prezentare metroul_fs_sigla_noua_rev2

12
SC METROUL SA www.metroul.ro PREZENTARE GENERALĂ A. Domeniul de activitate : Consultanţă, proiectare, urbanism, inginerie şi alte activităţi tehnice (cod CAEN 7420) 1. CATEGORII DE ACTIVITĂŢI LA CARE ACORDĂM CONSULTANŢĂ: - Încadrarea proiectelor beneficiarului în programele de finanţare ale UE, întocmirea documentaţiei de finanţare prin programele de preaderare şi instrumentele structurale, realizarea de studii, proiecte tehnice şi detalii de execuţie, asistenţă în managementul implementării proiectelor; Implementarea de proiecte majore de infrastructură urbană şi de transport finanţate de organisme locale sau internaţionale; - Studii de prefezabilitate şi fezabilitate, caiete de sarcini, teme de proiectare, proiecte tehnice pentru lucrări de construcţii subterane (parcări, tunele metrou, pasaje rutiere şi comerciale etc.) şi de suprafaţă sau lucrări de modernizare material rulant de cale ferată, metrou şi tramvai; - Verificări proiecte tehnice şi de execuţie, expertize tehnice şi implementare proiecte în domeniile menţionate mai sus; - Reabilitare artere: carosabil, spaţii verzi, trafic urban, infrastructură linii tramvai şi troleibuz, drumuri şi reţele edilitare; - Elaborare caiete de sarcini şi documentaţii pentru licitaţii cu participare internă şi internaţională;

Upload: bspiridon

Post on 31-Oct-2014

19 views

Category:

Business


2 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: prezentare Metroul_FS_sigla_noua_rev2

SC METROUL SAwww.metroul.ro

PREZENTARE GENERALĂ

A. Domeniul de activitate: Consultanţă, proiectare, urbanism, inginerie şi alte activităţi tehnice (cod CAEN 7420) 

1. CATEGORII DE ACTIVITĂŢI LA CARE ACORDĂM CONSULTANŢĂ:

- Încadrarea proiectelor beneficiarului în programele de finanţare ale UE, întocmirea documentaţiei de finanţare prin programele de preaderare şi instrumentele structurale, realizarea de studii, proiecte tehnice şi detalii de execuţie, asistenţă în managementul implementării proiectelor; Implementarea de proiecte majore de infrastructură urbană şi de transport finanţate de organisme locale sau internaţionale;

- Studii de prefezabilitate şi fezabilitate, caiete de sarcini, teme de proiectare, proiecte tehnice pentru lucrări de construcţii subterane (parcări, tunele metrou, pasaje rutiere şi comerciale etc.) şi de suprafaţă sau lucrări de modernizare material rulant de cale ferată, metrou şi tramvai;

- Verificări proiecte tehnice şi de execuţie, expertize tehnice şi implementare proiecte în domeniile menţionate mai sus;

- Reabilitare artere: carosabil, spaţii verzi, trafic urban, infrastructură linii tramvai şi troleibuz, drumuri şi reţele edilitare;

- Elaborare caiete de sarcini şi documentaţii pentru licitaţii cu participare internă şi internaţională;

- Organizarea de licitaţii, analiza şi evaluarea ofertelor, negocierea contractelor cu respectarea recomandărior FIDIC;

- Programarea şi urmărirea investiţiilor, utilizând software specializat (Primavera Project Planner - SureTrak), planificare, analize costuri, devize generale, raportări;

- Supravegherea şi controlul lucrărilor pe parcursul execuţiei şi elaborarea rapoartelor de consultanţă pentru proiecte cu finanţare internă şi externă;

- studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru optimizarea condiţiilor de circulaţie în cadrul pasajelor rutiere;

Page 2: prezentare Metroul_FS_sigla_noua_rev2

- efectuarea de probe tehnologice pe întregul sistem şi pe subsisteme, punerea în funcţiune a sistemelor aferente investiţiilor, întocmirea cărţilor tehnice;

- Implementarea de sisteme bazate pe software specializat şi cartele magnetice şi electronice.

2. PROIECTARE PE DOMENII DE REFERINŢĂ

REZISTENŢĂ

Proiectare structuri de rezistenţă pentru metrou (staţii, depouri, tunele);

Proiectare construcţii subterane, parkinguri, pasaje;

Proiectare construcţii supraterane civile şi industriale;

Proiectare asistată de calculator;

Expertizare construcţii supra- şi subterane;

Consolidari construcţii,

Verificări proiecte de rezistenţă.

PLAN GENERAL

Lucrări topografice şi de plan general;

Documentaţii de atestare proprietate HG 834;

Documentaţii pentru introducerea în cadastrul general; proiectare asistată de calculator;

proiecte pentru:

reţele de apă şi canalizare; puţuri de mare adâncime; epuismente; drumuri şi amenajări de suprafaţă; cale de rulare pentru metrou, cale ferată, tramvai, troleibuz.

ARHITECTURĂ

Proiecte pentru structuri subterane (staţii de metrou, parcări, pasaje comerciale şi pietonale); Proiecte pentru structuri de suprafaţă (sedii de birouri, blocuri de locuinţe, clădiri destinate invăţământului, construcţii civile, spaţii comerciale, săli de sport şi stadioane), detalii de construcţie;

Reabilitare şi restaurare a fondului construit, studii arheologice;

Studii de potenţial de dezvoltare a terenurilor imobiliare;

Studii de amplasament, proiecte tehnice, detalii de execuţie;

Page 3: prezentare Metroul_FS_sigla_noua_rev2

Reamenajări interioare pentru sedii de birouri, spaţii comerciale şi industriale;

Proiectare asistată de calculator;

Asistenţă tehnică pentru lucrările proiectate;

Documente necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie;

Realizarea de proiecte de dezvoltare urbană (PUD, PUZ, PUG, amenajări peisagistice, amenajări urbane).

GEO-HIDRO

Studii complexe geotehnice şi hidrogeologice;

Cercetarea şi soluţionarea problemelor legate de impactul structurilor subterane asupra mediului;

Proiecte de drenaje şi epuismente;

Studiul infiltraţiilor apei în construcţiile subterane;

Supraveghere lucrări geologice în şantier;

Investigaţii in situ prin foraje, penetrometrie;

Teste de laborator asupra rocilor şi pamânturilor;

Proiectare asistată de calculator;

Verificări şi expertize geotehnice.

INSTALAŢII COMPLEXE

ElectriceInstalaţii electrice de medie tensiune;

Instalaţii electrice de tracţiune în curent continuu;

Reţele de contact transport urban;

Instalaţii de forţă şi iluminat (normal şi de siguranţă);

Automatizări pentru toate tipurile de instalaţii;

Sisteme de management tehnic clădiri civile (BMS);

Page 4: prezentare Metroul_FS_sigla_noua_rev2

Sisteme SCADA şi microSCADA pentru divese obiective industriale;

Reţele fibră optică;

Detecţie şi stingere incendii;

Acţionări electrice, electrosecuritate;

Studii energetice;

Proiectare asistată de calculator;

Verificări atestate.

Software pentru:

Managementul tehnic al clădirii;

Conducere de procese energetice;

Optimizarea iluminatului în săli polivalente;

Optimizarea consumurilor energetice.

Tehnico-SanitarePuţuri de mare adâncime;

Reţele interioare şi exterioare alimentare apă, reţele canalizare;

Staţii de ridicare a presiunii şi de pompare a apei;

Staţii pompare ape uzate;

Fluide tehnologice – aer comprimat, oxigen, acetilenă etc.

TermoventilaţiiInstalaţii termice, centrale şi puncte termice de alimentare;

Ventilaţii, climatizare;

Încălziri interioare şi reţele termice, încălziri cu aer cald;

Instalaţii de ventilaţie pentru adăposturi de protecţie civilă.

Page 5: prezentare Metroul_FS_sigla_noua_rev2

ElectromecaniceEscalatoare şi trotuare mecanice;

Lifturi electrice şi hidraulice;

Porţi cu destinaţie specială;

Platforme pentru persoane cu handicap (verticale şi pe plan înclinat);

Echipamente de întreţinere pentru materialul rulant (baterii de vinciuri, staţii de spălare, strunguri de bandaje).

 AUTOMATIZĂRI

Diferite tipuri de instalaţii de siguranţă şi supraveghere a traficului şi staţiilor de metrou;

Instalaţii de telecomunicaţii:

- telefonie operativă cu apel selectiv;

- telefonie automată;

- radiocomunicaţie cu circuit închis.

Sisteme de taxare pe bază de cartele cu banda magnetică sau cartele electronice;

Instalaţii de avertizare incendii şi efracţie;

Documentaţii necesare pentru obţinerea avizelor de la organismele în drept privind conectarea la reţelele de telefonie automată urbană şi alocarea de frecvenţe pentru radiocomunicaţii;

Lucrări de montaj cablu cu fibră optică.

B.  Forma de proprietate: capital integral privat.

Page 6: prezentare Metroul_FS_sigla_noua_rev2

C. Forma de organizare: societate pe acţiuni.

D. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Nr.crt. Anul

Cifra de afaceri anuală

la 31 decembrie

(RON)

Cifra de afaceri anuală

la 31 decembrie

(euro)

1 2004 17.258.629,4 4.351.317,0

2 2005 18.088.896,0 4.992.191,3

3 2006 34.183.918,0 9.697.015,2

E. Clienţi principali şi portofoliu de lucrări: 

-   SCTMB Metrorex S.A. – proiectare şi consultanţă pentru operarea reţelei de metrou din Bucureşti; raportări periodice tehnico-financiare pentru finanţatorii externi;

-     Ministerul Transporturilor, Turismului şi Tineretului – evaluare patrimoniu;

- Ministerul Culturii – Servicii de consultanţă pentru restaurare „Coloana fără sfârşit” Târgu Jiu;

-     Inspectoratul General al Poliţiei Bucureşti - proiecte de consolidare şi supraetajare, recompartimentare, instalaţii sanitare, electrice şi de incălzire, reţele voce-date;

-     RATB - servicii de consultanţă pentru lucrări de infrastructură cale rulare şi reţea contact tramvai şi troleibuz, reabilitare depouri tramvai, clădiri; management tehnic şi financiar proiect „Sistem automat de taxare pentru RATB”;

-    Primăria Municipiului Bucureşti - servicii de proiectare şi consultanţă pentru lucrări drumuri, pasaje supraterane, semnalizări, marcaje, lucrări linii tramvai, sisteme de alarmare, sisteme de contorizare căldură şi apă caldă;

- Primăria Sector 4 Bucureşti – consultanţă tehnică şi inspecţie şantier ansambluri locuinţe, clădiri birouri, drumuri acces, parcaje, trotuare, alei, platforme gospodăreşti, reţele apă, canal, gaze;

Page 7: prezentare Metroul_FS_sigla_noua_rev2

- Primăria Sector 6 Bucureşti – consultanţă lucrări reparaţii curente şi întreţinere drumuri, canalizare şi alimentare cu apă;

- Administraţia lacuri, parcuri şi agrement - consultanţă dirigenţie şantier „Reparaţie capitală Fântâna Mioriţa”;

-    Administraţia Străzilor - servicii de consultanţă lucrări infrastructură drumuri, amenajări parcări, ansambluri locuinţe;

- Primăria Municipiului Iaşi - servicii de consultanţă proiect „Infrastructura Transportului Urban Iaşi”;

- Primăria Crevedia şi Primăria Butimanu – proiecte modernizare drumuri comunale cu finanţare SAPARD;

-    CN Poşta Română – proiectare amenajare oficii poştale;

-    Universitatea Politehnică Bucureşti - expertiză tehnică, Studiu fezabilitate, PT + DE, Studiu geotehnic şi hidrogeologic pentru sala de sport, clădiri didactice şi terenuri aferente;

-    Tribunalul Bucureşti – proiectare reamenajare sediu Magazin Junior;

-    Tribunalul Giurgiu - expertiza tehnică, Studiu fezabilitate, planuri de arhitectură şi rezistenţă, soluţii pentru consolidare;

-    CN Transelectrica S.A - servicii de proiectare inginerie civilă;

-    Centrul Cultural Armean - Studiu geologic, consolidare teren;

-    Bucureşti Mall – verificare structură de rezistenţă clădire;

- SYSTRA – subcontractare servicii consultanţă modernizare 360 vagoane metrou Bucureşti;

- SYSTRA SOFRETU-SOFRERAIL - subcontractare servicii consultanţă „Specificaţie echipamente fixe metrou” Bucureşti;

- PADECO - proiect „Restructurarea transportului public în Bucureşti” cu finanţare BERD;

- IDOM – subcontractare servicii consultanţă pentru „Pregătirea documentaţiilor organizatorice şi juridice necesare creării Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti şi recomandării programului specific pentru crearea Autorităţii”;

- Obţinere finanţare PHARE pentru ca SC METROUL SA să organizeze „Centrul de perfecţionare şi şcolarizare în domeniul transportului urban”.

  

Page 8: prezentare Metroul_FS_sigla_noua_rev2

CUM VĂ PUTEM AJUTA .....

......METROUL S.A. doreşte să sprijine instituţiile publice în pregătirea lor pentru accesarea programelor Uniunii Europene, pentru a beneficia de oportunităţile create de extindere şi a evita potenţialele ameninţări. Experienţa noastră de peste 30 de ani în pregătirea şi derularea proiectelor de infrastructură de transport şi reţele utilitare, cu finanţare internaţională, combinată cu paleta de cunoştinţe legate de necesităţile de dezvoltare locală, cu încadrarea în planurile de dezvoltare regională şi naţională, constituie garanţia obţinerii unor rezultate pozitive în abordarea proiectelor finanţabile prin instrumente structurale sau alte organisme finanţatoare internaţionale.

......METROUL S.A.  tratează fiecare beneficiar în mod individual şi îl sprijină în realizarea obiectivelor specifice. în urma consultărilor individuale cu beneficiarii, identificăm problemele şi oportunităţile fiecărui proiect şi oferim soluţii pe termen scurt, mediu şi lung, adaptate la cerinţele fiecărui client.

Pentru obţinerea finanţării din Fonduri Structurale, echipa noastră de specialişti, vă poate furniza următoarele servicii:

■ Pregătire de proiecte

   încadrarea proiectelor în programele de finanţare ale UE

   Analize de piaţă

   Studii de pre-fezabilitate

   Studii de fezabilitate

   Analize cost – beneficiu

   Studii de evaluare a impactului de mediu

   Studii geotehnice şi hidrogeologice

   Elaborare bilanţ de mediu

   Proiectare Caiete de sarcini, Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie

   Identificare alternative de co-finanţare

   Pregătirea documentaţiei de finanţare

Page 9: prezentare Metroul_FS_sigla_noua_rev2

■ Managementul pre-implementării proiectelor

• Identificarea şi coordonarea resurselor umane, financiare

• Elaborarea pachetului financiar/ obţinerea co-finanţării

• Pregătirea documentaţiei de licitaţie pentru atribuirea proiectului

• Verificarea proiectului în conformitate cu metodologia de finanţare

■ Managementul implementării proiectelor

• Asistenţă în derularea proiectelor

• Asistenţă la elaborarea strategiei de comunicare cu părţile interesate

• Asistenţă pentru respectarea cerinţei de vizibilitate a proiectelor

• Verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor

• Audit de proiect

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:

Consultant Fonduri Europene:

Bogdan Spiridon

Tel: (031) 1047 179; Fax: (021) 312 43 35; [email protected]

Consultant Fonduri Europene:

Cristina Băluţă

Tel: (031) 1047 143; Fax: (021) 312 43 35; [email protected]

Page 10: prezentare Metroul_FS_sigla_noua_rev2