qms

of 19 /19
Studii privind implementarea sistemului de management al calităţii în producţia pompelor de injecţie UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ Autor: student Ana - Maria AFETELOR Coordonator ştiinţific: Conf. dr. ing. Olimpiu MORARIU 1

Author: afetelor-ana-maria

Post on 30-May-2015

792 views

Category:

Automotive


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOVFACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICStudii privind implementareasistemului de management al calitii n producia pompelor de injecie Autor: student Ana - Maria AFETELORCoordonator tiinific: Conf. dr. ing. Olimpiu MORARIU 1

2. CUPRINS 1. Definirea sistemului de managemental calitii - Structura sistemului de management al calitii 2. Abordare bazt pe proces- diagrama flux - msurarea proceselor prin intermediul indicatorilor3. Implementarea sistemului demanagement al calitii -etapele proiectrii i implementrii - resursele proiectului4. Proceduri conform cerinelor ISO TS 16949- plan de contingentare (de reacie) 3. 1. D E F I N I R E A S I S T E M U L U I D E M A N A G E M E N T A L C A L I T I I Fig. 1.1. Existena sitemului de management al calitii 3 4. Fig. 1.2. Principiile sistemului de management al calitii 4 5. 2. A B O R D A R E A B A Z A T P E P R O C E S 5 6. 2.1. Diagrama fluxFig. 2.1. Diagrama de flux pentru realizarea carcaselor pentru pompe de injecie 6 7. Fig.2.2. Fazele strategiei de mbuntire a proceselor7 8. 2.2. Msurarea proceselor prin intermediul indicatorilor Indicatori ai satisfacieiIndicatori deconformitate al produsului Cantitate Re spinsaPpmCantitateL ivrate 1000000Indicatori deconformitate msurarea satisfaciei CantitateP ieseConfor e m al procesuluiYield CantitateTotalaPieseInspectate msurarea rezultatelor CantitateP ieseConfor meYield CanatiteTo talaPiese Pr oduse msurarea funcionrii 9. 2.2. 1. Indicatori de conformitate al procesului i produsului100%95%PRD Target90%Yield85%80%75%70% 272829 301Ziua 98.64%97.49% 97.40% 97.48%94.40% Fig 2.3. Grafic pentru monitorizarea rezultatelor9 10. Analiza rebutului Imbuntirea procesului 50100% 45 4080% 35Cantitate 3060% 25 2040% 15 1020%500% Diametru mai Diametru mai Abatare deAbatere de la Rugozitate Lovituri peSuprafatamaremicpoziie concentricitate neconform suprafata neprelucrataprelucrata DefecteFig. 2.4. Pareto pentru analiza rebutuluiDescrierea defectuluiCauzaAciuni corective DataDiametru mai mic Uzura excesiv a sculeiComandare scul alternativ12/07/2011Introducerea n program a splriiDiametru mai mic Depunere pan pe scula T3 panului de pe T2 pentru a eviat 12/07/2011 depunerea panului pe T3 Tabelul 2.1. Planul de aciuni 10 11. 2.2. 2. Indicatori ai satisfaciei Tabelul 2.2. Monitorizarea satisfaciei clientuluiFig 2.5. Grafic de monitorizare a satisfaciei clientului11 12. 3. I M P L E M E N T A R E A S I S T E M U L U I D E M A N A G E M E N T 1. Analiza situaiei actualeEtapele 2.Desemnarea responsabilului implementrii 3.Elaborarea documentaieiS.M.C.-ului 4. Implementarea S.M.C.-ului 5. mbuntirea continu Obiective generale:- realizarea produselor de Obiectivelecalitatereferitoare la calitate Obiective specifice:-promovarea comunicrii interne- realizarea, adaptareaprocedurilor specificeDescrierea Elaborarea organigrameiactivitilor ntocmirea fielor de post derulate n cadrul Planificarea instruirilorproiectului Evalurarea satisfaciei clientului12 13. 3.1. Planul proiectului Diagrama Gantt 13 14. 3.2. Resursele proiectuluiDirector general SecretaraDirectorDirector productie Director calitateplanificare/logisticaSef de schimbAnalist calitateOperatorReglorOperator14 15. 3.3. Descrierea activitilor INGINERI PRODUCCALITATE LOGISTICE IE - Coordonarea - - Identificare i- Monitorizareaactivitilor Supraveghereanalizeaz calitii, cantitiitehnice a activitilor - Implementareai eficiena- Monitorizarea de producieacinui corective i transportriii- Elaborareapreventive produselormbuntirea programului de- Coordonarea- Coordonareaprocesele deproducie activitilor de i controlulproducie - Evaluarea audituri interne ciclului de15performanelor comand 16. 3.4. Cheltuieli cu personalulNr.Categorie personalNumr angajaiSalariu brut lunar Cuantum anualcrt.- EURO - - EURO - 1 Operatori5035017500 2 Reglori 3400 1200 3 Sefi de schimb3500 1500 4 Ingineri2650 1300 5 Manageri de deparamente 420008000 6 Director general140004000 TOTAL637900 33500Tabelul 3.1. Cheltuieli cu salariile personalului 16 17. 4. P R O C E D U R I C O N F O R M C E R I N E L O R ISO TS 169494.1. Elementele sistemului de management al calitiiRealizareaResponsabilitatea Managementul produselor/Msurare analizmanagementului resurselor serviciilor i mbuntire Satisfacerea Resurse Planificarea Monitorizarecerinelorumane proiectrii i a iclientului(identificareadezvoltriievaluareacompetenei,produsului evaluarea Stabilireaasig.proceselorobiectivelorinstruirii, eva Stabilireacalitii luareaobiectivelor inerea subeficacitiii a control a Planificareacerinelor produselorsistemului de instruirii, calificareapentru neconformemanagementfiecruirealizarea Analiza Conducereaangajat)produsului dateloranalizei mbuntiresistemului de Infrastructura a continu amanagementnecesar sistemului17deal calitiipentru a 18. 4.2. Plan de contingentare (de reacie)OprireRuperea Cote n afaraEroare laPiese neconformeacidental n sculelor: specificaiilor: sistemul dedetectate nciclul de lucrumsurare:controlul final:- Separarea i- Repetareaal mainii: controlarea msurtorilor- Cutarea unui- Identificarea- Verificarea pieselor din mijloc depieselor i izolarea- Oprireaintegritiiproduciacontrollor n zona de rebutprelucrrii isculelorcurentalternativverificarea - n cazul depistrii- Reiniierea - Schimbareaproduciei de la - Anunareaa 5 neconformitaimainii isculei , i ultimul controlspecialistului consecutive sau 10supravegherea validareapentru cumulate se- Efectuareaprimului cicluprocesului prinsoluionarea ct oprete produciacontrolului dede lucrucontrolareamai rapid a100% alpiesei eroriipieselor18 19. BIBLIOGRAFIE1. [Morariu Olimpiu]Sistemul de management al calitii. Editura Universitii Transilvania2. [ASRO(2006).]SR EN ISO 9000 2006.Sisteme de management al calitii. Principii i vocabular.3. *Enciclopedia calitii (2005)+ Bucureti, Editura Oficiul de Informare Documentar pentruIndustrie, Cercetare, Management.4. [Ionescu Luca, Cornelia (2007)+ Legislaia i auditarea sistemelor calitii. Editura Performantica,Iai.5. [Paraschivescu, O. (2007).+ Managementul calitii. Editura Tehnopress, Iai6. [Juran,J.M. (1986)] The Quality Trilogy. A Universal Approach to Managing for Quality.Paper presented at the ASQC 40th Annual Quality Congress inAnaheim, California, May 20,19867.[Olaru.Marieta (2000)+ Tehnici i instrumente utilizate n managementul calitii.Ed.Economic, Bucureti8.[Ciobanu, E. (1994) +Certificarea sistemului calitii n Germania.(Partea I), RevistaStandardizarea, nr.4/1994; idem, (Partea II), revista Standardizarea9.[Becket, Nina, and Brookes, Maureen (2008)] Quality Management Practice in Higher Education19