programe adresate organizatiilor … adresate organizatiilor neguvernamentale pagina 1 din 28 7...

of 29/29

Post on 07-May-2018

226 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 1 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  Orase si comunitati inteligente (PROGRAMUL ORIZONT 2020) NOU!

  Identificarea, dezvoltarea si implementarea de solutii care pot fi reproduse, echilibrate si integrate in energie, transport si TIC prin parteneriate intre municipalitati si industrii.

  Orice entitate publica sau privata constituita legal in tarile participante la program Consortiile pentru proiecte trebuie sa includa autoritati publice ale municipalitatilor/ oraselor si reprezentanti industriali. Fiecare proiect ar trebui sa fie realizat in 2-3 comunitati si/sau orase de referinta. Aditional, fiecare proiect ar trebui sa co-includa 2-3 comunitati si/sau orase in care sa poata fi reproduse solutiile integrate gasite.

  Propunerile ar trebui sa vizeze urmatoarele aspecte:

  zone cu consum redus (aproape de zero) de energie;

  infrastructuri integrate;

  mobilitate urbana sustenabila.

  Descrierea actiunilor de inovare: activitati directe menite sa produca planuri, configurari sau proiecte pentru produse, procese sau servicii noi, modificate sau imbunatatite.

  In acest scop, se pot include realizarea de prototipuri, teste, demonstratii, actiuni-pilot si de validare a produselor pe scara larga si reproducere pe piata.

  Variabila 30% pentru actiunile de inovare 0% pentru organizatiile sau institutiile non-profit

  5 aprilie 2016

  http

  ://ec.e

  uro

  pa.e

  u/re

  searc

  h/p

  artic

  ipants

  /porta

  l/de

  skto

  p/e

  n/o

  pportu

  nitie

  s/h

  2020/to

  pic

  s/4

  082

  -scc-1

  -2016-2

  017.h

  tml

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 2 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  Renastere rurala stimularea inovarii si oportunitati de afaceri (PROGRAMUL ORIZONT 2020) NOU!

  Imbunatatirea politicilor pentru managementul relatiei rural-urban Crearea unor noi lanturi valorice sustenabile pentru aplicatii alimentare si nealimentare

  Toate entitatile constituite legal in tarile participante la program

  RUR-01-2016: Cadrul politic si modele de guvernare consolidate pentru sinergii in relatia rural-urban; RUR-04-2016: Apa in exploatarile agricole imbunatatirea agricola si impactul acesteia asupra alimentarii cu apa potabila; RUR-06-2016: Sisteme de diversificare a culturilor pentru livrarea de produse alimentare, hrana pentru animale, produse industriale si servicii ecosistemice de la beneficiile fermei la organizarea lantului de productie; RUR-07-2016: Culturi industriale profitabile si eficiente ca resurse pe terenuri marginale; RUR-08-2016: Demonstrarea prin centre logistice integrate pentru aplicatii alimentare si nealimentare; RUR-10-2016-2017: Retele tematice care reunesc cunostinte pregatite pentru punerea in practica; RUR11-2016: Demonstratii la ferma: mecanisme de invatare aprofundata de la agricultor la agricultor; RUR-14-2016: Rolul consilierilor in functionarea AKIS (Sisteme de Inovare si Cunoastere in Agricultura) si politicile de consultanta pentru stimularea inovarii in agricultura durabila.

  Variabil 30% pentru actiunile de inovare 0% pentru actiunile de cercetare si inovare si actiunile de coordonare si sprijin

  17 februarie/ 13 septembrie 2016

  http

  ://ec.e

  uro

  pa.e

  u/re

  searc

  h/p

  artic

  ipants

  /porta

  l/deskto

  p/e

  n/o

  pportu

  nit

  ies/h

  2020/c

  alls

  /h2020

  -rur-2

  016-

  2017.h

  tml#

  c,to

  pic

  s=

  callId

  entifie

  r/t/H2020

  -RU

  R-2

  016

  -

  2017/1

  /1/1

  &callS

  tatu

  s/t/F

  orth

  com

  ing/1

  /1/0

  &callS

  tatu

  s/t/O

  pen/1

  /1/0

  &c

  allS

  tatu

  s/t/C

  losed/1

  /1/0

  &+

  identifie

  r/desc

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 3 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  Cerere de proiecte de prevenire si pregatire in protectia civila si poluarea marina NOU!

  Consolidarea coordonarii in domeniul protectiei civile in scopul de a imbunatati prevenirea si pregatirea in caz de dezastre naturale si umane

  Entitati publice Entitati private Organizatii internationale Administratiile publice locale si judetene

  Cererea actuala este impartita in 2 parti: 1. Prevenire

  proiecte orientate spre actiuni de reducere a riscurilor pentru investitiile publice si /sau private si testarea unor instrumente si metodologii pentru monitorizarea investitiilor reziliente;

  proiecte demonstrative si pilot privind rezilienta urbana la dezastrele naturale;

  proiecte de cooperare tehnica pentru dezvoltarea de retele la nivel regional si de frontiera care vor facilita absorbtia imbunatatita a inovarii si cercetarii;

  proiecte axate pe elaborarea metodologiei si functionarea campaniilor de informare publica in domeniul prevenirii accidentelor comune de zi cu zi cu impact cumulat sever.

  2. Pregatire

  imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul protectiei civile si al luptei impotriva poluarii marine, inclusiv la nivel regional, in ceea ce priveste interoperabilitatea si pregatirea pentru raspuns direct si reducerea impactului catastrofelor naturale si provocate de om;

  actiuni care vizeaza consolidarea cooperarii operationale in cadrul mecanismului, inclusiv intre sectoare, permitand tarilor sa dezvolte, exerseze i inregistreze activele/bunurile multinationale.

  Maxim 800.000 euro

  Minim 25% 14 martie 2016

  http

  ://ec.e

  uro

  pa.e

  u/e

  cho/fu

  ndin

  g-e

  valu

  atio

  ns/p

  ublic

  -pro

  cure

  me

  nt/c

  all-fo

  r-pro

  posal/c

  all-

  pro

  posals

  -2016-p

  reventio

  n-a

  nd_en

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 4 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  Granturi pentru sustinerea proiectelor transnationale vizand eliminarea pedepselor corporale aplicate copiilor (PROGRAMUL PENTRU DREPTURI, EGALITATE SI CETATENIE 2014-2020) NOU!

  Prevenirea si combaterea violentei sub forma de pedepse corporale asupra copiilor si protejarea copiilor, victime ale acestui tip de violenta

  Entitati publice sau private care nu sunt orientate spre profit, organizatii internationale, respectiv autoritati publice locale, regionale si nationale, ONG-uri, asociatii, institutii de educatie, etc. Proiectele trebuie sa fie transnationale si elaborate in parteneriat cu si/sau sa fie conduse de actori-cheie, cum ar fi ministere si/sau agentii responsabile pentru copii (de exemplu, ministere pentru copii, educatie, sanatate, agentii de protectie a copilului/ pentru afaceri sociale), organizatii pentru drepturile copilului, institute nationale pentru drepturile omului, etc.

  planificare ampla si initiere a unei formari durabile si sensibilizarea publicului cu privire la toate caracteristicile urmatoare: legea privind pedepsele corporale, dreptul copiilor la protectie, pericolele pedepselor corporale, promovarea disciplinei pozitive;

  instruire si cooperare a actorilor/ agentiilor/ profesionistilor relevani si a actorilor-cheie care sa dezvolte o intelegere comuna si o abordare durabila pentru a asigura progresul catre eliminarea acestor tipuri de pedepse. Aceasta ar putea include, de exemplu, dezvoltarea si/sau punerea in aplicare a unei liste de masuri, precum si explorarea oportunitatilor / determinarea canalelor cele mai adecvate;

  dezvoltarea si diseminarea pe scara larga a unei orientari detaliate pentru toate partile implicate cu privire la modul in care ar trebui sa fie pusa in aplicare legea care interzice pedeapsa corporala in interesul copilului.

  Minim 75.000 euro Nu exista un plafon maxim

  Minim 20% 3 martie 2016

  http

  ://ec.e

  uro

  pa.e

  u/ju

  stic

  e/g

  rants

  1/c

  alls

  /2015_actio

  n_gra

  nts

  /just_

  2

  015_rd

  ap_ag_corp

  _en.h

  tm

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 5 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Guvernul Romaniei

  Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare

  Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a institutiilor de profil; cresterea eficientei utilizarii resurselor in organizatiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare si evaluare a calitatii si relevantei activitatilor CDI; cresterea atractivitatii sistemului si deschiderea organizatiilor de cercetare catre comunitatea internationala; modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii.

  Unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca intreprinderi Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale acestora Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale

  Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare:

  cercetare fundamentala;

  cercetare industriala;

  dezvoltare experimentala;

  studii de fezabilitate;

  activitati de inovare. Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul schemei sunt:

  Proiecte de cercetare (Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire echipe independente, reintegrarea cercetatorilor din diaspora, burse pentru cercetatori debutanti, mobilitatea cercetatorilor, premiere rezultate cercetare)

  Suport CDI (Dezvoltare institutionala, investitii, integrare si interconectare)

  Cercetare fundamentala maxim 40 mil. euro;

  Cercetare industriala maxim 20 mil. euro;

  Dezvoltare experimentala maxim 15 mil. euro;

  Studii de fezabilitate maxim 7,5 mil. euro;

  Activitati de inovare maxim 7,5 mil. euro.

  0% pentru cercetare fundamentala; 50% pentru cercetare industriala; 75% pentru dezvoltare experimentala. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici, pana la o intensitate maxima a ajutorului de 80%.

  31 decembrie 2020

  http

  ://ww

  w.re

  searc

  h.ro

  /uplo

  ads/p

  rogra

  me

  -natio

  nale

  /pn

  -cdi-iii/s

  chem

  e-

  aju

  tor-d

  e-s

  tat/s

  chem

  a-1

  -capacita

  te-s

  iste

  m.p

  df

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 6 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Guvernul Romaniei

  Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare

  Stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a parteneriatelor cu universitatile publice, prin maximizarea valorii adaugate din productia de bunuri inovatoare bazate pe cercetare stiintifica;

  cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultima generatie si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-tinta;

  crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat;

  sustinerea proceselor de specializare inteligenta;

  dezvoltarea activitatilor CDI in domenii de interes social general.

  Unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca intreprinderi Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale acestora Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale

  Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare:

  cercetare fundamentala;

  cercetare industriala;

  dezvoltare experimentala;

  studii de fezabilitate;

  activitati de inovare.

  Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul schemei sunt:

  Proiect experimental-demnstrativ (demonstrare concept)

  Proiect de dezvoltare experimentala

  Proiect de transfer la operatorul economic

  Proiect de valorificare la operatorul economic

  Cecuri de inovare

  Parteneriate orientate

  Cluster inovativ

  Centru de competenta

  Concursuri

  Platforme tehnologice

  Centre de transfer tehnologic

  Formarea resursei umane pentru transfer tehnologic

  Parc stiintific

  Cercetare fundamentala maxim 40 mil. euro;

  Cercetare industriala maxim 20 mil. euro;

  Dezvoltare experimentala maxim 15 mil. euro;

  Studii de fezabilitate maxim 7,5 mil. euro;

  Activitati de inovare maxim 7,5 mil. euro.

  0% pentru cercetare fundamentala; 50% pentru cercetare industriala; 75% pentru dezvoltare experimentala. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici, pana la o intensitate maxima a ajutorului de 80%.

  31 decembrie 2020

  http

  ://ww

  w.re

  searc

  h.ro

  /uplo

  ads/p

  rogra

  me

  -natio

  nale

  /pn

  -cdi-iii/s

  chem

  e-a

  juto

  r-de-s

  tat/s

  chem

  a-2

  -

  com

  petitiv

  itate

  .pdf

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 7 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Guvernul Romaniei

  Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si internationala

  Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in atragerea finantarii externe pentru cercetare; consolidarea sistemului national de cercetare-dezvoltare si inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale; participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP), etc; reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene si internationale de cercetare; cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii.

  Unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca intreprinderi Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale acestora Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale

  Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile urmatoare:

  cercetare fundamentala;

  cercetare industriala;

  dezvoltare experimentala;

  studii de fezabilitate;

  activitati de inovare. Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul schemei sunt:

  Proiecte demonstrative, integrate, inovative

  Proiecte CD si suport specifice

  Proiecte suport specifice

  Cercetare fundamentala maxim 40 mil. euro;

  Cercetare industriala maxim 20 mil. euro;

  Dezvoltare experimentala maxim 15 mil. euro;

  Studii de fezabilitate maxim 7,5 mil. euro;

  Activitati de inovare maxim 7,5 mil. euro.

  0% pentru cercetare fundamentala; 50% pentru cercetare industriala; 75% pentru dezvoltare experimentala. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici, pana la o intensitate maxima a ajutorului de 80%.

  31 decembrie 2020

  http

  ://ww

  w.re

  searc

  h.ro

  /uplo

  ads/p

  rogra

  me

  -natio

  nale

  /pn

  -cdi-iii/s

  chem

  e-a

  juto

  r-de-s

  tat/s

  chem

  a-3

  -coop-

  euro

  peana.p

  df

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 8 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  Incluziunea sociala si combaterea saraciei in comunitatile marginalizate rome

  (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPIAL UMAN, AP 4)

  Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma (acele comunitati in care populatia apartinand minoritatii rome reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii), prin implementarea de masuri integrate

  Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate; ONG-uri in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate. Este obligatorie participarea in proiect a cel putin unei autoritati publice locale cu responsabilitati in domeniu (cu rol de solicitant/ partener).

  1. Realizarea de analize complexe la nivel de comunitate (non-CLLD) 2. Actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitatii printr-o abordare participativa 3. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie/invatamant primar si secundar si reducerea parasirii timpurii a scolii prin acordarea unor pachete integrate 4. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii, precum si pentru participarea la programe de ucenicie si stagii a persoanelor din cadrul comunitatilor marginalizate, inclusiv prin masuri de acompaniere si alte tipuri de interventii identificate ca fiind necesare 5. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu 6. Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulti/parinti etc 7. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/furnizarea de servicii in cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale 8. Campanii de informare si constientizare/ actiuni specifice in domeniul combaterii discriminarii, precum si pentru implicarea activa/voluntariatul membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea.

  Valoarea maxima a unui proiect este de 6.000.000 euro.

  Contributia solicitantului pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis:2% Contributia solicitantului pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis: 0%

  25 ianuarie 2015

  http

  ://ww

  w.fo

  nduri-u

  e.ro

  /images/file

  s/p

  rogra

  me

  /CU

  /PO

  CU

  -2014/1

  2.1

  1/G

  hid

  .cpp2.z

  ip

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 9 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPIAL UMAN, AP 5, PI 9.iv, OS 5.1)

  Abordarea Dezvoltarii Locale plasata sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC) vizeaza combaterea saraciei si a excluziunii sociale, de la nivel urban, prin stimularea implicarii comunitatilor in dezvoltarea locala, prin formarea unui parteneriat local si implementarea unor strategii integrate de dezvoltare locala.

  Autoritatile locale cu responsabilitati in domeniu in parteneriat cu actorii sociali relevanti

  Grupul de Actiune Locala

  Comunitatea marginalizata vizata prin DLRC trebuie sa faca parte dintr-un oras cu peste 20.000 locuitori. Populatia zonei vizate de SDL nu poate fi mai mica de 10.000 de locuitori si nu poate depasi 150 000 de locuitori.

  Sprijin pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala (Activitati de dezvoltare comunitara integrata):

  Animare parteneri sociali si/ sau demararea infiintarii noului GAL/ adaptarea GAL deja infiintat conform cerintelor DLRC pentru perioada 2014-2020

  Demarcare zonei/lor urbane marginalizate adresate

  Elaborarea SDL si a listei de operatiuni/ proiectele prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei

  Valoarea maxima eligibila a unui proiect: 70.000 euro

  2% Depunere amanata

  http

  ://ww

  w.fo

  nduri-

  ue.ro

  /images/file

  s/p

  rogra

  me

  /CU

  /PO

  CU

  -2014/1

  6.1

  1/C

  LLD

  .zip

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 10 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Inregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPIAL UMAN, AP 2, PI 8.ii, OS 2.3)

  Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi inregistrati la Serviciul Public de Ocupare

  MMFPSPV/ SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati cu activitate relevanta (inclusiv structuri ale tinerilor)

  Derularea de activitati pentru identificarea tinerilor NEETs inactivi, cu accent pe aceia cu nivel scazut de competente si care au dificultati in a se integra social, precum si pentru transmiterea datelor relevante ale acestora la SPO in vederea inregistrarii. De asemenea, vor fi furnizate informatii relevante vis-a-vis de posibilitatea de a beneficia de sprijin pentru gasirea unui loc de munca de calitate/ posibilitatea deschiderii unei afaceri pe cont-propriu sau de urmare a unui program de formare, precum si oportunitati de reintoarcere in sistemul de educatie

  Derularea de campanii de informare si constientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs

  Extinderea si modernizarea sistemelor platforme de tip bursa online a locurilor de munca, instrumente de mediere pe piata muncii (job matching), in special cei apartinand categoriilor vulnerabile

  Monitorizarea masurilor dedicate tinerilor NEETs.

  Valoarea maxima eligibila a unui proiect: 49.000.000 euro

  2% Fara termen limita

  http

  ://ww

  w.fo

  nduri-u

  e.ro

  /files/p

  rogra

  me

  /CU

  /PO

  CU

  -2014/0

  6.1

  1/a

  rhiv

  a2.z

  ip

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 11 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN (AP 1, OS 1.1 SI 1.2)

  APEL NELANSAT

  Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia) Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia

  Entitati relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizatii de tineret etc.) in parteneriat cu angajatori Angajatori

  Masuri care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis: A. Masuri obligatorii minime pentru grupul tinta B. Alte masuri necesare derularii proiectului (management de proiect, informare si publicitate, recrutare grup tinta etc.). Cheltuielile aferente acestor masuri nu vor depasi maximum 20% din bugetul proiectului. Masuri eligibile in cadrul pachetului integrat - schema de ajutor de minimis: A. Consiliere profesionala - masura obligatorie a fi implementata in cadrul proiectului. B. Alte masuri in functie de sansele de angajare ale fiecarui tanar:

  Formare profesionala adaptata nevoilor specifice ale grupului tinta, precum si in acord cu nevoile de competente la nivelul intreprinderii. Formarea profesionala trebuie sa fie certificata ANC si recunoscuta la nivel national.

  Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in context informal si non-formal

  Ucenicie la locul de munca (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor)

  Stagii pentru absolventii de invatamant superior (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor)

  Angajare pe locuri de munca nou create, inclusiv prin acordarea de stimulente financiare angajatorilor

  Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 100.000 euro. Valoarea maxima eligibila per entitate juridica beneficiara de ajutor de minimis nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro.

  In conditiile schemei de ajutor de minimis, cofinantarea privata minima a entitatii juridice beneficiare de ajutor de minimis este 0%. Pentru partea de buget gestionata de solicitant si sau partener care nu va/ nu vor beneficia de ajutor de minimis, cofinantarea privata minima variaza intre 2% si 5%.

  Apel nelansat

  http

  ://ww

  w.fo

  nduri-u

  e.ro

  /images/file

  s/p

  rogra

  me

  /CU

  /PO

  CU

  -2014/3

  0.1

  0/g

  csc.a

  p1.p

  df

  http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdf

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 12 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPIAL UMAN, AP 4, PI 9.iv, OS 4.8)

  APEL NELANSAT

  Elaborarea unul proiect cu acoperire la nivelul national care sa vizeze imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

  Ministerul Sanatatii/ autoritati publice (inclusiv cei din autoritatile de sanatate publica, institutele i institutiile medicale) singure sau in parteneriat cu actori relevanti (universitati, ONG-uri, etc.)

  Sprijin pentru creterea capacitatii tehnice a personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel national i local (nivel regional, judetean) (ex. medici, asistenti, alt personal relevant implicat in asigurarea calitatii serviciilor etc.) prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experienta/ schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale

  Profesionistii din sectorul medical angajati in cadrul infrastructurii nou construite prin POR (axa prioritara 8 obiectivul specific 8.1) pot primi sprijin cu prioritate prin POCU dupa ce investitiile in infrastructura au fost realizate si serviciile medicale sunt asigurate

  Valoarea maxima eligibila a unui proiect nu poate depasi echivalentul in lei a maxim 5.000.000 euro

  2-5% Apel nelansat

  http

  ://ww

  w.fo

  nduri-

  ue.ro

  /files/p

  rogra

  me/C

  U/P

  OC

  U-

  2014/0

  6.1

  1/G

  hid

  .AP

  4.p

  df

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural (PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 5, PI 5.1) APEL NELANSAT

  Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea i valorificarea patrimoniului cultural i a identitaii culturale

  Unitati administrativ-teritoriale Autoritati ale administratiei publice centrale Unitaile de cult ONG-uri Parteneriate intre aceste

  entitai

  Restaurarea, protecia, conservarea i valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural naional (indiferent de localizare, urban sau rural) i patrimoniu cultural local din mediul urban. Activitaile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limiteaza la: Restaurarea, consolidarea, protectia si

  conservarea monumentelor istorice; Dotari interioare (instalatii, echipamente si

  dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);

  Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;

  Activitai de marketing i promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului.

  Valoarea minima a proiectului: 100.000 euro Valoarea maxima a proiectului: 5 milioane euro 10 milioane euro in cazul obiectivelor de patrimoniu inscrise pe lista UNESCO

  - Apel nelansat

  http

  ://regio

  -adrc

  entru

  .ro/5

  -1-c

  onserv

  are

  a-

  pro

  tectia

  -pro

  movare

  a-s

  i-dezvolta

  rea

  -patrim

  oniu

  lui-n

  atu

  ral-s

  i-cultu

  ral/

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 13 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene i alte programe CDI internationale (PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE, AP 1, Actiunea 1.1.3)

  APEL NELANSAT

  Sprijinirea proiectelor de CD si Inovare care participa direct la competitiile ORIZONT 2020,

  care complementeaza prin activitatile propuse obiectivele unor apeluri propuse pentru competitiile ORIZONT 2020

  sau care se adreseaza intaririi capacitatii administrative a institutiilor de CD si Inovare din Romnia de a realiza aplicatii pentru proiecte si apeluri la nivel European si mondial.

  a) Organizatii de cercetare

  Este considerata organizatie de cercetare o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic sau de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza in mod independent cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala sau de a disemina la scara larga rezultatele unor astfel de activitati prin predare, publicare sau transfer de cunostinte

  b) Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare

  Este considerata intreprindere orice entitate care desfaoara o activitate economica, indiferent de forma juridica i de dimensiunea acesteia (micro, mica, mijlocie, mare).

  Proiectele se pot adresa numai urmatoarelor domenii tematice prioritare, detaliate in Anexa 3 la ghid:

  Specializare inteligenta

  Bioeconomia

  Tehnologia informatiei i a comunicatiilor, spatiu si securitate

  Energie, mediu si schimbari climatice

  Eco-nano-tehnologii si materiale avansate

  Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

  Tipuri de proiecte:

  Proiecte de cercetare-inovare atat pentru organizatii de cercetare cat si pentru intreprinderi

  Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii

  Proiecte suport pentru organizatii de cercetare

  Proiecte de investitii in infrastructura CD pentru organizatii de cercetare

  Variabila Pentru organizatii de cercetare - 0% din costurile eligibile.

  Pentru intreprinderi, cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati i in functie de tipul intreprinderii (mare, mijlocie, mica)

  Apel nelansat

  http

  ://ww

  w.fo

  nduri-

  ue.ro

  /images/file

  s/p

  rogra

  me

  /CO

  MP

  ET

  ITIV

  ITA

  TE

  /PO

  C/0

  6.1

  1/G

  hid

  .solic

  itant.p

  df

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 14 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate Elaborare si implementare planuri de management

  (PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020, AP 4, O.S. 4.1)

  APEL NELANSAT

  Promovarea de actiuni ce contribuie la indeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020 luand in considerare nevoile concrete de protectie a biodiversitatii din Romania

  Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate

  Autoritatile cu competente in domeniul protectiei mediului

  ONG-uri

  Universitati

  Institute de cercetare

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  ANPM

  pentru actiunile A si B.

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  pentru actiunea C.

  A. Elaborarea planurilor de management/seturilor de masuri de conservare / planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate in mediul marin) si pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

  B. Implementarea planurilor de management / seturilor de masuri de conservare/ planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate si pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv mediu marin)

  C. Actiuni de completare a nivelului de cunoastere a biodiversitatii si ecosistemelor (monitorizarea si evaluarea speciilor si habitatelor, cunoasterea factorilor de presiune exercitati asupra biodiversitatii, inclusiv a speciilor invazive etc.)

  Costul total eligibil al proiectului nu depaseste valoarea totala de 50.000.000 euro

  0% Apel nelansat

  http

  ://ww

  w.fo

  nduri-u

  e.ro

  /2007/re

  s/file

  pic

  ker_

  users

  /cd25a597fd

  -

  62/c

  om

  unic

  ate

  /2015/1

  7.0

  8/G

  hid

  %20bio

  div

  ers

  itate

  %20public

  are

  _17_08.ra

  r

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 15 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Sprijinirea actiunilor privind cresterea transparentei in autoritatile si institutiile publice precum si a masurilor aferente sistemului de control managerial intern

  (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020, AP 2, O.S. 2.2)

  Prezentare standardizata a datelor si informatiilor publice gestionate de autoritatile si institutiile publice;

  Cresterea gradului de implementare a sistemului de control managerial intern in autoritatile si institutiile publice;

  Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste transparenta.

  Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Primului Ministru; Ministerul pentru Societatea Informationala; Ministerul Finantelor Publice; Curtea de Conturi a Romaniei; Ministerul pentru Consultare Public i Dialog Civic

  Categorii de parteneri eligibili:

  autoritati si institutii publice centrale asa cum sunt ele adresate in SCAP; autoritati si institutii publice locale de la nivelul judetelor si municipiilor; autoritati administrative autonome; ONG-uri; parteneri sociali; institutii de invatamant superior acreditate si de cercetare, Academia Romana

  Masuri de crestere a transparentei in administratia publica:

  dezvoltarea si implementarea de masuri, proceduri si instrumente pentru identificarea, managementul, publicarea si diseminarea unor seturi de date si informatii gestionate de autoritatile si institutiile publice (de exemplu, din perspectiva autoritatilor si institutiilor publice, a serviciilor publice gestionate de acestea si a utilizarii datelor cu caracter personal);

  dezvoltarea si implementarea de standarde relevante pentru prezentarea datelor si informatiilor de catre autoritatile si institutiile publice centrale (de exemplu, disponibilitatea datelor, actualitatea lor si usurinta folosirii);

  dezvoltarea si implementarea unor cursuri de formare, materiale suport si materiale suplimentare (ghiduri, colectii de bune practici etc.) privind managementul datelor si informatiilor de interes public, adresate in special, personalului autoritatilor si institutiilor publice;

  Mecanisme administrative:

  actualizarea/dezvoltarea si implementarea instrumentelor, metodologiilor si procedurilor de imbunatatire a activitatii de audit si de control, in special in institutiile prioritare pentru AP 2014-2020;

  elaborarea de analize si evaluari ale sistemului de control managerial intern si simplificarea acestuia in vederea aplicarii mai eficiente;

  cursuri de formare pentru personalul din structurile de audit si control intern/integritate/comisii de disciplina.

  Alocarea financiara: 20 milioane lei

  Vor fi finantate maxim 4 proiecte.

  20% Fisa de proiect se depune pana la data de 15 ianuarie 2016.

  Cererea de finantare se depune pana in data de 29 februarie 2016.

  http

  ://ww

  w.fo

  nduria

  dm

  inis

  tratie

  .ro/la

  nsare

  -cere

  re-d

  e-p

  roie

  cte

  -ip22015/

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 16 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Sprijin pentru sustinerea masurilor din SCAP, SMBR, documente strategice nationale

  (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020, AP 1, O.S. 1.1)

  APEL NELANSAT

  Sisteme unitare de management al calitatii si performantei implementate in autoritatile si institutiile publice centrale; Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului; Cadru pentru sprijinirea dezvoltarii la nivel local si pentru cresterea calitatii serviciilor publice implementat; Fondul activ al legislatiei sistematizat si simplificat progresiv; Proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri implementate in concordanta cu Strategia pentru o mai buna reglementare

  Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Primului Ministru; Ministere; Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Primului Ministru; Consiliul legislativ; Secretariatul General al Camerei Deputatilor; Secretariatul General al Senatului; autoritati si institutii publice centrale cu responsabilitati stabilite in SMBR. Categorii de parteneri eligibili: autoritati si institutii publice centrale asa cum sunt ele adresate in SCAP; autoritati administrative autonome; ONG-uri; parteneri sociali; institutii de invatamant superior acreditate si de cercetare, Academia Romana.

  Dezvoltarea de sisteme si instrumente de management

  Cresterea calitatii reglementarilor

  Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni si mediul de afaceri

  Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor personalului din autoritatile si institutiile publice centrale

  Suma minima aferenta unui proiect: 700.000 lei Suma maxima aferenta unui proiect: 15.000.000 lei

  20% Apel nelansat

  http

  ://ww

  w.fo

  nduria

  dm

  inis

  tratie

  .ro/la

  nsare

  -in-c

  onsulta

  re-a

  -ghid

  urilo

  r-solic

  itantu

  lui-n

  r-ip-3

  2015-s

  i-cp-

  22015/

  http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 17 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020, AP 1, O.S. 1.1)

  APEL NELANSAT

  Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern; Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.

  ONG-uri;

  Parteneri sociali.

  Categorii de parteneri eligibili:

  ONG-uri;

  Parteneri sociali;

  Institutii de invatamant superior acreditate si de cercetare;

  Academia Romana

  Masuri pentru sustinerea ONG-urilor si a partenerilor sociali:

  dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare si evaluare a politicilor publice;

  dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social si civic;

  dezvoltarea de actiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, conform SCAP;

  dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru sustinerea si promovarea initiativelor de reforma a administratiei publice si de interactiune cu autoritatile si institutiile administratiei publice;

  dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali si a ONG prin instruiri, activitati intreprinse in comun, participarea si dezvoltarea de retele tematice locale/nationale/europene;

  dezvoltarea responsabilitatii civice, de implicare a comunitatilor locale in viata publica si de participare la procesele decizionale, de promovare a egalitati de sanse si nediscriminarii, precum si a dezvoltarii durabile.

  Suma minima aferenta unui proiect: 250.000 lei Suma maxima aferenta unui proiect: 1.000.000 lei

  20% Apel nelansat

  http

  ://ww

  w.fo

  nduria

  dm

  inis

  tratie

  .ro/la

  nsare

  -in-c

  onsulta

  re-a

  -ghid

  urilo

  r-solic

  itantu

  lui-n

  r-ip-3

  2015-s

  i-cp-2

  2015/

  http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 18 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Sprijinirea actiunilor privind aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie de etica si integritate, precum si a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice

  (PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020, AP 2, O.S. 2.2)

  APEL NELANSAT

  Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie de etica si integritate in autoritatile si institutiile publice; Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice; Grad crescut de constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si al personalului din administratia publica; Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei.

  Autoritati si institutii publice centrale asa cum sunt ele adresate in SCAP; Autoritati si institutii publice locale de la nivelul judetelor si municipiilor; Autoritati administrative autonome; ONG-uri; Parteneri sociali;

  Categorii de parteneri eligibili:

  Autoritati si institutii publice centrale asa cum sunt ele adresate in SCAP; Autoritati si institutii publice locale de la nivelul judetelor si municipiilor; Autoritati administrative autonome; ONG-uri; Parteneri sociali; Institutii de invatamant superior acreditate si de cercetare, Academia Romana.

  Mecanisme administrative:

  introducerea unor masuri/mecanisme suplimentare de control pentru sectoarele vulnerabile la coruptie si pentru institutiile care au inregistrat incidente recurente de integritate (de exemplu, reducerea platilor informale, folosind instrumentele standard de monitorizare si control, sistem de feedback pentru pacienti);

  Capacitatea administrativa de a preveni si a reduce coruptia:

  actualizarea cadrului general pentru definirea si monitorizarea conformitatii cu normele de conduita;

  sprijinirea dezvoltarii si implementarii de mecanisme care sa faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii (ghiduri, manuale de bune practici, colectii de cazuri de testare, standarde de etica si integritate etc.);

  masuri de sprijin pentru implementarea masurilor anticoruptie reglementate de legislatia nationala si monitorizate de catre SNA;

  cresterea capacitatii operationale a Secretariatului tehnic al SNA de a actiona ca un centru autentic de resurse anticoruptie;

  dezvoltarea capacitatii analitice de a efectua activitati de evaluare a riscurilor pe planuri sectoriale de actiune de combatere a coruptiei;

  precum si intre autoritatile publice privind monitorizarea si evaluarea implementarii masurilor anticoruptie;

  Educatie anticoruptie

  Suma minima aferenta unui proiect: 300.000 lei Suma maxima aferenta unui proiect: 9.000.000 lei

  20% Apel nelansat

  http

  ://ww

  w.fo

  nduria

  dm

  inis

  tratie

  .ro/re

  -lansare

  -in-c

  onsulta

  re-p

  ublic

  a-a

  -ghid

  urilo

  r-solic

  itantu

  lui-p

  entru

  -cere

  rile-d

  e-p

  roie

  cte

  -nr-ip

  22015-s

  i-cp12015/

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 19 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Sprijin pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti

  PROGRAMUL OPERATIONAL PESCUIT 2014-2020, Masura III.1)

  NOU!

  Promovarea cresterii economice, a incluziunii sociale si a crearii de locuri de munca si furnizarea de sprijin pentru cresterea sanselor de angajare si a mobilitatii fortei de munca in cadrul comunitatilor costiere si interioare, dependente de pescuit si acvacultura, inclusiv diversificarea activitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii (procesare, marketing, activitati de mediu, turism, educatie)

  FLAG-urile

  Parteneriatele public-private

  Se va acorda sprijin pregatitor pentru doua componente principale:

  Componenta de initiere (start-up package) destinata comunitatilor care intentioneaza sa se organizeze intr-o initiativa FLAG si care nu au mai primit finantare ca FLAG in perioada 2007-2013. In cadrul acestei componente vor fi sustinte:

  o dezvoltarea parteneriatelor locale si

  infiintarea FLAG-urilor, o informarea si constientizarea

  comunitatilor locale, o instruirea liderilor locali, o promovarea initiativelor locale.

  Componenta de consolidare a capacitatii, instruire si networking in vederea pregatirii si elaborarii strategiei de dezvoltare locala (CLLD). Aceasta este destinata FLAG-urilor existente si are in vedere acordarea de sprijin financiar pentru: o instruirea liderilor locali, o elaborarea studiilor si analizelor

  necesare pregatirii strategiei, o elaborarea strategiei de dezvoltare

  locala, o sustinerea costurilor de

  administrare.

  Valoarea totala a finantarii fara TVA: 20.000 Euro pentru parteneriatele existente autorizate

  25.000 Euro pentru parteneriatele noi

  0% 5 ianuarie 2016

  http

  ://am

  peste

  .ro/in

  form

  ari/1

  31

  -ghid

  ul-s

  olic

  itantu

  lui-p

  rivin

  d-s

  prijin

  ul-p

  regatito

  r-pu4-fe

  pam

  -final.h

  tml

  http://ampeste.ro/informari/131-ghidul-solicitantului-privind-sprijinul-pregatitor-pu4-fepam-final.htmlhttp://ampeste.ro/informari/131-ghidul-solicitantului-privind-sprijinul-pregatitor-pu4-fepam-final.html

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 20 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Sprijin pregatitor (PROGRAMUL OPERAIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014 2020, Masura 4.1)

  APEL NELANSAT

  Acordarea de sprijin pentru activitati pregatitoare este menita sa coaguleze si sa consolideze initiativa la nivelul comunitatilor locale, tinand seama de faptul ca, in prezent, potentialii beneficiari continua sa detina informatii si competente scazute in ceea ce priveste elaborarea si implementarea unor astfel de initiative, iar resursele financiare si materiale disponibile sunt limitate.

  Parteneriat public-privat cu personalitate juridica, in baza O.G. 26 din 2000 cu modificarile si completarile ulterioare, format din reprezentanti ai intereselor sociale sau economice din zona, printre care sa se regaseasca cel putin o organizatie de producatori din domeniul acvaculturii sau o asociatie de pescari cu cel putin 20 de pescari profesionisti sau cel putin 3 unitati de acvacultura sau procesare in zona de pescuit si de acvacultura. O persoana juridica, semnatara a unui Acord de parteneriat, desemnata sa reprezentati acel parteneriat pentru aspectele administrative si financiare. Acordul de parteneriat trebuie sa fie semnat de reprezentanti ai intereselor sociale sau economice din zona, printre care sa se regaseasca cel putin o organizatie de producatori din domeniul acvaculturii sau o asociatie de pescari comerciali cu cel putin 20 de pescari profesionisti sau cel putin 3 unitati de acvacultura sau procesare in zona de pescuit si de acvacultura.

  dezvoltarea parteneriatelor locale si infiintarea FLAG-urilor;

  animare, informarea, constientizarea comunitatilor locale si promovarea in teritoriu a oportunitatilor privind dezvoltarea locala;

  instruirea liderilor locali;

  promovarea initiativelor locale;

  schimb de bune practici, vizite la FLAG-urile care au implementat cu succes o strategie de dezvoltare locala in perioada de programare 2007-2013;

  elaborarea studiilor si analizelor necesare pregatirii strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii ;

  costuri aferente proiectarii strategiei, inclusiv costuri de consultanta si costuri aferente actiunilor legate de consultarea partilor interesate in scopul pregatirii strategiei;

  elaborarea strategiei de dezvoltare locala;

  costurile administrative (de functionare si de personal) ale unei organizatii care solicita sprijin pregatitor in cursul etapei de pregatire.

  NA NA Apel nelansat

  http

  ://am

  peste

  .ro/in

  form

  ari/1

  01

  -dra

  ft-ghid

  ul-s

  olic

  itantu

  lui-p

  rivin

  d-s

  prijin

  ul-p

  regatito

  r-pu4-fe

  pam

  .htm

  l

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 21 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Guvernul Romaniei

  Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

  Organizarea a opt Targuri Regionale pentru Artizanat si Mestesuguri 2015 Sustinerea micilor mestesugari in promovarea produselor proprii Conservarea si stimularea promovarii mai largi a traditiilor autohtone

  Societatile comerciale,

  societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte,

  persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent,

  intreprinderile individuale,

  intreprinderile familiale,

  asociatii profesionale sau fundatii si au ca scop promovarea mestesugurilor si a meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual, a produselor si serviciilor cu specific traditional, inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului.

  Actiunile desfasurate in cadrul Programului

  sunt:

  organizarea unor targuri regionale ale mestesugarilor si artizanilor sub forma unei expozitii cu vanzare;

  organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru si prezentari in scopul promovarii produselor si serviciilor realizate de catre artizani si mestesugari, castigarii de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii, cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si a imbunatatirii competentelor antreprenoriale, obtinerii vizibilitatii pe piata atat a mestesugarilor, cat si a produselor si serviciilor furnizate de acestia, promovarii serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizandu-se tehnologii traditionale;

  diseminarea de materiale informative;

  dobandirea de atestate/certificate de formare profesionala in domeniul mestesugurilor si artizanatului.

  Se asigura participarea gratuita la targ pentru beneficiarii selectati in urma inscrierii online in program. Suma maxima acordata unui beneficiar pentru cazare nu va depasi 1000 lei pe perioada targului. Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depasi 1000 lei pentru targ.

  - Inscrierea pe site-ul programului este posibila incepand cu data de 12 octombrie 2015

  http

  ://ww

  w.a

  ippim

  m.ro

  /artic

  ol/p

  rogra

  me

  /pro

  gra

  me

  -natio

  nale

  -

  2015/p

  rogra

  mu

  l-na-3

  55-io

  nal-m

  ultia

  nual-p

  entru

  -sus-3

  55-in

  ere

  a-m

  e-

  351-te

  -351-u

  gurilo

  r-351

  -i-artiz

  anatu

  lui-2

  http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-na-355-ional-multianual-pentru-sus-355-inerea-me-351-te-351-ugurilor-351-i-artizanatului-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-na-355-ional-multianual-pentru-sus-355-inerea-me-351-te-351-ugurilor-351-i-artizanatului-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-na-355-ional-multianual-pentru-sus-355-inerea-me-351-te-351-ugurilor-351-i-artizanatului-2

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 22 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  Sprijinirea proiectelor transnationale in domeniul politicii antidrog a Uniunii Europene (PROGRAMUL JUSTITIE 2014-2020)

  Sprijinirea unor initiative care sa contribuie la dezvoltarea in continuare a unui spatiu european de justitie pe baza recunoasterii si a increderii reciproce, in special prin promovarea cooperarii in materie civila si penala.

  Autoritati publice locale, regionale si nationale, ONG-uri, asociatii, institutii de educatie, universitati, centre de cercetare, sindicate etc. Organizatiile orientate spre profit pot participa doar in calitate de parteneri.

  colectarea datelor, studii si cercetare;

  activitati de formare;

  invatare reciproca, schimbul de bune practici, cooperare, inclusiv identificarea celor mai bune practici care pot fi transferate in alte tari participante;

  diseminare si constientizare.

  Prioritati: 1. Noi substante psihoactive: sprijinirea punerii in aplicare a legislatiei UE privind noile substante psihoactive, prin imbunatatirea capacitatii de a le identifica si evalua, cu scopul de a raspunde in mod eficient la raspandirea rapida a acestora in UE. 2. Reabilitarea: dezvoltarea si impartirea abordarilor inovatoare pentru a preveni recidiva si modele de buna practica pentru reintegrarea si reabilitarea (pe termen lung) consumatorilor de droguri, inclusiv a celor eliberati din inchisoare, printre altele, prin explorarea alternativelor la sanctiunile coercitive; 3. Schimb de bune practici: schimbul de bune practici in cooperarea intre autoritatile publice implicate in serviciile legate de droguri, inclusiv la nivel local sau regional, precum si cu societatea civila. 4. Societatea civila: sprijinirea participarii societatii civile la punerea in aplicare a obiectivelor Strategiei UE privind stupefiantele 2013-2020 si actiunile specifice din cadrul Planului de actiune droguri 2013-2016 al UE.

  Proiectele trebuie sa aiba un buget de cel putin 150.000 euro

  Minim 20% 14 ianuarie 2016

  http

  ://ec.e

  uro

  pa.e

  u/d

  gs/h

  om

  e-a

  ffairs

  /financin

  g/fu

  ndin

  gs/d

  rug

  -polic

  y-in

  itiativ

  es/c

  alls

  /2015/jd

  ru-a

  g-

  dru

  g/in

  dex_en.h

  tm

  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/drug-policy-initiatives/calls/2015/jdru-ag-drug/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/drug-policy-initiatives/calls/2015/jdru-ag-drug/index_en.htm

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 23 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  ING Bank si The Institute

  Urbaniada competitie de proiecte pentru o viata mai buna in spatiul urban

  Concursul isi propune sa creasca calitatea spatiului comun, identificand si sustinand implementarea unor proiecte de arhitectura, urbanism sau a unor interventii publice, care pot deveni exemple de bune practici.

  Entitati juridice de pe tot teritoriul tarii, cu experienta de cel putin 2 ani in derulare de proiecte: organizatii neguvernamentale, agentii de publicitate/BTL, studiouri de arhitectura si urbanism, birouri de peisagistica si asociatii care au capacitatea de implementare a proiectelor propuse. Sunt acceptate si parteneriatele, inclusiv cele de tip public-privat.

  Proiectele inscrise vor viza o varietate cat mai mare de solutii care pot conduce la imbunatatirea experientei urbane a populatiei din orase sau la rezolvarea unor probleme specifice spatiului din orasele romanesti. Se cauta proiecte ce au impact asupra unor comunitati mai mari, specifice marilor orase (cu o populatie minima de 100.000 de locuitori). Toate proiectele propuse trebuie sa tina cont de provocarile si de oportunitatile existente pe plan local, dar sa respecte si considerente esentiale: in cadrul procesului de planificare urbana, locuitorii trebuie sa fie pusi pe primul loc, iar solutiile oferite trebuie sa fie sustenabile si etice din punct de vedere social.

  Bugetul proiectului va fi de minim 15.000 de euro si maxim de 100.000 de euro. 8 proiecte finaliste vor primi o remuneratie in valoare de 1.000 de euro, ca premiu pentru accederea in etapa a doua de jurizare.

  Vor fi alese mai multe proiecte pentru finantare, in limita a 250.000 euro.

  0% 14 decembrie 2015

  http

  ://urb

  ania

  da.n

  et/

  http://urbaniada.net/http://urbaniada.net/

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 24 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  Programul Transnational Dunarea

  Imbunatatirea politicilor publice si a cooperarii instutionale, implementate de un parteneriat transnational extins

  Autoritati locale/ regionale/ nationale; organisme de drept public; Grupari Europene de Cooperare Teritoriala (GECT); organizatii internationale si organisme private, inclusiv IMM-uri. Aria eligibila a programului este constituita din 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova si Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa).

  Axa prioritara 1 Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii

  Axa prioritara 2 Responsabilitatea fata de mediu si cultura in Regiunea Dunarii

  Axa prioritara 3 Conectivitatea in Regiunea Dunarii

  Axa prioritara 4 Buna guvernanta in Regiunea Dunarii

  Variabila 15% Variabil http://w

  ww

  .inte

  rreg

  -danube.e

  u/re

  levant-

  docum

  ents

  /pro

  gra

  mm

  e-m

  ain

  -docum

  ents

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 25 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri - COSME

  Reducerea decalajelor de pe piata in ceea ce priveste furnizarea de finantari IMM-urilor.

  Intreprinderi mici si mijlocii Clustere Autoritati publice

  COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta:

  Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar

  Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere

  Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre legislatia sau programele UE

  Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-cadru pentru afaceri

  Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la nivel european sau global, sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din Europa.

  Variabila Variabila Variabil

  http

  ://ec.e

  uro

  pa.e

  u/re

  searc

  h/p

  artic

  ipants

  /porta

  l/deskto

  p/e

  n/o

  pport

  unitie

  s/c

  osm

  e/in

  dex.h

  tml#

  c,c

  alls

  =C

  allId

  entifie

  r.Sta

  tus/t/F

  OR

  TH

  CO

  MIN

  G/1

  /1/0

  &C

  allId

  entifie

  r.Sta

  tus/t/O

  PE

  N/1

  /1/0

  &C

  allId

  entifie

  r.St

  atu

  s/t/C

  LO

  SE

  D/0

  /1/0

  &+

  Pla

  nnedO

  penin

  gD

  ate

  /asc

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 26 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  PROGRAMUL ERASMUS+

  Imbunatatirea sansele de angajare aletinerilor prin dobandirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si imbunatatirea competentelor

  lingvistice.

  Autoritati publice

  Companii / intreprinderi

  Institutii publice/private

  Institutii scolare

  Institutii universitare

  Organizatii nonguvernamentale

  Actiuni gestionate de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale:

  Proiecte de mobilitate

  Parteneriate strategice

  Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret

  Actiuni gestionate de Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

  Aliantele cunoasterii

  Aliantele competentelor sectoriale

  Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului

  Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat

  Jean Monnet

  Masterat in cotutela

  Sprijin pentru politici

  Sport

  Variabila Variabila Variabil http://w

  ww

  .era

  sm

  usplu

  s.ro

  /oportu

  nita

  ti-finanta

  re

  http

  ://eacea.e

  c.e

  uro

  pa.e

  u/e

  rasm

  us-p

  lus/fu

  ndin

  g_en

  http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/autoritati-publicehttp://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/companii-intreprinderihttp://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/institutii-publice-privatehttp://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/institutii-scolarehttp://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/institutii-universitarehttp://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/organizatii-nonguvernamentalehttp://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/organizatii-nonguvernamentalehttp://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantarehttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 27 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  EUROPA CREATIVA

  2014-2020

  Protejeaza si promoveaza diversitatea culturala si lingvistica europeana si stimuleaza bogatia culturala a Europei.

  Sprijina adaptarea sectoarelor culturale si creative la era digitala si la globalizare.

  Ofera deschidere catre noi oportunitati, piete si categorii de public internationale.

  Operatorii culturali din tarile eligibile

  Subprogramul Cultura finaneaz proiectele de cooperare ntre minimum 3 ri; proiectele de traduceri literare; platformele europene dedicate mobilitii i promovrii creatorilor; reelele europene care contribuie la profesionalizarea i ntrirea capacitii sectoarelor culturale i creative de a lucra la nivel transnaional; premiile UE pentru patrimoniu cultural, literatur, arhitectur i muzic, Capitalele europene ale culturii i Marca patrimoniului european.

  Subprogramul Media ofera sprijin pentru formare, pentru elaborarea de concepte i proiecte de jocuri video, pentru includerea n programele de televiziune a operelor audiovizuale europene, pentru distribuia de filme europene non-naionale, pentru acces la piee, pentru acces la piee, pentru festivaluri de film, pentru distribuia transnaional a filmelor europene, pentru distribuia de filme europene non-naionale, pentru fonduri de coproducie internaionale, pentru organizarea n reea a cinematografelor care proiecteaz filme europene, pentru dezvoltarea publicului, pentru elaborarea proiectelor individuale i pentru finanarea pachetelor de proiecte

  Componenta transectoriala este dedicata garantarii creditelor bancare pentru sectoarele culturale si creative si cooperarii in domeniul politicilor culturale

  Variabila Variabila Variabil http://w

  ww

  .euro

  pa

  -cre

  ativ

  a.e

  u/

  http://www.media-romania.eu/articol_699_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_699_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_698_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_698_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_697_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_697_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_697_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_696_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_696_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_695_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_695_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_694_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_694_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_693_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_692_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_692_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_691_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_691_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_690_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_690_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_689_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_689_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_689_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_688_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_687_media_pg_0.htmhttp://www.media-romania.eu/articol_687_media_pg_0.htmhttp://www.europa-creativa.eu/

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 28 DIN 28 7 IANUARIE 2016

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  ORIZONT 2020

  Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare in cadrul Uniunii Europene

  Intreprinzatori privati

  Universitati

  Centre de cercetare

  Structura Programului Cadru Orizont 2020: Excelenta stiintifica Tehnologii viitoare si emergente Actiunile Marie Curie Infrastructuri de cercetare Consiliul European pentru Cercetare (ERC) Pozitia de lider in sectorul industrial Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) Nanotehnologii si materiale avansate Spatiu Accesul la finantarea de risc Inovarea in IMM-uri Tehnologii generice esentiale (KET) Provocari societale Sanatate, schimbari demografice si bunastare Surse de energie sigure, ecologice si eficiente Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a resurselor si a materiilor prime Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive

  Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare marina si maritima si bioeconomie

  Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei si cetatenilor sai

  Alte activitati Raspandirea excelentei si largirea participarii Stiinta cu si pentru societate

  Variabila Variabila Variabil http://e

  c.e

  uro

  pa.e

  u/re

  searc

  h/p

  artic

  ipants

  /porta

  l/deskto

  p/e

  n/o

  pportu

  nitie

  s/h

  2020/m

  aste

  r_calls

  .htm

  l

  http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2440/tehnologii-viitoare-i-emergentehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2441/ac-iunile-marie-curiehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2442/infrastructuri-de-cercetarehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2443/consiliul-european-pentru-cercetare-erchttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2444/tehnologiile-informa-iei-i-comunica-iilor-tichttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2445/nanotehnologii-i-materiale-avansatehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2446/spa-iuhttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2447/accesul-la-finan-area-de-rischttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2448/inovarea-in-imm-urihttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2449/tehnologii-generice-esen-iale-kethttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2457/sanatate-schimbari-demografice-i-bunastarehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2458/surse-de-energie-sigure-ecologice-i-eficientehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2459/mijloace-de-transport-inteligente-ecologice-i-integratehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2459/mijloace-de-transport-inteligente-ecologice-i-integratehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2460/combaterea-schimbarilor-climatice-utilizarea-eficienta-a-resurselor-i-a-materiilor-primehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2460/combaterea-schimbarilor-climatice-utilizarea-eficienta-a-resurselor-i-a-materiilor-primehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2461/societa-i-favorabile-incluziunii-inovatoare-i-sigurehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2461/societa-i-favorabile-incluziunii-inovatoare-i-sigurehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2462/securitate-alimentara-agricultura-durabila-cercetare-marina-i-maritima-i-bioeconomiehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2462/securitate-alimentara-agricultura-durabila-cercetare-marina-i-maritima-i-bioeconomiehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2463/securitatehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/2463/securitatehttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/3104/extinderea-participariihttp://www.research.edu.ro/ro/categorie/3105/tiin-a-cu-i-pentru-societatehttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html