programe adresate organizatiilor neguvernamentale213.177.13.82/portal/ · pdf file patrimoniu...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2020

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 1 DIN 23 7 SEPTEMBRIE 2015

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural (PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014- 2020, AP 5, PI 5.1) APEL NELANSAT

  Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identitații culturale

  Unitati administrativ-teritoriale Autoritati ale administratiei publice centrale Unitațile de cult ONG-uri Parteneriate intre aceste

  entitați

  Restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban. Activitațile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limiteaza la: • Restaurarea, consolidarea, protectia si

  conservarea monumentelor istorice; • Dotari interioare (instalatii, echipamente si

  dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);

  • Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;

  • Activitați de marketing și promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului.

  Valoarea minima a proiectului: 100.000 euro Valoarea maxima a proiectului: 5 milioane euro 10 milioane euro in cazul obiectivelor de patrimoniu inscrise pe lista UNESCO

  - Apel nelansat Ghidul este publicat spre consultare publica in perioada 24 august-24 septembrie 2015

  h ttp

  ://re g io

  -a d rc

  e n tru

  .ro /5

  -1 -c

  o n s e rv

  a re

  a -

  p ro

  te c tia

  -p ro

  m o v a re

  a -s

  i-d e z v o lta

  re a -

  p a trim

  o n iu

  lu i-n

  a tu

  ra l-s

  i-c u ltu

  ra l/

  Uniunea Europeana

  Fonduri nerambursabile pentru actiuni de combatere a hartuirii si a violentei impotriva femeilor

  NOU!

  Prevenirea si combaterea tuturor formelor de violenta impotriva copiilor, tinerilor si femeilor, precum si impotriva altor grupuri de risc, in special grupurile supuse violentei in relatiile intime;

   protectia victimelor impotriva acestui tip de violenta.

  Autoritati locale si regionale, scoli, intreprinderi mari, centre de formare, administratii ale statului, IMM- uri, universitati, asociatii, organizatii internationale.

  Partenerii trebuie sa reprezinte organizatii din cel putin trei tari eligibile diferite (tarile membre UE + Islanda).

   sesiuni de instruire si cooperare cu profesionisti adaptate pentru a preveni mai bine si a raspunde acestor forme de violenta, inclusiv prin stabilirea de proceduri formale si informale, precum si programe de sprijin pentru a aborda aceste situatii;

   dezvoltarea si implementarea de module si/sau echipamente practice pentru a instrui si educa copiii, tinerii, barbatii si/sau femeile pentru a preveni hartuirea sexuala si/sau violenta sexuala in contextele mai sus mentionate, pentru a aduce schimbari de atitudine si comportament, cu atentie la rolurile genurilor, stereotipuri si sexualizare, precum si pentru a educa despre inacceptabilitatea unor astfel de violente si sensibilizarea cu privire la drepturile victimelor.

  Suma minima a unui proiect este de 75.000 euro. Bugetul total alocat programului este de 3.000.000 euro.

  Minim 20% 13 octombrie 2015

  h ttp

  ://e c .e

  u ro

  p a .e

  u /ju

  s tic

  e /g

  ra n ts

  1 /c

  a lls

  /2 0 1 5 _ a c ti

  o n _ g ra

  n ts

  /ju s t_

  2 0 1 5 _ rd

  a p _ a g _ s e x v _ e n .h

  tm

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 2 DIN 23 7 SEPTEMBRIE 2015

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana

  Programul Transnational Dunarea APEL NELANSAT

  Imbunatatirea politicilor publice si a cooperarii instutionale, implementate de un parteneriat transnational extins

  Autoritati locale/ regionale/ nationale; organisme de drept public; Grupari Europene de Cooperare Teritoriala (GECT); organizatii internationale si organisme private, inclusiv IMM-uri. Aria eligibila a programului este constituita din 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova si Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa).

   Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii

   Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de mediu si cultura in Regiunea Dunarii

   Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea Dunarii

   Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in Regiunea Dunarii

  Variabila 15% Primul apel de propuneri de proiecte in cadrul Programului Transnation al Dunarea va fi lansat la Budapesta, in perioada 23 -24 septembrie 2015

  h ttp

  ://d tp

  e v e n t.e

  u /re

  le v a n t-d

  o c u m

  e n ts

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 3 DIN 23 7 SEPTEMBRIE 2015

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate Elaborare si implementare planuri de management

  (PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTUR A MARE 2014- 2020, AP 4, O.S. 4.1)

  APEL NELANSAT

  Promovarea de actiuni ce contribuie la indeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020 luand in considerare nevoile concrete de protectie a biodiversitatii din Romania

  Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate

  Autoritatile cu competente in domeniul protectiei mediului

  ONG-uri

  Universitati

  Institute de cercetare

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  ANPM

  pentru actiunile A si B.

  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  pentru actiunea C.

  A. Elaborarea planurilor de management/seturilor de masuri de conservare / planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate in mediul marin) si pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

  B. Implementarea planurilor de management / seturilor de masuri de conservare/ planurilor de actiune pentru ariile naturale protejate si pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv mediu marin)

  C. Actiuni de completare a nivelului de cunoastere a biodiversitatii si ecosistemelor (monitorizarea si evaluarea speciilor si habitatelor, cunoasterea factorilor de presiune exercitati asupra biodiversitatii, inclusiv a speciilor invazive etc.)

  Costul total eligibil al proiectului nu depaseste valoarea totala de 50.000.000 euro

  0% Apel nelansat

  Ghidul solicitanului este supus consultarii publice in perioada 15 august-15 septembrie 2015

  h ttp

  ://w w

  w .fo

  n d u ri-u

  e .ro

  /re s /file

  p ic

  k e r_

  u s e rs

  /c d 2 5 a 5 9 7 fd

  -

  6 2 /c

  o m

  u n ic

  a te

  /2 0 1 5 /1

  7 .0

  8 /G

  h id

  % 2 0 b io

  d iv

  e rs

  ita te

  % 2 0 p u b lic

  a re

  _ 1 7 _ 0 8 .ra

  r

 • PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

  PAGINA 4 DIN 23 7 SEPTEMBRIE 2015

  Finantator Program de finantare

  Obiectivul programului

  Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea grantului

  Contributia beneficiarului

  Termen limita

  Informatii suplimenta

  re

  Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

  Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica (PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020, Submasura 7.2) APEL NELANSAT

  Acordarea de sprijin pentru investitiile de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii

View more