programul - umfst.ro · pdf file fa adresa umfst, facultatea de economie şi drept:...

Click here to load reader

Post on 26-Dec-2019

19 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Adresa UMFST, Facultatea de Economie şi Drept: Târgu Mureş, str. Livezeni, nr. 69, 540566, judeţul Mureş, România Web: www.upm.ro | Email: [email protected] | Tel: +40 265 219 034 | Fax: +40 265 219 034

  FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT

  PROGRAMUL

  Sesiunii de Comunicări Știinţifice ale Cercurilor Știinţifice Studenţeşti

  16 – 18 aprilie 2019

 • Adresa UMFST, Facultatea de Economie şi Drept: Târgu Mureş, str. Livezeni, nr. 69, 540566, judeţul Mureş, România Web: www.upm.ro | Email: [email protected] | Tel: +40 265 219 034 | Fax: +40 265 219 034

  FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT

  INVITAŢIE

  Conducerea Facultății de Economie și Drept vă invită să participați la lucrările Sesiunii de Comunicări Știinţifice ale Cercurilor Știinţifice Studenţeşti, ediția 2019. Sesiunea se va desfăşura în perioada 16 – 18 aprilie 2019, conform calendarului atașat.

  Decan, Conf. univ. dr. Daniela ȘTEFĂNESCU

 • Adresa UMFST, Facultatea de Economie şi Drept: Târgu Mureş, str. Livezeni, nr. 69, 540566, judeţul Mureş, România Web: www.upm.ro | Email: [email protected] | Tel: +40 265 219 034 | Fax: +40 265 219 034

  FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT

  PROGRAMUL

  de desfăşurare a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice ale Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti

  – Lucrări pe secţiuni – Marți, 16 aprilie 2019 – organizator Departamentul de Management-Economie Tema: Studii și cercetări în domeniul afacerilor și serviciilor Ora 14.00 Sala C32

  Vor fi susținute lucrări de către studenți de la:

   programul de licență: Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

   programele de masterat: Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Alte Servicii; Managementul Afacerilor; Managementul Resurselor Umane

  Miercuri, 17 aprilie 2019 – organizator Departamentul de Finanțe-Contabilitate Tema: Provocări actuale în profesia contabilă Ora 14.00 Sala C36

  Vor fi susținute lucrări de către studenți de la:

   programul de licență: Contabilitate și Informatică de Gestiune

  Miercuri, 17 aprilie 2019 – organizator Departamentul de Finanțe-Contabilitate Tema: Cercetări în domeniul piețelor bancare și non-bancare Ora 14.00 Sala C23

  Vor fi susținute lucrări de către studenți de la:

   programul de licență: Finanțe și Bănci

   programul de masterat: Gestiune Financiar Bancară Joi, 18 aprilie 2019 – organizator Departamentul de Drept și Administrație Publică Tema: Studii și cercetări în domeniul dreptului public și privat Ora 14.00 Sala C35

  Vor fi susținute lucrări de către studenți de la:

   programul de licență: Drept

   programele de masterat: Instituții judiciare și profesii liberale; Achiziții publice

 • Adresa UMFST, Facultatea de Economie şi Drept: Târgu Mureş, str. Livezeni, nr. 69, 540566, judeţul Mureş, România Web: www.upm.ro | Email: [email protected] | Tel: +40 265 219 034 | Fax: +40 265 219 034

  FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT

  Secțiunea Management și Administrarea afacerilor

  Biroul secţiunii: Preşedinte: Lect. univ. dr. Angela ON Membri: Lect. univ. dr. Lia-Codrina CONȚIU Lect. univ. dr. Iulia VARGA Secretar: MAIER (Veskan) Maria, anul II, AACTS 1. Analiza circulației turistice în turismul balnear în Regiunea Centru Autor: BACIU Cristina, anul II, AACTS Îndrumător ştiinţific: Prof.univ. dr. habil. Petruța Blaga 2. Elemente de etică în conduita managerilor. Studiu de caz la Muzeul Etnografic Reghin Autor: ANTI Violina, anul II, MRU Îndrumător ştiinţific: Prof.univ. dr. Maria-Ana Georgescu 3. After action review - Metoda militară de eficientizare a proceselor de management Autor: BÂLC Mihai, anul II, MAF Îndrumător ştiinţific: Conf. univ.dr. Mihaela Kardos 4. Managementul schimbării la Hirschmann SRL Autor: GLIGOR (Cândea) Liliana Viorica, anul II, MRU Îndrumător ştiinţific: Conf. univ.dr. Mihaela Kardos 5. Comportamentul consumatorului on-line. Studiu de caz în județul Mureș Autor: Andreea Cătălina NEMEȘ, anul III, ECTS Îndrumător ştiinţific: Conf. univ.dr. habil.Rozalia Gabor 6.”Re-enactment” și turismul medieval în România Autor: Dragoș Ionuț CEU, anul III, ECTS Îndrumător ştiinţific: Conf. univ.dr. habil.Rozalia Gabor 7. Analiză comparativă a strategiilor de tarifare aplicate de companiile aeriene: low-cost vs. tradiționale Autor: VOZIAN Doina, anul III, ECTS Îndrumător ştiinţific: Lector univ. dr. Oltean Flavia Dana 8. Analiza turismului cinegetic în context național Autor: MAIER (Veskan) Maria, anul II, AACTS Îndrumător ştiinţific: Lector univ. dr. Oltean Flavia Dana

  http://uniweb.upm.ro/header.php?p_cnp=2961012260013&p_pagina=4

 • Adresa UMFST, Facultatea de Economie şi Drept: Târgu Mureş, str. Livezeni, nr. 69, 540566, judeţul Mureş, România Web: www.upm.ro | Email: [email protected] | Tel: +40 265 219 034 | Fax: +40 265 219 034

  FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT

  Secțiunea Contabilitate

  Biroul secţiunii: Preşedinte: Conf. univ. dr. Ioan BIRCEA Membri: Lect. univ. dr. Irina PĂȘCAN Asist. univ. dr. Veronica DEAC Secretar: TODEA Diana, anul II, CIG 1. Studiu privind metodele aplicate de societățile cotate pe piața de capital din România în prezentarea Situației fluxurilor de trezorerie Autor: POP Bianca, anul III, CIG Îndrumător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ramona Neag 2. Cercetări privind regăsirea principiul prudenței în prezentarea informațiilor contabile la nivelul situațiilor financiare ale societăților cotate pe piața de capital din România Autor: MOLDOVAN Petruța, anul III , CIG Îndrumător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ramona Neag 3. Studiu privind calculația costurilor în domeniul transporturilor Autor: TODORAN Adrian, anul III, CIG Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Ștefan Anamari-Beatrice 4. Studiu privind calculația costurilor în domeniul transportului tehnologic de gaze naturale Autor: HAȘEGAN Andreea, anul III, CIG Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Ștefan Anamari-Beatrice 5. Studiu privind implicațiile fiscale ale impozitelor și taxelor la nivelul unei societăți cu răspundere limitată Autor: TODORAN Teodora, anul III, CIG Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Ștefan Anamari-Beatrice 6. Studiu comparativ România - Austria privind impozitarea veniturilor din salarii și asimilate salariilor Autor: SFRÎNCEAN Simina Georgiana, anul III, CIG Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Ștefan Anamari-Beatrice

  7. Studiu privind contabilitatea salariilor la SNGN ROMGAZ SA Autor: Simona MUREȘAN, anul III, CIG Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Ema Mașca 8. Studiu privind contul de execuție bugetară la Primăria Comunei Secuieni Autor: Emoke NEMETH, anul III, CIG Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Ema Mașca 9. Studiu privind contul de execuție bugetară la Primăria Comunei Hodac Autor: Madălina FOLA, anul III, CIG (FR) Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Ema Mașca

 • Adresa UMFST, Facultatea de Economie şi Drept: Târgu Mureş, str. Livezeni, nr. 69, 540566, judeţul Mureş, România Web: www.upm.ro | Email: [email protected] | Tel: +40 265 219 034 | Fax: +40 265 219 034

  FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT

  10.Studiu privind contabilitatea creanțelor și datoriilor la SC International Transport Auto SA Autor: Diana BOTOI, anul III, CIG Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Ema Mașca 11.Studiu privind impactul reglementărilor fiscale din ultima perioadă asupra contului de execuție bugetară la Primăria Comunei Ernei Autor: Orsolya VAIDA, anul III, CIG (FR) Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Ema Mașca 12. Magazin online la SC Apicola SRL Autor: MOȚOC Alexandru, anul III, CIG

  Îndrumător ştiinţific: Conf. univ. dr. Călin-Adrian COMES 13. Studiu privind evaluarea și reevaluarea activelor imobilizate corporale ale entităților economice din România și din Ungaria Autor: TODEA Diana, anul II, CIG Îndrumător ştiinţific: Lect. univ. dr. Pășcan Irina 14. Studiu privind evaluarea și contabilizarea datoriilor la societatea Ultra Obi SRL Autor: GAL Eralda, anul III, CIG Îndrumător ştiinţific: Lect. univ. dr. Pășcan Irina 15. Studiu privind contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul la o firmă de construcții Autor: KACSO Szidonia, anul III, CIG Îndrumător ştiinţific: Lect. univ. dr. Pășcan Irina 16. Studiu privind evaluarea și contabilizarea stocurilor de mărfuri la societatea PharmaFarm S.A. Tg. Mureș Autor: MOGNEA Diana, anul III, CIG

  Îndrumător ştiinţific: Lect. univ. dr. Pășcan Irina 17. Studiu privind aplicarea principiilor generale de raportare financiară Autor: MUICA ANA, anul III, CIG

  Îndrumător ştiinţific: Lect. univ. dr. Pășcan Irina 18. Impactul raportărilor financiare asupra deciziei de investire pe piața de capital Autor: STEJEREAN Roxana Maria, anul III, CIG

  Îndrumător ştiinţific: Lect. univ. dr. Ovidiu Spătăcean

 • Adresa UMFST, Facultatea de Economie şi Drept: Târgu Mureş, str. Livezeni, nr. 69, 540566, judeţul Mureş, România Web: www.upm.ro | Email: [email protected] | Tel: +40 265 219 034 | Fax: +40 26