sat Crasna nr 757, judetul Salaj

457085

246 Petrom SATU MARE 3 Satu Mare Satu Mare Municipiul Satu Mare, Piata George Calinescu nr. 13, judetul Satu Mare

440075

247 Petrom HUNEDOARA 2 Hateg Hateg Orasul Hateg, str. Viilor nr. 1, judetul Hunedoara

335500

248 Petrom BUCURESTI Barbu Vacarescu

Bucuresti Bucuresti, str. Barbu Vacarescu nr. 78, sector 2

20282

249 Petrom BUCURESTI Petrom City Bucuresti Bucuresti, Sector 1, Soseaua Straulesti nr 69A, 013337

13337

250 Petrom IASI 9 Sf. Andrei Iasi Municipiul Iasi, str. Colonel Langa nr. 19, judetul Iasi

700065

251 Petrom VASLUI Zorleni Zorleni Comuna Zorleni, sat Simila nr. 393, judetul Vaslui

737635

252 Petrom VASLUI Negresti Negresti Oras Negresti, str. Decebal nr. 8, judetul Vaslui

735200

253 Petrom CARAS SEVERIN

8 Resita Resita Municipiul Resita, Calea Caransebesului Nr. 6, judetul Caras Severin

320167

254 Petrom CONSTANTA 28 Eforie nord Eforie Nord Orasul Eforie, loc. Eforie Nord, str. Republicii nr. 2, judetul Constanta

905350

255 Petrom TELEORMAN 13 Tatarasti Udupu comuna Tatarastii de Sus, sat Udupu, judetul Teleorman

147400

256 Petrom TELEORMAN 3 Rosiori de Vede

Rosiori De Vede

Municipiul Rosiori de Vede, str. Mihail Kogalniceanu nr. 50, judetul Teleorman

145100

257 Petrom TELEORMAN 7 Videle Videle Oras Videle, str. Petrolului nr. 2 bis, judetul Teleorman

145300

258 Petrom GIURGIU 4 Ghimpati Ghimpati comuna Ghimpati, sat Ghimpati, Soseaua Bucuresti - Alexandria nr. 4, jud.Giurgiu

87095

259 Petrom BUCURESTI Floreasca Bucuresti Bucuresti, Soseaua Pipera nr. 23A, sector 1

14252

260 Petrom GORJ 13 Tg Jiu Tg-Jiu Municipiul Targu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 504, judetul Gorj

210103

261 Petrom GORJ 14 Tg Jiu Tg-Jiu Municipiul Targu Jiu, str. Nicolae Titulescu nr. 21A, judetul Gorj

210156

262 Petrom MEHEDINTI Baia de Arama Baia De Arama

Orasul Baia de Arama, str. Tudor Vladimirescu nr. 27, judetul Mehedinti

225100

263 Petrom GORJ 10 Bumbesti Jiu Bumbesti Jiu Oras Bumbesti Jiu, str. Parangului nr. 144, judetul Gorj

215100

264 Petrom IASI 1 Tg. Frumos Tg Frumos Orasul Targu Frumos, str. Petru Poni nr. 6, judetul Iasi

705300

265 Petrom

SATU MARE 4 Satu Mare Satu Mare Municipiul Satu Mare, Piata George Boitor nr. 14, judetul Satu Mare

440217

266 Petrom ARAD 2 Ineu Ineu Oras Ineu, Calea Republicii nr. 66A, judetul Arad

315300

267 Petrom ARAD 3 Sebis Sebis Oras Sebis, Calea Aradului nr. 29, judetul Arad

315700

Page 22: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

22

268 Petrom BUCURESTI Virtutii 2 Bucuresti Municipiul BUCURESTI , Soseaua Virtutii , Nr.48 , Sector 6 , BUCURESTI

269 Petrom BUZAU Nord Buzau Municipiul Buzau, DN2, km. 113-900, judetul Buzau

127325

270 Petrom BUZAU 4 Patirlage Patirlagele Orasul Patarlagele, str. Al. I. Cuza nr. 71, judetul Buzau

127430

271 Petrom CLUJ 8 Cluj Cluj-Napoca Municipiul Cluj – Napoca, str. Parang nr. 3, judetul Cluj

400552

272 Petrom CLUJ 1 Huedin Huedin Orasul Huedin, str. Protopop Aurel Munteanu nr. 127, judetul Cluj

405400

273 Petrom HARGHITA 2 M-Ciuc Miercurea Ciuc

Municipiul Miercurea Ciuc, str. Zold Peter nr. 1/ A, judetul Harghita

530110

274 Petrom HARGHITA 3 M-Ciuc Miercurea Ciuc

Municipiul Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 149, judetul Harghita

530240

275 Petrom BUCURESTI Cotroceni Bucuresti Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 191, sector 6

50099

276 Petrom BUCURESTI MPP Virtutii (Lacul Morii)

Bucuresti Bucuresti, Sectorul 6, Sos. Virtutii nr. 27

60783

277 Petrom SATU MARE 16 Livada Livada Oras Livada, str. Satu Mare DN 19 km 199+420 (DN 1C), judetul Satu Mare

447180

278 Petrom BACAU 9 Moinesti Moinesti Municipiul Moinesti, str Atelierelor nr. 45, judetul Bacau

605400

279 Petrom CLUJ 5 Cluj Cluj-Napoca Municipiul Cluj Napoca, str. Oasului nr. 16, judetul Cluj

400268

280 Petrom DAMBOVITA 1 Razvad Razvad comuna Razvad, sat Razvad, Str. Principala nr. 6, judet Dambovita

137395

281 Petrom DAMBOVITA 4 Pucioasa Pucioasa orasul Pucioasa, str. Fantanelor nr. 40, judetul Dambovita

135400

282 Petrom DAMBOVITA 15 Voinesti Lunca Comuna Voinesti, satul Lunca, DN 72A, judetul Dambovita

137525

283 Petrom VALCEA RAMNICU VALCEA 1

Ramnicu Valcea

Municipiul Ramnicu Valcea, Calea lui Traian 53, judetul Valcea

240011

284 Petrom VRANCEA 1 Focsani Focşani Municipiul Focsani, str. Cuza Voda nr. 58A, judetul Vrancea

620034

285 Petrom SUCEAVA 10 Radauti Radauti Municipiul Radauti, Calea Bucovinei nr. 49P, judetul Suceava

725400

286 Petrom SUCEAVA 18 Vama Siret Siret Oras Siret, str. Alexandru cel Bun nr. 150 (DN2 / E85), judetul Suceava

725500

287 Petrom CLUJ Dej Dej Municipiul Dej, str. Libertatii nr. 2, judetul Cluj

405200

288 Petrom BUCURESTI Mantuleasa Bucuresti Bucuresti Sectorul 2, str. Mantuleasa nr. 35

23961

289 Petrom BUCURESTI MPP B-dul Timisoara

Bucuresti Bucuresti, Sectorul 6, B-dul Timisoara nr. 8C

61328

290 Petrom DOLJ 28 Craiova Craiova Municipiul Craiova, B-dul Decebal nr. 10, judetul Dolj

200646

291 Petrom VALCEA 14 RM. Valcea Rm.Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, str. Libertatii nr. 36, judetul Valcea

240451

292 Petrom VALCEA 7 RM. Valcea Rm.Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 40, judetul Valcea

240307

293 Petrom MEHEDINTI 7 Dr.Tr.SeVerin Dr.Tr.Severin Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Revolutiei 16 - 22 Decembrie 1989 nr. 21G, judetul Mehedinti

220041

Page 23: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

23

294 Petrom ARGES 17 Autostrada kM.94

Cateasca Comuna Cateasca, sat Cateasca, Autostrada Bucuresti Pitesti km 94+290, judetul Arges

117220

295 Petrom BUCURESTI Al.I.Cuza Bucuresti Bucuresti, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 96, Sector 1

11057

296 Petrom MURES 1 Reghin Reghin Municipiul Reghin, str. Iernuteni nr. 160, judetul Mures

545300

297 Petrom MURES 2 Reghin Reghin Municipiul Reghin, str. Piata Mica nr. 1/A, judetul Mures

545300

298 Petrom PRAHOVA 13 Piatra Arsa Busteni orasul Busteni, B-dul Independentei nr. 9B, judetul Prahova

105500

299 Petrom TIMIS Lugoj Ring Road Timis Municipiul Lugoj, centura Lugoj km 6+950 judetul Timis

305500

300 Petrom DOLJ MPP Craiova Caracal

Craiova Municipiul Craiova, str. Henry Ford (1863-1947) nr. 2, judetul Dolj

200746

301 Petrom GIURGIU KM. 36 Bolentin Vale oras Bolintin Vale, Autostrada Bucuresti Pitesti km 36, judetul Giurgiu

085100

302 Petrom VALCEA 3 Brezoi Brezoi Oras Brezoi, str. Eroilor nr. 8, judetul Valcea

245500

303 Petrom BOTOSANI 1 Dorohoi Dorohoi Municipiul Dorohoi, Bulevardul Victoriei nr. 116, judetul Botosani

715200

304 Petrom BOTOSANI BOTOSANI Botosani Calea Nationala 43B 710012

305 Petrom OLT 7 Caracal Caracal Municipiul Caracal, str. Carpati nr. 49A, judetul Olt

235200

306 Petrom OLT 8 Caracal Caracal Municipiul Caracal, Drum European 70 (DN 6), judetul Olt

235200

307 Petrom ALBA MPP Alba Iulia Alba Iulia Municipiul Alba Iulia, B-dul Ferdinand I nr. 76, judetul Alba

510164

308 Petrom ALBA Teius Teius orasul Teius, str Clujului nr. 157, judetul Alba

515900

309 Petrom SUCEAVA 2 Suceava Suceava Municipiul Suceava, str. Cernauti nr. 112F, judetul Suceava

720021

310 Petrom MARAMURES 10 Sighet Sighetu Marmatiei

Municipiul Sighetu Marmatiei, str Bogdan Voda nr. 125, judetul Maramures

435500

311 Petrom TIMIS 2 Sinnicolau Mare

Sannicolau Mare

orasul Sannicolau Mare, str. Drumul Cenadului Nr. 18/A, judetul Timis

305600

312 Petrom ARGES 9 Cimpulung Campulung Municipiul Campulung, Str. Cuza Voda nr. 38 A, judetul Arges

115100

313 Petrom ARGES 10 Cimpulung Campulung Municipiul Campulung, Str. Elena Doamna nr. 11, judetul Arges

115100

314 Petrom BUCURESTI Alexandria Bucuresti Bucuresti, Soseaua Alexandriei nr. 166, sector 5

51543

315 Petrom CONSTANTA 27 Constanta Constanta Municipiul Constanta, B-dul Mamaia nr. 287, judetul Constanta

900552

316 Petrom TULCEA Baia Baia Comuna Baia, sat Baia, DN 22B km 23, judetul Tulcea

827005

317 Petrom TULCEA Babadag Babadag Oras Babagad, str. Mihai Viteazu nr. 24, judetul Tulcea

825100

318 Petrom PRAHOVA 28 Baicoi Baicoi orasul Baicoi, Str.Republicii nr. 85, judetul Prahova

105200

319 Petrom BIHOR 11 Beius Beius Municipiul Beius, Str. Horea nr. 80, judetul Bihor

415200

320 Petrom BUCURESTI Intercontinental Bucuresti Bucuresti, str. Tudor Arghezi nr. 3A, Sector 2

20941

Page 24: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

24

321 Petrom BUCURESTI Toporasi Bucuresti Bucuresti, str. Toporasi nr.1A, sector 5 50341

322 Petrom BUCURESTI Drumul Gazarului

Bucuresti Bucuresti, B-dul Constantin Brancoveanu nr. 110A, sector 4

41454

323 Petrom HUNEDOARA 2 Livezeni Petrosani Municipiul Petrosani, str. Livezeni nr. 106, judetul Hunedoara

332071

324 Petrom HUNEDOARA 3 Vulcan Vulcan Municipiul Vulcan, str. Mihai Viteazu nr. 1A, judetul Hunedoara

336200

325 Petrom BRASOV 2 Temelia Brasov Municipiul Brasov, str. Temeliei nr. 1, judetul Brasov

500271

326 Petrom BIHOR 4 Oradea Oradea Municipiul Oradea, Str. M. Kogalniceanu nr. 4, judetul Bihor

410067

327 Petrom BIHOR 5 Oradea Oradea Municipiul Oradea, str Gheorghe Lazar, Roman Ciorogariu – Mihai Eminescu, judetul Bihor

410009

328 Petrom BIHOR 16 Vascau Vascau orasul Vascau, Str. Bihorului nr. 9, judetul Bihor

415800

329 Petrom BRASOV 1 Bartolomeu Brasov Municipiul Brasov, Calea Fagarasului nr.4 B, judetul Brasov

500053

330 Petrom BRASOV MPP Brasov Brasov Municipiul Brasov, Calea Bucuresti nr. 110, judetul Brasov

500299

331 Petrom IASI 8 Copou Iasi Municipiul Iasi, Soseaua Sararie nr. 78, judetul Iasi

700452

332 Petrom IASI 11 Dacia Iasi Municipiul Iasi, str. Tabacului nr. 10, judetul Iasi

700440

333 Petrom GIURGIU 3 Giurgiu Giurgiu Municipiul Giurgiu, B-dul Bucuresti nr. 86, judetul Giurgiu

80307

334 Petrom ARAD 1 Podgoria Arad Municipiul Arad, P-ta Acad. Caius Iacob nr. 1/C, judetul Arad

310137

335 Petrom ARAD 5 Gradiste Arad Municipiul Arad, Piata Carpati nr. 1, judetul Arad

310208

336 Petrom ARAD 19 West Arad Municipiul Arad, D.N. 7 km 553+700, judetul Arad

315500

337 Petrom BUCURESTI Razoare Bucuresti Bucuresti, str. Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 5, Sector 6

60133

338 Petrom TIMIS 3 Lugoj Lugoj Municipiul Lugoj, str. Caransebeşului Nr. 4, judetul Timis

305500

339 Petrom Timis Faget (Faget exit Lugoj)

Faget orasul Faget, str. Calea Lugojului nr. 84, judetul Timis

305300

340 Petrom TIMIS 2 Lugoj Lugoj Municipiul Lugoj, Str. V.V.Delamarina, Nr. 36 bis, judetul Timis

305500

341 Petrom Timis Mobila A1 Deva-Lugoj

HUNEDOARA Autostrada A1 Deva-Lugoj,km21+720, com. Traian Vuia, Jud Timis

342 Petrom Timis Mobila A1 Lugoj-Deva

HUNEDOARA Autostrada A1 Lugoj-Deva,km21+720, com. Traian Vuia, Jud Timis

343 Petrom TIMIS 1 Jimbolia Jimbolia Oras Jimbolia, Calea Timisorii nr. 96, judetul Timis

305400

344 Petrom

MEHEDINTI 2 Dr.Tr.SeVerin Dr.Tr.Severin

Municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 183, judetul Mehedinti

220235

345 Petrom TIMIS Torontal 1 Timisoara

Timisoara Municipiul Timisoara, Calea Torontalului nr. 71, judetul Timis

300668

346 Petrom HUNEDOARA 2 Cetate Deva Deva Municipiul Deva, str. Horia nr. 103, judetul Hunedoara

330141

347 Petrom HUNEDOARA 5 Deva Deva Municipiul Deva, Calea Zarandului nr. 148 , judetul Hunedoara

330182

Page 25: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

25

348 Petrom BUCURESTI MPP Afumati Afumati Comuna Afumati, DN 2 Bucuresti-Urziceni, km. 11+748, judetul Ilfov

77010

349 Petrom CONSTANTA Baneasa Baneasa orasul Baneasa, str. Trandafirilor nr. 84, judetul Constanta

907035

350 Petrom CONSTANTA Negru-Voda Negru-Voda oras Negru Voda, Soseaua Constantei nr. 1A, judetul Constanta

905800

351 Petrom NEAMT 3 Savinesti Savinesti Comuna Savinesti, sat Savinesti, str. Chimiei nr. 9, judetul Neamt

617410

352 Petrom VASLUI 1 Barlad Barlad Municipiul Barlad, Soseaua Tecuciului nr. 3, judetul Vaslui

731199

353 Petrom DOLJ 4 Craiova Craiova Municipiul Craiova, str. Stefan cel Mare nr. 2A, judetul Dolj

200130

354 Petrom DOLJ 23 Craiova mobila

Craiova Municipiul Craiova, str. Brestei nr. 350, judetul Dolj

200199

355 Petrom IASI Pascani Pascani Municipiul Pascani, str. Gradinitei nr. 5, judetul Iasi

705200

356 Petrom BUCURESTI MPP Tudor Vladimirescu

Bucuresti Bucuresti, Sectorul 5, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78

50883

357 Petrom BUCURESTI Brancoveanu Bucuresti Bucuresti, B-dul Constantin Brancoveanu nr. 97A, sector 4

41441

358 Petrom BRASOV 3 Noua Brasov Municipiul Brasov, str. Lacurilor nr. 2B, judetul Brasov

500301

359 Petrom OLT 3 Slatina Slatina Municipiul Slatina, B-dul Sfantul Constantin Brancoveanu nr. 2, judetul Olt

230038

360 Petrom OLT 5 Bals Bobicesti Comuna Bobicesti, tarlaua 84, parcela 164, DN 65 Slatina - Craiova, judetul Olt

235100

361 Petrom BUCURESTI 11 Iunie Bucuresti Bucuresti, str. 11 Iunie nr. 10, Sector 4 40172

362 Petrom VALCEA 16 Tatarani Munteni Comuna Mihaiesti, sat Munteni nr. 75, judetul Valcea

247375

363 Petrom BUCURESTI MPP Fundeni Bucuresti Bucuresti, Sectorul 2, Sos. Fundeni nr. 217

22317

364 Petrom BUCURESTI MPP Morarilor (L Patrascanu)

Bucuresti Bucuresti, Sectorul 3, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 2

30507

365 Petrom BRASOV 8 Predeal Predeal oras Predeal, str Mihail Saulescu nr. 8, judetul Brasov

505300

366 Petrom BRASOV 14 Timis Timisu De Jos Oras Predeal – Timisul de Jos, Soseaua Nationala nr. 14, judetul Brasov

505302

367 Petrom BRAILA 5 Gradina Publica

Braila Municipiul Braila, Str. Gradinii Publice nr. 22, judetul Braila

810022

368 Petrom SIBIU 12 Vestem Vestem comuna Selimbar, satul Vestem, intersectia DN1 km 296 + 300 cu DN7 km 258 + 790, judetul Sibiu

557263

369 Petrom SIBIU 3 Sibiu Sibiu Municipiul Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr 49, judetul Sibiu

550052

370 Petrom PRAHOVA 16 Potigrafu Potigrafu sat Potigrafu, comuna Gorgota nr.354, judetul Prahova

107275

371 Petrom PRAHOVA 3 Bucov Ploiesti Municipiul Ploiesti, Str. Strandului nr. 2, judetul Prahova

100189

372 Petrom BACAU 10 Comanesti Comanesti orasul Comanesti, str Moldovei nr. 122, judetul Bacau

605200

373 Petrom BRAILA 40 Mircea Malaeru

Braila Municipiul Braila, str Mircea Malaeru nr. 4, judetul Braila

810396

374 Petrom BUCURESTI Miraj Bucuresti Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu nr. 321, sector 3

30312

Page 26: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

26

375 Petrom ARAD 1 Chisineu Cris Chisineu Cris Orasul Chisineu Cris, str. Infratirii F.N., judetul Arad

315100

376 Petrom GORJ 2 Rovinari Rovinari Oras Rovinari, str. Energeticianului nr. 5, judetul Gorj

215400

377 Petrom GORJ 3 Motru Motru Municipiul Motru, Calea Severinului nr. 15, judetul Gorj

215200

378 Petrom PRAHOVA 12 Sinaia Sinaia orasul Sinaia, B-dul Carol I nr. 1, judetul Prahova

106100

379 Petrom NEAMT 7 Humulesti Targu Neamt Orasul Targu Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 100, judetul Neamt

615202

380 Petrom CLUJ 3 Cluj Cluj-Napoca Municipiul Cluj - Napoca, Calea Turzii nr. 257, judetul Cluj

400495

381 petrom CLUJ CLUJ-VUIA Cluj Traian Vuia 141 A/B , Cluj Napoca 400397

382 Petrom DOLJ 13 Segarcea Segarcea Oras Segarcea, str. Unirii nr. 6, judetul Dolj

205400

383 Petrom DOLJ Depozit Bailesti Bailesti Bailesti, Calea Craiovei nr. 1, judetul Dolj

205100

384 Petrom DOLJ Calafat Calafat Municipiul Calafat, str. Traian nr. 1 bis, judetul Dolj

205200

385 Petrom COVASNA 4 Intorsura Buzaului

Intorsura Buzaului

orasul Intorsura Buzaului, str. Mihai Viteazu nr. 7, judetul Covasna

525300

386 Petrom BUCURESTI Pantelimon Bucuresti Bucuresti, Soseaua Pantelimon 454, Sector 2

21666

387 Petrom BUCURESTI Mihai Bravu Bucuresti Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu nr. 566, sector 3

30337

388 Petrom GIURGIU 6 A Vama Giurgiu Municipiul Giurgiu, Vama Giurgiu, Statia 6A, judetul Giurgiu

80196

389 Petrom GIURGIU 6 B Vama Giurgiu Municipiul Giurgiu, Vama Giurgiu, Statia 6B, judetul Giurgiu

80196

390 Petrom COVASNA 5 Tg Secuiesc Tirgu Secuiesc

Oras Targu Secuiesc, str. Cernatului nr. 29, judetul Covasna

525400

391 Petrom ARGES 13 Costesti Costesti Orasul Costesti, Str. Victoriei nr. 58, judetul Arges

115200

392 Petrom ARGES 15 Caldararu Caldararu Comuna Caldararu, sat Caldararu nr. 373, judetul Arges

117190

393 Petrom HUNEDOARA MPP Deva Deva Municipiul Deva, Calea Zarandului nr. 5, judetul Hunedoara

330182

394 Petrom HUNEDOARA 7 Simeria veche Simeria Orasul Simeria, DN 7 km 377+732 m, judetul Hunedoara

335904

395 Petrom HUNEDOARA 4 Hunedoara Hunedoara Municipiul Hunedoara, str. Victoriei nr. 2A, judetul Hunedoara

331078

396 Petrom ALBA CIMPENI CIMPENI oras Campeni, jud. Alba, str. Libertatii nr. 19B

515500

397 Petrom IASI GARA NICOLINA IASI Municipiul Iasi, Bd. Nicolae Iorga, nr.6M, Iasi, jud. Iasi

700212

398 Petrom CONSTANTA CONSTANTA SUD

CONSTANTA Municipiul Constanta, Soseaua Managaliei, nr.154, Constanta, jud. Constanta

900111

399 Petrom TIMIS CALEA ARADULUI TIMISOARA

TIMISOARA Calea Aradului DN69 KM3, Timisoara, jud. Timis

400 Petrom CARAS SEVERIN

BUCHIN Buchin Centura Caransebes, intersectie cu DN6, FN, com.Buchin, jud. Caras Severin

327055

Page 27: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

27

Anexa A la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE MASTERCARD „Platiti cu cardul Mastercard sau Maestro la Comerciantii Parteneri conform anexelor 1 - 5,

inscrieti-va printr-un mesaj text sau online la www.mastercard.ro/participare si puteti castiga premii”

Perioada Campaniei: 20 Mai 2019 – 31 decembrie 2019

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Mastercard Europe SA, afiliații săi și alte entități din grupul de companii Mastercard („Mastercard”, „noi”, „nouă”, sau „al nostru/a noastră/ai noștri/ale noastre”) respectă confidențialitatea dvs.

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea se aplică prelucrării Informațiilor Personale colectate în

contextul campaniei Mastercard „„Platiti cu cardul Mastercard sau Maestro la Comerciantii Parteneri

conform anexelor 1 - 5, inscrieti-va printr-un mesaj text sau online la

www.mastercard.ro/participare si puteti castiga premii” („Campania”). Prezenta Notificare privind

Confidențialitatea nu acoperă colectarea și utilizarea Informațiilor dvs. Personale de către Mastercard

în contextul altor campanii și programe, de către terți pe alte site-uri web marca Mastercard, de către

emitenții de carduri Mastercard (de exemplu, banca dvs.) sau orice alte informații sau de comunicații

care pot face referire la Mastercard în afara Campaniei.

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea descrie tipurile de Informații Personale pe care le

colectăm în legătură cu Campania, scopurile pentru care colectăm Informațiile Personale, celelalte

părți cu care le putem prelucra/partaja și măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor.

De asemenea, vă informează cu privire la drepturile și opțiunile dvs. legate de Informațiile dvs.

Personale și modul în care ne puteți contacta pentru a vă actualiza informațiile de contact sau pentru

a obține răspunsuri la întrebările pe care le puteți avea cu privire la practicile noastre de

confidențialitate.

Participarea dvs. la Campanie face obiectul prezentei Notificări privind Confidențialitatea și Termenilor și condițiilor noastre. Pentru mai multe informații privind practicile de confidențialitate ale Mastercard, vă rugăm să vizitați Notificarea Globală privind Confidențialitatea a Mastercard la adresa https://www.mastercard.ro/ro-ro/despre-mastercard/ce-facem/confidentialitate.html 1. Informații personale pe care le putem colecta Putem colecta următoarele Informații Personale:

1. In scopul inregistrarii in campanie

Numar de telefon

2. In scopul extragerii castigatorilor

Numar de telefon

3. In scopul predarii premiilor (doar pentru castigatori)

Numar de telefon

Nume si prenume

Codul numeric personal conform cartii de identitate

Page 28: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

28

Adresa de livrare (se va solicita doar castigatorilor premiilor care se vor expedia prin curier)

Adresa de email (se va solicita tuturor castigatorilor in vederea trimiterii documentelor dovezii

platii: extras de cont)

Un extras de cont valabil, care sa arate ca valoarea tranzactiei valabile inscrise in campanie

corespunde unei tranzactii cu cardul Mastercard sau Maestro conform conditiilor enumerate

la capitolul 4.

Banca emitenta

Contul IBAN in lei si sucursala (contul trebuie sa fie deschis pe numele castigatorului extras si

se va solicita doar acelor castigatori care vor primii premiile in bani)

4. In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale

Nume si prenume

Cod numeric personal doar pentru castigatorii ai caror premii depasesc 600 de lei

5. In scopul anuntarii castigatorilor pe pagina www.mastercard.ro

Nume si prenume

Urmatoarele informatii: valoarea tranzactiei, comerciantul partener unde au fost facute cumparaturile, data si ora inscrierii sunt prelucrate exclusiv in scopul participarii la Promotie, notificarii castigatorilor, predarii premiilor si platii taxelor/impozitelor asociate promotiei si vor fi sterse in termen de maxim 3 luni de la sfarsitul Promotiei. În sensul prezentei Notificări privind Confidențialitatea, „Informații Personale” înseamnă orice

informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. În legătură cu Campania,

obținem Informații Personale referitoare la dvs. din diverse surse descrise mai jos.

Dacă este cazul, indicăm dacă și de ce trebuie să ne furnizați Informațiile dvs. Personale, precum și

consecințele nefurnizării acestora. Dacă nu furnizați Informații Personale atunci când vi se solicită, este

posibil să nu puteți beneficia de Campanie, în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru a vă

furniza accesul, pentru a intra in posesia eventualelor premii sau dacă suntem obligați din punct de

vedere juridic să le colectăm.

a. Informații Personale furnizate de dvs.

În legătură cu Campania, vă solicităm să furnizați anumite Informații Personale, cum ar fi:

Nume si prenume (doar pentru castigatori)

Codul numeric personal conform cartii de identitate (doar pentru castigatorii ai caror premii

depasesc 600 lei)

Adresa de livrare (se va solicita doar castigatorilor premiilor care se vor expedia prin curier)

Adresa de email (se va solicita tuturor castigatorilor in vederea trimiterii documentelor dovezii

platii: extras de cont)

Un extras de cont valabil, care sa arate ca valoarea tranzactiei valabile inscrise in campanie

corespunde unei tranzactii cu cardul Mastercard sau Maestro conform conditiilor enumerate

la capitolul 4.

Banca emitenta (doar pentru castigatori)

Contul IBAN in lei si sucursala (contul trebuie sa fie deschis pe numele castigatorului extras si

se va solicita doar acelor castigatori care vor primii premiile in bani)

Page 29: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

29

b. Informații Personale obținute din interacțiunea dvs. cu site-ul participare.mastercard.ro

Numar de telefon

Putem colecta anumite informații prin mijloace automate, cum ar fi module cookie și tehnologii similare. Aceste informații pot include adresa dvs. IP, adresa dvs. MAC, codul dispozitivului dvs., informații despre rețeaua dvs., informații despre acțiunile efectuate pe site-ul nostru, date și ora acțiunilor și alte tehnologii de urmărire mobilă. Utilizăm aceste informații pentru a îmbunătăți Campania, evaluând numărul de utilizatori care accesează sau utilizează serviciul nostru, ce conținut, produse și caracteristici ale serviciului nostru îi interesează mai mult pe vizitatori, ce tipuri de oferte doresc clienții noștri și cum funcționează serviciul nostru un punct de vedere tehnic. Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie, consultați Instrumentul nostru aferent Consimțământului privind modulele cookie la linkul urmator: https://info.evidon.com/pub_info/16649

2. Modul si scopul în care putem utiliza informațiile dvs. personale

Putem utiliza Informațiile dvs. Personale in vederea indeplinirii scopurilor de mai jos:

- Inregistrarii in campanie

- Indeplinirii obligatiilor fiscale

- Extragerii castigatorilor

- Predarii premiilor, contactarii castigatorilor

- Anuntarii castigatorilor pe pagina www.mastercard.ro

Putem utiliza Informațiile Personale pe care le obținem cu privire la dvs. pentru:

- punerea Campaniei la dispoziția dvs. și comunicarea cu dvs., inclusiv desemnarea

câștigătorilor, contactarea câștigătorilor, anunțarea numelor pe website-ul

www.mastercard.ro

- Punerea în aplicare a Termenilor și Condițiilor noastre

Vom prelucra Informațiile dvs. Personale doar în scopurile de mai sus, atunci când avem un temei juridic valabil pentru prelucrare, inclusiv în cazul în care:

• V-ați acordat consimțământul cu privire la utilizarea Informațiilor dvs. Personale. De exemplu, putem căuta să vă obținem consimțământul pentru utilizarea de către noi a modulelor cookie sau a tehnologiilor similare, pentru a vă transmite comunicări de marketing sau pentru a prelucra Informațiile Personale considerate sensibile în conformitate cu legislația în vigoare.

• Avem nevoie de Informațiile dvs. Personale pentru a vă oferi produse și servicii sau pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră, asadar interesul dvs legitim.

• Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale, cum ar fi prevenirea și monitorizarea fraudelor în cadrul tranzacțiilor de plată sau indeplinirea obligatiilor fiscale sau a celor privind arhivarea.

Noi, sau o terță parte, avem un interes legitim cu privire la utilizarea Informațiilor dvs. Personale, cum ar fi asigurarea și îmbunătățirea siguranței, securității și a performanței produselor și serviciilor noastre, protecția împotriva fraudelor și prevenirea acestora, anonimizarea Informațiilor Personale și efectuarea analizelor de date.

3. Modul în care putem partaja informațiile dvs. personale /Imputerniciti / Destinatari

Page 30: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

30

Putem partaja Informații Personale cu:

• Sediul central al companiei Mastercard din S.U.A., afiliații noștri și alte entități din cadrul grupului de companii Mastercard.

• Furnizorii de servicii care acționează în numele nostru: MEDIAPOST HITMAIL S.A.

• B.V. McCann-Erickson S.R.L

• Terțe părți în cazul vânzării sau transferului activității sau activelor noastre. Nu partajăm și nu dezvăluim în niciun alt fel Informațiile Personale pe care le colectăm cu privire la

dvs., cu excepția celor descrise în prezenta Notificare privind Confidențialitatea sau dezvăluite în alt

mod la momentul colectării datelor.

Putem partaja Informațiile Personale pe care le colectăm cu sediul nostru și cu afiliații, inclusiv cu

Mastercard International.

Putem partaja Informațiile Personale pe care le colectăm cu B.V. McCann-Erickson S.R.L si MEDIAPOST

HITMAIL S.A. pentru urmatoarele scopuri: Indeplinirii obligatiilor fiscale , Extragerii castigatorilor,

Predarii premiilor, contactarii castigatorilor, Anuntarii castigatorilor pe pagina www.mastercard.ro.

De asemenea, putem partaja Informații Personale cu furnizorii noștri de servicii care oferă servicii în

numele nostru și în legătură cu scopurile descrise în prezenta Notificare privind Confidențialitatea.

Solicităm acestor furnizori de servicii, prin contract, să prelucreze Informațiile Personale doar în

conformitate cu instrucțiunile noastre și, după cum este necesar, să efectueze servicii în numele nostru

sau să respecte cerințele legale. De asemenea, le cerem să protejeze securitatea și confidențialitatea

Informațiilor Personale pe care le prelucrează în numele nostru prin implementarea unor măsuri de

securitate tehnice și organizaționale adecvate și a obligațiilor de confidențialitate care îi obligă din

punct de vedere legal pe angajații care accesează Informațiile Personale.

De asemenea, putem dezvălui date cu privire la dvs.: (i) în cazul în care suntem obligați să facem acest

lucru prin lege sau în urma unui proces juridic, (ii) ca răspuns la o solicitare din partea unei instanțe, a

autorităților de aplicare a legii sau a funcționarilor guvernamentali sau (iii) atunci când considerăm că

divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea fizică sau pierderea financiară sau

în legătură cu o investigație a unei activități frauduloase sau ilegale, suspectată sau reală.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a transfera Informațiile Personale pe care le deținem cu privire la dvs. în cazul în care vindem sau cesionăm total sau parțial compania sau activele noastre. În cazul în care o astfel de vânzare sau cesiune va avea loc, vom depune eforturi rezonabile pentru a îndruma cesionarul să utilizeze Informațiile Personale pe care ni le-ați furnizat într-o manieră conformă cu prezenta Notificare privind Confidențialitatea.

4. Drepturile și alegerile dvs.

Sub rezerva legii aplicabile, aveți dreptul:

• Să accesați Informațiile dvs. Personale, să le corectați, să le restricționați, să vă opuneți prelucrării acestora sau să solicitați ștergerea acestora.

• Să primiți Informațiile Personale pe care ni le-ați furnizat pentru a le transmite altei companii.

• Să vă retrageți orice consimțământ acordat.

• Dacă este cazul, să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

Page 31: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

31

Dacă vă aflați în SEE sau în Elveția, puteți să vă exercitați drepturile prin intermediul portalului Datele mele al Mastercard. Puteți, de asemenea, să transmiteți o solicitare, așa cum este descrisă în secțiunea „Modul în care ne puteți contacta” .

Sub rezerva legii aplicabile, aveți dreptul:

• Să solicitați și să primiți accesul la datele cu privire la Informațiile Personale pe care le

menținem cu privire la dvs., să actualizați și să corectați inexactitățile din Informațiile

Personale, să restricționați sau să vă opuneți prelucrării Informațiilor Personale, să solicitați ca

informațiile să fie anonimizate sau să ștergeți informațiile, după caz, sau să v exercitați dreptul

la portabilitatea datelor pentru a transfera cu ușurință informațiile către o altă companie. În

plus, puteți avea dreptul să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere, inclusiv în

țara dvs. de reședință, la locul de muncă sau în locul în care a avut loc un incident.

• Să retrageți orice consimțământ pe care ni l-ați furnizat anterior cu privire la prelucrarea

Informațiilor dvs. Personale, în orice moment și gratuit. Vom aplica preferințele dvs. începând

din acel moment și acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea

consimțământului dvs.

Aceste drepturi pot fi limitate în anumite circumstanțe de cerințele legale locale.

Dacă vă aflați în SEE sau în Elveția, puteți să vă exercitați drepturile prin intermediul portalului Datele mele al Mastercard. Puteți, de asemenea, să transmiteți o solicitare, așa cum este descrisă în secțiunea „Modul în care ne puteți contacta” .

5 Modul în care protejăm informațiile dvs. personale

Menținem măsurile de siguranță adecvate pentru a vă proteja Informațiile Personale și le păstrăm doar pentru o perioadă limitată de timp Menținem măsurile de siguranță administrative, tehnice și fizice adecvate pentru a proteja Informațiile

Personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificărilor

neautorizate, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării incorecte și oricărei alte forme de

prelucrare ilegală a Informațiilor Personale aflate în posesia noastră. Limităm accesul la Informațiile

Personale cu privire la dvs. la acei angajați care trebuie să cunoască acele informații pentru a vă furniza

produse sau servicii.

De asemenea, luăm măsuri pentru a șterge Informațiile dvs. Personale sau pentru a le păstra într-o formă care nu permite identificarea dvs. atunci când aceste informații nu mai sunt necesare pentru scopurile în care le prelucrăm, în contextul Campaniei sau atunci când solicitați ștergerea acestora, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să păstrăm informațiile pentru o perioadă mai lungă. Realizăm revizuiri periodice ale bazelor noastre de date și stabilim termene limită specifice pentru ștergerea datelor, luând în considerare tipul de date colectate, tipul de servicii furnizate în contextul Campaniei, durata relației cu clienții, eventuala reînscriere în program, perioadele de păstrare obligatorii și statutul limitărilor

Page 32: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

32

6. Transferuri de date

Putem transfera Informațiile dvs. Personale în afara SEE, inclusiv în Statele Unite, în conformitate cu Regulile noastre Corporative Obligatorii și cu alte mecanisme de transfer de date. Mastercard este o întreprindere globală. Putem transfera sau dezvălui Informațiile Personale pe care

le colectăm cu privire la dvs. destinatarilor din alte țări decât țara dvs., inclusiv în Statele Unite, unde

se află sediul nostru central global. Este posibil ca aceste țări să nu aibă aceleași legi privind protecția

datelor ca țara în care ați furnizat inițial informațiile. Atunci când transferăm sau dezvăluim Informațiile

dvs. Personale către alte țări, vom proteja acele informații conform descrierii din prezenta Notificare

privind Confidențialitatea.

Respectăm cerințele legale aplicabile care prevăd luarea măsurilor de siguranță adecvate pentru transferul Informațiilor Personale către alte țări decât țara în care vă aflați. În special, am stabilit și am implementat un set de Reguli Corporative Obligatorii („RCO”) care au fost recunoscute de autoritățile de protecție a datelor din cadrul SEE ca furnizând un nivel adecvat de protecție a Informațiilor Personale pe care le prelucrăm la nivel global. O copie a RCO noastre este disponibilă aici. De asemenea, putem transfera Informații Personale către țările pentru care au fost emise decizii de adecvare, putem utiliza protecția contractuală pentru transferul Informațiilor Personale unor terțe părți, cum ar fi Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene, sau ne putem baza pe certificarea terților în conformitate cu Cadrul de lucru al Scutului de Confidențialitate UE-SUA sau Elveția-SUA acolo unde este cazul. Puteți să ne contactați conform indicațiilor din secțiunea „Modul în care ne puteți contacta” de mai jos pentru a obține o copie a măsurilor de siguranță pe care le utilizăm pentru a transfera Informațiile Personale în afara SEE.

7. Actualizări la prezenta Notificare privind Confidențialitatea

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările din cadrul practicilor noastre de confidențialitate. Prezenta Notificare privind Confidențialitatea poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările din cadrul practicilor noastre privind Informațiile Personale. Vă vom notifica cu privire la orice modificări semnificative aduse Notificării noastre privind Confidențialitatea și vom indica în partea de sus a notificării data celei mai recente actualizări. În cazul în care actualizăm prezenta Notificare privind Confidențialitatea, în anumite circumstanțe, vă putem solicita consimțământul

8. Modul în care ne puteți contacta

Dacă vă aflați în SEE sau în Elveția, puteți transmite solicitarea dvs. de a vă exercita drepturile legate de Informațiile dvs. Personale prin intermediul portalului „Datele mele” al Mastercard. În caz contrar, ne puteți trimite un e-mail la adresa: [email protected] Mastercard Europe SA este entitatea responsabilă pentru prelucrarea Informațiilor dvs. Personale.

Dacă vă aflați în SEE sau în Elveția, puteți să vă exercitați drepturile cu ușurință prin intermediul

portalului „Datele mele” al Mastercard. Puteți transmite o solicitare de a vă exercita drepturile sau ne

puteți adresa orice întrebări, comentarii sau plângeri referitoare la prezenta Notificare privind

Confidențialitatea sau la practicile noastre de confidențialitate prin trimiterea prin e-mail la adresa

[email protected], sau ne puteți scrie la adresa:

Responsabil cu Protecția Datelor

Page 33: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE … · (i) Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter

33

Mastercard Europe SA

Chaussée de Tervuren 198A

B-1410 Waterloo

Belgia Pentru mai multe informații privind practicile de confidențialitate ale Mastercard în alte contexte, vă rugăm să vizitați Notificarea Globală privind Confidențialitatea disponibilă la adresa: https://www.mastercard.ro/ro-ro/despre-mastercard/ce-facem/confidentialitate.html

Pentru toate celelalte solicitări privind cardul Mastercard și achiziția dvs., trebuie să contactați banca

emitentă sau comerciantul participant. Mai multe informații cu privire modul de contactare a acestora

pot fi găsite pe site-urile lor respective.